Joop

De burgers hebben het weer gedaan. Een toontje lager mag ook wel

  •  
23-11-2021
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
50 keer bekeken
  •  
Rutte: naleving basisregels moet echt snel beter

© ANP / Lex van Lieshout

De communicatieve ramp – belangrijk aspect van de Nederlandse coronabestrijding – neemt steeds grotere vormen aan. Het is buitengewoon onverstandig om lockdownmaatregelen in de reuk te plaatsen van straf en hebben wat er bij staat. Dat zal gehoorzaamheid niet bevorderen, integendeel.
De officiële leer is veranderd. Tot voor een paar dagen nog was een zo volledig mogelijke vaccinatie de enige uitweg uit de coronacrisis. Nu zijn dat opnieuw de basisregels: handen wassen, thuisblijven met een snotneus, meteen laten testen, een onderlinge afstand handhaven van anderhalve meter, mondkapje dragen in overdekte ruimtes, ventileren. Dat blijkt uit het laatste OMT-advies. Marc Rutte en Hugo de Jonge hebben dit onmiddellijk omarmd. Zij verschenen maandag allebei op de televisie om het volk te berispen : als wij ons niet onmiddellijk gaan gedragen, zijn lockdowns onvermijdelijk. Zo wordt het ophokken van de bevolking een soort straf voor wangedrag. Dan hadden wij het mondkapje maar op moeten doen voor we het bushokje betraden en niet pas toen we al op het bankje waren neergezegen. Wij hebben het allemaal aan onszelf te wijten. De meester heeft ons vaak genoeg gewaarschuwd.
Lockdowns brengen het aantal besmettingen terug omdat mensen minder gelegenheid krijgen elkaar te ontmoeten. Dat is de afgelopen twee jaar wel gebleken. Maar ook dat het effect wegebt naarmate  de “maatregelen” meer worden “versoepeld”. Tegelijkertijd veroorzaken zij grote maatschappelijke schade. Het is maar zeer de vraag of je de bevolking tot meer gezeglijkheid brengt als je het sluiten van kroegen, sportscholen en culturele instellingen tussen de regels door als een soort straf presenteert. Het lijkt wel of er een soort tweedeling wordt geschapen: aan de ene kant zijn er de gezagsdragers en de experts (virologen, gedragsdeskundigen, epidemiologen, intensivisten, kinderartsen) en aan de andere kanten het volk dat blijkbaar te dom of te kwaadwillend is om zich aan een paar “eenvoudige basisregels” te houden. Kom op mensen, het is niet zo moeilijk!
Uiteraard is dit een godsgeschenk aan de vaccinatieweigeraars. Zie je wel: die prik biedt geen veiligheid. Anders hoefden “ze” nu niet met lockdowns aan te komen. Wie tot nog toe weigert, wordt in de eigen hardnekkigheid bevestigd.
Door de nadruk op de basismaatregelen raakt de discussie over de 2G-aanpak wat op de achtergrond. Ook daarover heeft het OMT advies uitgebracht maar dat is een beetje vaag. Uit de diplomatieke taal van de wetenschappers valt af te leiden dat deze aanpak zeker zou helpen. Toch is het allemaal zo geformuleerd dat het kabinet er weinig houvast aan heeft als het ongevaccineerden de toegang tot bepaalde delen van de samenleving ontzegt omdat het gevaar te groot is dat zij een besmetting oplopen die misschien een ernstig verloop heeft.
Veel stelliger zijn ze over het onderwijs: dat moet zoveel en zo lang mogelijk open blijven ook al blijkt steeds duidelijker dat lagere scholen haarden van besmetting zijn. Dit telt niet of nauwelijks omdat sluiting niet opweegt tegen de schade die kinderen zou worden aangedaan als zij het weer moesten hebben van online onderwijs. Tot woordvoerder van het OMT op dit dossier riepen de media uit de Tielse kinderarts Károly Illy. Deze is er huiverig voor kinderen tussen vijf en twaalf jaar te vaccineren. Immers: zij zijn voor het allergrootste deel gezond. Ook heeft een besmetting voor hen nauwelijks gevolgen. Je prikt kinderen dan, zo redeneert Illy, omdat volwassenen te beroerd zijn om de regels te volgen. Hierbij geeft hij opnieuw voedsel aan de gedachte dat het om de basisregels gaat en pas in een latere instantie om de vaccinatie. Steeds meer schoolleiders vragen om een vervroeging van de kerstvakantie maar naar de werkvloer wordt, zoals de gewoonte is in Nederland, niet geluisterd. Zo’n vervroegde vakantie is natuurlijk gewoon een eufemisme voor het sluiten van scholen.
Ondertussen dreigt het zwarte scenario als volgens Diederik Gommers de ziekenhuizen met beveiligers en misschien zelfs het leger beschermd moeten worden tegen verwanten die niet accepteren dat hun familielid geen plaats krijgt op de IC.
De communicatieve ramp – belangrijk aspect van de Nederlandse coronabestrijding – neemt steeds grotere vormen aan. Het is buitengewoon onverstandig om lockdownmaatregelen in de reuk te plaatsen van straf en hebben wat er bij staat. Dat zal gehoorzaamheid niet bevorderen, integendeel.
Als de burgers ergens recht op hebben, is dat precieze informatie over de status van coronapatiënten in het ziekenhuis, op de IC en op de gewone afdelingen: hoeveel van hen zijn er gevaccineerd en hoeveel niet? Daarbij dient men die cijfers te relateren aan het totaal aantal ingeënten en niet-ingeënten in Nederland. Alleen met die gegevens kun je een geïnformeerde mening vormen over een eventueel 2G-beleid en de verdiensten daarvan.
Het wordt tijd voor grote campagnes vóór vaccinatie door de beste reclamebureaus van Nederland – waar nodig ook op het gebied van etnomarketing – daar waar de vaccinatiegraad laag is. Zo blijkt in het Haagse Laakkwartier maar 33% van de inwoners ingeënt. Dan weet je dus waar je moet zijn.
Het is belangrijk dat mensen zich zoveel mogelijk aan de basismaatregelen houden maar presenteer dat niet als een panacee. Anders waren we al lang van corona af. Er is geen panacee. Van allen wordt verwacht dat zij hun eigen steentje bijdragen binnen hun eigen mogelijkheden. Kom niet met verwijten. Laat dat preken varen.
Tenslotte: als je in de politiek zit, stop dan met dat gratuite gescheld op relmakers. Premier Rutte ging de meute voort door ze idioten te noemen die vervolgd moesten worden. Minister Grapperhaus toornt dat ze moeten voelen en alle schade zelf betalen. Een schare politici van mindere rang heft de handen ten hemel en roept: “Waar zijn die ouders?” Ja, waar waren die nou? Die zaten met hun dikke pens Netflix te kijken, net als jij. Een goed voorbeeld van hoe het wel moet gaven Jan Struijs en Gerrit van der Kamp, beiden leiders van een politiebond. Zij eisten een lik-op-stukbeleid tegen de daders maar benadrukten tegelijkertijd dat de uitbarstingen mede een gevolg waren van de fatale bezuinigingen en hervormingen op het jeugdzorgbeleid, het buurtwerk en de wijkagenten. Zo plaatsten zij de coronacrisis in het brede maatschappelijke kader waar deze ramp hoort. Zij probeerden niet het gedachteleven van de relmakers te doorgronden of ze voor idioten uit te maken. Ze vertelden wat er op de korte en de lange termijn moest gebeuren.
Daar kunnen politiek en deskundigheid een voorbeeld aan nemen. Natuurlijk: we hebben acute problemen die een acute aanpak vragen in het hier en nu. Maar die mag je nooit los zien van de meer structurele oorzaken: de afbraak van wezenlijke voorzieningen op het grondvlak van de samenleving waardoor de overheid nu de oren en ogen mist om maatschappelijke problemen tijdig te signaleren en het afslanken van de zorg tot zo’n peil, dat die bij eventualiteiten zoals een epidemie al gauw dreigt vast te lopen.
Burgers hoeven het niet te nemen als zij gerekend worden tot de goeden die onder de kwaden moeten lijden. Of als zij persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld voor wat althans voor een  gedeelte het gevolg is van falend beleid. En dan ook nog door de premier en kopstukken van politieke partijen die destijds allemaal voor dit beleid hebben getekend. Een toontje lager mag ook wel.
En wat ook niet helpt zijn deze beelden: de beentjes van de vloer met Ab Osterhaus
Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (51)

henk-alexander
henk-alexander24 nov. 2021 - 16:13

Om aan te sluiten op het betoog van Van der Horst, waarin hij verwijst naar ‘de communicatieve ramp’, zou eens gekeken kunnen worden naar wat de pedagogische wetenschappen hieromtrent te bieden heeft, nl. de zogenoemde 'triadische' structuur of relatie. Het gaat hier om een wisselwerking tussen de ‘opvoeder’, de ‘opvoedeling’ en de ‘zaak’ i.e. datgene wat overgebracht wordt. Onder het derde aspect wordt verstaan allerlei cognitieve en motorische vaardigheden die worden aangeleerd (of indien nodig worden afgeleerd). Belangrijk in dit leerproces is een vertrouwensrelatie tussen de drie aspecten. Want als het niet klikt tussen bijvoorbeeld leraar en leerling, of als de les de leerling en/of leraar niet boeit, dan zal er simpel gezegd niet veel blijven hangen. Maar een leraar die gedreven de leerstof behandelt, kan de aandacht van de leerling vasthouden en hem/haar motiveren. Wie heeft niet zo’n leraar meegemaakt? Hetzelfde 'triadische' principe gaat ook min of meer op voor de overheidsvoorlichting. Als de burger geen vertrouwen heeft in de overheid of als de burger datgene wat de overheid te vertellen heeft niet vertrouwt, dan is er een enorm probleem - zoals dat zich onlangs in de steden heeft gemanifesteerd. Het zou ook nog eens kunnen dat de overheid geen vertrouwen in het volk én/of de maatregelen heeft. Ondanks dat Rutte en De Jonge als 'boodschappers' nog zo goed voor de dag komen, blijft het wantrouwen onder bevolking t.o.v. hen en hun ‘boodschap’ toenemen. Er zijn nog legio mensen die het vaccin om verschillende redenen niet vertrouwen. Zoals degenen die vinden dat het covid-19 vaccin niet 'evidence based' is. En zich daarbij beroepen op het gegeven dat de ontwikkelingsfasen (ca. 3-10 jaar), die een medicijn of vaccin normaliter moet doorlopen voordat het op de markt kan worden gebracht, niet doorlopen zijn. Dat kan zijn maar in het geval van een pandemie breekt nood wet. De relatief snelle goedkeuring van de bekende merken door WHO en EMA was dan ook te verwachten - hoewel er een geopolitiek spel lijkt te worden gespeeld als het om het Russische vaccin gaat. Verder zijn er nog de fanatieke religieuzen en de ideologisch gedreven lieden die aan hun lijf geen profaan of farmaceutisch gedoe willen, i.c. de hardnekkige antivaxers. Kort samengevat gaat het dus om een gebrek aan vertrouwen in autoriteiten (politiek, bestuurlijk én wetenschap) waardoor we op een ‘communicatieve ramp’ afsteven.

pahan
pahan24 nov. 2021 - 6:24

Dat een verhaal niet de inhoud heeft die je wenst, maakt iets nog niet tot een communicatieve ramp. De communicatie rondom de pandemie is voorbeeldig.

OlavM
OlavM23 nov. 2021 - 20:39

[De communicatieve ramp – belangrijk aspect van de Nederlandse coronabestrijding – neemt steeds grotere vormen aan.Het is buitengewoon onverstandig om lockdownmaatregelen in de reuk te plaatsen van straf.....(en hebben wat er bij staat.??, OM)] Mee eens. Andere woordvoerders voor de communicatie zouden veel meer kunnen bewerkstelligen, in plaats van het voortdurende gepreek en gezwalk. [Het is belangrijk dat mensen zich zoveel mogelijk aan de basismaatregelen houden maar presenteer dat niet als een panacee. Anders waren we al lang van corona af.] Jawel, maar inderdaad worden de "basismaatregelen" nog maar zeer weinig consequent nageleefd. Dat helpt ook niet. [Natuurlijk: we hebben acute problemen die een acute aanpak vragen in het hier en nu. Maar die mag je nooit los zien van de meer structurele oorzaken:.....] Zeker. Daarover horen we Rutte en Grapperhaus natuurlijk niet. Of te ver van hun bed, of te pijnlijk om te erkennen. Of beide.

OlavM
OlavM23 nov. 2021 - 20:19

[Een Toontje Lager mag ook wel.] Stiekem gedanst? Met Janssen? https://www.youtube.com/watch?v=VlRRZpJ8M44

Satya
Satya23 nov. 2021 - 19:17

Tja Han, ik vergeet jouw roep om anarchisme en hutspot niet. Wat mij betreft is het dat soort gedrag dat het probleem is. Gebruik je gezonde verstand en gedraag je daarnaar, de burgers die dat niet doen dragen zeker wel verantwoording. Niet alleen ongevaccineerden.

Hannes Achterhout
Hannes Achterhout23 nov. 2021 - 18:14

Proclamatie. Na ampele beraadslaging zullen repressaillemaatregelen van kracht worden voor de ongehoorzame en wederspannige burger. Iedere vorm van buitenparlementaire oppositie zal worden gezien als affront jegens het bewind. Onze opperste nationale comandantuur overweegt collectieve strafmaatregelen jegens dwarsliggers, querulanten, alsmede dweepzieke elementen die ons Nationaal Gezag trachten te ondermijnen. Onze nieuwe Pasjeswet zal na inwerkingtreding correctioneel korte metten maken met criticasters van het Rijk. Dezulken zullen detentiekampementen tegemoet moeten zien. Getekend, M.Rutte

1 Reactie
OlavM
OlavM23 nov. 2021 - 21:00

@ Hannes Achterhout: Je schetst mogelijk Rutte's gedachten. In de daadwerkelijk uitgevaardigde proclamatie zal de tekst juist in diplomatieke en verbloemende termen zijn vervat. Alles wordt dan gedaan ten bate van het individuele welzijn van alle burgers afzonderlijk in hun eigen veilige coconnetjes.

andrewillem
andrewillem23 nov. 2021 - 14:58

Beste Han, Ik word een beetje moe van al die maatregelen en discussies over die maatregelen die uiteindelijk om de hete brei heendraaien. Een paar eenvoudige feiten. 1 De Deltavariant is verdomd besmettelijk. 2 Het gedrag van mensen helpt het virus zich verder te verspreiden, wat je ook doet. 3 1G, 2G, 3G, het blijft gerommel in de marge. Zie 1 en 2. 4 Een hogere vaccinatiegraad helpt. En niet zo weinig ook. Inmiddels staat in de zorg het water tot aan de lippen en dreigt code zwart. En dus ook lockdowns, door iedereen verafschuwd. Wordt hoog tijd om de discussie te voeren over de invoering van een vaccinatieplicht.

1 Reactie
OlavM
OlavM23 nov. 2021 - 20:53

@ andrewillem: [Wordt hoog tijd om de discussie te voeren over de invoering van een vaccinatieplicht.] Wat mij betreft een brug te ver. Deze aantasting van grondrechten (privacy en integriteit van het lichaam) zal de rechterlijke toets, met name van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, naar mijn inschatting niet kunnen doorstaan.

Bouwman2
Bouwman223 nov. 2021 - 13:34

Ik vraag me af waarom mensen die altijd gelijk hebben hun gelijk niet willen laten toetsen? Waarom staan die niet op een lijst? Er zijn toch lijsten en mensen zát? .

Tony Soprano
Tony Soprano23 nov. 2021 - 12:43

Beste stuk van Han ever! Zo mee eens.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194723 nov. 2021 - 12:37

Een paar dagen terug plaatste ik deze reactie. Die herhaal ik nu maar want hij is ook van toepassing op deze column. Al meer dan een jaar zie ik voortdurend mensen om me heen die lak hebben aan de maatregelen en anderen besmetten of besmet worden. Tot nu toe heb ik ze redelijk kunnen mijden (als zeg maar de pest) en waarschijnlijk mijn drie prikken maar hoe langer dit alles duurt, hoe groter het risico. HvdH ziet ze ook maar die vindt dat we niet mogen zeggen dat burgers schuld hebben. De olifant in de kamer van dit forum is natuurlijk het gebrek aan medewerking van een aanzienlijke minderheid van de bevolking. Zelfs positiefgetesten hebben de regels niet in acht genomen van het thuis blijven en afstand houden. Ik liep gisteravond om half acht ongeveer en daar was gewoon een feestje aan de gang met mensen zij aan zij. Bij AH even wat eerder had alleen het meisje aan de kassa het mondkapje op zoals dat hoort. Het is uiteraard veel makkelijker om de regering de schuld te geven en ja, altijd prijs. Wat veel critici ook negeren is dat ze eigenlijk de regering een teveel aan gedogen, tolerantie en een tekort aan handhaving, repressie verwijten. Sommige politici zijn bang voor uitsluiting, een tweedeling. Maar hun eerste verantwoordelijkheid is momenteel de volksgezondheid. Er is een overgrote meerderheid die de maatregelen respecteert en redelijk naleeft en een (opgeblazen) minderheid die er lak aan heeft. Dat kun je geen tweedeling noemen.

3 Reacties
Tony Soprano
Tony Soprano23 nov. 2021 - 12:46

Onzin. HvdH heeft het over de toon(zetting) van onze regering. Alsof er tegen de aanwezige leerlingen wordt gemopperd waarom er zovelen aan het spijbelen zijn.

Middenman
Middenman23 nov. 2021 - 13:04

@Frans - van harte mee eens. Ik zie het ook om me heen, van mensen die zich bij klachten bewust niet laten testen, tot mensen die positief getest niet thuis blijven, restauranthouders in een straat die samen afspreken om de QR code niet te controleren, enz. Te veel om het af te doen als anekdotisch bewijs.

GHS
GHS23 nov. 2021 - 13:14

Men zou ook eens kunnen denken: laat alles maar gaan en dan zien hoe het loopt. Degenen die niet gevaccineerd zijn, zullen dan toch voor zichzelf moeten zorgen dat zij geen besmetting oplopen.En als ze dan een besmetting krijgen? Tja.......... gaat vanzelf weer over.

Wieowie
Wieowie23 nov. 2021 - 12:32

“De burgers hebben het weer gedaan” Het is toch volkomen normaal om extra maatregelen door te voeren als de verspreiding niet afneemt? Als je dat als straf ziet, begrijp je het niet.

Frans Kwakman
Frans Kwakman23 nov. 2021 - 11:34

Han, ik denk dat er alle aanleiding is om jouw boek Zwarte Jaren op z'n minst aan te vullen of een tweede versie te schrijven, Nog Meer Zwart of zo. Misschien moet je dat pas achteraf doen. Of : Hoe het komt dat het Nederlandse volk volkomen verdeeld is geraakt. Enfin nog stof genoeg.

Wereldburger
Wereldburger23 nov. 2021 - 11:29

"(...) maar naar de werkvloer wordt, zoals de gewoonte is in Nederland, niet geluisterd..." en dit is een meer dan nationale ziekte, mogelijk een algemeen neoliberale.

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman23 nov. 2021 - 11:25

We zouden de regering ter verantwoording moeten roepen over dit beleid. Over de schandalige verwaarlozing van de zorg en over maatregelen die averechts werken.

1 Reactie
Mr Ed
Mr Ed23 nov. 2021 - 11:55

Een tribunaal misschien? Alles gebeurt met steun van de kamer, dus van ons.

Joop den Uil
Joop den Uil23 nov. 2021 - 11:08

De oer-hollandse volks-kreet: '' maar ik betaal toch belasting ...?"" is snel afgegleden van sarcasme via cynisme naar wanhoop.

Molly Veenstra
Molly Veenstra23 nov. 2021 - 10:44

'Als de burgers ergens recht op hebben, is dat precieze informatie over de status van coronapatiënten in het ziekenhuis, op de IC en op de gewone afdelingen: hoeveel van hen zijn er gevaccineerd en hoeveel niet? Daarbij dient men die cijfers te relateren aan het totaal aantal ingeënten en niet-ingeënten in Nederland. Alleen met die gegevens kun je een geïnformeerde mening vormen over een eventueel 2G-beleid en de verdiensten daarvan.' Exact. Incidenteel is in de media te lezen dat het aantal ongevaccineerden onder de corona-patiënten relatief hoog is, maar betrouwbare statistische gegevens die dagelijks worden bijgehouden zijn niet beschikbaar. Op het 'Dashboard Corona', een website van de overheid waar dit soort gegevens horen te staan is niets te lezen over de verhouding gevaccineerd/ongevaccineerd onder de corona-patiënten in ziekenhuis en op de IC, hoe zich die verhouding ontwikkeld en hoe dat moet worden geduid. Het gevolg is dat mensen als Maurice de Hondt en anti-vaxxers, met deze gegevens aan de haal gaan en er hun eigen duiding aan geven.

CharlesdeValois
CharlesdeValois23 nov. 2021 - 10:24

Wat meespeelt is dat voor de corona, ouderen neergezet werden als jonkies. Wat nou, Zwitserleven pensioen. Doorwerken tm.70 werd er al gepromoot. Dus wat kreeg je velen zaten 1.5 jaar na 65 zonder inkomen en waren min of meer gedwongen zich niet aan te stellen.

Middenman
Middenman23 nov. 2021 - 10:20

Je hebt gelijk Han. Maar wat betekent dat voor nu, voor vandaag, morgen en volgende week? Ik heb de gesprekken met Struijs en Van der Kamp gezien en gehoord. Ze hebben gelijk, maar hadden ook geen duidelijk antwoord op de terechte vraag van de journalist wat er dan nu moet gebeuren. Oog voor de structurele problemen en mogelijke oplossingen juich ik van harte toe. Maar ze zijn helemaal niets waard als je geen idee hebt over de aanpak voor vandaag en morgen.

Oud-Vosje
Oud-Vosje23 nov. 2021 - 10:11

Ik vraag mij af in wat voor maatschappij wij terecht zijn gekomen. Een regering die niet regeert en met een grote mond dreigt met allerlei maatregelen. Een "politicus", (Baudet), die allerlei onzin uitkraamt en zich toch netjes laat vaccineren. Een land met bewoners die steeds meer lak heeft aan wetgeving en maar doet waar het zin in heeft. Het wordt tijd dat er strak wordt gehandhaafd anders loopt het hier helemaal uit de klauwen, als dat al niet is gebeurd.

2 Reacties
Doomsdayshaman
Doomsdayshaman23 nov. 2021 - 11:26

Baudet zegt wat anders. https://twitter.com/thierrybaudet/status/1462936668915261440

Middenman
Middenman23 nov. 2021 - 12:33

Iemand is dat als grap begonnen, door op Twitter te zeggen dat Baudet is gevaccineerd, maar zelfs een deel van zijn eigen aanhang gelooft het. Daarbij worden dezelfde termen gebruikt als de antivaxers zelf doen, zoals: vroeg of laat komt het uit, onderzoek het zelf! Fantastisch. Misschien is dat wel de beste manier, bestrijdt ze met 'fake news' grappen die zijn eigen achterban niet begrijpt en serieus neemt :)

Poeh, poeh
Poeh, poeh23 nov. 2021 - 9:53

Vanmorgen met enige verbazing de column van Sheila Sitalsing gelezen in de Volkskrant. (https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/zelf-keuzes-maken-je-zag-ze-schrikken-in-den-haag~b3a1bc11/) Het ademt de sfeer van de beste(?) stuurlui aan wal die maar lopen te roepen dat het allemaal verkeerd gaat, de leiders angsthazen zijn, maar hun rug laten zien als het om oplossingen gaat. In mijn ogen doet deze bijdrage aan Joop er niet voor onder. We roepen wat er allemaal fout gaat en wat verantwoordelijken verkeerd doen, maar oplossingen ontbreken, laat staan er aan mee te werken. Natuurlijk hebben de leiders van de politiebonden gelijk, maar iets nieuws zeggen zij niet. Alleen is het niet terecht dit alleen op het bordje van Rutte en De Jonge te schuiven, maar van de hele politiek en organisaties die graag in roeren. Het is vliegen afvangen, profileren en eigen gewin. En over een pandemie als deze wordt in die gevallen dan gewoon een doekje gehangen. Ik vrees dat 2G bij de aankomende stemmingen zal worden voorzien van een natte dweil en dat daarna door veel dezelfde figuren die hem er overheen hebben gehangen, Rutte en De Jonge worden afgeschilderd als slappelingen die niets krachtdadigs durven te doen.

7 Reacties
Zandb
Zandb23 nov. 2021 - 10:11

Poeh Fijn verhaal. Het enige probleem: Hoe leidt dat fijne verhaal dan wel naar een oplossing?

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland23 nov. 2021 - 10:13

Nee Rutte en de Jonge ontbreekt het niet aan daadkracht - ze kunnen het gewoon niet - en ze geven liever geld uit aan hun schatrijke vriendjes dan aan zaken die we nodig hebben. Ze zijn juist heel daadkrachtig aan het weigeren ook maar iets aan de zorg te doen .

lmgikke
lmgikke23 nov. 2021 - 10:49

"In mijn ogen doet deze bijdrage aan Joop er niet voor onder. We roepen wat er allemaal fout gaat en wat verantwoordelijken verkeerd doen, maar oplossingen ontbreken" Men mag een mening of kritiek hebben zonder een oplossing aan te dragen. In Nederland kiezen we een parlement. Dat doen we omdat we niet alles zelf kunnen. Die volksvertegenwoordiging gaat samen met de Regering aan de slag om een aantal taken voor de samenleving te regelen. Als vervolgens keer op keer blijkt dat er een puinhoop van gemaakt wordt mag je daar kritiek op hebben. Sterker nog, de kritiek IS een suggestie naar een oplossing. De huidige regering is demissionair en uit de kritiek blijkt dat ook in dit dossier men incompetent is. De oplossing die dus gevraagd wordt is dat de huidige incompetente, liegende en vergeetachtige politici plaats maken voor een nieuwe generatie. En kom niet aan met: wie dan? als een voetbalclub elke wedstrijd verliest ontslaat men ook de trainer. Daarna gaat men op zoek naar een geschikte opvolger.

Poeh, poeh
Poeh, poeh23 nov. 2021 - 11:05

@Zandb De oplossing schrijf ik wel! Stoppen met het vliegen afvangen, profileren en eigen gewin en vol mee werken aan de oplossingen (2G) die door de deskundige adviseurs zijn aangedragen. Bij de parlementaire enquête zal wel blijken of de keuzes van Rutte/De Jonge de juiste weg was. Het huis staat nú in brand.

Molly Veenstra
Molly Veenstra23 nov. 2021 - 11:15

@Poeh - Een jaar of 30 geleden waren alle structuren die de problemen zoals we die nu tegenkomen hadden kunnen voorkomen of in banen leiden nog intact. Iedere wijk had een buurthuis waar buurtbewoners elkaar konden ontmoeten, er waren sociale raadslieden die van pas hadden kunnen komen bij het voorkomen van de toeslagenaffaire en er waren maatschappelijk werkers om de jeugd te begeleiden. De jeugd die nu de boel kort en klein slaat. De zorg was nog niet verworden tot een product dat moest concurreren in de markt. De politie niet een ME-er die er op los sloeg maar een wijkagent die in de kroeg een glaasje prik kwam drinken. Of misschien was het een pilsje, dat weet ik niet meer. Daar is geleidelijk aan, op een democratische manier een eind aan gemaakt. De problemen die we nu niet aankunnen, hebben we over ons zelf afgeroepen door te stemmen op mensen die het mogelijk hebben gemaakt dat we in dure auto's kunnen rijden. Dit ten koste van de verzorgingsstaat. Alles heeft zijn prijs.

marietje.
marietje.23 nov. 2021 - 11:44

@Imgikke Volkomen mee eens

OlavM
OlavM23 nov. 2021 - 20:45

@ Molly Veenstra: Treffende beschrijving.

Bert de Vries
Bert de Vries23 nov. 2021 - 9:43

Aansprakelijkheid ontwijken door zich te verschuilen achter de rug van anderen, of het nu gaat om collega-ministers of om persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren, is van meet af aan Rutte's handelsmerk geweest. Dat Rutte zich zo opstelt, de poseur die zich leider noemt, gaat er bij een griezelig groot deel van de kiezers in als zoete koek. Deels door begrip, iedereen denkt toch eerst aan zichzelf, deels door beperking, hij doet het toch goed?

2 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland23 nov. 2021 - 10:14

Nou , hoeveel van die griezelig grote kiezers hebben nu daadwerkelijk hun stem op Rutte uitgebracht?

Bert de Vries
Bert de Vries23 nov. 2021 - 12:57

Griezel, genoeg om Rutte al meer dan 10 jaar de touwtjes in handen te geven.

Bouwman2
Bouwman223 nov. 2021 - 9:39

Er bestaat geen handleiding "coronabestrijdijng" net zo min als voor de mores. De Bijbel moet je dus terzijde leggen. Niemand weet het, premier Rutte en minister De Jonge improviseren maar wat. Het OMT is ook maar een verzameling profeten die br ood eten. Wetenschap is ook maar een mening. W.F Hermans schreef de roman : "Ik heb altijd gelijk". Die titel zou onder het Nederlandse wapenschild moeten staat, in plaats van "iki zal handhaven". Vin je - voor alle overige - ook niet?

3 Reacties
sr626
sr62623 nov. 2021 - 10:30

"Wetenschap is ook maar een mening": het grondmotief van wappies

voorburg2
voorburg223 nov. 2021 - 11:15

Bouwman: we weten precies wat er moet gebeuren. Het is alleen zo dat de Kamer er niet in meegaat. Elke maatregel die zoden aan de grond zet (omdat die aantoonbeer heeft gewerkt in China, Indonesië of Oostenrijk, wordt afgestemd.

lmgikke
lmgikke23 nov. 2021 - 12:14

@Bouwman. Hier een plaatje wat het verschil is tussen wetenschap en geloof: https://www.flickr.com/photos/mysticpolitics/6261011695 Wetenschap is geen mening.

frankie48
frankie4823 nov. 2021 - 9:36

Beste Han, Er komt misschien ooit een dag aan dat zij niet de ongevaccineerde of gevaccineerde burgers de schuld gaan geven, maar het virus!

5 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland23 nov. 2021 - 10:17

Als iemand een kokosnoot op zijn kop krijgt dan is dat niet de schuld van de kokosnoot.

Bouwman2
Bouwman223 nov. 2021 - 10:33

Weet je Frankie, een virus kan niet zonder gastheer. En de gastheer niet zonder vrus. Stel je voor, dat je het eens niet over het virus zou spreken. Het zou in dat geval doodsaai worden, je zou uit louter baldadigheid de boel eens goed onder hande nnemen. Nee, het is maar goed ook dat spreken echt zilver is en zwijgen maar van bladgoud..

lmgikke
lmgikke23 nov. 2021 - 12:16

Tuurlijk Frankie48. Als jij midden op de A2 gaat staan en wordt doodgereden, dan geven we de auto de schuld.

frankie48
frankie4823 nov. 2021 - 13:47

Beste Bouwman & imgikke, Hallelujah, het is niet de gastheer en zijn gedrag of de vaccinatie, maar het virus lijkt zijn gedrag te willen gaan aanpassen!

frankie48
frankie4823 nov. 2021 - 13:49

Daar hoort dit bericht natuurlijk bij. https://joop.bnnvara.nl/nieuws/coronavirus-lijkt-zichzelf-uit-te-roeien-in-japan

FredD2
FredD223 nov. 2021 - 9:25

Gewoon negeren die hap, ze stonden achteraan toen de hersenen uitgedeeld werden en toen ze aan de beurt waren was er niets meer. Dat is wel duidelijk. Verder zijn ze nogal asociaal, dus dan kun je ze beter negeren. Het is dat teveel Nederlanders nog van mening waren dat deze malloten iets begrepen van de wereld waardoor ze nog steeds "landje kapot maken" mogen spelen, dus het enige zinnige wat we kunnen doen is links laten liggen.

2 Reacties
Zandb
Zandb23 nov. 2021 - 10:15

Fred U stond vooraan? Wat jammer dan toch dat u het dan niet voor het zeggen hebt. En dat wat u wel voor het zeggen hebt door het fatalistische karakter er van ons geen steek verder brengt. Niet voor niets brengen verstandige mensen dit soort reacties onder de noemer "populistische prietpraat".

Eid
Eid23 nov. 2021 - 10:39

@Fred Ja, niet iedereen is zo gelukkig om vooraan te kunnen staan, he Fred?