Joop

De Europese Unie heeft wat uit te leggen over de Brexit

  •    •  
04-01-2019
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
11300349426_aa279a4b7e_b
Hadden, gezien het bredere belang en de grensoverschrijdende gevolgen, de Britten het besluit tot een Brexit wel autonoom mogen nemen?
De wanorde die door manipulatie en onvermogen in het Verenigd Koninkrijk is ontstaan en die weinig goeds zegt over het inzichtelijk vermogen van de politici aldaar mag dan in de eerste plaats door de Britten zelf veroorzaakt zijn, de Europese Unie heeft, niet in de laatste plaats gezien de gevolgen die de Brexit heeft voor de andere lidstaten en haar burgers, ook wel wat uit te leggen.
Uittreding Die gevolgen zijn immers groot: de economische schade voor bijvoorbeeld ons land kan volgens de overheid tot 2030 oplopen tot 10 miljard Euro. Daarnaast brengt de Brexit ook veel onzekerheid met zich mee voor de vele in het VK woonachtige Nederlanders en andere buitenlanders uit EU-landen voor wie de verblijfsstatus drastisch zou kunnen veranderen. Denk daarbij niet enkel aan verblijfsduur, maar ook aan iets als uitbetaling van uitkeringen en pensioenen en het arbeidsrecht. Over allerhande zaken zullen nieuwe overeenstemmingen moeten worden bereikt met nog altijd de kans dat er een ‘no-deal Brexit’ komt. De gevolgen zullen dan in de persoonlijke levenssfeer van de vele buitenlanders in het VK dramatisch zijn.
Alle gevolgen voor de gehele EU en haar bevolking overziend is de vraag legitiem of de Britten het besluit tot uittreding wel autonoom hadden mogen nemen. Landen die lid worden van de Unie leveren vanwege een breder belang een deel van hun autonomie in en dragen vanaf dat moment mede verantwoordelijkheid voor de Unie als geheel en daarnaast verantwoordelijkheid naar de afzonderlijke lidstaten. Het VK had op die verantwoordelijkheid gewezen moeten worden en op basis daarvan had de Unie betrokkenheid bij referendum en de uitvoering daarvan moeten afdwingen. Vooral ook omdat het zich al vrij snel liet aanzien dat de Britse politiek ‘slechts’ op basis van het meerderheidsbeginsel zou gaan acteren.
Essentie Onze moderne democratie zoals we die hebben doorontwikkeld gaat heel wat verder dan de interpretatie door de oude Grieken en daarin is de bescherming van minderheden een grondbeginsel geworden. De essentie van een democratie is niet dat de meerderheid beslist, maar dat de meerderheid bij besluiten zoveel mogelijk ruimte laat aan minderheden. Aan dit beginsel wordt vanuit machtspolitiek steeds meer geknaagd, iets dat ook overduidelijk bij het referendum over de Brexit is gebeurd.
De Europese Unie had over de democratische gang van zaken in het VK moeten waken en vanuit het brede belang nooit mogen accepteren dat de Britten een significant deel van haar bevolking het bos in ging sturen. Zij had bij de Britten moeten afdwingen dat een eventuele uittreding op zijn minst gebaseerd zou moeten zijn op een groot en stabiel draagvlak en had zich daarmee bovendien wellicht harder kunnen maken voor ook de belangen buiten de Britse grenzen.
Laten we hopen dat de Unie zichzelf snel het gereedschap verschaft dat al te gemakkelijk en te lichtzinnig handelen van lidstaten, vooral als daarmee schade wordt gedaan aan de overige landen, kan voorkomen.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (95)

Joop Schouten
Joop Schouten6 jan. 2019 - 10:30

'Zij had bij de Britten moeten afdwingen dat een eventuele uittreding op zijn minst gebaseerd zou moeten zijn op een groot en stabiel draagvlak en had zich daarmee bovendien wellicht harder kunnen maken voor ook de belangen buiten de Britse grenzen.' Dit geldt voor de poltiek in het algemeen. Lokaal, proviciaal en landelijk. Alle samenlevingen raken gepolariseerd.

DenFlexwerker
DenFlexwerker5 jan. 2019 - 22:16

"De Europese Unie had over de democratische gang van zaken in het VK moeten waken en vanuit het brede belang nooit mogen accepteren dat de Britten een significant deel van haar bevolking het bos in ging sturen. Zij had bij de Britten moeten afdwingen dat een eventuele uittreding op zijn minst gebaseerd zou moeten zijn op een groot en stabiel draagvlak en had zich daarmee bovendien wellicht harder kunnen maken voor ook de belangen buiten de Britse grenzen." Het is mij al eerder opgevallen dat dhr. Witte regelmatig zaken schrijft maar de precieze uitwerking of implementatie weg laat en de gevolgen daarvan. Dat is precies waarom dit verhaal theorie leuk lijkt maar in de praktijk een nare geest uit de fles laat. De eerste vraag gaat over de middelen die de EU had moeten inzetten. Eerst al een puntje: het Brexit draagvlak binnen het UK is minimaal beter dan ons draagvlak waarmee onze regering het verdrag van Lissabon. Het Engelse parlement stemde in met de Brexit en een meerderheid van de Engelse bevolking stemde in. Maar het verdrag van Lissabon was voor 90% de oude EU grondwet die onze bevolking verwierp maar in een nieuwe kaft en door het kiezersbedrog van Wouter Bos, er toch door kwam. Maar goed, hoe wil de schrijver de Britten van de Brexit afhouden? Zachte middelen werken snel averechts. Als je een parlement gaat zeggen dat ze niet de macht mogen nemen een referendum over de brexit uit te schrijven, dan wordt het antwoord: dat mogen we wel en laten we zien. Het referendum zacht beïnvloeden werk snel tegen je: het brexit-kamp zal, terecht roepen dat de EU inderdaad de baas wil spelen in het VK. Het remain kamp zal met dit soort vrienden geen vijanden nodig hebben. Wil de schrijver een hardere aanpak: we zetten het Britse parlement buitens spel, wat illegaal is. Of vliegen we Mugabe in voor advies zodat, na wat verdwenen stembussen, remain duidelijk won. Maar bovenal, hoe voorkom je escalatie. Want als je de baas gaat spelen in andermans land, dan wordt het, uiteindelijk, burgeroorlog of een tank op elke straathoek. Verder is de manier van denken van de schrijver nog al eng. Stel een groep soevereine landen heeft een relatie of verdragen en een land wil dat minderen. Dan mogen, volgens de beredenering van de schrijver, de andere landen bepalen of dit tegen het doel van die belangen/relatie in gaat en ingrijpen. Dit ongeacht de soevereiniteit of inhoud van die verdragen. Trump gaat dit zalig vinden. Jij, als Nato-lid, verzwakt de Nato door niet genoeg aan je leger uit te geven. Dus mag Trump je dwingen. Enne, Nato verlaten: dacht het niet want dat is weer een verzwakking. Verder is het belang van de schrijver economie, ofwel grote geld. Dit betekend dat elke groot land, waarmee het handel drijft, zo omwille van het grote geld, elke land met verdragen, tot provincie kan verklaren. "De essentie van een democratie is niet dat de meerderheid beslist, maar dat de meerderheid bij besluiten zoveel mogelijk ruimte laat aan minderheden". Hier schiet de schrijver in eigen doel. Zijn de Britten geen minderheid in Europa dan? Zou dan niet juist die essentie zijn om je neer te leggen bij die minderheid en een vriendelijke deal aan te bieden? Zelfs Canada, nooit lid geweest, krijgt een vriendelijkere deal. Die deal zou zo rond zijn en de schade voor beide partijen, minimaal. Maar de EU blijkt hier juist zijn ijzeren economische te ballen. Want netto betalers mogen niet weg. Maar ook de Griekse regering is ook op zo'n manier buiten spel gezet. De EU lijkt juist al die essentie te missen. Daarom is het juist niet te "hopen dat de Unie zichzelf snel het gereedschap verschaft dat al te gemakkelijk en te lichtzinnig handelen".

3 Reacties
H.Witte
H.Witte6 jan. 2019 - 10:34

n Nederland en overigens ook in tal van andere landen kennen we het principe dat in geval van grondwetswijzigingen er sprake moet zijn van 2/3 meerderheid. Het uittreden uit de Unie ligt, gezien het brede en gewichtige en vooralsnog onherroepelijk effect in dezelfde sfeer. De meeste maatregelen van overheden laten zich na voortschrijdend inzicht of door gewijzigde omstandigheden redelijk gemakkelijk terugdraaien. Dat geldt bepaald niet voor zoiets als een Brexit en daarom moeten dergelijke voornemens zeer breed gedragen zijn zodat er niet breed onrust en onbehagen zal ontstaan. Zoiets heet zorgvuldig besturen. De EU moet er dus naar streven overeenstemming te krijgen over een breder draagvlak. De landen mogen dat van elkaar verlangen gezien de gevolgen voor de afzonderlijke lidstaten.

DenFlexwerker
DenFlexwerker6 jan. 2019 - 12:25

@Henk Witte: dan had dat 2/3 ook moeten gelden voor het intreden en voor ieder verdrag waarin de lidstaten significant meer macht aan Brussel af staan. Daar geld dat immers ook voor. De Brexit is immers een correctie op dat gebrek aan draagkracht. "De EU moet er dus naar streven overeenstemming te krijgen over een breder draagvlak. De landen mogen dat van elkaar verlangen gezien de gevolgen voor de afzonderlijke lidstaten". Mooie theoretische woorden maar of dit in de praktijk haalbaar is. Tot nu tot heeft de EU een simpel antwoord op het gebrek aan draagvlak: de vlucht vooruit. Het wachten is op de grote correctie van de kiezers die er aan komt. Ja, ik heb een oplossing. De E.e.g. had een groot draagvlak. Vriendschappelijk handelen vond iedereen prima. Maar mensen wonen het liefst in een sterk land met losbandige samenwerking. Daarom is zorgvuldig bestuur de EU ontmantelen: terug naar de e.e.g is de echte vooruitgang.

Klaas Punt
Klaas Punt6 jan. 2019 - 18:34

Ik ben het eens met DenFlexwerker. Terug naar de EEG standaard, zonder de dictatoriale trekken van die EU. En op regionale basis, datwel. Helaas heb ik het gevoel dat dit volledig onbespreekbaar is in de hogere echelons van die EU. Teveel machtverlies.

HM van der Meulen
HM van der Meulen5 jan. 2019 - 20:02

"De essentie van een democratie is niet dat de meerderheid beslist, maar dat de meerderheid bij besluiten zoveel mogelijk ruimte laat aan minderheden." Dat soort uitspraken gaat geheel voorbij aan de werkelijke essentie van de democratie: de controle van de macht. Hoe sterker de centralisatie van die macht, des te moeilijker het is om ze te controleren, dat is nu precies de klacht van zeer veel burgers, al wordt ze zelden zo geformuleerd. Dit soort plannetjes bieden slechts een opening aan 19e eeuws superioriteitsdenken en xenofobie, als middel om de controle op de macht terug te winnen..

6 Reacties
johannn2
johannn26 jan. 2019 - 10:58

HM, Wat Henk Witte bedoelt is, dat een meerderheid - ondanks die macht -minderheden wel tot hun recht moet laten komen, dus moet blijven zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen. Het andere uiterste is, dat een meerderheid een minderheid niet mag ontrechten. En stel dat hun meerderheid daar groot genoeg voor is de minderheid niet mag vervolgen en in het gevang gooien. (Met een tweederde meerderheid zou dat technisch gezien kunnen.). .

HM van der Meulen
HM van der Meulen6 jan. 2019 - 13:18

Denk je nu echt dat ik niet begrijp wat Henk de Witte bedoelt?

HM van der Meulen
HM van der Meulen6 jan. 2019 - 14:03

Ik zal het nog eens anders formuleren: het is onverstandig en zelfs gevaarlijk om steeds meer bevoegdheden te verlenen aan instanties en/of personen in een situatie waarin sprake is van een "democratisch tekort". Het is juist de essentie van de democratie dat je slechts bevoegdheden afdraagt op voorwaarde dat een dergelijk tekort niet bestaat, dwz de macht om die bevoegdheid in te zitten controleerbaar is en met garanties omgeven. Een van die garanties is dat minderheden zullen worden gerespecteerd. Maar hoe wil je die garantie afdwingen als de macht niet controleerbaar is? Mooie intenties hebben we niets aan, want de democratie is geen nieuwe vorm van "verlicht (of tolerant) absolutisme" en de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Bijna altijd als conservatief nationalisme de kop op steekt is dat een reactie op het democratisch tekort (omdat "wij" tegen zijn en er niet naar "ons"wordt geluisterd), terwijl dat nationalisme niet de oplossing biedt, maar integendeel vaak het voertuig is van autoritaire tendensen. Kortom, Henk Witte verklaart een -belangrijke- bijzaak tot hoofdzaak (essentie), om een idee te promoten dat in flagrante strijd is met de hoofdzaak.

H.Witte
H.Witte6 jan. 2019 - 14:09

Beste HMvanderMeulen In verreweg de meeste gevallen gaat het om een meerderheid van vijftig plus.... U hoeft dus geenszins benauwd te zijn voor een niet meer goed te controleren macht. Maar waarom reageert u niet op de werkelijke inhoud van mijn stelling en die is dat je bij besluiten, zoals bij grondwetswijzigingen nu al het geval is, die niet of nauwelijks zijn terug te draaien een breder draagvlak moet hebben. Dat lijkt me volstrekt redelijk en kennelijk denkt men daar - zie die grondwetswijzigingen - op rechtstatelijk niveau ook zo over. Ik signaleer in het algemeen vooral veel tegenwerping - onwaarachtig snel - en weinig meedenken respectievelijk voortborduren op.

HM van der Meulen
HM van der Meulen6 jan. 2019 - 18:49

Henk Witte schreef onlangs nog: "Verkiezingen en democratische beginselen ten spijt; het neoliberale fundament voor vernieuwd feodalisme zal helaas niet met demonstraties en vreedzame protesten afgebroken kunnen worden als deze niet heel massaal en vasthoudend zijn." Maar gelukkig hoor ik nu dat ik -ondanks het neoliberale fundament voor vernieuwd feodalisme- geenszins meer benauwd hoef te zijn voor een niet meer goed te controleren macht. Double-think in optima forma. Maar ik wil wel meedenken hoor... De stelling is "dat je bij besluiten (..) die niet of nauwelijks zijn terug te draaien een breder draagvlak moet hebben." OK, maar dan wel vooraf en niet achteraf. Ik betwijfel overigens wel of de EU er dan ooit gekomen was, ondanks alle leugens die toen werden opgehangen om dat als een smakelijk hapje te presenteren. En nogmaals: de democratische controle van de macht zou dan wel gewaarborgd moeten zijn en elk "democratisch tekort" synoniem met een veto.

Hiltermann
Hiltermann14 jan. 2019 - 20:17

@ Henk Witte, Je signaleert veel tegenwerping. Steek de hand dan eens in eigen boezem. Jouw plan van 2/3 meerderheid doet de democratie op zijn grondvesten schudden. Besluiten worden genomen bij meerderheid. De Brexit is het resultaat van een raadgevend referendum. In Engeland respecteert de regering de uitslag van een referendum. Dat is in Nederland wel anders. Een 2/3 meerderheid voor besluiten die ingrijpende gevolgen hebben. Wie bepaalt welke die kwesties zijn die daarvoor in aanmerking komen? In Nederland is de beveiliging tegen overhaaste besluiten die de grondwet betreffen nog sterker. Grondwetswijzigingen zijn pas mogelijk nadat er een 2/3 meerderheid voor is in twee opeenvolgende kabinetten. Uittreding uit de EU is al haast onmogelijk, maak het niet nog moeilijker door uittreding ook nog af te laten hangen van toestemming van de EU. Na de Brexit is het onwaarschijnlijk dat er nog een lidstaat het avontuur wenst aan te gaan om uit de EU te treden. De gevolgen van de Brexit worden zwaar overdreven. Er komt weet flink wat ambtenarij bij het in en uitvoeren bij. Ik heb de periode nog meegemaakt in Engeland dat alles langs de douane moest. Veel tijdverlies maar een noodzakelijk kwaad waaraan transporteurs niet konden ontkomen. De handel gaat gewoon door 10 miljard verlies is een slag in de lucht, nergens op gebaseerd.

toshiba
toshiba5 jan. 2019 - 11:43

Henk wil dus de soevereiniteit van lidstaten aan banden leggen. dat riekt inderdaad, zoals roy zegt, naar dictatuur. het probleem is niet alleen UK Henk maar europa ook. de onverzettelijke en hardvochtige houding van Europa, het afstraffen van engeland als voorbeeld van anderen, is mede verantwoordelijk voor de economische schade. zoals ook de zuid europese landen werden afgestraft en gedwongen werden tot excessief neoliberaal bezuinigen terwijl elke econoom op deze planeet dat hartgrondig afraadde. het probleem is de arrogantie van rechts neoliberale partijen, hier in NL vertegenwoordigt door vvd, cda en sgp

8 Reacties
H.Witte
H.Witte5 jan. 2019 - 12:01

Beste toshiba Vraagje: heeft het aan banden leggen van de autonomie van de vroegere graafschappen Friesland, Holland, Gelre, het Bisdom Utrecht en het hertogdom Brabant geleid tot de dictatuur Nederland? Of is hier sprake van koudwatervrees.

Ozon
Ozon5 jan. 2019 - 12:39

Henk, Krijgen we een 80-jarige oorlog in het verschiet zodat we daarna een prettig groot rijk hebben? Een groot rijk kan best dictatuur-vrij zijn; maar de vraag is hoe prettig de vorming ervan is als die met geweld tot stand moet komen. Veel grote rijken komen/kwamen alleen door geweld en afgedwongen samenvoegingen tot stand en in die betreffende tijd oa letterlijk door huwelijken... Zelf vind ik de optie “scheiding” een prettige; ik ben niet zo van gedwongen huwelijken of huwelijkse gevangenschap. Dat geldt voor mijzelf als mens, maar ook voor mijn opvattingen over mijn land. Mind you, ik ben voorstander van de EU. Ik ben overigens wel tegenstander van de expansiedrift van de EU; ik had graag een kleinere EU gezien met directere aansturing. Ik ben ook tegen stompzinnige uitgaven door de EU, verhuizingen naar Straatsburg is daar maar een klein voorbeeld van, idiote subsidies een ander. Afgelopen week kwam er weer een mooi voorbeeld van: een stadion subsidiëren in een gehucht, waar de elementaire riolering nog niet op orde is: geeft de subsidie eerst daar aan uit...

kweenie2
kweenie25 jan. 2019 - 13:09

@Henk Witte Onvergelijkbaar. De staten van die tijd waren nachtwakersstaten, ze deden sowieso niet zoveel. En naar ik me kan herinneren (maar hopelijk weet Han hier meer van), waren de andere provincies niet altijd blij met de hegemonie van Holland. En dan ook is de situatie zo dat Frankrijk en Duitsland in een Europese democratie een te groot gewicht hebben. Die komen voor hun eigen belangen op, en de rest kan stikken. Zie Frankrijk met zijn boeren, zie Duitsland met hun verzet tegen strengere Europese normen voor auto-uitstoot om hun eigen industrie te beschermen.

Jansen7
Jansen75 jan. 2019 - 13:33

@Henk Witte: het waren allemaal geen democratische bestuurslagen. Dus onduidelijk waar je met de vergelijking naar toe wil. Groningen heeft wel meegemaakt (en machteloos geklaagd) tot 2000 dat Nederland wel alle gasbaten naar zich toetrok maar dat Groningen er heel weinig voor terugkreeg. Dus ja, je krijgt geen Stalin bij overdracht aan hogere laag, maar je verliest zeker inspraak en zeggenschap.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten5 jan. 2019 - 14:39

Niet naar dictatuur.. Maar er was wel een vrij forse externe ingreep - verscheidene buitenlandse interventies - voor nodig om van Nederland daadwerkelijk een eenheidsstaat te maken: de over elkaar buitelende Franse inval, Bataafse Republiek, omvorming tot koninkrijk door een externe - jawel - dictator, namelijk Napoleon , annexatie en toen een extern opgelegde Groot-Nederlandse eenheidsstaat, geplant door externe monarchen - waar de helft in 1830 van afscheidde. (ik heb het even niet over de wingewesten Brabant en Drente). Dat lijkt me niet echt een model om naar te streven. En dat terwijl de Republiek al flink op weg was naar de eenheidsstaat na meer dan twee eeuwen behoorlijk losse federatie. We zijn met de EU in verschillende stadia net 70 jaar op weg. Het lijkt me dat in ieder geval alle lidstaten eerst moeten kiezen voor een dergelijk onherroepelijk verband voor we iets echt op kunnen leggen, we zitten niet meer in de nabijheid 1810. Ik zie dat graag, maar er is nog te veel band met de lokaliteit/regio/natie om nu al zover te gaan.

Bert de Vries
Bert de Vries5 jan. 2019 - 16:32

Ach, broeder Witte, kan het zijn dat de verhouding tussen burger en boven hem gestelde nu aanmerkelijk verschilt van die uit de donkere tijden waaraan jij refereert?

DenFlexwerker
DenFlexwerker5 jan. 2019 - 22:28

@Henk Witte: ga maar eens in Den Bosch kijken. De sporen zijn er nog steeds aanwezig. Fort Papenbril was er om de bevolking onder de knoet te houden. Als je dus maar lang en effectief genoeg onderdrukt, dan verdwijnt het verzet.

Extra belegen
Extra belegen6 jan. 2019 - 10:55

@Henk Witte: Vraagje: heeft het aan banden leggen van de autonomie van de vroegere graafschappen Friesland, Holland, Gelre, het Bisdom Utrecht en het hertogdom Brabant geleid tot de dictatuur Nederland? Of is hier sprake van koudwatervrees." Ja, dat heeft inderdaad tot een dictatuur geleidt, waarbij oa Brabant eeuwenlang wingewest werd van Holland, met bijgaande onderdrukking (oa op religieus gebied).

RosaLange
RosaLange5 jan. 2019 - 11:42

Ik kan me de ochtend na het referendum nog goed herinneren. De elite (politici, wetenschappers, media, EU-bureaucraten, opinipeilers) waren nog totaal in schok van wat er die nacht had plaatsgevonden. Dit had men totaal niet zien aankomen. Men had de onvrede binnen een groot deel van de bevolking met de EU totaal verkeerd ingeschat of zelfs totaal over het hoofd gezien. Het zal wel loslopen dachten ze en zo hebben de EU-voorstanders ook campagne gevoerd. Er is niet gevochten om iedere stem, er is niet geprobeerd om de grootste bezwaren van de EU weg te nemen. Ook de EU-bureaucraten lagen niet wakker van het Engelse referendum. Die dachten dat ze gewoon door konden gaan zoals ze dat al jaren deden, in het geniep besluiten nemen zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven, helemaal volgens de methode Juncker: "We decide on something, leave it lying around, and wait and see what happens. If no one kicks up a fuss, because most people don't understand what has been decided, we continue step by step until there is no turning back." En dan wordt je op een dag wakker met een enorme kater, de Britten gaan weg, een serieuze bedreiging voor de EU. Dit toont toch aan hoe ver de elite afstaat van wat de gewone mensen beweegt. In tegenstelling tot de vorige eeuw vertaalt deze onvrede zich niet meer in een teruglopende deelname aan de verkiezingen, maar in een stem voor het populisme. En dat maakt het meer dan ooit noodzakelijker om wel de dialoog met dit deel van de kiezers aan te gaan. En dan bedoel ik niet een eenzijdige dialoog waarin de elite in jip-en-janneketaal aan het klootjesvolk uitlegt dat het allemaal ingewikkeld is, maar dat je vanuit je eigen ideologie politieke oplossingen zoekt voor hun problemen. In plaats daarvan zoekt de elite het in allemaal trucjes om te voorkomen dat dit deel van de kiezers hun boze stem kan doen gelden.

2 Reacties
Ozon
Ozon5 jan. 2019 - 12:17

@Rosa, Inderdaad, en met een overall opkomst van 42.6% voor verkiezingen voor het EP en maar 35.6% in het UK hadden ze zich iets minder rijk moeten rekenen: je weet met een dergelijke uitkomst al dat je geen enkel idee hebt wat mensen gaan doen, behalve dat je wel weet dat maar weinig mensen echt enthousiast voor je instituut zijn, zo weinig enthousiast dat ze zich de moeite van het zich naar een stembureau slepen niet eens nemen..

adriek
adriek5 jan. 2019 - 21:35

"...er is niet geprobeerd om de grootste bezwaren van de EU weg te nemen..." Sterker nog: ook na (tijdens) het brexit proces gebeurt er op dat gebied nog nauwelijks iets. EU politici zijn voornamelijk bezig met EU politiek in het EUvoren torens in Brussel, niet met Europeanen, dat is het volk dat zij zeer kundig negeren (waarbij u de klemtoon op negeren daar mag leggen waar u zelf wilt.)

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten5 jan. 2019 - 10:54

" Zij had bij de Britten moeten afdwingen ..." Nog afgezien van het juridische kader - hoe?

Ozon
Ozon5 jan. 2019 - 10:13

Je zou natuurlijk ook kunnen bedenken dat een vechtscheiding voor niemand goed is en dus als EU je eisen kunnen bijstellen opdat het geen vechtscheiding wordt- die je bovendien je in de eigen portemonnee raakt. Overigens zijn vooral wij de sjaak omdat onze financiële belangen bij een Brexit groter zijn dan de meeste andere landen en die vinden het vooral nuttig star op te treden om te voorkomen dat ook andere landen willen “scheiden”, straffen dus.. Laten we hopen dat de EU een gewillig/vrijwillig verdrag blijft i.p.v. een opgedrongen geheel dat afgedwongen moet worden. De EU staat overigens zover van de Nederlander af dat er slechts een minderheid voor naar de stembus gaat, slechts 37%. Dat is slechts 5% meer dan de opkomst voor het Oekraïne referendum. In het VK is de opkomst zelfs nooit boven de 40% uit geweest. Zelfs in Duitsland stemde minder dan 50% voor het EP. In Tsjechië en Slowakije is de opkomst zo abominabel dat zelfs de 20% opkomst niet eens gehaald werd bij de laatste verkiezingen. Het lijkt me daarom zinniger dat de EU en het EP zich wat meer “profileert”, duidelijk maakt wat ze (voor ons) doen, wat minder kinderachtig gedragen (Straatsburg, spelletjes met UK) zodat wat democratisch moet zijn ook democratisch is: een ruime opkomst bij een verkiezing. Wat dat betreft was het referendum over de Brexit een stuk democratischer met een opkomst die 2x zo groot was dan de opkomst bij de laatste EP-verkiezingen, dan dus het EP. Zelfs al was de uitkomst negatief voor ons.

1 Reactie
Hiltermann
Hiltermann14 jan. 2019 - 20:29

Zoals de kaarten nu geschud zijn wordt de Brexit een verlies voor de Britten. Ze blijven gebonden aan de EU omdat ze handelsbetrekkingen in stand wensen te houden maar hebben geen invloed meer op besluiten in de EU. Met name de binding die blijft bestaan zorgt voor veel verdeeldheid in het VK. Voorstanders van Brexit willen een rigoreuze scheiding. zonder blijvende banden.

Bouwman2
Bouwman25 jan. 2019 - 8:41

Dat een Brexit schadelijk is voor iedereen is duidelijk en toont tevens aan hoe enorm zegenrijk samenwerking voor iedereen in de EU wel is. Dat die zegen voor niet iedereen duidelijk is ligt niet zo zeer aan de EU of het VK maar aan het radicalisme gebaseerd op eigen belang van individuen dat zo vaak met van epitheton ornans "bekrompen" wordt voorzien. Die bekrompenheid uit zich met name in een referendum, de strijd om de meerderheid omtrent een idee. Het is daarom uitstekend dat dit land autonoom zo wijs was het referendum als strijdmiddel te begraven.

Bert de Vries
Bert de Vries5 jan. 2019 - 7:53

Henk Witte doet me denken aan Diederik Samsom. Toen die, na zijn val, eens werd gevraagd of hij niet beter naar kritiek uit eigen kring had moeten luisteren, zei hij: 'Ik ben niet zo'n volger.' Hoe arrogant wil je zijn als het gaat om inspraak. En hoe gemakkelijk wordt hier de uitspraak van een volk terzijde geschoven. Dezelfde misplaatst elitaire fout die de inrichting van de EU steeds opnieuw beschadigt: Om de visie van de zogenaamde zieners te realiseren wordt zelfs dwang niet geschuwd. Want die 'zij', dat zijn die onnozelaars die de kans op WO III voor lief nemen om maar onder het juk van de EU uit te komen. Laten we hopen dat men bij de EU bij zinnen komt, en ziet dat het verpletteren van opponenten misschien wel liberaal is, maar met democratie, een recht, ook van het gepeupel, niets van doen heeft. (En terzijde: juist de EU is met haar onophoudelijke provocaties richting Rusland en aar vervlechting met de NATO, van a tot z een militaire organisatie, een bedreiging voor de vrede in deze contreien.)

1 Reactie
Klaas Punt
Klaas Punt5 jan. 2019 - 16:01

Precies Bert. Met die EU is een enkele ingang naar een deel van Europa dat zich Vijandig zou moeten voelen tov Rusland en ijn indruk is dat er vanuit de EU-genoten geen enkel tegengas komt. Nee ze bieden tegen elkaar op in vijanddenken. Behalve natuurlijk die vorige minister van ons land die in Putin's buitenhuis ontvangen werd. Maar die is dan ook gemoved.....

TwoTone
TwoTone5 jan. 2019 - 3:58

Dom verhaal van de schrijver. Brussel heeft gewoon gefaald om te luisteren naar de problemen in het UK en er is geen enkele concessie gedaan richting Cameron. Juncker heeft gewoon een zeer slechte record opgebouwd en is niet capabel gebleken met rationeel beleid een Bredit te voorkomen. Brussel zat in een rose federatie wolkje buiten de werkelijkheid.

1 Reactie
Hiltermann
Hiltermann14 jan. 2019 - 20:38

Daar zit zeker wat in. Een goed geleide EU zou voorkomen hebben dat het VK het lidmaatschap beëindigd. Juncker cs waren te druk met andere spelletjes om de Britten te weerhouden van uittreding.

Frits Jansen
Frits Jansen5 jan. 2019 - 0:59

Het staat in het EU verdrag dus het mag. Het probleem is veeleer het referendum: de "leave" stemmers overzagen de gevolgen niet. Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht. En dan zijn er gewetenloze populisten als Boris Johnson & Nick Farage die hun land opofferen voor electoraal gewin.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin9 jan. 2019 - 8:11

Die zien de gevolgen van de EU voor henzelf maar al te goed! Die hebben niets meer te verliezen!

Roy2
Roy24 jan. 2019 - 22:29

Hadden, gezien het bredere belang en de grensoverschrijdende gevolgen, de Britten het besluit tot een Brexit wel autonoom mogen nemen? Laten we hopen dat de Unie zichzelf snel het gereedschap verschaft dat al te gemakkelijk en te lichtzinnig handelen van lidstaten, vooral als daarmee schade wordt gedaan aan de overige landen, kan voorkomen. De vraag en hoop die Henk Witte ons voorschotelt zijn behoorlijk eng. Het riekt naar een totale dictatuur waaruit ontsnappen (idd Piet de Geus) onmogelijk zou zijn. Als er na het (mogelijke) vertrek van het VK nog een netto-betaler uit de Top Vijf zou verdwijnen dan is het waarschijnlijk over en uit voor de EU zoals we die nu kennen.

2 Reacties
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten5 jan. 2019 - 11:16

"Laten we hopen dat de Unie zichzelf snel het gereedschap verschaft dat al te gemakkelijk en te lichtzinnig handelen van lidstaten, vooral als daarmee schade wordt gedaan aan de overige landen, kan voorkomen." Als alle lidstaten daarmee akkoord gaan kan dat goed. Maar dat moet dan wel eerst gebeuren.Zijn landen - en dus de kiezers - ertoe bereid om de soevereiniteitsoverdracht zo ver te laten gaan dat dat mogelijk wordt? Dat lijkt me op dit moment te betwijfelen (wat overigens niet wil zeggen dat je het niet mag vinden of ernaar mag streven). Op dit moment is de EU een verregaand, maar uiteindelijk nog vrijwillige samenwerkingsverband waarbij de keuze tot een onverbrekelijke eenheid nog niet is gemaakt, en de hechting aan de natiestaat als uiteindelijk soevereine eenheid, die dus ook mag uittreden nog onvoldoende is losgekomen. Dan nog is uiteindelijk uittreden (van een natie, natiegroep of deel daarvan) niet onder alle omstandigheden te voorkomen zonder gebruik van geweld.Het voorbeeld dat we kennen, de Amerikaanse Burgeroorlog, is niet aanlokkelijk. Is het uberhaupt wenselijk om een deel van de (Europese) Unie, zelfs als zou de fysieke mogelijkheid er zijn doordat de unionisten over meer troepen beschikken dan de secessionisten, wenselijk dat een afscheidende groep binnen wordt gehouden? Dat lijkt me zeker op dit moment nog niet: een belangrijk deel van het akkoord met de EU is dat naties formeel soeverein blijven - waarvan Brexit de lakmoesproef is - en komt een deel van de onvrede omdat van lieverlee door de toenemende gewenning (zowel in daad van burgers en bedrijven als door regels, wetten en afspraken) die soevereiniteit in de praktijk lastiger is: de problemen rond de ontvlechting zijn daarvan het blijk: als je zo verweven bent, is van 'volledige loskoppeling' oftewel een voledig vrije alleingang, eigenlijk nooit sprake. We zijn gewoon nog niet zo ver,en ik weet ook niet of we die gewelddadige optie ook uberhaupt als optie moeten mogelijk maken. En zonder machtsmiddel zijn andere middelen - juridisch, financieel - beduidend minder krachtig: gewoon niet betalen kan gewoon, een boycot kun je uitzitten, juridische uitspraken kun je naast je neerleggen. Voorlopig lijkt me een goede uittredingsregeling, het creeren van vooral heel veel voordelen van lidmaatschap, het blijven benadrukken en stimuleren dat de eigenheid van de lidstaten/volkeren/regio's behouden blijft, en een goede sociale agenda zodat de EU ook in het voordeel van de gewone man is, de beste methode. Veel wortel, niet te veel stok.

H.Witte
H.Witte5 jan. 2019 - 13:17

Roy heeft het aan banden leggen van de autonomie van de vroegere graafschappen Friesland, Holland, Gelre, het Bisdom Utrecht en het hertogdom Brabant geleid tot de dictatuur Nederland? Of is hier sprake van koudwatervrees?

JanVG2
JanVG24 jan. 2019 - 22:28

With friends like this, who needs enemies ..? Er zij weinig bijdragen SCHADELIJKER voor de Eu, en het draagvlak van de EU onder de bevolking dan deze. "Democratie" om de dictatuur in te voeren. Democratie betekent dat je je aan de afgesproken regels houdt .. en DUS heeft de bevolking van ELK land (door de VN erkend) het recht zelf te beslissen wat de politiek van dat land is. Het idee dat opeens een instituut van buiten dat land wel even - met uitschakeling van afgesproken regels - bepaalt wat dat volk mag of niet mag ... belachelijk. Gelukkig zal elk europees gerechtshof dit soort onzin gelijk in de prullenbak gooien ..

DaanOuwens
DaanOuwens4 jan. 2019 - 22:27

Ik vind de gedachtegang van Witte wel aardig. Het is logisch dat iedereen die de consequenties van een besluit zal voelen moet ook de mogelijkheid moet hebben zich er over uit te spreken. Maar als het gaat om multilaterale overeenkomsten wordt dat lastig. Want dan zou ook een terechte eis zijn dat iedereen die geraakt zal worden door de gevolgen van het afsluiten van een overeenkomst zich moet kunnen uitspreken. Het wordt daarmee niet meer hanteerbaar er wordt dan gevraagd van mensen zich uit te spreken over zaken waarvoor politici een mandaat hebben. En niet voor niets. Tenzij wij kiezen voor een totaal andere koers. Wat mij wel steeds meer duidelijk wordt is dat een aantal volkenrechtelijke regels niet meer goed functioneren. Terugdenkend aan de situatie tijdens het uiteenvallen van Joegoslavië hebben de EU en VN tamelijk consequent de verkeerde afweging gemaakt. Het idee was dat er een diverse samenleving zou moeten komen dus werd er keer op keer druk uitgeoefend om partijen bij elkaar te brengen. Terwijl er ook de kans was de etnische zuivering uit de voeren zonder al die doden. Uiteindelijk zijn de mini staatjes er toch gekomen en velen hebben er voor moeten sterven. Iets vergelijkbaars geldt voor Spanje en Catalunya, daar wil een groot van de bevolking zich afscheiden, dat moet toch mogelijk zijn. En uiteraard de Brexit. Volgens mij moeten er twee dingen gebeuren. De roep om te kiezen voor bijvoorbeeld uittreden uit de EU, of Spanje of Joegoslavië moet in beginsel gehonoreerd worden. En wij moeten bereid zijn de natiestaat om te geven als er fundamentele verschillen van mening zijn en er sprake is van hele grote minderheden. Als mensen geen gezamenlijk Europa willen en niet 1 munt willen mag dat. Maar hun claim is niet belangrijker als de claim van mensen die dat wel willen. Als deze twee principes uitgangspunt zijn ontstaat er een federatief Europa enigszins vergelijkbaar met de vroegere Hanzesteden met een gezamenlijk leger, munt, handel, politie enzovoorts. En onafhankelijke regio's waar mensen kunnen leven naar hun eigen opvattingen. Ik snap best dat deze gedachtegang lang niet iedereen aanspreekt, maar het is een oplossing voor een gigantische hoeveelheid onoplosbare maatschappelijke, economische, culturele en sociale problemen. Wij stoppen met het zoeken naar bruggen tussen groeperingen die er simpelweg niet zijn. En iedereen krijgt zijn zin. In het geval van het VK zouden er snel referenda moeten komen in Londen en Schotland. En die regio's of delen daarvan sluiten zich gewoon aan bij de EU. Voeren gelijk de Euro in. En de mensen die kiezen voor de Brexit gaan gewoon bouwen aan hun ideale samenleving. Ik vind het zeker de moeite van overdenken waard.

2 Reacties
Rode druppel
Rode druppel5 jan. 2019 - 8:59

Daan. Het zal je misschien verbazen maar ben het in grote lijnen met je eens. Behalve als het gaat om de Euro. Mijn bezwaar tegen de Euro is dat landen economisch uit elkaar drijven. Denk maar eens aan Griekenland. Een parallel systeem zou een uitkomst kunnen zijn. Maar dat zet een federatie wel op de lange baan. Mij gaat het om mensen, niet een politiek doel. Ik wil een EU waar mensen een goed en vredig leven hebben. Genoeg te eten, vangnetten voor economische tegenslag, toegang tot gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs, werk etc etc. Als dat gegarandeerd is, dan pas kan ik een federatie met munt omarmen. Een echt links persoon kan deze EU met munt niet steunen.

DaanOuwens
DaanOuwens5 jan. 2019 - 21:52

@ Rode druppel Jij schrijft: Mijn bezwaar tegen de Euro is dat landen economisch uit elkaar drijven. De euro drijft geen landen economisch uit elkaar. Die brengt ze bij elkaar. Nationalisme drijft landen uit elkaar. En mensen en economieën. En je schrijft: Ik wil een EU waar mensen een goed en vredig leven hebben. Dat kan je wel willen maar dat is weinig realistisch doel. De meerderheid kiest daar niet voor. Die willen een gesloten samenleving, met als gevolg een achter blijvende economie die op termijn onvoldoende rendeert om mensen een bestaansminimum te bieden. Ik begrijp dat jij daarvoor kiest, dat is echter geen linkse keuze. Dat is meer een extreem rechtse keuze. Overigens maakt dat mij niet uit. Als mijn idee of een variant daarop realiteit wordt zal er toch echt een federatie moeten komen met 1 munt. Daardoor ontstaat een sterk economisch blok zelfs als niet alle regio's participeren. En die regio's zich isoleren met eigen munt, cultuur en economie. En zullen vervolgens niet levensvatbaar zijn. Op zich is dat voor die mensen vervelend, maar het is wel hun eigen keuze, en het lijkt mij beter dat mensen die daarvoor niet kiezen ook niet het slachtoffer zijn, dat zou mijn zorg zijn. Kortom ik weet zeker dat wij het helemaal niet eens zijn.

HarrieV2
HarrieV24 jan. 2019 - 20:19

Wacht even. Burgers van alle lidstaten klagen steen en been over de inmenging van Brussel en nu gaan we zeggen dat Brussel de Brexit had moeten tegen houden. Wat zouden de gevolgen zijn geweest als Brussel (en de EU landen) dat had gedaan? Hoe zou de sfeer dan nu zijn geweest? Overigens, denk dat Brussel hen wel degelijk voldoende gewaarschuwd heeft over de consequenties. Helaas en zo werkt dat in de politiek, men moet eerst voelen voordat men bereid is om andere keuzes te maken. Als het dan al niet veel te laat is. Jammer, maar zo werkt het.

6 Reacties
H.Witte
H.Witte4 jan. 2019 - 21:41

Realiseert u zich dat die inmenging van Brussel in het algemeen gebaseerd op democratisch tot stand gekomen afspraken in het Europarlement of via de gekozen regeringen van de afzonderlijke lidstaten. Dat wordt veel vergeten. Zo goed als de burger in het binneland invloed wil hebben op zijn eigen bestaan wil hij dat successievelijk ook op zaken die zich in het buitenland afsprelen maar die hem of haar in het bestaan raken (en zouden kunnen bedreigen), zoals oorlogen of de gevolgen daarvan in de regio, zoals Ivaccinatieprogramma’s die weinig zin hebben als net over de grens niet gebeurd en besmetting nabij blijft. Hetzelfde geldt voor de veiligheid van voedsel, speelgoed en apparatuur. En wat te denken van het milieu, of zoals in het geval van de Brexit op al die gevolgen daarvan die ons ook raken. De Europese Unie voorziet daarin en autonomie wordt daarbij volstrekt ondergeschikt aan andere belangen. Wen maar aan dat gegeven. Grenzen zijn slechts bedenksels en met al die grensoverschreidende vraagstukken en algemene belangen niet te handhaven. Kwestie van tijd, wat niet weg neemt dat het iedereen vrij staat om zijn kop in het zand te steken.

H.Witte
H.Witte4 jan. 2019 - 21:42

gebeurt

Zapata
Zapata4 jan. 2019 - 22:52

@Witte /Realiseert u zich dat die inmenging van Brussel in het algemeen gebaseerd op democratisch tot stand gekomen afspraken in het Euparlement/ - Buiten het feit om dat het Euparlement heel weinig bevoegdheden heeft hebben ik en andere kiezers uit Nederland weinig of geen invloed op de samenstelling van dat parlement. We kunnen namelijk niet kiezen op parlementariers uit andere landen. Derhalve overheerst ook in dat Euparlement eigenbelang en lobby. Niet zo heel democratisch. - /of via de gekozen regeringen van de afzonderlijke lidstaten. Dat wordt veel vergeten./ - Gekozen regeringen en landelijke politici worden gekozen met een landelijk mandaat, niet met een Europees mandaat. Wilt u dat anders en democratisch dan zal iedere politicus of instantie met zeggenschp binnen de EU gekozen moeten worden. Door het parlement of door de kiezer. Zoals het nu gaat is het nog minder democratisch dan Amerika of Rusland. Als we het dan toch over federaties hebben. Daar hebben we de twee mooiste voorbeelden van federaties. Ik zou toch echt de natiestaat niet willen ruilen voor die twee federaties. U wel? - Komen we weer terug op de Brexit. Zo rond 1860 wilden zuidelijke staten zich losmaken uit de federatie van de unie. (Amerika) Wettelijk gezien kon dat toen nog, secession. Daar zijn heel veel debatten over geweest maar grondwettelijk kon dat. De reden voor de afscheiding is niet relevant maar wel of het juridisch mogelijk was. En dat was zo. Na de burgeroorlog is de wet aangepast en kon dat niet meer. Lincoln en zijn partij waren begrijpelijkerwijs niet zo heel erg gelukkig met de afscheiding van de zuidelijke staten en na een toneelstukje bij fort Sumter was daar de burgeroorlog met 750.000 doden tot gevolg. Wees voorzichtig met wat u wenst heer Witte. En dan nog heer Wiite Als de EU naast de handelsgemeenschap en de open grenzen er geweest was om mensen bepaalde zekerheden te geven, als de EU een sociaal gezicht had gehad, als het verdrag van Lissabon wat minder op Schumpeter geent was geweest en wat meer op de samenleving en cohesie inplaats van op concurrentie tussen individuen, ja dan had ik er ook vetrouwen in gehad. Deze EU geloof ik niet in. Deze EU is niet te veranderen. Natuurlijk zullen landen economisch ongelukkig worden door de Brexit en niet in de minste plaats GB zelf. Maar ze konden er wel eens heel wat voor terug winnen. Een eigen toekomst met een eigen richting. Federaties zijn op een enkele uitzondering na geen recept voor succes. Zie de geschiedenis, zie vandaag.

OlavM
OlavM5 jan. 2019 - 2:47

@ Henk Witte: Bedoelde je grensoverschreiende vraagstukken? Of overschrijd ik met deze vraag een grens? :)

H.Witte
H.Witte5 jan. 2019 - 11:12

Nee hoor, u overschrijdt geen grens. Snelhijd van typen en niet teruglezen speelt me wel eens parten.

Hiltermann
Hiltermann14 jan. 2019 - 20:45

Henk, Sinds wanneer is het Europarlement democratisch?

HM van der Meulen
HM van der Meulen4 jan. 2019 - 19:39

Door dit soort verhalen krijg ik altijd de neiging te denken dat ze daar in GB net op tijd aan een nog veel grotere ramp ontsnapt zijn. Natuurlijk zijn de achterblijvers daar niet blij mee.

Piet de Geus
Piet de Geus4 jan. 2019 - 17:43

Pas dezelfde redeneertrant eens toe op echtscheidingen. Voor je het weet maak je zo van de hele wereld een Hotel California: You can check out any time you like, but you can never leave!

4 Reacties
H.Witte
H.Witte4 jan. 2019 - 18:34

De eerste de beste echtscheiding heeft heel wat meer voeten in aarde dan het Brexit besluit.

Frits Jansen
Frits Jansen5 jan. 2019 - 1:05

In het privaatrecht wordt bij "rechtshandelingen" (zoals het afsluiten van contracten) bij twijfel onderzocht wat iemand *bedoeld* heeft, en of er geen sprake is van "wilsgebreken" zoals misleiding Niet bij een referendum. Een onding

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten5 jan. 2019 - 11:24

Het besluit ging ongeveer even snel, denk ik. Het gedoe van echtscheiden - en van brexit - is het regelen achteraf, niet het besluit.

Bert Jansen2
Bert Jansen25 jan. 2019 - 22:37

[De eerste de beste echtscheiding heeft heel wat meer voeten in aarde dan het Brexit besluit.] Je moet natuurlijk het besluit tot echtscheiding vergelijken met het besluit tot brexit. Die zijn beiden uitermate simpel Verder moet je de afwikkeling van de echtscheiding vergelijken met het vormgeven van de Brexit, en dan is de Brexit natuurlijk honderdduizenden malen zo complex als de meest complexe echtscheiding.

Rode druppel
Rode druppel4 jan. 2019 - 17:29

Ja, dat mochten ze zelf beslissen. Zoals iedere lidstaat . Laat ik het zeer vriendelijk zeggen, ik snap niet wat men in deze EU ziet. Als mij de keus werd voorgelegd om met alle lidstaten eruit te stappen of er in te blijven, zou ik stemmen voor er uit. Ondanks de risico s van de globalisering. Ik wil best wel verder gaan met de EU, maar dan zonder die munt.

Zapata
Zapata4 jan. 2019 - 17:21

/De essentie van een democratie is niet dat de meerderheid beslist, maar dat de meerderheid bij besluiten zoveel mogelijk ruimte laat aan minderheden/ Dus een meerderheid, de gehele EU op GB na mag een Brexit tegenhouden van een minderheid namelijk GB omdat een nog kleinere minderheid daar anders over denkt. Tsja.

4 Reacties
Jensbos
Jensbos4 jan. 2019 - 21:01

Maar een groot deel heeft niet gestemd (28% van het electoraat) bij een ja/nee keuze betekent dat in feite dat men het eens is met de bestaande situatie. Bij keuzes voor politieke partijen ligt dat anders...

Jensbos
Jensbos4 jan. 2019 - 21:04

De EU zou het inderdaad niet mogen tegenhouden en dat doet ze ook niet (artikel 50 bestaat), maar de Engels keuze is op een volstrekt absurde manier (en in feite sowieso ondemocratisch) tot stand gebracht.

Zapata
Zapata4 jan. 2019 - 22:15

Nee Bos, er is onderzoek geweest naar als iedereen zou zijn gaan stemmen en dan was het nog steeds leave geweest. Dat terzijde. Als je niet gaat stemmen heb je geen geen stem. Zo simpel is het. Dan moet je niet naderhand gaan klagen. Je hebt tenslotte je kans gehad. De Engelse keuze is gewoon democratisch tot stand gekomen, de keuze leave of remain was helder. Of mensen wel of niet de consequenties van hun keuze konden voorzien is een tweede. Propaganda en drogredenaties komen bij iedere verkiezing voor. Ook bij onze tweede kamer verkiezingen waar mensen zich laten leiden door zoiets bespottelijks als een stemwijzer. Of een debatje bij RTL. Jouw redenatie volgend zouden we dus verkiezingen maar moeten afschaffen. Sowieso wordt nooit de 100% gehaald en mensen kunnen nooit alle consequenties van hun keuze overzien. En al helemaal niet omdat pas na de verkiezingen door middel van wat men noemt compromissen sluiten echt het beleid wordt gemaakt. En de verkiezingsprogramma's de prullenbak in gaan.

Ozon
Ozon5 jan. 2019 - 12:04

Jensbos Als je vind dat een opkomst van 72% al klein of beperkt is, wat vind je dan van een opkomst van 35,2%? Bijna 65% van de Britten heeft NIET gestemd tijdens de laatste Europese verkiezingen. Wat zegt die keuze? http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/nl/turnout.html

Schaap3
Schaap34 jan. 2019 - 16:34

''De essentie van een democratie is niet dat de meerderheid beslist, maar dat de meerderheid bij besluiten zoveel mogelijk ruimte laat aan minderheden.'' Deze definitie past slechts in het straatje van lieden die minderheidsstandpunten voorstaan en die maximaal doorgedrukt willen zien. En/of lieden die zich maar niet kunnen neerleggen bij de uitslag van een verkiezing/referendum. Kortom, lieden die voor het verkrijgen van het eigen gelijk, ook als ze een keer niet de meerderheid hebben, desnoods de democratie om zeep helpen. Beter. De essentie van een democratie is dat de meerderheid beslist en dat ze daarbij rekening houden met minderheden. En met de meerderheid bedoelen we dan natuurlijk niet een zeer klein clubje elite die in achterkamertjes onderling uitmaken wie ze gaan uitsluiten, wie ze gaan bevoordelen, achterstellen en welke minderheidsstandpunten ze onderling uitruilen en gezamenlijk doordrukken. Het mag dus niet zo zijn dat de winst van de een (de meerderheid) het verlies is van de ander (de minderheid). Zoals bijvoorbeeld in de EU waar de winst van de EU profiteurs het verlies is van de gewone arbeiders die wel de meerderheid uitmaken. De Brexit is dus een zegen voor de democratie.

Nico de Mus
Nico de Mus4 jan. 2019 - 14:25

!!Die gevolgen zijn immers groot: de economische schade voor bijvoorbeeld ons land kan volgens de overheid tot 2030 oplopen tot 10 miljard Euro. !! En de economische schade voor Engeland loopt ook in de miljarden. Vraag mij af hoe het kan dat iedereen verlies maakt,iets klopt er dan toch niet.. wie legt mij dat duidelijk,zonder al te veel gewauwel uit.

3 Reacties
Jensbos
Jensbos4 jan. 2019 - 16:46

Mogelijk omdat de EU gecreeerd is om zoveel mogelijk (on-) kosten te besparen, het verhaal van de neo-liberale economie dogma en de gevolgen daarvan voor -alle- samenlevingen valt onder een andere noemer. Daar kan ook de EU nog maar weinig tegen uitrichten, de financiele economie is immers nog steeds leidend.

Karingin
Karingin4 jan. 2019 - 17:40

Omdat het VK dan niet meer onder EU handelsverdragen valt. Dat betekent niet alleen douane aan alle kanten (veel vertraging) maar ook invoerrechten, en de EU productregels gelden ook niet meer. Zonder meer importeren en exporteren gaat simpelweg niet meer.

Robbels
Robbels4 jan. 2019 - 18:20

Simpel gezegd omdat het geen sero-sum game is. Gezamenlijk maken we meer winst dan als we afzonderlijk zouden opereren. Neem de straks noodzakelijke grens/douane controles voor bijvoorbeeld goederen. Die kosten beide partijen extra geld.

tempest
tempest4 jan. 2019 - 14:24

“Hadden, gezien het bredere belang en de grensoverschrijdende gevolgen, de Britten het besluit tot een Brexit wel autonoom mogen nemen?” Ja, want de UK is een souverein land. Iedereen heeft 2 jaar de tijd gehad zich op het worst-case scenario voor te bereiden. Er moet juist minder macht naar de EU. Het concentreren van macht, waardoor die steeds verder weg komt van de inwoners waarover het gaat, zorgt juist ervoor dat er minder met die mensen rekening wordt gehouden en juist dat moet veranderen. Meer democratie, meer samenwerking, meer draagvlak, minder dwang. Grotere machtsblokken zoals de VS, China of de Sovjet-Unie hebben helemaal niet bewezen beter voor haar inwoners te zorgen dan een vrijwillige economische samenwerking. Houd de macht lokaal, ga niet die kant op.

RosaLange
RosaLange4 jan. 2019 - 13:34

Tegenwoordig verschijnen bij joop.nl wekelijks artikelen waarin wordt gepleit voor het afbreken van democratische rechten: geschiktheidsexamen of opleidingseis voor stemrecht of het ongeldig verklaren van democratische verkiezingen als men het niet eens is met de uitkomst en nu weer het beperken van de onderwerpen waarover democratisch mag worden gestemd om de EU te beschermen tegen lichtzinnig handelen van lidstaten. Waarom proberen we het niet weer een keer met het ouderwets overtuigen op basis van argumenten? Ok het nadeel is, dat je in dialoog moet treden met andersdenkenden en ander klootjesvolk, maar je maakt dan wel weer een reële kans om verkiezingen te winnen.

6 Reacties
H.Witte
H.Witte4 jan. 2019 - 17:27

Beste RosaLange ##Waarom proberen we het niet weer een keer met het ouderwets overtuigen op basis van argumenten? Ok het nadeel is, dat je in dialoog moet treden met andersdenkenden en ander klootjesvolk, maar je maakt dan wel weer een reële kans om verkiezingen te winnen.## Misschien is het goed om nog eens terug te gaan naar de campagne die aan het referendum vooraf ging en met welke (non) argummenten de burgers op het verkeerde been zijn gezet. Goede argumenten kunnen alleen uitgewisseld worden als de informatie naar de burger volledig, begrijpelijk en feitelijk is, waarbij zowel de voordelen als de nadelen eerlijk voor het voetlicht komen

Karingin
Karingin4 jan. 2019 - 17:48

Wat een bull shit. Henk zegt nergens dat het referendum niet plaats had moeten vinden, alleen dat de EU een vinger in de pap had moeten bedingen, aangezien de uitkomst alle lidstaten aan gaat. Het is helemaal niet ondemocratisch om af te spreken dat bijv.een bepaald percentage gehaald moet worden om van een geldige uitslag te spreken. In feite is het nu de helft plus 1 die leave heeft gestemd, de andere helft wordt dus het bos in gestuurd. Evenals alle burgers van 27 andere landen. Jij moet nog een paar lesjes over democratie volgen. Geeft nix, je bent niet de enige, ook hier op Joop niet.

kweenie2
kweenie24 jan. 2019 - 20:33

Je kunt best kritiek hebben op de beslissingsprocedure in het VK, maar de suggestie dat dat iemand anders aangaat dan het VK is absurd. Als wij mogen meebeslissen over de Brexit, dan moeten we ook mee mogen stemmen over de bondskanselier van Duitsland, de president van Frankrijk en het kabinet in Italië. Die verkiezingen kunnen ons nog vele malen meer kosten dan Brexit.

Schaap3
Schaap34 jan. 2019 - 22:00

Wel even opletten wat je allemaal zegt ''beste Rosa Lange'' en niet op lange tenen van slechte verliezers van democratische verkiezingen/referenda gaan staan met je ''bullshit''. Want dan krijg je eensgezind te horen dat burgers als jij met non argumenten op het verkeerde been zijn gezet. En dat jij nog een paar lesjes over democratie moet volgen.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten5 jan. 2019 - 11:33

"ongeldig verklaren van democratische verkiezingen". Ik vraag me soms af hoe mensen zouden reageren als, zeg, de provincies Noord- en Zuid-Holland zich zouden willen afscheiden van de res, of bijvoorbeeld een belangrijk economisch centrum als de Rijnmond. En laten we niet vergeten dat ons hele land bestaat door een opstand tegen het legitiem gezag door middel van de Akte van Verlatinghe en de meeste landen op dit continent zijn ontstaan door betrekkelijk plotseling ontstane nationale afscheidingsbewegingen of uiteenvallende grotere verbanden (meestal in combinatie). De loyaliteit aan een bestuurlijk entiteit kan veranderen. Soms door gepercipieerd onrecht, soms door een plotseling opkomend of opgeroepen nationaal gevoel of iets anders. Het ene verband kan meer voor- of nadelen hebben, maar het is niet noodzakelijk moreel beter of natuurlijker dan een ouder of nieuwer verband.

Sonic2
Sonic25 jan. 2019 - 11:35

@ RosaLange Nationalistisch rechts heeft de Brexit voor elkaar gekregen door allemaal prachtige toekomst beelden te schetsen. Het is niet gebeurd op basis van argumenten. De Brexiteers beloofde dat de grenzen dicht konden. Dat het economische groei zou opleveren. Dat er extra geld naar de NHS kon gaan. Ik zie deze enorme arrogantie wel vaker bij nationalistisch rechts. Het is 100 procent te vergelijken met de arrogantie die de PvdA en VVD in de jaren 90 hadden. Nationalistisch rechts vindt dat zij aan de goede kant van geschiedenis staan. En dat zij de inhoud hebben. Dat hebben ze niet. Overigens won de VVD in Nederland. Won Macron in Frankrijk en Merkel in Duitsland. Volgens mij verliest het "volk" vooral overal. Als het volk gelijk staat aan kiezers op radicaal links en rechts. Behalve in Amerika, maar daar is nogal verdeeldheid over Trump. Het is geen Twitter namelijk. Waar rechts nationalisten preken dat ze voor het hele volk spreken. Overigens staat het stuk van Henk Witte vol met argumenten. U bent vooral aan framen. Dat leugenachtig rechts van de inhoud is. Nog nooit wat van gemerkt. Laat u toch niet elke keer zo in de luren leggen door al die leugenaars op rechts. De term klootjesvolk is prima. Ik gun u in Nederland een kabinet Wilders/ Baudet. Misschien gaat u dan eindelijk eens nadenken. De enige mogelijkheid om nationalisten volgens mij aan het denken te zetten en ze tot bezinning te brengen.

Tweekeerbellen
Tweekeerbellen4 jan. 2019 - 13:28

Hallo Henk, Artikel 50 van het verdrag van Lissabon stelt: "Een lidstaat kan overeenkomstig zijn grondwettelijke bepalingen besluiten zich uit de Unie terug te trekken." Even los van de juridische vraag in hoeverre GB beschikt over een constitutie in de zin van internationale wetgeving, is de Brexit in gang gezet conform de wetgevende kaders in GB. Daar hééft de EU dus - gode zij dank- verder niets over te zeggen. Uw suggestie dat de unie zichzelf moet wapenen tegen - zoals u dat stel- toekomstig 'lichtzinnig handelen van lidstaten' komt op mij nogal dictatoriaal over. Immers komt hiermee ten ene male definitief een einde aan de soevereiniteit van de lidstaten. Ik stel u een vervolgvraag: stel dat de EU voortaan de juridische middelen zou hebben om het uittreden van een lidstaat te dwarsbomen, hoe moet deze maatregel dan volgens u worden geëffectueerd? Immers, waar de keizer zijn macht niet kan laten gelden, zijn de wetten niet van toepassing. Sancties, gewapend ingrijpen? Als u zoekende bent naar een Europese burgeroorlog is dit inderdaad het te bewandelen pad. Zo niet, dan stel ik voor dat we nu eens een keer accepteren dat de uitkomst van een democratisch proces niet altijd de uitkomst is die wij wensen, maar waar wij het wel mee zullen moeten doen. Ik wens u een prettige dag. Tweekeerbellen

5 Reacties
Jansen7
Jansen74 jan. 2019 - 14:53

Vroeger werden mensen die waarschuwden dat de EU steeds meer macht naar zich toetrok o.a. 'gepareerd' met het argument dat het elk land vrij stond om uit te stappen. Hoelang blijft dit tegenargument nog overeind?

H.Witte
H.Witte4 jan. 2019 - 18:12

Tweekeerbellen Beste, Ik pleit niet voor de ONMOGELIJKHEID om uit te treden, wel voor een meer weloverwogen gang van zaken, waarbij bovendien niet een relevant deel van de kiezers (in het Brexit geval notabene bijna 49%) buitenspel wordt gezet. In ons land willen we als burgers zoveel mogelijk invloed op zaken die ons aangaan, die ons raken en terecht. Naast die binnenlandse invloeden op ons dagelijks leven zijn er ook invloeden van buiten onze landsgrenzen. Zaken waarin we als het maar even kan ook een stem willen hebben, zoals oorlogen waarin we ongewild terecht komen of de gevolgen van conflicten tussen landen in onze nabijheid. Er zijn zo nog tal van andere zaken. Denk aan vaccinatieprogramma's die weinig zin hebben als dir net over de grens niet gebeurd en besmetting nabij blijft. Hetzelfde geldt voor de veiligheid van voedsel, speelgoed en apparatuur. En wat te denken van het milieu. Zo willen we ook invloed op zaken die van buiten onze landsgrenzen invloed hebben op ons bestaan. De Europese Unie voorziet daarin en autonomie wordt daarbij volstrekt ondergeschikt aan andere belangen, zoals het milieu.

Jansen7
Jansen75 jan. 2019 - 13:36

@Henk Witte: mooi argument, maar erg algemeen. Wil je ook deze zorgvuldigheid toepassen als het in je nadeel uitpakt? Ik ken je niet, maar ik zeg nu maar wat: ook een 2/3 meerderheid bij invoering financieel zware milieumaatregelen, 2/3 meerderheid bij ondertekeningen van TTIP en CETA's? 2/3 meerderheid bij financiële garanties richting ECB of EU? Want je geeft aan heel erg begaan te zijn met de wensen en belangen van die 49%.

H.Witte
H.Witte5 jan. 2019 - 18:48

Beste Jansen, In Nederland en overigens ook in tal van andere landen kennen we het principe dat in geval van grondwetswijzigingen er sprake moet zijn van 2/3 meerderheid. Het uittreden uit de Unie ligt, gezien het brede en gewichtige en vooralsnog onherroepelijk effect in dezelfde sfeer. De meeste maatregelen van overheden laten zich na voortschrijdend inzicht of door gewijzigde omstandigheden redelijk gemakkelijk terugdraaien. Dat geldt bepaald niet voor zoiets als een Brexit en daarom moeten dergelijke voornemens zeer breed gedragen zijn zodat er niet breed onrust en onbehagen zal ontstaan. Zoiets heet zorgvuldig besturen.

Jansen7
Jansen76 jan. 2019 - 13:19

TTIP en CETA makkelijk terug te draaien... volgens jou dan. Ooit wel eens gehoord wat er gezegd wordt als Nederland zich uit een verdrag zou moeten terugtrekken?

Klaas Punt
Klaas Punt4 jan. 2019 - 13:16

Ha, ha. Een pleidooi voor verdere gang richting SovjetUnie. Maar dan moeten we wachten tot een verstandig iemand ala Gorbatjov de leiding krijgt/neemt en de tent opblaast. De Engelsen hebben over hun toekomst beslist en dat is goed. Die EU heeft alle mogelijkheden gehad om een redelijk afscheid te regelen en daar is niets van gekomen. Bye, bye, zwaai, zwaai.

4 Reacties
Robbels
Robbels4 jan. 2019 - 19:22

'De Engelsen hebben over hun toekomst beslist en dat is goed. Die EU heeft alle mogelijkheden gehad om een redelijk afscheid te regelen en daar is niets van gekomen. Bye, bye, zwaai, zwaai.' Volgens mij zit de boel muurvast in het Britse parlement. Niet bij de EU

Luneau
Luneau5 jan. 2019 - 3:22

"De Engelsen hebben over hun toekomst beslist en dat is goed. Die EU heeft alle mogelijkheden gehad om een redelijk afscheid te regelen en daar is niets van gekomen. Bye, bye, zwaai, zwaai." Tegenstanders van de EU hebben 40 jaar om een exit geroepen, maar nu puntje bij paaltje komt, hebben ze geen plan klaarliggen voor belangrijke zaken zoals: de Ierse grens, Open Skies Agreement, handelsverdragen en voldoende onderhandelaars, Euratom, verblijfsvergunningen van EU migranten, inrichting van grenscontroles, etc.

Klaas Punt
Klaas Punt5 jan. 2019 - 9:29

Niet bij die EU. Nee natuurlijk niet, die heeft zich consequent en met alle middelen verzet tegen dit afscheid. Ik begrijp best dat het Britse parlement problemen heeft maar het zijn hun problemen en niet die van ons land. Wij, Nederland, kunnen alleen maar trachten een zogoed mogelijke overgang naar de nieuwe situatie te bereiken en daar maatregelen voor treffen.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten5 jan. 2019 - 19:29

@KlaasPunt: "Nee natuurlijk niet, die heeft zich consequent en met alle middelen verzet tegen dit afscheid." Onjuist. Er zijn een paar grenzen van tevoren afgesproken en voor de rest was alles bespreekbaar. Het VK wilde over die grenzen heen: het VK wil de regels van de vereniging een beetje veranderen zodat het nog half mee kon doen zonder contrbutie te betalen en zonder zich aan de regels te houden. Daarop zeiden de leden van de vereniging nee. Het VK is het intern oneens en wil de lusten van lidmaatschap maar niet de lasten en beperkingen. Dat gaat niet.

Robbels
Robbels4 jan. 2019 - 13:01

De opinie van Henk Witte lijkt mij self-defeating. Een kernargument voor de Brexit was namelijk 'take back control' van het bemoeizuchtige Brussel. Als de EU had gedaan wat Henk Witte hier voorschrijft, dan had men het Brexiteerkamp een gouden cadeau gedaan. Het enige wat 'helpt' is om het VK te laten zitten op de zelfverkozen blaren met de hoop dat het slechts pijn doet en geen blijvende schade oplevert.

2 Reacties
Tweekeerbellen
Tweekeerbellen4 jan. 2019 - 15:16

Hallo Robbels, Waarom hoopt u dat het pijn doet? Hoezo? De Britten hebben zich altijd trouwe (zij het kritische) Europese partners getoond. Men kiest ervoor een andere koers te varen. Zo zij het. Laten we als goede vrienden uit elkaar gaan en elkaar het beste wensen. Want linksom of rechtsom; we zullen elkaar in de toekomst nodig hebben.

Robbels
Robbels4 jan. 2019 - 15:48

@ Tweekeerbellen 'Waarom hoopt u dat het pijn doet?' - Dat hoop ik helemaal niet. Ik denk dat het pijn zal doen en ik hoop dat het daar bij blijft. 'Men kiest ervoor een andere koers te varen.' - Dat klopt. Daar heeft men ook alle recht toe. Ik denk echter dat die koers een ongelukkige is en hen veel problemen zal brengen. Wederom: ik hoop dat het mee valt. Ik vrees van niet. 'Zo zij het.' - Precies 'Laten we als goede vrienden uit elkaar gaan en elkaar het beste wensen.' - Dat is exact wat er gepoogd wordt vanuit de EU. Hardcore Brexiteers echter in hun eigen verscheurde Britse parlement krijgen het niet voor elkaar om het eens te worden over een plan. Het gaat dus pijn doen. Helaas.

HM van der Meulen
HM van der Meulen4 jan. 2019 - 12:49

Uitstekend idee, op voorwaarde dat ook rekening gehouden wordt met het standpunt van de meerderheid.

Bert Jansen2
Bert Jansen24 jan. 2019 - 12:43

[Hadden, gezien het bredere belang en de grensoverschrijdende gevolgen, de Britten het besluit tot een Brexit wel autonoom mogen nemen?] Nee. de wettelijke basis voor de Brexit (of elke andere exit) ligt in artikel 50 van het verdrag van Lissabon. Dat verdrag is door twee lidstaten, Frankrijk en Nederland, verworpen middels een referendum. Autonomie is niet ingevoerd, dat hebben de kiezers van Nederland en Frankrijk bepaald, de Brextit, of later Frexit of Nexit is daarmee illegaal.

2 Reacties
Tweekeerbellen
Tweekeerbellen4 jan. 2019 - 15:20

Hallo Bert, niet het verdrag van Lissabon, maar het Europees grondwettelijk verdrag is (in geval van Nederland) via een raadgevend referendum naar de prullenbak verwezen. Vervolgens is een kleine twee jaar later het verdrag van Lissabon (woordelijk voor 95% het Europees grondwettelijk verdrag) alsnog aangenomen door de lidstaten, ditmaal zonder volksraadpleging. Het verdrag van Lissabon is daarmee geldend Europees recht, wat u of ik verder ook mag vinden van de wijze van totstandkoming ervan.

Bert Jansen2
Bert Jansen25 jan. 2019 - 22:41

[Hallo Bert, niet het verdrag van Lissabon, maar het Europees grondwettelijk verdrag is (in geval van Nederland) via een raadgevend referendum naar de prullenbak verwezen.] Ja hè hè. Dat weet iedereen. Dat dat grondwettelijk verdrag vervolgens is gekopieerd, de titel in "verdrag van Lissabon" is veranderd en nagenoeg onveranderd is ingevoerd als afgestemd verdrag, dat mag juridisch misschien maar het is democratisch illegaal, en daarmee artikel 50 ook, en de brexit ook. de Nederlandse en Franse bevolking hebben autonomie van EU-lidstaten verboden!

Tom Meijer
Tom Meijer4 jan. 2019 - 12:41

Zit wat in. Maar ik voorspel dat er alleen al hier lieden zijn die struikelen over enkele van je passages.

3 Reacties
kweenie2
kweenie24 jan. 2019 - 15:06

Je bedoelt de passages waarin hij voorstelt om een internationaal geratificeerd verdrag te negeren? Waar leven we hier eigenlijk? Een bananenrepubliek?

Tom Meijer
Tom Meijer4 jan. 2019 - 15:49

Kweenie, houd je niet van de domme.

kweenie2
kweenie24 jan. 2019 - 18:11

Wat? Hij stelt voor dat we een verdrag dat door 28 landen is geratificeerd blijkbaar even negeren. Dat is ondermijning van de internationale rechtsorde als je dat doet. Dus ja, daar val ik over. En dat doe jij ook als het jou goed uitkomt, bijv. als de FVD zich ergens aan wil onttrekken, dus hou je niet van de domme.