Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

De fictie van de PVV over Links

  •  
12-03-2011
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
456 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Rechtse mythes ontzenuwd
Het zal velen wel duidelijk zijn dat de PVV zich weinig aantrekt van harde feiten. Beeldvorming is belangrijker dan de waarheid. De PVV begrijpt het verschil goed tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Het nadeel van altijd maar de waarheid geweld aan te doen is dat op je op den duur door de waarheid wordt achterhaald. Zo ook de hardnekkige mythes over de massaimmigratie.
In een recent kamerdebat met Tofik Dibi moest de PVV toch schoorvoetend toegeven dat er van massa immigratie al jaren geen sprake is. De wet Cohen heeft zijn werk goed gedaan als het gaat om het afstoppen van de grote instroom. De PVV betoogt nog wel dat er veel kansarmen binnenkomen, maar ook dat blijkt een duidelijke leugen te zijn. De kansarmen immigranten die moeilijk integreren blijken gemiddeld na 2-3 jaar al het land weer te verlaten. Het zijn juist de goedopgeleiden die blijven, aldus de integratie monitor.
Hoogleraar Leo Lucassen maakt via zijn website vijfeeuwenmigratie.nl korte metten met de mythes die de PVV constant verspreid over de oorzaken van de grote immigratie instroom:
1. Dat Nederland wordt bedreigd door massa-immigratie en dat massa-       immigratie per definitie slecht is voor een samenleving 2. Dat de ‘linkse kerk’ de deur wagenwijd heeft opengezet voor laagopgeleideimmigranten uit Moslimlanden 3. Dat het minderhedenbeleid in de jaren 80 en 90 een links cultuur relativistisch experiment was en Nederland in de greep was van een multiculturele psychose, waardoor de integratie juist ernstig is vertraagd.
Mythe 1
Sinds de invoering van de wet Cohen is de migratie gedaald van bijna 50.000 onder rechtse kabinetten naar een negatief saldo van 6000 in 2006.
Het rapport van onderzoeksbureau Nyfer nam een wel heel ruime definitie van het begrip migratie om toch vooral Wilders zijn rapport te geven waarmee hij andere partijen kon afbluffen. Zelfs Rutte nam in de verkiezingscampagne dit rapport als uitgangspunt. Wie echter kijkt naar de cijfers van het CBS, welke mede gebaseerd zijn op de gegevens van de IND, komt tot een geheel andere conclusie. Zowel Wilders als Rutte hebben de zaak bedonderd.
In de cijfers zitten namelijk ook asielzoekers. Daarvoor gelden andere procedures en wetgeving. Daarbij zijn we afhankelijk van internationale wetgeving. De resterende groep immigranten blijkt overwegend hoog opgeleid. Precies de groep die Rutte juist wilt binnenhalen.
De werkelijke massa immigratie is de instroom vanuit andere EU landen. Arbeidsmigranten zogezegd. Echter deze groep kan niet gebruik maken van sociale regelingen en vertrekt zodra het werk over is. Van werkverdringing door deze groep is nauwelijks sprake. Zij doen vaak werk waarvoor geen autochtonen werknemers te vinden zijn.
Dat immigratie slecht zou zijn voor Nederland is feitelijk nooit aangetoond. De PVV schermt altijd wel met allerlei bedragen zoals in het rapport Nyfer, maar die dit zijn wel heel eenzijdige doorrekeningen zoals Nyfer ook heeft toegegeven. Als je namelijk alleen kijkt naar inkomenspositie, dan valt het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking af en is onrendabel. Om even terug te gaan in de tijd. Tijdens de Gouden Eeuw heeft Nederland volop kunnen profiteren dankzij immigranten die onze schepen bevolkten en ook in de steden zorgden voor ambachtelijk werk.
Mythe 2
Volgens de PVV heeft de linkse kerk de deur wagenwijd opengezet voor immigranten. Een grotere verdraaiing van de werkelijkheid is er haast niet. Tijdens de jaren zestig en zeventig waren de PVDA en vakbonden totaal niet gediend van immigranten. Links was toen bang voor werkverdringing en had zeer strenge voorwaarden gesteld aan immigratie. Na 2 jaar diende de immigrant weer huiswaarts te keren. Ook speelde voor de PVDA dat zij een beleid van bestedingsondersteuning uitvoerden. [Galbraith] Daardoor was de nederlandse werknemer duurder geworden voor ondernemers. Het openzetten van de grenzen zou een enorme werkeloosheid onder de autochtone bevolking veroorzaken. Daar was Den Uyl zich van bewust en hield de deur dicht.
Het zijn juist de rechtse partijen geweest die onder druk van ondernemers deze regels hebben versoepeld[kabinet van agt – wiegel] De ondernemers waren maar al te blij met deze goedkope krachten en waren niet gelukkig met het feit dat een werknemer al na 2 jaar terug moest. Eventuele investeringen in de buitenlandse werknemer werden hierdoor teniet gedaan.
De confessionele partijen, de voorlopers van het CDA, drongen aan op het toestaan van gezinshereniging omdat het gezin heilig is. Het gezin is voor confessionele de hoeksteen van de samenleving en de vreemdelingenwet mocht dat niet beperken.
Zodoende werd op 2 manieren de deur opengezet door Rechts nederland. De VVD liet de immigranten langer blijven en het CDA zorgde ervoor dat de vrouwen en kinderen konden overkomen naar Nederland. Daarmee legde deze 2 rechtse partijen de basis voor het integratie drama. Met Links had dit allemaal weinig te maken.
Mythe 3
Dat de integratie is mislukt door Linkse experimenten berust ook al niet op feiten. Er was ten eerste sprake van brede steun onder de 2e kamer, waarbij het beleid vooral was gericht op het wegwerken van achterstanden. Ten tweede werd dit beleid ingevoerd door de rechtse kabinetten na Den Uyl. Dus de kabinetten van Agt/Wiegel waren hiervoor verantwoordelijk. Zo werd de Minderhedennota uit 1983, met de bekende slogan ‘Integratie met behoud van de eigen identiteit’ onder verantwoordelijkheid Hans Wiegel, destijds minister van Binnenlandse Zaken, naar de Kamer gestuurd.
Het liberaal manifest uit 1981 vertolkte het beleid waarop nu zoveel kritiek is: „De overheid dient aan culturele minderheden een zo groot mogelijke gelegenheid te geven tot integratie in de Nederlandse samenleving en daarbij dient hun recht op behoud van een eigen culturele identiteit te worden veilig gesteld.“. Dit is dus het standpunt van de VVD onder Wiegel. Deze verklaring werd opgesteld nadat al bekend was dat de immigranten niet huiswaarts zouden keren. Het is dus de VVD geweest die de multiculturele samenleving breed uitdroeg en aanmoedigde.
In 1981 verklaarde de toenmalige VVD minister van Onderwijs en Wetenschappen:
Ik heb ervoor gestreden dat hiervoor extra geld beschikbaar kwam en regelgeving tot stand kwam. Ik was en ben erg vóór de minderheden. Ik heb destijds gezegd en ik zeg het nog, het mag voor de kansen van een kind niet uitmaken of het uit Alkmaar of Ankara komt.”
Gedurende zijn lidmaatschap voor de VVD in de 2e kamer werd het beleid van de VVD in deze, gesteund en uitgedragen door Wilders. Hoe anders is de opstelling van de PVV nu. Nu kan het zijn dat Wilders tot inkeer is gekomen, al vindt Bolkestein dat hij geradicaliseerd is. Het blijft verbijsterend dat meningen tot feiten worden verheven en er weinig tegengas is in de media om dit tegen te spreken.
Het stuk van Lucassen maakt zaken een stuk duidelijker en ontzenuwd haarscherp de mythes die door rechtse partijen krampachtig in stand wordt gehouden. Het nemen van enige verantwoordelijkheid voor het eigen beleid en handelen is voor rechtse partijen not done. Liever geven ze de schuld aan derden. In dit geval linkse partijen.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.