Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

De nieuwe wet Dieren dwingt tot nadenken over ons gedrag

  •  
30-07-2021
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
376 keer bekeken
  •  
10401279153_98547850ca_k

© cc-foto: Brent Moore

Dieren hoeven zich niet langer aan te passen aan het systeem; het systeem moet zich aanpassen aan hen.
Vorige maand werd bekend gemaakt dat er een aanpassing zou komen in de Nederlandse wet Dieren. Mogelijk gaat deze nieuwe wet Dieren er in de praktijk voor zorgen dat er een einde komt aan het houden van dieren. In de veehouderij, maar ook thuis. Vooralsnog heeft de minister echter aangegeven dat zij nog geen conclusies aan de wet kan verbinden. Juridisch onderzoek op het ministerie moet dit gaan uitwijzen, na het zomerreces zal de Kamer worden geïnformeerd. Mijn advies is alvast: kijk niet alleen naar de gevolgen van de wet, maar kijk ook naar de ideeën die er aan ten grondslag liggen.
Voor wie het niet heeft meegekregen: de Nederlandse wet Dieren moest worden herzien om ruimte te bieden aan de nieuwe Europese diergezondheidsverordening , die op 21 april 2021 in werking trad. Opvallend was dat niet over de wetswijziging zelf ophef ontstond, maar over een toegevoegd amendement van Partij voor de Dieren. Dit amendement stelt dat dieren niet alleen zoveel mogelijk in staat moeten worden gesteld om hun natuurlijke gedrag te vertonen, maar ook dat huisvesting hier niet langer een redelijke uitzondering op mag zijn. Met andere woorden, de dieren hoeven zich niet langer aan te passen aan het systeem; het systeem moet zich aanpassen aan hen.
Nog opmerkelijker aan de gehele gang van zaken, was dat er eigenlijk geen haan had gekraaid naar de nieuwe wet Dieren totdat deze begin juni werd gepubliceerd. In de Tweede Kamer werd het amendement aangenomen met steun van D66, PVV, PvdA, SP, GroenLinks, Ja21, Volt en Bij1. In de Eerste Kamer werd het geheel afgedaan als hamerstuk, wat betekent dat geen enkele partij er vragen over wilde stellen. Dat Kamerleden van VVD en CDA een week later over elkaar heen buitelden van verschrikking, was dan ook op zijn zachtst gezegd frappant te noemen.
Het argument van tegenstanders van de wet kent twee hoofdlijnen. Aan de ene kant wordt er gevreesd voor een onwerkzame situatie in de landbouwveehouderij. Aan de andere kant wordt er een beroep gedaan op de mogelijk grote gevolgen voor de 3,8 miljoen Nederlandse huishoudens met huisdieren.
De vraag is nu of deze zorgen wel terecht zijn. Daarmee bedoel ik niet hoe groot de kans is dat dit de concrete gevolgen zijn van de nieuwe dierenwet, maar of het wel terecht is dat wij deze gevolgen interpreteren als een probleem.
Zoals de wet nu op tafel ligt betreft de nieuwe wet Dieren vooral een morele vorm van wetgeving. Hoewel haar open formulering het moeilijk maakt om er juridische gevolgen aan te verbinden – om nog maar niet te spreken over handhaving – is de wet moreel gezien juist heel sterk geformuleerd.
De wet Dieren heeft betrekking op de dieren waar wij als mens zorg voor dragen. Dat betekent dat de nieuwe regelgeving die dieren betreft waar wij als mens in een bepaalde relatie mee staan. Voor zorgethici is het vanzelfsprekend dat morele verplichtingen gegrond zijn in de relaties die we hebben.
Dieren zijn, net als mensen, behoeftige wezens. Ze verlangen naar voedsel en warmte, een schone en veilige leefomgeving en bepaalde sociale interactie en connectie. Dieren kunnen plezier beleven en pijn ervaren, en hebben er net zozeer als mensen belang bij om dit eerste zoveel mogelijk te realiseren en het tweede zoveel mogelijk te vermijden. Onze huis- en landbouwdieren hebben echter niet de vrijheid om deze behoeften voor zichzelf in te vullen. Veel van hun natuurlijk gedrag (het gedrag dat zij zouden vertonen onder natuurlijke omstandigheden) wordt door mensen geremd, bijvoorbeeld omdat het onwenselijk of onpraktisch zou zijn. Dit terwijl juist natuurlijk gedrag voor dieren zo belangrijk is omdat het hen plezier brengt en belangrijke biologische functies vervult.
Daar komt bij dat dieren in onze zorg niet van nature afhankelijk van ons zijn. Zij zijn door ons afhankelijk gemaakt. Er is daarom sprake van een handeling met bepaalde morele geladenheid. Omdat de relatie tussen mens en dier bovendien geen gelijkwaardige relatie is – dieren hebben niet eenzelfde invloed op ons als wij op hen – bestaat er een bepaalde verantwoordelijk die de mens moet nemen ten aanzien van de dieren in haar zorg.
Met betrekking tot huisdieren betekent de nieuwe wet Dieren in mijn ogen dat mensen zich bewust moeten zijn van de behoeften en het gedrag van hun dier, en bereid moeten zijn om dieren hierin te voorzien. Een goudvis? Leuk, maar niet in een vissenkom. Een konijn? Gezellig voor jou, maar minder gezellig voor het konijn als hij geen soortgenoten heeft. Het is heus niet direct verwerpelijk om een huisdier te nemen omdat jij er zelf plezier aan beleeft, of omdat het dier bepaalde behoeften vervult voor jou. Maar, men moet zich bewust zijn wat goede zorg inhoudt: de verplichting om ook het leven van de ander zo goed mogelijk te maken.
Met betrekking tot de landbouwveehouderij zou het goed mogelijk zijn dat de nieuwe wet het einde inluidt, of op zijn minst een radicale verandering teweegbrengt. Immers worden dieren in deze industrie maar zeer beperkt in hun behoeften voorzien. Ze leven in een vieze omgeving, kunnen zich niet bewegen en geen natuurlijk gedrag vertonen. Undercoverbeelden uit slachthuizen zoals vorige week gepubliceerd  door Varkens in Nood laten bovendien zijn dat de dieren meer dan eens onnodig pijn wordt aangedaan. De huidige praktijken in de vee-industrie zijn dan ook geen voorbeeld van zorg, maar eerder van het tegenovergestelde.
Wat het amendement van Partij voor de Dieren eigenlijk wil zeggen, is dat het onrechtvaardig is om dieren afhankelijk van ons te maken als we niet bereid zijn om ons te committeren aan deze relatie.
Wellicht is de wet open geformuleerd en zijn de juridisch gevolgen niet meteen duidelijk, maar dat is in morele situaties zelden het geval. Precies dit stelt ons in staat om na te gaan in hoeverre ons gedrag juist is. De crux van het probleem ligt dan ook niet in de praktische uitvoerig van de wet, maar in de erkenning van wat er momenteel aan scheelt: de erkenning dat wat wij momenteel als normaal beschouwen, misschien niet het juiste is. Tegen het ministerie zeg ik daarom: laat de juridische analyse maar komen, maar laten we ook niet vergeten er wat reflectie aan toe te voegen.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (38)

Kuifje3
Kuifje38 aug. 2021 - 10:54

Geweldige wet. Goed doordacht en zo. Vanwege ons stikstofbeleid moeten bijvoorbeeld de koeien meer op stal en door de wet Dieren moeten ze meer in de wei. Op zich vind ik in dit geval de benadering vanuit de dierenwet veel beter, maar hier blijkt eens te meer dat de beide kamers en de Raad van State hebben zitten snurken. Deze wet bevat dermate consequenties dat ze niet zomaar had mogen worden aangenomen.

Sjaantje2
Sjaantje23 aug. 2021 - 12:50

Ik heb zelf een hond en zie het vooral als een samenwerking tussen mij en hem wanneer we gaan wandelen. Hij staat niet boven mij maar ik ook niet boven hem. Hij loopt aan een flexlijn, zo'n uitrolbare van een meter of 5. En hoeft alleen in bijzijn van verkeer of mensen naast me te blijven. Wanneer ik hoor over hondentrainers die vooral vinden dat je de baas moet zijn, ga ik mijn hoofd schudden. Als mijn hond bang is, kalmeer ik hem door hem dicht tegen mij aan te houden en te aaien. Vaak mag hij de looproute bepalen, maar als ik naar huis wil, moet hij wel mee. Ik heb hem minimale commando's aangeleerd en verder mag hij zijn wie hij is, zolang hij anderen geen schade berokkend en wel in de struiken poept. Dat werkt prima. Hij maakt een zeer gelukkige, kalme indruk. Ik laat hem dus zoveel mogelijk in zijn waarde.

Minoes&tuin
Minoes&tuin1 aug. 2021 - 7:51

Je zou nog weleens kunnen struikelen over de woorden ' zoveel mogelijk' en 'een redelijke' . Heeft men zich dat niet gerealiseerd?

lmgikke
lmgikke30 jul. 2021 - 21:19

De wet is in eerste instantie bedoeld om de bio industrie aan te pakken. Om dat te voorkomen, wordt er duidelijk ingezet op de emotie van het huisdier. In onderstaande reacties is dat weer pijnlijk duidelijk. Als je tussen de regels door leest in de reacties wordt heel goed duidelijk dat men echt wel beseft dat we verkeerd met dieren omgaan in Nederland. Neem nu de reactie van Bouwman, die zich als mens verheven voelt boven de natuur en bewust het verkeerde voorbeeld van de krokodil aandraagt. Die krokodil houdt namelijk geen zwijntje in een kooi. Wij mensen wel. Zo jammer om te zien dat de gemiddelde Nederlander graag politiek correct doet, maar als het puntje bij paaltje komt het laat afweten. Daarom gaat het hier in de reacties alleen maar over huisdieren en non argumenten of iets natuurlijk is of niet. Afleiden van de echte problematiek meer is het niet.

3 Reacties
dirk den boer
dirk den boer31 jul. 2021 - 10:45

Alleen maar over huisdieren? Het gaat in de reacties over landbouwhuisdieren (zwijntje, paard, kippen) en gezelschapsdieren (hond, kat cavia, en kinderdiertjes als konijn, die eigenlijk pas sinds 25 jr gezelschapsdier zijn geworden). Om die drie op een lijn te zetten is sentimenteel, hypocriet en dom, een krokodil voelt zich het beste in een moeras, een flappie in een hok met voederbakje en drinktuitje. Een plofkip (vleeskuiken) voelt, vrees ik, helemaal niets meer, uit wagenings onderzoek bleek dat beest niet eens meer op een stok (25 cm hoogte) voor zijn bek te kunnen, of zelfs willen springen, wat elk oud rashoen en krielkip direct wel doet, als hij tenminste de kans krijgt en het begint te schemeren.

dirk den boer
dirk den boer31 jul. 2021 - 10:54

- Met de kippen op stok - dat slaat dan nog op mensen, het is een gezegde ontstaan in lang vervlogen tijden (75 jr?) dat dat nog gangbaar was, de mensen hun dieren nog kenden en hart voor die dieren hadden, ook al waren het dan landbouwhuisdieren (boer wat zeg je van mijn kippen, boer wat zeg je van mijn haan, hebben ze geen mooie veren, of staat jou de kleur niet aan, over vleesaanzet en legcapaciteit werd dus niet eens gerept/gezongen toen). Toen was er dus nog geen duidelijk onderscheid.

Sjaantje2
Sjaantje23 aug. 2021 - 12:53

Het gaat fout doordat we als mensen denken boven de natuur te staan. Niet alleen met dieren, maar ook natuur en ziektes. We bouwen en verbouwen natuur alsof we daar het volste recht toe hebben op onze manier. Er is geen respect. Een boom, plant, dier wordt als minder gezien als wij. Een gebruiksvoorwerp inzetbaar wanneer het ons uitkomt.

Bouwman2
Bouwman230 jul. 2021 - 18:04

Je moet natuurlijk niet over een wet hebben die er niet is. Dat is speculatie. En de natuur is hard, het is eten of opgegeten worden. Laatste zag ik nog op film hoe een krokodil een leuk argeloos zwijntje te grazen nam. Hap, weg leuk beestje. En niks gehoord van de partij van de dieren. Die mevrouw Ouwehand weet dat natuurlijk ook best, maar denk nou niet dat ze tussenbeide komt, dat ze het gaat verhinderen. Nou, ik ga nu even de luis op de rozen kapot spuiten met een mengsel van groen zeep en spiritus. Ik kom er rond voor uit, mensen noem elkaar toch geen nietje. Een maal zing je allemaal, allemaal een eender liedje, je ben niet zo maar kanibaal. .

Geen3
Geen330 jul. 2021 - 17:02

‘Dieren hoeven zich niet langer aan te passen aan het systeem; het systeem moet zich aanpassen aan hen’. Tja,…..maar mensen zijn toch ook dieren? Mensen worden opgehokt in te kleine appartementen, waarvoor ze nog veel geld moeten betalen ook! Als mensen in het weekend de natuur willen bezoeken, is dat slecht voor ‘de natuur’. Slecht voor de ringslang, slecht voor de wolf, slecht voor de zandhagedis. Elk jaar komen er in Nederland 100.000 mensen bij. Dat is slecht voor de natuur, toch?

4 Reacties
dirk den boer
dirk den boer30 jul. 2021 - 19:17

Niet als je de hond goed aangelijnd houdt, Geen, al ga je dan ook alweer tegen die mallotige wet in natuurlijk, een dier aanlijnen, dat lijkt me al zeer onnatuurlijk (zoals naast de fiets laten rennen dat ook is natuurlijk, of de kattebak verschonen met iets raars en onnatuurlijks uit een pak)

vdbemt
vdbemt31 jul. 2021 - 10:06

"Elk jaar komen er in Nederland 100.000 mensen bij. Dat is slecht voor de natuur, toch?" Gezien de wijze waarop dit dier zich door de eeuwen, maar vooral laatste (halve?) eeuw ontwikkeld heeft, is dat inderdaad slecht voor de (rest van de) natuur. We zijn het dus eens.

DanielleDefoe
DanielleDefoe31 jul. 2021 - 10:19

Mensen mogen&kunnen naar buiten ook al wonen ze driehoogachter in onderhuur met hun kat. Parken kunnen in de dagelijkse groenbehoefte voorzien.

herman46
herman4631 jul. 2021 - 17:50

De mens is vrij in zijn doen en laten en wordt daarin slechts beperkt door sociale en economische omstandigheden. Maar men is vrij om te gaan en staan waar men wil. De niet-menselijke dieren, en zeker die dieren in de vee-industrie, ontbreekt het aan alle elementaire vormen van vrijheid. Mensen wórden niet opgehokt. Zij láten zich ophokken en schikken zich naar de economische macht die anderen in staat stelt er van te profiteren.

Kaas2
Kaas230 jul. 2021 - 16:16

Deze wet heeft vergaande gevlogen voor eigenlijk elke Nederlander met een huisdier of bvb een paard. Neem bvb een konijn. Een konijn in het wild heeft bvb vele malen mee leefruimte dan dat de gemiddelde tuin te bieden heeft. Bovendien is die leefruimte vele magen gevarieerder. Met deze wet zou iemand dus kunnen afdwingen dat een konijn alleen nog mag worden gehouden door iemand die over een gigantische tuin beschikt. Het zelfde geld voor honden, hoe natuurlijk is het dat een hond aangelijnd is? In hoeverre beperkt die lijn de hond in zijn natuurlijke behoeftes? Om het nog maar te hebben over de leefruimte van een hond. Het lijkt een wet die bedoeld is om huisdieren toe te staan als je op een landgoed woont. Dat de wet misschien niet zo bedoeld is doet er niet toe. Een rechter kijkt naar hoe de wet geschreven is. Genoeg activisten in Nederland die het willen uitproberen!

4 Reacties
dirk den boer
dirk den boer30 jul. 2021 - 19:20

Een flappie uit de dierenwinkel niet hoor, die voelt zich 3 meter buiten zijn vertrouwde hokje al dood ongelukkig, en loopt daar goede kans door de hond van de buurman doodgebeten te worden

Jan Man
Jan Man30 jul. 2021 - 21:03

“Deze wet heeft vergaande gevlogen voor eigenlijk elke Nederlander met een huisdier” Flauwekul en bangmakerij. Dit is wat de wet gaat betekenen: https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/nieuwe-wet-dieren-belooft-grote-verbeteringen-voor-dieren-in-de-bio-industrie

Kuifje3
Kuifje331 jul. 2021 - 10:52

@JanMan: Kennelijk heeft de partij voor de dieren een afwijkende perceptie ten overstaan van andere partijen waar de wet over gaat. Dat alleen al geeft aan dat het een hele slechte wet is. Er zijn overigens meerdere belangen. We kunnen bijvoorbeeld het aantal boerenbedrijven halveren, maar we zijn in de wereld met een snel groeiend voedseltekort ook nog eens een hele belangrijke voedselproducent. De partij heeft samen met Groen Links een hype gecreëerd door boeren zo ongeveer te criminaliseren, maar overziet de werkelijke gevolgen niet. Dat is kwalijk. Ik heb paarden. Die staan in de zomer op een weiland. Op dat weiland mogen geen bomen worden geplant en een schuilstal is ook tegen de regels. Met extreem weer (zon, regen, storm, enzovoorts) kunnen de paarden nergens naartoe. De wet zegt daar iets over (iets met natuurlijke omgeving), maar andere wetten verbieden dat weer. Ook dit voorbeeld geeft aan dat het een slechte wet is. Dierenwelzijn is meer dat jacht maken op hardwerkende boeren.

DanielleDefoe
DanielleDefoe3 aug. 2021 - 13:21

Overdekt buitenhok en een kameraadje voor Flappie. Laat haar niet ontsnappen.

Oki Doki
Oki Doki30 jul. 2021 - 15:33

Voor huisdieren geldt wel dat je er toch geen plezier aan kunt beleven als het dier ongelukkig is?

1 Reactie
vdbemt
vdbemt30 jul. 2021 - 16:54

Dat zou je mogen verwachten. Maar dat gaat toch vaak niet op.

Gerard de Vries2
Gerard de Vries230 jul. 2021 - 15:28

Als we willen dan kunnen wij dit ook. Om meteen maar groots te beginnen: er zijn veehouders die met “familie” kuddes werken. De kalven blijven een periode bij de moeder, dieren kunnen binnen en buiten etc. We moeten de obsessie met prijs per kg dan wel laten varen. Vlees komt dan weer waar het moet zijn, een luxe product, voor wekelijks, niet dagelijks. En voor wat betreft huisdieren: inbeginsel goed idee maar ik zie daar wel een probleem. Het zijn juist de loslopende katten die veel schade maken aan de vogel, knaagdier en amfibieën stand. Hun natuurlijke gedrag schaadt het milieu. Misschien kunnen we in gaan zien dat dit dan dus geen geschikt huisdier is.

7 Reacties
vdbemt
vdbemt30 jul. 2021 - 16:55

Met het laatste ben ik het 100% eens.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194730 jul. 2021 - 17:53

"Om meteen maar groots te beginnen: er zijn veehouders die met “familie” kuddes werken." Alleen de vader ontbreekt dan. Ik ben benieuwd of de wetgever ook heeft nagedacht over KI. Niets onnatuurlijker dan dat. Stieren los laten lopen levert veel leed op. Overigens is de bedoeling van die Europese verordening niet dat er een einde komt aan de veehouderij. Nederland heeft zich hier roomser dan de paus betoond. Het is een onzinnige wet.

Gerard de Vries2
Gerard de Vries230 jul. 2021 - 20:46

@FransAkkermans: Tsja, het is maar de vraag of het natuurlijk is om de vader erbij te zetten. Bij veel dieren zie je toch vaak dat de vader na de bevruchting verder niets met “het gezin” te maken heeft.

DanielleDefoe
DanielleDefoe31 jul. 2021 - 10:21

Op Corsica zag ik kuddes met stier.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194731 jul. 2021 - 14:01

@Gerard de Vries Ik denk dat u gelijk heeft. Ik heb nog meegemaakt dat het gewoon was een koe door een stier te laten dekken en die liep nooit los. Altijd met een ring in de neus om hem in bedwang te kunnen houden. Ik zou niet weten waar je nog rundvee in een 'natuurlijke omgeving ' kunt observeren. Danielle Defoe zegt hieronder in Corsica. Ik heb overigens geen bezwaar tegen KI, het heeft een enorme vooruitgang opgeleverd als het om veeverbetering gaat.

herman46
herman4631 jul. 2021 - 17:54

De discussie moet sowieso gaan over of we het morele recht hebben andere dieren tot ons te nemen als gezelschapswezens zonder dat zij er zelf een stem in hebben. Let wel, ik heb zelf ook twee katten waar ik dol op ben.

DanielleDefoe
DanielleDefoe3 aug. 2021 - 13:13

Mijn moeder's kat kwam gewoon aanlopen. De "eigenaars" vonden het wel prima.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland30 jul. 2021 - 15:05

Er is een land waar ze cavia's en konijnen verhuren want - je neemt een cavia en dan moet je een tweede nemen want het zijn sociale dieren, dan gaat er een dood en je mag niet een cavia hebben dus moet je weer een tweede cavia nemen en zo kom je nooit meer van je cavia's af.

Kuifje3
Kuifje330 jul. 2021 - 14:54

Nog even los van de inhoud van deze wet. Het is kwalijk dat onze kamer eerst een wet aanneemt en dat deze ook zonder dat er iemand echt naar kijkt deze ook door de eerste kamer wordt aangenomen en daarna pas wordt nagedacht over de feitelijke inhoud. Kwalijk ook dat we het maar aan de rechter over gaan laten wat er dan eigenlijk wel of niet meer mag. Eigenlijk gebeurt hier hetzelfde als bij de problemen met de belastingfraudezaak die zoveel ouders in de problemen heeft gebracht of met al die rare normen waarvan we ineens de gevolgen ondervinden. Gezond verstand lijkt volledig zoek in ons parlement.

Kuifje3
Kuifje330 jul. 2021 - 14:42

Ik vind het onjuist dat mensen die het minder breed hebben geld krijgen van mijn betaalde belastinggeld. Het maakt ze afhankelijk en dat is onnatuurlijk. Onzin natuurlijk. Net zo’n onzin dat het niet goed is dat we koeien en varkens zouden mogen hebben omdat zoiets niet natuurlijk is. Dat we minder (minder, minder) vlees moeten eten dat is iets waar ik het mee eens ben. Dat we heel goed moeten zorgen voor onze dieren lijkt me vanzelfsprekend. Dat we dingen niet moeten doen omdat dit onnatuurlijk is slaat helemaal nergens op. Ik heb best sympathie voor veel zaken waar de PvdD voor ijvert, maar hier slaat ze de plank behoorlijk mis.

Gaz Typari
Gaz Typari30 jul. 2021 - 14:42

Het is een probleem dat er straks allemaal agressieve pitbulls los over straat mogen terwijl mijn kleine kinderen daar ook spelen. Dat levert bloederige taferelen op. Loslopende zwerfkatten katten die ons lieve konijn het leven zuur maken. Een goudvis heeft geen schijn van kans om te overleven met al die katten. Loslopende huisdierratten die allerlei ziektes rondspreiden. Dus... leuke filosofische discussie, maar een levensgevaarlijk experiment.

1 Reactie
vdbemt
vdbemt30 jul. 2021 - 17:07

Nou, nou, nou. In de praktijk zie ik rond het houden van huisdieren niets veranderen. Mogelijk, en te hopen, wel in de (biodynamische) veeteelt.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen30 jul. 2021 - 14:32

"Veel van hun natuurlijk gedrag (het gedrag dat zij zouden vertonen onder natuurlijke omstandigheden) wordt door mensen geremd" Hoe bepaal je bij dieren die al duizenden jaren gedomesticeerd zijn wat natuurlijk gedrag is? Is bijvoorbeeld het aanlijnen van een hond nog wel mogelijk?

4 Reacties
dirk den boer
dirk den boer30 jul. 2021 - 19:07

Helemaal mee eens Dick. Laatst berichtje gelezen in de krant over gekantelde veewagen, alle kratten kapot en gebarsten op de weg, en door elkaar heen, eindelijk konden die kippen eens een uurtje van hun vrijheid genieten, maar wat denk je? De arme dieren drukten zich stijf tegen het wegdek, niet gewend aan vrijheid en beweging en vluchtgedrag, daar waren ze nu juist op gefokt, op stilzitten en vreten, vreten, alle andere oorspronkelijk gedrag en neiging was er vakkundig uitgewerkt door jarenlang gericht fokken. Hoe zit het met andere huisdieren? Zelfs de hond lijkt nauwelijks nog op de wolf (zelfde soort) bleek uit recent onderzoek. Ze hebben geen oogcontact met de mens, zoals die hond dus wel. Tjonge, jonge, wat een dom wetsvoorstel, en nog erdoor ook? Zal wel weer gedogen, aanpassen en polderen worden, per slot leven we in Nederland, waar zoiets gebruikelijk is...

vdbemt
vdbemt31 jul. 2021 - 10:10

Hoe moeilijk is het voor jou om in te zien dat een zeug met biggen, liggend tussen beugels om te voorkomen dat ze niet op haar biggen gaat liggen, die geen ruimte hebben om een beetje uit de buurt te blijven, geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen?

DanielleDefoe
DanielleDefoe3 aug. 2021 - 8:35

De domesticatie van het varken begon een paar duizend jaar geleden. Tot aan de industriële revolutie (ongeveer negentiende eeuw) echter liepen de varkens veelal los rond. Ze ontsnapten ook wel aan hun omheining en trokken het bos in, om daar naar voedsel te zoeken. Of de huidige rassen de benen zouden nemen weet ik niet. Wroeten kunnen ze nog wel.

DanielleDefoe
DanielleDefoe3 aug. 2021 - 8:37

Op Corsica zag ik ook loslopende varkens.