Joop

De grote gelijkschakeling

  •    •  
13-10-2011
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Donner als Raad van State-baas zou een enge stap zijn in een eng proces
Piet Hein Donner is de onofficiële topkandidaat om vicevoorzitter van de Raad van State te worden. De oppositie heeft al gezegd dat een zittende minister niet de baas moet worden van het orgaan dat Donners wetten later moet beoordelen. Maar doorschuiven van Donner naar de hoogste bestuurlijke rechter kan ook gezien worden als een onderdeel van een breder proces. Het lijkt er sterk op dat de regering bezig is om binnen het gehele staatsapparaat loyaliteit en gehoorzaamheid af te dwingen. En dat heeft met democratie weinig van doen.
Binnenkort is een nieuwe vicevoorzitter (baas) nodig van de Raad van State, dat zowel het belangrijkste adviesorgaan van de regering als het hoogste gerechtshof in zaken tussen de burger en de overheid is.
Traditioneel rouleert het vicevoorzitterschap tussen VVD, PvdA en CDA. Nu is die laatste partij aan de beurt, die Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner naar voren wil schuiven. Meerdere oppositiepartijen zijn het daar niet mee eens. Als Minister van Binnenlandse Zaken is hij bij uitstek de man die maatregelen heeft genomen waarover de Raad van State later moet beslissen. Dat zou op zijn zachtst gezegd de schijn wekken dat de Raad van State in die zaken niet neutraal is. Maar er zijn nog veel meer redenen waarom Donner een ongeschikte kandidaat is.
In principe kan iedereen solliciteren naar deze functie. Maar wonderlijk genoeg wordt de sollicitatieprocedure geleid door Donner zelf. Het lijkt een beetje op de commissie die op zoek ging naar een vicepresidentskandidaat voor George W. Bush. Die commissie werd voorgezeten door Dick Cheney, en droeg een hele goede kandidaat voor: Dick Cheney. Het “WC-eend” effect dus. Het is ook niet duidelijk waarom een onafhankelijke commissie Donner zou voordragen als de beste kandidaat; hij is wel jurist, maar geen zeker geen vooraanstaande.
Donner heeft een lange lijst controversiële maatregelen op zijn naam staan. Nog in de afgelopen weken martelde hij het staatsrecht door een rechterlijke uitspraak over gratis ID-kaarten te beantwoorden met een retroactief spoedwetje dat de uitspraak van de rechter meteen ongedaan maakte, en afhankelijk was van toestemming van het parlement die er nog niet was. En Donner is natuurlijk “founding member” van de regering die op allerlei manieren een luchtige houding heeft ten opzichte van ons grondwettelijk bestel. De recent aangekondigde boerkawet is een treurig voorbeeld van die houding.
De kandidatuur van Donner lijkt ook onderdeel te zijn van een eng proces waarin de regering gehoorzaamheid af wil dwingen binnen het overheidsapparaat, het liefst door haar eigen mensen te parachuteren. Het was al bekend dat deze regering uitblinkt in anti-liberaal en centralistisch beleid. Vooral minister Opstelten neemt in een adembenemend tempo maatregelen die macht over bijvoorbeeld het politieapparaat en het drugsbeleid naar hem toetrekken.
Centralisatie is niet per se ondemocratisch, maar dat geldt niet voor het proces van gelijkschakeling dat lijkt te zijn ingezet. Het Centraal Planbureau moet onafhankelijk kritiek kunnen leveren op de regering, maar wordt daarin tegengewerkt door minister Verhagen. De VVD heeft met de PVV de aanval ingezet op het KNMI, dat in hun ogen propaganda maakt voor klimaatverandering. Minister Opstelten zegt dat de invloed van het mensenrechtenhof in Straatsburg (dat veel kabinetsplannen in de weg ligt, omdat ze in strijd zijn met mensenrechten) moet worden beperkt. De manier waarop bezuinigingen op kunst en ontwikkelingssamenwerking worden uitgevoerd neemt de indruk niet weg dat onwelgevallige meningsuitingen mede het doelwit zijn. Vooral voor Wilders is het tegengaan van “linkse” meningen en organisaties een natuurlijke reflex die zijn weg zichtbaar in het regeerakoord heeft gevonden.
Ondertussen probeert staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs zijn eigen vriendjes aan de top van het hoger onderwijs te krijgen. De voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht is al opgestapt, omdat hij vond dat de staatssecretaris zijn boekje te buiten ging door een VVD-er in de Raad te plaatsen. Studentenorganisaties beschuldigen Zijlstra ervan dat hij kandidaten voor de Raad van Toezicht van de universiteit van Amsterdam selecteert op “politieke kleur”.
We weten sinds de onthulling van het regeer- en gedoogakkoord dat deze ministersploeg een ontspannen houding heeft ten opzichte van onze rechtsstaat. We moeten dus ook niet te hoge maatstaven hebben bij de ploeg van Rutte. Maar als de pogingen van deze regering om de overheid gehoorzaam, kritiekloos en partijgenotelijk te maken doorgang vinden, wordt een belangrijke verdere stap gezet bij het verminderen van de democratische kwaliteit van Nederland. Het tegenhouden van de benoeming van Donner zou een belangrijke overwinning zijn in de strijd om dat proces tegen te gaan.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (8)

Yggdrasil
Yggdrasil13 okt. 2011 - 16:09

We worden geregeerd door een minderheidskabinet die wordt gedoogd door een xenofobe en zeer onbetrouwbare gedoogpartner. Het is dus duidelijk dat dit minderheidskabinet alle instanties die het beleid kunnen beïnvloeden onder eigen controle wil laten komen. Het zijn fascistoïde kenmerken om iedereen die nadelig voor je kan zijn het doen en laten te ontnemen.

Peter_K2
Peter_K213 okt. 2011 - 16:09

“Democratische beslissingen” zijn beslissingen die genomen worden door democratisch gekozen vertegenwoordigers. De regering wordt gesteund en gecontroleerd vanuit de tweede kamer, en de beslissingen van de regering kunnen daarom democratisch genoemd worden. Voorbeelden van niet-democratische instellingen zijn: het politie apparaat, het Centraal Planbureau, het KNMI, het mensenrechtenhof in Straatsburg, kunst en ontwikkelingssamenwerking en het hoger onderwijs. De enige die niet direct onder de regeringsverantwoordelijkheid valt is het mensenrechtenhof in Straatsburg, maar dat betekent nog niet dat er geen kritiek op geuit mag worden. Een en ander neemt niet weg dat Nederland veel democratischer zou kunnen zijn. In andere landen worden bijvoorbeeld de burgemeesters, de korpschefs en de hoofdofficieren van justitie direct gekozen.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin13 okt. 2011 - 16:09

Rutte lijkt open en ontspannen te communiceren, op het moment dat er duistere praktijken in het geding zijn schiet hij in zijn radiostilte, ik vermoed dat de invloed van Verhagen zich doet gelden aangezien Rutte m.i. inderdaad ideeënarm lijkt zoals Boekestijn ons ooit influisterde en zich bedient van wat vage rechtse blauwdrukjes. De hele vertoning rond de sollicitatie en kandidaatstelling en de ronduit onzuivere voorstelling van zaken zie je structureel terugkomen bij onze operette premier, bij de formatie, de eerste kamer en nu de Raad van State ten einde dit land om te vormen tot een onleefbare hel, een politiestaat en krenten koninkrijk. Ik denk dat de oppositie nu toch echt moet gaan inzien dat men beter kan inzetten op de val van dit monsterkabinet voor het nog meer redeloos, reddeloos en radeloos wordt, heus veel erger kan niet en denk dat een term als gelijkschakeling treffend gekozen is voor zulke vuige handelingen.

a.doorgeest
a.doorgeest13 okt. 2011 - 16:09

Een goed en juist artikel van Michael Blok. Je kunt het ook een slag anders verwoorden: dit kabinet en haar deelnemers werken willens en wetens aan een half-dictatoriale staat met een democratische facade. Op papier blijft Nederland een democratie, maar achter de schermen heeft zich de laatste jaren kennelijk een keihard machtsgezwel ontwikkeld dat de zaak met zo weinig mogelijk in- en tegenspraak van wie dan ook en waar dan ook wil aansturen. Kortom: alle alarmsignalen staan inmiddels op rood. De bende van Rutte is een staat in een staat aan het vormen, een democratische machtsueberhahme is al goeddeels feit, en onze lachende charlatan verkoopt het lelijke eendje als een gouden bolide. Allemaal bedenkelijk en alarmerend. De huidige machthebbers hebben geen benul meer van democratische basisprincipes, en handelen hierna, wrokkig en ontevreden over zoveel jaren geleuter op het Binnenhof wat nergens toe leidde. En wat doet het leeuwendeel van onze parlementaire journalisten? Kwispel kwispel. Maar de onderstroom van Rutte/Verhagen is buitengewoon ongezond. Een complete verbouwing van staat en rechtsstaat der Nederlanden zonder dat dit model ooit aan één Nederlander middels verkiezingen is voorgelegd. Diep treurig en zeer schadelijk allemaal... Oftewel: welkom in de "goedbedoelende dictatuur" van kameraad Donner en de zijnen...

[verwijderd]
[verwijderd]13 okt. 2011 - 16:09

Beangstigend dat een activist als Blok tegen democratische processen als het benoemen van bestuurders is. Of hij is er tegen omdat de uitkomst hem niet bevalt. Dat is haast nog enger.

3 Reacties
arieroos
arieroos13 okt. 2011 - 16:09

Beangstigend dat mensen denken dat het hier om een democratische benoeming gaat, terwijl het in werkelijkheid in achterkamertjes geregeld wordt.

Mashti
Mashti13 okt. 2011 - 16:09

[... democratische processen als het benoemen van ...] Lees jezelf wel wat je schrijft, Peet?

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen13 okt. 2011 - 16:09

[democratische processen als het benoemen] ????????? Ik dacht dat democratische processen iets met verkiezen in plaats van benoemen van doen hadden. (niet dat ik daar in dit geval voor zou zijn...)