Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

De misleidende ivermectine-discussie in de Tweede Kamer

  •  
31-08-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
653 keer bekeken
  •  
51379946812_6288739433_k

© cc-foto: Roel Wijnants

Als wetenschappelijk onderzoeker zie je de gaten en de verkeerde conclusies. Maar een politicus, zonder die kennis, trapt al snel in de valkuil dergelijk onderzoek serieus te nemen. Het is immers ‘wetenschap’.
Team vaccin, Team ventilatie, Team ivermectine, Team lockdown, Team vrijheid, Team FFP2-maskers en Team corona-is-maar-een-griepje. Bijna elke maatregel en keuze in de crisis wordt gepolitiseerd. Opmerkelijk hoe sommige politici en Kamerleden zich scharen achter maatregelen en deze proberen door te duwen. Soms met goede onderbouwing en soms wordt er iets te veel doorgeslagen. De besluiten die worden genomen door de regering zijn politiek gedreven, net zoals de stappen die tijdens coronapersconferenties worden gepresenteerd.
Het zou verstandig zijn als Kamerleden en politieke partijen ruimte maken voor evidence-based politiek. Met ruimte voor inzichten die wellicht niet passen bij hun partijideologie of achterban maar wel ten goede komen van de volksgezondheid. Dat is belangrijker dan de opiniepeilingen van Maurice de Hond.
Publieke opinie stuurt de opinie van politici en hun beleid. De vraag om onderzoek naar bepaalde middelen en het effect daarvan wordt medebepaald door de publieke opinie en het maatschappelijk debat, dat vervolgens politieke leiders beïnvloed. De wetenschap daarentegen brengt oplossingen voor maatschappelijke problemen en gezondheidsvraagstukken. Het is goed als bestuurders en Kamerleden zich laten informeren door de wetenschap om vervolgens hun controlerende functie in de Tweede Kamer naar behoren uit te voeren.
Het gevaar is echter dat ‘wetenschap’ een sticker wordt die te gemakkelijk op onderzoek wordt geplakt. Vele onderzoeken rammelen aan alle kanten. Als wetenschappelijk onderzoeker zie je de gaten en de verkeerde conclusies. Maar een politicus, zonder die kennis, trapt al snel in de valkuil dergelijk onderzoek serieus te nemen. Het is immers ‘wetenschap’.
Een voorbeeld van hoe de politiek zich laat manipuleren is de opmerkelijke discussie over ivermectine. Hoe komt het dat dit antiparasitair middel genoemd wordt voor de preventie en behandeling van COVID-19 infecties? Vanuit welke hoek komt specifiek dit medicijn in de coronadiscussie terecht? Waarom zweert men bij de mogelijke werking?
Ivermectine is een medicijn tegen parasieten zoals darmlintwormen. Het medicijn tast het zenuwstelsel en ingewanden van de parasiet aan zodat het sterft. In Europa (via de EMA) en in de VS (via de FDA) is het middel alleen toegestaan voor het behandelen van worminfecties en exoparasieten, zoals schurft en luizen. Ivermectine is geen toegestaan of toegelaten middel tegen COVID-19 infecties. Er is wel toestemming om het middel onder streng gecontroleerde medisch-ethisch goedgekeurde klinische trials te testen op mensen met COVID-19. Tot zover vertonen de meeste studies hierover ernstige tekortkomingen.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een ‘living guideline’ (een online richtlijnen-database die steeds wordt herzien op basis van nieuw gepubliceerde studies) waarin wordt vermeld dat ivermectine wordt afgeraden voor COVID-19, met de bijbehorende literatuur onderbouwing. Maar naast een pandemie verkeren wij ook in een ‘paperdemie’. Men is massaal studies aan het publiceren bij vakbladen. Er is geen tijd voor peer-review. Zelfs pre-prints worden zonder enige vorm van kritiek of correcte biomedisch wetenschappelijke benadering overgenomen. Iedereen kan publiceren in wat ik ‘Mickey Mouse vakbladen’ noem met sexy titels en samenvattingen die niet overeenkomen met de resultaten.
De discussie rondom #ivermectinWorks is voornamelijk gebaseerd op studies verricht in het lab of klinische trials met ernstige methodologische tekortkomingen, waardoor de resultaten onbetrouwbaar zijn. Helaas zijn er laboratoriumstudies gepubliceerd onder zeer aantrekkelijke titels die misleidend zijn zoals ‘drug ivermectin inhibits the repilication of SARS-CoV-2’. Een leek kan dit als bewijs zien om ivermectine op de agenda te zetten, met alle mogelijke gevolgen van dien. Ondertussen zijn er journalisten, opiniemakers en politici die de conclusies en titels van deze onderzoeken als zoete koek slikken.
Twitterdiscussies, Kamermoties en Kamervragen, Youtubevideo’s en collectieven die zich opstellen: men zweert heilig bij ivermectine. Ook internationaal kun je de discussie volgen op Twitter onder #ivermectinWorks en #ivermectinSavesLives. Wie ertegenin gaat, krijgt een emmer bagger over zich heen. Hopelijk is die bagger vrij van parasieten want anders heb je ivermectine inderdaad nodig. Het lijkt bijna een ideologie, waar weinig ruimte is voor discussie. Waarbij je als geleerde die een studie of meta-analyse aankaart, je door de andere kant wordt platgegooid met pre-prints en zeer slecht opgezette literatuurstudies die uit de ‘paperdemie’ voortkomen. Het ondeskundig beoordelen van de opzet van een studie, de vertaalslag van laboratorium naar klinische studies en interpretatie van studieresultaten, leidt tot misinterpretatie en tot. stellige statements rondom het wel of niet gebruiken van ivermectine, of welk medicijn of maatregel dan ook.
The Guardian schreef op 15 juli 2021 dat het medicijn wereldwijd voornamelijk door “rechtse figuren” wordt gepromoot. Hetzelfde zien we terug in Nederland bij Kamervragen die door Groep Van Haga en Forum voor Democratie zijn ingediend op 1 juni 2021. Hier verwijzen de Kamerleden naar studies die menen het effect van ivermectine op COVID-19 te vertonen op basis van een literatuurstudie. Het ministerie van VWS had deze studie tot op de bodem onderuit kunnen halen. De ambtenaar die namens de minister deze Kamervragen moest beantwoorden, had kunnen goed kunnen onderbouwen hoe methodologisch zwak de aangehaalde studie is. Dat is niet gebeurd. Daardoor kunnen in de belevingswereld van de leek FvD en GVH winnaar van deze politieke battle lijken.
Het is fijn om te zien dat er veel klinische trials worden opgezet om het effect van ivermectine te onderzoeken. Fijn dat het in Europa gebruikt mag worden in RCT’s. Maar wat als het antwoord niet past bij hetgeen waar mensen in geloofden? Wat nou als we keer op keer zien dat ivermectine echt niet werkt in het voorkomen van ziekenhuisopname of sterfte in COVID-19 patiënten? Welke stok is er dan om corona mee te slaan? Hoever gaan we dan mee in de theorieën dat Big Farma die de uitkomsten bepaalt en controleert? Wanneer trekken we de grens en bepalen we dat populisme, opiniepeilingen en zetels niet leidend moeten zijn? Wanneer zeggen we: Stop! Tijd voor op wetenschap gebaseerde politiek!
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (27)

Prins Zonneschijn
Prins Zonneschijn1 sep. 2021 - 22:43

Nee, natuurlijk werkt Ivermectine niet :-) Wat doorzichtig weer.

Ed Verbeek
Ed Verbeek1 sep. 2021 - 9:44

Toch wel raar dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek niet waar kunnen zijn als rechtse politici die naar voren brengen.

1 Reactie
Crunchy Frog
Crunchy Frog2 sep. 2021 - 15:40

Inderdaad raar dat extreem-rechtse politici steevast de meest brakke krenten uit de wetenschappelijke pap weten te lepelen. Hoe zou dat toch komen, denk je?

Ed Verbeek
Ed Verbeek1 sep. 2021 - 9:39

."Maar een politicus, zonder die kennis, trapt al snel in de valkuil dergelijk onderzoek serieus te nemen. Het is immers ‘wetenschap’" Helemaal mee eens. De politici hebben lang genoeg laten misleiden door "de wetenschap".

1 Reactie
Ed Verbeek
Ed Verbeek1 sep. 2021 - 9:41

lees:."De politici hebben zich lang genoeg"

JaapBo
JaapBo31 aug. 2021 - 15:12

Goed artikel!

Peter Stans
Peter Stans31 aug. 2021 - 14:53

Lui als Wybren zijn als kwaadaardige paria's. Nergens goed voor, en nergens deugt dit soort volk ook voor.

Robert Follon
Robert Follon31 aug. 2021 - 13:19

"Als wetenschappelijk onderzoeker zie je de gaten en de verkeerde conclusies" Pas maar op, anders wordt Hans Siepel boos.... ;-)

DonkerekamervanDamocles
DonkerekamervanDamocles31 aug. 2021 - 12:50

Goed stuk, DENK naar tien zetels bij de komende verkiezingen!

Le Chat Botté
Le Chat Botté31 aug. 2021 - 11:53

[Wanneer zeggen we: Stop! Tijd voor op wetenschap gebaseerde politiek!] Wat mij betreft nu onmiddellijk, Charifa. Met name als het de Ivermectine kwestie aangaat. Met als bijbehorende opmerking dat de lijn tussen medisch gekwalificeerde aanbevelingen en kwakzalverij (medische aanbevelingen door niet medisch gekwalificeerde personen, waaronder politici) nu wel heel erg dun wordt. Voor de langere termijn: misschien moet de trias politica verder gedimensioneerd worden met een volstrekt onafhankelijke wetenschappelijke macht. Een tetraktys* politica, om het beestje maar een naam te geven. Waarbij de wetenschappelijke macht de functie van de onafhankelijke scheidsrechter krijgt. * Volgens Pythagoras was de tetraktys de wiskundige wortel van de immer-stromende natuur. Mijn gevoel zegt me dat de hedendaagse Nederlandse democratie haar natuurlijk stromend vermogen grotendeels verloren is.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart31 aug. 2021 - 11:31

De wetenschap bestaat niet: wel veel koppige monsters, orakels van Delphi, stemmen van gezaghebbende, vooraanstaande mannen en vrouwen, en - op den duur hopelijk - een communis opinio; - al zullen er ook altijd dissidenten blijven. Daar moeten we het mee doen. (De waarheid zullen we, God zij geprezen, nooit - of althans: meestal niet - weten: dat houdt het leven leuk). Dat betekent niet je niet allerlei kolder naar het rijk der fabelen kunt verwijzen (al kan het soms ook andersom gaan). Maar blind varen op 'de wetenschap' is als varen in mist. Je kunt met een algemene maatregel van 't wetenschappelijke bestuur voor altijd een scherpe grens trekken tussen wetenschap, wonder en willekeur. (Voor velen is wetenschap sowieso een wonder (het raadsel van het bestaan lijkt onoplosbaar)). Kortom, 'op wetenschap gebaseerde politiek' is zijn algemeenheid een betekenisloze frase.

9 Reacties
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart31 aug. 2021 - 11:31

is in zijn algemeenheid...

Grietje Genot
Grietje Genot31 aug. 2021 - 12:11

Je kunt NIET met een algemene maatregel...

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart31 aug. 2021 - 14:12

Je kunt niet met een algemene... etc

Frank327
Frank32731 aug. 2021 - 14:37

Gesproken als iemand die nooit met wetenschap in aanraking is gekomen of weet wat de wetenschappelijke methode is. Met deze instelling zouden we nog steeds heksen verbranden en patiënten proberen te genezen door ze half leeg te laten bloeden en wat theebladeren erop te leggen.

Peter Stans
Peter Stans31 aug. 2021 - 14:55

op wetenschap gebaseerde politiek’ is zijn algemeenheid een betekenisloze frase. --> Ik dacht precies hetzelfde over dit 10 regels tellende niemandalletje.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart31 aug. 2021 - 15:28

Wat een zelfkennis, Frank. Destijds moesten we voor het bijvak wetenschapsfilosofie Popper, Lakatos, Feyerabend en Kuhn lezen; - naast een flink aantal capita selecta (Einstein, Hume, Turing etc). Ik weet niet hoe het tegenwoordig is met die pret-propedeuses, maar iets daarvan moet toch wel bekend zijn.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart31 aug. 2021 - 15:53

Frank is er zo-een die het geloof in een almachtige God heeft ingeruild voor het geloof in de omnipotente wetenschap. Het is een geesteshouding, die hang naar zekerheid, die zucht naar een rechtvaardig universum, een wrekende instantie, enz. Uiteindelijk is 't net zo funest en tiranniek etc.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart31 aug. 2021 - 16:11

Het kan ook zo'n beta-pieper zijn, die zijn - een enkele uitzondering daargelaten - ook te dom om te poepen.

Frank327
Frank3271 sep. 2021 - 6:58

Grietje, ik weet niet wat wetenschappers jou allemaal aangedaan hebben maar je hebt er een heel vreemde kijk op. Eerst maar even het mij de woorden in de mond leggen: "zo-een die het geloof in een almachtige God heeft ingeruild voor het geloof in de omnipotente wetenschap." - Ik zal nooit beweren dat wetenschap omnipotent is of dat ik erin "geloof". Maar het is een systeem om meer te weten te komen dat rekening houdt met onze menselijk zwaktes. Een systeem waarin iemand niet zomaar kan beweren de waarheid in pacht te hebben zonder tegenspraak. Dat heb ik liever dan elk ander beschikbaar systeem. Het is ook geen "wrekende instantie", nogmaals, waar haal je al die rare ideeën vandaan? Dat bijvak kan nooit veel inhoud hebben gehad als dit jouw idee is bij wetenschap. Vervolgens nog even iedereen die exacte vakken volgt wegzetten als "te dom om te poepen" terwijl je eigen schrijfseltjes kant nog wal raken, ik begin me ondertussen af te vragen waarom ik hier nog op reageer. Ik zal maar afsluiten met het feit dat Vladimir Poetin een belangrijk adviseur heeft die een postmodern kunstenaar is. Het idee is dat er geen feiten of wetenschap bestaan en dat stelt Poetin in staat om de werkelijkheid te vormen. Hij onderdrukt de LHBTI gemeenschap terwijl hij wat geld naar ze toe strooit. Mocht er kritiek komen zegt hij "ik ondersteun de gemeenschap, hoe kan dat nou als wat jij zegt klopt?". Als er geen feiten of wetenschap meer bestaan is er alleen authoriteit door geloof of macht. Dat is echte tirannie. En daarom is al dat postmodern geneuzel gevaarlijk voor onze vrijheid. Maar ik weet niet of jij genoeg denkvermogen hebt om dat simpele principe te snappen. Ik kies voor vrijheid en wetenschap. En om dat gelijk te stellen aan tirannie is belachelijk.

DanielleDefoe
DanielleDefoe31 aug. 2021 - 10:59

Het artikel waar de Guardian naar verwijst de " Elgazzar study" was zelfs gewoon frauduleus. De TK stond wel vaker welwillend tegenover kwakzalverij. Het is moeilijk uit te bannen.

Bouwman2
Bouwman231 aug. 2021 - 10:37

De exactie wetenschap is helemaal niet zo geschikt om het menselijk bedrijft te analyseren. , Bach kan je niet onder het wetenschappelijk vergrootglas leggen. Bach is geen formule. Je kunt Bach wel tellen, maar wat niet te tellen is moet je gewoon zo laten. Demk is ook gewetenschap, Denk is niet met rede te verklaren. Denk is ideologie, En dat er mensen zijn die meedenken in de denkrichting van DENK, ik vind dat best, maar verklaren kan ik het niet. Nou zul je natuurlijk zeggen - want ik denk je wel te kennen - dat dominee ook ideologiisch is geschoold. Maar dat is dus niet zo. Mijn handboek is de Bijbel, en die biedt enkel raad. Wat je zelf met raadgeving doet is aan jezelf. Het is facultatief, en allerminst een ideologie. De Bijbel is voortduren denken, je komt nooit klaar met denken,, het denken is nooit af.noch staat het stil. Een ideolgie kot altijd aan de finale toe.

Tjeempie2
Tjeempie231 aug. 2021 - 9:31

'De discussie rondom #ivermectinWorks is voornamelijk gebaseerd op studies verricht in het lab of klinische trials met ernstige methodologische tekortkomingen, waardoor de resultaten onbetrouwbaar zijn.' Dat is een hele geruststelling voor de overledenen aan Covid19: er is gelukkig geen middel gebruikt waar de onderzoeksresultaten onbetrouwbaar geacht kunnen worden. Stel je voor!! Je had er bijwerkingen van kunnen krijgen... dan liever dood!

1 Reactie
adriek
adriek31 aug. 2021 - 12:40

Als we covid patienten alle middeltjes geven waarvan onduidelijke bronnen stellen dat ze 'bewezen werken' weet je in elk geval zeker dat de patienten zullen overlijden. Er is geen enkele overtuigende aanwijzing dat Ivermectine beter werkt dan Chloroquine, Vitamine C, D, E en Z samen, aspirine, wodka of andere huismiddeltjes. Baat het niet dan schaadt het niet gaat niet op: veel van die alternatieven zijn wel degelijk schadelijk!.

Frank327
Frank32731 aug. 2021 - 9:18

Bewijs #1763 dat het helpt als er meer politici met bèta achtergrond in de politiek zitten, die de wetenschappelijke methode snappen en een wiskundig sommetje kunnen uitvoeren om beleid te onderbouwen. Duitsland heeft het heel goed gehad de afgelopen periode met een natuurkundige als premier. Op zijn minst moet je een belletje kunnen plegen naar J. van Dissel met het verzoek van een snelle analyse van de betreffende onderzoeken. Die moet het RIVM toch wel voorhanden hebben.

1 Reactie
adriek
adriek31 aug. 2021 - 12:42

Ho, Ho, Ho, daar kunnen we niet aan beginnen. Niet te veel terzake kundigen in de politiek. Politiek is besturen en om te besturen moet je manager zijn. Om manager te zijn moet je powerpoint presentaties kunnen geven en beslissingen durven nemen. Onderbouwen doen ondergeschikten wel, bij voorkeur achteraf.

DaanOuwens
DaanOuwens31 aug. 2021 - 9:12

Zo lang er geen beperkingen gesteld worden aan de vrijheid van meningsuiting blijft dit gebeuren. Er zijn grofweg twee richtingen waarin de oplossing gevonden kan worden. De eerste is simpel; sommige mensen, organisaties uitsluiten van het openbare publieke debat door de vrijheid om te zeggen wat zij willen aan hen te ontnemen. Ingewikkeld maar mogelijk. De tweede is de rigide procedures rond dit soort onderwerpen oprekken. Als mensen beweringen doen eerder en gemakkelijker strafrechtelijk ingrijpen. Minder complexe bewijsvoering en groepsaansprakelijkheid in het strafrecht en civiel rechtelijk het vereenvoudigen van het indienen van schade claims tegen mensen die dit soort fake informatie verspreiden. Het zou bijvoorbeeld zinnig zijn als Van Ranst een schadeclaim van 100.000 euro kon indienen tegen Engel als schade vergoeding omdat Engel die militair op hem afstuurde. Beide benaderingen zijn ingrijpend maar binnen het huidige rechtssysteem dit soort excessen voorkomen is onmogelijk. Er zijn meer onderwerpen waarin de rechtsstaat tekort schiet en dit is er 1 van. Niets doen betekent accepteren van deze gang van zaken en mede verantwoordelijkheid dragen voor escalatie. Die lijkt mij onvermijdelijk.