Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Geweldsorgie van agrarische testosteronbommen bij huis minister

Politie staat machteloos tegenover overmacht fundamentalistische boeren
Joop

De gevaarlijke linkse stilte

  •  
13-01-2016
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
Angela Merkel im grünen Jackett

© cc-foto: Wolf Gang

Als feministen en progressieven zwijgen, schrijven de xenofoben geschiedenis
Het duurde bijna een week voordat het nieuws over de massale aanranding van vrouwen op Oudejaarsnacht in Keulen in de pers en op sociale netwerken verscheen. Het duurde bij velen, inclusief mezelf, zelfs nog langer voordat ze reageerden. Ondanks het feit dat de aanvallen op meer dan 100 vrouwen door een groep van naar schatting 1000 mannen plaatsvond in het centrum van een Duitse stad, hadden de autoriteiten nauwelijks informatie over deze gruwelijke gebeurtenis, behalve dan dat de slachtoffers de daders omschreven als mannen met een ‘Arabisch en Noord-Afrikaans’ uiterlijk.
Het vormen van een weloverwogen oordeel werd nog extra bemoeilijkt door de xenofobe commentaren van rechtse groeperingen, die zoals gewoonlijk met niets anders dan haat reageerden. Lang voordat de feiten werden vrijgegeven, verkondigden deze commentatoren reeds hun conclusies en bereidden ze zelfs acties voor. Uiterst rechtse populisten van de beweging Alternative fur Deutschland riepen om de onmiddellijke deportatie van migranten, die ze criminelen noemden, en de fascisten van Pegida trokken naar het plein in Keulen met soortgelijke boodschappen. Daarnaast werden vergelijkbare acties uitgevoerd door rechtse ‘bendes’ in Frankrijk, het VK, Zweden en in buurland Oostenrijk.
Rechts, dat met hun seksistische agenda een voortdurende bedreiging blijft voor de veiligheid en rechten van Europese vrouwen, deed zich plots voor als verdedigers van vrouwen, aangezien zich voor hen zo een nieuwe gelegenheid voordeed om vluchtelingen te bashen. Dit viel samen met een angstaanjagende stilte onder linkse politici, wat leidde tot nare debatten die ver af stonden van het ter discussie stellen van de veiligheid van vrouwen en hun rechten, ver van het benadrukken van de cultuur van seksueel geweld en zelfs nog verder van het debat over het integratieproces van de vluchtelingen, die vaak uit culturen komen met middeleeuwse patriarchale tradities.
Het debat leek wel een bokswedstrijd: witte mannen versus Arabische mannen. Maar waarom zou dat verrassend zijn? Het verworden van debatten tot politiek geblaf toont alleen maar hoe diepgeworteld de onwetendheid is ten aanzien van seksisme en seksueel geweld.
Laten we, voordat we Keulse misdaden tegen vrouwen verder analyseren, de migranten eens eventjes vergeten. Wereldwijd heeft ongeveer 36 procent van de vrouwen fysiek of seksueel geweld ervaren. Uit onderzoek blijkt dat de VS, het VK, Frankrijk, Zweden en Duitsland een grote rol spelen in dit geweld.
Uit Duitse onderzoeken blijkt dat 13 procent van de Duitse vrouwen slachtoffer is geworden van een vorm van strafbaar seksueel geweld. Elk jaar worden er talloze klachten over aanranding ingediend tijdens het Oktoberfest, het grootste bierfestival van Duitsland. En in de beste tradities van het heersende seksisme ontlopen de daders vaak hun straf omdat de wet vereist dat het slachtoffer de gewelddaad moet bewijzen met feiten. Sterker nog, het slachtoffer moet bewijzen dat ze zich echt verzet heeft.
Je kunt er zeker van zijn dat vrouwelijke slachtoffers vaak geen steun ontvangen en er meestal van verdacht worden dat ze ‘verkeerd’ gedrag vertoonden. Zelfs na de massale aanrandingen in Keulen werd vrouwen aangeraden ‘omgangsvormen’ te hanteren, door burgemeester Henriette Reker, die vrouwen ook adviseerde om op een ‘armlengte afstand’ van vreemden te blijven. Hoe bemoedigend! Met andere woorden: in veel gevallen van verkrachting en seksueel geweld wordt in Europese landen het gedrag van vrouwen zelf nog steeds ter discussie gesteld. En vaak wordt dat gezien als een rechtvaardiging voor het geweld. Dat wil zeggen, tenzij de dader een vreemdeling is en zeker als het een moslim betreft. Ja toch, Pegida?
Maar laten we naar de Keulse aanrandingen kijken. Met het verstrijken van de tijd, komt er meer informatie naar boven zodat we dit afschuwelijke geweld dat plaatsvond onder de lichtflitsen van het Oudejaarsvuurwerk in Keulen kunnen analyseren.
Volgens verklaringen van de Keulse politie zijn er nu meer dan 500 aangiftes gedaan waarvan 40 procent wegens seksueel geweld. Op vrijdag stelde de minister van Binnenlandse Zaken dat de Duitse politie 32 verdachten had geïdentificeerd, waaronder 22 asielzoekers, anderen waren Duitsers, Serviërs en een Amerikaan. De Duitse minister van Justitie Heiko Maas zegt te geloven dat de aanrandingen van tevoren waren ‘gecoördineerd en voorbereid’.
Ook al valt nog lastig te begrijpen hoe zo’n massale aanranding georganiseerd is, bewijst de nieuwste informatie dat zich onder de agressors een grote groep vluchtelingen bevond die zijn gearriveerd met de recente golf van migranten in Duitsland. En ook al bevestigen officiële onderzoeken en de Duitse minister van Binnenlandse Zaken dat vluchtelingen net zoveel criminaliteit begaan als de lokale bevolking valt onmogelijk te ontkennen, en is dat zelfs gevaarlijk, dat veel vluchtelingen uit een cultuur komen die wordt gevoed door patriarchale normen en soms met religieuze, conservatieve vrouwvijandige wereldbeelden.
Vluchteling is nooit een synoniem geweest voor ‘heilige’, net zo min als Duits, Frans of Brits dat is. Maar laten we niet vergeten dat er onder de Keulse aanranders migranten zaten die door deze misdrijven tegen vrouwen, het lot in gevaar brengen van velen die een kans zoeken om te overleven en hun kinderen groot te brengen in een democratie in plaats van de dictaturen van Assad of de Taliban.
Daarom is het ook misdadig om alle vluchtelingen te demoniseren vanwege de misdaden die in Keulen gepleegd zijn. We kunnen niet toestaan dat ideologieën in plaats komen van bewijzen.
We moeten net zo goed aandacht geven aan vluchtelingen als aan onszelf. Er wordt gemeld dat veel migrantenvrouwen in opvangkampen slachtoffer worden van verkrachting door hun mannelijke medevluchtelingen en daar geen verweer tegen hebben. Zoals alle criminelen moeten de Keulse aanranders gestraft en opgesloten worden, ongeacht of ze Duitsers, Amerikanen of Syriërs zijn.
Voordat de bom barst moet Europa snel een toepasbaar systeem ontwikkelen om de nieuwe leden in haar maatschappij te integreren. Dit is niet de eerste golf van migranten in het naoorlogse Europa, zeker niet in Duitsland waar de economie en maatschappij al enorm geprofiteerd hebben van het verwelkomen van vreemdelingen. Voor zijn welzijn heeft Duitsland de verantwoordelijkheid een miljoen nieuwe burgers te helpen de waarden van zijn democratie in zich te integreren, begrijpen en genieten op dezelfde manier waarop het die de in het land geboren burgers bijbrengt.
Het is belangrijk onder ogen te zien en te begrijpen dat de verantwoordelijkheid voor de gepleegde misdrijven, als wel de haat tegen alle vluchtelingen die er het gevolg van is, ook bij ons ligt, met name bij hen die Maajid Navaz ooit omschreef als ‘regressief links’. De obsessie met onnodige politieke correctheid en het louter prijzen van het multiculturalisme door Europese progressieven heeft geleid tot onwetendheid ten aanzien van geweld, en met name geweld tegen de vrouwen onder vluchtelingen. Respect voor religies werd belangrijker dan respect voor de vrijheid van meningsuiting; multiculturalisme en tradities werden zo belangrijker dan feminisme en gelijkheid. Na de recente terroristische aanslagen ontkenden veel linksen, uit angst voeding te geven aan uiterst rechts, dat religie voor de terroristen een bron van inspiratie is.
Na de Keulse aanrandingen gaven veel progressieven, feministen incluis, vanwege de achtergrond van de aanvallers, de voorkeur aan zwijgen om zo niet bij te dragen aan racistische taal. Dat was daarentegen de beste bijdrage die ze er aan konden leveren. Het zwijgen leidde er eens te meer toe dat de xenofobe reacties van de uiterst rechtse hordes alle ruimte kregen.
De geschiedenis van onze tijd wordt nu geschreven. Als we lafaards blijven en geweld een cultuur of traditie blijven noemen en de noodzaak en mogelijkheden van integratie onderschatten dan schrijven we geschiedenis waar we ons voor moeten schamen. Een geschiedenis waar zij die hun landen ontvluchten worden bedrogen en omdat we dezelfde problemen creëren als die waar ze voor op de vlucht zijn. Als progressieven volharden in die houding, wordt deze geschiedenis geschreven door xenofoben en racisten. Schamen we ons daar nu al niet voor?
Dit stuk verscheen eerder bij de International Business Times. Vertaling: Joop.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (105)

Johan Stavers
Johan Stavers18 jan. 2016 - 2:47

Progressief is tegenwoordig een ander woord voor xenofiel en masochistisch. De oplossing is uiteraard een immigratiestop anders kun je die integratie wel op je buik schrijven want als de groep groot genoeg is...dan zijn het kolonisten.

Cees Groninger
Cees Groninger17 jan. 2016 - 20:02

Na meer dan 30 jaar oorverdovend politiek correcte multiculturele prietpraat lijkt deze oproep een gotspe.

Klapschaats2
Klapschaats217 jan. 2016 - 19:17

Als ik de bijdrage goed begrijp bestaat de wereld uit enerzijds feministen en progressieven en anderzijds xenofoben? Wie zijn het die de werkelijkheid onder het tapijt veegden? Dat waren kennelijk de feministen en progressieven, want de xenofoben hebben niks te winnen bij onder het tapijt vegen. Een dergelijke impliciete schuldbekentenis gaat zich electoraal vertalen ben ik bang. Links verliest tot mijn groot verdriet zetels omdat het de confrontatie met de realiteit niet aandurfde.

Muhammed Saeed al-Sahaf
Muhammed Saeed al-Sahaf17 jan. 2016 - 16:30

Het zal me wel altijd blijven verbazen dat juist een feministe met een dergelijk schrijfsel komt. Een beter antwoord dan het volgende artikel zou ik dan ook niet kunnen bedenken: http://www.tijd.be/opinie/analyse/Vluchtelingen_opvangen_zonder_problemen_te_importeren_lukt_niet.9720782-2336.art

Peter Broekman
Peter Broekman17 jan. 2016 - 15:23

Natuurlijk kun je dit breder trekken, mannen doen dit soort dingen. Was het niet Reve die schreef: ‘Ik zal elke brutale meid in spijkerbroek de kleren van het lijf scheuren & haar aan u geven, opdat ze lere en voele wat het is om door een man overweldigd en bereden te worden.’ Een motto dat veel blanke mannen nog steeds uitdragen getuige een vergelijkbare opmerking van een mannelijke ex-collega over een andere, lesbische collega. Toch heb ik niet het idee dat de oproepen in Keulen en elders bedoeld waren om aan te randen. Ze waren bedoeld om zakken te rollen en waar zitten zakken? Juist, aan het lijf. Natuurlijk werd er onder het zoeken meer gevoeld en kon het niet uitblijven dat er sommigen waren die verder gingen. Dat verklaart het grote aantal meldingen van vrouwen en meisjes, de mannen zaten aan hun lijf. Zoals de politie dat ook doet als je gefouilleerd wordt. Maar die mogen het. . Verder blijven er nog heel veel vragen. Wat zit er achter de organisatie van dit alles? Was het puur crimineel bedoeld of was de criminaliteit alleen een middel voor een politiek doel? Waren er alleen vrouwen op stap die avond, waar waren al onze blanke mannen? Waarom deden die niets? Waarom is er niet een opname gemaakt, of niet een tweet verzonden? Terwijl de filmpjes en tweets al worden verzonden bij het minste wat afwijkt van de dagelijkse sleur? Waarom laten de filmpjes die er wel zijn helemaal niets zijn behalve wat hersenloos geknal? Waarom waren het eerst 1000 arabieren en later nog maar 100? Waarom kwam het aantal aangiften zo langzaam op gang? Waarom zijn er, ook in de media, zoveel verschillende versies van wat er gebeurde. Zelfs nu nog na 2 weken? Natuurlijk zijn de afgelopen weken feest geweest voor al diegenen die met angst, beven en afschuw tegen vreemdelingen aankijken. De ware aard van sommige PVV en SP kiezers hier op Joop kwam al snel naar boven, men kon al die opwinding niet aan. Wat leidde tot een bijna orgastische uitbarsting van vreemdelingenhaat. Nog steeds trouwens, over potentie gesproken. Dat krijg je als je zoiets jaren onderdrukt. Het is ook vermakelijk om te zien dat het wederom deze lieden zijn die zich opwerpen als beschermers. Nu van vrouwen, eerder van homo's. Groepen waarvoor eerder nauwelijks interesse was. Ik categoriseer die lieden in hetzelfde hokje als mijn ex-collega hierboven. Manlijk, stoer en vooral dom. De meeste reacties hier zijn gelegenheidsreactie, ze kunnen weer effe los. Een beetje vergelijkbaar met de geile mannen in Keulen. Geef ze een kans en ze grijpen hem of haar. De pot verwijt de ketel. Want riepen dit soort mannen in Steenbergen niet dat er een piemel in moest toen ze een vrouw op de korrel kregen. Hebben zij zich ooit afgevraagd hoe het voor een vrouw moet voelen om tegenover een zaal te staan waarin blanke mannen je zo iets toewensen. Om verkracht worden waar iedereen bij staat? Laar daarom al die gespeelde verontwaardiging maar achterwege en ga je dood liggen schamen.

2 Reacties
Cees Groninger
Cees Groninger17 jan. 2016 - 19:32

Het is vermakelijk zo langzamerhand, dit soort reacties. Ik denk dat Marianne Zwagerman een treffende analyse heeft gegeven in WNL van vandaag: zie, luister en huiver vanaf 22.45 min.: http://www.omroepwnl.nl/video/detail/WNL-op-zondag-17-januari__POW_03054597

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 jan. 2016 - 15:46

Die voor zover ik weet eenmalige uitspraak in Steenbergen die niet in daden werd omgezet krijgt wel erg veel aandacht.

MarkvanLeeuwen
MarkvanLeeuwen17 jan. 2016 - 15:05

"Na de Keulse aanrandingen gaven veel progressieven, feministen incluis, vanwege de achtergrond van de aanvallers, de voorkeur aan zwijgen om zo niet bij te dragen aan racistische taal" Met andere woorden: wij zijn voor vrouwenrechten maar ons hoor je alleen als het gaat om daders welke maatschappelijk veilig zijn om te benoemen. Walgelijk dit. Ten eerste zet je je als organisatie te kakken want er is kennelijk een hoger doel dan hetgeen waarvoor je eigenlijk zou moeten staan en ten tweede is dit discriminatie pus sang, want wanneer hoor je hen dan wel?

2 Reacties
Peter Broekman
Peter Broekman17 jan. 2016 - 18:53

'want er is kennelijk een hoger doel' Ja natuurlijk is dat er. Wat dacht van: vluchtelingen niet weg willen zetten als criminelen en aanranders? Vooral als je ziet dat de discussie gekaapt wordt door extreem rechts die er politiek gewin uit wil halen. Die schromen niet hun bagger over iedereen uit te storten. Dus dan wacht je af, tot je weet wat er precies aan de hand is. Dan gooi je geen olie op het vuur. Daar is niets walgelijks aan of erg moeilijk te snappen. Iedereen met bestuurlijke ervaring in een bedrijf, vereniging of publieke instelling kent het hogere doel, het gezamenlijke belang. Wie dat ontkent of ridiculiseert is bezig alleen voor eigen parochie te preken.

MarkvanLeeuwen
MarkvanLeeuwen17 jan. 2016 - 21:25

@ Peter Broekman "Ja natuurlijk is dat er. Wat dacht van: vluchtelingen niet weg willen zetten als criminelen en aanranders?" Raar, dat klinkt alsof feministen een beetje aanranden wel ok vinden, zolang het maar niet naar buiten komt want dan kunnen hoger gestelden er wel eens last van ondervinden als ik het zo mag omschrijven. Vreemd ook dat een Peter namens feministen het woord neemt. Ik denk serieus dat dit de grootste misser van het hele debat is: liegen of weglaten. Vooral dat speelt anderen in de kaart. Verdraai geen situaties, het internet haalt het toch wel in. Is het werkelijk zo'n strijd tussen links en rechts? En waarom mag die laatste groep als enige geen mening hebben? Ik ben voor de middenweg en naar mijn mening is dat uiteindelijk na veel strijd de weg die bewandeld gaat worden.

Jorrt88
Jorrt8817 jan. 2016 - 14:54

"...met niets anders dan haat..." - Men ziet en leest ook enkel wat men wil lezen. Ja er kwam heel veel haat en ongenuanceerde xenofobie los maar doe niet net alsof dat het enige geluid van rechts was. Dat is een stropop die uit je zwart-witte wereldbeeld van links/rechts hokjes komt. Ook het idee dat geweld aan alles behalve een culturele achtergrond kan liggen bevreemd mij nog steeds. Natuurlijk is het niet iets genetisch of iets dergelijks, dus heeft het niets met kleur of toevallige locatie op de wereldkaart te maken. Een cultuur is echter iets aangeleerd, een manier van gedragen die men als norm overdraagt op kinderen en daar kan wel zeker iets schorten. Waarom iets aan alles behalve cultuur kan liggen? Op die vraag is geen antwoord. Het 'mag niet' maar het KAN wel.

1 Reactie
Peter Broekman
Peter Broekman17 jan. 2016 - 19:16

'zwart-witte wereldbeeld van links/rechts' Kan me aardig vinden in je betoog. Culturele verschillen spelen wel degelijk een rol. Ik wil dat nog breder trekken, ik denk dat de verschillen in reactie juist voortkomen uit culturele verschillen. Verschillen binnen onze eigen cultuur. Waarom halen sommigen de schouders op over het Steenbergse 'daar moet een piemel in' terwijl de rest van Nederland het liefst de kamer uitvlucht bij zoveel grofheid. Onder beschaafde moslims worden de Keulse mannen vergelijken met hooligans. Ik denk dat daarmee ook duidelijk wordt dat het niet zozeer gaat om de verschillen tussen de inheemse westerse en de uitheemse 'Arabische' cultuur maar tussen beschaving en geen beschaving. Ook zullen we er met het onderscheid 'links/rechts' niet uitkomen. Onbeschoft gedrag kent geen grenzen, ik betrap net zo zeer SP stemmers op xenofoob gedrag als PVV stemmers. Ik denk de SP stemmers maar eens aan introspectie moeten doen voordat ze zichzelf weer als correct en 'goed' bestempelen of hun politieke voorkeur uitspreken. De links/rechts vergelijking in deze discussie zou ik daarom het liefst opheffen, ze voegt niets toe, het maakt alleen het modder gooien eenvoudiger, maar inhoudelijk voegt het niets toe. Bovendien gaat het uit van de belachelijke vooronderstelling dat alleen links weet wat goed is.

[verwijderd]
[verwijderd]17 jan. 2016 - 14:52

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Ryder
Ryder17 jan. 2016 - 18:06

"Want waarom mogen we wel het christendom, het jodendom, de PvdA en de Europese Unie bekritiseren, maar de islam niet? " Wat een onzin. We kritiseren geen religies maar de uitwerking die aanhangers er aan geven. Dat geldt ook voor het christendom, dat in essentie een boek is waaraan mensen in meer of mindere mate waarheid toekennen. Dat brengt sommige aanhangers van het christendom er toe om vrouwen bepaalde rechten te onthouden of bijv. homofilie te veroordelen. Dat heeft de Nederlandse samenleving ten onrechte jarenlang niet veroordeeld, onder het mom van de vrijheid van godsdienst. Zo is het ook met de islam. Het is niet nodig de islam als geheel te veroordelen, maar wel de uitingen die niet passen bij onze westerse cultuur, zoals vrouwenbesnijdenis of de sharia.

TheRodge
TheRodge17 jan. 2016 - 8:05

Het probleem van links is dat links een geloof is, en niet op feiten gebaseerd. Je kunt nog 20 Sinterklazen aanslepen ten bewijze van het feit dat Sinterklaas niet bestaat, dan nóg blijft links beweren dat het een echte Sinterklaas is en de anderen slechts hulpklazen. Werkelijk tenenkrommend op welke wijze links de afgelopen week tracht feiten te verdoezelen, feiten te bagatelliseren, de brenger van de feiten af te schilderen als rechtse fascist etc etc. De problemen op een neutrale manier bij de kop pakken en proberen op te lossen is nog niemand gelukt, links niet en rechts niet; feit is wel dat er een probleem ligt want dat circa 1.000 mannen een dergelijk probleem veroorzaken valt niet te ontkennen, en dat wij een dergelijk uitschot in onze samenleving niet accepteren ook niet

1 Reactie
Ryder
Ryder17 jan. 2016 - 18:18

Hoe kom je erbij dat links het probleem weggemoffeld heeft? Er wordt niets ontkend door links, alleen maar gevraagd om zorgvuldig onderzoek en achterwege laten van voorbarige conclusies. Je ziet dat dit een ingewikkelde opgave is want er is na bijna drie weken nog steeds geen scherp beeld is van wat er is gebeurd en wie de daders zijn. Er zijn nog steeds niet meer dan enkele tientallen verdachten terwijl getallen van in de duizend daders de ronde doen. Links wil dat de rechtsstaat zijn werk doet. Dat is het enig mogelijke antwoord op deze gebeurtenissen.

panterarosso65
panterarosso6516 jan. 2016 - 20:55

zo complex is het niet "rechts" zegt er is een groot probleem, "links"zegt er is geen probleem, als dan blijkt dat er wel een probleem is dan is "links"er als 1e bij om te stellen dat het niet het probleem is dat we denken dat het is want (vul in wat het probleem is ) wordt ook door blanken gedaan/is de schuld van. Eventueel kun je blank vervangen door amerika of israel(maar niet door joden) Als dan ook nog de macht (politici/politie) het ontkent, zelfs nog als overal de verklaringen naar buiten komen, de slachtoffers aangifte hebben gedaan tja wie denkt problemen op te lossen door ze te ontkennen diskwalificeert zich, immers je kan geen deel nemen aan een discussie als je het onderwerp ontkent .

[verwijderd]
[verwijderd]16 jan. 2016 - 18:20

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
jellevwal
jellevwal17 jan. 2016 - 8:09

De universiteit van Iowa stelde in een onderzoek vast, dat als een geloof tegen feiten aanloopt in strijd met dat geloof, dat dan het geloof verhardt. Ook nadat het communisme overal was mislukt bleven er gelovigen in dat communisme. Het creationisme is net zoiets.

tinekea2
tinekea217 jan. 2016 - 8:46

o maar dat is toch gezegd? deze vluchtelingen zijn allemaal hoogopgeleid.....hahahaha

Asimov2
Asimov216 jan. 2016 - 15:08

Ik voel mij als "Westerse man" onheus bejegend. Hoewel ik nog nooit een vrouw tegen haar wil heb aangeraakt, krijg ik toch steeds weer te horen dat Westerse mannen ook geen lieverdjes zijn. In plaats van naar de werkelijke daders te kijken wordt de aandacht verlegd naar mannen die er niks mee te maken hebben.Waarom dat is begrijp ik helemaal niet.

Pietersen2
Pietersen216 jan. 2016 - 11:53

De 'stilte van links' heeft er anders wel voor gezorgd dat deze lieden hun gang konden gaan. Wir schaffen das, wilkommen.

GeachteLezer
GeachteLezer16 jan. 2016 - 10:58

Ik lees meer van dit soort relativerende verhalen van westerse vrouwen. De strekking is: Europese mannen zijn anders ook geen lieverdjes. dat is natuurlijk een waarheid als een koe. Maar volgens mij wordt hier met twee maten gemeten. Ik kan mij niet herinneren dat er ooit een evenement was waar zo massaal vrouwen werden aangerand dat het meer dan 700 aangiftes opleverde. je kunt dat natuurlijk aan alle kanten gaan bagatelliseren en afdoen als "incidenten" maar dan steek je de kop in het zand. Met 700+ aangiftes is er geen sprake van een incident en is relativering gewoon eventjes niet op zijn plaats.

jellevwal
jellevwal16 jan. 2016 - 7:49

Diegenen die hun land, en de cultuur daarvan, niets interesseert, zetten degenen die dat wel doen, weg als xenofobe racisten. Andersom is het dan 'linkse kerk'. Dat lijkt me alles. Wat de rechtsstaat te maken heeft met het ongelimiteerd toelaten van migranten, leg het mij eens uit.

noMan2
noMan216 jan. 2016 - 6:58

Kijk, de vrouwelijke vluchtelingen hebben net zo veel te vrezen van de westerse testosteronbommen. Want hoewel mannen hier uitblinken in het hebben van respect voor vrouwen (wat ze zelf beweren, als vrouw merk ik daar niet zo veel van. Lijkt me wel heel belangrijk dat vrouwvriendelijkheid door vrouwen zelf ervaren moet worden als graadmeter, maar mannen vinden van niet. Hun beweringen volstaan, vrouwen moeten hier niet meer zo zeuren.) zijn de gedwongen prostituees hier niet aan te slepen (wat mij betreft een duidelijk signaal dat Nederland niet vrouwvriendelijk is, maar ja, ik leg vast zout op alle slakken, nietwaar heren?): Vluchtelingen rondom azc's benaderd door mensenhandelaren http://nu.nl/binnenland/4198697/vluchtelingen-rondom-azcs-benaderd-mensenhandelaren.html

Andy1971
Andy197116 jan. 2016 - 4:44

Het is niet alleen de linkse stilte die gevaarlijk is, maar het wegkijken over het algemeen gezien. Links is vaak tochal niet zo serieus te nemen. Het gevaarlijkste is de stilte van de middenmoot. Veel groter dan echt links en echt rechs samen. Mensen die zich schamen voor extreem rechts en dom links. Ze zijn geen racist, maar worden door links wel zo genoemd en ze willen niet geassocieerd worden met extreem rechts. Meeste regeringen horen ook tot deze groep.

Ryder
Ryder15 jan. 2016 - 20:16

"De gevaarlijke linkse stilte" Links vertrouwt op de rechtsstaat, ook als het om het in het gareel houden van migranten en zal mede daarom geen grote bevolkingsgroepen weg te zetten vanwege wangedrag van een deel van de groep. Dat vertrouwen hoeft niet in stilte te gebeuren en gevaarlijk is het ook niet. Extreem-rechts wil de rechtsstaat opzij zetten inclusief fundamentele mensenrechten zodat vluchtelingen tegengehouden kunnen worden of uitgezet en begeleidt dat met veel kabaal.

Kees Apollo
Kees Apollo15 jan. 2016 - 19:50

Helemaal gelijk. Alle kranten staan alle dagen bol van ''xenofobe reacties van de uiterst rechtse hordes''. En naar 1 gezonde reactie die het hele gebeuren van de aanrandingen in Keulen in het juiste perspectief plaatst moet je met loep zoeken.

1 Reactie
GeachteLezer
GeachteLezer16 jan. 2016 - 11:06

Ik ben heel benieuwd naar de verklaring die de Keulse aanrandingen in perspectief kan plaatsen. Welk perpectief dan? Wat kan 700+ aangiftes van aanranding bij een enkel evenement in perspectief plaatsen? Ik doe een paar suggesties: -- 1. De Tweede Wereldoorlog was erger. 2. Kanker is ook niet fijn. 3. Westerse mannen doen ook wel eens iets dat niet mag. 4. De daders zijn ook maar slachtoffers van hun beperkte opvoeding 5. Ze weten gewoon niet hoe met vrouwen om te gaan 6. Ze mochten daar ook niks, ze zijn in verwarring -- Ik wil best even doorgaan, maar ik word ook een beetje ongemakkelijk van de kennelijk bestaande reflex bij sommige lezers om niet te willen inzien dat zoveel aangiftes van aanranding tegelijk duiden op een zeer ernstige overschrijding van de normale omgangsvormen. De koppeling aan het feit dat de daders hoofdzakelijk een islamitische achtergrond hebben is blijkbaar een fenomeen dat in "perspectief geplaatst" dient te worden? Waarom eigenlijk? Het is toch mogelijk om dit normaal te bespreken? -- Ik ben overigens zeer benieuwd naar de verklaring van de daders (of verdachten) zelf. Waarom deden zij dit, en waarom rechtvaardiden zij hun gedrag? Is het hen gevraagd? Kunnen we ook eens mee beginnen..

karel6
karel615 jan. 2016 - 17:27

[Daarom is het ook misdadig om alle vluchtelingen te demoniseren vanwege de misdaden die in Keulen gepleegd zijn.] Evenzeer is het stupide om je kop in het zand te steken en net te doen alsof dit maar een incidentje was. Inmiddels weten we dat asielzoekers en andere islamitische jongeren door heel Europa heen hetzelfde gedrag hebben vertoond, veelal onder het tapijt geschoven door de autoriteiten. Het feit dat de asielzoekers een totaal ander cultureel beeld hebben bij vrouwelijk gedrag leidt tot dit soort excessen. Voeg daarbij het feit dat de asielzoekers laag opgeleid zijn, de taal niet spreken en zich dus in hun culturele torentje zullen opsluiten en je weet dat dit soort problemen ook niet zal verdwijnen. Kortom, beste feministe, de asielzoekersproblematiek zorgt er voor dat je in het vervolg niet meer veilig over straat kunt.

rbakels
rbakels15 jan. 2016 - 3:36

Geheel terloops associeert ook dr schrijfster "links" met genuanceerd en "rechts" met xenofoob. Terwjl links/rechts oorspronkelijk staat voor sociaal-economische.opvattingen. Je kunt van mening verschillen over de economische ordening, maar politici die weigeren genuanceerd te denken negeren de feiten. Maar ons land moet niet vanaf de borrel- en stamtafel worden geregeerd. Feiten negeren is één ding, tegen beter weten in opruiende taal uiten is gewoon oneerlijk. En dat doet Wilders. Door een systematische hetze ontwricht hij ons land om het rijp te maken voor een dictatuur. Daarmee haakt hij helaas in op een trend: vergelijk Polen, Hongarije, Slowakije en Turkije. En ook wel Rusland. Dictators zijn in het begin vaak heel populair, want ze stellen orde op zaken zonder "democratisch gedoe". Ze gaan voortvarend te we4k. Hebben we een jodenprobleem? Dan lossen we dat op! Vertaald naar vandaag: hebben we een Marokkanenprobleem? Dan lossen we dat op! De lezer ziet de parallel: de vraagstell8ng deugt niet. Helaas ontsporen de meeste dictators op den duur, met enorme schade en ten koste van talloze mensenlevens. Maar dan zijn ze verdomd moeilijk weg te krijgen.

Harry Nak
Harry Nak14 jan. 2016 - 22:26

Inkoppertje: zo'n titel en dan een heel stuk tekst waar het woord 'islam' niet in voorkomt :) Verder: het gesprek dat gevoerd moet worden heeft niets, maar dan ook helemaal niets met links of rechts te maken.

Pietersen2
Pietersen214 jan. 2016 - 18:23

De obsessie met onnodige politieke correctheid en het louter prijzen van het multiculturalisme door Europese progressieven heeft geleid tot onwetendheid ten aanzien van geweld, en met name geweld tegen de vrouwen onder vluchtelingen.' Niets met onwetendheid te maken, het was gewoon een keus die de politiek, links en rechts goed uitkwam. Dat we nu de wrange vruchten daar van plukken is het gevolg van de politieke weg die we decennia geleden zijn ingeslagen.

1 Reactie
rbakels
rbakels15 jan. 2016 - 3:51

"Multiculturalisme" is een giftige term, gebruikt voor een infame discussietruc die "framing" heet. Het principe is simpel: heel terloops wordt een zodanige aanname gedaan dat de discussie wel moet eindigen zoals degenen willen die deze truc toepassen. In het geval van multiculturalisme is de foute aanname "hun zijn anders". Waar bij hoort dat de islam als een "achterlijke ideologie" wordt neergezet. Je kunt je beter concentreren op wat mensen overal ter wereld gemeen hebben, van liefde en respect tot egoïsme en gewelddadigheid. Mensen houden van elkaar en maken kinderen, waar ze ook van houden. Natuurl8jk gaat dat ook wel eens mis, maar geen enkele cultuur zal zulke basiswaarden ontkennen. Misschien zijn er wel culturen die de westerse preoccupatie met geld verdienen niet delen. Laten we niet vergeten dat de vrouwenemancipatie sterk is bevorderd door het bedrijfsleven dat begreep dat de extra inkomsten van een werkende vrouw de omzet verhogen.

peterschaafsma
peterschaafsma14 jan. 2016 - 12:32

Stilte betaamt links ook wel nu de gevolgen van laf integratiebeleid kenbaar worden. Of dacht u dat Europa's reputatie als politiek correct walhalla niet voorbij de grenzen reikte?

4 Reacties
Bert Vlierman
Bert Vlierman14 jan. 2016 - 21:59

Peter Schaafsma, het eerste integratiebeleid kwam uit linkse handen, PvdA, ondanks fel verzet van rechts. Het was gericht op integratie van Molukkers. Toen links, bij monde van de SP, begin jaren 90 voorstelde om nieuwkomers te verplichten om te integreren, op straffe van uitwijzing naar het land van herkomst (met 70.000 gulden als middels om daar een toekomst op te bouwen), werd ze door rechts, onder meer Frits Bolkestein, vergeleken met donkerbruine krachten uit het verleden. Toen de eerste gastarbeiders hier kwamen (tegen de wil van links) op aandrang van het rechtse bedrijfsleven, werd hun verboden om te integreren. Gastarbeiders moesten na twee jaar werken weer terug naar het land van herkomst. Rechts herriep dat besluit op aandrang van het bedrijfsleven dat niet elke twee jaar nieuwe arbeidskrachten wilde inwerken. Toen midden jaren 70 twee christelijke partijen besloten om met de PvdA te regeren, was een van hun voorwaarden gezinshereniging, om de kuise levenswijze te bevorderen. Peter Schaafsma, alles weten maakt niet gelukkig. Veel weten kan soms geen kwaad.

AndereBoeg
AndereBoeg14 jan. 2016 - 23:42

@ Bert Vlierman 14 januari 2016 om 22:59 En links luister altijd zo goed naar rechts zodat ze overal wat rechts vroeg mee instemden? Niet erg geloofwaardig en wel heel eenzijdig. En waarom vergoelijkt het linkse politieke spectrum de uitwassen van de islam, maar schopte ze vroeger wel keihard tegen de christelijke heilige huisjes?

rbakels
rbakels15 jan. 2016 - 4:01

In aanvulling op Bert Vlierman: rond 1980 was er een economische crisis waardoor veel gastarbeiders werkloos werden. Ze wilden eigenlijk terug maar werden door de overheid gedwongen te blijven om de WW niet mis te lopen (waarvoor ze jarenlang premie hadden betaald!). Vooral toen was er massa-immigratie, later veel minder (althans van Marokkanen en Turken). En daarna is gezinshereniging onvermijdelijk, met opnieuw een immigratiegolf. Want vrije partnerkeuze en een gezinsleven naar eigen keuze zijn grondrechten. Politici schrikken - nu weer - van de aantallen waar het bij gezinshereniging om gaat. Maar iemand een gezinsleven ontzeggen is wel behoorlijk grof. Een Duitse commentator zei eens: we wilden arbeidskrachten maar kregen MENSEN.

Bert Vlierman
Bert Vlierman15 jan. 2016 - 10:04

@ AndereBoeg en Frits Jansen, het is niet anders: rechtse politieke partijen haalden, op aandrang van werkgevers, hier zo laag mogelijk geschoolde Noord-Afrikaanse en Turkse gastarbeiders naar toe. Links was daar tegen. het is niet anders: de christelijke partijen die met Den Uyl in zee gingen, eisten het recht op gezinshereniging. het is niet anders: rechts beeindigde, op verzoek van werkgevers, de twee-jaarstermijn voor verblijf van gastarbeiders. het is niet anders: rechts verbood elke vorm van integratie en werkte later alle integratieprogramma's tegen. het is niet anders: rechts vergeleek het SP-voorstel van integratie op straffe van uitwijzing met Duitse praktijken uit WO2. Waarom is het voor rechtse mensen zo moeilijk om verantwoordelijkheid te erkennen? Kan niet een eind komen aan die laffe Van der Scheur-cultuur?

Albert Einstein
Albert Einstein14 jan. 2016 - 11:31

Als er IETS uit dit stuk blijkt, is het wel dat het feminisme een diepgewortelde haat tegen "rechts" heeft. Deze haat is onredelijk, want ze is gebaseerd op een kwaadaardige verdraaiing van de feiten: Uit niets blijkt dat de rechterflank van ons politieke spectrum, misschien met uitzondering van de SGP, sexistisch is. Ik verdenk mensen als Inna Shevchenko ervan dat ze het demoniseren van rechts belangrijker vinden dan de bestrijding van het echte sexisme, waarvan helaas moet worden vastgesteld dat het is geimporteerd. Als je DIT sexisme ECHT wilt bestrijden, dan moet je geen verdeeldheid in de eigen gelederen zaaien, maar een bondgenootschap aangaan. Weiger de uitgestoken hand van rechts niet, maar neem hem ALSTUBLIEFT aan.

3 Reacties
Arie Roos
Arie Roos14 jan. 2016 - 15:06

[Als er IETS uit dit stuk blijkt, is het wel dat het feminisme een diepgewortelde haat tegen “rechts” heeft.] Goh. En hoe zou dat komen, denk je ? Zou dat misschien iets te maken hebben met de halve eeuw strijd tegen rechts die is gevoerd om gelijke rechten voor vrouwen voor elkaar te krijgen ?

Haastig
Haastig14 jan. 2016 - 21:38

Arie Roos 14 januari 2016 om 16:06 "Zou dat misschien iets te maken hebben met de halve eeuw strijd tegen rechts die is gevoerd om gelijke rechten voor vrouwen voor elkaar te krijgen?" . Dat zou zomaar kunnen, al heb ik het vermoeden dat ook hier de religieuze cultuur de dominante factor was in het onderdrukken van vrouwen en vrouwenrechten. . Des te treuriger is dat nu eindelijk ongelovig rechts vrouwen gelijkwaardig beschouwt, linkse puber-knulletjes klaarstaan om het stokje over te nemen door aanranding en verkrachting te bagatelliseren.

omaoeverloos
omaoeverloos15 jan. 2016 - 9:29

"Zou dat misschien iets te maken hebben met de halve eeuw strijd tegen rechts die is gevoerd om gelijke rechten voor vrouwen voor elkaar te krijgen ?" Strijd tegen rechts? Gelijke rechten voor vrouwen was (en is) een strijd waarin linkse en rechtse vrouwen samen optrokken tegen de mannen, net zo goed tegen conservatieve burgermannetjes, religieus fundamentalisten alsmede arbeiders.

Alabama2
Alabama214 jan. 2016 - 10:27

mooi stukje in de volkskrant ook: http://www.volkskrant.nl/opinie/seksueel-geweld-wortelt-in-islamitische-cultuur~a4224063/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=free&utm_campaign=shared+content&hash=4aadbfd78f2634922493782374e4210d9f4a260c

Paul250371
Paul25037114 jan. 2016 - 10:24

Goede column.

Alabama2
Alabama214 jan. 2016 - 10:16

Hulde, eerste feministische opinie met enige diepgang die ik zie over dit onderwerp. . Dingen als excessief geweld tegen vrouwen, uithuwelijking van kinderen, verminking van geslachtsdelen van jonge meisjes en de rol van de vrouw uitsluitend als "moeder, zus of vrouw van" kunnen niet bespreekbaar gemaakt worden als men krampachtig de cultureel maatschappelijke en geloofs achtergronden blijft wegzetten als onbespreekbaar en liever afgeeft op boos rechts die alle zielige gelukszoekers in hetzelfde hokje willen stoppen.

4 Reacties
Arie Roos
Arie Roos14 jan. 2016 - 10:43

Maar ze kunnen net zo goed niet bespreekbaar gemaakt worden als rechts blijft stellen dat het allemaal cultureel bepaald is.

Alabama2
Alabama214 jan. 2016 - 11:40

dat is een bijzondere stelling, in het westen zijn we opgevoed met het idee dat de vrouw gelijkwaardig is aan de man, in het midden oosten word men opgevoed met het idee dat de vrouw eigendom is van de man, ontkennen maakt dat niet minder waar, en het ontkennen voorkomt ook geen problemen als men de culturen wil gaan mixen. . Als we niet op willen komen voor onze eigen normen en waarden uit angst om voor xenofoob uitgemaakt te worden dan kunnen we ook niet verbaast zijn als we uiteindelijk ondergeschikt gemaakt worden aan andere bevolkingsgroepen die geen moeite hebben met het uitdragen van hun normen en waarden.

Arie Roos
Arie Roos14 jan. 2016 - 15:08

[dat is een bijzondere stelling, in het westen zijn we opgevoed met het idee dat de vrouw gelijkwaardig is aan de man, in het midden oosten word men opgevoed met het idee dat de vrouw eigendom is van de man, ontkennen maakt dat niet minder waar,] Natuurlijk, maar er is niemand die dat ontkent. - [Als we niet op willen komen voor onze eigen normen en waarden uit angst om voor xenofoob uitgemaakt te worden dan kunnen we ook niet verbaast zijn als we uiteindelijk ondergeschikt gemaakt worden aan andere bevolkingsgroepen die geen moeite hebben met het uitdragen van hun normen en waarden.] Tsja, als jij bang bent om voor xenofoob uitgemaakt te worden ... ik ben daar in ieder geval niet bang voor, ondanks dat ik zeer vaak opkomt voor onze eigen normen en waarden.

arjenZH
arjenZH14 jan. 2016 - 15:26

[dat is een bijzondere stelling, in het westen zijn we opgevoed met het idee dat de vrouw gelijkwaardig is aan de man, in het midden oosten word men opgevoed met het idee dat de vrouw eigendom is van de man, ontkennen maakt dat niet minder waar,] Jouw reactie Natuurlijk, maar er is niemand die dat ontkent Blijkbaar ontken je het dus wel. Sterker nog je wilt het er niet eens over hebben.

jellevwal
jellevwal14 jan. 2016 - 10:08

De heftige discussies, waarin verwijten als 'linkse kerk', en 'racisten', de emotionele hoofdrol spelen, hebben een heel andere achtergrond dan wordt ingezien. Chomsky, een beroemde VS taalgeleerde, legde het uit 'in elke samenleving is een standaard waarheid, als die niet in acht wordt genomen is er geen discussie mogelijk'. De Peruaan Mario Vargas Llosa zegt ongeveer hetzelfde 'als de grenzen worden overschreden, die een maatschappij aan de waarheid heeft gesteld, ontstaan er problemen'. De misdragingen, door migranten op seksueel gebied, hebben ineens de standaard waarheid, de grenzen, verlegd. Het zal even duren voor we weer de nieuwe grenzen vast staan. Er is ineens kritiek mogelijk op migranten, allochtonen.

1 Reactie
Bob Moon
Bob Moon14 jan. 2016 - 23:35

Maar ook de nieuwe instroom krijgt tesamen met de al aanwezige hoeveelheid moslims de kans het maatschappelijke paradigma te verschuiven in een richtingen die haar apologeten niet voor mogelijk houden.

Albert Einstein
Albert Einstein14 jan. 2016 - 8:59

Als je nog steeds denkt dat Alternative fur Deutschland "uiterst rechtse populisten" zijn en Pegida "fascisten", dan heb je er dus niets van begrepen, of heb je je door de media laten misleiden. Ik zou zeggen, ga eens meelopen met Pegida, en zie dan zelf dat de helft van deze "sexitische" organisatie uit vrouwen bestaat. En realiseer je eens dat de leider van de "sexistiche" AFD Frauke_Petry heet. En dat de leider van het Front National Marine le Pen heet. Dat zijn vrouwen die het dus WEL hebben begrepen.

4 Reacties
jellevwal
jellevwal14 jan. 2016 - 10:11

FN is van mening dat Frankrijk in Parijs moet worden geregeerd, en niet in Brussel. FN hecht dus aan Frankrijk, en aan de Franse cultuur. Dat is eigenlijk alles.

H.Witte
H.Witte16 jan. 2016 - 11:05

Ja, net als mevrouw Florie Rost-van Tongingen ooit.

OlavM
OlavM16 jan. 2016 - 18:38

@Albert Einstein: [Als je nog steeds denkt dat Alternative fur Deutschland “uiterst rechtse populisten” zijn en Pegida “fascisten”, dan heb je er dus niets van begrepen, of heb je je door de media laten misleiden.] Moeilijk te begrijpen dat iemand zulke opzichtige onzin durft neer te kalken. En dan denkt hij ook nog, dat het iets uitmaakt dat ook vrouwen populisten en fascisten kunnen zijn. Arme echte Albert Einsrein. Die draait zich om in zijn graf.

OlavM
OlavM16 jan. 2016 - 18:41

Typefoutje: moet natuurlijk "echte Albert EinsTein" zijn.

HenkieJa
HenkieJa14 jan. 2016 - 8:56

Nu tal van agenten met hun verhalen komen, blijkt opnieuw hoe onvoorstelbaar de bevolking in Europa werd en wordt voorgelogen over de ware omvang van de migrantencrisis. Een agent die werkzaam is bij het opvangen van ‘vluchtelingen’ op het station in München en de grensovergangen in Passau en Freilassing, zegt dat er alleen in het eerste begin van de crisis gezinnen met enige opleiding naar Duitsland kwamen, maar dat inmiddels 95% van de ‘vluchtelingen’ bestaat uit alleenstaande jonge mannen. En hoe het er werkelijk aan toegaat wordt voor het publiek verborgen gehouden. Voorbeeld: een asielzoeker wilde een andere zijn keel doorsnijden. In het politiebericht werd dit ‘toebrengen van gevaarlijk letsel’ in plaats van ‘poging tot moord’. ‘Dat staat beter in de statistieken,’ aldus de agent. ‘In de laatste paar maanden heb ik maar één proces verbaal tegen een Duitser geschreven. De rest waren enkel vluchtelingen.’ Seksueel geweld is aan de orde van de dag. Op het station van München worden vrouwen regelmatig betast en uitgescholden. ‘Als wij hen dan de toegang ontzeggen, schreeuwen ze tegen ons: You are not my police! You are racist!’ Migranten die weigeren mee te werken mogen niet worden vastgehouden, maar moet men laten lopen. ‘Want anders zou dat ‘lichamelijk geweld’ (tegen hen) zijn. Intern betekent dat: liever laten lopen.’ Een agent in Köln luidde de noodklok. ‘We hebben sterkere controles nodig, mee agenten en meer steun van de politiek. Anders komt op zeker moment de grote knal, als die er niet al is.’

Sardar2
Sardar214 jan. 2016 - 3:10

Geweld tegen partner / seksuele geweld tegen een niet-partner (WHO) Rijke landen 23,2% Regio Europa 25,4% Regio Amerika 29,8% Regio Afrika 36,6% Westelijke Stille Oceaan 24,6% Midden-Oosten 37% Zuidoost Azie 37,7%

1 Reactie
JanVG2
JanVG214 jan. 2016 - 13:26

Volgens de VN ligt het percentage van vrouwen dat seksueel belaagd is in Egypte op 99,3% ... http://egypt.unfpa.org/english/Staticpage/3/c94040b0-542a-4a2d-a549-da8756195c6e/Sexual_Harassment.aspx verder is wat onderzoek naar de term Taharrush jamaʿi heel verhelderend ...

Sardar2
Sardar214 jan. 2016 - 3:08

Interessante cijfers: - Uit onderzoek blijken vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf in Europa een groep te zijn die extreem kwetsbaar is voor seksueel geweld - 20% van de vrouwen en 4% van de mannen heeft seksueel geweld meegemaakt voor het 16e levensjaar. - Van de mensen met een verstandelijke beperking heeft naar eigen zeggen 61% van de vrouwen en 23% van de mannen ooit seksueel geweld meegemaakt - Plegers: bij 98% van de vrouwelijke en bij 58% van de mannelijke slachtoffers een man/jongen (of groep) was. Het merendeel van de plegers is een bekende van het slachtoffer. Bij vrouwelijke slachtoffers is de pleger vaak de (ex)partner (23%), een buurtgenoot (11%) of een vage kennis (10%). Bij mannelijke slachtoffers is de pleger vaak een buurtgenoot (12%), een vriend(in) (8%) of vage kennis (ook 8%) http://iturl.nl/snsHJbq

De nuance
De nuance14 jan. 2016 - 0:19

Met alle respect, maar heb nog nooit een stuk gelezen waarin de schrijver zichzelf zo vaak tegensprak. Wilde het eigenlijk niet doen, maar ga toch een poging wagen..ik ben het eens met alles waar het in het artikel gaat om rechten en bescherming van vrouwen en het aanpakken van de daders hiervan, alleen jammer dat dit wordt 'gebruikt' om het politiek juist in te kleuren. 'Het duurde meer dan een week voordat het nieuws over' klinkt als een verwijt en zou het ook moeten zijn, echter op 3 januari is door lokale media al gemeld over de ongeregeldheden. De landelijke media hebben het later opgepakt en hebben daar excuus voor gemaakt. En het kan nog erger, in Zweden hebben politici en media het een half jaar onder het tapijt gehouden om 'rechts' niet in de kaart te spelen. 'Ondanks het feit dat aanvallen op meer dan 100 vrouwen..' Er zijn ten tijde van het publiceren van het artikel al meer dan 500 aangiftes gedaan... waarom bagetalliseren? 'hadden de autoriteiten nauwelijks informatie over de gebeurtenissen' is onjuist, deze informatie was er wel degelijk en hierom is de politie chef ook afgetreden. 'behalve dan dat de slachtoffers de daders omschreven als mannen met een ‘Arabisch en Noord-Afrikaans’ uiterlijk.' Dat is toch de verklaring van de slachtoffers (en politie en getuigen), waarom moet arabisch en noord afrikaans dan tussen aanhalingstekens. Bij 1 verdachte heeft het inderdaad geen toegevoegde waarde, maar als het om georganiseerde actie in meerdere steden gaat heeft het wel nieuwswaarde lijkt mij. 'Rechts, dat met hun seksistische agenda een voortdurende bedreiging blijft voor de veiligheid en rechten van Europese vrouwen' is helemaal nieuw voor mij, welke seksistische agenda heeft rechts? Er wordt aangegeven dat o.a. duitsland een grote rol speelt bij het seksueel geweld tegen vrouwen wereldwijd. wereldwijd heeft ongeveer 36% van de vrouwen seksueel geweld ervaren. In duitsland zelf is dit percentage echter 13%. Op basis van die cijfers zou ik zeggen dat duitsland seksueel geweld importeert. 'We moeten net zo goed aandacht geven aan vluchtelingen als aan onszelf. Er wordt gemeld dat veel migrantenvrouwen in opvangkampen slachtoffer worden van verkrachting door hun mannelijke medevluchtelingen en daar geen verweer tegen hebben.' Nogmaals ik ben het helemaal eens met alles ten aanzien van rechten en bescherming van vrouwen, alleen ontgaat mij de reden om hier een politiek correcte agenda mee te promoten, lees liever een opninie stuk van een vrouw waarin wordt aangegeven hoe we seksueel geweld in kleine en grote kring kunnen verkleinen

3 Reacties
VulpesIdentity
VulpesIdentity14 jan. 2016 - 8:37

Een heldere, goed doordachte, onderbouwde reactie op de onzin van mevrouw Shevchenko (die, vreemd genoeg, haar achternaam deelt met letterlijk de helft van alle FEMEN-activisten). Ik kan daar alleen het volgende nog aan toevoegen: als u wilt weten waarom FEMEN dit soort boodschappen de lucht in slingert, waarom FEMEN bepaalde zaken probeert te relativeren en andere zaken uit probeert te vergroten, dan moet u maar eens opzoeken waar het geld voor de organisatie vandaan komt.

Ultrasnak
Ultrasnak14 jan. 2016 - 11:45

Oh mijn God VulpesIdentity: het is dus waar, FEMEN is een Zionistisch complot? Net als de Islamische Staat dus, zoals ons Yasmina Haifi heeft geopenbaard. Ik dacht al. Vandaar dus dat die arme imams bij die Parijse moslimconferentie over hoe precies het slaan van vrouwen moest worden gemoderniseerd afgelopen september die vervelende Zionistische halfblote mevrouwen wel in elkaar - moesten - trappen, waarmee gelijk een antwoord op de centrale vraag van die conferentie werd gegeven. Ze zijn er ingeluisd door die Eeuwige Joden.

Dikke Pad
Dikke Pad17 jan. 2016 - 1:14

Met enige dank voor deze uitstekende bijdrage :-) U haalt me de woorden uit de mond.

[verwijderd]
[verwijderd]13 jan. 2016 - 22:55

--- Dit bericht is verwijderd —

17 Reacties
Arie Roos
Arie Roos14 jan. 2016 - 7:35

[Hoofddoekjes zijn niet compatibel met het socialistisch gedachtengoed,] Je beseft je, dat het land in Europa met verreweg de meeste extremistische aanslagen het land is dat een hoofddoekjesverbod heeft ingevoerd ?

arjenZH
arjenZH14 jan. 2016 - 8:30

@Arie Roos Wat wil je daar mee zeggen? Dat we moeten wijken voor terreur?

VulpesIdentity
VulpesIdentity14 jan. 2016 - 8:39

Meneer Roos: volgens mij verwart u oorzaak en gevolg. Frankrijk heeft al deze maatregelen juist genomen in een poging het reeds bestaande extremisme te beteugelen. Bovendien: als er een populatie in een land is die aanslagen pleegt als de rest van het land geen maatregelen neemt om deze populatie te appeasen, is die populatie dan wel een verrijking voor het land?

PieterPan3
PieterPan314 jan. 2016 - 8:45

@arie Dus niet toestaan van hoofddoekjes betekent aanslagen? Lekker dan die religie van de vrede.

ronald8
ronald814 jan. 2016 - 8:57

Arie 1) Je gaat niet in op het betoog, maar op de laatste zin. 2) De laatste zin heb je duidelijk niet begrepen, maar toch zie je er een pleidooi in voor een hoofddoekjes verbod en het enige waar jij mee komt is vergelijking die kant noch wal slaat. Omdat ik nu twijfel aan je capaciteiten (of ben je gewoon een stoorzender?) wil ik je het wel uitleggen : De schrijver is zelf links en twijfelt of de culturele aspecten van de islam wel stroken met het socialistische gedachtengoed. Het gebruik van het woord "hoofddoekjes" is hier gebruikt als een metafoor.

omaoeverloos
omaoeverloos14 jan. 2016 - 9:26

@Arie Roos. Turkije heeft het verbod opgeheven, maar helaas nog steeds aanslagen.

Arie Roos
Arie Roos14 jan. 2016 - 10:33

[Arie Roos, inderdaad, dank dat je mijn argument kracht bij zet.] Dit is echt hilarisch. Snap je echt niet dat ik je argument juist ontzenuw ? Het door jou voorgestelde beleid is contraproductief. Een hoofddoekjesverbod helpt helemaal niet tegen radicalisering en aanslagen. Sterker nog, het lijkt erop dat zo'n verbod aanslagen juist aanwakkert.

Arie Roos
Arie Roos14 jan. 2016 - 10:33

[Wat wil je daar mee zeggen? Dat we moeten wijken voor terreur?] Huh ? Hoe kom je daar nu weer bij ?

Arie Roos
Arie Roos14 jan. 2016 - 10:36

[Meneer Roos: volgens mij verwart u oorzaak en gevolg. Frankrijk heeft al deze maatregelen juist genomen in een poging het reeds bestaande extremisme te beteugelen.] Precies ! En heeft het geholpen ? Het lijkt erop, dat het de problemen juist erger heeft gemaakt. - [Bovendien: als er een populatie in een land is die aanslagen pleegt als de rest van het land geen maatregelen neemt om deze populatie te appeasen, is die populatie dan wel een verrijking voor het land?] Waarom is dat uberhaupt belangrijk, eigenlijk ? Die populatie is er gewoon, of het nu een verrijking is of niet.

Arie Roos
Arie Roos14 jan. 2016 - 10:40

[1) Je gaat niet in op het betoog, maar op de laatste zin.] Ja, omdat, zoals je zelf al opmerkt: "Het gebruik van het woord “hoofddoekjes” is hier gebruikt als een metafoor. - [De schrijver is zelf links en twijfelt of de culturele aspecten van de islam wel stroken met het socialistische gedachtengoed.] De schrijver roept op tot ander beleid, en hij suggereert dat het allemaal veel repressiever moet. Ik wijs hem erop, dat de problemen in repressieve landen over het algemeen juist erger zijn, dus dat ik denk dat zijn voorstel averechts zal uitpakken.

Albert Einstein
Albert Einstein14 jan. 2016 - 11:10

Arie Roos is niet meer te helpen.

KnorretjeBig
KnorretjeBig14 jan. 2016 - 11:54

"Je beseft je, dat het land in Europa met verreweg de meeste extremistische aanslagen het land is dat een hoofddoekjesverbod heeft ingevoerd?" Voorbereid in België waar ook een aantal daders vandaan komen. Heeft België een hoofddoekjesverbod mijnheer Roos?

PieterPan3
PieterPan314 jan. 2016 - 15:08

@arrie En natuurlijk vertel je er niet bij dat ook andere religieuze uiringen verboden zijn. Derhalve is het geen repressie naar de islam toe, het is gewoon een simpele afspraak voor beleid van een regering die het secularisme hoog in het vaandel heeft staan. En het is weer die ene religie die neemt dat ze het recht hebben om aanslagen te plegen.

Arie Roos
Arie Roos14 jan. 2016 - 15:46

Ik snap best dat het heel vervelend is voor een heleboel mensen, maar ik kan er weinig aan doen. Frankrijk is het meest anti-Islamitische land in Europa, met zijn hoofddoekjeverbod, banlieu's, en zijn gestook in Noord-Afrika. En Frankrijk is ook het land dat het meest is getroffen door extremistische aanslagen. Dat is niet heel erg verrassend, natuurlijk, maar kennelijk is het voor rechtse mensen verschrikkelijk moeilijk te accepteren ...

arjenZH
arjenZH14 jan. 2016 - 16:42

@Arie Roos "Huh ? Hoe kom je daar nu weer bij ?" Wat bedoel je dan in hemelsnaam? Hierboven schrijf je nog dat het Franse beleid contra productief is, dus blijkbaar aanslagen uitlokt. Als je dan stopt met dat beleid wijk je toch voor geweld?

Haastig
Haastig15 jan. 2016 - 18:15

Arie Roos 14 januari 2016 om 16:46 "Frankrijk is het meest anti-Islamitische land in Europa, met zijn hoofddoekjeverbod, banlieu’s, en zijn gestook in Noord-Afrika. En Frankrijk is ook het land dat het meest is getroffen door extremistische aanslagen." . Dat zou best kunnen. . Heb je een onderzoek dat daar aan ten grondslag ligt: "hoofddoekjes verbod heeft extremisme tot gevolg, leidt tot het doden van joden."? Of is dit nu een onderbuik? Oh, als je een bron hebt, zou ik graag een link zien, anders neem ik aan dat het onderzoek niet bestaat. . Heb je er rekening mee gehouden dat daar (extremistisch terrorisme) meer redenen voor kunnen bestaan: andere (fundamentalistischer) bevolkingsgroepen bv? Of wat je zelf al aangeeft: eerdere inmenging van FR op het Afrikaanse continent? Waarom denk je dat het hanteren van gelijke regels de oorzaak is?

PieterPan3
PieterPan316 jan. 2016 - 4:15

@arie Het was geen hoofddoekjesverbod, maar een verbod op alle religieuze uitingen. Maar alleen die ene religie beantwoord een democratisch besluit. De banlieus, de 750 ZUS (zone urban sensitive) in Frankrijk zijn het gevolg van het importeren van een niet integreerbare cultuur en religie. IS (en de islam) is geen verzetsgroep tegen het westen, maar doet wat de islam al 1400 jaar doet: gebied veroveren, volken onderwerpen en iedereen doden die zich verzet. Niets, maar dan ook echt helemaal niets verklaart de aanslagen op joden, joodse instellingen of onschuldige concertgangers in Frankrijk, maar ook in vele andere landen in de wereld zoals nu weer in Indonesië, anders dan dat het geweld is geïnspireerd op de misdaden van hun profeet.

Rita Blommestyn
Rita Blommestyn13 jan. 2016 - 22:38

Helder wereldbeeld: Ben je geen feminist of progressief, dan moet je wel xenofoob zijn. Meer smaken hebben we niet.

arjenZH
arjenZH13 jan. 2016 - 21:36

Aardige analyse die wordt ontsierd door opmerkingen zoals de "seksistische agenda van rechts" Je kunt vooroordelen niet met vooroordelen bestrijden. De stelling dat Duitsland de afgelopen jaren enorm van de immigratie heeft geprofiteerd lijkt mij wensdenken in optima forma. Zeggen dat je tegen politiek correct denken bent en dan meteen met deze politiek correcte uitsmijter komen. Niet helemaal consequent. Maar het is een begin.

Overdeweg
Overdeweg13 jan. 2016 - 21:13

Waarom blijft links, tegen beter weten in (?), de Islam faciliteren, dat is de enige 'redelijke' verklaring die ik voor die absurde term 'xenofoob' kan vinden. Zou dat dan toch die gemeenschappelijke 'sympathie' voor 'Israël' zijn !?

20202
2020213 jan. 2016 - 21:06

"Het duurde bijna een week voordat het nieuws over de massale aanranding van vrouwen op Oudejaarsnacht in Keulen in de pers en op sociale netwerken verscheen" Politieke correctheid. Iets wat vaker voorgekomen is bij bij soortgelijke gevallen in Engeland, Zweden, enz, en nu dus ook in Duitsland. "Het vormen van een weloverwogen oordeel werd nog extra bemoeilijkt door de xenofobe commentaren van rechtse groeperingen" Het commentaar van xenofobe rechtse groeperingen heeft niets te maken met een weloverwogen oordeel. En dat oordeel moet zjn dat hoofdzakelijk 'vluchtelingen', of ze nu wel of niet voor de status vluchteling in aanmerking komen verantwoordelijk zijn. "Rechts, dat met hun seksistische agenda een voortdurende bedreiging blijft voor de veiligheid en rechten van Europese vrouwen, deed zich plots voor als verdedigers van vrouwen, aangezien zich voor hen zo een nieuwe gelegenheid voordeed om vluchtelingen te bashen. Dit viel samen met een angstaanjagende stilte onder linkse politici " Hoe 'rechts' met de seksisitische agenda een voortdurende bedreiging is voor de rechten van Europese vrouwen valt niet op te maken uit de Keulse gebeurtenissen. Waarom 'linkse' politici stil zijn wel. Die zijn altijd stil als het gaat om problemen benoemen die een relatie hebben met gevoelige gebeurtenissen zoals in Keulen. Of het wordt gebagataliseerd in de vorm van 'victim blaming' zoals de reactie van burgemeester H. Reeker. Niemand heeft iets aan het links-rechts verhaal. Benoem het zoals het is. Niet elke vluchteling draagt schuld maar de schuldigen bevinden zich wel hoofdzakelijk onder de vluchtelingen. Dat is een feit. "Voordat de bom barst moet Europa snel een toepasbaar systeem ontwikkelen" Is de bom al niet gebarsten dan? Want zoals het gelezen wordt is dit 'maar' een incident? Dat systeem had men moeten ontwikkelen voordat men het besluit nam iedereen toe te laten als vluchteling. De oorlog is al 5 jr. bezig. "Het is belangrijk onder ogen te zien en te begrijpen dat de verantwoordelijkheid voor de gepleegde misdrijven, als wel de haat tegen alle vluchtelingen die er het gevolg van is, ook bij ons ligt" Een zeer vreemde stelling. De verantwoordelijkheid van de gepleegde misdaden ligt bij de daders. En zeker niet bij 'ons'. De haat tegen de echte 'vluchtelingen', hoe naief dan ook, moet de daders worden aangerekend en zeker niet de mensen die 'vluchtelingen' hebben opgevangen.

dirtdevil
dirtdevil13 jan. 2016 - 19:56

Tis maar goed dat dit stuk onder het kopje opinie valt. De haat jegens rechts druipt er van af. Er staan wel wat goede punten in (Rekel, ), maar om nou door zo'n artikel heen te slalommen, de rechtse haat ontwijkend is ook weer zoiets. En waarom noemen mensen zich uberhaupt progressief? Wat voor de een een vooruitgang lijkt, is voor een ander een achteruitgang, of een gang naar links, rechts, onder, boven, toekomst of verleden. Ben ik een dimensie vergeten? Maar snel op "reactie plaatsen" drukken ...

1 Reactie
Bob Moon
Bob Moon14 jan. 2016 - 23:47

Je kunt toch echt niet, met de beste wil van de wereld ook niet, een religie gaan beschermen als zijnde helemaal tof en gezond voor de toekomst als progressief zijnde. De term "regressief links" klopt idd als een bus.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos13 jan. 2016 - 19:48

[Wereldwijd heeft ongeveer 36 procent van de vrouwen fysiek of seksueel geweld ervaren. Uit onderzoek blijkt dat de VS, het VK, Frankrijk, Zweden en Duitsland een grote rol spelen in dit geweld] - Nu staan er verder best aardige dingen in dit artikel maar toch...'uit onderzoek blijkt' is zo'n zin die er in gaat als koek maar bij nader inzien toch wat onverteerbaar is. Welk onderzoek? Waar is dat op gebaseerd dan? Welke definitie? Wat is onderzocht (en vooral, wat niet?). India is bijvoorbeeld een land waar seksueel geweld een gigantisch probleem is maar een enorm ondergerapporteerd probleem. Eercultuur, kastensysteem, verstoting, corruptie en familiebanden spelen daar een belangrijke rol in. Er komt nog geen fractie van het seksueel geweld in rapporten terecht om de doodeenvoudige reden dat het niet goed en eerlijk gemeten kan worden. Zo kan het gebeuren dat India relatief laag scoort op seksueel geweld. Het jaarlijkse rapport over geweld in India van de NCRB (binnenlandse zaken) meet alleen maar aangiftes en veroordelingen. Als je weet dat tientallen miljoenen mensen op straat leven en van een lagere kaste zijn dan kun je in ieder geval inschatten dat het geweld echt vele malen groter is. Als een dalith (laagste kaste) aangifte doet (als dat al gebeurd) zal een agent van een hogere kaste de hakken in het zand zetten. Corruptie, fraude en bureaucratie doen de rest. Huiselijk geweld is al helemaal een probleem gezien de sociale structuur van het land. Zonder welvaartsstaat is de Indiër lange tijd vrijwel totaal afhankelijk (sociaal, cultureel en financieel) van de familie. Huiselijk geweld rapporteren betekent verstoting en een aantasting van de eer. Dat afgezet tegen de enorme variatie van onderzoeksmethoden in bijvoorbeeld de VS (dat de ranglijst aanvoert) levert eenvoudigweg betere cijfers op en ook een hogere ranking. Ook West-Europese landen leveren relatief deugdelijke cijfers (kan altijd beter) en zo kan het zomaar zijn dat dit paradoxaal tegen hen en ons gebruikt kan worden. Juist linkse bewegingen maken bewust of onbewust gretig gebruik van deze cijfers om aan te tonen dat we bijvoorbeeld met dubbele maten meten (kijk eerst naar onszelf). Dat doen we inderdaad maar vooral doordat onderzoeksresultaten niet onder gelijke omstandigheden gemeten worden. Dit geld voor veel landen waar vergelijkbare omstandigheden een rol spelen. Het is dus oppassen geblazen om dit soort cijfers zomaar om te zetten en te vergelijken.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen13 jan. 2016 - 19:34

[...gevaarlijke linkse stilte Als feministen en progressieven zwijgen...] Er is op links geen progressieveling meer te vinden vandaar de stilte, op rechts trouwens ook niet meer. Aan beide zijden maken de conservatieven een oorverdovend lawaai.

Sillynder
Sillynder13 jan. 2016 - 19:08

"Voor zijn welzijn heeft Duitsland de verantwoordelijkheid een miljoen nieuwe burgers te helpen de waarden van zijn democratie in zich te integreren, begrijpen en genieten op dezelfde manier waarop het die de in het land geboren burgers bijbrengt." Cultuur en religie zijn vanaf jongs af aan bijgebracht en kun je niet zomaar uit doen als een oude jas. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat mensen niet uit zichzelf kunnen bewegen hun wereldbeeld bij te stellen. Als de primaire wens om Westers gedachtengoed te omarmen echter niet al aanwezig is, dan is het een heilloze zaak, stranden alle pogingen met cursusjes en zal er van integratie geen sprake zijn. Dat hebben we de afgelopen decennia kunnen zien aan de Marokkaanse zuil, de Turkse zuil en restzuilen van Arabische en Noord-Afrikaanse origine elders in Europa. Overigens: die verantwoordelijkheid ligt pertinent *niet* bij Duitsland, maar bij immigranten. When in Rome do as the Romans do. Blijken ze daar niet toe bereid of toe in staat, dan is het wat mij betreft rechtsomkeert (of linksomkeert, kies maar) en op naar een land wat beter bij de wensen van de immigrant past.

pmolenaar71
pmolenaar7113 jan. 2016 - 18:30

In mijn ogen is dit een beetje laffe column van de toch zo radicale femen. Het is een oproep aan progressieven om niet te zwijgen en multiculturalisme en tradities te plaatsen boven het feminisme en gelijkheid. (Maar verder is het een tirade tegen witte mannen en xenofobe racisten.VS, het VK, Frankrijk, Zweden en Duitsland spelen een grote rol in het wereldwijde geweld tegen vrouwen (waar wordt op gedoeld?). Sinds wanneer heeft rechts een seksistische agenda?) Zwijgt Inna Shevchenko zelf ook niet? Wat moeten andere linkse feministen doen, en waarom doet zij dat zelf niet? Waarom doet zij wat alle linkse feministen momenteel doen: Vooral ingaan op algemene feiten/cijfers en vooral benadrukken dat witte mannen evengoed geweld tegen vrouwen plegen?

1 Reactie
yoyo2
yoyo213 jan. 2016 - 19:18

Spijker op de kop! Dit heeft totaal geen niveau. Met als uitgangspunt "feminisme en progressieven" vs. "xenofoben" en 'alle blanke = rechtse mannen zijn ook viezerikken', heeft deze dame de toon gezet voor dit incoherente stukje. . Kennelijk verdient zij meteen aandacht bij lieden die slechts in termen van links vs. rechts kunnen denken en, nu het rondom "Keulen" in Duitsland tot bijltjesdag onder de politiek correcten leidt, krampachtig proberen de zaak waar het om gaat te vertroebelen.

Sillynder
Sillynder13 jan. 2016 - 18:28

"Vluchteling is nooit een synoniem geweest voor ‘heilige’, net zo min als Duits, Frans of Brits dat is." Als je overhaast huis en haard hebt moeten verlaten omdat je voor je leven vreest en dan eenmaal aangekomen in een veilig land het in je hoofd haalt om mensen (in dit geval vrouwen) onheus te bejegenen, dan snap je er als vluchteling echt helemaal niets van. De oplossing is eenvoudig: mensen die zich aanmelden als asielzoeker en ernstig over de schreef gaan per direct vastzetten en na uitzetten van de straf direct uitzetten en tot persona non grata verklaren. Ja, dat houdt vanzelfsprekend in dat er weer aan de grenzen gecontroleerd dient te worden. Dat is de enige manier om te voorkomen dat *alle* vluchtelingen niet meer welkom zijn. Precies wat je dus schrijft: "Maar laten we niet vergeten dat er onder de Keulse aanranders migranten zaten die door deze misdrijven tegen vrouwen, het lot in gevaar brengen van velen die een kans zoeken om te overleven en hun kinderen groot te brengen in een democratie in plaats van de dictaturen van Assad of de Taliban." Het had vrijwel allemaal voorkomen kunnen worden door betere screening in plaats van mensen door Europa laten zwerven. "Als we lafaards blijven en geweld een cultuur of traditie blijven noemen en de noodzaak en mogelijkheden van integratie onderschatten dan schrijven we geschiedenis waar we ons voor moeten schamen." In sommige culturen is geweld het enige waar ontzag voor is. Als thee drinken en een cursus "hoe om te gaan met vrouwen" niet helpt, dan is uitzetting een prima middel en als dat ook niet wil helpen vanwege niet mee willen werken, dan is geweld een prima laatste middel. Wie de rotte appels niet uit de mand wil halen zal spoedig tegen allemaal rotte appels aankijken.

Bismarck
Bismarck13 jan. 2016 - 18:22

De boodschap van dit stuk is goed, alleen jammer van een paar punten. Waarom wordt de wereld ingedeeld in links en feministen aan één zijde, en de rest zijn xenofoben en racisten? En dan deze: "Wereldwijd heeft ongeveer 36 procent van de vrouwen fysiek of seksueel geweld ervaren. Uit onderzoek blijkt dat de VS, het VK, Frankrijk, Zweden en Duitsland een grote rol spelen in dit geweld" Welk onderzoek? Volgens de World Health Organization, waar wel die 36% uit voortkomt, is het percentage van de high-income countries, waar bovengenoemde 4 landen onder vallen 23,2% procent. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/VAW_infographic.pdf?ua=1

Tijgernoot2
Tijgernoot213 jan. 2016 - 18:08

"Rechts, dat met hun seksistische agenda een voortdurende bedreiging blijft voor de veiligheid en rechten van Europese vrouwen" ... is dat zo? Wellicht is dit in het Oekraine van mevrouw Shevchenko het geval, maar afgezien van wat religieuze margepartijen zie ik geen bedreiging voor de veiligheid en rechten van vrouwen.

taylor
taylor13 jan. 2016 - 17:51

Je haalt een stroming binnen die je honderden jaren terug werpen. Je kiept de voorvechters uit de 60er zo bij het vuil.

Driedubbel
Driedubbel13 jan. 2016 - 17:34

Wow. "Rechts, dat met hun seksistische agenda...". Mijn voorkeur hangt licht naar rechts. Hierdoor schrik ik heel erg van deze generalisatie. Misschien is juist dit soort kwalificaties die de linkse stilte niet alleen stil laten zijn, maar vaak ook strategisch erg onhandig.

Muhammed Saeed al-Sahaf
Muhammed Saeed al-Sahaf13 jan. 2016 - 17:32

Haat jegens alle vluchtelingen schrijf je. Volgens mij beseft iedereen heel goed dat niet iedere vluchteling dit soort dingen doet. Dat er echter een sterk verhoogde kans onder vluchtelingen en mensen met een soortgelijke achtergrond is een feit, Keulen en andere steden zijn hier enkel voorbeelden van. Dit is overigens geen typisch rechtse mening, ook links onderkent dit probleem (Enkele uitzonderingen daargelaten, maar die heb je ter rechter zijde ook). Aan het einde kom je echter bij een belangrijker punt wat vaak aangestipt wordt, maar waarschijnlijk vanwege de onmogelijkheid nooit verder uitgewerkt wordt. Namelijk de noodzaak en mogelijkheden voor integratie. Schrijf daar eens een goed onderbouwt stuk over hoe dit voor elkaar te krijgen, dan zijn we ongetwijfeld meteen een flink stuk verder in deze discussie. Een dergelijk stuk met enkel allerlei ontkenningen en beschuldigingen leest vast heel prettig weg voor je medestanders, maar stelt helaas weinig voor en helpt niemand verder.

sjaakie2
sjaakie213 jan. 2016 - 17:16

===En in de beste tradities van het heersende seksisme ontlopen de daders vaak hun straf omdat de wet vereist dat het slachtoffer de gewelddaad moet bewijzen met feiten.==== Dit is waarom iedereen die de rechtsstaat en mensenrechten een warm hart toe draagt westers feminisme zou moeten afwijzen!

MCHover
MCHover13 jan. 2016 - 17:09

Feministen die het opnemen voor islamitische mannen = Staatsbosbeheer die een lans breekt voor pyromanen. En op de achtergrond hopen dat de schade mee gaat vallen.

MarinusCalamari
MarinusCalamari13 jan. 2016 - 16:58

[[[Zoals alle criminelen moeten de Keulse aanranders gestraft en opgesloten worden, ongeacht of ze Duitsers, Amerikanen of Syriërs zijn.]]] Niet mee eens. De status van een aanrander kan (en moet) wel degelijk verschil maken. Als het om dader gaat die vluchteling of asielzoeker zijn, hoef je ze conform de vluchtelingenwet niet op te vangen in je land. Die kun je dus gewoon het land uitzetten, en op wat misplaatst en realiteitszinvrij "rechtvaardigheidsgevoel" in bepaalde politieke kringen, is er geen enkel motief om dat niet te doen. . De vluchtelingenwet noemt natuurlijk niet specifiek aanranding, maar vluchtelingen die een gevaar vormen voor de maatschappij. Wat mij betreft vallen daar alle vluchtelingen onder die (al dan niet sexueel) geweld gebruiken.

kassakijker73
kassakijker7313 jan. 2016 - 16:53

Dit is niet de eerste golf van migranten in het naoorlogse Europa, zeker niet in Duitsland waar de economie en maatschappij al enorm geprofiteerd hebben van het verwelkomen van vreemdelingen". Kan je misschien een bron geven waarin dit wordt onderbouwd? Het lijkt nu zo'n 'fact free' opmerking.

1 Reactie
stokkickhuysen
stokkickhuysen14 jan. 2016 - 12:26

Vroeg de eerste golf om te mogen komen of vroegen wij ze of ze wilden komen?