Joop

De economie van racisme

  •  
15-05-2013
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
88 keer bekeken
  •  
racisme620
Heiligverklaring van de wedijver en taboe op de afgunst
De gevaren van het competitieracisme worden schromelijk onderschat. En het framen van competitieracisme als culturele bezorgdheid – als ‘islamofobie’ – maakt deel uit van de politieke agenda van degenen die uit zijn op het achteruitzetten van een bevolkingsgroep in de hoop dat zij vertrekken. Dat schrijft Anne Ruth Wertheim.
Mohamed Rabbae schreef op Joop.nl (31 januari 2013) dat Wilders in de Tweede Kamer geen oplossingen zoekt voor ‘het Marokkanenprobleem’. Hij zoekt medestanders om de geslaagde Marokkanen te weren uit de politiek, het bestuur en alle andere maatschappelijke posities. Hij wil geen integratie van al die Marokkaanse talenten in opkomst – in de film, muziek, cabaret, architectuur, sport, politiek, geneeskunde, literatuur, journalistiek, advocatuur en ICT – maar hun vertrek.
Dit betoog is me uit het hart gegrepen. De meeste mensen zien racisme als neerkijken op bevolkingsgroepen met een donkere huid. Het racisme waarnaar Rabbae verwijst, het competitieracisme, komt nauwelijks in beeld. Terwijl dat juist in Europa, onder de dekmantel “islamofobie”, een griezelige opmars beleeft. De drijvende kracht achter racisme is van economische aard en de gedaante die het aanneemt, heeft alles te maken met het werk dat mensen doen. Maar de discussies blijven steken in begripvolle gemeenplaatsen. Dat racisme van alle tijden is. Dat mensen zich graag verschansen binnen hun eigen groep. Dat ‘het vreemde’ nu eenmaal afstoot. Of erger, dat de gediscrimineerden het er zelf naar maken. Gelukkig is ‘racist’ is nog wel een scheldwoord.
Nederlands Indië Mijn vader, de socioloog W.F. Wertheim, onderscheidde in voormalig Nederlands Indië twee soorten racisme: uitbuitingsracisme en competitieracisme. Mijn ouders waren daar gaan wonen, toen hij hier in de crisisjaren geen baan kon krijgen. Hij zag het immense verschil tussen de positie van de Indonesische bevolking en die van de Chinese handelsminderheid die daar al honderden jaren leefde. De laatste vergeleek hij met die van de Joden in vooroorlogs Europa, waarvan hij uit eigen ervaring kon meepraten.
In die koloniale wereld begon mijn leven, omringd door gewillige Indonesische bedienden. Iedere ochtend zag ik hoe mijn moeder aan de ontbijttafel opdrachten verstrekte aan onze kokkie, die ernaast zat op haar hurken. Mijn wereldbeeld was simpel: wij blanken stonden bovenaan en alle getinte mensen daaronder, zelfs de lichtgetinte. Tot, ik was toen zeven jaar, mijn wereldbeeld op zijn kop werd gezet. De Japanners bezetten Nederlands Indië, sloten ons op in kampen, samen met alle andere blanken en lieten ons bewaken door Indonesiërs die ons vanuit bamboetorens onder vuur hielden, dag en nacht. Niet dat ontsnappen makkelijk was geweest, buiten het kamp zou onze huidskleur ons onmiddellijk verraden tussen de Indonesiërs, Chinezen en Japanners en de Indo-Europeanen voor zover die buiten de kampen waren gebleven. We leden honger, ook wij kinderen moesten zware en vuile corvees doen en we werden in bedwang gehouden met geweld waar iedereen naar moest kijken.
Mijn wereldbeeld raakte nog verder in de war toen de Japanners – aangemoedigd door Nazi Duitsland – de Joden afzonderden van de niet Joden. Mijn moeder was niet joods maar mijn vader die in een mannenkamp zat, wel. Toen de Japanners dreigden ons, haar half joodse kinderen, van haar af te pakken en naar het joodse kamp te transporteren, gaf zij zichzelf ook op als joods en ging met ons mee. Na de oorlog bleek in Europa vrijwel alle familie van mijn vader te zijn omgebracht en hadden mijn grootouders suïcide gepleegd op de dag dat Nederland capituleerde voor Duitsland. Toen ik elf jaar oud in Nederland aankwam, had het racisme zich dus al in heel wat gedaanten aan mij voorgedaan. Pas veel later zou ik mijn verwarrende ervaringen onderzoeken in het voetspoor van mijn vader. Het bijgevoegde schema vormt daar de neerslag van.
Economische basis Voorop staat de economische positie van de mensen die doelwit zijn van racisme. Degenen die lijden onder uitbuitingsracisme doen zware handarbeid onder beroerde omstandigheden. Door het voor te stellen alsof zij te dom en te lui zijn voor ander werk, rechtvaardigen de machthebbers hun uitbuiting: ‘die mensen willen zelf niet anders’. En mochten ze toch in verzet komen, dan worden de aanstichters in het openbaar gestraft om de rest in het gareel te houden. Massaal geweld blijft deze arbeiders gewoonlijk bespaard, ze moeten immers gezond genoeg blijven voor het harde, vuile werk.
Bij competitieracisme gaat het om minderheidsgroepen die moeten concurreren met gevestigde bevolkingen. Om te beginnen ‘handelsminderheden’ die bepaalde takken van handel of nijverheid beoefenen. Niet zelden eindigt hun eeuwenlange verblijf in een land met verdrijving op straffe van uitroeiing. In 1972 verdreef dictator Idi Amin – bereidwillig bijgestaan door zijn onderdanen – alle Indiërs en Pakistanen uit Oeganda. Nog in 1996-1999, de eindfase van het Soeharto-bewind in Indonesië, waren daar gruwelijke pogroms tegen Chinezen. Bij alle ‘etnische zuiveringen’ speelt competitieracisme een rol en ook in de Holocaust zijn elementen daarvan moeiteloos terug te vinden. In de afgelopen weken, zo berichtte Trouw op 3 april 2013, waren in Burma boeddhisten bezig moslims te doden, niet in de laatste plaats omdat het zulke handige zakenlieden waren.
De vooroordelen die aan zulke geweldsuitbarstingen voorafgaan, zijn bijna het omgekeerde van ‘dom en lui’. De geesten worden dan ook niet rijp gemaakt voor uitbuiting, maar voor uitsluiting. De groep wordt ervan beschuldigd sluw en onbetrouwbaar te zijn, te streven naar de wereldheerschappij en een levensgevaarlijke religie te belijden. Eeuwig weerkerend is ook de aantijging dat ze onderhevig zijn aan verre machten. De Joden zouden handlangers zijn van de Wijzen van Zion en de Chinezen zouden dansen naar de pijpen van (het communistische) China. En toen Aboutaleb burgemeester zou worden van Rotterdam, werd hij deloyaal genoemd vanwege zijn dubbele nationaliteit.
Vertrekken Hiermee kom ik op de positie van de immigranten in Nederland. Toepassing van het onderstaande schema, laat een interessante verschuiving in de tijd zien. De gastarbeiders van weleer hadden te maken met uitbuitingsracisme, ze waren te stom om Nederlands te leren, want afkomstig uit achterlijke bergstreken. Zolang ze zich koest hielden, mochten ze het werk doen dat de gevestigde bevolking te slecht betaald vond of te onaangenaam. Maar stap voor stap kwalificeren met name hun nakomelingen zich voor al het beschikbare werk. Daarmee worden ze steeds geduchtere concurrenten, vooral in tijden van crisis.
De kern van de kapitalistische ideologie bestaat uit de heiligverklaring van wedijver in combinatie met een krachtig taboe op afgunst. Het is met name deze koppeling die ervoor zorgt dat de stress overal voelbaar is. De indoctrinatie begint al in het vroege onderwijs en mist zijn uitwerking niet. Toen Rutte een pleidooi voor hogere belastingen op topinkomens labelde als “jaloeziebelasting”, werd daar nauwelijks van opgekeken. De heersende ideologie wordt ook weerspiegeld in het ene na het andere televisieprogramma, waarin mensen over de gekste dingen een concurrentiestrijd moeten aangaan. Ons kijkplezier schijnt te moeten bestaan uit het in close-up gadeslaan van de gelukzalige gezichten van de weinige winnaars, maar eigenlijk vooral van de verkrampte gezichten van de talrijke verliezers die er een glimlach uitpersen. Want ze mogen wel een beetje teleurgesteld zijn, maar ze moeten tegen hun verlies kunnen en voor hun afgunst moeten ze zich diep schamen.
Toegeven jaloers te zijn op de nieuwe concurrenten op de arbeidsmarkt is dus het laatste wat mensen zullen doen. Honderd keer voordeliger is het om van die concurrenten een categorie te maken, een uiterlijk herkenbare bovendien, die een gevaarlijke cultuur vertegenwoordigt – hun religie voorop. Zolang de misvatting wijd verbreid blijft dat racisme alleen gaat over erfelijke kenmerken, levert die nadruk op het culturele nog een mooie bonus op ook: iemand mag geen racist genoemd worden, hooguit islamofoob en dat kan ermee door.
De gevaren van het competitieracisme worden schromelijk onderschat. Het is een in wezen gewelddadige vorm van racisme die kan uitmonden in fascisme. En het framen van competitieracisme als culturele bezorgdheid – als ‘islamofobie’ – maakt deel uit van de politieke agenda van degenen die uit zijn op het achteruitzetten van een bevolkingsgroep in de hoop dat zij vertrekken. Mohamed Rabbae heeft dat scherp gezien.
De kenmerken van de twee soorten racisme
Dit artikel verscheen eerder op de website Solidariteit.nl. In een Engelse vertaling verscheen het ook op de website Juancole.com. 
Volg Anne-Ruth Wertheim ook via haar website: http://Anne-RuthWertheim.com

Meer over:

opinie, leven
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (26)

Michiel Online
Michiel Online15 mei 2013 - 11:27

Een gezonde arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt van o.a. stimulatie, financieel én etnisch evenwicht, gezond werken, een lage instap en veel mogelijkheden tot groei. Al de punten die ik net heb opgesomd zijn voor zover ik kan zien momenteel niet aanwezig. Dus praten over uitbuitingsracisme en competitieracisme is gewoon "not done" als je je eigen zaakjes niet op orde hebt.

Sonia2
Sonia215 mei 2013 - 11:27

Goed, helder. Las gisteren de Engelse versie bij Juan Cole.

JoopSchouten
JoopSchouten15 mei 2013 - 11:27

Precies. We leven in een economisch sociaal-darwinistische/neoliberale dictatuur waardoor mensen wereldwijd tegen elkaar worden opgezet en uitgebuit.

JoopSchouten
JoopSchouten15 mei 2013 - 11:27

'Buffers tussen ultrarechts en conservatisme vallen weg' http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3441846/2013/05/15/Buffers-tussen-ultrarechts-en-conservatisme-vallen-weg.dhtml

BasVV
BasVV15 mei 2013 - 11:27

Ach. Ik zag de laatste crimesiere. En natuurlijk zijn dan een paar personen van zwarte afkomt. Die spelen gewoon hun rol als acteur.

Rechterhand
Rechterhand15 mei 2013 - 11:27

Als ik dit zo lees kan ik maar een conclusie trekken. Het mengen van bevolkingsgroepen leidt alleen maar tot ellende. Niet alleen in Nederland, maar overal. Gevolg is racisme of etnische zuivering. Als je er objectief naar kijkt, zou je zeggen, dat moeten we niet willen. Vroeger toen er nog nauwelijk inmenging was, was men hartelijk en nieuwsgierig naar de 'vreemde'. Nu is men zich bewust van de gevaren en blijft de interesse uit en kan zelfs omslaan in haat en racisme. Waarom de natuurlijke neiging tot racisme tot in de wortel bestrijden? Terwijl men vroeger gastvrij en aardig was ten opzichte van 'vreemden'. Dat vind ik een betere uitgangssituatie dan racisme zus of racisme zo, wie heeft schuld? Wie moeten we de zwarte piet toeschuiven, wat is moreel superieur gedrag en wat niet?

Woeki Hypo
Woeki Hypo15 mei 2013 - 11:27

Uitbuitingsracisme en competitieracisme. Erg herkenbaar in een neoliberale maatschappij met een neoliberale economie, een topwetenschap, welke (doel en middel) hebzucht en heerszucht of egoïsme en sadisme of rendement en concurrentie of uitbuiting en competitie maximaal, overal, altijd in alles als paradigma heeft. De neoliberale economie induceert fascisme in verschillende vormen. Terug naar een middenweg, een maatschappij voor iedereen. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

BasVV
BasVV15 mei 2013 - 11:27

Ik denk dat dit een perfect betoog is. Dat nog steeds in veel delen van de wereld aan de orde is. Maar in het westen is juist een omgekeerde trend. Elke immigrant wordt uit die gedachte gehaald. En wordt juist gepusht om op hetzelfde stramien te komen als de autochtoon. Met andere woorden. Om gelijkwaardig mee te kunnen doen. Dus geen onderdrukking. Haat of racisme onstaat pas als bevolkingsgroepen daar bewust niet aan mee willen werken en de boel verpesten door zelf agressief naar autochtonen te reageren. Maar wel dankbaar gebruik maken van het geld dat diezelfde autochtonen verdienen. Dat is wederzijds racisme. Die bevolkingsgroep spugt op autochtonen. En autochtonen spugen op die bevolkingsgroepen. Dat is geen concurrentie. Maar het elkaar niet accepteren. Het zou pas concurrentie zijn als de mensen uit die bevolkingsgroepen die wel willen emanicperen niet mee zouden mogen doen. En daar is nou net geen sprake van. Die worden omarmt. En doen gewoon gelijkwaardig mee.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman15 mei 2013 - 11:27

Erg goed en helder verwoord en doordacht. Complimenten!

swerver
swerver15 mei 2013 - 11:27

http://www.dvb.no/news/thai-raid-on-fishing-operation-frees-dozens-of-enslaved-migrants/28259

opgeheven
opgeheven15 mei 2013 - 11:27

Ik mis nog een derde variant: reactionair racisme. Die term heb ik zelf nu spontaan bedacht en dat dekt volgens mij de lading beter van het racisme wat we vandaag de dag in Nederland zien ten aanzien van moslims. Want ik heb nu niet echt de indruk dat de negatieve houding ten aanzien van moslims veroorzaakt wordt doordat de autochtone Nederlander zo moet concurreren met de moslim. Wat ik denk, en dat zal ik wel niet mogen zeggen, is dat het hoofdzakelijk wordt veroorzaakt doordat wanneer er een oma van haar portemonnee wordt beroofd, de dader in 99% van de gevallen moslim is. Dat als een 15 jarig meisje op straat wordt afgetuigd door 6 jongens, de daders alle 6 moslim zijn of een islamitische achtergrond hebben. Dat het meeste geweld tegen homo’s, lastigvallen van vrouwen op straat, het zich steeds weer keren tegen de Nederlandse maatsschappij, relatief het meest gebruik maken van de sociale zekerheid enz enz enz steeds weer de moslims als groep zijn. Het feit dat meer dan de helft van de Marokkaanse jongens een strafblad heeft, het feit dat bijna 70% van de marokkaanse jongens zonder startkwalificatie van school gaat. De meeste loverboys een islamitische achtergrond hebben. En laten we eerlijk zijn, de meeste mensen bedoelen als ze het over moslims hebben Marokkanen. De groep die elk negatief lijstje (geen enkel lijstje uitgezonderd) aanvoert. Zou dat, na 40 jaar stelselmatig ontkennen en wegkijken, misschien iets er mee te maken kunnen hebben dat ouders hun dochter liever niet met een Marokkaan zien thuis komen? Dat je liever niet in een buurt woont waar meer dan 50% Marokkaans/islamitisch is? Dat je als juwelier geen jonge moslimmannen meer binnen laat na 5 keer beroofd te zijn? Dat je als oudere maar even een blokje omloopt als er een groepje op straat staat? Dat je als uitsmijter liever een groepje Marokkanen weigert zodat je vrouwelijke bezoekers ook veilig zijn?

2 Reacties
dino_radja
dino_radja15 mei 2013 - 11:27

Je doet wel heel erg je best om racisme en raciale discriminatie goed te praten. Het is onaanvaardbaar dat een groep mensen wordt aangekeken op de daden van anderen. Hier rust een goede taak voor de politie om de misdadigers aan te pakken, te weten de racisten.

ElKlaasTasso
ElKlaasTasso15 mei 2013 - 11:27

Het is niet erg, maar die term komt niet spontaan in je op. Die zal in je onbewuste rondgedwaald hebben omdat ik hier op de site al een paar keer het door mij bedacht "reactie racisme" heb uitgelegd, exact hetzelfde als wat jij beschrijft :) http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/14019_niet_racisme_maar_straatcultuur_is_het_probleem/ Daar bijvoorbeeld

[verwijderd]
[verwijderd]15 mei 2013 - 11:27

'Zolang de misvatting wijd verbreid blijft dat racisme alleen gaat over erfelijke kenmerken' Dat is geen misvatting, maar een feit. Hoe vaak men ook probeert om dit soort Newspeak door de strot te duwen. 'Gelukkig is 'racist' is nog wel een scheldwoord.' Gelukkig? U geeft toe dat racist gedegradeerd is tot een ordinair scheldwoord voor politieke doeleinden? Ik zou daar niet zo gelukkig mee zijn. Vooral niet als ik het slachtoffer was van echt racisme. Weleens van het verhaal 'Boy cried wolf' gehoord?

1 Reactie
RvDugt
RvDugt15 mei 2013 - 11:27

Graag een onderbouwing dat dat een feit is en niet enkel jouw mening.

[verwijderd]
[verwijderd]15 mei 2013 - 11:27

Dat lijstje doet me erg denken aan de manier waarop de SP de islamitische gastarbeider danwel de Pool, Bulgaar of Roemeen beschouwt.

1 Reactie
RvDugt
RvDugt15 mei 2013 - 11:27

O ja, verklaar je nader? En hoezo alleen de SP, waarom haal je VVD en PVV of elke andere politieke partij.

[verwijderd]
[verwijderd]15 mei 2013 - 11:27

Ik dik even de conclusie in van dit artikel: De achtergestelde laagopgeleide witte man zowel als dader en slachtoffer. Omdat het kapitalistisch competitieracistisch "systeem" hem daartoe dwingt. De allochtoon en zijn opgroeiende kinderen met betere studies zijn oorzaak van de competitie. Wat onherroepelijk afgunst zou opwekken. Dat klinkt in mijn oren als vergoelijking van het PVV nationalisme. En zie daar is het 'upspin' socialisme (PvdA) waarin volksverheffing tot ieder beschikbaar is en ieder de kans heeft beter te worden. En 'downspin' socialisme (SP) dat zich bekommert om de achterblijvers vol afgunst. Er zal echter altijd een groep achterblijven, maakt niet uit hoe je het politiek organiseert. De laagopgeleide gastarbeider en laag opgeleide witte man zullen eeuwig stuivertje wisselen om de laagste positie op de arbeidsmarkt. Wat wel vaker opgemerkt mag worden is dat de hoogopgeleide burger veel bijdraagt aan onze sociale voorzieningen en gezondheidszorg. En de laagopgeleide arme burger juist toe krijgt in ons systeem. Het is dus niet zo dat ze in Nederland aan hun lot overgelaten worden.

1 Reactie
Woeki Hypo
Woeki Hypo15 mei 2013 - 11:27

@Phage Phage, do 16 mei 2013 01:08, Er is rechtse en linkse emancipatie. U schrijft het met andere woorden zelf (upspin en downspin). Door de vernietiging van de sociaal democratie, via de topwetenschap neoliberale economie, wordt de linkse emancipatie teruggedraaid of vernietigd met medewerking van de hogeropgeleiden van de sociaal democratie (PvdA) en GroenLinks. Het maakt dus wel uit hoe je het politiek organiseert, (extreem) radicaal (neoliberale economie) of gematigd (echte sociaal democratie bijvoorbeeld). Dit betekent dat de huidige wetenschap de Grote Polarisator in de samenleving is. Met als gevolg o.a. de tegenstelling hogeropgeleiden, lageropgeleiden. Elite, wetenschap en hogeropgeleiden hebben weer niets van de geschiedenis geleerd. Sommigen uitgezonderd. Dit leren staat blijkbaar naaien en graaien in de weg. Vandaar. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

JandeBoer2
JandeBoer215 mei 2013 - 11:27

@G. aberdeen, wo 15 mei 2013 21:38: "Het mengen van bevolkingsgroepen leidt alleen maar tot ellende. Niet alleen in Nederland, maar overal. Gevolg is racisme of etnische zuivering. Als je er objectief naar kijkt, zou je zeggen, dat moeten we niet willen." Het zou inderdaad beter zijn geweest als de Joden gemengd waren in bijv. Duitsland. Zie wat het gevolg was: racisme en etnische zuivering. :$

2 Reacties
Rechterhand
Rechterhand15 mei 2013 - 11:27

Nooit verwacht op joop mensen tegen te komen die volledige assimilatie propageren. Zo zie je maar weer, je bent nooit te oud om te leren Maar u begrijpt wel wat ik bedoel, mengen van verschillende volken. Lees: de influx van marrokanen, turken, polen etc. Als je dat voorkomt heb je ook geen racistische ellende!

JandeBoer2
JandeBoer215 mei 2013 - 11:27

Excuus, ik vergat een woordje. Het moet natuurlijk zijn: "Het zou inderdaad beter zijn geweest als de Joden NIET gemengd waren in bijv. Duitsland. Want zie wat het gevolg was: racisme en etnische zuivering." :$

Pineaux
Pineaux15 mei 2013 - 11:27

De allerergste soort mensen, is zij die weten dat ze door de racist in dezelfde gediscrimineerde klasse worden ingedeeld, maar besluiten dat ze met de racist gaan collaboreren. Of omdat ze blind zijn voor het feit dat ze zelf ook in dezelfde klasse vallen. Of omdat ze desperately niet in die klasse willen zitten en denken dat ze in aanzien zullen stijgen door te collaboreren en aan de kant van de racist te gaan staan. Of omdat ze hopen er beter vanaf te komen dan hun gediscrimineerde medemens. Joden die met de nazi's collaboreerden, zwarte slavendrijvers, Chinese verklikkers. De geschiedenis staat er vol van. Helaas. Je kunt je lot niet ontvluchten. Discriminatie veroorzaak je niet zelf, dat wordt door de ander opgedrongen. De enige manier om er iets tegen te doen is te vechten of te vluchten. Meewerken zal niets oplossen. Het probleem wordt dan alleen maar erger.

1 Reactie
opgeheven
opgeheven15 mei 2013 - 11:27

Ik denk eigenlijk dat het enorm meevalt met het racisme in Nederland. Ik ben zelf allochtoon, donker getint, voor iedereen herkenbaar als iemand van niet Nederlandse afkomst, en ja inderdaad, ik heb weleens met racisme te maken gehad. Maar de keren dat ik echt met zuiver racisme te maken heb gehad zijn op 1 hand te tellen. (misschien dat het achter mijn rug gebeurd, maar dan merk ik het niet.) Wel is het zo dat mensen een bepaald verwachtingspatroon hebben maar dat is denk ik meer gebaseerd op de kleding die je draagt dan op je kleur. Toen ik 17 was stond ik ook op straat te blowen met mijn baggy jeans, bubble coat en scooter. Toen werd ik anders benaderd dan nu, nu ik een saaie kantoorpik ben. Deels omdat ik ouder ben, maar ook omdat ik me anders kleed en niet op straat hang. En ik blijf er bij: als jij 10 negatieve ervaringen hebt, en 9 daarvan met iemand uit een bepaalde groep, dan ga je die groep mijden. Helemaal als blijkt dat de mensen uit je vriendenkring en kennissenkring ook hun negatieve ervaringen hebben met hoofdzakelijk mensen uit die groep. Die groep kan alles zijn: gabbers, punkers, wielrenners, politieagenten enz. Helaas, en dat benadruk ik, is die groep voor veel mensen de moslim, of specifieker de Marokkaan. Dan kun je al die mensen wegzetten als verderfelijke racisten die fout zijn. Dat is het makkelijkst, want dan hoef je niet verder te kijken dan je neus lang is en de status quo behouden. Die mensen zijn vuile racisten, en dat is het. Discussie gesloten. Wat in mijn ogen beter zou zijn is om eens te kijken waar de grieven van die mensen op zijn gebaseerd. Maar dat is onwenselijk, want dan trekken we een beerput open en moeten we tegen heel veel gevoelige schenen schoppen. Misschien moeten we wel met zijn allen concluderen dat veel ouders binnen een bepaalde bevolkingsgroep het opvoeden niet machtig zijn. Of misschien moeten we concluderen dat er in bepaalde wijken teveel van één bepaalde bevolkingsgroep woont? Misschien moeten we concluderen dat sommige mensen tradities uit de middeleeuwen belangrijker vinden dan hun kind opvoeden tot een fatsoenlijke volwassene met mogelijkheden op de arbeidsmarkt? Als je 5 of 6 grote migrantengroepen hebt in Nederland waarvan er 1 groep extreem achter blijft bij de rest moet je niet de mensen die daarop wijzen wegzetten als racist, maar moet je intensief onderzoeken wat er in die ene groep fout gaat. Wat er fout gaat in die ene groep heb ik al uitvoerig uiteengezet in andere topics, dat zal ik niet nogmaals doen.

[verwijderd]
[verwijderd]15 mei 2013 - 11:27

de racistische kolonialen in nederlands indie waren niet geinteresseerd in de cultuur van het land waarin ze woonden. ze kleden zich zoals ze gewend waren in hun land van herkomst, en ook de cultuur en religie uit dat land bleven ze aanhangen, alleen in de keuken was er vermenging. bij de racistische kolonialen in nederlands indie mochten de mannen wel sex hebben met de inlanders. voor de vrouwen was dit ten strengste verboden. de racistische kolonialen lieten zich onderhouden door de inlandse bevolking. de inlandse bevolking kon zich niet beschermen tegen fysiek geweld van de racistische kolonialen. rings a bell?

1 Reactie
Rechterhand
Rechterhand15 mei 2013 - 11:27

Dat is nogal kort door de bocht. Er zijn ook zat Nederlandse vrouwen die met een inlander het aanpapte en er een relatie van gekomen is. Verder chargeer je ook over racistische Nederlanders. Misschien kan je in plaats van haten ook concluderen dat jij gelukkig nu wijzer bent. Is wel wat constructiever he?