Joop

De Koerden trekken altijd aan het kortste eind

  •  
11-10-2019
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
707 keer bekeken
  •  
kaartjekoerden
Koerdische leiders laten zich steeds maar weer in ruil voor schone beloftes door machthebbers van buiten paaien om vervolgens keihard in de steek te worden gelaten.
Wel eens van de Ayyubiden gehoord? Dat was een dynastie van Koerdische sultans die tussen pakweg 1170 en 1260 grote delen van het Midden-Oosten beheerste, Irak en Egypte incluis. De beroemdste vorst uit dit geslacht was Saladin, die U in de cultfilm The Kingdom of Heaven hebt zien spelen door Ghassan Massoud.
Saladin – in het echt Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb – is zo ongeveer de enige moslim die in de westerse traditie een heldenstatus heeft gekregen. Hij was de grote tegenstander van de deelnemers aan de Derde Kruistocht onder wie de Engelse koning Richard Leeuwenhart en hij stond bekend om zijn ridderlijke strijdwijze. Zo was hij voor zijn tijd tamelijk mild. Nadat hij Jeruzalem voor de moslims heroverd had, liet Saladin enkele duizenden inwoners die te arm waren om een losgeld te betalen vrij in plaats van ze op de slavenmarkt te verkopen. Ook stuurde hij eens zijn lijfarts naar zijn grote vijand Richard Leeuwenhart toen deze ernstig ziek te bed lag. Die kruistochten zijn overigens maar een klein onderdeel van Saladins militaire expedities.
Terzijde: Turkse geschiedvervalsers zullen volhouden dat Saladin tot hun volk behoorde, maar het was toch echt een Koerd.
Strijdsters in sexy battle dress Het sultanaat van de Ayubbiden moest het rond 1260 afleggen tegen de Mongolen en het zou tot in de eenentwintigste eeuw duren voor westerlingen weer massaal echte moslimhelden en vooral -heldinnen zouden omarmen. Ditmaal een collectief: de YPG of Volksbeschermingseenheden in Noord-Syrië, die nu door Trump aan hun Turkse doodsvijanden zijn uitgeleverd.
Vaak zie je ook de term SDF, Syrian Defence Forces. Dat is een coalitie van vooral etnische strijdgroepen waarin de YPG de hoofdrol speelt. Het betreft een voornamelijk Koerdisch leger, dat met video´s van ongesluierde strijdsters in sexy battle dress de harten van de westerlingen veroverde, ook van het soort dat weinig op heeft met moslims en de grenzen het liefst voor hen sluit. Het was immers hartverheffend om te zien hoe een leger met zulke prachtmeisjes de misogyne kalief van katoen gaf.
De YPG kreeg dan ook alle steun van de Verenigde Staten. Dat was heel bijzonder want de volksverdedigingseenheden ontlenen hun ideologie aan Abdullah Öcalan, de leider van de PKK, die al meer dan tien jaar in een Turkse gevangenis zit maar van daaruit wel met de buitenwereld kan communiceren.
Aanvankelijk was Öcalan een tamelijk zuivere marxist-leninist met bijbehorende paranoia maar sindsdien heeft hij zijn ideologie aangepast. Tegenwoordig predikt Öcalan een utopische staat waarin kleine gemeenschappen zichzelf besturen. Alle bezit is gezamenlijk eigendom. Dit heet democratisch confederalisme.
Öcalan is bij dit alles zeer schatplichtig aan de in 2006 overleden Amerikaanse denker Murray Bookchin, wiens belangrijkste boek is the Ecology of Freedom. Het doet allemaal een beetje denken aan de revolutionaire comités op Cuba, die daar zogenaamd de basis vormen van de directe democratie maar in feite controleorganen zijn van de partij. Het is wellicht een beetje prematuur om te denken dat daar in Noord-Syrië de eerste grondslagen werden gelegd voor een ecologisch paradijs.
Dertig tot veertig miljoen zielen Hoe dan ook, behalve nu en in de tijd van de Ayyubiden leefden de Koerden in de schaduw van de geschiedenis. Het is een groot volk van dertig tot misschien wel veertig miljoen zielen dat tegenwoordig aanzienlijke minderheden vormt in Turkije, Syrië, Irak en Iran. De regeringen van die landen hebben er weinig belang bij hun aantallen Koerden precies te tellen. Vandaar die schatting. O ja, er wonen er 70.000 in Nederland van wie een groot aantal in Den Haag.
In de eeuwen van het Ottomaanse Rijk, dat zich in zijn grootste omvang uitstrekte van Boedapest tot aan de huidige Turks-Iranese grens viel het allemaal nog wel mee. De sultans in Istanboel lieten hun onderdanen over het algemeen hun eigen leven leiden zolang ze zijn oppergezag maar niet aantastten. Taal, gewoontes en godsdienst – de Koerden waren wat dat betreft nogal pluriform – bleven onaangetast. In de praktijk werden ze geregeerd door aristocratische families uit eigen kring.
Westers nationalisme Daar kwam met de tweede helft van de negentiende eeuw verandering in toen men in het Midden-Oosten kennis maakte met westers nationalisme. Dit streefde een wereld na van vrije volkeren, elk met hun eigen staat. Zo kregen westers beïnvloede Koerden aspiraties om een onafhankelijk Koerdistan te vormen, los van het Ottomaanse Rijk en Iran.
Omgekeerd probeerde het Ottomaanse Rijk in zijn nadagen de Turkse taal en cultuur aan alle onderdanen op te leggen, wat veel kwaad bloed zette. Deze assimilatiepolitiek met het bijbehorend wantrouwen jegens minderheden die zichzelf wilden blijven, is een belangrijke oorzaak voor de Armeense genocide, waaraan Koerdische milities overigens volop mee deden.
oudekoerden

© Voorname Koerden, 1873

Genocidaal geweld Onder Kemal Atatürk, de schepper van het moderne Turkije werd de assimilatiedwang verscherpt doorgevoerd. Hij verbood het Koerdisch in de openbare ruimte. Het onderwijs werd uitsluitend Turkstalig. Het legde de seculiere normen en waarden van Atatürk en de zijnen dwingend op aan de leerlingen. Opstanden sloeg de vader aller Turken neer met genocidaal geweld. Sindsdien is Turks Koerdistan een opstandig gebied waar het ondergronds gewapend verzet zich niet laat uitroeien, in het bijzonder niet dat van de door Öcalan groot gemaakte PKK.
Irak, Syrië en Iran – dat van de sjahs én van de ayatollahs – probeerden de Koerden aan de meerderheidscultuur te assimileren. Saddam Hoessein gebruikte gifgas om ze in het gareel te dwingen nadat zich in hun kringen een grote guerrillabeweging had gevormd, de Pesh Merga.
Het Koerdische verzet is altijd verdeeld geweest. Zo moet de autonome Koerdische regering, die zich na de Eerste Golfoorlog in Noord-Irak kon vormen weinig hebben van de Syrische broeders. Dominant is daar de Koerdische Democratische Partij, in feite een instrument in handen van de aristocratische familie Barzani met bondgenoten. De KDP werkt nogal tegen heug en meug samen met de andere grote partij de Patriottische Unie van Koerdistan, die een beetje sociaaldemocratisch aandoet. Overigens beheersen ze allebei een eigen deel van Iraaks Koerdistan. Er zijn veel klachten over corruptie in het bestuur.
Over de grens met Iran worden de Koerden daar zeer kort gehouden. Ayatollah Khomeiny heeft destijds gezegd dat etnische minderheden een aan de islam vijandig concept vormen.
In Turkije hebben ondanks alle onderdrukking en het continue geweld door het Turkse leger toch de nodige Koerden op Erdogan gestemd omdat ze hun islamitische identiteit belangrijker vinden dan hun Koerdische.
Denk dus niet dat de Koerden als een man achter de YPG staan, nu ze het Turkse leger achter zich aan hebben. Ze zijn zo verdeeld als wat en de verschillende facties binnen het verhoopte Koerdistan worden allemaal ingezet in het ondoorgrondelijke krachtenspel van het door oorlog verscheurde Midden-Oosten.
Ook dat is al zeker een eeuw een constante in hun geschiedenis. Tijdens de eerste wereldoorlog beloofde Engeland de vrijheid van de Koerden te beschermen als ze in opstand kwamen tegen het Ottomaanse Rijk. Koerdische leiders laten zich steeds maar weer in ruil voor schone beloftes door machthebbers van buiten paaien om vervolgens keihard in de steek te worden gelaten. De YPG zijn de laatsten om dit te ervaren.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (80)

EmC2
EmC214 okt. 2019 - 7:50

"Volk en Natie" is niet enkel een geopolitiek verhaal. Darwin met zijn evolutie theorie heeft hier aan bijgedragen (mengen van rassen). De opkomst van darwinisme en de algemeen heersende gedachten van die tijd, zorgde er voor dat ook "eugenetica" normaal werd gevonden en ook werd toegepast in westerse landen. Hitler heeft ook van deze voedingsbodem gebruik gemaakt.

Libertain
Libertain13 okt. 2019 - 8:54

(“In de eeuwen van het Ottomaanse Rijk, dat zich in zijn grootste omvang uitstrekte van Boedapest tot aan de huidige Turks-Iranese grens viel het allemaal nog wel mee.”) Welnee, het Ottomaanse Rijk strekte zich vanuit de stadsmuren van Wenen omringd door de Ottomaanse leger tot aan de woestijnvlaktes van Irak, Egypte inclusief. Het is de Poolse koning die deze Westerse grens van het Ottomaanse Rijk doormidden van een grote slag van Wenen naar het Oosten heeft verplaatst waardoor de Westerse landen hun originele taalgebruik konden bewaren. Omdat ze zelf niet in staat waren om te overleven. Welnee in het Europese gedeelte van het Ottomaanse Rijk viel het ook niet mee, waar verschillende historische gebeurtenissen het getuige voor werden.

Liquidfriend
Liquidfriend13 okt. 2019 - 8:26

Een mooi stukje geschiedschrijving van de auteur. Het doet mij allemaal wel denken aan het mondiaal rondreizende Joodse volk voordat de staat Israel zestig jaar geleden vorm kreeg. Wijze les voor de Koerden; probeer je eigen broek omhoog te houden". Geen ander land, geen ander volk gaat het voor je regelen. Op deze planeet geld nog altijd het recht van de sterkste en al helemaal in het Midden-Oosten. Pak de wapens, bescherm je vrouwen en kinderen en geef nooit op.

henk-alexander
henk-alexander12 okt. 2019 - 22:56

Han, Het kaartje met het spreidingsgebied van de Koerden toont nog de Sovjet-Unie. Ondanks de gedateerdheid verwijst het toch volgens mij naar de essentie van wat je naar voren brengt: de ijdelheid van verdragen en allianties. Op 19 augustus 2020 hadden Turkije en bondgenoten in Sèvre een verdrag getekend waarin vastgelegd werd dat voor de autonomie van de Koerden een ontwerp zou worden samengesteld. Engeland, Frankrijk en Italië zouden in zes maanden voorbereidingen treffen voor lokaal zelfbestuur in die regio’s waar zich een Koerdische meerderheid bevindt (vgl. artikel 27 II; 2 en 3); hier is niets van terechtgekomen. En als we een sprong in de tijd maken dan moeten we constateren dat van de eens zo cruciale alliantie die de nazi-Duitsland versloeg niets is overgebleven – al snel werd bondgenoot Sovjet Unie de nieuwe vijand. Kortom de geschiedenis kent verschillende bondgenootschappen die gebaseerd zijn op opportunisme en eigen belang - het pragmatisme en opportunisme winnen het van de moraal.

1 Reactie
henk-alexander
henk-alexander13 okt. 2019 - 4:30

Correctie: 10 augustus 1920 (!) verdrag van Sevre

And it's gone
And it's gone12 okt. 2019 - 20:34

"Strijdsters in sexy battle dresses" in plaats van strijdsters in legeruniformen. Dat dit in 2019 nog kan. @ redactie: dit kan echt niet!!!! Ongelofelijk sexistisch en denigrerend.

Rechtse Bal4
Rechtse Bal412 okt. 2019 - 18:45

scherp gezien, Han. Klopt helemaal dus.

Martinel
Martinel12 okt. 2019 - 15:49

Waar is Rutte?

1 Reactie
Martinel
Martinel12 okt. 2019 - 17:03

Zit die clown van dat dealtje nu niet in Australie/Nieuw Zeeland om de BV Nederland te promoten? Waar is die lachende wegwijzende mensen tegen elkaar opzettende clown? Waar zit die lachende BV-er???? Vorige week in Indonesië. Hij was er weer eens niet op zijn persconferentie. Hij is er nooit als het gaat om de sores van mensen in zijn eigen land. De Jeugdzorg afgebroken, het OV, het onderwijs, de woningen. De zorg, noem het allemaal maar op. Wanneer wordt deze man Rutte eens opgepakt wegen het schenden van mensenrechten. Zijn eigen bevolking die crepeert. Waar is die man? Ik denk ff met Jortje Kelder varen over de grachten.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland12 okt. 2019 - 11:11

Nog even een puntje van aandacht mbt de Koerden. De Koerden als eenheid bestaan niet. Alleen al taalkundig spreken ze verschillende Koerdische talen. Het kaartje van Han legt dat niet uit. Hier dus een kaartje van Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kurdish_languages_map.svg Waar de talen zichtbaar zijn. De verschillen zijn dusdanig groot dat je kunt spreken van Koerdische talen.

Magische
Magische12 okt. 2019 - 6:51

Wel interessant Han dat je nu gewoon schrijft hoe het is; Saddam gebruikte WMD’s in de vorm van gifgas om de Koerden te vermoorden. De VS waren van mening dat ze dit weer zouden doen. Maar waarschijnlijk heeft Saddam deze wapens bij de buren verstopt of op tijd vernietigd. Dus het onjuiste gegeven dat Saddam geen WMD’s zou hebben gehad, beaam jij gelukkig ook.

3 Reacties
Katootje2
Katootje212 okt. 2019 - 17:35

"waarschijnlijk heeft Saddam deze wapens bij de buren verstopt of op tijd vernietigd." a) hij heeft ze allemaal verbruikt in de eerste golfoorlog. b) ze zijn gevonden en vernietigd door de wapeninspecteurs. c) ze waren lang over de houdbaarheidsdatum heen. Feit: In 2003 had Saddam geen WMD ter beschikking.

Mark Huysman
Mark Huysman12 okt. 2019 - 18:28

[Wel interessant Han dat je nu gewoon schrijft hoe het is; Saddam gebruikte WMD’s in de vorm van gifgas om de Koerden te vermoorden.] Gifgassen die geleverd waren door het westen. Bovendien zag de administratie van Bush sr er op toe dat Irak niet afgestraft werd voor de gasaanval op het Koerdische Halabja, waarbij naar schatting 5000 burgers om het leven kwamen. De Amerikanen hebben zelfs geprobeerd deze genocidale aanval dit in de schoenen van Iran te schuiven. Want Saddam was bondgenoot en Iran was de vijand. [Maar waarschijnlijk heeft Saddam deze wapens bij de buren verstopt of op tijd vernietigd.] De wapens waren al lang vernietigd toen Bush jr met zijn leugens kwam. [Dus het onjuiste gegeven dat Saddam geen WMD’s zou hebben gehad, beaam jij gelukkig ook.] Saddam had chemische wapens t.t.v. de oorlog tegen Iran, zoals gezegd geleerd door het Westen. Toen Bush jr het nodig vond Irak volledig te vernietigen waren er al lang geen wapens meer. En de westerse inlichtingendiensten wisten dat.

Mark Huysman
Mark Huysman12 okt. 2019 - 18:30

'geleverd door het Westen'

Verdi2
Verdi212 okt. 2019 - 6:40

Is het dan misschien zo dat hier wellicht bepaalde volkeren worden gebruikt in de aloude "Verdeel en Heers" oorlogsstrategie?

ZwartePiet
ZwartePiet12 okt. 2019 - 6:06

Goed stuk en goede reacties.

Me, Myself and I
Me, Myself and I12 okt. 2019 - 4:29

Het blijft apart om te zien hoe het westen met gerechtigheid omgaat. De meestal westerse landen of hun bondgenoten vallen het ene land binnen na het andere land binnen maar zodra ze het niet eens zijn met een ander land, noemen ze dat andere land de agressor en blijkbaar hebben ze er ook geen problemen mee om tijdelijke bondgenoten als een baksteen te laten vallen....

3 Reacties
Deplorable Lefty
Deplorable Lefty12 okt. 2019 - 6:03

Het Westen heeft dit overwegend gedaan om enge dictators te verwijderen, niet om ruimte te creëren om vluchtelingen te deporteren.

Katootje2
Katootje212 okt. 2019 - 17:37

Die enge dictators richten minder schade aan dan de USA, zo eng zijn ze.

Mark Huysman
Mark Huysman13 okt. 2019 - 8:51

[Het Westen heeft dit overwegend gedaan om enge dictators te verwijderen] Nee, het westen intervenieert enkel vanwege eigen belang. Vaak worden democratisch gekozen regeringen juist vervangen door dictators (Syië, 1949, Iran 1953, Chili 1973, om er een paar te noemen). Andere dictators worden vaak jarenlang gesteund totdat ze iets doen wat tegen de belangen van de VS ingaat en dan start de VS alsnog een allesvernietigende oorlog (Irak). Als een land voor een koers kiest die de imperiale belangen van de VS (of andere westerse krachten) in de weg staat dan wordt alles uit de kast gehaald om het land kapot te krijgen, zie Korea (4-5 miljoen doden)en Vietnam (ruim 5 miljoen doden). Tegelijk worden de meest moorddadige en dictatoriale regiems niet alleen met rust gelaten maar economisch en militair flink gesteund.

Bert de Vries
Bert de Vries11 okt. 2019 - 17:38

Ach, de essentie is dat dreiging van geweld de kudde verenigt rond de leider. De leider wiens positie verzwakt, en dat is Erdogan al geruime tijd, zoek in geweld de mogelijkheid om zijn positie te versterken. In dit geval geweld van de, voor Turkije meest voor de hand liggende, kant van de Koerden. Netanyahuh doet hetzelfde en van Trump kan ook zoiets worden verwacht. Of van Putin. Of voor de helft van de Afrikaanse leiders. Het zijn standaardreacties die veel voorspelbaar maken. Met name dit soort geweld.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland11 okt. 2019 - 16:04

De Koerden moeten altijd weer vechten voor de belangen van de grootmachten en als dank daarvoor krijgen ze ellende.

Imperialist
Imperialist11 okt. 2019 - 15:31

Het is inderdaad,schandalig hoe de VS de Koerden verraden maar de eu is geen haar beter. Wat doen wij dan voor hen?

Mostafa
Mostafa11 okt. 2019 - 15:20

De schrijver van de tekst heeft voor een kaart gekozen zonder Palestina ? hoe kan dat nou ? slordigheid, bewust of onbewust ? ik vind het wel raar ! Koerden en Palestijnen hebben hetzelfde lot, vind ik : veel beloftes door de machtige wereld en altijd in de steek laten.

2 Reacties
Deplorable Lefty
Deplorable Lefty11 okt. 2019 - 16:17

Vreemd om hier iets achter te zoeken, is gewoon een recente kaart met de huidige landen en grenzen.

Klaas Punt
Klaas Punt11 okt. 2019 - 19:34

Mostafa - maar de Westelijke Jordaanoever, bezet door Israel en nu homeland voor de Palestijnen is wel gescheiden van de staat Israel met een stippellijn. Dat is al een heel ding want veel kaarten volgen de Israelische wijze en rekenen het bezette gebied bij Israel. Hetzelfde met de bezette Golanhoogte.

Jabuka
Jabuka11 okt. 2019 - 14:57

Mooi stuk Han van der Horst een historicus waardig. Behoorlijk neutraal weergegeven wat dit volk al niet heeft te verhapstukken gehad. Ik hoop werkelijk dat de wereld nu eens de grenzen van dit volk gaat bepalen. Dat hebben ze na WO1 ook gedaan, maar dan verkeerd vanuit Engelse en Franse visie. Daar is toen Turkije ook goed weggekomen vanwege geopolitieke belangen. Geef de Koerden de het terechte ruimte. Een stuk van Syrië, een stuk van Turkije een stuk van Irak en Iran. En de Koerden hebben vrede en de mensen hier ook. Het is toch absurd dat grenzen die ooit door verovering en bezetting zijn vastgesteld de toekomst van een volk bepalen. En heden ten dage willen we dat ook niet ten opzichte van Israeliers en Palestijnen. Komt er nu ook een Rights Forum voor de Koerden?

7 Reacties
Qizilbash2
Qizilbash211 okt. 2019 - 16:38

Veel in dat stuk is echter niet historisch correct. Dat beschouw ik niet als 'een historicus waardig'.

Bertus Gasklep
Bertus Gasklep11 okt. 2019 - 23:26

Ik vind, dat als je een sterke mening hebt over hoe een volk in andermans land zou moeten worden gehuisvest, en hoe de eigenaren van dat land daar dan op zouden reageren, dat je dat altijd eerst op een situatie moet reflecteren waar je zelf rechtstreeks door geraakt zou worden. Dus: De Limburgers verdienen het om hun eigen staat te krijgen. Een stuk van Nederland, een stuk van België en een stuk van Duitsland. En dan nog is het makkelijk om te zeggen dat het u als Nederlander geen ruk zou interesseren, omdat we weten dat het niet werkelijk aan de orde is. Maar als we dan naar voorbeelden - niet ver weg, gewoon hier in ons rechtstatelijke Europa - gaan kijken die wél actueel zijn, dan blijkt het toch niet zo vanzelfsprekend te zijn dat landen delen van hun land afstaan aan separatistische bevolkingsgroepen. Bijvoorbeeld recent de Catalanen en Basken. (misschien vandaar dat Spanje begripvol op de Turkse inval heeft gereageerd?) Maar ook de Noord-Ieren werd een eigen staat niet gegund. En ook de Roma krijgen geen eigen stukje Roemenië. Hoe zou dat nou toch komen? Dus als je volgende keer weer eens wat 'weggeeft', geef dan eerst even een stukje van je eigen land. Ik vind bijvoorbeeld Gelderland wel geschikt om een paar miljoen Koerden te vestigen. Gezellig dichtbij, want 'ze hebben onze harten immers veroverd'. #hypocriet

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty12 okt. 2019 - 6:17

@ Bertus Gasklep "Ik vind bijvoorbeeld Gelderland wel geschikt om een paar miljoen Koerden te vestigen." Onzin, de Koerden bewonen sinds jaar en dag dezelfde regio in het M.O.. Overigens zijn de Roma een nomadisch volk, zijn geen goed voorbeeld.

Verdi2
Verdi212 okt. 2019 - 6:24

@Bertus Gasklep, zeer goed opgemerkt. Wat nog schrijnender is is dat er voor bepaalde doelen (valse) beloftes worden gemaakt om bepaalde volkeren voor het karretje te spannen zodat de grootmachten hun vingers niet hoeven te branden.

Qizilbash2
Qizilbash212 okt. 2019 - 10:51

Je hebt gelijk met het aantonen van de hypocrisie van sommige mensen maar ik wil daar nog aan toevoegen dat ik (als Turk) best achter het afscheiden van een deel van Turkije (na een referendum) zou kunnen staan als dat deel toch al door 80% Koerden zou worden bevolkt. Ik vind dat alle landen daarvoor open moeten staan zie het referendum in Schotland. Het probleem is echter dat een deel van de Koerden fundamentalistisch moslim, theocratisch en feodaal is en herinvoering Sharia wil. Het probleem van minderjarige en gedwongen huwelijken, polygamie, eerwraak (cultureel) zal waarschijnlijk nog groter worden dan het nu al is. De Agha cultuur (feodale grootgrondbezitters/stammenleiders) dat er nu nog steeds is en wordt bestreden zal misschien weer helemaal opleven. Een ander deel van Koerden is weer nationalistisch (eigen volk eerst) en er zullen ook in het nieuwe Koerdistan weer religieuze en etnische minderheden zijn die niet-Koerdisch (Arabieren, Turken) en niet-moslim (Assyriërs/Arameeërs) zullen zijn en ik heb er absoluut geen vertrouwen in dat een nationalistisch of theocratisch (of mix daarvan) Koerdistan haar minderheden goed zal behandelen. We hebben gezien dat in Noord-Syrië Koerden na het verdrijven van ISIS, Arabische dorpen hebben vernietigd opdat ze geen plek zullen hebben om naar terug te keren en dus het percentage Koerden in ‘hun gebied’ groter zal zijn. Dat is etnische zuivering en een oorlogsmisdaad. In tegenstelling tot Han van der Horst vind ik juist de ideologie van Öcalan waarin er bottom-up bestuur in Turkije is en Koerden (maar ook andere minderheden) zelf beslissen welke taal zij willen dat er wordt gesproken in de stadhuizen van hun gemeente (bijv. tweetalig Koerdisch om te communiceren met het volk en Turks om met Ankara te communiceren), in fabrieken en andere werkplaatsen, onderwijs op school. De ambtenarij is er om het volk te dienen. Het is helemaal niet nodig om dit belachelijk te maken met ‘Utopia waarin alles gemeenschappelijk bezit is’. Meer macht naar gemeenten en provinciaal is al voldoende om dit te bereiken zonder dat je het hele land economisch op de kop gooit. Als de bevolking daar democratisch voor kiest zou je trouwens best voor een ‘Utopia’ waarin grond, fabrieken, natuurlijke rijkdommen gemeenschappelijk bezit zijn kunnen gaan.

Mark Huysman
Mark Huysman13 okt. 2019 - 9:48

@Qizilbash [We hebben gezien dat in Noord-Syrië Koerden na het verdrijven van ISIS, Arabische dorpen hebben vernietigd opdat ze geen plek zullen hebben om naar terug te keren en dus het percentage Koerden in ‘hun gebied’ groter zal zijn. Dat is etnische zuivering en een oorlogsmisdaad.] Ik wil best geloven dat dit gebeurd is. Aan de andere kant kom ik ook rapporten tegen die dit ontkennen. Bijvoorbeeld dit VN-rapport: https://tinyurl.com/y57yzbwr Er staat dat er geen bewijs gevonden is van etnische zuivering door YPG of SDF: “93. Though allegations of “ethnic cleansing” continued to be received during the period under review, the Commission found no evidence to substantiate claims that YPG or SDF forces ever targeted Arab communities on the basis of ethnicity, nor that YPG cantonal authorities systematically sought to change the demographic composition of territories under their control through the commission of violations directed against any particular ethnic group.” Er staat dat er wel gemeenschappen verplaatst zijn maar dat dit tijdelijke maatregelen waren om explosieven en mijnen die door ISIS waren achtergelaten weg te kunnen halen: “Across northern Syria, Kurdish People’s Protection Units (YPG) or Syrian Democratic (SDF) forces have displaced communities in order to clear areas mined by ISIL.” De VN heeft wel kritiek op de manier waarop de verplaatste bevolking door YPG en SDF ondergebracht werd: "In some cases, YPG or SDF forces did not provide adequate humanitarian aid to displaced communities.”

Qizilbash2
Qizilbash213 okt. 2019 - 16:32

Mark, je hebt misschien gelijk wat betreft het vernielen van huizen maar er staat ook in jouw document (onder B Violations and Abuses 94 op pagina 21) dat jongens van 13 tot 17 jaar gedwongen werden te vechten voor de YPG en als zij dat niet deden werden ze verdacht van het steunen van ISIS en gemarteld. Dat van het vernielen van huizen kwam veelvuldig in het nieuws doordat Amnesty maar ook Human Right Watch zou hebben gesignaleerd dat dit vernietigen van niet-Koerdische huizen en dorpen in de door Koerden van ISIS heroverde gebieden zou plaatsvinden om de demografische samenstelling (meer Koerden, minder niet-Koerden) te veranderen. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/10/syria-us-allys-razing-of-villages-amounts-to-war-crimes/ https://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_Democratic_Forces#Ethnic_cleansing_and_forced_displacement Ik lees nu dat er door het VN hier onderzoek naar is verricht. Ondanks dat ik de VN niet als geheel rechtvaardig zie (zie de geschiedenis van Israël en de VN/League of Nations) geloof ik eigenlijk wel dat hier onderzoek naar is gedaan en er geen aanwijzingen zijn gevonden dat dit echt op grotere schaal heeft plaatsgevonden om de demografische samenstelling van die gebieden te veranderen. In deze kwestie heb ik een ambivalente positie. Ik ben anti-PKK omdat ik erin geloof dat de PKK civiele doelen heeft aangevallen (badplaatsen met onschuldige toeristen om het Turkse toerisme te beschadigen, civiele bussen met onschuldige burgers) en actief is in de heroïnehandel om wapens te kunnen bekostigen voor hun strijd (net als FARC en cocaïne). De uitspraak ‘het doel heiligt alle middelen’ vind ik onjuist. Wat de banden precies zijn (en in hoeverre) tussen SDF/YPG en de PKK weet ik niet zo goed. Gezien hoe de HDP en leden daarvan (Selahattin Demirtaş) onterecht met de PKK en terrorisme worden geassocieerd heb ik mijn twijfels of die beschuldigingen van terrorisme aan het adres van SDF/YPG wel terecht zijn. De PKK strijdt al decennialang voor de Koerden (met verkeerde middelen) en het is vrijwel onmogelijk om nooit met de PKK, of een sympathisant of een familielid of kennis van een sympathisant in aanraking geweest te zijn. Tegenwoordig veroordeelt de Turkse staat iemand terecht of onterecht als terrorist, iemand uit de vriendenkring wordt vervolgens ook als terrorist aangeklaagd en veroordeeld vanwege ‘banden’ met de PKK en dan daar weer een vriend van omdat diegene ‘banden’ heeft met de PKK en dan daar weer een vriend of kennis van enzovoort. Guilty by association.

Auslander
Auslander11 okt. 2019 - 14:12

Elk volk verdient een behandeling conform haar eigen keuzes. Zo ook de Koerden van nu. De bevolking in noorden en oosten van Syrië heeft gekozen voor politieke organisaties die niet met de regio volkeren maar met militarisme van de VS een toekomst wensten te bouwen. Wat hen nu over komt was al vanaf begin duidelijk onontkoombaar. Ik zou geen medelijden hebben met deze organisaties en ook met de bevolking die hen ondersteund hebben. Dat is het lot van hen die hun toekomst in de hand van imperialisten leggen. En de minderheid die tegen waren en kunnen nu niet vluchten krijgen het niet slechter onder de bezetters.

10 Reacties
Deplorable Lefty
Deplorable Lefty11 okt. 2019 - 16:13

Hoezo een eigen keuze? De Koerden moesten zichzelf beschermen tegen oprukkende IS-elementen. Waarom hebben de Palestijnen volgens u wel het recht op zelfbeschikking en de vorming van een eigen staat en de Koerden niet? Een tikkeltje inconsequent dunkt mij.

DirkD2
DirkD211 okt. 2019 - 16:20

En hier heb je de visie van de grijze wolven. Ze zijn al thuis als afbeelding, inclusiviteit prekend, totdat het gaat over de Koerden. Dan geldt ineens dat het volk zelf zijn ondergang gekozen heeft en het verdient om verkracht en afgemaakt te worden door het Turkse leger. Jij bent de vijand

Auslander
Auslander11 okt. 2019 - 20:54

@ Deplorable Lefty “het recht op zelfbeschikking en de vorming van een eigen staat” Maak je een grapje? Ik zie enkel de VS-beschikking voor Koerden en een (mogelijk) vazalstaat van Amerikanen die er op een bezet gebied in Syrië moet komen. Als het anders in elkaar zit laat het met de feiten inzien.

Auslander
Auslander11 okt. 2019 - 21:06

@ DirkD En hier heb je de visie van imperialisten waaruit ook de “grijze wolven” mentaliteit afkomstig is! Hiertegen ben ik natuurlijk de vijand!

Bertus Gasklep
Bertus Gasklep11 okt. 2019 - 23:33

Palestina bestond al toen de Israëli's zich er met geweld - en hulp van wederom de VS - tussen wurmden. Nog iedere dag raken de Palestijnen land dat ze al bezitten kwijt aan de Israëli's. Dát is een groot verschil met Koerden die nooit een eigen staat hadden en er nu 1 willen binnen de grenzen van soevereine staten. Ik weet het, het is lullig voor de Koerden, maar we moeten de discussie wel zuiver houden en geen appels met peren vergelijken.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty12 okt. 2019 - 5:58

@ Auslander Merkwaardig, u poneert een stelling en dan moet ik bewijzen dat dit niet waar zou zijn. @ Bertus Gasklep Dus alleen "volkeren" die ooit een afgebakend land bewoonden hebben recht op zelfbeschikking? Dit is niet conform de definities zoals beschreven in het VN-manifest. Zowel de Palestijnen en de Koerden kunnen aanspraak maken op een eigen staat.

Marcus A.2
Marcus A.212 okt. 2019 - 7:14

@Bertus Gasklep Wat bedoel je met: "Palestina bestond al toen de Israëli’s zich er met geweld – en hulp van wederom de VS – tussen wurmden." De Palestijnen hebben nooit een eigen staat gehad, of heb ik iets gemist? Of bedoel je het Brits mandaat gebied? Als je de discussie graag zuiver wilt houden moet je je wel enigszins verdiepen in de materie!

DirkD2
DirkD212 okt. 2019 - 7:42

Ahh ja, praat zo de huidige genocide maar goed, want “imperialisten”. De enige imperialist is een dode toch, zoals ik blijkbaar ben?

Auslander
Auslander12 okt. 2019 - 17:39

@ Deplorable Lefty Maak jezelf niet belachelijk. Ik poneer niks waarop je met zelfbeschikkingsrecht kan komen, mits je de huidige Koerdische-VS politieke oplossingen als zelfbeschikking van Koerdische minderheid in Syrië beschouwt. Je verdedigt niet de Koerdisch volk maar het VS-beleid in Syrië.

Auslander
Auslander12 okt. 2019 - 17:43

@ DirkD “Genocide”? Jij beweert dat de VS groen licht gegeven heeft voor een Koerdische genocide? Jij weet niet wat je uitkraamt hoor!

Qizilbash2
Qizilbash211 okt. 2019 - 14:01

De algemene consensus in Turkije is dat Selahaddin Eyyubi een Koerd was. Zelfs Erdoǧan benadrukte in zijn toespraken in Diyarbakir en Hakkari dat Selahaddin Eyyubi een vrome 5-keer per dag biddende Koerd was waar men trots op kon zijn (om zieltjes te winnen) in tegenstelling tot de ongelovige PKK en BDP. Dit deed Erdoǧan omdat de meeste Koerden van oudsher zeer conservatieve (zacht gezegd) moslims zijn. Jij doet alsof het conflict tussen Koerden en Turken voortkwam uit westerse invloed en westers nationalisme dat een wereld zou nastreven van vrije volkeren, elk met hun eigen staat. De realiteit is echter dat Koerdische (soennitische) geestelijke en tribale leiders tevreden waren met het feodale theocratische Ottomaanse Rijk waarin vooraanstaande Koerdische families (agha) een hoge mate van onafhankelijk van het centraal gezag in Istanbul genoten en een bevoorrechtte positie ten aanzien van de religieuze minderheden en vrijwel absoluut heersten in hun theocratische, feodale ‘hertogdommen/bisdommen’. Omdat Koerden dreigden die bevoorrechte posities als moslim in dat theocratische, feodale systeem kwijt te raken door dreiging van de christelijke Russen aan het front en door achterdocht naar Armeniërs en hebzucht naar Armeens land, bezittingen en vrouwen hebben Koerden, meer nog dan Turken, Armeniërs vermoord, verkracht en hun bezittingen en land ingepikt. Vaak wordt volkomen vergeten dat niet alleen Turken Ottomanen waren maar ook Koerden, Arabieren en anderen. Juist het Comité voor Eenheid en Vooruitgang (Jong Turken) was aanvankelijk liberaal, multireligieus en multicultureel (tot de staatsgreep in 1913 door Turks-nationalisten) en kwam op voor de religieuze minderheden. Die partij was mede-opgericht door Armeense, Joodse, Griekse leden en voerde hervormingen door ten gunste van die minderheden. Zo waren er veel Armeense officieren en ambtenaren in dienst van het Ottomaanse rijk. In tegenstelling tot wat jij beweert was nationalisme (zowel Turkse zijde als van minderheden) juist het vergif dat een eind maakte aan die multiculturele, multireligieuze samenwerking. Naast dat er Armeniërs (en andere minderheden) waren die geloofden in de nieuwe multiculturele, multireligieuze beweging waren er ook Armeense separatisten die beïnvloed waren door westers nationalisme voor wie de hervormingen allemaal ‘too little, too late’ was. Dat kan ik gezien de Ottomaanse geschiedenis ook best begrijpen maar dat maakt van het nationalisme echter geen ideologie dat de vrijheid zou nastreven van volkeren. Het is ‘eigen volk eerst’. Geen enkel nationalistisch land behandelt haar minderheden goed. Zoals ik al zei was er bij het Comité voor Eenheid en Vooruitgang een interne staatsgreep in 1913 door Turks-nationalisten die geen heil zagen in de voormalige liberale, multiculturele koers maar overgingen tot ‘eigen volk eerst’ door middel van etnische zuivering en assimilatie. Er werden na de oorlog echter wel hervormingen doorgevoerd waardoor het fundamentalistische, feodale deel van de bevolking in opstand kwam. Koerdische geestelijke leiders zoals Said-i Kurdi (voorloper Gülen-beweging) en Sheikh Said kwamen vooral in opstand tegen de scheiding van kerk en staat, afschaffen feodale stelsel en Sharia en de invoering van een grondwet die gelijke rechten gaf aan religieuze minderheden en zo een einde maakte aan de bevoorrechte positie van moslims. Als die hervormingen niet waren ingevoerd en zij hun machtsposities in hun feodale, theocratische ‘hertogdommen/bisdommen’ hadden kunnen behouden waren zij niet in opstand gekomen want daarvoor vochten zij juist aan Ottomaanse zijde. Het bevalt mij ook niet hoe jij schamper doet over het ‘marxisme-leninisme met bijbehorende paranoia’ van Öcalan en zijn ‘prediken’ van een ‘utopische staat waarin kleine gemeenschappen zichzelf besturen’. Bottom-up bestuur vanuit woonwijken, werkplaatsen naar gemeenten, naar provincies tot hogere en grotere eenheden is precies hoe Koerden maar ook andere minderen en mensen in het algemeen hun rechten kunnen verkrijgen zonder dat er strijd moet worden geleverd voor onafhankelijke landen voor elke minderheid die dan zelf weer minderheden in hun land zullen hebben en onderdrukken want nationalisme = eigen volk eerst. Ware het niet dat de PKK aanslagen pleegde tegen civiele doelen (badplaatsen, civiele bussen), geld afperste van burgers en handelde in heroïne zou ik volledig achter öcalan staan. Öcalan heeft een grote rol gespeeld in de modernisering van de zeer conservatieve/fundamentalistische islam onder Koerden en emancipatie van zowel Koerden als van vrouwen. Hij is zeg maar de Atatürk van Koerden. Helaas heeft ook bij zijn beweging Koerdisch nationalisme de overhand gekregen, heeft macht en (Koerdisch) eigenbelang velen gecorrumpeerd en is men overgegaan om te strijden voor een oorspronkelijk goed doel met verkeerde middelen (civiele doelen, drugs, afpersen). Het doel heiligt niet alle middelen.

5 Reacties
Paul250371
Paul25037111 okt. 2019 - 23:32

Ik las het graag. Ik heb geen feitenkennis. Kam dus niet eboordelen of de kritiek die je geeft op de schrijver klopt. Anyway, mooi stuk.

Bertus Gasklep
Bertus Gasklep11 okt. 2019 - 23:43

Qizilbash, Ik vind uw stuk eerlijk gezegd beter dan het stuk van meneer van der Horst. Alhoewel dat stuk niet perse slecht was, maar de nuanceringen die u toevoegt is eigenlijk complementair.

Qizilbash2
Qizilbash212 okt. 2019 - 9:59

@ Paul & Bertus Jullie kunnen de termen die ik noemde opzoeken op Wikipedia om zo ongeveer een beeld te krijgen of mijn kritiek correct is. https://en.wikipedia.org/wiki/Hamidiye_(cavalry) https://en.wikipedia.org/wiki/Ottomanism https://en.wikipedia.org/wiki/Committee_of_Union_and_Progress#Origins https://en.wikipedia.org/wiki/Sheikh_Said_rebellion https://en.wikipedia.org/wiki/Beytussebab_rebellion “Tijdens de eerste wereldoorlog beloofde Engeland de vrijheid van de Koerden te beschermen als ze in opstand kwamen tegen het Ottomaanse Rijk. Koerdische leiders laten zich steeds maar weer in ruil voor schone beloftes door machthebbers van buiten paaien om vervolgens keihard in de steek te worden gelaten.” Dit stukje alleen al is aantoonbaar historisch incorrect. Tijdens de eerste wereldoorlog stonden Koerden aan Ottomaanse zijde. Er was geen sprake van dat zij in opstand kwamen tegen het Ottomaanse rijk en dat Engeland haar beloftes vervolgens niet hield. Het klopt dat de Britten met de Arabieren een overeenkomst hadden (McMahon-Hoesseincorrespondentie) en die beloftes (onafhankelijk Arabisch Rijk) vervolgens braken in het Sykes-Picot verdrag maar Arabieren zijn dus geen Koerden. Koerdische tribale leiders waren dikke vriendjes met Istanbul, hadden alle belang bij het strijden aan Ottomaanse zijde, waren zelf Ottomanen (destijds was er helemaal geen Turk/Koerd onderscheid maar moslim/niet-moslim), dreigden hun leefgebied kwijt te raken aan de christelijke Russen aan het front, wantrouwden Armeniërs van samenwerking met de Russen en wilden maar al te graag Armeens land en bezittingen inpikken. Het grootste deel van het land dat van Armeniërs is afgepakt is in Koerdische handen. Het is voor iemand die een betere kennis van historische feiten heeft dan deze ‘historicus’ moeilijk om te zien hoe incorrectheden worden verteld (Koerden tijdens eerste wereldoorlog in opstand, maar verraden door Engelsen), de Koerdische opstanden destijds als westers nationalistisch afschilderen in plaats van theocratisch/feodaal en de rol van Koerden in de Armeense genocide onderbelicht. Daarbovenop dan nog Öcalan afkraken om zijn ideologie (juist wel goed) maar niet om het feit dat de PKK civiele doelen (badplaatsen om toerisme te verstoren, civiele bussen) heeft aangevallen of zich bezig heeft gehouden met de handel in heroïne.

Hanvander Horst
Hanvander Horst12 okt. 2019 - 21:45

Dit is een behoorlijk stuk over de manier waarop de Britten in 1918 met de Koerden speelde https://www.unine.ch/files/live/sites/histoire/files/shared/histoire/Projet%20ERC/Tejel%20Gorgas%20Jordi%20-%20Making%20borders%20from%20below.pdf

Qizilbash2
Qizilbash213 okt. 2019 - 15:41

@HanvanderHorst Jij zei: “Tijdens de eerste wereldoorlog beloofde Engeland de vrijheid van de Koerden te beschermen als ze in opstand kwamen tegen het Ottomaanse Rijk. Koerdische leiders laten zich steeds maar weer in ruil voor schone beloftes door machthebbers van buiten paaien om vervolgens keihard in de steek te worden gelaten.” Je weet als historicus toch wel dat in 1918 de eerste wereldoorlog afgelopen was? Koerden zijn in de 1e wereldoorlog simpelweg niet in opstand gekomen tegen de (Turkse) Ottomanen zoals jij zei. Dat staat nergens in jouw document dat (zie titel) dat trouwens over de periode 1918–1925 (1e wereldoorlog al afgelopen) gaat. Geef anders een paginanummer waar dat wel zou staan. Ik begrijp eigenlijk helemaal niet waarom jij linkt naar dat document. Heb je het wel gelezen? Het onderschrijft juist mijn kritiek op jou. De problemen tussen Koerden en Turken begonnen NA de 1e wereldoorlog bij het afschaffen van het kalifaat, de invoering van de scheiding kerk en staat, bestrijden van het feodale stelsel (Stammenleiders waren een soort hertogen, heer en meester in hun territorium) en theocratische structuren (Religieuze leiders. Sheikhs, waren een soort bisschoppen van de paus/kalief/Ottomaanse Sultan die heer en meester waren in hun bisdommen). Juist de koerden waren in de 1e wereldoorlog de meest loyale minderheid, die nationalisme, westerse invloed en westers ‘imperialisme’ afwezen uit een islamitische solidariteitsgevoel tegen de ‘ongelovigen’ en als de hervormingen (+ assimilatiepogingen) niet ingevoerd zouden zijn NA de 1e wereldoorlog, zouden de (soennitische) Koerden ook na de 1e wereldoorlog niet in opstand zijn gekomen omdat de geestelijke leiders en feodale stammenleiders hun machtsposities (+ uitbreidingen op Armeens territorium) zouden hebben behouden. Koerden hadden in de 1e wereldoorlog dezelfde belangen (meer zelfs) als de Turks-Ottomanen om het oosten te verdedigen tegen de christelijke Russen en wat zij beschouwden als de 5e kolonne van Armeniërs.

Costanza
Costanza11 okt. 2019 - 12:28

Het is zeker schandalig hoe de VS de Koerden verraden, maar de Koerden hadden sowieso tegen IS gevochten, me dunkt.

1 Reactie
madbako
madbako11 okt. 2019 - 15:52

Ja, en?

Privateer
Privateer11 okt. 2019 - 12:19

Elijah @syriosaurus is een inwoner van Noord Syrie en schreef op Twitter : "Seeing Turkey's terrorists invading my home, Northern Syria, is painful, but for the last 8 years, I had to watch as YPG took our homes, burned our villages, closed our schools, conscripted our children and made us outsiders in a land where we lived for millennias." "Yes, YPG are no better than Turkey's Islamist puppets, and opposing Turkey's illegal invasion of Northern Syria doesn't justify supporting the terrorist YPG instead." "As a person from Northern Syria, I avoided speaking out against YPG on Twitter because I had no energy to argue deluded leftist westerners who fell for the pictures of SDF's female soldiers and suddenly became experts on my homeland Northern Syria." "The only legitimate force in Syria is the Syrian Arab Army, and that's the only force that my people would feel safe living under, you can take your FSA Islamist terrorists, and your fetishes for SDF's female fighters and leave us alone."

7 Reacties
Samen Delen
Samen Delen11 okt. 2019 - 13:25

Bestaan daar beelden van? Iemand moet daar toch video's van hebben gemaakt en ge-upload op YouTube. (Ik zeg niet dat ik die man niet geloof. Het zou best waar kunnen zijn.) Maar goed gedocumenteerde informatie is altijd behulpzaam om een vollediger beeld te krijgen.

woh2
woh211 okt. 2019 - 14:07

Samen Delen, beelden bewijzen tegenwoordig niets meer. Je kan ieder mens alles laten zeggen wat je wilt. Dat is jou toch wel bekend? Youtube beelden zijn wel het ergste, want niemand geeft er enige garantie aan. Je kan nog enigszins uitgaan van nieuwsdiensten die door de geschiedenis heen ter goeder trouw zijn gebleken, maar ook die kunnen zich vergissen of beelden overkopen. Hoe moeilijk is het om hier geluid onder te zetten? https://www.youtube.com/watch?v=P2uZF-5F1wI We leven in het tijdperk van onbetrouwbaar nieuws. Er zijn veel dingen waarvoor een oplossing moet worden gevonden. Er zijn wel betrouwbare berichten, bijvoorbeeld de massagraven die nabij Syrische gevangenissen zijn gevonden, waarin duizenden lijken liggen, daar zijn ook gerechtelijke en wetenschappelijke onderzoekingen geweest. Assad komt er niet fraai vanaf.

woh2
woh211 okt. 2019 - 14:08

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/06/executiefeesten-in-gevangenis-syrie-6580682-a1544805

Privateer
Privateer11 okt. 2019 - 14:15

Dat weet ik niet. Ik volg verschillende mensen op Twitter die in Noord Syrie wonen en ze vertellen allemaal hetzelfde verhaal. Syrian girl @partisangirl bijvoorbeeld is heel interessant om te volgen. Wat ik wel weet is dat filmpjes over Syrie op youtube vaak verwijderd worden omdat het gezien wordt als propaganda. Twitter en Youtube zijn in handen van neocons en warmongers.

Qizilbash2
Qizilbash211 okt. 2019 - 14:51

Onder andere Human Rights Watch heeft daar veelvuldig over bericht en het heeft in vrijwel alle (Nederlandse) kranten gestaan. Koerdische strijders vernietigden complete Arabische en Turkmeense dorpen nadat ISIS verdreven werd opdat de gevluchte inwoners geen plek zouden hebben om naar terug te keren en het percentage Koerden in die gebieden hoger zou worden. Etnische zuivering in afwezigheid dus. Dat is een oorlogsmisdaad. https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-kurds/iraqi-kurds-destruction-of-arab-villages-could-be-war-crime-hrw-idUSKBN13803V Wat betreft die vrouwelijke strijders van SDF (Syrian Defence Forces) moet gezegd worden dat dit wel degelijk propaganda is dat ook door het IDF gebruikt wordt. Vaak zie je ook foto’s van vrouwelijke SDF-strijdsters en IDF-strijdsters naast elkaar omdat men in het westen (vooral rechts, anti-islamitisch) houdt van het beeld van ‘ongesluierde Koerdische vrouwen in sexy battle dress’ die ‘de misogyne kalief van ISIS van katoen geven’. Het probleem is alleen dat veruit de meeste Koerdische vrouwen conservatieve moslima’s zijn. Het zal gegarandeerd weer ergens in de reacties staan hoe ISIS-strijders hard zouden wegrennen als zij vrouwelijke Koerdische strijders zien omdat als zij gedood zouden worden door een vrouw zij niet naar de hemel kunnen voor hun 70 maagden. Ik heb nooit gehoord dat wel of niet gedood worden door een vrouw je plaats in de hemel in gevaar stelt maar met ISIS weet je het nooit want zij doen wel meer dingen die in de rest van de islam strikt verboden zijn of niet voorkomen.

Jabuka
Jabuka11 okt. 2019 - 14:59

@ Privateer: Propaganda, Turkse propaganda om de invasie te 'downplayen'. Het is de 21ste eeuw hoor. Niet iedereen is op zijn achterhoofd of voorhoofd gevallen.

Qizilbash2
Qizilbash211 okt. 2019 - 16:33

Turkse propaganda waarin gesproken wordt van 'Turkey’s terrorists invading my home' en 'YPG are no better than Turkey’s Islamist puppets, and opposing Turkey’s illegal invasion of Northern Syria doesn’t justify supporting the terrorist YPG instead'? Vreemde propaganda dan. Dit lijkt mij toch echt een Arabische-Syriër aangezien hij Koerden net zo erg vind als Turken en alleen ' Syrian Arab Army' als legitiem beschouwt. Verder wordt hetgeen hij zegt over het vernietigen van Arabische huizen ondersteund door Human Rights Watch die ook zegt dat Koerden daar een etnische zuivering plegen.

Rearden7
Rearden711 okt. 2019 - 11:56

De Koerden hebben gewoon botte pech dat ze bovenop de grootste olie-en gasvelden ter wereld wonen, in Irak, en daarbij bovenop de olie-en gaspijpleidingen in Noord-Syrië, die het richting Middellandse Zee moeten transporteren (1, fig. 3). De North Oil Company (zgn. Iraakse oliemaatschappij) heeft grote belangen in dat gebied, maar werkt nauw samen met het Franse Total (2 directieleden zitten in de board van NOC (2)). En uiteraard is Shell daar ook actief (3). 1. https://crudeoilpeak.info/the-fight-for-northern-iraqs-remaining-oil 2. https://noc.qa/about-north-oil-company/ 3. https://www.reuters.com/article/us-iraq-shell-gas/shell-says-fully-committed-to-iraq-gas-venture-plans-massive-expansion-idUSKBN1I11JZ

Bert de Vries
Bert de Vries11 okt. 2019 - 11:52

Op statelijk niveau is recht meestal een illusie en is macht de werkelijkheid. Op talig niveau wordt die feitelijkheid gedeformeerd. Meestal tot ondoorzichtige nonsens of belijdenissen van lik-m'n-vestje. In deze staan de Koerden niet alleen. De Palestijnen is bijvoorbeeld hetzelfde lot beschoren. Verpulverd door een overmacht, alleen gelaten of verraden door de rest.

3 Reacties
HaloOfFlies
HaloOfFlies11 okt. 2019 - 12:03

Da's toch wel heel iets anders. De Palestijnen zijn niet erg populair in het M-O, o.a. omdat ze aan de kant van Saddam stonden toen die Koeweit binnenviel. Als je een volk zijn vrijheid misgunt, moet je zelf ook niet piepen. De Koerden hebben zich voor het karretje van de USA laten spannen, hebben het vuile werk opgeknapt, en worden nu, zoals verwacht, genaaid. Het was van het begin af aan duidelijk dat Turkije nooit een Koerdische staat zou accepteren.

Bert de Vries
Bert de Vries11 okt. 2019 - 14:51

HaloOfFlies, het conflict Joden-Palestijnen, nu het conflict Israël-Palestijnen, dateert van vóór het begin van de vorige eeuw en is langzamerhand geëscaleerd. De Kuweit-oorlog was in 1990-1991. Om maar iets te noemen. Iets. Het is zoals Cruyff zei, en waarom hij door onnozelaars werd uitgelachen: Je ziet het pas als je het begrijpt.

Bert de Vries
Bert de Vries11 okt. 2019 - 14:56

OfFlies, zie voor een perfecte illustratie van Cruyff's stelling het artikel van Özdil in de laatste VN: https://www.vn.nl/zihni-ozdil-links-middenklasse/

Mat C.H. Visser
Mat C.H. Visser11 okt. 2019 - 11:37

Er was begin deze week op Radio1 bij BNN-VARA een deskundige op dit gebied (heb zijn naam niet onthouden maar hij was als het goed heb verbonden aan een Belgische universiteit) die verklaarde dat de YPG niet meer of minder dan een internationaal erkende terroristische organisatie was die honderden aanslagen in Turkije had gepleegd en dat het daarom volledig gelegitimeerd was dat Erdogan deed.

5 Reacties
de Boer2
de Boer211 okt. 2019 - 13:08

Er zijn veel Belgen die behartigenswaardige zaken aansnijden, maar dit keer is het een wel erg merkwaardige opvatting. De Koerden zijn namelijk geen berg turken, maar een ander volk, met een eigen taal, een eigen woongebied. Zij worden geknecht. Dan zien mensen niet meteen allemaal lijdzaam toe, maar plegen ze gewapend verzet. Net als dat in Nederland het geval was. Hier werden ook aanslagen gepleegd. Maar hier wordt het verzet zo ongeveer heilig verklaard en draait de voorstelling Soldaat van Oranje als jaren en werd Bernhard zur Lippe - de enige Nederlander die genoot van de Oorlog- op handen gedragen maar dat van de Koerden als - ka het nog gewoner - als terrorisme bestempeld. Net als de Palestijnen zijn de Koerden slachtoffer van de onrechtvaardigheid die de identiteit vormt van mensen... Want waarom zou de ene groep recht hebben op een eigen staatssysteem en de andere groep niet?

Buitenstaander
Buitenstaander11 okt. 2019 - 14:29

@Mat Ach het ligt er gewoon aan aan welke kant je staat: Terrorist of vrijheidsstrijder….. En Erdogan is geen haar beter, eerder erger. Triest dat we met hem verbonden zijn in de NAVO… Schaamte.

Bertus Gasklep
Bertus Gasklep11 okt. 2019 - 23:58

@ de Boer Ik begrijp uw standpunt. Maar waar u de fout ingaat is het punt waar u de YPG ineens 'de Koerden' gaat noemen. De Belgische hoogleraar - hij heet Lesage overigens - is een zeer gerespecteerd kenner van de situatie in het middenoosten en Turkije in het bijzonder, dus men moet erg sterk in de schoenen staan om zijn statements te weerleggen. Met 'ik vind' en 'volgens mij' ga je dat niet redden in elk geval.

OlavM
OlavM12 okt. 2019 - 22:21

@ Mat C.H. Visser: Professor Dries Lesage (Universiteit van Gent) drukte zich in het TV-programma Nieuwsuur (7 oktober j.l.) genuanceerder uit. De Turken zien de YPG als een verlengstuk van de PKK, welke laatste internationaal als een terroristische organisatie wordt beschouwd. (Hij zei op een bepaald moment ook: een "onderdeel" daarvan, maar het is onduidelijk of hij dat zelf vindt of Erdogan). De PKK is een Koerdische organisatie in Turkije, de YPG in Syrië). Erdogan en Trump zijn het eens over het opzetten van een grenszone, en mogelijk wil Erdogan daar vluchtelingen uit Syrië vestigen. Die komen echter voornamelijk uit andere, Arabische gebieden (Aleppo, Damsacus, e.d.), dus zo ontstaat een gevaar van een nieuwe demogarfische verandering, met alle gevolgen van dien. Aldus Lesage.

OlavM
OlavM12 okt. 2019 - 22:24

(Sorry voor typo's).

Samen Delen
Samen Delen11 okt. 2019 - 11:36

Tien voorbeelden van hoe de VS de Koerden hebben verraden: Everything about Kurdistan: "10 Times U.S. Betrayed the Kurds in History" https://www.youtube.com/watch?v=lVqxBEmXHtQ

2 Reacties
HaloOfFlies
HaloOfFlies11 okt. 2019 - 11:59

Niet erg snugger dan, die Koerden. Zelfs een ezel stoot zich geen 2x aan dezelfde steen. Laat staan 10x.

Samen Delen
Samen Delen11 okt. 2019 - 12:19

De meest uitgebreide documentaire over de Koerdische vrouwen die ik kon vinden. Bijna de helft van de Koerdische militairen zijn vrouwen. Ze vertellen o.a. lachend dat de terroristen voor hun op de vlucht slaan omdat die geloven dat als ze tijdens de gewelddadige jihad door een vrouw gedood worden ze niet naar de hemel gaan. "Her War: Women vs. ISIS" https://www.youtube.com/watch?v=uqI0a4VgEs8

Victor Reijkersz
Victor Reijkersz11 okt. 2019 - 11:29

Een afstandelijk betoog. Ja 't is complex. Maar nee het is tegelijkertijd ook heel simpel: Europa is het doelwit geworden van moslimextremisten, met name Daesh. Vervolgens hebben wij de Koerden tot BONDGENOOT gemaakt om onze vijand, het Kalifaat een kopje te kleiner te maken. Met onze hardware (vliegtuigen, raketten), maar met hun grondtroepen en levens (>10.000). Vervolgens worden zij bedreigd door de Turken en kijken we de andere kant op. Schandelijk en verraderlijk gedrag van Nederland alsmede de andere Europese landen.

4 Reacties
MountEverest
MountEverest11 okt. 2019 - 12:29

De Koerden hadden natuurlijk ook belang bij het vernietigen van Daesh. Zij werden ook bedreigd door het kalifaat. De Koerden werden in 2014 teruggedreven door IS en konden toen de Yezidi's, die op hen vertrouwd hadden, niet verdedig.en. De genocide op de Yezidi's bracht de VS in het conflict, die niet verder wilde gaan dan luchtsteun geven. Met deze luchtsteun wonnen de Koerden de slag om Kobani. Het blijft natuurlijk een rotstreek van Trump om de Koerden in de steek te laten.

HaloOfFlies
HaloOfFlies11 okt. 2019 - 12:31

Dat klopt dus niet. Wij zijn pas aangevallen door Daesh (oproepen tot terroristische aanslagen in westen) NADAT wij ze aanvielen in Irak en Syrie. Daarvoor waren ze eigenlijk alleen bezig hun Islamitische Staat te stichten. Omdat dat stichten gepaard ging met het afslachten van Yezidi mannen & jongens en het als slaaf verkopen & verkrachten van Yezidi vrouwen & meisjes, hebben we er toen maar wat bommen op gegooid. De doelstelling van Daesh was alle landen die ooit eerder door Islamieten veroverd waren weer eens opnieuw te veroveren. Spanje dus wel, Nederland dus niet. Persoonlijk geloof ik niet dat ze verder dan Marokko waren gegaan - maar goed. Al met al hadden we niets met die Koerden te maken, en we hebben ze ook niet tot bondgenoot gemaakt. De Koerden vochten al tegen Daesh, wij hielpen ze een handje, niet andersom. We zijn ze niets schuldig.

Victor Reijkersz
Victor Reijkersz11 okt. 2019 - 13:42

Onzin. Koerden hebben op Westers aandringen (en met onze militaire steun) grote gebieden ten Zuiden van hun thuisland op Daesh bevrijd (Raqqa, Deir-Ez-Zor) in ruil voor bescherming tegen grotere buren als Turkije.

Bertus Gasklep
Bertus Gasklep12 okt. 2019 - 0:04

@Victor Rijkersz, Daar zit u toch echt fout. Er is nooit een dergelijke toezegging aan de Koerden gedaan. De Amerikanen hebben vanaf dag 1 gezegd snel - werd jaren - weer weg te gaan. Hoe kunnen ze de Koerden eeuwig verdedigen als ze weggaan? En Turkije blijft liggen waar het ligt en heeft geduld getoond. En dat geduld - vanuit Turks perspectief - een schone zaak is, blijkt heden.