Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte negeerde archiefwet en wiste jarenlang elke dag sms’jes

Landsadvocaat: toestel premier had ruimte voor slechts 20 berichten
Joop

'De elite' is een niet bestaande vijand

  •  
12-05-2016
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
elitist

© cc foto: Bill Strain

Hoe politieke laaienlichters u met hun hersenschim bij de neus willen nemen
Wie uit is op politieke macht, kan het best op angst, woede en walging speculeren. Mensen verenigen zich eerder tegen een vijand dan dat zij zich scharen rond een positief doel. We houden van nature onze ogen open en om tijdig de gevaren op te merken die het voortbestaan van ons, onze horde of onze kinderen bedreigen.  En die onrust is bij ons gebleven, ook nu we niet meer rondzwerven op zoek naar voedsel maar zeer ingewikkelde samenlevingen hebben gevormd waarin je alleen maar na minstens twintig jaar onderwijs behoorlijk kunt functioneren.
Dat is biologie. Dat is Darwin. Dat is de evolutie. We gaan daarin heel ver. Better safe than sorry. U ziet vaak genoeg gevaren die er niet zijn. Geef de echtgenotes maar de kost wier man eerst onder het bed moet kijken, voor zij durven te gaan slapen. Dat zijn oeroude instincten.
De meest succesvolle politicus is dan ook Geert Wilders die vrijwel uitsluitend in vijandbeelden communiceert. Bij elke nieuwe prognose van Maurice de Hond telt hij zijn winst uit. Grofweg gezien ziet hij voor Nederland twee bedreigingen: de islam en de elite. Het mooie daarvan is dat zij als zodanig niet bestaan terwijl iedereen daarvan toch concrete voorbeelden in de directe omgeving denkt te kunnen aanwijzen.
Hoe dat werkt, is na de Tweede Wereldoorlog wetenschappelijk onderzocht door geleerden die probeerden de totalitaire samenlevingen te doorgronden zoals die in de Sovjet Unie en Duitsland waren ontstaan. Ze ontleenden hun interne kracht vooral aan het feit dat zij steeds front maakten tegen een bedreiging die zich volgens de dictatoriale machthebbers zowel in het binnenland als in het buitenland manifesteerde: respectievelijk het kapitalisme  en het wereldjodendom.
De strijd richtte zich niet alleen tegen deze vijanden maar ook tegen hun vrienden en bondgenoten. Stalin ‘ontdekte’ steeds weer leden van de communistische partij die ‘in werkelijkheid’ met ondergronds gewroet trachtten het kapitalisme op zijn troon terug te brengen. Nazi’s herkenden in socialisten, communisten en liberalen de werktuigen van het jodendom. Zo bleef de vijand altijd in stand.
De onderzoekers van de totalitaire samenleving stelden vast dat de macht van alleenheersers  op twee zuilen berustte, politieke onderdrukking en een constante stroom aan propaganda. Je kunt al dan niet vermeende tegenstanders pas van huis gaan halen, als je de staat en dan in het bijzonder de politie onder controle hebt. Voor die tijd is propaganda je belangrijkste element. Zij constateerden bovendien dat zulke propagandatechnieken ook werden toegepast door politici die zich niet meteen ten doel stelden om een dictatoriale dwangstaat te vestigen. Hoe maken zij hun praatje geloofwaardig?
Jodenzaken Er is geen sprake van een wereldwijde joodse samenzwering en evenmin van een mondiaal zionistisch complot. Toch weten de meeste mensen wel dat de bankiersfamilie Rothschild een joodse achtergrond hadden. In de eerste helft van de vorige eeuw was het onder Duitsers algemeen bekend dat het fameuze Kaufhaus des Westens (bestaat nog steeds) in het bezit was van een Joodse familie. In de Rotterdamse winkelstraten wees men nog tot ver na de oorlog de ‘jodenzaken’ aan.
En er bestaan inderdaad overal op de wereld organisaties die Israël een goed hart toe dragen. In Nederland zijn dat bijvoorbeeld het Cidi of Christenen voor Israël. Zie je wel dat de joden alles in handen hebben en achter de schermen aan de touwtjes trekken? En wist je niet dat Léon Blum, de leider van de Franse socialisten, die nota bene een tijd premier is geweest in de jaren dertig, dat dat ook al een jood is? Nou dan!
Nauw verwant aan de paranoia rond het wereldjodendom is de vrees voor de macht van de Chinezen, ‘het gele gevaar’, dat vooral opgeld deed in het Duitsland van keizer Wilhelm II en de Verenigde Staten. Nu China de tweede economische macht ter wereld is geworden, zien we hier en daar weer sporen van die vrees voor het ‘gele gevaar’ opduiken maar hier in het Westen gooi je voorlopig nog veel hogere ogen door de islam aan te wijzen als de grootste bedreiging voor het bestaan.
Geheime agenda De media berichtten bijna dagelijks over geweld – vaak tegen onschuldige non-combattanten – dat wordt gepleegd in de naam van Allah. Tegelijk is iedereen wel eens bijna van de sokken gereden door een Arabisch ogende jongeman op een scooter, terwijl  in de voormalige winkel op de hoek zich allemaal mannen in lange jurken ziet verzamelen, die ook nog een baard dragen. Zij spreken op straat met elkaar in een taal die je niet verstaat. Ook ken je wel een patatzaak waar ze tegenwoordig ook döner verkopen. En beneden aan de dijk staat nu een gebouw met een koepel en vier minaretjes.
Zie je wel dat de islamisering dag aan dag voortschrijdt. Dat is geen spontaan proces. Dat is een georganiseerde machtsovername. Wie kent de geheime agenda van Achmed Aboutaleb of Khadija Arib? Kijk, er is wéér een Turkse supermarkt geopend. Je hoeft mij niets meer te vertellen. Nederland, ontwaakt!
Merk overigens op dat de PVV altijd tegenstemt als de Nederlandse regering mee wil doen aan een coalitie die concrete aanwijsbare door islamitische leerstellingen geïnspireerde bewegingen op hun eigen honk gewapenderhand bestrijdt, zoals bijvoorbeeld nu in Irak en Syrië het geval is.
Zelfingenomen gemeenteraadslid Om duistere redenen speelt de elite deze islamisering in de kaart. De elite? Wie of wat is de elite? Dat is ook zo’n vijand die als zodanig niet bestaat maar waar iedereen wel voorbeelden van kent: dat is het zelfingenomen gemeenteraadslid dat precies de verkeerde toon aanslaat tegen boze burgers, op de inspraakvergadering bijeen.
Dat is Gerrit Zalm, die zijn bulderlach niet kan bedwingen terwijl op de tv maatregelen aan de orde zijn die gewone mensen geld en koopkracht kosten. Maar dat is merkwaardig genoeg ook Jesse Klaver als hij de menselijke maat bepleit en het opneemt voor vluchtelingen die in de modder voor de Macedonische grens zijn vastgelopen.
Men rekent er ook degenen toe die – ondanks hun topinkomen zwaar gesubsidieerd door de belastingbetaler – museum en schouwburg bezoeken. Kijk ze eens pronken op de rode loper, die Halina Reijn. Kijk ze eens vriendjes zijn met Matthijs van Nieuwkerk. De macht in Nederland – vindt Geert Wilders – is in handen van een schimmig netwerk elitepersonen die elkaar de bal en de baantjes toespelen, als het moet elkaar de hand boven het hoofd houden. Zie Alexander Pechtold.  Stuk voor stuk worden deze individuen afgeschilderd als voorbeelden van het grote geheel dat ons bedreigt, zegt de propagandist. Als onze man aan de macht komt, zal hij die elite eens een toontje lager laten zingen, net als de islam. Dan komt alles goed.
Het kwaad blijft altijd onder ons Een antisemiet kan iedereen die hem niet bevalt tot de joden en de jodenvrienden rekenen. Een communist kan iedereen die hem niet bevalt, tot de kapitalisten en de werktuigen van het kapitalisme rekenen. Een PVV’er kan iedereen die hem niet bevalt, tot de islam rekenen, de islamknuffelaars of  desgewenst tot de elite.
Dat is het geweldige aan deze vijanden. Omdat ze niet bestaan, gaan ze nooit verloren. Zelfs al is Wilders tien jaar premier, dan nóg kan hij alles wat mis gaat, wijten aan de islam of aan de elite, die alle heil probeert te ondermijnen dat hij probeert te stichten. Wij leven in een wereld vol vijanden. Het kwaad blijft altijd onder ons. Verenigt u. Word wakker. Blijf waakzaam. Bel anoniem.
Lulpraatje Kom nu niet aan met het lulpraatje, dat bestuurders van politieke partijen en volksvertegenwoordigers veel meer invloed hebben op de gang van zaken dan gewone burgers. Of dat de directies van grote bedrijven in staat zijn de politiek onder zware druk te zetten. Dat is zeker het geval maar er is geen sprake van een elitenetwerk dat de zaken over de hoofden van het volk bedisselt.
In een land als het onze wordt de regering democratisch gecontroleerd door een parlement dat bestaat uit met elkaar concurrerende stromingen. Deze worden beïnvloed door de lobby van grote bedrijven en belangenorganisaties. Dat noemen ze civil society en dat is heel erg okee.
Ook komt u in uw leven de hele dag mensen tegen die het echt beter weten dan u, maar dan alleen op hun vakgebied: uw dokter, de leerkracht van uw kinderen, uw loodgieter, uw advocaat. Vaak spreiden zij een levensstijl ten toon die niet de uwe is. Ze zitten bijvoorbeeld met die aardappel in hun keel bij Sparta en mijden de Kuip als de pest. Of nog duidelijker: ze doen hun kinderen op hockey en niet op het voetbal. Dat maakt ze geen onderdeel van een elite die de macht in handen heeft.
Allicht hebben demagogen en tinnegieters er belang bij ze in dit opzicht toch verdacht te maken. Anders kunnen ze geen stemmen winnen rond hun favoriete vijandbeeld.
Kinderen des lichts Tegenover de niet bestaande krachten van het kwaad – de joden, de kapitalisten, de islam, de elite – staan de kinderen des lichts. Ook die maken deel uit van een niet bestaand geheel waarvan elk mens wel concrete voorbeelden aan kan wijzen, in het bijzonder zichzelf.
Geert Wilders beweert het volk aan te voeren, die gezonde kracht waar al het goede, het ware en het schone uit voortkomt. Het is nu nog onderdrukt maar het zal ooit aan de macht komen en dan wordt  alles goed. Ooit noemden de communisten zich de voorhoede van het proletariaat, dat volgens hen de toekomst had.
Veel fans van Wilders en zijn wegbereider Pim Fortuyn houden staande dat hun idolen in tegenstelling tot de elite  de gewone mensen, wél begrijpen. Zij verdienen de macht want ze voelen aan wat het volk wil. Wat wil het volk dan? Nou wat IK wil natuurlijk. Zo draait men zich zélf het rad voor ogen dat door de propagandist wordt aangereikt.
Wees waakzaam tegen iedereen die met zo’n abstract vijandbeeld komt. Het is een hersenschim. U hebt gegarandeerd te maken met een politieke oplichter, een bedrieger die u niets meer te bieden heeft dan een zondebok. Hij zit straks hoog te paard en u krijgt zijn paranoia voor brood. Kom niet bij me klagen als het straks te laat is.

Meer over:

politiek, opinie, leven, pvv

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (135)

robheus2
robheus219 mei 2016 - 13:31

Een echt verlicht verhaal van Han van der Horst is dit niet, hij ontkent feitelijk gewoon het bestaan van klasse-tegenstellingen. Het verhaal van Warren Buffet is dan eerlijker: “There’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s making war, and we’re winning.”

Minoes2
Minoes214 mei 2016 - 18:21

Ik vind, het volk en het gepeupel even abstract! Ik zie daar werkelijk geen verschil in. Elite is voor mij de groep van mensen met macht en geld die het opnemen voor mensen met macht en geld t.b.v. meer geld en macht. Gestudeerd of niet, rechtmatig verkregen kapitaal of niet het maakt tegenwoordig niet meer zoveel uit. Geld maakt geld... Macht en geld liggen steeds dichter bij elkaar. Dat is nu eenmaal een gevolg en onderdeel van het neoliberalisme. Neo-liberalisme ontbeert moraal. Het is de ieder voor zich ideologie, heeft niets of weinig met maatschappij te maken. Dat is ook waar ze voor opteren in duizend en een woorden bezongen. Het is echter evenzogoed een angst bewerkstelligen,...de angst je baan te verliezen......de angst niet genoeg geld meer te hebben......de angst niet meer te kunnen doen wat je wil.....wat je zo leuk vindt.... Het worden uiteindelijk de rupsjes nooit genoeg die alles onbetaalbaar vinden als het om henzelf gaat... maar niets onbetaalbaar vinden voor de ander die duizend keer minder bezit.........die zeggen dat de ander jaloers is...mocht hij/zij iets daartegenin willen brengen........ Probleem daarbij is dat ze alles wat hen niet van pas komt in hun streven tegenwoordig afdoen als populisme een op vele toonaarden bezongen begrip wat feitelijk een containerbegrip is geworden.... Daarmee is dat woord aan inflatie onderhevig zoals ook het woord solidariteit, zoals door het CDA gebezigd daaraan onderhevig is, die bijvoorbeeld de vlaktaks daaronder verstaat. Ook de PvdA heeft beide begrippen misbruikt daarbij de kiezer op het verkeerde been zettend. Die moraal sluit een ander deel der bevolking even gemakkelijk uit van deelname door het gebrek aan mogelijkheden daartoe omdat de voorwaarden niet aanwezig zijn...... Een groep met steeds minder macht, steeds minder geld steeds afhankelijker gemaakt van de macht, de macht van het geld, verworden tot slachtoffers van de onmacht en steeds meer van ons rechtssysteem. Geert Wilders is een ander verhaal; Die man opteert in al zijn daadwerkelijk handelen voor de elite, rekent zich daar waarschijnlijk zelf toe, is neoliberaal tot op het bot maar houdt mensen iets geheel anders voor, omdat hij bepaalde mensen andere dan de heer Geert Wilders zelf daarvoor verantwoordelijk wil maken. Hij manipuleert. Houd mensen zoet met lege woorden, waaraan zijn stemgedrag in de Kamer totaal tegengesteld is en is daarmee gewoon een bedrieger van het oude soort. Een mechanisme dat gebruikt wordt en werd in meer dan een oorlog ter legitimatie maar die met het werkelijke doel weinig van doen heeft en had. Wat ik wil zeggen is dit. Ze hebben voor mij soms meer gemeen dan ze denken de elite zoals boven beschreven en hun verdedigers en Geert Wilders en zijn verdedigers. Ze bespelen beiden het volk.........

1 Reactie
robvaniren
robvaniren15 mei 2016 - 5:46

"Macht en geld liggen steeds dichter bij elkaar. Dat is nu eenmaal een gevolg en onderdeel van het neoliberalisme.". Waar bleef de tijd, dat dat allemaal anders was, en wie stal de tijdmachine? Ah, Fortuyn !

Bert Vlierman
Bert Vlierman14 mei 2016 - 6:23

De elite die elite wordt genoemd, is een hersenschim. De polticus die het tegendeel beweert, is een bedrieger. Het is niet andersom, natuurlijk Het is alsof ik een D66er hoor, of een PvdAer die even vergeet at ie een beetje links moet lijken. Zo iemand die zegt dat de burger (een kleinburgerlijke term) elke vier jaar naar de stembus mag, en in de tussentijd de door hem gekozenen hun werk moet laten doen. Een bestuurlijke elite die veel meer invloed heeft op de gang van zaken dan die burger van eens in de vier jaar, dat zou onzin zijn? Ik zou zeggen: vertrouw niet wie dat zegt. Die spreekt maar eens in de vier jaar met jouw, op basis van gelijkwaardigheid aan de voordeur. De andere tijd moet jij luisteren en, vooral, zwijgen. Want de bestuurlijke elite trekt, op dat ene moment, gewoon aan bijna alle touwtjes. En die elite tussentijds wegsturen, dat is het privilege van die elite zelf.

robvaniren
robvaniren14 mei 2016 - 5:20

"Ze ontleenden hun interne kracht vooral aan het feit dat zij steeds front maakten tegen een bedreiging die zich volgens de dictatoriale machthebbers manifesteerde:in...... respectievelijk het kapitalisme"" Ah, dus hedendaagse historici leren in hun 20-jarige schoolloopbaan dat de russische revolutie geenszins wortelde in de uitbuiting door het kapitalistische tsarenregime, maar als een soort perpetuum mobile uit zichzelf ontstond. Of: opeens waren daar dictatoriale machthebbers (uit de lucht komen vallen?) en die schiepen hun eigen vijandbeeld? . Interessant.

JanB2
JanB214 mei 2016 - 5:00

Het grote probleem is dat de gang van zaken in Nederland juist niet door een elite wordt bepaald. Het klootjesvolk met teveel geld heeft de macht. De echte (culturele en intellectuele) elite roert zich niet of te weinig. Het wordt tijd dat dat laatste veranderd. De gevestigde orde is verrot en decadent en drijft op een wolk van hedonisme en zelfzucht. Zowel Nederland als Europa zijn alleen nog met kennis, verstand, durf en een stevig moreel kompas weer goed op de rails en weg van het hellende sociaal-economisch-morele vlak te krijgen. Bedenk ook dat Wilders en zijn kompanen in dit verband GEEN optie zijn. Ze zijn namelijk niet meer dan een loot aan de boom van gevestigde partijen en clubs die daaruit voort gekomen zijn. Wilders is voortgekomen uit de VVD, die voor hem niet rechts genoeg was. Desondanks hielp hij Rutte aan zijn eerste premierschap en opende hij bijvoorbeeld mee de aanval op wat nog rest van de verzorgingsstaat. Waar de PvdA een VVD-light is geworden is de PVV een VVD-strong. Laat u dus niet in de luren leggen bij de volgende verkiezingen en kom als het even kan al eerder in verzet.

6 Reacties
Mary Jane
Mary Jane14 mei 2016 - 11:47

Rutte heeft de macht niet, Samson ook niet en Wilders zal die ook niet krijgen. De vraag naar de macht is al lang gereduceerd tot de vraag wat het meeste geld in het laatje brengt; dat is nu juist de essentie van het neo-liberalisme.

JanB2
JanB214 mei 2016 - 16:44

@ Mary Jane We leven inderdaad in een dictatuur van het Grote Geld. Daar zit de huidige "elite", daar wordt het beleid bepaald. Rutte en de rest van het neoliberale zootje zijn daarin slechts de loopjongens en de slippendragers. Die rol hebben ze zelf gekozen, de wil om ook maar iets wezenlijk te veranderen ontbreekt dan ook (er is eerder sprake van het volstrekte tegendeel). Hoog tijd dat die hele "gevestigde" politieke kaste oprot en een nieuwe politiek de macht teruggrijpt. De "gevestigden" hier zullen dat wel weer een populistisch standpunt vinden maar het zal me worst wezen: de term populist is immers net zo uitgehold als een boomstamkano.

Minoes2
Minoes214 mei 2016 - 18:35

JanB Je vergist je denk ik toch! De bestuurlijke, de intellectuele elite en de financiële sector zijn steeds nauwer met elkaar verbonden. Dat de PvdA zo is opgeschoven naar rechts hoor je, is te danken aan het feit dat de partij steeds meer hoogopgeleide leden heeft en diens belangen behartigt en dat is niet zelden ook hun financieel belang. Zij verkeren dan ook niet meer in andere kringen. De segregatie in Nederland is weer op het niveau van de jaren dertig van de vorige eeuw..

JanB2
JanB214 mei 2016 - 21:21

Ik geef juist aan dat oa de PvdA en de financiele "elite" een pot nat zijn. Overigens, dat iemand zg. hogeropgeleid is betekent nog niets. Veel opleidingen zijn de naam hoger onderwijs niet eens waardig en veel producten van dergelijke opleidingen hebben niet de intellectuele bagage die in mijn ogen nodig is om tot een culturele elite of de intelligentia gerekend te kunnen worden. Probleem is wel dat mensen afkomstig van deze opleidingen zich wel degelijk onderdeel van een elite wanen. Daarom stemmen ze op partijen die bij hun klasse lijken te passen maar feitelijk alleen de happy few van dienst zijn. De PvdA maar ook D66 en de VVD zijn daar schrijnende voorbeelden van.

robvaniren
robvaniren15 mei 2016 - 5:53

Zet de rechter en het parlement opzij, en volg JanB, houzee!

Minoes2
Minoes215 mei 2016 - 22:26

JanB En van welke partijen zijn die intelligentie lid volgens U? .

JanB2
JanB214 mei 2016 - 4:43

Met den Uyl aan het roer gaat dit land naar z’n moer. Mensen die graffitispuiters serieus nemen neem ik niet serieus. Kennelijk begrijpt u juist steeds minder met de jaren.

1 Reactie
JanB2
JanB214 mei 2016 - 4:44

Reactie op robvaniren.

robvaniren
robvaniren13 mei 2016 - 18:04

"Als er ooit een linkse regering komt die de lonen verhoogt, de rijken meer gaat belasten, de sociale verworvenheden herstelt, etc. dan verplaatsen de bezitters hun bedrijven naar landen waar een gunstiger klimaat heerst.". Precies ! En dat noopt weer tot het communistisch (whatsinaname) maken van alle landen, dan kunnen ze dat niet meer. En dat noopt tot het verkrijgen van almacht, afijn we hebben gezien waar dit toe leidde. Toen ik 30 was, jong nog, las ik op een muur: Met den Uyl aan het roer gaat dit land naar z'n moer.' Ik begreep er niets van, zo'n rechtse mening, en dat op een muur. Nu begrijp ik het iets beter. Ben dus niet zo jong en onnozel meer.

2 Reacties
Mary Jane
Mary Jane13 mei 2016 - 20:08

En toen je 30 was, en toch zóóó jong niet meer, wist je altijd nog niet dat de rijken de armen al meer dan 200 jaar op deze manier chanteren (whatsinaname) en dat ze dat alleen maar lukt omdat de staat de rijkdommen van de welgestelden beschermt tegen de aanspraken van de armen en zo deze "legalized robbery" mogelijk maakt? Het is dat de armen nog steeds te dom zijn omdat te begrijpen, anders werden die lui overladen met hoon en schande het land uitgejaagd, want uiteindelijk hebben ze niets te bieden: ze plunderen alleen maar. Niemand wordt rijk van zijn eigen arbeidskracht: je wordt alleen maar rijk als je anderen voor je laat werken: "aandeelhouders" zijn de dieven van de arbeidskracht van anderen.

robvaniren
robvaniren14 mei 2016 - 5:07

Nou nee Mary Jane, ik ben niet nog linkser geworden. Uitbuiting gebeurt natuurlijk al wat langer, zo'n 2000 jaar, dat leerde ik op de Soc. Akademie (toen) al. Alleen, leerde ik ook:"de revolutie vreet zijn kinderen op" (benieuwd of je genoeg dialectiek kent om dat te begrijpen). De door jou dom geachte armen begrijpen dat best, maar weten intussen ook: het Grote Alternatief is erger. (Mao die de 'elite'het land uit jaagde, zodat de chinezen nu nog zuchten onder de gevolgen, voor zover ze nog leven.) MJ, je komt wat querulant over, wat is jouw goede raad, of zit cynisme je te diep in de genen?

Hanvander Horst
Hanvander Horst13 mei 2016 - 15:32

Ik wijs duidelijk identificeerbare personen aan. Ik noem er een bij naam en dat is Geert Wilders. De vijand die ik naar voren schuif beantwoordt niet aan de definitie die ik geef van de het soort hersenschimmen waar iemand als Wilders in grossiert.

3 Reacties
robvaniren
robvaniren13 mei 2016 - 18:08

Laat ik dan maar iemand van de elite benoemen. Een voormalige hoofdredacteur van de Volkskrant, momenteel burgemeester van ik meen Amersfoort, betichtte Fortuyn van 'rabiate'ideeën. Ben ik blij dat die krant nu wat minder politiek correct opereert.

robvaniren
robvaniren13 mei 2016 - 18:12

moet zijn Hilversum, Pieter Broertjes.

Mary Jane
Mary Jane13 mei 2016 - 23:11

Han, je maakt een enorme denkfout: Als jij een spelletje monopolie gaat spelen, dan verloopt dat steeds volgens hetzelfde patroon. Het feit dat de ene keer Jantje wint en de andere keer Pietje, verandert niets aan het verloop van het spel zelf: ook al is de uitgangspositie dat iedereen evenveel heeft, aan het einde van het spel is alles in handen van eentje: de winnaar. Het spel kent geen "schuldigen": de posities zijn uitwisselbaar, het kan Jantje zijn, of Pietje, de Joden of de Moslims -de ene keer is het de één en de andere keer is het een ander- , je hebt feitelijk alleen maar winnaars en verliezers: dat is de aard van het spel. Dat probleem los je niet op door te zeggen dat de banken niet in handen van de Joden zijn, terwijl de meeste dat wel zijn. Of door te stellen dat er geen elite is, terwijl de gewone man bij de besluitvorming buitenspel staat. Of doo te beweren dat er alleen vluchtelingen zijn die voor oorlog vluchten, als er duidelijk ook velen zijn die proberen de honger en de armoede te ontvluchten. Alleen dragen "de Joden" niet de schuld, of de vluchtelingen. En maakt het enig verschil welke vorm van voortijdig einde iemand probeert te ontvluchten? Zijn de vluchtelingen alleen legitieme vluchtelingen als het kan gebeuren dat die dood zich in 1 seconde voltrekt (door een bom), maar niet als ze er 50 dagen over doen om te sterven (in het geval van honger)? Al die vragen zijn volstrekt onzinnig: zolang je monopolie blijft spelen zal het spel zich steeds opnieuw voltrekken: het is de aard van het spel en al die doden zijn "colleteral damage" en volstrekt uitwisselbaar. En als je je dat hebt gerealiseerd, dan begrijp je ook dat het kapitalistisch systeem de kiem van het fascisme in zich draagt. Er zit altijd wel een Jantje tussen die probeert te winnen door te beweren dat Pietje steggelt. Als het hem lukt om te zorgen dat de deelnemers gezamenlijk besluiten Pietje van het spel uit te sluiten, dan heeft Jantje het spel nog niet gewonnen, maar hij heeft in ieder geval een concurrent uitgeschakeld. En als de anderen inzien, dat ze dat belang gemeenschappelijk hebben, dan gaat Pietje voor de bijl, ook al houdt hij zich wèl netjes aan de spelregels. Onze rechtsstaat is in werkelijkheid een dun laagje vernis. En als je een beetje afstand neemt en je bekijkt het vanaf de maan, dan blijkt dat die mondiaal gezien zelfs volstrekt afwezig is. Maar de allesoverheersende vraag is of je dit probleem kunt oplossen met méér rechtsstaat. Want uiteindelijk kun je wel van alles bedenken om meer regels te maken en die regels af te dwingen, maar het blijven de regels van een spelletje monopolie. Monopolie is geen duurzaam spel Han, dat is de denkfout die de sociaal-democraten maken. En dan kan je wel aan iedereen die langs "AF" komt 400 gulden geven in plaats van 200 en dan zal het spel wel langer duren en de winnaar NOG rijker worden, maar ik vind het ook geen leuk spel en uiteindelijk loopt het vast, als ook de laatste op de Kalverstraat komt en alleen de winnaar over is. Ik wil graag een ander spel, met andere regels. Dit spel maakt gewoon teveel slachtoffers, dat moet beter kunnen.

Kees Apollo
Kees Apollo13 mei 2016 - 15:11

Na de dagelijkse portie demoniseren van PVV Wilders tot ons genomen te hebben kan een meer doorwrochte analyse van een historicus als betreffende de samenleving ontwrichtende insteek van onze (bestuurlijke) elite helpen om zaken in het juiste perspectief te zien. http://www.volkskrant.nl/opinie/elite-lokt-opstand-van-kiezers-uit~a4224070/

Mary Jane
Mary Jane13 mei 2016 - 15:00

Er zullen binnen de gemeenschap altijd mensen zijn die een kennisvoorsprong hebben, meer geld en bezit dan de rest en meer sociale contacten onder huns gelijken, kortom de elite. Dat is onvermijdelijk, maar niet het werkelijke probleem. Het probleem is wanneer die elite niet controleerbaar is, doordat ze er in slagen om zich te onttrekken aan het democratische proces en de werking van rechtsstaat. Als Han domweg ontkent dat er een elite bestaat, dan bewijst hij daarmee de samenleving, de democratie en de rechtsstaat een bijzonder slechte dienst, want iets dat niet bestaat, kun je ook niet in het oog te houden. De elite bestaat en houdt ze in de gaten, want ze zijn echt niet zo dom of zo altruïstisch, dat ze hun voorsprong niet ten eigen bate gebruiken.

2 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens16 mei 2016 - 12:54

@ Mary Jane De eerste poging tot definitie is dus: Er zullen binnen de gemeenschap altijd mensen zijn die een kennisvoorsprong hebben, meer geld en bezit dan de rest en meer sociale contacten onder huns gelijken, kortom de elite Ik denk dan de Volkskrant 200. De meest invloedrijke mensen in Nederland. En die moeten onder controle komen van de gewone man? De gewone man moet kunnen begrijpen en kunnen controleren welke afwegingen en keuzes in bedrijven en overheid gemaakt worden over de strategie. Als je dat als rol claimt voorde gewone man weet de je capaciteiten van de gewone man niet helemaal op de juiste waarde in te schatten. Ik hoop ook dat we zo langzamerhand ook uit de fase zijn waarin de moeilijke en moeizame politieke processen in Jip en Janneke taal uitgelegd moeten worden. De enige manier om dat te doen is de manier van Geert Wilders. Dan communiceren we met elkaar in tweets. En dat is perfect voor one liners en om de kiezer tevreden te houden maar niet geschikt om complexe problemen op te lossen. Dus volgens mij ben we wel de eerste die een concreet beeld weet te schetsen van wat de elite zou kunnen zijn. Maar verder lijkt de analyse toch meer op een sprookje van Grimm.

Mary Jane
Mary Jane17 mei 2016 - 11:22

Blijkbaar faalt de parlementaire democratie er in -ook volgens jou- om in ons huidige economische bestel de macht te controleren, terwijl dat nu juist de bedoeling van de democratie is. Ik denk niet dat twitter de geëigende manier is om dat probleem op te lossen.

arno consu
arno consu13 mei 2016 - 12:42

De tactiek die hier beschreven wordt is op de schrijver zelf van toepassing. Namelijk een vijand naar voren schuiven. Ik hoef u niet uit te leggen wie die vijand is.

2 Reacties
Zandb
Zandb13 mei 2016 - 16:57

NvBild: Niemand heeft ooit ontkend, dat vijanden bestaan. Ik heb bv duidelijk omschreven waarom Wilders - en iedere PVV-stemmer - voor mij een vijand is van de democratie. Maar in tegenstelling tot wat Wilders voorstelt ten aanzien van mensen van wie hij - ook nog eens op grond van het er op na houden van een bepaalde religie - vindt dat die de democratie bedreigen, wil ik hem - en zijn stemmers - niet uitsluiten van democratie, begrijpt u wel......

arno consu
arno consu13 mei 2016 - 23:12

@Zandb: Ik ken uw 'vijanden'. Ze worden op deze site al snel gekwalificeerd als xenofoob, islamist, racist, extreem rechts. Niet omdat ze dat zijn maar omdat ze een andere kijk op de wereld hebben en niet schromen kritisch te zijn. En wat is er dan eenvoudiger om ipv de discussie aan te gaan deze mensen in een hokje weg te zetten als vijanden van de democratie? Ik heb wel meer 'vijanden' van de democratie gezien. Ironisch genoeg bleken ze over een goede toekomstvisie te beschikken.

Moeder Pietje
Moeder Pietje13 mei 2016 - 11:22

Enerzijds lijkt Han het breed te trekken maar eigenlijk is het gewoon weer een anti Wilders stukje. Ter herinnering, ik stemde nooit Wilders maar vrees(...)wel dat ik op een gegeven moment toch de impuls niet kan weerstaan. Drie keer raden waarom. Maar goed, fijn dat hij tegenspreekt dat er zoiets bestaat als een Zionistisch complot. Niet dat mensen dat van hem zullen aannemen, maar goed, het is beter dan niets. Denk ik.............

Molly Veenstra
Molly Veenstra13 mei 2016 - 8:35

Niet alleen Wilders trekt ten strijde tegen de elite. Een paar weken terug verkondigde Jesse Klaver van wie je toch iets zinnigers mag verwachten: 'Klaar met de elite, tijd voor de samenleving!'.

1 Reactie
pmolenaar71
pmolenaar7113 mei 2016 - 12:35

Wat is dat nu voor flauwe opmerking? Straks ga je ook nog vertellen dat de Partij van de Arbeid en de Socialistische Partij VOLKSbewegingen zijn ('progressieven', tegen de gevestigde orde). We zijn erg ver verwijderd van de jaren 70... Als conservatief rechts persoon heb ik niet veel met progressieven. Maar die zijn nog te verkiezen boven 'regressief links'. Wat mij betreft hadden ze in ieder geval nog een helder en consistent verhaal.

Jonas DeRidder
Jonas DeRidder13 mei 2016 - 7:13

Het probleem in dit land is dat de linkse 'elite' zich te weinig als populist wil gedragen. Afdalen en aansluiten bij de taal en gevoelswereld van een groot deel van de bevolking zou nog wat kunnen redden. Echt, de meerderheid van de bevolking is niet dom.

DaanOuwens
DaanOuwens13 mei 2016 - 6:00

Van der Horst ontkent het bestaan van de elite van Wilders. Dan is het wachten tot dat een PVV-er hier schrijft. Dat is onwaar want de elite is .... en dan volgt een glashelder betoog. Dus niet. Goede vragen zijn bijvoorbeeld uit hoeveel mensen bestaat die elite dan? Is er een Nederlandse elite of alleen een mondiale? Welke doelen streeft die elite dan na? Allemaal vragen waarop de PVV-er maar ook de SP-er geen enkel antwoord heeft. De Volkskrant geeft ieder jaar een overzicht van de 200 meest invloedrijke Nederlanders. De bestuurlijke elite. Er is echter geen PVV-er die naar dat lijstje wijst. Ze blijven liever vaag want dan hoef je niets te bewijzen. Het aardige van het Volkskrant lijstje is dat vrijwel alle politieke stromingen vertegenwoordigd zijn. Natuurlijk veel politici, CEO-s van bedrijven maar ook de voorzitter van de FNV. Met een beetje fantasie zou die top 200 de elite van Nederland kunnen zijn. Dan is ook gelijk duidelijk dat die elite het nergens over eens is met elkaar het is zeker geen homogene groep. Dus die club streeft niet naar een gezamenlijk doel. Wel zijn het mensen die elkaar frequent ontmoeten en bovengemiddelde invloed uitoefenen. Maar grotendeels elkaar zullen tegenwerken. De vraag is overigens of Geert Wilders er ook bij zit. Ook invloedrijk, maar niet bepaald een constructieve bijdrage. Ik heb hem niet gezien dacht ik. De elite bestaat vooral in de fantasie van de populisten. Inderdaad is een onzichtbare en onvindbare vijand nodig om het volk te mobiliseren. Deels als excuus voor eigen falen, heb je geen mooie auto en riante woning dan is het de schuld van de elite. Dit enigszins infantiele gedrag maakt wel alle discussie onmogelijk. Dat kan alleen als je meegaat in de wanen van de populist.

3 Reacties
Cappy2
Cappy213 mei 2016 - 7:38

Ik begrijp niet zo goed waarom de elite bij een verhaal over de PVV gehaald word eigenlijk, want dat is dit duidelijk geworden een frontale aanval op de PVV. U heeft het over frequente bijeenkomsten van de elite, beseft u wel dat Wilders ondergedoken zit juist omdat hij zich afzet en niet gewoon als ieder ander mens over straat kan lopen zonder het gevaar doodgeschoten te worden door een kogel die van links komt en niet perse van de uit de hoek van de elite die voor een waarschijnlijk groot deel ook rechts is. De schuld ligt bij dit huidige kabinet die wijgerd

Cappy2
Cappy213 mei 2016 - 8:38

Hier ging iets mis blijkbaar. Wijgerd , moet weigert zijn. Maar om mijn zin af te maken. De schuld ligt bij dit huidige kabinet die weigert te luisteren naar het volk, zelfs hun achterban die hen nu in grote getale verlaten, ook die achterban blijkt dus rechts af te slaan en zich tegen de linkse weg van dit kabinet en EU fanaten te verzetten. Ook zij zien de gevaren die niet bestaan blijkbaar dus nu wel, hoe zou dat nou komen denk je?

Woeki Hypo
Woeki Hypo13 mei 2016 - 9:59

@DaanOuwens, 13 mei 2016 at 08:00, “De elite bestaat vooral in de fantasie van de populisten. Inderdaad is een onzichtbare en onvindbare vijand nodig om het volk te mobiliseren. Deels als excuus voor eigen falen, heb je geen mooie auto en riante woning dan is het de schuld van de elite. Dit enigszins infantiele gedrag maakt wel alle discussie onmogelijk. Dat kan alleen als je meegaat in de wanen van de populist.” Door jouw (rechts elitaire) opvatting over populisme, die je in de geciteerde alinea te kennen geeft en je beschrijving van de elite daarvoor, ben jezelf diegene die de discussie onmogelijk maakt. “Dan is ook gelijk duidelijk dat die elite het nergens over eens is met elkaar het is zeker geen homogene groep. Dus die club streeft niet naar een gezamenlijk doel.” Dit is te simpel gesteld! Je beschrijft wel, dat de verschillende elites verschillende opvattingen hebben, maar vertelt er niet bij (ook niet politiek abstract) welke opvattingen (of welke elites of (elitaire) belangen) in welke mate uiteindelijk (min of meer) tegenwoordig weer de doorslag geven, bij de politieke besluitvorming. En daar gaat het om. Je wilt de heterogene asymmetrie niet zien. Uitgaande van de tegenwoordig dominante elite. De asymmetrie, welke maatschappij en wereld maximaal polariseert. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

msj_meijerink
msj_meijerink13 mei 2016 - 5:58

Het mooiste van alles van alles is natuurlijk dat al die zelfbenoemde waakhonden maar al te graag zelf ook op 'het pluche' willen plaatsnemen. (Contradictie?)

Woeki Hypo
Woeki Hypo13 mei 2016 - 0:57

‘De elite’ is een niet bestaande vijand. “Hoe politieke laaienlichters u met hun hersenschim bij de neus willen nemen” De neoliberale economie, een “top” wetenschap, is een elitisme en een vijanddenken. Deze (politieke) economie is tegenwoordig dominant. Willen de echte politieke laaienlichters opstaan? Een inwoner van Kreta zegt: Alle inwoners van Kreta zijn leugenaars. Een lid of vriend van de elite zegt: De elite bestaat niet. Onvolledigheid of inconsistentie of inconsequentie of sub optimalisatie is geen hersenschim in de wetenschap, economie, wiskunde, logica of rationaliteit 1). Woeki Hypo is gematigd liberaal. P.S.: 1) Een irrationaliteit is een alternatieve rationaliteit.

2 Reacties
Woeki Hypo
Woeki Hypo13 mei 2016 - 1:23

Correctie: “De elite bestaat niet” vervangen door “De elite als vijand bestaat niet”.

Woeki Hypo
Woeki Hypo13 mei 2016 - 2:10

Mijn bijdrage na correcties: ‘De elite’ is een niet bestaande vijand. “Hoe politieke laaienlichters u met hun hersenschim bij de neus willen nemen” De neoliberale economie, een “top” wetenschap, is een elitisme en een vijanddenken. Deze (politieke) economie is tegenwoordig dominant. Willen de echte politieke laaienlichters opstaan? Een lid of vriend van de elite zegt 1): De elite als vijand bestaat niet. Onvolledigheid of inconsistentie of inconsequentie of sub optimalisatie is geen hersenschim in de wetenschap, economie, wiskunde, logica of rationaliteit 2). Woeki Hypo is gematigd liberaal. P.S.: 1) Hiermee bedoel ik niet de schrijver. 2) Een irrationaliteit is een alternatieve rationaliteit.

Van der Wal
Van der Wal12 mei 2016 - 21:57

Omdat sommige elites of groeperingen niet bestaan betekent dat niet dat geen enkele elite bestaat. En als je het verschil niet ziet tussen wannebe's en de echte elite betekent dat ook niet dat dat verschil niet bestaat.

Cees Groninger
Cees Groninger12 mei 2016 - 21:08

Ach, vlak voor de TK verkiezingen hebben we het toppunt van populisme kunnen constateren toen de VVD en de pvda het land angstig maakten met een doemscenario indien de andere partij de grootste partij zou worden.

2 Reacties
Zandb
Zandb13 mei 2016 - 7:27

En Cees, hebben ze dan ook voorgesteld om die mensen van die andere partij dan maar minder rechten toe te kennen?

Cees Groninger
Cees Groninger14 mei 2016 - 12:49

Dat had men in het verleden al gedaan door het verbieden van fascistische en nationaal-socialistische bewegingen.

Bram Emanuel
Bram Emanuel12 mei 2016 - 20:42

Misschien is er geen elite die van alles bedisselen achter gesloten deuren maar is wel zeker sprake van uit de gratie vallen. En als je door je standpunten uit de gratie kunt vallen bij de politieke en maatschappelijke high society is er wel degelijk sprake van een elite die mekaar controleert en binnenboord houd.

1 Reactie
Zandb
Zandb13 mei 2016 - 7:29

Klopt. Dat zal niemand kunnen voorkomen. En dat zal met een vijandpartij - als bv de PVV - natuurlijk alleen nog maar erger kunnen zijn.

Mark Huysman
Mark Huysman12 mei 2016 - 20:09

[Kom nu niet aan met het lulpraatje (…) dat de directies van grote bedrijven in staat zijn de politiek onder zware druk te zetten. Dat is zeker het geval maar er is geen sprake van een elitenetwerk dat de zaken over de hoofden van het volk bedisselt.] Het is een luipraatje maar het is ook zeker het geval? hmm…

3 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman12 mei 2016 - 20:14

‘lulpraatje’…dus

Mark Huysman
Mark Huysman12 mei 2016 - 22:37

Overigens: ik denk dat er wel netwerken zijn waar van alles bedisselt wordt. maar uiteindelijk is dat niet fundamenteel. Wat fundamenteel is is de macht die de bezittende klasse heeft. Als er ooit een linkse regering komt die de lonen verhoogt, de rijken meer gaat belasten, de sociale verworvenheden herstelt, etc. dan verplaatsen de bezitters hun bedrijven naar landen waar een gunstiger klimaat heerst. Toen de regering Den Uyl een aantal extreem voorzichtige progressieve hervormingen wilde doorvoeren schreven 9 topondernemers een open brief die niet anders dan als een waarschuwing opgevat kon worden. De hervormingsideeen verdwenen vervolgens of werden ingevuld op een manier die het bedrijfsleven beviel. De marges van de politiek worden bepaald door de mensen met kapitaal. Die mensen met kapitaal hebben geen samenzweringen nodig want ze hebben kapitaal dus macht. En ze denken allemaal langs dezelfde lijnen. Gore Vidal zei het eens mooi: “they don't have to conspire, because they all think alike. The president of General Motors and the president of Chase Manhattan Bank really are not going to disagree much on anything, nor would the editor of the New York Times disagree with them. They all tend to think quite alike, otherwise they would not be in those jobs.”

Woeki Hypo
Woeki Hypo12 mei 2016 - 23:33

@Mark Huysman 13 mei 2016 at 00:37, “Gore Vidal zei het eens mooi: “they don’t have to conspire, because they all think alike. … ”” Precies. Zo denk ik er ook over. Persoon of structuur. Complex (structuur) of complot (personen). Ergens is er een equivalentie (personen toegevoegd aan het complex, als attribuut). Een manier van denken, die er steeds is in de geschiedenis (van het denken). Al meer dan een paar duizend jaar. Niet echt iets nieuws. Maar aangepast aan nieuwe (technische) ontwikkelingen. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

pmolenaar71
pmolenaar7112 mei 2016 - 19:44

"Tegenover de niet bestaande krachten van het kwaad – de joden, de kapitalisten, de islam, de elite ..." Toch mis ik nog één niet-bestaande kracht in dit rijtje, waar ik veel over lees in de media: extreem rechts. De media (Joop.nl voorlop, gevolgd door de volkskrant, DWDD, etc.etc.) berichtten bijna dagelijks over geweld dat wordt gepleegd door extreem rechts. Of is extreem rechts wel een serieus gevaar? Wat mij betreft overigens wel! Maar ik beschouw de islam ook als bedreigend. Iedereen is een keertje van zijn sokken gereden door een Marokkaan op een scooter. Allemaal niet zo'n punt. Maar wat zeg je tegen die jood met dat keppeltje, die keer op keer wordt uitgescholden, bespuugd, ramen ingegooid, etc. etc.? Wat zeg je tegen al die joden die tegenwoordig wegvluchten uit Europa? Op de vlucht voor niet bestaande vijanden? Wat zeg je tegen dat homoseksuele echtpaar, weggepest.... p.s. 1 heb je al een keer met keppeltje op door de vier bewuste steden gelopen? p.s. 2 Ik weet dat vrouwen met hoofddoek ook met enige regelmaat lastig worden gevallen. En dat is exact de reden waarom ik extreem-rechts ook als zeer grote bedreiging zie...

Minoes2
Minoes212 mei 2016 - 19:23

Het volk bestaat; Gepeupel inclusief elite. Met elite wordt veelal de macht bedoeld en met macht het hebben van veel geld. Geld is macht. Willen we dat ontkennen? Arbeid wordt niet gelijk beloont naar inspanning en waarde maar naar waarde die wij, wie zijn die wij' daaraan toekennen. We kunnen dan wel gelijk zijn als onderdeel van het volk maar niet als onderdeel van de macht. Maar woorden zijn inwisselbaar. Indien je meent het woord gepeupel zelf wel te mogen gebruiken ( en meermaals ook 'het volk' als de ander) dan heb je m.i. iedere aanval in deze bij voorbaat al verloren.

Sardar2
Sardar212 mei 2016 - 19:23

Han schetst treffend hoe anti-establishment zijn propaganda opbouwt en naar publiek brengt. Het lijkt populisme te ver geschoten zijn dan we denken. Zelfs Han doet wat hij populisten verwijt. Zonder uitleggen over hoe het moet, blijft zijn verwijt van hetzelfde kaliber als die van populisten: populistische anti anti-establishment, oftewel zoals hij formuleert propaganda!

De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten
De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten12 mei 2016 - 19:18

Ik ben vooral bang voor domme, kortzichtige mensen. Begrijpt u dat ik de hele dag in angst leef?

1 Reactie
Zandb
Zandb13 mei 2016 - 7:35

Natuurlijk begrijp ik dat. En ik heb helemaal medelijden met iemand die er zo over denkt en daarom bang voor zichzelf moet zijn omdat hij dom en kortzichtig is.

rbakels
rbakels12 mei 2016 - 19:03

De Nederlanden werden vanouds verbonden door hun gezamenlijke strijd tegen het water. Alleen een zondvloed kan ons nog van Wilders redden.

ZoekEenVrijeNick
ZoekEenVrijeNick12 mei 2016 - 19:00

Neem niet aan wat zij zeggen en hun vijandsbeeld aan. Zij zijn populisten en neem aan wat ik zeg. In Nederland heeft de elite het beste met u voort. Die verhalen over zelfverrijking en leuke baantjes regelen: niet hier. Er zijn ook geen Syriëgangers. Slaap lekker en gelieve u te focussen op het nieuwe abstracte vijandsbeeld: de populist.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst12 mei 2016 - 20:58

Vervals je eigen woorden en niet die van mij.

Minoes2
Minoes212 mei 2016 - 18:45

"Tegenover de niet bestaande krachten van het kwaad – de joden, de kapitalisten, de islam, de elite – staan de kinderen des lichts". heb nog wel een aanvulling hierop en kan er nog wel wat verzinnen. "Tegenover de niet bestaande krachten van het kwaad – de joden, de kapitalisten, de islam, de elite, het volk, het gepeupel, staan de kinderen des lichts".

Mary Jane
Mary Jane12 mei 2016 - 18:26

De elite IS de vijand. George W Bush - The Elite My Base - http://tinyurl.com/zgmy3gn Matt Damon from Howard Zinn's speech - http://tinyurl.com/ltu67w9 The rule of law has regularized and maximized the injustice that existed before the rule of law, that is what the rule of law has done. Let us start looking at the rule of law realistically, not with that metaphysical complacency with which we always examined it before. When in all the nations of the world the rule of law is the darling of the leaders and the plague of the people, we ought to begin to recognize this. We have to transcend these national boundaries in our thinking. Nixon and Brezhnev have much more in common with one another than - we have with Nixon. J. Edgar Hoover has far more in common with the head of the Soviet secret police than he has with us. It's the international dedication to law and order that binds the leaders of all countries in a comradely bond. That's why we are always surprised when they get together -- they smile, they shake hands, they smoke cigars, they really like one another no matter what they say. It's like the Republican and Democratic parties, who claim that it's going to make a terrible difference if one or the other wins, yet they are all the same. Basically, it is us against them - Howard Zinn

1 Reactie
Mary Jane
Mary Jane12 mei 2016 - 18:31

Sommige mensen schijnen te denken dat Wilders NIET tot de elite behoort. Nou, daar komen jullie te zijner tijd nog wel achter.

Kees Apollo
Kees Apollo12 mei 2016 - 17:46

De enige echte grootste vijand is natuurlijk PVV Wilders. En. ''Wie uit is op politieke macht, kan het best op angst, woede en walging speculeren. Mensen verenigen zich eerder tegen een vijand dan dat zij zich scharen rond een positief doel. We houden van nature onze ogen open en om tijdig de gevaren op te merken die het voortbestaan van ons, onze horde of onze kinderen bedreigen.''

1 Reactie
Zandb
Zandb13 mei 2016 - 7:46

Inderdaad vind ik dat Wilders met zijn partij een concrete bedreiging van onze democratische rechtsstaat vormt. Maar ik ben daarom niet van plan om zelf die democratische rechtsstaat te gaan bedreigen. Wat u voorstelt is niet het bestrijden van een "vijand" maar een legitimering van ongeoorloofde middelen met als smoes dat anderen (vijanden) ongeoorloofde middelen inzetten. Maar u kunt toch ook bedenken, dat een middel dat ingezet wordt en ongeoorloofd is, al ongeoorloofd is en dus al bestreden kan worden!

vakman2
vakman212 mei 2016 - 17:14

Stel dat Han gelijk heeft - hoe moeten we dan de lobby-industrie duiden? Of wat te denken van het werk van Thomas Piketty? Waar komt die toenemende ongelijkheid dan vandaan? Hoe moeten we trouwens dan de zogenaamde "graai" cultuur duiden? Dat demagogen het begrip "elite" misbruiken, is tot daar aan toe (in die zin zijn we het eens) - maar het is nogal simplistisch om op basis daarvan te stellen dat elke vorm van kritiek op de elite gebaseert is op een waanbeeld.... (van een historicus verwacht ik meer!) Schrijf het dus genuanceerder op - en je hebt een luisterend oor en een ruime voldoende. Maar dit hier, was zonde van mijn tijd!

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten12 mei 2016 - 17:11

''Nazi’s herkenden in socialisten, communisten en liberalen de werktuigen van het jodendom. Zo bleef de vijand altijd in stand.'' En ideologische concurrenten in communisten en socialisten, waarmee ze in dezelfde electorale vijver visten.

7 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman12 mei 2016 - 19:40

[En ideologische concurrenten in communisten en socialisten, waarmee ze in dezelfde electorale vijver visten.] Mis! De nazi’s waren electoraal in concurrentie met de andere rechtse partijen In 1928 hadden ze 12 zetels tegenover 276 zetels voor de ‘normale’ rechtse partijen (liberalen, katholieken, nationalisten, conservatieven) en 207 zetels voor de sociaaldemocraten en communisten samen. In 1932 wonnen de nazi’s 196 zetels tegenover 167 stemmen voor ‘normaal’ rechts en 221 stemmen voor links. Binnen links had de KPD zich versterkt ten koste van de SPD. Oftewel: de nazi’s hadden de andere rechtse partijen leeg gezogen. Vervolgens hielpen de andere rechtse partijen Hitler aan de absolute macht zodat hij links kon vernietigen.

Mark Huysman
Mark Huysman12 mei 2016 - 22:04

@Mark Huysman 12 mei 2016 at 21:40 Correctie: ‘167 stemmen voor ‘normaal’ rechts’ moet zijn: 167 zetels voor ‘normaal’ rechts en ‘221 stemmen voor links’ = 221 zetels voor links

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten13 mei 2016 - 10:33

De aanhang bestond aanvankelijk vooral uit arbeiders en (lagere) middenstand. Dat later ook de betere klassen (welgestelden en industriëlen) openlijk sympathiseerden was voornamelijk omdat de angst voor het communisme groter was dan de afkeer voor de NSDAP.

Mark Huysman
Mark Huysman13 mei 2016 - 13:10

Weer mis. De NSDAP bestond oorspronkelijk hoofdzakelijk uit leden van stedelijke en landelijke (lagere) middenklasse.: winkeliers, kleine zakenlieden, boeren, ambachtslieden, voormannen, ambtenaren. Arbeiders waren zwaar ondervertegenwoordigd. De nazi’s kregen consequent meer stemmen op het platteland en kleine provinciesteden dan in de grote industriële centra. De arbeiders die ze in de loop van de tijd achter zich kregen waren over het algemeen conservatieve, vaak protestantse arbeiders die eerder op een van de andere rechtse partijen hadden gestemd. Daar waar de aanhang voor KPD en SPD groot was slaagden de nazi’s er niet of nauwelijks in om hun aanhang te vergroten. De steun vanuit het grote kapitaal werd in de loop van de tijd steeds groter. Sommige individuele kapitalisten zoals Fritz Thyssen waren vanaf het begin lid en gaven grote sommen geld. Andere gaven steun aan alle rechtse partijen, inclusief de nazi’s. De meeste industriëlen en bankiers gingen pas over tot grootschalige steun toen Hitler duidelijk had gemaakt de linkse partijen en vakbonden te willen en kunnen vermorzelen.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten13 mei 2016 - 17:19

''Weer mis.'' U mag natuurlijk niet selectief shoppen in de bronnen hè. De NSDAP is opgericht als, en was in de eerste jaren een arbeiderspartij. Goebels transformeerde de partij in een brede volkspartij. "‘Uns verbindet weder mit rechts noch mit links irgendetwas’.1 Dit schreef Joseph Goebbels (1897 - 1945), de partijchef van de NSDAP in Berlijn, op 24 maart 1929 in zijn dagboek. En zo was het maar net: de NSDAP hield in tegenstelling tot andere politieke partijen niet vast aan de traditionele links-rechtstegenstelling. Dat dit in hun voordeel heeft gewerkt, blijkt uit de verkiezingsoverwinningen die de partij aan het begin van de jaren dertig behaalde. De partij was aan het eind van de Weimarrepubliek een klassenoverschrijdende volkspartij. Zij zag echter het daglicht in 1919 als arbeiderspartij. Waar de partij zich eerst vooral op fabrieksarbeiders richtte, stond zij daarna open voor kiezers uit elke klasse. Historici verschillen van mening over het keerpunt dat deze ideologische verschuiving in werking zette. De vraag is echter of er één moment is aan te wijzen, dat bepalend was voor de deze verandering van de NSDAP. " http://www.jhsg.nl/download/34%20EstherLadiges.pdf Dat de steun van het grootkapitaal allengs groter werd laat zich makkelijk verklaren. Zonder lidmaatschap was het slecht zaken doen in Nazi-Duitsland. Puur opportunisme dus. Geen echte liefde. Leuker kan ik dat ook niet voor u maken.

Mark Huysman
Mark Huysman14 mei 2016 - 0:29

[U mag natuurlijk niet selectief shoppen in de bronnen hè.] Ik heb het nog niet over bronnen gehad. Maar ik wil er wel een bron er bij halen. Het boek “The Nazi Party: The Anatomy of a People’s party, 1919-1933’ van Paul Madden and Detlef Mühlberger baseert zich op onderzoek naar originele bronnen en statistieken. Op pagina 91 (op internet te vinden) staat een overzicht (3.3) van het percentuele aandeel van de verschillende sociale klassen gebaseerd op de ledenlijsten uit de beginperiode (1919-1923) van de (NS)DAP uit Beieren. Aangezien 85% van de leden van de partij in de beginperiode gevestigd was in Zuid-Duitsland, kan dit overzicht als representatief voor de hele partij gezien worden. Het aandeel van de verschillende klassen in de partij wordt vergeleken met het aandeel in de hele Beierse en Duitse maatschappij. Hieruit blijkt duidelijk een oververtegenwoordiging van de middenklasse in de partij en een ondervertegenwoordiging van de arbeidersklasse (nog niet de helft van het percentuele aandeel in Beieren of heel Duitsland) Zoals de onderzoekers concluderen: “Tables 3.3 and 3.4 indicate that those who have suggested that the lower-middle class provided the bulk of rank-and-file Nazis are correct. Even if we define lower-middle class very narrowly as 'artisans', 'white collar workers' and 'small businessmen', it appears that the Kleinburgertum was the single most numerous group in the party during its infancy.” Verder blijkt er ook een oververtegenwoordiging in de partij van industriëlen, grootgrondbezitters en welgestelden. Toen al dus. Natuurlijk kun je zeggen, ja, de (NS)DAP bestond in de beginperiode vnl uit middenklassers maar ze waren een ‘arbeiderspartij’ omdat ze zich op de arbeidersklasse richtte. Dat laatste stelt die Esther Ladinges in dat stukje wat u citeert. Maar ze maakt het totaal niet hard. Integendeel, het lijkt er verderop op dat ze eigenlijk de periode NA de putch van 1923 bedoelt toen Goebbels en de Strasser broers voor een arbeidersorientatie pushten (zonder overigens de middenklasse los te laten). [Dat de steun van het grootkapitaal allengs groter werd laat zich makkelijk verklaren. Zonder lidmaatschap was het slecht zaken doen in Nazi-Duitsland.] Maar de steun bereikte een hoogtepunt voordat de nazi’s aan de macht kwamen. Tussen 1931 en de machtsovername in ’33 werden miljoenen in de NSDAP gepompt door prominente zakenlieden, industriëlen, bankiers en ander rijk tuig. Zonder die steun zou de machtsovername een stuk moeilijker zijn geweest.

Mark Huysman
Mark Huysman14 mei 2016 - 10:43

Hier trouwens de online versie van het boek waar ik hierboven naar verwijs: http://tinyurl.com/hcry4cq Op 3.3 klikken om bij de betreffende tabel uit te komen

Albert Einstein
Albert Einstein12 mei 2016 - 16:37

Voor de Franse revolutie waren er vast ook wel mensen die beweerden dat de elite niet bestond, en dat Robespierre een laaienlichter en een populist was die spoken zag. Maar de guillotine is er lekker toch gekomen!

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst12 mei 2016 - 17:23

Altijd leuk om te zien hoe iemand zijn geheimste verlangens onthult.

thunderbird2
thunderbird213 mei 2016 - 11:14

Die geheime verlangens hoor ik zo langzamerhand overal om heen. De wal keert het schip.

Jonas DeRidder
Jonas DeRidder12 mei 2016 - 15:39

Nog een hedendaags abstract vijandbeeld... de populisten.

Savanne Rotsmoel
Savanne Rotsmoel12 mei 2016 - 15:16

Bepaalde groeperingen zijn nu eenmaal beter in het tijdig signaleren van gevaren, andere groeperingen zijn weer beter in het ervan wegkijken en goedpraten. [maar er is geen sprake van een elitenetwerk dat de zaken over de hoofden van het volk bedisselt.] Proest.

[verwijderd]
[verwijderd]12 mei 2016 - 15:02

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus12 mei 2016 - 18:03

"Ik heb gesolliciteerd" Hoe ben je aan referenties gekomen?

Okke2
Okke212 mei 2016 - 14:58

maar hoor wanneer je elite? Mijn zwager verdient 2100 eurie is dat elite?

1 Reactie
Moeder Pietje
Moeder Pietje13 mei 2016 - 12:02

Een ieder die in groepsverband aan clientelisme kan doen is een soort elite.

ratio2
ratio212 mei 2016 - 14:57

Hmm. Ik weet niet of ik het 100% met u eens ben. Om even duidelijk te stellen: 'De Elite' (enkelvoud) bestaat volgens mij niet. Er is geen monolithisch blok van mensen in machtposities die een of ander groot plan uitvoeren of het allemaal eens zijn over de ordening van de wereld. Tot zoverre ben ik het volledig met u eens. Wat er wel is, is globalisering. En globalisering heeft veel voordelen en levert economisch behoorlijk wat op, maar het heeft ook nadelen. Verliezers. Die verliezers hebben in Europa (en de VS) voor een redelijk deel wat gemeenschappelijke kenmerken. Ze zijn vaak laagopgeleid. Hebben lang hard gewerkt, maar zitten vast in 1 sector. Ze kunnen niet of willen niet naar het buitenland. En tegelijkertijd kent de globalisering ook Winnaars. En ook de Winnaars hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Ze zijn over het algemeen hoogopgeleid, hebben misschien geen baanzekerheid, maar wel werkzekerheid (ze vinden altijd wel weer iets nieuws). Ze hebben vaardigheden waarmee ze in meerdere sectoren kunnen werken, of in meerdere landen. Wat Wilders en veel populisten doen, is die tegenstelling uitbuiten en proberen groter te maken. Ze weten waar de pijn zit bij de Verliezers. Die kunnen ze niet verhelpen, maar ze kunnen wel doen alsof ze die kunnen verhelpen. En de andere politieke partijen, die spreken vaak vooral de taal van de Winnaars. De Verliezers kunnen daar niet zoveel mee, zien het niet, ervaren het niet, geloven het niet. En zijn zo des te gemakkelijker voer voor de populisten. En hoe duiden de populisten de Winnaars in dit verhaal aan: als de elite. En in dat opzicht bestaat de elite, als Winnaars, als tegenovergestelde van de Verliezers volgens mij wel.

cockpol
cockpol12 mei 2016 - 14:52

Neen er is a) geen financiële elite die het politieke leven naar zijn hand zet (plutocratie) b) Neen er is geen toenemende islamisering. Er bestaan enkel vijandbeelden, die gehanteert worden door schurken die de macht willen grijpen. We kunnen lekker verder slapen, er is niets aan de hand. Vat ik het zo goed samen Han? Ik zal het nog even verder illustreren: 1) De plutocraten van de 1% bestaan niet. Neen Golman Sachs is niet overal doorgedrongen in de politiek. Neen er bestaat geen militair industriëel complex dat uit is op oorlog. Neen er bestaan geen eliteclubs als Bilderberg, die de internationale politiek willen bepalen. Neen er bestaan geen persbureaus die het perslandschap van de main stream bepalen. Neen er bestaat geen IPAC etc... etc... 2) Er bestaat geen toenemende islamisering door de migratiepolitiek. Neen er bestaat geen moslimbroederschap die politieke macht wil. Neen er bestaat geen financiering van de islam door landen als Saoudi-Arabië. Neen er bestaat geen demografische uitbreiding van een proselitische islam. Neen de islam is geen bedreiging voor onze cultuur. etc.. etc... Neen alles is veilig. We kunnen goed verder slapen, daar zorgen mensen als Han wel voor. En als er iets is, zal Han het ons wel zeggen.

2 Reacties
Zandb
Zandb12 mei 2016 - 15:42

Han zegt helemaal niet, dat er geen problemen zijn. Hij zegt dat populisten vijanden nodig hebben. U doet voorkomen dat als we maar een duidelijke vijand hebben, al die problemen die u noemt als sneeuw voor de zon verdwijnen. Nonsens.

cockpol
cockpol12 mei 2016 - 16:34

"Grofweg gezien ziet hij voor Nederland twee bedreigingen: de islam en de elite. Het mooie daarvan is dat zij als zodanig niet bestaan terwijl iedereen daarvan toch concrete voorbeelden in de directe omgeving denkt te kunnen aanwijzen." Han van der Horst. Wat moet ik uit deze zinssnede, en nog andere in de tekst dan besluiten? Als er mensen zijn die in islamisering en plutocratie (in de betekenis van globalisering ten voordele van een financiële elite) een probleem zien, dan zien zij een probleem dat als zodanig niet bestaat. We denken dat we iets zien, maar we zien fantomen. Die ingebeelde dingen die we zien worden dan misbruikt door populistisch rechts. Kom nou !

GoddardLeroy
GoddardLeroy12 mei 2016 - 14:45

Wat een voortreffelijke analyse, maar laten we de hand ook in eigen boezem steken. Er is niet zoiets als de PVV'ER. Ook wij zijn niet vrij van abstracte vijanden!

3 Reacties
Zandb
Zandb12 mei 2016 - 15:13

Dat is moeilijkheid: Er bestaan wel degelijk vijanden. De PVV vormt wel degelijk een concrete bedreiging voor onze democratie. Zoals bepaalde groepen moslims dat ook doen. Maar dat mag tot op zekere hoogte in ons land. Het gaat er om dan ook om, dat je die dreiging benoemt in concrete termen: U stemt PVV en daarom beschouw ik u als vijand van de democratie omdat u de moslims uitsluit van de democratie. Als er bv sprake is van terreur, bestrijden we die terreur in die zin, dat we de mensen die er daadwerkelijk bij betrokken zijn aanpakken en niemand anders. Pas als die terreur rechtstreeks te herleiden is tot bv een PVV of een islamitische organisatie, dan kunnen we iedere (bewezen) aanhanger van de PVV of van die islamitische organisatie als "vijand" beschouwen. Het liefst zie ik dan ook dat een politieke partij tegen bedreiging van de rechtsstaat of tegen terreur is. Je wil iets doen aan bepaalde vormen van criminaliteit. En niet zoals bij veel populisten geliefd, tegen een bepaalde groepering.

Brave Hendrik2
Brave Hendrik212 mei 2016 - 15:16

Dat zie je verkeerd. Althans, in dit geval. Ik kan je minstens één PVV'er aanwijzen. En ik kan je zijn ideeën en uitspraken tonen. Ik kan aan de hand daarvan vrij goed zijn invloed inschatten. Ik ken 'm geen geheime, omineuze krachten toe. Hij is concreet, een mens van vlees en bloed, lief voor zijn moeder en aardig voor zijn poes. Hij is er niet altijd geweest, al zijn zijn ideeën stokoud. Hij heeft recht op een plek onder de zon. Hij hoeft niet te worden vernietigd. Zijn ideeën zijn flut, maar ik zal er naar luisteren, al ken ik ze reeds van haver tot gort; - en ik zal ze stevig af te wijzen. Ik ben niet bang. Ik lach 'm uit; - en waar gelachen wordt zijn geen kwade geesten. Hij is mijn broeder, mijn buurman, maar niet mijn vriend.

Savanne Rotsmoel
Savanne Rotsmoel12 mei 2016 - 15:26

@Zandb [De PVV vormt wel degelijk een concrete bedreiging voor onze democratie.] Kunt u daar een voorbeeld van geven?

[verwijderd]
[verwijderd]12 mei 2016 - 14:20

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
Zandb
Zandb12 mei 2016 - 15:23

Je kunt prima concreet omschrijven wie waarom een vijand is. Dat vele moslims vijanden zijn, dat zal zeker zo zijn. Konden we maar in termen van gedrag bewijzen dat ze vijanden zijn...... Maar. In concrete termen van gedrag kunnen we vreemd genoeg wel de PVV - met iedereen die haar steunt - als bedreigend voor de huidige democratie - en dus als vijanden van de democratie - omschrijven en vreemd genoeg juist niet de moslims die de PVV van democratische rechten wil uitsluiten. Het is dan ook onbegrijpelijk dat u het begrijpelijk vindt dat sommigen (Wilders en Trump) geen moslims binnen willen laten!

Savanne Rotsmoel
Savanne Rotsmoel12 mei 2016 - 16:49

@Zandb: [Het is dan ook onbegrijpelijk dat u het begrijpelijk vindt dat sommigen (Wilders en Trump) geen moslims binnen willen laten!] Erwin Lamme: [Tegenwoordig zijn er vele tientallen islamitische terreurorganisaties die met de Koran in de hand hele samenlevingen ontwrichten. Van Nigeria tot Indonesië. Van Libië tot Jemen. Van Pakistan tot Somalië. Van Palestina tot Qatar. Dan is het natuurlijk niet onbegrijpelijk dat types als Wilders en Trump liever geen moslims willen binnenlaten.] Ik begrijp niet wat hier zo onbegrijpelijk aan is. Terreur is tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met moslims, die zonder uitzondering aangeven uit naam van hun godsdienst te handelen. Dat lijkt mij een valide reden om op zijn minst extra kritisch te zijn met wat je binnenhaalt. Een op de vijf Syriërs vindt IS bijvoorbeeld een goede zaak (Washington Post: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/09/15/one-in-five-syrians-say-islamic-state-is-a-good-thing-poll-says/).

Woeki Hypo
Woeki Hypo13 mei 2016 - 0:36

@Erwin Lamme 12 mei 2016 at 16:20, @Erwin Lamme 12 mei 2016 at 17:39, “@Zandb, ik noem Xi Jinping, Poetin, de PVV, Syriza en de islam als bedreigingen, maar dat jij er alleen de moslims bijsleept, zegt vooral wat over jou.” Beste Erwin, Je vergeet het neoliberalisme of de neoliberale economie als bedreiging te noemen. Elke politieke richting heeft zijn eigen bedreiging, de (extreem) radicale vorm. Het liberalisme heeft het neoliberalisme, als bedreiging (liberafascisme). “Niet vergeten” is voor de volledigheid en tegen sub optimalisatie (een extremisme). Wie sub optimalisatie niet wil bestrijden (bijvoorbeeld: ik (heer) /extreem/ radicaal en jullie (slaven) moeten gematigd zijn), kan ook extremisme en (structuur) terrorisme niet (inhoudelijk) bestrijden (maximale polarisatie / hypocrisie). Woeki Hypo is gematigd liberaal.

CharlesdeValois
CharlesdeValois12 mei 2016 - 12:48

Goed er is dus niks aan de hand, maar hoe komt het dan dat een politieke oplichter in dat gat kan springen. Want dat gat moet er toch zijn?

1 Reactie
Zandb
Zandb12 mei 2016 - 14:36

Leest u het artikel nog eens rustig door. Dan ziet u dat er van alles aan de hand is en waarom partijen die een vijand nodig hebben van tijd tot tijd populair worden.

Brave Hendrik2
Brave Hendrik212 mei 2016 - 12:44

Leuk & valide, maar (naar het zich laat aanzien, vermoedelijk) vruchteloos. (Nu ja, misschien dat er ergens iemand zich een paar seconden achter de oren op de kale schedel krabt, maar daar blijft het waarschijnlijk bij). Men is nu eenmaal dol op demonen en horror en houdt van de eigen angst het meest. Een vraag die zich aandient (althans hier, nu, even), is: in hoeverre is dat systemische en alledaags racisme dat alom tegen de plinten spat - en dat volgens sommige schrijfsters, ondanks de strijd tegen apartheid, de bemoeienissen van M. Luther King, Mohammed Ali, Mandela, etc, enz. nauwelijks minder hevig is dan 100, 200, 300 jaar geleden - nu ook zo'n idee-fixe waarbij het lekker griezelen en goed toeven is?

2 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens12 mei 2016 - 14:06

@ Brave Hendrik Dat is eigenlijk een hele leuke aardige vraag. In talloze discussies draagt extreem rechts vaak ook aan dat het wantrouwen tegen vreemden in onze genen zit en een adequate overlevingsstrategie tegen kwaadwillende lui. Dat stamt uit de periode dat iedereen die niet uit hetzelfde dorp kwam een vijand kon zijn. Het blikveld was immers nogal beperkt. Het gaat voorbij aan het feit dat die houding nu erg inefficiënt is. Onze boontjes komen uit Egypte, onze smartphone uit China, onze sinaasappelen uit Marokko. Wij gaan op vakantie naar Indonesië, Aruba of Spanje. Het wantrouwen tegen vreemden is niet handig als iedereen op deze wereld of je leverancier of je klant kan zijn. Dus de PVV houding zal volgens Darwin op termijn verdwijnen omdat mensen met die genen uitsterven. Wel lastig dat dat even duurt.

Brave Hendrik2
Brave Hendrik212 mei 2016 - 15:34

@DaanOuwens - Die houding is al duizenden jaren inefficiënt. En op Darwin kunnen we niet wachten: seksuele selectie, noch 'the survival of the fittest' gaat hier uitkomst brengen (de verzorgingsstaat houdt - ondanks de VVD - velen in leven, ook de onaangepaste zonderling en de bruinhemd.) We hebben slechts onze geschiedenis, daaruit moeten we leren.

Rootman2
Rootman212 mei 2016 - 12:41

Wanneer de elites niet meer de belangen van de bevolking behartigen is er alle reden om hen te willen vervangen. Zoals op zoveel plaatsen in de wereld krijgt men schoon genoeg van globalisering in neoliberale stijl en verkwanselen van souvereiniteit aan Brussel of via oa. TTIP aan multinationals. Dat dit vaak over rechts gaat is geen reden deze groep dan maar met nazis te vergelijken, zelfs al vindt men soms een fascistoïde element. Links heeft te vaak dingen (oa. ideologische veren) laten liggen en houdt zich in plaats daarvan teveel bezig met knuffelonderwerpen (ondertussen wel NATO missies goedkeurend). Het is juist belangrijk om wèl onderscheid te maken tussen mainstream populistisch rechts en hardcore fascisme. Ook is het zeer heilzaam minder policorr te worden!

2 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus12 mei 2016 - 13:22

"Wanneer de elites niet meer de belangen van de bevolking behartigen is er alle reden om hen te willen vervangen." Heb je nou werkelijk niks opgestoken van dat stuk van Han? De elites bestaan net zomin als de bevolking. Behalve dan in jouw hoofd en dat van de andere slachtoffers van het populisme. "Zoals op zoveel plaatsen in de wereld krijgt men schoon genoeg van globalisering" Wie is die 'men' toch? Luditische vooruitgangsverliezers die de democratie om zeep willen helpen omdat ze de ontwikkelingen niet bij kunnen benen?

Brave Hendrik2
Brave Hendrik212 mei 2016 - 14:29

Nou, nou... zo zwak heb ik het fascisme zichzelf nog nooit horen legitimeren!

Minoes2
Minoes212 mei 2016 - 12:36

Nou twee bedreigingen dat klopt wel nl. Geert Wilders en de elite....en Mathijs Van Nieuwkerk bestaat echt...

thunderbird2
thunderbird212 mei 2016 - 12:34

"In een land als het onze wordt de regering democratisch gecontroleerd door een parlement " Zo was het in die goeie oude tijd. Nu zitten er vrijwel alleen jaknikkers met een eigen agenda die hun controlerende macht uit handen hebben gegeven aan superstaat Brussel. ( mooi voorbeeld : budget-recht) Het 'volk' pikt dat niet meer en dat zie je nu in heel Europa (en de VS op overeenkomstige wijze) uitmonden in het o zo vreselijke 'populisme'.

2 Reacties
Zandb
Zandb12 mei 2016 - 14:42

Ja, dat populisme is vreselijk: Alles wat een vijand nodig heeft is gevaarlijk. Dat zie je bv aan bepaalde stromingen binnen de islam. Die presenteren niet gelovigen als een bedreiging. Waarin verschilt dat van een Wilders, die moslims als een bedreiging ziet?

thunderbird2
thunderbird212 mei 2016 - 14:59

Dat verschil lijkt me evident, vraag maar even in Brussel of Parijs.

peterh2
peterh212 mei 2016 - 12:03

De nabestaanden van de slachtoffers van Parijs, Brussel, San Bernardino, Londen, New York, etc. etc. hebben toch een andere visie hebben over de 'ingebeelde' bedreiging van de radicale islam. De 'denkbeeldige' elite is trouwens best machtig, rijk en invloedrijk voor iets wat slechts een hersenschim is...

2 Reacties
Zandb
Zandb12 mei 2016 - 14:54

peterh; u kunt zich niet voorstellen dat voor vele moslims het "ingebeelde gevaar van het radicale westen" toch redelijk realistisch is? Vijanddenken in het algemeen leidt tot misvattingen over wat aanval en wat verdediging is. Wat bepaalde moslims als een aanval voelen/ framen, voelen/ framen velen van ons als verdediging/vergelding en andersom. Verder heb ik geen idee wat u waarom onder "elite" verstaat. Daarom kunt u ook zo makkelijk van alles beweren. Want als u niet definieert, dan blijft iets uw hersenschim en dan is macht, rijkdom en invloed niet te adresseren.

cockpol
cockpol12 mei 2016 - 21:01

@ zandb, het gevaar van het radicale westen is redelijk realistisch, en het zal nog realistischer worden als de fundamentalisten dit nog verder provoceren met aanslagen en gebiedsuitbrijding. Die fundamentalisten willen een vijandbeeld creëren en slagen daar goed in. Heelder streken worden in de gaten gehouden door drones, af en toe valt er een bom, men is nooit zeker voor zijn leven, dat moet een marteling zijn. Voor de Islamieten is het regime van israël een tereurreginem dat ongestraft de beginselen van rechtvaardigheid schendt. Voor de islamieten is hun onderlinge tweestrijd in hun landen een samenzwering ,van het westen om de Umma te verdelen. De westerse levensstijl bedreigt hun cultuur. De islamitiische rechtsgeleerden sidderen en beven voor de laicisering die in het westen heeft toegeslagen, en denken dat dit de orde onder de islam zal vernietigen, en dat de chaos zal uitbreken. De islamitishe landen leven grotendeels in armoede, en schrijven dit toe aan neokolonialisme en de gevolgen van het kolonialisme. Ze zien het westen als decadent, en die decadentie zou kunnen overslaan op de Umma. Er zitten heel wat woedende mensen in de islamitische wereld, en dat straalt af op de migranten. De islam heeft een vijandbeeld, de kafir. Ik vrees dat die haat gericht op het westen een concreet gevaar vormdt voor ons. Ik denk dat minder instroming van islamieten, en minder bemoeinis in islamitische landen een oplossing zou zijn. Laat ze op hun eigen tempo zoeken naar verlichting en modernisering. Als dat klaar is, kunnen de grenzen dan weer open en de samenwerking intenser.

Brave Hendrik2
Brave Hendrik212 mei 2016 - 11:55

en 'is' achter 'idee-fixe' moet weg. Excuses voor het ongemak, maar ik schrijf dit met links tijdens mijn lunchbreak...

Brave Hendrik2
Brave Hendrik212 mei 2016 - 11:53

Het vraagteken ontbrak, dus bij deze: ?

IronLungs
IronLungs12 mei 2016 - 11:46

Volledig egalitaire samenlevingen komen niet voor, doordat er altijd wel sprake is van enige sociale ongelijkheid. Waar op de ladder staat u?

[verwijderd]
[verwijderd]12 mei 2016 - 11:32

--- Dit bericht is verwijderd —

4 Reacties
Brave Hendrik2
Brave Hendrik212 mei 2016 - 14:46

Aldus het enige overgebleven dove lid van het bolsjewistische mannenkoor uit Urk, aan wie de Kremlin-apparatsjiks verzuimd hebben mede te delen, dat de jaren vijftig zijn gekomen en zijn heengegaan en dat de koude oorlog al 26 jaar geleden is afgelopen, en dat de CPN is verschrompeld, en dat het bloedrode rijk... ach, 't is tegen dovemansoren...

Common Sense
Common Sense12 mei 2016 - 19:31

Waarschijnlijk heeft de stencilmachine gehoorschade veroorzaakt

Woeki Hypo
Woeki Hypo12 mei 2016 - 22:47

@Brave Hendrik, 12 mei 2016 at 16:46, “… ach, ’t is tegen dovemansoren…” De reactie van boenders bevat een aantal interessante punten (of (impliciete) vragen), waar je niet op ingaat. Je komt alleen met persoonlijke retoriek. Dus beter lezen of “luisteren”. Ik denk dat je je eigen gehoorapparaat eens moet schoonmaken. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Brave Hendrik2
Brave Hendrik213 mei 2016 - 17:43

@Woeki - Ik weet niet wat dat is 'persoonlijke retoriek', maar het is duidelijk dat jij daar beter in bent... Enne, die Boenders die kan wel tegen een stootje.Daar komt zo gauw geen krasje op Let maar op! Volgende week wordt die plaat weer opgezet. Overigens, is het beter, inderdaad om op de mening te spelen dan op de man. Maar het bloed kruipt, en de weg van de minste weerstand ... etc. etc.

Paul250371
Paul25037112 mei 2016 - 11:27

Dit vijandbeeld wordt ook meestal versterkt door economische neergang. Armoede, etc. Nog makkelijker om de schuld daarvan bij een groep neer te leggen. Angst is ook zo'n lieverdje dat nodig is om andere groepen te demoniseren.

Hovango
Hovango12 mei 2016 - 11:24

Mooi stuk. Zonneklaar, maar toch zo nodig.

DaanOuwens
DaanOuwens12 mei 2016 - 11:21

Ik word wel blij van dit verhaal. Lekker geschreven, klinkt als een klok. En inderdaad zo kijk ik er ook naar. Maar Van der Horst heeft het uitstekend opgeschreven. Ik ben jaloers.

omaoeverloos
omaoeverloos12 mei 2016 - 10:59

Ach ja, die onzinnige angst van de mens, sinds het besef van tijd is dat hele aparte vormen gaan aannemen. Zo leven we liever jaren als kasplant of laten ons moedwillig vergiftigen dan de drempel van de dood over te stappen. Zo hangen we liever een religie aan met allemaal rigide regeltjes dan gewoon ons zinloze leven te leiden. Zo proberen we de opwarming van de aarde te beperken, zoeken zondebokken voor ons ongemak, willen we meer bezit dan onze naasten en laten ons manipuleren door de ongrijpbare entiteit die hier als "elite" wordt neergezet. Als experiment van de evolutie is onze rol bijna uitgespeeld, we leggen het helaas af tegen de kakkerlak die al honderden miljoenen jaren rondkruipt.

3 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe12 mei 2016 - 12:18

de krokodil is ook zo'n ijzersterk ontwerp.

Stiek
Stiek12 mei 2016 - 12:48

Ahjah!. Vandaar ook: "niets zo elitair als een Kakker(lak)" natuurlijk??

Stiek
Stiek12 mei 2016 - 13:00

@ DanielleDefoe Zo zie je maar weer: waar een grote bek allemaal niet goed voor is! Sorry flauw, ik weet het...

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen12 mei 2016 - 10:49

Chapeau Han!

Sjefke_Erdogan
Sjefke_Erdogan12 mei 2016 - 10:48

Dank voor dit college Darwinistisch wegkijken, maar dit hebben we al geprobeerd. Heeft niet goed uitgepakt. Doen we dus niet meer. Iets met stenen en ezels.

5 Reacties
Neef Herbert
Neef Herbert12 mei 2016 - 12:13

Voeg daar aan toe: Pot. Ketel. Zwart.

H.Witte
H.Witte12 mei 2016 - 12:39

Sjefke Erdogan Het wordt echt hoog tijd om eens mee te gaan in een constructieve dialoog. Kunt u nog tegen de stellingen van Han zijn, want dat blijft uw recht, maar zet daar dan wel iets positief en constructiefs tegenover. Juist uw reactie getuigt van wegkijken. Slopers hebben geen opleiding nodig, bouwers wel.

Zandb
Zandb12 mei 2016 - 15:35

Sjefke: Als niets menselijks u vreemd is dan is het logisch te bedenken dat u zelf ook kunt wegkijken. Het alternatief dat u lijkt te omarmen - populistische stromingen gebaseerd op discriminatie door een concrete een bedreiging van de democratie - hebben we ook al vaker geprobeerd. En dat leverde toch heel wat meer ellende op

Sjefke_Erdogan
Sjefke_Erdogan12 mei 2016 - 16:34

Ik wijs het stukje zwartgallige evolutionaire psychologie van de koude grond al van de hand dat volgt op "Mensen verenigen zich eerder tegen een vijand dan dat zij zich scharen rond een positief doel." De voorbeelden tonen dat dan ook niet aan. Daar is die volgorde precies omgekeerd. Pas als de dictatuur is gevestigd is consolidatie en centralisatie van macht gebaat bij het mythologiseren van een vijand. De opkomst zelf en populariteit is deels gebaseerd op grootse nationale of juist internationale ideologische vergezichte, zoals verkort weergegeven in het 25 punten programma van het NSDAP bijv. en deels op werkelijk gerealiseerde concrete verbeteringen in sociaal-economische omstandigheden voor de doelgroep aanhang, de noodzakelijke fase waarin het vertrouwen moet worden gewonnen.

Sardar2
Sardar212 mei 2016 - 18:35

@ Sjefke_Erdogan, 12 mei 2016 at 12:48 Het is geen “college” en zeker geen “wegkijken college”! Het is een antipropaganda stuk en zal zeker ook tegen Han zelf kunnen gebruikt worden als hij ooit uitgesproken meningen opschrijft!

Johan eldert
Johan eldert12 mei 2016 - 10:39

right on the spot han

Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger12 mei 2016 - 10:20

"‘De elite’ is een niet bestaande vijand" Mooi toch, dan zijn er toch geen problemen meer in Nederland. Gelukkig staat - in de national polls Trump al op dezelfde hoogte als Clinton. Bernie maakt het Clinton ook bijzonder moeilijk. Nee, in de V.S. bestaat ook geen elite, gelukkig maar.

3 Reacties
Zandb
Zandb12 mei 2016 - 15:46

Wat is dat nu voor onzin: Er is geen elite dus er zijn geen problemen..... Natuurlijk zijn er problemen. Maar die problemen los je niet op door vijanddenken. Door het volk voor te houden dat bepaalde mensen als vijand verantwoordelijk zijn voor die problemen en dat de problemen weg zijn als die mensen uitgeschakeld zijn.

Woeki Hypo
Woeki Hypo12 mei 2016 - 23:58

@Zandb, 12 mei 2016 at 17:46, “Maar die problemen los je niet op door vijanddenken.” Het neoliberalisme of de neoliberale economie, een wetenschap, is een vijanddenken. En een elitisme. Wanneer gaan de huidige sociaal democraten dit eens inzien? Wie accepteren dit neoliberalisme (het neoliberalisme is geen liberalisme)? “Niet bestaande” (gestudeerde) elites misschien? Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Bezorgde_Burger
Bezorgde_Burger13 mei 2016 - 0:58

Ironie ontgaat U blijkbaar. Het staat U en Han vrij om stropoppen te bouwen en die vervolgens in brand te steken. Het label "denken in vijandsbeelden" is alweer de zoveelste projectie van - onder anderen linkse en "polderende middenveld" intellectuelen - op groepen die het niet eens zijn met in steen gebeitelde, voor eeuwig vastgelegde (ideologische) uitgangspunten en oplossingen voor het aansturen van de maatschappij. Het gratuit plakken van labels door "weldenkende" intellectuelen ontmaskert hun gebrek aan intellectuele diepgang en integriteit waardoor zij zichzelf in het hemd zetten. Het is juist dit gebrek aan een logisch, coherent en systematisch onderbouwt weerwoord op kritiek dat deze, in de realiteit en intellectuele gordiaanse knopen verstrikt geraakte dilettanten en poseurs, zich doet verlagen tot het middel van overschreeuwen, dat de keizer zonder kleren in zijn nakie staat. Afgezien van het voorgaand gestelde, is het label "denken in vijandsbeelden" een variant op het politiek correcte gezwets over de toon van het debat. De eeuwig conservatieve en dogmatische polderdominee. In de linkerhand het boek - hoe zich volgens onze subjectieve fatsoensnormen te benemen - ter hemel hooghoudend, met de rechter een fanatiek priemende wijsvinger als knuppel hanterend, het domme volk de actueel politiek correcte religie leert.