Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

De nieuwe Marokkaanse grondwet: Oude wijn in nieuwe zakken!

  •  
05-07-2011
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
De koning is nog altijd de grootste ondernemer, de grootste bankier, de grootste grondbezitter en volledig onschendbaar
De Arabische lente heeft Marokko meteen na Egypte bereikt. Al op 20 februari j.l werd het land zwanger van een protestbeweging voor meer vrijheid en democratie en tegen de ongebreidelde corruptie en de grote werkloosheid.Ook hier waren het voornamelijk de jongeren die de toon aangaven. De politieke partijen waarvan de grote meerderheid een ondereel is van het heersende regime waren allerminst amused. De koning snapte dat het te lang treuzelen tot Egyptische toestanden zou leiden en hield meteen daarna in maart een ‘historiche toespraak’ waarin hij beloofde om in de maand juni al met grondwettelijke hervormingen te komen. Dat is ruim twee weken geleden gebeurd. Worden hiermee de eisen van de 20 Februari-beweging ingewilligd?
Positief is dat het Amazight – de taal van de Berbers- nu erkend wordt als officiele taal naast het Arabisch. Ook het voorstel dat de koning voortaan geen heilig instituut meer is, haalt Marokko uit Middeleewse verhoudingen. Ook positief is dat de nieuwe grondwet de mensenrechten centraal stelt. Hoewel de geloofwaardigheid hiervan dubieus is omdat op hetzelfde moment een journalist een jaar gevangenissraf krijgt vanwege het beschermen van zijn bronnen, en een demonstrant doodgemarteld wordt op een politiebureau, mag men hopen dat voortaan de praktijk van de politie de theorie van de grondwet gaat volgen. Ook vermeldingswaardig is de gelijkstelling – in civiele en maatschappelijke zaken – van de positie van de vrouw met die van de man.
Echter, als het gaat om een werkelijke scheiding van de drie machten – de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke – is er helaas in essentie niets veranderd. De kern van het probleem in de huidige Marokkaanse politiek verhoudingen is dat alle machten geconcentreerd zijn bij een persoon: de koning. Hij is de enige persoon die over alles beslist, de strategie van het land bepaalt en de meeste projecten zelf uitvoert. De ministers hebben de positie van hoge ambtenaren die het politieke programma van de koning helpen uitvoeren.
Tegelijkertijd is de koning de grootste ondernemer, de grootste bankier en de grootste grondbezitter van het land.
Ondanks deze concentratie van politieke, bestuurlijke, economische en financiële machten legt hij aan niemand verantwoording af. Immers de persoon van de koning is in de huidige grondwet heilig en onschendbaar.
Omdat hierdoor de ministers geen grote verantwoordelijkheid dragen en het parlement niets te controleren heeft en bijna geen wetten initieert zijn veel ministers en parlementariërs meer met hun eigen zaken (landbouw, handel, bouw, etc) bezig dan met de belangen van het land. Menige parlementariër beschouwt het financieel investeren in een parlementszetel als een cruciale stap om zich te verrijken.
Welnu, in de nieuwe grondwet is er niets fundamenteel veranderd. De koning blijft het belangrijste instituut van het land. Hij is weliswaar ontheiligd maar nog steeds volledig onschendbaar. Dat dit geen symbolische positie is, illustreren de volgende voorstellen in de nieuwe grondwet: De koning is het opperhoofd van het leger en de enige die beslist over defensie en veiligheid. De regering en het parlement hebben daarover geen enkele beslissingsbevoegdheid. De koning kan wetsvoorstellen die hem niet bevallen terugsturen voor herbehandeling in het parlement. Het kan uiteindelijk het parlement ontbinden. Ook de premier beschikt over deze bizarre en ondemocratische bevoegdheid. De koning is voorzitter van de ministerraad. Het kabinet kan weliswaar vergaderen onder leiding van de premier maar de belangrijke en strategische besluiten worden genomen in de ministerraad. De koning is ook de voorzitter van de organisatie (‘hof’) van de rechterlijke macht terwijl de rechterlijke uitspraken in zijn naam worden gedaan. De koning benoemt de helft van de leden van het Constitutioneel Hof alsmede de voorzitter ervan. Nog merkwaardiger is dat de andere helft bestaat uit parlementariërs die door het parlement worden voorgedragen: de slager is tevens zijn eigen keurmeester! De premier mag hoge ambtenaren benoemen, in sommige gevallen na raadpleging van de koning. Echter de benoeming van supergouverneurs, gouverneurs en ambassadeurs is een zaak van de koning. De nieuwe grondwet rept met geen woord over de uitvoerende macht van de koning maar het feit dat hij voorzitter is van de ministerraad impliceert dat hij in de praktijk doorgaat met zijn huidige stijl van direct regeren. Het is echter de regering en niet de koning die zich tegenover het parlement moet verantwoorden over….ja over wat eigenlijk? Over datgeen wat aan uitvoerende activiteiten overblijft voor de ministers als assistenten van de koning!!! Uit deze bepalingen in de nieuwe grondwet blijkt duidelijk dat de koning het centrum van de macht blijft. Deze macht wordt door niemand gecontroleerd. Immers de koning is onschendbaar. Het democratische principe van ‘geen vrantwoordelijkheid zonder verantwoording’ wordt aldus buiten werking gesteld. Ook van een echte scheiding van de drie machten is allerminst sprake.
De nieuwe grondwet biedt hierdoor geen enkele garantie voor een echte democratische stelsel. Gelet echter op de enthousiaste reacties van de meeste politieke partijen op de nieuwe grondwet – ingegeven door de nederige en slaafse persoonlijkheid van de meeste Marokkaanse politici – zal er geen enkele partij, parlement of regering zich verzetten tegen het feit dat de koning – in de grondwet – een vitale sector als defensie en veiligheid eigenhandig en oncontroleerbaar naar zich toetrekt. Ook zijn uitvoerende macht – buiten de grondwet om – zal door de overgrote meerderheid van de huidige politici met gejuich ontvangen worden.
Trouwens ook de Europese Unie en de V.S zijn zeer te spreken over deze hervormingen van de koning! Marokko is uiteraard geen Libië of Syrië en dat is kennelijk voor het westen voldoende reden om de ogen te sluiten voor de grote ondemocratische constructie in deze nieuwe grondwet!
Alleen de  20 Februari-protestbeweging heeft afgelopen zondag opnieuw en overal in het land luid laten de nieuwe grondwet af te wijzen. Voor deze protestbeweging is de nieuwe grondwet oude wijn in nieuwe zakken. Echter, de tegenstanders van deze grondwet krijgen op straat noch in de media ruimte om daartegen te protesteren. Tijdens een demonstratie twee weken geleden in de hoofdstad Rabat werden de demonstranten aangevallen door de pro-grondwet demonstranten, door het regime aangestuurd. Hierna beëindigde de politie de demonstratie. Over mensenrechten gesproken!
Zoals te verwachten, heeft de koning ‘ja’ gezegd tegen zijn eigen voorstellen. Het volk kreeg slechts 12 dagen om zich te verdiepen in de nieuwe grondwet en zich daarover uit te spreken op 1 Juli j.l.! De politieke partijen die pas twee dagen voor de toespraak van de koning een exempaar van de nieuwe grondwet hebben gekregen waren laaiend enthousiast over de voorstellen van de koning en vinden het allerminst een probleem dat het volk op deze manier geen tijd kreeg om alle gevolgen van deze nieuwe grondwet te kunnen beoordelen.
Intussen is de uitslag bekend. De score voor Ja is 98%, een oud communistische score!
Het is diep triest voor het Marokkaanse volk om te zien hoe beroerd de kwalitieit van de huidige politieke partijen en politici is geworden. De politici met gewicht en karater van weleer die zelfs de dictatuur van Hassan II, vader van deze koning, konden weerstaan zijn tegenwoordig met een loep te zoeken.
De conclusie van deze operatie lijkt me duidelijk: De koning zal nooit uit eigen beweging van zijn machtspositie afzien. Dat is vragen aan een kip om zichzelf te slachten. En zolang de huidige politieke klasse actief blijft zal Marokko verder zakken in het moeras van corruptie en een verdere verarming van het arme deel van de bevolking. Vroeg of laat zal dit exploderen. De vraag is allen wanneer!

Meer over:

opinie, wereld
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (19)

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa5 jul. 2011 - 13:13

Ho maar, ho maar, de democratie is geen 1, 2 en 3.

Michiel Online
Michiel Online5 jul. 2011 - 13:13

"Ho maar, ho maar, de democratie is geen 1, 2 en 3." en ook niet alles

[verwijderd]
[verwijderd]5 jul. 2011 - 13:13

Bedoel je niet nieuwe wijn in oude zakken. Oude wijn is duurder dan nieuwe, dus als nieuwe zakken koopt maar er zit oude wijn in, ben je spekkoper.

1 Reactie
Ikweetnietwieikben
Ikweetnietwieikben5 jul. 2011 - 13:13

" ... Bedoel je niet nieuwe wijn in oude zakken. Oude wijn is duurder dan nieuwe, dus als nieuwe zakken koopt maar er zit oude wijn in, ben je spekkoper ..." Ik heb wat zitten pluizen... volgens mij is Oude wijn in nieuwe zakken.. toepasbaar op wat Mohamed Rabbae schrijft... De vaak gevarieerde uitdrukking stamt onder meer uit Matteüs 9:17 ... waar Jezus een gelijkenis vertelt om uit te leggen waarom de discipelen van Johannes de Doper en de Farizeeën wel vasten.. maar Jezus' discipelen niet... Oude wijn in nieuwe zakken : een oud.. bekend idee of gebruik in een andere vorm. Oude wijn in oude zakken : oude inhoud in een oude vorm.. niets nieuws. Nieuwe wijn in oude zakken : een nieuw idee of gebruik in een oude.. bekende vorm.

FritsGuevara
FritsGuevara5 jul. 2011 - 13:13

Ik ben zelf wat meer een voorstander van een overheid waar het voor de mensen niet zoveel uitmaakt hoe ze aan de macht zijn gekomen. Een overheid die amper van invloed is, en waarvan de belastingaanslag lager is dan je telefoonrekening. En een wereld waarin de mensen zelf bepalen met wie ze omgaan, en geen verantwoording daarvoor af hoeven te leggen over hun netwerk en onderlinge verbondenheid. Telkens is bij die problemen die in dit artikel worden aangekaart, een overheid het probleem, en binnen dat probleem, dat de macht op sommige gebieden véél te inbreuk makend en te groot is om als prettig te worden ervaren voor een zinnig mens. Er ZOU dan eventueel een belletje bij deze of gene kunnen gaan rinkelen, of een van de soorten libertarisme niet een beter alternatief zou zijn.

1 Reactie
kraai21
kraai215 jul. 2011 - 13:13

" Een overheid die amper van invloed is, en waarvan de belastingaanslag lager is dan je telefoonrekening. " Het Land van Melk en Honing, halverwege dromenland links- en rechtsaf, dan kom je er. Als je rechts gaat kom je in het libertarische paradijs, en links in de socialistische heilstaat. Maar beiden behoren tot hetzelfde land. Op de rest van de wereld zijn overheden duur, ze betalen leger, onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en politie. Al deze dingen kosten meer dan een telefoonrekening.

MrOoijer
MrOoijer5 jul. 2011 - 13:13

Dit bericht, Mohamed Rabbae, laat eerlijk gezegd vele vragen bij mij achter. Vooropgesteld: ik heb niks bijzonders met Marokko, en ik ben geen politicus. Daarmee behoor ik tot de grote groep Nederlanders (> 95%) voor wie Marokko heel ver van het bed is. Dan schrijft u: "Het is diep triest voor het Marokkaanse volk om te zien hoe beroerd de kwaliteit van de huidige politieke partijen en politici is geworden." Ja dat is ongetwijfeld heel triest en beroerd, en een heel klein deeltje van dat Marokkaanse volk woont hier, maar wat moet IK er mee, u zegt nog niet eens zelf wat U gaat doen. Als u in deze samenleving met meer culturen blijft wonen, prima, maar verwacht geen medelijden met uw thuisland: wij hebben met de koning van Marokko niets. Evenmin als met de koning van Hispanje uit ons volkslied. Wij hebben hem altijd geëerd, tot de maat vol was. Begrijp ik het goed dat voor u ook de maat vol is? Maar wat doet ge?

1 Reactie
kraai21
kraai215 jul. 2011 - 13:13

"Ja dat is ongetwijfeld heel triest en beroerd, en een heel klein deeltje van dat Marokkaanse volk woont hier, maar wat moet IK er mee " Je hoeft er niets mee, je hoeft het niet te lezen, en je hoeft zeker niet te reageren. Waarom doe je dat dan toch?

AE911TRUTH
AE911TRUTH5 jul. 2011 - 13:13

Marokko, het volgende Arabische land waar een elite bezig het volk aan het schaken aan de hand van wetten of een militair regime (Egypte duidelijkste voorbeeld) Als je goed kijkt zie je wat er gaande is, men is bezig zowel de westerling (christenen) te schaken en de moslims. Je ziet het westen steeds verder totalitair worden en door de Arabische wereld steeds meer regime's die bezig zijn het volk te schaken (Irak is al een controlestaat), via 'revoluties', het volk laten denken dat zij vrijheid krijgen maar krijgen miliaire bewinden of een tiranieke koning bezig een grondwet te wijzigen in zijn voordeel. Als men doorlopend bezig is met de twee grootste religies op deze planeet kan je op je vingers natellen waar dat proces toe gaat leiden (namelijk tot een totale oorlog tussen het westen (christendom) en de islam)

1 Reactie
kraai21
kraai215 jul. 2011 - 13:13

(Irak is al een controlestaat) Verdorie, hadden ze Saddam maar terug in Irak, toen was er pas vrijheid.

fjacobse
fjacobse5 jul. 2011 - 13:13

--- Intussen is de uitslag bekend. De score voor Ja is 98%, een oud communistische score!--- Ik vind het vreemd dat iemand die meer dan 30 jaar geleden Marokko verlaten heeft en zijn oordeel dus op afstand heeft moeten vormen op zo'n aanmatigende toon over de Marokkaanse kiezer uitspreekt. Alsof het een stelletje debielen zijn die zich door de Koning laten vertellen wat ze moeten stemmen omdat ze niet zelfstandig kunnen nadenken. Als er niet kan worden aangetoond dat er op enorme schaal is gefraudeerd dan denk ik dat er, ongeacht hoe het verder allemaal inhoudelijk zit. twee conclusies gerechtvaardigd zijn : a. De kiezer is daar schijnbaar tevreden over de Koning. b. De Koning doet schijnbaar toch een paar dingen goed. --- En zolang de huidige politieke klasse actief blijft zal Marokko verder zakken in het moeras van corruptie en een verdere verarming van het arme deel van de bevolking. Vroeg of laat zal dit exploderen. De vraag is allen wanneer! --- Voor een explosieve situatie heb je veel langdurig ontevreden mensen nodig. Daar is in Marokko geen sprake van . Om dan heel stellig te beweren dat vroeg of laat de Armageddon zal aanbreken is echt holle retoriek.

1 Reactie
kraai21
kraai215 jul. 2011 - 13:13

" dus op afstand heeft moeten vormen op zo'n aanmatigende toon over de Marokkaanse kiezer uitspreekt " Ik geloof dat de aanmatigende toon voor de koning is bedoeld, niet voor de kiezer. Maar weet je wat ik aanmatigend vind? Dat jij als extreem rechtse PVV stemmer zegt dat je de Marokkanen beter begrijpt dan een Marokkaan die zijn mening geeft, en die je dan ook nog verkeerd begrijpt omdat je leest vanuit je vooroordeel. " a. De kiezer is daar schijnbaar tevreden over de Koning. b. De Koning doet schijnbaar toch een paar dingen goed. " Het woord schijnbaar is goed gekozen. Ik denk dat die kiezer niet tevreden is over de koning, ik ben zelf regelmatig in Marokko geweest, en ik hoorde daar geluiden, en niet echt in revolutionaire hoek, die anders doen vermoeden. Gewoon onder studenten in Rabat en Marrakesh. Je kan volgens mij de Marokkaanse kiezer in een paar groepen onderverdelen: a) Veel Marokkanen houden van de koning, zijn er trots op, ervaren hem als een vader of leider. Een vader die streng kan straffen als je hem uitdaagt. Deze mensen stemmen altijd voor de koning, whatever hij voorstelt. Dit zijn er nog steeds veel. Mogelijk zelfs 40% van de bevolking. b) Er zijn ook mensen die zijn tegen de koning, maar zien dit compromis als iets dat beter dan niets is. Ook zij hebben voorgestemd. c) Er zijn mensen die zijn bang om tegen te stemmen. Er is veel angst in Marokko. Het is een repressief land, mogelijk kan de geheime dienst de stemmen lezen (fantaseren ze). Die hebben ook voorgestemd. d) Er zijn mensen die tegenstemmen, hun stemmen zijn mogelijk niet goed geteld, want ik denk dat dat zeker 20% moet zijn. Deze mensen zijn dapper. In een land met zoveel repressie wordt repressie een onderdeel van je denken. Ze durven zelfs niet slecht te denken over hun koning. Ik denk dat er wel gefraudeerd is. Marokko is een land dat van corruptie aan elkaar hangt, vooral in sommige regio's. Ik zat eens in het enige café in een dorp, in Erfoud, er zat een politie-agent, hij zat er altijd. Hij droeg een lange jas, terwijl Erfoud een warme plaats is, en om zijn heup bengelde een enorm pistool. Hij was duidelijk een fan van Clint Eastwood. Hij haalde een rol geld uit zijn zak. Honderden bankbiljetten opgerold en een elastiekje erom heen. Het moet omgerekend, een paar duizend Euros zijn geweest. En dat in een land waar een politieman misschien 400 Euro (omgerekend) per maand verdient. Omgerekend naar Nederland zou dat betekenen dat een politieagent op nonchalante wijze en plein public 10.000 Euro uit zijn zak haalt in een café. Dat zou op mij een vreemde indruk maken. Dat is een kant van Marokko, dat de politie in het publiek enorme geldbedragen zit te tonen, dat corruptie zoveel zelfvertrouwen heeft. Daar gaat angst voor de overheid in je bloed zitten. Er zijn mensen, die durven niet slecht te denken over de koning, bang dat de politie het doorziet, dat de politie kan lezen wat je denkt. En vaak kunnen ze dat ook.

doeidoei
doeidoei5 jul. 2011 - 13:13

Ik zou me zelfs een scenario kunnen voorstellen waarbij de heer Rabbae de afweging maakt om de Marokkanen in Marokko bij te scholen op het gebied van democratie. Dat kan vanuit NL prima worden voorbereid ism locale sympathisanten van zijn idee. Dat lijkt me een heel serieus te nemen project dat niet veel hoeft te kosten lijkt me, waarbij het landelijk beraad het nodige draagvlak verleent. We hebben tenslotte banden met Marokko; laten we daar in investeren.

2 Reacties
sjaakie2
sjaakie25 jul. 2011 - 13:13

Investeren? wat krijgen we ervoor terug dan?

kraai21
kraai215 jul. 2011 - 13:13

" We hebben tenslotte banden met Marokko; laten we daar in investeren. " Lijkt mij een hopeloze en ook betuttelende missie.

[verwijderd]
[verwijderd]5 jul. 2011 - 13:13

Wat is Marokko? Is dat een land begrenst door de Atlantische Oceaan, Spanje en de Middellandse Zee, Algerije, en Mauritanië; OF begrenst door de Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee, Algerije en Mauritanië; OF is het begrenst door de Atlantische Oceaan, Spanje en de Middellandse Zee, Algerije en de Westelijke Sahara; OF de Atlantische Oceaan, Spanje en de Middellandse Zee, Algerije, SADR en Mauritanië. Volgens de koning van Marokko grenst zijn land niet aan Spanje bij de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla, want dat is "nog niet terug gegeven Marokkaans gebied"; en zijn land grenst op zeker niet aan de SADR want dat land bestaat volgens hem niet; en Marokko grenst volgens de grote Islamitische ledier ook niet aan de Westelijke Sahara want dat hoort bij Marokko. Nederland erkend die claim niet. Dus waren hebben we het over, meneer Rabbae? Over Marokko volgens Marokkaanse normen of volgens Nederlandse normen?

1 Reactie
kraai21
kraai215 jul. 2011 - 13:13

" Dus waren hebben we het over, meneer Rabbae? Over Marokko volgens Marokkaanse normen of volgens Nederlandse normen? " Ik geloof dat het thema het referendum was, en de houding van de koning.

DikkieDik3
DikkieDik35 jul. 2011 - 13:13

Nou man, waar wacht je nog op? Spullen pakken, en daar maar eens gaan lopen mekkeren en mensen aan klagen over al hetgeen je niet bevalt. Direct ook even je paspoort inleveren. Ik zal het van harte toejuichen; jouw soort is enkel en alleen ballast voor dit land.

1 Reactie
kraai21
kraai215 jul. 2011 - 13:13

" jouw soort is enkel en alleen ballast voor dit land. " Dat vind ik nu van mensen die andere mensen ballast vinden. Jouw soort, met jouw soort kwalificaties, maakt dat Nederland een onvriendelijk, ongastvrij en uiteindelijk onleefbaar land wordt. Maar geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om ernaar te streven dat jouw soort het land moet worden uitgezet. Maar goed, ik kom waarschijnlijk uit een iets andere cultuur dan jij, een meer tolerante en gastvrije cultuur.