Joop

De maatschappelijke consensus staat op springen

  •  
13-05-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
800px-Corona_-_Amsterdam_Central_Station_during_rush_hour

© cc-foto: Hay Kranen

Mensen worden brodeloos gemaakt en in de armoede gestort. Zij zien een toekomst voor zich van faillissementen, schuldsanering en huisuitzettingen. Dat komt niet door hun eigen fouten. Dat is een rechtstreeks gevolg van het overheidsbeleid
Tot nog toe heerste er grote eenheid in de Nederlandse politiek. In deze crisissituatie kon het kabinet-Rutte 3 rekenen op brede steun bij parlement en samenleving. Alleen PVV en FvD vielen buiten deze boot. Wilders en Baudet wisten het achteraf steeds beter en probeerden de regering daarop af te rekenen. Dat werd in de peilingen niet beloond, integendeel. Vooral het vertrouwen in het FvD liep terug.
Toch is een kanteling heel goed mogelijk. Dat komt door het tweede grote steunpakket van minister Koolmees. Tot nog toe houdt hij alleen bedrijven overeind die hun werknemers in dienst houden. Per 1 juni vervalt die eis. De minister erkent dat ontslagen soms onvermijdelijk zijn. Ook zegt hij al weken dat faillissementen net zo onvermijdelijk zijn. Daarmee joeg hij niet alleen PvdA en SP tegen zich in het harnas maar ook hele sectoren in het bedrijfsleven die in het kader van het coronabeleid voorlopig gesloten blijven. Die pikken dat in toenemende mate niet langer.
Niemand heeft deze situatie gewild. Wellicht was er geen alternatief voor het gevoerde beleid. Toch staat dit als een paal boven water: de maatregelen maken het miljoenen Nederlanders – werknemers en werkgevers – onmogelijk om eerlijk hun brood te verdienen. Als zij zich aan de regels houden, komt er niets of onvoldoende binnen. Daaraan zijn kabinet en overheid niet schuldig. Zij zijn er wel verantwoordelijk voor. Dat liet zich verbloemen door het vorige steunpakket, al bleek dit in de praktijk voor enkele branches minder royaal uit te vallen dan het leek. Nu dreigt dat masker te vallen. In de oorlog tegen het virus sneuvelen existenties: mensen worden brodeloos gemaakt en in de armoede gestort. Zij zien een toekomst voor zich van faillissementen, schuldsanering en huisuitzettingen. Dat komt niet door hun eigen fouten. Dat is een rechtstreeks gevolg van het overheidsbeleid. Zij zijn collateral damage. In Den Haag zal men de gemoedstoestand van deze ongelukkigen goed begrijpen met de nadruk op dat “goed” maar er is helaas niets aan te doen. Moeilijke maatregelen zijn helaas noodzakelijk. Wellicht is omscholing een idee. Wij moeten baanlozen toegeleiden naar sectoren waar nog wel veel vacatures zijn. De zorg bijvoorbeeld. Alsof ze in de hospitalen zitten te wachten op ongetrainde handen aan het bed. Of binnen een paar maanden het hoogwaardig vakonderwijs uit de grond kunnen stampen voor al die failliete kasteleins, restaurateurs en reisbureaumedewerkers.
Het is onvermijdelijk dat niet iedereen zich braaf maatschappelijk laat vernietigen, om het maar zachtjes te zeggen. Menigeen zal reageren met de klemmende vraag: “Waarom ik? Waarom een ander niet? Wat geeft jullie het recht mij en mijn bedrijfstak onrendabel te maken? Als de maatschappij tegen mij fuck you zegt, zeg ik fuck you terug. Barst maar met je vrome praatjes en je preekjes en je dankjewels. Ik laat me niet straffeloos kapot maken”. Er is heel wat tegen zulke redeneringen in te brengen, maar het is allemaal wel voorstelbaar. Als de maatschappij mij en mijn gezin laat vallen, laat ik de maatschappij vallen.
Dat is de veenbrand waarvan we de eerste rook al zien. Ze komt tot uiting in het toenemende geweld tegen de politie, zij valt te herkennen in bedrijfstakken die nu nog via de rechter proberen hun gelijk te halen tegen de overheid, ze zal zichtbaar worden aan allerlei conflicten die zich in de openbare ruimte steeds meer gaan voordoen naarmate het drukker wordt op straat. En kleine ondernemers de tent opengooien waarna de boa’s met hun bonnenboekjes een pak op hun sodemieter kunnen krijgen.
Er heerst nu nog een brede maatschappelijke consensus: wij met zijn allen tegen deze onzichtbare vijand. Die staat op springen. Ze is alleen te redden als de burgers zich eerlijk behandeld voelen. Dan zijn zij gezamenlijk tot grote offers bereid. Anders gooit iedereen op zijn eigen wijze de kont tegen de krib, waarbij de overheid niet langer van ons allemaal is maar een vijand die zoveel mogelijk op het verkeerde been moet worden gezet.
Dit risico wordt in Den Haag onderschat.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (60)

Bouwman2
Bouwman215 mei 2020 - 14:10

In deze periode, waarin je vooral in je kot moet blijven is de consensus juist groot meneer Van der Horst . Ik vermoed dat u liever ziet dat die rust opgeschort wordt en vervangen door actie, dat u liever iedereen ziet met een hoedje en een toeter aldus vertolkend de gevoeoelens van het volk culminerend in hun nooit aflatende strijd voor de eerlijkheid. En dan gaat u wel bepalen wat eerlijk is en wat niet. Mag ik u er op wijzen dat het begrio eerlijkheid erg diffuus is? Dat toeval een grote rol speelt? Als je op de verkeerde tijd de verkeerde plaats betreedt kan dat heel oneerlijke gevolgen hebben. Je kunt beter te zelfder tijde op de goede plaats zijn. en het lot trekken waarop het miljoen viel. Is dat dan eerlijk?

Gi Raf
Gi Raf13 mei 2020 - 20:28

''Mensen worden brodeloos gemaakt en in de armoede gestort. Zij zien een toekomst voor zich van faillissementen, schuldsanering en huisuitzettingen.'' Dat is wel een heel erg negatieve kijk op de toekomst. In het ergste geval is er immers altijd nog de bijstand en een sociale huurwoning. Die is nu goed genoeg voor mensen die het minder getroffen hebben dus waarom zou dat niet voldoende zijn voor burgers waarmee het tijdelijk even wat minder gaat? Natuurlijk mis je dan als middenklasser je villa met subsidie, tweeverdienersubsidie, teslasubsidie, vliegvakanties, etc. etc. Hou in gedachten dat er uiteindelijk weer betere tijden komen. Omscholen onder dwang van D66 Koolmees en voor je het weet heb je weer een derdehands auto voor je pauperwoning waarvan D66 Ollengren alweer de huur met ruim 5% heeft verhoogd.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst14 mei 2020 - 10:07

Je hoeft maar 16 jaar te wachten op een sociale huurwoning. De term pauperwoning geeft overigens goed aan uit welke hoek bij jou de wind waait.

Sonic2
Sonic213 mei 2020 - 17:51

Koolmees en waarschijnlijk ook Rutte en Hoekstra kiezen gewoon voor de toekomst van "gezonde en grote" bedrijven. Die moeten overleven. De kleine modewinkel op de hoek stemt allang niet meer D66 of VVD. Of de de snackbar houder. Dus gaat bij bepaalde kleine bedrijven de pleister van de knie. Koolmees gedroeg zich als een werkgever. Die wil hakken en snijden waar het nodig is. En die maar even wil delegeren waar hij de ontslagen horeca medewerker naar toe wilt hebben. Het is iets waar ik me al vanaf het begin niet aan heb kunnen onttrekken. Dat D66 en VVD vooral het talent en de kansrijken willen redden. En dat flexwerkers gewoon lieden zijn die je even nodig hebt( voor de Corona crisis) en die je kan dumpen nu het tegenzit. D66 en VVD en ook een groot deel van het CDA draaien weer terug naar hun oude zelf. Dat is wat er gebeurt. En we zijn de fase van depolitiseren voorbij. Die was eind Maart/ Begin April. Dat zie ik nu meer gebeuren. Een groot deel van het kabinet is zich al aan het voorbereiden op het andere Nederland. Je koopt niet meer je kleding straks bij een zelfstandige modezaak, maar bij een onderdeel van een grote modeondernemer. Alle snackbarhouders zullen in handen komen van grote ondernemingen. Waar ze net genoeg hebben om te overleven en te weinig hebben om van te leven. Rutte draait en keert. Die was een paar weken geleden nog een dieprode socialist, want Nederland was diep socialistisch. Daar streed hij in 2012 tegen en nu kan Koolmees dit er weer uit brabbelen. Het kabinet op een paar kleine uitzonderingen intern gaat weer in oude modus.

4 Reacties
Rode druppel
Rode druppel13 mei 2020 - 18:43

Sonic. Inderdaad. Ze houden KLM in de lucht, zodat Schiphol overeind blijft. Het zal tot 2030 duren voordat Schiphol aan zijn limiet zit. Ondertussen hebben we Leliestad airport gebouwd. Die kan nu open voor modelvliegtuigen. Regeren is vooruitzien.

I am Legion
I am Legion13 mei 2020 - 19:13

Alle kleine bedrijven die daartoe een aanvraag indienden kregen ook een eenmalig ondersteuningsbedrag.

Sonic2
Sonic213 mei 2020 - 21:20

@ I am Legion Han, Lodewijk Asscher en ook ik praten over het tweede steunpakket. En daar maken ze andere keuzes. Koolmees had het ook over omscholen. Het roer moet duidelijk om.

LaBou
LaBou 14 mei 2020 - 6:56

"Alle kleine bedrijven die daartoe een aanvraag indienden kregen ook een eenmalig ondersteuningsbedrag." Met de nadruk op "eenmalig".

Buitenstaander
Buitenstaander13 mei 2020 - 14:50

Maar Han, we kunnen nu wel plechtig roepen dat is 'regeringsbeleid', maar dan is het ook fair om te stellen wat het eerlijke alternatief is. Spanje? geen geld ter beschikking en volledige lock down? Frankrijk, nog erger... Er gaan nu miljarden naar jan-en-alleman, en er zullen helaas ook mensen tussen de wal en het schip vallen, net zo goed als er mensen zijn die totaal geen buffertje hebben opgebouwd, terwijl ze toch ook bakken met geld verdiend hebben detijd ervoor. De Overheid is er niet om je eigen verantwoordelijkheid uit te schakelen. "Dat pikken mensen niet langer" ;Open gooien dan maar alle tenten, inclusief festivals etc? En wat is dan daarin 'eerlijk' Han? Geluk heeft Nl nog geld in de zak, en dat zal ongetwijfeld niet alle gaten dichten, maar ik heb zo gauw geen 'eerlijk' alternatief, en jij dus blijkbaar ook niet.....

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst13 mei 2020 - 15:52

Ik heb het niet over wenselijkheden. Ik stel vast wat er te verwachten is aan woede en wantrouwen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst13 mei 2020 - 17:55

Sander, een contradictio in terminis is wat anders.

Bouwman2
Bouwman215 mei 2020 - 13:50

Maar contradictoir is het wel, daarin heeft Sander dus gelijk in. Want hoe kun je nu vast stellen in de toekomst?

Bert de Vries
Bert de Vries13 mei 2020 - 13:35

'Tot nog toe heerste er grote eenheid in de Nederlandse politiek.' Die eenheid bestond niet. Er was grote verdeeldheid. Die niet manifest werd doordat alleen de aanpak van de corona op de agenda stond. Nu de economische gevolgen van die aanpak ook op de agenda komen, wordt ook de schijn van eenheid aan flarden geschoten. Domweg doordat belangen van volksgezondheid en van economie in het debat vermengd worden. Waardoor een zakelijke benadering van beide onmogelijk is geworden. Overigens is het onbegrijpelijk dat de regering voor tientallen miljarden (geld van het volk) verplichtingen is aangegaan zonder voorafgaand debat met het parlement. Hier is sprake van machtsmisbruik. Waarschijnlijk in samenspanning met de coalitiepartijen. 'Er heerst nu nog een brede maatschappelijke consensus: wij met zijn allen tegen deze onzichtbare vijand.' Niet waar. Die brede consensus is al wekenlang zoek. En ze breekt nu in versneld tempo af. Stranden, treinen, winkelstraten, parken, natuurgebieden: alle op grote schaal overstroomd door dagjesmensen. Dit gebrek aan consensus domineert nu ook in het parlement. En die ontwikkeling verloopt zoals werd voorspeld.

frankie48
frankie4813 mei 2020 - 13:29

Als werkgeversorganisaties in de toekomst liever met flexibele- dan vastdienstverband arbeidsovereenkomsten willen gaan werken, kan het succesvol aandringen van werkgeversorganisaties bij de vazallen in de politiek om vast personeel te mogen ontslaan dan niet gezien worden als een smerige rotstreek?

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin14 mei 2020 - 6:34

Daar komt het wel op neer lijkt me.

Lowieke de Vos
Lowieke de Vos13 mei 2020 - 13:09

Zodra de horeca weer op gang begint te komen, is bijna het hele land weer in bedrijf. Nog niet op 100%, maar het begint weer te komen. Het enige probleem is dat de Overheid vele miljarden aan heffingen en accijnzen misgelopen is en nog steeds misloopt. De horeca is ongeveer een accijnskantoor van de Overheid. Van elk verkocht pintje van E3,00 stroomt zeker E2,10 in de kassa van de Overheid. Omdat 90% van het kantoorpersoneel nu vanaf huis werkt, staan er ook geen files meer. Dit kost de overheid miljarden aan brandstofaccijnzen en boetes. Hoeveel mensen zullen hun auto geschorst hebben? Het OV idem dito. Als, en daar ziet het naar uit, thuiswerken een blijvertje is, dan staat het halve verdienmodel van de Overheid op de tocht. Hoe zal de Overheid dit gaan compenseren? Zal de Overheid eindelijk eens in zijn eigen ambtelijke vlees gaan snijden?

2 Reacties
Pennaam
Pennaam13 mei 2020 - 15:20

wat een onzin. E2.10 van elke E.3.00, Hoe dan, via accijns en BTW? Dat zou samen tot 70% moeten komen? bij bier tot 7% alcohol hebben we het over enkele euro's per hectoliter accijns (dus enkele centen per liter en 1/3 daarvan per biertje) en 21% BTW. waar komt de rest vandaan? Er hoeft ook veel minder wegenonderhoud gedaan te worden, en er zijn minder kosten voor politie en vooral ambulance en ziekenhuiszorg vanwege het verkeer, dus zoveel kost dit allemaal niet, en het OV is sowieso een kostenpost. altijd.

Joe Speedboot
Joe Speedboot13 mei 2020 - 15:37

'Hoe zal de Overheid dit gaan compenseren? ' Het wordt al grotendeels gecompenseerd slimmerik. Die drankaccijns tikken ze nu af bij de slijter en de supermarkt ipv in het café, en brandstof accijns wordt oa gecompenseerd door de extra energie en andere zaken die thuis verbruiken. Mensen zijn bijv gemiddeld ook meer gaan roken sinds ze thuiswerken.

GHS
GHS13 mei 2020 - 12:59

En wat te denken van al die bedrijven/mensen die, als gevolg van de Draghi methode, geld hebben kunnen lenen tegen een zeer lage rente. Dat geld moet toch ook terugbetaald worden ( want het is geleend).

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 mei 2020 - 12:23

Kan dit wel onderschrijven. Zeker als ik kijk naar de miljarden voor KLM etc.. Ik kan me zomaar indenken dat sommige bedrijfstakken zich een beetje in het ootje genomen voelen. Ik neem ze dat ook niet kwalijk.

Bouwman2
Bouwman213 mei 2020 - 11:38

. Ik zal je nog wat vertellen, vanmorgen een stuk gelezen in de VK van meneer Asscher, dat ging over voorwaarden stellen aan een tegekoming van de zijde van de Overheid in crisistijd. . Over ontslag als voor waarde voor steun. .Voor wat hoort wat. Dat vind meneer Asscher dus niet juist, hij is daar niet voor. En wat dacht je: eens met die meneer Asscher van de oppositiepartij PvdA en zijn kritiek op de Overheid.. Zelf meen namelijk ook dat solidariteit iets is dat geen strenge voorwaarden kent. Dat gebeurt óf uit de gulheid des harten óf uit goed begrepen eigen belang. Want wie solidariteit betracht kan immers bij gelegenheid staat maken op datzelfde. Dat is het spel.van geven en ontvangen, vind ik.. Asscher is het dus niet eens met minister Koolmees.die het standpunt vertolkt van de Overheid. Net als meneer van der Horst, uit meneer Asscher identieke kritiek, maar dan beter onderbouwd. Op de PvdA kun je stemmen en op meneer Van der Horst niet. Dat is het onderscheid tussen politieke meneren en journalistenmeneren. En als je het niet snapt dat lees je maar van Paul van Ostayen het beroemde Alpenjagerslied. Dat is vol humor. Mede daarom vind ik Max Pam zo aardig, vanmorgen vertelde ie een fijne grap over joodse mensen. Ik dacht eerst nog even, Max hou je toch in, je beweegt je op glad ijs straks haal je nog natte sokken. Maar na lezing vond ik het een heel fijnzinnige grap. Nou weet ik ook dat Duitsers nooit grappen maken, dus grap ik maar even ondeugend: zou meneer van der Horst soms uit Saksen komen? Nou ik hoor het wel.

2 Reacties
LaBou
LaBou 13 mei 2020 - 16:52

Bouwman kent duidelijk geen Duitsers.

Bouwman2
Bouwman215 mei 2020 - 13:36

En LaBoiu kent geen humor, een grapjes of relativering ?

TheBigLebowski
TheBigLebowski13 mei 2020 - 11:22

Mensen die denken dat het ergste nu achter de rug is, haha. De crisis moet nog beginnen. Die uit 2008 was peanuts vergeleken bij wat er nu voor de deur staat. Gaan we het samen weer opbouwen (duurzaam, eerlijker etc) of wordt het oorlog?

3 Reacties
Bouwman2
Bouwman213 mei 2020 - 11:44

Nou, oorlog wordt het zeker niet. En Nederland herrijst echt niet hoor, want Nederland is nog niet gevallen.Wees niet zo sip, zo gedeprimeerd. Heb toch vertrouwen. En dat het ergste achter de rug is weet je pas achteraf. Niet als je ergens midden in zit. Pas achteraf kun je in je handenwrijven, niet op het moment zelf want dan ben je aan het speculeren.

Pindaklaas
Pindaklaas13 mei 2020 - 14:26

@ Bouwman, Ik neem aan dat u omdat u kunt schrijven ook wel een beetje kunt rekenen. De crisis van 2008 was vakantie vergeleken bij wat er op ons af gaat komen. We zullen in Europa zware armoede gaan zien, hoge werkloosheid, en ja, de kans op oorlog wordt ook steeds groter. Nog steeds staat onze voedselvoorziening voor de toekomst op het spel. Banken geven aan al in zware problemen te zitten, en belastingontwijkende bedrijven houden hun hand op net zoals de lallebakken uit onze maatschappij. Maar natuurlijk, geen slecht woord over de topmannen van die bedrijven. Prima dat u het zo positief inziet maar het wordt tijd dat u die roze zonnebril afzet en opbergt in een lade die op slot kan. Dan gooit u die sleutel vervolgens ver weg want die roze zonnebril heeft u voorlopig niet meer nodig.

Bouwman2
Bouwman215 mei 2020 - 13:47

Klaas, bedankt voor het compliment, en je hebt gelijk, ik ben optimistisch omdat er geen alternatief is anders dan bij de pakken neerijgen. En ook een beetje omdat voorspellingen zelden uitkomen. Mij is ooit door een handlezeres een prachige toekomst voorspeld, in een villa ergens aan de C^te d' Azur, met een zwembad en een Picasso aan de muur. en nu kom jij, Klaas die profetie even in de kiem smoren. Dat is een lelijk trekjevan je , hoor.

P Haan
P Haan13 mei 2020 - 11:04

De kanteling zal ook afhangen van de vooruitzichten. Elke dag raken er mensen besmet, worden opgenomen, komen op de IC en gaan dood. Hoe dan? Waar dan? Natuurlijk daalt het aantal, de situatie nu is niet te vergelijken met de situatie bij het begine. Maar wie raakt nu waar besmet? Zijn het zorgmedewerkers, of strandgangers? Treinreizigers? Vondelparkwandelaars? Onbeperkt testen staat bijna klaar. Snelle testen ook, je kan bij de deur van de kroeg op uitslag wachten als ik de verhalen mag geloven. Als dat duidelijk wordt, hebben we een weg vooruit. En dan rollen we er vrij vlot door. Maar als de weg vooruit is wat we nu aan het doen zijn? Wijze woorden van mijn schoonmoedertje: Dan maar corona. Want zo komen we er niet.

1 Reactie
Bouwman2
Bouwman213 mei 2020 - 11:45

Nou als ik zulke schoonfamilie had dat zette ik die meteen uit huis.

itsme3
itsme313 mei 2020 - 10:55

"De minister erkent dat ontslagen soms onvermijdelijk zijn. Ook zegt hij al weken dat faillissementen net zo onvermijdelijk zijn. " En, hoe onwenselijk ook, daarin heeft hij gelijk. Het is onvermijdelijk dat bedrijven die te maken krijgen met permanente of langdurige vraaguitval gaan reorganiseren. En de politicus die anders beweert is naief of liegt zijn kiezers voor.

Pennaam
Pennaam13 mei 2020 - 10:39

Tja, weet je wat de regering ook kan doen? Over een maand of twee zeggen: wij weten het ook niet, besluit zelf maar wat je doet: alle restaurants, cafés etc mogen weer open en zelf besluiten wat ze willen ivm afstand houden. Wie gaat er dan naar de kroeg om zich Corona in het gezicht te laten niezen door een dronken lolbroek? Die lol is er snel van af. Dan is er geen overheidsbeleid waar mensen door failliet raken, maar ze gaan net zo goed failliet... De horeca gaat er voor een groot deel aan. Dat is verschrikkelijk zuur maar ook onvermijdelijk. er kwamen per 20 miljoen toeristen naar Nederland. Zelfs als we de grenzen openzetten komen er dit jaar niet meer dan een paar duizend. Dat wil zeggen dat de horeca, vooral in A'dam, Giethoorn, Kinderdijk, Zaanstreek, Nuenen (Van Gogh) De Veluwe, de kust, de eilanden, Zeeland, Utrecht en Den Haag, etc miljoenen klanten mislopen. Dat kan niet uit. We hebben te veel Horeca voor de eigen bevolking, +- 1 kroeg, hotel of restaurant per 250 inwoners (als je bedenkt dat zeker een kwart daarvan niet naar de horeca kan (kinderen, zieken, bejaarden), 30% 2 x per jaar uit gaat https://www.derestaurantkrant.nl/onderzoek-30-procent-van-nederlanders-gaat-twee-keer-per-jaar-uit-eten, kun je zien dat dat echt niet uit kan) Wat redt het wel? De plaatsen waar de prijzen omhoog kunnen, en ze dus minder klanten hoeven hebben: de Librije voorop, de plaatsen die het van de lokale bevolking moeten hebben: de eetcafés met veel buitenplaatsen, en de restaurants die bestaan van de afhaal: de terugkeer van de Chinees. De rest moet goed nadenken wat ze willen: nog een jaar wachten om dan met flinke schulden gedeeltelijke omzet te krijgen, of de boel opdoeken en opnieuw beginnen, in een heel andere sector. Als je je pand in eigendom hebt, of je hebt een heel schappelijke huisbaas, kun je ook de boel nu in de mottenballen zetten, een baantje zoeken- en er is echt nog wel wat anders dan de zorg- en pas weer open als er ooit een vaccin of medicijn wordt ontdekt.

Max6
Max613 mei 2020 - 10:18

Volgens mij was het een paar dagen geleden dat er een mevrouw op tv was met een reisbureau, 120 medewerkers en gespecialiseerd in reizen naar Amerika en Azië. Ze zag wel kansen om het bedrijf voort te zetten, maar niet met 120 medewerkers. Tja, die is echt niet alleen afhankelijk van de maatregelen van de Nederlandse overheid... maar ook van andere landen, wanneer mogen consumenten weer, wanneer durven consumenten weer. Wat willen we dan... dat we van deze 120 medewerkers de komende 12 maanden de salarissen verplicht laten doorbetalen... zodat het bedrijf zeker omvalt? Er zullen gewoon de komende tijd (maanden / jaren) veel minder mensen werkzaam zijn in de (internationale)reiswereld, de evenementen-branche, etc, etc. Gaan we deze mensen verplicht in dienst laten houden, of gaan we terugvallen op WW, bijstand... en hopen we dat deze mensen ergens anders aan de slag kunnen... in andere sectoren zal wellicht nog steeds vraag zijn (?)

4 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst13 mei 2020 - 11:34

Ik raad zo maar: jij werkt niet in een kroeg of bij een reisbureau.

Bouwman2
Bouwman213 mei 2020 - 13:14

Er is nog steeds geen staatsreibureau. Dat heeft wel bestaan, het heette INTOURIST of zo iets. Maar een modern reisbureau is zowel meen anachronisme als en onderneming die valt onder het ondernemingsrisico, Je kunt beter columnist wezen, als je een beetje handig bent met de taal is je kostje gekocht.

Max6
Max613 mei 2020 - 14:20

@Han wat een flauwe opmerking... voor iedereen persoonlijk is het een drama, maar we moeten als samenleving wel durven kijken hoe we om gaan met sectoren/bedrijven waarvan het de verwachting is dat het nog wel enige tijd gaat duren voor de bezetting weer 100% is.

Pindaklaas
Pindaklaas13 mei 2020 - 14:32

En later deze mensen wegzetten als lui uitschot dat de hand ophoudt. Want zo gaat dat in Nederland.

I am Legion
I am Legion13 mei 2020 - 10:13

Het zijn "faillissementen, schuldsanering en huisuitzettingen" en natuurlijk werkloosheid. "Dat is een rechtstreeks gevolg van het overheidsbeleid." Nou nee. Het is een gevolg van de Coronacrisis. Het overheidsbeleid is een poging om met de gevolgen van de noodzakelijke restricties in de vorm van een verregaande maar zo intelligent mogelijke lockdown de daarop logischerwijs volgende nog veel zwaardere financieel-economische klap op te vangen door ook al een intelligent betrachte steun met ruime middelen. Dat er tot 1 juni vrij algemene steun werd gegeven aan alle bedrijven onder voorwaarde dat dat zonder ontslagen zouden doen wordt per 1 juni omgezet in meer gedifferentieerde steun waar ontslagen zeker niet uitgesloten zullen worden om de overleving van betrokken bedrijven mede te bevorderen. Het algemene belang staat dan voorop. In principe levensvatbare bedrijven moeten met die steun door de komende financieel-economische crisis heen geholpen worden maar dat moet niet volledig steunen op door de overheid, d.i. door ons allen uiteindelijk collectief opgebrachte geld. Er is net als in normale periodes wanneer er bedrijfstakken of specifieke bedrijven wel eens slechte periodes of een veranderende toekomst kennen ook het toepassen van het ontslagrecht van algemeen belang als steun behalve voor de bedrijfseigenaren, ondernemers en vaak ook aandeelhouders, natuurlijk ook voor de overblijvende werknemers. Met een overlevend bedrijf mét belanghebbende werknemers en later een in dit geval zeker te verwachten herstel is dan dergelijke overheidssteun zonder de voorwaarde mensen zonodig te kunnen ontslaan de beste keuze. Han van der Horst is het hier furieus mee oneens , begon over "solidariteit", en noemde al eerder dat je in zo'n geval wanneer je dan ontslagen werd al je kennis die je als werknemer van betreffend bedrijf had moest weigeren te delen met achterblijvende collega's als een te verdedigen vorm van wraak. Niets anders dan kwaadaardige vernielzucht natuurlijk en totaal niet collegiaal. En dan heb je het over solidariteit. Dan weet je niet wat dat betekent. "Het woord solidariteit vindt zijn oorsprong het Franse solidaire en het Latijnse solidum, kortweg: samen verantwoordelijk voor een stevig geheel." Dit werd uitgelegd in een artikel in de Volkskrant van 20 april m.b.t. de woedende premiers van Italië en Spanje Conte en Sanchez in hun reactie op de houding van diverse noordelijke EU-landen onder aanvoering van Nederland dat ze weigerden een blanco cheque uit te schrijven zonder enkele voorwaarde dat er dan ook de nodige hervormingen doorgevoerd moesten worden die deze landen allang voor de Coronacrisis steevast hadden geweigerd en waardoor hun staatsschulden daardoor al veel en veel hoger waren. Alleen samen komen we door deze crisis en dat betekent geven en nemen. In geval van overheidssteun aan bedrijven gaat dat zeker met voorwaarden maar toch ook niet zonder noodzakelijke en in veel gevallen tijdelijke ontslagen.

6 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst13 mei 2020 - 11:36

Anders gezegd: in het kader van de solidariteit is het fuck you voor jou. Jammer maar helaas. Iets zegt mij dat daar misschien een heel klein ietsiepietsie gelazer van komt.

Ejoth
Ejoth13 mei 2020 - 12:17

Ik ben het met U eens “Legion”. Solidariteit heeft zo zijn grenzen om niet compleet als land failliet te gaan. Dan geld dus ook geen WW en Bijstand meer. Ik denk dat Han bedoeld, als we gaan dan gaan we met zijn allen. Tja, als je net als Han 71 jaar bent heb je andere idealen dan wanneer je 25 jaar bent.

Bouwman2
Bouwman213 mei 2020 - 13:49

Aan elke crisis komt een eind. Ik heb zelf de nodige meegemaakt, en ze gingen altijd weer over. En dan begin je weer aan de volgende. Het is een perpetuum mobile. Maar solidariteit is geen crisis, het is een opgave, een taak. De Bijbel zegt daarover dat je niet iemand die het zelf niet kan overeind moet helpen en niet doorlopen. Er is en er was altijd solidariteit, omdat veel mensen die boodschap hebben begrepen.Er zijjn veel mensen die dat doen in goed vertrouwen. Er zijn natuurlijk ook die zeggen doe het niet want je krijgt gegeven solidariteit niet terug. Dat zijn de cinici.De mensen die zich in de spiegel bezien en dan heel tevreden met zichzelf in korte zinnen een ander te lijf gaan met hun geprefabriceerde gelijk. Ik vind de zin: alleen samen met geven en nemen komen we door het leven een heel mooie zin, het dekt wel redelijk het begrio solidariteit Een zin als samen naar de verdommenis vind ik overiens geen solidariteit, dat is je reinste defaitisme, cynisme. Gearmd naar de brand gaan staan kijken. Je mag het doen, het zeggen maar ik ga je dan echt niet steunen.

I am Legion
I am Legion13 mei 2020 - 15:54

@Han Als jij het zoveel mogelijk laten overleven van bedrijven die zorgen voor zoveel mogelijk behoud van werkgelegenheid, belastingopbrengsten, en later weer herstel als een "fuck you" verstaat.

Hanvander Horst
Hanvander Horst13 mei 2020 - 18:11

Als jij op straat wordt gezet in het kader van het algemeen belang, dan is dat een fuck you voor jou. Dan wordt tegen jou gezegd: sodemieter op. Je staat ons de weg. Alleen zonder jou kunnen we het redden. Of liever gezegd:dat is de non verbale communicatie. Je krijgt een heel ander verhaal te horen in de hoop dat je je dan zonder problemen te maken je biezen pakt.

I am Legion
I am Legion13 mei 2020 - 20:44

@Han Je bent verblind door geleende rancune. Bizar. Iemand die in ons land door een bedrijf volgens ontslagrecht zijn of haar baan verliest, wat nog meer het geval zal zijn door de komende crisis, maar dus tegelijkertijd minder door verleende overheidssteun om bedrijven overeind te houden met een deel van hun werknemers, dan zijn er prima door bedrijven en collectief opgebrachte werkloosheidsregelingen die voor eerste tijd soelaas bieden. Net als de bedrijven die hard zullen werken om uit het buiten hen ontstane dal te komen geldt dat ook voor in de meeste gevallen tijdelijk werkloze mensen.

Polletje2
Polletje213 mei 2020 - 9:52

Zou de invoering van een basisloon ertoe leiden dat de burgers zich eerlijk behandeld voelen?

Marc2406
Marc240613 mei 2020 - 9:44

Zolang de Nederlandse begroting vastzit aan de 3% doctrine zijn de middelen van onze overheid beperkt. Omscholing zal (naast ook dit geld zal kosten wat uiteindelijk ook op een of andere manier gefaciliteerd zal moeten worden) niet op de korte termijn soelaas bieden. De enige korte termijn oplossing is "helikoptergeld", dit keer in de vorm van een basisinkomen, in plaats van leninggaranties naar banken die hier wederom onevenredig van zouden kunnen profiteren, leidend tot nog meer onhoudbare schulden. Maar de enige manier waarop dit betaalbaar kan worden gedaan is door de (virtuele) geldpersen aan te zetten, en dat kan alleen in Europees verband. Ja, precies het politiek theater waarin Wopke Hoekstra als een olifant in een porcelijnkast heeft opgetreden. Het wordt tijd voor Eurobonds, of Coronabonds om daarmee de gehele Europese bevolking financieel liquide te houden. Dit zou ook voor de Nederlandse bedrijven essentieel blijken, er zal bitter weinig te exporteren valt als een groot deel van de klanten niets meer kunnen uitgeven. Europa is voor Nederland essentieel (80% van onze export gaat naar EU landen) en in Europa ligt de oplossing voor dit probleem. Maar dat betekent dat Wopke Hoekstra, Mark Rutte (en dus m.n. onze rechtse partijen) opeens uit een heel ander vaatje moeten gaan tappen en niet langer zich moeten opstellen als een halsstarrige EU-sceptici. Oftewel minder lezen in die biografie van Chopin, Mark, en iets meer lezen over hoe de economie nu echt in elkaar zit.

Rode druppel
Rode druppel13 mei 2020 - 9:42

Toen ik in de vorige crisis na diverse reorganisaties ook aan de beurt kwam om ontslag te krijgen, was dat ook niet mijn schuld. Dat mijn vrouw chronisch ziek was en is , is ook niet haar schuld. Geen uitkering, want was thuis ivm kinderen opvangen, later na de lagere school zou ze weer gaan werken, was de bedoeling. Maar daar sta je dan. In mijn geval ook nog een sector die stond op het punt van verdwijnen. Bij het UVW geen omscholing ( wegbezuinigd in Rutte 1). 50 plus met 700.000 concurrenten. Wat kregen wij, hoon, hand ophouders, labbekakkers. Bittere armoede vooral in de bijstand, later met dwangarbeid. Wat kan deze regering anders doen ? In deze setting ? Doden door de pandemie of een lockdown. Ze kozen voor de lockdown, logisch. Ze hebben fouten gemaakt, zonder twijfel, maar ga er maar eens aanstaan. Natuurlijk vallen er slachtoffers, net als in de vorige crisis. Help hen, ondersteun hen, geef hun perspectief, niet zoals in de vorige crisis. Het enigste wat ik kan bedenken is de creatie van een basisinkomen zolang de pandemie er is. Dat betekent geld bijdrukken wat in de economie weer komt. Als de pandemie door een vaccin is opgelost kun je dit basisinkomen geleidelijk afbouwen en het extra gedrukte geld weer uit de economie halen. Er is echter dan een vereiste, een centrale bank. Die is er echter niet, de ECB bedient 19 verschillende landen. Voor dit idee zou de Euro moeten aangepast of sneuvelen. Sneuvelen heeft mijn voorkeur omdat je als centrale bank in zulke situaties de vrije hand moet hebben. Zal wel veel kritiek krijgen, misschien terecht, maar in deze richting denk ik het op te lossen.

Wappie Kappie
Wappie Kappie13 mei 2020 - 9:41

Waar ik nog het meest bang voor ben is dat we binnen de EU grote nationale verschillen gaan zien hoe overheden met burgers en bedrijfsleven omspringen. Ik verwacht dat onze overheid, als de crisis nog maanden gaat duren, langzamerhand de broekriem begint aan te halen om een wel erg oplopende schuld te voorkomen. Maar wat als buurlanden er voor kiezen om kosten wat het kost het land 'te redden' om vervolgens een met een enorm begrotingstekort te komen bedelen bij de EU? Wat gaan de landen zeggen die conservatiever geld hebben uitgegeven? Normaal heb je een soort van natuurlijke afweging tussen inkomsten en uitgaven waarbij economische mechanismen goed gedrag belonen en slecht gedrag op een natuurlijke manier afstraffen. Bij de EU lijkt dit principe verloren te gaan en worden we straks collectief schuldig gesteld aan een schuld waar maar een deel van heeft kunnen genieten. Dat gaat wrijving geven. Ik denk nog wel meer als toen in 2008 banken gered werden en burgers de rekening kregen.

1 Reactie
Pennaam
Pennaam13 mei 2020 - 10:43

Tot nu toe is geen land conservatief geweest in geld uitgeven, en als Nederland KLM miljarden steun geeft, en Italië of Spanje dat niet kunnen doen met hun maatschappijen, de KLM dan straks iedereen kapot concurreert met superlage prijzen, is dat dan wel eerlijk? Die staatssteun die de regering nu met miljarden tegelijk uitdeelt aan grote en kleine bedrijven, dat is niet toegestaan: dat is valsspelen op de interne markt. Moet Polen, waar de uitbraak minder is, dat zomaar goed vinden?

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland13 mei 2020 - 9:27

Rutte heeft mazzel. Normaal zou er nu een revolutie komen maar dat doen meestal de jonge mensen. En die zijn meer bezig met glutenvrije avocado's op de foto zetten dan met hun toekomst. OK Lenny? OK Milly ?

Markzelluf
Markzelluf13 mei 2020 - 9:23

Het beschikbare instrumentarium is natuurlijk erg beperkt, Han. Daarbij komt dat het nog erg onduidelijk is wat de duur van de crisis zal zijn. Gaat het tot (ver) in 2021 of zelfs nog langer uduren, dan zijn er andere maatregelen nodig dan wanneer er in september 2020 begonnen kan worden met vaccinatie. In het eerste geval zal solidariteit nodig zijn van iedereen en bijvoorbeeld lonen in onderwijs, aow etc. wellicht verlaagd moeten worden. Maar daar valt nu nog weinig over te zeggen en alles wat je zegt, wakkert onrust aan. Dat komt de gezondheid ook niet ten goede.

Martin007
Martin00713 mei 2020 - 9:23

Ik ben van mening dat er wél iets te doen is aan faillissementen. Banken creëren nieuw geld door het uitschrijven van leningen. Dat geld moeten ze "lenen" bij de Centrale Bank van het betreffende land. Die Centrale Bank (DNB) zet in de computer aan de ene kant van de balans een bedrag als lening en aan de andere kant het zelfde bedrag als deposito. Naarmate de lening wordt afgelost, worden beide bedragen weer teruggeboekt naar nul. (onsgeld.nu) In de vorige crisis gaf de ECB 2600 miljard aan de commerciële banken om hun balans weer op orde te krijgen. Waar denk je dat die honderden miljarden vandaan kwamen? Uit de computer. Het zijn maar cijfertjes in een computerprogramma. Op de zelfde manier kan men bedrijven en kleine zelfstandigen blijven voorzien van geld om hun vaste lasten te kunnen blijven voldoen. Kijk, een ondernemer die er een potje van maakt, mag van mij failliet gaan. Maar dit is een heel ander verhaal. Hier heeft geen enkel persoon schuld aan. Of toch wel? Volgens mij was het 2003 dat de eerste keer een SARS-virus uitbrak in China. Oorzaak: de verkoop van levende (tamme en wilde) dieren op straat. Waarom is dat toen niet verboden?

1 Reactie
Pennaam
Pennaam13 mei 2020 - 10:48

Kijk, een ondernemer die er een potje van maakt, mag van mij failliet gaan. Maar dit is een heel ander verhaal. Hier heeft geen enkel persoon schuld aan. Ja, maar er gaan normaliter voortdurend Horeca bedrijven failliet, moeten we die nu gaan redden omdat het crisis is? dan benadeel je de bedrijven die nog moeten komen, en minder ruimt krijgen omdat de anders failliete cafés in de weg zitten..

RuuDW
RuuDW13 mei 2020 - 9:21

Stel voor om de AOW leeftijd per direct te verlagen naar 65 jaar zodat er wat ruimte op de arbeidsmarkt komt voor jongeren die nu buiten de boot dreigen te vallen.

3 Reacties
EricDonkaew
EricDonkaew13 mei 2020 - 10:03

Zeker. Maar dat was zonder de Coronacrisis ook al een goed idee geweest.

Rode druppel
Rode druppel13 mei 2020 - 12:07

Ook een oplossing die gedeeltelijk de werkloosheid wegneemt. Daarbij is 65 nog aan de hoge kant.

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 mei 2020 - 12:20

Die ging omhoog omdat de mensen steeds ouder werden, gemiddeld. Dat gemiddelde moet dankzij de Corona-crisis en hoe die huisgehouden heeft onder ouderen fors naar beneden bijgesteld worden. Dus ja, dit argument volgende gaat die leeftijd weer fors omlaag.

korheiden2
korheiden213 mei 2020 - 9:07

Mee eens. Ik begreep enkele dagen geleden dat zelfs gezinsleden in de horeca toch anderhalve meter uit elkaar moeten zitten, net als dat het geval is in een theater of bioscoop. Hier moet toch wel wat aan te doen zijn, lijkt me. Maar verder vrees ik dat de maatschappelijke weerstand zal groeien. De kostbare milieu- en klimaatmaatregelen zullen verder onder druk komen, evenals de voorgestelde steun aan Zuid-Europa. Het zijn verwarrende tijden en de uitkomst is ongewis.

nikita72
nikita7213 mei 2020 - 8:50

Na het redden van ABN Amro en van KLM vinden de sigarenboer, de taxichauffeur en de kapper dat zij ook recht op hulp hebben. En dan niet op zo'n manier dat het faillissement 2 maanden uitgesteld wordt, maar een echte redding.

1 Reactie
Pennaam
Pennaam13 mei 2020 - 10:49

De kappers redden het wel- met een lichte prijsverhoging moeten zij eruit kunnen komen- maar hoe redt je een sigarenboer, als je tegelijk wil dat er minder mensen aan kanker doodgaan?

Rick Hofland
Rick Hofland13 mei 2020 - 8:50

Dat de consensus als sneeuw voor de zon verdwijnt zodra de economische crisis keihard binnen zal komen onderschrijf ik wel, maar of dat nou helemaal op conto van de overheid is weet ik niet. Had een andere premier of coalitie van iedere andere “normale” Nederlandse politieke partijen dan kunnen voorkomen dat we niet in een economische crisis waren beland? Ik betwijfel het. Het is wel frappant dat er bij heel veel Nederlanders volstrekt geen besef is dat er een enorme economische crisis op onze voordeur klopt. Bij de meeste mensen die werken in het bedrijfsleven begint onderhand wel het besef te landen dat als niet heel snel het werk aan trekt iedere baan onzeker wordt. Maar bij veel mensen die publieke en semipublieke functies hebben lijkt dit kwartje nog niet overal te zijn geland. Ik hoorde gisteren de ene na de andere op de radio roepen dat er heel veel extra salaris moet naar alle publieke functies want die zijn allemaal ondergewaardeerd. Nu ben ik het met die onderwaardering helemaal eens, maar als over een jaar een werkeloosheid is van 20% of hoger bij mensen die nu nog werken in het bedrijfsleven (en dit soort percentages zijn heel goed mogelijk) dan geloof ik er helemaal niets van dat er zo maar eventjes 10-15 procent loonsverhoging aan publieke functies kan worden uitbetaald. Waar moet dat geld vandaan komen dan? Lenen voor hogere salarissen? Er is wat dat betreft een hele vreemde tweedeling in Nederland, bijna iedereen in een publieke functies is totaal niet bezig met dat ze ergens op korte termijn hun baan kunnen verliezen, sterker nog ze vinden dat ze meer geld moeten krijgen. En dat terwijl het andere deel van de bevolking met steeds grotere vrees bang is dat ze misschien geen werk meer hebben en geen idee hebben hoe ze dan de rekeningen nog moeten betalen.