Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte tracht stikstofbom van Hoekstra onschadelijk te maken

Sigrid Kaag wil draaiend CDA aan afspraken houden
Joop

De Grote Algemene Beschouwer

  •  
23-09-2011
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Over Wilders' vier drogredenen in één minuut
Het is Wilders gelukt om op de tweede dag van de Algemene Beschouwingen vier drogredenen binnen slechts één enkele minuut te produceren. Hieronder komt hun algemene beschouwing.
Op de eerste dag van de Beschouwingen speelde Wilders niet op de bal maar op de man, met ad hominems zoals ‘grote gedoger’, ‘mede-klungelaar’, ‘schoothondje’ en ‘bedrijfspoedel’ aan het adres van Cohen. Daarop kwam veel kritiek uit de Tweede Kamer, vooral van Emile Roemer.
Tu quoque (jij-bak) Wilders reageert met een ‘jij-bak’. Hij “ergert zich kapot” aan het feit dat zijn critici, zelfs de hele Tweede Kamer, selectief verontwaardigd zijn, “hypocriet”. Waar was de Kamer toen Pechtold en anderen Wilders xenofoob, racist en andere namen hebben genoemd? “En waar was je toen, meneer Roemer,” vraagt Wilders geërgerd. “Jullie kunnen allemaal de boom in.”
Deze drogreden is een tu quoque op twee manieren:
Ten eerste verdedigt Wilders zich met de smoes dat anderen hetzelfde doen: “Ik mag blijkbaar niet de heer Cohen een bedrijfspoedel noemen, maar ons racisten en xenofoben noemen mag wel.” Dit is een foute verdediging. Het feit dat anderen precies hetzelfde doen of hebben gedaan, is geen goed argument ter verdediging van een huidige daad. Als Pietje kinderen op straat in elkaar timmert, wil niet zeggen dat Jantje ook kinderen in elkaar mag timmeren.
Als we dat als goed argument zouden accepteren, zouden we geen enkele misdaad kunnen aanklagen; immers vele anderen hebben precies dezelfde misdaad eerder gepleegd. Bij het volgende debat zou men Wilders een fascist, zonder onderbouwing, kunnen noemen en roepen dat het mag, want Wilders heeft Cohen een bedrijfspoedel genoemd. Zodanig gaat het debat niet meer om inhoud, maar om blesseren van tegenstanders.
We kunnen ook niet voortdurend oog om oog, tand om tand spelen, want we vervallen daardoor in een oneindig aantal herhalingen van slechte daden die kunnen ontaarden in een geweldsspiraal, die we willen voorkomen. Daarom zijn pogingen om nieuwe slechte daden te voorkomen altijd goed en argumenten om nieuwe slechte daden te stoppen zijn altijd geldig, ongeacht welke daden in het verleden zijn gepleegd. Dat betekent dat kritiek op Wilders’ optreden altijd terecht is, als zijn optreden fout is.
De tweede manier waarop Wilders een tu quoque produceert, is zijn verwijt dat Roemer en de andere critici er vroeger blijkbaar een heel andere opvatting nahielden, want vroeger reageerden ze niet verontwaardigd toen Wilders aangevallen werd. Dit is een slecht argument, want het feit dat iemand in het verleden anders heeft gedacht of gehandeld, wil niet zeggen dat zijn huidig argument ongeldig is. Zelfs als iemand strijdig handelt met wat hij predikt, wil niet zeggen dat zijn preek onjuist is. Bijvoorbeeld iemand heeft gelijk dat roken slecht is, zelfs als hijzelf een kettingroker is.
Petitio principii Petitio principii is een cirkelredenering waar men veronderstelt wat men juist dient te bewijzen. Wilders veronderstelt hier dat anderen hem onterecht xenofoob en racist noemen.
Er is echter een groot verschil tussen iemand ‘xenofoob’ of ‘racist’ noemen en iemand een ‘grote gedoger’, ‘mede-klungelaar’ en ‘bedrijfspoedel’ noemen. Xenofobie en racisme zijn negatieve eigenschappen, die we willen voorkomen. We kunnen daardoor een rationeel argument produceren en daaruit concluderen dat sommige mensen racistisch of xenofoob zijn. We kunnen bijvoorbeeld wetenschappelijk aantonen dat het apartheidsregime in Zuid-Afrika racistisch was. Daardoor is het benoemen van de apartheidsregime racistisch geen aanval op persoon, geen ad hominem.
Slechts als anderen Wilders xenofoob en racist noemen, zonder voldoende onderbouwde argumenten, dan pas is een dergelijke benoeming een aanval op de persoon. Wilders dient dan hun argumenten te weerleggen. Maar Wilders heeft niet aangetoond dat zijn critici hem xenofoob en racist hebben genoemd zonder goede argumenten; hij heeft hun argumenten niet als drogredenen ontmaskerd. Hij heeft slecht verondersteld dat ze hem zonder goede argumenten deze namen hebben genoemd. Dus Wilders veronderstelt wat hij dient te bewijzen en is daardoor bezig met een cirkelredenering. Hij ontwijkt daarmee de bewijslast.
Daarentegen, zijn ‘grote gedoger’ en ‘bedrijfspoedel’ in dit geval wel ad hominems. Want Wilders valt niet Cohen’s argument aan, maar zijn karakter. Is een oppositiepartij verplicht om altijd de kont tegen de krib te gooien? Nee. Als de regering goede beslissingen neemt, dan kan de oppositie dat ondersteunen.
Red herring (afleidingsmanoeuvre) Door te roepen dat anderen hem vroeger namen hebben genoemd, verandert Wilders van onderwerp. Men gaat niet meer praten over de drogredenen van Wilders; men gaat nu debatteren of de namen – xenofoob en racist toen terecht of onterecht zijn gebruikt.
Ad misericordiam En het lukte Wilders alweer als slachtoffer en bibberend blank konijn uit de hogehoed te voorschijn te ploppen. Zijn dagelijkse rituele verschijningstruc.
Ten slotte, debatten zijn bedoeld om ons vooruit te brengen. Wilders in debat is echter zoals Tour de France fietsen met een gebroken ketting. Hij zwaait keihard met zijn benen en maakt indruk op mensen zonder perspectief, maar gaat nauwelijks vooruit.

Meer over:

politiek, opinie,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (58)

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman23 sep. 2011 - 10:07

Uitstekend! Op middelbare scholen zou logisch redeneren moeten worden onderwezen, want het is een vaardigheid die iedereen behoort te hebben. Dit zou prachtig lesmateriaal zijn!

José
José23 sep. 2011 - 10:07

Mooi helder stuk.

Klapschaats2
Klapschaats223 sep. 2011 - 10:07

Als we drogredenen gaan benoemen, dan voor de hele TK zou mijn voorkeur zijn. Parlementair gaan we dan naar de haaiden, maar dat terzijde. Ook zal het heel saai gaan worden, ook dat terzijde. Want de heer Wilders staat ook daardoor meer in de belangstelling dan goed is voor NL. Wat mij betreft dus snel mee stoppen.

Jaap Breekpunt
Jaap Breekpunt23 sep. 2011 - 10:07

Over de Tu quoque: Volgens mij zegt Wilders niet "Wat ik doe is niet erg, wat jullie doen het ook". In dat geval zou het een jij-bak zijn. Hij zegt volgens mij dat hij het hypocriet vindt dat een deel van de kamer er nu een punt van maakt terwijl ze dat eerder niet deden. Voor een dergelijke stelling is het geen jij-bak. [De tweede manier waarop Wilders een tu quoque produceert, is zijn verwijt dat Roemer en de andere critici er vroeger blijkbaar een heel andere opvatting nahielden, want vroeger reageerden ze niet verontwaardigd toen Wilders aangevallen werd. Dit is een slecht argument, want het feit dat iemand in het verleden anders heeft gedacht of gehandeld, wil niet zeggen dat zijn huidig argument ongeldig is.] Dat klopt, maar het kan wel een startpunt zijn van een discussie waaruit dat duidelijk wordt. Het is in de politiek vrij gebruikelijk om eerdere uitspraken van politici aan te halen als ze nu in strijd met diezelfde uitspraken handelen. De betreffende politicus wordt daarmee uitgenodigd om toe te lichten of hij nog steeds achter deze uitspraken staat, of om uit te leggen waarom hij er nu anders over denkt. Er kwam echter van Roemer geen uitspraak dat de SP eerder vond dat flapdrol een prima woord was om een minister mee aan te duiden, maar dat de SP fractie daar nu heel anders over denkt.

TheoJ2
TheoJ223 sep. 2011 - 10:07

[Als Pietje kinderen op straat in elkaar timmert, wil niet zeggen dat Jantje ook kinderen in elkaar mag timmeren.] Soms kan het heilzaam werken als iemand eens Pietje in elkaar timmert.

hasp52
hasp5223 sep. 2011 - 10:07

HET GEVAAR WILDERS: Het taalgebruik van Geert Wilders heeft weer, zoals gebruikelijk, veel aandacht gekregen. Tijdens het ordedebatje ’s ochtends wilde Geert Wilders aandacht vragen voor het feit dat zijn taalgebruik altijd breed wordt uitgemeten, terwijl hijzelf voor racist, xenofoob, fascist en wat dies meer zij is en wordt uitgemaakt. In verschillende media werd daarop de vraag gesteld of hij daarmee een punt had. Afgezien van het feit dat hij zich hiermee tracht te positioneren als slachtoffer i.p.v. aanstichter (in zijn eigen termen dus “huilie, huilie”), verdient deze stelling een nadere analyse. Terecht is van diverse kanten de verwijzing gemaakt naar het taalgebruik van Jan Marijnissen (“even dimmen” tegen toenmalig kamervoorzitter Weisglas, “dat maak ik zelf wel uit” tegen Bukman en het gebruik van het woord “flapdrol’ tegen de toenmalig minister van ontwikkelingssamenwerking, Koenders). Al deze uitlatingen zijn ook in de 2e kamer gemaakt. De huidige bewindspersonen en 2e kamerleden van met name de regeringspartijen (en de PVV), stellen telkenmale de “Nederlandse Traditie” , de “Nederlandse Identiteit” en de “Normen en waarden zoals wij die in Nederland hanteren” als voorbeeld voor hun handelen. Met die verwijzing wordt, met name aan allochtone Nederlanders, uitleg gegeven waarom bepaalde maatregelen (moeten) worden genomen. Welnu, in diezelfde traditie hoort het gebruik van dit soort taalgebruik niet thuis. In het Nederlandse Parlement gaan politici van oudsher niet zo met elkaar om. Dus òf je tolereert dergelijk taalgebruik niet, òf je besluit dat die traditie niet meer als leidraad wordt gehanteerd. En in geval van het laatste, leg je zo’n traditie dan natuurlijk ook niet op aan anderen. Maar is het taalgebruik van Marijnissen ook 1 op 1 vergelijkbaar met het taalgebruik van Wilders ? Daarvoor moet je naar de omstandigheden kijken en dan blijkt dat die omstandigheden niet vergelijkbaar zijn. Ondanks het niet goed te praten taalgebruik van Jan Marijnissen, reageerde Marijnissen in 2 gevallen op het feit dat hem het spreken onmogelijk werd gemaakt en in het geval van het gebruik van het woord “flapdrol” omdat Koenders weigerde een vraag te beantwoorden. Deze uitlatingen hadden een bepaalde frustratie als grondslag, terwijl daar bij Geert Wilders geen sprake van is. Job Cohen gedraagt zich als politicus altijd zeer netjes. Dat kun je in hem waarderen of juist verafschuwen, in ieder geval kan dàt niet de reden zijn van de onophoudelijke persoonlijke aanvallen van Wilders. Wilders reageert op de door de PvdA aangehangen politieke overtuigingen met persoonlijke aanvallen op haar leider. En hij doet dat op een bijzonder denigrerende manier. Ook het feit dat Wilders wordt uitgemaakt voor xenofoob, rascist, fascist enz. is in de eerste plaats aan hem zelf te wijten. Deze benamingen worden hem toegevoegd vanwege zijn grove taalgebruik jegens anderen, en niet andersom. Het “gevaar Wilders” zit hem dus met name in de omkering van feiten en daarmee heeft hij bij velen succes (zelfs de vraagstelling van bv. Mathijs van Nieuwkerk “of hij daarmee een punt heeft”, is al het begin van succes). Hiermee probeert hij bewust mensen op het verkeerde been te zetten en zo begrip te kweken voor zijn eigen positie. Dat is je reinste demagogie en daar moeten wij niet in trappen

Hermanbakker
Hermanbakker23 sep. 2011 - 10:07

Het is toch voor iedereen met een beetje verstand duidelijk dat met Gekke Geert geen zinnig woord te wisselen is ? Vanwaar deze uitgebreide aandacht aan deze opruier ? Veel belangrijker is de Israel connectie van deze man. Netanyahu gister bij de VN besteedde ook nog veel woorden aan het monster Islam, aan wat joden de Palestijnen hebben aangedaan, en nog steeds aandoen, daarover geen woord. Voor zowel Gekke Geert als voor Netanyahu kan je je afvragen of deze mannen hun eigen verhaaltjes geloven, of doortrapte schurken zijn. De combinatie is natuurlijk ook een mogelijkheid.

Reprehensionem
Reprehensionem23 sep. 2011 - 10:07

Ten slotte, debatten zijn bedoeld om ons vooruit te brengen. Wilders in debat is echter zoals Tour de France fietsen met een gebroken ketting. Hij zwaait keihard met zijn benen en maakt indruk op mensen zonder perspectief, maar gaat nauwelijks vooruit. Schitterend. Het hele stuk is een mooie uiteenzetting en inderdaad de moeite waard te bewaren. Gelukkig zijn er al basisscholen waar filosofie wordt onderwezen. Ik sluit me aan bij de stelling dat 'logisch redeneren' in het regulier onderwijs opgenomen dient te worden.

Simbro
Simbro23 sep. 2011 - 10:07

Het verbale gedrag van Wilders tijdens de Algemene Beschouwingen wordt hier vakkundig gefileerd. Alleen: er zal geen enkele aanhanger van Wilders door deze analyse van gedachten veranderen. Integendeel: als dit betoog al begrepen wordt door de volgelingen van Wilders, zal dit hun afkeer van de intellectuele elite (waarvan de 'Linkse Kerk' in hun ogen deel uitmaakt) alleen maar versterken en de kloof met de Haagse politiek verbreden. Voor Wilders tegenstanders zijn het puberale gedrag, onfatsoen, gebrek aan respect en het afleiden van de inhoud meer dan genoeg om gesterkt te worden in hun opvattingen over de PVV. Maar wie weet wordt een enkele twijfelaar (als die er is) door deze analyse overtuigd.

keck66
keck6623 sep. 2011 - 10:07

Scherp! Een net zo scherpe politicus zou dit in ogenschouw nemend veel debatten kunnen winnen!

JoopSchouten
JoopSchouten23 sep. 2011 - 10:07

Aanvulling. 'Bij democratie hoort verantwoording en controle. Die blijft bij de PVV uit. De financiering van de partij is uiterst schimmig - daar ligt nog een verwaarloosd terrein voor onderzoeksjournalistiek braak. Interne discussies vinden altijd achter gesloten deuren plaats. De ambtelijke cijfers die aantonen dat Wilders zijn doel, de migratie halveren, nooit zal halen, mogen we niet zien. Externe discussies die hem niet bevallen ontloopt hij stelselmatig, zoals over de mogelijke samenhang tussen zijn haatdragende retoriek en de Noorse massamoord. Wie zo'n debat wil, kan de boom in. Daarin is het intussen al aardig vol.' Uit: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6178/Thomas-von-der-Dunk/article/detail/2927500/2011/09/26/Brussen-vs-Von-der-Dunk-heeft-links-minder-op-met-democratie-dan-ze-beweert.dhtml

jan2b
jan2b23 sep. 2011 - 10:07

dus ik moet begrijpen dat Wilders Cohen geen `poedel`mag noemen omdat hij niet met argumenten kan onderbouwen, dat Job Cohen dat het een onomstotelijk feit is dat Job tot het hondenras Poedel! Ja, ja..........

arieroos
arieroos23 sep. 2011 - 10:07

[O, ik zie het al. De definitie komt van de VN. Niet bepaald een objectieve instantie.] Tsja, maar dit is nu eenmaal de definitie die algemeen gebruikt wordt, daar kan ik ook niet zoveel aan doen. [Maar kan je dan ook nog aanwijzen waar fundamentele vrijheden zouden worden aangetast door de standpunten van de PVV?] Dat is al zo verschrikkelijk vaak verteld, Theo ... ook aan jou. Je weet best wat hier bedoeld wordt. Ik kan wel begrijpen, dat jij het niet zo leuk vind dat die standpunten racistisch genoemd kunnen worden; maar niet alles in het leven is leuk. Accepteer het nu gewoon eens een keertje, dan kunnen we eindelijk eens inhoudelijk gaan praten.

hundun
hundun23 sep. 2011 - 10:07

Geweldig artikel. Bedankt voor de spoedcursus retoriek. Kunnen een hoop mensen nog wat van leren.

seniorg
seniorg23 sep. 2011 - 10:07

Er is nog een derde reden waarom Wilders' tu quoque faalt: hij gedraagt zich, in elk geval in zijn woorden, als een xenofoob, vaak zelfs als een racist.

1 Reactie
TheoJ2
TheoJ223 sep. 2011 - 10:07

Dit is nu een goed voorbeeld van een beledigende opmerking zonder onderbouwing. Hoe zou je zoiets nu kunnen weerleggen?

seniorg
seniorg23 sep. 2011 - 10:07

Trouwens, voordat ik het weer vergeet: mag je zeggen dat Wilders een foeilelijk mannetje is (zonder dit als argument te gebruiken, in wat voor debat dan ook) of mag je dat alleen maar vinden? Ik kom daar eigenlijk op, omdat hem een zekere charisma wordt toegeschreven, terwijl ik alleen maar dat grote hoofd, kleine mondje, wipneusje en dat HAAR zie. Als hij praat klinkt het als een borderlineTourette-patiënt. Waar zit dan dat charisma? Beetje off-topic geef ik toe

3 Reacties
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman23 sep. 2011 - 10:07

[Trouwens, voordat ik het weer vergeet: mag je zeggen dat Wilders een foeilelijk mannetje is (zonder dit als argument te gebruiken, in wat voor debat dan ook) of mag je dat alleen maar vinden?] Dat hangt van je eigen fatsoensnormen af. In feite heeft het weinig te maken met dit stuk (zoals je zelf al zegt): in dit stuk gaat het over logisch redeneren in een debat. Wat zijn "gezonde" argumenten, en wat zijn drogredenaties?

JoopSchouten
JoopSchouten23 sep. 2011 - 10:07

Je mag alles vinden als je het maar onderbouwd en niet als ultieme waarheid wordt beschouwd. Alle informatie en het denken zie ik een oneindige optelsom waar steeds een andere conclusie uitrolt. (In dit licht gezien kun je al mijn reacties op dit forum als bespiegelingen zien die onafgemaakt blijven.) Phanta Rei. : )

Joeri2
Joeri223 sep. 2011 - 10:07

De meeste borderlineTourette-patiënten zijn wel charismatisch. Of op z'n minst 'aanwezig'.

JoopSchouten
JoopSchouten23 sep. 2011 - 10:07

Dit uitmuntende stuk bewaar ik. Bedankt Mihai.

1 Reactie
seniorg
seniorg23 sep. 2011 - 10:07

Daar sluit ik mij overigens ontroerd bij aan.

nhligt
nhligt23 sep. 2011 - 10:07

Om even te reageren op het "Tu quoque" argument. Volgens u is Wilders namelijk verontwaardigt omdat anderen wel zouden mogen beledigen en hij niet. Echter waar hij volgens mij boos over is, is de reactie OP de belediging. Waar als Wilders een racist genoemd wordt maakt niemand dat eigenlijk wat uit, en als Wilders zelf iemand beledigd is het land te klein. Dit is natuurlijk een wereld van verschil ten opzichte wat ik in het betoog lees. Om even terug te komen op het misdaad voorbeeld. Wat er nu in feite gebeurd is dat de op de ene "misdaad" wel met verontwaardiging wordt gereageerd (uitspraak van Wilders), en op de andere "misdaad niet" (uitspraken TEGEN Wilders). Ook al ben ik geen fan van Wilders heeft hij in mijn ogen hier wel een punt, waar in mijn ogen uw redenatie redelijk zwak is.

3 Reacties
Yggdrasil
Yggdrasil23 sep. 2011 - 10:07

Waar als Wilders een racist genoemd wordt maakt niemand dat eigenlijk wat uit, en als Wilders zelf iemand beledigd is het land te klein. ============= Ik begrijp uw stelling niet zo goed, Wilders is een racist. Wat is daar nu zo moeilijk aan.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman23 sep. 2011 - 10:07

[Waar als Wilders een racist genoemd wordt maakt niemand dat eigenlijk wat uit, en als Wilders zelf iemand beledigd is het land te klein.] Lees het stuk nogeens: de schrijver gaat daar uitgebreid op in. Of je iemand een racist kunt noemen kun je onderbouwen. Je bent dan niet aan het schelden, maar je benoemt iets, onderbouwd. Zo kun je iemand ook -met onderbouwing - een crimineel noemen. Wanneer je iemand racist of crimineel noemt zonder enige onderbouwing ben je aan het schelden. Begrijp je dat verschil?

SjoukeBoonstra
SjoukeBoonstra23 sep. 2011 - 10:07

== Waar als Wilders een racist genoemd wordt maakt niemand dat eigenlijk wat uit, en als Wilders zelf iemand beledigd is het land te klein. == Je hebt de tekst niet goed gelezen. Lees nog maar eens: "Slechts als anderen Wilders xenofoob en racist noemen, zonder voldoende onderbouwde argumenten, dan pas is een dergelijke benoeming een aanval op de persoon. Wilders dient dan hun argumenten te weerleggen. Maar Wilders heeft niet aangetoond dat zijn critici hem xenofoob en racist hebben genoemd zonder goede argumenten; hij heeft hun argumenten niet als drogredenen ontmaskerd."

[verwijderd]
[verwijderd]23 sep. 2011 - 10:07

Als Pietje iemand in elkaar timmert mag diegene Pietje een pak rammel terug geven. Dus je begin is al verkeerd.

3 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten23 sep. 2011 - 10:07

Maar je heet geen Piet ... Hoe zit dat?

pvandenbemt
pvandenbemt23 sep. 2011 - 10:07

Maar als ´diegene´ eigenlijk begonnen is met Pietje in mekaar te timmeren, is het niet Pietje die begonnen is, maar ´diegene´. En DAT is hier het geval. Diegene (Wilders) begint met roeptoeteren, maar terugroeptoeteren, DAT mag niet. Als je terugroeptoetert, heb ik alle reden om jou te overroeptoeteren hoor. Wilders is een erg, erg klein kind.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman23 sep. 2011 - 10:07

[Als Pietje iemand in elkaar timmert mag diegene Pietje een pak rammel terug geven.] Gelukkig wordt dat op school niet aan kinderen geleerd, en, naar ik mag hopen, zijn ook de meeste ouders niet zo asociaal.

Rechtsdraaiend
Rechtsdraaiend23 sep. 2011 - 10:07

Toch grappig. Pagina na pagina is er volgeschreven over de debattrucs van Wilders. Uw stuk reken ik tot de betere. Alleen een antwoord erop hebben de andere politici nog steeds niet. De man weet met twee zinnen de complete Algemene Beschouwingen te domineren. Ongelofelijk!

2 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten23 sep. 2011 - 10:07

Dit is o.a. de reden waarom hij kan blijven domineren: 'Men (Kamerleden) gaat niet meer praten over de drogredenen van Wilders; men gaat nu debatteren of de namen - xenofoob en racist toen terecht of onterecht zijn gebruikt.'

Joeri2
Joeri223 sep. 2011 - 10:07

Zo ongelovelijk is het niet. Het is een opgezet plannetje. Rutte gaf het voorzetje, en wilders kopt hem erin. Hoepla, niemand heeft het meer over al die afgelikte vingers die dit kabinet van z'n kiezers gaat afsnijden.

jimdavis
jimdavis23 sep. 2011 - 10:07

Goed stuk, maar ik vind de 'grote gedoger' er toch net iets minder in passen. Dit argument behelst naar mijn mening een impliciete onderbouwing, namelijk het aantal keren dat de PvdA voor een kabinetsmaatregel stemde. Wilder blijft overigens een eikel;-)

1 Reactie
arieroos
arieroos23 sep. 2011 - 10:07

[Goed stuk, maar ik vind de 'grote gedoger' er toch net iets minder in passen. Dit argument behelst naar mijn mening een impliciete onderbouwing, namelijk het aantal keren dat de PvdA voor een kabinetsmaatregel stemde.] Nee, integendeel; die hele opmerking is juist bedoeld om zo'n onderbouwing uit de weg te gaan. Als je simpelweg gaat kijken naar het aantal keren dat Wilders en Cohen het kabinetsbeleid steunen, dan wint Wilders met vlag en wimpel. Geert wil dat echter niet ... Hij wil gezien worden als iemand die strijd regen de elite, niet als iemand die de elite in het zadel houdt. Daarom zegt hij het ... met zo'n opmerking suggereert hij namelijk, dat het Cohen is die het kabinet in het zadel houdt, niet hem. En zijn kiezers trappen er met open ogen in. Dat is niet de eerste keer ... Cohen is bijvoorbeeld de persoon, die de massa-immigratie uit de jaren '90 heeft ingedamd. Maar Wilders stemmers mogen dat niet weten, dus zal Wilders blijven drammen over theedrinker en moslimknuffelaar. Dat suggereert dat Cohen niets liever wil dan nog meer moslims naar Nederland halen ... en alweer trappen zijn kiezers er met open ogen in.

Jnttr
Jnttr23 sep. 2011 - 10:07

[Als Pietje kinderen op straat in elkaar timmert, wil niet zeggen dat Jantje ook kinderen in elkaar mag timmeren.] Klopt! Alleen Pietje heeft het alleenrecht op inelkaartimmeren, alleen linkse politici mogen kwalijk taalgebruik uiten (ff dimmen, flapdrol, schoorhondje). Rechtse politici mogen dat niet. Hoe kwalijk het taalgebruik van GW ook is, het wijkt absoluut niet af van de uitingen door fatsoenlijke kamerleden als Marijnissen of Kok. In dat licht is er best een rechtvaardiging te vinden in de uitspraken van GW: ze passen namelijk prima bij de reeds gedane uitingen. ff dimmen = doe eens normaal, schoothond = poedel, flapdrol = knettergek etc etc. De eerste opmerkingen zijn gedaan zonder veel misbaar van andere kamerleden, zonder veel gedoe in de media. Elke tweede opmerking leidde tot veel misbaar. een volgende keer gaat er iemand ( GW of een ander) weer verder en zijn we allemaal weer " geschokt " Tenminste, als GW het doet, bij een ander accepteren we het gewoon.

5 Reacties
arieroos
arieroos23 sep. 2011 - 10:07

[In dat licht is er best een rechtvaardiging te vinden in de uitspraken van GW: ze passen namelijk prima bij de reeds gedane uitingen. ff dimmen = doe eens normaal, schoothond = poedel, flapdrol = knettergek etc etc. De eerste opmerkingen zijn gedaan zonder veel misbaar van andere kamerleden, zonder veel gedoe in de media. Elke tweede opmerking leidde tot veel misbaar. ] Je hebt leuk naar Wilders geluisterd. Nu heb ik een tip voor je: zoek eens uit hoe die incidenten echt gegaan zijn. Misschien dat je dan snapt wat de verschillen zijn. De Grote Gedoger zal je dat natuurlijk niet vertellen.

Joeri2
Joeri223 sep. 2011 - 10:07

U zwetst. Ze noemen een bevriend staathoofd een aap. Niet omdat ze aapjes lleul vinden. Maar aap als in ongemanierd. Als van een achterlijke cultuur. Dan moet je zelf natuurlijk wel van fatsoenlijke standaard zijn. Wat heeft het voor zin als de familie flodder een mening over iets geeft? Die mening kan zo de wc in. Zo dus ook met Wilders. Hij heeft zelf geen fatsoen, dus wat doet het ertoe wie hij wel of geen aap vindt? Hij is er zelf een. Toch ook vreemd om de hele dag op links te lopen schelden, maar als het uitkomt dan mogen dingen als grof zijn blijkbaar opeens wel.

Martt
Martt23 sep. 2011 - 10:07

Filosofie is moeilijk, Jan, en eist zorgvuldigheid bij de lezer. De redenering is NIET, of het goed of slecht is dát Wilders "terugslaat". De redenering is, dat "wat anderen doen mag ik ook" nooit een argument kan zijn om "dat" te doen; en al helemaal niet als "ik" "dat" helemaal niet goed zeg te vinden. Als Wilders zich kapot ergert, dat hij wordt uitgescholden, zou hij juist NIET andere mensen moeten uitschelden. Niet omdat dat niet mag van anderen, maar juist omdat dat - zoals hij dat zelf zegt - niet mag van hem zelf. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat dan ook een ander niet. De redenering heeft overigens niets met "links" of "rechts" te maken, maar alleen met dat, wat Wilders zegt slecht te vinden, maar wél zelf doet.

Hanvander Horst
Hanvander Horst23 sep. 2011 - 10:07

Jan Marijnissen heeft 1x in zijn leven "ff dimme" gezegd en 1x "flapdrol". Daar heeft hij onmiddellijk van iedereen verschrikkelijk op zijn sodemieter gekregen. En nu moeten we een verbale saboteur, een onwelgevoeglijke schreeuwlelijk als Geert Wilders maar knipmessend zijn gang laten gaan? Of eerbied hebben voor de horde die op hem stemt. Kom nou toch gauw.

hasp52
hasp5223 sep. 2011 - 10:07

Ik zou u willen vragen mijn bijdrage hieronder van 20:52 te lezen omdat er wel degelijk een onderscheid valt te maken tussen de uitspraken die de heer Wilders doet en die van de heer Marijnissen die u aanhaalt.

eagleye2
eagleye223 sep. 2011 - 10:07

Ik vind dit een goed stuk. Het doet mij ook weer terugdenken aan de colleges filosofie die ik begin jaren 60 zelf gevolgd heb. Alleen was er toen natuurlijk geen referentie aan Wilders. Die had toen nog slechts een blond en rijkelijk bepoederd kontje.

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten23 sep. 2011 - 10:07

Wat vind je hiervan Joop? Zou je algemeen kunnen stellen dat een 'bizarre' entiteit (zoals Kwantumkop) automatisch meer vragen oproept? Is verwarring nodig om mensen te laten nadenken? Net als met kunst? In dit geval zou Kwantomkop een levend kunstwerk zijn ... : )

hetgroteplaatje2500
hetgroteplaatje250023 sep. 2011 - 10:07

Dat Wilders de selectieve verontwaardiging over onfatsoenlijke benamingen ter berde brengt is natuurlijk terecht en legitiem. Maar inderdaad, two wrongs doesnt make it right. Ik begrijp zijn frustratie en positie. Links wil hem (mond) dood en is doodsbang. Zoals Zembla in het asieldossier van de zwarte Ayaan dook. Een zwarte welbespraakte, intelligente en besneden vrouw die de Islam bekritiseerde, de Islam persoonlijk had ervaren. Elke asielzoeker gebruikt tenminste 1 leugen maar Ayaan, de nachtmerrie voor LINKS, moest onderuit worden gehaald. Wilders is ook een nachtmerrie voor LINKS, de dromers in het moeras geheten E.U. en moslim knuffelaars. (voedsel voor psychologen want niet 1 autochtone linkse rakker is een gelovige. maar lees de Koran eindelijk eens svp). Alles aangaande Wilders en de PVV wordt onder een vergrootglas gelegd. Maar kijk eens naar de foute, meestal lokale politici van de PVDA en Groen Links de laatste 5 jaar. Dat is een imposante lijst zo verzeker ik u. Helaas niet in positieve zin.

3 Reacties
Martt
Martt23 sep. 2011 - 10:07

Beste Arnold Is ex-minister Verdonk links? Dan heb ik even niet opgelet.

arieroos
arieroos23 sep. 2011 - 10:07

[Dat Wilders de selectieve verontwaardiging over onfatsoenlijke benamingen ter berde brengt is natuurlijk terecht en legitiem.] Als het hier inderdaad om selectieve verontwaardiging ging zou het terecht en legitiem zijn ... maar dat is niet het geval. [Maar inderdaad, two wrongs doesnt make it right. Ik begrijp zijn frustratie en positie. Links wil hem (mond) dood en is doodsbang.] Het is nogal suggestief dat je "mond" tussen haakjes zet. Het lijkt erop, alsof je bedoelt dat een bepaalde groep Wilders echt dood wil hebben. Zou je kunnen uitleggen wat je nu echt bedoelt ? Wie is "Links", en wat willen ze volgens jouw ?

SjoukeBoonstra
SjoukeBoonstra23 sep. 2011 - 10:07

== Links wil hem (mond) dood == Daarom betalen we zijn beveiliging al zes jaar lang... Hoe achterlijk kun je zijn?

ruudh2
ruudh223 sep. 2011 - 10:07

Gelukkig is filosofie wat anders dan politiek... Alle tu quoquii, petitio principii, red herrings en ad misericordiams ten spijt, Wilders heeft het gewoon weer voor elkaar. Door zijn provocerende optreden en het 'er met beide benen intuinen' van de oppositie en de meeste media, gaat het debat enkel nog over het taalgebruik van Wilders in plaats van over de inhoud van het gepresenteerde kabinetsbeleid. Hij speelt het onprettig, maar politiek brilliant. Bovendien houdt hij consequent vast aan zijn populaire standpunten over bijv. Griekenland en laat de PvdA op dit soort heikele punten het kabinet gedogen, zonder dat hij zijn handen hoeft vuil te maken. Dat levert een trouwe achterban op en geeft een grotere kans op herverkiezing. Dat is professioneel politiek bedrijven en heeft niets te maken met de moreel filosofische vivisectie hierboven. Maar toch een poging om die filosofische analyse te fileren: Tu quoque (jij-bak): 1) "Het feit dat anderen precies hetzelfde doen of hebben gedaan, is geen goed argument ter verdediging van een huidige daad." Dat zegt Wilders ook niet. Hij justificeert niet zijn taalgebruik, maar toont aan dat provocatief taalgebruik een nogal hypocriete reactie bij de toehoorders oproept. Gewoon een proefprovocatie waarop een storm van protest volgt, terwijl het oorverdovend stil blijft als hij aangevallen wordt (door hem bijv. hier op Joop met Hitler te vergelijken). Hoe anders wou je hypocrisie aantonen? Of bestaat dit concept niet in de filosofie? "Daarom zijn pogingen om nieuwe slechte daden te voorkomen altijd goed en argumenten om nieuwe slechte daden te stoppen zijn altijd geldig, ongeacht welke daden in het verleden zijn gepleegd. Dat betekent dat kritiek op Wilders’ optreden altijd terecht is, als zijn optreden fout is." En kan de moraalfilosoof dan a.u.b. ook een definitie van 'goed' en 'fout' geven om deze ´sprong naar conclusie´ wat fermer te onderbouwen? 2) "Zelfs als iemand strijdig handelt met wat hij predikt, wil niet zeggen dat zijn preek onjuist is. Bijvoorbeeld iemand heeft gelijk dat roken slecht is, zelfs als hijzelf een kettingroker is." Dat is dezelfde redenatiefout. Het gaat hem om het aantonen van hypocrisie. Of kan de 'pot' de 'ketel' nimmer iets verwijten in de filosofie? Het is geen argument om een debat winnen of in de tijd niet van mening te mogen veranderen, maar om het testen van de consequentheid van je morele claims over wat fatsoenlijke omgangsvormen zijn. Een spiegel voorhouden en de echte moraalridders komen vanzelf wel bovendrijven. Petitio principii: "Xenofobie en racisme zijn negatieve eigenschappen, die we willen voorkomen." Wel... ‘grote gedoger’, ‘mede-klungelaar’ en ‘bedrijfspoedel’ lijken me toch ook negatieve eigenschappen die we willen voorkomen? "Wilders veronderstelt hier dat anderen hem onterecht xenofoob en racist noemen." Iemand een 'racist' noemen die zich verzet tegen een toenemende invloed van de Islam op de samenleving (een al dan niet reële angst), is toch gewoon een onterechte beschuldiging? En dan die stap van apartheid in Zuid Afrika naar racisme en vervolgens stellen: 'apartheid' is geen persoonlijke kwalificatie, dus daarom is het terecht om iemand een racist noemen. Huh? "Slechts als anderen Wilders xenofoob en racist noemen, zonder voldoende onderbouwde argumenten, dan pas is een dergelijke benoeming een aanval op de persoon." Ah. Dus dit is toch gewoon een aanval op de persoon zonder goede argumenten! Racist is een ad hominem a la ´bedrijfspoedel´, maar dan zonder een verzachtende kwinkslag. Er zijn geen argumenten om Wilders een racist te noemen, maar stel dat die er zijn dan geldt opeens: "Wilders dient dan hun argumenten te weerleggen (...) en hij ontwijkt daarmee de bewijslast." Pardon? Dat is hetzelfde als zeggen: "Ik vind u een links bevooroordeelde filosoof omdat u selectief Wilders aanvalt" en vervolgens zeggen: "Toon zelf maar aan dat het niet zo is". U wordt vervolgens boos en ik zeg dat u in een cirkelredenering zit. Dat lijkt me meer een red herring. Oh wacht, die red herring... Red herring (afleidingsmanoeuvre): Red herrings hebben volgens mij weinig met filosofie te maken, maar zijn wel fantastische instrumenten voor de politieke spin doctor. Zo is Blair tijdens 9/11 geadviseerd "that it is a fantastic window of opportunity to bring out some other bad news to the public"... Ad misericordiam: "En het lukte Wilders alweer als slachtoffer en bibberend blank konijn uit de hogehoed te voorschijn te ploppen. Zijn dagelijkse rituele verschijningstruc." En dat doet ie dus knap. Hij kaapte de volledige algemene beschouwingen, haalt drie dagen lang alle krantenkoppen en talk shows en niemand heeft het over inhoud. En hij domineert ook weer de meeste Joop artikelen...

2 Reacties
Martt
Martt23 sep. 2011 - 10:07

" Hoe anders wou je hypocrisie aantonen? " Bedoel je echt dat je alleen maar hypocrisie kan aantonen door hypocriet te zijn? (Een vloek aantonen door te vloeken, een moord aantonen door te moorden?)

hasp52
hasp5223 sep. 2011 - 10:07

"En dat doet ie dus knap. Hij kaapte de volledige algemene beschouwingen, haalt drie dagen lang alle krantenkoppen en talk shows en niemand heeft het over inhoud." U vindt het dus knap dat hij met met zijn schofferende houding de aandacht afleidt van waar het werkelijk toe doet ? Als u dat inderdaad vindt dan is dat precies waarom Wilders zo'n grote aanhang heeft. Geen flauw benul hebben van waarover het gaat, maar wel lekker schelden op alles en iedereen.

Chapeau2
Chapeau223 sep. 2011 - 10:07

De opmerking van Wilders was geen onderdeel van het debat, maar een opmerking over de gang van zaken tijdens het debat, een procedurele opmerking, waarbij hij een beroep doet op gelijke behandeling. Dus Mihai maakt zich zelf schuldig aan een drogreden, namelijk de stropop-redenering.

1 Reactie
arieroos
arieroos23 sep. 2011 - 10:07

[De opmerking van Wilders was geen onderdeel van het debat, maar een opmerking over de gang van zaken tijdens het debat, een procedurele opmerking, waarbij hij een beroep doet op gelijke behandeling. Dus Mihai maakt zich zelf schuldig aan een drogreden, namelijk de stropop-redenering.] Wat er gebeurde, is dat Rutte afstand nam van een uitspraak van een PVV-lid. Geheel volgens het gedoogakkoord ... want Wilders en Rutte waren het erover eens dat ze van mening verschillen op het gebied van de Islam. Maar Wilders was dat kennelijk vergeten, want nu is dat plotseling abnormaal.

FredHachee
FredHachee23 sep. 2011 - 10:07

Tsja, zelf vind ik het aanwijzen van iemand als zijnde xenofoob, racist, fascist, bruinhemd, etc. heel wat erger dan ' bedrijfspoedel'. En ik vind dat Wilders dat niet hoeft te ontkrachtigen als een misdaad (racisme) hem in de schoot wordt geworpen, dat is de omgekeerde wereld.

3 Reacties
arieroos
arieroos23 sep. 2011 - 10:07

[Tsja, zelf vind ik het aanwijzen van iemand als zijnde xenofoob, racist, fascist, bruinhemd, etc. heel wat erger dan ' bedrijfspoedel'. En ik vind dat Wilders dat niet hoeft te ontkrachtigen als een misdaad (racisme) hem in de schoot wordt geworpen, dat is de omgekeerde wereld.] Voor de zoveelste keer: Wilders stelt maatregelen voor die mensen rechten ontnemen op basis van afkomst en/of religie. Dat is geen misdaad; zoiets mag je gewoon voorstellen in onze democratische rechtsstaat. Maar het is wel racisme.

pvandenbemt
pvandenbemt23 sep. 2011 - 10:07

Kijk, het begint bij Wilders, die iedereen voor van alles en nog wat uitmaakt en die discrimineert. DaarNA is er simpelweg de conclusie dat hij xenofoob, een facist, etc, is. Dat is geen schelden. Dat is een vaststelling.

hasp52
hasp5223 sep. 2011 - 10:07

Je zou gelijk hebben, ware het niet dat Wilders zelf de aanstichter is van de termen die hem worden toegevoegd. HIJ is begonnen met hele bevolkingsgroepen op een kwalijke manier weg te zetten, HIJ kleineert stelselmatig mensen die hem nooit iets hebben gedaan en het gevolg daarvan is dat hem termen als rascist, xenofoob, fascist enz. worden toegevoegd. Wilders huilt krokodillentranen voor het VOLK met zijn opmerking dat de andere parlementariers hypocriet zijn. En het onnadenkende volk tuint er met open ogen in.

arieroos
arieroos23 sep. 2011 - 10:07

[Gelukkig is filosofie wat anders dan politiek...] Ik zou eerder zeggen helaas ... [Alle tu quoquii, petitio principii, red herrings en ad misericordiams ten spijt, Wilders heeft het gewoon weer voor elkaar. Door zijn provocerende optreden en het 'er met beide benen intuinen' van de oppositie en de meeste media, gaat het debat enkel nog over het taalgebruik van Wilders in plaats van over de inhoud van het gepresenteerde kabinetsbeleid.] Inderdaad, en dat is een hele slechte zaak. Dat is ook de reden dat zo verschrikkelijk veel mensen een bloedhekel hebben aan Wilders; omdat hij al jarenlang alle inhoudelijke debatten blokkeert. [Tu quoque (jij-bak): 1) "Het feit dat anderen precies hetzelfde doen of hebben gedaan, is geen goed argument ter verdediging van een huidige daad." Dat zegt Wilders ook niet. Hij justificeert niet zijn taalgebruik, maar toont aan dat provocatief taalgebruik een nogal hypocriete reactie bij de toehoorders oproept. Gewoon een proefprovocatie waarop een storm van protest volgt, terwijl het oorverdovend stil blijft als hij aangevallen wordt (door hem bijv. hier op Joop met Hitler te vergelijken). Hoe anders wou je hypocrisie aantonen? Of bestaat dit concept niet in de filosofie?] Hypocrisie bestaat in ieder geval niet in de argumentatieleer, en dat is de tak van de filosofie waar we het hier over hebben. Argumentatieleer gaat erover, of een redenering klopt of niet. Dat staat los van de persoon die de redenering heeft geuit. Het is niet zo, dat een bewering plotseling ongeldig wordt, omdat hij is gedaan door iemand met een bepaalde achtergrond. Een verwijzen naar hypocrisie is hier dan ook meestal een poging om de aandacht af te leiden. Wat maakt het uit wat Marijnissen, Roemer, Riemen, of Bolkestijn in het verleden hebben gezegd ? Helemaal niets, want het gaat erover wat Wilders heeft gezegd. [2) "Zelfs als iemand strijdig handelt met wat hij predikt, wil niet zeggen dat zijn preek onjuist is. Bijvoorbeeld iemand heeft gelijk dat roken slecht is, zelfs als hijzelf een kettingroker is." Dat is dezelfde redenatiefout. Het gaat hem om het aantonen van hypocrisie. Of kan de 'pot' de 'ketel' nimmer iets verwijten in de filosofie? Het is geen argument om een debat winnen of in de tijd niet van mening te mogen veranderen, maar om het testen van de consequentheid van je morele claims over wat fatsoenlijke omgangsvormen zijn. Een spiegel voorhouden en de echte moraalridders komen vanzelf wel bovendrijven.] Wat jij hier doet is een zeer gevaarlijke redenatiefout. Jij verwart het geldig zijn van een redenering met een soort test op moraliteit. Maar logica kent geen moraal. Roken is wel degelijk schadelijk ... of dat nu gezegd wordt door een kettingroker of iemand die nog nooit gerookt heeft, verandert daar helemaal niets aan. Wat jouw betreft, moeten mensen hun mond dichthouden over de gevaren van roken ... dat dat mensenlevens kost is niet belangrijk, het gaat erom dat die mensen dan hypocriet zijn. Ook klokkenluiders moeten volgens jou hun mond houden; immers, ze hebben jarenlang geprofiteerd van het bedrijf waarvan ze de kwade zaken aan de kaak willen stellen. Waarom wil jij zo graag dat nog meer mensen doodgaan aan longkanker ? Dat is namelijk waar je hier voor pleit ... ["Wilders veronderstelt hier dat anderen hem onterecht xenofoob en racist noemen." Iemand een 'racist' noemen die zich verzet tegen een toenemende invloed van de Islam op de samenleving (een al dan niet reële angst), is toch gewoon een onterechte beschuldiging? ] Maar Wilders wordt geen racist genoemd, omdat hij zich zou "verzetten" tegen "Islamisering van de samenleving", wat dat dan ook moge betekenen. Wilders wordt wel racist genoemd, omdat hij racistische standpunten heeft. Hij wil mensen zwaarder straffen, afhankelijk van hun afkomst, en hij wil bepaalde groepen verbieden om hun geloof te belijden. Dat noemen we racisme. Het valt ook erg moeilijk te weerleggen; alles kan je gewoon teruglezen in het PVV verkiezingsprogramma.

1 Reactie
ruudh2
ruudh223 sep. 2011 - 10:07

Arie stelt: "Hypocrisie bestaat in ieder geval niet in de argumentatieleer, en dat is de tak van de filosofie waar we het hier over hebben. Argumentatieleer gaat erover, of een redenering klopt of niet. Dat staat los van de persoon die de redenering heeft geuit. Het is niet zo, dat een bewering plotseling ongeldig wordt, omdat hij is gedaan door iemand met een bepaalde achtergrond." Precies. Daarom heb ik ook zo'n moeite met de volgende stelling van de filosoof en hem beleefd gevraagd een definitie te geven van 'goed' en 'slecht'. Hij verwart de argumentatieleer (geldig, waar, onwaar) met moraalfilosofie (goed,fout). De filosoof: "Daarom zijn pogingen om nieuwe slechte daden te voorkomen altijd goed en argumenten om nieuwe slechte daden te stoppen zijn altijd geldig, ongeacht welke daden in het verleden zijn gepleegd. Dat betekent dat kritiek op Wilders’ optreden altijd terecht is, als zijn optreden fout is." Arie concludeert ietwat hijgerig: "Wat jouw betreft, moeten mensen hun mond dichthouden over de gevaren van roken ... dat dat mensenlevens kost is niet belangrijk, het gaat erom dat die mensen dan hypocriet zijn. Ook klokkenluiders moeten volgens jou hun mond houden; immers, ze hebben jarenlang geprofiteerd van het bedrijf waarvan ze de kwade zaken aan de kaak willen stellen. Waarom wil jij zo graag dat nog meer mensen doodgaan aan longkanker ? Dat is namelijk waar je hier voor pleit ... " Je redenatie bevat mijns inziens een hoop onnodige emotie, maar dat mag! Iedereen mag gewoon alles zeggen binnen de grenzen van de wet. Het ging mij echter om dit zinnetje: De filosoof: "Zelfs als iemand strijdig handelt met wat hij predikt, wil niet zeggen dat zijn preek onjuist is. Bijvoorbeeld iemand heeft gelijk dat roken slecht is, zelfs als hijzelf een kettingroker is." En mijns inziens is die vergelijking onjuist. Wat Wilders deed was na zijn provocatie zijn tegenstanders een spiegel voorhouden. Op meta-niveau. Dus onafhankelijk van de inhoud van het debat. Het ging over het aantonen van selectieve verontwaardiging (los van het feit of de verontwaardiging terecht is). Het zichtbaar maken van een hypocriete pot die een ketel verwijt. Het stellen van: 'look who is talking'. En ik zie geen enkele filosofische reden waarom dat in de politiek niet zou mogen of zelfs 'gevaarlijk' zou kunnen zijn.