Joop

De ideologische kant aan de verscherpte verhoudingen met Rusland

  •  
28-01-2022
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
629 keer bekeken
  •  
veldslag
Sinds het aantreden van Poetin is de Russische Federatie steeds meer een rechts-autoritaire kant op gegaan. Het systeem heeft misschien nog het meest weg van Spanje onder Franco
Er zit iets aparts aan de huidige spanning tussen de NAVO en Rusland: het lijkt om veiligheid te gaan en niet om botsende wereldbeschouwingen. Dat is wel eens anders geweest. Tijdens de Koude oorlog presenteerden de Sovjet Unie en haar satellieten zich als het rechtvaardige alternatief voor het kapitalisme. De productiemiddelen waren in gemeenschapshanden. De uitbuiting van de ene mens door de andere was afgeschaft. Een bekend cliché luidde: “De kinderen zijn bij ons de enige bevoorrechte klasse”. Leger en vloot waren bedoeld om de vrede te garanderen. Het was geen wonder dat bij verkiezingen het volk als een man voor de zittende regering koos.
De Verenigde Staten en hun bondgenoten definieerden zich als vrije samenlevingen waarin de mensenrechten werden gehandhaafd en democratie boven alles ging. Hun strijdkrachten waren bedoeld om de vrijheid te beschermen tegen mogelijke agressie door de communistische dictaturen. In de westerse samenleving kon elke burger zich in principe met gebruikmaking van al zijn talenten vrij ontplooien.
Nu valt van zulke wedijver niets te merken. Toch is er wel degelijk sprake van uiteenlopende ideologieën. Sinds het aantreden van Poetin is de Russische Federatie steeds meer een rechts-autoritaire kant op gegaan. Het systeem heeft misschien nog het meest weg van Spanje onder Franco: een nationalistische dictatuur met een katholiek vernis en een reactionaire levensstijl.
Poetin leunt levensbeschouwelijk nogal op de filosoof Aleksandr Doegin die zelf weer teruggrijpt op het Russische exceptionalisme: de gedachte dat de Russen een bijzonder volk vormen met speciale door God gegeven opdracht. Toen in 1453 de Ottomaanse sultan Mehmet Constantinopel innam, het centrum van het Grieks Orthodoxe geloof en er de hoofdstad vestigde van zijn moslimrijk, eisten de grootvorsten van Moskou de geestelijke erfenis op. Voortaan pretendeerden zij de verdedigers te zijn van het ware christelijke geloof, niet alleen tegen de islam maar ook tegen de rooms-katholieken in  Polen en Litouwen. De eerste die zich daadwerkelijk de Byzantijnse keizerskroon op het hoofd durfde te laten drukken was de legendarische Iwan Verschrikkelijke
In de negentiende eeuw is deze gedachte gegroeid tot een levensbeschouwing waarin de Russische ziel en de mystieke eenheid van de Russische volksgemeenschap het fundament vormen. Troon en altaar vloeiden bijkans in elkaar over. Dit rijk van de waarheid maakte front tegen het denken uit het westen met zijn liberalisme, zijn gelijkheid voor de wet, zijn scheiding tussen kerk en staat  en zijn burgerrechten. Eigenlijk vonden de aanhangers van deze gedachte het een drama dat destijds tsaar Peter de Grote de West-Europese levensstijl verplicht had gesteld en ook nog eens wetenschap en technologie importeerde. Daarmee had hij het heilige Rusland blootgesteld aan ondermijning door ketterse en buitenlandse denkwijzen. Iemand die er zo over dacht was de beroemde Russische schrijver en dissident Aleksandr Solzjenitsyn, wiens afkeer van het communisme weinig met een democratische inborst te maken had maar des te meer met een verlangen naar een conservatieve christelijke en autoritaire samenleving. Wat dat betreft bouwde hij voort op Fjodor Dostojevski, zijn literaire evenknie van een eeuw daarvoor. Aleksandr Doegin staat dus bepaald niet alleen.
Vladimir Poetin voelt veel voor deze levensbeschouwing. Toch is zij (nog) geen exportproduct. De internationale propagandazender RT besteedt veel aandacht aan wat er in het westen allemaal misgaat of – vaak genoeg – wat als zodanig kan worden voorgesteld maar Rusland komt dan niet naar voren als het goede voorbeeld. Dat gebeurde in de Sovjettijd wel. Datzelfde geldt voor propagandakanalen als Ruptly of Sputnik. Op (sociale) media voor binnenlands gebruik komt de ideologie van het heilige Rusland echter wel degelijk naar voren. De illustratie bij dit artikel geeft daarvan een goed voorbeeld. Het lijkt wel een bewerking zijn van een of ander schilderij over de Pools-Russische oorlog van 1605 tot 1618. Dat is nogal een ankerpunt in de traditionele vaderlandse geschiedenis, bron van inspiratie voor de nodige schrijvers, dichters en componisten, bijvoorbeeld voor Michael Glinka, schepper van de opera Een leven voor de tsaar. Een zoektocht via Google Images leverde echter geen origineel op, alleen onze versie hier. Wie weet, is de illustratie wel een recent product. In beeld wordt gebracht de eeuwige strijd met het goddeloze Westen.
Wij – in ons deel van de wereld – verdedigen ons onder de vlag van de NAVO, de EU en de LBHTQI+beweging. Wij zijn de krachten van zonde, zedeloosheid en decadentie. Ook wappert aan onze kant de zwarte vlag van het IS-terrorisme, tenminste als ik het goed interpreteer. De vallende ridder met de metalen uitsteeksels  is een gevleugelde huzaar. De gevleugelde huzaren vormden een legendarisch contingent in het leger van de Poolse koning. Aan hen is te danken dat het laatste beleg van Wenen door de Ottomanen mislukte. Ze slaagden er echter niet in de verovering van de Oekraïne door de Russen tegen te houden. Nu staat de huzaar voor het moderne Polen en Litouwen die niet staande kunnen blijven ondanks hun rooms katholicisme, hun westerse levensstijl en hun lidmaatschap van de NAVO.
De Russen zijn massaal in het offensief. Zij zegevieren omdat zij vechten onder de vaandels van Jezus Christus en Maria Theotókos, de Moeder Gods. Zij vechten voor het orthodoxe geloof uit het verloren Byzantium. Zij dragen de lange mantels en de baarden die gebruikelijk waren tot Peter de Grote ze verbood en zijn hovelingen dwong zich in westerse mode te hullen: hemden, vesten, pofbroeken, jasjes geen baard maar een elegante snor, zoals hij op zijn reis door de Republiek en aan het hof van koning stadhouder Willem III in Engeland had leren kennen. De traditionele kledij van de Russische aanvallers geeft een extra ideologische lading aan de illustratie.
peterdegrote
Dit is wat in stelling wordt gebracht tegen de liberale levensbeschouwingen van het westen. Het is dan ook geen wonder dat antidemocratische politici zoals Geert Wilders, Thierry Baudet of Marine Le Pen een soort zielsverwantschap voelen met het Rusland van Vladimir Poetin en Aleksandr Doegin. Voor hen ruikt een reactionaire en antiliberale mentaliteit immers als lavendel.
Zolang het ideologische verhaal van het heilige Rusland met zijn bijzondere door God gewilde taken bedoeld blijft voor binnenlandse consumptie, zullen wij er in Nederland weinig van horen. Toch is het goed te beseffen dat de huidige tegenstellingen niet alleen te maken hebben met veiligheid en geostrategie maar ook met ideologie. In de afgelopen jaren hebben Poetin en zijn aanhangers een bijna totaal monopolie verworven op de Russische media. Hun visie is alomtegenwoordig. Alternatieve opvattingen niet. Deze strijd gaat niet alleen om politieke en economische macht maar opnieuw om botsende wereldvisies.
Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.
Beluister Het Geheugenpaleis, de podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (73)

henk-alexander
henk-alexander30 jan. 2022 - 12:15

In tijden van nood zoeken Russen hun collectieve geborgenheid en heil in hun godsdienst. Stalin als ex-seminarist wist heel goed dat godsdienst als een bindende factor kon dienen, zoals toen de fascistische Asmogendheden Rusland onder de voet dreigden te lopen. Na de ineenstorting van de Sovjet Unie dreigt er voor Rusland het gevaar van een expansionistische NAVO; niet geheel onterecht daar de NAVO vanaf de oprichting een anti-Russische agenda heeft. Ondanks het aanbod van partnerschap, is de NAVO continu uitgebreid met landen die negatieve ervaringen hebben met Rusland en het zelfs haten. Het is dan ook logisch dat als de NAVO landen die vijandig staan t.o.v. Rusland blijft opnemen, van een partnerschap geen sprake kan zijn. Zeker niet zolang er geen verzoening tot stand komt tussen deze landen en Rusland. Wat overigens ijdele hoop is, want dat zou het einde van het militaire bondgenootschap in zijn huidige vorm kunnen betekenen - wat voor het MIC een onaangenaam vooruitzicht is.

Ivan61
Ivan6128 jan. 2022 - 19:03

Rechts en links indeling is hier niet van toepassing Han. Althans niet volgens Nederlandse maat. Zo simpel is dat niet. De Slavische ziel is niet zo makkelijk te plaatsen. Bovendien ik begrijp niet waarom wordt een conservatieve dictator als dreiging beschouwd en andere conservatieve land met 2 partijen en Bijbel in aanslag als vrienden? Kan jij voorstellen dat een ongelovige president van VS wordt? Napoleon kwam met staart tussen de benen terug uit Rusland. Wat deed hij daar eigenlijk? En VS heeft aan jullie geld en eten gegeven via Marshallplan anders zouden communisten hier ook winnen. Poetin is een bekwame dictator en wat dat betreft past hij prima in het rijtje van zijn voorgangers. Blijkbaar vindt de meerderheid van de Russen dat niet zo erg. Net zoals in andere Oost Europese landen trouwens. Deze democratie in Nederland werkt ook niet zo goed. De burgers worden afgeslacht door eigen overheden. En zelfde overheid heeft vrije brief om door te gaan dankzij regeerakkoord. Het partijdiscipline van TK leden staat echte democratie in de weg. Of moeten wij wachten tot dat zij rennend werkplek verlaten? Dat was mooi gezicht toch? Wij hebben hier in deze land geweldige vrijheden en de rest van de wereld is best jaloers op. En terecht. Maar er is een grote fout als iemand vanuit hier gaat vergelijken met stand van Rusland in dit geval. De invloed van de religie is daar veel groter en die wordt gebruikt om het volk klein te houden net als in VS trouwens.

11 Reacties
Paul Spijkers
Paul Spijkers28 jan. 2022 - 22:03

De VS is niet een bezetter van Europeesche landen, Rusland wel, die slokt landen en vrijheden op in een territoriaal imperium onder een autocratie. Dat een democratie ergens anders niet perfect is wil helemaal niet zeggen dat men een autocratisch regiem niet kan beschrijven. Niet net doen alsof dat vergelijkbare situaties zijn of dat de foutheid van Rusland staatsinrichting een reden is om het niet over de foutheid van Ruslands' regiem te hebben. Natuurlijk is de rol van religie vaak troebel maar bij autocraische regiems dus helemaal, laat staan een Slavische doorzetting van het Byzantijns imperium. Wat die 'ziel' betreft, dan heb je het over een soort provinciaals fatalisme die zich niet los kan denken van dat soort regiems. Dat kan ook anders, als de staats inrichting beter en humaan is.

Ivan61
Ivan6129 jan. 2022 - 9:48

@ Paul Spijkers, Nergens praat ik Poetin zijn regime goed. Bovendien ben ik in een communistische dictatuur geboren en groot geworden en alles in mij vecht tegen zo een maatschappij. Ik herhaal special voor jou : Poetin is een bekwame dictator en het Westen heeft moeilijk met hem als tegenstander omdat democratie steeds zwakker wordt. Poetin en China moeten alleen blijven wroeten en wachten. Zie jij dat Biden, Rutte, Johnson, Macron, Trudeau en zooitje in Brussel een front kunnen vormen en dat tegenhouden? Droom dan lekker verder. Tot slot nog een keer over Slavische ziel: 2 landen hebben Hitler op eigen kracht weggewerkt. Een is Rusland andere is mijn geboorteland Jugoslavija.

Eid
Eid29 jan. 2022 - 10:33

@Sarajlija Ik begrijp wat je zegt, en het pijnlijke is dat we als Europa daaruit niet de conclusie trekken dat we eindelijk eens moeten leren op eigen benen te staan, en niet steeds de VS nodig moeten hebben. Maar ja, defensie en geld... Voor het klimaat stappen we naar de rechter, maar voor onze gecommitte bijdrage ad Navo niet. Dat toont onze interesse. Alleen na een conflict dringt het ineens weer door, te laat. Ons bent zunig: 40 miljard voor klimaat daar stelt niemand vragen bij, maar je eigen land niet eens kunnen verdedigen, en dan eindeloos mekkeren over 3 of 4 miljard extra; van 200 jachtvliegtuigen naar net 45... en dan vooral mopperen op de VS als die t voortouw nemen. De geschiedenis en herhalingen...

zekernietjoops
zekernietjoops29 jan. 2022 - 12:13

Paul Spijkers. “De VS is niet een bezetter van Europeesche landen”…?? Velen zoals u en duidelijk ook Hr. van der Horst, wiens betoog grotendeels put uit inmiddels al een mensenleeftijd(!) oude en al die tijd onophoudelijk opgedrongen en steeds weer herhaalde leugenpropaganda, negeren stelselmatig de hieronder opgesomde feiten en willen blijkbaar vooral niet zien hoe levensgevaarlijk dat alles is voor het gehele Europese continent en zijn honderden miljoenen inwoners: Immers, wie was/is al sinds het einde van de 2e wereldoorlog en gaandeweg toenemend, DE wereldwijde agressor? Niet Rusland of China, maar – uiteraard, want overduidelijk zichtbaar – de V.S. met overal ter wereld tot wel duizend bases en geheime steunpunten, vanwaar bijv. steeds vaker drones opstijgen om hun stiekeme, volkenwederrechtelijke vernietigingswerk te doen. Die wereldwijde V.S.-aanwezigheid leidde ook tot vele, door de CI**A geïnitieerde staatsgrepen of royale steun daaraan, om de V.S. niet welgevallige regeringen op te ruimen. Bovendien bezet de V.S. inmiddels al 76 jaar het grootste deel van Europa en heeft ZO diverse Europese landen gedwongen om kernwapens van de V.S. te plaatsen, waar die landen zelfs niets over te zeggen hebben. Maar vooral en dat is ontstellend en zou zeker nu dagelijks uitgeschreeuwd moeten worden, is al vrijwel gedurende de gehele naoorlogse periode – en aan de volkeren nooit voorgelegd – Europa aangewezen als cynisch zo benoemd “war theatre”, waardoor dit continent, vanwege het nooit ophoudende gestook van de V.S.-oorlogshitsers, totaal uitgemoord en verwoest zou kunnen worden. Inmiddels zijn vrijwel alle - en zeker alle grote - landen in Europa gebonden in (maar vooral DOOR) EU- en NAVOlidmaatschap, waarbij het allerminst toevallig is dat bijna al die landen lid zijn van beide… en de weinige kleine overblijvers onder zeer zware druk staan of worden gezet om ook van beide lid te worden. Dat houdt dus in dat in vrijwel alle Europese landen de 4 fundamenteelste pijlers van hun soevereiniteit zijn afgebroken of verregaand ondermijnd, n.l. 1) de vrijheid om zelf hun buitenlands beleid te bepalen, 2) en met 1) samenhangend, de vrijheid om zelf vrienden te kiezen, 3) het primaat van hun eigen, nationale wetgeving over wezenlijke en belangrijke delen daarvan (vanwege steeds meer aangegane verdragen) en 4) nationale zeggenschap over het muntsysteem en alles – en dat is zeer veel en wordt steeds belangrijker – wat daarmee te maken heeft.

Ivan61
Ivan6129 jan. 2022 - 16:22

Zekernietjoops, Ik heb net door de binnenstad van mooi Groningen gewandeld en heb nergens Amerikaanse soldaat gezien. Afgelopen 27 jaar ook niet. In 1987 ben ik paar dagen in Polen geweest en overal warren Russische agenten aanwezig. Jij moet op je blote knieen Amerikanen en de rest van de bevrijders elje dag bedanken dat je in vrijheid leeft. Voor de rest is jouw betoog zo dogmatisch en zinloos dat bijna humoristisch is. Eid, Nederland kan een oorlog overslaan en niet meedoen. Afgelopen 30 jaar is biet zo succesvol gegaan.

Hanvander Horst
Hanvander Horst29 jan. 2022 - 17:30

Je zou bijna denken, zekernietjoops, dat je iets tegen de Verenigde Staten had.

zekernietjoops
zekernietjoops29 jan. 2022 - 20:53

Hr. van der Horst, Niet tegen de V.S.-bevolking, maar tegen een verregaand verdorven politiek-militair systeem dat, ongeacht welke president daar zit en/of welke partij de overhand heeft, steeds weer leidde/leidt tot de door mij beschreven wandaden, levensgevaarlijke heerszucht, overal ter wereld geniepig ondermijnende subversie middels talrijke geheime diensten, enz. enz. Wat steeds geheel buiten het officiële nieuws bleef en blijft, is een ontwikkeling die inmiddels feitelijk al is uitgemond in een min of meer innige vereniging van een staat met de grootste macht ter wereld – de V.S. dus - en kerk, in de vorm van zeer dubieuze religie, i.c. van vooral afvallige protestantse snit en in mindere mate, maar sterk en snel groeiend, ook van Rooms Katholieke kant die daarin zeer ijverig gesteund en gepusht worden door m.n. de huidige paus. Met ‘afvallig protestantisme’ bedoel ik een ‘protestantisme’ – het overgrote deel van de vele denominaties! - dat alle door de oorspronkelijke reformatoren bewerkstelligde broodnodige en zegenrijke hervormingen vrijwel geheel heeft teruggedraaid en zelfs weer terug is gekeerd onder de hoede van de Roomse moederkerk die, in tegenstelling tot deze afvallige ‘protestanten’, geen enkele werkelijke concessie heeft gedaan maar slecht wollige en wervende teksten en zeer listig opgestelde verklaringen produceerde die de schijn van inschikkelijkheid en tolerantie (moesten) wekken. Deze V.S.-kerken, onder leiding van een Paus die erkend hoofd is van alle wezenlijke wereldreligies en verenigd met een eerder door mij beschreven, uiterst heerszuchtige en vooral oppermachtige V.S. vormt, voor wie de geschiedenis kent, een angstwekkend verbond: Immers bijna 13 (!) eeuwen, tot 1798, was dit de situatie in Europa waar achtereenvolgende Pausen als feitelijke keizers (en opvolgers van de machtige Romeinse keizers) letterlijk over have en goed en leven en dood van hun onderdanen beschikten en zelfs heersten over hun geweten en gedachtegoed, met vele 10tallen miljoenen doden vanwege het genadeloos vervolgen en onderdrukken van hen die het daar niet mee eens waren: Een waarlijk totalitair machtssysteem dus. Die Roomse tirannie, bemogelijkt door onderdanige medewerking van Europese koningen en zelfs keizers, was zelfs een van de – en niet onbelangrijkste! - redenen tot het ontstaan van de V.S. Bovendien: de eerste kolonisten en uiteindelijk V.S. waren, vanwege het angstwekkende Roomse voorbeeld in Europa, daarom het meest erop gebrand om het stelligst en duidelijkst een absolute scheiding van Kerk en Staat in de grondwet te laten vastleggen, maar kijk nu eens, die is uitgerekend daar dus feitelijk al opgeheven! Maar deze gevaarlijke ontwikkeling ging en gaat geheel geruisloos voorbij aan ‘onze’ officiële massa- en nieuwsmedia. En om ernstig over na te denken: als grote religies, met vaak vele grote, wezenlijke verschillen en twistpunten, DESONDANKS, want onder de vlag van “oecumene” en ook nog, zoals gezegd, onder opperleiding van de Roomse Paus samenwerken, is/was het resultaat van inmiddels al veel van zulke oecumenische vergaderingen DUS geestelijk “vlees noch vis” omdat de Paus al heeft gewaarschuwd dat, omwille van “inclusiviteit en vrede” alle afzonderlijke religies hun wezenlijk kenmerkende en anderen dus mogelijk ergerende en/of kwetsende uitspraken achterwege moeten laten: er mag zelfs niet meer ‘bekeerd’ of geworven worden voor de eigen religie! Maar omdat zo eigenlijk vrijwel niets wezenlijks of onderscheidends meer mag overblijven, komen er WEL - en steeds vaker en uitsluitend – officiële (slot)verklaringen en uitspraken waaraan niemand zich een buil kan vallen… en die gaan dan vrijwel steeds en omdat die toch ook ‘zeer betrokken’ klinken over…’klimaat’, ‘mensenrechten’, ‘sociale gerechtigheid’ en ‘vergroening’ en de ‘zorgen over het huidig dominant politiek systeem: Precies hetzelfde dus als van … ‘heidense’ politiek. Maar ik denk dan: hoed je voor zulke uiterst opportunistische geestelijke herders en hun overduidelijk en overvloedig gebleken, lenige draaikonterijen….die DUS zo ook de V.S, niet zullen bekritiseren of afvallen, integendeel zelfs. In tegenstelling daarmee, was Jezus Christus 2000 jaar geleden terecht zeer fel en niet mis te verstaan tegen huichelachtig geveinsde en van hun machtspositie genietende en profiterende farizeeërs en (hoge)priesters van de toenmalige, Joodse religie en ook de rijken heeft hij vaak (fel) bekritiseerd en/of gemaand.

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 jan. 2022 - 9:02

Sarajlija 29 januari 2022 at 17:22 Jij zegt dat we de Amerikanen op de blote voeten moeten danken. Vraagje; wat denk jij dat er gebeurd was als de Russen Hitler niet gestopt hadden? Polen heeft daar overigens ook nog een aandeel in gehad. Beiden worden hier nogal eens vergeten volgens mij.

Ivan61
Ivan6130 jan. 2022 - 10:21

Minoes&tuin, Hoe zou dat anders lopen dat weten wij niet. Het feit is dat Hitler veel volgers had overal ter wereld. Wat bedoel je met rol van Polen, dat begrijp ik niet zo goed?

Hanvander Horst
Hanvander Horst30 jan. 2022 - 12:35

Hoe meer katholieken, des te beter. Gelukkig wordt daar aan de Rio Grande voor gezorgd. Laat hem wapperen die geelwitte vlag.

zekernietjoops
zekernietjoops30 jan. 2022 - 16:49

Hr. van der Horst, “Hoe meer katholieken, des te beter” Dat vind ik zeer zeker niet, maar u klinkt nogal ironisch. Maar hoe dan ook, tot bijv. de keuze daarvoor dienen mensen geheel zelf en vooral, in overeenstemming met hun goed doordachte overtuiging en geweten te beslissen. En…een keuze voor om het even welke levens- en/of religieuze overtuiging of zelfs helemaal geen en vooral, dienovereenkomstig leven en handelen en daarover onbevangen kunnen spreken en zich kritisch uiten, is NU (nog) min of meer mogelijk, maar later en m.n. in het licht van wat ik stelde…??

Gaanweweer2
Gaanweweer228 jan. 2022 - 14:10

Onder Poetin zal het niet meer lukken, maar laten we hopen dat hij wijs genoeg is om een hervormingsgezinde patriot aan te wijzen als erfgenaam. Europa en Rusland worden hier allebei alleen maar zwakker van.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen28 jan. 2022 - 13:18

De Engelse titel is van het schilderij is Deliverance from the troubles, door Vasily Nesterenko, voltooid in 2012 ter gelegenheid van de vierhonderdste verjaardag van Kuzma Minins bevrijding van Moskou ofzo. Ik vond een afbeelding van Kirill van Moskou voor het schilderij in een Canadese krant: https://www.lapresse.ca/international/europe/201312/01/01-4716495-le-patriarche-orthodoxe-russe-kirill-invite-aux-jmj-a-cracovie.php Ik kan niet achterhalen waar het hangt.

14 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst28 jan. 2022 - 17:46

Bedankt voor het uitzoekwerk. Ik heb eens naar de schilder gekeken maar ik vind het bovenstaande werk verder nergens. Het zal wel bij de patriarch in het paleis hangen. Wel iets wat er inhoudelijk op lijkt. Deze Russen stellen zich te weer tegen het perfide Albion tijdens de Krimoorlog in de negentiende eeuw. Ook hier weer Maria de moeder Gods https://02varvara.wordpress.com/tag/perfidious-albion/

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen28 jan. 2022 - 18:14

Graag gedaan, het was een leuke zoektocht. Hij heeft wel een website maar hij lijkt het niet goed bij te houden. Veel religieuze en patriottische werken, ook wel landschappen en stillevens. Ik ben er zelf niet weg van, maar hij weet wel hoe hij compositie effectief moet gebuiken.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen28 jan. 2022 - 19:06

Overigens, ik merk nu dat je het wel vindt als je bij google images zoekt op "Vasily Nesterenko смутное" (Russisch voor troebelen).

Hanvander Horst
Hanvander Horst28 jan. 2022 - 22:48

Sarajilja zal dit wel kunnen lezen maar ik niet. http://www.stoletie.ru/obschestvo/shvedskij_faktor_v_rossijskoj_smute_288.htm. De Tijd van de Troebelen was een zwarte periode in de Russische geschiedenis vol burgeroorlog en bloedbaden en buitenlandse invasies, vooral door de Polen. Uiteindelijk werd de eenheid hersteld en de eerste Romanov tot tsaar gekroond.

Ivan61
Ivan6129 jan. 2022 - 9:57

Sorry Han maar dat kan ik niet lezen, Heb nooit Russisch geleerd dat was niet verplicht bij ons.

Ivan61
Ivan6129 jan. 2022 - 10:43

Heren, Beetje vrolijkheid op grijze zaterdagochtend: https://www.youtube.com/watch?v=_K4Tp-AcRp4 Veel plezier

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 jan. 2022 - 12:54

Jongeheer Defoe heeft nog een tijdje Russisch gedaan op school zelf kom ik niet verder dan het alfabet.

José
José30 jan. 2022 - 9:14

Han, de kop en ondertitel van dat Russische artikel luidt: De Zweedse factor in de Russische problemen - De Dag van de Nationale Eenheid is ook een gelegenheid om na te denken over de lessen van de geschiedenis

José
José30 jan. 2022 - 9:32

Voor het geval je het nog leest, hier het beginstuk: "Het grootste dagblad van Zweden, Dagens Nyheter (Nieuws van de Dag), riep Europa onlangs op zijn positie te consolideren met een hoofdartikel getiteld "Poetin rukt op - EU mag niet opgeven". En hoewel Poetin "pronkt met zijn triomf in Syrië" en de controverse over Rusland de EU verscheurt, moet de EU "haar economische macht gebruiken" om ervoor te zorgen dat de druk op haar "historische vijand" - Rusland - koste wat kost blijft bestaan. Voor Zweden is Rusland dus een "historische vijand", maar voor Rusland is het niet Zweden, evenmin als de rest van de Europese landen. Het was niet Rusland dat zijn westelijke buren aanviel, integendeel, zij verenigden zich om de oostelijke "agressor" te bestrijden. En het leek mij zeer symbolisch en zelfs emblematisch dat de anti-Russische oproep van de Scandinavische publikatie net voor de Dag van de Nationale Eenheid kwam, die Rusland op 4 november viert. De feestdag werd ingesteld om de bevrijding van Moskou door de volksmilitie van de Poolse indringers in 1612 te herdenken. Maar Zweden was ook actief in de westelijke expansie tegen Rusland. Het noorden van Rusland werd door zijn troepen binnengevallen, met inbegrip van Veliky Novgorod, dat zes hele jaren onder Zweedse bezetting moest wegkwijnen. Het was echter de verdrijving van de Poolse indringers uit de Russische hoofdstad die de belangrijkste gebeurtenis was van de Tijd der Troebelen, die de Russische staat tussen 1598 en 1618 doormaakte. Rusland kwam in moeilijkheden na de dood van de laatste tsaar van de Rurik-dynastie, tsaar Fjodor Ioannovitsj, die geen erfgenaam naliet. De Bojarenaar Boris Godoenov, die sinds het midden van de jaren 1580 praktisch de Russische regering had geleid, werd benoemd tot Tsaar. De adel - de oligarchen, in modern jargon - erkenden de verkiezing van Godoenov tot de hoogste staatsfunctie niet als legitiem. Prinselijk-Boyarsky clans zijn de strijd om het gezag aangegaan. Zo begon de Grote Vogelpest, die bijna leidde tot de verdwijning van het orthodoxe Moskouse Rijk... Een van de conclusies die uit deze ervaring van 300 jaar geleden (en zelfs eerder) kan worden getrokken, is deze: in Europa, en nog meer in het corporatieve Westen, hadden, hebben en zullen wij geen vrienden hebben. In het beste geval kunnen ze partners zijn. En wanneer wij zeggen dat ons volk op de Dag van de Nationale Eenheid de verdrijving van de Polen uit Moskou viert, dan mogen wij niet vergeten dat de buitenlandse inmenging tijdens de Tijd der Troebelen massaal was, zowel met individuele huurlingen uit Europa als met eenheden, en zelfs met de legers van sommige Europese staten."

José
José30 jan. 2022 - 9:40

De rest kun je zelf door een goede vertaalmachine halen...

Hanvander Horst
Hanvander Horst30 jan. 2022 - 12:39

José, bedankt. En zeer herkenbaar. En ook zorgelijk dat men voor het heden conclusies trekt uit conflicten die deels samenvielen met onze tachtigjarige oorlog. Stel je voor dat Nederlandse media dat zouden doen in stukken over het buitenlandse beleid.

José
José30 jan. 2022 - 13:44

Volledig eens, Han. Hoewel ik wel eens zo'n poging van jouw hand zou willen lezen ???? Hier nog het eindstuk: "De nederlaag in de Grote Noordse Oorlog betekende een zware slag voor de Scandinavische staat, die daardoor voorgoed zijn status van grote mogendheid verloor. Het Zweedse Rijk werd een gemarginaliseerd land aan de noordelijke rand van Europa, maar Stockholm werd een brandpunt van internationale intriges, meestal gericht tegen Rusland. Sinds de negentiende eeuw heeft Zweden niet deelgenomen aan Westeuropese oorlogen tegen ons land, maar altijd alle anti-Russische initiatieven gesteund. Het gedrag van Zweden tijdens de Tweede Wereldoorlog is illustratief toen Zweden, hoewel het formeel neutraal bleef, tot de val van Berlijn zeldzame aardmetalen leverde aan nazi-Duitsland, zonder welke het onmogelijk was krachtige machines en bewapening te maken. Voor Hitler was dit de enige bron van bevoorrading zonder welke hij de oorlog zou hebben verloren van de anti-Duitse coalitie, maar vooral van de Sovjet-Unie, minstens een jaar eerder dan dit. Het was het jaar waarin het Rode Leger Europa bevrijdde van de "bruine plaag" ten koste van het leven van meer dan 1,5 miljoen van zijn soldaten, iets waar de Europeanen van vandaag in de liberale massa's liever niet aan terugdenken. Integendeel, zij beschuldigen de Sovjet-Unie van post-fascistische bezetting. Tegenwoordig neemt Zweden, als niet-lid van het Noord-Atlantisch bondgenootschap, actief deel aan het russofobe beleid van dat "lamme monster" van de Koude Oorlog, en wakkert het actief de anti-Russische hysterie in Europa aan. Met de deelneming die men gewoonlijk tegenover een ernstig zieke aan de dag legt, kan men zeggen dat zij lijdt aan fantoompijnen van zowel verloren vroegere grootheid als grote afkeer van Rusland. Overigens verkeert Polen in een even pijnlijke toestand, dat ook al eeuwenlang streeft naar overwinningen op Rusland, maar telkens faalde. Als gevolg daarvan is Polen, net als Zweden, vandaag de dag een regionaal Europees land. En zij moeten God bidden dat zij niet nog lager zijn gezonken, zoals het geval was met veel van die staten die Rusland eeuwenlang kwaad hebben gewenst. Nu er een informatieoorlog tegen Rusland is ontketend, nu onze geschiedenis en ons volk worden belasterd, is het duidelijk: het Westen maakt zich opnieuw op om Rusland te vernietigen. En opnieuw zijn in Zweden keizerlijke ambities gewekt. Polen eist al lang dat het rijk "van zee tot zee" wordt hersteld, waarbij ook Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne als vazallen zouden worden beschouwd. Litouwen droomt op zijn beurt van een Groothertogdom Litouwen en eist geld van Rusland voor zijn ijdele plannen, zogenaamd voor "eeuwen van bezetting". Ik denk dat bijna 70% van de Russen vindt dat de viering van de Dag van de Nationale Eenheid belangrijk is, en niet alleen vanwege een of ander pre-vakantie sentiment, zoals uit de VCIOM-enquête blijkt. Het gaat vooral om jongeren tussen 18 en 24 jaar (83%) en de plattelandsbevolking (81%). De meest populaire verklaring is dat deze feestdag bijdraagt tot het samenbrengen van de mensen (50%). Men zou dus kunnen stellen dat Zweden Europa een openlijk signaal heeft gegeven en dat Rusland, met de lessen van de Grote Moeilijkheden in het achterhoofd, het bij het rechte eind heeft. Zal de zogenaamde Zweedse factor deze keer werken? Nauwelijks."

DanielleDefoe
DanielleDefoe30 jan. 2022 - 13:45

José Noorwegen en Zweden zijn bezorgd. Ook vanwege de snelle militarisering van het poolgebied nu het zeeijs aan het smelten is.

DanielleDefoe
DanielleDefoe31 jan. 2022 - 17:01

PS zonder de bevoorrading van Stalin door Brits/Amerikaanse konvooien om de Noord naar Archangelsk en Moermansk zou de geschiedenis er ook anders uitgezien hebben. Walling, M. G. (2012). Forgotten Sacrifice: The Arctic Convoys of World War II. Bloomsbury Publishing.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland28 jan. 2022 - 12:50

En als ik er zo eens over nadenk . Ik zie Poetin meer als iemand die een zinkend schip, de lekkage dichtgetimmerd heeft en probeert die gammele boot op het water te houden .

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland28 jan. 2022 - 12:33

Er is niet zoveel ideologisch aan dit conflict de VS willen hun macht uitbreiden daar zit inderdaad ideologie achter want zij zien zichzelf als het volk dat uitverkoren is de wereld te besturen. Wat Rusland betreft is het slechts zelfbehoud.

6 Reacties
rvb2
rvb228 jan. 2022 - 13:10

De invasie van de Krim was zelfbehoud? Nee, het was uitbreiding van hun macht.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland28 jan. 2022 - 14:01

Nee dat was zelfbehoud. Vanuit hun perspectief is het heel belangrijk om een ijsvrije marinehaven te behouden. Die zat daar dus ook al en die huurden ze van Oekraïne. Na de staatsgreep werd die status onzeker.

rvb2
rvb228 jan. 2022 - 14:27

@Griezel: uitbreiding van hun macht dus. Ze hadden weinig macht over de Krim, ze wilden meer macht en grepen die macht. Met zelfbehoud heeft het veroveren van land en doden van mensen niets te maken.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland28 jan. 2022 - 15:49

Met het risico dat er een NAVO-basis op de Krim komt. Wellicht vindt u het allemaal paranoia maar zo zien zij het niet. Daarbij is het hele verhaal van de Krim natuurlijk ook apart gezien het eigenlijk een Russische deel is dat in Sovjettijd bij Oekraïne is gevoegd. Na de staatsgreep werd de aparte status van de Krim ingetrokken en het Russisch verboden . Mensen haten het als je hun taal verbiedt .

Hanvander Horst
Hanvander Horst29 jan. 2022 - 9:16

Op de Krim lagen al bijkans sinds de verovering door Katharina de Grote uiterst belangrijke Russische marinehavens. Die mochten daar blijven na de Oekraiense onafhankelijkheid. Nogmaals: Kroetsjev heeft in 1954 De Krim aan Oekraine cadeau gedaan. Voor die tijd hoorde het bij de deelstaat Rusland van de Sovjet Unie. Door verdragen moet Turkije al een kleine twee eeuwen oorlogsschepen van alle naties via de Bosporus toegang geven tot de Zwarte Zee. De Krim is dus van groot strategisch belang. Google maar eens op Krim Oorlog. Het voert te ver dat hier precies uit te leggen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 jan. 2022 - 12:55

De Krim Oorlog was instrumenteel voor de ontwikkeling van de moderne verpleegkunde.

Koop Meines
Koop Meines28 jan. 2022 - 12:08

Dit is wel sterk maar niet in positieve zin. Dat je het nodig hebt om het huidige Rusland onder Poetin als extreem-rechts te framen waar het weinig anders is dan een terugkeer naar het stalinistisch socialistische sovjetregime is alleen voor je eigen gemoedsrust om de zonder uitzondering naar totalitarisme socialistische heilstaten te ontzien. Ook het nog altijd door vele "ware" socialisten bewonderde Cuba van Fidel Castro zijn voorbeelden van totalitaire regimes net als het Venezuela van Chavez of Nicaragua van Ortega. Niet voor niets was Fidel Castro een openlijk bewonderaar van het totalitarisme van Mussolini. Pas later corrigeerde hij dat omdat het niet meer houdbaar was. Poetin is zwaar gefrustreerd geraakt door het uiteenvallen van de Sovjetunie. Dat was, hoe je het ook bekijkt, een totalitair socialistisch systeem wat vele volken en andere staten aan zich onderworpen wist en dat ook herhaald met extreem geweld in stand hield. Dat het Sovjet-systeem zich daarnaast fundeerde op het oude tsaristische rijk doet daar weinig van af. Ook in de tijden van rode regime zorgden de leiders en hun gevolg meer dan goed voor zichzelf. Daarin zijn bij geen van de socialistische heilstaten die tot stand kwamen wezenlijke verschillen.

Geesteman
Geesteman28 jan. 2022 - 11:12

Er is natuurlijk wel verschil tussen Franco en Putin. De Franco dictatuur had de volledige steun van de NAVO. Net als de militaire dictaturen in Portugal, Griekenland en Turkia. Rusland blijft gewoon de vijand. Misschien moeten de Russen toch maar lid van de NAVO worden. Ze zouden prima in dat rijtje passen.

4 Reacties
Eid
Eid28 jan. 2022 - 11:56

Wel een idee, dan zit ie meteen samen met de geliefde voormalige Oostbloklanden, is het toch 1 geheel geworden.

Over2
Over228 jan. 2022 - 12:21

''Misschien moeten de Russen toch maar lid van de NAVO worden. Ze zouden prima in dat rijtje passen.'' Geestig man. En dan gaan we de Russen ook gratis bewapenen. En natuurlijk overladen met subsidie om te beginnen. Net als de corrupte machthebbers in Kiev. Die doen niks anders dan EU miljarden opstrijken in ruil voor hun steun aan NAVO/EU expansiebeleid richting het oosten.

Paul250371
Paul25037128 jan. 2022 - 12:29

Wat dat betreft lijkt het mij zinvol dat ieder land lid wordt van de Navo. Dan hoeven we geen oorlogen meer te voeren.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland28 jan. 2022 - 12:33

Ik meende dat ze dat ook wilden maar dat dat niet doorging

JanB2
JanB228 jan. 2022 - 11:06

De vraag dringt zich op hoe het, in het licht van de in het artikel geschetste "russische volksaard", mogelijk is geweest dat de in aanzet (!) democratische en uit de westerse wereld overgewaaide denkbeelden van het socialisme en het communisme voet aan de grond hebben gekregen in Rusland. Met name het communisme met zijn categorische afwijzing van religie moet voor de russische ziel zoals Han die schetst onverteerbaar zijn geweest. Toch vond Lenin voldoende aanhangers om het land volledig over te nemen. Dat lukt je namelijk niet met repressie alleen, je moet een grote schare sympathisanten hebben die meewerken. De zaak ligt dan ook gecompliceerder. Er komt in het huidige Ruslabnd vanalles bij elkaar: de othodoxe religie (zonder meer), Sovjet-nostalgie (de minder prettige kanten van het Sovjet systeem zijn na 30 jaar op de achtergrond geraakt), scepsis ten aanzien van het westerse democratisch/economische model dat onder Jeltsin van Rusland een armenhuis maakte, en de hypocrisie waarmee westerse landen Rusland de maat nemen nadat ze het land hedden buitengesloten toen bleek dat het zich niet langer wilde lenen als wingewest voor het westerse grootkapitaal. Het westen is niet in staat gebleken Rusland uit de stagnatie van de late Sovjet-Unie te helpen. Integendeel, onder westerse leiding werd het land economisch voor de leeuwen gegooid met een neoliberaal politiek/economisch model dat simpelweg niet kon werken. Een Rus associeert democratie derhalve met armoede en teloorgang. En hij grijpt terug naar oude zekerheden die beter leken te werken. Wat destijds niet werkte is immers bijna vergeten. Positieve zaken beklijven namelijk beter, met nostalgie als resultaat. Rusland is een complex land, zowel cultureel en historisch als geografisch. En daardoor telkens weer in staat zijn belagers te verassen vanuit een ogenschijnlijke underdog positie. Alleen de Japanners is het gelukt om Rusland te verslaan. Maar die hadden hun doelstellingen aangepast en bleven weg uit Rusland zelf. Wie echter in de veronderstelling verkeert dat er binnen Rusland iets te bewerkstelligen valt is steevast roemloos ten onder gegaan. Hopelijk realiseert Biden zich dat (van Hoekstra verwacht ik weinig inzicht op dat punt).

11 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst28 jan. 2022 - 11:54

Ik schets de Russische volksaard niet. Ik schets wat de door het schilderij tot uiting gebracht ideologie daarover zegt. Natuurlijk is de publieke opinie in Rusland pluriform. In 1017 liet Lenin na de oktoberrevolutie, die geen revolutie was maar een coup. de parlementsverkiezingen gewoon doorgaan in de overtuiging dat hij die zou winnen. De communisten haalden nog geen twintig procent, de sociaaldemocraten en de constitutionele democraten ook zo iets, maar de grote winnaar was de partij der socialisten revolutionairen (onduidelijk links, gebaseerd op mythen over de boerensamenwerking in de dorpsgemeenschap Mir, wat ook vrede betekent en zo). Poetin knoopt nu aan bij de ideologie van het tsarenrijk in zijn laatste periode.

Eid
Eid28 jan. 2022 - 12:02

Ach Jan, misschien was dat samenkomen onder de vlag van Lenin simpel te wijden aan de ontstellende armoede onder de tsaar, en de verbondenheid van de tsaar met Westerse koningshuizen. Dan is de beofte van "gelijkheid" en meer socialistische welvaart niet zo moeilijk. Welk welvaartsnivo denk je dat in NL de meeste marxisme liefhebbers hebben, uitkijkend naar de gelijktrekking van rijkdom voor iedereen?

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland28 jan. 2022 - 12:39

Mooie reactie JanB Overigens 'de rus' ik heb via mijn werk met muziekgroepen vaak met Russen gesproken (en gedronken) en ik heb niet het idee dat 'de rus' zoveel met politiek en ideologie bezig is. Ik kreeg de indruk dat politiek voor hen meer zoiets was als het weer - iets dat bestaat en waar je niet veel aan kan doen . Over politiek praten was iets dat voornamelijk gebeurde met mensen uit latijns-amerika.

DaanOuwens
DaanOuwens28 jan. 2022 - 12:54

@ JanB Jij schrijft: Integendeel, onder westerse leiding werd het land economisch voor de leeuwen gegooid met een neoliberaal politiek/economisch model dat simpelweg niet kon werken. Je hebt een heel aardig betoog maar hier gaat het mis. Er is nooit sprake sprake geweest van westerse leiding. Er was sprake van een wisselende Russische leiding zonder veel visie die winkelde in allerlei opvattingen en daaruit voor Rusland een vernietigende strategie distilleerde. En de slecht geïnformeerde Russische bevolking heeft ook nooit een beeld gehad van de samenleving die ze wenselijk vonden. Achteraf was Gorbatsjov de grootste visionair. Ik denk dat geen enkel westers land belangstelling heeft voor Rusland. Ook niet voor de grondstoffen. Het is inderdaad een complex land waar iedereen beter weg kan blijven. Maar het is niet zo dat die complexiteit voorkomt uit westerse leiding. Die zit inderdaad in Rusland zelf.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland28 jan. 2022 - 13:18

Daan Ouwens Westerse leiding - Rusland deed wat het IMF wilde

DaanOuwens
DaanOuwens28 jan. 2022 - 16:13

@ Griezel in post-gezellig Nederland Jij schrijft: Westerse leiding – Rusland deed wat het IMF wilde En? Dat is geen westerse leiding, dat is een keuze om te doen wat het IMF voorstelt.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland28 jan. 2022 - 18:25

Nee niet echt het land lag economisch op zijn gat het IMF gaat dan geld lenen met hele radicale voorwaarden wat overal ter wereld landen sloopt . https://www.mo.be/artikel/tien-redenen-om-tegen-het-imf-te-zijn

JanB2
JanB228 jan. 2022 - 18:28

@ Daan De shocktherapie uit de jaren ‘90 was een op westers neoliberale ideologie gebaseerd experiment dat gesteund werd door het IMF en de Wereldbank en een belangrijke reden/voorwaarde was voor leningen door deze instellingen.

JanB2
JanB228 jan. 2022 - 18:39

@ Griezel Als iets als een typisch russische “karaktertrek” te benoemen is dan is het inderdaad wel het legendarische fatalisme van de Russen. Politiek is daarbij ook één van die zaken die tot het domein van het noodlot behoren waar gewone stervelingen geen invloed op hebben. Net zoals het weer, aardbevingen, grote meteorietinslagen (Rusland kent er door zijn grote oppervlakte relatief veel, maar liefst 2 inslagen in de afgelopen 115 jaar) en ander natuurgeweld.

Wieowie
Wieowie28 jan. 2022 - 22:37

Janb: Daan weet waarschijnlijk niet wat de schoktherapie uit je jaren 90 inhield, zoals invoering van de Marktwerking

DaanOuwens
DaanOuwens29 jan. 2022 - 15:28

@ JanB Jij schrijft: een op westers neoliberale ideologie gebaseerd experiment dat gesteund werd door het IMF en de Wereldbank en een belangrijke reden/voorwaarde was voor leningen door deze instellingen. Dus? Het IMF en de Wereldbank worden ook op die manier van kapitaal voorzien. Er is een opvatting hoe een economie moet functioneren om effectief te zijn. Als dat niet de jouwe is prima. Maar de Russen hebben daar aangeklopt voor steun. Dat was de keus van hun leiding.

EUpiet
EUpiet28 jan. 2022 - 10:31

Ik vraag me af of ditzelfde nationalisme en de blik afwenden van het liberale westen voor alle Russen geldt. Twee jaar geleden in Wolgograd en St.Petersburg geweest en ik merkte toch in de uitgaansgelegenheden een heel pro westerse sfeer. Ook zat nergens het internet dichtgetimmerd zoals dat in China wel het geval is.

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst28 jan. 2022 - 10:48

Natuurlijk niet maar ik wilde ook de min of meere officieurze ideologie schetsen. Onder de tsaren bestond ook een grote plufriformiteit.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland28 jan. 2022 - 12:40

@EUpiet er zijn ook homoclubs in Rusland

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout28 jan. 2022 - 9:25

Inzake de kwestie Rusland zien we nu twee soorten rechts: Poetins Ruslandrechts en US-NATOrechts. Beide pseudodemocratisch maar in verschillend bruin pakpapier.

2 Reacties
JanB2
JanB228 jan. 2022 - 10:30

Ik denk inderdaad dat je het op deze manier juist verwoordt.

Eid
Eid28 jan. 2022 - 12:04

@Jan Waarmee we het oude beeld weer in leven roepen dat ook de Westerse maatschappij fascistisch zou zijn...

Frans Kwakman
Frans Kwakman28 jan. 2022 - 9:19

Sinds het aantreden van Poetin zijn veel van de profiteurs die stinkend rijk werden tijdens het Jeltsin regime het land uitgevoucht. De eigendommen van de russische staat zijn voor een deel herstelt, met name in de olieindustrie. Dus dat is best een positieve kant aan Poetin, en uiteraard een doorn in het oog van de amerikaanse heersende klasse van oliebaronnen.

7 Reacties
A little bit of sunshine
A little bit of sunshine28 jan. 2022 - 9:57

@Frans, Rusland kent meer miljardairs (oligarchen) dan ooit. Poetin heeft jouw profiteurs gewoon vervangen door trouwere profiteurs die hem niet in de weg lopen. Het is gewoon een sprookje (propaganda) dat Poetin graag in stand houdt.

Frans Kwakman
Frans Kwakman28 jan. 2022 - 11:45

Eerlijk gezegd heb ik die informatie uit het boek van mevr. Stein, die in Canada woont zover ik weet. En de olierijkdom van het land komt door Gazprom tenminste gedeeltelijk de russische staat ten goede. Zo ook de gasrijkdom. Over propaganda, weet je zeker dat je daardoor niet ingepakt bent?

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland28 jan. 2022 - 12:42

[Rusland werd ondertussen verlamd door een diepe economische recessie, veroorzaakt door de liberalisering van de economie, de leegroof van alle staatsinstellingen door de nieuwe oligarchen en de verpaupering van de gewone bevolking, die zijn sociale bescherming en zijn gegarandeerde prijzen voor voeding en energie kwijt was. President Jeltsin volgde nauwgezet de adviezen van het IMF met de gekende ‘Latijns-Amerikaanse’ gevolgen. De kentering kwam er pas onder Jeltsin’s opvolger, Vladimir Poetin. Die past weliswaar nog steeds een neoliberaal model toe, maar met sociale correcties en vooral: hij sloot de economie af van buitenlandse overnames. Zijn bewind berust op een contract met de eigen oligarchie dat bepaalt dat de elite zich kan verrijken à volonté maar volledig buiten de politiek moet blijven. Oligarchen die wel politieke ambities hebben worden door keihard aangepakt door Poetin.] https://vrede.be/nl/nieuws/waarom-trekt-rusland-net-nu-een-rode-lijn-over-oekraine

Frans Kwakman
Frans Kwakman28 jan. 2022 - 13:26

klein zonnetje - een correctie, de mevr. Stein die ik noemde, moet Naomi Klein zijn. mijn excuses.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine28 jan. 2022 - 14:29

@Frans, je kunt me vast iets linken waaruit blijkt dat de welvaart van de gemiddelde rus is gestegen? En dat het aantal Russische miljardairs en miljonairs blijft stijgen is redelijk evident.

Frans Kwakman
Frans Kwakman28 jan. 2022 - 20:08

klein zonnetje - ik heb geen inzicht in de russische statistieken op gebied van inkomen. ook niet in de belastingen. Maar als jij blij bent met jouw eigen mening dan is het toch goed?

Minoes&tuin
Minoes&tuin31 jan. 2022 - 11:57

Zoals ik hieronder schreef;Portugal heeft actief beleid gevoerd om die rijke Russen daar naartoe te bewegen met exclusieve bouwvergunningen en zo de economie te stimuleren.

hermanvanderhelm
hermanvanderhelm28 jan. 2022 - 8:49

Als de heerschappij over de media belangrijk is om een volk te sturen, betekent het feitelijk dat de mensen uit dat volk niet in staat zijn om zelfstandig te denken, en dus niet echt vrij zijn. Iedereen die echt vrij denkt (en dus is) heeft niets met ideologieën, godsdiensten of complottheorieën, die volgt zijn eigen weg. Deze mensen kom ik in of uit elk land of werelddeel tegen. Voor hen is al dat wapengekletter en dreiging daarmee vrij kinderlijk gedrag. Ze kunnen er wel veel last van hebben, maar het maakt hen niet minder vrij.

Paul Spijkers
Paul Spijkers28 jan. 2022 - 8:22

Ideologie is een uitkomst van de staatsinrichting, in dit geval een autocratisch Russisch imperium.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine28 jan. 2022 - 8:13

De vraag is natuurlijk in hoeverre Poetin en mede oligarchen dit echt vinden of dit opportunistisch gebruiken om het volk voor hun karretje te spannen. De heersende klasse in Rusland is aardig kapitalistisch.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin28 jan. 2022 - 10:05

En wie heeft juist die klasse daarom juist graag binnen de landsgrenzen gehaald? Inderdaad Portugal, dat het beste/duidelijkste voorbeeld is.