Joop

De boemerang van goed bestuur

  •  
11-04-2019
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
16517583812_db233cdf21_z

© Cc-foto: FaceMePLS

Zestig mensen op straat en we zijn te goed georganiseerd om ze onderdak te bieden
Ze zijn jong en verdwaald. De afgelopen week sjouwden ze elke dag met hun slaapzak door Amsterdam, op weg naar de volgende kerk waar ze een nacht mochten slapen. De actie heette Kille Nachten, georganiseerd door de steungroep Code Rood. Dinsdag liep die af. Woensdag bood raadslid Jazie Veldhuyzen (Bij1) ze alle zestig aan te logeren in het stadhuis, maar dat vond wethouder Rutger Groot Wassink niet goed. Uiteindelijk konden ze terecht in de gymzaal van een school. Maar nu staan ze op straat. En vormen ze een bestuurlijk probleem.
Het zijn vooral jongens uit Eritrea, die vluchtten voor de dienstplicht in het dictatoriale leger. Via Soedan, Lybië en de Middellandse Zee kwamen ze terecht in Italië, waar ze hun vingerafdruk moesten zetten. Daarmee zijn ze Dublin-claimanten: ergens anders in de EU mogen ze geen asiel meer aanvragen. Maar bij het woord Italië trekken ze bleek weg: politiegeweld in de kampen en racisme op straat. Ze vonden hun weg naar Amsterdam.
Beste manier Ons ‘knetterlinkse’ college, onder aanvoering van Groot Wassink (GroenLinks), werkt keihard aan een humane opvang voor ongedocumenteerden. Per 1 juli moet er 24-uurs onderdak voor 500 mensen zijn, waar ze onder begeleiding kunnen werken aan hun toekomst. Zo ongeveer alle goed beargumenteerde wensen van het netwerk van hulporganisaties, die op hun beurt weer zorgvuldig geluisterd hebben naar de ongedocumenteerden zelf, zijn geïncorporeerd in het nieuwe Amsterdamse beleid. Wethouders, raadsleden en ambtenaren kennen de voorwaarden uit het hoofd: niet meer om 9 uur de straat op, zoals bij de BBB; vrouwen een eigen woonruimte; LGBT’s ook; zakgeld om zelf te mogen koken; medische zorg voor de meest kwetsbaren; juridische begeleiding als er een kans is op status; geen gehamer op terugkeer; cursussen en andere vormen van activering om mensen in beweging te houden. Een luxe is dat niet. Wel de beste manier om mensen te behoeden voor uitbuiting en mensenhandel.
Meer valt er niet voor elkaar te boksen. Amsterdam doet al veel meer dan Den Haag wil. Alleen: nu kloppen de nummers 501 t/m 560 aan de deur. En zwiept het goede bestuur als een boemerang ons college in de rug.
Mensenrechten Dinsdag leidde ik in de volle Dominicuskerk een avond die een oplossing moest forceren. De Eritreërs deden hun verhaal. Ook een jongen met epilepsie. Even later lag hij te stuiptrekken. Advocaten Pim Fischer en Maartje Terpstra legden nog eens uit dat opvang en zorg mensenrechten zijn, vastgelegd in internationale verdragen bovendien, en dat de Dublin-claim onhoudbaar is in dit Europa. De zestig kregen allemaal een Sheltersuit: winterjas en slaapzak ineen. De vier aanwezige raadsleden (GroenLinks, Denk, Bij1 en ChristenUnie) kwamen met oplossingen: hou de winteropvang open na 1 april, gedoog het kraken van leegstaand gemeentelijk vastgoed, of beter nog: geef deze mensen, zolang het moet, de sleutel van een pand dat leegstaat.
Donderdag werden al die plannen in een spoedvergadering van de commissie zorg voorgelegd aan wethouder Kukenheim (D66). Maar die had de boemerang in haar rug. Zo diep zijn de voorwaarden voor humane opvang er nu ingestampt dat improvisatie niet meer lukt. Ja, de gemeente bezit panden die leegstaan. Maar die zijn niet altijd brandveilig, je moet er kunnen douchen, mensen moeten er structureel aan hun toekomst kunnen werken. Dat gaat allemaal geregeld worden, maar niet nu – en niet voor nummer 501.
En dus slapen er zometeen zestig mensen op straat. Precies het tegenovergestelde van wat het stadsbestuur wil. Ik keek op de tribune van de raadszaal naar die Eritrese jongens en vroeg me af of ze helemaal begrepen dat we alles zo goed voor ze willen organiseren dat ze nergens terecht kunnen vannacht.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (41)

HM van der Meulen
HM van der Meulen15 apr. 2019 - 15:10

Sommige mensen willen maar niet begrijpen dat de BBB-regeling geen oplossing is, maar een tijdelijke noodzaak in gevallen waarin geen directe oplossing voorhanden is.

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 apr. 2019 - 7:25

Volgens mij is het aantal daklozen op straat veel groter!

8 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe13 apr. 2019 - 10:10

Het aantal neemt toe oa. vanwege echtscheidingen en faillissementen, maar je kunt niet voor ieder gezin dat uiteenvalt maar meteen een tweede huis beschikbaar hebben. Ben je jong en verdwaald dan houdt dat ook niet automatisch in dat je in Amsterdam moet worden gehuisvest.

HM van der Meulen
HM van der Meulen13 apr. 2019 - 15:29

Danielle - Dat is juist maar de naleving van de vereisten inzake mensenrechten gebiedt dat de overheid in ieder geval een BBB voorziening dient aan te bieden, zonder enige voorwaarde, in afwachting van een procedure waarin de opvang (of uitwijzing) wordt geregeld.

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 apr. 2019 - 16:17

DanielleDefoe Ik trek de problematiek graag wat groter. In Nederland kennen we 'gelijke rechten'.

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 apr. 2019 - 16:17

wat breder wilde ik zeggen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 apr. 2019 - 22:59

Geen probleem met BBB. Wat ik bedoel is dat er een toenemend aantal mensen, vooral "pechmannen", op straat beland. Niet verslaafd of psychotisch. Maar vanwege geldgebrek bv door scheiding, ontslag, te weinig inkomen. Die hebben ook recht op onderdak om te zorgen dat ze niet helemaal uit de rails lopen. Maar dan denk ik niet aan een een-gezinsswoning.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 apr. 2019 - 10:04

HM van der Meulen Het probleem is vaak dat andere landen ze moeten uitwijzen, maar ze van land naar land trekken. Mede een gevolg van open grenzen. Zodra iemand binnen is in Europa maakt het in de praktijk niet meer uit waar ze binnen gekomen en geregistreerd zijn,. Heel die verdeling binnen Europese landen zegt dus ook helemaal niets, als niemand zich aan de regels wenst te houden en dat geen enkele consequentie heeft. Iedereen kan immers legaal maar ook illegaal door heel Europa reizen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 apr. 2019 - 10:26

DanielleDefoe En hoe verwacht jij dat die 'mannen' voor hun kinderen moeten zorgen? Je behoeft helemaal niet weinig te verdienen en/of schuld te hebben. Denk maar eens aan deze zeer grote bedragen aan alimentatie die door hen betaald moeten worden. Bovendien al zouden ze een sociale huurwoning kunnen betalen, ze zijn er gewoon niet. Er zijn ook vrouwen met kinderen bij hoor. Voor die mensen zijn gewoon de sociale woningvoorzieningen in het leven geroepen. Het is gewoon een tekort aan woningen. Hoe wil jij die mensen op die manier hun werk nog zien uitvoeren?

DanielleDefoe
DanielleDefoe14 apr. 2019 - 13:20

Het aantal een- en tweepersoonshuishoudingen groeit gestaag vooral in de steden. Voor zover er nog gebouwd wordt is dat vaak te groot en te duur.

DaanOuwens
DaanOuwens12 apr. 2019 - 9:26

Ik zie niets in het verstrekken van een verblijfvergunning aan vluchtelingen uit Eritrea. Ik heb deze groep ontmoet, een flink aantal individuele mensen gesproken en mijn conclusie is dat meer dan 90% het niet gaat redden in Nederland of een ander West-Europees land. Zelfs mensen die al meerdere jaren hier zijn, zijn niet in staat zelfstandig te participeren in de Nederlandse samenleving. Terug naar Eritrea is ook geen optie. Er wachten hen daar zware straffen. Ik denk dat de enige optie is deze jongens terug te sturen naar een opvang in de omgeving van Eritrea en daar scholing en werk aanbieden. Ondertussen onderhandelen met de overheid over de voorwaarden van terugkeer. Dat kan best een paar jaar duren. Maar deze groep hier opvangen vind ik eigenlijk zinloos.

13 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen12 apr. 2019 - 10:52

BBB is iets anders dan opvangen. Het is een mensenrecht en is noodzakelijk om mensen niet te dwingen tot crimineel gedrag om te overleven. Allemaal theoretisch geouwehoer om niet te hoeven voorzien in de meest elementaire levensbehoeftes, waar je je middels verdrag toe verplicht hebt.

DaanOuwens
DaanOuwens12 apr. 2019 - 15:00

@ HM van der Meulen Jij schrijft: Allemaal theoretisch geouwehoer om niet te hoeven voorzien in de meest elementaire levensbehoeftes, waar je je middels verdrag toe verplicht hebt. Als je alleen BBB levert zal de stroom alleen aanzwellen. Dus zonder mijn theoretisch geouwehoer gaat het in korte tijd niet om tientallen maar om duizenden.

Ivan61
Ivan6112 apr. 2019 - 15:13

Jongens en mannen uit Eritrea hebben geen keuze, Zij moeten leger in. Alles wordt bepaald, om hoe laat zij eten,drinken slapen noem maar op. Zij kennen geen enkele vorm van vrijheid. Zij leren vrij snel en zij heel beschaafd in omgang. Zodra zij land verlaten tekenen zij als ware eigen doodvonnis omdat zij deserteurs zijn. Elke mens verdient kans om zich te aarden in vreemde grond.

Rode druppel
Rode druppel12 apr. 2019 - 15:25

Daan Ouwens. Ook ik ken deze groep. Velen van hun zullen zich niet kunnen redden in deze maatschappij, helemaal eens. 90% lijkt mij aan de hoge kant maar dat blijft een inschatting. Een oplossing zoals u voorstelt is hard, ik ben daar nog niet over uit. HM van der Meulen. Ja, het is een mensenrecht. Maar is de situatie waarin ze verkeren niet eigen schuld ? BBB is wel acceptabeler voor mij dan huizen kraken, dat wil ik absoluut niet. Wederom heb ik geen pasklare oplossing.

HM van der Meulen
HM van der Meulen12 apr. 2019 - 19:57

DaanOuwens - Schreef ik dat je ALLEEN BBB zou moeten leveren? Je verzint maar wat, maar je zult TENMINSTE BBB moeten leveren. Ook aan Nederlandse daklozen trouwens.

DaanOuwens
DaanOuwens12 apr. 2019 - 21:42

@ Rode druppel Jij schrijft: Een oplossing zoals u voorstelt is hard, ik ben daar nog niet over uit. Ik zie ook nog niet precies voor ogen hoe het moet. Maar ik zou het in deze richting zoeken. Die jongeren moeten Europa niet zien als de plek om hun bestaan op te bouwen. Maar ik zou ze wel de kennis en vaardigheden mee willen geven om dat elders wel te doen. Zo kom ik op deze gedachte. Als er een eindeloos circus van BBB ontstaat gaan die jongens hier nooit weg. En blijven nieuwe komen. Maar het blijft inderdaad een lastig probleem.

Folkert2
Folkert212 apr. 2019 - 23:06

@Sarajlija Waar Daan Ouwens kritisch is laat hij zich niet over uit, maar dat deze specifieke groep bijvoorbeeld bovenmatig analfabeet is zal je wel mee moeten nemen in je oordeel. Een vreemde taal aanleren terwijl je je eigen moederstaal niet eens kan schrijven of lezen is eigenlijk onmogelijk. Deze mensen hebben dus altijd een hulpje nodig om in onze samenleving te kunnen functioneren. Deze mensen zullen over 5 jaar ook niet de vacatures opvullen in de hogere regionen. Als je ze wilt opvangen, mij allemaal best. Maar laten we wel eerlijk blijven over de kansen die er hier voor hun liggen en niet allemaal hosanna verhalen verkondigen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen12 apr. 2019 - 23:58

Rode Druppel: "Maar is de situatie waarin ze verkeren niet eigen schuld? " Ik weet niet precies wat je bedoeld? Was het hun eigen schuld dat hun woonplaats veranderde in een oorlogsgebied? Dat de oogst mislukte door droogte? Als er in Nederland maar 9000 huizen beschikbaar zijn voor 10.000 woningzoekenden, dragen die 1000 dan schuld aan de woningnood of aan het feit dat ze achteraan in de rij stonden in plaats van vooraan? Sinds wanneer leggen socialisten de schuld voor een probleem bij het individu, zonder te kijken naar de structurele achtergrond? Dat doen liberalen. Die vinden zelfs dat een tekort noodzakelijk is om te zorgen dat de minderbedeelden concurreren met elkaar om de restjes van de welvaartsstaat. Dat heet "het marktbeginsel", weet je nog wel?

HM van der Meulen
HM van der Meulen13 apr. 2019 - 0:45

Daan Owens is bang voor een tsunami van immigranten, maar hij is niet van de PVV, -zegt hij. Het probleem is dat het klimaat in Nederland steeds beter wordt.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 apr. 2019 - 11:02

Jongeren uit Eritrea reizen vaak eerst naar Ethiopie (naar wat ik begreep lijken de taal en cultuur sterk op elkaar) (of andere buurlanden), maar willen uiteindellijk toch door naar Europa. Eenmaal in Noorwegen aangekomen wil Ethiopie ze niet terugnemen en uitzetten naar Eritrea kan ook niet.

DaanOuwens
DaanOuwens13 apr. 2019 - 15:01

@ HM van der Meulen Jij schrijft: Daan Owens is bang voor een tsunami van immigranten Inderdaad. Deze groep heeft hier geen perspectief. En je schrijft: maar hij is niet van de PVV, -zegt hij. Ik ben inderdaad niet van de PVV Dat op de persoon reageren, beledigen en zo voorts van je heb ik nu wel gezien. Het is slaapverwekkend.

HM van der Meulen
HM van der Meulen13 apr. 2019 - 23:09

DaanOuwens - Dus als het kwaakt als het een eend is het een zwaan?

DanielleDefoe
DanielleDefoe14 apr. 2019 - 10:13

Mirjam van Reisen van de Universiteit van Tilburg volgt de vluchtelingenstroom al jaren. Volgens haar kun je het land niet uit zonder binnenlandse mensensmokkelaars: zelfs het Eritrese leger verdient er goudgeld mee. Dan volgen de netwerken in de kampen in de buurlanden. Internationale mensenhandel is big business. Voor de migrant Europa bereikt is hij/zij al vele malen "doorverkocht". Weinig Eritreeërs zullen terug willen ook al zijn hun perspectieven in Europa slecht.

bendelft
bendelft12 apr. 2019 - 8:41

Vrij simpel en zonder mitsen of maren… Inderdaad vrij simpel gedacht. Wij moeten dus in Nederland, in een extreem geval, een paar miljoen Afrikanen die hierheen willen komen voorzien van bed, bad, onderdak, voedsel en medische hulp. En als je vindt dat ik overdrijf, wat is dan jouw grens ? 10, 1000, 1 miljoen ? Zeg het maar.

1 Reactie
HM van der Meulen
HM van der Meulen12 apr. 2019 - 10:45

Ik heb geen grenzen, als de nood aan man komt verhuis je dan gewoon naar Afrika.

Keilstra
Keilstra12 apr. 2019 - 7:21

Ongedocumenteerden moeten het land uit. Dat heeft de rechter besloten.

3 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen12 apr. 2019 - 10:47

Ja, maar het gaat om de tijd dat ze in Nederland zijn.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 apr. 2019 - 10:21

Hm van der Meulen Echter een tijd die ze om die reden maar al te vaak en steeds vaker zelf verder oprekken. Soms kunnen er ook gewoon twee dingen waar zijn en twee zaken onverenigbaar met elkaar, dat ligt niet zo eenzijdig als jij doet voorkomen,.. Ik meen overigens dat jij eens gezegd hebt hier dat indien je in opstand komt, niet in dienst gaat bijvoorbeeld, je daarvan de consequenties ook moet dragen. Weet je nog wat je van de andere kant vond? Soms denk ook jij wel erg zwart-wit.

HM van der Meulen
HM van der Meulen15 apr. 2019 - 15:04

Minoes - Het is me niet duidelijk wat je precies bedoeld. Je kunt ze natuurlijk ook achter de tralies zetten, maar het aanbieden van BBB is een stuk goedkoper. Nog afgezien van het feit dat dit tegen de verdragsbepalingen zou zijn, waar Nederland zich aan heeft gecommitteerd en de vraag of dat moreel verantwoord is.

Thijs Schokland
Thijs Schokland12 apr. 2019 - 6:58

Beste Chris, hoe nobel uw motieven en gedachten ook mogen zijn, woonruimte bij voorrang beschikbaar stellen voor lieden die daar geen recht op hebben, blijft m.i. lastig uit te leggen aan ouders wier kinderen al langer dan 10 jaar op een wachtlijst staan en die al die jaren hebben bijgedragen aan de maatschappij door vrijwilligerswerk en het betalen van belastingen. Het staat u uiteraard vrij uw gedachten hier te poneren of in een bijeenkomst in de Dominicuskerk, het zou u sieren uw gedachten gij gelegenheid eens te delen in een andere parochie.

3 Reacties
rvb2
rvb212 apr. 2019 - 9:03

Wonen is een mensenrecht, dus ook afgewezen asielzoekers hebben recht op een woonruimte.

Thijs Schokland
Thijs Schokland12 apr. 2019 - 13:53

@RvB - Wonen is een relatief begrip, zullen we het houden op 'onderdak'? En dan nog, u acht het uitlegbaar dat deze jongelui, waarvan de rechter telkenmale heeft geoordeeld dat ze geen recht hebben op verblijf in Nederland, met voorrang aan een woning worden geholpen, notabene in Amsterdam waar gewone stervelingen al nauwelijks meer aan de bak komen?

Mr Ed
Mr Ed12 apr. 2019 - 17:07

@rvb Zelfs als dat zo is, hebben ze dan ook recht op voorrang?

Ozon
Ozon12 apr. 2019 - 6:48

“Zo diep zijn de voorwaarden voor humane opvang er nu ingestampt dat improvisatie niet meer lukt. Ja, de gemeente bezit panden die leegstaan. Maar die zijn niet altijd brandveilig, je moet er kunnen douchen,“ Dat heet de woningwet, het bouwbesluit: en natuurlijk kan een wethouder niet toestaan dat er gesjoemeld wordt op dat gebied. Want reken maar dat iedereen Kukenheim verantwoordelijk zou houden als er 60 Eritreeers zouden verbranden in een gebouw waarvan de wethouder bij aanvang al wist dat het niet veilig was.

HM van der Meulen
HM van der Meulen12 apr. 2019 - 1:08

Eigenlijk vereisen de mensenrechten dat de gemeenschap -overheid- tenminste voorziet in brood, een bad en een bed, zonder documenten, zonder voorwaarden, zonder zich verstaanbaar te kunnen maken, voor iedereen die dat nodig heeft, zonder enige drempel. Begeleid door maatschappelijk werkers, die er op toezien dat mensen die medische zorg nodig hebben die ook krijgen en dat mensen die daar verdwaald raken omdat ze niet in staat zijn rechten waar te nemen die ze wel hebben, geholpen worden dat alsnog te doen. Vrij simpel en zonder mitsen of maren...

2 Reacties
Pink Tango
Pink Tango12 apr. 2019 - 7:23

Vrij simpel? Heb je het stuk wel goed gelezen en begrepen?

HM van der Meulen
HM van der Meulen12 apr. 2019 - 10:44

Hoezo, jij niet dan?

Folkert2
Folkert211 apr. 2019 - 21:54

Maar Keulemans beseft ook dat als je nummers 501 t/m 560 toelaat dat uiteindelijk ook de nummers 561 t/m 5000 op de stoep zullen staan. En als je ruimhartiger beleid voert dan Den Haag dat je uiteindelijk daar dan ook zelf voor moet betalen. Niet alleen betalen, maar ook huisvesting moet voor regelen. En dan blijkt al snel het NIMBY effect op te treden. En ja, je kan natuurlijk zeggen, we buigen een aantal regeltjes om. Maar als daardoor bijvoorbeeld ongelukken door komen zal je zien dat er altijd een gehaaide advocaat is die de gemeente vervolgt voor grote bedragen. De claim-cultuur is inmiddels namelijk ook bij ons geïnternaliseerd. En op dat moment zal Keulemans echt niet vooraan staan met een grote zak geld om de kosten te betalen.

Cruise
Cruise11 apr. 2019 - 21:32

Dit had je dus kunnen verwachten met deze toekomstige regeling voor maximaal 500 “ gelukkigen” namelijk dat er al snel wegens de aanzuigende werking weer mensen buiten de boot gaan vallen en dat zullen er met de duizenden Eritreers die in Italie zijn gestrand ennaar het veel betere Amsterdam willen snel nog veel meer worden. Overigens blijft het vreemd dat de Eritreers en andere Dublinclaimanten volgens de huidige systematiek van dit Verdrag als ze 1,5 jaar vanaf hun Italiaanse registratie buiten zicht dus in de illegaliteit blijven alsnog een Nederlandse asielprocedure kunnen starten zonder naar Italië te worden teruggezonden waardoor verblijf in de Amsterdamse opvang als ongedocumenteerden om de 1,5,jaar uit te zitten ( ook de maximum opvangduur) wel heel aantrekkelijk wordt; hier is duidelijk over nagedacht door de hulpverleningscongsi in samenspraal met de lokale politiek !

1 Reactie
JasDon
JasDon12 apr. 2019 - 8:01

"Alleen: nu kloppen de nummers 501 t/m 560 aan de deur. En zwiept het goede bestuur als een boemerang ons college in de rug." Goed besturen is vooruit kijken. En dat is dus niet gebeurt. Wat ik irritant vind is dat een migrant met epilepsie als voorbeeld wordt genomen. Dat heeft namelijk weinig te maken met het feit dat hij hier is of dakloos is. Dat is ook populisme. En vertel dan ook eerlijk het verhaal van de 95% van de Eritreeërs die 2,5 jaar na het krijgen van een status geen werk hebben: https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2018/vluchtelingen-en-werk.pdf De kosten voor de samenleving zijn na het verkrijgen van de status dus gigantisch. Door keuzes van een Amsterdamse raad wordt de Nederlandse verzorgingsstaat nog meer onder druk gezet. Wat mij betreft mag er door de landelijke politiek ingegrepen worden in dit soort situaties.