Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

De crisis van de borreltafel en de crisis van de politiek

  •  
10-09-2013
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
borrelpraat
Over het belabberde businessmodel van de BV Nederland
De Nederlandse borreltafels raken in crisis: het gebruik van sterke drank is sinds de laatste accijnsverhoging met tien procent gedaald. Van de verhoopte extra belastinginkomsten was daardoor geen sprake, integendeel, die zijn gedaald. Zo heeft de regering zélf een bijdrage geleverd aan de toename van het financieringstekort.
Dat van die borrel is niet het éérste voorbeeld. Wij hebben inmiddels op een breed front gezien waar lastenverhogingen op uitdraaien. De getroffenen zetten de tering sterk naar de nering. Dat leidt tot minder in plaats van meer belastinginkomsten. Gevolg: het financieringstekort stijgt.
Snijden Veel mensen denken dat het allemaal goed komt, als de overheid “bereid was in haar eigen vlees te snijden” maar dat leidt over het algemeen tot verminderde dienstverlening en net zo goed tot hogere kosten voor de burger. Die moet het voortaan zelf regelen en voor niks gaat de zon op. In alle gevallen leidt dat aan de basis van de samenleving tot het verder aanhalen van de broekriem, het uitstellen van aankopen tot het echt niet meer anders kan en het mijden van elk risico. Je weet tenslotte niet wat de volgende verrassing is die de gecombineerde visies van Rutte en Samsom met zich mee zullen brengen.
Wilt U ontwikkelingshulp schrappen? Dit scheelt slechts 4,6 miljard per jaar waarvan een gedeelte bedoeld is ter ondersteuning van het N e d e r l a n d s e bedrijfsleven. Want we waren Gekke Henkie niet, weet u nog? Uit Europa stappen dan? Wij betalen 5,74 miljard per jaar aan contributie en ontvangen 2,27 miljard aan steun. Uiteraard vallen die dan weg. Ook zal de export van producten en diensten naar de EU – het leeuwendeel van de export en die naar de grote groei-economiën van de wereld neemt juist af – door Europese invoerheffingen duurder worden. Dat betekent voor de betrokken bedrijven minder omzet en minder afdrachten aan de fiscus. En geloof maar niet dat de EU bereid zal zijn een wegloper – en dan ook nog een euroland – toe te laten tot het selecte groepje van de Europese economische ruimte. Die danken dit voorrecht aan het feit dat zij ooit deel uitmaakten van de inmiddels opgeheven Europese Vrijhandelsassociatie, ooit door het Verenigd Koninkrijk opgericht als concurrent voor de EU.
Politieke klasse Vroeger had men altijd over de BV Nederland. Een bedrijf dat teveel bezuinigt en investeringen nalaat, verliest aan omzet, krijgt van concurrenten alle hoeken van de kamer te zien en gaat op den duur te gronde. Dat zien we momenteel in Nederland gebeuren, waar een politieke klasse door hardnekkig aan de eigen waarheden vast te houden jaar op jaar het tekort vergroot. De crisis van de borreltafel en de crisis van de politiek, zij zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden.
 cc-foto: dutcham
RTEmagicC_Han_vd_Horst-Mooiste_jaren_van_Nederland.jpg.jpg
Het volgende boek van Han van der Horst verschijnt op 26 september

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (14)

Rode druppel
Rode druppel10 sep. 2013 - 8:26

Eens met dit stuk. Duitsland ziet de export dalen naar andere Europese landen. Het opleggen van bezuinigingen werkt averechts. Ook Duitsland krijgt met problemen te maken als hun export buiten de EU ineen zakt.

JAWEH
JAWEH10 sep. 2013 - 8:26

Het ligt er natuurlijk wel aan bij welke groep je de lasten verzwaard. Als je dat doet bij de lagere en de midden inkomens heeft dat direct gevolg voor de koopkracht. Doe je dat bij mensen die steenrijk zijn, dan heeft dat geen gevolgen voor de koopkracht. We moeten ons vooral blijven richten op export buiten de EU. Wie immers binnen de EU veel richting Zuid Europa exporteert loopt kans om het daar verdiende geld weer net zo hard via garanties en leningen terug te moeten storten omdat de handelsbalansen van die landen ernstig verstoord wordt. De staat moet gewoon het lef hebben om zelf te ondernemen. Actief meedoen met de markt om ervoor te zorgen dat geld want nu op de vermogensrekeningen van de rijke elite eindigt naar de staat terugvloeit, die het weer in circulatie kan brengen.

JAWEH
JAWEH10 sep. 2013 - 8:26

Als je als staat je inkomsten vergroot hoef je NIET te bezuinigen.

Cinema2
Cinema210 sep. 2013 - 8:26

"Veel mensen denken dat het allemaal goed komt, als de overheid “bereid was in haar eigen vlees te snijden” maar dat leidt over het algemeen tot verminderde dienstverlening en net zo goed tot hogere kosten voor de burger. Die moet het voortaan zelf regelen en voor niks gaat de zon op." ---------------------------------------------------------------------------------------- Is nu net het kernpunt waar het om gaat binnen de politiek. Wat mag je verwachten van politiek Den Haag, en wat niet!. Wat voorbeelden, zonder hier een mening over te geven. Kinderopvang Toeslagen in de ruimste zin van het woord subsidies Meer of minder geld naar onderwijs Het JSF verhaal Meer of minder geld naar OS Etc... U slaat de plank behoorlijk mis Han. Of verwacht u nu echt dat voorstanders van de JSF in eigen persoon de JSF zien als een vorm van dienstverlening?. Nee Han, dit is een politieke keuze en dit heeft NIETS te maken met dienstverlening.

poelly12
poelly1210 sep. 2013 - 8:26

even een correctie : niet het gebruik, maar de verkoop van sterke drank is met 10% gedaald. grote kans dat er gewoon meer in Belgie/Duitsland gekocht wordt. Is ook goed voor de economie daar.

1 Reactie
lembeck
lembeck10 sep. 2013 - 8:26

Nogal wiedus. Crisis betekent dat er veel meer gedronken gaat worden, maar ze halen het waar het 't goedkoopst is. Gelijk hebben ze. Ik voorzie inderdaad mensen met busjes naar Duitsland, of België rijden en vol drank terugkomen. Ook de Britten hebben dat jaren gedaan: drank gekocht in Frankrijk en mee teruggenomen. Twee jaar geleden kon je in Hull zien hoeveel Britten uit België en Nederland terugkwamen met grote winkelkarren overvol met drank. Dat is enorm veranderd inmiddels. De gewone mensen kunnen dat niet meer, maar de busjes rijden wel, zag ik. De Zeebrugge veerboot had diverse busjes met drank aan boord op de parkeerplaats staan die ochtend in juli, toen ik mijn 4 daagse vakantie begon. Afgeladen. Bedoeld voor de pubs, was de opgave aan de douane. Ammehoela... onderlinge verkoop.

[verwijderd]
[verwijderd]10 sep. 2013 - 8:26

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Centurion2
Centurion210 sep. 2013 - 8:26

Positiviteit is goed. Ik kan me geen succes voorstellen wanneer je een ongeneeslijke pessimist bent. Maar er is wel degelijk sprake van een negatieve trend en er zijn niet veel tekenen dat dit weer wordt omgebogen. Momenteel stijgen de lonen in Azië enorm waardoor bepaalde industrie weer interessant wordt in Europa. Het feit dat men elders in de wereld meer te besteden heeft, geeft weer nieuwe business mogelijkheden. Maar zoals in elke BV (of NV e.d.) moet men ook de kosten bewaken en daar gaat het in Nederland mijns inziens een beetje mis. Kosten zijn kosten maar voor het gemak zitten in dat woord ook de verspillingen opgenomen. Daar zou eens mee begonnen kunnen worden en in het bijzonder de zorg. Over negatieve trends gesproken...

arieroos
arieroos10 sep. 2013 - 8:26

[Tja, het kabinet heeft niet veel keuze. In 5 jaar tijd is de schuld gegroeid van 45% naar 75% van het BBP. De schuld kan niet eeuwig zo snel blijven stijgen anders verliest de kapitaalmarkt vertrouwen in Nederland waardoor de rente op staatsleningen stijgt met als gevolg nog hogere rente-uitgaven.] Ah, je gelooft nog steeds in de spin van de huidige politici. In werkelijkheid zijn de rente-uitgaven de afgelopen 15 jaar continu gedaald. Zowel absoluut als relatief: http://www.ftm.nl/column/rutte-jokt-rentelasten-nederlandse-overheid/ De staatsschuld is dan ook eigenlijk niet zo'n probleem. Historisch gezien is hij helemaal niet zo hoog, en de rentelasten zijn dus historisch laag. Het echte probleem zit hem in de private schulden. De rente daarop is ongeveer 10 % van ons BBP: http://www.ftm.nl/exclusive/betaalt-meeste-rente-graphics/ [Ten tweede heeft Nederland zelf afgesproken dat de eurozone de begrotingstekorten in de hand houdt om de eurocrisis te bestrijden.] Ja, dat was een hele domme afspraak. De gevolgen ervan zijn duidelijk te zien in Griekenland, bijvoorbeeld. [ ... en een relatief pijnloze manier van bezuinigen ...] Dit kan je niet menen ... pijnloos ? Wat zouden dan pijnlijke bezuinigingen zijn, volgens jou ? [Het lijkt me een illusie dat Nederland en westerse landen nog veel zullen groeien. De economie is immers al zeer ontwikkeld en tevens verzadigd. ] Kan je dat ook uitleggen ? Wat is zeer ontwikkeld en verzadigd precies, en waarom zou dat ervoor zorgen dat Westerse economien niet veel meer kunnen groeien ?

nikita72
nikita7210 sep. 2013 - 8:26

"ontwikkelingshulp" die gebruikt wordt om nederlandse bedrijven te steunen, mag van mij inderdaad afgeschaft worden. Als noodlijdende bedrijven ondersteund moeten worden, moet dat ook gelden voor bedrijven die niet ontwikkelingshulp leveren.

1 Reactie
rbakels
rbakels10 sep. 2013 - 8:26

Ontwikkelingshulp is uitermate nuttig om de infrastructuur van een land op te bouwen. In Cambodja werd met ontwikkelingshulp het hoofdwegennet verhard zodat daar nu ook in de regentijd transport mogelijk is, en zijn ze bezig het door oorlogen in verval geraakte spoorwegnet weer op te bouwen. Dit komt absoluut het bedrijfsleven ten goede, alleen gaat het hier om investeringen die de commercie niet op weet te brengen, omdat de opbrengsten te onzeker zijn en te ver in de toekomst liggen, en vanwege een "kip-ei" probleem: het commerciële potentieel in zulke landen is (nog) gering, en daardoor blijven ze arm. Tenzij die cirkel wordt doorbroken. Laos werd beter toegankelijk door een aantal bruggen over de Mekong die met buitenlandse hulp werden gebouwd en die dit straatarme land onmogelijk zelf had kunnen bouwen. De Chinezen willen nu een hogesnelheidslijn vanuit hun land door Noord-Vietnam, Laos, Cambodja, Thailand en Maleisië aanleggen. Dat is geen subsidie aan spoorwegbedrijven, maar een visionair project om heel nieuwe markten te ontsluiten. Enfin, Laos ligt voorlopig nog vol met onontplofte Amerikaanse bommen ui de jaren'70. De Amerikanen subsidiëren het opruimen daarvan nu met miljoenen - maar op jaarbasis niet met meer geld dan ze tijd in één dag aan bommen afwierpen. In tussen vallen er nog dagelijks slachtoffers door "unexploded ordinance", onder andere doordat de straatarme Laotianen hopen een centje bij te verdienen door naar die bommen te zoeken en ze als oud metaal te verkopen.

Biff Everwood
Biff Everwood10 sep. 2013 - 8:26

De overheid is geen bedrijf. Belangrijk verschil: de inkomsten van een bedrijf bestaan uit vrijwillige afdrachten door anderen. Die moeten dus verdiend worden. Een bedrijf moet dus zijn best doen. De inkomsten van de overheid bestaan uit onvrijwillige afdrachten van bedrijven en mensen. De overheid neemt geld, en legt daarvoor niet of nauwelijks verantwoording af. Een concurrerend bedrijf moet flexibel zijn, slim investeren, de kosten minimaliseren, innoveren. Een overheidsafdeling moet het niet opgemaakte geld voor het eind van het jaar opmaken, anders krijgt het volgend jaar minder budget. En als het tekort komt, dan probeert het via nieuwe onvrijwillige belastingen de inkomsten te verhogen. Er is, gemiddeld genomen, een groot verschil in arbeidsethos tussen ambtenaren en werknemers in het bedrijfsleven. Werknemers in het bedrijfsleven worden meer op hun werk afgerekend, kunnen veel eerder ontslagen worden. Ambtenaren zijn gemiddeld genomen veel inproductiever.

2 Reacties
JAWEH
JAWEH10 sep. 2013 - 8:26

Pff.. De overheid is een non profit instelling. Dat weet toch iedereen. Dat wil niet zeggen dat de overheid niet als een bedrijf zou kunnen functioneren. Mag ik je er aan herinneren dat de staat op dit moment twee banken heeft die winst maken ?

rbakels
rbakels10 sep. 2013 - 8:26

De overheid is wel degelijk dienstverlener, en wordt op haar prestaties afgerekend door de burger als klant via de politiek. Dat die haar taak maar matig vervult is iets anders. Het principe blijft "no taxation without rrepresentation". Zoals elke grotere organisatie dreigt bij de overheid de "lijn/staf verhouding" op den duur te verslechteren. "Staf" staat voor beslissingsondersteuning, voor beleidsambtenaren, "lijn" voor mensen die die het "echte" werk doen, en diensten verlenen aan de burger. In Zweden wordt de hoge belastingdruk aanvaard omdat de burgers er zo veel voor terugkrijgen. Dat de arbeidsmoraal van ambtenaren zoveel slechter zou zijn van die in het bedrijfsleven is een hardnekkige fabel. Ik heb bij een commerciële multinational gewerkt en daar kon het ook geweldig ambtelijk en bureaucratisch toegaan. En aan de andere kant werken ambtenaren best hard. Wel gaan beslissingen in de commercie oneindig veel sneller dan in de politiek. Ik ben natuurlijk niet tegen democratie, maar die heeft wel haar prijs in slagvaardigheid in efficiëntie. Sinds de "Fortuynrevolutie" blijven er populisten opstaan die ons de illusie verkopen dat zij het allemaal wel veel voortvarender zullen aanpakken. Ja, dictaturen zijn efficiënt. Beginnende dictators zijn daarom vaak heel populair: die stellen snel orde op zaken. Helaas ontsporen ze al snel, zonder uitzondering. Net als de trainer van een voetbalelftal dat almaar verliest moet onze Minister van Economische Zaken aftreden. Henk Kamp is de ultieme VVD partij-apparatsjik, zonder enige affiniteit met het bedrijfsleven. Een minister moet niet streng op de winkel passen, maar inspirerend netwerken. Als Kamp wordt voorgehouden dat het MKB crepeert door dat banen zo voorzichtig zijn geworden zet hij zijn gesprekstechniek in: hij beging op dubbele snelheid te praten en "rijdt zijn opponent over de smoel" op zo'n handige manier dat die er helemaal niet meer tussen kan komen. het is vreselijk om te zien. Beperken van de consumptie van sterke drank is trouwens heel goed voor de gezondheid. Alcohol is niet slecht, maar sterke drank ook in kleinere hoeveelheden beschadigt je slokdarm en kan kanker veroorzaken. Belastingheffing die én gedragsverandering én inkomstenverhoging (voor de overheid) beoogt is gedoemd te mislukken.