Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte tracht stikstofbom van Hoekstra onschadelijk te maken

Sigrid Kaag wil draaiend CDA aan afspraken houden
Joop

De koopkracht voor de gewone mens blijft dalen: daarom lult Den Haag over migranten

  •  
09-01-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
49294026941_93659066bb_b

© cc-foto: Roel Wijnants

Geen wonder dat je liever over migratie begint, als je voor dit alles verantwoordelijk bent.
Hugo de Jonge is niet de enige politicus die de migratie bovenaan de politieke agenda probeert te plaatsen. Wopke Hoekstra, zijn concurrent in de strijd om het leiderschap van het CDA ging hem voor. Premier Rutte voorspelde in zijn traditionele eindejaarsinterview met De Telegraaf dat dit thema in 20202 wel centraal zou komen te staan. Nu presenteert de VVD een illusoir plan om asielzoekers en hun opvang helemaal buiten de EU te plaatsen.
De meest recente CBS-cijfers maken de achtergrond hiervan nog eens extra duidelijk. Vooral dankzij maatregelen van de overheid in de sfeer van btw en energiebelastingen zijn de prijzen van eerste levensbehoeften met een procent of vier gestegen. Dat is aanzienlijk hoger dan de inflatie. Daarmee zijn de salarisverhogingen van gemiddeld 2,5% meer dan opgesoupeerd. Uitkeringsgerechtigden, mensen die het minimumloon krijgen, en gepensioneerden staan op de vertrouwde nullijn. Hun koopkracht krijgt pas echt een knauw.
Daar zal het niet bij blijven. Heel wat gemeentes overwegen lastenverhogingen voor de burgers omdat ze van de rijksoverheid tal van nieuwe taken kregen toebedeeld zonder adequate financiering. Het laatste staaltje hiervan werd dinsdagavond boven water gehaald op NPO1. Om stapeling van eigen bijdragen te voorkomen heeft minister Hugo de Jonge – visionair denker en geniaal bestuurder als hij is – de inkomenstoets afgeschaft, die werd toegepast als een hulpbehoevende bejaarde hulp in de huishouding aanvroeg. De eigen bijdrage is vastgesteld op negentien euro voor iedereen, arm of rijk. Daardoor doen welgestelde bejaarden met een hoog pensioen de hulp in de huishouding de deur uit om zo’n goedkope schoonmaakster van Hugo in huis te halen. Alleen: de kosten zijn niet voor het rijk maar voor de gemeente. In Apeldoorn alleen al gaat het om miljoenen extra. Daarvoor moeten gemeentes noodgedwongen zelf naar financiering zoeken. Dan komt menig wethouder bij de OZB terecht.
Geloof dus niet in het sprookje van de lastenverlagingen. Er is sprake van lastenverschuivingen en uiteindelijk valt de rekening hoger uit.
Dit alles gebeurt in een land waar de woningnood weer terug is op het niveau van 1945 terwijl de sociale voorzieningen zo zijn uitgekleed dat je van een verzorgingsstaat nauwelijks nog kunt spreken. Wie werkloos raakt en dat langer dan twee jaar blijft, komt vrij gegarandeerd in ernstige financiële problemen terecht en wordt het slachtoffer van schuldenstapeling door verhogingen, rentes en boetes, waar men in het Binnenhof hevig over jammert en klaagt zonder er iets tegen te doen.
Het is dus belangrijker dan ooit om zelf voor een financiële buffer te zorgen maar de rentes neigen naar het negatieve. Pas op: geld sparen kost geld.
Ondertussen wint de aandeelhouder. Dit betekent dat de crisis van 2008 tot een structurele welvaartsvermindering heeft geleid voor het grootste gedeelte van de bevolking. Werkende mensen, gepensioneerden en wie afhankelijk zijn van een uitkering, blijven het gelag betalen. De rekening wordt huis aan huis bezorgd in de Vinex-wijken en de oude volksbuurten, niet in Hillegersberg, Aerdenhout, Rozendaal of Marlot. Dat is het product van Rutte I, II en III. Daar gaat het om.
Geen wonder dat je liever over migratie begint, als je voor dit alles verantwoordelijk bent.
Laat je niet om de tuin leiden. Spreek liever je walging uit over deze oude gewetenloze truc van politici om de aandacht af te leiden van hun eigen onvermogen: de schuld geven aan anderen, een zondenbok aanwijzen. Zelf buiten schot blijven.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (205)

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart11 jan. 2020 - 16:53

@Hallahan (ergens hieronder). Mijn luchthartige en lichtvoetige opmerking was bedoeld om de absurditeit van een bepaalde redenering aan te tonen. Maar omdat u daarvoor niet gevoelig bent, zal ik even kort (en badinerend) op e.e.a ingaan. Een vriend van me, een uit Irak gevluchte landbouw-technisch ingenieur die hier zijn dagen slijt als taxichauffeur, vertelde me onlangs (weer 's) dat als-ie geweten had waar-ie hals over kop naartoe was gevlucht - een land waar twee op de tien kinderen honger lijdt, een land dat 't leeuwendeel van zijn joodse burgers zonder blikken of blozen naar de vernietigingskampen had laten sturen, waar de premier eenieder die zijn mening niet deelt toe gilt dat-ie moet opsodemieteren etc enz etc- hij nog 's danig op zijn hoofd had gekrabd. Bij de eerste de beste gelegenheid, denkt-ie, rent-ie gillend terug, weg uit dit kille, kl*terige dystopia, waar het spook van het fascisme en zijn fellow-travellers - in driedelig kostuum gehulde en in verlengde jaguars rondrijdende poseurs - de straten onveilig maakt. Tuurlijk, het regent hier geen bommen, en er wordt maar met mate gemarteld, en de belastingdienst is niet het hele jaar door racistisch in de weer... maar omdat 't elders nog slechter is, is het hier natuurlijk nog niet goed. Nederland is geen schim van wat het was, en geen schim van wat het had kunnen zijn. (Neem -'t is een willekeurige greep uit tientallen voorbeelden - 't onderwijs. Ooit hoorde Nederland tot de toplanden, nu bengelt het onderaan.) Dit alles dankzij de slopers en de proleten, het tinnef en het grauw, de dwepers en de kruipers: de neoliberalen. Maar Nederlands is tjokvol. Het wachten is op de éénkindpolitiek, niet waar?

1 Reactie
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart11 jan. 2020 - 18:02

..honger lijden...

Bert de Vries
Bert de Vries11 jan. 2020 - 16:17

De koopkracht voor de gewone mens blijft dalen doordat de regering telkens nieuwe belastingen invoert of bestaande verhoogt. Uitzondering is de winstbelasting de regelmatig wordt verlaagd. Een en ander wordt geaccepteerd door de meerderheid van de gewone mensen omdat zij de mensen worden genoemd die hard willen werken, en voor wie de regering er wil zijn. Dit maakt glashelder dat de gemiddelde gewone mens te dom is om voor de duvel te dansen.

Sonic2
Sonic211 jan. 2020 - 13:01

Ik lees allerlei reageerders van (uiterst) rechtse snit praten over de overbevolking. Ik heb net een documentaire gekeken van Andere tijden. Dat ging over verkeer. In 1900 hadden we in Nederland 200 auto's. Anno 2020 hebben we in Nederland 8,5 miljoen personen auto's en we gaan richting de 9 miljoen toe. We hebben 12,7 miljoenen wegvoertuigen. Dan hebben we het over geregistreerd. Ik weet dat dit samen valt met de toename van de bevolking. Op die discussie leg ik niet een taboe, maar ik vind ook 9 miljoen auto's( bijna) nogal veel. Hoeveel auto's kunnen de Nederlandse snelwegen aan? DS 70 stipte dit al een jaar of 50 geleden aan. Dus dat lijkt me ook een debat waardig. Dat wat verder gaat als extra snelwegen aanleggen. Klaar. Dat is hoe makkelijk het rechtse smaldeel zich elke keer van af maakt. Mogen we meten hoeveel schade auto's aanrichten aan het milieu? En zelfs als gaan we terug naar 4 miljoen personen auto's. Dan nog is het een extreme stijging sinds 1900. Je zult overal 1000 jaar maar geschiedenisboeken open slaan. En er achter komen dat in 1900 er 200 auto's waren in Nederland en in 2020 bijna 9 miljoen. Maar we mogen van rechts en uiterst rechts hier niet over praten. En ook niet over Zwarte Piet en vuurwerk. Want traditie. En er af blijven. Want alleen links heeft taboes. LOL.

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 jan. 2020 - 17:11

In Amsterdam werd er omgerekend naar percentages in 2016 12,8 procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen in Amsterdam toegewezen aan statushouders. In 2017 lag dat op 9,3 procent. De schatting voor 2018 jaar was weer hoger, zo'n dertien á veertien procent volgens AT5. Recentere cijfers zijn mij onbekend en hoe het buiten Amsterdam is ook niet. Maar je kunt dus wel stellen dat een aanzienlijk percentage van de vrijkomende woningen naar statushouders gaat. Daar kun je van vinden wat je wilt.

Dr. No
Dr. No10 jan. 2020 - 14:57

Klassiek rechts spelletje. De hele verzorgingsstaat afbreken en vervolgens roepen dat de komst van migranten ervoor zorgt dat de verzorgingsstaat niet houdbaar blijft. Doei.

2 Reacties
Katootje2
Katootje210 jan. 2020 - 19:34

Keurige samenvatting.

Zapata
Zapata10 jan. 2020 - 23:23

Het punt is: Dat de immigratie een gevolg is van puur rechts beleid. En dan heb ik het niet over de arme stakkers die vluchten uit gebieden waar oorlog of extreme armoede is want dat zijn er maar een paar duizend per jaar in Nederland (dacht 9000) Laat die mensen hier welkom zijn. Nee dan hebben we het over de immigratie van binnen de EU. En ja dat zijn ook economische immigranten. Meer dan de helft van alle immigranten komen uit andere EU landen. Dat kan ik die mensen niet kwalijk nemen want waar het beter is ga je naar toe. Een logische menselijke eigenschap. Maar dat is een gevolg van Schengen. En Schengen is er niet voor u of mij maar Schengen is er puur om het bedrijfsleven zo weinig mogelijk last te laten hebben van grenzen binnen de EU en zoveel mogelijk profijt van het beschikbare arbeidsaanbod. De hele ideologie achter Schengen is rechts. Het zij zo, maar dat zorgt wel voor de enorme bevolkingstoename, woningnood, slechtere leefbaarheid, druk op de verzorgingsstaat (of wat daar van over is) milieu problematiek enz. Nu heeft het bedrijfsleven zeker veel profijt van dat Schengen maar die winsten vloeien niet terug de samenleving in. Zie stijgende kosten en achterblijvende lonen. Nee die winsten verdwijnen in aandelen en aanschaf kapitaalgoederen. Dus de nadelen van Schengen worden gesocialiseerd en de winsten geprivatiseerd. En daarom is het geblaat van de Jonge slechts verkiezingsretoriek want als hij werkelijk iets wil doen aan de immigratie dan moet hij Schengen opblazen. Nou echt niet, rechts gaat nooit de kip met de gouden eieren slachten.

Visionair NL
Visionair NL10 jan. 2020 - 12:38

Het zijn hier toch vooral de stokpaardjes van "linkse" partijen als D66, Groen Links en de Partij van de Arbeid die hier de kosten voor de minima flink omhoog jagen. Terecht wordt in het artikel bijvoorbeeld de energiebelasting genoemd. Zonnepanelen zijn vooral een hobby voor de rijken, armen kunnen niet sparen (negatieve rente; ook terecht genoemd, overigens een gevolg van de euro en hiermee van de Europese Unie, een vooral door links vurig verdedigd project) en hebben daarmee geen mogelijkheid om de harde klap van de energieheffing te ontwijken. Immigratie mag niet genoemd worden van de duidelijk linkse schrijver van dit artikel, maar uit alle voorhanden data blijkt dat Nederland, ruimtelijk gezien, domweg vol is. De stikstofnorm (dank u, visionairen van Groen Links) wordt overschreden door de steeds groeiende bevolking. De bevolking groeit vrijwel geheel (85%: CBS) door immigratie. Op sociale woningbouw wordt een overmatig beroep gedaan door asielimigranten. Gevolg: wachtlijsten voor minima. Extra huizen bijgebouwd worden mag niet, wegens de groenlinkse stikstofnorm en de groenlinkse ruimtelijke ordeningseisen. Ook dit is weer een verkapte subsidie voor de (doorgaans VVD stemmende) huizenbezitters en onroerend goed-handelaren. Hiermee moeten we concluderen dat de Partij voor de Vrijheid in veel opzichten een linksere partij is dan bijvoorbeeld Groen Links (wat beter als Groen Rechts kan worden aangeduid) en D66, die in collusie met de VVD dit land onleefbaar maken voor armen. Linkse hobbies kunnen alleen door rijke rechtse ballen, die zich een riant eco-optrekje in het Groene Hart kunnen veroorloven, bekostigd worden. Helaas laten ze er vooral de armen voor opdraaien. Enfin, voordeel is dan wel weer dat deze armen zo'n tien jaar eerder sterven dan de Groen Linkse en VVD rijken. Opgeruimd staat netjes voor deze verliesposten, in ware VVD stijl.

10 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst10 jan. 2020 - 17:09

Al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw wordt door domoren en kwaadwilligen al beweerd dat Nederland vol is. Toen had het nog geen tien miljoen inwoners. Voor het overige bevat dit stuk vooral het soort loze beschuldigingen waar we aan gewend zijn geraakt sinds extreem rechts weer probeert koning te kraaien.

Zapata
Zapata10 jan. 2020 - 17:25

Ja Han, jij hoeft in de ochtend niet in de file te staan. Jij hoeft niet meer op zoek naar een betaalbare woning. Je hoeft niet te staan in het openbaar vervoer. Vertel het dan maar aan deze domoor. Wanneer is Nederland dan wel vol? 20 miljoen? 30 miljoen? 40 miljoen? En wil je dat? Overigens was het na de tweede wereldoorlog dat Nederlanders werden opgeroepen om te emigreren. Toen hadden we 10 miljoen inwoners. Buiten de kleine staatjes om is Nederland het meest dichtbevolkte land in Europa en ook op wereldschaal scoren we heel hoog. https://www.indexmundi.com/map/?v=21000&r=eu&l=nl Nu ben ik als domoor op nogal wat plaatsen op deze aardkloot geweest maar waar het heel onaangenaam toeven is zijn die plaatsen waar veel mensen op een kluitje leven. Lima bijvoorbeeld, Tokio, Jakarta. Dat lijkt me niet iets wat we moeten willen. Maar het kan zijn dat jij daar anders over denkt.

Bert de Vries
Bert de Vries10 jan. 2020 - 17:53

Germen Roding, het is onbetwistbaar dat sinds het kabinet Van Agt-Wiegel, eind jaren "70, rechts onafgebroken aan de touwtjes heeft getrokken. Het getuigt van een wel heel jonge leeftijd als je de beroerde situatie nu toeschrijft aan linkse invloed. Of het getuigt van infantiel onvermogen van rechtse politici om hun idealen om te zetten in werkelijkheid. Of het getuigt van eigenschappen waarvan ik het niet gepast vind om ze hier te noemen.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty10 jan. 2020 - 18:03

@ Germen Roding Raak stukje. Alleen vergeet u de Tesla's!

Katootje2
Katootje210 jan. 2020 - 19:42

Zapata: "Buiten de kleine staatjes om.." Yep, die zijn geen goed voorbeeld voor de stelling dat het heel onaangenaam toeven is waar veel mensen op een kluitje leven. Lima bijvoorbeeld, Tokio en Jakarta wel en vergeet Mexico City niet. Niet dat ik graag in een grote stad zou leven, maar daarvoor hoef ik geen cherry's te picken. Ik vond Apeldoorn al veel te groot.

frankie48
frankie4810 jan. 2020 - 22:04

Beste Han. Ja Han je hebt gelijk wat de jaren dertig van de vorige eeuw betreft, en een dwingende reden van algemeen belang om mensen de toegang tot ons land te gaan lopen weigeren, die net als in de jaren dertig voor vervolging op de vlucht zouden zijn, die kan je inderdaad zonder te gaan discrimineren niet bedenken. Hoewel sommige regeringen in landen en hun onafhankelijke rechtspraak in die tijd daar anders over dachten. https://historiek.net/amerika-stuurde-in-1939-boot-vol-joodse-vluchtelingen-terug/43458/ Maar voor het Vrije Verkeer van Personen in de EU zijn toch wel dwingende redenen van algemeen belang te bedenken om de aantallen te gaan lopen reguleren, en als de politiek daar discriminatoire redenen voor aan zouden gaan lopen dragen, dan ben jij en onze onafhankelijke rechtspraak er altijd nog, om daar met een onafhankelijke en onpartijdige opinie of oordeel over te gaan vellen.

Zapata
Zapata10 jan. 2020 - 23:32

@Katootje. Ja en wat wil je nu zeggen? Dat het een feestje is als je in een mierennest leeft zoals Lima of Jakarta? Misschien daar waar de happy few leeft maar voor de rest is het een stinkende lawaaierige ellende. En al helemaal als je in de buitenwijken komt. Ga in Lima maar eens buiten het centrum en zoek het wat hogerop op de heuvels. Je mag blij zijn als je het er levend vanaf brengt. Het lijkt me dus geen goed idee om de Randstad te laten verworden tot zo een hellhole. Maar misschien denk jij daar anders over.

Visionair NL
Visionair NL11 jan. 2020 - 11:08

Grappig, dat een ieder die vaststelt dat in Nederland de fysieke gevolgen van de bevolkingsgroei steeds voelbaarder worden, zonder enige academische onderbouwing direct wordt weggezet als "domoor" en "kwaadwillige". Wellicht is dit op de twee Amsterdamse universiteiten van wereldfaam gebruikelijk, maar als boeren in de provincie houden we ons liever bij wetenschappelijk verifieerbare feiten. Die zijn, dat er een structureel woningtekort is (https://economie.rabobank.com/publicaties/2018/juni/de-omvang-en-prognoses-van-het-woningtekort/), milieunormen structureel worden overschreden (https://www.parlement.com/id/vl12cpaunlm6/nieuws/raad_van_state_blokkeert_bouwprojecten) en de lasten voor de burger, in procenten, nog nooit zo hoog zijn geweest als nu (https://joop.bnnvara.nl/nieuws/lasten-in-nederland-zijn-relatief-hoog-zegt-raad-van-state). Ik schrijf de penibele situatie nu niet toe aan alleen linkse invloed. De onverdacht linkse SP heeft in de jaren zeventig al duidelijk gewaarschuwd tegen de aperte blunders die nu worden begaan. Ik noem zowel de linkse als rechtse invloed. De leefomstandigheden en levensstijl van de linkse elite en van de rechtse elite zijn volkomen vergelijkbaar. Hun belangen vallen ook samen. Ze rijden gesubsidieerde Tesla's, wonen in gesubsidieerde riante optrekjes in wettelijk zwaar beschermde natuurgebieden, maken vervuilende vliegreizen, importeren goedkoop Chinese (vaak door dwangarbeiders gemaakte) spullen waar ze een merkstickertje op plakken en duur doorverkopen. Het zijn rent seekers die profiteren van de status quo van hoge huizenprijzen, beschermde beroepsgroepen en hoge vaste lasten, waarmee de hoge salarissen van kaders in de gezondheidszorg, onderwijs en semi-overheid, alsmede de woekerwinsten van grondspeculanten en projectontwikkelaars worden bekostigd. Er is behalve tot op zekere hoogte de PVV, geen enkele partij die onverkort opkomt voor de belangen van de rest van de bevolking. De SP, ooit een krachtige pleitbezorgster voor de armsten, is effectief getorpedeerd en veranderd in een ingekapselde partij door minister Guusje ter Horst door de partij te dwingen hoge salarissen uit te betalen aan volksvertegenwoordigers. Dit maakt de keuze van armere kiezers voor de PVV een weliswaar wellicht verwerpelijke, maar volstrekt logische.

Andy JPL
Andy JPL11 jan. 2020 - 11:23

@HanvanderHorst, het is nog veel erger. We hebben nog veel grotere domoren die niet begrijpen dat veel van de problemen die we hebben komen doordat Nederland vol zit en van mening zijn dat we nog wel veel meer kunnen dichttimmeren om de ziekelijke hang naar groei te kunnen bijbenen.

Katootje2
Katootje212 jan. 2020 - 10:23

Germen Roding, ik was je al bijna vergeten. Grappig, dat deze propagandist van de PVV na een jaar of twee opeens weer opduikt. Er komen toch geen verkiezingen aan? En nog steeds het oude versleten verhaal. Had je dat ergens opgeslagen op je harde schijf misschien?

Marin Cielo
Marin Cielo10 jan. 2020 - 11:10

Koopkracht is eigenlijk heel slecht voor de mensen. Het zorgt voor enorme stress. En waarom mag er niet over migranten gesproken worden? Elk jaar een stad erbij en een overheid en media die om de verkeerde redenen zoiets als benoemen van problemen tot een besmet item hebben gemaakt. Wie denken zij daar mee te helpen? Het speelt racisten en extreem rechts in de kaart want de enigen die groeien zijn die groeperingen dus hoeveel bewijs voor het falen moet er nog komen? Of komt het inzicht dat deugen voor 't oog van het kerkvolk alleen een tijdelijke roes was pas als de PVV en FVB samen met nog wat kleintjes de tent hebben overgenomen? Of is iedereen nog overtuigd dat hier dat nooit zal gebeuren. Trump was er ook opeens, Fortuyn ook. Links speelt een gevaarlijk spel met dat wegkijken. Mijn mening.

10 Reacties
Karingin
Karingin10 jan. 2020 - 11:45

Heb je nou nog steeds niet begrepen waar het om gaat? Die "stad erbij" is het gevolg van het idee dat de economie altijd moet blijven groeien. Denk je nou echt dat ze op rechts opeens gaan denken; o nee, krimp is eigenlijk beter. Welnee. Het is allemaal gelul om de onderbuik aan te spreken, om af te leiden van de (echte, grotemensen-) problemen die ze zélf veroorzaakt hebben. Het is niet links dat wegkijkt, het is rechts dat het hele land en z'n moeder in de uitverkoop heeft gegooid en vervolgens de schuld afschuift. Lafaards zijn 't.

Satya
Satya10 jan. 2020 - 11:54

' En waarom mag er niet over migranten gesproken worden?' Ik weet niet onder welke steen jij leeft maar het gaat over niets anders als migranten. Dus om te zorgen dat racisten niet winnen ga je in hun extreem rechts gedachtegoed mee. Zoiets? Tja en dan zeuren dat racisme terug is. Hoe zou dat nu komen? Smoesjes is wat jij produceert.

Markzelluf
Markzelluf10 jan. 2020 - 11:56

@Karingin. Je schrijft: Die “stad erbij” is het gevolg van het idee dat de economie altijd moet blijven groeien. Als jij dus vindt dat we minder kunnen groeien, zul je dus ook geen probleem hebben met het verminderen van de immigratie. Bijkomend voordeel: mensen die werk doen waar je minder taalvaardig voor hoeft te zijn (schoonmakers, mensen in distributiecentra, productiepersoneel en andere, vaak lager opgeleide mensen) zullen minder concurrentie ondervinden van buitenlandse krachten en dat heeft een gunstig effect op hun lonen. Je hebt gelijk dat rechtse, vaak wat hoger opgeleide mensen daar geen belang bij hebben, maar linkse mensen snijden zo in hun eigen vlees.

Sam V
Sam V10 jan. 2020 - 12:17

@ Satya Het gaat inderdaad vaak over migratie, maar niet zinvol omdat één kant het probleem blijft ontkennen. Ik verwijt links hetzelfde te doen ten aanzien van migratie als FvD ten aanzien van het klimaat. Zolang het probleem niet erkent wordt, is een zinvolle discussie niet mogelijk. Zie ook Karingin weer in de reactie op Marin Cielo. Dus ja, zoals ook de klimaatlobby steeds groter groeit door miskenning bij rechts, wordt ook het anti-migratie sentiment groter door miskenning bij links. Wat de oorzaken ook mogen zijn, ontkennen van problemen helpt nooit.

Marin Cielo
Marin Cielo10 jan. 2020 - 12:43

Wat een onzin. Je kunt niet "rechts" de schuld geven en zelf lekker meedraaien in het "rechtse spectrum waar je zelf ook niet zonder kunt". En verder doen je jullie me een soort van dienst door precies de reacties te geven die komen vanuit het wegkijken en deugdenken waar ik het over heb. En ja, wegkijken en deugen zijn termen die als "rechts" worden weggezet, maar alleen omdat ze nogal confronterend zijn voor degenen die zich er aan schuldig maken. Populisme zit zowel rechts als links, al zullen jullie dat ook weer niet willen inzien. Want vooral heel links, zoals ik jullie inschat, heeft het alleenrecht op de waarheid. Is toch zo? Rechts is echt fout, midden zijn meelopers en gematigd links zijn slappe knieën, vat ik het zo goed samen?

Satya
Satya10 jan. 2020 - 17:26

'En verder doen je jullie me een soort van dienst door precies de reacties te geven die komen vanuit het wegkijken en deugdenken waar ik het over heb. En ja, wegkijken en deugen zijn termen die als “rechts” worden weggezet, maar alleen omdat ze nogal confronterend zijn voor degenen die zich er aan schuldig maken.' Welk wegkijken? Ik hoor jou niet over migratie redenen. Sam Migratie word veroorzaakt door oorlog die het westen brengt en het steunen van dictators. Zolang dat niet verandert vind ik dat Westerse mensen geen excuus mogen zoeken. Dat is slechts mijn mening maar ik heb het recht die te geven. Ik ben democraat genoeg om verlies te accepteren. Gelukkig zoek je niet net als Marin domme excuses voor racisme.

Katootje2
Katootje210 jan. 2020 - 19:34

Marin Cielo - Kun jij je niet beter gaan bezighouden met je aandelenportefeuille in de wapenindustrie, waar je het gisteren over had?

Marin Cielo
Marin Cielo11 jan. 2020 - 13:02

Lees mijn reactie op jouw reactie bij dat artikel waar je het over hebt maar eens ;-)

Andy JPL
Andy JPL11 jan. 2020 - 13:05

@Satya, verblind door haat reageer jij altijd zonder nuances en dan sta je nog te kijken dat merendeel van de mensen, mensen zoals jij niet meer serieus nemen? Elke vorm van kritiek meteen extreem rechts en racistisch te noemen is nogal.... euh..... extreem.

Katootje2
Katootje212 jan. 2020 - 10:31

Marin Cielo Bedoel je nu dat oude versleten verhaal over de pensioenfondsen? Waarom geef jij als aandelenexpert ons niet een paar tips inzake divestment? Wij geven ze wel weer door aan de actievoerders.

Verver
Verver10 jan. 2020 - 10:52

Al eens vaker deze reactie gepost:maar we hebben de regering die we verdienen. We accepteren steeds de kreet: 'niemand gaat er op achteruit' waardoor de overheid, de belastingdienst en de burger opgezadeld worden met een ondoordringbaar woud van heffingen en toeslagen, om maar aan een ieders wensen te voldoen. Regeldruk in onderwijs en zorg: de meeste mensen roepen bij een incident om maatregelen. De politiek reageert wel met een regeltje en bijbehorend formuliertje. Een beetje fijnstof in de lucht? Direct allerlei mensen boos en verontwaardigd roepend om maatregelen. Thuisgekomen steken ze de kaarsen en open haard weer aan, waaruit tig keer meer fijnstof komt. Hoe al deze verhalen dan gecamoufleerd worden met migranten, mis ik een beetje.

dordtenaar2
dordtenaar210 jan. 2020 - 10:44

@Salama Alleen hoe lees je deze cijfers. In 2016 waren er ruim 100.000 personen met een verblijfsvergunning. Alleen als je doorlees zie je dat mensen die een verblijfsvergunning voor 2011 hebben gehad niet meer worden meegeteld met het aantal mensen met een verblijfsvergunning. Dat zijn inwoners geworden maar ze bezetten in de meeste gevallen wel een sociale huurwoning. Elk jaar wordt ongeveer 10% van de vrij komende sociale huurwoningen toegewezen aan asielzoekers. In Nederland zijn er ruim 2.000.000 sociale huurwoningen dus ga er maar vanuit dat in de afgelopen 10-15 jaar zelfs meer dan 80.000 sociale huurwoningen naar asielzoekers zijn gegaan.

Eigenwijs2
Eigenwijs210 jan. 2020 - 7:25

Elke week een aanwas van tussen de 800 en 1200 nieuwe inwoners.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty10 jan. 2020 - 6:51

"Laat je niet om de tuin leiden. Spreek liever je walging uit over deze oude gewetenloze truc van politici om de aandacht af te leiden van hun eigen onvermogen: de schuld geven aan anderen, een zondenbok aanwijzen. Zelf buiten schot blijven." Han, toch proef ik bij jou en veel forumgenoten weerstanden om het huidige immigratiebeleid kritisch tegen het licht te houden. Merkwaardig, want onlangs schreef je zelf nog een inspirerend betoog dat het anders moet. Nu dienen er zich middenpartijen aan die dit ter discussie stellen en komt het CDA met voorzetjes die enigszins in lijn zijn met jouw "rijp en groene" ideetjes, maar is dat kennelijk ook weer niet te bedoeling. Dit wordt door jou in een reeks stukjes in scherpe bewoordingen snoeihard af geserveerd en geframed als electoraal opportunisme, afleidingsmanoeuvres en afkeurenswaardige "zondebokkenpolitiek". Ik ben ik verwarring. Verder ben ik het wel eens met jouw stukje. Ik ben overigens zeer benieuwd hoe het klimaatakkoord gaat uitpakken voor het besteedbaar inkomen van met name de middenklasse en ouderen. Het worden roerige jaren, dat is zeker.

mjansen2
mjansen210 jan. 2020 - 6:38

Over de misdaadcijfers die al jaren schijnen te dalen.....let wel de geregistreerde misdaadcijfers! ...ooit wel eens geprobeerd aangifte te doen bij de politie ? Laatst nog een vandaal die een auto had gemolesteerd ;de politie komt gewoon niet en wil ook de aangifte niet opnemen. Of een gemeenteraadslid die illegaal een schuur bouwt op gemeente terrein; er wordt niet gehandhaafd. Opportunisten, huisjesmelkers, criminelen en andere graaiers varen wel bij dit beleid bij maar de gewone burger raakt totaal gedemoraliseerd.....

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 jan. 2020 - 3:58

Tja, de pessimist bleek dan toch de realist te zijn! Ik heb er mijn buik al lang vol van, dus als ik vandaag of morgen leegloop, dan is dat bittere noodzaak!

3 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe10 jan. 2020 - 17:15

Moesten we nu juist niet minder consumeren?

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 jan. 2020 - 19:21

DanielleDefoe Wie bedoel je met 'we', de minima die al minimaal consumeren?

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 jan. 2020 - 21:37

Minder dan minimaal lijkt me niet verstandig.

Katootje2
Katootje210 jan. 2020 - 2:05

Meer, meer, meer!

5 Reacties
Katootje2
Katootje210 jan. 2020 - 2:12

Alleen moet je natuurlijk niet denken dat de racisten onder ons zich door logica laten overtuigen. Geen enkel land ter wereld heeft zoveel gelukkige tevreden hardwerkende gehoorzame burgers met een burn-out.

de Boer2
de Boer210 jan. 2020 - 13:15

Lang geleden, Koatootje was er een ziekte die hysteria heette en waarvoor slechts welgestelde en verwende dames zich lieten behandelen. Het was een modeziekte. De moderne variant daarvan heet burn out. Of heb je wel eens een tevreden lijder daaraan gezien? Iemand uit Bengalen soms?

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 jan. 2020 - 17:54

de Boer van de geschiedenis van de psychiatrie hebt u geen kaas gegeten. Anders dan de naam doet vermoeden beschouwden Charcot, Breuer en Freud hysterie niet als een vrouwenziekte. Over wat het wel was was Freud nogal vaag. Dat probleem is nog steeds niet opgelost. Burn-out doet eerder denken aan de eind 19de eeuwse neurasthenie waar gevoelige jonge mannen aan leden.

Zapata
Zapata10 jan. 2020 - 18:51

Danielle Chapeau! Neurasthenie zijn boeken over vol geschreven maar waar het volgens velen mee te maken had was een gevoel van onzekerheid, het verlaten voelen als individu in een sterk veranderende wereld en daar geen invloed op kunnen hebben en geen invloed kunnen hebben op de eigen situatie en de dwang van de omgeving op het individu. Heel herkenbaar als je het vertaalt naar de huidige tijd.

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 jan. 2020 - 19:08

niet als UITSLUITEND een

TwoTone
TwoTone9 jan. 2020 - 22:03

Nederland is voor grote groepen onbetaalbaar geworden............

JanB2
JanB29 jan. 2020 - 20:56

Hij is weer raak Han! Nog meer van dit graag.

4 Reacties
de Boer2
de Boer29 jan. 2020 - 21:30

Wie met hagel schiet op eenden raakt ook wel eens per ongeluk een houtsnip.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout10 jan. 2020 - 10:25

I second that! Han heeft een zekere gave c.q. instinct om met vrij eenvoudige woorden een conclusie te breien aan datgene wat men kan distilleren uit 'Business as usual' van Paul Mattick (eenvoudig), 'The great reversal' van Thomas Philippon (slagkrachtig boek voor hoger opgeleiden) en vooral 'The people vs democracy' van Yascha Mounk die duidelijk maken dat het sociaal darwinisme van Rutte c.s. slechts één kant van dezelfde munt vertonen waar men aan de andere kant opportunistische flapdrollen als Wilders en Baudet terug kan vinden.

LaBou
LaBou 10 jan. 2020 - 14:59

Persoonlijke ervaring boer?

JanB2
JanB211 jan. 2020 - 0:32

@ LaBou Als kwakende eend vermoed ik.

Salama.
Salama.9 jan. 2020 - 20:51

Het zijn eind 2016 ruim 100.000 personen zie https://www.kis.nl/vraag-en-antwoord/hoeveel-vluchtelingen-met-een-verblijfsvergunning-wonen-er-nederland Dat zal dan neerkomen op (ruwe schatting) 25000 woningen. Evengoed een redelijk provinciestadje bij elkaar maar gelukkig niet zo veel als jij denkt.

Middenman
Middenman9 jan. 2020 - 20:50

"Ondertussen wint de aandeelhouder." Alleen die van de hele grote bedrijven en multinationals. Gewone kleine ondernemers (90% van onze private sector) worden net zo hard gepakt. Lastenverlichting en minder regels worden ons al jaren beloofd, maar alleen het tegenovergestelde gebeurt. In mijn bedrijf gaan de lonen per januari ongeveer 10% omhoog om de wanprestaties van dit kabinet noch een beetje te verzachten. Maar hoe lang we dat gaan volhouden weet ik ook niet.

5 Reacties
de Boer2
de Boer29 jan. 2020 - 21:29

Bij uw bedrijf gaan de lonen tien procent omlaag.?. Negentig procent van de private sector zijn entrepreneurs.? Bent u wel echt de middenman? Of werkt u soms bij een circus?

Katootje2
Katootje210 jan. 2020 - 4:26

"Alleen die van de hele grote bedrijven en multinationals." Maar wel op de VVD blijven stemmen hoor, want je hebt nog 1000 euro te goed.

Libertain
Libertain10 jan. 2020 - 7:30

Mr x Mr y, Bizaar dan dat ik van vele zorgbehoevenden moet aanhoren dat ze zich liever over de grens in omringende landen gaan behandelen,. mede omdat het zorg veel completer en deskundiger zou zijn. Lezen die mensen deze mooie statistieken echt nooit?

Middenman
Middenman10 jan. 2020 - 11:31

@de Boer - de lonen gaan hier 10% omhoog, niet omlaag (beter lezen). Nederland heeft totaal 1.828.160 bedrijven. Daarvan 1.421.160 met één persoon in dienst, 1.813.000 met minder dan 50 personen, 1.824.875 met minder dan 250 personen en slechts 1.695 met meer dan 250 personen. Zelfs 99% is dus MKB. (bron: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81588ned/table?fromstatweb) @Katootje - ik heb nooit VVD gestemd en zal nooit VVD stemmen. Waarom zou een ondernemer niet links kunnen stemmen? Omdat het niet past bij de vooroordelen van Katootje?

Katootje2
Katootje212 jan. 2020 - 10:35

Middenman - Gewone kleine ondernemers (90% van onze private sector) hebben geen aandeelhouders.

Mr x Mr y
Mr x Mr y9 jan. 2020 - 20:16

“Geen wonder dat je liever over migratie begint, als je voor dit alles verantwoordelijk bent.” Wat een mineur. Ze hadden ook kunnen beginnen over het feut dat Nederland het beste zorgstelsel heeft. https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/nederland-opnieuw-het-beste-zorgstelsel-van-europa.htm Of dat de Nederlandse economie maar blijft groeien (al jaren op rij) http://www.rijksbegroting.nl/2019/voorbereiding/miljoenennota,kst248657_3.html Het aantal werklozen daalt ook https://www.ad.nl/ad-werkt/minder-werklozen-meer-banen-recordaantal-vacatures-op-arbeidsmarkt~a6e2eaa7/ 9 van de 10 mensen zijn gelukkig, en Nederland is het op 5 na gelukkigste land ter wereld. https://nos.nl/artikel/2164133-als-negen-op-de-tien-mensen-gelukkig-zijn-waarom-klaagt-iedereen-dan.html En zo is het. Je zou bijna vergeten waarom veel mensen naar Nederland willen komen.

9 Reacties
Zapata
Zapata9 jan. 2020 - 20:28

En het duurste zorgstelsel van Europa. Die economie groeit maar wat daar aan verdient wordt komt niet bij de mensen terecht die daar voor zorgen. Modale en lagere inkomens. Werkloosheid blijft stabiel momenteel maar dat komt ook omdat oproepcontracten en zelfs een krantenwijk als een baan gezien worden. Met statistieken kan je heel leuk goochelen. Negen op de tien mensen gelukkig... dat soort van onderzoekjes veeg ik toch echt mijn k mee af.

Joe Speedboot
Joe Speedboot9 jan. 2020 - 20:43

Mineur of realiteitszin.. 'dat Nederland het beste zorgstelsel heeft.' Slecht is het zeker niet, maar ga eens praten met mensen die afhankelijk zijn van zorg. Die zijn een stuk minder positief. Zij zien al jaren achteruitgang. 'dat de Nederlandse economie maar blijft groeien (al jaren op rij)' Typisch van dat kortzichtige VVD gewauwel. Wie profiteren daarvan? De lasten stijgen voortdurend en de meeste salarissen stijgen al jaren nauwelijks. Veel mensen gaan er netto in feite al jaren op achteruit. Slechts een klein groepje profiteert. 'Nederland is het op 5 na gelukkigste land ter wereld.' Dat zijn ook van die absolute non cijfers. Hoe meet je geluk op een objectieve manier? Jij mag het zeggen. 'Je zou bijna vergeten waarom veel mensen naar Nederland willen komen.' Dat het ook slechter kan wil nog niet zeggen dat het hier allemaal hosanna is. We hebben een giga klimaat/milieu probleem. De verschillen tussen arm en rijk nemen al jaren toe. Mensen met lage inkomens kunnen nauwelijks aan woonruimte komen, laat staan betalen. Hoe dacht je dat allemaal te gaan oplossen...?

Salama.
Salama.9 jan. 2020 - 20:44

Je vergeet de geregistreerde misdaad, die ook al jaren schijnt te dalen.

Mr x Mr y
Mr x Mr y9 jan. 2020 - 21:58

Zapata: “Negen op de tien mensen gelukkig… dat soort van onderzoekjes veeg ik toch echt mijn k mee af.” Gelukkig maar, anders was het 10 uit 10.

Becausky
Becausky10 jan. 2020 - 2:50

@Mr x Mr y precies, alles wat we nodig hebben is een premier van plastic ( "GAAF LAND"), sprookjes over de economische groei ( als levenselixer ) en meer van dat. We zijn de beste en worden ook dit jaar weer Europees kampioen voetjebal. En wie niet mee wil doen met de polonaise rot maar lekker op, of weg Bedankt voor je mooie steunbetuiging

Mr x Mr y
Mr x Mr y10 jan. 2020 - 11:53

Bcausky: eigenlijk zou Syrië ons geld moeten sturen. Je hebt gelijk.

Bert de Vries
Bert de Vries10 jan. 2020 - 13:21

xy, oit gehoord van gemiddelden? Ooit gehoord van selectiviteit bij steekproeven? Trouwens, ooit de werkelijkheid ontmoet? BV dat je hier en daar op het platteland na 5 uur zo'n 60 km moet rijden voor een bezoek aan een huisartsenpost? Beste zorg ter wereld?

Zapata
Zapata10 jan. 2020 - 17:27

@Bert, Ja voor de happy few.

Hallahan2
Hallahan210 jan. 2020 - 19:04

@Zapata [quote]9 van de 10 mensen zijn gelukkig, en Nederland is het op 5 na gelukkigste land ter wereld.[/quote] En die ene ongelukkige vind je volgens mij vooral hier op Joop.

F.M.A. thoe Schimmelpenninck van de Oye
F.M.A. thoe Schimmelpenninck van de Oye9 jan. 2020 - 19:37

Nederland is “druk”.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart9 jan. 2020 - 19:25

Nu de afbraak van Nederland bijna voltooid is, moet je toch iets. Zoals Hermans altijd op Gomperts trapte als-ie vond dat-ie weer 's in de media moest komen, zo trapt een politicus naar immigranten en andere mensen met een smetje, een kleurtje of een handicapje. Nee, cijfers kan-ie en wil-ie niet noemen, onze Hugo, hypocriet en hufter ineen. Maar wij kunnen dat wel. Voor één zo'n zinloze Hugo kun je makkelijk driehonderd immigranten voeden, huisvesten, opleiden en gelukkig maken. Ik zou 't wel weten. Daar is het gat van de deur.

8 Reacties
Mr x Mr y
Mr x Mr y9 jan. 2020 - 20:18

Bent u ermee bekend dat Nederland het beste zorgstelsel van Europa heeft? https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/nederland-opnieuw-het-beste-zorgstelsel-van-europa.htm Met welk land had u willen ruilen qua zorgstelsel?

Zapata
Zapata9 jan. 2020 - 20:34

@ Mr x, en het duurste zorgstelsel van Europa. Overigens is dit wel een heel erg wij van WC eend artikel. https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2017/zorg-europa-nederland-behoort-tot-duurste-en-beste

Mr x Mr y
Mr x Mr y9 jan. 2020 - 21:56

De beste zorg, en het mag niets kosten. Dat is weer typisch kneuterigheid. Zeg dan dat het zorgstelsel wel wat slechter kan, als het maar goedkoper wordt.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart9 jan. 2020 - 22:18

Het schijnt dat Nederland wat racisme, discriminatie betreft, en ja ook qua facisme, nog net niet tot de top tien behoort. Met welk land had u willen ruilen qua facisme?

Karingin
Karingin10 jan. 2020 - 8:10

Me x wordt vast betaald door De Jonge. In België wordt je trouwens veel sneller geholpen én ze werken beter samen. Het Nederlandse systeem is zo inefficiënt en onpersoonlijk als de pest.

Libertain
Libertain10 jan. 2020 - 12:46

Mr x, ("De beste zorg, en het mag niets kosten. Dat is weer typisch kneuterigheid.") Dit was juist de bedoeling en opzet toen de VVD-Premier Rutte verklaarde dat hij ons naar de utopische nieuwe zorg, die niets mag kosten, 12 jaar lang gaat leiden.

Hoofdschuddend
Hoofdschuddend10 jan. 2020 - 18:19

Hou toch allemaal op. In geen enkel land is het verschil in salarissen (En dan bedoel ik netto salaris) zo klein als in Nederland. Zorgsysteem misschien duur maar wel goed en de minima worden op allerlei manieren gecompenseerd. Ik heb 12 jaar in het buitenland gewoond maar daar hebben ze het over het algemeen niet zo goed als hier in Nederland. En als je denkt dat je het ergens anders beter hebt.. wat let je..

Hallahan2
Hallahan210 jan. 2020 - 19:10

@Grietje [quote]Het schijnt dat Nederland wat racisme, discriminatie betreft, en ja ook qua facisme, nog net niet tot de top tien behoort. Met welk land had u willen ruilen qua facisme?[/quote] En toch wagen honderdduizenden, misschien el miljoenen, hun leven om hier te kunnen komen wonen, wat trekt ze dan zo aan? Als het echt zo verschrikkelijk was zou ik als gekleurde medemens met een grote boog om Nederland heen varen.

Luneau
Luneau9 jan. 2020 - 19:09

Welke 80.000 statushouders? Zoek eerst maar even de juiste cijfers erbij, voordat je vanuit de onderbuik gaat schieten.

Thuiszitter
Thuiszitter9 jan. 2020 - 18:58

De pot mag van mij elke derde dinsdag van september sowieso anders verdeeld worden daar heeft Han gelijk in. Het afschuiven op de migranten is typisch de manier van de afgelopen kabinetten , lijkt werkelijk waar nergens op.

Buitenstaander
Buitenstaander9 jan. 2020 - 18:43

Han, misschien moeten we eens met wat minder emotie en minder in 'samenzwering' denken over migratie. Laten we op een zinnige en zakelijke manier praten over onderwerpen, en niet sommige onderwerpen in een soort van 'cordon sanitaire' plaatsen, zodat niemand er meer 'objectief' mee om durft te gaan, zoals -heel anders- bv bij kernenergie: het is zo misvormd door emoties, dat niemand in NL het nog durft op te brengen, zelfs niet in Thorium versie.

1 Reactie
Katootje2
Katootje210 jan. 2020 - 4:37

"zoals -heel anders- bv bij kernenergie: het is zo misvormd door emoties, dat niemand in NL het nog durft op te brengen, zelfs niet in Thorium versie." Logisch, want daar heeft Nederland al de nodige ervaring mee, vanwege de "suspensie-reactor" die getest werd door de KEMA. Een ingenieur van de KEMA --de hoofdverantwoordelijke voor de sturing van het 380KV-net in Nederland- vertrouwde mij ooit toe: "De mensen vergeten nogal eens dat warmte ook afval is." Het is namelijk niet zo dat die warmte gelijk in de vorm van stralingswarmte in het heelal verdwijnt. Dat gaat heel langzaam via de overdracht via koelwater en/of de lucht en dat betekent dat het milieu dus daardoor wordt belast. Thorium-reactors zijn sprookjes -rechtse sprookjes- van mensen die niet weten waar ze het over hebben en die vooral tot doel hebben om nu geen defensieve maatregelen te hoeven nemen in de vorm van minder.

Rechtse Bal4
Rechtse Bal49 jan. 2020 - 18:36

mooie circelredenatie; zo ken ik er meer: - vuurwerkdiscussie om groeiende drugsmisdaad te verdoezelen, - brand in austr om de teloorgang koraalrif te verdoezelen - fileleed met autos om benzineprijs te verzwijgen - belastingdienstproblemen om de giga ambtenarenkliek niet aan te pakken en zo ken ik er nog zeer veel meer (maar joopongevallig) dus vul zelf maar aan

3 Reacties
Bert de Vries
Bert de Vries9 jan. 2020 - 21:04

Rechtse Bal, omdat je er zo vriendelijk om vraagt, bijgaand een aantal voorbeelden van wangedrag en misleiding door de politiek. Het betreft in alle gevallen feiten. Rutte en de verpaupering van de samenleving Aardbevingen Groningen: al bijna 8 jaar wordt keer op keer schadevergoeding en herstel toegezegd. Tot op heden (eind 2019) slechts enkele gevallen afgehandeld. Toeslagenfraude: waarschijnlijk meer dan tienduizend gevallen ten onrechte als fraude behandeld, nauwelijks gevallen gecorrigeerd, wetsovertreding en aanzetten tot wetsovertreding door de ambtelijke top. Doelbewuste misleiding van de Kamer door de verantwoordelijke bewindsman. Geen consequenties in de personele sfeer. Belastingdienst: top krijgt vrijbrief voor het opstellen van een afvloeiïngsregeling. Resultaat was dat vooral hoger opgeleide deskundigen overstapten naar het bedrijfsleven waardoor de Belastingdienst kampt met een gebrekaan deskundigheid. Justitie kapot bezuinigd. Rechtspraakt functioneert niet meer naar behoren. Duizenden zaken blijven liggen door onderbemanning Politie: kapot bezuinigd en gereorganiseerd. Enorme personeelstekorten. Racisme en seksime aan de orde van dag. Justitie en OM: door vergaande bezuinigingen onderbemand waardoor de rechtsbescherming en rechtszekerheid van burgers instabiel is geworden. Defensie: kapot bezuinigd. Materieeltekorten. Onvoldoende kennis en ervaring. Uitzonderlijk slechte omgangsvormen. Failliete officiersopleiding. Onderwijs: steeds verder wegzakken op vergelijkingsschalen. Regionaal enorme personeelstekorten. Ouderenzorg: deze zorg is weg of kapotbezuinigd. Een nachtmerrie voor kwetsbaren is onvermijdelijk. Herstel van opvang is noodzakelijk. Maar geld voor de bouw van locaties ontbreekt en de personeelstekorten zijn na het ontslag van 66.000 medewerkers niet meer in te lopen. De mantelzorer heeft de zorginstellingen vervangen. Echtparen waarvan beiden dementeren, moeten zich maar redden 'zolang het gaat', wat dat ook mag inhouden. Jeugdzorg: functioneert, onder meer door reorganisaties en bezuinigingen, nauwelijks meer. De GGZ is een nachtmerrie geworden. Marktwerking heeft de toch al kwetsbare sector kompleet vernield. Fraude viert hoogtij. Het OM is door bezuinigingen op personeel niet in staat tot behoorlijke controle. De verhuurderheffing, een belasting op de huuropbrengst van sociale huurwoningen. Opbrengst rond de 2 miljard per jaar. Gaat ten koste van de bouw van sociale huurwoningen en komt deels, ondanks de huurtoeslag, ten laste van de lage inkomens. De werknemers draaien op voor het voordeel van de werkgevers. Pensioenstelsel wordt geminimaliseerd. De nieuwe opzet is er primair op gericht om de premies, en dus de kosten voor de ondernemer, zo laag mogelijk te houden. De overheid betaalt nog steeds te weinig pensioenpremie. In het Noorden komen steeds minder jongeren voor de rechter. De oorzaak is een tekort aan rechters. Het tekort aan rechters is het gevolg van bezuinigingen op Justitie. Het PAS-drama. Het PAS is onder Rutte 1 en 2 opgezet met de bedoeling om afspraken over stikstofuitstoot te omzeilen waardoor industrie en, vooral, boeren onbeperkt konden uitbreiden. Waarschuwing voor juridische onhoudbaarheid van het programma werden weggewoven. De gevolgen voor de schatkist zijn dramatisch. De aardbevingen. In 2012 werd Groningen getroffen door de aarbeving bij Huzinge. Het was overduidelijk dat de gaswinning snel moest worden afgebouwd. De regering (Rutte 2) besloot zo lang mogelijk zoveel mogelijk gas te verkopen, dus de winning werd opgevoerd. Intussen werd de Groningers schadeherstel en schadevergoeding beloofd. Achter de schermen werden zowel herstel als vergoeding zoveel mogelijk vertraagd. De eigen bijdrage in de zorg (2006) en bij ondersteuning via de WMO (2019) is voor allen dezelfde, ongeacht het inkomen. In 2006 was het argument dat een rijke met een gebroken been en een arme met een gebroken been dezelfde patiënten zijn, waarvan de behandeling hetzelfde kost. In 2020 is het argument dat hulp voor hetzelfde tarief voor tienduizenden een hele inkomensverbetering betekent. Bijna allemaal tot stand gebracht onder Rutte. Waarbij niet mag worden vergeten dat Lubbers, Kok en Balkenende vaardige wegbereiders waren. De hoofdverantwoordelijke partijen zijn CDA, PvdA, VVD en D66. Combineer dit met de massieve belastingverlagingen voor met name het bedrijfsleven en de hogere inkomens (de vlaktaks is op komst), en de conclusie dat er een proces van verpaupering plaatsvindt, is onweerlegbaar.

Paul250371
Paul25037110 jan. 2020 - 13:37

Bert de Vries Chapeau.

Rechtse Bal4
Rechtse Bal410 jan. 2020 - 18:52

@BdV, wow, tx

Martinel
Martinel9 jan. 2020 - 18:21

Heer vander Horst u heeft helemaal gelijk. Uw betoog is mij uit het hart gegrepen. Hugo de Jonge is van het padje, overigens al die neoliberale l.l non bestuurders die bijna allemaal een of andere managementfunctie bekleden. Die je kan uitwisselen binnen welk ministerie dan ook. En waar je zoals elders al is duidelijk gemaakt gewoon een andere neoliberaal voor kan inzetten. Kijk naar Bruins, die man die het Slotervaart failliet liet gaan, zie nu die Broekers Kollekes die ergens vanuit haar achterhoofd nog even haar onkunde laat blijken (moet die vrouw niet eens met pensioen, of heeft Rutte geen mensen meer?). Kleinere overheid maar wel meer dan 700 communicatiesnollen voor hemzelf? Mijn woede over bijna 10 jaar Rutte kent geen grenzen meer. Net zoals dit kabinet en haar volgers hun grenzen qua afbraak zijn overschreden. PvdA, GL, allemaal schuldig aan het hufterige beleid, dat nu in de samenleving wordt tentoongespreid. En idd, het CDA is daar hoofdschuldige aan. De schoentjes van Hugo waren en zijn zo fout!! Die man is zo fout daar kan de VVD nauwelijks tegenop. En dan Dekker en van Ark Volgens mij lachen zij in hun vuistje. Ene Blok die de hele woningmarkt kapot gemaakt heeft met die verhuurdersheffing, nu een zeer onkundig zielig BZ minister. De VVD heeft dit hele land tot hufterigheid laten verworden. Met lijstjes om dit gave land naar de burger toe te promoten. Ik zou zeggen burger, ga nadenken!!

1 Reactie
Martinel
Martinel9 jan. 2020 - 18:37

En idd de migrant wordt weer van stal gehaald om kiezertjes te winnen. Om af te leiden van de interne problemen....zorg, woningen, ov, de tweedeling die tijdens Rutte 1 steeds groteskere vormen aannemen. Nu dus de vergrijzing. Ook overal schuld aan. Nou ik ben een arme ' grijze ' dame, die zijn er namelijk ook. Sinds 2010 toen die blonde waanzinnige W, waar ik ooit aangifte tegen heb gedaan, is dit ' waanzinnige ' gave, op elk lijstje hoogscorend, behalve in menselijkheid, land geworden. Ik zou zeggen denk na! Iedereen kan nadenken en iedereen kan van partij wisselen.

Jacob2
Jacob29 jan. 2020 - 17:17

Leuk onderbuikstuk, bij de concullega's van Geenstijl denken ze ook zo over. Maar is er bewijs voor de kop boven dit artikel? Overigens ben ik ook wel cynisch genoeg om hetzelfde te kunnen denken hoor. Maar dat geldt bij alles wat uit Den Haag komt.

Jansen7
Jansen79 jan. 2020 - 17:02

Sluit het één het ander uit? Han van der Horst wijst naar de overheid die veel bezuinigd, maar hij gaat niet in op de vraag waarom de overheid moet bezuinigen. Dat kan zowel zijn om de bovenste helft van Nederland te spekken, zoals dat in de VS ook gebeurd, maar de reden kan tegelijk zijn er steeds meer hulpbehoevenden komen. De rechtse reageerders wijzen op de redenen waarom vakbonden steeds minder te zeggen hebben (voor jou 10 andere vrachtwagenchauffeurs, postbezorgers, distributiemedewerkers etc..). Plus dat

Sam V
Sam V9 jan. 2020 - 16:53

Ik sluit niet uit dat migratie voor De Jonge een fijner gespreksonderwerp is dan zaken als de zorg, het onderwijs, de koopkracht of de woningnood. Hier heeft Van der Horst een punt. Maar dat betekent niet dat migratie geen onderwerp mag zijn. Van der Horst laat namelijk tegelijkertijd precies met dit stuk (en de vorige twee over De Jonge) zien wat het grote bezwaar is van zijn redenatie. Namelijk dat hij niet wil erkennen dat anderen oprecht wel een probleem zien in de huidige wijze van migratie. Hij wuift dit weg onder het mom dat het een afleidingsmanoeuvre is. Frappant is dan wel dat het de heer Van der Horst zelf op 25 december een verhaal schreef over ditzelfde onderwerp (nog voor het interview met De Jonge) waarbij hij naast dezelfde strekking dat de aandacht voor de bevolkingsgroei een afleidingsmanoeuvre is, met het pleidooi kwam dat migratie benodigd is met één bepalend criterium: vakkennis. Zo verwoord: “Ons land ontkomt tegen de achtergrond van de tekorten op de arbeidsmarkt niet aan een actief immigratiebeleid. Criterium voor toelating is vakkennis. Niets anders.” Dus De Jonge komt met het verhaal dat de huidige wijze waarop de migratie plaatsvindt te ongecontroleerd plaatsvindt en hij daarom streeft naar een duidelijker migratiebeleid, bijvoorbeeld zoals Canada heeft. Maar dan wordt hij door Van der Horst meteen weggezet als iemand die zand in onze ogen probeert te gooien. Het lijkt mij logischer dat Van der Horst dit pleidooi van De Jonge vol omarmt. Hij zegt precies wat Van der Horst daarvoor ook aangaf: een actief immigratiebeleid is benodigd. Misschien heeft De Jonge wel goed naar de woorden van Van der Horst geluisterd alvorens hij met dit pleidooi kwam. Om trots op te zijn.

6 Reacties
MountEverest
MountEverest9 jan. 2020 - 19:28

"Ons land ontkomt tegen de achtergrond van de tekorten op de arbeidsmarkt niet aan een actief immigratiebeleid. Criterium voor toelating is vakkennis. Niets anders." Daar heeft Han wel een punt: mensen die skills bezitten die wij nodig hebben zijn altijd welkom. het zij als tijdelijke "green carder", het zij als immigrant. Veel van de huidige immigranten komen uit Oost-Europa en India.

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 jan. 2020 - 19:58

Het is geen pleidooi. Het is stemmingmakerij. Anders kwam hij wel met een plan. Een aanpak. Zoals ik dat gedaan heb met dat stuk van voor de kerst.

Sonic2
Sonic29 jan. 2020 - 22:53

@ Sam V Die vierde zin. Hoe kan je die vierde zin nu typen? Haha. Met alle respect he. "Maar dat betekent niet dat migratie geen onderwerp mag zijn." Het kan zijn dat u de afgelopen 2 decennia naar de maan ben geweest. Geen tv of internet heb gehad. 90% van het nieuws gemist heeft. En alleen de regionale omroep kon krijgen, maar over immigratie is eindeloos gepraat. Eindeloos. Heeft Han ook al vele malen dus aangestipt. Het is wel een gevoelig debat. Maar ook andersom he. Ik stelde hier een paar dagen geleden dat ik liever allochtonen heb als sommige autochtonen. Sta ik nog steeds achter. En dat viel dus ook niet lekker. En Han heeft gelijk dat de Jonge en die hele coalitie niets doet aan andere problemen. De tijd dat je alleen naar immigranten of nara links kan wijzen is wel voorbij. Laat de Jonge eerst eens andere problemen oplossen. Ik vond het praatje van de Jonge nogal demagogisch. Ben moe van politici die in de regering zitten en praten als leden van de oppositie. Zand strooien dus. Laat de Jonge wat oplossen. Al die grote woorden over immigratie. We weten het allemaal wel. Problemen oplossen. Dat moet het kabinet doen. Geen brandjes blussen. Of dit soort grote lijnen verhalen op werpen. Waar de Jonge gewoon teksten van Balkenende van 20 jaar terug herhaalt. En zo blijven we in rondjes draaien. We zijn Max Verstappen niet.

Sam V
Sam V10 jan. 2020 - 8:00

@Sonic U, en velen hier met u, snappen niet (of willen niet snappen, laat ik even in het midden) wat er bedoeld wordt als ik of anderen dit zeggen. Het gaat er om dat de ene kant het er graag over wil hebben, want probleem en de andere kant niet, want geen probleem. De discussie gaat dan ook niet over de inhoud, maar of het een legitiem gespreksonderwerp is. Rechts wil het op de agenda, dus heeft het er telkens weer over. Links duikt weg en roept afleiding en klopt niet. Einde discussie voordat we zelfs maar een begin gemaakt hebben van een goede analyse. U doet hetzelfde. U zegt: “Laat De Jonge eerst eens andere problemen oplossen”. U erkent niet dat migratie een probleem is dat nu opgelost moet worden. Daarmee mag het dus nu geen onderwerp van discussie voor u zijn. Prima, maar doe dan niet alsof het wel zo is,

Sonic2
Sonic210 jan. 2020 - 14:19

@ Sam V Net als andere rechtse drammers begint u met een vaststaand beeld van links. Links wil iedereen binnen laten. Iedereen die links is vindt dat. Links benoemt niets en al jaren niet. En benoemen dat immigratie een dekmantel is voor veel andere problemen die er ook liggen is de realiteit niet zien En weg kijken. Vervolgens vul jij in dat ik een taboe leg op immigratie en het er niet over wil hebben. Een totaal verzinsel. Want ik benoem het zelfs in dit topic meer. De Jonge doet een mediamomentje. Lost niets van de immigratie problematiek op. Pakt ook andere dossiers niet aan. Dus los de problemen op. En dat bedoel ik algemeen. Han heeft gelijk. Pure stemmingmakerij dus.Pure afleiding. Overigens heeft zelfs Fortuyn erkent dat een deel van de immigratie problemen ook een sociaal economisch probleem is. Het is natuurlijk een vicieuze cirkel. Dus u heeft niet door dat Han met een pleidooi van de verhoging van de koopkracht in feite ook andere problemen mee neemt. Een deel van de immigratie problemen is ook een economisch probleem. Het is niet dat er villa's zijn in de buitenwijken van Parijs. Of dat mensen gaan rellen omdat ze nog 300 euro per maand over houden. En het is ook niet zo dat als je uitkeringen verlaagt. Mensen met geestelijke problemen de straat op schop dat je een veilig straatbeeld krijg. Dus u beroept zich op benoemen en beroept vervolgens het negatieve. Als we het over immigratie hebben moet het over de islam gaan. Eenzijdige benadering. Eigenlijk zou u het economische pleidooi van Han moeten omarmen. En als u echt begaan bent met de oplossing van dit soort culturele problematiek dan is erkennen dat het ook een economisch onderdeel is noodzakelijk. Ook een GGZ/geestelijk deel. En voordat u weer langs me heen praat( omdat ik nu al weet dat u het niet goed gaat lezen en zoals het elke nationalist betaamt alles uit zijn verband trekt) de islam helpt ook niet altijd. En ik ben ook niet voor een volledig "open" immigratiebeleid. Maar je mag het verleden van het CDA ook volgen. Je mag ook andere dingen er bij betrekken. Normaal toch?

Sam V
Sam V10 jan. 2020 - 23:48

@Sonic Nog even een iets kortere reactie op uw woorden omdat ze wat vreemd overkomen. Zoals: “ Net als andere rechtse drammers begint u met een vaststaand beeld van links.” Terwijl u daarvoor zelf in uw eigen reactie op het stuk van Van der Horst, waarin u Lyndon B Johnson aanhaalt, allerlei algemene beweringen doet over rechts. Maakt u dat tot linkse drammer? Ik zou dat niet zeggen. Maar wellicht uzelf wel dan. Ander voorbeeld: “ Vervolgens vul jij in dat ik een taboe leg op immigratie en het er niet over wil hebben. Een totaal verzinsel. Want ik benoem het zelfs in dit topic meer.” Ja nu, nadat ik zeg dat het links niet over de problemen wil praten. Hoewel dat ook te betwijfelen valt. U lijkt in uw woorden immigratie als een gegeven te beschouwen en zoekt naar oplossingen voor de gevolgen. Preventie is toch echt beter dan genezing.

Sonic2
Sonic29 jan. 2020 - 16:25

Dat was wat Lyndon B Johnson ook al zei in de jaren 60 geloof ik. https://www.goodreads.com/quotes/9150190-if-you-can-convince-the-lowest-white-man-he-s-better “If you can convince the lowest white man he's better than the best colored man, he won't notice you're picking his pocket. Hell, give him somebody to look down on, and he'll empty his pockets for you.” Maar het woord immigratie kan je ook vervangen door de kosten van de energietransitie, EU, Brexit. En uiteraard ook oorlog. Wat dan weer een soort van reactie is op terrorisme. Wat je weer in de veiligheid paragraaf kan plaatsen. En uiteraard een kopie maken van linkse plannen. En ook strategisch stemmen. Niet dat het allemaal onlogisch klinkt. Soms klinkt het ook logisch, maar in werkelijkheid richten rechtse en semi rechtse partijen economische puinhopen aan. En is het ook een afleiding. De laatste tijd komt er vaak de kandidaat bij. Corbyn is een slechte kandidaat. En de Democraten hebben slechte kandidaten. En als die truc niet meer werkt dan moeten er 4 dames van kleur worden bijgehaald. Allemaal om te voorkomen dat de Democratische kiezers gewoon in normale aantallen opkomen en de GOP in combinatie met die Oranje zot naar de vuilnisbelt der geschiedenis stuurt. In Nederland is het niet anders. Allemaal dingen worden er bij gehaald om eigenlijk te verhinderen dat het economische systeem wat rechts/uiterst rechts en ook half links/ rechts heeft gevormd niet werkt. Daar kan je ook nog het bevorderen van thuisblijven bij optellen. En uiteraard ook het tekort. We moeten nu bezuinigen of anders dondert in 2060 de economie in elkaar. Of 2090. Je moet inderdaad wat en je moet inderdaad creatief zijn om mensen te laten weg kijken terwijl rechts en uiterst rechts nooit wat voor hun doen. En hun prestaties niet bestaand zijn of heel klein en bovendien schromelijk overdreven. Goed gezien van Han en goed geduid. Nu wil ik niet zeggen dat links foutloos is. Maar links laat zich wel te veel leiden door het narratief van rechts.

Zapata
Zapata9 jan. 2020 - 16:08

Ach dat roept de VVD al een jaar of 10, en het CDA ook. Mochten ze echt vinden dat het immigratie beleid zo een puinhoop is dan hebben ze dat aan zichzelf te danken. En ze gaan er echt niets aan veranderen. Waarom niet? Nou het is wel zo dat Nederland er 130.000 nieuwe ingezetenen per jaar bijkrijgt maar de meeste daarvan komen uit de EU. Veruit de meeste daarvan. Wil je daar iets aan doen dan moet je Schengen opblazen. Nou ze kijken wel uit. Want pecunia non olet. Toch is het niet vol te houden zoveel immigratie. Waarvan het merendeel in de Randstad terecht komt. De woningmarkt zit in crisis en de druk op de sociale voorzieningen neemt alleen maar toe. Het wegennet slibt dicht en het openbaar vervoer is overbelast. Voor de leefbaarheid en het milieu is het ook niet best. We worden niet het nieuwe Berlijn aan de Rijn maar Jakarta aan de Noordzee. Verder trekken heel wat mensen weg uit EU landen die daar heel hard nodig zijn.

1 Reactie
frankie48
frankie4810 jan. 2020 - 22:43

Beste Zapata, Natuurlijk gaat het CDA daar ook niets aan doen, en dat begrijpt Han net zo goed, maar bij Han draait het duidelijk om iets anders. Daarom had ik als ik jong zou zijn geweest, al op eerder moment in deze discussie aan Han gevraagd hebben, of hij zijn advies aan andersdenkende om te gaan nadenken over sterilisatie, of die niet omgezet kan worden tot een advies om op de leeftijd die hij nu bereikt heeft, om eens na te gaan lopen denken om op een waardige manier uit dit leven te gaan stappen. Zodat wij de weinige overgebleven bevochten verworven rechten van voor het neoliberale tijdperk ook aan onze kinderen en kleinkinderen zouden kunnen overdragen, en de strijd met het neoliberale kapitalisme aan zouden kunnen gaan om een gelijk speelveld te gaan creëren voor iedereen die in een achterstandspositie zitten in de EU , en daar is het vrije verkeer voor werknemers in de EU die voor een ernstige verstoringen van onze arbeid- en woningmarkt, of een dreiging daarvan in ons land gaat veroorzaken, gewoon het verkeerde instrument voor. En als de financiële ondersteuning tegen armoede in EU-lidstaten waar de sociale voorzieningen nu toch al minimaal zijn wel wegbezuinigd kunnen worden in een nieuwe EU meerjarenbegroting, dan zou ik als Han zijnde mij eens gaan afvragen of dat wel strookt met solidariteitsgedachte waar de EU op gestoeld is die hij hier te vuur en te zwaard verdedigd als het om het vrije verkeer van personen gaat.

de Boer2
de Boer29 jan. 2020 - 15:57

De woningnood in 1945? In 1945 was er zoveel aan nood, lag er zoveel puin en was er zoveel te doen dat dat raar opgekeken werd als je dat woord maar zou bezigen. Stelletjes gingen gewoon ergens op zolder wonen en als ze alleen waren op kamers, zonder bezoek van de andere sekse. En hun kindertjes dus ook en dat duurde tot diep in de zestiger jaren. OK boomers, dat vergeten we maar even net als de kleuters van de jaren 40 tot 45, die naar de gaarkeukens moesten, En dan had je ook nog die Joodse kindertjes, die met hun moeder mee moesten. Eerlijk gezegd is het schaamteloos om anno 2020 dan nog te spreken over een ramp als een grote bosbrand ver weg in een rijk land of een schaarste aan huizen nu.. .

frankie48
frankie489 jan. 2020 - 15:49

Beste Han, Een logische opsomming over de toenemende tweedeling van de samenleving tijdens neoliberaal afbraakbeleid, met daarbij maar een summiere opsomming van sommige negatieve gevolgen die voor de minder koopkrachtige en vermogende in onze maatschappij na de liberalisering en privatisering met daarover heen de verschillende crises is ontstaan. Maar waarom jij niet wil dat wij gaan nadenken over de gevolgen van neoliberaal beleid wat het Vrije Verkeer van Personen in een verdrag van Lissabon is gaan heten, en dat nadat jijzelf uit alles wat dat neoliberalentuig vrijgegeven heeft hierboven wel de negatieve gevolgen gaat lopen opsommen, dat begrijp ik niet helemaal.

4 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen9 jan. 2020 - 15:56

nadenken is goed, napraten niet zo.

Zapata
Zapata9 jan. 2020 - 16:10

Pro EU dus die olifant in de kamer mag niet benoemd worden.

frankie48
frankie489 jan. 2020 - 17:50

Beste Kick, Dat nadenken laat ik wel aan u over, maar verward linkse vooruitstrevend politiek vooral niet met het alleen maar willen zakkenvullen, anders wordt het zo moeilijk voor mij om de problemen van tegenwoordig aan neoliberaal rechts beleid te blijven koppelen

stokkickhuysen
stokkickhuysen9 jan. 2020 - 23:19

nadenken laat ik wel aan u over Dank je wel 'verwar linkse vooruitstrevend politiek vooral niet met het alleen maar willen zakkenvullen, Frank, ik verwar linkse vooruitstrevende politiek niet met alleen maar willen zakkenvullen, dus deze vink ik af als 'check' anders wordt het zo moeilijk voor mij om de problemen van tegenwoordig aan neoliberaal rechts beleid te blijven koppelen' Dus omdat ik het niet heb verward wordt het voor jou niet moeilijk. Zorg je wel dat je het zelf ook niet verwart? Geen dank.

TigressApril
TigressApril9 jan. 2020 - 15:13

Geen immigranten, geen woningsnood (100,000 mensen minder per jaar erbij). Bij dezelfde hoeveelheid bouw zelfs een gigantisch overschot aan woningen. De bevolking is krimpende zonder migranten, zo simpel is het. Het merendeel is laagopgeleid (blijkt keer op keer) en komt niet aan de bak op de arbeidsmarkt. Het hierheen halen van allemaal kansloze consumerende migranten is een symptoom van het doorgeslagen kapitalisme. Ook de bezuinigingen horen daarbij ze zijn hetzelfde. Het is dus logisch dat we het beleid van kansloze massa-migratie en bezuinigingen allebij veroordelen.

3 Reacties
Luneau
Luneau9 jan. 2020 - 19:03

Het migratiesaldo is 80.000 en daar vallen ook kinderen stelletjes en gezinnen en studenten onder. En Polen die in vakantiehuizen en caravans worden gepropt. En gezinshereniging (40%) waarvan de hier wonende partner al een woning heeft. Dus voor migranten zijn er maar een vrij klein aantal woningen nodig. Verder is er een tekort van zo'n 263.000 woningen en werden er tijdens de crisis jaarlijks zo'n maar zo'n 45.000 en in 2018 zo'n 66.000 woningen bijgebouwd. Zelfs als je migratie helemaal stopzet, dan duurt het nog wel 4 of 5 jaar voor er genoeg woningen bijgebouwd zijn. Maar ondertussen mis je wel de inkomsten van een groot gedeelte van de migranten: arbeidsmigranten (25%). Wat dat doet voor de economie, lijkt me ook niet gunstig. Verder had de woningnood helemaal niet zo uit de hand hoeven lopen. Maar ja, beleid van het kabinet mbt woningcorporaties, hypotheekregels, bejaardenhuizen sluiten, etc heeft het allemaal verergert. Niet dat handjevol migranten. En we mogen ook wel eens de hand in eigen boezem steken. Hoeveel groter wonen we niet dan vroeger? Daar waar onze ouders met hun broers of zussen een kamer moesten delen, heeft nu elk kind een eigen slaapkamer en is er vaak nog een speelkamer én logeerkamer. Bovendien zijn er door het toegenomen aantal scheidingen ook meer woningen nodig. Heeft allemaal niets met migranten te maken, maar dat het is natuurlijk simpeler en sneller om 1 groep mensen als zondebok aan te wijzen voor complexe materie. Bronnen: https://decorrespondent.nl/9492/de-huidige-woningnood-had-deels-voorkomen-kunnen-worden-zegt-deze-hoogleraar/754167876-c149862e https://twitter.com/Daisyvliegentha/status/1214450863525257216?s=19 https://www.ftm.nl/artikelen/jongeren-achteraan-corporatiewoning

dordtenaar2
dordtenaar210 jan. 2020 - 10:54

@luneau Polen die in vakantiehuizen en caravans worden gepropt vallen buiten de aantallen migranten. Om onder migranten te vallen moet je ingeschreven staan in het bevolkingsregister en de polen die in vakantiehuizen en caravans worden gepropt vallen daar niet onder. De Polen die in huizen worden gepropt vallen er meestal wel onder. Wel of niet toestaan van vaste bewoning.

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 jan. 2020 - 18:26

Er wordt geen rekening gehouden met gezinsverdunning. Er worden dure (tot onbetaalbare) huizen gebouwd voor gezinnen ipv kleine appartementen voor 1 en 2-persoonshuishoudingen. Ook veel oudere dames blijven alleen achter zonder hun te grote huis te kunnen verlaten.

Bert de Vries
Bert de Vries9 jan. 2020 - 14:41

Het beleid van De Jonge is geheel in lijn met het neoliberale beleid dat sinds eind jaren "70 is gevoerd, en dat voluit is gesteund door het CDA. In die tijd is het pensioenstelsel gesloopt, is de zorg aan het verbrokkelen, is het onderwijs een ontwikkelingsproject geworden, is het woord 'verzorgingsstaat' een walgelijke linkse term gewoden en vervangen door de term 'participatiesamenleving' (copyright Rutte & Samsom), zijn sociale voorzieningen gereduceerd tot onder het minimum, wordt de rechtsbescherming van de mensen met de laagste inkomens beeindigd, en zo zijn er legio voorbeelden te geven. Het geheel kan worden samengevat in de uitdrukking 'verpaupering van de samenleving'. Critici van dit rampzalig beleid zijn standaard weggehoond als 'zij die langs de kant staan te roepen'. Intussen is de verpaupering an de samenleving zover gevorderd dat je mag stellen dat er geen weg terug meer is. Indicatief is het verweer van De Jonge op de afschaffing van de inkomenstoets. Hij zei dat het wel goed was dat honderdduizenden daardoor een aanzienlijke inkomensstijging zouden krijgen. Alleen al het lef om een maatregel te verdedigen die welgestelden rijker maakt en die ten koste gaat van de armsten, maakt duidelijk hoe vanzelfsprekend het walgelijke is geworden.

3 Reacties
Kuifje3
Kuifje39 jan. 2020 - 16:21

Gisteren was het beter. Maar morgen wordt het nog slechter,

Bert de Vries
Bert de Vries9 jan. 2020 - 18:37

Kapje, ga naar de verliezers van de globalisering en spreek deze bemoedigende woorden daar. Ga naar de kinderen die niet worden geholpen doordat er teveel is bezuinigd op de jeugdzorg. Ze zullen er van opknappen.

Kuifje3
Kuifje323 jan. 2020 - 15:00

@Bert de Vries: Gelukkig hebben we de staatsschuld de afgelopen paar jaar terug weten te brengen van bijna 80% naar 50%. Lekker belangrijk die burgers waar u het over heeft toch? Overigens heeft dit niet met globalisering te maken, maar met jarenlang wanbeleid. Zoals ik al zei: Het gaat nog veel slechter worden in Rutte IV.

Phantom3
Phantom39 jan. 2020 - 14:39

Den Haag lult vooral over het klimaat.

1 Reactie
Kuifje3
Kuifje39 jan. 2020 - 16:19

Ook daar begrijpen ze helemaal niets van. Ik ook niet trouwens, maar ja ik zit dan ook niet in de regering.

Kuifje3
Kuifje39 jan. 2020 - 14:38

Eigenlijk te triest voor woorden. We hebben de afgelopen 30 jaar de grens wagenwijd open gezet voor met name gelukszoekers uit Turkije en Marokko en nu de grens van wat we aankunnen zo ongeveer wel bereikt is laten we mensen uit oorlogsgebieden het liefst helemaal niet meer binnen. Ineens "schrikt" onze elite van cijfers die een ieder die in een van onze grote steden woont al heel lang heeft zien aankomen. Natuurlijk waren mensen die waarschuwden voor deze situatie fascist of zo (denk aan wat Bolkenstein en Fortuyn in het verleden over zich heen kregen en wat Wilders nu overkomt), maar nu ket kalf al in staat van ontbinding is heeft Den Haag de put eindelijk ontdekt en zijn ze daar opnieuw het verkeerde probleem aan het oplossen. Voor mij is een vluchteling uit oorlogsgebied nog steeds welkom, maar moeten we mensen die misbruik maken van ons systeem met pek en veren weer worden teruggestuurd. Werken deze mensen niet mee dan zijn daar echt goede oplossingen voor te bedenken. Waar een wil is... En natuurlijk heeft Han in dit artikel groot gelijk. Het is een afleiding van het mismanagement van hunzelf. Overigens gaat dat al wat langer terug dan de kabinetten van Rutte. Denk daarbij ook maar aan het verkwanselen van heel veel kerntaken (zoals zorg en energie) door de kabinetten van Kok (Paars 1 en 2) en het weggeven van ons land aan de EU door Bak Ellende ondanks 2/3 aan tegenstemmers bij HET Referendum.

2 Reacties
gimli55
gimli559 jan. 2020 - 16:48

@Kapje Van alle immigratie is het asielzoekers deel maar 6%. 94 % zijn expats, oostblokkers en andere werkzoekenden uit de steeds groter wordende EU. Dit is geen asiel probleem, maar een politiek probleem ontstaan met goedkeuring van de neoliberale partijen voor goedkope werkkrachten, waardoor de gewone burger geen toename van zijn besteedbaar inkomen ziet, maar Rutte wel naar een kunstmatig goede economie kan wijzen door laag gehouden salarissen van de gewone burger. Daardoor is er ook woningnood en bekomende extra kosten voor de zorg. De kosten worden gesocialiseerd en de winsten geprivatiseerd, een natte droom voor neoliberaal Nederland.

Kuifje3
Kuifje323 jan. 2020 - 15:10

Ik twijfel aan uw percentages, maar deel het grootste deel van uw conclusies. Wel denk ik dat de hele Nederlandse politiek (op een enkeling na) hier heeft liggen snurken. Ontwikkelingen zoals bevolkingsgroei, leeftijdsstijging, woningtekorten, enzovoorts zijn zaken die je jaren en jaren vooraf kan zien aankomen. Wat die geweldige economie betreft moet ik het nog maar zien trouwens. De volgende wereldwijde klap komt er al snel aan als er weer eens een grote bank zoals nu in Duitsland in elkaar stort.

hannes59
hannes599 jan. 2020 - 14:06

En volgend jaar zijn we alles weer vergeten en stemmen weer vrolijk op de 3 grote partijen. Dementie treed vaak heel vroeg in , in een verkiezingsjaar. Maar er zijn ook andere partijen, oa. de SP. Alleen jammer dat ze zo kleurloos zijn..... Op Renske na????

3 Reacties
harmmeijer
harmmeijer9 jan. 2020 - 15:41

De mens is kort van memorie als het om dit soort zaken gaat: 6 tot 8 weken.

Zapata
Zapata9 jan. 2020 - 16:19

Als ze niet kleurloos zijn worden ze afgemaakt in de media.

gimli55
gimli559 jan. 2020 - 16:51

@Nahlork Als je keuze afhankelijk is van poppetjes en kleur en niet van inhoud, verandert er niets. Blijf vooral weg van kleurloze integere betrouwbare politici. Kies de mensen met kekke schoentjes zoals de Jonge, geen inhoud zorgt voor visieloos geleuter en inhoudloos beleid.

vdbemt
vdbemt9 jan. 2020 - 13:44

Ja. Zo zie ik het ook. Is het dan toch niet vreselijk wonderlijk dat dit gedachtengoed iedere keer wint? Waar is het verstand als men stemt?

4 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman9 jan. 2020 - 15:46

Dat kun je je idd afvragen. Rechts slaagt er bijna altijd in om de discussie naar migratie, vluchtelingen, moslims e.d. te verschuiven. Zondebokkenpoltiek: terwijl de rijken rijker worden en voorzieningen afgebroken, worden mensen met een ander kleurtje of een andere cultuur als het ‘probleem’ aangewezen. Alleen een heel krachtig en compromisloos links kan denk ik tegengas geven. Zolang links een deel van het verhaal van rechts overneemt of zich bijna excuseert voor bepaalde standpunten, zal rechts blijven winnen. Op dit moment is wel interessant wat er in de VS gebeurt: Bernie Sanders is iemand die zich nergens voor excuseert, steeds hetzelfde verhaal vertelt (tegen de billionaire class, voor Medicare for All, radicale verhoging minimumloon) en waar mogelijk de aanval kiest. Je ziet dat hij steeds meer mensen weet te overtuigen. Dat hebben we hier ook nodig: een compromisloos en aanvallend links.

gimli55
gimli559 jan. 2020 - 17:00

@Mark Dat hebben we in de SP, maar laat vooral de media de meute bewerken en de partij weg zetten als onmogelijk, onverantwoordelijk, rampzalig. De kluit wil belazerd worden door volksverlakkerij. Onze standpunten zijn al 40 jaar constant en duidelijk. Bewijzen van de rampzaligheid van de marktwerking zijn overduidelijk. Corruptie, wanbeleid bij toezicht is alomvattend, Het duurt 23 jaar voordat de vliegtuigramp van Faro eindelijk openbaar wordt. De chaos bij de belastingdienst over de kindertoeslagen heeft 15 jaar doorgeetterd. Maar ja, de SP wil geen verantwoordelijkheid dragen. Dank je de koekoek, dat wil je toch ook niet. Je wilt toch niet echt meeregeren met deze asociale kloothommels?

Meer Informatie
Meer Informatie9 jan. 2020 - 17:09

In een kapitalistisch systeem heeft diegene met het meeste geld het voor het zeggen. Helemaal als werkgever. Want wat gaat een land doen als de grote bedrijven naar een ander land verhuizen samen met hun fabrieken, omdat het elders goedkoper voor ze is te produceren? Dan is er geen werk en geen inkomen meer in het land wat ze achterlaten. Maar hoe dan ook, de grens open zetten voor massa's emigranten terwijl er al geen betaalbare woonruimten zijn voor zoveel mensen in ons land -die daarom op hun 30e nog bij hun ouders wonen is misdadig tegen de hier al bestaande bevolking. En ook omdat het uiteindelijk het hele sociale systeem zal doen klappen als het zo doorgaat.

gimli55
gimli559 jan. 2020 - 20:32

@Meer informatie Het betalen van 0% winstbelasting en het binnenharken van €10 miljoen subsidie door Shell hoort hier zeker ook bij. Je kunt je zo langzaam afvragen wat de werkelijke bijdrage van Shell is in Nederland. Bedrijven profiteren optimaal van dit neoliberale beleid, goedgepraat door meelopers. De bedrijven dreigen als jankende kleuters constant dat ze weg gaan als ze hun zin niet krijgen. De infra structuur van Nederland, het onderwijs en de zorg worden niet gesteund door de multinationals, terwijl ze er wel gebruik van maken. Zoals ik al zei, de kosten worden gesocialiseerd en de winsten geprivatiseerd, met de afbraak van Nederland tot gevolg. Zowel sociaal, qua duurzaamheid en verder vele maatschapelijk relevante zaken worden afgebroken door de laatste 10 kabinetten. Pensioenfondsen geplundert door de graaiende politiek enz.enz.enz.

Leontrotsky
Leontrotsky9 jan. 2020 - 13:41

Als Nederland het "Berlijn aan de Rijn" wil worden waar de politiek en de bevolking van Nederland grotendeels achter staat zal alles moeten veranderen. Er zullen grote aantallen migranten nodig zijn (meer dan de 80.000 per jaar die we nu erbij krijgen) en er zullen vele miljoenen woningen gebouwd moeten worden. De landbouw (waar Nederland geen ruimte voor heeft zowel qua oppervlak als qua natuur en klimaatbehoud) zal moeten worden verhuisd naar andere landen die hiervoor veel geschikter zijn (denk aan Oekraine, Hongarije en Polen). Deze landen hebben wel ruimte voor landbouw en ook nog ruimte qua natuur en milieu. Als we het Nieuwe Berlijn aan de Rijn kunnen worden zal de welvaart in Nederland exponentieel toenemen en zal dit niet alleen voordelig zijn voor de huidige Nederlanders maar ook voor mensen uit derde wereldlanden. Het is dus een winwin situatie. We krijgen een nieuw en beter land en dit is positief voor iedereen (behalve uiteraard voor de extreemrechtsen uit CDA, VVD en FvD).

4 Reacties
Markzelluf
Markzelluf9 jan. 2020 - 15:06

Ja, een omgekeerde Verelendung zal de linkse partijen goed doen..... waarom stellen linkse partijen de portemonnee altijd centraal? Rechts doet dat ook al. Ik zou voor iets anders kiezen

Lowieke de Vos
Lowieke de Vos9 jan. 2020 - 15:18

Je ziet iets over hoofd. De lanbouw, veeteelt en aanverwante sectoren (slagerijen, zaadbedrijven etc) zijn samen goed voor een exportoverschot van meer dan E80 miljard. Deze bedrijven zijn bijna allemaal puur Nederlands en dragen dus dik bij aan de schatkist. Door deze bedrijven weg te jagen en in te ruilen voor kansarme immigranten waarvan zo'n 75% voor altijd in een uitkering blijft, onstaat er een enorm gat in de begroting en leidt dit tot enorme lastenverzwaringen. Een voordeel: binnen een paar jaar is Nederland netto ontvanger van de EU.

TigressApril
TigressApril9 jan. 2020 - 15:19

Hoe gaat iedereen er op vooruit als we met nog meer (onrendabele) migranten op een kluitje zitten? Je zegt feitelijk dat ik als een soort rat veel te dicht op elkaar moet leven in een soort giga stad. Als er iets is dat ik haat dan is het wel de drukke stad. Waarom is het niet positief voor kiezers van CDA, VVD en FvD? Die houden toch zo van exponentieel toenemen van hun poen? En natuurlijk van loonslaven voor hun bedrijven.

stokkickhuysen
stokkickhuysen9 jan. 2020 - 16:15

waarom stellen linkse partijen de portemonnee altijd centraal Het probleem waar we nu mee zitten, een onderkant die zichzelf nauwelijks kan bedruipen, is het evaolg van een linkse politiek die rechten ruilde tegen geld. Nu beginnen de rechtse partijen aan die rechten te morrelen. En dan zeg jij dat links haar positie moet veranderen? Wat ik het meest wonderlijk vind is dat mensen die voor hun eigen portemonnee links zouden moeten stemmen dat consequent niet doen. Dat is denk ik het gevolg van de oude uitruilpolitiek.

Eigenwijs2
Eigenwijs29 jan. 2020 - 13:41

Neemt niet weg dat de 133.000 immigranten die in 2019 hun heil in NL gezocht hebben de belastingbetaler netto pecunia kost.

6 Reacties
vdbemt
vdbemt9 jan. 2020 - 14:40

Ja. Maar lees nog even goed: "De rekening wordt huis aan huis bezorgd in de Vinex-wijken en de oude volksbuurten, niet in Hillegersberg, Aerdenhout, Rozendaal of Marlot. Dat is het product van Rutte I, II en III. Daar gaat het om." Dat kan dus anders. En daar red je levens mee.

Eigenwijs2
Eigenwijs29 jan. 2020 - 15:09

Omdat er van de "Jan Modalen" er het meest zijn. Door de grote aantallen sluis je daar het meeste geld weg. De Aerdenhouts en Marlots zetten geen zoden aan de dijk.

FransBrinkman
FransBrinkman9 jan. 2020 - 15:57

De buitenlandse studenten brengen misschien geld in het laatje, even plussen en minnen?

Mark Huysman
Mark Huysman9 jan. 2020 - 15:57

@Eigenwijs Flauwekul. De rijkste 5% bezit bijna 30% van alle rijkdom in Nederland. De rijkste 0,1% (7600 huishoudens) heeft 11% van al het vermogen in Nederland.

vdbemt
vdbemt9 jan. 2020 - 16:26

@Eigenwijs. " De Aerdenhouts en Marlots zetten geen zoden aan de dijk." En gij gelooft het. En denkt daarmee dat het niet anders kan. Wanneer er 1 ceo is, die in 1 dag hetzelfde verdient als jan modaal (daar is er niet 1 van, maar veel), dan kan het best anders.

vdbemt
vdbemt9 jan. 2020 - 16:27

dan wel natuurlijk in 1 dag hetzelfde als jan modaal in het hele jaar.

DenFlexwerker
DenFlexwerker9 jan. 2020 - 13:09

"Dit alles gebeurt in een land waar de woningnood weer terug is op het niveau van 1945 terwijl de sociale voorzieningen zo zijn uitgekleed dat je van een verzorgingsstaat nauwelijks nog kunt spreken". Nou, dat is een prima reden om ook over migratie te spreken. Dan zal je toch eens moeten kijken hoe je de beschikbare middelen aan wendt. Mensen toe laten die vooral een beroep op middelen doen maar geen nieuwe middelen opnemen, speelt wel degelijk een rol. Ja zeker. "Migranten zijn de schuld van deze ellende", is goedkope onzin. Even goedkope onzin als dat migratie geen rol speelt hierin. Bestuurders die de migratie-olifant genegeerd hebben, hebben dus ook wat uit te leggen. Laten we maar ook gelijk die andere olifant benoemen: de EU. De inflatie, die salarissen en pensioenpotten uit holt, is bepaald niet geheel natuurlijk. De Europese bank schept geld als de ziekte. Dat kan best een goed idee zijn, om tijdens een recessie zo de economie aan te wakkeren. Maar tijdens hoogconjunctuur is dat dwaasheid. Je krijgt dit soort ellende, procyclisch beleid en wat ga je doen als je er een recessie komt waarbij je instrumenten al verbruikt zijn? Kennelijk was heel Europa onder één munt, toch niet het juichverhaal. Tien jaar geleden een dubbele dip en nu kunstmatige inflatie. Maar ook over die andere zaken die Han, wel noemt: daar gaat de EU nu ook veel over. Dus laten we deze twee olifanten dus vooral eens niet negeren.

4 Reacties
vdbemt
vdbemt9 jan. 2020 - 14:47

"Dan zal je toch eens moeten kijken hoe je de beschikbare middelen aan wendt. " Precies. Dáár ligt de kern. Om te beginnen: wát zie je als 'beschikbare middelen"? Met" “De rekening wordt huis aan huis bezorgd in de Vinex-wijken en de oude volksbuurten, niet in Hillegersberg, Aerdenhout, Rozendaal of Marlot. " worden die vooral gehaald bij diegenen die het al niet zo breed hebben. En niet bij die het wél breed hebben. Als je dus een andere kijk hebt op "beschikbare" middelen (door het daar óók te halen), kun je dus al veel meer.

Joe Speedboot
Joe Speedboot9 jan. 2020 - 15:38

'de EU. De inflatie, die salarissen en pensioenpotten uit holt,' Daar moet je niet de EU maar degenen -de aandeelhouders en ceo's- die die winsten opstrijken voor aankijken. Die investeren namelijk al jaren liever in financiële producten, vastgoed en verzekeringen dan in zaken waar bedrijven en mensen beter van worden. Dat bijv de vastgoedprijzen mede daardoor de pan uitreizen levert hun alleen maar meer op.

DenFlexwerker
DenFlexwerker9 jan. 2020 - 18:23

@Joe Speedboot: jij noemt geen geldscheppende zaken. Iets wat de ECB wel is.

Joe Speedboot
Joe Speedboot9 jan. 2020 - 20:55

'jij noemt geen geldscheppende zaken. Iets wat de ECB wel is.' Naar wie gaat dat geld? Follow the money, slimmerik ipv te blijven hangen in dat opgedrongen uitgekauwde populistische frame dat het allemaal door de EU/ECB zou komen. De EU faciliteert dat systeem, maar nationale regeringen doen dat echt niet minder. Sterker, met de EU zou men nog enigszins een vuist kunnen maken (wat men niet doet), In bijv de UK na de Brexit hebben dat soort krachten binnenkort helemaal vrij spel.

Jaap1002
Jaap10029 jan. 2020 - 13:09

Quote: "Het laatste staaltje hiervan werd dinsdagavond boven water gehaald op NPO1. Om stapeling van eigen bijdragen te voorkomen heeft minister Hugo de Jonge – visionair denker en geniaal bestuurder als hij is – de inkomenstoets afgeschaft, die werd toegepast als een hulpbehoevende bejaarde hulp in de huishouding aanvroeg. De eigen bijdrage is vastgesteld op negentien euro voor iedereen, arm of rijk. Daardoor doen welgestelde bejaarden met een hoog pensioen de hulp in de huishouding de deur uit om zo’n goedkope schoonmaakster van Hugo in huis te halen. Alleen: de kosten zijn niet voor het rijk maar voor de gemeente." Ik vraag me af of de gemeenten de landelijke overheid niet voor de rechter kan dagen. Wat Urgenda kan moeten zij toch ook kunnen? Of is de gemakkelijkste weg voor de gemeenten om de burger verder uit te persen?

2 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans19479 jan. 2020 - 15:14

U wilt dat de rechter de parlementaire democratie (nog een keer) buiten spel zet?

Luneau
Luneau9 jan. 2020 - 19:16

Frans, je bedoelt dat de rechter recht spreekt over de wetten van het land.

Marcus A.2
Marcus A.29 jan. 2020 - 12:51

Aangezien we in Nederland toch vooral te veel consumeren is een daling van de koopkracht misschien zo verkeerd nog niet. Alleen de scheve inkomensverdeling is een probleem, niet het dalen van de koopkracht.

2 Reacties
Willem D2
Willem D29 jan. 2020 - 15:48

Helemaal goed Marcus. Nieuws gemist de laatste maanden dat de middeninkomens het zwaar hebben?

Marcus A.2
Marcus A.29 jan. 2020 - 16:38

"dat de middeninkomens het zwaar hebben" Zwaar is natuurlijk relatief. Is er sprake van hongersnood? Moet de tv uit om kosten te besparen? Geen geld meer voor nieuwe kleding voor de kinderen? Het is alleen maar goed als we wat zuiniger doen. Wel is het van de zotte dat de rijken steeds rijker worden terwijl de mensen met een krappe beurs er op achteruit gaan.

Markzelluf
Markzelluf9 jan. 2020 - 12:49

In de wereld van Han hebben gewone mensen een uitkering, het minimum loon of zijn zij gepensioneerd. Tja, als ongewoon mens kan ik het niet nalaten om in mijn lunchpauze toch even een aantal opmerkingen te plaatsen. Rijke bejaarden zijn volgens Van der Horst spekkoper omdat zij voor € 19 huishoudelijke hulp krijgen en de gemeente betaalt. Die bekostigen dat via de OZB, maar hé, wie krijgt dus de rekening? Al die ongewone mensen die een (op papier) veel duurder huis bezitten! Daar hebben die gewone mensen dus erg weinig last van, want die huren veel vaker - of eigenlijk altijd, tenzij het rijke bejaarden zijn. Voor hen dus (deels) een sigaar uit eigen doos. En misschien hebben de gewone mensen er zelfs voordeel bij, want huishoudelijke hulp wordt vaak door (voorheen) deze groep verleend die dus opeens een baan krijgt. En dan al die prijsstijgingen. Inderdaad, de fiscale bijtelling van elektrische lease auto's neemt toe, maar ik weet niet hoe hard gewone mensen daar door geraakt worden. Sigaretten worden duurder, maar ook (volgens de belastingdienst) "Hoe meer energie je verbruikt, hoe meer energiebelasting je ook moet betalen. Dat is geregeld met een schijvensysteem. De meeste huishoudens vallen in de eerste schijf, daarin daalt het tarief met 0,09 cent per kWh. Er wordt een bedrag afgetrokken van de energiebelasting, waardoor je minder belasting betaalt. De 'korting' op de energiebelasting wordt verhoogd met € 178,14 (van € 257,54 (€ 311,62 inclusief btw) naar € 435,68)." Tot slot nog even een koppeling met de kop van het stuk van Van der Horst: de relatie tussen geld en migratie. Han ziet het debat over migratie als afleidingsmanoevre. Ik heb niet dat vermoeden - maar als profiliering in een lijstrekkersstrijd binnen het CDA - maar wil wel even inzoomen op zijn uitspraak over de woningnood. In 2019 kwamen er per slado ruim 110.000 migranten bij in Nederland en andere jaren was het saldo niet veel lager. Kortom, een stad extra, jaar in, jaar uit. Zou er echt geen relatie zijn tussen migratie en woningnood en is een discussie dan niet op zijn plaats? Zou iemand gelukkiger worden weg te kijken van die relatie?

6 Reacties
Karingin
Karingin9 jan. 2020 - 15:08

Het is toch echt door het belabberde huisvestingsbeleid (of zeg maar het gebrek eraan) dat er woningnood is. Met migratie kun je namelijk rekening houden. Het is fucking hypocriet van een CDA-er, een partij die met een paar tussenpozen jarenlang aan de knoppen heeft gezeten en dus medeverantwoordelijk is voor zowel het migratiebeleid als het huisvestingsbeleid.

Markzelluf
Markzelluf9 jan. 2020 - 16:28

@Karingin, okee, laten we eens nadenken. Natuurlijk kun je immigratie enigszins voorzien. Maar is dit nu niet precies wat De Jonge voor ogen heeft: het aanzwengelen van een discussie over het jaarlijkse maximum hiervan? Welk aantal zou jij trouwens noemen?

Meer Informatie
Meer Informatie9 jan. 2020 - 17:24

Beste Karingin, omdat u het blijkbaar over het hoofd heeft gezien, ongewild of gewild: "In 2019 kwamen er per saldo ruim 110.000 migranten bij in Nederland en andere jaren was het saldo niet veel lager. Kortom, een stad extra, jaar in, jaar uit." Dus elk jaar zouden we minstens een nieuws stad moeten bouwen met banen alleen al voor de immigranten. Hoe ziet u dat voor u? Het gebeurt niet want het kan gewoon niet -afgezien dat het zeer onwenselijk zou zijn- dus waar moeten al die mensen gaan wonen en werken?

Willem D2
Willem D29 jan. 2020 - 18:12

De volgende aspecten zijn toch echt van invloed op de woningnood - bevolkingsgroei - Minder huizenbouw door overdreven stikstop -en pfasnormen - Achtergebleven huizenbouw door de achterliggende economische crisis Had de overheid besloten om in de crisis jaren in plaats van te bezuinigen extra te investeren in de sociale woningbouw, dan hadden we nu veel meer woningen gehad voor een relatief lage prijs. Geld waren we nu kwijt aan uitkeringen. Dit was meer de Duitse benadering.

Karingin
Karingin10 jan. 2020 - 10:11

We weten dus vrij precies hoeveel mensen erbij komen elk jaar. En Willem D bevestigt, waarschijnlijk onbedoeld, dat de problemen dus vooral te wijten zijn aan kortzichtig, stupide beleid van de afgelopen kabinetten. Dat geldt ook voor bijv. de personeelstekorten in allerlei sectoren. Stel we stoppen een jaartje met arbeidsmigratie, waarbij we uiteraard ook alle migranten die op dit moment aan het werk zijn naar huis sturen. Vul zelf maar in wat er dan gaat gebeuren.

Willem D2
Willem D210 jan. 2020 - 12:07

@Karingin Was heel bedoeld hoor. Anticyclisch investeren is op de lange termijn vaak heel positief

Gefaald
Gefaald9 jan. 2020 - 12:44

Een onbeperkt aanbod van goedkope arbeid uit Oosteuropa maakt het voor werkgevers mogelijk om de lonen van de laag opgeleiden laag te houden, en hun elke vorm van koopkrachtstijging te onthouden. Vandaar dat immigratie (uit de EU) sterk verband houdt met stagnerende koopkracht. Jammer dat dat oorzakelijk verband taboe is op links.

8 Reacties
Kaviaar2
Kaviaar29 jan. 2020 - 14:42

Er zijn op deze site zelfs mensen die beweren dat "de arbeider" niet meer bestaat. Knap hoor. Zo kun je alle problemen wegredeneren.

Markzelluf
Markzelluf9 jan. 2020 - 15:02

Klopt als een zwerende vinger, gefaald. En de ‘landen van herkomst’ worden ook in sociaal opzicht uitgehold. Zolang het minder intelligente deel van links dat niet inziet, lachen werkgevers zich gek.

Robbels
Robbels9 jan. 2020 - 15:04

@ Gefaald ‘Jammer dat dat oorzakelijk verband taboe is op links.’ Dat is geen taboe. Het is geen oorzakelijk verband. Het is onzin. Dat is al regelmatig uitgelegd hier door anderen. Toch blijft de grijsgedraaide plaat opgezet worden.

Joe Speedboot
Joe Speedboot9 jan. 2020 - 15:45

'Jammer dat dat oorzakelijk verband taboe is op links.' Dat verband is er nauwelijks en een typisch verzinsel om de werkelijke oorzaak verborgen te houden. Het geld van H&I stroomt namelijk al jaren ergens anders naartoe, te weten de happy few die steeds rijker worden terwijl H&I armer worden. Die happy few verdienen hun geld nauwelijks met het produceren van zaken met een reële waarde maar vooral met finance.

KM2
KM29 jan. 2020 - 18:21

@Gefaald: Wij werken regelmatig met personeel uit Roemenie. Het is verboden om deze mensen een lager loon te betalen dan het minimumloon. Het verschil is dat deze mensen verschrikkelijk hard kunnen werken en absoluut niet zeuren en (net als ons nederlands team) niet bang zijn om veel uren op een dag te werken. Niets dan respect voor deze mensen. Oh ja, bijna vergeten, ze hebben dezelfde kerstbonus als ons gekregen: een goed gevulde enveloppe en een fles beerenburg en een suikerbrood. Trouwens,.... ook reiskostenvergoeding en de woonruimte wordt ook betaald door onze werkgever.

Willem D2
Willem D29 jan. 2020 - 19:45

@KM Je bewijst waarschijnlijk onbedoeld het gelijk van Gefaald Hadden jullie die hardwerkende Roemenen niet gehad, dan hadden jullie waarschijnlijk meer salaris moeten betalen om voldoende werknemers te krijgen. Hierdoor was de koopkracht van hen dan wel gestegen. Deze klassieke kapitalistische wet van vraag en aanbod wordt nu gesaboteerd voor de Nederlandse werknemers door deze Roemenen naar Nederland te halen, waardoor het niet nodig is om werknemers meer te betalen.

Joe Speedboot
Joe Speedboot9 jan. 2020 - 21:09

'Deze klassieke kapitalistische wet van vraag en aanbod ' Die zogenaamde wet gaat voor veel vakgebieden nauwelijks op, en sinds de uitvinding van het neo-liberalisme al helemaal niet. Er is geld zat in de markt om mensen goed te betalen, het gebeurt echter niet omdat het in andere zakken verdwijnt. Voor meer info raad ik je aan onderstaande TED talk eens goed te bekijken en bijv Piketty te lezen. https://www.ted.com/talks/nick_hanauer_the_dirty_secret_of_capitalism_and_a_new_way_forward

Luneau
Luneau9 jan. 2020 - 22:45

Willem, Dus het is de schuld van de Roemenen, omdat ze voor hetzelfde geld harder kunnen/willen werken? En niet de schuld van de Nederlanders die minder hard werken? Vroeger waren Nederlanders er nog trots op dat ze harde werkers waren, nu geven ze hardwerkende buitenlanders de schuld van hun eigen gebrek aan hard werken.

O3
O39 jan. 2020 - 12:41

Goed dat je ons hierop wijst, Han. Je legt de vinger op een zere plek. Waarvoor hulde.

FransBrinkman
FransBrinkman9 jan. 2020 - 12:12

Het blijft een vreemde aanduiding 'gewone mensen'. Wie zijn de 'ongewone'? En binnen welke categorie vallen (alle) emigranten?

I am Legion
I am Legion9 jan. 2020 - 12:06

Met het vocabulaire in de aanhef "lult" weet je alweer met wie je te doen hebt. Het opportunisme van deze persoon is dan ook alweer zo herkenbaar om dan bij het onderwerp van de dalende koopkracht er zelf een ander hier niets mee te makend onderwerp bij te halen wat voor deze zelfde persoon e.a. als taboe geldt. De tegenstrijdigheid is evident want het onderwerp is toch taboe? Maar de truc is dan te doen alsof onwelgevallige politici die het onderwerp waar een taboe op heerst negeerden dat deden om af te leiden van andere onderwerpen zoals de koopkrachtdaling. Ja Han. Zo lust ik er nog wel eentje. Liefst een goede oude jenever. Beide onderwerpen, onafhankelijk van elkaar, verdienen alle aandacht en waar nodig ook gewenst beleid. Wat dat is zal nooit naar ieders zin zijn.

1 Reactie
Karingin
Karingin9 jan. 2020 - 14:40

Wat voor sneeuwvlokje ben je als je aanstoot neemt aan het woord "lult'...

Max6
Max69 jan. 2020 - 12:05

Inderdaad kwalijk als dit soort zaken als bliksemafleider gebruikt worden, maar we moeten ook eerlijk zijn... we willen het eerlijke verhaal niet horen. Er spelen gewoon heel veel zaken in de wereld en Nederland die ons gewoon heel veel geld (gaan) kosten (vergrijzing, globalisatie, klimaat, eu)... maar er is niemand die wil accepteren dat dit ons welvaart gaat kosten. Koopkracht gaat achteruit, boehoe... pensioenen/uitkeringen indexeren niet, boehoe. Wen er maar vast aan. Als we dit gaan accepteren, dan kan de politiek ook het echte verhaal gaan vertellen... en hebben ze niet dit soort acties nodig om stemmen binnen te halen.

3 Reacties
Karingin
Karingin9 jan. 2020 - 14:37

We? Speak for yourself.

Max6
Max69 jan. 2020 - 15:49

@Karingin Ok... 90% van NL dan (denk ik toch wel)

Karingin
Karingin10 jan. 2020 - 9:54

90% wil het eerlijke verhaal niet horen? Wat heb jij weinig vertrouwen in je medelanders.

Karingin
Karingin9 jan. 2020 - 11:49

Er valt gewoon niet veel anders te zeggen over onze bestuurders dan; losers

2 Reacties
Jaap1002
Jaap10029 jan. 2020 - 13:10

Dat schiet ook niet op, dat eeuwige schelden op onze bestuurders. Ik zie liever een plan van aanpak. En wanneer komt links ons eens een keer helpen? Dat links (SP en GL) eeuwig in de oppositie zit is ook geen aantrekkingskracht.

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 jan. 2020 - 15:17

Jaap jongen, dat komt hartstikke goed, dat helpen, maar dan moeten jij en al je vrienden en vriendinnen volgend jaar wel links stemmen. Anders krijgt links geen kans. Afgesproken?

Biokat
Biokat9 jan. 2020 - 11:32

Ja, de stoere praatjes van deze partijen over migratie vallen op. Is het verkiezingstijd ofzo? Grappig dat vandaag op GeenStijl exact eenzelfde verhaal staat.

harmmeijer
harmmeijer9 jan. 2020 - 11:22

“Om stapeling van eigen bijdragen te voorkomen heeft minister Hugo de Jonge – visionair denker en geniaal bestuurder als hij is – de inkomenstoets afgeschaft, die werd toegepast als een hulpbehoevende bejaarde hulp in de huishouding aanvroeg. De eigen bijdrage is vastgesteld op negentien euro voor iedereen, arm of rijk.” ————————————- Op de vraag in 1Vandaag om de wet opnieuw te bekijken en mogelijk aan te passen gaf De Jonge het praatje-voor-de-vaak-antwoord, zoals we dat van hem gewend zijn: De Jongen beantwoordt de vraag met “dat de inkomensafhankelijkheid van de bijdrage er heel bewust uit is gehaald. "Het helpt heel veel mensen om hun kosten voor zorg te blijven betalen. Maar ik zie ook dat in sommige gemeenten het aantal Wmo-aanvragen enorm toeneemt." "Uit uw enquete blijkt dat 42 procent van de gemeenten zegt dat hogere inkomens er meer gebruik van maken. Heeft dat te maken met een heel erg gemakkelijke verstrekking van Wmo-voorzieningen? Ga het goeie gesprek aan en ga kijken of mensen recht hebben op die voorziening." Wat presteert deze man in vredesnaam als vice-premier in dit kabinet? https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/ook-hogere-inkomens-vragen-nu-goedkope-huishoudelijke-hulp-aan-en-daardoor-staan-andere-gemeentelij/

Norsemen
Norsemen9 jan. 2020 - 11:10

Ik vraag me af of er iemand is die serieus denkt dat het aantal asielzoekers maar iets te maken heeft met welk probleem dan ook hier in Nederland.

5 Reacties
Karingin
Karingin9 jan. 2020 - 14:28

Ja nou o.a. die vis op 't droge hieronder dus. Maar die heeft natuurlijk ook permanent zuurstoftekort, dus dat is niet zo verwonderlijk.

Kaviaar2
Kaviaar29 jan. 2020 - 14:53

@Karingin Het valt me op dat je voortdurend mensen afkat, zonder enige onderbouwing. Natuurlijk heeft het jaarlijks toelaten van een virtuele stad vol asielzoekers gevolgen: Voor de bouw en de huizenprijzen: er worden minder huizen opgeleverd dan verblijfsvergunningen voor asielzoekers. Voor de zorg: er stromen helaas minder toegelaten asielzoekers door naar de zorgsector dan naar de wachtkamers in diezelfde zorgsector. Voor de handhaving: politie en justitie hebben nog nooit zo onder druk gestaan als tegenwoordig. Helaas brengt de gebrekkige begeleiding van asielzoekers veel problemen met zich mee. Moet ik doorgaan? Over inschrijftermijnen huur, bijvoorbeeld? Of over onderwijs in de Randstad?

Luneau
Luneau9 jan. 2020 - 19:33

Kaviaar, Nou ja, stad...ter grootte van Franeker gemiddeld ongeveer. Of bij uitschieters ter grootte van Sneek. https://twitter.com/Daisyvliegentha/status/1214450863525257216?s=19 Er werden in de afgelopen jaren tussen de 45.000 en 66.000 huizen opgeleverd. Aanzienlijk meer dan het aantal asielzoekers (12.000). Aangezien het bij asielzoekers vaak ook om gezinnen gaat, heb je voor 12.000 asielzoekers geen 12.000 huizen nodig. Voor de zorg: er stromen helaas minder geboren autochtonen door naar de zorgsector dan naar de wachtkamers in diezelfde zorgsector. Welk percentage asielzoekers is verantwoordelijk voor de problemen bij handhaving? En hoe verhoudt zich dat tot autochtone Nederlanders met dezelfde socio-economische en demografische factoren? Daar kan je ongetwijfeld betrouwbare bronnen voor aanleveren, gezien je stellige uitspraken.

Karingin
Karingin10 jan. 2020 - 9:48

Kaviaar: Bepaalde usual suspects kunnen bij mij inderdaad uitsluitend rekenen op een sneer. Maar ook anderen die blijven herhalen wat allang weersproken is, krijgen van mij hooguit 1 keer een inhoudelijke reactie. Dus vooruit, voor jou nog een keer dan. Asielzoekers zijn slechts een klein percentage van de migratiestroom, en alleen zij krijgen op een gegeven moment een woning toegewezen, de rest moet het zelf uitzoeken. De rest zijnde arbeidsmigranten, die blijkbaar nodig zijn om de economie draaiende te houden. Wat de rest van je krakkemikkige betoog betref; je moet wel stekeblind (laat ik 't nog even netjes houden) zijn om die problemen toe te schrijven aan migratie. Met bevolkingsgroei en andere demografische veranderingen kun je namelijk gewoon rekening houden, als je bereid bent verder te kijken dan je neus lang is. In plaats daarvan is jarenlang (bewust!) afbraakbeleid gevoerd op zo'n beetje alle sociale vlakken. Zelfs de VVD begint in te zien dat ze misschien, een beetje, toch wel wat te ver zijn doorgeschoten. Mensen die dit afbraakbeleid afschuiven op migranten zijn in mijn ogen niet gewoon dom, maar kwaadaardig.

Norsemen
Norsemen10 jan. 2020 - 11:33

"Mensen die dit afbraakbeleid afschuiven op migranten zijn in mijn ogen niet gewoon dom, maar kwaadaardig" Helemaal mee eens!

MountEverest
MountEverest9 jan. 2020 - 10:57

@Han "Vooral dankzij maatregelen van de overheid in de sfeer van btw en energiebelastingen zijn de prijzen van eerste levensbehoeften met een procent of vier gestegen." Het probleem ligt niet bij de werkgevers maar bij de overheid. We betalen gewoon veel te veel belasting. Voorbeeld: een KWH kost ongeveer 6 euro cent maar door de energiebelasting kom je in de buurt van de 20 euro cent. De Rijksbegroting bedraagt momenteel 302.500.000.000 euro. Dat is 40% van het BBP. 200 miljard hiervan gaat naar 3 posten: sociale zekerheid, gezondheidszorg en onderwijs. Dit geld wordt opgebracht door de werkenden. Verlaag de inkomstenbelasting met 5% en iedere werkenden heeft per direct 5% meer te besteden. Breng de lage BTW terug naar 6% en halveer de energiebelasting. Uiteraard moet dan de Rijksbegroting hierop aangepast worden.

1 Reactie
Eigenwijs2
Eigenwijs29 jan. 2020 - 14:22

61% van de kosten voor E10 benzine zijn belastingen: BTW 17% Accijns 44% Marge 10% Productie 29% Beste jongetje van de EU.

Grietje Genot
Grietje Genot9 jan. 2020 - 10:56

Koopkracht, pensioen, da's allemaal doodsaai. Terwijl we het ook over het avondland, de immigrant en het wezen van de cultuur kunnen hebben; - over het krakende ei dwaalt een hemelse bode. Dus laten we de handschoen oppakken. (Ik verdien als ZZP'er minder dan toen ik dertigjaar geleden begon te werken; - maar ik hoef daarvoor niet meer in de file te staan en me het gezeik van managers en andere kantoorpikken te laten welgevallen. Hier en daar is er vooruitgang.) Wat drijft types als heer Hugo (savonds gaat heer horror uit) ertoe om de elite veren in de schonkige konten te steken? Welke hersenkronkels bewegen hem, welke horreurs drijven 'm voort en welke demonen houden hem 's nachts uit de slaap, wat houdt ' malende (nu zwerf ik door naar het zuiden en vaak verlicht in de druiven nar ik de roede, de slagen der maan)?

Pindaklaas
Pindaklaas9 jan. 2020 - 10:46

Het erge is dat keer op keer hele volksstammen geloven in deze praatjes over migranten. En in 2012 komt gewoon weer ongeveer dezelfde kliek aan de macht en gaat alles door tot we hier op het niveau van de Oostbloklanden zitten.

1 Reactie
Pindaklaas
Pindaklaas10 jan. 2020 - 9:56

2021*

Frits Jansen
Frits Jansen9 jan. 2020 - 10:38

Als het over "koopkracht" gaat weet je haast bij voorbaat dat je wordt belazerd. Van economen leerde ik koopkrachtcijfers zo vatbaar zijn voor manipulatie dat een kabinet dat zichzelf op de schouwer wil slaan wel gek zou zijn om die kans te laten liggen. Veer wordt er te vaak gehuild of gejuicht over tienden van procenten, een "winst" of "verlies" dat zo vluchtig is als het maar zijn kan. Daarom is ook al lang geleden voorgesteld het hele fenomeen "koopkrachtplaatje" maar af te schaffen. Alleen vrees ik dat we er inmiddels aan verslaafd zijn.

Tuna Gretberg
Tuna Gretberg9 jan. 2020 - 10:32

Je kan toch niet ontkennen dat de open sluizen, met als gevolg dat honderden kansloze asieleisers ons land overspoelen, enorme invloed heeft op ons hele systeem. Sociale zekerheid wordt onbetaalbaar, tekort aan woningen, onderwijs, zorg etc. Er zijn gewoon teveel mensen in Nederland. Die ook nog eens te weinig bijdragen. Dan helpt het niet als er ruim 60.000 "raketgeleerden en apothekers" er jaar bijkomen.

12 Reacties
Karingin
Karingin9 jan. 2020 - 14:17

Ja joh 't is allemaal de schuld van asielzoekers, heeft helemaal nix met beleid te maken. Dumb ass.

Klaas Punt
Klaas Punt9 jan. 2020 - 14:20

Ik dacht dat gezien de grote nood ons land maar zeer weinig helpt. Open sluizen? Alleen als gespuid wordt. M. i. wordt ook wel erg veel vuil gespuid in bepaalde kringen. Die noemen ze hier dom-rechts. In Indie noemden ze dat pienter boesoek.

Phantom3
Phantom39 jan. 2020 - 14:40

Niet schelden Karingin. U heeft het niet nodig u te verlagen toch?

Tuna Gretberg
Tuna Gretberg9 jan. 2020 - 15:00

@karingin: wegkijken, ontkennen en schelden. Zo kennen we de linkse lemmingen. Lees mijn bijdrage eens goed en probeer het nog een keer..

DenFlexwerker
DenFlexwerker9 jan. 2020 - 15:15

@Karingin: dat schrijft die niet, dat het " ’t is allemaal de schuld van asielzoekers". Wel dat als je flinke aantallen immigranten toe gaat laten tot die voorzieningen, dat dit gevolgen heeft als die weinig bijdragen. Niks 'dumbass' aan.

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 jan. 2020 - 15:23

Dat niet alleen tuna. Het is alleen nog maar de voorhoede. Kijk deze komen er allemaal ook nog aan. Ze staan nu al te juichen. https://www.youtube.com/watch?v=emlpj76Yl8k

Luneau
Luneau9 jan. 2020 - 19:48

Welke open sluizen? En als je Nederland te vol vind met mensen die niets bijdragen, waarom richt je je niet op de plusminus 200.000 kinderen die elk jaar geboren worden? Die dragen de eerste 20-25 jaar ook niets bij, leggen een enorme druk op ons onderwijs, moeten we de eerste 25 jaar financieren met kinderbijslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, gratis zorg, gratis onderwijs, etc. Op een gegeven moment worden ze groot en willen ze een betaalbare woning. En sociale zekerheid voor hun kinderen en hun oude dag. Ik zou zeggen gewoon alle vrouwen de benen dicht houden en/of de mannen hun "open sluizen" een rubberen dam omdoen. Dan is alles zo opgelost. *sarcasm off*

Karingin
Karingin10 jan. 2020 - 9:22

Ach gossie toch, het slechtse volk vindt iemand voor dom uitmaken al schelden. Wat een fatsoensrakkers toch *kuch*. Domme stemmingmakerij verdient geen inhoudelijke reactie.

Joe Speedboot
Joe Speedboot10 jan. 2020 - 11:38

'de open sluizen, met als gevolg dat honderden kansloze asieleisers ons land overspoelen, enorme invloed heeft op ons hele systeem.' 80 jaar geleden had jij ongetwijfeld tot de groep behoort die lalle ellende door de joden kwam. Ga je eens serieus verdiepen. Dit lijkt nergens op!

Joe Speedboot
Joe Speedboot10 jan. 2020 - 11:39

corr: die vond dat alle ellende

Sonic2
Sonic210 jan. 2020 - 16:48

Uiteraard krijg ik geen eerlijk antwoord, want ik vraag het aan een nationalist. En wat gebeurt er verder als de grenzen gesloten worden? Gaan we daarna de mensen die hier zijn uitzetten? Het idee dat nationalistische drammers stoppen bij grenzen dicht lijkt me een beetje onlogisch. Zit niet in hun aard. En voor de rest praat u erg aardig over mensen die het niet al te makkelijk hebben, maar niet dat ik ook maar iets anders had verwacht. Zo zit het nu eenmaal in elkaar.

Jansen7
Jansen715 jan. 2020 - 12:37

@Sonic: dan krijg je dezelfde toestanden als aan de grens met Oman: geen mensen omdat ze weten dat 100% geen kans maken om binnen te komen. Verder krijg je geen holocaust maar gewoon het beleid dat zoveel landen hebben, op bezoek komen alleen als je een visum hebt en anders rechtsomkeerd als je economisch migrant bent. Of zijn alle landen ter wereld met grensrestricties overgegaan tot Auschwitz?