Joop

De censuur van de wetenschap door het CPB

  •  
27-11-2012
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Klaarblijkelijk zijn Nederlanders niet in staat te begrijpen wat vrijheid van wetenschappelijk denken betekent
Geachte minister Henk Kamp,
Gaarne feliciteer ik u met uw benoeming tot minister van Economische Zaken per 5 november 2012. Onder uw verantwoordelijkheid valt nu ook het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB is op enige afstand van de politiek geplaatst maar als minister blijft u politiek aanspreekbaar over het functioneren daarvan.
Ik protesteer tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB. De censuur begon in 1989 maar is steeds actueel gebleven, en met de huidige economische crisis anno 2012 hoogst actueel. De kwestie is anno 2012 niet alleen relevant voor mij en de analyse die ik voor het wetenschappelijk forum wil presenteren, en waarvoor het nodig is dat ik op het CPB wordt teruggeplaatst om de analyse door te rekenen en de publicatiegang af te maken, maar ook voor u, niet alleen als verantwoordelijk minister, maar ook inhoudelijk, omdat die analyse ook voor de huidige economische crisis van belang is.
Ik ben econometrist en werkte in 1982-1991 als wetenschappelijk medewerker bij het Centraal Planbureau. Ik presenteerde een nieuwe analyse in november 1989 en de directie houdt sindsdien bespreking en publicatiegang tegen. Vervolgens pleegde de directie machtsmisbruik, met een onheus ontslag in 1991. De economische ontwikkelingen sinds 1989 hebben mijn analyse voortdurend bevestigd. Ook de crisis bevestigt mijn analyse, terwijl de standaard aanpak op het CPB door de economische crisis ontkracht is. Mijn analyse biedt ook nieuwe mogelijkheden om de crisis aan te pakken. Maar ook anno 2012 weigert de directie na te gaan of de huidige crisis geen bevestiging van mijn analyse kan zijn.
De ambtenarenrechter heeft de censuur en dit machtsmisbruik toegestaan, maar de rechter gaat ervan uit dat men het bevoegde gezag kan volgen, zodat de rechter dus geen onafhankelijke controle met wetenschappelijke normen pleegt. Juristen van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben mij niet in bescherming genomen tegen de verkeerde voorstelling van zaken door de directie, maar zij hebben deze verkeerde voorstelling juist bevorderd. De juristen stellen de zaak voor als een arbeidsconflict terwijl de werkelijke situatie is dat ik als wetenschapper een nieuwe analyse presenteer. De situatie toont vooral dat de wettelijke bescherming voor een wetenschapper in rijksdienst onvoldoende is.
Anno 2012 duren censuur en machtsmisbruik voort, nu dus ook onder uw politieke verantwoordelijkheid. Mijn protest geldt onverminderd. Klaarblijkelijk zijn Nederlanders niet in staat te begrijpen wat vrijheid van wetenschappelijk denken betekent. De smetvrees voor de ontslagen medewerker is blijkbaar gigantisch groot. We zien ook de KNAW falen. Zelfs bij de huidige omvangrijke economische crisis hechten Nederlanders eerder geloof aan de autoriteit van een CPB-directie die censuur pleegt en die blijft adviseren met gebruik van falende economische model,len en negeren zij de ontslagen wetenschapper met de juiste wetenschappelijke attitude en de juiste economische analyse. Wegens het falen van de hoogleraren economie in Nederland adviseer ik tot hun collectief ontslag. Wegens het gebrek aan respect voor de wetenschap en het machtsmisbruik in het overheidsbeleid adviseer ik tot een nationale staking, en hopelijk zien mensen hoe zij slachtoffer worden van beleid dat is gebaseerd op zulk machtsmisbruik. Mijn advies aan de internationale gemeenschap is Nederland te boycotten totdat de censuur van de wetenschap is opgelost.
Laat ik een paar punten uit die analyse schetsen. Voor de onderbouwing verwijs ik deels naar de publicaties die ik zelf reeds heb kunnen afronden en deels naar wat gepubliceerd kan worden wanneer ik op het CPB ben teruggeplaatst en de censuur is opgeheven:
(1) In mijn analyse kan de BTW beter 1% zijn, met compensatie via de inkomenstenbelasting. Hoge marginale tarieven hoeven geen probleem te zijn wanneer wordt gekeken naar het dynamische marginale tarief. Standaard CPB-analyses staren zich blind op het statische tarief.
(2) Momenteel zijn de werkgeverslasten op minimumloon 22699 euro per jaar. Netto houdt de minimumloner daar 14806 van over. Het verschil van 7893 euro (bijna 35%) is aan belastingen en premies, waarbij nog geen rekening is gehouden met de BTW. Dit verschil van 7893 euro vormt voor het traject beneden het minimumloon een “belastingvacuum”, van lasten die op papier geheven worden maar die feitelijk niet geïnd worden omdat velen in dat traject werkloos zijn. Dit belastingvacuum kan gratis worden opgeheven, zodat mensen voor bruto = netto kunnen gaan werken.
(3) Door het beleid van loonmatiging is er al dertig jaar een exportoverschot. Duitsland is dat beleid gaan navolgen. De overschotten van de Noord-Europese landen zijn echter de tekorten van de Zuid-Europese landen. Het Noorden leent aan het Zuiden om de eigen exporten mogelijk te maken. Maar consumptieve bestedingen in het Zuiden leiden niet tot toename van de concurrentiekracht aldaar, zodat het perspectief op terugbetaling klein is. Wanneer bovenstaande problemen bij de belastingen zijn aangepakt kan men anders kijken naar de loonmatiging.
(4) Het beleidskader in onze democratie wordt gevormd door het model van Montesquieu van de Trias Politica van Wetgevende, Uitvoerende en Gerechtelijke Machten. In bestaat daarin nog teveel ruimte voor beleidsmakers en hun adviseurs tot manipulatie van de informatie. In de advisering met name door het Centraal Planbureau is er onvoldoende bescherming van wetenschappelijk inzicht. Mijn advies is derhalve een grondwetsherziening met de creatie van een Economisch Hof op wetenschappelijke grondslag en als een gelijkwaardige Macht naast de andere drie Machten van de Democratie. Overdracht van soevereiniteit van landen aan de EU is minder noodzakelijk wanneer ieder land zijn eigen Economisch Hof heeft.
Als verantwoordelijk minister kunt u niet oordelen over de wetenschappelijke status van deze adviezen. Mijn analyse is gebaseerd op econometrisch onderzoek waarover alleen wetenschappelijke collegae een oordeel kunnen vellen. Het gaat hierbij niet alleen om collegae bij het CPB maar ook internationaal, ook al zal de coördinatie bij het CPB – of een Economisch Hof – moeten blijven plaatsvinden. Een deel van de analyse heb ik inmiddels kunnen publiceren, een deel is nog onder censuur door de directie van het CPB. Om de analyse voor de vakgenoten zowel binnen het CPB als daarbuiten beschikbaar te krijgen moet ik de publicatie aldaar ongestoord kunnen afmaken.
Als verantwoordelijk minister zou u de directie op non-actief kunnen stellen en een zaakwaarnemer benoemen, en mij kunnen herplaatsen om de analyse en publicatiegang af te ronden. Wellicht geeft dat gedurende korte tijd enige discussie maar het lijkt me dat mensen vrij snel kunnen doorkrijgen wat de analyse betekent, waarna men opgelucht kan constateren hoeveel er gewonnen is. Het zou mooi zijn wanneer visitatiecommissies van internationale wetenschappers die het CPB beoordelen ook eens met mij zouden spreken en naar de zaak zouden kijken, zonder dat zij ervan uit gaan dat het een oude zaak zou zijn en dat er in 2012 geen crisis is waarvoor die analyse relevant is. Uiteindelijk lijkt het me dat een parlementaire enquête zou kunnen leiden tot meer duurzame inzichten, en u zou deze aanbeveling kunnen overnemen en doorgeleiden aan het parlement, zoals mijn oorspronkelijk advies in 1990 ook reeds luidde.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (18)

eeweew
eeweew27 nov. 2012 - 11:29

Waarom heeft het CPB hier de rechten over dan? En hoe faalt de KNAW?

dino_radja
dino_radja27 nov. 2012 - 11:29

economie op gelijke hoogte met rechtspraak? dan ben je wel heel erg van de pot gerukt. uiteraard moeten wetten hoger staan dan economie.

opmerker
opmerker27 nov. 2012 - 11:29

Hoe ver en hoe diep is uw theorie door onafhangkelijke collega's bestudeerd? Als dat niet is gedaan, dan is het logisch dat de minister zo,n studie faciliteert.

Rode druppel
Rode druppel27 nov. 2012 - 11:29

Los ervan dat uw ontslag al dan niet terecht was, zou ik toch meer van uw analyse willen weten. Veranderd u de aannames in de berekeningen ? Ik ben zeer geinteresseerd in uw analyse van de crisis.

JanB2
JanB227 nov. 2012 - 11:29

Ik neem aan dat de heer Cool gevloekt heeft in de neoliberale kerk (feitelijk een enge sekte). En dat mag niet in Nederland, op straffe van een Berufsverbot.

JoopSchouten
JoopSchouten27 nov. 2012 - 11:29

Ik vind het onacceptabel dat jou wordt verboden je bevindingen te publiceren Thomas. Het CPB is in mijn ogen sowieso gecorrumpeerd door dogmatisch denken. Ik zou daarom heel graag willen weten wat jij ons kan vertellen over de Saffier II computermodellen. Alles heeft uiteraard met belanghebbenden (dus geld) te maken. De macht van politici, dogmatici en bedrijfsleven reikt ongezond ver. Hoezo 'vrijheid' ?

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman27 nov. 2012 - 11:29

De voorgestelde maatregelen klinken perfect om de werkeloosheid terug te dringen en de economie (niet alleen bij ons maar ook in de landen in het zuiden) weer op gang te brengen. Zo'n analyse hoort gepubliceerd te kunnen worden: het CPB hoort geen politieke stellingname te betrekken. Dat het CPB dat *wel* doet, is langzamerhand toch wel bekend aan het raken, en wordt hiermee nogmaals bevestigd.

jelius
jelius27 nov. 2012 - 11:29

" De overschotten van de Noord-Europese landen zijn echter de tekorten van de Zuid-Europese landen. Het Noorden leent aan het Zuiden om de eigen exporten mogelijk te maken. Maar consumptieve bestedingen in het Zuiden leiden niet tot toename van de concurrentiekracht aldaar, zodat het perspectief op terugbetaling klein is." Een waarheid als een koe. Ik schreef dan ook al lang geleden dat het beter was geweest de betreffende export producten in zee te gooien, dan was duidelijker geweest waar we mee bezig waren. We zijn nu zelf onze eigen export aan het betalen. Wat betreft de onafhankelijheid van instituten met één klant, dat valt in het algemeen tegen. En sinds de CPB directeur, ik meen afgelopen zondag, bij Buitenhof niet zei dat de euro een grote vergissing is, weet ik hoe onafhankelijk het CPB is. Brussel had natuurlijk op z'n kop gestaan als deze man dat wel had gezegd. Wiens brood men eet, diens taal men spreekt. In de grote boze wereld gaat het anders toe dan op de zondagschool wordt geleerd. Voor wie wil lezen welke vergissing de euro is, google Robert Bootle. Bootle werkt in UK, daar kan zoiets wel worden gezegd.

cormol
cormol27 nov. 2012 - 11:29

Door het beleid van loonmatiging is er al dertig jaar een exportoverschot. Duitsland is dat beleid gaan navolgen. Ik dacht dat Duitsland voorop liep en Nederland gewoon de Europese trend volgde. Gevolg de Duitse lonen groeien de afgelopen jaren zo'n 17% minder: het deutsches lohndumping Wunder. http://tinyurl.com/bo275vd http://tinyurl.com/86e9qdm

Bakoe
Bakoe27 nov. 2012 - 11:29

Beste Thomas, Heb je website of blog met je bevindingen en inzichten. Ik zou graag wat meer van je lezen.

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman27 nov. 2012 - 11:29

Zijn boekje Werkeloosheid en armoede, een oplossing die werkt, is on-line te vinden: thomascool.eu/SvHG/Hulst/WerkloosheidEnArmoede.pdf

Hjalmar Hoort
Hjalmar Hoort27 nov. 2012 - 11:29

Ok.... Dus u wilt uw baan terug. U wilt dat de economen van het CPB ontslagen worden. De Directie moet op non-actief. De internationale gemeenschap moet NL boyvcotten NL moet een economisch hof bouwen met zelfde macht als trias politica En het ambtenarenrecht zou ook nog een veeg uit de pan moeten krijgen.

1 Reactie
Bakoe
Bakoe27 nov. 2012 - 11:29

Misschien zou je je eens kunnen inlezen. Thomas Cool houd dus vanaf 1990 een pleidooi voor verlaging van loonkosten op in het lagere segment, om zo de werkeloosheid te bestrijden. Zonder dat zoiets voor een groter financieringstekort zorgt. Op dit moment heel actueel. Deze visie is door het CPB gedeeltijlijk onder de pet gehouden, en het is zeer kwalijk dat een adviserend instituut aan tunnelvisie doet, terwijl iedere wijsneus hier tijdens de verkiezingen met de cijfers van het CPB staat te zwaaien, alsof hij/zij het grote boek van de waarheid heeft gevonden.

Zodiac2
Zodiac227 nov. 2012 - 11:29

Geachte heer Cool, Als uw beweringen waar zijn, dan is dit uitermate schokkend te noemen. Ik ben ook zeer benieuwd naar uw antwoord waarom dit verhaal nu pas haar weg vindt naar de buitenwereld. Heeft u destijds de media niet geattendeerd op dit relaas? Zo ja, wat zijn uw ervaringen? Zo niet,waarom niet? Het zou mij niet verbazen als uw antwoord een volmondig ja is. Wat mij ten aanzien van het CPB wel enorm heeft verbaasd, is de medewerking die is verleend aan doorrekening van partijprogramma's tijdens de laatste verkiezingen. Uiteraard niet het gegeven dat men deze doorrekend, maar het feit dat alleen die plannen worden doorgerekend die politieke partijen welgevallig zijn. Dit geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid en zet kiezers op het verkeerde been. Het past mijn inziens ook niet binnen de basisprincipes van een onafhankelijk onderzoeksinstituut, zoals het CPB pretendeert te zijn. Uw verhaal is overigens van een hele andere dimensie, maar in zoverre gelijk, omdat in uw opinie ook een schijnrealiteit in stand wordt gehouden. Helaas ten koste van u!

1 Reactie
ThomasCoolColignatus
ThomasCoolColignatus27 nov. 2012 - 11:29

@George: Het is mij een raadsel waarom de journalistiek er geen aandacht aan besteedt. Het enige dat ik kan verzinnen is: (a) Mijn analyse is nieuw, zodat niet alleen hoogleraren economie als journalisten economie eerst moeten gaan studeren voordat zij er zicht op krijgen. (b) Er is het odium van de ontslagen medewerker. Ten aanzien van de hoogleraren kan ik als econoom wel het advies geven op grond van de wetenschappelijke ethiek dat zij falen en zijn te ontslaan. Ten aanzien van de journalisten gelden mogelijk andere normen. Zie eventueel hier: http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Pers/FalenVanDeMedia.html

ThomasCoolColignatus
ThomasCoolColignatus27 nov. 2012 - 11:29

@Joop Schouten: Ik houd alleen vast aan de wetenschappelijke ethiek. Ik kan geen uitspraak doen over "belangen" die spelen, want dat wordt snel speculeren. @Jan B: Het wonderlijke is dat ik ook de neoclassieke aanpak volg, dus qua methode zou er geen verschil zijn t.a.v. standaard neoliberalen, behalve dan dat mijn analyse fouten in hun redeneringen blootlegt. Eigenlijk zouden ook neoliberalen heel blij met mijn analyse moeten zijn, want de vrijheid kan toenemen met behoud van maatschappelijke solidariteit. @theo gerrits: Zie het boek "Democratie & Staathuishoudkunde". http://thomascool.eu/SvHG/DenS/Index.html Dit is een bundeling van eerdere boeken waarvan de PDFs gewoon op het web staan. Voor collega economen is er DRGTPE. Maar, dit is nog niet alles, daarvoor is de censuur op te heffen. @Wim Verver: Mijn analyse wordt eigenlijk door iedereen genegeerd. Heel flauw is bijvoorbeeld dat ook Alfred Kleinknecht er niet naar kijkt. Hij verdient een compliment voor zijn kritiek op het loonmatigingsbeleid, maar vervolgens zijn er weer kanttekeningen te plaatsen ... waar ook hij niet naar kijkt. http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Artikelen/KruisendeAnalyses.html @Piet de Geus: T.a.v. Doorrekenen: zie pag 27 e.v. "Geluiden uit de wachtkamer" http://thomascool.eu/SvHG/IB/IedereenBlij.pdf @Piet de Geus: Petitite: http://www.ipetitions.com/petition/pe_werk_cpb/ @R van Brummelen: De kern hier blijft dat ik de vrijheid van wetenschappelijk denken verdedig. Wellicht verschillen wij van inzicht t.a.v. de rangschikking van recht en economie, maar ik hoop dat u mij niet wilt ontslaan wanneer ik nieuwe argumenten aandraag om t.a.v. enkele aspecten toch wat anders naar de zaak te kijken. Een nuttig inzicht lijkt me dat er door juristen veel kapotgereguleerd wordt en dat het verfrissend kan zijn eens naar zaken te kijken met een bestuurlijk-economische blik. Die discussie voer ik het liefst zonder muilkorf. @Hjalmar Hoort: Er is een verschil tussen de directie van het CPB en de collegae. De directie pleegt machtsmisbruik en belast de discussie met oneigenlijke argumenten zoals het ontslag. Wanneer ik de analyse doorreken en intern presenteer dan zal ik toch collegae moeten overtuigen van de inhoudelijke kwaliteit van de analyse. @Eline W: De directie van het CPB heeft de beslissingsrechten t.a.v. wat het CPB publiceert, ook wanneer de publicatie "op naam van de auteur" is. De Tweede Kamer kijkt naar de kaft van een publicatie. Zonder kaft van het CPB is het geen publicatie van het CPB, ook niet als deze publicatie "op naam van de auteur" is. @Eline W: Over de KNAW: http://boycottholland.wordpress.com/2012/03/08/robbert-dijkgraaf-as-darth-vader/

2 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten27 nov. 2012 - 11:29

'Ik houd alleen vast aan de wetenschappelijke ethiek. Ik kan geen uitspraak doen over "belangen" die spelen, want dat wordt snel speculeren.' Er is altijd een belang van een gemeenschap of groeperingen onpartijdig en wetenschappelijk onderbouwd te definiëren lijkt me. Dat is geen speculatie. Bedoel je met 'kan geen uitspraak doen' dat het je wordt verboden?

jelius
jelius27 nov. 2012 - 11:29

Toch is goed er over na te denken wat die belangen zijn. De euro werkt niet, toch roepen lieden als Wellink en Knot 'dat er na de monetaire unie een politieke unie moet komen'. Waarom ze dat roepen is me niet duidelijk. het kan toch niet zo zijn dat deze economen niet begrijpen dat één munt voor zeer uitéénlopende economieën niet kan werken, we zien nu de gevolgen heel duidelijk. Moet het van onze grote baas aan de overkant van de Atlantische Oceaan ? Wil de VS een verenigd Europa voor z'n machtspolitiek ? Wanneer zouden we eens door krijgen dat vanouds Rusland de belangrijkste handelspartner is, de Gouden Eeuw leek goud door handel op de Oostzee. Nu ligt er een gigantische gaspijpleiding door die Oostzee, Duitsland blijft warm met Russisch gas, niet met VS gas. De grens van Europa ligt bij de Ural, niet bij de Rocky Mountains.