Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

De crisis in de SP is belangrijk voor heel links

  •  
06-11-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
873 keer bekeken
  •  
Vragenuur in Tweede Kamer

© ANP BART MAAT

In de grote steden is het verzet tegen het monomane beleid van de SP-leiding groot.
De SP is haar eigen graf aan het graven. Dat is niet alleen dom en jammer voor de partij zelf, het is ook erg slecht nieuws voor iedereen in dit land die wil opkomen voor een systeembreuk met het rechts-liberale beleid van de afgelopen decennia.
Laat ik voorop stellen dat het helemaal niet gemakkelijk is om een geloofwaardig en krachtig links alternatief tot stand te brengen.
We kunnen aan de ene kant niet meer blijven geloven in de politiek van de kleine stapjes of het zo goed als dat kan verdedigen van wat er nog over is van de sociale verworvenheden die eerder bevochten zijn. Essentiële systeemveranderingen zijn nodig waar het gaat om sociale rechtvaardigheid, klimaatbeleid, de ongelijke verhoudingen in de wereld en de manier waarop we omgaan met migratie.
Aan de andere kant heeft populistisch rechts een groot deel van de proteststem van de verliezers van het neoliberalisme kunnen overnemen. Dat is de schande van links in de afgelopen jaren. ‘Links’ staat voor veel van die mensen gelijk met ‘onderdeel van de elite’ en is dus verdacht. Niet altijd onterecht overigens. Bovendien is de ideologie van links vergaand in diskrediet gebracht door de gruwelijke misdaden van het stalinisme en het failliet van de sociaaldemocratie als voertuig voor progressieve veranderingen.
Gemakkelijk is het dus zeker niet voor een partij als de SP.
Maar juist daarom moet je bereid zijn om het inhoudelijke debat open, breed, intern en extern te voeren met iedereen die ook op zoek is naar zo’n links alternatief. De claim dat je wel weet waar het korte en middellange termijn naar toe moet is doodeenvoudig een leugen, en dat geldt overigens ook voor alle andere linkse partijen in dit land. En om dan op basis van het ‘eigen gelijk’ leden te royeren die in verschillende fora die discussie willen voeren, is niet meer of minder dan een terugval in de slechtste traditie van de SP, namelijk het bang zijn voor meningsverschillen en het centralisme dat daar uit voortvloeit.
Simpelweg gezegd: ik ben het op veel onderdelen niet eens met wat er gezegd wordt op bijvoorbeeld het Marxistisch Forum, maar het is wel onderdeel van de zoektocht die we moeten doormaken.
Zelf vind ik overigens dat we veel verder moeten gaan in de richting van een (1) linkse partij die iedereen verenigd die linkse systeem veranderingen voorstaat, en dan gaat het ook over PvdA en GroenLinks (leden).
Voor nu is de SP haar eigen graf aan het graven. In het eerste decennium van deze eeuw voerde de SP een bewust beleid om de partij te verbreden. Mensen als Anja Meulenbelt en Huub Oosterhuis kregen een rol. Dat was ook voor mij de reden om bij de SP aan te sluiten in 2003. Dat was een succes! Waarbij de rol van Jan Marijnissen wel eens overdreven is, want die verbreding was een belangrijk onderdeel van het succes.
Voor nu ben ik weinig optimistisch, maar er zijn wel lichtpunten. In de grote steden is het verzet tegen het monomane beleid van de SP-leiding groot. Misschien kan daar de vonk gevonden worden om de SP om te vormen tot een breed linkse partij voor systeem verandering, waar wordt nagedacht over hoe dat moet en kan, en waarbij er geen uitsluitingen zijn al la de slechtste, oude, SP-traditie van het toenmalig Marxistisch-Leninisme.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (83)

FredD2
FredD29 nov. 2021 - 7:54

Heel links? Die anderhalve man en een paardekop? Links bestaat niet in Nederland. Hooguit de SP en die is momenteel in gevecht met het extremisme om niet overgenomen te worden, maar de rest? Kom op man. Links in Nederland is er niet meer. Hooguit een aantal partijtjes die niets beters weten te verzinnen dan andere partijen afkraken, maar zelf hebben ze geen ideeen... iig geen uitvoerbare ideeen.

Pater
Pater8 nov. 2021 - 7:27

Het probleem gaat verder dan de misdaden van het stalinisme en het 'failliet' (zeer voorbarig!) van de sociaaldemocratie. De SP is nota bene zelf een (meer dogmatisch) onderdeel van die sociaal-democratie en strijdt evenzeer vóór kleine stapjes. Systeemveranderingen beginnen met kleine stapjes! Dit is meer to the point: "Aan de andere kant heeft populistisch rechts een groot deel van de proteststem van de verliezers van het neoliberalisme kunnen overnemen." Wilders deed dat door stemmingmakerij tegen de nieuwkomers en de islam. Links moet afstand blijven nemen van die stemmingmakerij en moet alle racisme bestrijden, maar moet kritischer worden over oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt en over vrouwen- en homo-onderdrukking in de orthodoxe groepen binnen de islam. En links zal moeten erkennen, dat migratie grenzen kent. Politieke vluchtelingen ja, arbeidsmigratie nee. Herkenbaarheid: hoger minimumloon, lagere belastingen lage inkomens, gratis kinderopvang voor lage inkomens, tandzorg in de basisverzekering enz. Harde milieumaatregelen. Op het punt van de linkse samenwerking ben ik het hartgrondig eens met Leo.

Rutger Groot
Rutger Groot7 nov. 2021 - 16:45

Als de SP weer mee wil doen zullen ze zich beter moeten verdiepen en uitspreken (benoemen!) mbt belangrijke thema's in de "volkswijken: wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. Daar is ook door de SP de laatste jaren te weinig aan gedaan, en daarom zijn veel van hun kiezers naar partijen overgestapt die wel durven te zeggen dat bijvoorbeeld de integratie mislukt is - uitzonderingen daargelaten, en dat de criminaliteit is toegenomen (aangiftebereidheid is lager, dat vertekend de cijfers). Dus minder politiek correct, maar aanpakken die problemen!

2 Reacties
Sonic2
Sonic27 nov. 2021 - 22:10

Je mag op immigratie nooit genuanceerd zijn. Ik vind de SP best genuanceerd. Misschien voor u allemaal veel te soft en genuanceerd. Omdat u van het harde geluid houdt. Ik vind dat ze terechte kanttekeningen plaatsen bij arbeidsmigratie. Wat in de praktijk vooral een wedstrijd is voor de laagste lonen. En de SP zit nu ook niet bij Simons op schoot. Renske Leijten zeker niet. Het is heel normaal geworden( wat u doet) om types zoals Wilders en Baudet na te praten. En het is normaal geworden om Woke te worden. Ik wil bij geen van twee kampen horen. Ik concludeer trouwens dat ik politieke incorrectheid ook nog nergens heb zien werken. En dat is geen type fout. Het enige wat we na 20 jaar "politieke incorrectheid" voor elkaar hebben gekregen is alles verzurende polarisatie. Je hoeft geen GL bakfiets kiezer te zijn om dat te kunnen concluderen.

Erik Geven2
Erik Geven28 nov. 2021 - 10:05

@Sonic 'Ik vind dat ze terechte kanttekeningen plaatsen bij arbeidsmigratie.' Normale migratie niet dan?

ton14024
ton140247 nov. 2021 - 15:48

Links komt er pas bovenop als duidelijk is dat de macht op Mars bivakeert.

Sonic2
Sonic27 nov. 2021 - 15:16

Het wordt nogal als een crisis gezien. Ik zie het geheel anders. Ik vind dat Marijnissen de SP steeds meer aan het omvormen is naar een sociaal democratische partij. Met in acht neming van belangrijke socialistische standpunten. De botsingen met de wat radicalere stromingen binnen de partij heet dan een crisis. Maar ik vind het juist leiderschap. Het is duidelijk. Als je meer hebt met Marxistisch Forum misschien moet je ergens anders je heil zoeken. En voor de rest is het verboden kennelijk om naar de kiezer te wijzen, maar bijna alle keuzes waar de (voormalig) SP kiezers naar toe gaan zijn flops. Of worden een flop. Kaag en D66 leveren niet. Klaver heeft ook ( nog) niet geleverd. Samsom in 2012 ook niet. Wilders levert ook niet. Baudet ook niet. Het zijn onbegrijpelijke keuzes van een deel van het electoraat. De SP heeft wel 1 groot probleem en dat zijn de thuisblijvers. De SP heeft goede idealen. En ook prima kamerleden. Ik vind Marijnissen het ook redelijk goed doen. Links moet af en toe wat meer van rechts krijgen vind ik. En dan bedoel ik van VVD rechts. En daarmee bedoel ik dat je soms ook tevreden moet zijn met wat je hebt. Je moet altijd kritisch blijven, maar links moet ook niet door schieten in doorgeschoten zelfkritiek. Er is geen crisis binnen de SP. En het hoeft ook geen probleem voor links te zijn. En we mogen best de maatstaven van rechts hanteren. Het gaat om de laatste dagen voor de verkiezingen. Dus waarom zou dat voor de SP niet hoeven te gelden? Doorgeschoten zelfkritiek is heel schadelijk. Vooral omdat de andere( rechtse) kant doorgaans daar niet in uitblinkt. En vooral de tijd neemt om zich zelf op te hemelen.

1 Reactie
Pater
Pater8 nov. 2021 - 7:38

"Er is geen crisis binnen de SP." Sonic toch. Linkse politiek begint met goeie analyse. En die crisis heerst niet alleen binnen de SP. GL schippert tussen harde oppositie en Salonfähigkeit. De PvdA worstelt met de terugkeer op de schreden die onder Kok (afschudden ideologische veren) werden gemaakt. De PvdD manifesteert zich nog altijd heel eenzijdig. De linkse samenwerking komt niet op gang, de situatie is ernstiger dan sinds 1945 het geval is geweest. Je zou ze met de koppen tegen elkaar willen slaan.

Petra Privacy
Petra Privacy7 nov. 2021 - 13:45

Dan voor iedereen die solidairiteit geen woord maar een daad vindt, u bent dinsdag 9 november 2021 van harte welkom bij een herdenking van de Kristallnacht in uw 'eigen' gemeente. Zelf ben ik, als kaderlid voor de SP, ieder jaar actief om mensen te vragen om de herdenking te steunen met een bezoek. Want wat toen gebeurde, gebeurt helaas nog steeds. Overal in Nederland gaan we dit jaar weer samen gedenken, voor meer solidariteit en saamhorigheid. De historische informatie over de Kristallnacht is online te vinden en te lezen. Vooral jongeren mogen wel ervaren, dat een inclusieve samenleving een opdracht is voor iedereen. Het is meer nodig dan ooit, om te beseffen waardoor tolerantie 'verdwijnt'.

JaapBo
JaapBo7 nov. 2021 - 12:54

Succes met het uitdenken van een alternatief voor het neo-liberalisme! Volgens mij is het vrij simpel: het neoliberalisme draait niet om vrije markten, maar om meer macht voor het grote geld zodat het kapitaal kan profiteren. Het gevolg na 40 jaar neoliberaal beleid is een samenleving in dienst van de economie en een economie in dienst van de financiële sector. Dat moeten we natuurlijk omdraaien: de financiële sector moet de economie dienen en de economie moet de samenleving dienen. Dat kan door bij alle maatregelen te kijken naar het effect ervan op de macht van het grote geld en van gewone mensen en vrij consequent te kiezen voor meer (economische) macht voor gewone mensen. We moeten het marktdenken dus niet afwijzen, maar het juist in dienst stellen van de gewone mensen in plaats van het grote geld.

1 Reactie
FransAkkermans1947
FransAkkermans19477 nov. 2021 - 15:32

De welvaart voor de 'gewone mensen' is wel in die veertig jaar neo-liberalisme aanzienlijk gestegen. Wie wil er nu terug naar 1981wat dat betreft? Zie 'Met ons gaat het nog altijd goed' van Peter Hein van Mulligen.

Anja Meulenbelt2
Anja Meulenbelt27 nov. 2021 - 11:29

Meneer 'wittecisnoot' heeft geheel gelijk als hij zegt dat zo'n 'hoog opgeleid type' als ik niet de stemmen zal trekken van de echte arbeiders, en Jan Marijnissen deed dat in zijn tijd wel. Het punt dat hier weer eens een keer over het hoofd wordt gezien, en dat gebeurt in wat er van de SP nog over is zo vaak, is dat de werkende klasse niet alleen uit de klassieke witte mannelijke fabrieksarbeiders bestaat, maar voor een groot deel uit vrouwen, mensen van kleur en migranten. Ik was in de tijd dat ik nog bij de SP was actief in contact met de vrouwen, schoonmakers, domestic workers uit het buitenland, ik was kind aan huis bij migrantenorganisaties, die zich, kan ik uit ervaring verklaren, zwaar verwaarloosd voelden door de SP, terwijl ze toch echt voor het merendeel arbeiders waren, en ook had ik bij de antiracisme beweging behoorlijk wat vertrouwen, omdat ik er altijd bij was. Precies die groepen van mensen die bij links horen, maar veel te weinig gezien en gehoord werden door de SP, en dat is alleen maar erger geworden. Voor wie vindt dat de SP een club van alleen maar 'echte' arbeiders moet blijven was ik inderdaad geheel overbodig. Ik ben dan ook, samen met veel andere mensen, vertrokken.

7 Reacties
A little bit of sunshine
A little bit of sunshine7 nov. 2021 - 13:30

@Anja, waarom zijn "vrouwen, mensen van kleur en migranten" nou precies de mensen die bij links horen? Zelfs de 'arbeider' hoort niet meer echt bij links. De meeste arbeiders (1 op de 4) stemmen tegenwoordig op de VVD. (en nee, dat zijn niet alleen hoogopgeleiden)

Hannes632
Hannes6327 nov. 2021 - 13:35

Ik vindt dit leuk dat U reageert. Maar ik ben zo 'n "klassieke " arbeider die zich niet meer door de politiek vertegenwoordigt voelt. Vroeger had, onder Jan M., de SP goede standpunten. Maar nu ik dit lees, nee, ik sla over 4 jaar wel eens een keertje over. Deze standpunten vindt ik ook bij GL, de PvdA, D'66. Waar kan ik terecht als klassieke arbeider? Waar blijft mijn VUT regeling"? Waarom moest die weg? Waar is dat geld gebleven? Waarom mag ik er, met alle fysieke problemen met ouder worden, er niet eerder uit met een goede , financiele regeling en niet dat vod wat er nu door is gedrukt. Ga zo door en ik denk dat de SP binnen nu en 8 jaar niet meer bestaat.

EUpiet
EUpiet7 nov. 2021 - 15:24

@Anja Meulenbelt. /Ik was in de tijd dat ik nog bij de SP was actief in contact met de vrouwen, schoonmakers, domestic workers uit het buitenland, ik was kind aan huis bij migrantenorganisaties, die zich, kan ik uit ervaring verklaren, zwaar verwaarloosd voelden door de SP, terwijl ze toch echt voor het merendeel arbeiders waren, en ook had ik bij de antiracisme beweging behoorlijk wat vertrouwen, omdat ik er altijd bij was. Precies die groepen van mensen die bij links horen/ Op welke linkse partij stemmen die mensen nu dan? Naar de PvdA en GL zullen ze niet gegaan zijn gezien de grootte van die partijen. Bijeen heeft 1 zetel en in de peilingen ook. Denk heeft 3 zetels en in de peilingen ook. Zouden ze naar de PvdD gegaan zijn? Ook twijfelachtig.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland7 nov. 2021 - 15:42

witte cisnoot ? echt serieus?

EUpiet
EUpiet7 nov. 2021 - 15:44

Als aanvulling op mijzelf. Dat die mensen nu thuis blijven bij verkiezingen is niet echt plausibel. De opkomstcijfers zijn al decennialang redelijk stabiel. https://www.parlement.com/id/vh8lnhrp8wsz/opkomst_bij_tweede_kamerverkiezingen

Mark Huysman
Mark Huysman7 nov. 2021 - 15:50

[waarom zijn “vrouwen, mensen van kleur en migranten” nou precies de mensen die bij links horen?] Dat staat er niet. Er staat dat de arbeidersklasse niet alleen uit de klassieke witte mannelijke fabrieksarbeiders bestaat, maar voor een groot deel uit vrouwen, mensen van kleur en migranten. En als je als links de arbeidersklasse wilt organiseren dan zul je je dus ook op die groepen moeten richten. [Zelfs de ‘arbeider’ hoort niet meer echt bij links. De meeste arbeiders (1 op de 4) stemmen tegenwoordig op de VVD. (en nee, dat zijn niet alleen hoogopgeleiden)] Dat kan zo zijn maar je kunt als links nog steeds het standpunt hebben dat de arbeiders bij links horen omdat rechts voor andere belangen staat. Waarbij opgemerkt dat delen van links het program van rechts zijn gaan uitvoeren (Paars 1 en 2, Rutte2) waardoor er veel verwarring is ontstaan over het verschil tussen rechts en links.

Pater
Pater8 nov. 2021 - 7:48

@Anja De moslima's van FemmesForFreedom, op de bres tegen vrouwenonderdrukking binnen de orthodoxe islam, pure vrouwenemancipatie, kregen nou niet bepaald jouw ondersteuning, integendeel! Gelukkig is GL wél gaan samenwerken met FFF.

Anja Meulenbelt2
Anja Meulenbelt27 nov. 2021 - 11:04

Meneer 'wittecisnoot' heeft geheel gelijk als hij zegt dat zo'n 'hoog opgeleid type' als ik niet de stemmen zal trekken van de echte arbeiders, en Jan Marijnissen deed dat in zijn tijd wel. Het punt dat hier weer eens een keer over het hoofd wordt gezien, en dat gebeurt in wat er van de SP nog over is zo vaak, is dat de werkende klasse niet alleen uit de klassieke witte mannelijke fabrieksarbeiders bestaat, maar voor een groot deel uit vrouwen, mensen van kleur en migranten. Ik was in de tijd dat ik nog bij de SP was actief in contact met de vrouwen, schoonmakers, domestic workers uit het buitenland, ik was kind aan huis bij migrantenorganisaties, die zich, kan ik uit ervaring verklaren, zwaar verwaarloosd voelden door de SP, terwijl ze toch echt voor het merendeel arbeiders waren, en ook had ik bij de antiracisme beweging behoorlijk wat vertrouwen, omdat ik er altijd bij was. Precies die groepen van mensen die bij links horen, maar veel te weinig gezien en gehoord werden door de SP, en dat is alleen maar erger geworden. Voor wie wil dat de SP een club van 'echte' arbeiders moet blijven was ik inderdaad geheel overbodig. Ik ben dan ook, samen met veel andere mensen, vertrokken.

Rode druppel
Rode druppel7 nov. 2021 - 8:34

Dit vind ik zo jammer. Een partij die de arbeiders belangen wil verdedigen. Die ook een beetje conservatief is. Daar voel ik mij als lid bij thuis. Maar een opgedrongen mening hebben in bepaalde vraagstukken, daar doe ik niet aan mee. Echter, marxisme is wat anders dan socialisme. Ben een socialist en geen marxist. Dit doet mij enorm pijn, deze discussie. Altijd, zal ik mijn mening ventileren, dat ligt voor 90% gelijk met de SP. Alleen financieel economisch wil ik wel eens afwijken. Beeindig deze discussie AUB, dit brengt enorme schade met zich mee.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin8 nov. 2021 - 11:25

Rode druppel Ik kan me bijna niet aan het gevoel onttrekken, dat dat de bedoeling is!

wittecisnoot
wittecisnoot7 nov. 2021 - 7:54

"Bovendien is de ideologie van links vergaand in diskrediet gebracht door de gruwelijke misdaden van het stalinisme...". Precies waar de SP zich van distantieert. Lekker op de bloedige vuilnisbelt van de geschiedenis laten liggen. "In het eerste decennium van deze eeuw voerde de SP een bewust beleid om de partij te verbreden". Was dat een succes? Ten eerste zijn er enorme verschillen tussen linkse kiezers. De PvdA was jaren groot omdat het én arbeiders en linkse intellectuelen wist te binden. Maar omdat men niet naar die arbeider luisterde, is die vertrokken. De partij vist nu op dezelfde kiezers als GL en fusietijd als twee zielige kleine partijen. De SP heeft nog wat binding met arbeiders. Maar ook hier. Kwam men eerder met zinnige zaken over migratie die bij de arbeider achterban goed lagen (Gastarbeid en kapitaal) maar die keutels werden weer ingetrokken. De verGroenlinksing ligt hier ook op de loer. Verder die Anja Meulenbelt gaat geen arbeidersstemmen trekken... Het is weer zo'n hoog opgeleid typ die de wereld volgens haar denkbeelden wil inrichten maar geen kantine of bouwkeet van binnen heeft gezien. Waarom Jan Marijnissen wel succesvol was bij arbeiders? Heel simpel: hij was er één. Die heeft de SP nodig en minder ivoren toren filosofen.

2 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman7 nov. 2021 - 14:42

[Was dat een succes?] 25 zetels lijkt me een succes. [Kwam men eerder met zinnige zaken over migratie die bij de arbeider achterban goed lagen (Gastarbeid en kapitaal)] Hoe goed lag dat? Feit is dat de SP in deze periode (vroege jaren 80) nog lang een splinter bleef. Bovendien heeft Anja Meulenbelt hierboven natuurlijk gelijk als ze je erop wijst dat de arbeidersklasse niet alleen uit witte mannen bestaat. SP-kopstukken als Ron Meijer hebben een belangrijke rol gespeeld in de organisatie van schoonmakers, een categorie arbeiders die vooral uit niet-witten en veel vrouwen bestaat. Juist die openheid naar alle lagen van de arbeidersklasse toe en naar socialisten vanuit verschillende tradities heeft bijgedragen aan de successen in het eerste decennium van deze eeuw, zoals De Kleijn terecht stelt. Daarna sloeg de controledrang toe waardoor steeds minder mensen zich thuis begonnen te voelen in de partij.

Sonic2
Sonic27 nov. 2021 - 22:25

De arbeiders. Alsof het 1972 is. Alsof ik Keerpunt lees. Ik vind het moeilijk om van mensen zoals u( Met alle respect voor u persoonlijk) kritiek te krijgen. Omdat u een mensbeeld en wereldbeeld van links heeft wat zwaar gedateerd is. De arbeider is een hele andere arbeider als 40 of 50 jaar geleden. Alles is tegenwoordig zwevend geworden. De Nederlandse bevolking is meer hoog opgeleid en ook immigratie hebben de arbeidersklasse hevig veranderd. Den Uyl en ook Drees geloof ik waren zeer hoog opgeleid. En die hadden prima door wat de arbeider wilde. Tijden zijn veranderd. Dus links is ook veranderd. Overigens doet rechts ook helemaal niets voor de arbeider. De VVD niet. PVV en FvD niet. Helemaal noppes, nada. Niets.

EricDonkaew
EricDonkaew7 nov. 2021 - 7:14

Uiterst links binnen de SP kan beter uit de partij stappen en contact zoeken met Bij1. De respectieve standpunten staan heel dicht bij elkaar. Het politieke landschap zou dan duidelijker worden. De overgebleven SP kan zich dan weer richten tot de gewone 'kleine man' (een term van wijlen Joop de Uyl volgens mij) met zaken als: AOW op 65, lagere huren, verlaging eigen risico etc., betere ontslagbescherming, langere WW voor i.e.g. ouderen, terugkeer IOAW enzovoorts. Dus geen woke, maar wel terugkeer naar de EEG (bescherming van de eigen arbeider). Geen vlieg- en vleestax omdat dat alleen de laagstbetaalden treft. Wat woke betreft heeft Renske al gezegd dat haar partij dat niet is, dus het begint al ergens op te lijken.

2 Reacties
Hannes632
Hannes6327 nov. 2021 - 11:30

Kijk, daar ben ik het mee eens. Dat woke gedoe vindt ik niks. Maar de AOW op 65, ja graag.

Sonic2
Sonic27 nov. 2021 - 22:20

Ik denk dat veel mensen ook vooral er uit pikken wat ze er uit willen pikken. Ik heb Bij1 vaak genoeg gehoord over de toeslag affaire bijvoorbeeld. En ook over Corona. Wat pikt "rechtsachtige" reageerders eruit? Elke keer weer Zwarte Piet of Woke. Ik heb GL, PvdA en SP ook meer dan genoeg over economische onderwerpen horen praten. En wat betreft immigratie. Ik ken wel een aantal opnoemen die kritisch waren over immigratie. De SP is bekend. Maar ook de PvdA heeft met Aboutaleb, Oudkerk, Marcouch, Bos, Dijsselbloem genoeg immigratie kritische mensen. Halsema heeft ook een keer wat gezegd over een hoofddoek. Als je Woke zo haat neem dan de zorgen van mensen weg die Woke zijn. Stem vooral niet op partijen die het aanwakkeren. Want dat Woke en radicaal rechts elkaar aanwakkeren is ook iets wat wel duidelijk is. Zo gauw je links bent en je hebt zorgen dan ben is het niet relevant. Als je je terecht zorgen maakt over het klimaat ben je een utopist. Een geiten wollen sokken breier. Het gigantische dedain naar mensen die links zijn is enorm. En vooral bij de mensen die altijd maar klagen over de morele superioriteit van links. Zie je ook bij de wappies. Met hun getetter over schapen. Als er iemand schapen zijn dan zijn zij het. Met hun slaafse gedrag richting Baudet en Engel. Het wordt tijd om Woke wat minder weg te zetten, maar om eens in ieder geval een beetje naar die mensen te luisteren. Waarom doen ze wat ze doen? Hoe komt dat?

OlavM
OlavM6 nov. 2021 - 23:47

[......terugval in de slechtste traditie van de SP, namelijk het bang zijn voor meningsverschillen en het centralisme dat daar uit voortvloeit.] Hoe waar! Terwijl ik het bijna geheel eens ben met de schrijver, zie ik zelf nog weinig in "omvorming" van de SP. De oude behoudende krachten zijn daarvoor voorlopig nog te sterk. Ik denk dat een nieuwe, krachten bundelende formatie op links nodig is. Dat zal niet eenvoudig zijn.

JohnVKR
JohnVKR6 nov. 2021 - 23:12

Helaas heeft Leo gelijk. En helaas blijft er volgend jaar maart in de grote steden nog maar weinig van de SP over. Zo mag de de partij al blij zijn als het straks in Rotterdam toch nog 1 zetel in de wacht zou weten te slepen. De keus om in de grote steden weggevaagd te worden, is ooit in gang gezet door Ron Meyer. Het huidige bestuur lijkt de weg naar beneden helemaal uit te willen rijden.

henk-alexander
henk-alexander6 nov. 2021 - 19:58

Ongeveer een kwart eeuw geleden heeft de PvdA in de persoon van Wim Kok de sociaaldemocratische veren afgeschud om zo salonfähig te worden. Begrijpelijk daar de zogenoemde volksdemocratieën, de Sovjet Unie voorop, er een potje van gemaakt hadden. Een vrije en rechtvaardige maatschappij was niet verwezenlijkt omdat de marxistische ideologie op een mensonterende manier is vertaald. De pleitbezorgers van het neoliberalisme is dat goed van pas gekomen (vgl. Fukuyama, 1992). Want iedereen die vandaag de dag zelfs een poging durft te wagen om voor het socialistisme te gaan, wordt gedemoniseerd. Nu bezwijkt ook de SP voor dezelfde neoliberale framing en verloochent zo haar ideologie. Hoe anders gaat het er aan toe in de zogenoemde ontwikkelingslanden met hun geschiedenis van westers kolonialisme en imperialisme. Neem Kerala, een deelstaat van India, waar de communisten een vertaalslag hebben gemaakt en bestuursverantwoordelijkheid niet uit de weg zijn gegaan. Ze hebben hun ideologisch perspectief niet afgezworen en werken samen met progressieve bewegingen om het lot van onderdrukte en gemarginaliseerde groepen te verbeteren. En wat doet westers, i.c. Nederlands links? Tot het paranoïde af gaat het elke associatie met marxisme uit de weg - nergens voor nodig zoals Slavoj Žižek uitwijst.

2 Reacties
badgast
badgast7 nov. 2021 - 7:46

Wat een vreselijke onzin. Hoe denk je dat de PvdA ten tijde dat Kok overnam van den Uyl de premier kon leveren in paars 1 als zij niet allang"salonfähig" was geweest? Wat voor verbanden zie je tussen sociaaldemocratie en de Sovjet Unie?

henk-alexander
henk-alexander7 nov. 2021 - 11:22

badgast, Het is waar dat de PvdA al min of meer 'salonfähig' was. Met het 'afschudden' van de socialistische beginselen werd Paars 1 en 2 mogelijk en werd de PvdA het premierschap gegund en kon zo een neoliberaal beleid tot uitvoering worden gebracht. Een belangrijk deel van het electoraat van de PvdA is van haar vervreemd geraakt en o.a. naar Fortuyn overgelopen. In 2002 naar 23 zetels wat een halvering is t.o.v. 1998 (45 zetels). De deelname aan het asociale kabinet Rutte 2 is de PvdA ook slecht bevallen - de partij hield in 2017 van de 38 zetels er 9 over (bijna een kwart). Je zou bijna concluderen dat er een overeenkomst is tussen de teloorgang van de Sovjet Unie en de afgenomen steun voor de sociaaldemocratie.

Kuifje3
Kuifje36 nov. 2021 - 19:58

Goed idee hoor zo’n “één linkse partij”. Ik ben dan erg benieuwd naar de standpunten. Wel of niet voor de EU, wel of niet Woke en divers, wel of niet voor het grote marktdenken. Het is onmogelijk om die ene partij te maken omdat links nou eenmaal een mengelmoes is van min of meer diverse of radicale gedachtes. Dat er keuze is voor mensen in het stemhokje is juist goed. Links heeft niet een probleem met de veelheid van partijen, maar meer met het ontbreken van aantrekkelijke leiders. Jan Marijnissen was zo’n man die je graag zag of hoorde en ook Joop den Uyl trok mensen aan om wie hij was. De huidige leiders hebben dat geen van allen. Een fusie lost niet op dat partijen geen aansprekende voorman kunnen vinden.

Kees Reinders
Kees Reinders6 nov. 2021 - 17:57

De SP heeft met socialistisch of communistisch orthodoxe fundamentalisten te maken wat maakt dat het nodige reinigingsproces gelijk te stellen is aan de politieke uiterste overkant waar PVV eerder en FvD meer recent zich van nationaal-socialistische elementen moest ontdoen en dat ook deed.

EUpiet
EUpiet6 nov. 2021 - 17:10

Dit is toch een achterhoede gevecht? De sociaal democratie is in Nederland op sterven na dood. Laat staan nog linkser. Of al de zijstromen van links. Ik werk met heel veel hoog opgeleide jonge mensen, minimaal met een master. Maar er is er echt geen 1 bij die weet wie Marx was of wat inhoudelijk communisme of socialisme is of sociaal democratie. Natuurlijk hebben ze de termen wel gehoord maar het is een ver van hun bed show. Geen interesse in. Lager opgeleide mensen weten het ook niet en hebben er ook geen interesse in. Dit is erg generaliserend van me maar het is wat ik ervaar. Mensen stemmen op oppervlakkige dingen, op uitstraling een goede campagne of veel VVDers op de belofte van bescherming van hun kapitaaltje. Een discussie of communisme en Marxisme ruimte moet krijgen binnen een partij is wel zo vreselijk 100 jaar geleden. Daar zal een klein groepje mensen zich nog mee bezig houden en dat theoretisch interessant vinden. Links kan natuurlijk best wel weer groeien in Nederland maar dan moeten ze een aansprekende voorvrouw/man hebben. Die dan ook de media mee moet krijgen. Die hebben ze momenteel niet. En Nederland is altijd een rechts van het midden land geweest. Dus het blijft gerommel in de marge. Maar ideologische scherpslijperij over wie nu wel of niet de echte socialist is daar zullen weinig kiezers nog een boodschap aan hebben. Mensen stemmen op beeldvorming en marketing.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland6 nov. 2021 - 16:27

[Bovendien is de ideologie van links vergaand in diskrediet gebracht door de gruwelijke misdaden van het stalinisme en het failliet van de sociaaldemocratie als voertuig voor progressieve veranderingen.] Nee, dat heeft te maken dat 'links' zich woke en neoliberaal heeft opgesteld en de SP juist weer sterk Wilders stemmers wil 'terug'halen door semi-racistische uitspraken te doen. Niet internationale solidariteit maar geperverteerd links nationalisme . Eigen Arbeiders Eerst. Totaal niet aansprekend voor de linkse mensen met hersens zeg maar. En dat maakt ze net zo elitair als GroenLinks want de kiezer is volgens hen dus een domme sukkel. Maar ik denk niet dat dat slecht is. Er moet ruimte komen voor een linkse partij die nu nog niet bestaat en die gaat er komen op het moment dat heel voormalig links weggevaagd is . Een niet woke en niet domme partij die voor echte linkse standpunten staat en die geen compromissen sluiten met rechts omdat dat geen compromissen zijn maar capitulaties . Bij1 is te woke, GroenLinks te neoliberaal (en ze zijn stuitend dom daar), PvdA is een kale kip wiens veren niet meer aangroeien omdat dooie kippen nu eenmaal geen veren groeien. D66 is nooit links geweest en is nu een extreme variant van de VVD maar dan zonder onderbuik. Partij voor de Dieren flirt al jaren met extreem rechts want die houden ook van dieren. Er is dus een gapend gat in de electorale markt die hoe dan ook gevuld gaat worden en de SP heeft duidelijk gemaakt dat zij dat niet gaan doen en ook nooit zullen gaan doen. Die zijn aan het zuiveren voor een gedroomde regeringsdeelname die nooit gaat komen.

4 Reacties
Erik Geven2
Erik Geven26 nov. 2021 - 19:05

'door semi-racistische uitspraken te doen.' Wat is 'semi-racistisch'? Minder migratie? Terwijl we in een enorme huizencrisis zitten? Is dat racistisch? Of is dat realistisch?

Eid
Eid7 nov. 2021 - 8:14

@Griezel Ik ben dan echt wel benieuwd wat die nieuwe linkse partij van u gaat brengen, wat al die vorige niet gebracht hebben. Het klinkt mij te veel van 'we gaan t nog eens uitleggen'. Het echte probleem van links is misschien wel dat ze of een volstrekt onrealistische agenda proberen te verwezenlijken, of juist overal tegen zijn, maar nooit een goed alternatief hebben. Zoiets als tegen honger in Afrika zijn, maar geen oplossing hebben.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland7 nov. 2021 - 8:41

Ach nee joh, die zitten al jaren in de vijver van wilders te vissen en komen daar gewoon voor uit. Ze denken dat hun kiezers daar zitten - terwijl 25% van de mensen niet stemt in het gunstigste geval wegens een gebrek aan vertegenwoordiging . de SP kun je ook vinden op extreem rechtse websites zoals TPO met hun visserij . Geen wonder dus dat ze een zuivering op links gehouden hebben binnen hun partij

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland7 nov. 2021 - 11:56

@Eid heel simpel eigenlijk - dat we ze deden voordat ze allemaal rechts werden tegen uitbuiting voor de gewone burger daarom waren ze vroeger ook zo populair en nu niet meer als mensen graag rechts willen stemmen ze wel rechts

Pjotr Kropotkin
Pjotr Kropotkin6 nov. 2021 - 16:11

In 1999, tijdens een congres van de SP, is besloten naast de Tribune het blad Spanning bestemd voor kaderleden in het leven te roepen. Op 4 september 2018, onder titel 'Marx is dood! Leve Marx!', heeft in Spanning een hele verhandeling over het Marxisme en wat die leer betekend voor de hedendaagse sociale beweging gestaan. De teneur was positief. Enkele stellingen van Karl Marx waren anno nu nog wel degelijk bruikbaar. Onder andere de (mede)zeggenschap van de productiemiddelen. De overwaarde die arbeid genereert en die toevalt aan de eigenaren van de bedrijven (lees de kapitalisten). Daarom begrijp ik de hedendaagse discussie in de SP niet. Wat is er op tegen om ons (de sociale beweging) erfgenamen te laten zijn van theorieën die nog goed bruikbaar zijn. Jongeren hebben de toekomst wordt telkens gezegd. In de SP lijkt daar nu een vloek op te rusten. Je zou nieuwe, of voor mijn part oude, ideën moeten koesteren en met elkaar in gesprek gaan in plaats van vechtend over de straat rollen. Hoe was het ook al weer: "Die Revolution est alle Seelen auf, opgetekend door Bertold Brecht. Jammer voor al die mensen die voor de SP hun schoenzolen hebben versleten. En ik kan het weten.

4 Reacties
OlavM
OlavM7 nov. 2021 - 0:08

Velen die hooguit een slechts oppervlakkige kennis hebben van het marxisme -beter uitgedrukt: dialectisch en historisch materialisme- beweren dat het om "verouderde (want 19e eeuwse) theorieën" zou gaan, en daarom niet van toepassing in de huidige samenleving. Het kernpunt is echter, dat het gaat om een wereldbeschouwing (het materialisme) en een analyse- of onderzoeksmethode (de dialectiek) die nog steeds toepasbaar zijn in de huidige fase van de kapitalistische productiewijze. Uiteraard moeten in nieuwe analyses en onderzoeken ook de (hier en daar in belangrijke mate) veranderde sociaal-economische omstandigheden betrokken worden. Want juist een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk is een wezenskenmerk van het marxisme. Ik denk dat de door de SP-leiding vermaledijde jongere garde dit goed begrijpt.

Eid
Eid7 nov. 2021 - 9:37

@Olav De vraag of her theoretisch of praktisch is, is niet het kernpunt. De vraag is of uberhaupt het idee van 'iedereen evenveel' aansluit bij de menselijke natuur. En die appeteit is, afgezien van een klein groepje, nog nergens gebleken, of men maakt er na verloop van tijd toch weer misbruik van.

Mark Huysman
Mark Huysman7 nov. 2021 - 10:46

[De vraag is of uberhaupt het idee van ‘iedereen evenveel’ aansluit bij de menselijke natuur.] Dat is natuurlijk wat het marxisme stelt, ‘iedereen evenveel’. Zoals M&E stellen gaat het om een samenleving waaraan iedereen bijdraagt naar zijn mogelijkheden en iedereen neemt naar zijn behoeften. Dat kan enkel als de productiemiddelen gesocialiseerd zijn en als het verschil in klassen opgeheven is. De vraag of dat aansluit bij de menselijke natuur is een beetje onzin. In de menselijke natuur kom je allerlei (tegenstrijdige) gedragingen en impulsen tegen. Egoïsme tegenover altruïsme en concurrentiedrang tegenover solidariteit. Het is maar net welke neigingen maatschappelijk gestimuleerd worden. In een maatschappij waarin concurrentiedrang weinig meer oplevert ligt het voor de hand dat die neiging minder de boventoon zal voeren dan in de huidige kapitalistische maatschappij.

Mark Huysman
Mark Huysman7 nov. 2021 - 10:47

Eerste zin moet zijn: Dat is natuurlijk *niet* wat het marxisme stelt

Mark Huysman
Mark Huysman6 nov. 2021 - 15:31

Heel goed dat De Kleijn zich uitspreekt tegen de royementen. Wat ik ik me wel afvraag is wat hij bedoelt met dat “we veel verder moeten gaan in de richting van een (1) linkse partij die iedereen verenigd die linkse systeem veranderingen voorstaat, en dan gaat het ook over PvdA en GroenLinks (leden)”. Bedoelt hij met “linkse systeem veranderingen” een verandering in socialistische richting of wil hij het kapitalisme laten voortbestaan? Als dat eerste het geval is dan vraag ik me af hoe hij daar de PvdA en GroenLinks(leden) bij wil betrekken. En als hij het tweede bedoelt dan vraag ik me af hoe hij de sociale rechtvaardigheid, klimaatbeleid, de ongelijke verhoudingen in de wereld denkt aan te pakken. Is dat mogelijk binnen een (hervormd) kapitalistisch systeem? Ook ben ik wel benieuwd op welke onderdelen hij het oneens is met wat er gezegd wordt op het Marxistisch Forum. Zoals hij zelf zegt is inhoudelijke discussie van groot belang om verder te komen binnen links. Dus het zou wel goed zijn als hij zich inhoudelijk wat duidelijker uitspreekt.

4 Reacties
Erik Geven2
Erik Geven26 nov. 2021 - 18:42

Maar, waarom richten die mensen dan niet zelf een eigen partij op? Zoals de heren van DENK dat destijds gedaan hebben?

Mark Huysman
Mark Huysman6 nov. 2021 - 23:45

Want er is nog niet genoeg versnippering?

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland7 nov. 2021 - 8:46

De SP is sinds kort voorstander van de NAVO en beweren zelfs dat deze oorlogsorganisatie democratie brengt - dan weet je dus dat de SP gewoon een flinke ruk naar rechts heeft gemaakt . En @Erik Geven Daar zijn inderdaad plannen voor - ik las al een conceptprogramma - dus wie weet kunnen we straks stemmen op een partij die niet debiel is .

SocialerVerder
SocialerVerder9 nov. 2021 - 10:53

Nog steeds actueel als je het mij vraagt. we moeten de weg vooruit weer vinden. https://tatlinstoren.wordpress.com/2013/05/30/wat-is-er-mis-met-nederlands-links/

NietLinksNietRechts
NietLinksNietRechts6 nov. 2021 - 15:14

Links is tegenwoordig alleen maar ruzie maken en elkaar voor rechts en racist uitmaken uit onmacht en wanhoop. En dat blijft maar aanmodderen tot er een nieuwe Pim Fortuyn opstaat die heel rechts naar zich toetrekt, en de gematigde linkse kiezers die niets zien in Europa en die vragen stellen bij het asielgebeuren ook voor zich weet te winnen. Als het kantelt komt het evenwicht van voor de strijd der egootjes van nu nooit meer terug.

3 Reacties
Martinel
Martinel6 nov. 2021 - 17:05

Links alleen maar ruzie maken? Vergeet u FvD , Ja21 en welke rechtse partij dan ook? Het hele land maakt ruzie van mens tot mens alles dankzij Rutte die zijn stemmetjes niet wil kwijtraken aan extreem rechts. Dus mensen opzetten tegen andere mensen. Kom op Rutte is het grote probleem in dit land. De pleur-ops, de groepen tegen groepen opzetten. Begon erge vormen aan te nemen tijdens Rutte I met gedoog PVV en ene Verhagen. Heeft zich uitgebreid. Naar iedereen. Gezonden tegen zieken en het opzetten van elkaar tegen elkaar . Rutte is een meester in manipulatief gestoord gedrag. Die man moet worden opgenomen. En met hem al die 'constructieve' partijen in 'landsbelang'. Het is slechts partijbelang wat de klok slaat. Zie de stemmingen na debatten.

Erik Geven2
Erik Geven26 nov. 2021 - 18:34

@Martinel 'Kom op Rutte is het grote probleem in dit land.' Als dat werkelijk zo zou zijn had de VVD de verkiezingen niet gewonnen..

NietLinksNietRechts
NietLinksNietRechts6 nov. 2021 - 19:53

Martinel, ik heb het niet over rechts, ik heb het over links. Wat jij doet is precies het probleem van links, alles is de schuld van rechts, bla bla, en dat begint op te vallen omdat links geen goed alternatief biedt en wanhopig alles en iedereen voor fascist en racist uit staat te maken. Ik stem op de partij voor de dieren omdat ik daar nog iets van idealen vind en toch wil stemmen. Waarom wordt je bij kritiek op links altijd gezien als een soort afvallige, een nestvervuiler, van een soort van conservatief geloof. Meteen ben je outcast en zul je wel bij de "ongelovigen" horen en moet je verbannen worden, liefst nog erger.

Hoi3
Hoi36 nov. 2021 - 15:11

''Voor nu ben ik weinig optimistisch, maar er zijn wel lichtpunten. In de grote steden is het verzet tegen het monomane beleid van de SP-leiding groot.'' Ook in de SP lopen de meningen weleens uiteen van van extreemlinks naar extreem ''progressief'' rechts. Gelukkig is er dan dus nog steeds de SP-leiding die koers houdt op wat leden democratisch hebben besloten. Een linkse koers. Niet extreem links, niet extreem ''progressief'' rechts. Gewoon links dus. Ongetwijfeld tegen het zere been van extremisten maar daar kun je als SP leiding uiteraard geen gehoor aangeven. Ook al hebben extremistische minderheden de wind mee in deze populistische tijden en weten ze menig dispuut te winnen. Nu duidelijk is dat extreem links niet thuishoort in de linkse SP rest nog de vraag hoe krijg je als linkse partij de extreem rechtse SPers onder controle. Die als minderheid op zeer hoge toon verdeeldheid blijven zaaien in hun media met hun eis dat beslist gefuseerd moet worden met ''progressief'' rechtse partijen.

2 Reacties
Jozias2
Jozias26 nov. 2021 - 17:25

Als afwijkende meningen niet zijn toegestaan dan is het niet zo moeilijk om tot een democratisch besluit te komen.

Hoi3
Hoi36 nov. 2021 - 19:29

Hoe kom je erbij Jozias dat afwijkende meningen niet zijn toegestaan? Het punt is dat lieden met een minderheidsstandpunt zich in deze tijd waar activisten maar al te vaak de dienst uitmaken niet willen neerleggen bij besluiten van de meerderheid. Extremisten eisen in het geval van de SP dan dat de SP een extreem linkse partij wordt dan wel een extreem ''progressief'' rechtse partij. Mooi dat de linkse SP de oren niet laat hangen naar extremisten. Niet naar links en niet naar rechts. Kom daar nog eens om bij populisten tegenwoordig.

Martinel
Martinel6 nov. 2021 - 15:07

De SP in de Tweede Kamer is afgegleden tot een bijna gedoog partij van Rutte..., daarom na jarenlang lidmaatschap, die ik 4 jaar geleden heb opgezegd gaat mijn stem niet meer naar de SP. Er zijn nog slechts 2 echt linkse partijen. Denk en Bij1, vorige keren gestemd op PvdD, maar ook die partij, hoewel geweldige bijdragen van hun fractie tijdens de debatten, niet meer mijn voorkeur op dit moment. Ooit al gezegd dat mevr. Marijnissen het aardig doet hoor (althans de laatste maanden) , maar Sadet Karabulut was toch een betere keuze geweest. De SP slaat echt geen deuk in een pakje boter meer. Plaatsvervangende schaamte is mijn deel geworden. En ik kijk veel debatten, zie de stemmingsuitslagen... Als de SP op dezelfde voet doorgaat blijft er weinig van de partij over. En dan die conflicten....laat ajb die jongeren hun gang gaan, ga in gesprek ipv royeren, zij zien misschien veel beter hoe de top naar het neoliberalisme neigt. Ik zie het iig wel.

4 Reacties
gimli55
gimli556 nov. 2021 - 16:05

Met je eens, Martinel. Het lijkt wel alsof ze het confrontatie model hebben geadopteerd om iedereen weer onder het gareel te krijgen. Dat was voor mij de reden als actief lid, in het verleden zelfs gemeenteraadslid geweest, afscheid te nemen van de dwingelandij richting andersdenkende jongeren. In dat opzicht geen verschil met het neoliberale systeem van TINA, ze bieden geen alternatief meer en missen ook een perspectief voor een andere keuze. Er zijn en blijven individuele strijders voor de rechtvaardige samenleving, maar de standpunten van de partij drijft af naar woke en verkeerd beleid. De ruimte voor afwijkende ideeën die in iedere partij nestelen en ruimte geeft aan andersdenkenden verdwijnt. Alle neuzen dezelfde kant op, vergelijkbaar met het huidige onverdraagzame politieke klimaat (no pun intended). Onzichtbaar op de echt belangrijke onderwerpen en dat is helaas de realiteit. Ze kunnen geen keuze maken tussen oppositie en meeregeren, en daarom moeten alle dissidenten eerst vertrekken.

Jozias2
Jozias26 nov. 2021 - 17:27

Denk en bij1 dat zijn 4 zetels. Dus de 146 anderen zijn rechts? Als je maar extreem links genoeg bent dan is kennelijk iedereen rechts.

michellekepen
michellekepen6 nov. 2021 - 22:44

Martinel, Met droge ogen beweren: "...gaat mijn stem niet meer naar de SP. Er zijn nog slechts 2 echt linkse partijen. Denk en Bij1, vorige keren gestemd op PvdD....". DENK als echt linkse partij durven weg te zetten. Gebaseerd op? Het gegeven dat Sylvana ooit bij Bij1 zat? Of het gegeven dat 70% van de Turkse stemmers in NL, op Erdogan hebben gestemd? Of toch het gegeven* dat driekwart van de Denk-kiezers het goed vindt dat de partij achter de Turkse president staat? Of misschien toch omdat de 'Grijze Wolven' zich tegenwoordig aardig op hun gemak voelen bij zowel Erdogan als bij Denk....? (*bron: Ipsos- Nieuwsuur, 24 februari 2021, 'Tweede kamerverkiezingen 2021') Maar wellicht heb jij nog veel sterkere argumenten?

Erik Geven2
Erik Geven27 nov. 2021 - 11:26

@Michel 'DENK als echt linkse partij durven weg te zetten.' Toch mooi om te zien hoe sommige mensen redeneren.. die zien DENK als 'links' omdat het een partij is waar voornamelijk allochtonen op stemmen. En allochtonen zijn schijnbaar automatisch 'links'.

agnar123
agnar1236 nov. 2021 - 14:53

Linkse samenwerking? Links bestaat tegenwoordig uit twee groepen: 1. Mensen die immigratie willen stoppen of sterk willen verminderen. 2. Asiel-zoeker-knuffelaars, die iedereen hierheen willen halen. Volgens de leden van groep 2 zijn de leden van groep 1 'fascisten'. Een behoorlijke dialoog is al 30 jaar volkomen onmogelijk. Gevolg: De helft van links zit nu bij de PVV. Als Wilders niet zulke extreme standpunten had ingenomen, zou samenwerking tussen oud-links en de PVV mogelijk zijn. Nu lijkt dat uitgesloten. Gevolg: CDA en VVD blijven stevig aan de macht totdat de samenleving zodanig is verziekt, dat er een revolutie of burgeroorlog uitbreekt. Ik hoop, dat ik ongelijk heb. Maar ik zie echt geen ruimte voor een betere politiek in de komende jaren.

9 Reacties
NietLinksNietRechts
NietLinksNietRechts6 nov. 2021 - 15:14

Goede analyse

DaanOuwens
DaanOuwens6 nov. 2021 - 15:36

@ agnar123 Jij schrijft: 2. Asiel-zoeker-knuffelaars, die iedereen hierheen willen halen. Die groep bestaat niet. En: Als Wilders niet zulke extreme standpunten had ingenomen, zou samenwerking tussen oud-links en de PVV mogelijk zijn. Blijkbaar zie jij jezelf als oud links. Oud links hoeft niet samen te werken met de PVV oud links is de PVV. Het programma van de PVV is nationalistisch en pro witte arbeider. En die combinatie heeft al eerder tot enige problemen geleid.

gimli55
gimli556 nov. 2021 - 16:06

Thanks Agnar123

Minoes&tuin
Minoes&tuin6 nov. 2021 - 17:29

Zodra de SP ertoe zou neigen richting Wilders op te gaan, ben ik er meteen weg als kiezer. Als lid ben ik eerder al opgestapt, dat had meerdere redenen overigens, ook bezuiniging maar ook dat ik gevoelsmatig liever onafhankelijk keizer bleef. Ik begrijp je analyse ook helemaal niet. De analyses bij verkiezingen hier en elders, idem dito. Dat zowat de hele meute SP kiezers naar de PVV zou zijn gegaan, was ook niet juist. Sommige kiezers heb ik begrepen, maar ook vaak en niet minder van andere partijen. Kiezers laten zich soms gemakkelijk wat wijsmaken en gaan dan af op wat Wilders zegt over zorg, sociale voorzieningen etc..maar dan nog. Als je Wilders stemt hoor je niet bij de SP, Die verspreidt wel meer leugens. Wilders stemt altijd rechts. Veel kiezers letten daar niet op, weten dat niet eens. Overigens alleen zijn uitspraken over 'buitenlanders' al die zijn zo rechts, om er nooit op te moeten willen stemmen. Je zou eens een beetje meer moeten nuanceren.

Minoes&tuin
Minoes&tuin6 nov. 2021 - 17:29

keizer=kiezer

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland7 nov. 2021 - 8:50

Nou Minoes , ik zou snel de biezen pakken https://pbs.twimg.com/media/FCsr_kgXoAgIkzh?format=jpg&name=large

Mark Huysman
Mark Huysman7 nov. 2021 - 10:27

[Links bestaat tegenwoordig uit twee groepen: 1. Mensen die immigratie willen stoppen of sterk willen verminderen. 2. Asiel-zoeker-knuffelaars, die iedereen hierheen willen halen.] Als je een obsessie hebt met asielzoekers dan lijkt dat misschien zo. Maar in werkelijkheid bestaan de linkse kiezers uit mensen met tig verschillende opvattingen over tig verschillende onderwerpen. En die opvattingen zijn geen statisch gegeven maar die veranderen onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen, de media, de opstelling van politieke partijen, etc. En hetzelfde geldt voor stemmers op rechtse partijen. De kwestie is dat links moet proberen zoveel mogelijk mensen te overtuigen van een links beleid. Dan kun je nog een discussie hebben over wat links beleid is maar een aantal peilers daarvan zijn natuurlijk altijd geweest: betere positie werkenden tegenover kapitaal, meer belasting voor de rijken en het kapitaal dan voor de armen en werkenden, goede betaalbare sociale huur, goede sociale voorzieningen, toegankelijke gezondheidszorg, internationale solidariteit. Daar komt nu natuurlijk de strijd tegen klimaatverandering bij en iedereen weet dat ook dat een strijd is tegen de macht van het grote kapitaal om ongebreideld te kunnen produceren. Het probleem is dat partijen die als links gezien werden op zeker moment de agenda van rechts zijn gaan uitvoeren. Dan denk ik natuurlijk vooral aan de PvdA in Rutte2 maar ook daarvoor in Paars. Kok had het niet voor niks over het ‘afschudden van de ideologische veren’. Daardoor zijn veel mensen de weg kwijtgeraakt en zijn ze gevoelig geworden voor extreemrechts of denken ze dat het allemaal om de asielkwestie draait en dat als er maar minder asielzoekers zouden zijn dat het dan allemaal weer okidoki wordt in dit land.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland7 nov. 2021 - 14:00

Als ze zo pro witte arbeider waren waarom stemmen ze dan altijd tegen het belang van alle arbeiders en voor de rijke uitbuiters?

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 nov. 2021 - 11:43

Griezel in post gezellig Nederland Ik zou niet weten waarom. Bij onwetendheid moet je mensen bewust maken. Ik zeg ook niet geen kiezers. Deze mededeling doet dus niets af aan wat ik zeg, ook niet over de SP. Overigens wil zeggen dat je wil regeren niet zeggen dat je gaat regeren. Je kunt het gewoon zeggen in de wetenschap dat daar toch niet gebeurt. Het eerste waar andere paratijen immers mee afkomen is zeggen dat de SP toch nooi gaat regeren en je sten dus een verloren stem is. Weet je, het is zo lang als het breed is. Je doet het nooit goed. Dat de PvdA nu ineens met Rutte wilde regeren en GL, daar hoor je niemand over. Dan is het; Die nemen hun verantwoordelijkheid. Weet je, het is zo lang als het breed is. Je doet het nooit goed.

DaanOuwens
DaanOuwens6 nov. 2021 - 14:43

De SP is de partij van mensen zoals Bert de Vries hier. Zuiver in de leer en nooit te beroerd om desnoods een partijgenoot uit te schakelen. De Kleijn kent dat soort SP-rituelen uit eigen ervaring hij is een paar jaar geleden zelf op dezelfde manier terzijde geschoven. Het gaat niet om macht, of banen, of visie binnen de SP het gaat om de vraag of iemand nog wel zuiver genoeg in de leer is. Dat is kenmerkend voor de SP. Op zich jammer want er lopen soms best intelligente sympathieke mensen rond binnen die club. Helaas is dat niet de meerderheid. De dogmatici bepalen de koers, dus ik denk dat de relevantie van de SP steeds minder zal worden. Ik vond sowieso al dat de PvdA en GroenLinks ver uit de buurt moeten blijven van de SP. Die noodzaak wordt alleen maar groter.

MichelB2
MichelB26 nov. 2021 - 14:33

De SP heeft reden tot bestaan bij een links-radicale, marxistisch/communistische koers. Er is al genoeg gematigd links en te veel rechts in het NL politiek spectrum ⁉️

Ferdi Rombach
Ferdi Rombach6 nov. 2021 - 14:14

De crisis in de SP speelt geen enkele rol en interesseert geen enkel weldenkend mens of dier. Het gaat immers over niets. Een stel mieren emmert wat en een groot wiel van maar één kar uit de karavaan rolt er gedachteloos overheen. Verderop blaft een hond. Ik heb echt geen geduld meer voor die bullshit. Elk artikel op deze site zou het over dat die ene olifant in de kamer moeten hebben en dat is de klimaatverandering. Ik voel nog steeds geen enkele urgentie wat dat betreft. In mijn dorp hangt gewoon weer de kerstverlichting zinloos fossiele energie te verbranden, maanden voor die achterlijke consumentenorgie überhaupt loos gaat. Elke kantonnier van de gemeente hanteert vuile luide tweetaktmotors in die verschrikkelijke bladblazers, trimmers, maaiers en wat niet, terwijl batterijgedreven gereedschap beschikbaar is. Urgentie mensen, hallo! Iemand thuis?

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin6 nov. 2021 - 17:34

Voor 2 vierkante meter kopen ze een grasmaaier, liefst elektrisch, het moet niet gekker worden. Dat kan gewoon met een handmaaier. Nog gezond ook.

Minoes&tuin
Minoes&tuin6 nov. 2021 - 17:35

Je bent overigens hogedrukreinigers nog vergeten.

Gerygrr
Gerygrr6 nov. 2021 - 14:13

Het is de Socialistische Partij waar ik lid van werd. De overstap van de PvdA maakte ik vanwege het verraad van Samson. De SP mag best een marxistische stroming kennen, maar deze mag de partij niet overnemen. Groot en breed gedragen socialisme heeft alleen nog een kans als de tot inkeer gekomen PvdA en Groen Links zich verenigen en de SP zich daar bij aansluit.

Bert de Vries
Bert de Vries6 nov. 2021 - 14:02

De SP is de enige partij die zich nog links mag noemen. Maar links is een besmette kwalificatie. Met name dankzij neoliberale propaganda waarbij links en communisme op één hoop worden geveegd. Overigens is de SP bestuurlijk in de wurggreep gekomen van de bv Marijnissen, waardoor nogal wat prominenten de partij hebben verlaten. Het is de vraag of de SP zich kan bevrijden uit de modderpoel waarin het is beland, door eigen toedoen en door effectieve bestrijding.

3 Reacties
Division Bell
Division Bell6 nov. 2021 - 15:11

"Met name dankzij neoliberale propaganda waarbij links en communisme op één hoop worden geveegd." De SP doet hier juist haar best om niet geassocieerd te worden met het communisme door aanhangers van dit gedachtegoed te verwijderen. Doen ze dat niet dan worden ze een tweede FvD, maar dan met een andere foute ideologie uit het verleden als voorbeeld. Alhoewel verleden, Noord Korea, China en andere communistische landen zijn nog steeds geen lichtend voorbeeld van een politiek die in Nederland navolging verdient.

Eid
Eid6 nov. 2021 - 16:01

@Bert De bekende taktiek: Het is de buitenwereld. Nou, gelet de keuzes die links NL maakt in haar prioriteiten, hebben ze rechts niet nodig om te marginaliseren. Helaas is ook een partij als de SP niet bij machte de gewone NLder te binden, ondanks Rutte. Maar als je de defensie visie van Jasper van Dijk leest weet je weer direct waarom.

ManekiNeko
ManekiNeko7 nov. 2021 - 17:33

@Eid 6 november 2021 at 17:01 @Bert Helaas is ook een partij als de SP niet bij machte de gewone NLder te binden, De gewone Nederlander bestaat al decennia niet meer.