Joop

De formatie vereist bestuurlijke vernieuwing

  •  
05-05-2021
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
hofvijver

© cc-foto: Rob van der Meijden

Bestuurlijke vernieuwing is het toverwoord in Den Haag. Maar de formatie gebeurt nog op de ouderwetse, achterhaalde manier van werken. Een impasse is het gevolg.
De motie van GroenLinks en PvdA zal hier weinig aan veranderen. Beleidspunten zoals meer investeren in de sociale advocatuur zijn prima. Maar dat verandert niets aan de verhouding tussen kabinet en Tweede Kamer. Verder is het een algemene motie waar niemand echt tegen kan zijn, maar nergens echt concreet wordt. Het volgende kabinet dat met deze motie aan de slag gaat, kan hier alle kanten mee op.
De motie is in die zin meer gericht op het doorbreken van de impasse die door de VVD is gecreëerd. De VVD houdt onverkort vast aan Rutte als premier en zet de Tweede Kamer daarmee voor het blok. Voor een partij met maar 22% van de stemmen, een wel erg ouderwetse manier van politiek bedrijven. Tot zover bestuurlijke vernieuwing vanuit de VVD en weinig vertrouwenwekkend.
Coalitieakkoord Dichtgetimmerde coalitieakkoorden en afgedwongen loyaliteit zijn de belangrijkste knelpunten als het gaat om transparantie en verantwoordelijkheid.
Partijen, huiverig als zij zijn voor electorale schade, willen vooraf het beleid tot op de punt en komma vastgelegd hebben. Zo voorkomen ze verrassingen. Het resultaat is dat het kabinet weinig tot geen bewegingsruimte heeft. Niet bij veranderende omstandigheden maar ook niet bij wijziging van politiek verhoudingen, na bijvoorbeeld Eerste Kamer-verkiezingen. Een ander effect is dat de oppositie weinig tot geen invloed heeft. De coalitiepartijen hebben zich verschanst achter het akkoord en daar heeft de kamer het mee te doen voor 4 jaar. Ook zal het kabinet er alles aan doen om die verhoudingen coûte que coûte te bewaken. Het voortbestaan van het kabinet hangt er vanaf. Hierdoor ontstaat een schizofrene verhouding tussen kabinet en kamer, binnen het kabinet, maar ook tussen het kabinet en coalitiepartijen. Het resultaat van dit alles kennen we inmiddels. Volledig ontspoord beleid.
Dynamisch akkoord Wat wel mogelijk is en de afgelopen jaren op bepaalde dossiers ook bleek, is een dynamisch akkoord vast te leggen tussen kabinet en de gehele Tweede Kamer. Per dossier worden de doelstellingen vooraf vastgelegd, die gebaseerd zijn op brede, wisselende meerderheidssteun in de Tweede Kamer. Een dichtgetimmerd coalitieakkoord is niet meer nodig en de Kamer krijgt veel meer invloed op het komende beleid. De machtsverhoudingen, op grond van aantal zetels, blijven hierbij gehandhaafd. Het biedt partijen veel meer mogelijkheid om per dossier hun invloed en profiel te doen gelden. Dan heb je per definitie een hoofdlijnenakkoord.
Voorzitters en kennis blijven in de Kamer De opstap naar het kabinet wordt door vele Kamerleden als een promotie gezien. De zichtbaarheid wordt groter en is een goede opstap naar een vervolg carrière buiten de politiek. Ook fractievoorzitters hebben die neiging, met name om het Premierschap te verwerven.  Verkiezingsdebatten ontaarden hierdoor elke keer in een wedstrijdje armdrukken tussen de grootste partijen. Elke inhoud gaat hierbij verloren. Personendemocratie is het gevolg. En dat ze als premier of een top ministerschap, ineens een dubbele pet ophebben, wordt voor lief genomen.
Alle fractievoorzitters dienen verplicht in de  Tweede Kamer blijven zitten. Vanuit die positie kunnen  ze hun partijstandpunten bewaken. Zeker als er sprake is van een dynamisch akkoord. De onafhankelijkheid ten opzichte van het kabinet neemt toe, waardoor geforceerd instandhouden van het kabinet tot het verleden behoort.
Benoemingen door Tweede Kamer De premier wordt vanuit de kamer gekozen bij meerderheid, maar kan ook een buitenstaander zijn. Het is een meer zakelijke benadering van het premierschap. En dit  geldt net zo zeer voor de ministers en staatssecretarissen. Stemmingen zijn openbaar en kandidaten dienen te ‘solliciteren’ naar de functie. Conform de wijze waarop dit in de VS gebeurt. Partijen dienen ook terughoudend te zijn om hun beste mensen in het kabinet te plaatsen. Daardoor gaat veel kennis en ervaring verloren voor de Tweede Kamer, wat de controlerende taak aantast.
Toegang ambtenaren Het kabinet wordt doorlopend geconfronteerd met allerlei detailvragen op elk dossier. Dit komt enerzijds doordat de samenleving een sterkere invloed heeft gekregen op de Tweede Kamer. Social media bepalen de waan van de dag. Anderzijds is dit veroorzaakt omdat fracties geen directe toegang meer hebben tot de ministeries en hun ambtenaren.
Deze muur dient weer afgebroken te worden. Fracties en zeker hun voorzitters dienen het dynamisch akkoord te bewaken, waar de individuele Kamerleden met hun fracties, meer op detailniveau werken. Hierdoor kunnen ontsporingen sneller gesignaleerd worden, en leiden tot bijsturing van het beleid. Omdat het akkoord dynamisch van karakter is, hoeft dit niet tot een kabinetscrisis te leiden. Men stuurt het beleid bij binnen de afgesproken hoofdlijnen.
Strafbaarheidstelling Een merkwaardig fenomeen is dat kabinetsleden en de topambtenaren volledige immuniteit genieten. Ook al maken zij zich op beleidsniveau schuldig aan strafbare feiten, tot feitelijke strafveroordeling zal het niet komen. Dat heeft de VVD onder Paars uitonderhandeld.
Er dient weer een strafmaat te komen als kabinetsleden en / of topambtenaren zich schuldig maken aan strafbare feiten. Zonder de dwang van een strafmaat, is de kans op ongewenst gedrag nu eenmaal groter. Hoe goed ze het ook bedoelen.
Burgerraad Frankrijk en Duitsland experimenteren er al mee. Geef burgers directe invloed, naast de Tweede Kamer, om op bepaalde beleidsdossiers direct en volledig invloed te kunnen uitoefenen. Deze burgerraad vervangt dan de huidige Eerste Kamer. De Eerste Kamer is te gepolitiseerd, indirect gekozen en vaak is er sprake van dubbele agenda’s. Senatoren zijn te vaak en te nauw betrokken bij specifieke organisaties, waardoor belangenverstrengeling al snel een feit is.
Het zal een kwestie van vallen en opstaan zijn. Sommige dossiers zijn dermate complex dat de Tweede Kamer hier al vaak vastloopt. Anderzijds kunnen burgers wel makkelijker en sneller leunen op belangengroepen in de samenleving die veel kennis in huis hebben. Denk aan de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (tegen Lelystad Airport).
De vraag is dan of een correctief referendum nog noodzakelijk is. Een burgerraad zou wel de mogelijkheid tot raadpleging dienen te hebben.
Constitutioneel hof Als de huidige Eerste Kamer wordt opgeheven, dient er wel een instrument te komen dat de kwaliteit en juridische houdbaarheid van wetgeving, zowel op nationaal als internationaal niveau, bewaakt. De meeste landen kennen een constitutioneel hof. Dat Nederland dat mankeert is een al jaren een duidelijk democratisch tekort.
Veel van bovengenoemde punten zijn relatief eenvoudig in te voeren. Het dynamisch akkoord is een afspraak die direct gemaakt kan worden. Sollicitaties van kabinetsleden kan bij Tweede Kamer-procedure geregeld worden. Toegang tot ministeries is een afspraak die kabinet en Tweede Kamer zonder problemen kunnen realiseren. De overige punten vereisen (grond)wettelijke wijzigingen. Daar kan het volgend kabinet mee aan de slag.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (43)

beetlejuice150
beetlejuice1505 mei 2021 - 15:08

Leuk hoor, die bestuurlijke vernieuwing. Maar het is vreemd te denken dat dit per revolutie gaat. Misschien een wat onwaarschijnlijke vergelijking: Toen Gorbatjov de perestrojka en glasnost 'afkondigde' leidde dat feitelijk tot zijn ondergang (natuurlijk ook door het economisch faillissement van de Sowjet unie, maar dat terzijde. Hij kon dat allemaal wel willen, maar te veel mensen ontleenden hun status, hun salaris, hun datsja, hun steekpenningen, hun pensioen, enzovoorts aan het voortbestaan van het oude systeem. Hoogst onverstandig om daar zomaar een bom onder te leggen, hoe goed je bedoelingen ook zijn. Ik wil de Nederlandse overheid niet met het oude Sowjet-systeem vergelijken, maar wat ik zeggen wil: veranderingen als deze moeten geleidelijk. Het huidige systeem zit verankerd in allerlei instituties en omgangsvormen die je er niet zomaar uit krijgt.

1 Reactie
LaBou
LaBou 5 mei 2021 - 16:34

"Ik wil de Nederlandse overheid niet met het oude Sowjet-systeem vergelijken..." Je bedoelt dus eigenlijk iets in de geest van: "hier sta ik, ik kan niet anders". Overigens is zo'n bestuursverandering eigenlijk net zoiets als stoppen met een verslaving: geleidelijk werkt niet, je moet cold turkey.

Frans Kwakman
Frans Kwakman5 mei 2021 - 14:32

Als dit het zoveelste excuus is om dit land geen regering te geven te geven dan is dit in mijn een grove fout. De politiek van Rutte t/m Marijnissen zijn fout bezig. Er moet een regering komen. Je kunt niet de mensen naar de stembus roepen en dan al 2 maanden niets doen.

Bert de Vries
Bert de Vries5 mei 2021 - 13:51

De huidige bestuurscultuur is het resultaat van vier decennia vormgeving. Door Lubbers, Kok, Balkenende en Rutte. Ze is inmiddels verankerd en geformaliseerd in instituties, culturen en personen. Die cultuur veranderen vergt tientallen jaren. Gooi de hoop op een snelle verandering maar in de afvalbak. De komende verklaring van Mark Rutte over ingrijpende veranderingen zal daarvoor het bewijs leveren.

Markzelluf
Markzelluf5 mei 2021 - 13:49

Ik verbaas me over dit verhaal van Groen. Hij komt met een hele reeks oplossingen, maar in zijn enthousiasme vergeet hij even te vermelden wat het/zijn doel is van al die oplossingen. Zelfs de kop vind ik cryptisch: vereist de formatie bestuurlijke vernieuwing? Is formatie het doel? Wat doen dan zaken als strafbaarstelling en burgerraden in het betoog? Zo is er veel meer over te zeggen dat niet positief is. Best jammer, want we kunnen in Nederland best wat nieuwe manieren gebruiken om kloof tussen mensen en politiek en tussen mensen onderling te verkleinen. Maar of de voorstellen van Groen daarvoor bedoeld zijn, ik heb werkelijk geen idee.

1 Reactie
The Apple
The Apple5 mei 2021 - 18:44

Ik zou zeggen: meldt je weer als je wel een idee -of zelfs ideeën- hebt.

Jozias2
Jozias25 mei 2021 - 12:51

Dat 'merkwaardige fenomeen' dat Ministers en topambtenaren volledige immuniteit genieten is zo merkwaardig dat het compleet onjuist is. Het klopt dat Ministers op basis van de grondwet enige immuniteit genieten voor hetgeen ze zeggen maar die immuniteit is absoluut niet onbeperkt. Het is beperkt wat er gezegd wordt in het parlement (heet ook parlementaire immuniteit) en dus niet voor hetgeen gezegd wordt daarbuiten (zie Wilders), en ook niet voor andere strafbare feiten (zie Graus). Deze parlementaire immuniteit is er dan ook niet alleen voor Ministers en Staatssecretarissen maar exact zo voor alle kamerleden (vandaar Wilders en Graus). Naast deze parlementaire immuniteit is er geen immuniteit voor topambtenaren. Er is een 'pikmeer arrest' voor wat betreft het handleen van de overheid in unieke overheidstaken maar daarmee kunnen individuele ambtenaren nog steeds vervolgd worden. Daarnaast wordt er net gedaan alsof de Kamer nu buitenspel staat en geen enkele macht heeft. Maar voor de goede orde: Het regeerakkoord wordt niet gesloten door een regering. Een regeerakkoord dynamisch of minder dynamisch wordt gesloten door fracties in de Kamer die gezamenlijk een meerderheid hebben. Het regeerakkoord in welke vorm dan ook is een product van een kamermeerderheid. Hoeveel ruimte er is voor de oppositie is niet aan de regering maar aan de Kamer zelf. Verder is het Amerikaanse voorbeeld waarbij incapabele vriendjes worden benoemd of juist zeer capabele mensen worden tegengehouden door partijpolitiek geen goed voorbeeld lijkt mij. Er is in Nederland ook geen presidentieel stelsel waarbij de Minster President de baas is van andere Ministers of deze kan benoemen of ontslaan. De Kamer besluit of een Minister acceptabel is of weg moet.

8 Reacties
Jozias2
Jozias25 mei 2021 - 12:51

Nog even een link over de parlementaire immuniteit: https://rechtenoverheid.nl/files/2013-09/Drexhage_Drie%20misverstanden%20over%20de%20parlementaire%20immuniteit.pdf

The Apple
The Apple5 mei 2021 - 18:58

Jozias: "het Amerikaanse voorbeeld waarbij incapabele vriendjes worden benoemd of juist zeer capabele mensen worden tegengehouden door partijpolitiek geen goed voorbeeld lijkt mij." De notullen lieten echter zien dat dat in Nederland ook praktijk is en als "sensibilisering" niet werkt. dan wordt je daarna gewoon op een onverkiesbare plaats gezet. De kritiek luidt juist dat in de praktijk de Tweede Kamer uit klapvee bestaat. Nu kun jij wel zeggen dat dat niet zo is, maar zo luidt wél de kritiek.

Jozias2
Jozias25 mei 2021 - 20:36

@apple Wat een onzin reactie. Deze notulen waren uit 2019. Daarna is Omtzigt op de tweede plek op de lijst van het CDA gezet. En daarnaast gaat elke partij over zijn eigen concept kieslijst en stellen de leden van het CDA de kieslijst vervolgens vast. In het verleden (voor de toeslagenaffaire) is Omtzigt zo van een niet verkiesbare naar een verkiesbare positie gezet. En ook al staat iemand op een onverkiesbare plek. Met voldoende voorkeursstemmen en dat zijn er niet eens heel veel. Kan elk kandidaat kamerlid een eigen mandaat in de kamer bemachtigen. De kritiek dat de Tweede Kamer uit klapvee bestaat lees ik niet in het artikel. En uiteraard is dat wel het geval.Van links tot rechts, oppositie en coalitie stemmen fracties identiek en is er weinig tot geen ruimte voor een persoonlijke en vrije keuze. De voorstellen in het artikel veranderen daar helemaal niets aan.

The Apple
The Apple5 mei 2021 - 21:20

Jozias - Nu kun jij wel zeggen dat dat niet zo is, maar zo luidt wél de kritiek.

Minoes&tuin
Minoes&tuin6 mei 2021 - 0:29

Jozia Je wil toch niet zeggen dat dit pas in 2019 het probleem was? Dit is al veel langer aan de hand.

Minoes&tuin
Minoes&tuin6 mei 2021 - 0:35

Jozias Al veel eerder hebben ze Omtzigt afgevoerd. Maar de kiezers besloten anders met hun voorkeursstemmen. Nu konden ze er niet omheen. Hij was een stemmentrekker geworden. Ze hadden hem nodig om überhaupt zetels binnen te halen.

Jozias2
Jozias26 mei 2021 - 9:04

@Minoes Wat is je punt? Er worden bij partijen bij elke verkiezing kandidaten op onverkiesbare plekken gezet. Hoe zou je dat anders willen doen. Dat Omtzigt op een onverkiesbare plaats is gezet was in 2010 en 2012 dus de relatie tussen een 'lastig kamerlid in de toeslagen affaire' en een onverkiesbare plek is er in het geval van Omtzigt niet @apple, Mijn punt is niet dat de kritiek onterecht is. Het klopt dat een groot deel van de fractie stemvee is. Maar mijn punt is dat dit bij alle partijen het geval is, dat het van alle tijden is en dat het noodzakelijk is in een coalitie land en zeker voor kleine partijen die iets willen bereiken voor hun achterban.

The Apple
The Apple6 mei 2021 - 14:55

Jozias: “het Amerikaanse voorbeeld waarbij incapabele vriendjes worden benoemd of juist zeer capabele mensen worden tegengehouden door partijpolitiek geen goed voorbeeld lijkt mij.” Jozias: "Mijn punt is niet dat de kritiek onterecht is. Het klopt dat een groot deel van de fractie stemvee is. Maar mijn punt is dat dit bij alle partijen het geval is" Dus niet, maar toch wel?

P Haan
P Haan5 mei 2021 - 10:40

kandidaten dienen te ‘solliciteren’ naar de functie Dat vind ik wel een boeiende, eigenlijk. Dat zou voor de bewindslieden zelf ook gunstig zijn, dan worden ze niet door het gepeupel als onnozel wegezet omdat mondkapjes te laat zijn. Dan ben je verbaasd dat iemand die zo goed door het gesprek kwam, zo kan falen. En dat is net een andere manier van kijken. Daar haal je de politieke spelletjes ook weer niet uit natuurlijk, als we de VS willen kopieren kan je terug denken aan de genante vertoning bij de meest recente benoeming voor het Hoggerechtshof, maar dan hebben we in ieder geval iets meer beeld dan bij iemand die uit het niets lijkt te komen.

1 Reactie
gimli55
gimli555 mei 2021 - 11:32

En wie gaat de sollicitatie commissie instellen? Wie gaat bepalen volgens welke normen de sollicitanten worden gekozen? Symptoom bestrijding waarbij het weer om de poppetjes gaat, zonder toekomst visie.

Bouwman2
Bouwman25 mei 2021 - 8:58

Een prachtig panorama aan de horizon , maar wel een die altijd zal wijken. De natuur is sterker dan de leer. Neem de christelijke leer maar als voorbeeld. Het is een lang wensenlijstje, Hans Groen. . Het is lastig om die allemaal te belichten. Beperking is dus geboden. Er wordt bij voorbeeld door Hanas Groen gezegd dat de VVD, - dus Mark Rutte- maar 22 procent van de stemmen kreeg bij de TK21 Dat is je beperken tot de rekenkunde. Maar een jokkentje tegen de context. Want die 22 procent vertaalt zich wel in verreweg de meeste Kamerzetels. Er kan in theorie een regering gevormd worden zonder de VVD. Maar de praktijk - los van de emotie - wijst anders uit. Dat er hier geen constitutioneel Hof bestaat is niet pijnlijk jammer, maar is de uitkomst van het oude stilzwijgend besluit daarvan af te zien. Hier bestaat geen Hooggerechtshof, zoals in de VS.of de BRD. Hier wordt aan internationale verdragen getoetst en niet aan nationale arrangementen. . Nederland zit tot over de oren in de EU, en is geen eiland meer. Houd op met het versterken van perifere anti Europese stemmen. Vernieuwing dient geleidelijk te gaan en niet per revolutie. Dit is namelijk geen land van grote gebaren. Het verschijnen uit het niets van een partijtje j als VOLT kan als vernieuwend worden aangemerkt . Dat het ouderwetse collectivisme in kracht luwt kan dat ook .. Nu nog een eind aan de afrekencultuur. proberen te maken kan als weer een stapje naar verandering worden gezien. .. Een kleine stap voor een mens, maar een ware acrobatische polsstokhoog sprong voor de bevolking.

3 Reacties
adriek
adriek5 mei 2021 - 9:59

22 procent, afhankelijk waar je staat is dat ruim een vijfde of bijna een kwart. 34 van de 150 is niet 'verreweg de meeste', het is best een bescheiden hoekje, niet genoeg voor een grote mond. 34 van de 76 zetels voor een meerderheid: zo beschouwd hebben ze 45 procent van de benodigde stemmen, bijna de helft. Uiteindelijk betekent het dat elke twee VVD kamerleden drie anderen achter zijn of haar standpunten moet krijgen voor een meerderheid in de Kamer. Je kunt cijfers op allerlei manieren lezen.

Gerygrr
Gerygrr5 mei 2021 - 10:22

Bouwman, Ik heb de cijfers er bijgehaald van de laatste TK verkiezingen. In totaal waren er 13.293.186 kiesgerechtigde personen. De geldig uitgebrachte stemmen bedroeg 10.422.853 stemmen. Dat aantal is uitgangspunt voor de kiesdeler. De kiesdeler is uitgerekend en bedroeg 69.485 stemmen. Gaan we nu de fractie van de VVD terugrekenen naar het aantal stemmen, dus 34 keer de kiesdeler dan kom je uit op 2.362.490 kiezers. Conclusie: van de kiesgerechtigden, afgerond 13 miljoen heeft 2 miljoen VVD gestemd. Dan wordt het sommetje beschamend. 1 op elke 7 kiezers stemde dus op de partij. Niet het kwart in de kamer moet tellen, maar de stem van het volk! Degenen die per se niet stemmen, afgehaakt en het geloof kwijtgeraakt in eerlijke politiek.

LaBou
LaBou 5 mei 2021 - 10:24

Bouwman ziet dus niets in de voorgestelde veranderingen. Dat leidt alleen maar tot verlies van invloed. En daarmee verlies van de zekerheid dat bouwman in ieder geval gebeiteld zit.

korheiden2
korheiden25 mei 2021 - 8:24

Wel goed verhaal. Ik zou een regeringsakkoord op hoofdpunten zeer toejuichen, net zoals het regeren met wisselende meerderheden. Echter, kleine partijen zien wel in dat sommige van hun belangrijkste punten dan geen meerderheid krijgen. De CU weet dat ze op medisch-ethische vraagstukken geen meerderheid hebben. GL en de PvdA willen gedetailleerde klimaatafspraken omdat er voor strengere maatregelen al evenmin een meerderheid is. Een streng immigratiebeleid idem dito. Dat alles wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de zetels van PVV, FVD en ook wel JA21. Ik voorzie wederom een lange formatie en een lijvig regeerakkoord. Kortom, veel zal er niet veranderen.

8 Reacties
gimli55
gimli555 mei 2021 - 9:16

En natuurlijk ligt de schuld weer bij de usual suspects, je lijkt Raymond wel met de SP. Die drie partijen spelen geen rol in de formatie, de regering heeft het zelf verpest met het lekken door hun eigen Ollongren De lange formatie en het lijvig regeerakkoord ontstaan niet door de 3 genoemde partijen, maar door onderling wantrouwen en overmatige controle zucht van het neoliberale systeem. De 3 partijen zitten en zaten nooit in de regering, de PVV gedoogde, en zijn ook niet verantwoordelijk voor 40 jaar controle en kadaver discipline van de regeringspartijen. daar is het neoliberale smaldeel voor verantwoordelijk, en zeker gezien de resultaten bij de belastingdienst en vele andere plekken in de maatschappelijk noodzakelijke instituten. Het systeem faalt en is niet capabel om oplossingen te vinden voor de fundamentele problemen, dus blijft niets anders over dan overmatige controle en regelzucht om de macht te houden. Het middel is het doel geworden.

Jozias2
Jozias25 mei 2021 - 18:59

@gimli Juist bij de SP en de PVV is er sprake van kadaver discipline. Er is ooit 1 PVV’er geweest die tegen de lijn van de fractie heeft gestemd en bij de SP is dat nog nooit gebeurt.

gimli55
gimli555 mei 2021 - 19:50

En natuurlijk komt Jozias weer met de eeuwige jijbak, je kunt ook moeilijk als oppositie met Rutte meestemmen om de toeslagaffaire mogelijk te maken, of de schade afhandeling van de Groningers te frustreren. Kom eens met inhoudelijke en relevante argumenten, de burger heeft geen last van de kadaverdiscipline van de PVV of de SP. Terwijl de kadaverdiscipline van de regeringspartijen heeft geleid tot de puinhoop bij de belastingdienst, waar uitgebreid voor gewaarschuwd is door de oppositie partijen.

Jozias2
Jozias25 mei 2021 - 21:30

@gimli Je haalt twee dingen door elkaar: 1. Je hebt de politieke keuzes die door partijen worden gemaakt en wat zichtbaar is in het stemgedrag. Daar kun je het mee eens of oneens zijn op basis van de inhoud. Daar heb ik het helemaal niet over. 2. Je hebt de vrijheid van een gekozen kamerlid om 'zonder last of ruggespraak' zelfstandig keuzes te maken in het stemgedrag. Daar waar die vrijheid ontbreekt spreek je van kadaverdiscipline. Ik reageer op jouw beschuldiging van kadaverdiscipline. Ik stel dat kadaverdiscipline niet perse iets is van coalitiepartijen maar juist voorkomt bij oppositiepartijen als de SP en PVV. Dus kritiek vanuit die kant op fractiediscipline bij coalitiepartijen is op zijn minst hypocriet. bron: https://www.parlement.com/id/vh8lnhrs61r7/afwijkend_stemgedrag_in_de_tweede_kamer

Minoes&tuin
Minoes&tuin6 mei 2021 - 0:31

Het is de eigen verantwoordelijkheid van ieder individueel kamerlid wat hij/zij daarmee doet.

gimli55
gimli556 mei 2021 - 7:44

@Jozias Je klinkt als Angela de Jonge, die roemde Andre van Duin om wat hij niet zei. Je herhaalt jezelf en nu herhaal ik me zelf en wijs naar mijn reactie 5 mei 21.50. Die opmerking geldt zeker en ik haal niets door elkaar, je generaliseert en wijst op iets wat weinig invloed heeft op de uitkomst van de stemmingen van de TK. Terwijl dat wel uitmaakt met 1 stem meerderheid. Daardoor krijgt dit kabinet geen aangenomen motie van wantrouwen aan de broek. Dat is kadaverdiscipline, ongeacht of het ook gebeurt bij de SP of PVV. Het is en blijft kadaverdiscipline en jouw opmerking blijft een jijbak.

Jozias2
Jozias26 mei 2021 - 9:27

@gimli, Er zijn 150 individuele kamerleden zonder last of ruggespraak. Elke stem telt net zo zwaar. Dat met een kleine meerderheid een stem van een lid van de coalitiefractie essentieel is en een groot verschil kan maken klopt. Maar de stem van een lid van de oppositie telt net zo zwaar. 1 lid van de oppositie die het standpunt van de coalitie deelt en mee stemt met de coalitie heeft die afwijkende coalitie stem weer op. Het is geen jij bak, jouw verontwaardiging over stemgedrag (de kadaverdiscipline niet de inhoud) bij coalitie partijen is selectief en hypocriet. Het lijkt mij goed om die verontwaardiging in de juiste historische context te zetten want dan zie je dat die nergens op slaat. Zie de link.

gimli55
gimli556 mei 2021 - 15:42

@jozias jij spreekt in algemeenheden en hoe het zou moeten zijn. Ik spreek en schrijf zoals het in werkelijkheid gebeurd, niet zoals het in een moreel en ethisch perfecte wereld zou zijn. Jij schrijft vanuit een kant die voordelig uitvalt voor het neoliberalisme, ik laat je de werkelijkheid zien in alle lelijkheid en corruptie. De repressieve houding waarmee het systeem ongekend onrecht probeert te rechtvaardigen door het in de TK door een meerderheid weg te laten stemmen. Dat is geen democratie, maar autocratie. het machtsmisbruik van een falend systeem. ik ben de irritante spiegel, waardoor je een lelijk beeld ziet van de werkelijkheid. Jij probeert een fantasie wereld te creëren waarin het neoliberalisme een succesvol systeem is voor de happy few. Neoliberalisme is corrupt, repressief, ongekend onrecht en asociaal.

gimli55
gimli555 mei 2021 - 8:14

Deze bijdrage gaat hoofdzakelijk over het beschrijven van de werkelijkheid en de wens tot vernieuwing. Nergens komt het woord verbetering voor, het klinkt als taakstelling wat eigenlijk bezuiniging betekent. Semantisch gebabbel, waardoor niets concreet wordt en alles naderhand kan worden weggeredeneerd. Eigenlijk de gewone gang van zaken. Vernieuwing en aanpassing zijn doel geworden en niet het middel tot verbetering van de principiële zaken, waarvoor fundamentele keuze moeten worden gemaakt. Het volgende kabinet Rutte 4 gaat door op de ingeslagen weg, waarbij veel over vernieuwing gepraat wordt, maar weinig wordt gedaan. Ervaringen uit het verleden en verbroken beloftes zijn een zekerheid voor de toekomst. De voorstellen die de schrijver doet, zijn zoals gewoonlijk gericht op het functioneren van de politiek in het algemeen en de parlementaire politiek in het bijzonder. Het zegt niets over de besluiten van diezelfde politiek, verbetering of verslechtering is onbekend. De politiek is weer met zichzelf bezig, en laat Nederland en de burgers al heel lang aan hun lot over. Vooral gericht op eigen functioneren en niet gericht op in dienst staan van de samenleving. De mogelijke vernieuwing zal niet gericht zijn op een verbetering van de omstandigheden van de burger. Veel gepraat, en weinig wol.

2 Reacties
adriek
adriek5 mei 2021 - 10:52

Mijn eerste reactie in dit soort gevallen is: definieer 'beter'.

gimli55
gimli555 mei 2021 - 11:35

@ Eirda Als er nog niet eens een begin van een bepaling van consensus is genomen, is de rest zinloos. De politiek zal vast roepen, het is complex.

DaanOuwens
DaanOuwens5 mei 2021 - 7:52

Ik geloof niet in dit verhaal. Natuurlijk moet er in het politiek bestuur iets veranderen, maar niet in deze richting. De kamer moet meer toezicht houden en dat is iets anders als meer controle. De kamer moet zich op de hoofdlijnen richten niet op de details. Een kamerlid dat gedetailleerde vragen stelt moet wat anders gaan doen. Klachten afhandelen bij een callcenter oid. Kamerleden moeten niet het werk van de minister overdoen maar boven de minister gaan staan en zijn werkjes controleren. Kamerleden halen hun informatie dan ook niet uit de krant maar uit goed onderbouwde rapporten van de ombudsman, de rekenkamer, het CBS, de verschillende planbureaus en alle andere adviesorganen die de overheid heeft. De kamer stuurt op abstracties niet op casussen. Daar zou ik naartoe willen. Een kamer die meepraat over de strategische keuzes van het beleid en niet over de kleur van de vuilcontainers. Ik weet dat ik niet mijn zin krijg omdat de kamerleden vinden dat ze politiek moeten scoren en omdat het grootste deel van de kiezers vindt dat een democratie werkt als politici zeggen wat zij denken. Maar een kamer die zich bezig zou houden met de Wat? vraag in plaats van de Hoe? vraag zou bijdragen aan een veel beter bestuur.

9 Reacties
gimli55
gimli555 mei 2021 - 9:06

@Daan Ouwens We zijn het vaak oneens, maar hier geef ik je volkomen gelijk.

Klein zonnetje
Klein zonnetje5 mei 2021 - 9:21

Mee eens, beide kamers moeten terug naar hun oorspronkelijke functie en minder bezig zijn met de waan van de dag.

adriek
adriek5 mei 2021 - 9:40

"De kamer moet zich op de hoofdlijnen richten niet op de details." De hoofdlijn: er wordt gefraudeerd met toeslagen, de belastingdienst moet dat aanpakken. Het resultaat in hoofdlijnen: De belastingdienst is (te) voortvarend aan de slag gegaan en heeft de staat vele miljoenen bespaard. De details: enkele tienduizenden burgers zijn onterecht van fraude beschuldigd en door de rigoureuze aanpak van de belastingdienst vaak in ernstige problemen gekomen. Ik ben het niet met je eens Daan: details zijn - soms, vaak - heel belangrijk.

gimli55
gimli555 mei 2021 - 11:40

@ Eirda het probleem is dat het nu alleen nog maar over details gaat, waarbij de details het doel zijn geworden van de politiek. Voorbijgaand aan de discussie over het falende systeem, er is geen debat over het systeem mogelijk. De verdeel en heers techniek van de regerende partijen zorgen daar wel voor. vb. De invoering avondklok. Er is geen inhoudelijk principieel debat gevoerd over de invoering, het verviel tot een half uurtje meer of minder. De details over invulling en niet over het doel wat je ermee bereikt. Van middel naar doel, en dat heb ik vaker gezegd.

Bert de Vries
Bert de Vries5 mei 2021 - 14:07

Kenmerkend voor grote lijnen is de enorme interpretatieruimte die ze bieden. En een enorme interpretatieruimte maakt bijna per definitie elk debat op basis van controle tot een wassen neus doordat je met de meeste argumenten alle kanten op kunt. Voeg daaraan toe dat ook bij controle een Kamermeerderheid nog altijd beslissend is voor de uitkomst en je weet genoeg.

DaanOuwens
DaanOuwens5 mei 2021 - 15:13

@ Eirda Jij schrijft: Ik ben het niet met je eens Daan: details zijn – soms, vaak – heel belangrijk. Nee die zijn altijd geheel onbelangrijk voor de kamer. Er lag al een rapport van de ombudsman, er was al een waslijst van uitspraken van de bestuursrechter. Er lag al kritiek van de raad van state op de door de belastingdienst voorgelegde zaken. Er was al een memo opgesteld waarin de rechtmatigheid van de aanpak van de belastingdienst werd betwijfelt. Alles wat de kamer nodig had was er al. Maar ze handelden er niet naar. De kamer had helemaal niet over de details hoeven praten het was allang duidelijk dat het fundamenteel fout zat. Overigens bij het vaststellen van de controle procedures werd onder andere door de SP al geconstateerd dat het uit de hand zou lopen. Dus de voorspelling dat het mis zou gaan werd al gedaan toen de regeling werd vastgesteld. De kamer moet handelen als ze zien dat dingen fout gaan en zich niet bemoeien met details. Daar zijn anderen voor.

The Apple
The Apple5 mei 2021 - 18:35

DaanOuwens:"Alles wat de kamer nodig had was er al. Maar ze handelden er niet naar." Alles wat de regering/het kabinet nodig had was er al, maar die handelde daar niet naar. De Tweede Kamer heeft "slechts" een controlerende functie. Om die controle te kunnen uitoefenen zal je informatie moeten hebben, cq om informatie moeten vragen. Dat is het eerste probleem, want degenen die die informatie moeten geven, hebben er juist vaak belang bij om niet al te duidelijk zijn waarom niet werd gehandeld in overeenstemming met de verkregen informatie en de adviezen die daarbij werden gegeven. "De kamer moet handelen als ze zien dat dingen fout gaan." Zeker, maar de volgende vragen zijn a) wat dat in de praktijk betekent en b) als dat niet gebeurt, waarom is dat zo? -

DaanOuwens
DaanOuwens5 mei 2021 - 22:14

@ The Apple Jij schrijft: Om die controle te kunnen uitoefenen zal je informatie moeten hebben Als je op mijn tekst reageert doe dat dan nadat je hebt gelezen en begrepen wat ik schrijf. Er staat: Er lag al een rapport van de ombudsman, er was al een waslijst van uitspraken van de bestuursrechter. Er lag al kritiek van de raad van state op de door de belastingdienst voorgelegde zaken. Er was al een memo opgesteld waarin de rechtmatigheid van de aanpak van de belastingdienst werd betwijfelt. Alles wat de kamer nodig had was er al Dus: .. Ze hadden het al. Ze gingen vragen stellen OVER het rapport van de ombudsman. Van Zutphen betreurt dat en verwijt het zich zelf. Hij levert een rapport op en ging ervan uit dat verstandige mensen daar dan verstandige dingen mee gaan doen. Hij concludeerde vorige week dat dit niet het geval was. Hij gaat meer energie besteden aan de follow up van zijn rapporten. Ze hebben blijkbaar niet het effect dat hij beoogt. En dat ligt niet aan zijn rapporten. Dat is wat ik bedoel. Overigens de SP had tijdens de behandeling van de fraudewet al vastgesteld dat het uit de hand zou lopen. De vragen waren al beantwoord. In plaats van keffen had de kamer moeten bijten. Ik hoop dat dit niet weer de zoveelste zinloze discussie met jou wordt. Lezen en begrijpen is niet je grootste kwaliteit. Prima als je het niet met me eens bent maar reageer dan wel op wat ik schrijf en niet op wat jij vindt dat er zou moeten staan.

The Apple
The Apple6 mei 2021 - 15:34

Daan Ouwens wijst er op dat de Ombudsman meer energie besteden aan de follow up van zijn rapporten. "Ze hebben blijkbaar niet het effect dat hij beoogt." Klopt, dat heb ik hem ook horen zeggen, maar dat laat onverlet dat de controlerende taak bij de Tweede Kamer ligt. Ik ben er niet tegen dat de ombudsman dat óók gaat doen, maar ik vraag me wel af in hoeverre dat onder zijn taakomschrijving valt en hoe dat in de praktijk gestalte moet krijgen. Daan Ouwens: “De kamer moet handelen als ze zien dat dingen fout gaan.” Zeker, maar de volgende vragen zijn a) wat dat in de praktijk betekent en b) als dat niet gebeurt, waarom is dat zo? Daan Ouwens: "Overigens de SP had tijdens de behandeling van de fraudewet al vastgesteld dat het uit de hand zou lopen. De vragen waren al beantwoord. In plaats van keffen had de kamer moeten bijten." De vragen werden niet allemaal beantwoord en uiteindelijk was dat één van de redenen voor een motie van wantrouwen, die het niet haalde. Het was overigens niet de eerste motie van wantrouwen die het niet haalde. Hadden de SP en en Wilders misschien nog veel meer en veel eerder moties van wantrouwen moeten indienen (die geen enkele kans van slagen hadden)? De roep om "bestuurlijke vernieuwing" is een gevolg van het feit dat het democratische proces is vastgelopen. Ik zie nog niet hoe jouw commentaren in dat opzicht enig soelaas bieden. Daan Ouwens: “Ik hoop dat dit niet weer de zoveelste zinloze discussie met jou wordt." Geheel in tegendeel: ik neem je volledig serieus en plaats je ook niet bovenaan als het toonbeeld van domheid, ondanks dat je opnieuw begint te schelden. Dus ik stel voor dat je gewoon netjes op mijn vragen en commentaren ingaat. -