Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

De olifant in de coronaruïne

  •  
28-11-2021
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
574 keer bekeken
  •  
51667325167_c7aa4fd206_k

© cc-foto: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Mak meestribbelen door het maatschappelijk middenveld dient kabinet noch maatschappij
De steun voor het coronabeleid van het kabinet brokkelt snel af. Nu niet alleen vanuit de hoek van mensen die het virus willen loslaten, maar ook van hen die graag een grondiger en voorzichtiger aanpak zien. Zelfs van binnen het OMT klinkt rumoerige ontevredenheid, en voorheen kritische experts en commentatoren zijn nu ronduit boos en vertwijfeld. Normaal gesproken zou dat druk op het beleid geven. Maar niet als het verzet zich richt op een beleid dat niet bestaat.
De coronastrategie van Nederland is makkelijk te begrijpen, maar moeilijk te bevatten. Het virus mag rondgaan, als de zorgcapaciteit maar niet teveel overschreden wordt. En om dit allemaal niet te lang te laten duren moet het virus snel rondgaan, waarbij immuniteit (door infectie of injectie) de maatschappij ruimte geeft open te gaan en de straat veiliger maakt voor “kwetsbaren”.
Infectie van die kwetsbaren wordt als onwenselijk gezien, die van onkwetsbaren niet. Dit werd ook goed samengevat in een recente rapportage van Nieuwsuur , maar dat bevestigde slechts wat minister-president Mark Rutte op 16 maart 2020 in zijn nationale toespraak als strategie onthulde. Dus: zoveel mogelijk infecties, liefst onder de jeugd, met veel maar niet te veel spanning op de zorg.
Maar het gekke is dat vrijwel iedereen doet alsof die strategie niet bestaat. Uit de gedachte dat je een dodelijke ziekte toch moet onderdrukken blijven de meeste mensen zo te zien ervan uit gaan dat weinig infecties de bedoeling zijn. Het kabinet doet gewoon zijn ding door in de zomer vrijwel alle mogelijke maatregelen op te heffen en bij oplopende besmettingen niet in te grijpen voor de zorg echt vol zit. Kamerleden, experts en commentatoren reageren steeds vertwijfelder en beginnen dan het kabinet maar te beschuldigen van “gebrek aan daadkracht en leiderschap”. Maar onze leiders voeren eigenlijk heel daadkrachtig het uiterst moedige beleid uit.
Als begin november politieke druk leidt tot enkele controlemaatregelen reageren beide verantwoordelijke ministers met “eigenlijk remmen we te vroeg”. Dat zegt alles, want wie groepsimmuniteit niet als behulpzaam ziet remt nooit te vroeg. Toch blijven talkshows en Twitter zwanger van de vraag waarom ze zo laat reageren. In de zomer is Europa al begonnen met boosterprikken te zetten. OMT-leden leggen in oktober helder uit dat ze natuurlijke infectie onder gezonde, genezen en/of gevaccineerde mensen verwelkomen en opfrisprikken onzin vinden. Maar als Nederland daar in november met 6 miljoen doses in de vriezer nog niet eens mee begonnen is wordt dat geduid als traagheid.
De scholen begonnen na de zomervakantie nog minder beschermd dan daarvoor, in schril contrast met bijna heel de wereld. En hoeveel de besmettingen ook oplopen, het debat blijft steken in “open scholen zijn superbelangrijk voor die arme kids” zonder in te zien dat open onbeschermde scholen juist vaker dicht moeten en dat ook gaan. Als ministers zeggen dat scholen als laatste dicht gaan ontstaan rationalisaties als “ze zijn te trots om falen toe te geven” terwijl documenten uit maart 2020 wijzen op een simpel feit: infecties op scholen zijn niet alleen geen probleem, ze leveren in de logica van het beleid de meeste opbouw van groepsimmuniteit voor de minste IC-opnames. En zo denkt de overheid echt en ook nu nog, zoals u met eigen ogen kunt zien aan de daden: onbeschermde scholen of puur theater met maskers alleen in de gang.
Naarmate in oktober duidelijk werd dat we de winter niet zonder lockdownmaatregelen ( of ontoegankelijke zorg ) zouden doorkomen begon het kabinet ongevaccineerden de schuld te geven. Maar Nederland heeft meer vaccinaties dan gemiddeld in Europa en was toch het eerste land dat weer terugging naar een strenger controleregime. Het ligt dus aan het beleid, maar vrijwel niemand weerstond de verleiding mee te doen met de novax-stigmatisering. En maakte zo ruimte voor het doorgaan van het kabinetsbeleid.
En nu Nederland de zoveelste jojo-lockdown ingaat levert “zwabberbeleid” 20.000 hits op Google op, maar het kabinet voert nog steeds hetzelfde (griep-)draaiboek uit als sinds begin 2020. Ook Rutte herhaalt dat constant. Dat consistente beleid vereist alleen gas geven en afremmen rondom de jojo-lockdowns , waardoor de communicatie wel zwabbert. Niet moeilijk te begrijpen, maar zoek maar een BN’er die het doorheeft. Net zomin als de mensen (iedereen) die zegt “deze maatregelen krijgen de infecties niet omlaag” terwijl het kabinet eerlijk, maar niet te vaak, uitlegt dat groepsimmuniteit dat later wel gaat doen omdat de infecties nu nog even hoog worden gehouden.
En dan de houding ten opzichte van het OMT. Dit orgaan heeft een onduidelijke rol (wetenschap? Beleid? Coördinatie? Legitimatie?), een eenzijdig ledenbestand en een ambtenaar als voorzitter. De leden zijn allemaal aan boord met de internationaal gezien toch unieke strategie, en sommigen willen zelfs ongecontroleerd uitrazen. Bijna allemaal verschijnen ze in de media als onafhankelijk expert maar stemmen wel hun communicatie af en verdedigen kabinetsbeleid. En toch kijken Kamerleden en journalisten naar het OMT als oplossing, in plaats van onderdeel van het probleem.
Maar het meest bijzondere is dat de onjuiste informatie vanuit de overheid niet wordt geduid en veroordeeld. Baarlijke nonsens als “kinderen spelen bijna geen rol en worden niet ziek” of “het virus springt over via spetters maar maskers werken niet” is handig voor het gevoerde beleid, maar vallen in zonlicht meteen uiteen. In 2020 en 2021 is heel erg vaak onzin verteld, en ook nu nog staan de sites van de overheid vol onjuiste beweringen. Wat de overheid ook roept en moet roepen, het commentariaat komt niet veel verder dan “waarom zeggen ze dat nou”?
Een dodelijk virus wordt ingedamd met alle middelen, maar een flinke griep laat je juist zo snel mogelijk uitrazen. Die twee werelden begrijpen elkaar niet. Het is ook niet makkelijk te gaan begrijpen dat een beleid dat je ongelofelijk vindt toch wel waar is, en om te laten indalen dat je onzin verteld wordt door een overheid die je al je hele leven sterk vertrouwt. Ook ondergetekende maakte dat proces door in februari en maart 2020, en het doet heel veel pijn. Maar het beleid en de communicatie die het verdedigt zijn wat het is.
En zo zit ons land eind 2021 in een misschien wel nog slechtere situatie dan eind 2020, ondanks de hoge vaccinatiegraad. Dat komt direct voort uit het beleid van jojo-maatregelen en jojo-communicatie richting de al begin 2020 aangekondigde jojo-lockdowns. De gedachte dat veel virus nu later minder virus geeft, gaf alleen maar veel virus. De vrees dat te lange lockdowns het vertrouwen ondermijnen gaf alleen maar afbraak van vertrouwen. En de rekenmodellen die een einde beloven als bijna iedereen van “vatbaar” naar “immuun” is gegaan veroordelen ons juist tot voorlopig oneindige crisis.
Omdat corona niet weggaat moet je het als onderdeel van het leven behandelen. Het adviesbureau McKinsey laat zien hoe zo’n maatschappij er uit kan zien , met veel ventilatie, filters, wat maskers en veel ontspannen voorzichtigheid. Plus herhaalde prikken en misschien een vaccinatieplicht. Ook Nederland moet die kant op, en hoe langer we dat uitstellen hoe meer die coronaproof maatschappij ondermijnd wordt. Het kabinet en OMT gaan ons niet uit deze vicieuze cirkel halen, hoezeer deze strategie onze volksgezondheid, economie en maatschappelijk weefsel ook aantast. Zoveel is duidelijk.
Maar zolang fundamentele kritiek gebaseerd op simpel begrip van de strategie uitblijft, blijft effectieve politieke druk op het kabinet richting rationeler beleid ook uit. Het kabinet heeft zichzelf in de hoek geverfd, en zit gevangen in keuzes en manieren van denken die ons van kwaad tot erger brengen. Als maatschappelijke organisaties meedenken met het kabinet, zelfs actief dit doodgeboren en in de basis impopulaire verspreidingsbeleid steunen, zal diezelfde maatschappij alleen maar meer ten prooi vallen aan verwarring, tweespalt en geweld. Want dat zijn allemaal onvermijdelijke gevolgen van het laten uitrazen van het virus met jojo-lockdowns.
Maar de media, groepen en mensen die normaal gesproken weerwoord moeten bieden krijgen het niet voor elkaar fundamentele kritiek te leveren die gebaseerd is op begrip van de toch vrij simpele, maar wel ongelofelijke strategie. Van organisaties die gefinancierd worden met overheidsgeld verwacht je minder “tough love” dan van onafhankelijke organisaties als vakbonden, UNICEF en Amnesty International. Maar de Nederlandse afdelingen houden zich in tegenstelling tot de internationale tak stil, of steunen zelfs actief het bijzondere Nederlandse beleid. Kritische experts blijven maar oproepen tot bepaalde maatregelen, maar binnen deze ic-gestuurde strategie wordt een extra maatregel meteen opgeheven door het opheffen van een andere. Ook het “bouw meer bedden!” zou alleen maar meer ziekte geven, zoals Nieuwsuur wél begrepen heeft maar de kijkers van Nieuwsuur niet.
Stelt u zich een talkshow voor waarin experts uitleggen dat het kabinet internationaal gezien uniek veel gas geeft in de hoop sneller klaar te zijn, en dat dat met misleiding gepaard gaat. Of dat UNICEF Nederland oproept tot het nokken met het gebruik van lichamen van kinderen voor medische experimenten onder dwang. Dan houdt het beleid gauw op. En dat toont aan dat de meestribbelaars, de dominante groep Kamerleden, commentatoren en experts die heel kritisch zijn maar voortdurend misschieten omdat ze zichzelf niet toestaan het simpele beleid te begrijpen, een groter probleem zijn dan het kabinet zelf. Want bij politieke druk schuift Rutte altijd op. En tot hij geholpen wordt dat te doen, breekt dit land zich steen bij steen af in een soort Groundhog Day van ontrafeling.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (35)

The Apple
The Apple29 nov. 2021 - 18:42

Zachte heelmeester Hanneke Kouwenberg : “Voor griep bestaan er dan ook geen Hamer-en-Dans-neigingen.” Corona is géén griepje. “De Hamer" is alleen maar bedoeld is om het aantal besmettingen tot een controleerbaar niveau terug te dringen. Daarna zullen de GGD's het moeten overnemen met vaccinaties en een uitgebreid test-, trace- en quarantaine-programma op lokaal niveau. Desnoods tot je een ons weegt. De werkelijkheid zal ons uiteindelijk dwingen om dat te doen, tenzij een nieuwe variant veel besmettelijk en minder dodelijk blijkt te zijn: dan wordt het wel een "griepje". De Spaanse griep is tenslotte ook "uitgedoofd" en misschien wel op die manier. Vijftig miljoen doden op een wereldbevolking die vele malen kleiner was, dat wel.

9 Reacties
The Apple
The Apple29 nov. 2021 - 18:51

ALLE pandemieen/epidemieen zijn uiteindelijk door variaties op "De Dans" onder controle gebracht, -en zelden of nooit volledig uitgeroeid. De griep niet, nee, want het aantal dodelijke slachtoffers werd blijkbaar niet de moeite waard geacht.

The Apple
The Apple29 nov. 2021 - 19:05

Er zijn verschillende vormen van overdraagbare ziektes, die je bijvoorbeeld zou kunnen indelen naar de manier waarop de overdracht plaatsvindt. Corona is een hele lastige. De gele koorts, malaria, dengue en zika nog veel lastiger. Maar net als in het geval van influenza en corona pak je ze -in meer of mindere mate- allemaal aan als je er eentje aanpakt. Maar ja. dat zijn tropische ziektes, dus die komen vooral voor in de ontwikkelingslanden. Zouden die ziektes ook voorkomen in het rijke westen, ja dan....

The Apple
The Apple29 nov. 2021 - 19:11

Hier in Brazilie wordt die laatste groep gemonitord door de SUCAN. Wordt een uitbraak geconstateerd, dan komen ze langs met vrachtwagens met een grote gifspuit (DDT?).

The Apple
The Apple29 nov. 2021 - 19:32

Een en ander heeft ook te maken met het natuurlijk evenwicht. Hier werden -en worden nog vaak nog steeds- padden -die vieze beesten-achteloos doodgeslagen door de lokale bevolking. Toch heb ik pas één poster gezien waarop werd duidelijk gemaakt dat de pad -sapu- onze beste vriend is. Nu neemt het aantal sterk af door een wereldwijd verspreidde schimmelziekte, -een pandemie onder de amfibieën zeg maar. De gevolgen daarvan zijn nog niet doorgedrongen tot de lokale bevolking. Zelfs niet tot gezondheidsdiensten zoals de SUCAN, al vertel je ze dat nog zo vaak. Er zijn er maar heel weinig die begrijpen wat zich momenteel wereldwijd afspeelt.

The Apple
The Apple29 nov. 2021 - 19:36

Ziekte bij amfibieën: chytridiomycose en ranavirose - https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/de-biodiversiteit/ecologische-en-sanitaire-problemen/ziekte

DaanOuwens
DaanOuwens29 nov. 2021 - 19:54

@ The Apple Jij schrijft: Er zijn er maar heel weinig die begrijpen wat zich momenteel wereldwijd afspeelt. Gelukkig ben jij er. Een genie van mondiale proporties. Uiteindelijk zal de wereldbevolking jouw genialiteit herkennen en alle 7,7 miljard mensen zullen door de knieën gaan en een enorm beeld van jou, 10 maal groter dan Cristo Redentor, in marmer voor jou uithakken. En daarna gaan wij er collectief tegen aan zeiken om duidelijk te maken dat jouw geneuzel verschrikkelijk saai wordt. Begin een duo met Blok.

DanielleDefoe
DanielleDefoe30 nov. 2021 - 0:06

Off topic: Cristo Redentor is van beton & zeepsteen. Tot ca. 1920 was malaria nog endemisch in Nederland. Het laatste geval was in in de jaren 50.

DaanOuwens
DaanOuwens30 nov. 2021 - 8:36

@ DanielleDefoe Wel relevant toch. Dat hakken in marmer is zwaar werk. Zelfs als je het met velen doet.

The Apple
The Apple30 nov. 2021 - 13:39

DaanOuwens - Bedankt voor de lof die je me toezwaait. Ik begrijp dat iemand als jij denkt dat ik en genie ben, maar je zult het een beetje moeten temperen, want zo is het nou ook weer niet. Aan de andere kant denk ik iet dat het zinvol is om met de gedachtewisseling tussen ons door te gan, want daarvoor is het verschil toch te groot.

Rob de Vries
Rob de Vries29 nov. 2021 - 13:36

Een hoop bla-bla vanuit allerlei hoeken als commentaar, maar als u eerst wat stukken leest op https://www.c19redteam.nl/adviezen/ dan zal blijken dat Mick Blok er helemaal niet zo naast zit. En in het C19-Redteam zitten o.a. veldepidemiologen, dat zijn mensen die in het veld epidemieën zoals Ebola bestreden hebben. Bij het RIVM weten ze hoe ze een mazelenuitbraak in een Nederlandse gemeente moeten stoppen. De corona-pandemie is van een geheel andere dimensie. Niet in de laatste plaats omdat een mazelen-vaccinatie immuniserend is, en een corona-vaccinatie niet. Zelfs gevaccineerd kunt u het virus overdragen.

2 Reacties
itsme3
itsme329 nov. 2021 - 18:03

Waarom zou de mening van Blok de juiste zijn omdat het overeenkomt met die van het redteam. Het voormalige redteam leefde in een sprookjeswereld die geloofde dat je het virus daadwerkelijk weg kunt krijgen met lockdowns. Ervaringen in onder andere Australië maken duidelijk dat dat wish full thinking is. Het enige dan lockdowns doen is vertragen (en de epidemie verlengen).

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 nov. 2021 - 22:42

Marion Koopmans is sinds 2014 actief als adviseur voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Zij was betrokken bij het indammen van uitbraken van de dodelijke infectieziekte ebola in West-Afrika in 2015.

Minoes&tuin
Minoes&tuin29 nov. 2021 - 8:17

Het vertrouwen in dit kabinet is gedaald tot 30%.

3 Reacties
Jozias2
Jozias229 nov. 2021 - 9:10

@minoes Heel gek, het vertrouwen wordt elke vier jaar gemeten en een paar maanden geleden lag dat nog ruim boven de 50%

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 nov. 2021 - 10:46

Zweden heeft de scholen tot 16 jaar nooit gesloten.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 nov. 2021 - 11:05

In de landen rondom daalt het vertrouwen ook. De percentages zelf zijn mede afhankelijk van de onderzoeksbureaus die verschillende onderzoeksgroepen/-methoden hanteren.

Minoes&tuin
Minoes&tuin29 nov. 2021 - 8:14

Ik heb dat hier al een paar keer letterlijk geschreven. Ze zijn nog steeds bezig met groepsimmuniteit als doel. Geen of amper reactie.

3 Reacties
A little bit of sunshine
A little bit of sunshine29 nov. 2021 - 9:10

@Minoes, wat is het alternatief voor groepsimmuniteit? Wereldwijd corona uitroeien gaat niet lukken en eindeloos de grenzen dicht ook niet.

Rob de Vries
Rob de Vries29 nov. 2021 - 13:37

Het stuk van Mick Blok lijkt mij een overduidelijke reactie die niets te twijfelen over laat.

Bart Kuipers2
Bart Kuipers230 nov. 2021 - 12:50

@minoes Groepsimmuniteit is wat nodig is. Aangezien natuurlijke immuniteit superieur is aan het vaccin, zoveel is inmiddels (al lang) wel duidelijk, moet je dit zoveel mogelijk nastreven. In plaats van de ouderen en kwetsbaren al 20 maanden het laatste deel van hun leven in een semi-permanent isolement te laten doorbrengen, had deze groep tijdelijk in een volstrekt beschermend isolement gemoeten voor de duur die nodig is om in de laag/ nihil risicogroep het virus rond te laten gaan. Op deze wijze had er in, natte vinger, 2 maanden tijd een gigantisch beschermend schild gerealiseerd kunnen worden. Het collectief van Herstel.nl had gewoon een heel goed plan. Helaas niet passend in het overheidsstraatje. Al gauw na de eerste praattafels werd de club met behulp van onze staatsmedia, anders kan ik het niet meer noemen, systematisch neergesabeld, trokken enkele initiatiefnemers zich schielijk terug om persoonlijke schade te beperken, en sindsdien is bijvoorbeeld, een regelmatige gast als econome Barbara Baarsma, niet meer op TV te zien geweest. Onze democratie is inmiddels verworden tot een fluwelen dictatuur; het voelt dan wel heel lekker zacht aan, maar ondertussen doen we precies wat van ons wordt verwacht.????

pahan
pahan29 nov. 2021 - 6:42

Wat vooral aan het verdwijnen is, is steun voor dit soort ge-emmer. Iedereen weet ondertussen welke maatregelen noodzakelijk zijn, en dit soort contra productief gedoe laat het alleen maar langer duren. We weten allemaal wat er moet gebeuren, maar een steeds kleiner deel van de samenleving vindt dat een ander dat maar moet doen. Of dat de maatregelen niet voor hun gelden. Laten we vandaag eens kijken wat de samenleving vindt van het stel dat probeerde te ontsnappen uit quarantaine. Als daar massaal steun voor is, als ze gezien worden als verzetstrijders en voorgedragen worden voor een koninklijke onderscheiding zal ik mijn mening bij moeten stellen. We wachten het af.

AlexanderVolken
AlexanderVolken29 nov. 2021 - 6:39

Ik lees alleen maar dat het allemaal niet goed is, maar niet wat er anders had gemoeten en wat dat dan had opgeleverd. Je kunt in een veel strengere lock down gaan, maar op enig moment zul je maatregelen weer moeten loslaten, en tenzij iedereen dan immuun is (wat dan alleen via vaccinatie is bereikt) zal het virus toch weer terugkomen). Je kunt alles loslaten, maar dan moeten we accepteren dat er veel doden komen. Niet alleen doir het virus, maar vooral doordat de zorg geen ruimte heeft voor andere behandelingen. Ik denk dat het virus gwoon actiever wordt in de winter en minder actief is in de zomer. De maatregelen daar op aanpassen is niet zo gek. Natuurlijk kan de communicatie altijd beter. Maar hetzelfde geldt voor ons gedrag.

Pater
Pater29 nov. 2021 - 2:10

De regering heeft op het spoor gezeten van 'rond laten gaan' in de hoop op groepsimmuniteit, dat klopt, en dat heeft meer doden opgeleverd dan nodig. De regering heeft vele fouten gemaakt, maakt die nog steeds, allemaal verwijtbaar, omdat de regering geen leiding durft te geven. Sinds het bestaan van de vaccins is groepsimmuniteit echter een reële strategie, temeer omdat het aantal doden onder gevaccineerden sterk is teruggelopen. Verdwijnen zal het virus de komende jaren waarschijnlijk niet, we zullen ermee moeten leren leven en dat kan via een hoge vaccinatiegraad. Constant de hardste hamer hanteren om het virus tot bijna nul terug te dringen is kans- en zinloos, dat lukt alleen in geïsoleerd liggende landen en dictaturen en zelfs daar zijn er terugvallen. Streven naar groepsimmuniteit betekent natuurlijk niet dat we alles maar moeten laten lopen: vind evenwicht gebruik van mondkapjes, de 1,5 m en andere basisregels. Ik zou het waarderen als Blok eens ophoudt met zijn eindeloze eigen gelijk.

8 Reacties
Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg29 nov. 2021 - 7:57

'Ik zou het waarderen als Blok eens ophoudt met zijn eindeloze eigen gelijk.' Vooral de 'onderbouwing' die bestaat uit verwijzingen naar eigen tiepsels en opiniestukken van zijn club, is tekenend voor de navelstaarderige en drammerige teneur van Bloks bijdragen. Maar... heel langzaam lijkt hij toch oog te krijgen in de realiteit; ook hij lijkt nu eindelijk te beseffen dat we SARS-CoV-2 niet meer zullen kunnen uitbannen.

The Apple
The Apple29 nov. 2021 - 8:11

Pater wil maar niet begrijpen dat "de Hamer alleen maar bedoeld is om het aantal besmettingen tot een controleerbaar niveau terug te dringen. Daarna zul je "de Dans" in moeten zetten Vertel me eens Pater: in welk geval is ooit een besmettelijke ziekte verdwenen door "groepsimmuniteit"? Allemaal zijn ze door "de Dans" verregaand onderdrukt, sommigen zelfs zover dat ze bijna in het vergeetboekje zijn geraakt.. En ja, een vaccinatieprogramma maakt deel uit van die dans, maar totale "groepsimmuniteit" is een illusie. Ik zou het waarderen als Pater eindelijk eens ophoudt met zijn eindeloze eigen gelijk.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg29 nov. 2021 - 9:45

@ Apple Bij endemische viren is er geen sprake van 'groepimmuniteit' in engere zin; mensen kunnen nog steeds geinfecteerd raken. Dat is met influenza ook het geval, en daar doet niemand echt paniekerig over (al is een echte griep echt geen pretje en voor ouderen en anderzins kwetsbaren potentieel dodelijk). Voor griep bestaan er dan ook geen Hamer-en-Dans-neigingen. Het grote probleem met Corona is mijns inziens tweeerlei: het ziektebeloop bij de primo-infecties (eerste keer dat een individu te maken krijgt met een virus) is in een beperkt (maar door omvang van de bevolking niet te onderschatten) aantal van de gevallen zeer ernstig, en vaccinaties bieden slechts bescherming door expositie aan een beperkt deel van het genoom van het virus - al naar gelang de aard van een mutatie kan de werkzaamheid van een vaccin beperkt zijn. Uiteindelijk zal iedereen een keer met het virus te maken krijgen, vroeger of later, en een breder spectrum aan antilichamen opbouwen (en daarna beter beschermd zijn dan door vaccinatie alleen). Dat is voor gezonde mensen helemaal geen slecht nieuws - in tegendeel. De pijn zit hem bij mensen die, om welke reden ook, een immuunsysteem hebben dat inadequaat reageert. Misschien kunnen die mensen preventief behandeld worden met antilichamen; dat zou hen kunnen beschermen. https://www.nbcnews.com/health/health-news/covid-antibody-drugs-protect-people-weak-immune-systems-rcna4597 Als dat werkt, hoeft de maatschappij echt niet op slot. De kunst is de mensen met een ontoereikend immuunsysteem te identificeren; er is een groep die niet op het vaccin reageert ondanks het feit dat ze geen onderliggend lijden of immunosuppresieve therapie hebben.

EricDonkaew
EricDonkaew29 nov. 2021 - 9:54

@Apple --------------------------------------- Het is hier al meerdere keren uitgelegd dat Hammer and Dance niet werkt. Jij zit hier nog meer dan wie dan ook in jouw eindeloze eigen gelijk. Ik vermoed dat Pater niet op je gaat reageren.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 nov. 2021 - 10:57

"Hamer & Dans" is ook geen pakket aan concrete maatregelen. Het klinkt alleen maar daadkrachtiger dan "Zwabberbeleid" .

EricDonkaew
EricDonkaew29 nov. 2021 - 11:42

@DanielleDefoe ----------------------------------------- Op zich is de Hamer en de Dans redelijk concreet. Dat het niet werkt komt omdat het verdwenen virus uiteindelijk gewoon weer terugkomt.

The Apple
The Apple29 nov. 2021 - 18:19

Hanneke Kouwenberg : "Voor griep bestaan er dan ook geen Hamer-en-Dans-neigingen." Corona is géén griepje. " Dat is voor gezonde mensen helemaal geen slecht nieuws – in tegendeel. De pijn zit hem bij mensen die, om welke reden ook, een immuunsysteem hebben dat inadequaat reageert." Dat zeggen de vaccinweigeraars dus ook. Vertel me eens Hanneke: in welk geval is ooit een besmettelijke ziekte verdwenen door “groepsimmuniteit”? Allemaal zijn ze door “de Dans” verregaand onderdrukt, sommigen zelfs zover dat ze bijna in het vergeetboekje zijn geraakt.. Hebben jullie nou moeite om je ongelijk te bekennen, of zijn jullie alleen maar traag van begrip? EricDonkaew - Jouw mening vraag ik wel als het over aandelen gaat.

The Apple
The Apple29 nov. 2021 - 18:23

Spuit elf - EricDonkaew heeft het antwoord al gegeven. Ga NIET in de aandelen, dat gaat mis.

The Apple
The Apple29 nov. 2021 - 2:08

Veel mensen blijken niet eens een strategie te begrijpen die je ze duidelijk uitlegt, dus hoe zouden ze een strategie moeten begrijpen die nooit duidelijk onder woorden wordt gebracht? Temeer daar "verdeel en heers" daar een wezenlijk onderdeel van uitmaakt. Gewoon steeds een maatregeltje meer of minder, dan heeft het volk wat om over te bekvechten.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin29 nov. 2021 - 8:16

En toch als je goed naar de woorden luistert die ze spreken dan hoor je het al van verre! Ik heb het hier al meermaals gezegd. Helaas weinig bijval.

Simon Drees
Simon Drees28 nov. 2021 - 21:12

"De steun voor het coronabeleid van het kabinet brokkelt snel af. Nu niet alleen vanuit de hoek van mensen die het virus willen loslaten, maar ook van hen die graag een grondiger en voorzichtiger aanpak zien.' De grote meerderheid acht de maatregelen noodzakelijk ook al vinden ze het niet leuk, zij hekelen juist een te slappe aanpak, een te lang talmen van al eerder noodzakelijke maatregelen, en vooral het feit dat anti-vaxxxers zoveel ruimte houden en een belasting kunnen vormen op zoveel gebieden, met vooral de ziekenhuizen en vele patiënten als slachtoffer.