Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

De huidige samenlevingsorganisatie vergroot de verschillen tussen mensen

  •  
27-12-2023
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
2467 keer bekeken
  •  
zorgpersoneel

De verklaring voor tekorten in de zorg of het onderwijs wordt doorgaans gevonden in ontbrekende middelen of het tekort aan mensen. In beide gevallen wordt uitgegaan van het systeem zoals het nu is, en men kan of wil niet op een andere manier naar de problematiek kijken. Daarmee komt een oplossing niet dichterbij. Ook niet als men, zoals Wouter Bos, bestuursvoorzitter van een zorgverzekeraar, de oplossing zoekt in technologie en ICT. Ook niet als men voor de aanpak van de problemen in de zorg de nadruk legt op levenshygiëne, ofwel goede zelfzorg. Technologische ontwikkelingen in de zorg eisen immers grote investeringen, en leiden tot nog meer specialisme, en goede zelfzorg is relatief gemakkelijk voor hoogopgeleiden met goede banen en veel keuzemogelijkheden, maar niet voor mensen die voortdurend moeten sappelen om rond te komen.

Om de bakens in de zorg te verzetten is een reflectie nodig op het totale systeem, waar zorg deel van uitmaakt. Dan blijkt dat voor veel mensen de oorzaak van het ziek zijn is te vinden in armoede, slechte leefomstandigheden, eenzaamheid en het gebrek aan perspectief. Zorg zou voor iedereen even toegankelijk en laagdrempelig moeten zijn. Iedereen zou in gelijke mate verzekerd moeten zijn van de juiste, dat wil zeggen van kwalitatief goede zorg, of het nu om medicatie, soort behandeling of opname, of aantal en intensiteit van behandelingen gaat. Wat nuttig en nodig is zou in grote mate vanuit efficiënte organisatie door de professionals in de zorg bepaald moeten worden. Dan zou er 30% minder geregistreerd en gecontroleerd hoeven worden. Ook zouden we af zijn van de jaarlijks soms gekmakende keuze, of liever gok uit de verschillende soorten zorgverzekeringen, waarbij de beter verdienende zich meer en specialere behandelingen kan veroorloven (Promovendum). Kortom, de zorgvoorwaarden moeten voor iedereen gelijk zijn en de sterkste schouders dragen bij de premieheffing de zwaarste lasten moeten.

Ook in het onderwijs is de segregatie, het verschijnsel dat bepaalde culturele of groepen in een land gescheiden leven, herkenbaar. We zien dat er met de invoering van passend onderwijs in 2014 steeds meer particuliere scholen een aanbod doen met kleine groepen, speciale activiteiten en leermiddelen, waarop alleen door goed verdienende ouders kan worden ingegaan omdat er een behoorlijk prijskaartje aan hangt. Ook huiswerkinstituten en bijscholingsorganisaties zijn er voor mensen die er het geld voor hebben. Dat alles zorgt ervoor dat de toekomstmogelijkheden van kinderen met dezelfde leerpotenties toch sterk verschillen. Er wordt nog eens benadrukt dat de sociale laag waar je uitkomt beslissend is welke kansen je krijgt, en dat de ene laag beter voor je is dan de andere. Van daaruit is het een kleine sprong om te denken dat de ene persoon beter is dan de andere.

Zowel de organisatie van de zorg als die van het onderwijs onderstrepen en voeden de huidige verschillen in de samenleving, en dat verzwakt de solidariteit met de groepen die moeite hebben om zich in deze concurrentie maatschappij staande te houden. Het effect is dat degenen die zich nog net staande kunnen houden, of dat juist niet meer kunnen, verbitterd raken. Het kan zijn dat ze zich terugtrekken, maar ook kunnen zij gerekruteerd worden door bewegingen die de samenleving omver willen werpen. We dragen er als maatschappij zelf aan bij dat de lont op een gegeven moment in het kruitvat wordt gestoken. Als systemen in onderwijs, zorg, maatschappelijk ondersteuning en wonen een gelijke toegang voor iedereen bieden dan kan een eerlijke toedeling van middelen aan noden en behoeften van mensen weer zorgen voor meer gelijkheid, gelijkwaardigheid en wederzijds respect in het samenleven.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (15)

Minoes&tuin
Minoes&tuin28 dec. 2023 - 11:38

Je hebt gelijk. Maar ik ben bang dat er niets aan te doen is omdat het denken daarover niet verandert, in tegendeel zelfs. Ook onder de huidige minster van Volksgezondheid en degene van zorg is het denken daarover volledig op Amerikaanse leest geschoeid. We stonden erbij ene keken ernaar. Gevolg is dat huisartsenpraktijken worden gekocht door cowboys, het systeem waar menig land ooit jaloers op was. Kijk ook naar de tandartsenpraktijken? Ik houd mijn hart vast voor de toekomstige generaties.

8 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe28 dec. 2023 - 12:09

Mensen hebben recht op basiszorg. Wil je er toeters en bellen bij moet je je extra verzekeren. Dat was vroeger niet anders al was er toen minder mogelijk en waren er (ook) wachtlijsten.

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 dec. 2023 - 12:20

Lange tiid was de huisarts een eenmanszaak met meewerkende familieleden. Die tijd is grotendeels voorbij al kiezen starters er nog wel eens voor. Maatschappelijk veranderingen zijn mede oorzaak van het huisartsen tekort. Veel meer huisartsen werken in deeltijd hun takenpakket is veranderd en de patiëntenpopulatie ook.

Gerygrr
Gerygrr28 dec. 2023 - 12:29

Minister Kuipers raadt het afschaffen van het eigen risico af. De premies moeten dan per jaar 300 euro verhoogd worden. Dat is een vooruitgang voor mensen met meer zorgbehoefte. De solidariteit van gezonde mensen met zieken wordt echter hersteld. De minister wil de drempel aan de onderkant behouden. Maar wie zorg mijdt of zorg uitstelt of zelfs medicatie niet ophaalt, zal ernstiger ziek worden. Uit het oogpunt van preventie is het uiteindelijk goedkoper om eigen risico af te schaffen. Ook denk ik, dat alle zelfhulpgoeroes en kwakzalverij dan klandizie gaat kwijtraken. Overigens zijn steeds meer middelen of handelingen niet meer volledig vergoed, daar betaal je een zogenaamde “eigen bijdrage” tot een maximum van €250,- per jaar.

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 dec. 2023 - 14:14

Goeroes en kwakzalverij zijn van alle tijden en zullen hun klandizie niet snel kwijtraken.

Gerygrr
Gerygrr28 dec. 2023 - 14:44

Danielle, Als je weer medicijnen kunt halen op recept dan hoef je niet langer naar de kwakzalvers.

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 dec. 2023 - 15:42

Medicijnen die de huisarts of specialist voorschrijft, worden meestal vergoed uit de basisverzekering.

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 dec. 2023 - 15:43

Maar vallen natuurlijk wel eerst onder het verplichte eigen risico.

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 dec. 2023 - 16:27

Bij mijn weten zijn kwakzalvers allesbehalve gratis.

PaLaveraar
PaLaveraar27 dec. 2023 - 18:19

''De huidige samenlevingsorganisatie vergroot de verschillen tussen mensen'' Helemaal mee eens. Daarom is het ook zaak dat de nieuw te vormen regering de bakens eens flink gaat verzetten. Ook al zal dat tegen het zere been zijn van linkslullend rechts dat de laatste 10 jaar aan de macht is geweest.

Wilma3
Wilma327 dec. 2023 - 16:03

Ja het is zorgwekkend dat het verschil tussen arm en rijk weer toeneemt. Als kind kreeg ik te horen dat dat vroeger zo was maar dat we nu een beter land hadden. We glijden weer aardig af! En ach ja mensen denken dat 'rechts' het op gaat lossen. En het minimum loon moet niet omhoog zeggen mensen die zelf drie keer het minimum loon verdienen en die kinderen hebben die ook meer verdienen dan het minimumloon.

Robbin_T
Robbin_T27 dec. 2023 - 14:05

De vraag blijft natuurlijk hoeveel heb je bijgedragen en hoeveel wil je oogsten? Dat jij niet genoeg hebt kunnen doen maar wel een deel van de opbrengst eist ligt meestal aan wat iemand anders heeft gedaan, of niet?

3 Reacties
Gimli1955
Gimli195527 dec. 2023 - 16:22

Die houding zie je het vaakst bij de profiteurs van het systeem, bang dat ze zijn dat ze niet voldoende hebben geprofiteerd. De echt kwetsbaren zie en hoor je niet, die zijn druk bezig met overleven. Die halen het eind van de maand niet en zijn de echte slachtoffers, terwijl de profiteurs oordelen. Je beoordeelt anderen zoals je zelf gebekt bent. Alle andere vingers wijzen naar jezelf.

Gerygrr
Gerygrr28 dec. 2023 - 15:21

In principe betalen we loonbelasting. De middengroepen betalen in feite het grootste aandeel. De laagste inkomensgroepen worden voor te hoge woonlasten, zorgkosten bv. Ondersteund. De huisbazen worden lachend rijk. In het onderwijs is gelijkheid wegbezuinigd. De achterstandsleerlingen gaan samen naar school. Elke school krijgt in procenten leerlingen extra ruimte…. Altijd in het voordeel van scholen met een kans om kinderen buiten de school te houden.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 dec. 2023 - 14:11

Het bijzonder onderwijs hield so-wie-so al leerlingen die hen niet aanstonden buiten de deur.