Joop

De linkse dromer is terug

  •    •  
27-04-2016
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
55 keer bekeken
  •  
dreamer

© cc-foto: Zlatko Vikovic

Een nieuwe generatie linkse politici durft zich weer te verbinden met grote ambities en dito ideeën
Dit artikel is ondertekend door meerdere auteurs. 
‘Links moet ophouden met dromen’, stelde Jasper Blom onlangs in De Volkskrant. De timing frappeert. Juist nu Jesse Klaver de wind in de rug heeft door openlijk te dromen van een radicale cesuur met het economisme, stelt Blom de praktische onderhandeling over concrete dossiers centraal. Juist nu GroenLinks haar linkse profiel weer afstoft door aan de haal te gaan met de ideeën van Piketty, stelt Blom voor om Marx in te ruilen voor Jacques P. Thijsse. Het bescheiden vermoeden rijst dat GroenLinks met de prentenboeken van Thijsse toch wat minder effect had gesorteerd dan met Piketty’s Kapitaal in de 21e eeuw.
De opleving van GroenLinks onder Klaver, het nieuwe elan van de SP onder partijvoorzitter Ron Meyer, of de radicale koerswijziging die Marianne Thieme bepleit in haar jongste boek: allen profileren zich met weidse vergezichten en een zelfverzekerde radicaliteit. Een nieuwe generatie linkse politici durft zich weer te verbinden met grote ambities en dito ideeën. Na twee decennia pragmatisme zijn de dromers weer terug in de linkse politiek. Dat is op zich een goede zaak. Waar eens de leegte op links heerste, zijn er nu ideeën in overvloed. De relevante discussie is niet zozeer de vraag of er gedroomd moet worden, eerder hoe droom en daad met elkaar te verzoenen.
Traditiegetrouw heeft de dromer een belabberde reputatie in de Nederlandse politiek. Politiek is geen roeping bij ons ten lande. De polder waardeert gepatenteerde pragmatici met één oog op de lonkende bestuurszetel en het andere op de nauwe concentrische cirkel van de bestaande consensus. De politieke poëtica in de lage landen is niet Brecht, noch Baudelaire of zelfs maar Wilde. Willem Elsschot is haar vertolker: “Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren, en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren”. De droom uit het gedicht mag dan dubieus zijn, de berusting in de verzuchting is tekenend. Dromers hebben een imagoprobleem. Het cliché van de wereldvreemde idealist kleeft vanouds meer aan links dan aan rechts. Daar presenteert men haar politieke visie doorgaans als sober realisme.
Dit beeld, zo het ooit klopte, vereist thans bijstelling. De voortzetting van de status quo is namelijk allesbehalve realistisch. Zich voortslepende economische crises, structureel toenemende ongelijkheid, ontsporende klimaatverandering en een escalerend democratisch tekort, doen het besef groeien dat een fundamentele herziening van economie en samenleving niet langer een naïef droombeeld is. Wie denkt dat we eindeloos door kunnen gaan op oude voet, dat is de naïeve utopist van vandaag de dag. Zo kunnen de dromers  de mantel van het realisme claimen. Een radicale Realpolitik, dat is wat nodig is.
De prangende vraag is hoe theorie en praktijk, droom en daad, met elkaar in overeenstemming te brengen. Zo stelt Klaver te streven naar radicale verandering. Tegelijkertijd lijkt hij gebrand op regeringsdeelname en sluit hij daarbij geen partijen uit. Dat roept de levensgrote vraag op hoe een herhaling van het Samsom-scenario te voorkomen. De schaduw van de 2012-campagne van Diederik Samsom, waarin hij zich keerde tegen rechts rotbeleid, om zich vervolgens te verbinden aan het contraproductieve bezuinigingsbeleid van de VVD, valt evengoed over zijn linkse concurrenten.
De harde werkelijkheid is dat het realiseren van een alternatieve agenda alleen mogelijk is als links samenwerkt. In een centrumrechtse regering kan links niet anders dan de scherpe rechtse kantjes afvijlen. Linkse samenwerking hoeft geen stembusakkoorden of partijfusies te betekenen. Eerder een politieke strategie op de langere termijn, met als doel de linkse thema’s weer bovenaan de agenda te krijgen. En zo gezamenlijke progressie te boeken op concrete beleidsterreinen. Overkoepelende ideeënvorming kan de brug zijn die de bestaande cultuurkloof tussen de partijen overspant.
De dromers op links hebben een nobele voorgeschiedenis. Toen Martin Luther King zijn droom van een gelijkwaardig bestaan voor de zwarte Amerikaanse bevolking verkondigde, was deze gegrond in een realistische lange termijn strategie. Den Uyl waarschuwde in zijn tijd voor een noodlottig overvloed aan pragmatisme. Links zou zijn “afkomst uit de wereld van droom en verlangen” naar alternatieven moeten herinneren, “wil het niet het lot ondergaan van de mummificering”. Die waarschuwing heeft niets aan relevantie verloren.
De progressieve verbeelding, met een werkelijk realistisch alternatief op de lange termijn, spreekt veel meer tot de harten van de kiezers, dan de droge technocratie van ‘concrete dossiers’, waarmee Jasper Blom zijn ‘coalities wil smeden’. Daartoe moeten de linkse partijen moed tonen. De moed om te zoeken naar het gezamenlijke doel in de toekomst, in plaats van zich terug te trekken op basis van de – al dan niet fictieve- verschillen uit het verleden. Linkse kiezers zitten niet te wachten op het stomvervelende ‘wie-wordt-de-grootste-op-links-spel’, zij willen een beeld van welke wereld binnen handbereik is en wat de noodzakelijke stappen zijn om daar gezamenlijk te komen.
Merijn Oudenampsen, socioloog en publicist Dylan van Rijsbergen, schrijver en publicist Rutger Groot-Wassink fractievoorzitter GL Amsterdam Femke Roosma raadslid GL Amsterdam Tiers Bakker raadslid SP Amsterdam David Hollanders, SP-denktank SPark
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (183)

JanB2
JanB210 mei 2016 - 0:15

Een idee an sich is niet per definitie positief.

1 Reactie
Jensbos
Jensbos10 mei 2016 - 9:28

Inderdaad, je kan ook heel verkeerde ideeen hebben (Hitler?, G.W. Bush?,en tegenwoordig veel gekozen politici, nu weer die dictator in de dop in de Philipijnen, ....Trump) Gewoon omdat men om verschillende redenen de bestaande orde zat is. En die wrok op de bestaande orde is veelal ingegeven door de persoonlijke situatie binnen die bestaande -en dan meestal economische- (rang) orde. Dat initiatief van de rechterkant is vooral gebaseerd op de economische "natuurwetten", het pragmatisme, waarbij de samenleving ondergeschikt wordt gemaakt aan de grillen van een kapitaalkrachtige minderheid, zie de Amerikaanse eisen rondom TTIP. Die "verwachtte" 4% groei in werkgelegenheid zal m.i. hoogstwaarchijnlijk alleen gerealiseerd kunnen worden met een verder inleveren van arbeidsvoorwaarden en inkomen. Er zijn naar mijn mening betere methoden te bedenken om e.e.a sociaal -en bedrijfs- (niet handels-) economisch juist op te tillen in plaats van af te breken.

Sjors Spruitje
Sjors Spruitje8 mei 2016 - 8:56

"De linkse dromer is terug" "De wens is de vader van de gedachte", zou ik er aan willen toevoegen. Kijk je een beetje om je heen dan zie je duidelijk dat het initiatief, de ideeën van de rechterkant komen.

2 Reacties
Jensbos
Jensbos9 mei 2016 - 10:49

Komt gewoon door de overmacht aan -inderdaad trendy, maar in feite in de basis zo ouderwets als het maar zijn kan- rechtse (vooral financieel economisch conservatieve en maatschappelijk nationalistische) propaganda , daarom lijkt het dat het om goede ideeen zou gaan, terwijl we de afbraak in vele opzichten overal om ons heen kunnen vaststellen. Men verwacht dan oplossingen uit die hoek, die echter nooit zullen kunnen komen, want de pure kapitalistische economie (de globaliserende, monetaristische laissez-faire aanbod economie) is zonder bijsturing een race to the bottom voor een ieder, behalve voor het kapitaal. Zelfs in een kwaliteitkrant als NRC worden pro "conservatief kapitalistische" mede in het kader van TTIP (dus neo-liberale) stukken geschreven, wat daarbij opvalt is dat de auteurs vooral bij het bedrijfseconomische deel van de wetenschap onder te brengen zijn, terwijl de voor 99% kritische commentaren in diezelfde krant allen uit diverse andere sectioren van wetenschap afkomstig zijn. Het BNP heeft immers niets uitstaande met het welzijn van de gewone burger, maar kan alles te maken hebben met het welvaren van een beleggingsmaatschappij of brievenbusfirma en hun aandeelhouders......

Jensbos
Jensbos9 mei 2016 - 14:27

Ik gaf aan: "want de pure kapitalistische economie (de globaliserende, monetaristische laissez-faire aanbod economie) is zonder bijsturing een race to the bottom voor een ieder, behalve voor het kapitaal." Vanmorgen een vlammende toespraak van David Cameron gezien met alle goede redenen, waarom we -allemaal- bij de EU zouden moeten blijven. Wat hij niet aankaartte was waarom zovelen er juist uit zouden willen stappen. De grote druk die de neo-liberale (Globaliserende, monetaristische, laissez-faire, aanbod economie) op de gewone man legt inzake de mogelijkheden tot het vinden van (fatsoenlijk betaald!) werk . We moeten overleven in een maatschappij, waarin de kosten van levensonderhoud niet omlaag gaan (deflatie) maar wwar we wel met een deflatie in de inkomenssfeer te maken hebben. Het enige wat Cameron op dat punt gescored heeft is de beperking op het verlenen van uitkeringen aan nieuwkomers. Maar, hier zijn veel meer zaken te bedenken. Bij voorbeeld een kosten van levensonderhoud compenserend importtarief op niet land eigen goederen of in lage lonen landen geproduceerde goederen door bedrijven uit hoge lonen landen. (Zie bij voorbeeld een productie eenheid als het Chinese Foxcom (1,1 miljoen werknemers op het vaste land van China) die voor een grote verzameling Westerse (Japanse/Koreaanse) bedrijven produceren. Hierbij zou het verschil tussen het niveau in producerend en consumerend land (blok... EU) als basis voor het te hanteren tarief kunnen gelden. Dat neemt de sociaal maatschappelijke basis onder de oneerlijke concurrentie wat weg. En dan is er ook nog te denken aan een intelligent gebruik van gedrukt geld.

nesje2
nesje26 mei 2016 - 16:46

Een droom blijft een droom ,want over niet al te lange tijd zijn er verkiezingen. Dan ontwaakt links uit een ruwe droom.

1 Reactie
JanB2
JanB210 mei 2016 - 0:14

Links ontwaakt in ieder geval nog. Rechts is ongeneeslijk psychotisch daarentegen. Het rechtse kamp komt dan ook nooit meer uit zijn waandenkbeelden en hallucinatie's.

robvaniren
robvaniren4 mei 2016 - 18:46

Oké dan: links waakt ervoor, banen niet weg te belasten, en dat werkgevers niet ontmoedigd wordt om mensen aan te nemen (omdat je ze zo moeilijk weer kan lozen, mocht dit noodzakelijk zijn.Voor degenen die dan nog niet aan de bak zijn, zijn taken tegen een minimumloon. O, en mocht links daarin tekort schieten (Melkert deed een dappere poging), mag rechts de bal krijgen wat mij betreft. Als t maar gebeurt.Het scheelt een hoop desintegratie (racisme, radikalisering, bewaking, etc.).

ronald8
ronald84 mei 2016 - 15:38

Wat is nu eigenlijk "Links"? 1. Oud links Behoudzucht van de oude garde die hun verworven welvaart en rechten wil behouden eventueel ten kosten van jongere generaties onder de noemer van solidariteit? 50Plus partij en de FNV. 2. Gestaalde kaders Ook wel communisten genoemd. Mensen die net als facisten geloven in een almachtige staat dat met 5-jarenplannen goed voor burgers zal zorgen. Ook als die burgers dat niet willen zullen ze dat met 'lichte dwang' voor hun eigen bestwil er door duwen. De SP en delen van Groenlinks. 3. Dromers Mensen die denken dat macht niet corrumpeert en dat de wereld maakbaar is en dat natuurwetten (economische gedrag) niet gelden voor de mens. Grotendeels Groenlinks en deels SP aanhang. 4. Realisten met idealen Mensen die beseffen dat er beperkingen zijn in de maakbaarheid van de wereld en ideologische wenselijkheden alleen kunnen worden gerealiseerd wanneer men in de realiteit leeft. Dromen is goed, uitvoeren is optimaliseren. Meestal de PvdA. Voor mij is links: Een overheid die zorgt voor gelijke kansen in onderwijs. Een overheid die zorgt voor een basis-gezondheidsverzekering voor haar inwoners. Een overheid die zorgt voor infrastructuur in de openbare ruimte. Een overheid die zorgt voor veiligheid en defensie. Een overheid die zorgt voor een inkomen op bestaansminimum voor alleen degene die buiten de boot vallen. Daar wil ik belasting voor betalen. Maar ja ik ben al rechts in dit land als ik zeg dat de overheid zo klein mogelijk (lees: efficiënt en doelmatig) moet zijn in de bovenstaande functies. Mensen zijn links/rechts discussie zat je kunt.

12 Reacties
Jensbos
Jensbos8 mei 2016 - 8:30

1) Oud links beschermt niet de eigen situatie, maar wil de sociaal economische vooruitgang van de afgelopen twee eeuwen niet weer opnieuw afstaan aan de grillen van het geld, terwijl nieuw links (in de huidige trend, zo goed als allen behalve de SP, GL, daar wil de leider wel, maar de partij niet) op basis van zogenaamd pragmatisme geen moeite mee lijkt te hebben en weigert de existentionele gevaren van de economisch veel te liberale ontwikkelingen van de laatste 30 jaar in te zien en vooral daarnaar te handelen. –zich te positioneren- 2) Gestaalde kaders is een oude en niet meer relevante duiding, SP en GL (een beetje) tenderen geoon naar de ouderwetse sociaal democratie, en ja,. Zelfs het liberalisme van Thorbecke, die had ook nog iets op met de mens (in plaats van alles ondergeschikt te maken aan het kapitaal, zoals de richting van de VD nus is - conservatisme-) 3) Dromers WILLEN dat de macht niet meer corrumpeert , economisch gedrag is een natuurwet, maar dat moet je indammen, aanlijnen. Daarvoor hebben wij hersens gekregen. 4) .Dromen is goed, uitvoeren is optimaliseren. Meestal de PvdA, dus niet, want pragmatisme, dus in de huidige machtsituatie sociaal economische afbraak. Voor mij is links: Een overheid die zorgt voor gelijke kansen in onderwijs. Een overheid die zorgt voor een basis-gezondheidsverzekering voor haar inwoners. Een overheid die zorgt voor infrastructuur in de openbare ruimte. Een overheid die zorgt voor veiligheid en defensie. Een overheid die zorgt voor een inkomen op bestaansminimum voor alleen degene die buiten de boot vallen. Daar wil ik belasting voor betalen. Ik ook, maar dit is sociaal economische politiek die dank zij de globaliserende, monetaristiche laissez-faire aanbod economie (het neo-liberalisme) wordt afgebroken. Terwijl de navolging daarvan juist voor een groei van de economie kan zorgen, en dus rust en welzijn in de samenleving kan creeren. 5) Maar ja ik ben al rechts in dit land als ik zeg dat de overheid zo klein mogelijk (lees: efficiënt en doelmatig) moet zijn in de bovenstaande functies. Dat is de laissez-faire poot binnen het neo-liberalisme (Ayn Rand), overigens moet elk beroep -natuurlijk- efficient uitgevoerd worden, maar het beroep moet er wel zijn en niet wegbezuinigd (monetarisme), anders vervalt de samen leving in anarchie (grootschalige afbraak)...aanbod economie, de goedkoopst producerende unit zal overleven en de rest mag afvallen. (natuurwet in een ongereguleerd systeem)

ronald8
ronald813 mei 2016 - 9:16

Wat Jensbos faalt te zien is dat het overheidsdeel in de economie is gestegen van 44% naar 52%. (de VVD aanhang: de netto betalers van de verzorgingsstaat zijn boos omdat dit belastingverhogingen waren). Ook de netto onvangers zijn boos, u noemt dat de afbraak van het sociale stelsel. Maar hoe kan het zijn dat 8% van in BNP extra naar dat sociale stelsel is gegaan in dit kabinet en toch wordt gesproken van afbraak. U ziet het niet, maar het stelsel zelf is onbetaalbaar. Er gaat MEER geld naar toe en toch lijkt het te krimpen, maar dat is een leugen die de SP en de 50Plus partij extra zetels opleveren.

Jensbos
Jensbos13 mei 2016 - 19:33

@Ronals8 Geachte voorzitter, Jensbos bedoelt dat de oorzaak van de reden achter deze discussies vooral is te vinden in macro – economisch non-beleid, dat non beleid (de neo-liberale economie) creeert via de keuze voor de aanbod zijde te veel verlies aan banen en inkomen aan de basis van de samenleving, waardoor er een veel te groot beroep gedaan wordt op sociale ondersteuning (ten laste dus van de staatskas en dus van ELKE belastingbetaler.) Waarbij de “top” overigens nog steeds mogelijkheden heeft tot vlucht naar lagere fiscale lasten. In dat te veel aan uitgaven zitten o.a 2,5 miljard salaris verhogingen aan ambtenaren, mede betaald door de ambtenaren zelf,door inleveren van pensioenrechten. Bovendien hebben de ambtenaren vier jaar op de nullijn gestaan, dus als die jaren gewoon mee hadden gelopen hadden we nu maar met een kwart van dat verschil t.o.v. vorig jaar te maken. Verder 1,5 miljard voor de opvang van vluchtelingen en 25% minder aardgasbaten, dat loopt lekker op. Dan wordt het aandeel van de (kosten van de ) overheid, -van ons allen als gebruiker van de overheid-, in de economie rap groter. Maar dat was ook niet het punt van Jens Bos, het punt is zoals aangegeven naar zijn mening de verkeerde macro economische trend (al 30 jaar) dat begint ons op alle fronten steeds meer op te breken, Hier heeft Jens weleens nachtmerries over. Die zogenaamde economische natuurwetten moet je aanlijnen, want door die "natuurwetten" moeten er veel te veel mensen een beroep doen op sociale voorzieningen als uitkeringen en zorg en zitten we bovendien ook met de nodige sociaal maatschappelijke ("radicalere" en non constructieve politieke keuzes) opgescheept. Ze dienen geen ander doel dan de verdere vergroting van het aandeel kapitaal en het comprimeren daarvan bij een beperkte groep binnen de samenleving. De recentelijk vastgestelde werkgelegenheid toename bij voorbeeld is werkgelegenheids toename en niet anders dan dat, je kan je afvragen op welk inkomensniveau (inclusief arbeidsvoorwaarden) deze wordt gerealiseerd. Als we naar de verschuiving naar “vrije” beroepen (lees ZZP’ers) kijken, veelal de grootste slachtoffers van de race to the bottom, via inkomen en arbeidsvoorwaarden, ziet dat er toch niet echt goed uit. It's the economy stupid....zie Piketty.

ronald8
ronald817 mei 2016 - 10:13

Beste Jens Om met het laatste te beginnen: het is inderdaad the economy stupid. Maar, Er is helemaal geen Neo-liberale afslag genomen als zijnde een globale politieke keuze. Die zogenaamde politieke keuze is er niet. Het is Globalisatie die de lokale structuren heeft afgebroken. Het is de toenemende onderlinge samenhang in de wereldeconomie die meer connected is geworden en er voor zorgt dat regionale (bv Nederland) structuren niet meer te handhaven zijn. Komende van een situatie waarbij het Westen enorm profiteerde van de lage lonen landen (de consument door lage prijzen en de werkgevers meer winst), worden die landen nu (nadat 500 miljoen mensen uit de armoede zijn gehaald) geëmancipeerd en nemen in toenemende mate hun deel van de koek. Dit gaat ten koste van iedereen die in de nieuwe economische verhoudingen teveel verdiende en niet in staat zijn om hun toegevoegde waarde te verhogen. Deze mensen zijn boos en gefrustreerd. (Trump, Wilders, Le Pen etc spinnen garen). Het is geen politieke keuze, het is the GLOBAL economy stupid. En ja je kunt er voor kiezen om in jezelf te keren en de globalisatie de rug toe te keren. Maar in mijn ogen vernietig je daarmee de economie en schaar je je bij of: Populisme of links dagdromen.

Jensbos
Jensbos17 mei 2016 - 20:31

@Ronald8 Beste Ronald, (overigens plezierig om zo te communiceren, deden we dat allemaal maar ...) “Komende van een situatie waarbij het Westen enorm profiteerde van de lage lonen landen (de consument door lage prijzen en de werkgevers meer winst), worden die landen nu (nadat 500 miljoen mensen uit de armoede zijn gehaald) geëmancipeerd en nemen in toenemende mate hun deel van de koek.” Dat zou mooi zijn, ware het niet dat bijvoorbeeld China een stevig gereguleerde economie kent, het staatskapitalisme volgt de influisteringen van het IMF stringent, en zorgt ervoor dat hun inflatie onder het maximum van de IMF richtlijn blijft, waardoor hun inkomens nog steeds niet inlopen op die van hier. Dat levert daar wel werk op, en zal dat ook blijven doen, maar geen wezenlijke groei naar welvaart toe van de bevolking via inflatie (en werk), ze moeten daar ook nog steeds vechten (op prijs en voorwaarden niveau) voor een plaatsje achter de lopende band. En als ze in het Oosten te duur worden verplaatsen ze productie naar het Westen en dan weer terug naar het Oosten... of naar Noord Vietnam. We moeten naar een gezonde modus voor allemaal. De neo-liberale economie is een politieke keuze want de remmen die in de “klassieke” (sociaal democratisch gerichte) economie (dus na de eind jaren “20 geconstateerde fouten in het kapitalistische systeem) werden ingebouwd tegen al te vrijpostig gedrag (zie Roosevelt/Keynes) zijn onder Reagan en Thatcher als niet relevant meer onder het tapijt geschoven. Met als resultaat dat dezelfde financiele fouten weer zijn gemaakt, dus de economische crisis. (Met als gevolg een te grote druk op werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, waardoor een begrotingstekort, waardoor bezuinigingen etc.) Hierbij speelt, net als bij het globaliserings proces m.i in het bijzonder de te grote bewegingsvrijheid van het kapitaal de belangrijkste rol, Met als gevolg de groei in het inkomensverschil tussen de 1% en de 99% en de onmogelijkheid van heel veel mensen om vooruit te komen. Dankzij Internet en goedkoop intercontinentaal verkeer van goederen (containerisatie) en steeds goedkopere en veel snellere luchtvracht voor de wat hoger geprijsde zaken worden markten met een hoog kosten (van levensonderhoud) niveau via bedrijven die in eigendom zijn van een klein deel van de bevolking van die “dure” economieen bediend door arbeid uitgevoerd in landen met een laag kosten (van levensonderhoud) niveau. Bangla Desh (Kleding e.d), expat index ongeveer -62%, betekent in feite een factor oneerlijke concurrentie van 62%, dat moet je m.i. reguleren dus compenseren via accijnzen, die elk jaar op de actuele afgestemd zouden moeten worden. P.M. Suzhou (China, zo goed als alles....) -37%) Op een totale import van honderden miljarden (in de EU28) zou dat een flinke bron van compensatie voor “opgelopen” werkloosheid in de EU kunnen betekenen. We hebben het in beide gevallen immers vooral over productie daar door ,of t.b.v. , (handel) “Westerse” bedrijven Dat reguleren zou een politieke keus zijn, dat wordt niet gedaan , dus is ongecompenseerde globalisering OOK een politieke keuze. (de globaliserende, monetaristische, laissez-faire aanbod economie)..ook .laissez faire en aanbod economie zijn een keuze, geen natuurwet. Ooit hadden we voor grote importen een vergunning nodig en was er sprake van een vraag gerichte economie. Je remt de handel via die accijnzen af, maar creert daarbij een duurzamer economie via op de middenlange termijn terugekerend WERK hier (bij voorbeeld gezien het lagere kosten niveau in het Oosten en Zuiden van de EU) en uiteindelijk ook een gezonder basis voor de armere landen, want het streven moet zijn hun inkomen te laten groeien opdat ze lokaal meer produceren voor de eigen markt.. En niet ons inkomen (en werkgelegenheid) te verkleinen via het exporteren van arbeid voor onze markt. .....BNP heeft niets met het persoonlijk welzijn te maken, maar is uiteindelijk slechts een indicatie van de bewegingsrichting van geld. Oh en die toegevoegde waarde verhogen is ook een farce, want wat we hier uitvinden wordt onmiddelijk opgepakt en tegen het licht gehouden voor eventuele outsourcing naar “groeieconomieen”.

ronald8
ronald818 mei 2016 - 8:57

Mooie uiteenzetting alleen vergeet je dat die vrije kapitaalbeweging de oorzaak is van meer efficiënte productie en daarmee de algehele welvaart. Over de verdeling verderop meer. Dat reguleren zou een politieke keus zijn, dat wordt niet gedaan , dus is ongecompenseerde globalisering OOK een politieke keuze. (de globaliserende, monetaristische, laissez-faire aanbod economie)..ook .laissez faire en aanbod economie zijn een keuze, geen natuurwet. Ooit hadden we voor grote importen een vergunning nodig en was er sprake van een vraag gerichte economie. Dit stuk van je is mi onjuist: Je remt de handel via die accijnzen af, maar creert daarbij een duurzamer economie via op de middenlange termijn terugekerend WERK hier (bij voorbeeld gezien het lagere kosten niveau in het Oosten en Zuiden van de EU) en uiteindelijk ook een gezonder basis voor de armere landen, want het streven moet zijn hun inkomen te laten groeien opdat ze lokaal meer produceren voor de eigen markt.. En niet ons inkomen (en werkgelegenheid) te verkleinen via het exporteren van arbeid voor onze markt. …..BNP heeft niets met het persoonlijk welzijn te maken, maar is uiteindelijk slechts een indicatie van de bewegingsrichting van geld. Het reguleren door handelsbelemmerende maatregelen is desastreus voor de wereldeconomie. Het leidt tot in zichzelf gekeerde maatschappijen + het risico op oorlogen + lagere welvaart. De globalisering moeten we net als de connectivity van de iPhone etc. niet bestrijden. De 1% discussie gaat ook mij aan het hart. Maar ik zie het anders dan jij. Krachtverhoudingen kunnen m.i. niet DUURZAAM door een overheid kunstmatig worden bijgesteld. Het zijn de krachtverhoudingen zelf die moeten veranderen. We hebben nu de situatie dat zowel in het Westen als in zich ontwikkelende landen de welvaartsverschillen groeien. Ik heb onderzocht welke welvaartsverschillen optimaal zijn als het gaat om maximale welvaart per hoofd van de bevolking. Het blijkt een tamelijk brede bandbreedte te zijn. Van de VS in 2000 (scheef) tot Nederland in 2000 (tamelijk gelijk). Zweden en Rusland liggen buiten het optimum. De VS is sindsdien ver verwijderd geraakt van het optimum en dat zal haar economie schaden. Globalisatie is de oorzaak van dit fenomeen en in zich ontwikkelende landen zullen het het ontstaan van vakbonden en de emancipatie van de arbeider een tegenkracht vormen. Kort gezegd zij lossen het zelf op. In het Westen ligt het complexer. Wij hebben een demografische overgang en een overgang naar een andere samenstelling van de bevolking die leiden tot politieke spanningen. Wanneer de babyboomgeneratie dood en begraven is, dan is een groot deel van de herverdeling een feit, maar de structuur is dan nog niet opgelost. Die ligt in de handen van de steeds schaarser wordende beschikbaarheid van LOKALE arbeid. Het duurt 10-20 jaar, maar ook hier zal de factor arbeid weer aan kracht winnen tov kapitaal. Het is een pendule die 1945-1977 (arbeid) 1982-2016 (kapitaal) steeds stuivertje wisselt. Niet per se aan u gericht: Neem eens aub afscheid van het het idee dat de overheid in staat is om een maakbare samenleving te creëren. De overheid peddelt een beetje in de globale krachtverhoudingen, de macht ligt in economisch succes, want de betaler bepaald uiteindelijk altijd. En ook de bepaler betaalt de rekening.

Jensbos
Jensbos18 mei 2016 - 14:36

Beste Ronald "die vrije kapitaalbeweging de oorzaak is van meer efficiënte productie en daarmee de algehele welvaart. Over de verdeling verderop meer” en: "Neem eens aub afscheid van het het idee dat de overheid in staat is om een maakbare samenleving te creëren. De overheid peddelt een beetje in de globale krachtverhoudingen, de macht ligt in economisch succes, want de betaler bepaald uiteindelijk altijd. En ook de bepaler betaalt de rekening." In de laatste zin staan ons beider tegenovergestelde standpunten, jij gelooft in de onmaakbaarheid van de samenleving, ik –nog steeds – in de maakbaarheid, ook dat zal als een golfslag blijken te zijn. Neo liberalisme is gewoon een mode gril, net als communisme, ...de waarheid ligt zoals altrijd in het midden, de sociaal democratie (maar dan die van Drees, niet die van Kok) Jij gaat varen op een schip zonder roer en alleen op zeilen en/of motor, ik gebruik een kompas, sixtant, echo-lood en een roer om de bestemiing ... welzijn... te bereiken, doen we dat niet dan bereiken we die bestemming nooit, want een ieder zal toch blijven vechten voor (meer dan) zijn deel in de taart, dat proces aan de lijn houden heet regeren of te wel (be) sturen. Regeren is vooruitzien, we hebben niet voor niets hersens gekregen. In Bretton Woods had Keynes goede modellen neergelegd voor “hoe het met de wereld economie verder zou moeten” maar de Amerikanen, als toenmalige fabriek van de wereld, net als China nu, hebben voor alle voor hen onwelkome zaken een rem op het proces gelegd, waardoor het uiteindelijk toch weer slecht afgelopen is. Het al dan niet maakbare moet allemaal met goed redeneren en voor iedereen begrijpelijk aan de bevolking verkocht worden en dan, ...may the best SOLUTION (betekent dat niet werk aan de winkel?) win.. Je schrijft: “de macht ligt in economisch succes, want de betaler bepaald uiteindelijk altijd. En ook de bepaler betaalt de rekening." Dat is dus de onmaakbaarheid, de vluchtigheid van het geld binnen de neo-liberale (globaliserende, monetaristische, laissez-faire aanbod economie) De vrije kapitaalbeweging profiteert uitsluitend van laissez-faire en aanbod, o.a. via globalisering, en het monetarisme zorgt ervoor dat de verdeling van de schade via de a-socialisatie van de economie vooral bij de kleine man –wereldwijd- gerecht komt (de massa) ... de 99 in verhouding tot de 1 (individualisering van de winst en socialisering van het verlies)

Jensbos
Jensbos18 mei 2016 - 18:25

Ik schrijf: "ik gebruik een kompas, sixtant, echo-lood en een roer om de bestemming … welzijn… te bereiken" Hier hoort tegenwoordig natuurlijk ook GPS en radar bij, gelukkig begint de samenleving via Internet ook wat gereedschappen te krijgen om naast het politieke establishment de werkelijke stem te laten horen. Helaas, door "It's the economy stupid" en het niet luisteren daarnaar door de politiek vesrchijnen er daarnaast steeds meer rattenvangers op het toneel, de aanloop tot revoluties en oorlog?

Jensbos
Jensbos20 mei 2016 - 16:56

“Jij gaat varen op een schip zonder roer en alleen op zeilen en/of motor, ik gebruik een kompas, sixtant, echo-lood en een roer om de bestemiing ... welzijn... te bereiken, doen we dat niet dan bereiken we die bestemming nooit, want een ieder zal toch blijven vechten voor (meer dan) zijn deel in de taart” Is dan juist het NIET aanvaarden van de maakbare samenleviing als naief en conservatief te beschouwen? (en linkse dromers dus, ...zoals altijd... als progressief?)

Jensbos
Jensbos21 mei 2016 - 10:21

"(en linkse dromers dus, …zoals altijd… als progressief?)" In feite zijn ze, denk ik, juist realistisch in hun beoordeling van de sociaal economische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor het maatschappelijke welzijn en dus geen dromers, maar doeners. (mits ze de ruimte gegeven wordt en dat is helaas veel te weinig het geval) De ontwikkelingen als gevolg van de neo-liberale economie worden door hard rechts (er is ook nog een "liberaal" rechts, maar dat is tegenwoordig dan vooral financieel-economisch liberaal) veelal -populistisch- gekaapt om te dienen als onderpand naar de kiezer voor op ander gebied maatschappelijk revisionistisch "beleid".

ronald8
ronald823 mei 2016 - 7:13

" “de macht ligt in economisch succes, want de betaler bepaald uiteindelijk altijd. En ook de bepaler betaalt de rekening.” Dat is dus de onmaakbaarheid, de vluchtigheid van het geld binnen de neo-liberale (globaliserende, monetaristische, laissez-faire aanbod economie) " Je blijft denken dat de neo-liberale economie iets is wat een politieke keuze is. Globalisatie kwam omdat het kon. Het is altijd al zo geweest dat maatschappijen met het meeste economische succes bepalen hoe de wereld er uit ziet. Dat was ten tijde van de Romeinen zo en nu nog steeds. Economie heeft geen politieke kleur, dat is de grote fout van links-denken. Het vervelende voor links is dat iedere politiek dat er voor zorgt dat een maatschappij ietsje minder economisch succes heeft (ja per hoofd van de bevolking), zorgt er voor dat ze haar duurzaamheid verliest. (lees haar bestaansrecht op termijn). Dat is niet een rechts standpunt, maar de harde realiteit van zoals de wereld werkt. Je kunt natuurlijk kiezen om onder een paraplu van een ander een kabouter bestaan op te bouwen. En in zekere zin hebben we dat onder de Amerikaanse paraplu gehad. Nu deze paraplu een beetje oud wordt, moeten we niet denken dat het kabouterbos in vrede lang en gelukkig kan zijn. Misschien is het straks onder de Russen, Turken of Chinezen wel gezelliger een kabouter dorp te hebben....

Jensbos
Jensbos23 mei 2016 - 9:10

Beste Ronald Zoals ik al aangaf, wij verschilen gewoon van mening, de eerste werkelijke democratiscghe politiek is ergens begonnen na de Franse revolutie,het opeisen van hun deel van de taart door boeren en burgers tegen het door God gegeven establishment, via een ontluikend democratisch systeem. Daarna versterkt door toen nog wel op de mens gerichte liberalen en socialisten. Hetr accepteren van oningedamde globalisering valt inderdaad onder dat laatste, de door God gegeven leiding vond ook dat ze het grootste recht op haar verworvenheden had, en vindt dat nog steeds, zo ook de belanghebbenden bij de voor hun positieve gevolgen van de neo-liberale –no nonsense- economie, kortom deze vorm van denken is net als links denken ..... politiek.... De duurzaamheid wordt aangetast door te vrij financieel economisch handelen, waardoor 200 jaar aan sociaal economische vooruitgang hier, ten bate van een beperkte groep binnen de samenleving (vooral hier) worden (zijn) verkwanseld.. Dat vrije financieel economisch denken is economisch liberale –politiek- dus. Ik ben een kosmopoliet, maar, ik vind dat "de handel" eerlijk moet zijn en van gelijke grootheden uit zou moeten gaan (zie kosten van levensonderhoud) de handel in specifieke landeigen producten (agro/kunst/grondstoffen e.d.) zou geen belemmeringen opgelegd moeten krijgen, cq., niet door subsidies hier geremd moeten worden.. En die paraplu van de Amerikanen is er vooral op defensie gebied, zouden we zelf veel meer aan moeten doen, het is daar immers zo een beetje de belangrijkste poot onder de werkgelegnheid en, zie Keynes, Een constante bron van –in dit geval qua "waarde ontwikkeling van het product" verspillende- investeringen, zouden ze beter in infra structuur kunnen stoppen, zeker als wij op defensie gebied weer voor onszelf zouden kunnen zorgen. Qua vrijheidsdenken blijf ik het liefst Westers denken (en dat is dan inderdaad Atlantisch) maar met gebruikmaking van moderne – niet communistische maar sociaal gerichte- (dus van voor de neo-liberale) economische plan-methoden.

Brave Hendrik2
Brave Hendrik23 mei 2016 - 19:48

Alle dromen zijn gedroomd. Het meeste - of tenminste: veel - leed is geleden. Wat resteert is een heel lang en pijnlijk sterfbed en tenslotte de laatste doodsrochel.

Gerda rozendal
Gerda rozendal3 mei 2016 - 18:04

De meeste dromen zijn bedrog.

cockpol
cockpol30 apr. 2016 - 19:20

Dat belooft... Meneer Klaver wil slagen waar Merkel niet in slaagde. In een interview met De Standaard van 30.04.'2016 (een Vlaams dagblad), laat de heer Klaver optekenen dat hij een voortrekkersrol voor Nederland ziet in de Europese vluchtelingenproblematiek. Daar waar Merkel (en hij vermelde dat mens) er niet in slaagde om de neuzen van de Europeanen in dezelfde richting te krijngen, wil de heer Klaver wel slagen. Ik denk niet dat de rest van de Europeanen zitten te wachten op het goede voorbeeld van Gidsland Nederland, de Nederlanders ook niet denk ik. Droomt u maar verder links.

Fred3
Fred328 apr. 2016 - 21:26

Oh jee, dat kennen we, binnenkort is dan dit weer van toepassing: 'The problem with socialism is that you eventually run out of other people's money'.

2 Reacties
Acid Prune
Acid Prune29 apr. 2016 - 14:05

Nee dat is het probleem van kapitalisme

cockpol
cockpol4 mei 2016 - 4:23

Ik vrees acid prune, dat het een ziekte is van beiden (kapitalisme en socialisme). Tijd voor een derde weg? Maar die is ook al zoveel geprobeert. Toch nog eens proberen om een rechtvaardige maatscheppij op te riechten zonder geldzuchtige kapitalisten en wereldvreemde socialistische bureaucraten? Ik wil wel, maar dromen doe ik allang niet meer, daarvoor heb ik al te veel gezien.

panterarosso65
panterarosso6528 apr. 2016 - 17:31

links droomt, de burger betaald

HenkieJa
HenkieJa28 apr. 2016 - 11:05

Wat er staat, 'dromen'.

Achterberghen2
Achterberghen228 apr. 2016 - 11:05

Zolang dromend links zich niet op hun blote knietjes vergiffenis vraagt wegens hun verraad jegens de arbeider waar ze het vroeger zo voor opnamen. Die arbeider die ze zo hard nodig hebben voor hun dromen. Die arbeider hebben ze laten vallen. Voor racist en xenofoob uitgemaakt door quinoa etend bakfietslinks omdat die arbeider zijn straat zag veranderen en daar vraagtekens bij had. Want geld is helaas niet gratis. Ook voor dromers.

2 Reacties
Rode druppel
Rode druppel28 apr. 2016 - 16:46

Welk links ? PvdA, D66 en misschien Groen Links. PvvD en SP kunt u dat niet verwijten.

Achterberghen2
Achterberghen228 apr. 2016 - 22:04

Die laatste twee bestonden toen nog niet.

Albert Einstein
Albert Einstein28 apr. 2016 - 9:51

Links moet niet dromen, maar haar wereldbeeld consistent maken. Links faalt voornamelijk vanwege de onverenigbaarheid van de idealen die ze zegt aan te hangen. Op die manier heeft ze haar 3 kroonjuwelen bij het grofvuil gezet: 1: De verzorgingsstaat. Die hebben ze onbetaalbaar gemaakt door de hele wereld erin toe te laten. 2: Het seculiere ideaal. Daar zal ik maar geen woorden aan vuil maken. 3: Het groen-denken. Overbevolking is een taboe-thema geworden, en daarmee elke mogelijkheid tot eerlijke en effectieve natuurbescherming. Zou links dit alles weer, zoals vroeger, op de agenda plaatsen, dan is er nog hoop dat links zal blijven bestaan.

1 Reactie
Rootman2
Rootman229 apr. 2016 - 14:45

MAW: Eerst het policor aspect amputeren en daarna serieus zelfreflectie... Deze reaktie geldt ook voor Arjen Noordhof onderaan. Mondiaal socialisme richt zich meer op onrechtvaardige verdragen, zoals TTIP, en EU landbouwsubsidies. En op non-interventie, met een wat isolationistischer houding (lijkt een paradox). Dat geeft veel minder vluchtelingen, ook minder economische. Want denk eens na: de meesten die in een lekker warm land wonen, met genoeg kansen op een menswaardig bestaan, halen het niet in hun hoofd om naar het kille grijze Europa te komen. Groen beleid is prima, zolang het geen symboolpolitiek wordt of ten koste van lage inkomens gaat. Zoals vliegbelasting, maar tegelijk vliegende Fyras kopen, of electische autos, opgeladen door kolenstroom.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen228 apr. 2016 - 9:07

Bekijk het ook eens van de andere kant: een kapitalist schrijft in NRC/Hb. De gebiedende toon in de titel verraadt wanhoop. Van iemand die onraad ruikt (en dat is hem geraden ook, wat mij betreft). Tip: zoek alle misleidingen in het verhaal, en vooral: alle bewuste weglatingen. Ook dat is een desperate strategie. Tenslotte: ik hou niet van ad hominems, maar kan dit niet laten: kijk goed naar het beroep van de auteur. Hier komt-ie: http://www.nrc.nl/next/2016/04/28/voor-eens-en-altijd-wij-danken-onze-welvaart-aan-1612588

2 Reacties
Donostia2
Donostia228 apr. 2016 - 12:46

Ik heb werkelijk mijn best gedaan, maar ik kan geen misleiding vinden. Het lijkt me een feitelijk relaas. Misschien kunt U de misleidingen duiden?

Frank Lenssen2
Frank Lenssen228 apr. 2016 - 15:13

@ Donostia (14:46u) - dat doe ik niet, maar niet omdat ik blufte. Ik dacht aanvankelijk: hee, dit stuk heeft misschien ook zo zijn punten. Dat kent iedereen die bereid is om ook teksten van 'de tegenstander' tot zich te nemen. Het is heel 'slick' geschreven, met een fraaie serie van getalletjes die door 'cherry-picking' gevonden zijn. Maar ze zijn context-vrij, en dat maakt ze waardeloos. De auteur laat wijselijk alle narigheid en ellende die geleid hebben tot die mooie bloemlezing achterwege. Alsof het maken van dikke winst geen moeite kost. Als een kille econoom ratelt hij het ene na het andere succes eruit. Helemaal gaat hij voorbij aan alle 'loopholes' en narigheid die nu al factueel zijn, binnen dat mooie kapitalisme. TTIP is een voorbeeld. Nu al klaagt drugsdealer Philip Morris Uruguay, Australie, en Noorwegen aan. Omdat de regeringen van die landen een ontmoedigingsbeleid jegens het roken voeren. PM zetelt overigens in Lausanne, Zwitserland. Deze gangsters eisen monsterbedragen van die landen, wegens naar de toekomst geprojecteerde winstdervingen, die niet opgetreden zouden zijn, als die regeringen niet zo verstandig geweest waren. (Al die hypothetische geldfantasieën, die vind ik so wie so ontoelaatbaar.) Leuk hè, dat neoliberalisme? Als bedrijven staten kunnen overrulen en fantasiebedragen van ze gaan eisen? Zouden ze een land bankroet kunnen krijgen? Zou zo een land dan inbinden omdat een bedrijf dat wil? Ik noem dat duivelse chantage, en geen 'eerlijke handel'. Dat is de totale ontaarding van alles wat menselijk is. Verder ga ik niet. (Neoliberalen hebben het volgende pak leugens al klaar: 'dat zijn nog kinderziekten en aanvankelijke startproblemen, die krijgen we er echt wel uit. Nee hoor. Bij het horen van al deze verhalen denk ik steeds vaker aan 'Robocop', van Paul Verhoeven. Alles is daarin geprivatiseerd. De resultaten kennen we. Een visionaire film, als je het zo bekijkt.)

JanVG2
JanVG228 apr. 2016 - 9:05

Eerst even een reality check .. in de laatste opiniepeiling staat 'links' op ca 44 zetels ... als je D66 (eigenlijk neo-liberaal) en CU meeneemt kun je het oprekken totca 63 zetels ... hoe vorm je zo een 'links' kabinet? Of denk je dat als de linkse partijen opeens gaan zeggen "nu gaan we samenwerken en we hebben een droom" alle kiezers direct van kleur verschieten? Nou, dat noem ik nog eens dromen. Bedenk dat (drs) links het aardig verknald heeft bij proletariaat links (met uitzondering van de SP). Proletariaat links is zelfs zo teleurgesteld dat ze drs links tot aartsvijand heeft verheven. Eén van de beste verkooptrucs van de PVV is hun vijandige houding to de PvdA en aanverwante partijen en groepen. DAT laat zien dat er eerst wat werk aan de winkel is om mensen te overtuigen dat het om HEN gaat, en MET hen. Tot nu toe wordt er vooral OVER hen gepraat (en vooral wat ze dan fout doen of denken). Wil links in nederland serieus een kans maken zullen ze eerst eens geloofwaardig moeten worden voor de oude achterban en weer ECHT met hen in verbinding komen. Het bovengeschrevene zal dat niet doen. Om met een oude reclame uit de jaren 80 te spreken "where's the beef? "

4 Reacties
Moeder Pietje
Moeder Pietje28 apr. 2016 - 20:57

D66 is neoliberaler dan VV. Hoe komt het toch dat dat niet indaalt bij velen onder jullie?

Moeder Pietje
Moeder Pietje28 apr. 2016 - 20:57

VVD

truusbeek2
truusbeek229 apr. 2016 - 9:09

Moeder Pietje omdat links een meerderheid wil halen en D66 daar bij tellen geeft een optimistisch beeld. Onbegrijpelijk maar waar.

Rootman2
Rootman229 apr. 2016 - 14:56

Omdat velen van de neoliberale ´third way´ zich graag , gelijk Obama, robot Dijsselbloem en zelfs the Killary, als ´gematigd links´, ´progressief´, of ´liberals´ geprofileerd zien. Het zijn terminologieën die bij een tweepartijensysteem horen. Bij het referendum probeerden de voorstanders zich ook als centrum-links te framen en werd zelfs de SP als rechts weggezet.

Klapschaats2
Klapschaats228 apr. 2016 - 8:37

Grote linkse dromers hebben we genoeg en genoeg gehad. Praktische maatschappelijk geëngageerden die mede verantwoordelijkheid nemen, daaraan is behoefte. Dan haal je dus niet je kinderen van een zgn zwarte school. Dat was een van de sterkste voorbeelden van hoe je links praat, maar rechts handelt.

3 Reacties
Johan eldert
Johan eldert28 apr. 2016 - 8:47

[Dan haal je dus niet je kinderen van een zgn zwarte school. Dat was een van de sterkste voorbeelden van hoe je links praat, maar rechts handelt. ] dit laat duidelijk zien dat Rechtse reaguurders totaal niet verder kijken of denken dan hun neus lang is. Anders had je geweten dat Femke dat niet deed vanwege het feit dat het een zwarte school was. Maar goed waarom zou je je ook verdiepen in de feiten als je lekker makkelijk vanuit je leunstoel vanuit de onderbuik kan reageren. wil je weten hoe het werkelijk zat? Lees Pluche. het boek van Femke waarin ze ingaat en toelicht wat er precies speelde. Daarna mag je weer terugkomen

Frank Lenssen2
Frank Lenssen228 apr. 2016 - 9:04

Rechte dromers (nou ja, fantasten en utopisten) kwamen in 1980 goed op stoom. Met de ellende van hun nachtmerries zitten we nu allemaal. Er is veel voor te zeggen dat waar de god van het communisme (de USSR, DDR, etc.) een hopeloos falende afgod bleek te zijn, nu de god van het neoliberalisme evenzeer een demon is. Steeds kleinere en rijkere elites, die onzichtbaar opereren, steeds meer werkende armen/werkelozen, smerige oorlogen om grondstoffen en territoriale belangen, en de vervuiling van de aarde gaat gewoon door. In het neoliberalisme is de democratie een leeg type window-dressing geworden. Na de grootscheepse dereguleringen, privatiseringen, en na het vrijgeven van allerlei kapitaalverkeer, en al helemaal als TTIP van kracht wordt, is een stem niet veel meer waard. Regeringen kunnen niets meer. Het enige wat telt is geld. Zo convergeren communisme en neoliberalisme lekker naar één eindpunt: een verschrikkelijk drama. Als we niets doen. Dat terwijl de aarde hoogst uitputtelijk is, de grondstoffen beperkt, en de natuur op veel plaatsen verloedert. Doe er de klimaatcrisis ook nog even bij. Die praktische betrokkenheid en haalbare plannen, die gaan er komen. In Nederland ligt men op dat punt nogal achter. Omdat Nederland wel erg scherp een U-bocht van sociaal-democratie naar het Angelsaksische uitbuitersmodel gemaakt had.

Minoes2
Minoes228 apr. 2016 - 18:51

Frank; Ik kan het nooit zo mooi in woorden vatten als jij dat doet dus sluit ik me gewoon bij je aan. Ik begrijp echt niet dat mensen het maar niet doorhebben.

Mark Huysman
Mark Huysman28 apr. 2016 - 8:24

Maar waaruit bestaat die linkse agenda dan? Andy Cap geeft hieronder al aan dat het niet veel verder lijkt te gaan dan belasten van rijken. Zinnig, zeer zeker. Maar zolang de machts- en bezitsverhoudingen onaangetast blijven is dat toch een beetje water naar de zee brengen. De sociaaldemocratische lijn werkte in de jaren 50 en 60 toen de economie een ongekende bloei kende en de rijken te porren waren voor een compromis (ook vanwege de concurrentie van de post-kapitalistsche staten natuurlijk). In de huidige fase van stagnatie en minimale groei werkt dat niet meer. De rijken willen de hele koek en de globalisering heeft het mogelijk gemaakt om onbeperkt overal kapitaal naar toe te verplaatsen waar de winstmogelijkheden het gunstigst zijn. De werkenden en armen hebben het nakijken. Regeringen beginnen niks. Een linkse strategie zal gericht moeten zijn op democratisering van de economie: socialisering van de productiemiddelen zodat de productie aangewend kan worden ten gunste van iedereen ipv een kleine groep rijken. Als we blijven redeneren binnen de parameters van het huidige systeem dan komen we nooit een millimeter verder. Zie ook Syriza.

5 Reacties
truusbeek2
truusbeek228 apr. 2016 - 8:41

"socialisering van de productiemiddelen zodat de productie aangewend kan worden ten gunste van iedereen ipv een kleine groep rijken." Ik zie beelden van de DDR, Cuba en Venuzuela voor mij, gedeelde armoe behalve voor de nomenclatura in de politieke top, met andere woorden verschuiving van het type rijken.

jellevwal
jellevwal28 apr. 2016 - 9:12

Juist de irreële linkse Europa ideeën hebben ons de ellende gebracht. Die linkse ideeën liepen, en lopen helaas nog, parallel aan neoliberale en kapitalistische ideeën. Bij ons de samenwerking PvdA VVD. Maar er gloort licht aan de horizon, het is al weer jaren geleden dat Diederik riep 'solidariteit met de zuidelijke landen'. En nu lees ik dat de samenvoeging NS Prorail wordt overwogen. Toen dat uit elkaar werd gehaald, ik denk nu een dertig jaar geleden, waarschuwden velen dat ons landje één van de drukst bereden spoorwegnetten heeft, en dat daarom de splitsing een ramp zou worden. Dat werd het ook. In 1997 waarschuwden economen dat de euro niet werken, en die werkt niet. Benieuwd of ook daar nu tot splitsing zal worden besloten. Indien TTIP wordt ingevoerd, ook die ramp zal wel gebeuren, hoe lang gaat het duren voor die wordt teruggedraaid ?

Dave2
Dave228 apr. 2016 - 9:24

Socialisme werkt niet en zal ook nooit kunnen werken. Als we als samenleving vooruitgang willen boeken moeten we juist af van het micromanagen van de economie en de torenhoge belastingen die we betalen. Ik vind het jammer dat al de problemen die de overheid veroorzaakt opgelost moet worden door meer overheid. Het is waanzin.

Rode druppel
Rode druppel28 apr. 2016 - 12:43

Andy Cap. Een parallelmunt lost de problemen met de Euro op. Met een grote aantekening. De schulden blijven in Euro s. Wil je dat echt laten lukken , zal een flinke schuldverlichting moeten volgen. Het is eigenlijk al veel te laat hiervoor. Ze hebben het compleet uit de hand laten lopen. Dave. Als het de burgers goed gaat, gaat het de bedrijven ook goed. Socialisme is de beste garantie dat het de burger goed gaat ( verwar het AUB niet met sociaal democratie ).

Mark Huysman
Mark Huysman28 apr. 2016 - 16:33

[Socialisme werkt niet en zal ook nooit kunnen werken] Fijn dat je dit niet onderbouwt. [Als we als samenleving vooruitgang willen boeken moeten we juist af van het micromanagen van de economie..] Inderdaad. De economie wordt gemicromanaged door een kleine groep superrijken. Van alles wordt bekeken of er winstmogelijkheden bestaan. Van de zorg tot het OV en van energie tot oorlog. Daar moeten we van af. [..en de torenhoge belastingen die we betalen] We betalen idd veel te veel. Pak de rijken! Pak de multinationals! [Ik vind het jammer dat al de problemen die de overheid veroorzaakt opgelost moet worden door meer overheid.] De problemen worden op de eerste plaats veroorzaakt door ongebreidelde marktwerking en ongebreidelde macht van multinationals en banken. Helaas hebben we een overheid die volledig aan de leiband van de economisch machtigen loopt. Wie veroorzaakte de crisis van 2008? De bankiers. Wie draaiden er voor op? De werkenden en armen.

omaoeverloos
omaoeverloos28 apr. 2016 - 8:23

Ik wordt altijd erg bang wanneer er over grote ambities en idealen gesproken wordt. Dan zie ik de windmolens al weer verrijzen, zie de tesla's met honderdduizenden het land binnenstromen, met als motto : consumeren voor het klimaat. Kleine ambities, stap voor stap, het is de enige oplossing om de lieden van hun consumeerverslaving te verlossen. Helemaal uitbannen gaat niet, als elke primaat zit het verzamelen ons in de genen. Een mooi begin zou het afbouwen van alle subsidies en accijnzen zijn en deze te vervangen door het prijskaartje van de werkelijke kosten, zodat echt duurzaam zijn ook loont en de bevolkingsaantallen terug zullen lopen. Want dat is toch het grootste probleem, wat je zelf ook aanstipt : "De voortzetting van de status quo is namelijk allesbehalve realistisch". Waar rechts volgens de schrijvers in reuzenvaart richting afgond dendert, komen de linkse dromers ook niet veel verder dan wat cosmetische ingrepen, hun koers richting afgrond is helaas dezelfde als die van rechts, alleen het tempo ligt wat lager.

1 Reactie
Johan eldert
Johan eldert28 apr. 2016 - 8:48

Een mooi begin zou het afbouwen van alle subsidies en accijnzen zijn en deze te vervangen door het prijskaartje van de werkelijke kosten, zodat echt duurzaam zijn ook loont en de bevolkingsaantallen terug zullen lopen.] Precies wat GroenLinks volgens mij voorstaat. Nu de andere partijen nog.

Rode druppel
Rode druppel28 apr. 2016 - 7:37

Doel. Een menswaardig bestaan voor alle burgers. Te beginnen in Nederland, EU en wereld. Wat daar voor nodig is. Een ander financieel systeem. Staatsbanken, eigen centrale bank met munt, zonder rente. Het bank en verzekeringswezen moet een dienstverlenende functie krijgen zonder winst oogmerk. Globalisering moet drastisch veranderd worden. Invoerrechten dusdanig hoog dat produceren vanuit lage lonen landen geen extra winst oplevert of oneerlijke concurrentie oplevert in prijs, zodat oa Nederlandse bedrijven kunnen concurreren d.m.v kwaliteit en duurzaamheid en niet op prijs. Met 1 uitzondering. Bedrijven die in de lage lonen landen produceren mogen iets minder invoerrechten betalen als ze een minimumloon betalen aan hun werknemers. Dusdanig hoog dat zich een middenklasse kan vormen in dat lage lonen land. We moeten af van de volgende aannames. 2% inflatie. 2% groei per jaar voor de economie. Onze grondstoffen zijn niet oneindig voorradig. We hebben nu een schuldeneconomie. Schulden met rente zijn nu zo groot geworden dat terug betalen een groot probleem is geworden en een rem op de economie. Wie een huis koopt betaalt door de rente in 30 jaar het huis 2 tot 3 keer het geleende bedrag.

4 Reacties
truusbeek2
truusbeek228 apr. 2016 - 8:43

Geen tot weinig rente. Zie hoe de Turken zich aan het kapot lenen zijn in 10 jaar tijd zijn de persoonlijke schulden vertienvoudigd.

truusbeek2
truusbeek228 apr. 2016 - 8:46

"Wie een huis koopt betaalt door de rente in 30 jaar het huis 2 tot 3 keer het geleende bedrag. - U bent een "gelukkige" huurder.

Rode druppel
Rode druppel28 apr. 2016 - 12:35

truusbeek. Allereerst, ik ben een eigen woning bezitter. Natuurlijk zijn aan kredieten limieten. Zoals het nu ook is. Wat denkt u van 25% eigen kapitaal inleggen bij aankoop van een huis met maximaal 300.000 aan lening. Dat is allemaal te regelen.

truusbeek2
truusbeek228 apr. 2016 - 14:18

druppel hypotheek 200.000 100% aflossing Bruto totaal gedurende looptijd: € 364813 Bruto gemiddelde maandlast: € 1013 Netto totaal gedurende looptijd: € 315871 Netto gemiddelde maandlast: € 877 in tegenstelling tot huurder na 30 jaar wel huis vrij

jellevwal
jellevwal28 apr. 2016 - 7:36

In Frankrijk worden de laatste dagen de dromen over hervorming van de arbeidsmarkt ruw verstoord door demonstaties, stakingen, en nu ook blokkade van de haven van le Havre. Het vliegverkeer is met 20 % terug vandaag, de helft tot een kwart van de treinen rijdt. Slechts 17% van de Fransen gelooft de droom van Hollande dat het nu beter gaat. Dromen kun je niet eten, dromen geven geen arbeidszekerheid. 78% van de Franse ziet geen heil meer in vakbonden. Links ontwaakt nu misschien uit een nachtmerrie, in Frankrijk.

Bert Vlierman
Bert Vlierman28 apr. 2016 - 6:55

De overgrote meerderheid van de reactie maakt duidelijk dat de kans op een doorbraak van links een illusie is.Immers, het is rechts dat de toon zet. Dat rechts beleid heeft geleid tot een bankencrisis, een economische crisis, een eurocrisis, tot sterke afbraak van de middenklasse, tot verwaarlozing van de infrastructuur, tot een deplorabele staat voor politie, defensie en inlichtongendiensten, dat alles doet er niet toe. Rechts is als een blind paard en links is de ruiter. Goedkoop maar waar.

Ulltrafox
Ulltrafox28 apr. 2016 - 6:48

Het enigste wat Nedeland kan redden, dat is dat ze zich niet weer laten beetnemen door deze zogenaamde dromers of gasten die naar PvdA voorbeeld voor de verkiezingen ineens komen met hele mooie verhaaltjes en plaatjes. Dat is namelijk de tactiek en ook van partijen als GroenLinks, wat gewoonweg een neoliberale. Partij is, een slimme spin-off van de VVD. Het is GroenLinks die de VS steunt en Rusland wil isoleren, dat banden wil aanhalen met fascistische regimes zoals in Ankara en Kiev. GL dat diens oorlogen steunt en actief daarin wil participeren. GroenLinks die de sociale zekerheid wil hervormen zoals D66 dat ook steeds roept. Een partijleider wat zich bediend met populisme en zelf niet met oplossingen komt. GL wat privatisering propageert en de EU ziet als een democratisch orgaan, streeft naar de federatie, een Europees leger en een mondiaal asielbeleid, plus een mondiaal belastingstelsel. GroenLinks is een partij in dienst van de financiele sector, de banken en de beurzen. Wat is daar radicaal aan?? Laat GL pleiten voor kwijtschelding van schulden waar dan ook. Schulden gebaseerd op lucht en zeepbellen gemaakt door banken. Ik begrijp ook niet dat SP prominenten daar ineens achteraan hollen. Wat we moeten dat is de klok terugdraaien en herstellen waar onze voorouders voor hebben gevochten. Samenwerken binnen Europa maar niet je eigen souvereiniteit er door laten verkrachten. Klaver is niet de man van de inhoud laat staan levenswijsheid, want daar is hij te jong voor. Maar ambities des te meer zoals vele yuppen met stropdas dat op zijn leeftijd ook hebben. De kiezer zou zelf een credo moeten hanteren,namelijk dat ze zich niet weer laten belazeren.

1 Reactie
Johan eldert
Johan eldert28 apr. 2016 - 8:49

[Het is GroenLinks die de VS steunt en Rusland wil isoleren, dat banden wil aanhalen met fascistische regimes zoals in Ankara en Kiev. GL dat diens oorlogen steunt en actief daarin wil participeren.] Ik heb zelden zoveel onzin in een zin gezien. Proficiat

Dewik2
Dewik228 apr. 2016 - 6:12

Het zich toe-eigenen van de nobele Martin Luther King in het linkse kamp slaat echt helemaal nergens op. MLK was een priester die zich inzette voor mensenrechten, de nasleep van slavernij. Hij was geen socialist, maar een mensenrechtenaktivist die opkwam voor zijn eigen folks. Abraham lincoln, de president die zich inzette voor de afschaffing van de slavernij middels een bloedige burgeroorlog was een Republikein. Een super-rechtse gast.

2 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman28 apr. 2016 - 7:25

Je hebt je kennelijk niet echt verdiept in MLK. Racisme was in zijn ogen nauw verbonden met kapitalisme. Hij was voorstander van een verandering in socialistische zin. “I imagine you already know that I am much more socialistic in my economic theory than capitalistic… [Capitalism] started out with a noble and high motive… but like most human systems it fell victim to the very thing it was revolting against. So today capitalism has out-lived its usefulness.” Hij zag zijn strijd als verbonden met de klassenstrijd: “In a sense, you could say we’re involved in the class struggle.” –Quote to New York Times  Hij werd vermoord in Memphis waar hij was om steun te geven stakende vuilnismannen. Hij was overigens ook geen priester maar (oorspronkelijk) een dominee bij de baptisten.

Frans Akkermans
Frans Akkermans28 apr. 2016 - 9:48

@Huysman Een terecht correctie van Dewik. Ik pik er het volgende citaat uit om aan te geven dat volgens mij MLK ook nogal wantrouwend sta tegenover de dromers en bedenkers van nieuwe politiek: ...but like most human systems it fell victim to the very thing it was revolting against.

Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger28 apr. 2016 - 5:15

Dit artikel is ondertekend door meerdere auteurs. Merijn Oudenampsen, socioloog en publicist Dylan van Rijsbergen, schrijver en publicist Rutger Groot-Wassink fractievoorzitter GL Amsterdam Femke Roosma raadslid GL Amsterdam Tiers Bakker raadslid SP Amsterdam David Hollanders, SP-denktank SPark Als ingenieur technische natuurkunde -onderdeel van het verderfelijk technologisch (militair) industrieel complex, die Uw aangenaam leven mede mogelijk maakt- voel ik mij verpletterd door de intellectuele autoriteit van de mede ondertekende auteurs (sic). De oorspronkelijke auteur is, verborgen in de veiligheid van de kudde -anoniem gelijk Bezorgde_Burger-, een intellectueel fantoom. Waar "kuddedieren" zoeken naar herbronnen van sociaal democratisch gedachtegoed, zij geraden zijn, Joop den Uyl en "Nieuw Links" acuut en radicaal te vergeten. Beter de strenge, sobere, populistisch en volkse onderbuik erkennende benadering van Willen Drees herrijzen doet. Solidariteit en humaniteit is een uiting van individuele betrokkenheid in vrijheid van handelen, geen gedwongen afpersen in een moralistische dictatuur.

2 Reacties
Ulltrafox
Ulltrafox28 apr. 2016 - 6:53

Het is te hopen dat Drees inmiddels weer is gereïncarneerd ....en reken maar niet dat ie zich als lid opgeeft bij de PvdA of GroenLinks.

insignia
insignia28 apr. 2016 - 9:31

Bedankt voor het lijstje, nogmaals voor wie er overheen gelezen had. Ik hoop ze as zondag te ontmoeten in Amsterdam bij de demonstratie. Het Rode Vaandel volgen wij.

Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger28 apr. 2016 - 2:04

"Een nieuwe generatie linkse politici durft zich weer te verbinden met grote ambities en dito ideeën" Opgewarmde prak smaakt niet. Van PvdA naar PVV lijkt voor ideologen en idealisten een kloof zonder bruggen. De kiezer die zijn welzijn dalen ziet is pragmatisch, zowel economisch asl cultureel. Politici, hun handelen als volksvertegenwoordigers losgekoppeld van hun mandaat, worden uiteindelijk door het volk ter verantwoording geroepen. Volksverlakkerij in optima forma, hedendaagse Zonnekoningen die niet begrijpen wat het volk begeert. Uiteindelijk zullen er weer tribunalen komen waar de ideologen en idealisten de wijsheid van het volk wordt geleerd.

Alessandro2
Alessandro227 apr. 2016 - 23:18

Zijn linkse kiezers nu zo dom dat zij steeds weer iemand nodig hebben die moet verzinnen waar zij achteraan moeten gaan lopen? Of vergeten de socialistische en marxistische voormannen voor de zoveelste keer dat politici eigenlijk zouden moeten luisteren naar hun kiezers in plaats van naar hun eigen dromerige hersenspinsels.

1 Reactie
H.Witte
H.Witte29 apr. 2016 - 8:52

Alessandro In het verleden hebben socialisten en in mindere mate liberalen allerlei dromen nagestreefd voor mensen die hun belabberde leefomstandigheden, onder andere ingegeven en onderdrukt door de kerk, als vanzelfsprekend vonden. Anderen maakten voor hen de keuzes voor verbetering. Denk daarbij aan behoorlijke huisvesting in de tijd dat vele (land)arbeiders nog in plaggenhutten woonden. Denk daarbij aan kinderarbeid, dat maar normaal gevonden werd onder de armen. Denk daarbij aan onderwijs voor iedereen, daar waar de armen accepteerden dat er verschil was. Denk daarbij aan kiesrecht. Denk daarbij aan een redelijk aantal werkuren per week en de vrije zaterdag. Denk daarbij aan arbeidsvoorwaarden/arbeidsrecht en ondernemingsraden. Denk daarbij aan de A.O.W. (Drees vond dat iedereen een menswaardige oude dag moest hebben). Het is maar goed geweest dat links zich bezig hield met zaken waarvan de burgers niet eens droomden. Ik vind echt dat de rol van het socialisme in het verleden te weinig gewaardeerd wordt. We vinden intussen alle verworvenheden maar vanzelfsprekend, maar daarvoor moesten wel mensen 'op de barricade,, daarvoor gingen soms mensen in hun strijd de gevangenis in. Vergelijk het maar een beetje met strijd voor democratie in totalitaire systemen. Ik vind het oprecht jammer dat 'we' dat allemaal uit zicht verloren zijn.

Joop Schouten
Joop Schouten27 apr. 2016 - 22:06

Ik kom graag tot de kern: Fuck neoliberalen.

4 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus28 apr. 2016 - 0:53

Zo ziet de kern van een pitloze druif er dus uit.

Nick Ros
Nick Ros28 apr. 2016 - 3:50

Gaat dat lukken met 40 zetels ?

peterh2
peterh228 apr. 2016 - 8:18

[Gaat dat lukken met 40 zetels ?] Als Klaver het echt meent dan is er een virtuele meerderheid in de peilingen: GL, SP, PvdD, PVV, 50+

il viaggiatore
il viaggiatore28 apr. 2016 - 14:32

peterh, Maar niemand wilt met de PVV, en Geert Wilders heeft al als breekpunt het verbod op de islam ingesteld, dus hij gaat ook niet regeren al zal hij een flinke overwinning gaan behalen, geen enkele andere partij zal met hem daarin meegaan. Hij calculeert dat heel goed in, want dan kan hij tegen zijn achterban zeggen, kijk ze negeren ons.

Cees Groninger
Cees Groninger27 apr. 2016 - 20:46

Ik zie geen cesuur in het linkse denken en je herkauwde dromen prediken voor eigen parochie lijkt me ook niet echt het summum van ambitie. Hiermee trek je - temeer als je zoals voorheen je afzet tegen rechts - geen andere kiezers aan uit het andere kamp.

Acid Prune
Acid Prune27 apr. 2016 - 20:45

Van GroenLinks weten we dat we daarvan niets kunnen verwachten . Die zijn gewoon niet links maar neoliberaal en daar doen zelfs vier klavertjes niets aan af . Die gaan zelfs als ze niet op het pluche zitten meestemmen met de VVD en de PvdA . Lachwekkend dat mensen denken dat die veranderen door een 'fris' gezicht. Ik zie in Nederland bij de gevestigde partijen geen 'links' De SP en de PvdD zijn centrumpartijen die links afsteken bij het radicalisme van de rest van de partijen.

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus28 apr. 2016 - 2:15

"Van GroenLinks weten we dat we daarvan niets kunnen verwachten . Die zijn gewoon niet links maar neoliberaal" Als je de hele wereld als 'neoliberaal' ziet, blijft er simpelweg geen enkel perspectief over. "Ik zie in Nederland bij de gevestigde partijen geen ‘links’" En hoeveel medestanders hou je over volgens jouw definitie van links? Genoeg om ook maar een enkele zetel te halen voor een getuigenispartij die niet de illusie heeft ook maar iets te bereiken maar zich er noodgedwongen toe beperkt er genoegen mee te nemen dat het geluid in ieder geval in de Kamer wordt gehoord? Laat ik je uit de droom verlossen: toen GroenLinks werd opgericht had de PSP geen enkele zetel meer over, terwijl binnen de PSP de vleugels (van meer anarchistisch angehauchten tot de meest zweverige pacifisten en de meest mallotige communistische sekten) elkaar al de hersens insloegen. Die moesten al op een hoop gegooid worden met de fundi's van de CPN en de eveneens zetelloze linkse christenpartijtjes in de hoop nog terug te keren in de Kamer. En dan nog moesten ze zichzelf opnieuw uitvinden omdat ze opgeteld nog steeds op nul zetels kwamen. Terwijl de muur nog aan het vallen was. Als je vanuit het perspectief dat toen al niet meer bestond nu iets van GroenLinks verwacht op 'links' gebied dan heb je toch echt een paar afslagen gemist en droom je van een Utopia waar je medestanders als donderslagen bij heldere hemel uit de lucht komen vallen. Gebaseerd op niets dan je overtuiging van je eigen gelijk, gecombineerd met een blind geloof in een maakbaarheid van de mens die neerkomt op plooibaarheid in de door jou gewenste richting. Dat schiet echt niet op. Zoals gezegd: daarmee haal je nog geen zetel waardoor er een platform in de Kamer ontstaat voor een getuigenispartij die jouw stem (vermengd met de stemmen van een stel even eigenwijze anderen) laat horen. Dat kun je (terecht) betreuren maar dat is de realiteit waar je rekening mee moet houden. Overigens: Domela kwam er als eerste socialistische parlementariër al achter dat het parlement niet de plaats was om in de wereld te verbeteren. Hij weet dat aan het parlementaire systeem maar wat hij simpelweg vergat was dat een achterban die goed was voor een enkele zetel puur getalsmatig nu eenmaal weinig in de melk te brokkelen heeft. Ongeacht zijn overtuiging van zijn eigen gelijk. Sindsdien heeft 'echt links' nooit een grotere aanhang gehad, dus wat denk je nu eigenlijk te kunnen verwachten van GroenLinks? Dat die met een marketingtruc het ware socialisme in weten te voeren? Terwijl de aanhangers van dat ware socialisme al decennia niet in staat zijn om ook maar een enkele zetel te veroveren om hun boodschap uit te venten? Dan kom je onvermijdelijk uit bij de conclusie: als verkiezingen iets konden veranderen zouden ze verboden worden. Waar je eerlijkheidshalve aan toe moet voegen: om de rest van de wereld jouw overtuiging op te leggen moet je beginnen met het verbieden van verkiezingen. Om het een beetje zindelijk te houden zou je dan beter een onbewoond eiland op kunnen zoeken waar je je goddelijke gang kunt gaan. Politiek vanuit jouw perspectief (en dat verschilt niet zoveel van het mijne) komt neer op hoe je je verhoudt tot een overgrote meerderheid die er heel andere ideeën op nahoudt. Dat dwingt tot bescheidenheid qua verwachtingen. Niet dat je je idealen op moet geven maar als dat is wat je enige maat is dan kun je niks anders dan een leven lang concluderen: ze willen niet en dat is niet eerlijk, oh nee. Ben je toch maar mooi een verongelijkte calimero geworden. Met grootsche visies, dat dan weer wel. Waar je GroenLinks (en andere partijen) beter op kunt beoordelen is of ze genoeg kiezers weten te verzamelen op een programma waardoor de wereld een beetje jouw kant op beweegt. Want de meeste partijen vertegenwoordigen al die mensen die de wereld graag een beetje boel de andere kant op willen bewegen. Of dat nu uit eigenbelang is of omdat ze zijn misleid en tegen hun eigen belangen in stemmen. Laat staan dat ze zo stemmen als jij hun eigenbelang ziet. Meer zit er vanuit de positie van een heel kleine minderheid niet in. Tenzij je bereid bent om iedere vorm van democratie overboord te gooien om je zin te krijgen. En dan zul je zien dat je daar zelf het eerste slachtoffer van bent. Mooier kan ik het niet maken, hoe graag ik ook zou willen.

msj_meijerink
msj_meijerink27 apr. 2016 - 19:58

"het nieuwe elan van de SP onder partijvoorzitter Ron Meyer" Nou, die is mij bij de conservatief socialisten (nog) niet waargenomen, maar wel een utopia/walhalla voor de 'arbeiders' verhaal dat zo uit de jaren 30, bij Henk Sneevliet zou kunnen zijn gejat.Tijdens Buitenhof van afgelopen zondag hoorde ik bij de vermeende 'jonge god' Ron Meyer alleen maar platitudes -van vermoedelijk zijn grootvader- uit zijn mond komen. De multinationals zijn volgens deze sp-er (natuurlijk) de schuld van alles en dienen alle geknecht te worden door de werknemersraden. En ze zullen ook niet uit Nederland vertrekken als ze door een rigide belastingregime al het verdiende geld aan vadertje staat 'geven'. Welnu, de rest van Nederland weet wel beter. Wil je echt het land op de fles helpen, moet je dit vermetele plan als realistisch durven presenteren. Ik zou zeggen: Jan, Emiel en Ron, droom lekker verder. Dit gaat niet gebeuren! Het is Lariekoek.

3 Reacties
Donostia2
Donostia227 apr. 2016 - 23:56

Heer Meijerink. Ik deel Uw observaties. En toch jeukt er wat, hoe kan het dat men zo ver naast de realiteit, tijdsgeest zit. Soms stemt mij dat vrolijk, maar meestal erg verdrietig. Het hart op de goede plaats hebben lijkt inmiddels meer rechts dan links.

Donostia2
Donostia228 apr. 2016 - 0:14

Lariekoek Nog erger, kiezers bedrog. Ik heb een aantal jaren mogen werken voor een dergelijke multinational. Het idee van nationale invloed is bizar. Het idee van nationaal belasten is te stom voor woorden. De multinational waar ik voor werkte heeft in de huishoud portemonnee het BNP van Duitsland en de Scandinavische landen. Op jaarbaisis. Op geen enkele wijze gaat Jesse Klaver daar verandering in brengen. Met zijn gebazel over economisme. Nog erger, zolang deze onzin bestaat word er niets gedaan aan de macht van multinationals. Alstublieft, stem tegen TTIP. Zo niet, dan kan Philip Morris,of Nestlë, of Unilever bepalen wat U morgenavond eet. Stem dus rechts, want links slaat nog geen deuk in een pakje boter.

msj_meijerink
msj_meijerink28 apr. 2016 - 10:29

Ik zou zelf willen zeggen: vanzelfsprekend ben ik tegen TTIP en CETA. Want die zorgen er beide voor dat Europa in een groot Amerikaans 'sueing spel' verwikkeld raakt. En daar worden alleen de haaien van de Amerikaanse advocatenbureaus beter van, want die werken op basis van 'no cure no pay'.

Peter Smit2
Peter Smit227 apr. 2016 - 19:25

De kop klopt exact: links zijn dromers

joop69amsterdam
joop69amsterdam27 apr. 2016 - 19:10

............. graag. Het zal tijd worden.

Marc2406
Marc240627 apr. 2016 - 19:02

We moeten af van het neoklassieke denken, en ik vrees dat Jasper Blom duidelijk tot dat kamp gerekend kan worden. Neoklassieke economen worden gekenmerkt door de volgende aannames: 1. Mensen hebben rationele voorkeuren in de keuze tussen uitkomsten. Deze voorkeuren kunnen worden geïdentificeerd en deze voorkeuren kunnen ook in waarden worden uitgedrukt. 2. Particulieren maximaliseren nut en ondernemingen maximaliseren winsten. 3. Mensen handelen onafhankelijk van elkaar op basis van volledige en relevante informatie. https://nl.wikipedia.org/wiki/Neoklassieke_theorie Uit deze aannames zijn modellen opgesteld die aangeven dat er een equilibrium zal ontstaan, gebaseerd op de homo economicus die als onafhankelijke geluksmachines tot de meest efficiënte economie zullen leiden. Deze modellen worden gezien als een panacea van de economie die al het politieke gesteggel overbodig zou maken. Of zoals Jeroen Dijsselbloem het zou verwoorden: je moet je afzijdig houden van 'dogamtische' ideologie. Vergetende dat het juist de neoklassieke ideologische dogma's is waar Jeroentje zijn hart aan verloren heeft. Rutte verwoord het misschien iets kleurrijker (of kinderlijker?) en praat over roze olifantjes die het uitzicht alleen maar zouden bederven terwijl hij blijft staren naar een stinkend rottend lijk van een grijze neoklassieke olifant. https://decorrespondent.nl/3111/Dit-zijn-de-verzwegen-dogmas-van-Jeroen-Dijsselbloem-pragmaticus-pur-sang/358416483843-bb5a45b0 Klinkt allemaal prachtig natuurlijk, volg gewoon het systeem en alles valt op zijn plek, appeltje eitje. Er is alleen een probleem met die modellen. Het is bullshit. Of netter gesteld, de neoklassieke aannames en daarmee die prachtige modellen die ons zouden moeten verlossen van politiek gesteggel kloppen duidelijk niet. Voor geen meter. 1. De mens is maar zeer beperkt in staat rationeel te denken en de voorkeuren tussen producten zijn slechts zeer beperkt gebaseerd op rationele overwegingen, laat staan dat je dat in waarde (lees geldelijke waarde) kan uitdrukken. Voorbeeld is de "strijd" tussen Apple en Samsung waarin het echt onmogelijk is om op rationele gronden een keuze te maken. Het is uiteindelijk een kwestie van smaak waarin bovendien de keuzes eigenlijk beperkt worden door een steeds kleiner aantal aanbieders. Wat er misschien wel gebeurt is dat mensen een gevoel hebben en deze vervolgens zullen willen rationaliseren. Bijvoorbeeld Apple computers zijn erg mooi maar wel duur, maar dan zal het wel betekenen dat zij erg goed in elkaar steken en daarmee het geld meer dan waard zijn. Dat is een rationalisatie, maar dat is niet rationeel gedrag, want je had ook een computer kunnen kopen waarmee je precies hetzelfde zou kunnen doen, maar voor veel minder geld. Begrijp me niet verkeerd, het zal mij verder een worst wezen welke computer iemand koopt, maar deze aanschaf is in ieder geval niet gebaseerd op rationeel en voorspelbaar. En dus kan je dit gedrag maar heel moeilijk in een model laten passen. 2. Particulieren maximaliseren nut, maar wat is nut eigenlijk? En in hoeverre wordt nut niet beïnvloedt door die verwarrende gevoelens? Idem dito voor ondernemingen die winsten willen maximaliseren; ook dit is niet volledig het geval. Ik durf te wedden dat er legio ondernemingen bestaan die weliswaar winst willen maken omdat zij willen overleven, maar ook gewoon een goed product willen leveren omdat het "goed voelt". Om winst te maximaliseren zou je misschien eerst een moeten bepalen wat winst eigenlijk inhoudt? Is dit slechts geldelijke winst, of speelt winst op een ideëel vlak niet ook een belangrijke rol. En de volgende vraag die dan gesteld moet worden is wat we eigenlijk maatschappelijk gezien wenselijk vinden? Oh, wacht maar dat ruikt opeens naar een politieke discussie.... help, dan moeten we dus ons toch gaan bezig houden met ideologie en kunnen de neoklassieke modellen de prullenbak in. 3. De derde aanname is wel zo idioot dat het bijna lachwekkend als je dit serieus neemt. Want niemand onderhandeld onafhankelijk van elkaar! Niemand, want we zijn per definitie afhankelijk van elkaar en worden op zijn minst een klein beetje door elkaar beïnvloed. En hoe in vredesnaam kan je onderhandelen op basis van volledige en relevante informatie? Ik denk dat de informatie waarmee onderhandeld wordt altijd onvolledig zal zijn en zeer waarschijnlijk deels irrelevant. Bewijs dat deze aanname (die de modellen dus tot waardeloos bestempelen) totale onzin is, is wel de crisis in 2008 die door de economen niet zagen aankomen. Je zou denken dat als mensen op basis van "volledige en relevante" informatie zouden handelen zij iets hadden gedaan. De realiteit is dus echt anders. Kortom het is dit neoklassieke paradigma waarin vertrouwd wordt op zeer diepgaande wiskundige modellen, die het grootste deel van de politiek in haar greep heeft, van links tot rechts en dit is de diepere oorzaak van het politieke stelsel wat in een staat van ontbinding verkeert. Wat nodig is zijn juist wel nieuwe dromen en politieke overtuigingen zowel aan linker- als rechterzijde, omdat je dan tenminste een gezond debat kan hebben met elkaar zonder gegijzeld te worden door een neoklassiek dogma.

2 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot27 apr. 2016 - 20:38

'maar deze aanschaf is in ieder geval niet gebaseerd op rationeel en voorspelbaar.' Die niet, maar blijft zo'n bedrijf achter in haar productontwikkeling dan merken ze dat binnen de kortste keren hun verkoopcijfers. M.a.w. er zit wel degelijk een rationeel aspect in dat soort aankoopbeslissingen. Kijk je naar bedrijfsmatige investeringen dan is die rationele component nog veel groter. Dan wordt er gewoon gerekend. 'Is dit slechts geldelijke winst, of speelt winst op een ideëel vlak niet ook een belangrijke rol.' Niet zelden is het en-en. 'Wat nodig is zijn juist wel nieuwe dromen en politieke overtuigingen zowel aan linker- als rechterzijde' Eens.

Donostia2
Donostia227 apr. 2016 - 21:23

Fijn Marc, De homo economicus bestaat heel niet. Nu nog de Marxisten overtuigen. Ik denk dat economen eindelijk eens de homo irrationalus gaan ommarmen. Zolang dat niet zo is, mogen economen wat mij betreft nooit aan de knoppen zitten

Jhonathan
Jhonathan27 apr. 2016 - 18:44

GroenLinks is meer EU en massa-immigratie. En heel misschien, maar dan moet het niet teveel energie kosten, willen ze tijdens het koffiedrinken aan de arbeider denken, maar dan alleen denken, meer niet. Dat is geen links, beste mensen.

3 Reacties
H.Witte
H.Witte27 apr. 2016 - 19:28

Kom eens met constructieve gedachtes i.p.v. slechts afkeuren. Kan de discussie helpen.

Jhonathan
Jhonathan28 apr. 2016 - 7:22

@ Eranos 27 april 2016 at 21:28, "Kom eens met constructieve gedachtes i.p.v. slechts afkeuren." Mijn reactie is duidelijk en inderdaad afkeurend richting GL. Opmerkelijk dat u vindt dat afkeuring niet in een discussie past, en toch zelf slechts met een afkeurende reactie komt. Zou afkeuring dan toch in een discussie passen? Maar u bent naar uw eigen mening reeds zover te kunnen gaan bepalen wat en hoe iemands gedachten dienen te zijn. En als die gedachten u niet bevallen, dan zijn dezen niet constructief en kunnen de discussie niet helpen in de richting zoals u die graag ziet. Waarvan akte.

H.Witte
H.Witte28 apr. 2016 - 9:37

Jhonathan Uw reactie is beschuldigend en bovendien laatdunkend over Groen Links. (heel misschien maar dan moet het niet te veel energie kosten, willen ze onder het koffie drinken nog aan de arbeider denken.) Als u de lezers op dit Blog serieus neemt dan heeft men er recht op uw mening onderbouwd te zien. U begrijpt toch zelf ook wel dat het op deze manier alleen maar overkomt als goedkope retoriek en aldus schade doet aan uw eigen reactie. U lijkt me, gezien andere reacties, serieus genoeg om de indruk van niet meer dan simpele kroegpraat te voorkomen.

Pietersen2
Pietersen227 apr. 2016 - 18:27

'Een nieuwe generatie linkse politici durft zich weer te verbinden met grote ambities en dito ideeën' En dat kan nu ook. Draghi heeft ergens een knopje gevonden waar alles mee betaald kan worden. Totdat ook deze linkse droom weer uiteen spat natuurlijk...

1 Reactie
insignia
insignia28 apr. 2016 - 11:47

Draghi links? Ja net als Dijsselbloem. Dat is een van de voordelen van een links kabinet, die zorgen wel dat de tering naar de nering gezet wordt. Geen miljarden hobbies. Geen corporaties die alles doen behalve voor woonruimte dat betaalbaar is zorgen. Het openbaar vervoer en de commercie rond de zorg in publieke handen. Forse bezuigingen op JSF, wat moeten we met aanvalswapens? Kortom er is genoeg te bezuinigen. Maar Draghi is definirief de weg kwijt, die drukt geld alsof het kranten zijn. Eens moet de klap komen, ooit kreeg ik bankbiljetten waar 1 miljoen op stond.

truusbeek2
truusbeek227 apr. 2016 - 18:25

Zolang het maar bij dromen blijft en de dromers niet de touwtjes in handen krijgen want dan worden de dromers vervelend wakker en met hen de burgers.

3 Reacties
H.Witte
H.Witte27 apr. 2016 - 19:31

Truusbeek, de verworvenheden waar ook jij van profiteert zijn begonnen met dromen. Alles om ons heen is begonnen met dromen. De wetenschap, de filosofie, de geneeskunde, etc. Mensen gingen hun dromen, hun gedachtes dus, verwezenlijken.

truusbeek2
truusbeek228 apr. 2016 - 8:59

Eranos klopt maar dat is niet bekostigd uit "gratis" geld. maar opgebracht door risiconemende ondernemers en hardwerkende burgers die er niet aan dachten om op een basis inkomen te gaan leven. Geld moet verdient worden in welk systeem dan ook!!

H.Witte
H.Witte28 apr. 2016 - 15:55

truusbeek je hebt het al weer mis. Veel dromen van mensen zijn helemaal niet betaald, maar uit idealisme ontstaan. -afschaffing van kinderarbeid, -de kortere werkweek, -de vrije zaterdag, -de A.O.W, -de sociale voorzieningen in het algemeen, -het stemrecht, -vrouwen in de vertegenwoordigende organen, -behoorlijke huisvesting i.p.v. plaggenhutten, -arbeidsrechten, -arbeidsomstandigheden, -ondernemingsraden, -onderwijs voor iedereen, -ziekenfonds/ziektewet. Ooit waren het allemaal dromen van socialisten en hier en daar liberalen om de leefomstandigheden van de 'arbeider' te verbeteren.

BarendDeVries
BarendDeVries27 apr. 2016 - 18:10

Links / rechts is ouwe koek met achterhaalde oplossingen: Links: meer geld Rechts: strengere regels En dat kost de burger bij iedere verkiezingsronde de ene keer meer geld en de andere keer meer vrijheid. En dat gaat nou nooit de andere kant op: minder geld afpakken, de burger weer meer vrijheid gunnen. En die nieuwe linkse visie zal ook wel weer veel geld kosten. En het daarop volgende nieuw rechts zal dan weer nog meer verboden strenger handhaven. Dromen kunnen ontaarden in een nachtmerrie waaruit nooit meer iemand ontwaakt.

rbakels
rbakels27 apr. 2016 - 17:44

Linkse dromers bereiken geen flikker. Als je de economie naar je hand wilt zetten moet je die eerst wel begrijpen. Het was een prachtige publiciteitsstunt van Jess Klaver om over "economisme" te beginnen, maar je bereikt er niets mee. In Nederland zijn de verschillen tussen arm en rijk relatief klein. En veel mensen hebben het zo goed dat ze niet voor grote veranderingen zijn. Neem alleen al de aversie die er bij "links" bestaat tegen marktwerking. Dat getuigt van totaal onbenul over economie. Marktwerking op zich is een neutrale term, net zoiets als "ziekteverloop": de een wordt beter, de ander sterft. Economen weten al lang waarom markten vaak tot ongewenste uitkomsten leiden. Vaak een kwestie van macht. Aanpakken van mega-inkomens is een typisch links stokpaardje. Alleen gaat het dan om zo weinig mensen dat het helemaal geen zoden aan de dijk zit als die zouden worden aangepakt. Bovendien moet je je realiseren dat de hogere inkomens zo hoog zijn omdat er veel belasting over moet worden betaald, en werkgevers toch willen dat iemand wat aan zijn opslag overhoudt. Enfin, volgend jaar begint het tijdperk-Wilders. Die trouwens in sociaal-economisch een linksige SP_achtige agenda volgt, "Links" staat ook voor respect voor grondrechten en minder bedeelden, maar Wilders winkelt zeer selectief in de grondrechten, en minder bedeelden moeten vooral geen moslim zijn, want de eerste prioriteit van Wilders is toch om de islam in dit land met wortel en tak uit te roeien. Ik verwacht dat hij daarvoor een zo kostbaar beleid gaat voeren dat er geen cent meer overblijft voor ouderen. We zijn wel solidair maar toch vooral solidair met onszelf.

Ryder
Ryder27 apr. 2016 - 17:40

Dromen is goed al zou ik het filosoferen willen noemen. Er zijn serieuze problemen met de westerse economieën die oplossingen vereisen die je maar beter niet aan rechts kunt overlaten. Een ervan is het steeds kapitaalintensiever worden van de productie en de daarmee samenhangende structurele werkloosheid. Er komen steeds meer mensen die overbodig zijn voor de productie maar die wel moeten consumeren, maar daar te weinig geld voor hebben. Een vorm van basisinkomen zal onvermijdelijk zijn, maar zowel links als (vooral) rechts willen er nog niet aan. Een ander probleem is dat van de externe kosten die nog te veel gedragen worden door de overheid. O.a. de milieueffecten zullen toch echt meer vertaald moeten worden in de productprijs, maar daarmee moet je bij rechts niet aankomen. Als derde noem ik het probleem van de verloren massa. Het onderwijs blijkt niet voldoende in staat om grote delen van de bevolking de vaardigheden en het kritische denkvermogen mee te geven waarmee ze als autonome burger kunnen functioneren. Er zijn nog veel te veel mensen die zich onmachtig voelen om aan te haken en vervolgens daarvan de schuld geven aan anderen (de politiek, de banken, de allochtonen). Lethargie en afhankelijkheid wens je toch niemand toe en frustraties die zich vertalen in racisme moeten we ook niet willen. Kortom, voldoende uitdagingen voor links.

Aldus Mei
Aldus Mei27 apr. 2016 - 17:24

Hoe meer de samenleving wordt uitgehold door rechts gedachtengoed, hoe meer een moderne linkse visie voet aan de Grond zal krijgen. Helaas Kiest het midden vrijwel altijd voor rechts om mee te regeren, omdat we nu eenmaal een rechts landje zijn ondanks wat de heren aan de extreme zijde willen doen geloven. De SP en GL hebben niet voor niets nog nooit in de regering gezeten en de PVV wel (op het achterbankje weliswaar.)

Flipje Tiel
Flipje Tiel27 apr. 2016 - 17:04

Als je in plaats van te dromen over wat binnen handbereik kan liggen, zelf eens gaat proberen om de wereld te veranderen? Niet door politiek te bedrijven maar door echt werk te doen.

1 Reactie
Donostia2
Donostia227 apr. 2016 - 21:56

That'll be the day. " De progressieve verbeelding, met een werkelijk realistisch alternatief op de lange termijn, spreekt veel meer tot de harten van de kiezers, dan de droge technocratie van ‘concrete dossiers’, waarmee Jasper Blom zijn ‘coalities wil smeden:. Gaat aan het werk.

rechtdoorzee
rechtdoorzee27 apr. 2016 - 16:56

Je mag niemand zijn dromen afpakken. Maar de meeste socialistische dromen zijn ontwaakt in een nachtmerrie. Alleen met een hoog democratisch gehalte, zoals in Scandinavie is het een succes.

4 Reacties
H.Witte
H.Witte27 apr. 2016 - 19:24

Weet je dat je thans van een heleboel socialistische dromen profiteert en straks ook nog met je A.O.W. Wat dacht je van de uren werkweek? Wat dacht je van bestaanszekerheid bij een behoorlijk levenspeil voor iedereen. Wat dacht je van vrijwaring van uitbuiting. (minimumloon) Wat dacht je van bescherming tegen de crisisgevoeligheid van het kapitalisme. (sociale voorzieningen) Wat dacht je van verheffing, door gelijke kansen op een leven in vrijheid in materiële en culturele zin, en het nastreven van maatschappelijke bloei. (onderwijs voor iedereen) Wat dacht je van de mogelijkheid om je in je werk, naast je werk, en via je werk te ontplooien. Wat dacht je van het bevechten van de kwaliteit van de arbeid. (arbeidsvoorwaarden) Wat dacht je van de mogelijkheid voor mensen om gemeenschappen te vormen die het leven ondersteunen en waar zij naar verlangen, tegen de trends in die individuen op zichzelf terugwerpen en maatschappelijke tegenstellingen aanscherpen. Wat dacht je van het streven naar samenhang tussen de mensen, de boel bij elkaar brengen en houden, en het samen strijd voeren voor wat ons lief is.(solidariteit)

H.Witte
H.Witte27 apr. 2016 - 19:26

rechtdoorzee, je hebt totaal geen historisch besef van wat de sociaal democratie betekend heeft en nog kan betekenen (mits zij zich afkeert van het neo-liberalisme)

cockpol
cockpol27 apr. 2016 - 20:02

Dat succes is wel aan het afbrokkelen door een ondoordachte immigratiepolitiek.

Fredolo
Fredolo28 apr. 2016 - 6:58

Ik ben het eens met je, dat het ontbreekt aan democratisch gehalte. Dat kan ik persoonlijk beamen voor wat betreft GL. Daar wil ik nog aan toevoegen, dat we oude hoofdstukken liefst vergeten en dat we daarmee ook de kans laten liggen om lessen te leren. Jesse Klaver brengt nu nieuw elan en dat is fantastisch, maar het voelt voor mij ook als een nieuw poppetje in een partij, die zichzelf niet of nauwelijks vernieuwd heeft. Ik kom nu over als een zwartkijker en dat klopt enigszins. Maar ik besef ook, kijk maar naar de vele diverse reacties, dat het ook heel moeilijk is om bij zo'n diverse partij als GL iets te vinden waar -grotendeels- consensus over bestaat. En het is ook niet exclusief een GL of een links probleem. Het democratische gehalte van de hele Nederlandse politiek is erg laag.

Achterberghen2
Achterberghen227 apr. 2016 - 16:30

Man, wat snak ik naar een Groen Rechts.

7 Reacties
Ryder
Ryder27 apr. 2016 - 17:43

GroenRechts bestaat al: D66.

rbakels
rbakels27 apr. 2016 - 17:46

Als oudere weet ik nog dat de VVD zich ooit als Groen Recht profileerde, met mensen als Nijpels en WInsemius. De aartspopulist Bolkestein heeft dat allemaal kapot gemaakt en de VVD een scherpe bocht naar rechts laten nemen.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen227 apr. 2016 - 17:47

Haha - dat is een oxymoron.

Marc2406
Marc240627 apr. 2016 - 18:07

Als je daar zo naar snakt, misschien moet je het zelf eens proberen? Zo maar een vraag: wat zou jij eigenlijk verstaan onder een groen rechts? Lijkt mij leuk om daar gaten in te schieten.

Acid Prune
Acid Prune27 apr. 2016 - 20:49

GroenRechts dat is zoiets als DroogWater of HumanitairBombarderen

Achterberghen2
Achterberghen228 apr. 2016 - 8:38

Tuurlijk. Als je rechts bent heb je schijt aan de natuur? Zoiets? Kom eens uit je comfort zone.

Acid Prune
Acid Prune29 apr. 2016 - 14:03

Klopt als je rechts bent heb je schijt aan de natuur . Geen andere mogelijkheid

Van der Wal
Van der Wal27 apr. 2016 - 16:18

Wát wil Links dan? Behalve regeren.

4 Reacties
Rode druppel
Rode druppel27 apr. 2016 - 16:46

Mijn droom over een samenleving. Iedereen goede en betaalbare huisvesting. Iedereen gratis gezondheidszorg vanuit de overheid geregeld. Gratis onderwijs aangeboden door de overheid. Iedereen een leven zonder armoede en met een vaste baan. En de uitkeringen dusdanig hoog dat voedselbanken verleden tijd worden. Kortom voor iedereen een fatsoenlijk leven. Als dat gerealiseerd en gewaarborgd is mag de top van mij miljarden verdienen.

Van der Wal
Van der Wal27 apr. 2016 - 20:50

ik begreep juist dat dat de vaste baan en een mooi pensioen afgeschafd gaat worden. Want economisme.

truusbeek2
truusbeek228 apr. 2016 - 9:02

rode drubbel en hoe gaan we dat geld bij elkaar verdienen?? "gratis" kost altijd nog geld mijn beste.

truusbeek2
truusbeek228 apr. 2016 - 9:10

druppel ! sorry voor mijn dyslectie momentje

Bram Emanuel
Bram Emanuel27 apr. 2016 - 16:16

"Juist nu GroenLinks haar linkse profiel weer afstoft door aan de haal te gaan met de ideeën van Piketty" Een simpele gang langs de rijken in Nederland laat zien dat de ideeen van Piketty voor Nederland niet van belang zijn. In Nederland zijn de rijken vrijwel allen zakenlui die met weinig zijn begonnen. Een enkeling heeft het geerfd maar hun vermogen laat niet de groei zien die Piketty voorrekend. Zoals de Engelesen zeggen: GL is barking up the wrong tree.

3 Reacties
Marc2406
Marc240627 apr. 2016 - 18:10

Maar wel met een verschil dat de huidige rechtse koers juist Nederland laat koersen richting een Angelsaksische toestand. Alle "verworvenheden" die Nederland nu juist welvarend en gelukkig maken worden in sneltreinvaart afgeschaft met ernstige gevolgen voor de toekomst. Kortom, juist de neoklassieke koers zorgt ervoor dat Piketty's onderzoek en data (dus meer dan slechts ideeën) voor Nederland wel degelijk relevant zijn.

truusbeek2
truusbeek227 apr. 2016 - 18:30

Heeft Klaver het boek van Piketty dan al uit, laatste keer dat hem hierover gevraagd werd moest hij toegeven dat hij het boek niet geheel had gelezen. Zeg maar de krenten uit de pap gehaald. Piketty heeft al eerder aangegeven dan zijn theorien nauwelijks betrekking hebben op de Nederlandse samenleving.

Bram Emanuel
Bram Emanuel28 apr. 2016 - 13:28

@ marc "Alle “verworvenheden” die Nederland nu juist welvarend en gelukkig maken worden in sneltreinvaart afgeschaft met ernstige gevolgen voor de toekomst." Dat klopt maar heeft totaal niet de oorzaken die Piketty in zijn boeken aangeeft. Er is in Nederland geen sprake van verschuiving van vermogen van arm naar rijk, maar van steeds meer mensen die afhankelijk zijn van de overheid. Ook als je een fors groter deel van het geld van de 1%-ers afpakt zal het vrijwel geen effect hebben op de overheidsfinancien want dan komen er nog meer werkelozen bij.

peterh2
peterh227 apr. 2016 - 16:03

Het zou goed zijn als Klaver de CPN en PSP ideologieën weer voorop zou stellen, de eurofiele neoliberalen van Halsema eruit zou schoppen. Geen Kunduz en TTIP, wel radicalen en socialisten. Dan wordt het weer de partij van de idealisten die de wereld echt radicaal willen veranderen. Het inkapselen en neutraliseren van deze 2 partijen is een historische vergissing gebleken...

4 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot27 apr. 2016 - 16:26

Aan één SP hebben we wel genoeg

Piet de Geus
Piet de Geus27 apr. 2016 - 17:03

"Het zou goed zijn als Klaver de CPN en PSP ideologieën weer voorop zou stellen" Hoeveel zetels hadden die ook alweer toen GL werd opgericht? "Het inkapselen en neutraliseren van deze 2 partijen is een historische vergissing gebleken" Die partijen lagen toen al op de mestvaalt van de geschiedenis. Net als hun aanhang, al begrijpen sommigen dat nog steeds niet.

peterh2
peterh227 apr. 2016 - 17:05

[Aan één SP hebben we wel genoeg] Wat is er mis met de SP??? We hebben ook al 6 neoliberale eurofiele partijen, lijkt me meer dan genoeg...

Joe Speedboot
Joe Speedboot27 apr. 2016 - 19:32

'Wat is er mis met de SP???' De SP is een partij voor mensen die leven in een 'past time paradise'.

Events, dear boy, events
Events, dear boy, events27 apr. 2016 - 15:42

''Een nieuwe generatie linkse politici durft zich weer te verbinden met grote ambities en dito ideeën'' Nou, dat stelt me niet bepaald gerust.

1 Reactie
Marc2406
Marc240627 apr. 2016 - 19:02

Nee nu gaat het wel lekker...?

Andreas Cappen
Andreas Cappen27 apr. 2016 - 15:42

Ik gun de auteur zijn dromen, maar de realiteit is dat links er gewoon niet zo goed voorstaat. Klaver en GroenLinks doen het weliswaar in de peilingen aardig, maar grosso modo verliest links omdat de PvdA veel meer verliest en de SP vrijwel gelijk blijft. En Klaver heeft even de wind mee, maar dat betekent nog niet dat hij van Groen Links een succesvolle partij op lange termijn zal maken. Ik vraag me trouwens af wat de SP met 'linkse dromen' te maken heeft. De SP is een aartsconservatieve partij die vooral overal tegen is.

1 Reactie
Marc2406
Marc240627 apr. 2016 - 19:03

Dat de PvdA verliest komt misschien wel omdat zij zich hebben ingelaten met de idiotie die de derde weg heet. De PvdA is geen linkse partij meer, en zou niet tot links gerekend moeten worden.

Donostia2
Donostia227 apr. 2016 - 15:35

Oh, gelukkig. Dit stuk is alleen bedoeld voor linkse kiezers. Dat stelt me weer gerust. Als foute rechtse lijkt me het idee van samenwerken erg verstandig. Er is al niet zo heel veel links meer, en de stammenstrijd tussen rekkelijken en preciezen ziet er van de buitenkant niet erg aantrekkelijk uit. Met betrekking tot dromen en idealen ben ik overigens wel wat huiveriger; de afgelopen eeuw hebben honderden miljoenen mensen het leven gelaten voor linkse idealen. Lijkt me dat we dat maar niet meer moeten doen. Dromen daarentegen kan niemand bezwaar tegen hebben, de verbeelding aan de macht, tenslotte. Ik wens jullie oprecht succes met het vernieuwen van links. Het wordt tijd. Wat links ook aantrekkelijker zou maken is wanneer men op links zou ophouden zichzelf als veel betere mensen te zien. Dat links is goed, en rechts is fout is erg bekrompen. Ga uit van eigen kracht, zonder mensen met een andere visie te diskwalificeren.

2 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen227 apr. 2016 - 17:04

Ik beschouw het inhalige neoliberalisme als een van de gevaarlijkste stromingen op politiek en economisch gebied ooit. Het is een mondiale kanker. Van rechts zullen de chirurgen echt niet komen die nog in willen grijpen. Linkse mensen zien zich niet als betere mensen, waar haal je dat nou weer vandaan? Er zijn idealisten en activisten op links, en er komen er steeds meer. Op rechts zie ik geen idealisten, alleen destructieve mensen die ofwel graaien en graaien, ofwel als halve psychoten (namelijk met een ziedende haat jegens alles wat arm is en van elders naar hier gevlucht is, wat moslim is, enz. enz. enz.) in de politiek liegen en intrigeren dat het een aard heeft. Moet ik met zulke rechtse mensen proberen om 'elkaar ergens halverwege en vriendelijk te ontmoeten'? Nee, ik bedank daar feestelijk voor. Je kunt ook idealisme proberen praktisch gestalte te geven. Dan hoef je geen zaken te doen met bijvoorbeeld het frauduleuze boevenclubje dat onder de naam VVD door het leven gaat. Snap je?

Donostia2
Donostia228 apr. 2016 - 9:45

@ Frank. Fijn dat je portie zuur weer onderschrijft wat ik stel. Zolang links zo blijft schelden wordt het nooit wat. Woorden als "mondiale kanker" of "frauduleuze boevenclubje" zijn wellicht populair taalgebruik in linkse kringen, maar marketing technisch niet zo handig. Ze hebben geen enkele aantrekkingskracht.

Machielse93
Machielse9327 apr. 2016 - 15:34

Het is alleen jammer dat de idealistisch linkse dromende kiezer grotendeels weg is. Ze kunnen het zich simpelweg niet meer veroorloven om te dromen of om idealistisch te zijn. Rechts is het nieuwe links en links is het nieuwe rechts. Bizar maar waar.

1 Reactie
Achterberghen2
Achterberghen227 apr. 2016 - 16:34

Inderdaad bizar dat rechts tegenwoordig de oude linkse waardes van vrijheid en zelfbeschikking hoog in het vaandel heeft en links tegenwoordig vooral staat voor conservatisme.

Okke2
Okke227 apr. 2016 - 15:27

Dus kort samengevat is links aan het dromen over een tijdperk waarin de drie linkse partijen in dit land samen gaan werken, om zodoende echte concrete progressie te gaan boeken op beleidsterreinen. Nog flink hard doordromen dan zou ik zeggen, misschien komt het er nog van.

aburrido
aburrido27 apr. 2016 - 15:22

Wat heb je aan dromers wanneer je realisten nodig hebt.

Gerrit Spilt
Gerrit Spilt27 apr. 2016 - 15:07

Ook ik droom van samenwerking op Links (zie Solinks.nl ) en niet van fusies of stembusakkoorden. Ik droom vooral omdat ik dat liever doe dan nachtmerries hebben, de nachtmerries van een wereld waar links er niet in slaagt om doelen te bereiken en verandering teweeg te brengen. De nachtmerries van grotere ongelijkheid die onafwendbaar zal leiden tot grotere onrust.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen27 apr. 2016 - 15:05

[De linkse dromer is terug] Als links ooit een factor van belang wenst te worden, dan zijn linkse denkers nodig.Helaas zijn die nergens te vinden, kijk als bewijs maar eens goed rond op joop.nl. Als klein voorbeeldje kijk naar het gedweep me Piketty. Het gedroom doet links goed voelen bij zijn voorstel een vermogensbelasting in te voeren die groeiende ongelijkheid moet stoppen. Een links denker zou constateren dat Piketty berekend dat die belasting 1% zou moeten zijn, en zien dat dat dus 1/6 lager is dan de bestaande praktijk, en daardoor vaststellen dat Piketty het tegenovergestelde zou bereiken, versnelde groei van ongelijkheid.

BarendDeVries
BarendDeVries27 apr. 2016 - 15:05

Dromen is leuk. Ben benieuwd naar de daden.

[verwijderd]
[verwijderd]27 apr. 2016 - 14:56

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen227 apr. 2016 - 16:58

Ik kan het werkelijk niet met je eens zijn, Erwin. Helaas ontbreekt me de tijd om op je bijdrage nog uitvoerig in te gaan, maar morgen meld ik me terug. Dan zal deze thread een stuk langer zijn. In veel opzichten lijk jij een aangename stabiliteit te zien waar ik die helemaal niet zie. Ik zie afbraak, slecht beheer van wat vroeger de nutsvoorzieningen waren, corruptie, fraude, belastingontwijking en -ontduiking, een totale onwil om mensen fatsoenlijk te betalen voor eervol en degelijk werk, het einde van de vaste betrekkingen, teloorgang wat ooit sociale woningbouw was, voedelbanken en nog eens voedselbanken, en nog veel meer slechts. Ik zie ook veel en veel minder naïeve (of sluwe) lofzangen op het rücksichtsloze kapitalisme dan nog enkele jaren het geval was. Misschien dat toch deze of gene zich van binnen schaamt. Als ik jou lees lijkt het of wij in het aards paradijs leven. Dan snap ik niet waar jij je optimisme vandaan haalt.

H.Witte
H.Witte27 apr. 2016 - 17:10

Erwin Lamme je kunt toch niet met droge ogen stellen dat de sociaal democratie alles bereikt heeft. Met 25.000 dak- en thuislozen en 75.000 Nederlanders die onder het absolute bestaans minimum leven en aangewezen zijn op voedselbankener is er nog wel het e.e.a. te doen. Daarnaast kan de sociaal-democratie niet accepteren dat er zo veel flexwerkers zijn die door hun bestaansonzekerheid geen toekomst kunnen opbouwen. Ook de goed verdienende uitzendbureaus, weinig anders functionerend dan de ouderwetse koppelbazen, moeten de sociaaldemocratie een doorn in het oog zijn. De vaak zeer lange wachtlijsten voor een woning evenzeer. Om maar niet te spreken van de misstanden in beloningen/toelages/bonussen. Eranos is positief links en PvdA-er.

H.Witte
H.Witte27 apr. 2016 - 22:33

Erwin Lamme 'licht communistisch', toe maar. Je stipt zelf al de privatisering al aan, die met name in de thuiszorg een grote puinhoop is. Licht communistisch. Als een directeur of de raad van bestuur de stekker uit een bedrijf wil trekken (veel geld intussen geparkeerd in een belastingparadijs) of als een bedrijf door wanbeleid (zie V&D) failliet gaat, staan er ineens meer dan duizend mensen op straat. Een werkeloosheidseffect waarop de staat geen enkele invloed heeft. (het is dan ook van de gekke dat de werkeloosheid alleen de staat wordt aangerekend, maar dat terzijde). En dan tenslotte dit, maar dat is een meer principiele vraag: waarom moeten we koortsachtig de welvaart hoog houden. Zouden we niet meer voor WELZIJN moeten gaan en mensen minder in dienst van de economie moeten plaatsen, maar de economie in dienst van het welzijn. Daar zit een wezenlijk verschil

Dantes040
Dantes04027 apr. 2016 - 14:54

Fijn dat hij droomt. Nou nog kloten.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen227 apr. 2016 - 14:44

Mooie post. Ik wacht nog even met eigen woorden, maar geef echt geïnteresseerden twee links, die ons vertellen dat de nood heel erg hoog geworden is. Wie nu nog niet ziet dat het neoliberalisme een onrechtvaardig en letterlijk levensgevaarlijk piramidespel is, die zal het ook niet meer zien. Goed trouwens dat de auteur van de stukken zelf erkent dat links zelf gefaald heeft met een eigen visie te komen, bij crises vóór 2008, en in plaats daarvan een slaaf van rechtse graaiers werd. Echt de moeite waard, hoor: http://www.theguardian.com/books/2016/apr/15/neoliberalism-ideology-problem-george-monbiot http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jan/13/ttip-trade-deal-transatlantic-trade-investment-treaty Op http://www.monbiot.com/ vind je heel veel stukken van zijn hand, alsmede interviews en meer. Met afgrijselijke voorbeelden van de schade die neoliberalen al hebben aangericht, en die ze nog willen aanrichten. En mocht je denken dat hij een onnozele linksradicaal is: hij heeft uitstekende credentials.

6 Reacties
Mark Gh
Mark Gh27 apr. 2016 - 16:03

Dat je tegen ongebreideld economisch opportunisme bent maakt je nog geen linksradicaal, of zelfs maar links. Er zijn genoeg redenen te bedenken om ook als rechts persoon grenzen te willen stellen aan de grootte en macht van en steun aan bedrijven.

H.Witte
H.Witte27 apr. 2016 - 20:43

Mark Gh dat gaat niet samen. Als je rechts bent dan ben je voor het kapitalistische systeem en zal je, of je wilt of niet, de uitwassen van dat systeem moeten accepteren, omdat je daar binnen het systeem niets aan veranderen kunt. Zelfverrijking is binnen het systeem een vaststaand gegeven. Uitbuiting idem dito. Echte uitbanning van de uitwassen en misstanden kan slechts door het systeem een veel meer sociale inslag te geven, of je dat nou socialisme noemt of niet, maakt me niet uit. Noem het voor mijn part democratische humanisatie.

Mark Gh
Mark Gh28 apr. 2016 - 5:35

Henk Witte, beweren dat als je rechts bent, je automatisch en per definitie voor grenzeloos kapitalisme en uitbuiting bent is net zo onzinnig als beweren dat iedere linkse persoon voor een strikt communistisch stelsel met bijbehorende pure planeconomie is. De wereld is gelukkig niet zo zwart/wit als jij hier beweert.

Piet de Geus
Piet de Geus28 apr. 2016 - 7:50

"Als je rechts bent dan ben je voor het kapitalistische systeem en zal je, of je wilt of niet, de uitwassen van dat systeem moeten accepteren, omdat je daar binnen het systeem niets aan veranderen kunt." Dat is net zo dom als beweren dat je als je links bent hongersnoden en strafkampen moet accepteren, omdat je daar binnen het systeem niets aan kunt veranderen.

H.Witte
H.Witte28 apr. 2016 - 9:58

Piet de Geus, je ziet het goed. Het kapitalistische systeem kent onvoldoende solidariteit om tot een eerlijke verdeling van de ons door de aardkloot gegeven rijkdommen en middelen te komen en aldus hongersnoden te voorkomen.

Mark Gh
Mark Gh28 apr. 2016 - 15:54

In een puur kapitalistisch systeem heb je gelijk, Henk. Dan kun je inderdaad uitwassen als uitbuiting - tot slavernij aan toe - krijgen. Jij stelt "rechts" echter gelijk aan "voorstander van zuiver kapitalisme" en dat is simpelweg onterecht. Het zou ook onterecht zijn om iedereen die voorstander van een socialistisch(er) model te beschuldigen van het voorstaan van kolchozen en overige uitwassen van het sovjet-communisme. Er zijn onbeperkt veel gradaties tussen die twee economische modellen (waarvan de resultanten erg dicht tegen elkaar aan liggen!) in het hele spectrum. Jouw zwart/wit visie op de wereld is buitengewoon beperkt, wat erg jammer is, want helemaal niets op deze wereld is zo zwart/wit.

Jensbos
Jensbos27 apr. 2016 - 14:44

Helaas is er al veel te veel rechts gif over de wereld uitgestrooid, hoe gaan we dat corrigeren?, ik denk dat het belangrijkste dat aangepakt moet worden de sociale- met als basis een groene economie. Als we daar een betere vorm voor vinden volgt de rest bijna vanzelf. (It's the economy stupid!)

Piet de Geus
Piet de Geus27 apr. 2016 - 14:44

"Een nieuwe generatie linkse politici durft zich weer te verbinden met grote ambities en dito ideeën." Waar zijn die grote ambities dan? En die grote ideeën? Ik hoor alleen grote (en dus holle) woorden. Dat zal de SP-hoek bevallen maar het verschil met de GL-kiezer is dat die op een gegeven moment toch inhoud wenst. En dan red je het niet op basis van populisme en wolkenfietserij maar komt keihard naar voren dat er geen gezamenlijk doel is en dat het geen toeval is dat PvdA, GL en SP in het Europarlement in totaal verschillende fracties zitten, zoals Jasper Blom terecht constateert.

[verwijderd]
[verwijderd]27 apr. 2016 - 14:43

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot27 apr. 2016 - 16:32

'Ik denk, dat er in Nederland behoefte is aan een Piraten-partij' Er zijn tegenpartijen zat in dit land.

Andreas Cappen
Andreas Cappen27 apr. 2016 - 16:37

Kunt u ook een inhoudelijke reactie geven zonder Israel en TTIP?

insignia
insignia27 apr. 2016 - 14:42

Op een van de vragen in het artikel weet ik het antwoord: Hoe het genomde Samsom-effect te voorkmen? Grote aantallen PvdA stemmers van 3 jaar geleden hebben die partij verlaten. Vwb GroenLinks, ja die partiunaam pas te net zo min als de PvvdA, linkse steun voor deze rechtse regering, mag je dat nog steeds links noemen?

jellevwal
jellevwal27 apr. 2016 - 14:38

Dries van Agt redde ons indertijd van Joop den Uyl's illusie van de maakbare samenleving, dat ging richting communisme, met overheids planning van bedrijfsinvesteringen. Helaas zijn er niet veel Van Agt's meer in het huidige Europa. De illusies van socialisten over de Europese Heilstaat waren welkom bij de (neo)liberalen. Werkloosheid, afbraak van sociale voorzieningen, verdwijnen van enige zekerheid in een baan, waren het gevolg. TTIP gaat dat alles nog verergeren. Franse jongeren, en ouderen, begrijpen het, Hollande is de meest impopulaire president ooit. De ouderen stemmen FN, de jongeren proberen door demonstraties de 'hervorming' van de arbeidsmarkt tegen te houden. Kreten als hervorming en versobering werken inmiddels als de bekende rode lap op de stier. Wat we nodig hebben is mensen als Domela Nieuwenhuis en Anne Vondeling. Die droomden niet.

1 Reactie
H.Witte
H.Witte27 apr. 2016 - 17:20

Met Van Agt en 'zijn' bestek 81 werd de afbraak in gezet met bijna 7 miljard bezuiniging op de sociale zekerheid. De werkeloosheid nam dramatisch toe en het fiancieringstekort kwam op recordhoogte.

Mark Gh
Mark Gh27 apr. 2016 - 14:37

Ach ja, liever een stel ongevaarlijke linkse dromers dan de linkse drammers die we gewend zijn.

2 Reacties
H.Witte
H.Witte27 apr. 2016 - 17:21

Of rechtse drammers, toch?

Mark Gh
Mark Gh28 apr. 2016 - 10:38

Die zijn ook vervelend, maar daar gaat het artikel niet over

Moeder Pietje
Moeder Pietje27 apr. 2016 - 14:25

Ik heb best sympathie voor het een ander wat je aankaart maar het niet noemen van de PVDA als linkse partner zegt mij genoeg. Die zijn nl, hoezeer ik Den Uyl ook mis, gewoon rechts . Het zou heel erg ongeloofwaardig zijn willen ze opnieuw gaan pretenderen dat ze van gedachten zijn veranderd en weer het ouwe Links uitstralen in een verkiezingscampagnes. Iedereen mag dromen, maar het lijkt mij wat hoog gegrepen om te denken dat GL en SP samen een Links Blok kunnen vormen met genoeg zetels om een en ander echt te gaan veranderen. Ik zet die uitspraak uit Het Huwelijk ook vaak breder in dan hij waarschijnlijk bedoeld is. :) Nooit begrepen dat hij politiek bedoeld was.

voxpopuli2
voxpopuli227 apr. 2016 - 14:25

"De opleving van GroenLinks onder Klaver, het nieuwe elan van de SP onder partijvoorzitter Ron Meyer, of de radicale koerswijziging die Marianne Thieme bepleit" Het zijn polls op basis van ketelmuziek, groenlinks zou nog wel eens kunnen groeien, ron meyer is een absoluut slechte keuze voor de groei van de SP, renske leyten was beter geweest, overigens wel goed voor nederland dat dan weer wel ;-) Marianne Thieme heeft teveel banden met het familiebedrijf , de vegetarische slager. wat nog wel eens anders af kan lopen tzt. Maar oke, het is een opinie vanuit dromenland

Nailles
Nailles27 apr. 2016 - 14:15

Volgens mij is links na decennia in de vorige eeuw tezamen met liberalen een vrijere en betere samenleving te hebben gecreëerd door bekrompen cultuur-religieuze zuilen neer te halen en haar bewoners bevrijdend het licht te dien zien, ergens in de jaren tachtig al dromend in slaap gesukkeld om tot op heden niet meer te ontwaken, met een droom zwaar bevolkt met steeds meer nieuwe mensen die alleen maar als geweldig leuk en verrijkend worden ervaren, maar inmiddels in de wakkere wereld zich temidden van ons zeer donkere en dreigende zuilen hebben gecreëerd.

H.Witte
H.Witte27 apr. 2016 - 14:12

Het lijkt me verstandig dat links het maar eens een jaar of acht helemaal aan rechts overlaat in dit land. Ongetwijfeld zal het gemopper op de rechtse regeringen die het dan helemaal voor het zeggen hebben niet minder zijn dan nu, want die, vaak ongenuanceerde, kritiek is van alle tijd. In de tussentijd kan links zich eens goed herbezinnen over de inrichting van de samenleving, want het is duidelijk dat 'de wereld' een grote ommezwaai nodig heeft. Economisch gezien staat, al mag het nu weer even wat beter gaan, het kapitalistische systeem op punt van faillissement. De schulden van de landen zijn torenhoog, veel geld bestaat alleen op A4-tjes van contracten, een totale ineenstorting van het financiele systeem is onafwendbaar (misschien alleen nog te voorkomen met een wereldoorlog-maar dit terzijde). De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter, met als uitwassen dat 1 procent van de wereldbevolking meer bezit dan de helft er van bij elkaar. Multinationale ondernemingen worden almaar machtiger en nemen meer en meer -achter de coulissen - de regie over. De waarde van de mens wordt steeds meer in geld uitgedrukt (zie Australie waar alleen vluchtelingen welkom zijn die economische betekenis hebben, zie de opmerking van Hirsi Ali die verleden jaar in Leiden er voor pleitte alleen vluchtelingen op te nemen die economisch kunnen bijdragen). De werkende mens wordt steeds meer gemangeld in het grote systeem en met flexbanen uitgebuit door alleen op winst jagende ondernemers, die vervolgens hun winsten naar belastingparadijzen wegsluizen. Buitensporige beloningen voor bestuurders in dienst van de samenleving, commissarissen van ondernemingen. Sporters die met miljoenen, soms zelfs miljarden aan de haal gaan. Het kapitalisme is als een rotte appel die snel uit de fruitmand moet.

1 Reactie
Rode druppel
Rode druppel27 apr. 2016 - 16:10

Uw constateringen ondersteun ik. Ik zou er 1 ding aan willen toevoegen. We hebben de wereld geglobaliseerd wetende dat een groep arbeiders hiervan de zure vruchten mag dragen , met werkloosheid. Als dank daarvoor, voeren we de dwangarbeid weer in.

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete27 apr. 2016 - 14:06

De opleving van GL zal van korte duur zijn. De praatjes van Jesse zijn gespeend van elk realiteitszin. de groei van GL komt voor een groot gedeelte door de ineen storting vd PvdA. Dat juist de SP niet weet te profiteren van de teloorgang vd PvdA is een duidelijk teken dat de gemiddelde kiezer niet zit te wachten socialistisch utopisten. Misschien voor oudere babyboomer voor wie de huidige tijd niet meer te vatten is ahv zijn/ haar oude idealen, geeft GL misschien een warm nostalgisch gevoel, maar ik denk dat het gros van NL juist behoefte aan pragmatisten die de realiteit onder ogen durft te komen. " Wie denkt dat we eindeloos door kunnen gaan op oude voet, dat is de naïeve utopist van vandaag de dag. " Inderdaad. Daarom moet er na decennia lang links beleid in nagenoeg alle grote steden een halt toe geroepen. De grote steden zijn de broeinesten van alle benoemde problemen en een hoop daarvan komt door links utopisten. We leven in een tijd waarin we de bittere vruchten plukken van decennia lang sociaal democratische consensus. PvdA en GL hebben in deze periode het beleid van de grote steden bepaald en is daarmee verantwoordelijk voor de mislukte integratie, de segregatie en islamisering. De grootste misdaad van deze clubs is dat ze verdwaasd door hun eigen grootsheidswaanzin wel dachten hoe ze met al die allochtonen moesten omgaan; het kwam hier op neer, benaderen als kwetsbare en onfeilbare exoten wie we vooral niets mochten opleggen. PvdA beleid van integratie vanuit de traditionele cultuur en religie kwam daar nog eens overheen. Zo zijn van geïmmigreerde moslims de eigen verantwoordelijkheid ontnemen en in de armen geduwt van de salafisten en de Erdogan propaganda. " De progressieve verbeelding, met een werkelijk realistisch alternatief op de lange termijn, spreekt veel meer tot de harten van de kiezers, dan de droge technocratie van ‘concrete dossiers’, waarmee Jasper Blom zijn ‘coalities wil smeden’. " Waar is dat realistische alternatief? Enig realisme van linkse politici en opnie makers is zeker zeer gewenst, alleen het is in velden of wegen te bekennen. Ook in dit stuk valt er niets van te zien; alleen het oude holle niets zeggende linkse jargon.

Het Vrije Woord
Het Vrije Woord27 apr. 2016 - 14:03

En ook bij deze generatie is de vraag weer: Wat hebben ze in Godsnaam geslikt, gesnoven, gerookt of gezopen dat ze zulke onzin uitkramen.

2 Reacties
insignia
insignia27 apr. 2016 - 18:52

Ik denk dat de linkse partijen vooral realistisch moeten zijn. Ze moeten bij elke cmbinatie bedacht zijn op het mes in de rug, ze moeten uitgaan van eigen kracht. Het kwaad bestrijden, vooral alle mooi praters mijden als een nest bijen. Erg veel alternatieven zijn er niet aan degoede kant. PvvdA ging al lang naar de dark side en GL heeft sinds haar steun voor Uruzgan ook geen krediet over. SP moet oppassen zich te laten vangen door die praatjesmakers, hoewel ik erken dat de praatjesmakers de halve wereld hebben. Beste linkse vrienden, dromen is goed maar bedenk dat het citeren uit dromen vaak niet op prijs gesteld wordt. En je partners zoek je na de verkiezingen.

H.Witte
H.Witte27 apr. 2016 - 19:39

Gosh, gosh, Groen links heeft een keertje een vergissing begaan (zoals elke partij overkomt) en het blijft haar achtervolgen. Kunduz, hoe lang is dat al weer geleden? Ik herinner me nog dat in de jaren zestig het CDA dat........... En dan was er ook nog dat voorvalletje in 1979 met de D'66 dat............... En wat te denken van dat gedraai van de PvdA in 1991....... Trouwens was er niet ook iets met de SDAP in 1934.

peterh2
peterh227 apr. 2016 - 14:01

Dromen is niet verkeerd, alleen de vraag is vooral 'hoe maak je dromen waar'? Gaat Klaver vasthouden aan zijn dromen deze keer, dan kan hij nooit gaan regeren met PvdA, D66 of CDA. Kiest hij zijn idealen en principes of toch voor de macht (de gedesillusioneerde dromers achterlatend met een verloren stem)...

BingoGrubb
BingoGrubb27 apr. 2016 - 13:55

nou heb zelf niet echt het idee gehad dat we met pragmatisch links van doen hebben gehad e afgelopen jaren ik zou ze als regressief links bestempelen. ik zie klaver hier ook niet echt verschil ik brengen maar ach misschien verrast hij me nog een keer

Rootman2
Rootman227 apr. 2016 - 13:47

Brainstormen is leuk, en geïnformeerd brainstormen zelfs beter. Uiteindelijk moet er een echte linkse visie uitkomen. Dat moment is zeker nog niet aangebroken volgens mij, en zal waarschijnlijk ook niet uit dit land komen. Maar alle beetjes helpen. Sorry dat ik niet optimistischer kan zijn...

2 Reacties
Arjen Noordhof
Arjen Noordhof27 apr. 2016 - 15:44

Tja, optimisme is uiteraard niet verplicht. Je opmerking geeft echter geen enkel handelingsperspectief en ook geen inhoudelijke kritiek op het artikel. Dat vind ik dan wel wat pover.

Donostia2
Donostia227 apr. 2016 - 17:10

Hihihi. @ Rootman. Wat grappig dat je visie direct onderbouwd wordt door deze reactie "Je opmerking geeft echter geen enkel handelingsperspectief". Ik zit nog te hinniken van de lach. "Handelingsperspectief." Serieus? Met dergelijk jargon kan ik weer gerust ademhalen. er gaat niet gebeuren.