Joop

De euro moet onderwerp zijn in formatieonderhandelingen

  •  
20-03-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
euro

© cc-foto: Harry Strauss

Eenzelfde munteenheid in meerdere landen is feitelijk alleen geschikt voor economieën die min of meer gelijkwaardig aan elkaar zijn.
Bijna alle partijen zijn het eens over het op Europees niveau aanpakken van grensoverschrijdende problemen, zoals het immigratievraagstuk en de klimaat- en energieproblematiek. Europa zal dan ook een belangrijk gespreksonderwerp zijn bij de komende formatiegesprekken. Pro-Europese partijen hoor je tot nu toe weinig over het euro-vraagstuk. Een voor Nederland belangrijk onderwerp. Zeker waar het gaat om de overdracht van vermogen aan Zuid-Europese lidstaten met zwakke economieën, die bij ongewijzigd beleid steeds meer een beroep zullen doen op hulp en ondersteuning van lidstaten met sterke economieën, waaronder Nederland.
Elke discussie over de euro wordt door politici en economen in het pro EU-kamp direct weersproken. Met het verweer dat we in Europa inmiddels zo met elkaar verweven zijn dat uit de euro stappen gelijk zal staan aan een economische en financiële zelfmoord. Nog meer (financiële) integratie wordt dan vaak als oplossing  gezien om de positie van de euro verder te kunnen versterken en te borgen.
Ten tijde van de invoering van de euro (1 januari 1999) was de Groninger economie hoogleraar en toenmalig CDA Tweede Kamerlid Henk de Haan als een van de weinige politici fel gekant tegen invoering van de euro in de Zuid Europese lidstaten. Vooral in Griekenland. Vanwege onoverbrugbare grote verschillen in de reële economie (productie, handel en materiële goederen) van Nederland met de reële economieën in Zuid-Europese landen. Eenzelfde munteenheid in meerdere landen is feitelijk alleen geschikt voor economieën die min of meer gelijkwaardig aan elkaar zijn. Toenmalig VVD-minister Zalm van Financiën heeft om politieke redenen destijds toch bewust ingestemd met een invoering van de euro in Zuid-Europa. Een historische fout die zich moeilijk laat herstellen.
Ik heb een voorliefde voor Spanje vanwege het klimaat, de prachtige natuur, de mediterrane keuken en de uiterst vriendelijke bevolking. Ook volg ik met belangstelling de economische ontwikkelingen in dit land. Als ik in de politiek of media een discussie over de euro volg, dan komt steeds de weerstand  van mijn vroegere hoogleraar bij mij bovendrijven tegen de invoering van de euro in Zuid-Europa. Hij heeft daarin naar mijn bescheiden oordeel voor meer dan 100% gelijk gehad. De massieve steun aan Zuid-Europese lidstaten om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden is mede het gevolg van zijn gelijk.
Spanje heeft ten opzichte van de Nederlandse economie een onoverbrugbaar te achten achterstand. Zichtbare achterstanden op alle wezenlijke onderdelen die van invloed zijn op het kunnen ontwikkelen van een sterke economie. Vooral veroorzaakt door een sterk gepolariseerde politieke constellatie met een weinig uitgebalanceerde sociale cohesie in de gehele samenleving. Met veel economische/financiële seinen op oranje of rood. Denk aan een massieve werkloosheid, een hoge staatsschuld, een slecht opgeleide beroepsbevolking met relatief veel laaggeletterde werknemers, een omvangrijk kostbaar overheidsapparaat en een opvallend ondermaatse ICT en online infrastructuur. Verkeerde seinen om een gewenste gezonde economische groei te kunnen realiseren.
Bekend is de immense omvang van de hardnekkige jeugdwerkloosheid in Spanje. Alsmede het voor de coronapandemie nog niet hebben opgelost van de bankencrisis van 2008 en latere jaren. Voeg daarbij een slecht onderwijssysteem voor een relatief omvangrijk laaggeletterd deel van de Spaanse beroepsbevolking. Een economische werkelijkheid waarvan vaststaat dat bij handhaving van de euromunt in Spanje en andere Zuid-Europese landen veel geld blijvend van Nederland naar Spanje zal moeten gaan om deze historische economische weeffout in stand te kunnen houden.
Lasten waar we onze kinderen en kleinkinderen wel mee opzadelen. Zonder enig vooruitzicht om ooit deze grote verschillen in economieën binnen Europa te kunnen oplossen.
Geef de Zuid-Europese landen hun eigen monetaire instrumenten om hun zwakke economieën concurrerend te maken met behulp van een eigen munt. Zodat ze zelf hun economische problemen via koersaanpassingen van een eigen munteenheid kunnen oplossen. Aangevuld met meer op maat gesneden financiële steun van andere meer welvarende EU-lidstaten. Lidstaten waarin de euro wel stabiel gehandhaafd kan worden.
Voor alle pro-EU-wensdromers kan enig economisch en financieel realisme geen kwaad. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (28)

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout22 mrt. 2021 - 11:08

Dit hele verhaal van neoliberaal Antonie Kerstholt is te vervangen door twee observaties: 1. De absurde constructie van de euro is het gevolg van de foute veronderstelling dat alleen 'de markt' voor automatisch evenwicht zorgt tussen vraag en aanbod (google: economic equilibrium). a) 2. Vooral Duitsland en Nederland bedrijven neokoloniale extractiepolitiek t.o.v. landen in de periferie door overstimulering van de vraag aldaar en het laag houden van de lonen in eigen land. b) a) Hoewel er initieel wel gesproken is over een minimale eis t.a.v. contracyclische kapitaalbuffers - en als die eis ingevoerd ware geweest dan was de eurocrisis veel minder hard aangekomen en was in Nederland de publieke sector niet uitgekleed - werd dit om louter ideologische redenen overboord gegooid: te veel Keynes. Simon Wren Lewis toonde in 2012 aan dat men in de VS op exact dezelfde manier leed aan die foute ideologie als in Europa a.g.v. de financiële crisis. zie: The Euro: an alternative moral tale https://mainlymacro.blogspot.com/2012/06/euro-alternative-moral-tale.html b) Angela Merkel als zoals elke politicus de oppositie het gras voor de voeten wegmaait, sprak: "Was wir in Europa brauchen ist Konvergenz." Hoe over Duitsland 'all over the globe' (behalve in Nederland) wordt gedacht drie kenners: Mark Blyth The new guy who’s going to be the contender for Merkel’s job is mercantilism personified, you know, he wrote a 10-point note on what is important for German business going forward. And he mentioned climate once. He meant the investment climate. So long as they are able to sell BMWs and Volkswagens to China they don’t give a damn. Strategic autonomy means the ability to sell stuff to China and not have the Americans give a crap about it. That’s really what it means. Rana Foroohar Wow, that’s amazing. Yeah. Well, I mean, and if I can just brag about Germany for a minute, I mean, the Germans are they’re shameless. They’re totally shameless. They’re like the China of Europe. I mean, it’s incredible. It really does feel like it. Zie verder: https://theanalysis.news/interviews/if-theres-no-fear-of-inflation-why-is-gop-against-more-stimulus-rana-foroohar-and-mark-blyth/ (overigens een verhaal over Republikeinse psychopaten in het Congress die letterlijk gewone Amerikanen nog liever dood zien gaan dan fatsoenlijk in coronatijd te ondersteunen vanwege het gevaar van inflatie wat totale waanzin is gezien de duizenden miljarden waarmee deze grote bedrijven - hun donors - ondersteunen omdat de economische krimp nog erger is dan in 1929) Heiner Flassbeck In tegenstelling tot wat Kerstholt voor ogen heeft - een soort economisch determinisme wat in feite indruist tegen zo'n beetje alles waarmee Europese samenwerkingsproject überhaupt ooit begonnen is - kan men ''Konvergenz" ook bereiken door een gelijk speelveld in Europa te creëren. Door de lonen in noordelijk Europa flink te verhogen. Zo'n opmerking doet de calvinistische Nederlander natuurlijk het voorhoofd rimpelen - Han van der Horst: "De meeste mensen zouden de spijkers zelf willen betalen als ze maar aan het kruis worden geslagen" - maar in een land als Denemarken is het minimum loon twee keer zo hoog als in Nederland en ligt het gemiddeld inkomen ook veel hoger. Wat geen enkele inbreuk maakt op de ''competitiviteit'' van het land, wat neoliberale dominee's in Nederland je ook op de mouw proberen te spelden. Check dit even. Voor studenten details van Flassbeck: Warum die nie gelöste Eurokrise jetzt zurück kommt! https://youtu.be/BA85mao8p6o?t=1460 Voor degenen die de wetenschap hierboven te veel is iemand die de aard van wetenschap in zeer eenvoudige woorden weergeeft: weerleggen. Zeker als het gaat om de nonsens die studenten tegenwoordig aan universiteiten in symbiose met politici wordt voorgeschoteld. Zeker als het over ''economie'' gaat. Willem Schinkel over zijn boek "De hamsteraar'' Interview met EUR-professor Willem Schinkel door Berrie Vugts van het Rotterdamsch Leeskabinet https://www.youtube.com/watch?v=3TX7iS3kYPw Ook aanbevolen voor politici op links die nieuwe ideeën willen ontwikkelen zonder direct te denken aan administratieve concepten om ''de macht'' terug te veroveren waarbij ze over elkaars voeten struikelen.

Le Chat Botté
Le Chat Botté21 mrt. 2021 - 9:18

[Voor alle pro-EU-wensdromers kan enig economisch en financieel realisme geen kwaad. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.] Als je dit soort zelffeliciterende taal bezigt, ben je op zoek naar gelovigen, niet naar verbetering en vooruitgang. Tevens onderstreep je dat economie meer tegen politiek dan tegen wetenschap aanleunt. Hoe hard Woekie Hypo in het verleden ook het tegendeel beweerd heeft in dit platform.

4 Reacties
LaBou
LaBou 21 mrt. 2021 - 18:04

Die gelovigen hebben tegenwoordig hun eigen kerk: D66 met Kaag als opperste leider. De euro bestaat nu 20 jaar en heeft al diverse crises meegemaakt. Welke andere gemeenschappelijke munt kan zich beroemen op zo'n trackrecord. En er zijn toch echt wel andere oplossingen te vinden dan: " het werkt niet dus laten we nog maar meer van hetzelfde doen". Einstein schijnt daar ooit iets over gezegd te hebben.

HarrieV2
HarrieV222 mrt. 2021 - 7:56

@ Labou. Mee eens dat je niet meer van hetzelfde moet doen, maar hoe kom je er bij dat er meer van hetzelfde gedaan wordt? Er wordt hier te makkelijk gedaan of anders per definitie beter is en de oplossing is voor alle problemen (bekende aanpak van populistisch rechts). Is overigens een bekend spreekwoord voor. ‘Het kind met het badwater weggooien’.

Kilted
Kilted22 mrt. 2021 - 8:13

@HarrieV Ik ken er nog een; "Be careful what you wish for, you may get it....."

LaBou
LaBou 22 mrt. 2021 - 10:58

@HarrieV: het lijkt me nogal duidelijk dat je meer van hetzelfde nastreeft als je naar een bankenunie wilt i.c.m. een federale EU. En soms moet je wel veranderen om iets wat duidelijk niet gaat zoals bedoelt alsnog te verbeteren. Blijkbaar denk jij daar anders over. Dat mag maar laat die uitspraak van Einstein nou net over dat soort mensen gaan.

DenFlexwerker
DenFlexwerker21 mrt. 2021 - 7:30

"Een economische werkelijkheid waarvan vaststaat dat bij handhaving van de euromunt in Spanje en andere Zuid-Europese landen veel geld blijvend van Nederland naar Spanje zal moeten gaan om deze historische economische weeffout in stand te kunnen houden": dit is zelfmoord. Je hoeft alleen maar naar je paspoort te kijken. Een flinke belastingverhoging (want daar wordt hier voor gepleit) is één van de factoren die zorgde dat je een Nederlands en geen Spaans paspoort hebt. Staten, zoals de EU dit wil worden, werken niet. Meerdere volkeren in één land zijn instabiel, vooral als er een systematische geldstroom van één volk naar het andere gaat. België (wereldrecord formeren), Spanje (Eta en recent, het hard neerslaan van een petitie) en het VK (Schotland) zijn voorbeelden. Andere waren Joegoslavië (burgeroorlog) en Tsjecho-Slowakije (vreedzame boedelscheiding), de verenigde Nederlanden en zo voort. De geschiedenis staat vol van dit vierkante wiel dat we opnieuw willen uitvinden en het zijn vaak bloedige bladzijden. De EU wil dit vierkante wiel op een grotere schaal dan ooit opnieuw uitvinden, wat zou er fout kunnen gaan? We kunnen nog de Euro-fuik uit. Er is een prima alternatief. Jaren negentig hadden we een serie Noord Europese valuta die aan de D-mark hing en dat werkte prima. Ja, eigenlijk een Noord-euro. Verder gaan we als Tsjecho-Slowakije een stuk uit elkaar en terug naar de e.g. Samenwerken als buren.

1 Reactie
Rode druppel
Rode druppel21 mrt. 2021 - 9:47

Flexwerker. Zo eenvoudig is dat niet. Maar verder integreren in bv. een bankenunie is vragen om nog meer problemen. Ik zou eerst de parallelmunt invoeren, dus de Euro blijft bestaan voor internationaal geldverkeer. De binnenlandse markt heeft per lidstaat een eigen nationale munt. Zo ontvlecht je geleidelijk de Euro uit het internationale geldverkeer.

Willem D2
Willem D221 mrt. 2021 - 7:14

Er zijn 2 systemen om in de economie te investeren, met geld uit het verleden (eerst sparen dan uitgeven) met geld uit de toekomst (eerst uitgeven en dan terug verdienen) Voor beiden systemen zijn goede argumenten, maar samen in 1 munt gaat niet.

1 Reactie
Frans Kwakman
Frans Kwakman21 mrt. 2021 - 10:02

Willem, maar laat nu die ECB niet naar je geluisterd hebben, die (Draghi) koos voor optie 3, nu uitgeven en laten betalen door het imaginaire spaargeld van die EU, dwz de rijkere landen van die EU. Daarmee het hoofddoel ondersteunend, alle 30 landen of zo, even rijk of arm maken zonder ooit meer te sparen,. Jouw optie 1 is hopeloos ouderwets en de laatste spaarders worden nu uitgerookt met nul of negatieve rente.

Fredje3
Fredje321 mrt. 2021 - 6:29

Het is heel simpel. Niemand is tevreden met de Euro en met de EU. In landen waar het slecht gaat komt het extremisme en nationalisme op, omdat de mensen aldaar niets meer kunnen kopen dankzij de Euro, want alle subsidies gaan niet naar het volk, maar naar infrastructuur (vaak tolwegen) waar voornamelijk internationale bedrijven gebruik van kunnen maken. De vrije markt betekent niets meer dat de markt wordt overspoelt met producten uit de internationale markt die de lokale producten wegduwen en onbetaalbaar zijn voor het volk (koopt u een potje nivea als deze een derde a de helft is van uw dagloon?) Voor veel van die landen die bij de EU willen of net zitten zijn de prijzen in de tussentijd verveelvoudigd, maar de inkomens niet waardoor er een enorme zwarte markt is ontstaan, kleine lokale economieen omdat de landelijke economie ver van hun bed is. Dit is louter en alleen de schuld van de regeringen die graag bij de EU willen en de schuld van de EU die geen oog heeft voor de bevolking. De bevolking kiest daarom al snel voor nationalistische partijen waarbij ze het idee hebben dat er wel geluisterd wordt naar hen en beginnen een steeds grotere hekel te hebben aan de EU. Nu heb je ook nog landen zoals Nederland die ondanks alles moeten betalen voor dit soort landen. Als Nederlander zie je wel dat er enorm veel geld gaat naar die landen, maar weet je niet, dat de bevolking er eigenlijk alleen maar slechter van wordt. Dus zijn het al snel uitzuigers. We zien ook dat het nationalisme aldaar alleen maar groter wordt, maar zien niet de logica en de reden daarvan, dus zijn het nog een zooite xenofoben ook. Ondertussen probeert de Nederlandse regering het huishoudboekje op orde te houden wat ten koste gaat van heel veel hier in Nederland (slechte en dure zorg, slecht en duur onderwijs en ga zo maar door). We gaan dus alleen maar meer een hekel aan elkaar krijgen. Het is 5 over twaalf. De 22 zetels die het Nederlands nationalisme had zijn er 29 geworden. Dit is mede te danken doordat de overige politieke partijen weigeren de ernst in te zien van het gevaar van de EU. Nu kunnen we dat allemaal proberen te negeren, weglachen of continue aangeven hoe slecht deze partijen zijn, maar dat heeft tot nu toe er niet voor gezorgd dat deze groep partijen krimpen of zelfs verdwijnen. De groep wordt alleen maar groter en toch weigeren de andere partijen na te denken over hoe dit komt. Het probleem is het Jehova syndroom van de EU. Je kan er wel in, maar je mag er nooit meer uit. Dat hebben de Britten nu wel gevoeld. Je bent meteen vijand nummer 1 en de EU (je vrienden van weleer) weten zich te gedragen als je grootste vijanden. Ze zullen er alles aan proberen te doen ervoor te zorgen dat je kapot gaat. Dit ook om een voorbeeld te stellen voor andere landen die eraan denken om de EU te verlaten. Het moet je echt pijn gaan doen. We moeten af van de EU en de Euro. De samenwerking die we in de EEG hadden was meer dan voldoende, meer zit er gewoon niet in en zolang er geen serieuze politieke partijen zijn die dat inzien en zich daar sterk voor maken zorgen we alleen maar internationaal voor de groei van nationalistische partijen. PVV, FvD, Ja21, BBB (Mede mogelijk gemaakt door VVD, CDA, D66, PvdA, GL, CU)

Hendrik5
Hendrik520 mrt. 2021 - 23:30

D66 is blind voor de problematiek van de Euro. De analyse komt niet verder dan de Euro is goed voor onze handel. Alleen de Christen Unie, Partij van de Dieren, Volt en SP + Omtzigt maken de analyse dat de huidige euro niet werkt. Nou dat zijn kleinetjes ten opzichte van de VVD en D66. We gaan de komende vier jaar ook weer aanmodderen.

Kwant3
Kwant320 mrt. 2021 - 20:17

Oh ja, De gulden werkt veel beter dan de euro want de economie van Zeeland is min of meer gelijkwaardig aan die van Zuid-Holland.

2 Reacties
JasDon
JasDon20 mrt. 2021 - 22:05

Beide provincies vallen op zijn minst onder dezelfde wetgeving en hetzelfde bestuur. Een N-Euro en Z-Euro zijn op zich een goed idee.

Hendrik5
Hendrik520 mrt. 2021 - 23:26

De Zeelander heeft net zoals de Zuid-Hollander dezelfde overheid. Spreekt dezelfde taal. Geniet van hetzelfde onderwijs. Heeft te maken met dezelfde belasting en arbeidsrechten. Overdracht van geld van Zuid Holland naar Zeeland wordt daarom geaccepteerd en voor de jongeren in Zeeland liggen er meer kansen elders in het land. De Zeelander en de Spanjaard verschillen nog al.

Rode druppel
Rode druppel20 mrt. 2021 - 19:57

Vecht al bijna 15 jaar tegen de Euro in huidige vorm. Gelukkig worden steeds meer mensen wakker. De laatste aanwinst van critici is Bert de Vries ( oud minister en fractievoorzitter in de tweede kamer voor het CDA ). Lees zijn boek van meer dan 600 pagina s. De Euro is onhoudbaar.

HarrieV2
HarrieV220 mrt. 2021 - 19:57

De methode van valuta devaluatie/revaluatie heeft in het verleden, voor de euro, in ieder geval niet geleid tot een concurrerende economie voor de zuidelijk landen. Het enige wat het deed was de kern van het probleem verdoezelen. Ze konden hun producten slijten tegen een voor hen gelijke prijs en hoefde dus niets te veranderen. Je doet voorkomen of dat nu in een keer de oplossing is voor die landen. Ik zou niet weten waarom nu in een keer wel. En stel dat het wel werkt voor Spanje, maar niet voor Italië. Gaan we dan weer splitsen? Of bij de noordelijke landen. Stel dat Frankrijk niet mee komt. Krijgt die weer zijn eigen munt? Houd aub het proces in de basis zo simpel als mogelijk. Daar zitten heel wat voordelen aan. Een nieuwe valuta voor een deel van de EU is een schijnoplossing en haalt vervolgens wel alle voordelen van een munt voor Europa weer onderuit.

1 Reactie
Rode druppel
Rode druppel20 mrt. 2021 - 20:18

HarrieV Het beste is de Euro af te schaffen. De economie van landen drijft uit elkaar in plaats van naar elkaar. 2de beste oplossing is de parallelmunt weer invoeren. Zie de Matheo solution .

Bouwman2
Bouwman220 mrt. 2021 - 19:00

De Italiaanse economie is niet zwak en de Spaanse ook niet. Het zijn juist de kleine economieën van kleine landen die "zwakker" staan. Men kan weten dat de zwakkeren ondersteuning behoeven.Geen fooi, geen charitas, maar substantiële gelijkwaardigheid. Dat is sociaal, de sterken dragen de zwakkeren, en christelijk/beschaafd. De Euro is sociaal en beschaafd. Die is dus niet meer weg te denken. Wie tegen de Euro en de EU ageert, dupeert zichzelf en de anderen. Dat is onverantwoordelijk. De EU wenst geen grenzen, vrij reizen voor iedereen in alle windstreken is daarvan het symbool. De Euro maakt onderdeel uit van het begrip vrijheid. Wie de Euro wil verdelen verdeelt de EU en de burgers. Verdeel en heers ligt daaronder. Niet de contingentering aanbevelen, maar juist de eenheid aanmoedigen, zou ik zeggen. l, want want wie dat niet doet en wil, vindt zichelf eens terug in de hel, waar geween is en bruxisme. De verkiezingen van deze week tonen aan dat de EU gezinde partijen wonnen en de tegenstanders een ver moetsen laten. De PVV heeft niets met vrijheid te maken , maar juist met onvrijheid. Het symbool is dan ook de meeuw, een nare vogel met een nare snavel en een naar geluid die andere vogels wil verdrijven en het voer voor zich zelf opeist.

1 Reactie
frankie48
frankie4821 mrt. 2021 - 8:49

Beste Bouwman, En als nou het verzet tegen de euro juist uit die landen zou gaan komen, hoe moeten wij uw verhaaltje dan gaan lezen?

Zapata
Zapata20 mrt. 2021 - 17:49

Beste Antonie. De hoeveelheid EU wensdromers begint schrikbarende vormen aan te nemen. Van doorgeschoten meritocraten van D66 tot aan een nieuwe Yuppen beweging van VOLT. En VVD/CDA/PvdA/GL zijn ook sterk pro EU. Ik denk dat je maar moet wachten tot na een volgende verkiezing. Of die daarna...of die daarna.

Thuru
Thuru20 mrt. 2021 - 17:49

In plaats van dat Nederland onbeperkt geld geeft aan zuid europa, kan zuid europa beter keihard bezuinigen. Laat eerst maar ons eigen land helpen en zorgen dat de problemen worden opgelost. Daarna kan men altijd nog kijken of er geld naar zuid europa moet ja of nee (waarbij uitgaand dat zuid europa is echt start met bezuinigingen). Bepaalde hobbies kan je zowiezo alvast mee beginnen, hobbies diede burger geen of weinig pijn doen.

1 Reactie
Rode druppel
Rode druppel20 mrt. 2021 - 20:09

Thuru. Het zijn landen als Nederland en Duitsland die de Euro onhoudbaar maken. Rutte is trots op het hoge handelsoverschot. Een hoog overschot is het tekort van andere landen, evenwicht is het beste. Verder lees Contramine. Die heeft er meer kaas van gegeten, zo te lezen.

Contramine
Contramine20 mrt. 2021 - 17:41

Inderdaad kan de euro tot spanningen gaan leiden in de toekomst, Dat kan niemand uitsluiten. Maar elke discussie in Nederland (en Duitsland) over de munt hoort te beginnen met het ongehoord grote voordeel dat deze economieën hebben van de euro: een groot overschot op de handelsbalans en tegelijk geen of nauwelijks stijging van de koers van de munt. Laat de discussie dus voor alles gaan over het wegwerken van dat enorme handelsoverschot (hogere lonen bijvoorbeeld) van deze twee landen.

4 Reacties
Hakkepuf
Hakkepuf20 mrt. 2021 - 18:49

Dat klinkt leuk. Alleen hoe wil je dat handelsoverschot weg gaan werken? Meer Spaanse producten importeren? Welke? Sherry, Seats en naar Spanje op vakantie gaan? Met Italië heeft Nederland al een importoverschot Griekenland? Noem eens een Grieks product. Portugal? Port, Kurk verder weet ik het ook niet. De hele Eurocrisis is een wedstrijd tussen de Protestanten en de Katholieken waarbij de Katholieken samen met de Orthodoxen de Protestanten aan het uitkleden zijn.

Hendrik5
Hendrik520 mrt. 2021 - 23:28

@Hakkepuf het Nederlands handelsoverschot werk je weg van binnenuit. Dus door hogere lonen waardoor de binnenlandse bestedingen stijgen onze producten duurder voor het buitenland wordt.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker21 mrt. 2021 - 8:25

Beste Hakkepuf, Daar is een heel eenvoudiger oplossing voor die we ook binnen Nederland toepassen. Door belasting te heffen en het geld dat daarmee binnenkomt, te herverdelen liefst door het te investeren in economischer ontwikkeling in gebieden waar het wat minder gaat. En omdat vooral de grote bedrijven nu de plek zoeken met de laagste winstbelasting en landen van de EU daarop concurreren, zou je die door de EU moeten laten heffen. Eenzelfde percentage in alle landen. Van die belasting opbrengst zou de EU dan al haar uitgaven moeten betalen en als dat te weinig is, kan ze lenen net zoals de regeringen van de landen. Bijkomend voordeel is dan dat de landen niet meer hoeven te steggelen over de bijdrage die ze aan de EU moeten betalen.

Rode druppel
Rode druppel21 mrt. 2021 - 9:38

Contramine. U redeneert nu vanuit de EU en Euro. Er is ook nog zoiets als wereldeconomie. Lonen verhogen, ja. Maar wel zodanig dat we in de wereldeconomie concurrerend blijven.