Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte negeerde archiefwet en wiste jarenlang elke dag sms’jes

Landsadvocaat: toestel premier had ruimte voor slechts 20 berichten
Joop

De elite van De Correspondent kan zich niet inleven in PVV-stemmer

  •  
26-11-2016
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
wijnberg
Wijnberg beweert zich letterlijk ‘onbevooroordeeld’ op te stellen, maar dat is niet wat hij in het filmpje bereikt.
Twee weken terug plaatste De Correspondent een kort filmpje op hun Facebook-pagina waarin Rob Wijnberg de financiële validiteit van Wilder’s een-pagina-partijprogramma toetst. Uitkomst: de islam uit Nederland bannen is geen winstgevende onderneming. Enkele dagen later publiceert Wijnberg een stuk waarin hij oproept voor ‘oprechte interesse in elkaar’, omdat we alleen zo dichter tot elkaar kunnen komen. Wat betekenen deze boodschappen eigenlijk, en hoe verhouden ze zich tot elkaar?
De onbetrouwbaarheid van politieke peilingen daargelaten, kunnen we er nog steeds vanuit gaan dat de PVV grote populariteit geniet. Dat is voor veel mensen, waaronder ikzelf, een beangstigend idee. De anti-PVV reageert vaak op uitingen vanuit de PVV op ridiculiserende toon: wat een onzin, wat een achterlijke gladiolen. In een wereld waar we toch al grotendeels met gelijkgevormden en  gelijkgestemden in aanraking komen (zowel in het sociale leven als in het sociale medialeven), lijdt dat tot een immer groeiende kloof. Hoe moeten we het filmpje van Wijnberg in die context begrijpen?
Het filmpje opent met Rob Wijnberg die benadrukt hoe het verkiezingsprogramma van de PVV ‘niet moeilijk belachelijk te maken is’. Vervolgens zien we enkele beelden van mensen die het programma inderdaad ridiculiseren. Het beeld schiet weer terug naar Wijnberg, die aangeeft een poging te willen ondernemen om de inhoud ‘onbevooroordeeld’ te analyseren.  Hij lijkt daarmee neutraal – ‘zoals het is’- te bedoelen. Het is haast alsof Rob Wijnberg ‘die enge xenofoben, die diep-racistische’ PVV-stemmer een hand op de schouder legt en sussend zegt: “stil maar, ik zal je serieus nemen.” Maar is dat wel hetgeen hier gebeurt?
De slotsom van de berekeningen, die Wijnberg zo gedetailleerd als de 5 minuten soundbites dat toestaan toelicht, stelt dat het PVV-programma een potentiële bodemloze put is. De korte film oogt daarmee niet zozeer als een oprechte inleving in de PVV-stemmer, als wel als een kort en overzichtelijk college over de financiële haalbaarheid van Wilders’ woorden. De eindboodschap van Wijnberg’s betoog is uiteindelijk samen te vatten als: ‘Beste PVV-stemmer, zelfs als ik u serieus neem bent u nog irrationeel. Er valt werkelijk niets realistisch in uw overtuigingen te herkennen’. Is dat de juiste manier om Wilders-stemmers te overtuigen van het idee dat de oplossing voor al het gevoelde onrecht in ons leven niet te vinden is in het beoefenen van racisme en discriminatie?
Het filmpje geniet grote populariteit in mijn vriendenkring, en ook ik vind het hele geruststelling om wederom bevestigd te worden in mijn beeld van de PVV. Altijd fijn om te horen dat xenofobie en racisme zelfs geen economisch excuus kennen. Maar ik vraag me af of dit filmpje wel de doelgroep aanspreekt die het zou moeten bereiken.
Om Wilders-gedachtegoed aanhangers te kunnen overtuigen van het ongelijk van deze visie zal je moeten begrijpen welke logica hen daartoe drijft. Alleen dan kan je, vanuit empathie, dichter bij elkaar komen. Is het niet overduidelijk dat de elite/de status quo zich moeten realiseren dat hun logica niet de enige variant van rationaliteit is.
Het filmpje lijkt gebaseerd op een economische som. Dat is onderdeel van de heilige graal der wetenschappelijke logica waar mensen als Wijnberg en ik in zijn opgegroeid.
Een perverse consequentie van de rationaliteit der cijfers, die de waarheid in pacht meent te hebben, is de verneveling van de sociale beredenering die haar sommen motiveert. Wijnberg beweert zich letterlijk ‘onbevooroordeeld’ op te stellen, maar dat is niet wat hij in het filmpje bereikt. Immers, verscholen achter de ‘objectiviteit’ van de wiskunde, maakt Wijnberg eigenlijk een reuze controversiële berekening. Een berekening die gebaseerd is op de aanname dat mensenlevens in financiële sommen te vangen zijn, en dat de uitkomst van die sommen ertoe zou doen.
De kern van de boodschap luidt namelijk als volgt: de islam uitbannen is niet winstgevend. Wat als de uitkomst van de berekeningen ons had geleerd dat het zogenaamde ‘de-islamiseren’ inderdaad een winstgevende onderneming is? Zou dat een legitimering van discriminatie vormen? Het punt is niet dat ik Rob Wijnberg verdenk van zulk gedachtegoed, als wel dat de hele opgave om Wilders’ ideeën op financiële mogelijkheid te toetsen inherent vruchteloos is. Het gaat namelijk helemaal niet om deze logica, anders zou het onmogelijk zijn dat Wilders nog in de Tweede Kamer zat.
En dan begeef ik mij plots op glad ijs, want: hoe moet het dan wel? Rob Wijnberg roept in een column die kort na het filmpje verscheen op tot “oprechte interesse in elkaars werkelijkheid”. Daar kan ik mij in vinden, want enkel vanuit die oprechte interesse ben je in staat open te staan voor iemand anders’ logica. Maar het is vrij makkelijk om op te roepen tot meer ‘onbevooroordeeld’ contact met mensen die een andere mening zijn toebedeeld. Het ook daadwerkelijk realiseren daarentegen, is denk ik vrij moeilijk.
Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van het stuk van Wijnberg waarin hij oproept tot deze oprechte interesse. Daar pleit Rob Wijnberg onder andere tegen essentialisme; het idee dat je de wereld kan verklaren vanuit een alle verklarende grote theorie. Hij stelt dat dit problematisch is, omdat het een voedingsbodem is voor polarisatie. De anti-essentialistische boodschappen dragen vaak eenzelfde waarheidsclaim uit: ‘het zit niet zo , nee, het zit eigenlijk zo !’ De waarheidsclaims an sich zijn daarom niet per se van nature problematisch.
Ze worden pas problematisch op het moment dat ze mensen tot enkele stereotypen reduceren, als ze racistisch of xenofoob zijn –of daartoe oproepen en dus mensen motiveren om elkaar niet langer serieus te nemen. Maar even problematisch zijn ze op het moment dat ze stellen dat Pietje om de hoek eigenlijk voor spek en bonen meedoet – want Pietje begrijpt het allemaal niet helemaal – maar we moeten Pietje niet buitensluiten, want dat is zielig. Vanuit een politiek correcte, valse oprechtheid zullen we Pietje tolereren –maar als het op serieuze zaken aankomt zullen we aan Pietje geen advies vragen. Ik snap dat het de bedoeling is om daaraan voorbij te gaan, maar ik ben bang dat het een heel lastige onderneming is.
Mijn vrees is daarom de geveinsde oprechtheid, die niet eens als dusdanig herkend wordt. Het draagt het risico in zich van een veel sluimerender variant van uitsluiting: ‘Ik heb je gehoord, en ik ga toch doen wat ik zelf het beste acht. Want ik heb uiteindelijk toch de waarheid in pacht!’ Het argument dat politieke leiders de burgers serieus moeten nemen staat overigens niet gelijk aan het argument dat elke burger een potentiële politieke leider is.
Waarschijnlijk draagt ons keurig gescheiden sociale (media)leven bij aan de instandhouding van ons collectief gepolariseerde bestaan. Wellicht worden we daardoor te weinig getraind om te zoeken naar de redenen die mensen hebben om tot meningen te komen die ze uitspreken. Het is mij niet vreemd: ook ik ben omgeven met mensen uit dezelfde poel. Mensen die zichzelf, vaak onbewust, het alleenrecht op de rede hebben toegeschreven, en daardoor niet getraind zijn buiten hun eigen kader te denken.
Het is mij in dit stuk dan ook niet te doen om het afkraken van Rob Wijnberg, maar enkel het zoeken van een verklaring voor de reden dat dezelfde persoon, die nota bene voor oprechte interesse in elkaar pleit, zelf nog zo gemakkelijk vervalt in de paternalistische toon, waar hij zelf waarschijnlijk ook tegen is. Wellicht kan het ons verder helpen in de zoektocht naar het vinden van een open en gelijkwaardige (oprechte!) dialoog.
 

Meer over:

opinie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (189)

Pater
Pater5 dec. 2016 - 8:49

Prima verhaal. Beetje laat ontdekt. Links moet meer vragen naar het waarom, minder oordelen vanuit een Superieure Moraliteit. Ik probeer het al een tijdje, de sleutel is vragen stellen. Waarom denkt u dat de islam een bedreiging is? De overgrote meerderheid bestaat in mijn ervaring uit beste brave burgers die niks van jihadisten en fanatisme willen weten en op het terrein van de vrouwenrechten al enorme stappen hebben gezet. Weerwoord: die vrouwenonderdrukking bestaat nog wel. Doen we er wel genoeg aan om moslimvrouwen uit die onderdrukking te halen? Dan moet ik eerlijk bekennen dat dat niet genoeg gebeurt en dat links daar wel eens medeschuldig aan is geweest uit angst moslims te stigmatiseren. En zo komen we weer een stukje verder.

Joris_staatsrechtjurist
Joris_staatsrechtjurist30 nov. 2016 - 15:19

Ik heb een vraag voor iedereen die daarover ook wel eens heeft nagedacht en denkt het antwoord op mijn vraag (geheel of deels) te kunnen geven. Hoe komt het toch dat links vaak vanuit een denkkader lijkt te leven waarin de "ander" altijd als minderwaardig lijkt te worden beschouwd, iemand die je moet beschimpen. En erger nog: iemand die eigenlijk minderwaardig is, omdat hij niet het linkse denkkader omarmt. Zoals Marcel van Dam (helaas moet ik ook nog toegeven dat hij familie is) tegen Pim Fortuyn zei: U bent een minderwaardig mens, weet u dat wel? Dat is natuurlijk een nogal fascistische manier van denken: die "ander" is minderwaardig. isschien dat linkse politiek-correcte mensen daarom altijd weer de Islam verdedigen? Daarin geldt ook geen gelijkheid tussen moslims en niet-moslims, mannen en vrouwen... En zoals Rob Wijberg stelt: aan de PVV valt "niks realistisch in de overtuiging van de PVV-er valt te herkennen". De PVV is ook nogal tegen de Islam. Dus laten we vanuit dat perspectief eens kijken waarom sowieso de overtuigingen van Rob Wijnberg niet erg realistisch zijn. Hij noemt PVV-ers ongetwijfeld islamofoob, omdat ze tegen de Islam zijn. Laten we dus eens een situatie aan Rob voorleggen: een jongetje van 5 ziet op een kwaad moment zijn beide ouders voor zijn ogen vermoord worden door een terrorist die zich beroept op de Islam. Jaren later, als hij 20 is, begint hij nieuwsgierig te worden naar de Islam omdat hij niet begrijpt waarom iemand die zegt te handelen op grond van de Islam, zijn ouders heeft vermoord. Hij begint de Koran te lezen en komt allerlei teksten tegen die zeggen dat ongelovigen de doodstra verdienen als ze niet bekeerd willen worden tot de Islam, dat avalligen de doodstraf verdienen, etc. Hij begint dan tegen al zijn mede-studenten zijn akeer van de Islam te verkondigen en wordt door het merendeel van die studenten betiteld als Islamofoob. Toch is zijn angst reeel en wellicht zou hij zelfs op de PVV gaan stemmen. Is dan een dergelijke karakterisering als islamofoob van de PVV-er die tegen de islam is, wel realistisch?? Ik denk het niet.

2 Reacties
tante trees
tante trees2 dec. 2016 - 15:39

Hele goede valide vragen, waar je op deze linkse site weinig antwoorden op krijgt ben ik bang. Op links raken de goede antwoorden een beetje op, want ze worden elke keer ingehaald door die akelige realiteit!

Joris_staatsrechtjurist
Joris_staatsrechtjurist3 dec. 2016 - 12:39

Ik had ook niet verwacht dat ik een eerlijk en duidelijk antwoord zou krijgen hier, want ik probeer al veel langer met anderen te discussieren en het valt me keer op keer op dat mensen van de kinkerkant over sommige dingen niks dan posities willen horen, en als je dat niet doet, houdt het gesprek ook op. Want ja, dan ben je een minne extreemrechtse en die hoef je niet serieus te nemen. Maar het vreemde is dat ik zelf ook links ben in veel opzichten, maar ik geloof niet dat ik het "linkse denkkader" gebruik. Ik ben zelf niet links in mijn denken over de Islam, want ik heb nogal bedenkingen bij die ideologie. Ik noem het expres geen religie, want de Islam heeft eigenlijk veel meer politieke aspecten dan religieuze aspecten. En het is inderdaad heel jammer dat het zo moeilijk is om daar op een eerlijke en open manier met anderen van de linkerkant over te kunnen praten, want op deze manier kan ik me nog altijd niet aan de indruk onttrekken dat het linkse antwoord op mijn vragen gewoonweg een zeer foute is. Niet realistisch inderdaad, zoals Tante Trees ook al opmerkt, en gebaseerd op allerlei verkeerde aannames.

MarcvdMeulen
MarcvdMeulen30 nov. 2016 - 11:39

Briljant stuk. Kijk verder dan je eigen referentiekader en open jezelf voor anderen. Dat en de nodige interesse in de ander, brengt ons verder. Navelstaren leidt tot (zelf)destructie.

weejee2
weejee229 nov. 2016 - 11:35

De PVV heeft kiezers met een complete doorsnee van de bevolking, ook allochtonen, lees o.a. de brieven van hen in het AD.Eerlijk oprechte verhalen van burgers die zich oprecht en terecht zorgen maken.PVV kiezers stelselmatig wegzetten als dom racistisch etc etc is een gevolg van niet begrijpen wat de kiezers willen of je ook maar enigszins verdiepen.Iedereen heeft een oordeel over ze , niemand praat met ze. En als ze in een praatprogramma terecht komen dan worden ze meestal totaal respectloos bejegend. Gevestigde politieke partijen zouden Wilders heel makkelijk de wind uit de zeilen kunnen halen door es wat beter te gaan luisteren naar wat kiezers echt willen.Het is in feite heel simpel maar het dringt gewoon niet door, al heel erg lang niet. Terecht dat men steeds bozer wordt.En andere oplossingen gaat zoeken. Ik denk dat er heel veel stemmers op de PVV stemmen die Wilders ook maar een enge vent vinden,. Maar wel een enge vent die als enige zegt wat zij denken.

8 Reacties
7anpau1
7anpau129 nov. 2016 - 18:56

En wat willen die mensen dan? En wat gaat de PVV voor hen doen om dat te realiseren? Ik erger me ook regelmatig aan politici, bestuurders en ambtelijke bureaucratie en incompetentie. Maar wat zal het stemmen op een engerd met enge ideeën oplossen? Het deporteren van een bevolkingsgroep, het sluiten van de grenzen en het monddood maken van iedereen mef een andere mening, helpt die arme, zielige ongeruste kiezer echt geen stap verder. Ik wil graag luisteren naar argumenten, maar een mening is geen argument, ook niet in een parlementaire democratie.

Cinema2
Cinema230 nov. 2016 - 1:59

Beste 7anpau1 De heer/ mevrouw weejee geeft u netjes uitleg wat te doen. Ook ik geef aan waar de schoen wringt. We hebben het gezien hoor de afgelopen jaren, Hitler vergelijkingen over de persoon Wilders. Zijn achterban/ kiezers zijn gewoon vieze vuile NSB-ers, tokkies wat doen die mensen hier in dit land...De media, de opiniemakers onze BN-ers, maar ook de politiek hebben Wilders groot gemaakt. Elders noemde ik de thema's zorg/ integratie/ de EU. Mensen (ook ik als niet stemmer) maak mij hier oprecht zorgen over. Ik heb vragen en (terechte) twijfels over welke koers dit land en de EU varen. Zet mij neer als tokkie/ graaier/ NSB-er dan ben ik er vrij zeker van dat ik niet meer naar u zal luisteren. 9 van de 10 PVV stemmers hebben geen hoge pet op van de PVV, het verwachtingspatroon is verdomde laag, ook onder de PVV kiezer. Ze zijn het gelieg en bedrieg van de gevestigde politiek gewoon spuug en spuug zat. U moet niet bij Wilders zijn, maar bij de gevestigde politiek (met de hulp van de opiniemakers , de NPO, de BN-ers niet te vergeten) Wat woorden uit uw pen; "En wat willen die mensen dan? " Vraag het ze op een respectvolle manier. "Het deporteren van een bevolkingsgroep, het sluiten van de grenzen en het monddood maken van iedereen mef een andere mening, helpt die arme, zielige ongeruste kiezer echt geen stap verder." Deporteren van een gehele bevolkingsgroep, waar heeft u het over? Het sluiten van onze grenzen, nee dat gaat niet. De andere kant van de medaille is wij kunnen niet heel de wereld voorzien van een uitkering een huisje incl. een gratis Miele.... "het monddood maken van iedereen met een andere mening" Wilders verkoopt een hoop onzin, helemaal eens!. Maar ik heb hem nog nooit kunnen betrappen op het feit dat hij af wil van onze parlementaire democratie. Met andere woorden u LIEGT, te doorzichtig te goedkoop.....Veel Nederlandse staatsburgers zullen op de PVV stemmen, u zult helemaal niemand overhalen om op iets anders te stemmen. Mag ik u nu een tokkie noemen? Of discrimineer ik dan?

7anpau1
7anpau130 nov. 2016 - 10:25

U mag mij noemen wat u wilt 'Cinema'. Het deert mij niet. Wilders oplossing voor alles is grenzen dicht en minder, minder.... Minder Marokkanen, minder Moslims, minder Elite en minder EU. Er is geen enkele visie. Verder gaat Wilder nooit in debat. Hij grossiert in soudbites. Mensen die het met hem oneens zijn, zijn knettergek, dhimmi's, terroristenvriendjes, etc., etc. Ook intern duldt hij geen tegenspraak. Wilders geeft er dus herhaaldelijk blijk van geen respect te hebben voor de mening en vrijheid van meningsuitingen van anderen. Daarnaast wenst de PVV artikel 1 en artikel 6 van de Grondwet te wijzigen en de mensenrechtenverdragen op te zeggen. Met de onafhankelijke rechtspraak heeft hij overduidelijk ook niets, U mag mij uitmaken voor leugenaar, maar ik denk dat u gewoon slecht geïnformeerd bent en/of oost-indisch doof. Nogmaals, heel veel zorgen begrijp ik, maar Nederland is nog steeds één van de welvarendste landen ter wereld. Onze economie is voor meer dan de helft afhankelijk van export en internationale handel. Daar eten we met zijn allen van. Desalniettemin snap ik best sommige frustraties en zorgen. Als gezegd deel ik ze ten dele misschien zelfs wel. Dat neemt niet weg dat ik volwassen genoeg ben om in te zien dat waar gehakt wordt soms spaanders vallen. En ik vind het buitengewoon naïef om te denken dat de PVV ook maar 1 oplossing biedt voor enig reëel probleem.

MarcvdMeulen
MarcvdMeulen30 nov. 2016 - 11:58

@weejee - Je haalt de woorden uit mijn mond. @ 7anpau1 - Niemand heeft het over deportatie, alleen zij die de associatie leggen met Bruinhemden. Leg je referentiekader eens af en verdiep je eens echt in jouw medemens die bepaalde grote bezorgdheden heeft. Monddood maken van iedereen met een andere mening is ook geheel geen sprake van. Sluiten van de grenzen wordt mee bedoeld dat de eigen Nederlandse grenzen weer bewaakt moeten worden en dat we weten wie (en wat) dit land in komt en ook weer uit gaat. Dat hebben we eeuwen lang gedaan totdat "Schengen" in 1995 werd ingevoerd. Waarom zouden we ze weer "sluiten"? Omdat er geen doeltreffende controles aan de buitengrenzen van de Schengenzone plaatsvinden, zoals wel was afgesproken. DE kiezer is niet arm en zielig, ook niet de PVV-kiezer. Dat is jouw eigen vooroordeel dat nu spreekt. Elke keer dat je "maar" zegt pretendeer je de waarheid in pacht te hebben. Je bent precies de reden voor dit stuk van Veerle.

7anpau1
7anpau130 nov. 2016 - 15:17

Geachte heer Van de(r) Meulen. Deportatie is mogelijk een overdrijving mijnerzijds. Dat ik daarvoor de ruimte heb, komt echter voort uit in mijn ogen een bewuste strategie van de zijde van de PVV. Ze grossieren in vage soundbites. "Minder, minder, ...." of "Stop de islamisering" (wat dat ook moge zijn overigens); De redelijk denkende aanhang vult het in zoals u. De radicalere aanhang vult het extremer in. Dat is naar mijn stellige overtuiging een bewuste strategie, gekopieerd van talloze demagogen en populisten, links en rechts. Er is in mijn ogen weldegelijk een stelselmatige strategie van de PVV, met name Wilders en Bosma waarin de criticasters van de PVV dan wel monddood worden gemaakt, dan wel zo verdacht worden gemaakt dat de achterban er niet meer naar luistert. Natuurlijk kun je stellen dat dit andersom ook gebeurt, maar het neemt in mijn ogen de laatste paar jaar steeds extremere vormen aan. Ieder debat of dialoog wordt vermeden door Wilders. Het is allemaal eenzijdig de wereld bestoken met soundbites. Enige interne of externe relativering ontbreekt. Iedereen die het niet met Wilders cs eens is, is 'knettergek', 'miezerig', 'te idioot voor woorden', een 'terroristenvriend', 'plucheplakkers' 'dhimmi's', 'landverraders', 'D66-rechters', etc., etc. En dat valt dan nog in het niet bij de taal die het extremere deel van de PVV-achterban uit in de kroeg en op de 'sociale' media. Om de haverklap worden bestuurders en politici bedreigd. (http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/lokale-bestuurders-vaker-agressief-bejegend.9553101.lynkx).Is het zo ver gezocht om te concluderen dat de mensen die dit doen zich zich daartoe gerechtigd voelen door de taal van de PVV, die hun slachtoffers wegzet als hiervoor beschreven? Dan uw concrete, eigen invulling van het PVV 'programmapunt' "grenzen dicht!"; terug naar pre-Schengen. Op zich zou dit kunnen, maar ik denk dat dit weinig oplevert en wel enorme negatieve gevolgen heeft. Heeft u ooit met een vrachtwagen door Europa gereist vóór 1995? Enig idee wat de wachttijden toen waren? Wat denkt u dat er met de Rotterdams haven en Nederlandse transportbedrijven gaat gebeuren als trucks bij de Nederlandse-Duitse en Nederlandse-Belgische grens uren moeten wachten, maar bij de Belgische-Duitse grens niet? Voor het internationale personen- en goederenvervoer en het toerisme zullen er ontegenzeggelijk negatieve gevolgen zijn van zo'n maatregel. Of het iets oplost is verder de vraag. Ik denk dat grenscontrolles voor (mensen)smokkelaars en andere kwaadwillenden niet tot nauwelijks een belemmering zullen vormen omdat zo'n systeem altijd zo lek als een mandje is. Dat was in de eeuwen voor Schengen waaraan u refereert ook al zo namelijk. Het herinvoeren van grenscontrolles is nog maar het begin als het aan de PVV ligt. Men wil ook uit de EU (en het EVRM en IVBPR en tal van VN mensenrechten verdragen opzeggen als ik de beloftes mag geloven). Wat denkt u dat er gaat gebeuren met de Nederlandse handelsbalans. Ik vind het prima als een partij dit allemaal roept, maar leg dan wel even uit dat het risico bestaat dat havenarbeiders, medewerkers van bedrijven als Nedcar en ASML, vrachtwagenchauffeurs en landarbeiders, etc. hun baan niet meer zullen kwijtraken aan Polen en robots, omdat hun baan niet meer bestaat. U opmerking over 'de waarheid in pacht hebben' lijkt mij op zijn minst een kwestie van de pot en de ketel. U gaat er vanuit dat ik niet nadenk en u wel.

Joris_staatsrechtjurist
Joris_staatsrechtjurist30 nov. 2016 - 15:55

Ik denk dat een groot deel van de verklaring waarom PVV-ers altijd zo fanatiek door de politiek-correcten worden weggezet ligt in het eit dat de PVV op een aantal punten gewoon de kern van het probleem raken, een probleem dat in eite door links is veroorzaakt. Kijk naar de hele invloed van de Islam. Kritiek is altijd weggehoond door Links als racistisch (vreemd, want het heeft niks met ras te maken), en er mocht niet over gesproken worden. Als dat wel eerlijk en open was bediscussieerd vanaf het begin, dan is het niet onvoorstelbaar dat het probleem nu veel minder was. Dat is de wijze waarop veel PVV-ers de maatschappij bekijken, denk ik. Politiek-correct nederland denkt vanuit een soort intellectueel dedain dat iedereen erbij kan worden gehouden: iedereen doet een beetje water bij de wijn en we geraken tot een perfect harmonieuze multiculturele samenleving. Maar dat is een illusie. Als je diep in het hart van veel (zelfs gematigde) moslims kijkt, dan willen zij helemaal geen concessies doen. Dat blijkt ook keer op keer uit de werkelijkheid. Voor vrijwel elke moslim geldt heel duidelijk: op de allereerste plaats komt mijn geloof, de Islam, daarna komt een hele tijd niks, dan komt het feit dat ik marokkaan of turk ben, en pas een heel eind daarna komt het feit dat ik ook nog nederlander ben. Dat blijkt ook vaak uit onderzoek, bv. het onderzoek van de Nederlandse Prof. Koopman die in Berlijn werkt: 7 op de 10 europese "gematigde" moslims kiezen voor de islamitische regels als die strijden met de nationale regels. En we weten natuurlijk ook allang dat het hele islamitische waardensysteem totaal niet past bij ons westerse waardensysteem, maar waarom durven we dat nooit eerlijk te erkennen? En waarom het zo is dat de "elite" dat maar niet door wil krijgen, en de doorsnee PVV-er wel, is mij een raadsel.

7anpau1
7anpau130 nov. 2016 - 21:34

@ /joris_staatsrechtjurist U doet precies dat wat u anderen verwijt. Alle moslims zijn en denken hetzelfde en U weet wel wat alle moslims denken en van plan zijn. Alle 'linkse' mensen zijn en denken hetzelfde en U weet precies wat ze denken. Maar owee als je iets onaardigs of geberaliserends over de PVV zegt. Hmm, tja. Ik ben moslim noch links dus ik denk er zo het mijne van.

Al2
Al24 dec. 2016 - 13:26

Zou fijn zijn als je niet denkt te weten wat een pvv'er waarschijnlijk vindt van Wilders, maar het eens met PVV'ers daadwerkelijk te bespreken. Maar ik vermoed dat je geen laag opgeleide grofsprekende Nederlanders kent die de PVV stemt.

Cinema2
Cinema228 nov. 2016 - 11:27

Beste meneer/ mevrouw Janssen. Heeft u mijn post gelezen? Ik ga hier speciaal voor u nog een poging wagen. En ja u heeft gelijk, de PVV stemmer is voor een groot deel onbereikbaar geworden en niet meer met argumenten te overtuigen. Met dank aan de media en de gevestigde politiek. PVV-ers zijn dom, laag opgeleid, xenofoob en racistisch, echt?. Alle SP-ers zijn werkschuw tuig, echt?. Zo'n beetje het Piet de Geus riedeltje, maar dan wel verwachten dat deze mensen hun stem gaan bijstellen. Zo werkt het niet beste vriend. De hakken staan in het zand bij de PVV achterban. En meer en meer is de PVV kiezer een afspiegeling van deze samenleving. Helemaal niet dom, racistisch of werkschuw. Er kan zomaar een PVV-er naast u wonen! En dan meneer/ mevrouw Janssen? Door de knieën schieten dan maar?. In veel opzichten lijken de bestrijders van de heer Wilders, heel erg op de heer Wilders. Ergo Wilders kraamt een hoop onzin uit (de gem PVV-er is zich hiervan bewust), de kunst is dit te negeren en niet exact hetzelfde te doen! U schrijft; "Luisteren naar Wilders? Euro afschaffen, uit de EU, moslims deporteren?, hoofddoekjes verbieden, de koran verbieden? Criminelen door de knie schieten?" Laat ik u dit zeggen, de Euro de EU is naar mening niet 1 groot succesverhaal. Wat wij Europese burgers nu ook zeggen of vinden of stemmen. Het maakt allemaal niets uit, de Europese trein moet doordenderen. De ene naar de andere anti EU partij plopt uit de grond binnen Europa, daar heeft Wilders helemaal niets mee te maken. Wel het ondemocratische karakter binnen de EU. Moslims deporteren? Aha, angst en wereldvreemde beelden verkopen altijd goed, voor uw eigen ego...De treinen richting Auschwitz gaan heus niet rijden met Wilders aan de macht. hoofddoekjes verbieden, de koran verbieden? Net als u baal ik van deze Wilders retoriek. De PVV zou op 50 zetels staan als hij dit gekrakeel eens zou loslaten...Aan de andere kant gillen partijen zoals d66 en GL dat gezichtsbedekkende kleding eigenlijk wel ok is...Volgende stap kinderbruidjes maar toestaan in ons kikkerlandje, Sharia recht maar toestaan in ons land?

10 Reacties
Arie Roos
Arie Roos28 nov. 2016 - 13:09

[Volgende stap kinderbruidjes maar toestaan in ons kikkerlandje, Sharia recht maar toestaan in ons land?] En nu even serieus. Welke Nederlandse politici zouden dit willen, volgens jou ? En welke politieke partijen ?

Eindbaas3
Eindbaas328 nov. 2016 - 14:33

@Arie Roos, In Duitsland zijn er groeperingen die al roepen dat de kindbruidjes die naar Duitsland worden gesmokkeld moeten worden toegestaan omdat dat de gebruikelijke cultuur is. Staatsecretaris Dekker wil zijn vingers er ook niet aan branden. Dus de partijen roepen wel dat ze tegen zijn, maar echt maatregelen willen ze ook niet nemen. De 2 mannen van DENK komen wel met het idee om pedofielen te castreren, maar de mannen die met minderjarigen trouwen in het buitenland zijn geen pedofiel en moeten buiten schot blijven. Dus die hebben al wel een eerste voorzet gegeven.

7anpau1
7anpau128 nov. 2016 - 15:09

@eindbaas Dat partijen geen panklare oplossing hebben voor bepaalde problemen is toch wel iets anders dat wat Cinema suggereert. Je kunt tegen vrouwen in allerlei middeleeuwse tenten of boerkini's etc. zijn, maar toch twijfels hebben of een verbod van overheidswege niet erger is dan de kwaal. Je kunt tegen kindbruiden of vrouwenbesnijdenis, etc, etc zijn, maar twijfels hebben of een repressief beleid de kinderen in kwestie het beste helpt. Men kan tegen de komst van economische vluchtelingen zijn, maar onderkennen dat het dichtgooien van grenzen niet helpt en enorme negatieve gevolgen heeft. Dat is het probleem met veel PVV stemmers en Wilders. Iedere nuance is verdacht. In argumenten is men niet geïnteresseerd. Een ieder die probeert nuance aan te brengen of zijn of haar standpunt beargumenteerd, is een Gutmensch, een Dhimmi, een landverrader, behoort tot 'de elite', etc., etc. Er is geen enkele dialoog mogelijk met de PVV en haar aanhang. Geen wonder dat mensen bang zijn.

Arie Roos
Arie Roos29 nov. 2016 - 5:57

[In Duitsland zijn er groeperingen die al roepen dat de kindbruidjes die naar Duitsland worden gesmokkeld moeten worden toegestaan omdat dat de gebruikelijke cultuur is.] Aha. En over welke politieke partijen heb je het dan ? En over hoeveel zetels ? Ik zal meteen antwoorden: geen enkele. Want jij baseert je op een behoorlijk misleidend krantenartikel. De quote over dat toestaan is uit context getrokken. Wat er bedoeld werd, is dat de Duitse rechter een Islamitisch huwelijk niet kan ontbinden, omdat zo'n huwelijk voor de Duitse wet niet bestaat. Net als in Nederland, zeg maar. [Dus de partijen roepen wel dat ze tegen zijn, maar echt maatregelen willen ze ook niet nemen. ] Maar ... kindhuwelijken zijn al verboden. Wat voor maatregelen zou je in godsnaam nog meer willen nemen ? En even serieus ... denk jij echt, dat er Nederlandse politici zijn die kindhuwelijken willen gaan toestaan ? Dan wordt het hoog tijd dat je namen gaat noemen. Over wie heb je het precies ?

Eindbaas3
Eindbaas329 nov. 2016 - 11:43

Arie Roos, kindhuwelijken worden toegestaan als het huwelijk in het buitenland is voltrokken. Het is niet zo dat, zodra ze de grens overkomen, deze huwelijken nietig worden verklaard en de man wordt opgepakt wegens pedofilie. Nee, de jammerkreten van de kleine meisje galmden snachts gewoon door het vluchtelingenkamp, mensen die het meisje te hulp wilden schieten werden weggejaagd door andere mannen die vonden dat er niets verkeerd aan was. Dan maakt het niet uit of er een regeringspartij is, zodra er autochtonen zijn die hier geen problem in zien en aangeven dat deze cultuur moet worden toegestaan, dan is er een voedingsbodem voor verkeerd gedrag. Want waarom zou je dan nog pedofilie bestrijden?

Joris_staatsrechtjurist
Joris_staatsrechtjurist30 nov. 2016 - 16:16

Jij stelt dat de PVVer niet meer bereikbaar is en niet meer overtuigd kan worden met argumenten. Ik heb regelmatig meegemaakt dat hetzelfde geldt voor de "politiek-correcten", of hoe we ze ook zouden moeten noemen. In ieder geval, degene die vaker dan niet een kritiekloze houding aanneemt tav de Islam en (mede daardoor?) helemaal niks van de PVV wil weten, de PVVer zelfs het liefst afschildert als een kleine hitler, een tokkie, iemand zonder enig intellect, gewoon een niet serieus te nemen schreeuwerige xenofoob en racist. Ik ben zelf wel steeds kritischer op de Islam, en maak keer op keer mee dat ik ook niet serieus wordt genomen, terwijl ik, denk ik, toch met goede argumenten kom, twee academische titels heb en eigenlijk ook gerekend kan worden tot de Elite. Je zou verwachten dat het toch heel makkelijk is om mijn argumenten onderuit te halen als ik het zo fout heb en die "ander" de waarheid aan zijn kant heeft. Maar de werkelijkheid is juist dat ze vaak nooit verderkomen dan agressie door me islamofoob te noemen en nog veel ergere dingen, of gewoon niet eens reageren. In beide gevallen wekt dat natuurlijk sterk de indruk dat ze ook geen echte argumenten hebben. Dat alles werkt nou juist meer polarisatie in de hand. Ik ben dan ook bang dat we bij de volgende verkiezingen wel eens in een neergaande spiraal kunnen raken van steeds meer polarisatie, geweld en agressie.

Joris_staatsrechtjurist
Joris_staatsrechtjurist30 nov. 2016 - 16:20

@arie roos. Donner heeft ooit verklaard dat hij er geen moeite mee zou hebben als ook in Nederland sharia rechtbanken zouden komen, of in ieder geval sharia-recht zou worden toegepast. De exacte formulering weet ik niet meer, maar ik schrok daar toen gigantisch van. Het toont volgens mij alleen maar aan dat hij totaal niet snapt wat het sharia-recht precies inhoudt. Bovendien zijn sharia-rechtbanken in Engeland allan een feit, dus zo gek is die gedachte niet dat het ook in Nederland mogelijk is. En daar moeten we toch echt voor waken.

7anpau1
7anpau130 nov. 2016 - 21:45

joris_staatsrechtjurist Wat Donner zij was ieta heel anders en zeker niet dat hij we geen moeite mee zou hebben. de strekking van Donnera betoog was dat je als je een echte democraat het risico zult moeten accepteren dat deze zixhzelf opheff of beperkt als dat langs democratiche weg tot stand komt. Donner zei gewoon heel netjes en besxhaafd dat het geen In heeft om te neuken voor maagdelijkheid. Het heeft nameljjk weinig zin om de demicratische rechtstaat op te heffen om haar te behoeden voor bedreigjngen.

Joris_staatsrechtjurist
Joris_staatsrechtjurist4 dec. 2016 - 10:54

@7anpau1, Dat laatste is natuurlijk een erg slechte manier van redeneren. Je heft heus niet de rechtsstaat op als je bepaalde dingen, die in strijd zijn met de rechtsstaat, verbiedt, zelfs al zijn ze via democratische weg bereikt. Want dat is wat jij suggereert. Het probleem met die redenering is dat je er onbewust vanuit gaat dat de juridische wetenschap meer een exacte wetenschap is dan zij dat in werkelijkheid is. De werkelijkheid is fuzzy, vaag en dat geldt vaak ook voor het juridische denken. Mijn professionele mening over deze vraag is dan ook dat als je werkelijk gelooft dat de democratische rechtsstaat beter is dan welk ander systeem ook (en dat denken we blijkbaar, anders hadden we met z'n allen wel iets anders gekozen), dan is het niet verkeerd om haar te beschermen tegen ondermijnende invloeden. Ik heb het voorbeeld van art. 1 van de Grondwet eerder genoemd en dat is daarvan ook een erg mooi voorbeeld. Als iemand een beroep doet op zijn islamitische geloof, dat in de kern een erg intolerante manier van denken propageert, dan zou een goed jurist een dergelijk geloof niet mogen beschermen op grond van art. 1 omdat je daarmee de intolerantie binnen de maatschappij trekt, terwijl de ratio achter art. 1 van de Grondwet nou juist is dat de intolerantie zoveel mogelijk uit de maatschappij wordt verbannen. Kortom, soms moeten we even intolerant zijn om een verdergaande intolerantie te vermijden.

7anpau1
7anpau14 dec. 2016 - 15:26

@ Joris_staatsrechtjurist 4 december 2016 at 11:54 Maar als andere mensen in uw ogen intolerant zijn tegen uw intolerantie, dan begint u te piepen? Dat begrijp ik niet. Er zijn binnen onze grond- en mensenrechten voldoende mogelijkheden om bij botsende grondrechten tot een afgewogen oordeel te komen en individuen te beschermen. Daar hoef je niet artikel 1 of artikel 7 voor op de schop te doen of het EVRM voor op te zeggen zoals de PVV voorstelt. U wilt dit doen omdat u bang bent voor mensen met een bepaalde geloofsovertuiging. Daarom vindt u zich gerechtigd tegen die mensen intolerant te zijn. Guess what, dat maakt u even intolerant. Bovendien leert de ervaring dat als de juridische barrière, hoe vaag en abstract en flexibel die soms ook moge zijn, eenmaal is geslecht,de intolerantie en willekeur zich niet beperkt tot 1 groep. Er zijn voldoende democratische middelen om de radicale islam te bestrijden in Nederland. Als we dat wereldwijd willen doen zullen we moeten stoppen met tanken. Zo simpel is het. Als u zich zo'n zorgen maakt over de islam dan kunt u beter Groen Links stemmen dan PVV.

Jo Janssen
Jo Janssen28 nov. 2016 - 0:03

Beste Veerle, De PVV stemmer is onbereikbaar. Goede argumenten negeert hij. Of hij kan ze niet volgen. Ze denken in cliches, zoals "kereltje pechtold", de PvdA is ook fout. Iedere poging tot discussie is zinloos. De PVV, de SP, Denk, ze zijn erin geslaagd hun electoraat blind en doof te maken. Iedereen buiten eigen kringetje, is op zijn best verdacht, maar meestal veel erger. Niet alleen in de politiek, maar ook instituties, de EU, de UNO, UNESCO, Unicef, allemaal zijn het graaiers, wordt gezegd, klimaat ook, graaiers. Dictators, prima, Putin, Le Pen, Farage, Trump, Wilders. Andere rassen, als ze iets te vertellen hebben, zijn ze fout, ze mogen blij zijn dat ze hier mogen wonen. Goed dat je het aansnijdt, ik ben behoorlijk pessimistich. Ik heb geen oplossing. Luisteren naar Wilders? Euro afschaffen, uit de EU, moslims deporteren?, hoofddoekjes verbieden, de koran verbieden? Criminelen door de knie schieten? Waanzin. Met vrijheid heeft Wilders niets te maken. Maar dat boeit zijn stemmers niet. Dat zijn net kleine kinderen die geen koekje mogen. Ze wilen de wereld straffen voor hun eigen incompetentie. Ze handelen vanuit haat en rancune. Ze willen de wereld kapot maken. Dit zijn dezelfde sentimenten van voor WO2 in Duitsland. Redelijkheid zal ons niet redden. Wat te doen? Ik weet het niet, Ik reageer een beetje op fora. Als veel meer verstandige mensen dat zouden doen, mogelijk helpt dat.

1 Reactie
weejee2
weejee229 nov. 2016 - 11:47

Als verstandige reageerder zou je moeten weten dat vooringenomenheid je zicht op de werkelijkheid belemmerd. Lees ajb. de brieven van de PVV stemmers in het AD es en lees dan je eigen tekst nog es na.

Paul!
Paul!27 nov. 2016 - 23:29

Terwijl het ene kamp er steeds beter in slaagt om de onderlaag voor zijn doelen in te zetten, spant het andere kamp zich steeds meer in om die onderlaag af te stoten. Hoewel onderlaag...... het zijn gewoon mensen, net als de laag er boven of de elite waar iedereen het tegenwoordig over heeft. De verschillen zijn eigenlijk niet zo heel groot, vaak is het deels een kwestie van opleiding, deels een kwestie van geluk (of pech). Strikt genomen is opleiding ook een kwestie van geluk, want immers ook opleiding is een gevolg van talent, omstandigheden en doorzettingsvermogen. En of je daarmee gezegend bent of niet is ook weer een kwestie van geluk. Of pech. In mijn ogen zou de "elite" in staat moeten zijn te beseffen dat ze simpelweg veel geluk hadden. In mijn ogen zouden ze ook prima in staat moeten te luisteren naar de zorgen van de mensen met minder geluk. Zonder zich in zo'n geval neerbuigend op te stellen. Ook niet als ideeën onhandig verwoordt worden of te simpel worden voorgesteld. Trouwens.... Als ik denk dat iets eigenlijk heel simpel is. Dan geloof ik ook eerder iemand die zegt dat het simpel is. Dan iemand die zegt dat het eigenlijk heel ingewikkeld is en vervolgens een verhaal vertelt waar ik geen touw aan vast kan knopen. Ik hou wel van simpel. Zoals volgens mij de meeste mensen. Mijn politieke interesse is, als het op de details aankomt, redelijk beperkt. Een A4-tje zal ik daarom eerder lezen dan een boekwerk van meer dan 100 pagina's. Mijn hele politieke bijdrage bestaat uit het eens in de zoveel jaren inkleuren van een piepklein rondje! Als ik er echt allerlei uitgebreide studies van wilde maken, was ik zelf wel de politiek in gegaan!

Cinema2
Cinema227 nov. 2016 - 14:24

Mevrouw Boekestijn heeft natuurlijk gelijk. Het filmpje van de heer Wijnberg is lachwekkend te noemen, en zal geen enkele PVV-er overhalen om iets anders te kiezen. Eerst maar eens in kaart brengen waar de gem. Nederlander zich zeer terecht druk om maakt. In het kort; De integratie is voor een (groot) deel mislukt. Bepaalde groepen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit, maken in veel-fout gebruik van onze soc. zekerheid, zonder ook maar 1 cent bij te dragen. Nu niet, morgen niet en overmorgen ook niet. Met angst en beven keek ook ik naar de vluchtelingenstroom richting ons kikkerlandje. Geen enkel politiek dier heeft het de burger duidelijk kunnen maken hoe wij deze nieuwkomers een toekomst kunnen geven, hier in ons land. O wacht kereltje Pechtold gilde iets van geef deze jongens een taalcursusje, dan komt het allemaal goed. Sure, de banen hebben wij niet, de huizen ook niet. Stoppen met die ONZIN!. Wel grappig dat de heer Pechtold voorop de heer Wilders beticht van leugens. Als je deze ECHTE vluchtelingen (want dit is ook niet zeker) hier wil onderbrengen dan doe je dit uit een soort van barmhartigheid, niet uit economisch perspectief. De burger laat zich niet meer voorliegen. Europa en vooral de EU, laatste voorbeeld het Oekraïne verdrag. De bevolking zegt NEE, dan is het ook NEE. En in dit geval heeft de NEE stemmer gelijk, en reken maar van yes dat Trump blij is met dit NEE. Europees wapentuig op de stoep van moedertje Rusland, gaat Poetin niet leuk vinden. Waar komt die expansiedrift van Europa toch vandaan?. Wat hebben wij Europese burgers nog te vertellen hier in Europa?. Zorg, nu ben ik rechtser dan rechts (lees ik ga ongeldig stemmen) maar dat er mensen zijn hier in dit land die noodzakelijke zorg mijden is een diepe schande. En jawel dit heeft alles met het eigen risico te maken, nu ben ik rechts maar bovenal een democraat, ik luister aandachtig en oprecht naar de SP als deze politieke club met "nieuwe" ideeën komt teneinde de zorg voor een IEDER betaalbaar te houden......Als het aan de VVD en aan d66 had gelegen ging het eigen risico nog meer omhoog. Nog meer meer mensen die de zorg mijden, nee dit is mijn samenleving niet. O voor ik het vergeet, de SP is compleet afgefikt door iedere politieke club binnen dit debat. Waarom toch?. Nou hier hebben wij hier dus drie thema's te pakken waar de elite op veel weerstand mag rekenen bij de burger (lees integratie, de EU en de zorg) en TERECHT. Welnu mevrouw Boekestijn, dit zijn nu exact de drie thema's waar de PVV op inzet. De gem. PVV stemmer is gewoon een doorsnee van de/ deze samenleving, van rijk tot arm, van hoger tot lager opgeleid. Het woord racist raakt niemand meer, het demoniseren van je politieke tegenstander ook niet meer. Het is aan de gevestigde elite om diep in het stof te bijten, er zijn fouten gemaakt, wees daar dan ook eerlijk over. Wat ik zie en bemerk in mijn directe leefomgeving(van GL tot aan de VVD) dat het gelieg en bedrieg gewoon doorgaat. Het demoniseren van de PVV en haar stemmers werkt ook niet meer... Negen van de tien PVV kiezers verwachten helemaal NIETS van de PVV, is puur een stem uit protest. Uw stem/ geluid komt een x aantal jaren te laat. Het vertrouwen is geschonden, daar heeft Wilders niets mee te maken. At your Service! waren de woorden van Pim Fortuyn, daar heeft de politiek NIETS mee gedaan. De burger is meer en meer in dienst van de overheid........ Kort kabinet Wilders zou wel eens verfrissend kunnen werken voor politici,die meer met hun eigen hachje bezig zijn, dan met de bevolking. Het gepeupel (lees de zorgen) van het volk, nee daar moeten wij het vooral niet over hebben....... Wilders is het product van de gevestigde politiek, meer is het niet.

14 Reacties
Dunya2
Dunya227 nov. 2016 - 15:25

"Bepaalde groepen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit, maken in veel-fout gebruik van onze soc. zekerheid, zonder ook maar 1 cent bij te dragen." Daar zitten ook veel te veel witte Nederlanders bij.

Piet de Geus
Piet de Geus27 nov. 2016 - 15:29

"De integratie is voor een (groot) deel mislukt. Bepaalde groepen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit, maken in veel-fout gebruik van onze soc. zekerheid, zonder ook maar 1 cent bij te dragen. Nu niet, morgen niet en overmorgen ook niet." Het lijkt wel alsof je het electoraat van de SPVV beschrijft. "At your Service! waren de woorden van Pim Fortuyn, daar heeft de politiek NIETS mee gedaan." Wat moet je doen met een S5 die zo'n potsierlijk militair gebaar maakt? Hem tegen zichzelf in bescherming nemen?

kindval
kindval27 nov. 2016 - 16:48

Cinema +1

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen27 nov. 2016 - 17:22

[Eerst maar eens in kaart brengen waar de gem. Nederlander zich zeer terecht druk om maakt.] Allemaal goed en wel, maar je mist het allergrootste probleem waar Nederland zich druk over maakt, dat is de door wilders en zijn tokkies compleet verpestte sfeer in het land, en de bijbehorende vernietiging van onze Nederlandse waarden.

bob b.
bob b.27 nov. 2016 - 17:23

Ja de integratie is niet mislukt, de integratie van de witte man is mislukt als hij denkt nog steeds koning in eigen land te zijn. Maar de wereld heeft lak aan de witte man. Hij denkt dat hij door zich als verliezer van nooit erkende eigendommen op te stellen, enig mededogen wekt van politici. Maar feitelijk is hij een verliezer die zijn verlies niet wil toegeven. Dat geeft hem iets meelijwekkends. Hij is als de man die zijn benen kwijt is maar dat niet wil toegeven. Hij droomt van een verleden waarin hij nog iets voorstelde maar durft niet te kijken naar de wereld die veranderd is en waarin hij zijn plaats kwijt is. Want laat een ding duidelijk zijn, het tijdperk van de witte suprematie, economisch, sociaal en cultureel is voorbij. En die zal nooit meer terugkomen, de wereld slaat terug en het is nu onze tijd om te dienen.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen27 nov. 2016 - 17:38

[Welnu mevrouw Boekestijn, dit zijn nu exact de drie thema’s waar de PVV op inzet.] En iedereen weet wat er gebeurt met thema's waar de PVV op inzet. Die staan een uur nadat de stembussen sluiten bij het grof vuil. Maanden voordat de PVV aansluit bij coalitieonderhandelingen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat er uit die onderhandelingen in ruil voor het dumpen van de thema's waarop ingezet is iets positiefs voor de PVV-tokkies uitonderhandelt wordt.

Jo Janssen
Jo Janssen28 nov. 2016 - 0:07

Correct Jansen en Jansen, daarom is hun programma maar een A4. Hoe minder detail hoe beter. PVV stemmers hebben geen benul waar ze op stemmen. Ze stemmen op Wilders die zijn partij bestuurt als een dictator. Wilders vertrouwt zijn aanhangers niet, daarom krijgen ze geen stemrecht.

Arie Roos
Arie Roos28 nov. 2016 - 8:28

[De integratie is voor een (groot) deel mislukt.] Tsja, jij zegt het ... maar waar blijkt dat eigenlijk uit ? [Bepaalde groepen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit, ...] Ja, maar dat komt vooral door hun lagere sociaal-economische status. Overigens is de criminaliteit al jarenlang dalende, dus waarom is dit eigenlijk een probleem ? [ ... maken in veel-fout gebruik van onze soc. zekerheid, zonder ook maar 1 cent bij te dragen.] Ja, en ? Dat is toch precies het idee van sociale zekerheid ? [Met angst en beven keek ook ik naar de vluchtelingenstroom richting ons kikkerlandje.] Waarom ? Waar komt die angst toch vandaan ? De vluchtelingenstroom in de jaren '90 was vergelijkbaar, en heeft ook niet voor ellende gezorgd. Wat zorg er nu dan voor dat jij het zo in je broek doet van angst ? [O wacht kereltje Pechtold gilde iets van geef deze jongens een taalcursusje, dan komt het allemaal goed. ] A, een leugentje. Dat is wat jongetjes als jij doen als ze geen argumenten meer hebben. [Europa en vooral de EU, laatste voorbeeld het Oekraïne verdrag. De bevolking zegt NEE. ] Jongetje, die paar miljoen krijsertjes die zich door Jantje Jokkebrok hebben laten misleiden zijn zeker niet de bevolking ... [Europees wapentuig op de stoep van moedertje Rusland ...] Denk jij echt nog steeds dat het verdrag hierover ging ? Lol ... [Zorg, nu ben ik rechtser dan rechts (lees ik ga ongeldig stemmen) maar dat er mensen zijn hier in dit land die noodzakelijke zorg mijden is een diepe schande.] Maar als je dat zo'n schande vindt, waarom ben je dan zo'n voorstander van het beleid dat daartoe leidt ? [Welnu mevrouw Boekestijn, dit zijn nu exact de drie thema’s waar de PVV op inzet. De gem. PVV stemmer is gewoon een doorsnee van de/ deze samenleving, van rijk tot arm, van hoger tot lager opgeleid.] Nee, dat is niet waar. Vrijwel al het kiezersonderzoek laat zien, dat PVV stemmer vooral lager opgeleid zijn, en vooral in plattelandsgebieden wonen, waar nog weinig allochtonen te zien zijn. [Het woord racist raakt niemand meer, het demoniseren van je politieke tegenstander ook niet meer. ] Dat is inderdaad sinds Fortuyn al de kritiek op Rechts Nederland: dat ze steeds weigeren om uit te leggen waarom ze racistische standpunten innemen. Maar misschien dat jij het eens wilt proberen ? Waarom zou het goed zijn om Nederlanders te onderdrukken op basis van hun geloof ? Want als ik het verbeten fanatisme zie waarmee jij je bijdrages schrijft, dan krijg ik het idee dat je dat heel graag zou willen ...

Cinema2
Cinema228 nov. 2016 - 12:04

Arie toch, Ik heb twee medewerksters in dienst die in het bezit zijn van een hoofddoekje, ik weet waar ik sta. Ik ben gestopt met lezen van uw post toen u mij een jongetje noemde... Probeer het nog een keer zou ik willen zeggen. Ik geef u het advies om mij niet te kleineren, wellicht krijgt u dan een reactie terug.....

Arie Roos
Arie Roos28 nov. 2016 - 13:02

[Ik heb twee medewerksters in dienst die in het bezit zijn van een hoofddoekje, ik weet waar ik sta. ] Ja, en ? Wat heeft dat te maken met wat je hier op joop.nl schrijft ?

7anpau1
7anpau128 nov. 2016 - 15:55

"De integratie is voor een (groot) deel mislukt. Bepaalde groepen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit, maken in veel-fout gebruik van onze soc. zekerheid, zonder ook maar 1 cent bij te dragen. Nu niet, morgen niet en overmorgen ook niet." Dat bepaalde groepen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit heeft weinig te maken met etnische achtergrond, maar eigenlijk alles met sociale klasse. Vergelijkbare groepen met een andere etnische achtergrond zijn ook oververtegenwoordigd. Wat wel zorgelijk is, is dat met name mensen met een Marokkaanse achtergrond hierin lang zijn blijven hangen, hoewel daarin de laatste paar jaar ook langzaam een lichte verbetering optreedt. Dat heeft inderdaad met mislukte integratie te maken. Het voert te ver om dit hier helemaal uiteen te zetten, maar feit is wel dat werkelijk ALLE politieke partijen hier al jaren oog voor hebben.Bolkenstein was de eerste politicus die het oppikte. Daarvoor was iedereen zich die met jeugd en politie en justitie te maken had hier al van doordrongen. De oplossingen kosten alleen tijd. En het economisch klimaat zat de laatste 7 jaar ook niet echt mee. Simpele oplossing zijn er niet, maar de PVV (stemmer) is niet geïnteresseerd in oorzaken en oplossingen. Minder, minder en grenzen dicht. Meer komt er niet uit. Uit u ook niet. Uw karikatuur van Pechtold spreekt boekdelen. Als iemand zulke dingen over Wilders stelt, dan kraaien u en de uwen onmiddellijk "demonisering" en krijg je de moord van Pim Fortuyn persoonlijk in de schoenen geschoven. "Met angst en beven keek ook ik naar de vluchtelingenstroom richting ons kikkerlandje. Geen enkel politiek dier heeft het de burger duidelijk kunnen maken hoe wij deze nieuwkomers een toekomst kunnen geven, hier in ons land." Zoals al geconstateerd doen de aanhoudende problemen met doorgroeien in de samenleving zich vooral bij 1 à 2 specifieke groepen nieuwkomers voor. Andere groepen zijn binnen een generatie vaak moeiteloos opgegaan in de samenleving of terug naar hun eigen land. Recent blijven alleen relatief Somaliërs 'hangen'. Dat komt echter niet in de laatste plaats doordat Somaliërs die wel wat in hun mars hebben, Nederland verlaten zodra dat kan. Die reizen door naar het VK, Canada en de VS, omdat ze daar veel makkelijker worden geaccepteerd en iets van hun leven kunnen maken. Integratie moet van 2 kanten komen (wat niet betekent dat wij ons aanpassen, maar wel dat we nieuwkomers een eerlijke kans geven.) De Syrische vluchtelingen zijn niet te vergelijken met de Marokkaanse gastarbeiders en hun nagekomen gezinnen. Het Nederlandse vreemdelingen en asielbeleid is ook aanzienlijk strenger geworden de afgelopen decennia. Het angstbeeld dat dus over de vluchtelingen wordt geschetst berust dus gewoon niet tot nauwelijks op feiten, maar vooral op sentiment. "Sure, de banen hebben wij niet, de huizen ook niet. Stoppen met die ONZIN!. Wel grappig dat de heer Pechtold voorop de heer Wilders beticht van leugens." Er staat nog genoeg onroerend goed leeg en de arbeidsmarkt is geen zero sum game. Werk creëert meer werk. Nu al is er in heel veel sectoren een tekort aan goed opgeleid personeel. Ik ben het wel met u eens dat je echte vluchtelingen niet opneemt omdat het economisch goed uitkomt. Aan de andere kant heb ik ook niets met die linkse 'brain drain' theorie. Als een Syrische arts hier aan de slag kan, dan geef ik hem groot gelijk. "Zorg" De grootste posten op de begroting zijn zorg en uitkeringen. Dat zorg duur is, komt niet door de politiek. Dat doen we met zijn allen. We willen steeds meer en betere zorg. Daar hangt een prijskaartje aan. @ your service, my ass. Het overgrote deel van de PVV stemmers (iedereen beneden 1,5x modaal) is netto ontvanger. Natuurlijk gaat er het nodige mis en wordt er geld aan onzin uitgegeven of onnodig rondgepompt, maar laten we nu niet doen alsof heel veel dingen niet nog gewoon ontzettend goed geregeld zijn voor de gemiddelde burger. En bovendien heeft Wilders hier geen enkele oplossing voor. Alsof minder, minder Marokkanen ook maar 1 extra plaats voor een demente oudere oplevert. De EU Het was een raadgevend referendum. Dus makkers staakt uw wild geraas. Verder weet ik niet wat ik van het associatieverdrag moet vinden, maar dat Chamberlain gebibber over Poutin, vind ik echt het aller slechtste argument van de referendum-lobby. Moskou stopt echt niet bij Oekraïne, net als ze niet bij Georgië gestopt zijn. Als we nu niet onze tanden laten zien zijn de Baltische staten next. Soms is offence the best defence. Verder is iedereen tegen 'globalisering', behalve dat iedereen zelf allerlei goedkope shit uit Azië wil, alles online bestelt, etc., etc. En ik heb ook de PVV en SP niet horen klagen dat Nedcar meer mini's mag maken. Die verrekte 'elite' bij VDL ook. Er is veel mis met de EU, maar ook hier geldt dat een beetje schoppen en eruit stappen, niemand helpt. De gemiddelde burger zal er behoorlijk hinder van ondervinden. Wie is volgens u trouwens 'de elite" Iedereen met een HBO of meer?

7anpau1
7anpau128 nov. 2016 - 15:58

@Cinema 28 november 2016 at 13:04 nou, dat zijn er dan toch 2 die wel een cent bijdragen en - gesteld dat u een legale onderneming heeft - niet crimineel zijn.

henk1953
henk195330 nov. 2016 - 16:30

@Dunya, Piet, Jansen, Jansen, Jansen, en alvast maar Zandb, Cinema heeft het prima verwoord. Jullie doen hem onrecht aan door één dingetje uit zijn betoog te pikken en daar het bekende riedeltje op los te laten. En Arie en Bob, ach, onderbuikje legen zonder argumenten. Denigreren en fulmineren. Meer kan ik er niet van maken.

Joris_staatsrechtjurist
Joris_staatsrechtjurist30 nov. 2016 - 19:26

@Jansen & Jansen, Wat een perfect voorbeeld van het niet snappen van de werkelijke oorzaak en het werkelijke gevolg. Het zijn Wilders en zijn tokkies die het probleem zijn, maar zij zijn slechts het gevolg van het echte probleem. Dat echte probleem is (o.a.) dat de gevestigde politiek, vooral de linkse hoek, heel lang niks hebben willen horen over islam-kritiek: Janmaat werd gedemoniseerd, en door extreem Links bijna vermoord, toen kwam Fortuyn, die op zijn beurt werd gedemoniseerd en toen echt vermoord (ook door een linkse dierenactivist), en toen kwam Wilders en die moest natuurlijk ook gedemoniseerd worden. Als de politiek nou meteen de Islam op zijn werkelijke waarde had kunnen schatten en dus erkennen dat het hierbij gaat om een totalitaire ideologie met een waardensysteem dat volledig haaks staat op ons eigen waardensysteem, en daarvoor de juiste maatregelen had getroffen, dan was er veel minder aan de hand. Want ik kan u garanderen dat "de bijbehorende vernietiging van onze nederlandse waarden, waarover u het heeft, echt veel eerder aan de orde zal zijn bij een verdergaande islamisering dan bij een nederland waar Wilders de grootste partij is en meer macht krijgt. En vele anderen snappen dat gelukkig steeds beter. Nu u nog.

Bert Buckler
Bert Buckler27 nov. 2016 - 11:44

Denk dat de gangbare partijen het maar eens om moeten draaien. Niet Wilders is een probleem, maar ze laten zelf een gat ontstaan. Wilders springt er alleen maar in en profiteert. Inhoud maakt niet zo veel uit dan. Ik denk dat veel mensen de politiek steeds meer ervaren als een een nare telefoon helpdesk, waar je uren moeten wachten om vervolgens op denigrerende toon te horen dat het aan allerlei situaties ligt behalve hen zelf. Hiervan worden mensen gewoon moe. Zoals eerder gezegd hier al, problemen moeten praktisch worden aangepakt. Praktijk en theorie liggen te ver uit elkaar. Om een oude Pvda leus te gebruiken 'in geouwehoer kan je niet wonen'.

2 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus27 nov. 2016 - 12:58

"Ik denk dat veel mensen de politiek steeds meer ervaren als een een nare telefoon helpdesk" Rake observatie: veel mensen zien 'de politiek' en 'de samenleving' als de pizzakoerier die ze maar hoeven te bellen om op hun wenken bediend te worden. Gratis en voor niets.

Joris_staatsrechtjurist
Joris_staatsrechtjurist30 nov. 2016 - 19:35

@Piet de Geus, Gratis? U denkt dat nederlanders geen belasting betalen? Ik wel, hoor, en meer dan genoeg ook en daar hoop ik ook meer voor terug te krijgen dan wat ik er nu voor terugkrijg.

dijkhuis2
dijkhuis227 nov. 2016 - 10:39

Als Veerle pleit voor “oprechte interesse in elkaar” dan zou ze kunnen beginnen met echt naar Rob te luisteren. Rob begint met de aanname dat het PVV programma een serieus plan is. Hij gaat er dus vanuit dat Wilders niet zo maar wat roeptoetert richting onderbuik van het volk. Rob wil dit zien als een belofte aan de kiezer die Wilders serieus denkt uit te kunnen voeren. Rob constateert terecht dat het plan in strijd is met de grondwet. Om het plan te realiseren is een grondwetswijziging nodig. Bovendien moeten tal van internationale verdragen opgezegd worden. Dat kan allemaal wel, maar dat zou o.a. vragen om een gekwalificeerde meerderheid in de 1e en 2e kamer en nieuwe verkiezingen (dit is objectief waar, je kunt de grondwet er op nalezen). Als Wilders serieus denkt dat hij deze belofte waar kan maken dan gaat hij er dus vanuit dat hij minstens 100 zetels in de tweede kamer gaat krijgen en hij verwacht hij ook een meerderheid in de eerste kamer. Verder constateert Rob dat de 7,2 miljard besparing door de-islamisering niet nader gespecificeerd zijn. Om Wilders te helpen schat Rob wat de plannen van Wilders zouden kunnen opleveren. Deze schattingen zijn m.i. heel redelijk. De conclusie is dat het plan geen geld oplevert, het kost juist sloten met geld. Als je het niet eens bent met deze schattingen, geef dan svp aan waar Rob en ik ons vergissen. (Als je dat niet doet, toon je geen oprechte interesse in ons). De conclusie is dat als je aanneemt dat Wilders dit plan serieus denkt te kunnen uitvoeren, je ook aan moet nemen dat Wilders wonderen denkt te kunnen verrichten. Dit is echt alles wat Rob zegt. Hij zegt niets over de mentale vermogens van de PVV aanhang. Als de auteur er paternalisme in leest, dan is dat haar projectie, het is niet wat Rob zegt. Een oprecht belangstellende lezer kan Rob geen paternalisme aanwrijven (tenminste niet op basis van deze video)

1 Reactie
Ryder
Ryder27 nov. 2016 - 15:04

Helemaal correct Dijkhuis. Echte interesse in de bevolking is dat je met serieuze oplossingen komt voor de aangedragen problemen. Dat is heel wat anders dan mensen naar de mond praten. Het gekke is nu dat Wilders een groep mensen naar de mond praat en dat deze mensen daar kennelijk op geilen en het kennelijk geen probleem vinden dat hij nooit een begin van een oplossing zal brengen.

Bouwman2
Bouwman227 nov. 2016 - 9:57

Er zijn miljoenen PVV stemmers wordt gezegd. Maar ze zijn onzichtbaar en komen pas tevoorschijn als ze zich onbespied wanen achter het gordijntje. Wat is de verklaring voor dit fenomeen dat ook de VS en het VK teistert? De PVV stemmer weet best dat hij er groezelige ideeën op na houdt en zijn solidariteit enkel zichzelf betreft. De Amerikanen weten best dat mrs Clnton niet op de bandstapel thuis hoort en Trump via loze praat miljarden heeft ingepalmd. Maar de leus de hel, dat zijn de anderen is even profijtelijk als onuitroeibaar.. Het wildersproces gaat dus niet over racisme maar over de leus van hierboven, over die anderen die weg moeten want ze verstoren het beeld. De anderen, dat zijn bijvoorbeeld de Polen die via het "polenmeldpunt" moesten verdwijnen. Wilders ging dat regelen. Het werd een schaamtevolle mislukking, de Poolse gasten gingen gewoon dóór met ons werk inpikken en met het huren van huizen die bestemd waren voor onze kinderen. Ze bleven gwoon rijden in onze auto's over onze wegen. Ze bleven gewoon vissen op onze stekkies. En fluiten naa onze vrouwen. Deze gasten maken nu vrijwillig aanstalten om ons land te verlaten. De banen komen dus vrij en de huur is opgezegd zodat er weer huizen beschikbaar komen.. En nu is leiden weer in last, want de gasten bleken toch moeilijk te missen. Iemand oppert een idee, het wordt werkelijkheid en weer is het niet goed. Het toont aan dat de PVV aanhang verward is en enkel belust om zichzelf te manifesteren. Ze laat zich drijven op de behoefte zichzelf te bevredigen. Onin is hun Allah en Wilder diens profeet. Geen wonder dus dat je ze niet ziet en ze zich liever verschuilen. En dan maar roepen hoe beangstigend hoofddoeken en niqaabs zijn. terwijl de PVVer dat roept vanachter de eigen geheime burka. Ik schort mijn begrip en medeleven voorlopig maar even op. .

5 Reacties
jillesdykstra
jillesdykstra27 nov. 2016 - 14:07

Ik heb nog nooit PVV gestemd, maar dat zou in maart gebeurd zijn als niet Forum voor Democratie was opgericht, er is nu een tweede partij die van de EU af wil. Wat er groezelig aan is je land terug te willen, leg het eens uit. Meer dan 17 miljoen Britten wilden dat ook, en het lukte ook nog. Wie een beetje rondkijkt op het Europese continent ziet overal dezelfde 'groezelige' ontwikkelingen.

Ryder
Ryder27 nov. 2016 - 15:13

"Wat er groezelig aan is je land terug te willen, leg het eens uit." Omdat je misschien zo vertroebeld bent dat je denkt dat we Nederland kwijt zijn. Hoe kan dat nu terwijl ik zelf nog geen seconde die gedachte heb gehad? Als er in Nederland al een gebrek aan soevereiniteit is dan komt dat doordat het internationale bedrijfsleven steeds meer macht krijgt ten opzichte van nationale overheden. Daar kun je alleen wat tegen ondernemen door je als landen aaneen te sluiten in zoiets als een Europese Unie. Die bestaat dus al, gelukkig, maar zou wat mij betreft sterker moeten worden.

jillesdykstra
jillesdykstra27 nov. 2016 - 16:50

In mijn ogen ben jij zo vertroebeld dat je niet door hebt dat het Brusselse neoliberalisme ons heeft uitgeleverd aan de multinationals Lees bij FTM de uitleg van prof Engelen.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen27 nov. 2016 - 17:25

[Wat er groezelig aan is je land terug te willen, leg het eens uit.] Het is net zo groezelig als eisen dat de aarde weer om de zon gaat draaien in plaats van de zon om de aarde.

Piet de Geus
Piet de Geus27 nov. 2016 - 19:29

"Wat er groezelig aan is je land terug te willen, leg het eens uit." Op basis waarvan denk je dat dat land ooit jouw bezit is geweest? Toch niet op basis van verdienste.

Gerda rozendal
Gerda rozendal27 nov. 2016 - 7:53

'Oprechte interesse in elkaar' ofwel waar het de huidige samenleving aan ontbreekt....... Vergeet Wijnberg en ga naar 'I, Daniël Blake'.

1 Reactie
Jo4Hanna
Jo4Hanna5 dec. 2016 - 4:24

Eens

Arie Roos
Arie Roos27 nov. 2016 - 5:45

[Op dit soort kernpunten van de PVV wordt nooit ingegaan.] Jazeker wel. Alleen wordt dat vakkundig genegeerd. [In plaats daarvan worden details als de kopvoddentaks uitvergroot.] Tsja, het is jammer dat de PVV daar nooit op ingaat, net als op het Koranverbod en het Moskeeverbod. [– Hoe moet de rol van de islam beschouwt worden in Nederland en wellicht in the bigger picture in heel NW-Europa?] Als een godsdienst, net als bijvoorbeeld het Jodendom. [– Is het een positieve ontwikkeling?] Tsja, dat hangt ervan af, lijkt me. Maar waarom zou het een positieve ontwikkeling moeten zijn, eigenlijk ? [– Waar staat deze religie voor en tot waar is het in staat?] Zucht. Er zijn complete boekenkasten over vol geschreven, maar jij blijft beweren dat niemand hier ooit op ingaat ? En je vraag je nog af, waarom PVV stemmers dom worden gevonden ? [– Waarom zijn veel islamitische landen in zo een deplorabele staat? ] Externe bemoeienis. Het complete Midden-Oosten wordt al sinds 1917 gedomineerd door de VS, Rusland, en Europese landen. [– Wat gebeurd er in een groeiend aantal Europese wijken?] Verpaupering en toenemende armoede. Je weet wel, dat waar Linkse partijen al decennia voor waarschuwen. [– Is het verstandig om de islam alle ruimte te geven?] Wat versta je precies onder "alle ruimte" ?

Sonic2
Sonic227 nov. 2016 - 0:11

Ik kan overigens de PVV stemmer ook zeer moeilijk plaatsen. Ik kan Wilders ook moeilijk plaatsen. Het idool van Wilders heet Trump. Zowel Wilders als zijn aanhang hebben voor geen meter geluisterd naar Trump. https://www.youtube.com/watch?v=-QeOSWm8WYk De muur van Trump heeft een "big beautiful door". LOL. Trump gaat tekeer tegen illegale immigranten, maar zei in een ander interview dat de illegalen die hier werken "terrific people" zijn. Een compleet ander verhaal dus wat Wilders en de zijnen hier op hangen. https://www.youtube.com/watch?v=cYCsC08bLxU Trump heeft meerdere malen laten weten dat hij wil dat mensen samen komen. Trump mag dan een klootzak zijn met vrouwen. Hij zegt zeer idiote dingen af en toe, maar Trump en de PVV hebben geen zak met elkaar te maken. Wilders is veel extremer als Trump. Wilders wil een permanente stop op immigratie uit moslim landen. Trump een tijdelijke. Trump wil helemaal niet de grenzen sluiten, maar wil een "big open door" voor legale immigranten. Het leert ons veel dus. Bosma, Wilders en de PVV aanhangers steunen dus via Trump het legaliseren van goede illegalen. Ze steunen een relatief ruimhartig asielbeleid. Ze steunen het bekeren van homo's via Pence. Ze vinden het niet erg als Trump het heeft over vrouwen bij hun "poes" te pakken. Nep feministen daar.

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen27 nov. 2016 - 17:30

[Een compleet ander verhaal dus wat Wilders en de zijnen hier op hangen. ] Dat komt omdat Trump elke drie uur van mening wijzigt op elk punt. Daardoor is er voor iedereen wel een goede quote van Trump te vinden. Maar hoe incompetent en hoe fascistisch en hoe leugenachtig wilders ook is, hij is als vakpoliticus veel beter dan Trump. Het idolaat zijn ligt vermoedelijk precies andersom.

Demotje
Demotje26 nov. 2016 - 23:46

Voor de PVVer begint het bij de media waar alleen slinks zijn ei kwijt kan.Als je weet Dat de econoom Geert Wilders tot nu toe 99% gelijk heeft en niemand heeft vermoord, dan steek je toch je kop in het zand als je dit niet wil toegeven.PVV komt met het eerlijke verhaal ,wat je nooit in een reactie terugziet als je die plaatst.

2 Reacties
Ryder
Ryder27 nov. 2016 - 15:30

Eerlijk gezegd heb ik geen woord begrepen van wat je schrijft en voor zover ik het denk te begrijpen klopt er geen snars van. Is Wilders econoom? In jouw fantasie misschien. Wie wil er niet toegeven dat Wilders niemand heeft vermoord? Abracadabra.

Demotje
Demotje27 nov. 2016 - 19:00

Als het de slinkse niet uitkomt begrijpen ze er ineens niets van en net als altijd verdraaien ze alles.

crumb2
crumb226 nov. 2016 - 23:30

Een sympathiek stukje. Maar met wie wil Veerle nu “de open en gelijkwaardige (oprechte !) dialoog “ ? Met de miljoenen PVV stemmers om hun primitieve, van overheidswege door de strot gewrongen prettige nieuwe omstandigheden die zij niet als zodanig herkennen, onderbuikse stemgedrag te herstellen ? Of met de (misschien nog net niet) miljoenen nieuwe nederlanders van islamitische overtuiging die geen idee hebben van wat het probleem is ? (of, indien de probleem herkenning wél aanwezig, de schuld daarvan voornamelijk bij de….eh….autochtone PVV stemmers leggen) Veel succes Veerle. Vroeger (vroegûh), heel lang geleden, was ik ook nog behept met dat soort positivisme.

1 Reactie
Ryder
Ryder27 nov. 2016 - 15:37

"Of met de (misschien nog net niet) miljoenen nieuwe nederlanders van islamitische overtuiging die geen idee hebben van wat het probleem is ?" Sterker nog, miljoenen zullen het waarschijnlijk nooit worden in Nederland. Momenteel iets meer dan 1 miljoen. In 2050 naar verwachting 1,6 miljoen.

bob b.
bob b.26 nov. 2016 - 23:06

Ik denk dat je Wijnberg dualisme niet zo kritisch moet benaderen. Het is hetzelfde dualisme dat ook de groep van zijn spot/mededogen kenmerkt. Namelijk dat je ergens wel begrijpt hoe ze in elkaar zitten maar tegelijk moet vaststellen dat het jouw denkwereld niet is. Wie heeft niet het 'Linkse Hond' naar zijn hoofd geslingerd gekregen? Of het 'dom' of 'niet rationeel' gebezigd? Dat is onderdeel van het discourt. Wat Wijnberg volgens mij met het filmpje wil laten zien is dat de keuze voor Wilders helemaal niet zo bewust of gewetensvol is als wordt verondersteld. Als Wilders het over de kleur van kazen had gehad zou hij ook stemmen krijgen. En dit is niet denigrerend bedoeld maar een vaststelling. Trump zei het nog elementairder: “Ik kan iemand doodschieten en mijn achterban steunt me nog steeds!” Het bewijst dat het belangrijkste aan het verhaal niet de waarheid is, maar de vraag of het positieve effecten oplevert. Als je dat als uitgangspunt neemt moet je ook vaststellen dat overtuigen niet altijd de meest zinvolle bezigheid is. Het gaat om wat er onder schuilgaat, een bijna existentiële vraag naar erkenning en behoefte om serieus te worden genomen. Een gewillig oor te hebben. Ik wil niet therapeutisch doen maar in dat soort gesprekken ga je ook niet roepen dat iemand onzin uitkraamt. Ik denk dat we allemaal wel weten wat er leeft en dat ontkenning of rationalisering niet helpt om het gevoel weg te halen. Wel gerichte maatregelen. Niet door de grenzen te sluiten (als erkenning van het angstgevoel) maar door het werkelijke probleem aan te pakken.

rbakels
rbakels26 nov. 2016 - 22:51

Ik heb een hoog opgeleiden PVV sympathisant onder mijn kennissen, een Delfts ingenieur chemische technologie, inmiddels gepensioneerd. Regelmatig hoor ik hem mopperen, maar omdat ik (behalve als ingenieur) ook opgeleid ben als meester inde rechter weet ik doorgaans precies hoe de vork in de steel steekt, en prik ik zijn misvattingen door. Of hij luistert weet ik niet, maar daar gaat het nu even niet over.De boodschap is dat het onderwijs in de maatschappijleer en ook in de economie vreselijke tekort schiet. Mijn vriend en ik hebben beide een ouderwetse gymnasiumopleiding genoten (nog van vóór de Mammoetwet, ja, we zijn bejaarden). In die opleiding werd nul komma nul aandacht besteed aan maatschappijleer en economie. Wij zweefden als culturele elite ver boven zulke platvloerse onderwerpen, met de electorale gevolgen van dien,

4 Reacties
jillesdykstra
jillesdykstra27 nov. 2016 - 7:43

Ik weet natuurlijk niet welke misvattingen de ir heeft. Ik stemde nog nooit PVV, en Wilders' ongenuanceerde Islam haat is mij een gruwel, omdat ik meen dat het 'terrorisme' grotendeels door het westen wordt veroorzaakt. Dat neemt niet weg dat ik het met sommige uitspraken van Wilders eens ben, omdat ik, om het neutraal uit te drukken, ons land zie veranderen, op een wijze waar ik, ook bejaard, niet blij mee ben. Ik kan daar geen misvatting is zien, maar misschien zie ik het verkeerd. Dan graag argumentatie.

dijkhuis2
dijkhuis227 nov. 2016 - 8:25

@Frits Jansen Wel een grappig idee. . . We kunnen Wilders zien als een product van het gymnasium uit de jaren vijftig. De antieke Grieken en Romeinen waardeerden de retorica als hoogste kunst. Het was de kunst om bij de meerderheid van het volk op de juiste knoppen te drukken, zodat ze deden wat jij wilde. Het ging de antieken er niet om, om gelijk te hebben (dat wil zeggen de waarheid te spreken). Het ging hen er om, om gelijk te krijgen (dat wil zeggen: sluit aan bij de beleving van het volk, waarheid is hier irrelevant). Het PVV programma is pure gymnasiumretoriek. Het drukt bij het beoogde publiek op precies de juiste knoppen. Verder zegt de Wilders het gymnasium na: waarheid is irrelevant, het maakt niet uit dat de sommetjes niet kloppen. Zo gezien is Wilders een vertegenwoordiger van de oude gymnasiumelite.

dijkhuis2
dijkhuis227 nov. 2016 - 8:45

Volgens Wikipedia is Wilders op de MAVO begonnen, dus het lijkt flauw om hem er van te beschuldigen een gymnasiast te zijn. . . . Echter, Wilders is in zijn jonge jaren diepgaand gevormd door Frits Bolkestein . . . Bolkestein is een vijftigerjaren product van het Barlaeus Gymnasium . . . Stelling: Wilders is Bolkestein for the millions.

Peter Smit2
Peter Smit227 nov. 2016 - 11:11

Voor Nederlands had je een wat minder cijfer, merk ik

Johan eldert
Johan eldert26 nov. 2016 - 22:32

Ik denk dat we eens moeten ophouden te zoeken naar en te praten over de PVV stemmer. Op zijn best verzamelt Wilders 25-30 zetels. Ja een hoop maar verre van een meerderheid. Terwijl we ons druk maken om een recalcitrante minderheid vergeten we de rest van de samenleving. Die niets moet hebben van de gepolariseerde discussie. Rutte / VVD heeft dat goed gezien. De grote zwijgende meerderheidsgroep. Die elke dag er iets van probeert te maken.Die ook wel snapt dat zaken anders moeten op velerlei terreinen. maar we zijn zo gepreoccupeerd met Wilders cs,dat we vergeten dat we aan de toekomst moeten werken. Dat we ons druk moeten maken over de rest van de samenleving. De groep die Wilders vertegenwoordigt heeft altijd al bestaan. Kijk terug in de geschiedenis. Er is altijd een minderheidsgroep die macht en bestuur wantrouwt en elke gelegenheid aangrijpt om zich daar tegen af te zetten. Met het wegvallen van de verzuiling en het effect van de sociale media wordt het gebeuren exponentieel groot gemaakt. De overige partijen moeten gewoon hun eigen lijn trekken. Wilders gewoon in zijn sop laten gaar koken. Wilders heeft geen boodschap aan de grote meerderheid die niets van hem moet hebben. Prima, laat hem. Dien hem kort, krachtig en factueel van repliek en ga verder. De andere partijen moeten zich profileren door zich af te zetten tegen Wilders maar door een echt eerlijk verhaal te vertellen en daaraan te werken. [dus niet zoals samsom deed] Dan wordt de basis van Wilders vanzelf kleiner en wordt hij vanzelf, in de loop der tijd, onbelangrijk.

3 Reacties
Johan eldert
Johan eldert26 nov. 2016 - 22:33

[De andere partijen moeten zich profileren door zich af te zetten tegen Wilders maar door een echt eerlijk verhaal te vertellen en daaraan te werken.] Hier ontbreekt het woord "niet" ... De andere partijen moeten zich >>niet<< profileren etc

Piet de Geus
Piet de Geus27 nov. 2016 - 2:45

"Wilders heeft geen boodschap aan de grote meerderheid die niets van hem moet hebben." Dat geldt niet alleen voor Wilders zelf maar ook voor zijn aanhang. Daarom is dat gezeur over een gelijkwaardige dialoog ook zo kansloos. Een gelijkwaardige dialoog vereist niet alleen dat er sprake is van twee gelijkwaardige partijen maar bovendien dat beide bereid zijn tot een dialoog. Aan geen van die voorwaarden wordt ook maar een beetje voldaan. De gemiddelde Wilderiaan wil helemaal geen dialoog, want hij weet natuurlijk best dat hij het dan aflegt. Daarom is het ook zinloos om zijn uitspraken met feiten te weerleggen. Zie hoe het er bij Pauw aan tafel toeging toen Pechtold daar tegenover o.a. de Pergida-vrouw zat: op iedere feitelijke weerlegging was de reactie 'ja maar'... En dan begon ze maar over iets anders te kakelen. En als dat vervolgens werd weerlegd gooide ze nog maar een vooroordeel in de strijd. Natuurlijk ontstaat met zulk volk op geen enkel moment een gelijkwaardige dialoog. Voor een dialoog zul je op zijn minst moeten luisteren en daar hebben ze het wel mee gehad, want op die manier komen ze helemaal nergens. Wat ze willen is geen dialoog maar dat er naar hen geluisterd wordt. Niet in de betekenis dat ze worden aangehoord maar in de betekenis dat ze gewoon hun zin krijgen in plaats van weerwoord van mensen die het beter weten. Want als ze nou ergens een bloedhekel aan hebben dan is het dat er verdomme altijd mensen zijn die het beter weten. In het ergste geval hebben die betweters daar nog voor gestudeerd ook en dan kun je het helemaal wel schudden. Dus schroeven ze het volume nog maar eens op en krijsen ze over iedere redelijke argumentatie heen. Als een boer Koekoek die ook niks meer wist te melden dan dat hij nooit een beurt kreeg. Nee, gek hè? Wat dat betreft kun je ze inderdaad maar beter in hun sop gaar laten koken, want een redelijk gesprek (laat staan een gelijkwaardige dialoog) is simpelweg onmogelijk. Het heeft geen enkele zin om daar al teveel energie aan te besteden: kort en krachtig van repliek dienen, nog maar eens wat feiten noemen en waar nodig een stevige tik uitdelen. En vervolgens vooral je eigen plan trekken in plaats van hen naar de mond te praten. Bij die eigen plannen moet je wel rekening houden met hun belangen maar vooral niet met hun meningen. En dat is helemaal niks nieuws: de PvdA heeft nooit anders gedaan in de tijd dat die partij nog functioneerde als brede volkspartij. Ook toen was er een deel van de bevolking waar geen land mee te bezeilen viel: altijd de grootste mond maar inhoudelijk geen redelijk gesprek mee te voeren omdat ze zich altijd miskend voelen in plaats van dat ze zich tekort voelen schieten. Die oude volkspartijen vormden een rubberen muur waar ze lekker tegen aan konden beuken zonder al teveel schade aan te richten. De mensen binnen die partijen (en zuilen) lieten hen begaan, spraken hen voor zover ze daar de kans toe kregen inhoudelijk tegen maar destilleerden uit dat gekrakeel wel waar de echte knelpunten lagen en gingen daarmee aan de slag om het op te lossen. En kregen daar ook een mandaat voor omdat die mensen wel op hun eigen kutpartij bleven stemmen, op wat uitwassen als de Boerenpartij en de CPN na die wat stemmen af wist te snoepen. Dat was natuurlijk wel wat makkelijker dan in de huidige situatie, waarin het immer ontevreden en onredelijke deel van de bevolking (dat gaat immer samen) massaal achter populistische rattenvangers aanloopt. Dat maakt de marges om echt wat voor hen te kunnen betekenen een stuk smaller: er gaan nu eenmaal nogal wat zetels verloren en daardoor ben je gedwongen om steeds onmogelijker coalities te vormen om er nog iets van te maken. Toch is dat de enige optie: gewoon je eigen lijn trekken en maar kijken hoeveel water je bij de wijn moet doen dankzij de dode zetels in het parlement.

Pietersen2
Pietersen227 nov. 2016 - 10:31

' Op zijn best verzamelt Wilders 25-30 zetels.' Dat ongenoegen zich ook daadwerkelijk een keer manifesteert blijkt wel uit Brexit, Trump, Ukraine, etc. Dit lijkt me dan ook wensdenken. Als je nu ziet dat een DENK, ondanks een ongelofelijke hoeveelheid onbetaalbare aandacht, zich nu op 3 zetels lijkt te begeven. Dit terwijl de PVV alleen al 3 zetels groeit deze week. Nu zijn dit voorspellingen, maar toch. Uiteindelijk kan de bestuurlijke elite zich niet verplaatsen in wat de 'gewone' man denkt, laat staan hem te overtuigen in iets anders te geloven. Ze willen wel, maar kunnen niet, ondanks alle analyses ten spijt. De schrijfster heeft gelijk met: ' Waarschijnlijk draagt ons keurig gescheiden sociale (media)leven bij aan de instandhouding van ons collectief gepolariseerde bestaan' De beste stuurlui staan dan ook aan wal. Zolang dat niet veranderd, wordt Wilders de grootste. Dat dat dan ook geen oplossing is, lijkt me duidelijk. Maar de oorzaak ligt niet bij de nee-stemmer, die ligt bij het huidige bestuur en een gebrek aan empathie (of die alleen willen hebben voor de eigen sociale omgeving)

johannn2
johannn226 nov. 2016 - 20:32

Veerle, Jij stelt: (1) “ Het beeld schiet weer terug naar Wijnberg, die aangeeft een poging te willen ondernemen om de inhoud ‘onbevooroordeeld’ te analyseren. Hij lijkt daarmee neutraal – ‘zoals het is’- te bedoelen.“ En vervolgens zeg je: (2) “ De korte film oogt daarmee niet zozeer als een oprechte inleving in de PVV-stemmer, als wel als een kort en overzichtelijk college over de financiële haalbaarheid van Wilders’ woorden.” En: “ Is dat de juiste manier om Wilders-stemmers te overtuigen van het idee dat de oplossing voor al het gevoelde onrecht in ons leven niet te vinden is in het beoefenen van racisme en discriminatie?” Het onbevooroordeeld analyseren van het program (1) is iets heel anders dan (2) het inleven in de schrijvers ervan. Ze vormen niet de tegenstelling die jij ervan maakt. Het een sluit het ander niet uit. Ook verder is hij niet met zichzelf in tegenspraak. Ik zou zelfs zeggen: het een doen, en het ander niet nalaten. Beiden zijn belangrijk in dit discours. .

Okke2
Okke226 nov. 2016 - 18:46

Leuk filmpje van Rob, 7.2 miljard, ach als eenmalige kosten valt het nog best mee, aan de bijstand (alleen voor de 'niet-westerse allochtonen') alleen ben je ongeveer de helft van dat bedrag per jaar kwijt. Het vaste instrument voor gaten in de begroting voor politici is trouwens belasting, dus ipv met een hoop dwang en overmatig extra kosten die korans verbieden of scholen sluiten of etc kun je ook gewoon de boel flink belasten. Dat is de strategie die Jesse Klaver heeft om zijn enorme uitgaven te verdedigen, waarom zou de PVV dat niet zo kunnen?

Lunarts
Lunarts26 nov. 2016 - 18:39

Met een filmpje van 5 minuten en een kort artikel over diverse zeer ingrijpende sociale problemen die al meer dan 45 jaar worden ontkend gaan nu in verband met de verkiezingen bespreekbaar worden?

WillemdeGroot
WillemdeGroot26 nov. 2016 - 18:29

Veel onderzoek is en wordt gedaan naar de beweegredenen van de PVV-stemmer. Nog niet echt duidelijk is welke die zijn. Eveneens is niet duidelijk hoe om te gaan met die PVV-adept: negeren, woordenstrijd, argumenten? Is dit allemaal nieuw? Wordt dat wat onderhuids allang aanwezig is door de nieuwe media een uitweg geboden? Is er, wellicht onbewuste, bewondering, verafgoding voor Leiders. Hoe het ook zij, het gaat zeker niet alleen, eigenlijk vooral niet, om de inhoud. Daarom interesseert het de meesten niet of er een verkiezingsprogramma is, of niet, en doet de inhoud er weinig toe. Daarmee is een discussie over realiseerbaarheid van de punten ook niet mogelijk. Vijanddenken is van alle tijden. Of het nu de mensen zijn uit de andere wijk, die uit het dorp vlakbij, de Joden, de Duitsers, de andere voetbalclub met haar supporters, de Idslamieten, de Roomsen, de vluchtelingen, de 'elite', de media, ach, ga zo maar door. Als er maar iets of iemand is om je tegen af te zetten, de onlustgevoelens tegen te kunnen uiten, je frustratie op af te reageren. "Hunnie krijgen van alles, hunnie hebben zomaar een huis, hunnie pikken mijn werk in, hunnie kijken naar onze vrouwen, hunnie, ja, hunnie dus'. Boekestijn: 'Waarschijnlijk draagt ons keurig gescheiden sociale (media)leven bij aan de instandhouding van ons collectief gepolariseerde bestaan.' Ja, maar dat gescheiden leven was er altijd al, alleen leggen media daar nu het accent op. En uitvergroten betekent aandacht en leidt vaak/meestal/soms (?) tot frustraties en afgunst en bereidt de weg voor de ongenuanceerde populist. "Hij zegt het toch maar mooi'.

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus27 nov. 2016 - 3:01

"Veel onderzoek is en wordt gedaan naar de beweegredenen van de PVV-stemmer. Nog niet echt duidelijk is welke die zijn." Wie op populistische partijen stemmen (niet alleen de PVV) is al lang en breed duidelijk uit onderzoek: het zijn de vooruitgangsverliezers. Enerzijds zijn dat mensen die hun baan zijn verloren omdat hun kennis en vaardigheden achterhaald zijn en beter door machines gedaan kunnen worden, anderzijds zijn dat mensen uit de laag net daarboven die (niet geheel ten onrechte) vrezen dat hen hetzelfde lot staat te wachten. "Eveneens is niet duidelijk hoe om te gaan met die PVV-adept: negeren, woordenstrijd, argumenten?" Een mix daarvan, zou ik zeggen. Waarbij je niet de illusie moet hebben dat argumenten hun angst wegnemen. "Is dit allemaal nieuw?" Nee, dat is niet nieuw. Tijdens de vorige crisis (toen hele industrietakken verdwenen en het ene massaontslag op het andere volgde) was dat niet anders. Een hele generatie groeide op met het idee dat er no future was. Zelfs wie studeerde wist dat de kans groot was dat hij studeerde voor werkloosheid. Wat wel nieuw is is dat die mensen massaal achter populisten aanlopen en hun stem vergooien aan populistische partijen. "Is er, wellicht onbewuste, bewondering, verafgoding voor Leiders." Ook dat is al lang naar voren gekomen uit onderzoek. Kiezers op partijen als SP en PVV hunkeren naar autoriteit, hoezeer ze zich ook afzetten tegen 'de elite'. Het liefst hebben ze een sterke man die hen een aai over de bol geeft en aan het handje meeneemt. "Hoe het ook zij, het gaat zeker niet alleen, eigenlijk vooral niet, om de inhoud." Natuurlijk gaat het niet om de inhoud. Inhoudelijk kunnen en willen ze het gesprek niet eens aan. Het draait alleen maar om het ongericht uiten van frustratie en ongenoegen: en degene die dat zo bot en ongenuanceerd mogelijk faciliteert is electoraal spekkoper. Het draait vooral om de vorm, de inhoud doet er niet toe. Dat is inderdaad van alle tijden. Het 'volk' is vaker redeloos, radeloos en reddeloos geweest. Het is aan de rest om met antwoorden en oplossingen te komen om die bom te demonteren.

Nikolas2
Nikolas226 nov. 2016 - 18:25

Ik heb het gevoel dat stukjes zoals dit iets zijn als een natuur documentaire maar dan over de PVV stemmer. Niet iets voor de PVV stemmer, maar over deze. Zoals een natuurdocumentaire het over dieren heeft. Waarom ik dit zeg is omdat veel mensen hun onkunde verbergen onder veel woorden en u gebruikt heel veel woorden om iets heel kleins aan te kaarten. Namelijk dat Rob Wijnberg de stelling bewijst die hij eigenlijk wilde ontkrachten. Dit is het probleem met de elite en ik denk dat u daar ook wel onder valt. Het lijkt er op dat u niet in een aantal woorden kunt c.q. durft duidelijk te maken wat u bedoeld. Zelf denk ik dat dit de kracht van Wilders is. Hij kan dat namelijk wel. En nee, ik ben geen PVV stemmer, met mijn 2 nationaliteiten zal ik eerder een potentieel slachtoffer zijn van de PVV.

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus26 nov. 2016 - 23:41

"een natuur documentaire maar dan over de PVV stemmer" Maar dan wel in een dierentuin. In het wild zou deze species niet overleven.

Henk van Ingrid
Henk van Ingrid26 nov. 2016 - 17:32

Ik als PVV,er van het eerste uur ken het filmpje niet, en ik ben er ook niet nieuwsgierig naar. Ik weet al jaren hoe mensen als Rob Wijnberg denken, en handelen. Daar ben ik al jaren klaar mee ook. Ik stem op de PVV omdat ik wil dat er eindelijk eens gestopt wordt met binnenhalen van islamieten! De islam zie ik als gevaar, voor onze vrijheden. Natuurlijk wordt ik daarom al jaren uitgemaakt voor xenofoob/racist e.d Het doet me niets meer! Kijk maar effe!

1 Reactie
Jansen &amp; Jansen
Jansen &amp; Jansen27 nov. 2016 - 0:21

[...en ik ben er ook niet nieuwsgierig naar.] Dat tekend een PVV-er. Geen enkele interesse in wat dan ook dat zijn/haar wereldbeeld ook maar het miniemste beetje zou kunnen wijzigen.

Sonic2
Sonic226 nov. 2016 - 16:57

Overigens wilde ik vier jaar geleden op de SP stemmen. Geenstijl heeft geen aardig artikel geschreven. DWDD moest de SP zo nodig naar beneden halen. Wilders en zijn achterban vonden Roemer een "watje". De VVD had fraaie retoriek over dat de SP( dus de mensen die daar op stemmen) dat we met de SP aan het roer een soort Griekenland zouden worden. Nergens hoorde je respect. Geen moment ging het om de inhoud. Alleen puur haatzaaierij. Vooral uit de hoek van de mensen overigens die zich nu zo verongelijkt en achtergesteld voelen. Het werkte eigenlijk wel, want heb uiteindelijk Diederik Samsom gestemd. Die toen als een soort Bernie Sanders op kwam. Daar zie je ook meteen de reden in waarom Samsom zo enorm tegenviel. Ik zou als je werk hebt of wil hebben ook niet zeggen dat je SP stemt. Dat ligt slecht bij VVD werkgevers. Daar wordt niet over gepraat. Alleen de PVV kiezers zijn zogenaamd zielig en daar moet je mee inleven. Denk je dat ze dat andersom ook doen? Natuurlijk niet. Zoals de peilingen er nu voorstaan gaat GL verviervoudigen. De PVV gaat verdubbelen. Waarom leeft niemand zich in in de GL kiezer? Waarom is Jesse Klaver virtueel zo groot succes? Waarom werkt dit allemaal 1 kant op? Altijd de PVV kant op. Overigens liggen dingen niet zo makkelijk. Pak de laatste 25 jaar in Amerika er maar bij. Bush sr kreeg 1 termijn. Clinton de volledige 2 termijnen. Rond de verkiezing van Bush in 2000 en 2004 circuleren twijfels en vraagtekens. Het jaar 2000 is bekend. In 2004 had Bush een zeer, zeer kleine marge in Ohio. Nog onder de procent. Anders had Kerry in het Witte huis gezeten. In 2008 won Obama. In 2012 ook. Een gekleurde man voor alle duidelijkheid. In 2016 was een socialist de genomineerde geworden voor de Democraten als ze daar een normaal systeem van primaries hadden gehad. Clinton was de slechtst denkbare kandidaat. Ze won in de popular vote en verloor alleen omdat haar kiezers met tien miljoen minder opkwamen als in 2008 bij Obama. Dan nog had ze bijna 2 miljoen stemmen meer als Trump. In de swingstates was het verschil erg klein. Het enige wat waar is dat is dat het niet meer de jaren 80 en 90 is. Je kunt als politieke partij niet meer achterover leunen en elite kandidaten naar voren schuiven. Je moet met een goed verhaal komen en dat goed kunnen onderbouwen door de juiste persoon.

5 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus26 nov. 2016 - 23:42

"Ik zou als je werk hebt of wil hebben ook niet zeggen dat je SP stemt." Dat is in dat geval dan ook een uiterst irrationele keuze.

Jansen &amp; Jansen
Jansen &amp; Jansen27 nov. 2016 - 0:25

[Geen moment ging het om de inhoud.] Behalve dan op het moment dat Rutte een leugen over de inhoud uitsprak en de SP daar niet op kon reageren wegens gebrek aan parate kennis. Behalve dan op het moment dat er gereageerd kon worden met een inhoudelijk standpunt op een buitengewoon ingewikkelde en netelige kwestie en er niet meer uitkwam dan de onzin van "over my dead body". En dat type inhoudelijkheid joeg de helft van de potentiele kiezers weg, en de achtergebleven geven de media de schuld in plaats van de leider, tja...

Tokkelkut
Tokkelkut27 nov. 2016 - 12:09

Het is volslagen onzin dat je niet kunt zeggen SP te stemmen op het werk. Hooguit krijg je te maken met beleefde onenigheid. Ben het zelf nog nooit tegengekomen dat iemand mij daarom vals aankeek. De waarheid is wel dat je tot vrij kort geleden niet kon zeggen dat je PVV zou stemmen. Ligt nog steeds moeilijk. Maar het begint langzamerhand wel een ding van het verleden te worden gelukkig. Mensen vreesden toch voor hun werk. Dat is natuurlijk een absurde situatie in een democratie. Niet zo absurd als het feit dat een parlementariër zijn hele leven zal moeten onderduiken voor zijn mening over die prachtige exotische religie van de vrede op wier dodenlijst zijn naam prijkt. Misschien iets minder absurd ook dan het feit dat hij voor die mening wordt vervolgd in democratisch Nederland, maar toch bezopen zat.

Sonic2
Sonic227 nov. 2016 - 17:39

@ Piet de Geus Het ging in 2012 om bezuinigingen. De SP had daar op een goed verhaal. Het loslaten van de 3% norm en een investering agenda. Ik wilde ook SP stemmen omdat ze goed zijn op het gebied van onderwijs, sociale zekerheid, een duidelijk mening over de EU hebben. Ik zal nu niet op de SP stemmen. @ J&J Ik heb in 2012 op de PvdA van Samsom gestemd. Voor alle duidelijkheid. Weet u waarop Roemer dat zei? Roemer zei dat over die 3 % norm. Het is later door meerdere partijen overgenomen. Die kritiek op de 3% norm is door veel andere partijen overgenomen. Zelfs het IMF heeft kritiek op de sanering agenda gehad. @ Tokkelkut Het is u die bakken met onzin uitslaat. Je kunt beter niet uitkomen voor een CPN stem of een SP stem. De haat in PvdA kringen tegenover de SP is enorm. De PVV achterban haat elke ander achterban dus ook de SP. En kijk en lees vooral wat D66 en VVD roepen over de SP. Alleen D66 is een beetje aan het schuiven de laatste tijd. Voor de rest zwaar overdreven om te stellen dat een PVV stem je een baan kan kosten. Het is meer wat de PVV stemmer zelf denkt. Overigens is een soldaat ook een ambtenaar en daar wordt massaal PVV gestemd. En die komen er ook gewoon keihard voor uit. Ook bij de politie wordt er veel PVV gestemd. Ik denk eerder dat veel PVV stemmers een gigantisch minderwaardigheidscomplex hebben. Ik ken een aantal PVV stemmers in mijn prive situatie. Je ziet overal dezelfde lijn. Zeer, zeer seksistisch. De humor is bijtend, cynisch en sarcastisch. Ze zitten vast in zwart- wit denken. Een vleugje paranoia is hun ook niet vreemd. Het zijn bijna altijd "outcasts". Ze zijn allemaal man en ik zou ze niet geslaagd willen noemen in het leven. Overigens zegt de term hoogopgeleid en een goed betaalde baan weinig. Alsof werk of een hoge opleiding mensen gelukkig maakt. De meeste PVV'ers die ik ken zijn gescheiden en zijn bepaalde types mensen. Sterker nog: Ik heb een PVV'er in een vrienden kring zitten. Die is zo extreem in zijn gedachte dat een aantal andersdenkenden( geen eens linkse mensen) weinig met hem om willen gaan. Zeer extreme opvattingen. Zeer onaardig tegen vrouwen. En vooral: ontzettend veel drammen. Hun waarheid is de waarheid. Deze man zit nog in onze vriendengroep omdat ik regelmatig de boel moet sussen. En benadruk dat politiek niet de basis moet zijn van het mislukken van vriendschappen. Ik zie in mijn eigen vriendenkring heel duidelijk waarom je PVV'ers moeilijk in je vriendengroep kan hebben. Waarom je ze niet samen moet zetten met GL'ers, feministen, buitenlanders. Dat is omdat ze het hart op de tong hebben en zich behoorlijk dominant gedragen. Er zullen uitzonderingen zijn, maar afgezien van PVV'ers die ik vaker tegen kom, zie ik bij tientallen PVV"ers die ik min of meer ken hetzelfde. Geen 1 is precies hetzelfde, maar altijd dezelfde trekken. Geen wonder dat het PVV gedachtengoed nauwelijks in een coalitie past. Geen wonder dat het moeilijk past in een werkomgeving. Ik zag het ook bij mijn vorige baan. De buitenlandse medewerkers bleven uit de buurt van mijn PVV collega. Mensen werden moe van zijn zwarte humor en platvoerse grapjes. De gesprekken gingen niet diep. Vrouwen voelde zich buitengewoon ongemakkelijk bij hem. Met CDA en VVD'ers zijn er nooit problemen.

Piet de Geus
Piet de Geus27 nov. 2016 - 23:57

"Het ging in 2012 om bezuinigingen. De SP had daar op een goed verhaal." Een verhaal dat alleen op korte termijn banen opleverde, omdat ze het geld meteen zouden verjubelen. Op de middellange en lange termijn daalde de werkgelegenheid als een speer, omdat investeren in hun woordenboek niet voorkomt. "omdat ze goed zijn op het gebied van onderwijs" Daar denken ze in het onderwijs heel anders over. Hooguit uitgezonderd de schoonmaker en de koffiejuffrouw.

Brave Hendrik3
Brave Hendrik326 nov. 2016 - 16:39

Ik ben een PVV'er in het diepst van mijn gedachten. Ja, ook ik ben geboren uit zonnegloren en een zilte zucht van de zee. De PVV'er in mij morrelt aan allerlei kasten. Och, ik begrijp 'm, voel met me mee. Zijn zorgen zijn die van mij. Op één ding na, dan. Zijn bewondering voor narcisten en rare rattenvangers, zijn gedweep met de harlekijnen van de macht die altijd weer met hetzelfde aan komen zetten: knoet en knevel, de nacht en de nevel De PVV'er is een verschoppeling, altijd de lul, altijd naïef. Laat ons wenen.

2 Reacties
Appi Mohamud
Appi Mohamud26 nov. 2016 - 22:19

Prachtig bewoording Lubben. U bent geschonken met de kunst van schrijven, het leest bijna weg als een poesie. Al snap ik er geen barst van of je bijdragen ironisch bedoelt zijn of niet. Zo staat deze comment van je totaal in 180 gr tegenover u vorige comment over wilders rechtszaak. 25 november 2016 at 09:37 Wilders: Ik ben onschuldig "Tja, de goedheiligman van half-debiel Nederland is zó irrelevant geworden dat we van zijn wezenloze gebral geen nota meer nemen. (Voor de goede orde: ik ben dol op half-debiel Nederland en zoen d’r dagelijks mee. Ik koester hen aan mijn borst en ben met hun lot zeer begaan, itt. Geert die ze als voetenbankje gebruikt). Tragisch is het lot van zijn raadsman, de heer Knoops – ooit een goede vent – die nu als nitwit verder door het leven moet gaan/"

Brave Hendrik3
Brave Hendrik328 nov. 2016 - 7:57

Beste Mohamud. Het zijn 'citaten' uit gedichten. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten: een regel uiut een gedicht van W. Kloos. Ik ben geboren uit zonnnegloren etc.: J. Perk. Dat morrelen aan kasten: Lucebert: er is een grote norse neger in mij neergedaald. Ik gok hier op ' subliminale waarneming' (grapje hoor!). Het is de ironische waarheid, niks dan dat.

Sonic2
Sonic226 nov. 2016 - 16:30

Het zijn allemaal leuke verhaaltjes over de PVV stemmer. Het is best mogelijk dat Wilders de grootste wordt in Maart. En dan? We leven niet in Amerika en we hebben ook niet zo kies stelsel als in in Frankrijk. Wat dan? Gaat Wilders dan regeren met de scherven van de "elite" die hij nodig heeft om überhaupt aan de macht te komen? Gaat Wilders dan degene zijn die de man boven alle partijen moet zijn? Gaat Wilders dan tweespalt in het CDA of VVD managen? Wat gaat Wilders met de EU doen? Wat gaat Wilders dan doen met bijvoorbeeld zijn minder islam en Marokkanen uitspraken ? Nu al is het vrijwel onmogelijk om illegalen het land uit te zetten. Wanneer gaat de PVV stemmer zich eens inleven in de achterbannen van andere partijen? Waar is het respect voor de VVD en CDA stemmer? Dat mag je zo langzamerhand wel verwachten. Sterker nog: Wilders is over een paar maanden( als het blijft zo het nu is met peilingen) de man die het voortouw mag hebben in de formatie. Of wordt het weer weglopen als het moment daar is. Ik heb geen idee wat Wilders zijn visie is op dit punt. Laat de agressieve PVV en haar achterban zich eens wat meer inleven in bijvoorbeeld de achterbannen van de VVD, SP of het CDA. Laat ze hun toon eens wat meer matigen en begrijpen dat je in een coalitie stelsel elkaar nodig hebt. De PVV kan in Maart 100 zetels halen. Dat maakt allemaal niets uit, want in de 1e kamer hebben ze 9 zetels. Er moet een coalitie komen. Bovendien is de PVV in Maart zoals het er nu naar uitziet de vragende partij. Hoe gaat de PVV de VVD en het CDA en misschien 50 Plus en de SP aan tafel krijgen? Welke concessies gaan ze doen? En hoe gaan ze zich inleven in punten van andere partijen? Hoe gaat Wilders de zorgen van de linkse CDA stemmer weg nemen? Wie gaat de onderliggende spanningen weg nemen? De PVV en haar aanhang willen nu alleen maar slopen. Alles aan de VVD is fout, maar iedereen weet nu wel dat als Wilders wil gaan regeren het met de VVD moet. Net als de PVV kloon VNL. Ik heb nog geen aanzet hier toe gezien. Ik zie de PVV aanhang zich extreem laatdunkend uitlaten over de achterban van andere partijen. Ik zie Wilders vooral zijn eigen zin doordrammen. We kennen het anti elite verhaaltje wel. Nu wat meer staatsman verhalen.

1 Reactie
Henk van Ingrid
Henk van Ingrid27 nov. 2016 - 3:42

Wanneer gaat de PVV stemmer zich eens inleven in de achterbannen van andere partijen? Waar is het respect voor de VVD en CDA stemmer? Zij zijn de vroegere stemmer van die partijen, en weet precies hoe die zich voelt. Ze hebben zich niet voor niks afgekeerd van die partijen!

X4
X426 nov. 2016 - 15:20

Mooie beschouwing van eindelijk eens iemand die over haar eigen schaduw heen stapt. Zelfreflectie en met openheid van geest anderen tegemoet treden, chapeau. Voor wat betreft de Pvv stemmers: velen zal het worst zijn wat er in Wilders programma staat. Voor hen zijn veel grenzen ver overschreden. Met name op het gebied van emigratie, EU, Griekenland, Oekraïne, de banken, stampij makende minderheden, etc. Bestuurders van links tot rechts die eenmaal gekozen de belangen van alles en nog wat najagen. De elite dus. Die er niet voor de belangen zijn van de mensen die zij vertegenwoordigen. Daar hebben steeds meer burgers genoeg van en dus stemmen ze straks Pvv. Ik vind het niks maar ik kan het wel begrijpen.

1 Reactie
Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen26 nov. 2016 - 16:12

Leest u een oplossing dan? Die wordt niet aangereikt. Dus dat is verre van evenwichtig. Het is goedkoop fileren en weglopen voor de verantwoordelijkheid om met werkbare oplossingen aan te komen. Daarmee wordt hetzelfde gedaan als wat Wilders doet... zogenaamd benoemen en dan hard weglopen. Belletje trekken, maar dan in beschaafd Nederlands. En weet je wat "de burger" doet? Ze roepen dat politici leugenaars zijn. En wat gaan ze dan stemmen? Een politicus die de meeste leugens op zijn naam heeft staan en ook de meeste keren gestemd heeft tegen zijn verkiezingsbeloften in. Lees hier meer: https://sdproducties.wordpress.com/2015/12/23/wat-beloofde-en-hoe-stemde-de-pvv/ Hoe vaak moeten mensen in hun eigen voet schieten voor ze in de gaten hebben dat ze nooit meer kunnen lopen?

Hofman2
Hofman226 nov. 2016 - 15:11

Goed artikel. Vooral het misbruik maken van "berekeningen", de ene keer wel en de andere keer niet is erg fout.

Break on through
Break on through26 nov. 2016 - 14:47

Heb het filmpje gezien. In grote lijnen realistisch beeld en berekening. Hoor daar de PVV achterban niet over.

3 Reacties
Truce
Truce26 nov. 2016 - 16:21

De opzet van het filmpje en de redelijke toon van de presentator laat het op het eerste gezicht een heel redelijke analyse. Mijn eerste reactie was precies hetzelfde "goh ja, dat klinkt redelijk." Pas later viel het me op dat de maker handig de de-islamisering-maatregelen uit het programma die wél geld opleveren niet meegerekend had (hoe realistisch je die maatregelen zelf ook moge vinden) Stel dat het Wilders zou lukken om de migrantenstroom aan de grens te stoppen en de AZCs te sluiten (lijkt me onwaarschijnlijk, maar net als de heer Wijnberg ga ik even uit van het 'wat als' principe).. Uit gegevens van de Rijksoverheid blijkt dat in 2015 heeft het COA € 722 miljoen heeft uitgegeven aan alleen al de opvang van de asielzoekers. Dit bedrag bevat de kosten voor: - huisvesting; - personeel COA; - gezondheidszorg; - levensonderhoud. De Rijksoverheid stelt dat hierbij nog andere kosten komen, - politie: die asielzoekers registreert en voor de beveiliging zorgt; - Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND): die asielverzoeken beoordeelt; - Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V): die helpt bij de terugkeer van afgewezen vreemdelingenen. De Rijksoverheid verwijst op haar website naar haar begroting, artikel 37 (pagina 147) waar een bedrag van 825 miljoen euro wordt genoemd voor 2016. Hierin zijn de kosten voor de slepende asielprocedures nog niet inbegrepen.

Henk van Ingrid
Henk van Ingrid27 nov. 2016 - 3:46

Truce 26 november 2016 at 17:21 Hierin zijn de kosten voor de slepende asielprocedures nog niet inbegrepen. Die zijn dan ook geheim, want torenhoog. (miljarden/jaar wordt geschat) 1 procedure duurt jaren! Verder een goede reactie!

7anpau1
7anpau129 nov. 2016 - 17:22

Beste Truce en Henk van Ingrid Dus in het gunstigste geval besparen we in de 'wat als' scenario € 2 miljard. Tjonge, jonge. En wat kost het hermetisch afsluiten van de grenzen alleen al? Denkt u dat Duitse toeristen uren in de file gaan staan om even te shoppen in Maastricht, Roermon of Venlo, of een weekendje Zeeland of Amsterdam? Denkt u dat met uren vertraging aan de grens het niet goedkoper is om schepen in Antwerpen of Bremen en Hamburg te lossen? Wat is het antwoord van de PVV op werkloosheid? Wat is het antwoord van de PVV op files? Wat is het antwoord van de PVV op de vergrijzing? Wat is het antwoord van de PVV op stijgende zorgkosten? Wat is het antwoord van de PVV op een verouderde defensie? De PVV heeft nergens, maar dan ook helemaal nergens een plan of een begroting voor. Het drijft op haat tegen vreemdelingen en 'de elite'. Het is een klein kind dat het speelgoed kapot gooit omdat het naar bed moet en niet wil dat zijn iets oudere zusje er dan wel nog even mee speelt; te dom om te bedenken dat het dan morgen zelf ook niks meer heeft om mee te spelen.

Ryder
Ryder26 nov. 2016 - 14:45

Paternalisme is dat 'wij' weten wat goed voor u is. In wezen is dat de essentie van de meeste politieke partijvorming. Je presenteert je naar de kiezers met een bepaald programma. Dat is altijd nog beter dan 'wij' weten wat goed voor onszelf is. Dat zie je bij puur opportunistische partijen: die standpunten naar voren brengen die de meeste kiezers binnenhalen, of je er nu zelf in gelooft of niet, of ze realistisch zijn of niet, of ze consistent zijn of niet, als het maar kiezerswinst oplevert. Je verplaatsen in de kiezerswensen is altijd goed, maar de praktijk is dat het kiezersvolk zo divers is dat het onmogelijk is een profiel te maken dat alle kiezers aanspreekt.

1 Reactie
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten4 dec. 2016 - 18:01

Je kunt altijd lid worden, dan mag je meedoen. Ik beticht die ontevreden stemmer van politiek luiheid. Hij heeft het oude adagium 'let op uw saeck' niet gehuldigd en heeft geen zin gehad om zich de partij van zijn keuze toe te eigen door er actief in te worden. Hij heeft gedacht dat die belangenbehartiging wel vanzelf zou gaan, dat hij er met een kruisje in de vier jaar wel was.

Martin007
Martin00726 nov. 2016 - 14:12

Veel mensen stemmen PVV omdat zij de regering willen laten weten het niet eens te zijn met het afbraakbeleid. Het vervelende is dat niemand weet dat Geert Wilders in meer dan 95 % van de wetsvoorstellen dezelfde beslissing neemt als Mark Rutte. En dat is dan weer helemaal niet gek, omdat Geert 15 jaar lid van de VVD was. Als je op Geert Wilders stemt, geef je je stem gratis en voor niks aan de VVD. Daar valt niet over te discussiëren, het is gewoon zo. Geert Wilders is een extreem liberale politicus die de bevolking wijsmaakt dat hij iets kan doen aan het probleem islam. Maar in die 11 jaar dat de PVV bestaat, heeft Geert nog niks voor elkaar gekregen, behalve natuurlijk een heleboel sociale voorzieningen de nek omdraaien. Kortom, als je de regering wil treiteren, moet je op een partij stemmen die haaks op de VVD staat, NIET op een partij die het in de meeste gevallen met de VVD eens is.

1 Reactie
Nikolas2
Nikolas226 nov. 2016 - 18:20

U zegt dat Geert Wilders niets voor elkaar heeft gekregen? Het tegendeel is waar. Elke partij in Nederland heeft een verhard beleid tegenover illegalen, hulp aan ontwikkelingsamenwerking en criminaliteit. Dit sinds de PVV. U heeft dit waarschijnlijk zelf niet eens in de gaten, maar bijna alle partijen veranderen in een soort van PVV light om te voorkomen dat de PVV aan de macht komt. De PVV is momenteel de grootste invloed op de Nederlandse politiek.

korheiden
korheiden26 nov. 2016 - 14:09

Ik wilde de links van Eindbaas ook doorgeven, maar dat hoeft nu dus niet. Het is in dit land dus al zover gekomen dat je je baan en je sociale contacten kunt verliezen als je op de PVV stemt. Deze week nog de aflevering van Zembla over de Deense moskeeën gezien. Vervolgens moest Brinkman bij Pauw zijn mond houden (in opdracht van zijn meerdere) over de misstanden in Amsterdamse moskeeën. In ieder geval kan vandaag iedereen in een van de grootste kranten van Nederland, het AD, lezen wat Wierd Duk allemaal heeft losgemaakt met zijn oproep om hoogopgeleide PVV-stemmers. Dat blijken er heel wat te zijn.

2 Reacties
Ryder
Ryder26 nov. 2016 - 14:49

Brinkman moest zijn mond houden over een lopend politieonderzoek. Dat zei hij zelf en dat begreep hij ook wel. Tamelijk logisch dat niet allerlei loslopende politiemensen in de media dingen gaan roepen over lopende onderzoeken.

Klaas3
Klaas326 nov. 2016 - 18:33

Korstiaan, Eindbaas had met gemak meer linkjes kunnen geven, dat heeft hij niet gedaan, maar ik help hem even. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3360758/2012/12/10/De-VARA-is-nog-niet-toe-aan-vervelende-zwarten.dhtml https://opiniez.com/2016/11/25/pvv-stemmende-ambtenaren-het-grote-taboe/

Jansen &amp; Jansen
Jansen &amp; Jansen26 nov. 2016 - 13:39

Tja, het is nu eenmaal de hedendaagse politieke correctheid om je in de Tokkies in te kunnen leven. Maar ja, waarom zou je je politiek correct gedragen, hun voorman zelf is tegen politieke correctheid. Je in zijn kudde inleven is daarmee overbodig.

Piet de Geus
Piet de Geus26 nov. 2016 - 13:34

"een open en gelijkwaardige (oprechte!) dialoog" Zo'n dialoog is alleen mogelijk als de ander ook bereid is om enige rationaliteit en logica in te brengen, anders is er geen sprake van een dialoog maar van een behandelgesprek met een intellectueel en emotioneel uitgedaagde. Hoeveel vaagpraat over vermeende echte interesse en 'andere logica' en 'empathie' je er ook tegenaan gooit. Met dat postmoderne 'iedere mening is er een' en zelfs 'iedere realiteit is er een' is het uiteindelijk niet mogelijk om met anderen een samenleving te vormen waarin je een aantal zaken gezamenlijk regelt. Want als iemand voortdurend met vage termen aankomt als het op het betalen van de rekening aankomt en het paternalistisch vindt dat de ander wel in staat is om zijn sommetjes te maken, dan voeren we geen gezamenlijke huishouding en redt je je eigen kont maar op je eigen vage voorwaarden.

3 Reacties
Klaas3
Klaas326 nov. 2016 - 20:04

''anders is er geen sprake van een dialoog maar van een behandelgesprek met een intellectueel en emotioneel uitgedaagde.'' Piet, en jij ben zeker de zelfbenoemde intellectueel die de emotioneel uitgedaagde even gaat vertellen hoe de vork in de steel zit. Jouw arrogantie kent geen grenzen. Heb jij in jouw onmetelijke wijsheid weleens van hoogmoedswaanzin gehoord?

Piet de Geus
Piet de Geus26 nov. 2016 - 23:47

"jij ben zeker de zelfbenoemde intellectueel die de emotioneel uitgedaagde even gaat vertellen hoe de vork in de steel zit" Dat ben ik niet. Ik heb er het geduld niet voor. Net zoals ik het geduld niet heb om mensen die uit een sekte zijn ontsnapt te deprogrammeren of mensen van hun depressies af te helpen. "Jouw arrogantie kent geen grenzen." Dat dat er van jou kant bezien zo uitziet, dat snap ik dan weer wel. Ik ga je alleen niet genezen.

Klaas3
Klaas328 dec. 2016 - 18:00

''Ik ga je alleen niet genezen.'' Jij, mij, genezen?

Bram Emanuel
Bram Emanuel26 nov. 2016 - 13:34

Ik ben blij dat de schrijfster oprecht lijkt te zijn in haar zoektocht naar de ware dialoog. Het filmpje van Wijnberg mist overigens de andere kant van de (economische) medaille. Wat zijn de kosten van de islam? Zo is er een sterke stijging in de kosten van beveiliging, in extra politie en allerlei defensieuitgaven. Er zijn ook de extra kosten voor uitkeringen en toeslagen. Extra kosten in de gezondheidszorg en onderwijs. Extra kosten voor de opvang van vluchtelingen. Impliciete kosten van grotere spanningen in de samenleving. We kunnen nog wel even doorgaan met rekensommetjes maken.

6 Reacties
Ryder
Ryder26 nov. 2016 - 14:57

De kosten van de islam zijn nihil. Evenals de kosten van het christendom en andere geloven. De kosten die u noemt, zoals voor uitkeringen, onderwijs, opvang voor vluchtelingen en voor defensie kunnen niet worden toegeschreven aan het feit dat een klein percentage van de Nederlandse bevolking tot de islam behoort.

jillesdykstra
jillesdykstra26 nov. 2016 - 16:43

Wat denk je dat de voortdurende noodtoestand in Frankrijk kost ?

Savage2
Savage227 nov. 2016 - 11:51

@ ryder 129 miljoen extra voor de AIVD in strijd tegen extremisme. quote van de AIVD, Wie zijn de extremisten? ''Extremistische moslims die geweld propageren tegen ‘vijanden van de islam': jihadistisch terroristen, al dan niet aangestuurd of gemotiveerd door bijvoorbeeld Al Qaida, Islamitsche Staat in Irak en al-Sham, Jabhat al-Nusra, Boko Haram en Al Shabaab'' Nationale politie heeft voor de bestrijding van terrorisme 10 miljoen oplopen naar 22 miljoen in 2019. Deze diensten kijken alleen naar radicale groepen in Nederland en niet in het buitenland. Verder zijn de kosten van asielzoekers gigantisch maar dat brengt ook meteen een veiligheidsrisico met zich mee. Vorig jaar 60.000 migranten waar van een groot deel moslim, statistisch gezien is de kans groot dat een deel hiervan radicaal is. Ik kan werkelijk niet begrijpen dat alleen de PVV hier hard tegen uitkomt , al deze mensen ja iedereen die hier in Nederland komt om asiel te vragen, gaat tegen het internationale asielrecht in. Je mag als asielzoeker geen land uitkiezen, het internationale asielrecht gaat uit van opvang in de regio. We zijn de asielzoekers geen opvang verplicht helemaal als zie niet uit een oorlogsgebied komen en Syriërs moeten terug naar Turkije,Jordanië of een ander veilig land in de buurt van Syrië.

Ryder
Ryder27 nov. 2016 - 16:01

Nogmaals, een godsdienst kost de overheid niets, dankzij de scheiding van kerk en staat. Dat een klein deel van de moslims is ontspoord is een feit, maar het is niet in de schoenen te schuiven van de 1 miljoen moslims die in Nederland wonen. Dat een deel van de asielzoekers moslim is heeft natuurlijk geen enkele relatie met de kosten van de asielopvang. Tenzij je daadwerkelijk aan de poort van Nederland moslims tegenhoudt, zoals ook joodse vluchtelingen aan de Nederlandse grens zijn tegengehouden.

Savage2
Savage228 nov. 2016 - 17:47

@ Ryder Joodse vluchtelingen kwamen niet uit Syrië en dan via vijf veilige landen richting Nederland. Asielzoekers komen hier alleen voor de verzorgingsstaat en ze vragen geen asiel aan in het eerst veilige land.

7anpau1
7anpau129 nov. 2016 - 19:51

Savage De AiVD en de MIVD kijken zeker niet alleen naar moslimextremisme. Ool de dreiging van extreem rechts neemt al jaren toe. Verder stopt het werk zeker niet bij de grens. Wat daar verder ook van zij, uit het feit dat deze diensten en de NP er zoveel middelen bijkrijgen en extra bevoegdheden moge verder blijken dat de bestrijding van terrorisme en extremisme door alle partijen serieus wordt genomen. Alle partijen werken ook samen om de instroom van vluchtelingen binnen de perken te houden en economische vluchtelingen uit te zetten. Alleen de PVV komt met onzinnige en onwerkbare kretologie als 'de grnzen dichtgooien'. De voorouders van ik schat zeker 50% van het PVV electoraat in de grensstreken heeft eeuwen mede voorzien in hun levensondethoud met smokkel van en naar België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Maar vooral niet zelf kritisch nadenken hoor en al helemaal niet luisteren naar anderen,want dat zijn Gutmenschen, Dhimmi's, de elite, landverraders, Slinksen, plucheplakkers, etc., etc. De haat van de meeste PVV-ers jegens anders denkenden doet weinig onder voor die van moslimextremisten. Net als moslimextremisten leggen PVVers uiteraard door oorzaak van hun extremisme en intolerantie bij anderen. Gezien de aantallen is dat nog zorgelijker dan moslimextremisten. Kijk maar eens naar het toenemend aantal bedreigingen - zowel in aantal als in ernst - van politici en bestuurders. Die toename gaat volledig gelijk op met de haatretoriek van de PVV. Neemt de PVV daar 'afstand' van? Neen, de slachtoffers hebben het aan zichzelf te wijten. Hadden ze maar moeten doen wat de PVVers eisen, hadden ze maar tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen, hadden ze zichzelf maar moeten opheffen. En dan boos worden als ze radicaal genoemd worden. Het doet me denken aan de grap van Hans Teeuwen over Hell's Angels. 'Als je zegt dat ze crimineel zijn, slaan je in elkaar en bedreigen ze je.' 'Da's net zo iets als dat je iemand een loodgietet noemt en dat die dan je verwarming maakt en dat ie dan roept:"Als je dat nou nog een keer zegt, dan repareer ik je lekkende kraan ook!".

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen26 nov. 2016 - 13:23

"En dan begeef ik mij plots op glad ijs, want: hoe moet het dan wel?" Nou, nou, nou? Komop met een visie daarop? Ik vind het altijd heel goedkoop om te kritiseren, maar niet met een oplossing te komen. Dus a,aar niet aantonen dat wat de PVV roept gewoon totaal, maar dan ook totaal, onhaalbaar is? Dat moet maar achterwege blijven? Om wat dan eigenlijk? Hoeven de PVV stemmers niet geconfronteerd te worden met de gevolgen van hun eigen denkbeelden? Andersom doen ze dat namelijk wel volop, maar dan meestal niet onderbouwd met feiten. Onderbouwd met gevoelens, aangewakkerde gevoelens. Maar met alleen maar gevoelens houden we de samenleving niet draaiende. Mag ik het nu ook eens hebben over mijn gevoelens bij dit soort onderwerpen? Nou, dan word ik direct geschrapt als deelnemer bij Joop ;-)

Jannes uit Leeuwarden
Jannes uit Leeuwarden26 nov. 2016 - 13:22

Ik heb veelal PvdA gestemd, ben hoog opgeleid en zzp-er met >modaal + pensioen. In mijn collega-kringen gaan erg veel mensen (hoogopgeleid, links/liberaal, >modaal) op de PVV stemmen. Niemand komt er openlijk voor uit omdat je dan opdrachten kwijt bent. Wilders is natuurlijk niet serieus te nemen, zijn partij is dat wel. Er is geen enkele grond om aan te nemen dat deze partij "racistisch" is of "fascistisch", behalve dan dat het demoniseren mensen ter linke zijde goed uitkomt. De kiezer op de PVV is niet de witte boze man; ik ken veel getinte Nederlanders die PVV gaan stemmen. Ik zit niet in kringen van minder-opgeleide mensen, dus ik weet niet wat hen beweegt. Wat ik wel zie is dat veel hoger opgeleiden en getinte mensen op de PVV gaan stemmen. Naar mijn mening geeft het geen pas deze partij voortdurend weg te zetten omdat ze niet aan goedmenschcultuur voldoet; het zou m.i. veel beter zijn de discussie te voeren met open vizier. In deze discussie zullen we ook moeten erkennen dat we een "immigrantenprobleem" hebben.Vergeet niet dat dit ook voor veel goedwillende migranten een "sta in de weg" is naar een beter leven. Het alternatief is: blijven wegkijken, de boodschappers de schuld geven. Het mag duidelijk zijn dat dit laatste op termijn een veel grotere bedreiging voor ons land gaat vormen.

7 Reacties
mordicant
mordicant26 nov. 2016 - 14:56

Zo lang de gemiddelde PVV volgeling niet verder komt dan: "weg met de linksche kerk en zijn gutmenschen!, weg met de wegkijkers, weg met de elite (wie of wat dat dan ook mogen zijn), weg met hullie in denhaag/brussel" en "boohoo ze luisteren nooit naar ons/het volk" kun je ook niet verwachten dat er ooit een vruchtbare dialoog zal ontstaan, DAT is minstens een even grote bedreiging voor ons land als het feit dat er inderdaad een categorie linkse wegkijkers bestaat.

Vuurrood
Vuurrood26 nov. 2016 - 15:08

Wilders heeft geen partij. Hoe vaak moet dat aan de "hoogopgeleide" uitgelegd worden? Of loopt dat "hoogopgeleide" wel los? PVV is een stichting. Met als bestuur twee personen. Een echte en dat is Geert Wilders en een juridische en dat is, hoe raad u het, Geert Wilders. Waarom is er trouwens geen grond om aan te nemen dat de stichting genaamd PVV niet racistisch en/of fascistisch is? Gezien de uitspraken van voornoemd stichtingbestuur en het stichtingbestuur programma voor de verkiezingen kunnen we de kwalificatie racistisch en/of fascistisch nog wel iets scherper benoemen! "Wat ik wel zie is dat veel hoger opgeleiden en getinte mensen op de PVV gaan stemmen". Waar ziet u dat? Ik zie alleen maar heel veel PVV apostelen deze kreet gebruiken om hun haatzaai gedrag goed te praten. Ik vind u behoorlijk arrogant in uw opmerkingen aangaande de kringen waar u wel of niet verblijft. Ik permiteer mij nog een klein vraagje. Wat gaat een grotere bedreiging voor ons land vormen? Multi-cultureel kan het niet zijn want Nederland is al honderden en honderden jaren Multi-cultureel. Ik denk persoonlijk dat Wilders met zijn streven naar een mono-cultureel Nederland een veel groter gevaar is. Dat is namelijk een utopie welke alleen met geweld voor een korte tijd bereikt kan worden. Met alle gevolgen van dien.

Piet de Geus
Piet de Geus26 nov. 2016 - 16:30

"Ik zit niet in kringen van minder-opgeleide mensen" Dat zeggen is een ding, het laten blijken uit je denkniveau een ander. En dan kom je niet verder dan een vage verwijzing naar een “immigrantenprobleem”, wat hooguit doet vermoeden dat je als zzp'er iets van hen te vrezen hebt.

Ryder
Ryder26 nov. 2016 - 16:53

Je kent veel hoogopgeleide mensen die zeggen PVV te stemmen maar die er niet voor uit durven te komen. Ik zie hier een tegenstrijdigheid. Voor mij klinkt het onlogisch, want de PVV speelt in op gevoelens van onzekerheid, invasie van vluchtelingen e.d. Hoger opgeleiden zijn op zoek naar rationele oplossingen voor problemen (daar zijn ze voor opgeleid) en dat is nu net waar de PVV niet in voorziet. Ik zie daar voornamelijk het onderdrukken van de islam als oplossing, terwijl iedereen kan weten dat het onderdrukken van een godsdienst niets helpt en eerder een tegengestelde reactie zal opleveren. Ook zoiets als klimaatontkenning, wat kleeft aan de PVV, zou toch bij het doordenkende deel van de natie weerzin moeten opleveren.

Lopez
Lopez26 nov. 2016 - 20:20

@Jannes uit Leeuwarden [Naar mijn mening geeft het geen pas deze partij voortdurend weg te zetten omdat ze niet aan goedmenschcultuur voldoet] De enige reden waarom ik de PVV een onsmakelijke en gevaarlijke club vind is haar barre kruistocht tegen ‘de’ islam en de moslims. U weet wel, ‘de islam is een fascistische ideologie’. Hoe noemen we belijders van zo’n ideologie ook weer? O ja. Alle moslims zijn fascisten, aldus de PVV. Waar kennen we zulke ophitserij ook weer van? En hoe liep dat ook weer af? Het gesmijt met termen als ‘goedmenschcultuur’ zegt me niets. Iedereen die het waagt kritiek te leveren op het ongure gedachtegoed van Wilders en kompanen wordt al jaren weggezet als ‘Gutmensch’, als ‘links’, als ‘wegkijker’, als ‘elitair’, zo niet als ‘moslimknuffelaar’ of ‘terroristenvriendje’. [het zou m.i. veel beter zijn de discussie te voeren met open vizier.] Is me dat lachen. Sinds wanneer zijn Wilders cs geïnteresseerd in discussie? Ze doen al jaren hun stinkende best ieder debat te saboteren. Zoals hierboven gezegd: wie een poging tot discussie waagt krijgt direct op hoge toon te horen dat hij/zij niet deugt. Ik raad u aan uw advies naar de PVV te mailen. [Wat ik wel zie is dat veel hoger opgeleiden en getinte mensen op de PVV gaan stemmen.] Hoger opgeleid en getint of niet, het is beangstigend hoe breed de ‘moslims zijn fascisten’-ideologie wordt gedeeld. Misschien slaagt u erin een aantal hoger opgeleide en getinte mensen in uw omgeving tot rede te brengen. Zet ‘m op, zou ik zeggen.

Jansen &amp; Jansen
Jansen &amp; Jansen27 nov. 2016 - 0:29

[Je kent veel hoogopgeleide mensen die zeggen PVV te stemmen maar die er niet voor uit durven te komen.] Onzin. PVV-ers kennen geen hoogopgeleiden mensen, anders waren ze geen PVV-ers. Wellicht kennen ze mensen die een universitair diploma bij elkaar hebben gezwijnd door de vervagende normen, maar dat is iets anders.

Jannes uit Leeuwarden
Jannes uit Leeuwarden28 nov. 2016 - 20:23

Fijne reacties weer. @mordicant; @Lopez: geen dialoog. @Vuurrood: ad hominem. @Piet de Geus: inderdaad, ik vrees als zzp-er voor de immigratie omdat dit torenhoge belastingdruk geeft. @Ryder; @ Jansen & Jansen: lees het AD-stukje van de PVV-ers eens.

Sillynder
Sillynder26 nov. 2016 - 13:10

Complimenten voor een artikel wat uitnodigt om van "the moral high horse" af te stappen en de discussie aan te gaan en eigen standpunten te heroverwegen.

1 Reactie
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten4 dec. 2016 - 18:45

Dat mag, maar mag je dat van de andere kant ook vragen? Wordt dat dan wederzijds, die uitwisseling? Mijn ervaring is helaas een andere.

[verwijderd]
[verwijderd]26 nov. 2016 - 13:01

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens26 nov. 2016 - 16:27

@ evertj Die bezuiniging van Wilders op vluchtelingen wordt dus geen 7 miljard maar 7 miljoen. https://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/cijfers/bescherming-nederland. Onder andere omdat er in de eerste helft van 2016 slechts 8422 mensen asiel kregen. Jij wekt nu de indruk dat deze mensen per jaar dus ongeveer 850.000 euro kosten. Maar vermoedelijk is het nog geen 8000 als ze grotendeels bijstand krijgen. Kortom je manipuleert de cijfers om een uitkomst te krijgen die je leuk vind. Een soort liegen dus. De kosten per asielzoeker per jaar zullen vermoedelijk vergelijkbaar zijn met die van een laaggeschoolde werkloze, of een gepensioneerde, of iemand in de WAO, hoewel die vermoedelijk veel duurder zijn. Een deel van de werkenden kost ook geld. Iemand die minder dan modaal verdient kost geld. Mensen die echt geld opleveren verdienen minimaal 2 maal modaal. Loonbelasting, BTW, rijtuigen belasting, vennootschapsbelasting van het bedrijf waar ze werken. Dan pas wordt je echt netto betaler. Een gemiddelde vluchtelingen zal best geld kosten. Een gemiddelde PVV-er dus ook.

Jhonathan
Jhonathan26 nov. 2016 - 23:42

@ DaanOuwens 26 november 2016 at 17:27, €8000,- ?? Oké, u liegt dus ook om een uitkomst te krijgen die u leuk vindt.

FransBrinkman
FransBrinkman26 nov. 2016 - 12:53

De vraag 'wat hebben we gemist' heeft al meteen geen antwoord nodig. 'We' dacht dat er geen 'we' was. Wij kennen en weten alles. Wie buiten onze allesomvattendheid van waarden, normen en kunsten verkeert, bestuderen we hooguit, als vreemde levensvormen.

BasVV
BasVV26 nov. 2016 - 12:50

Het is typisch academisch en politiek denken. De dialoog aan gaan. Er zijn jaarlijks duizenden bewonersavonden in het land. Het probleem is dat de politiek juist daar meestal de dialoog niet aan gaat maar bewoners confronteert met al bijna genomen besluiten. Of het nu over een te bouwen moskee gaat of over windmolens. Pas als er echt tumult uitbreekt en er ook nog camera's bij zijn wil de politiek wel eens inzien dat een (voorgenomen) besluit toch niet gewaardeerd wordt. De tijd voor een dialoog is daarmee al lang verspeeld. De elite wil graag in contact komen met de gewone man/vrouw. Maar waarom. Omdat de mening van de gewone man/vrouw hen onwillig is. Of toch geschrokken van Trump en de Brexit. De elite heeft in al haar debatten in linkse bolwerken de realiteit met de werkelijkheid verloren. Niet de gewone man/vrouw. Die is veel realistischer en ziet om zich heen alles wat hem/haar dierbaar is wordt afgebroken. Die herkend zichzelf niet meer terug in de gevoerde politiek. En dat kun je met geen dialoog meer veranderen. Daarvoor is de kloof te groot geworden. De gewone man/vrouw ziet op tv dat er ineens naarstig naar hem/haar gezocht wordt. En lacht eens. Kijk. Ze zijn daar in Den Haag en omgeving bang van ons geworden. Eindelijk. Maar die weet ook wel dat hij/zij na de verkiezingen weer gedumpt wordt. Hoewel. Dat zullen we bij Trump nog moeten zien.

2 Reacties
Fredolo
Fredolo26 nov. 2016 - 17:06

Grotendeels mee eens. Behalve dat ik ook wel zie, dat ook rechts zijn eigen agenda heeft. Ik stem op de PVV en zou ook voor Trump hebben gestemd, maar dat is vooral om de boel eens op te schudden. Links of rechts maakt niet zoveel uit eigenlijk. Ik ben gewoon bang, dat ik steeds meer kwijt raak. In mijn jeugd kon ik mijn fiets in Amsterdam zonder slot buiten zetten. Ik geef daar niet de immigranten de schuld van, maar wel de politiek, die allerlei dingen bedisselde voor de grote bedrijven, zoals inderdaad gastarbeiders. Ik zie ook, dat het financieel helemaal niet beter gaat, dat secundaire arbeidsvoorwaarden alleen maar worden afgekalft. Dat het er helemaal niet beter op geworden is. Dat mensen elkaar minder groeten en dat het harder is geworden op straat. Dat de politiek door allerlei belangengroepen wordt geregeerd en dat er nauwelijks zelfreinigend vermogen is bij dezelfde politiek. Dat ze besluiten nemen waar de meerderheid van de bevolking op tegen is (bijvoorbeeld de Irak-oorlog) en dat de oorlogsretoriek steeds sterker wordt. Ik voel me cynischer worden en ik zie het niet in de gevestigde partijen. Ik heb het eigenlijk niet zo op met Wilders, maar ik hoop, dat het zootje daar een beetje door wordt opgeschrikt.

Mark Huysman
Mark Huysman27 nov. 2016 - 11:02

@Fredolo [In mijn jeugd kon ik mijn fiets in Amsterdam zonder slot buiten zetten.] Je weet dat de PVV tegen uitbreiding (gatis) fietsenstallingen gestemd heeft en tegen het voorstel van 2000 extra politie-agenten op straat? [Ik geef daar niet de immigranten de schuld van, maar wel de politiek, die allerlei dingen bedisselde voor de grote bedrijven] Je weet dat Wilders altijd stemt voor de belangen van de grote bedrijven? Tegen belasting betalen door multinationals en voor TTIP? [Ik zie ook, dat het financieel helemaal niet beter gaat, dat secundaire arbeidsvoorwaarden alleen maar worden afgekalft.] Je weet dat Wilders tegen gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers stemde en voor bevriezen lonen in de publieke sector? Voor liberalisering en verslechtering sociale huursector en voor korten huurtoeslag? Voor hogere eigen bijdrages in de gezondheidszorg en bezuinigingen pgb? En dat hij al binnen enkele uren na de verkiezingsuitslag z’n zgn ‘breekpunt’ van 65=65 liet vallen? [Dat ze besluiten nemen waar de meerderheid van de bevolking op tegen is (bijvoorbeeld de Irak-oorlog) en dat de oorlogsretoriek steeds sterker wordt.] Je weet dat Wilders als lid van de VVD zich in 2003 achter de Irak-oorlog schaarde (tegen de zin van 89% van de bevolking) en zich later als leider van de PVV tegen nader onderzoek stemde over de rol van Nederland in die oorlog? [Ik heb het eigenlijk niet zo op met Wilders, maar ik hoop, dat het zootje daar een beetje door wordt opgeschrikt.] Begrijp je echt niet dat Wilders onderdeel is van dat zootje? Alles waar jij (terecht) problemen mee hebt is mede aan Wilders te danken. Door op hem te stemmen maak je het alleen maar erger. Stem op een partij die opkomt voor sociale heropbouw en die consequent tegen oorlogsdeelname is. De SP.

Peuselhappie
Peuselhappie26 nov. 2016 - 12:31

Ik vind discussies over de haalbaarheid vaak toch non-discussies. De milieudoelstellingen zijn tot nu toe ook altijd te duur en onhaalbaar gebleken. De VVD heeft ook niet in veiligheid kunnen investeren en de beloofde 1000 euro uitgekeerd. En vaak leiden de haalbaarheidsdiscussies alleen maar af van de inhoud: neem nu het legaliseren van wiet. De discussie gaat helemaal niet om de schadelijkheid of wenselijkheid daarvan. Er wordt enkel naar verdragen gewezen en geroepen dat het onhaalbaar is om het te legaliseren. Maar met genoeg politieke wil is het natuurlijk wel haalbaar. En zelfs als het voor een klein deel haalbaar is kan dat een grote zege betekenen. Stel je voor dat Wilders enkel animo kan vinden om de grenzen voor nieuwe migranten uit arabische landen te sluiten. Dan kan hij zijn kabinetsperiode met trots afsluiten.

Sartre
Sartre26 nov. 2016 - 12:28

Komt niet heel vaak voor bij stukjes op deze sitems maar onderschrijf de analyse en het betoog.

1 Reactie
johannn2
johannn227 nov. 2016 - 20:18

Sartre, Gebruik eens wat meer woorden dan je onderschrijving. Kunnen wij ook meegenieten, en meedoen. Dit is een discussiesite, weet je nog wel? .

Irons
Irons26 nov. 2016 - 12:27

Wanneer je mensen eigenlijk al niet serieus neemt, hun wereldbeeld abject of dom vindt, je moeite moet doen hen serieus te nemen...... Hoe kom je dan ooit tot een serieuze en oprechte dialoog. Er zit bij velen, zie ook een reactie hieronder, een diepgewortelde minachting voor mensen die het PVV gedachtengoed aanhangen of ook maar enigzins acceptabel vinden. Met xenofoben en fascisten hoef je niet te communiceren, niet tot een vergelijk proberen te komen, zo zien zij het. En zodoende 'schreeuwt' men van twee kanten slechts monologen en verwijten (fascisten! xenofoben! domrechts! tokkies! boze witte mannen! racisten! links extremisten! salon socialisten! wegkijkers! islamknuffelaars! Eurofielen! landverraders!) naar elkaar zonder de wil eventueel overtuigd te worden van het eigen ongelijk of dat de ander misschien toch echt wel een punt heeft (of zelfs wel meer). Niks geen oprechte dialoog, niks geen afstand van de comfortzone van het eigen gelijk en dat van je naasten. Ik doe het zelf ook, niets menselijks is ons allen vreemd. Hoe lastig is het immers niet om een ooit met passie ingenomen standpunt te verlaten, laat staan in het openbaar. Onlangs nog bij het kijken van de film over Timmermans betrapte ik mezelf erop dat er wellicht toch wel wat goede kanten aan de EU zaten. En zelfs aan deze door mij zo verguisde man. Het deed bijna pijn het te moeten erkennen. Bekennen is bijna nog moeilijker. Wellicht dat dit laatste vooral komt door de grote woorden en de eerder al opgesomde verwijtenstroom die almaar (en o zo makkelijk via de digitale snelweg) heen en weer geschoten worden. Dat door de verharding (van beide zijden) de bereidheid tot daadwerkelijk nieuwsgierig naar en bevattelijk zijn voor argumenten van de ander nagenoeg verdwenen is. Wellicht is het wat gemoedelijker en warmer als we allemaal weer wat dichter naar elkaar toekruipen, ergens in het midden....

Machielse932
Machielse93226 nov. 2016 - 12:05

Dit is inderdaad precies een voorbeeld van niet serieus nemen. Hetzelfde doen de Pechtolds, men gaat in op de (inderdaad belachelijke details) die de PVV en doet alles om de kern te vermijden: - Hoe moet de rol van de islam beschouwt worden in Nederland en wellicht in the bigger picture in heel NW-Europa? - Is het een positieve ontwikkeling? - Waar staat deze religie voor en tot waar is het in staat? - Waarom zijn veel islamitische landen in zo een deplorabele staat? - Wat gebeurd er in een groeiend aantal Europese wijken? - Is het verstandig om de islam alle ruimte te geven? Op dit soort kernpunten van de PVV wordt nooit ingegaan. In plaats daarvan worden details als de kopvoddentaks uitvergroot. Nou is het ook jammer dat de PVV zich zelf belachelijk maakt. Desalniettemin is het triest hoe slecht er gedebatteerd wordt.

1 Reactie
7anpau1
7anpau129 nov. 2016 - 20:03

U stipt werkelijk niet 1 concreet punt aan. Iedere partij, zelfs Denk, vind dat moslims zich in Nederland aan de Nederlandse wet hebben te houden en algemene kernwaarden van de democratische rechtsstaat hebben te aanvaarden. Ze zetten itt de PVV die kernwaarden vervolgens niet meteen zelf bin het grofvuil uit angst. Alle partijen maken zich zorgen over terrorisme en extremisme m, alleen wensen zij dat, wederom itt dr PVV, niet te bestrijden met extremisme en terrorisme. U bent degene die niet luistert en debatteert. U bent degene die de standpunten van anderen negeert of daarvan een karikatuur maakt.

Hanvander Horst
Hanvander Horst26 nov. 2016 - 12:01

De PVV-stemmers in mijn omgeving voelen zich verongelijkt. Zij krijgen niets. Die buitenlanders of die islamieten krijgen alles. Voor hun staan de Mieles en de huizen klaar. Ook zijn zij verkrachters voor het tegendeel gebleken is. Toen een school werd omgebouwd bij mij in de buurt om een stelletje statushouders te huisvesten, van wie er later overigens 20 lid werden van de schaakvereniging, liepen zij onmiddellijk te hoop. Nergens anders tegen. Daar tegen. Niet tegen de afkalvende zorg. Niet tegen de halve liquidatie van de verzorgingsstaat. Daar tegen. Tegen de komst van 28 vluchtelingen. Het waren ook geen armoedzaaiers, die activisten, maar huizenkopers. Dat is een belangrijke constatering. Tegen hun overtuigingen en hun woede valt niet op te rederen. Met cijfers komen helpt niet want dat zijn leugens. Ambtenaren en politici zijn allemaal leugenaars. Vragen beantwoorden zij niet. Ze willen ruimte om voor de zoveelste keer hun rant te herhalen. Daar is geen kruid tegen gewassen. De harde kern laat zich niet overtuigen. Het zijn juist de twijfelaars die we moeten proberen aan de kant van de rede te houden met behulp van feiten, cijfers en logica.

4 Reacties
thunderbird2
thunderbird226 nov. 2016 - 18:47

Weet niet wat jouw omgeving precies is, maar je lokale krant heeft gisteren 17 brieven van pvv stemmers geplaatst die wel een verhaal hebben. http://www.ad.nl/digitaal/bloemlezing-pvv-ers-motiveren-hun-stem~a1c7b37e/

Savage2
Savage226 nov. 2016 - 21:47

Moeten we ook niet onze grenzen beschermen om onze verzorgingsstaat te beschermen, vorig jaar zijn er 60.000 asielzoekers binnengekomen. Dit voert de druk wel op, helemaal omdat migranten/asielzoeker veel meer gebruik maken van de verzorgingsstaat. COA gebruikte alleen in 2015, 722 miljoen voor de opvang. Dat geld gaat dus niet naar de afkalvende zorg. Daarbij kwam nog 56,3 miljoen voor het onderwijs er bij. En de "gratis" juridische rechtspraak koste de verzorgingsstaat nog eens 26 miljoen, die arme advocaten toch. Deze mensen zijn ook veilig in Turkije of een ander land in de regio waar geen oorlog is, ze komen hier alleen voor onze verzorgingsstaat en niet omdat ze van wandelen houden. Misschien zie ik het helemaal verkeerd dan laat ik me graag overtuigen, maar wel met feiten, cijfer en logica.

Piet de Geus
Piet de Geus26 nov. 2016 - 23:52

"Misschien zie ik het helemaal verkeerd dan laat ik me graag overtuigen, maar wel met feiten, cijfer en logica." Reken dan voor het gemak even uit wat de PVV-kiezer de verzorgingsstaat kost.

Savage2
Savage227 nov. 2016 - 20:26

@ piet de geus Met andere woorden u heeft geen enkel tegenargument.

Bickle
Bickle26 nov. 2016 - 11:44

Ik heb een sociaal hart, en ben een luisterend oor voor veel mensen. De laatste maanden valt het me steeds meer op dat als ik mijn mening geef over bepaalde zaken (op forums) dat je geplaatst wordt in het hokje van de linkse elite. Er worden dingen tegen je gezegd die elke verdere discussie, elk verdere gesprek, totaal onmogelijk maken. Nogmaals, ik ben het niet eens met populisten en/of PVV stemmers, maar probeer ze wel te begrijpen. En tot op zekere hoogte begrijp ik ze ook. Maar zou het niet van twee kanten moeten komen? Ik bedoel, de laatste tijd lijkt het er steeds meer op dat we alle begrip moeten tonen voor het denken en doen van de populist. Zet maar een willekeurig programma aan (DWDD, Pauw, RTL Late Night, Buitenhof, Nieuwsuur) en je hoort mensen hier over dingen zeggen als; "Wat hebben we gemist, waarom hebben we ze niet gehoord, wat moeten we er aan doen?". Klinkt heel nobel om te streven naar een gelijkwaardige en oprechte dialoog. Maar als ik mijn denken probeer te verklaren, en de andere partij begint te schreeuwen of schelden, wat dan? Prima dat mensen denken wat ze denken, en doen wat ze doen. Maar zou de "rechtse" stem ook eens begrip kunnen laten doorklinken in wat zij zeggen? Het is geven en nemen in het leven, van beide kanten.

8 Reacties
van der Pol
van der Pol26 nov. 2016 - 12:47

Het probleem is dat een grote groep kiezers het vertrouwen kwijt is. Iemand die dit verloren is moet met kleine stapjes dit vertrouwen terug krijgen. Het teruggeven van vertrouwen is de rol van de andere partij. Voornamelijk ligt het dus aan de politiek. Naar blijf als burger naar ieder luisteren en probeer het dialoog aan te gaan. Ja op internet betekend dit 9/10 dat je een bak stront terug krijgt, maar meer mensen lezen je bericht dan mensen die hierop reageren.

FactChecker
FactChecker26 nov. 2016 - 12:52

- De laatste maanden valt het me steeds meer op dat als ik mijn mening geef over bepaalde zaken (op forums) dat je geplaatst wordt in het hokje van de linkse elite. Er worden dingen tegen je gezegd die elke verdere discussie, elk verdere gesprek, totaal onmogelijk maken. - Nu weet je hoe wij 'boze witte mannen' van 'dom-rechts' met onze 'xenofobie en haat' ons voelen in discussies (op forums).

jillesdykstra
jillesdykstra26 nov. 2016 - 14:24

" Nogmaals, ik ben het niet eens met populisten en/of PVV stemmers, maar probeer ze wel te begrijpen " Als je de tegenstander wegzet als populist, en, nog erger in' linkse' ogen, als PVV stemmer, dan zal er inderdaad wel niet veel komen van discussie. Ik tel een echtpaar PvdA leden onder mijn vrienden, maar na één heftige poging tot gesprek heb ik het verder maar gelaten. Hij zegt over Brexit ' laat ze maar gaan, ze houden de boel (nog meer EU) alleen maar op', zij zegt verachtelijk over Brexit ' het zijn alleen maar protest stemmen'. Het lag me op de lippen ' maar natuurlijk is Brexit een protest tegen de EU, is daar iets mis mee ?', maar ik slikte de vraag meteen weer in, gezien het zinloze eerdere gesprek.

Bickle
Bickle26 nov. 2016 - 15:03

@FactChecker Ikzelf heb nog nooit termen als ‘boze witte mannen’, ‘dom-rechts’ en ‘xenofobie en haat' gebruikt op forums. Waarom gebruik je dit dan nu als argument tegen mij? Ik ben het vaak niet met jou eens, maar respecteer dat je een andere mening hebt. Volgens mij is respect het grondbeginsel van alles.

Truce
Truce26 nov. 2016 - 15:07

"Ik heb een sociaal hart, en ben een luisterend oor voor veel mensen. De laatste maanden valt het me steeds meer op dat als ik mijn mening geef over bepaalde zaken (op forums) dat je geplaatst wordt in het hokje van de linkse elite." Dat is vervelend, en zeer zeker niet juist, maar het geeft te denken wanneer je je realiseert dat de PVV-stemmer vaak veel ergere zaken naar het hoofd krijgt: dat raakt alle registers tussen 'sukkel, slaafs achter Wilders aan rennen, racist' en "lui zoals jij waren de oorzaak van de holocaust'. Het is wel winst dat ook Links nu begint te merken hoe polariserend dit soort uitspraken zijn, naar beide kanten toe. Wellicht is op basis daarvan weer een redelijk debat aan te gaan: "Joh, laten we elkaar niet beschuldigen of uitschelden, maar weer inhoudelijk gaan praten" maar ik geef eerlijk toe dit weinig kans te geven.

Bickle
Bickle26 nov. 2016 - 15:08

@jillesdykstra Ik zet niemand weg, ik geef alleen aan dat ik mijzelf aan de linkse kant van het politieke spectrum bevind, en dat daarmee populisten/PVV stemmers zich aan de andere kant van dat spectrum bevinden. Ik wil en zal nooit iemand in een hokje stoppen. Als dat wel zo overkomt dan is dat niet mijn bedoeling, en dan zou ik het ook fijn vinden als dat op die manier geïnterpreteerd wordt :-)

Vuurrood
Vuurrood26 nov. 2016 - 15:12

FactChecker: "Nu weet je hoe wij ‘boze witte mannen’ van ‘dom-rechts’ met onze ‘xenofobie en haat’ ons voelen in discussies (op forums)". Ik kan je maar een raad geven. Wees dan ook niet een boze witte man met xenofobie en haat.

jillesdykstra
jillesdykstra26 nov. 2016 - 16:42

Opnieuw het nietszeggende en arrogante woord populisten: wij weten het, onze tegenstanders zijn dom. Elk verstandig mens ziet dat de doodsstrijden van EU en euro zijn begonnen, en kan ook uitleggen hoe dat onvermijdelijk was, maar de gelovigen zien alleen populisme.

jillesdykstra
jillesdykstra26 nov. 2016 - 11:42

Uitgaande van de peilingen nu verwachten velen dat na de maart stemming er een vijf partijen coalitie nodig zal zijn om een meerderheid in de tweede kamer te krijgen. Wat partij programma"s nu dan voor waarde hebben, niet meer dan het papier waarop ze afgedrukt zijn. Waar stemmen we dan op, naar mijn mening op waar we de lijsttrekkers voor aanzien. Rutte en Diederik/Asscher hebben hun reputatie gevestigd, de andere lijsttrekkers ook. Op de PVV gaat gestemd worden omdat die kritisch is over migranten, nieuwe Nederlanders, de EU en de euro. Of de nieuwe partij Forum voor Democratie zetels gaat halen is de vraag, maar wie daarop stemt stemt op Baudet, iemand die primair uiterst kritisch is over EU en euro.

2 Reacties
Machielse932
Machielse93226 nov. 2016 - 12:15

Haha ja verschrikkelijk. Het twee partijen systeem in de VS is niet optimaal, noch is een systeem met kiesdistricten top, maar het begint in NL ook belachelijk te worden. Misschien dat er toch maar een kiesdrempel of iets moet komen want straks hebben 150 partijen van 1 zetel :/

Nick the Stripper
Nick the Stripper26 nov. 2016 - 14:53

@Machielse [Misschien dat er toch maar een kiesdrempel of iets moet komen want straks hebben 150 partijen van 1 zetel :/} Mooi toch? Kunnen de volksvertegenwoordigers eindelijk eens echt - zoals de grondwet voorschrijft - zonder last of ruggespraak hun wek gaan doen.

pietdezwart
pietdezwart26 nov. 2016 - 11:24

Men gelooft aan iedere kant de waarheid in pacht te hebben.Dat is altijd zo geweest. Links gelooft dat het allemaal wel goed komt met islam, terwijl rechts denkt dat islam ideologisch gezien de grootste ramp is die Europa heeft getroffen sinds de nazis.die 2 gaan alleen maar uit elkaar groeien.Islam zal blijven groeien, aanslagen zullen over en weertoenemen etc.

Marc2406
Marc240626 nov. 2016 - 11:22

Ik herinner mij een docu van Zembla uit 2010 die volgens mij toch een aardige illustratie geeft van waarom mensen op de PVV gaan stemmen komende verkiezingen. Het speelt zich af in het dorp Spijk, wat je zou kunnen kenschetsen als de Nederlandse versie van "fly-over country". Ik vrees dat er dus in 6 jaar bitter weinig veranderd is ondanks (misschien wel vanwege) de juichstemming die de huidige regering probeert te verspreiden, zogenaamd omdat de "economie" weer aantrekt. Ik denk dat steeds meer mensen dit verhaal simpelweg niet meer geloven, en dat is een groot probleem voor de gevestigde politieke orde. juist die zelfgenoegzaamheid die uit de houding van m.n. Mark Rutte spreekt zullen veel mensen keihard in de kille armen van de PVV drijven. De slogan van de VVD ("De VVD houdt koers") moet je dan lezen als de VVD houdt koers de afgrond in. De koers moet juist om... Ik heb even gezocht, maar de aflevering is hier terug te zien. http://www.npo.nl/zembla/23-10-2010/VARA_101240213

3 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen226 nov. 2016 - 13:30

@ Marc2406 (12:22u) - je hebt gelijk, Marc. Er is een onoverbrugbare kloof ontstaan tussen dat wat de gevestigde politieke partijen ons voorhouden, en datgene wat miljoenen mensen dagelijks in hun eigen werkelijkheid ervaren, (moeten) ondergaan. (Denk aan de vervalste werkloosheidscijfers, en de eufemisen: 'participatiemaatschappij' als mooi woord voor ernstige vernedering en dreiging met strafkortingen, bijvoorbeeld. Denk aan de wantoestanden in zorg, volkshuisvesting, onderwijs - denk ook aan de niet meer te tellen gevallen van corruptie, fraude, meineed, diefstal van publieke gelden.) De heilsleer van de VVD is inderdaad: een afgodendienst die ons gauw de afgrond in zal werpen. Mensen die bekoord worden door populisten zijn niet per definitie dom, achterlijk, of ongeïnformeerd. Misschien is een deel van hen juist wél goed geïnformeerd, en heeft het jaar na jaar kennis genomen van wat de grote partijen zoal misdaan hebben. Je zou kunnen zeggen: dat deel wat ik op het oog heb, dat is weet té veel, meer dan goed is voor juist VVD (en PvdA). En dan krijg je een 'gut feeling reaction': men koopt niets meer voor fraaie praatjes en reclamespotjes; men gooit de kont tegen de krib - en vanuit een rationele conclusie (ik word voorgelogen, en ik heb ondervind alleen maar schade van die sukkels die in Den Haag de leiding hebben) wordt er een irrationele keuze gemaakt: ik stem PVV, ja doei! zie maar, jullie aasgieren!) Het neoliberalisme is gewogen, en te licht bevonden, en dan zeg ik het nog héél vriendelijk. Het is over en uit daarmee. Wat zal ervoor in de plaats komen? Dat valt nu niet te zeggen. Te hopen valt dat het een vreedzame omwenteling zijn zal - maar als er bloed gaat vloeien, dan komt dat beslist op het conto van de pathologische geldwolven die nu al dertig jaren lang het in het Westen (en niet alleen daar) voor het zeggen hebben.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen226 nov. 2016 - 13:34

Ah - nog vergeten: er wordt aldoor gesproken over 'de linkse elites'. Die bestaan helemaal niet. Wie heeft dit nou weer verzonnen? Is dat een term van Fortuyn? Of was het Wilders? De Westerse elites, of je nu over de V.S., Duitsland, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, of Italië praat, die zijn rechts, op het reactionaire af, zuiver kapitalistisch, en kunnen daarom alleen maar als 'rechts tot uiterst rechts' gekwalificeerd worden. VVD = elite = links? Ha ha.

BasVV
BasVV26 nov. 2016 - 13:56

Bedankt voor het zembla advies. Je kunt dus uitstekend met de gewone/man vrouw praten. Nog steeds actueel. Ik denk alleen dat het kiezerspubliek van Wilders inmiddels naar veel meer miljeus is uitgebreid. Mensen die daar niet zo makkelijk voor uit zullen komen. Academici, ambtenaren, etc.

de Haas
de Haas26 nov. 2016 - 11:18

"De elite van De Correspondent kan zich niet inleven in PVV-stemmer" Net als de rest van linkse elite cq "progressief" Nederland, wat tegenwoordig zelf onderdeel is van het establishment, zich niet kan inleven in veel boze gewone burgers, en nog minder in de o.m. van GeenStijl en Pow bekende rebellie onder veel studenten, vergelijkbaar met die van vroeger net zo provocerend rebellerende linkse studenten tegen het toenmalige establishment. Dus net als vroeg in de tweede helft van de vorige eeuw het overwegend conservatieve establishment zich niet kon inleven in de toenmalige links-progressieve en liberale rebellie.

Freeman2
Freeman226 nov. 2016 - 11:05

Veerle, indien jij in de PVV-stemmer kan inleven, ben je dus er een van hun of tenminste een sympathisant ervan. Je kan niet vragen aan mensen dat zij zich met neo-nazi's of fascisten gaan inleven. Het is amoraal.

9 Reacties
Mark Gh
Mark Gh26 nov. 2016 - 12:16

Ah, meneer wil weer even tonen zelf onderdeel van het probleem te zijn. Iemand die PVV stemt omdat hij zich zorgen maakt over zijn toekomst vanwege de instroom van concurrenten op de arbeidsmarkt en daarom PVV stemt - want dat is effectief de enige partij die daar paal en perk aan wil stellen - is geen fascist of neo-nazi.

Marc2406
Marc240626 nov. 2016 - 12:17

Precies dat is het probleem, zie je dat dan niet? Door mensen die op de PVV te stemmen of zelfs mensen die zeggen begrip te hebben met PVV stemmers gelijk te trekken met de ergste soort xenofoben of fascisten werk je willig mee aan het proces van demonisering en polarisering. Het is het equivalent van een rascist die alle moslims over een kam scheert... Het voelt misschien lekker stoer en je denkt/hoopt er iets mee te bereiken maar uiteindelijk is jouw reactie net zo goed eentje vanuit de onderbuik als die van de andere zijde.

Marc2406
Marc240626 nov. 2016 - 12:17

Bovendien bedoel je waarschijnlijk immoreel, i.p.v. amoraal.

Marcellus Coriovallum
Marcellus Coriovallum26 nov. 2016 - 12:46

"...neo-nazi’s of fascisten..." En met dit soort valse aantijgingen kunt u zich lekker terugtrekken in uw eigen zelfgenoegzame wereldje waar discussies die u niet bevallen morsdood worden geslagen met de meest grijsgedraaide plaat van de deugdisco, zoals het op GeenStijl onlangs treffend beschreven werd.

Savage2
Savage226 nov. 2016 - 12:59

Heerlijke reactie, wat precies het probleem van links weergeeft. U ziet vast in een gesimplificeerde wereld waarbij inleving je moraliteit bepaald, dit is waarschijnlijk door propaganda effectief in uw hersenpan geslagen. Want ik weet zeker dat u niet het zelfde over marxisten denkt een net zo gevaarlijke ideologie uit historisch perspectief. Als iedereen denkt zoals u dan krijgen we twee extreme groepen in Nederland die niet met elkaar kunnen praten, gooi daar een zware economische crisis bij en dingen kunnen heel snel bloederig worden.

Sillynder
Sillynder26 nov. 2016 - 13:07

@ Freeman Van dik hout zaagt men planken. Dit stuk is net zoveel van toepassing op u als op Rob Wijnberg. Zo'n houding als u ten toon spreidt is mijns inziens walgelijk. Kort gezegd *ben* je fout als je PVV stemt, ongeacht of je nu valide argumenten hebt of niet. Want de beweegredenen, overdenkingen en afwegingen zijn allemaal geen donder meer waard als onze moraalprofeet Freeman zijn feilloze oordeel geveld heeft. Vrees de mens die geen twijfel heeft over zijn eigen pure, onversneden goedheid en oprechtheid. Dat is de eerste mens die je, zodra hij de kans krijgt, vanwege je mening opsluit, martelt, dehumaniseert. Fascisme uit het tekstboekje.

de Haas
de Haas26 nov. 2016 - 13:09

Inlevingsvermogen oftewel empathie is niet hetzelfde als het onvoorwaardelijk of überhaupt eens zijn met de ander m.a.w. sympathiseren met enige of al diens overtuigingen. Empathie, je kunnen inleven, is een zeer belangrijke vaardigheid om te gaan met anderen en zeker ook je opponenten. "Rather than freezing an opponent into the image of the enemy - in contrast to Dulles - Kissinger let his experiences lead him to an empathy and identification with opponents that permitted him to be flexible in dealing with them" Bron: "Henry Kissinger: Perceptions of International Politics." door Harvey Starr Dat "freezing into an image" heet tegenwoordig ook wel "framing". Mooi hé... Iets leren van een van de meest gehate maar tevens meest bedreven topdiplomaten ooit is in deze context precies waar het om gaat.

BlackUhuru
BlackUhuru26 nov. 2016 - 13:10

Dit kan wel! Lees bijvoorbeeld 'De Welwillenden' van Jonathan Littel. Heel ontnuchterend. Inleven houdt niet in dat je je eigen principes verloochent. Inleven levert meestal interessante inzichten op die gebruikt kunnen worden om te begrijpen, te sturen of te bestrijden. Vooral inleven Freeman!

vakman2
vakman226 nov. 2016 - 13:22

Freeman... Vraag je eens af: is je houding, de houding waarmee je met iedereen de dialoog kunt aangaan.... of is je houding er meer een waarmee je louter vervallen kunt in oeverloze discussies...!? Mijn advies - probeer zonder vooropgezet oordeel met mensen het gesprek aan te gaan. Simpelweg omdat dat respectvol is (en omdat je heimelijk naar een sociale omgeving waarin mensen meer bewustzijn van hun onderlinge afhankelijkheid). Een open samenleving betekent immers dat de burger in staat moet worden geacht om als abject ervaren meningen van de Ander te kunnen verdragen; opdat men dan meer bereid is ook naar jouw stem te luisteren. Want met jouw tentoongestelde houding (stel dat iedereen er zo in zou staan) kunnen we de open samenleving niet verdedigen...

Marcellus Coriovallum
Marcellus Coriovallum26 nov. 2016 - 10:38

Paternalisme is de essentie van de eeuwige linkse neerbuigendheid, van het verheffen van de dommige arbeider naar het verheffen van de nobele wilde en het neerkijken op diezelfde dommige arbeider. Links ziet zichzelf als de herder van het schapenvolk. Een willoze, misleide kudde die geen eigen verantwoording kent en die geleid moet worden door de pseudoreligieuze linkse waarheid. Men voedt het eigen ego met de zogenaamde zieligheid van een ander. En als ik dan moet lezen hoe zaken zoals de burka door zogenaamde feministen worden goedgepraat weet ik dat al die zogenaamde goedheid flinterdun en koud als ijs is en vooral ten dienste staat aan de vernietiging van het eigene. Mensen zijn daar onderhand wel klaar mee.

7 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst26 nov. 2016 - 12:02

Noem even bij name de feministen die de boerka hebben goedgepraat.

Marc2406
Marc240626 nov. 2016 - 12:19

In plaats daarvan moet je jezelf dus overgeven aan de overlords van het rechtse kerk. Is dat het?

Prins4
Prins426 nov. 2016 - 12:32

De NPO en linkse media zijn in paniek geraakt na de overwinning van Trump, het is pure paniek.

vakman2
vakman226 nov. 2016 - 13:31

Marcellus... Deels mee eens, maar niet het hele verhaal. Ken je de uitdrukking "noblesse oblige" - de ethische code van welleer dat de elite op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wees zo min mogelijk corrupt te zijn - omdat de zwakkeren daaronder lijden.... Those days are over... zeg maar, het natuurlijke eindresultaat van alle liberaliseringen tezamen. De vraag is nu hoe je de geest van de corruptie weer in de fles krijgt. Er zal toch iets van verheffing moeten plaatsvinden zodat de massa niet naar beneden trapt, maar omhoog. Al was het maar om effectief het onkruid met wortel en al uit te wieden in plaats van het bestrijden van symptomen (zoals extreemrechts gebruikelijkerwijs doen zal).

Piet de Geus
Piet de Geus26 nov. 2016 - 13:37

"Paternalisme is de essentie van de eeuwige linkse neerbuigendheid" En wat is volgens jou het alternatief? Wat doe je met mensen die je niet mee mag sleuren in de vaart der volkeren? Anders dan: de karavaan trekt voort en de honden blijven achter? "Mensen zijn daar onderhand wel klaar mee." Zijn ze onderhand ook klaar met de verzorgingsstaat? En zijn ze dan ook bereid om voor finale kwijting te tekenen? Of dat toch weer niet.

DaanOuwens
DaanOuwens26 nov. 2016 - 13:45

@ Marcellus Coriovallum Het is handig je even te informeren voordat je een mening hebt. Partijen zoals de PvdA en GroenLinks hebben helemaal niets met de verheffing van de arbeider. Al tientallen jaren niet. Jij zit nog in 1980 toen is men daar mee gestopt. De SP heeft de opvatting van laaggeschoolden zelf als hoofdlijn voor het programma gekozen. Je schrijft dus onzin. Wat je wel kan lezen in reacties van links georiënteerde burgers maar van veel liberalen ook is dat zij niet de bedreigingen zien die de gemiddelde PVV ziet en veel meer waarde hechten aan grondbeginselen van de rechtsstaat zoals gelijke rechten en geen discriminatie. Deze mensen zijn het oneens met de opvattingen van de PVV, maar horen echt wel wat Wilders schreeuwt. Feministen praten de burka ook niet goed. Er zijn feministen die vinden dat iedere vrouw zelf mag bepalen wat ze aantrekt. Dat mag van jou blijkbaar geen burka zijn, van veel feministen wel. Wie heeft nou het primaat op vrijheid? Jouw eigen opvattingen maken dat je niet eens hoort, leest of ziet dat mensen hele andere dingen beweren als jij denkt te horen. Maar luisteren in inderdaad niet iets wat past in de PVV strategie. Het merkwaardige feit doet zich namelijk voor dat heel veel politieke tegenstanders van de PVV, van links tot rechts, heel goed horen wat er wordt gezegd. Ze zijn het er gewoon niet mee eens.

Marcellus Coriovallum
Marcellus Coriovallum26 nov. 2016 - 15:14

"Noem even bij name de feministen die de boerka hebben goedgepraat." Houd u niet van de domme, HanvanderHorst, u weet best wie ik zoal bedoel. De schrijfsters van een veelbesproken stuk in NRC een tijdje terug, of de schrijfster van een stuk over het boerkaverbod op deze site eerder deze week. De tendens bij dit soort feministes lijkt te zijn dat het belangrijker is om de islam tegen de boze blankman te beschermen dan de vaak mensonterende geïnstitutionaliseerde misogynie binnen de islam aan de kaak te stellen. Feminisme zou voor vrouwen moeten opkomen in plaats ze af te vallen omdat het politiek niet wenselijk is om fundamentele kritiek op de islam te moeten leveren.

mordicant
mordicant26 nov. 2016 - 10:36

Het filmpje is inderdaad lichtelijk denigrerend naar de PVV en zijn plannen, daardoor neem je de PVV volgelingen ook niet serieus, correct. Ik zie echter nergens in dit filmpje dat Wijnberg beloofd heeft vriendelijk te zijn tegen PVV + volgelingen. De vraag is ook moet dat dan? En kan dat ook wel? Als iemand volkomen onzin uitkraamt leg je rustig en geduldig uit waar hij/zij fout zit. Als iemand voor de 30ste keer dezelfde onzin uitkraamt en je al die keren het geduld hebt weten op te brengen om de onzin te weerleggen wordt je steeds iets minder geduldig, dat is menselijk. Elkaar (en dus de pvv stemmer) serieus nemen is belangrijk maar flauwekul als het pvv A4tje met een sarcastisch ondertoontje afkraken is begrijpelijk, zulke onzin kan toch niemand zonder besmuikte grijns serieus nemen?

Eindbaas3
Eindbaas326 nov. 2016 - 10:14

http://www.ad.nl/nieuws/ik-stem-pvv-maar-loop-er-niet-mee-te-koop~af11437b/ http://www.ad.nl/digitaal/bloemlezing-pvv-ers-motiveren-hun-stem~a1c7b37e/ Veel hoogopgeleiden die zich niet voelen in de houding van hun omgeving t.a.v. de PVV. Twijfels over de toekomst van Nederland met een Islamreligie worden weggehoond, je bent toch geen xenofobe racist? Joop heeft hier net zo goed aan meegeholpen. De verkiezing in de US heeft heel even de ogen geopend, maar worden nu snel weer dicht gesust met de opmerkingen dat het snel weer over is met de tokkies, even hun 5 minutes of fame, daarna kunnen we weer onze eigen wil opleggen en hoeven we niet meer naar die enge realisten te luisteren.

2 Reacties
Bickle
Bickle26 nov. 2016 - 12:32

Waarom belicht jij het zo eenzijdig? Als mensen niet op dezelfde manier denken als jij, waarom zet je ze dan meteen weg in een hokje? Ik ben een serieus, linksdenkend mens met een luisterend oor. Maar ik heb nog nooit van mijn leven een andersdenkend iemand (rechts) als minder gezien. Ik ben niet beter, zij niet minder, en omgekeerd ook niet.

Eindbaas3
Eindbaas328 nov. 2016 - 14:39

"Maar ik heb nog nooit van mijn leven een andersdenkend iemand (rechts) als minder gezien. Ik ben niet beter, zij niet minder, en omgekeerd ook niet. " Dan ben jij 1 van de weinigen hier. Ik probeer ook openminded te zijn, maar het gehoon, gescheld en het denigreren wordt ik echt af en toe zat. Ik probeer het niet eenzijdig te belichten, maar ook eens een ander geluid hier te laten horen zodat het een echt discussieforum wordt.