Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

De heiden als ontaard wezen

  •  
03-09-2011
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
177 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
De gelovige die wil dat de wereld verandert tot iets dat hij aangenaam vindt, is niet meer of minder dan mens
Expansiedrang van de Islam, de vrees en het geliefde onderwerp van de PVV, moet niet verward worden met wraakname door terroristische groeperingen.
In zowel orthodox-protestantse kerken als binnen Katholieke, Joodse en Islamitische kringen is het niet gewenst om je in te laten met ongelovigen. Een heidense buurman mag je natuurlijk wel groeten, maar veel meer wordt afgeraden, een gezamenlijke barbecue is uit den boze. Eigenlijk is het de plicht van de gelovige om de heiden te doen bekeren, maar tegenwoordig wordt dat niet echt meer gewaardeerd. Het individualisme staat ons niet langer toe, grondig van leefstijl te veranderen omdat iemand anders een beter idee heeft dan jijzelf.
Wanneer een moslim zegt dat hij wil dat iedereen zich tot de Islam bekeert, is dat niet veel meer dan een logische redenering, in plaats van reden tot paniek. Stel je voor dat iedereen dezelfde normen en waarden aanhangt als jij, is dat niet een prachtig utopisch beeld? Als er beweert wordt dat sommige, tamelijk kleine groeperingen dit met geweld willen afdwingen begaat men een vergissing. Terrorisme heeft niets met evangeliseren te maken, maar eerder met vergelding.
Het uitsluiten door religieuzen van andersdenkenden en het oproepen tot bekering is overigens geenszins een nieuw begrip in de Europese geschiedenis. Hoewel de PVV het tot een noviteit heeft verheven, actueel heeft gemaakt, is er in het geheel geen nieuws onder de zon. Sinds Karel de Grote in de 8e eeuw en de Spaanse Inquisitie in de 16e eeuw tot en met het conflict tussen Katholieken en Protestanten in Noord-Ierland in de jaren ’80 en ’90, speelt bekering een rol in de geschiedenis van Europa. Degene die niet bekeert wil worden heeft niet zoveel te vrezen, wij kunnen ons heus wel tegen dat soort dingen verweren en zijn in het geheel niet zo slap als de PVV ons wil doen geloven.
De heiden Voor zowel de christen als de moslim is de heiden een ontaard wezen. Een heiden vult zijn dagen namelijk met het verrichten van gruwelijke zonden, zonder daar vergeving voor te vragen en dat met voorbedachte rade. Als gevolg daarvan gaat hij onmenselijk lijden tegemoet na dit aardse leven, waar hij zelf voor kiest.
De term ‘heiden’ kan worden uitgelegd als een feitelijke benaming, namelijk uitgaand van het feit dat iemand bijvoorbeeld geen christen is en een ander geloof aanhangt of geen enkel. Er ligt dan geen waardeoordeel aan ten grondslag. Maar in de praktijk draagt het wel degelijk afkeer en weerzin in zich. Voor de doorsnee gelovige is de ongelovige zoals gezegd het verlengstuk van de duivel, die door hen werkt en verleidt tot zonde. De meest ontaarde verschijningsvorm van de heiden is de afvallige. Hij heeft namelijk kennis genomen van de wil van God en besloot ze desondanks niet te eerbiedigen.
De heiden wordt ook wel omschreven als een barbaar en in zekere zin is hij dat ook. De heiden mist hoe dan ook een grote hoeveelheid cultuur. Als gelovige leer je al van kleins af aan teksten lezen en begrijpen. Liederen uit je hoofd opzeggen en zingen. Je leert zelfbeheersing door niet te vloeken en stil in de kerkbank te zitten of geknield op een kleedje.
Symboliek speelt een rol, het vouwen van de handen,  het vooroverbuigen en met het puntje van de neus bijna de vloer te raken of de Klaagmuur, is meer dan een loos gebaar.
Veel kwalitatief sterke beeldende kunst kwam voort uit religie. Evenals onvergetelijke muziek. Het verlangen naar een god bergt blijkbaar een bepaalde poëtische noot in zich. Het heeft ons de grootste dichters en de mooiste liederen opgeleverd.
Eenzijdige beschouwingen Wanneer men beweert dat religie zoveel oorlog, leed en ellende veroorzaakt heeft, hebben zij daarin gelijk. Daar zijn we met zijn allen ontzettend tegen, als het ons gevraagd wordt. Maar economische motieven en machtswellust zijn altijd nog de grootste oorzaken van conflicten geweest. En we zijn toch allemaal ook niet vies van een grotere status en een paar centen meer. Gruwelen op zich zijn geen reden om je ergens van te distantiëren, het is onlosmakelijk verbonden met alle leefstijlen. Bedenk er maar een zonder.
Religie levert grote problemen op en biedt mensen tegelijkertijd hoop in bange tijden. Het doet de ene mens de ander het ziekenhuis in slaan. En ook biedt het de ander kracht om uit de kussens op te veren, de voet over de rand van het hospitaalbed te brengen, op de koude vloer te zetten en uit zijn ellende op te staan. Het rijt gezinnen uiteen en bouwt ze. Heelt wonden en brengt ze aan. Religie leverde ons de grootste kunstschatten die de geschiedenis kent op. En vernietigde ze.
Een bepaalde geestelijke waarschuwde zijn kudde ooit met de woorden: “Laat je niet met hen in, ze eten hun eigen baby’s op!” waarbij hij refereerde aan degenen die niet in God geloven. Sindsdien denk ik na over de vraag waarom die heidenen dan iets zijn om je druk over te maken. Als een bepaalde bevolkingsgroep hun eigen baby’s opeet zou ze toch vroeg of laat uitsterven? Gelukkig denken de meeste gelovigen wat meer genuanceerd.
Onderscheid Groot verschil moet gemaakt worden tussen zending en wraak. Hoe kan de terrorist ooit geloven dat zijn bommen leven en genade brengen in plaats van dood en verderf? Het is alleen maar lelijkheid waar hij op uit is. Om heidenen boete te laten doen. Een zelfmoordenaar gelooft dat hij God zelf is, hij weet het alleen goed te verbergen. Onder zijn jas.
De gelovige die wil dat de wereld verandert tot iets dat hij aangenaam vindt, is niet meer of minder dan mens. En uiteindelijk vooral bezig met dagelijkse dingen. Zoals wachten in de rij voor de kassa met het avondeten in de boodschappenkar. Dagdromend. Over dit leven, of er hierna nog meer van hem gevraagd zal worden. Of hij straks opnieuw ergens zijn best voor zal moeten gaan doen en of hij lotgenoten, geloofsgenoten zal treffen.

Meer over:

opinie, leven
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (14)

Michiel Online
Michiel Online3 sep. 2011 - 13:30

Ik wil graag weer even zeggen dat iemand die gelovig is niet religieus hoeft te zijn. letterlijk gezien is een gelovige minder dan een mens. een mens is een lichaam van vlees en bloed (en nog wat andere dingetjes), een geloof is een gedachtegoed al dan niet met beoordeling over het heden of de toekomst. maar het heden en de toekomst binnen de gedachtengang hebben geen fysieke macht. dat heeft alleen het lichaam. als ik nu met mijn hand naar het toetsenbord reik dan is dat een handeling, maar als ik na ga denken over hoe mijn handen dat toetsenbord het beste zouden kunnen bereiken dan is dat geen handeling meer. dan ben ik aan het nadenken over die handeling terwijl er in de praktijk eigenlijk helemaal niks gebeurd. in principe komt die gedachte weer tot uiting en zo veranderen we in wezen onszelf in de zin van de verandering van gedragspatronen. maar waar het om gaat, is dat het geloof in dingen waarbij je zintuigen niet een rol spelen slechts een zeer kleine rol zou moeten spelen in hoe je denkt en doet als mens. anders wordt je gek en ga je rare dingen doen. zoals zeggen dat een vrouw een rok moet dragen bijvoorbeeld... met religie houden we die gekte in stand. niet de islam, niet sektes, gewoon simpelweg een overdosis aan geloof dat geen enkele reet met je leven te maken heeft.

Mamamimi
Mamamimi3 sep. 2011 - 13:30

Hebben we het nou weer over het denkbeeld van de primitieve gelovige? In hoeverre moet ik me daar nou WEER in gaan verdiepen? Stel je nou eens voor dat er helemaal nooit een God vs duivel bestaan heeft (Dat er geen God bestaat verklaard namelijk alles om ons heen in dit Universum), dat het allemaal een verzinsel was om wat voor reden dan ook (macht, geld, territorium etc.). Dat er helemaal geen oude man met een baard op een wolk ons individueel in de gaten houdt en er helemaal geen hiernamaals is. De arrogantie staat het schijnbaar moeilijk toe om zo te denken want van al die miljoenen levende wezens op de aarde en het immens grote Universum dat triljarden lichtjaren uitstrekt, schijnt het allemaal maar om de mens te draaien (de arrogantie ten top). Ja wij mensen.. de ene nog achterbakser en hypocrieter dan de ander en zich alleen maar interesseert in zichzelf en alleen maar in hun God geloven omdat ze zo denken een plaatsje in de Hemel te verdienen! Zelfs als ze in God geloven willen ze er wat voor terug.. als God de Hemel niet had beloofd dan had niemand in Hem geloofd (hypocriet ten top)! Dus.. stel je het eens voor dat God nooit heeft bestaan, en dat religie altijd de grootste leugen is geweest die de mensheid is aangedaan... stel! Waar hebben alle gelovigen het dan over? Moet ik dan weer naar hun leugens luisteren, moet ik dan weer hun manipulatieve gedrag in me opnemen en ze proberen te begrijpen? Zo lijkt het net (als ik Nelle Boer mag geloven) of dat de gelovige in principe nooit een ander heeft doen bekeren.. dat is natuurlijk een vergissing. Wat betreft de Islam hebben we het geluk dat het niet in de Koran staat, maar in de Bijbel staat letterlijk dat God van je verwacht dat je de buurman bekeerd tot het geloof. En dat doen de Christenen dan ook, in de hoop op de gratie van God en zo in de Hemel te belanden. Bij de islamiet ben je vooraf al een heiden, maar zodra je één vinger geeft zullen ze het niet laten om je te doen bekeren! Maar aan het eind van de dag bestaat er helemaal geen God en hebben de gelovigen hun tijd en energie verspild aan een illusie. De ongelovige heeft zich tenminste gestort op de realiteit in dit Universum, vandaar dat ongelovigen veel beter in hun vel zitten, die leven tenminste niet in die leugens en illusie. Ze accepteren de harde realiteit zoals het is en leren daar op anticiperen waardoor ze innovatiever denken en handelen. Voor een ongelovige is het volkomen duidelijk dat er helemaal geen goed en kwaad bestaat.. iedereen heeft het namelijk allemaal in zich. En het Universum is niet uit liefde gemaakt. Een ongelovige heeft dus helemaal geen valse verwachtingen, geen illusies en leugens. Als ongelovige leef je tenminste PUUR! Maar als het aan de gelovigen lag reden we nog steeds rond met paard en wagen. In de Bijbel en de Koran staat nergens hoe te innoveren, hoe met respect om te gaan met dieren en de natuur enz... het staat er niet eens in. Dus wie zijn de primitievelingen dan in het verhaal?

jasmijn1001
jasmijn10013 sep. 2011 - 13:30

Zoek en kies voor jezelf gerechtigheid en een aangenaam leven, en wandel op paden van de vrede, opdat jullie zult leven en gedijen.. wie wil dat nu niet...boek van henoch.. i had a dream

Rommert1
Rommert13 sep. 2011 - 13:30

Dát was lekker ontgassen voor de schrijver! En toch knap van hem om te serieus te stellen dat wat slechts in hoofden (en handen) van handjesvol religieuze fanaten speelt, opeens voor het volledige spectrum religie zou gelden. Om wat lucht in deze dikke brintapap te brengen: lees Alain de Botton's 'Religie voor Atheïsten'. Wedden dat het leven er dan opeens veel aardiger op wordt? OK, kán worden.

TOMAAT2
TOMAAT23 sep. 2011 - 13:30

Religie/overtuiging is de bakermat voor oorlog om iemand anders de wil op te leggen. In West-Europa hebben de gelovigen zich de laatste 70 jaar niet meer laten verleiden tot een grote religieuze oorlog op eigen grondgebied. Oorlogen om de macht in een gebied elders in de wereld heeft men wel gevoerd, maar dat ter zijde. Dat neemt niet weg dat orthodoxe Christenen nog steeds in de waan leven dat ze de wijsheid in pacht hebben. Een parralel met orthodoxe Joden en orthodoxe Moslims is snel te herkennen. Extreem geweld tussen deze groepen komt nog dagelijks voor in diverse delen van de wereld. Onder het mom van God, Jahweh en Allah wordt er rustig op los gemoord, verkracht, gefolterd, etc. Dit alles met een gemeenschappelijke stamvader Abraham in de teksten, ooit opgeschreven in de geschriften van alle drie geloven. De patriarchen van alle drie kerkgenootschappen hebben in het verleden en het heden gestreden om de macht. Kunstschatten werden bij elkaar geroofd, of de bevolking werd uitgebuit om de "toekomstige" kunstschatten te realiseren. Voor Nederland is godsdienstvrijheid een "heilig goed". Als we er nu voor zorgen dat we echt seculier door het leven gaan in Nederland door de afschaffing van bijzonder/religieus onderwijs, dan zijn we pas echt een stap verder. Onze kinderen worden dan opgevoed zonder een Almachtige. Geloof in combinatie met opvoeding hoort thuis tussen de eigen 4 muren van het gezin. Het subsidieeren van de verschillende geloven in Nederland moet afgelopen zijn. De Staat (en dat zijn wij) moet zich niet bemoeien met de relatie geloof en bevolking. Volledige godsdienst vrijheid begint met de afschaffing van de ondersteuning van de verschillende geloven. Alleen openbare scholen moeten geld krijgen voor het onderwijs. Wil je een geloof in je kind stampen, doe dat dan lekker thuis en in je eigen kerk. Om af te sluiten met de Ierse komiek Dave Allen: "May your God go with you".

Klapschaats2
Klapschaats23 sep. 2011 - 13:30

Het betoog van Nelle Boer miskent m.i. het belang van godsdienstvrijheid en scheiding van kerk en staat volledig. Dat is namelijk ook de vrijheid om gevrijwaard te worden van een verplichtende religie, die gelovigen van de honderden varianten van de hoofdstromingen aan seculiere mensen wensen op te leggen. Dit geldt dus ook voor de vervreemding die dit maatschappelijk met zich meebrengt uit een superioriteitsgevoel. Geen religie uitgezonderd. Zodra religieuzen hun religie vooral als een privé zaak beschouwen achter hun eigen voordeur is er niets aan de hand, tenminste wanneer zij open staan voor moderne wetenschappelijke inzichten. Neem onderwijs: is de wereld geschapen in (letterlijk) 5 dagen? Raadplegen we de koran voor de laatste medische inzichten? Hoe staan de religies tov van de evolutie? Dat heeft alleen al voor het onderwijs een enorme impact en garandeert dat tegen beter weten in decennia achterhaalde creatiemantra's onder de noemer van wetenschap mogen worden herhaald en dat de huidige wetenschap inzichten ter discussie worden gesteld. Dat gebeurt met name uit naam van meer protestante religies en de islam. Het katholicisme heeft weer andere makken. Indien religies blijven investeren in politieke invloed en dus in een wij/zij houding, miskennen ze niet alleen de essentie van de eigen religie (virtuele, verkondigde naastenliefde) maar ook hun splijtende maatschappelijke invloed. Dit betoog van Nelle Boer investeert in goedpraterij en getuigt van een aflatende kritische houding die misstanden als in Utrecht en andere steden in de hand werkt.

boterletter
boterletter3 sep. 2011 - 13:30

"De term ‘heiden’ kan worden uitgelegd als een feitelijke benaming, namelijk uitgaand van het feit dat iemand bijvoorbeeld geen christen is en een ander geloof aanhangt of geen enkel." Ik vind dat je dat niet zo kan stellen. Heiden (geloof) "De betekenis van het woord heiden is afhankelijk van het perspectief van degene (de gelovige) die het bezigt. Een aanhanger van een bepaald geloof kan een aanhanger van een ander geloof, een niet-gelovige of een afvallige aanduiden als heiden (paganus, goj enz.). In dit perspectief zijn we dus allen zonder uitzondering heidenen." Bron: wikipedia. Dat is, gezien de vooroordelen die ik hier tegenkom een misvatting. Men probeert zelf zich te onttrekken d.m.v. onjuiste argumentatie m.b.t de wetenschap. Je kunt in deze context 'wetenschap' ook als 'geloof' zien. Het is maar hoe je het bekijkt. Van welk standpunt. Dat is ook een van de redenen waarom mensen niet tot elkaar komen in deze discussie. Men denkt dat geloof gelijk staat aan religie. Maar dat is een misvatting bij veel mensen, zo heb ik dus gemerkt. "Geloven is een algemeen begrip, dat vaak in verband gebracht wordt met religie. Maar men kan naast het geloven in God, ook geloven in bijvoorbeeld paranormale verschijnselen, zolang zulk soort zaken niet vaststaan. Weten en geloven (in de betekenis van overtuiging en vertrouwen) gaan vaak samen, en staan niet in tegenstelling tot elkaar. Geloven en weten in de betekenis van een wetenschappelijk bewezen waarheid of onwaarheid staan echter vaker tegenover elkaar. Als een feit bewezen is ('de aarde is rond'), is het moeilijk te geloven in het tegendeel ervan." Bron: wikipedia

Sonia2
Sonia23 sep. 2011 - 13:30

Tegen reli's aan de deur roep ik altijd meteen dat ik niet geïnteresseerd ben omdat ik een heiden ben. Het werkt!

addystoker
addystoker3 sep. 2011 - 13:30

het spijt mij, maar ik herken niet zoveel van de karikatuur die hier wordt neergezet, ik was vanmorgen bezig met het beleidsplan van onze protestantse wijkgemeente in Leeuwarden. Een citaat: "we willen dienstverlenend, diaconaal in onze maatschappij staan, de behoeften van mensen serieus nemen".. hoezo onderscheid tussen gelovigen en niet gelovigen of andersdenkenden? In dit artikel wordt een karikatuur neergezet.

1 Reactie
arieroos
arieroos3 sep. 2011 - 13:30

[het spijt mij, maar ik herken niet zoveel van de karikatuur die hier wordt neergezet, ik was vanmorgen bezig met het beleidsplan van onze protestantse wijkgemeente in Leeuwarden. Een citaat: "we willen dienstverlenend, diaconaal in onze maatschappij staan, de behoeften van mensen serieus nemen".. hoezo onderscheid tussen gelovigen en niet gelovigen of andersdenkenden? In dit artikel wordt een karikatuur neergezet.] Nou ... niet helemaal, maar ik denk dat wat de auteur aanstipt veel breder is dan alleen religie. Wat hij wil laten zien, is hoe groepsdynamiek werkt. Let op deze quote: "Het is voor de gelovige namelijk onmogelijk om andersdenkenden als gelijkwaardig te beschouwen. Hij weet immers dat die ander zich niet aan de regels houdt die hij zelf zo belangrijk vind, zaligmakend zelfs." Dat geldt natuurlijk niet alleen voor religies. In alle groepen heb je geschreven en ongeschreven regels. Dat is ook de reden, dat een groep voor mensen aantrekkelijk is; dat geeft ze namelijk zekerheid, dat andere mensen zich net zo zullen gedragen als hijzelf. Niet alleen bij gelovige groepen; net zo goed bij een voetbalteam, of bij groepen aanhangers van politieke partijen. De auteur stelt het wel iets te scherp. Het is voor een groepslid zeker niet onmogelijk om niet-groepsleden als gelijkwaardig te beschouwen. Dat hangt helemaal van de groep en de persoon af. Bij religieuze groepen zie je dan ook een heel divers beeld. Bij jullie protestantse wijkgemeente, of bij bijvoorbeeld het Leger des Heils, worden andersdenkenden inderdaad als gelijkwaardig beschouwd; dat is, volgens mij, juist 1 van jullie groepsregels. Maar bij bijvoorbeeld aartsconservatieve Christenen in de VS, en eigenlijk ook bij aanhangers van de Nederlandse SP, gaat dit beeld wel op. Echter, door deze groepsdynamiek alleen op religies toe te passen sla je de plank mis. Het mooiste voorbeeld in Nederland is natuurlijk de groep PVV aanhangers. Als je niet tot die groep behoort, dan is het prima dat je rechten worden ingeperkt of je subsidie wordt ingetrokken.

perantau
perantau3 sep. 2011 - 13:30

[""Minder dan een mens""]: Wat is dat dan, een ""Untermensch""?De meest bloedige en waanzinnige ideologieën die onze moderne tijd heeft gezien,die van het communisme en het nazisme hebben beide het christendom als een te elimineren vijand beschouwd en dit deels ook in de praktijk gebracht. Mooie ""kinderen"" van de Verlichting zijn dat.De denkfout is,dat het irrationele zich alleen in religies zou ophouden.Het tegendeel is eerder het geval: de meest recente loot aan de bom is het irrationele geloof in de vrije markt dat door in hoog aanzien staande intellectuelen als Ayn Rand en Milton Friedman in elkaar is gezet.

1 Reactie
TheRealHandyman
TheRealHandyman3 sep. 2011 - 13:30

Euh communisten zijn atheisten. De kerk en alles wat daarmee te maken had werd verboden.

vanessa2
vanessa23 sep. 2011 - 13:30

Ik ervaar het wat anders. Alle soorten Moslims en alle varianten Christenen lijken best wel veel begrip voor elkaar te kunnen opbrengen als het over religieuze beleving gaat, en noemen vaak dat het over ''dezelfde god'' gaat en dat het eigenlijk niet uitmaakt of je die nu God of Allah noemt. Dat ze hun schepper daarmee degraderen tot een drankzuchtige borderliner die her en der verschillende boeken met tegenstrijdige regels van bergen laat vallen, maakt me erg vrolijk.

1 Reactie
perantau
perantau3 sep. 2011 - 13:30

[drankzuchtige borderliner] noch in bijbel noch in koran terug te vinden.[tegenstrijdige regels]In de Koran ja ,maar de bijbel is een bibliotheek van boeken die in de loop van meer dan duizend jaar geschreven zijn door mensen uit verschillende milieus en in totaal verschillende historische en maatschappelijke omstandigheden.Het behoeft dus geen verwondering te wekken ,dat het godsbeeld in de loop van die eeuwen een ontwikkeling te zien geeft,De duidelijkste overgang die de bijbel laat zien is die van het joods godsbeeld van het O.T. naar het christelijke godsbeeld van het N.T.,maar ook binnen het O.T. zien we de ontwikkeling van God als stam-god ,die het volk leidt in de strijd tegen andere volkeren naar een God die bij monde van de profeten het volk waarschuwt voor ontsporingen en die het volk terecht wijst voor hun overtredingen.In het N.T. zien we tenslotte een God,die in de persoon van Jezus de zonde vergeeft.Onder ""zonde""verstaan we dan niet de een of andere fout of overtreding van een regel,maar het feit dat de mens in zijn toestand, gedachten en daden verbrokkeld en gebroken is ,,geneigd is om te vergeten dat God er is en dat hij hecht aan zijn eigen-wijsheid en eigendunk.Aan laatstgenoemd gebrek gaan helaas ook veel gelovigen gebukt.Het gevolg kan zijn,dat we prat gaan op onze eigen plannen en ideeën,waarbij wij God en onze medemens buiten sluiten,met als uiterste consequentie een ge-atomiseerde samenleving van geïsoleerde individuen of de afgoderij van een een maakbaarheids-ideologie.Het is hoe dan ook van belang,om te beseffen dat God in zijn geheel niet in gefragmenteerde menselijke begrippen te vatten is.De bijbel laat ons hooguit enige glimpen van de waarheid zien.