Joop

Waarom de handreiking van Klaver zo veelbetekenend was

  •  
25-02-2017
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
NOS Radio1 lijsttrekkersdebat

© 2017-02-24 00:00:00 DEN HAAG - Lijststrekker Jesse Klaver (GroenLinks) tijdens het NPO Radio 1 Lijsttrekkersdebat in Nieuws en Co, live vanuit perscentrum Nieuwspoort. ANP REMKO DE WAAL

'De werkelijke partijkoers wordt mede bepaald door wie de favoriete partners zijn in de formatie.'
Het moment in het radiodebat  deze vrijdag, waarin Jesse Klaver de hand reikte aan Lodewijk Asscher, was veelbetekenend.
Klaver probeerde Asscher een belofte ontlokken om voor links te kiezen en de VVD uit te sluiten. Later zwakte hij dat wat af. Het verzoek was om af te spreken als linkse partijen niet alleen in een rechts kabinet te gaan zitten. Asscher was opmerkelijk onwillig:
"Wat is nou het probleem in Nederland op dit moment? Dat ze politici zien die bezig zijn met zichzelf. Ik reik de hand, ik doe een trucje, ik doe stratego. Het uitsluiten, het formuleren van breekpunten, het voor de verkiezingen al allerlei scenario’s voorspiegelen alsof ze waar zijn, doet geen recht aan wat er nodig is in Nederland."
Al dat gedoe over wie met wie wil, veel mensen vinden het saai en vervelend. Het is echter bijzonder relevant. De partijprogramma’s zijn op zichzelf geen getrouwe weergave van de partijkoers. Want de werkelijke partijkoers wordt ook bepaald door wie de favoriete partners zijn in de formatie.
Zo was het partijprogramma van de PvdA de afgelopen twintig jaar veel linkser dan de werkelijke koers van de partij. Die koers ging namelijk uit van coalities over rechts. Wouter Bos schreef vrij expliciet over deze voorkeur en identificeerde ‘de overbrugging van traditionele links-rechts scheidslijnen’ als officiële partijstrategie. Het maakte onderdeel uit van het sociaal-liberalisme van de Derde Weg.
Bijkomend voordeel van dergelijke coalities is dat de PvdA zich op kon stellen als enige geloofwaardige correctie op rechts, en zo kon rekenen op de strategische stemmer. Dit terwijl linkse partijen als SP en GL bewust buiten de deur werden gehouden. Voor de VVD gold hetzelfde: een coalitie met de PvdA had als voordeel dat de VVD de rechtse strategische stemmer aan zich kon binden. Bovendien kan in een dergelijke regering hard bezuinigingsbeleid afgewenteld worden op de VVD. De VVD kan op haar beurt beleid dat impopulair is op rechts weer afschuiven op de PvdA. Elkaar wat gunnen, heet dat in Den Haag.
Paul de Beer, een bekend econoom en invloedrijk PvdA’er, stelde een tijd terug dat de PvdA op deze wijze haar echte partijkoers verborgen hield achter het compromis met de VVD. In werkelijkheid lagen de standpunten van de partijtop van de PvdA veel dichter tegen de VVD aan, dan het partijprogramma liet blijken. Toen de PvdA in 1994 een historische coalitie met de VVD sloot en vervolgens opging in Paars, koos de partij voor een sociaal-liberale koers die niet als zodanig werd aangekondigd:
"De liberale inbreng in dit kabinet kon echter aan de VVD worden overgelaten, zodat de PvdA ogenschijnlijk aan haar meer traditionele standpunten kon vasthouden, zij het tot sociaalliberaal kabinetsbeleid verdund. Zo sloeg de PvdA, nota bene onder leiding van oud vakbondsman Wim Kok, in de jaren negentig een geheel nieuwe weg in, zonder dat hierover een serieus intern debat was gevoerd."
Het gemak en de snelheid van de formatie in 2012, doen vermoeden dat deze strategie van de PvdA nog steeds van kracht is. In de campagne deed Samsom net alsof hij vasthield aan traditioneel sociaal-democratische standpunten, om bij de formatie weer snel terug te grijpen op sociaal-liberale uitgangspunten.
De vraag is of de partij nu bereid is om te breken met deze strategie. De huidige intentie van de PvdA-top, zo vermoed ik, is om GroenLinks erbij te betrekken en door te gaan op oude voet, in een coalitie met de VVD. Dat zal electoraal waarschijnlijk niet zo goed uitpakken voor GroenLinks, terwijl de PvdA als middenpartij daar minder last van heeft en al regerend weer kan opkrabbelen. Als Klaver daadwerkelijk verandering wil, dan zal hij de PvdA naar links moeten trekken, richting een regering zonder de VVD. Vandaar de handreiking.
Asscher vergeleek de inzet van Klaver met het spel Stratego. Rummikub is een betere vergelijking. Het partijprogramma, dat zijn de stenen die je op je bord hebt staan. Wat je uiteindelijk op tafel legt, wordt echter bepaald door de stenen van anderen die daar al liggen. Met een belangrijk verschil: in het politieke spel weten alle spelers op voorhand welke stenen de andere spelers hebben. Het gaat erom dealtjes te sluiten met de andere partijen om tot winnende combinaties te komen. Normaal vinden die dealtjes in de achterkamers plaats. De uitdaging is om dit proces transparant te maken voor de kiezer.
Uiteindelijk nam Asscher de hand van Klaver aan. Echter niet zonder zijn vraag te herformuleren in de vrij betekenisloze stelling te willen samenwerken met GroenLinks op de inhoud. De weigering van Asscher om zich op enigerlei wijze te committeren is opmerkelijk gezien de geschiedenis van de PvdA. Juist de PvdA is bij uitstek de partij geweest die probeerde het weinig doorzichtige Nederlandse coalitiespel te doorbreken. Juist door breekpunten te formuleren, uit te sluiten en toekomstscenario’s voor te spiegelen.
In de openingsregels van zijn beroemdste essay “De smalle marge van democratische politiek”, bekritiseert Joop den Uyl de ondoorzichtige wijze waarop regeerakkoorden tot stand komen:
"Politiek was in Nederland wel een erg ondoorzichtig bedrijf geworden. Zo werd de manier waarop meestal kabinetten tot stand plachten te komen terecht als oncontroleerbaar geknutsel van enkelingen gezien. De vrijblijvende opstelling van partijen vóór verkiezingen kwam neer op de afdracht door de kiezer van zijn stem zonder controle op het gebruik daarvan. De veelheid van partijen belemmerde eens te meer het zicht van de kiezer op een duidelijke beleidskeuze.Het verzet tegen de uitholling van onze parlementaire democratie heeft de afgelopen paar jaar tot een reeks pogingen geleid daarin verandering te brengen."
Vandaar de nadruk die in de jaren zeventig werd gelegd op stembusakkoorden, zodat de kiezer van tevoren weet op welke coalitie hij stemt. Het was een sleutelelement in de poging van de PvdA om het ondoorzichtige Nederlandse stelsel te democratiseren.
Zo staat de tegenzin van Asscher in schril contrast met de geschiedenis van de eigen partij. Het zou de partij sieren als zij afstand nam van de vrijblijvende opstelling die door Den Uyl zo gehekeld werd. Laat Asscher een duidelijke keuze maken voor linkse politiek.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (71)

Minoes2
Minoes227 feb. 2017 - 14:13

"Laat Asscher een duidelijke keuze maken voor linkse politiek." Dat doet hij niet, simpelweg omdat hij dat niet wil en kan, zeker met Dijsselbloem op plaats 3. Er bevinden zich veel verkiesbaren en leden op de rechterflank. Het is inderdaad gegaan zoals hier gezegd. Ik heb het altijd geweten en gezien, ben er ook niet ingetrapt in 2012.. Na 30 jaar had ik me op het moment dat Kok n.b. een ex-vakbondsleider, de derde weg predikte, van de PvdA afgewend en ben nooit meer teruggekeerd. Ook niet met het prediken van het 'eerlijke verhaal'. Kok heeft ook nog wat onderzoek verricht voor de EU m.b.t. de arbeidsmarkt. Als je dat gelezen hebt wist je genoeg. Je kunt beter regelmatig de web-site van de PvdA bezoeken buiten de verkiezingen om. Dan zie je meteen wat voor vlees je werkelijk in de kuip hebt. Onbegrijpelijk dat zoveel mensen nog dachten dat een stem op de PvdA, een stem tegen de VVD zou zijn. En onbegrijpelijk dat mensen nog steeds het sprookje geloven dat de PvdA niet zelf gewild heeft wat ze uiteindelijk gedaan heeft, VVD-beleid uitvoeren. Niemand kan de compromissen concreet benoemen. En iedereen kon zien hoe snel ze de inkomensafhankelijke ziektekostenverzekering bij het grof vuil zetten, toen niet de PvdA maar de VVD kiezers wat begonnen te morren. Allemaal spel waar beiden garen bij sponnen. Dat was niet meer dan wisselgeld geweest, vooraf ingecalculeerd.. Het enige waarmee ze wat gemorreld heeft is met regels omtrent immigranten, verblijfsvergunningen voor kinderen die al lang in Nederland wonen en illegaliteit. Voor het overige was het noppes en waren ze zeer ingenomen met hun beleid. De PvdA heeft de SP altijd heel duidelijk buiten spel gezet, juist toen ze groeiden. Gl. deed dat echter ook in debatten, de SP wegzetten. Wat GL betreft heb ik nog steeds mijn bedenkingen afgezien van het milieubeleid. Sterk Europees berichtte partij en dan heb ik het niet over Europa maar de EU en het neo-liberale beleid dat daar gevoerd wordt. Zij trekken dat ook nu nog steeds door in hun eigen programma. Mijn conclusie is dat GL. volgens mij nog steeds redelijk rechts georiënteerd is. Misschien onder invloed van ex bestuurders zoals Paul Rosenmuller en Femke Halsema en haar economen, die nadien geheel andere functies bekleden. Het zijn wel goede redenaars.

1 Reactie
Minoes2
Minoes227 feb. 2017 - 15:07

bekleedden....

ratio2
ratio227 feb. 2017 - 9:25

"Laat Asscher een duidelijke keuze maken voor linkse politiek." En dat is meteen een keuze voor irrelevantie. Ik vind het programma van de PvdA over het geheel genomen prima. GL en SP vind ik te links, zeker als ze samen met alleen linkse partijen in een kabinet zouden zitten. Als de PvdA zich uitspreekt voor alleen een samenwerking op links, zijn ze mij definitief (voor deze verkiezingen, ik ben nog een zwevende kiezer) kwijt. Een CDA-D66-PvdA-GL kabinet zou ik te overzien vinden. Een PvdA in een VVD-D66-CDA-PvdA kabinet ook. Een PvdA-D66-GL-SP kabinet? Ammenooitniet. En ik denk dat ik niet de enige ben, die wel het PvdA programma vrij positief bekijkt (inclusief de wetenschap dat de PvdA best openstaat voor samenwerking met midden-partijen en zelfs de VVD), maar helemaal geen zin heeft in een links kabinet. Kiezers zoals mij raken ze dus kwijt als ze voor links kiezen. Nu is dat geen ramp, als ze tegelijkertijd meer andere kiezers aantrekken die juist wel een links kabinet willen. Maar die kiezers die hebben ongetwijfeld al gekozen voor GL en/of SP. Een oproep om de PvdA te laten kiezen voor een links kabinet, verkleint dus het kiezerspotentieel voor de linkse partijen. Voor de SP en GL maakt dat weinig uit, die zij zo links dat haar achterban best blij zal zijn met een links kabinet. Voor de PvdA is dat electorale zelfmoord, ze raakt gematigde kiezers kwijt aan centrumpartijen en wint niks terug op links.

Spelchecker2
Spelchecker226 feb. 2017 - 21:30

"In werkelijkheid lagen de standpunten van de partijtop van de PvdA veel dichter tegen de VVD aan, dan het partijprogramma liet blijken. " De vinger op de zere plek, en daarom een goede move van Klaver. Call the PvdA-bluf!

Paul!
Paul!26 feb. 2017 - 19:36

Nederland is een coalitieland, een partij uitsluiten is daardoor dus niet iets wat je zomaar doet. De VVD uitsluiten en daarmee een duidelijke keuze voor linkse politiek betekent (op dit moment) kiezen voor de oppositie, met een zeer beperkte invloed op het beleid. De VVD uitsluiten is dus geen reële eis of wens, niet voor de PvdA, maar na de verkiezingen vermoedelijk zelfs niet voor GroenLinks. Jammer dat Asscher niet de kans heeft gegrepen om Jesse Klaver te vragen naar welke coalitie hij dan voor ogen had gehad, een linkse coalitie zonder VVD, zonder PVV, maar met desondanks een meerderheid..... Vergeet niet dat eerst de grootste partij de onderhandelingen begint, om de bal een dag later neer te leggen bij de een na grootste partij. Coalities sluiten is iets wat op dit moment pas kan NA de verkiezingen, als de zetels verdeeld. En dan nog zal het heel erg moeilijk worden. Ook zonder dat partijen elkaar op voorhand uitsluiten, tenzij er grote, onoverkomelijke verschillen zijn die tot geen enkel compromis kunnen leiden. Het wachten is op een aantal partijen die elkaar op de inhoud weten te vinden.

Bruggenbouwer2
Bruggenbouwer226 feb. 2017 - 18:51

De tragiek van dat linkse onderonsje is dat het volstrekt geen zoden aan de dijk zet. Samen zijn ze goed voor zo'n 25 zetels, krap aan een derde van wat nodig is. Een handreiking van Rutte naar Wilders, die zou pas veelbetekend zijn.

bob b.
bob b.26 feb. 2017 - 16:45

Het is hoe dan ook de keuze tussen meeregeren of buitenspel worden gezet met als negatieve bonus dat de PVV aanhaakt. Nou maak je borst dan maar nat. VVD, CDA en PVV, dat is het ergste wat ons kan overkomen. Dus als de handdruk van Klaver bedoeld was om samen met PvdA en D66 in een VVD regering te stappen, Ja graag. Het is dat of een nationale catastrofe. Wie later ook de schuld krijgt, dat soort electorale overwegingen heeft de PvdA er niet van weerhouden ons eerder te beschermen tegen gure rechtse winden. De SP kiest weer het zogenaamde principiële standpunt, maar feitelijk is die opstelling alleen door electorale overwegingen ingegeven. Ze schieten er uiteindelijk geen ruk mee op maar Roemer hoeft 's avonds in ieder geval onze lieve heer niet aan te roepen. Hij kan zonder zorgen gaan slapen.

2 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman26 feb. 2017 - 21:48

[De SP kiest weer het zogenaamde principiële standpunt, maar feitelijk is die opstelling alleen door electorale overwegingen ingegeven. Ze schieten er uiteindelijk geen ruk mee op…] Niet “weer”. In 2012 wou ze juist met Jan en Alleman regeren en schoof ze bij voorbaat al op naar het midden. Met 0 resultaat. Daar heeft ze van geleerd. De andere partijen gaan toch niet met haar in zee. Dus het is veel verstandiger om aan de eigen principes vast te houden en aan iedereen duidelijk te maken dat er door links niet geregeerd kan worden met de VVD en PVV. Dat schept duidelijkheid. Wil je links beleid maak dan de SP zo groot mogelijk. Wil je rechts beleid kies een van de andere partijen. En als je het niet zo goed weet stem GroenLinks en bid tot God dat ze niet weer een Kunduz doen.

Minoes2
Minoes227 feb. 2017 - 14:16

Marc Huysman Juist!

Nigtevecht2
Nigtevecht226 feb. 2017 - 16:21

Van mij mag links best een tijdje regeren. Ze zullen dat dan vast 4 jaar volhouden, wat voor schandalen er ook zullen komen. Reactie zal echter zijn dat de VVD en de PVV over 4 jaar groter dan ooit zullen zijn, en wellicht wel met z'n tweëen de 76 zetels zullen halen. En anders gooi je er de SGP bij.

Friedrich Feuerbach
Friedrich Feuerbach26 feb. 2017 - 15:06

aanzwendelen=aanzwengelen

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin26 feb. 2017 - 13:21

Dit stuk grenst m.i. aan complot denken, kwaadsprekerij en populair bashen, dat dit onderwerp goed valt bij het volksempfinden, de pvda deugt niet en dient linksom of rechtsom te worden afgestraft. De traditionele achterban van de pvda bestaat m.i. niet meer, de arbeider, die was nadat die min of meer werd gered uit de klauwen van zeg maar de vvd bazen overgelopen naar de vvd, en anders gaan ze nu net zo makkelijk van de pvv naar de sp, partijen die wat standpunten betreft van geen wijken weten, breekpunten opwerpen alsof ze alleen gaan regeren. Je kan net als de sp pretenderen in een jaren 50 situatie te verkeren waarbij de schatkist plunderen ten behoeve van alles wat naar noodlijden riekt prominent op de agenda staat zonder daar ook maar een spoortje verantwoordelijkheid te hoeven dragen, een levensgrote functie van breekpunten opwerpen denk ik. Ik denk dat de pvda heeft geleerd niet op dit soort partijen te vertrouwen aangezien het onveranderlijk leidt tot nadeel van de pvda, zowel GL (Klaver wil het linkse blok leiden) en de sp wil de pvda vernietigen om zich de vaandeldrager van het socialisme te noemen. https://www.trouw.nl/home/informatie-marijnissen-wilde-sp-niet-in-kabinet-hebben~a3785597/ Dit heb ik uit meer bronnen bevestigd gekregen en voor mij is Marijnissen nog steeds de absolute baas van de sp, een soort Wilders op links. “Zo was het partijprogramma van de PvdA de afgelopen twintig jaar veel linkser dan de werkelijke koers van de partij. Die koers ging namelijk uit van coalities over rechts.” En de koers van de vvd veel rechtser dan in werkelijkheid bleek, zo werkt dat nou eenmaal in coalitie land, we hebben een keer een echt links kabinet gehad, daarbij is de tijdgeest duidelijk opgeschoven naar rechts, blijven pretenderen dat een links beleid door de kiezer in het zadel wordt geholpen moeten we maar aan de sp (en GL)overlaten, die weten niet beter. “Paul de Beer, een bekend econoom en invloedrijk PvdA’er, stelde een tijd terug dat de PvdA op deze wijze haar echte partijkoers verborgen hield achter het compromis met de VVD.” Als ze mij voor de verkiezingen van 2012 hadden verteld dat de pvda en de vvd een coalitie zouden vormen had ik ze voor gek verklaard, nou kan je lang en breed twisten of een andere coalitie tot de mogelijkheden behoorde feit is dat we voor het eerst in 10 jaar stabiel bestuur hebben gehad, sedert dat godvergeten cda de scepter zwaaide heeft de pvda geen kans gezien zich in te zetten voor het algemeen belang, dat hebben ze de afgelopen regeerperiode kunnen waarmaken, kijk naar het verschil tussen Rutte 1 en 2, en daarom heb ik een grotere hekel aan het cda dan de vvd, natuurlijk heeft het ondanks alle positieve uitkomsten niet voor een ieder dat effect gehad, dat zal je altijd houden met zoveel belangen op het spel. “Het gemak en de snelheid van de formatie in 2012, doen vermoeden dat deze strategie van de PvdA nog steeds van kracht is. In de campagne deed Samsom net alsof hij vasthield aan traditioneel sociaal-democratische standpunten, om bij de formatie weer snel terug te grijpen op sociaal-liberale uitgangspunten.” Waar dat vermoeden op gebaseerd is blijkt nergens uit, en al zou het op sociaal liberale standpunten gebaseerd zijn, het heeft m.i goed uitgepakt, we staan er beter voor, net als onder paars, de tussenliggende 10 jaar heeft alleen maar stilstand opgebracht o.l.v Bakellende. “De vraag is of de partij nu bereid is om te breken met deze strategie. De huidige intentie van de PvdA-top, zo vermoed ik, is om GroenLinks erbij te betrekken en door te gaan op oude voet, in een coalitie met de VVD. Dat zal electoraal waarschijnlijk niet zo goed uitpakken voor GroenLinks, terwijl de PvdA als middenpartij daar minder last van heeft en al regerend weer kan opkrabbelen. Als Klaver daadwerkelijk verandering wil, dan zal hij de PvdA naar links moeten trekken, richting een regering zonder de VVD. Vandaar de handreiking.” Je kan intenties hebben wat je wil, de kiezer beslist het uitgangspunt, wat er daarna gebeurt tijdens de formatie zullen we moeten afwachten, de intentie van Klaver met de handreiking is volgens mij niets anders dan het leiderschap op links te bemachtigen; GL is wat mij betreft alleen maar verder afgegleden, na Rosenmöller is het m.i. nooit meer goed gegaan met de partij, Klaver kan denk ik niet eens een snoepwinkel runnen laat staan aanvoerder op links worden, daarvoor heeft hij me te weinig substantie. “Uiteindelijk nam Asscher de hand van Klaver aan. Echter niet zonder zijn vraag te herformuleren in de vrij betekenisloze stelling te willen samenwerken met GroenLinks op de inhoud.” Wat is er mis mee op inhoud te willen samenwerken, dit land is niet gediend met toneelstukjes omdat Klever denkt in Obama achtige gebaren, ik voorspel dat hij het niet gaat redden om de simpele reden dat hij het niet heeft, zeker als regeringsdeelname in het geding komt. “Vandaar de nadruk die in de jaren zeventig werd gelegd op stembusakkoorden, zodat de kiezer van tevoren weet op welke coalitie hij stemt. Het was een sleutelelement in de poging van de PvdA om het ondoorzichtige Nederlandse stelsel te democratiseren.” We leven niet in de 70 er jaren, gelukkig heeft de pvda dat goed op het netvlies en weet zich aan de nieuwe realiteit aan te passen, overigens heb ik tijdens het debat zowel van de vvd als het cda geen duidelijke uitsluiting van de pvv gehoord, mogelijk hebben ze afgesproken de pvv dood te zwijgen, ik hoop niet dat het een veeg teken is en meer bedoeld om de potentiele pvv kiezer niet van zich te laten vervreemden.

2 Reacties
Pater
Pater26 feb. 2017 - 20:02

Typerend voor deze reactie: niet de duidelijkheid vooraf, om de kiezer weer reële invloed te geven, of een zo links mogelijk beleid staan centraal maar de positie van de PvdA. Het is even slikken voor Raymond maar links is beter af zonder leidende positie van de neoliberale PvdA.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin27 feb. 2017 - 0:59

reactie op Pater – 26 februari 2017 at 21:02 “Typerend voor deze reactie: niet de duidelijkheid vooraf, om de kiezer weer reële invloed te geven,” Welke duidelijkheid, de kiezer is aan zet, die zweeft ergens in het luchtledige, de reële invloed hebben ze op 15 maart, ik hoorde vanavond een paar zwevers in met het oog op morgen, ik houd m’n hart vast, politiek is duidelijk niet alleen voor rond verkiezingstijd. “of een zo links mogelijk beleid staan centraal maar de positie van de PvdA.” Dat valt nog te bezien, ik zou m’n borst vast natmaken, ik heb er in ieder geval een hard hoofd in. “Het is even slikken voor Raymond maar links is beter af zonder leidende positie van de neoliberale PvdA.” Lekker inhoudelijk, en ach zal het 4 jaar oppositie worden, geen man overboord, uiteindelijk zal het land inzien dat de pvda toch staat voor degelijk bestuur, maar zover is het nog niet, los daarvan Klaver is naar ik begrijp vanavond behoorlijk nat gegaan door zelf de vvd niet te willen uitsluiten maar dat wel van de pvda te verwachten, hij heeft eerder dan ik dacht z’n ware gedaante prijs gegeven, een lege huls.

Puin Ruimer
Puin Ruimer26 feb. 2017 - 12:03

Lees Thomas van der Dunk in 'Opinie op zondag' in de Volkskrant-app. Volgens hem moeten de kiezers een einde maken aan het tijdperk Rutte. En wat wil het geval: Asscher en Klaver willen na 15 maart in een coalitie met de VVD aangevuld met fatsoensrakker Buma en Rutte's vriend Pechtold, die het eigen risico wil handhaven. van der Dunk ondersteunt mijn visie dat er alleen over links geregeerd kan worden als de SP te groot is en GroenLinks en de PvdA te klein om Rutte in het zadel te houden. Een stem op Klaver en/of een stem op Asscher is een stem op een coalitie met de VVD. En dat dat niet veel goeds betekent hebben we de laatste jaren gezien.

5 Reacties
Friedrich Feuerbach
Friedrich Feuerbach26 feb. 2017 - 15:05

Een prima artikel van von der Dunk, dat vooral ook duidelijk maakt dat het waanzin is als GroenLinksers, PvdA-ers en D66-ers op de VVD zouden gaan stemmen om Wilders uit het Torentje te houden: dat zou de kans op een PVV-VVD kabinet alleen maar groter maken, zeker als Rutte de hem onwelgevallige keuzes over links beziet. Daarnaast is de VVD sterk op de PVV gaan lijken en zal voortgezet neoliberaal beleid de onvrede, het nationalisme en racisme alleen nog maar verder aanzwendelen.

Friedrich Feuerbach
Friedrich Feuerbach26 feb. 2017 - 15:07

aanzwendelen=aanzwengelen

Johan eldert
Johan eldert26 feb. 2017 - 15:10

[Asscher en Klaver willen na 15 maart in een coalitie met de VVD aangevuld met fatsoensrakker Buma en Rutte’s vriend Pechtold, die het eigen risico wil handhaven. ] euhhh waar staat dat in het artikel. echt als je iets aanhaalt, zorg dan dat je het artikel eerst eens goed leest.

Pater
Pater26 feb. 2017 - 20:39

Juist: er moet een einde komen aan het neoliberale tijdperk Rutte. Volslagen onjuist: GL wil coalitie met VVD. Hoe bedenkt Puinruimer zulke onzin? En echt, Von der Dunk beweert dat in de verste verte niet. Als Puinruimer zulke onzin uitslaat maakt hij zichzelf geheel ongeloofwaardig.

ratio2
ratio227 feb. 2017 - 9:32

@Feuerbach Inderdaad. Als je Wilders uit het torentje wil houden moet je op D66, GL of PvdA stemmen. Die drie partijen zijn volgens mij fundamenteel het verste af van wat de PVV wil en gaan echt nooit met ze in zee en zijn tegelijkertijd centrumpartijen die het mogelijk maken om een coalitie te smeden in het midden. SP staat ook vrij ver van de PVV af, maar omdat de partij ver op de linkerflank staat kan het zijn dat je rechtse en rechtse centrumpartijen in de handen van de PVV drijft. Concreet: een stem op de SP is gevaarlijk als tegelijkertijd VVD+PVV+CDA een meerderheid of bijna een meerderheid hebben. Want dan kunnen VVD en CDA denken dat ze geen andere optie hebben, zeker als ook de PvdA de VVD zou uitsluiten. Zolang de VVD een optie door het midden heeft met partijen als D66, CDA, PvdA en GL, zie ik de VVD niet de vlucht naar rechts maken naar de PVV. Ik zou die route dus niet willen afsluiten.

[verwijderd]
[verwijderd]26 feb. 2017 - 10:34

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
Johan eldert
Johan eldert26 feb. 2017 - 15:11

De vvd is een conservatieve club en totaal niet progressief laat staan liberaal. voor GL absoluut geen partner. en economisch gezien een nachtmerrie club. 6% van het BNP door de VVd verkwanselt afgelopen jaren. kom eens uit je bubbel erwin

Pater
Pater26 feb. 2017 - 22:09

Lamme heeft altijd al de neiging de politiek te verlengen tot de EU en de rest ondergeschikt te verklaren. Het wordt tijd dat hij beseft dat in Brussel precies dezelfde politieke tegenstellingen een rol spelen als in Nl, zoals een regulerende overheid en een terugtreden overheid. Het depolitiseren van de EU zoals Lamme doet heeft nu juist gezorgd voor een afnemend draagvlak voor de EU. Het neoliberalisme moet plaatsmaken voor solidariteit. Zonder VVD.

Pater
Pater26 feb. 2017 - 22:16

Verlengen = verengen. Die tekstdictatot van mijn tablet kent dat woord niet eens.

Friedrich Feuerbach
Friedrich Feuerbach26 feb. 2017 - 10:33

Mee eens dat duidelijkheid vooraf over coalitiepartners democratischer is. Dus op zich was Klaver's vraag om duidelijkheid te verschaffen terecht. Maar zelf geeft hij ook niet echt duidelijkheid. Hij geeft slechts een intentie aan, maar sluit ook niet uit dat hij in een kabinet met de VVD kan 'terechtkomen' (alsof het iets is dat je overkomt). Het voortdurend ondersteunen door GL van Rutte's minderheidskabinet, via het Kunduz-akkoord geeft ook weinig hoop. Alleen de SP is duidelijk hierover: geen samenwerking met de VVD.

3 Reacties
Paddy3
Paddy326 feb. 2017 - 19:25

De SP wil dan ook niet regeren. Net als de PVV.

Pater
Pater26 feb. 2017 - 20:11

GL kiest voor een zo links mogelijk kabinet en vraagt de PvdA dat ook te doen. GL wijst daarmee samenwerking met de VVD af. GL heeft geen glazen bol. Als de keuze wordt: de PVV in de regering of samenwerking met de VVD, hoop ik dat GL voor de VVD kiest. Daarom is absolute uitsluiting van de VVD dogmatisch en dom.

Friedrich Feuerbach
Friedrich Feuerbach26 feb. 2017 - 23:38

Maar dat betekent dan dat GroenLinks door Rutte gechanteerd kan worden: rechts beleid accepteren of ik ga alsnog met de PVV in zee. Dat wordt nog vier jaar neoliberale ellende en dan...?

Uilenspiegel
Uilenspiegel26 feb. 2017 - 8:06

Zouden Klaver en Pechtold de uitgestoken hand van Roemer hebben geaccepteerd? De destructieve gedoogpartners Groen Links en D'66 hebben het huidige kabinet meer dan eens overeind gehouden en zijn net zo min als de PVDA geloofwaardig in hun beloften. Als Klaver in een kabinet stapt met de VVD is zijn geloofwaardigheid voorbij.

2 Reacties
Johan eldert
Johan eldert26 feb. 2017 - 15:13

GL is op geen moment gedoogpartner geweest. gedoogpartners waren SGP, D66 en CDA.

Piet de Geus
Piet de Geus27 feb. 2017 - 7:52

"GL is op geen moment gedoogpartner geweest." Mag ik je herinneren aan een keukentafelgesprek tussen Rutte en Halsema waarna GL Kunduz steunde?

malou3
malou326 feb. 2017 - 3:00

Ik snap de strategie van Klaver heel goed. En zie dit als open minded en als een positief gebaar. Asher's reactie is wel erg zuur, bedenkelijk en feitelijk arrogant niks zeggend. Waardeloos eigenlijk..Want als je elkaar koste wat kost alleen maar de loef wil afsteken, zoals de PvdA hier doet, dan heb je eigenlijk al verloren. Jammer dan Asher!

Jo4Hanna
Jo4Hanna26 feb. 2017 - 1:18

Net zo onbetrouwbaar en hardvochtig als het CDA - met haar hypocriete waarden & normen. Ik ben er klaar mee. Ik ga kiezen tussen Klaver, SP of zelfs voor de dieren ( ook al weet ik niet precies wat Thieme in de koude praktijk écht doet voor dieren; ik hoor haar niet over het afschieten van de door mensen uitgezette ( vele) grazers op de Oostvaardersplassen - daar willen projectontwikkelaars immers toeristenindustrie - en toen de halve veestapel het leven liet aan de meest gruwelijke hongerwinter omdat de dieren geen kant op konden ( dat was natúúr volgens de geleerden) heb ik haar eigenlijk ook niet gehoord. En ook niet over de weidevogels. Naar verluidt zijn de Chinezen nu bezig ezels te stropen & mishandelen - wat zou Thieme daarvan vinden ( of Assher ) (?)

Pater
Pater26 feb. 2017 - 1:10

Scherpe en m.i. juiste analyse, compliment. De opstelling van Asscher is inderdaad alleen hierdoor te verklaren: "De huidige intentie van de PvdA-top, zo vermoed ik, is om GroenLinks erbij te betrekken en door te gaan op oude voet, in een coalitie met de VVD. Dat zal electoraal waarschijnlijk niet zo goed uitpakken voor GroenLinks, terwijl de PvdA als middenpartij daar minder last van heeft en al regerend weer kan opkrabbelen." Ik moet eerlijk zeggen dat deze PvdA-strategie niet eens bij me op gekomen was. Terwijl ik toch al jaren de PvdA meer als een deel van het probleem dan van de oplossing zie. Als de PvdA GL meetrekt naar een regering met de VVD kan GL de lichten achter de laatste leden uitdoen i.p.v. de PvdA en kan de PvdA doorgaan met linkse praatjes vóór en rechtse daden ná de verkiezingen. In eerste instantie vatte ik de handreiking van Asscher op als echt omdat ik geen alternatief zag voor de PvdA: óf de afslag naar een centrumlinks kabinet óf naar een samenwerking PvdA-VVD-CDA-D66 die een eind aan het bestaan van de PvdA zou maken. Oudenampsen maakt de PvdA-strategie duidelijk, er is nog een derde weg, daar is de PvdA in gespecialiseerd. De handreiking van Asscher is bij nader inzien dan toch alleen een handdruk op inhoudelijke samenwerking met GL, zonder bijbehorende keuze voor een centrumlinks kabinet die ik meende, hoopte te zien. Dat zal GL niet laten gebeuren lijkt me, Klaver wil m.i. daadwerkelijk verandering. Dat blijkt uit het programma van GL, dat bleek uit Klaver's keus voor de SP als meest nabij gelegen partij. GL zal trouwens ook niet uit zijn op een electorale ondergang in 2021. De strategie van Klaver moet dan zijn: duidelijk maken dat alleen een coalitiekeuze voorafgaand aan de verkiezingen tegemoet komt aan de eisen van het democratische proces. Een herhaling van 2012: duidelijkheid weigeren vóór de verkiezingen en een keuze voor samenwerking met rechts ná de verkiezingen zal het vertrouwen van de bevolking in de democratie verder doen afnemen. "Of je nou door de hond of de kat gebeten wordt" wordt dan werkelijkheid. Als de opportunisten aan de nationalistische rechterzijde daardoor alleen aan kracht winnen moet niemand verbaasd staan. Asscher kwam nu nog enigszins weg met zijn gebabbel over "voor de verkiezingen allerlei scenario’s voorspiegelen alsof ze waar zijn, doet geen recht aan wat er nodig is in Nederland". Onzin, de waarheid is dat het rampzalig is voor zijn strategie. Klaver hoeft hem alleen maar te herinneren aan wat een voorganger van hem, de laatste echt sociaaldemocratische voorman Den Uyl, hierover zei en schreef: "De vrijblijvende opstelling van partijen vóór verkiezingen kwam neer op de afdracht door de kiezer van zijn stem zonder controle op het gebruik daarvan." Zo is het maar net.

1 Reactie
Marc2406
Marc240626 feb. 2017 - 14:11

Klaver en GL zo lijkt het tenminste toont zich tot nu toe veel slimmer of eerlijker te zijn dan de PvdA. Waarom hebben ze bij de PvdA zich überhaupt laten verleiden tot regeren met de VVD terwijl iedereen zou hebben moeten zien wat daar de uiteindelijke electorale gevolgen van zouden zijn. De PvdA heeft zich moeten realiseren dat ontzettend veel PvdA kiezers zijn weggelopen precies omdat zij hun ideologie hebben veruild voor die van de VVD. Klaver wil verandering, en ik wens hem in ieder geval veel succes daarmee. Ik denk in ieder geval dat zijn strategie zich op de lange termijn richt. Want als het hem nu niet lukt, en er een centrum-midden of zelfs extreem-rechts kabinet aan de macht komt, dan heeft hij zichzelf in een positie gemanouvreerd waar hij bij de volgende verkiezingen de vruchten kan plukken van het onvermogen of de destructieve kracht van zo'n rechtse regering die ongetwijfeld de onvrede nog verder zullen doen laten toenemen. Soms is het juist goed om als partij anderen bij voorbaat uit te sluiten omdat zij te ver afstaan van jouw opvattingen. Nederland is een compromisland, maar soms is het goed juist te staan waar je voor staat, helemaal als heel veel mensen het vertrouwen hebben verloren. Ook dat is in dat geval een slimme strategie, en bovendien een integere.

korheiden2
korheiden226 feb. 2017 - 0:24

Gelukkig legt Asscher zich niet vast op linkse politiek. Hij ziet immers in dat er geen linkse meerderheid is. Ik denk dat er een middenkabinet aankomt. GL maakt zich hiervoor bijna onmogelijk door de voortdurende fixatie op links.

1 Reactie
Marc2406
Marc240626 feb. 2017 - 14:25

En mocht er een middenkabinet aankomen wiens gebrek aan ideologie de groeiende onvrede niet zal kunnen beteugelen dan herhaalt deze oefening zich over (waarschijnlijk minder dan) vier jaar. In dat geval heeft juist een partij als GL die de rug recht heeft gehouden en heeft getoond echt voor iets te staan een betere positie om mensen die echt de zaken ten goede te veranderen aan zich te binden een uitstekende positie. Het doel van een politici en een partij is om mee te regeren, maar dan moet je in Nederland compromisland wel goed in de gaten houden met wie. En het laatste wat je wilt (zeker als linkse partij) is in het proces de eigen ideologische veren af te schudden. Het hebben van macht puur om de macht zonder het kunnen volbrengen van waar je (zegt) voor te staan zal leiden tot grote electorale problemen en daar zit je dan in het pluche met de wetenschap dat de kiezers die je hebt belazerd de rekening zullen presenteren bij de volgende verkiezingen. Verloochen je grondbeginselen en je verliest als partij het bestaansrecht. D66 heeft die les al geleerd door in Balkenende II te stappen waardoor zij gedecimeerd werden. De PvdA gaat precies dezelfde les gepresenteerd krijgen (en kijkend naar hun politici vraag ik mij af of zij de les in de oren zullen knopen). En ik vermoed dat GL die les heeft geleerd door in het Kunduz verhaal te zijn getrapt. Klaver wordt verweten dat hij naïef is en onervaren. Persoonlijk betwijfel ik of hij echt zo naïef is en qua ervarenheid toont hij stiekem heel wat meer inhoudt én ruggegraat dan vele andere politici die al veel langer meedraaien. Maar wat zeker is, is dat Klaver op heel veel politici een enorm voordeel heeft: hij is jong en zal dus nog heel lang mee kunnen gaan. Als hij zegt dat zijn ambitie is om premier te worden, dan moet je dat denk ik niet onderschatten. Het zal misschien niet deze keer lukken (de jury is nog in beraad hierover), maar er komen voor Klaver nog vele verkiezingen aan.

Sonic2
Sonic226 feb. 2017 - 0:19

Het is zeer duidelijk wat Klaver bedoelde. Als je de peiling van de Hond er bij pakt dan staat de PVV op 29 zetels. Die zullen niet gaan regeren. Dan gaat de beurt naar Mark Rutte toe. Als de PvdA een coalitie met VVD/ CDA/ D66 aan een meerderheid helpt dan krijg je weer een coalitie waar weinig links in zit. Klaver weet dat als hij de VVD niet aan een meerderheid helpt met GL dat een coalitie heel erg moeilijk wordt. Dan gaat de beurt door naar Klaver. Klaver wil 3e worden en hij vraagt terecht of Asscher liever VVD/ CDA/ D66 aan een meerderheid wil helpen of dat hij een coalitie met GL wilt. Klaver dan als premier. Het is allemaal wat prematuur, maar het is toch een heldere keuze? De PvdA noemt zichzelf zo trots links. Wat is er dan op tegen om een linkse (eventuele) premier te steunen? Waarom wel tegen de VVD aan schurken? Asscher werkt meer met de VVD samen als met Groenlinks. Ik kan er ook geen enkele logica in ontdekken. Ik denk dat hier vooral veel Klaver haat is. Ik vond vooral Asscher overdreven agressief. Als er 1 partij is en 1 persoon is die nederig moet zijn is het Asscher wel. Eerst je eigen partij op orde krijgen, voordat je op andere partijen gaat afgeven.

3 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus26 feb. 2017 - 10:52

"Klaver wil 3e worden en hij vraagt terecht of Asscher liever VVD/ CDA/ D66 aan een meerderheid wil helpen of dat hij een coalitie met GL wilt. Klaver dan als premier." Lichtgewicht Klaver premier? Wat een zelfoverschatting. De PvdA gaat sowieso liever in een kabinet zitten waarin zij links vertegenwoordigen dan in een waarin GL met de eer gaat strijken. En hoe groter GL wordt des te sterker zal die neiging zijn. Een links bijwagentje in het kabinet is voor de PvdA beter te pruimen dan wanneer zij de linkse hoofdstroom niet langer vertegenwoordigen.

Pater
Pater26 feb. 2017 - 19:52

@De Geus De PvdA laat zich idd meer leiden door de wens GL uit te schakelen dan door de wens een zo links mogelijk kabinet te realiseren. Dat vindt De Geus logisch, en dat tekent hem.

Piet de Geus
Piet de Geus26 feb. 2017 - 23:59

"De PvdA laat zich idd meer leiden door de wens GL uit te schakelen" Je projecteert. Niet iedereen is zo beperkt als jij dat hij in zijn analyses niet verder komt dan fact free wensdenken. GL staat in mijn top 2, dus waarom zou ik die uit willen schakelen?

Piet de Geus
Piet de Geus26 feb. 2017 - 0:11

"Klaver probeerde Asscher een belofte ontlokken om voor links te kiezen en de VVD uit te sluiten." Terwijl Klaver zelf de VVD niet uitsluit, hoe graag Roemer ook wil dat Klaver GL naast zijn SP in de marge parkeert. Natuurlijk voelt Asscher er vervolgens niets voor om op verzoek van Klaver zijn partij te marginaliseren, door nota bene de partij waarmee ze eindelijk een kabinet de eindstreep hebben weten te halen als melaats te behandelen. Wat is er precies veelbetekenend aan deze pogingen om elkaar na de verkiezingen buitenspel te zetten? En hoe succesvol was de politiek van de PvdA om breekpunten te formuleren en zelfs met complete schaduwkabinetten te komen eigenlijk? Die strategie (en de onbedwingbare neiging tot Chinees onderhandelen) heeft de PvdA vele jaren uit de regering gehouden en de poorten opengezet voor volledig rechtse kabinetten. Tel uit je winst.

Puin Ruimer
Puin Ruimer25 feb. 2017 - 23:16

Veelbetekenend, inderdaad. Zowel de PvdA als GroenLinks gaan voor een kabinet met de VVD. Alleen of samen. De linkse samenwerking, volgens Asscher en Klaver, is de samenwerking van sociaalliberalen en milieuliberalen met uitsluiting van de socialisten van de SP. De volgende coalitie komt er met 4 of 5 partijen uit VVD, CDA, D'66, GroenLinks en de PVDA, inhoudelijk geen probleem omdat het allemaal neo-liberale partijen zijn met een sociale uitstraling, m.u.v de VVD, een rabiate conservatief-liberale partij. Wie echt links wil kiezen !moet! SP stemmen. En stem op GroenLinks of de PvdA is een stem voor een coalitie met de VVD, die door Roemer terecht is uitgesloten en door Klaver en Asscher niet. Dat socialisten en conservatieve liberalen niet samen in de regering kunnen heeft de combinatie van de sociaal-liberale PvdA en de VVD duidelijk gemaakt. Hoe hardleers kunnen de PvdA en GroenLinks zijn dat ze het nogmaals proberen met de VVD en zo hun kiezers voor de tweede achtereenvolgende keer gaaN teleurstellen. De enige kans voor links om dit onheil af te wenden is een sterke SP en een GroenLinks die er net zo zwak voorstaat als de PvdA nu. Het ziet er niet naar uit. Een andere mogelijkheid op een regering zonder de VVD is als de PVV veel groter dan de VVD wordt. De PVV gaat sowieso niet regeren en dan zouden de vijf eerder genoemde partijen wel eens onder de 75 zetels kunnen uitkpmen als ook de SP goed voor dr dag komt. Dat is de enige mogelijkheid dat er over links geregeerd wordt. Het is te hopen dat de linkse kiezers door de hype rond Klaver heenprikken en beseffen dat hij gaat voor een verbinding met de VVD, al of niet met de PvdA en dat hij niet gaat voor een verbinding met de SP al doet hij voorkomen van wel. Na het verraad van Samsom wacht ons nu het verraad van Klsver. GroenLinks kan de pot pek en de zak veren al vast gaan inkopen. Zo Samsom, zo Klaver.

Kees Stop
Kees Stop25 feb. 2017 - 23:08

Klaver gaat nog niet zo lang mee maar toch lang genoeg om te weten dat een handreiking van een PvdAer voor verkiezingen slechts voor de buhne is. Sterker nog alle signalen staan nu op rood. De PvdA kennende zal het na de verkiezing en 180 graden draai dus niet Klaver zijn die naast Asscher op het pluche mag plaatsnemen.

2 Reacties
Hek de Goot
Hek de Goot26 feb. 2017 - 9:04

Asscher straks op het pluche? U bent stand-upcomedian van beroep?

Kees Stop
Kees Stop26 feb. 2017 - 13:12

Is het u dan niet bekend meneer De Groot dat Asscher en Dijsselbloem al op voorhand het regeerakkoord Rutte3 ondertekend hebben? Overigens nadat Pechtold al getekend had bij het kruisje en deze procedure tot nieuw kroonjuweel heeft verheven in het kader van vernieuwing politiek bestel. Indachtig de innige vriendschappelijke samenwerking met de VVD in Rutte2 om in laagconjunctuur een vernietigend bezuinigingsbeleid te voeren op alles wat sociaal is en daarna de uitgespaarde 5 miljard met neo-liberale vreugd uit te delen aan iedereen die werk heeft. Ouderen, zieken, arbeidsgehandicapten, werklozen, ontwikkelingslanden etc. in diepe ellende achterlatend.

Rara2
Rara225 feb. 2017 - 22:23

Ascher en klaver, daar horen we na 15 maart niets meer van.

3 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus26 feb. 2017 - 0:12

Als jij hem niet meer nodig hebt, mag ik je glazen bol dan? Ik heb al een zeempje, dus dat hij wat beslagen is geeft niet.

Pater
Pater26 feb. 2017 - 0:22

Is dat nou een oliedomme of een kwaadaardige opmerking?

jahoor2
jahoor226 feb. 2017 - 7:32

#hoedan?

OlavM
OlavM25 feb. 2017 - 22:19

[Zo was het partijprogramma van de PvdA de afgelopen twintig jaar veel linkser dan de werkelijke koers van de partij. Die koers ging namelijk uit van coalities over rechts......Bijkomend voordeel van dergelijke coalities is dat de PvdA zich op kon stellen als enige geloofwaardige correctie op rechts, en zo kon rekenen op de strategische stemmer. Dit terwijl linkse partijen als SP en GL bewust buiten de deur werden gehouden.] [In de campagne deed Samsom net alsof hij vasthield aan traditioneel sociaal-democratische standpunten, om bij de formatie weer snel terug te grijpen op sociaal-liberale uitgangspunten.] Precies! Zoals ik het eerder hier formuleerde: ".....de PvdA is onbetrouwbaar. Suggereert wel iets met linkse samenwerking te willen vóór de verkiezingen, maar kiest na de verkiezingen steevast tegen de andere linkse partijen, zo is de jarenlange ervaring." [Zo sloeg de PvdA, nota bene onder leiding van oud vakbondsman Wim Kok, in de jaren negentig een geheel nieuwe weg in, zonder dat hierover een serieus intern debat was gevoerd.] De term "afschudden van de ideologische veren" is N.B. een frase die volgens overlevering door VVD-coryfee Neelie Kroes (toentertijd nog gehuwd met PvdA-er Bram Peper) was bedacht. [Uiteindelijk nam Asscher de hand van Klaver aan. Echter niet zonder zijn vraag te herformuleren in de vrij betekenisloze stelling te willen samenwerken met GroenLinks op de inhoud.] Juist! Door mij eerder "die omslachtige algemeen getoonzette formuleringen van Asscher" genoemd. [Laat Asscher een duidelijke keuze maken voor linkse politiek.] Daarin heb ik net zo weinig vertrouwen als toen met Wouter Bos in 2006. In een interview in de toenmalige elektronische Parlementaire Nieuwsbrief in september was al te lezen, dat hij voorkeur had voor het CDA. Reden waarom ik -ongeacht de exacte verkiezingsuitslag, en ongeacht het zogenaamd geïnteresseerd zijn in samenwerking met de SP en GL- tevoren al een links kabinet na de verkiezingen in november als onmogelijk beschouwde.

2 Reacties
jahoor2
jahoor226 feb. 2017 - 7:31

Partijen die een coalitie vormen zijn niet onbetrouwbaar. Het zijn juist partijen die regeringsverantwoordelijk durven nemen.

Marc2406
Marc240626 feb. 2017 - 20:41

Er is natuurlijk een verschil tussen partijen die regeringsverantwoordelijk durven te nemen en partijen die er geen moeite mee hebben zo'n beetje de complete ideologie en voornemens overboord te gooien om maar te kunnen "regeren".

Django3
Django325 feb. 2017 - 20:33

Ik begrijp dat Oudenampsen het heel vervelend vind dat Asscher zich niet vastlegd. Net als iemand het heel vervelend kan vinden dat zijn tegenstander tijdens het schaken niet de zet doet waarop hij had gehoopt. Maar misschien kan Oudenampsen uitleggen waarom het in het belang van Asscher en de PvdA zou zijn om hun coalitiekansen te beperken door zich exclusief aan GL en de SP te commiteren. Of waarom het in het belang van Asscher of de PvdA zou zijn om de VVD uit te sluiten. Dat het naar Oudenampsen' zin allemaal niet links genoeg is kan geen argument zijn voor Asscher cs. Je zelf nu al vast leggen nog vóórdat de de verkiezingen zijn geweest heeft naast een bepaalde arrogantie ook iets fundamenteels ondemocratisch. Zo'n packagedeal maakt de keuze beperkt. De PvdA stemmer die de SP of GL totaal niet ziet zitten, zou hierdoor kunnen besluiten om maar niet op de PvdA te stemmen vanwege het risico dat hij automatisch die twee andere partijen erbij krijgt.

3 Reacties
Johan eldert
Johan eldert26 feb. 2017 - 1:07

oudenampsen stelt niet dat de pvda zich moet vastleggen op andere partijen maar op een duidelijk links profiel. dat is wel wat anders dan wat jij er van maakt.

Pater
Pater26 feb. 2017 - 1:13

"Je zelf nu al vast leggen nog vóórdat de de verkiezingen zijn geweest heeft naast een bepaalde arrogantie ook iets fundamenteels ondemocratisch." Dat is klinkklare onzin. Juist de weigering van de PvdA om, net als in 2012, vooraf duidelijkheid te geven over je uitgangspunten voor coalitievorming ná de verkiezingen maakt van de democratie een ondoorzichtig proces, waarin kiezers zich totaal niet herkennen in wat er met hun stem gebeurt. Den Uyl (en Van Mierlo ook trouwens) zag dat scherp.

Django3
Django326 feb. 2017 - 21:19

Johan Gezwam. Een links profiel wordt uitgedragen door linkse partijen. Dus jezelf vastleggen op een links profiel=jezelf vastleggen op linkse partijen.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen25 feb. 2017 - 20:11

Links dat alleen maar wat doet in gezamenlijkheid. Dat is een garantie of een PVV deelname aan het kabinet, de meest linkse van allemaal.

3 Reacties
Marc2406
Marc240626 feb. 2017 - 1:09

Dat de PVV als links wordt gezien, dat is pas lachwekkend als het niet zo treurig onwaar zou zijn. Lees het stuk en je zou dan moeten weten dat partijprogramma's lang niet altijd de werkelijke koers van een partij weergeeft, en dit is met name geldig voor de PVV. Let maar op zij zullen het liefst met rechts in zee gaan en zullen (immers al lang bewezen kijkende naar het werkelijke kiesgedrag en uitspraken over bijvoorbeeld de AOW vlak na de 2010 verkiezingen) de kiezer die denkt links uit te komen bij de PVV keihard verraden. Het is op zijn zachts gezegd ironisch dat vooral ex-PvdA kiezers zich (op zich terecht) bedonderd voelen om vervolgens in de "warme" omhelzing van de PVV terecht te komen. Een partij die geen zier zal geven om het linkse programma en die kiezers dus nog meer zullen belazeren. Een kansloze oefening om ooit de PVV te stemmen. Tenzij je echt een fascist bent natuurlijk.

Pater
Pater26 feb. 2017 - 1:18

Beste Jansen Meerdere auterus op Joop hebben uitentreure uitgelegd dat er weliswaar een paar linkse punten staan in het 'programma' van Wilders, maar dat hij in de Kamer in de praktijk vrolijk met rechts meestemt. Dus noem de PVV voortaan niet meer links.

jahoor2
jahoor226 feb. 2017 - 7:34

PVV is niet in staat een met iemand samen te werken. Dus gegarandeert geen PVV in de regering. Wilders kan letterlijk alleen met zichzelf samenwerken. daar hebben meer dictators last van.

H.Witte
H.Witte25 feb. 2017 - 19:07

Ooit waren het mensen als Mansholt, Vondeling, Burger en Drees die van mening waren dat de PvdA daar waar mogelijk dicht bij of zelfs op de plekken moesten zitten waar de meeste invloed te behalen was. Mensen die daar later goed naar bleken te hebben geluisterd werden als snel veroordeeld. Het zouden baantjesjagers en salonsocialisten zijn, zoals Duysenberg, Kok, Bos, Pronk etc. Toch is het altijd leidraad gebleven voor de sociaal-democraten. Je bereikt altijd meer als je direct mag mee beslissen dan op afstand te staan. Hoewel het gaan regeren met de VVD vroeger in Paars en onlangs met Rutte steeds tot onrust binnen de PvdA leidde, men wist immers dat veel kiezers de keuze niet zouden begrijpen en dat die keuze tot electoraal verlies zou leiden koos men steeds voor de eerste verantwoordelijkheid. De PvdA wil nou eenmaal meer dan een getuigenis partij, voor welke de keuzes veelal gemakkelijker liggen, zijn. Ik zelf ben altijd weer benieuwd wat er met bijvoorbeeld de SP zou gebeuren als er regeringsverantwoordelijkheid zou moeten worden gedragen.

6 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman25 feb. 2017 - 20:39

De PvdA is idd altijd een bestuurderspartij geweest. Alleen was daarbij vroeger de inzet klassiek sociaal-democratisch: beteugeling van de markt en verbetering van de positie van werkenden en armen. Sinds Kok is de inzet neoliberaal: alle ruimte voor marktwerking, privatisering, grotere inkomensverschillen en afbouw sociale verworvenheden Merijn Oudenampsen en Paul de Beer hebben gelijk dat de PvdA-top politiek ideologisch dicht tegen de VVD aan zit. Bij verkiezingen moet er altijd een stapje naar links gezet worden omdat er anders geen redenen meer zijn voor mensen om op de PvdA te stemmen. Maar het werkelijke program is VVD-light. Dijsselbloem heeft dat niet zo lang geleden ook zelf gezegd: zonder de VVD zou de PvdA net zo veel bezuinigd hebben als dat ze nu in coalitie met de VVD doet. De linksige uitroepen van Samsom tijdens de verkiezingscampagne van 2012 waren schijnbewegingen bedoeld om kiezers bij de SP weg te halen.

Wilco Bos
Wilco Bos25 feb. 2017 - 21:15

Dat zie je al gebeuren in steden - In Utrecht helpen ze het armoedebeleid naar de knoppen - In Arnhem adviseurs inhuren boven de balkende norm En zo zijn er nog meer voorbeelden. Ik gok dat dat deels komt door bestuurlijke onervarenheid. In de steden waar de SP meedoet is de rest van het college relatief rechts. De PvdA is er immers uitgewerkt. Andere collegeleden zijn gepokt en gemazeld en de SP is blij dat ze eindelijk meedoet. Resultaat: medeverantwoordelijk voor flink rechts beleid en er in de onderhandelingen te weinig sociaal beleid uitgesleept.

Johan eldert
Johan eldert26 feb. 2017 - 1:12

dat meebeslissen meer oplevert dan op afstand staan, lijkt mij evident onjuist. Kijk naar pvv. slechts 1,5 jaar wat mee kunnen beslissen en ook maar deels, maar de invloed is immens. het is de grote denkfout van partijen dat macht meer oplevert dan invloed. apert onjuist. in DH krijg je juist veel gedaan als je genoeg 'reuring' in de samenleving weet te realiseren.

Pater
Pater26 feb. 2017 - 1:29

De oude sociaaldemocratische voormannen waren niet van de getuigenispolitiek, klopt, maar het ging ze wel degelijk om de inhoud. Dat hield pas op na Den Uyl (grappig dat Witte die nou juist níet noemt). Kok en Bos ontpopten zich als neoliberale ipv sociaaldemocratische leiders, vergelijkbaar met Blair en Schröder. (Noem trouwens svp Pronk niet in dat rijtje, Witte). De essentie van het verhaal van Oudenampsen, nl dat de PvdA-top al enkele decennia een liberale politiek voert, lijkt Witte ontgaan te zijn.

Pater Familias
Pater Familias26 feb. 2017 - 3:26

Het gaat er niet om wat partijen ooit deden Heer Witte, Het gaat erom wat partijen vandaag de dag doen. Partijen leunden na de verzuiling nog steeds op een groep die eigenlijk nog steeds vastzat in zijn zuil. We hebben altijd PvdA gestemd, en dat doen we nog steeds. Die generatie sterft uit, het is niet anders. Daarom heeft men ook een enorme versplintering op links gezien. PvdA heeft wel altijd die splinter partijen uitgesloten, omdat het lastiger is om met meerdere partijen te onderhandelen, terwijl je ook gewoon lekker met CDA en VVD kan onderhandelen. Daarmee open je wel de deur naar sprinkhanen kapitalisme en niet voor het ouderwetse duurzame Rijnland model. En ja, ook Europees doet de PvdA vrolijk mee aan het sprinkhanen kapitalisme. En omdat de PvdA links al een tijdje links laat liggen wint rechts nog steeds elke keer. En links kan alleen maar met identiteitspolitiek komen, in de hoop dat er wat minderheden aan de PvdA binden, maar die weg is ook doodlopend.

H.Witte
H.Witte26 feb. 2017 - 16:13

Beste Pater of de PvdA al dan niet een neo liberale politiek voert (dat laatste is zeker het geval) staat los van mijn betoogje. Ik begrijp dat u de uiterst sociaal bewogen en integere Pronk niet in dat rijtje wilt zien. Ik ben echter van oordeel dat zij allen, met meer of minder bewogenheid, dezelfde idealen nastreven.

Wilco Bos
Wilco Bos25 feb. 2017 - 18:58

Tja, Klaver stak weliswaar de hand uit en stuurde aan op samenwerking, maar noemt vervolgens de SP als favoriete coalitiepartner. Inderdaad een trucje dus, waar Asscher niet intrapte.

2 Reacties
Pater
Pater26 feb. 2017 - 1:31

Waarom is dat een trucje beste WBH? Hij wil van de PvdA horen dat ze niet opnieuw, net als in 2012, vóór de verkiezingen links lullen en erna rechts handelen. Dat hij de SP daarin meer vertrouwt dan Asscher is niet zo gek ...

korheiden2
korheiden228 feb. 2017 - 16:59

Het lijkt er overigens op dat Klaver te vroeg gepiekt heeft, in sommige peilingen staat GL op 14 zetels. Hoe dan ook gaat winst van GL ten koste van de PvdA en omgekeerd. De implosie van 50+ na het gestuntel van Henk Krol kan nog wat zetels opleveren voor SP en PVV. Het wordt een erg moeilijke formatie, vooral als de PVV werkelijk de 29 zetels haalt die ze nu in de peilingen heeft. Of de PvdA werkelijk een VVD/CDA/D66-kabinet aan een meerderheid gaat helpen? Het zijn spannende tijden.