Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Nooit eerder waren er zoveel bosbranden in Europa

Branden breiden zich uit naar steeds meer landen
Joop

De boa is niet goed toegerust voor meer wapenuitrusting

  •  
24-05-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
80 keer bekeken
  •  
43262634690_3f6b79f6dc_o

© cc-foto: Roel Wijnants

De uitrusting schrikt niet alleen af maar lokt ook geweld uit. Het is een feit dat er heel wat aan vooraf gaat voordat uiteindelijk de eerste klap valt
Op 23 mei heeft Han van der Horst het opiniestuk ‘ Scheep boa’s niet af met pepperspray en een knuppel ‘ geschreven. Met de titel van het stuk ben ik het zeker eens, maar dan omdat we boa’s flink tekort doen door zomaar in te gaan op de eis voor het verder bewapenen.
Het is dan ook de huidige Politiewet (link ) die het een en ander verklaart en beaamt als het gaat om de verantwoordelijkheden en bekwaamheid. Want de wet beschrijft niet alleen dat het aan de minister van Justitie is om te bepalen of een boa beschikking krijgt over extra geweldsmiddelen maar ook de bekwaamheid en verantwoordelijkheden van een boa:
"“Een boa is dus in beginsel geen integrale handhaver met algemene opsporingsbevoegdheid die concurreert met de politie. Immers, de boa zou dan een vierjarige politieopleiding moeten hebben gevolgd om te beschikken over dezelfde bekwaamheid. De boa heeft een specifieke, afgebakende taak waarvoor hij gericht opgeleid kan worden.” "
Met andere woorden: er wordt openlijk erkend dat een boa niet dezelfde bekwaamheid en verantwoordelijkheden heeft als een politieagent, vanwege het verschil in opleiding.
Als je deze argumentatie verder bekijkt: een opleiding tot boa behoeft geen vooropleiding en is een thuisstudie van 6 maanden. Wat een schijntje is, in tegenstelling tot de volwaardige politieopleiding bij de politieacademie waar je minstens MBO-niveau 4 moet hebben om de opleiding voor agent te kunnen starten en waar je pas na 2,5 jaar klaar mee kan zijn. Er is ook een opleiding voor assistent-politiemedewerker en die opleiding duurt 1,5 jaar (wel met heel veel praktijkervaring). Maar ook daarvoor moet je wel minstens een MBO-niveau 2 diploma hebben en uiteindelijk krijg je dan een kleine wapenstok (met pepper spray).
Nu lijkt het allemaal niet heel spannend maar er is toch wel een behoorlijk verschil in bagage. Wat ook de terughoudendheid verklaart om een boa meer geweldsmiddelen te geven. Het is dus daarom te kort door de bocht om boa’s een extra cursus te geven zoals Van der Horst geopperd heeft.
Het staat vast dat een boa een ondankbare en onmogelijke taak heeft om in deze tijden een verschrikkelijk onduidelijke noodverordening te moeten handhaven in een steeds ruwer wordende maatschappij. Wat natuurlijk een symptoom is van minstens drie decennia aan falend beleid, niet alleen vanuit de landelijke maar ook de lokale politiek. Daar kunnen we het met elkaar over eens zijn. Het biedt uiteindelijk alleen weinig soelaas voor de huidige vraag: meer veiligheid voor boa’s.
Uiteindelijk houdt goede handhaving in dat het algehele vertrouwen in naleving wordt versterkt. In positieve zin is handhaving gericht op het creëren en instandhouden van zaken als veiligheid, leefbaarheid, gezondheid, welzijn en goede sociale verhoudingen. Dus het idee dat handhaving alleen maar wat zwaaien met een wapenstok en bekeuringen uitschrijven bij kleine delicten is, zoals foutparkeren en vuil op straat gooien, klopt dus niet.
Het valt evenmin te ontkennen dat het in bezit hebben van geweldsmiddelen ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Want de uitrusting schrikt niet alleen af maar lokt ook geweld uit. Het is een feit dat er heel wat aan vooraf gaat voordat uiteindelijk de eerste klap valt. Het is juist dat aspect dat onvoldoende beseft wordt maar wel bepalend is in het al dan niet beschikken over deze middelen. En daarmee omgaan valt niet te leren in een thuisopleiding.
Ik zou daarom eerder denken dat in deze tijd, waarin er in bepaalde gebieden nu extra gehandhaafd moet worden, politieagenten en boa’s meer gaan samenwerken en meer onderling communiceren. Dit lijkt mij dan ook de juiste aanpak, niet alleen voor boa’s zelf maar ook voor de algehele samenleving omdat het juist eerder escalaties voorkomt in plaats van veroorzaakt. En escalatie is wat we niet moeten willen deze overspannen tijden.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (38)

[verwijderd]
[verwijderd]26 mei 2020 - 10:48

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Pater
Pater26 mei 2020 - 17:26

Pieter: ",,Ze stuiten op verzet en dan kunnen ze eigenlijk weinig doen.’ Van Vollenhoven vindt het beter om ze een vuurwapen te geven. ,,Ik denk dat we ze op den duur volledig moeten uitrusten.’’ Van Vollenhoven ziet dat de boa’s steeds meer opereren als gemeentepolitie. ,,Het probleem is dat de politie de wijken totaal heeft verlaten, de boa kent de wijken vaak beter dan de politieman. We moeten naar het hele concept van politie en boa's opnieuw kijken.” Let op de woordjes "op den duur". Van Vollenhove legt het probleem breder, de politie is na de reorganisatie tot Nationale Poltie nog meer van de straat verdwenen, BOA's nemen die plaats in. Logisch is dan dat óf de BOA's een echte opleiding krijgen en meer gaan verdienen en daarna gewapend de straat op gaan óf dat de politie weer de straat opgaat.

Leontrotsky
Leontrotsky25 mei 2020 - 13:41

Het werkt volgens mij beter wanneer boa's gaan samenwerken met de politie op straat. De politie kan dan de wapens hanteren en de boa assisteren bij corona ontkenning of mensen die corona maatregelen niet opvolgen. Boa's krijgen op deze manier ook meer gezag. Er zal in ieder geval veel strenger moeten worden opgetreden.

1 Reactie
Hannes Achterhout
Hannes Achterhout25 mei 2020 - 19:26

`Het werkt volgens mij beter wanneer boa’s gaan samenwerken met de politie op straat.' Mee eens maar dan moet het Boakorps afleren boers te knauwen op straat, en leren met mes en vork te eten tijdens schaft, anders wordt het géén goed team.

Pater
Pater25 mei 2020 - 13:24

Het lijkt me slecht BOA's op Corona-inspecties af te sturen, bij grootschalige overtreding van de 1,5 m-regel móet de BOA wel optreden. Een boete voor huisvuil of verkeerd parkeren is nog wel te betalen, dit gaat om honderden euro's en dan escaleert de zaak al snel, ook onafhankelijk van wel/geen wapens dragen. Eén BOA en één agent samen lijkt me veel beter. BOA's uitrusten met bewapening, zelfs lichte, maakt de situatie eerder onveiliger, heel veel BOA's kunnen dat helemaal niet aan. Eigenlijk is de uitbreiding van het aantal BOA's door de gemeenten een goedkope aanpak van de bezuinigingen op de politie en het tekort aan blauw op straat, en mede geïnspireerd door de vorming van een nationale politie: de gemeente heeft weinig meer te zeggen over de inzet van de politie. Het is toch vreemd dat de gemeenten wel een enorme taakuitbreiding krijgen op het gebied van de zorg, maar vrijwel niks meer te zeggen hebben over de activiteiten van de politie in de eigen straten.

Hannes Achterhout
Hannes Achterhout25 mei 2020 - 11:57

Verontrustend is dat er thans al meerdere handhavingslagen bestaan op straat! Zo zag ik een haveloos uitziende man, zittend op een bankje, gesommeerd worden zich weg te pakken, jawel, door een stel particuliere bewakers! Van die lui met een V op hun nepuniform en een pet op Nieuwsgierig geworden volgde ik het onzalige tafereel. De persoon op het bankje bleef zitten. Gelijk had hij! Men riep versterking op en er verschenen twee boa’s. Met getatoeëerde armen over elkaar en per in krom dialect uitgeroepen `bevel' trachtten deze de zittende persoon te intimideren teneinde zich te verwijderen. Mis gedacht natuurlijk, en een ID-bewijs werd ook niet getoond door degene die een zg. `zwerver' zou zijn. Gniffelend wachtte ik af en zag ik hoe vervolgens twee gewone dienders verschenen. De afloop heb ik niet gezien want omstanders werden gesommeerd door te fietsen en te lopen. Men kan dit soort onzalige, schrijnende gevallen van machtsmisbruik niet genoeg registreren op video indien mogelijk. Want behalve wat naargeestige reactionaire kleinburgers zit niemand te wachten op zulke schofterige pesterij jegens de minder bedeelde medemens. Want stuitend en ontoelaatbaar in misplaatst toegepaste fatsoensdrift.

adriek
adriek25 mei 2020 - 9:44

Er werd laatst zelfs geopperd (sommige) BOA's met politiehonden uit te rusten. Zeer verontrustend.

[verwijderd]
[verwijderd]25 mei 2020 - 8:29

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Rs75
Rs7525 mei 2020 - 10:32

Zo......en nu even onder je steen vandaan kruipen en de buitenlucht opzoeken en om je heen kijken. Cijfers kan je interpreteren hoe het je uitkomt. Het bagatelliseren van “ kleine” incidenten werkt niet bepaald mee om draagvlak te creëren voor mensen die deze ondankbare taak uitvoeren

Buitenstaander
Buitenstaander25 mei 2020 - 8:28

We kunnen ons idd gaan richten op -sec- de uitrusting en het nivo van de BOA's. En af en toe heel laatdunkend doen over diens opleiding etc, alsof eigenlijk de BOA het probleem is. En dan helpt 'even' voorbij gaan aan decennia opgebouwde hufterigheid ook niet erg, want laten we wel wezen: Ook agenten, hulpverleners worden door diezelfde hufters tegenwoordig aangepakt als je ze maar even 'terechtwijst'. Dus, dan zou weer meer agenten het wezen van het probleem niet oplossen, tenzij we eens afstappen van dat voorzichtig omgaan met diezelfdegroep hufters: Zoals wehoorden: Weer een onderzoek; weer op zoek naar de 'beweegredenen' van die hufters; "misschien moeten we respect opbouwen", en dart soort gezeur. Misschien breekt nu de tijd eens aan van gewoon opakken en even iets langer van de straat halen en idd een strafblad ipv dat gejank, of de ouders direct aansprakelijk stellen. Dan hoeft niemand exta bewapend te worden.

3 Reacties
I am Legion
I am Legion25 mei 2020 - 9:51

Respect bestaat alleen als het wederzijds is. Bij die hufters, oftewel het zuigende straattuig, wat zich eenvoudig niet wenst te houden aan nodige en hen gevraagde regels moet je dat respect dus met de nodige middelen afdwingen omdat andere beproefde middelen zoals vragen, nog eens verzoeken, en dringend verzoeken niet helpen maar alleen agressie wekken.

Zandb
Zandb25 mei 2020 - 14:25

Onze huispsycholoog, de heer Legion, doet weer eens een duit in het zakje. Hij kent al die mensen waarover die boa's (al dan niet terecht) klagen persoonlijk en daarom weet hij dat dit zonder uitzondering "hufters" zijn, "oftewel het zuigende straattuig" Ik feliciteer de heer Legion weer met zijn messcherpe 'analyse' (berustend op gewoon ongezond verstand) waar natuurlijk niets tegen in gebracht kan worden dan een ellenlang stuk, wat dan weer over totaal iets anders gaat.

Hannes Achterhout
Hannes Achterhout25 mei 2020 - 20:45

`de uitrusting en het nivo van de BOA’s. En af en toe heel laatdunkend doen over diens opleiding etc, alsof eigenlijk de BOA het probleem is.... van gewoon opakken en even iets langer van de straat halen en idd een strafblad ipv dat gejank.... alsmede: “misschien moeten we respect opbouwen”, en dart soort gezeur. Beste Norm. Met alle respect voor je opinie, maar ik zie een fatsoenlijk progressief persoon zich bij volle verstand toch never nooit aanmelden bij het BOA.

MG1968
MG196825 mei 2020 - 8:19

De minimum eisen (bagage) die nodig is voor het goed kunnen invullen van de verantwoordelijkheid die komt bij het uitvoering geven aan het geweldsmonopolie worden ternauwernood vervuld door de reguliere politieopleidingen. Ook bij die mensen, met (door opleiding en basis-intellect) gemiddeld gezien meer gedragsmogelijkheden dan de Boa, gaat het te vaak fout. En ook die opleidingen onder druk... Ben er dus helemaal niet voor om wat voor deel dan ook van het geweldsmonopolie over te dragen aan boa's en ook het bewapenen voor 'alleen' de eigen veiligheid geeft problemen. Niet doen dus. En bedenk. Een Boa met dezelfde capaciteiten als de agent, zal niet goedkoper kunnen zijn. Dus waarom die weg überhaupt bewandelen.

I am Legion
I am Legion25 mei 2020 - 7:04

"De uitrusting schrikt niet alleen af maar lokt ook geweld uit. Het is een feit dat er heel wat aan vooraf gaat voordat uiteindelijk de eerste klap valt." Precies hetzelfde geldt voor een agent. Ook die proberen in >99,9% van de gevallen mensen aan te spreken op ongeoorloofd gedrag door een aanwijzing en daarna, wanneer niet opgevolgd, door de dan nodige steeds verder dringende tot desnoods dwingende maatregelen die dan zeker ook de nodige middelen vereisen. In de meeste gevallen komt die boodschap over. De stelling: "De uitrusting schrikt niet alleen af maar lokt ook geweld uit." is dan ook belachelijk en excuseert het straattuig wat zich nergens aan gehouden wenst te zien. Het zou immers net zo goed voor agenten gelden dat ze "de uitrusting" die ze toch echt behoeven voor hun werk zoals de brandweer blusmiddelen, bijl. hydraulische knipscharen, en nog andere zaken. Boa's kunnen afhankelijk van een gespecialiseerde opleiding, waar gemeenten de keuze toe hebben, net zoveel mandaat als een politieagent. En daarmee ook bijbehorende uitrusting.

1 Reactie
Pater
Pater25 mei 2020 - 13:28

BOA's met een vierjarige opleiding zijn natuurlijk gelijkwaardig aan agenten en zijn voor de gemeenten onbetaalbaar. BOA's zijn een poging van de gemeenten om op een koopje het tekort aan blauw op straat aan te pakken.

Frits Jansen
Frits Jansen25 mei 2020 - 6:24

Voor alle duidelijkheid: er zijn verschillende soorten BOA's, met verschillende opleiding en verschillende bevoegdheden. Dat BOA's zo in het gedrang komen dat ze om meer bewapening vragen toont juist aan dat ze onvoldoende bagage hebben voor hun taak - zoals zij die opvatten. Ze zien zich als een bonnenmachine en beseffen niet dat het strafrecht een laatste redmiddel is waar natuurlijk gezag faalt. Misschien moeten recalcitrante jongeren die een "corona-feestje" bouwen onverbiddelijk worden aangepakt, maar de meeste mensen zijn best voor rede vatbaar. Gelukkig zijn de regels nu veranderd, want ze waren soms onbegrijpelijk. En het wordt ook tijd dat de klootzakken worden aangepakt die ons wijs maken dat je met een corona-bekeuring nooit meer een goede baan kun krijgen omdat je dan een strafblad krijgt. Als ik te doen zou krijgen met een ordehandhaver die mijn hele carrière kapot dreigt te maken zou ik die ook hard willen aanpakken. De werkelijkheid is dat je hooguit een probleem hebt als je een "Verklaring Omtrent het Gedrag" moet overleggen, maar zo'n VOG wordt zeker niet automatisch geweigerd als je een overtreding op je kerfstok hebt. Met mag geen extra straf zijn. Het enige ois dat ze kijken of je een risico bent in de functie die je ambieert. Een pedofiel kan beter niet op een peuterspeelzaal werken, en een fraudeur is ongeschikt als boekhouder, maar een "corona-crimineel" is nog best geschrikt voor deze beroepen.

3 Reacties
Thuiszitter
Thuiszitter25 mei 2020 - 7:23

Er zijn natuurlijk functies die een totaal blanco “ strafblad “ voorschrijven , politieagent bijvoorbeeld.

adriek
adriek25 mei 2020 - 9:50

Recalcitrante jongeren die een corona-feestje bouwen worden niet aangepakt, het risico op escalatie is te groot door de drank en drugs die daar gebruikt worden. Wapenstok en pepperspray gaan daarbij niet helpen, schieten gaat wat ver. Vier mensen die op anderhalve meter een gebakje eten gaan natuurlijk wel zonder waarschuwing op de bon: risicoloos en goed voor het quotum. 'Aanpakken' is goed, maar pak wel de problemen aan: degenen die de regels bewust aan hun laars lappen en degenen die vinden dat anderen hun problemen moeten oplossen omdat zij niet in de risicogroep vallen, die zich wijs laten maken dat een stofkapje in je achterzak voldoende bescherming biedt.

Pater
Pater25 mei 2020 - 13:33

Nou Frits, wat een ongefundeerde algemeenheden: "Dat BOA’s zo in het gedrang komen dat ze om meer bewapening vragen toont juist aan dat ze onvoldoende bagage hebben voor hun taak – zoals zij die opvatten. Ze zien zich als een bonnenmachine..." Denk je echt dat een BOA voor de lol op de mensen afstapt om een boete te geven ? Ze hebben gewoon opdracht van de baas om op te treden tegen overtreding van de 1,5 m en de groepsvorming, en ze weten bij voorbaat heel goed dat de kans op klappen toeneemt als een bon wordt gegeven. Daarom moeten BOA's alleen samen met politie optreden.

Ryan2
Ryan225 mei 2020 - 6:09

@Mark Voor je reageert, zoek eens op wat een normaal mens tot een BOA maakt. In feite komt het er op neer, dat je een mens dresseert, tot het uit zichzelf produceren van een officieel proces verbaal. Zonder fouten. Daar komt het examen op neer. Er wordt totaal geen aandacht besteed aan het psychologisch begeleiden van de BOA. Dus wat gebeurd er? Mensen met een beetje geldingsdrang grijpen dit aan om een beetje voor eigen rechter te kunnen spelen. Het oer Hollandse vingertje. En dat roept agressie op. Met of zonder pepperspray. Want de BOA heeft verder de status van een "gewone" burger. Een uniform zonder inhoud. Dat is wat er mankeert. Geen opleiding voor de taak die het repressieve gedeelte van regering en ambtenaren voor hen bedacht hebben.

1 Reactie
Zandb
Zandb25 mei 2020 - 8:16

Ryan Voor u reageert zou u wat mij betreft beter mogen nadenken. Zoals al diverse mensen hebben betoogt zijn er tal van boa's. Met diverse opleidingen en voorzien van diverse middelen om hun taak uit te voeren. Deze generalisatie van wat een boa is, ik citeer: "Mensen met een beetje geldingsdrang grijpen dit aan om een beetje voor eigen rechter te kunnen spelen. Het oer Hollandse vingertje." is dan ook nergens anders op gebaseerd dan op uw vooroordeel. Op zich geen ramp maar wel als u dit meent te mogen aanvoeren als reden om er maar agressief op los te gaan, wanneer een boa een overtreding constateert. Alsof de mensen, die zich schuldig maken aan wangedrag, daar niet zelf veel meer verantwoordelijk zijn. Dat de boa het gevolg is van een misplaatste bezuinigingsmaatregel, daar kan de boa zelf weinig aan doen. Dat we er eens goed naar moeten kijken en dat er veel verbeterd moet worden, dat ben ik met u eens.

Zandb
Zandb25 mei 2020 - 5:39

Gewoon een boa uitrusten met een soort van camera verbonden met een centrale computer die vastlegt, 'ter leering ende vermaeck' en een ongelooflijk zware straf voor wie zich dan nog misdraagt.

2 Reacties
adriek
adriek25 mei 2020 - 11:10

"... een ongelooflijk zware straf voor wie zich dan nog misdraagt." Maar dan ook als de BOA zich misdraagt.

Zandb
Zandb25 mei 2020 - 14:28

Erida Vanzelfsprekend; "Ter leering ende vermaeck" snijdt het mes aan twee kanten.

[verwijderd]
[verwijderd]25 mei 2020 - 5:02

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Zandb
Zandb25 mei 2020 - 8:23

Kouffar De tijden zijn echt wel veranderd. Uw karikatuur - "Die zijn het eindprodukt van de anti-autoriteit en gedogen-cultus die daar eind van de vorige eeuw begon en grofweg inhoudt: voorál niet optreden, alleen dialoog werkt, straffen helpt niet, iedereen is mooi, de politie is je beste vriend." - geldt al lang niet meer. (Trouwens; de jaren 60 van de vorige eeuw kun je toch moeilijk als "aan het eind van de vorige eeuw" benoemen.) Deze schaamteloze poging tot framen, maakt u inderdaad wel tot een van die, zoals u ze zelf noemt, “ultra rechtse populistische elementen”.

Zandb
Zandb26 mei 2020 - 7:35

Kouffar Tja, als u het zo wil zien...… Dan is elke rede verdwenen. "Wij hebben een democratische rechtsstaat en die is heel erg fijn", roept iedereen "en die moet beschermd worden". Maar onze democratische rechtsstaat heeft ook grote nadelen. In zo'n staat, waar het recht zegeviert, lijkt het veel te vaak alsof het onrecht zegeviert. En niet alleen dat, het kost ook nog handen vol geld. Juist die bezongen zegeningen bezorgen ook de grootste problemen. Aanpakken zoals u voorstelt heet niet alleen racisme maar is dat ook, in onze fijne democratische rechtsstaat. In een democratische rechtsstaat moet van ieder afzonderlijk bewezen worden, dat die zich bv "vogelvrij" gedraagt en hoe hij daarmee de wet overtreedt. En dat kost veel tijd, geld en moeite en levert dus veel problemen op. U schaft dan ook liever die fijne rechtsstaat af. En u gaat daarvoor uw verantwoordelijkheid uit de weg, met uw "Zoals in heel Europa. Met als gevolg Brexit, “Hongarije”, de “verrechtsing” in Europa, en zélfs de oprichting van EU’s Bescherming van de Europese manier van leven van Margarítis Schinás, die na links protest Promoting our European way of life moest gaan heten." Niet ik bedenk wat racisme is, dat staat omschreven in elke zichzelf respecterende democratische rechtsstaat. Mensen beoordelen op andere zaken, dan die ze werkelijk en bewezen doen, is discriminerend of racistisch. Daar helpt geen lieve moeder aan, ook al framet u nog zo uw best.

Thuiszitter
Thuiszitter24 mei 2020 - 22:33

Dat de uitrusting afschrikt ben ik het niet geheel mee eens, een wapenstok zit in de broek verborgen, die zie je niet hooguit het polstouwtje , de pepperspray in een hoesje aan de riem schrikt volgens mij ook niet echt af. Echter de rest van het betoog kan ik mij in vinden . Wat mij betreft gaan de boa’s terug naar de taken waarmee zij ooit begonnen, parkeerwachters waren het toen . De rest overlaten aan de politie, signaleren en doorgeven. Dus niet het strand opgaan om tegen de onduidelijke corona maatregelen op te treden, laat dat aan de politie over. En dus niet voorzien van enig wapentuig. Meer blauw op straat prima maar niet het blauw van de handhavers, meer geel zwart dus.

Robert Follon
Robert Follon24 mei 2020 - 22:24

Mensen met - letterlijk - niet meer dan een LOI cursus gaan bewapenen. Dit kan gewoon niet misgaan...

johnvangulik
johnvangulik24 mei 2020 - 20:47

Beste Chris, Ik ben het met u eens dat het bewapenen van BOA's niet de oplossing is. En inderdaad, zeker niet als daar geen fatsoenlijke opleiding aan gekoppeld is. Naar mijn mening (dus geen feiten), spelen er nog een aantal zaken die geweld naar BOA's kan verklaren: - BOA's zijn er vooral om 'pestboetes' uit te schrijven. Hiermee bedoel ik boetes die je als ontvanger het gevoel geven genaaid te worden: Parkeerboete - fiets fout wegzetten - iets verkeerd in de kliko gestopt hebben,... Kleinigheidjes die we allemaal wel eens doen en waarvan we vinden dat de ernst niet in verhouding staat tot de boete. - BOA's zijn veel in beeld en 'zoekend' naar de overtreding (bv het camera autootje voor parkeerboetes). Het roept, althans bij mij en veel mensen die ik ken, het gevoel op dat hun aanwezigheid er vooral is om de staats -of gemeentekas te spekken dan daadwerkelijk overlast te verminderen of leefbaarheid te verbeteren. - Een waarschuwing of informeren/aanspreken van een overtreder i.p.v. boetes schrijven, lijkt niet of nauwelijks in de werkwijze van de BOA voor te komen. ( komt niet in de opleiding aan de orde?) - Er is een generatie van mensen, die het niet meer gewoon is om te gaan met autoriteit. Dit wordt niet meer aangeleerd ( niet in opvoeding, school, werk,...). Een autoritaire verhouding roept dus sneller agressie op. - Een BOA opereert in de publieke ruimte. Hierdoor kunnen aspecten als groepsgedrag (bv. een groep jongeren waarbij status, stoerdoenerij,samen sterk,...), krenking (gevoel van publieke vernedering), de omstaanders (bemoeien, tegenspraak,..) al snel tot escalatie leiden. - Mensen zijn mondiger geworden. Ze durven meer tegengas te geven. Daarnaast is er bij het krijgen van een boete ook een frustratie moment: Het moment waarop je net datgene eruit flapt, dat je eigenlijk niet had moeten zeggen. Het lijkt erop dat er minder begrip / ruimte is voor dat momentje. Het wordt al snel opgeklopt tot belediging / bedreiging, wat de situatie nog meer op de spits drijft. - M.b.t. Corona: De boete is ongekend hoog en het algemene beeld, nee mijn beeld, is dat BOA's wel erg snel en gul met de bonnenboek aan de slag zijn gegaan. Educatief en preventief optreden, zeker in het begin van de maatregelen, alsook lagere boetes - eventueel oplopend voor recidivisten ( volgens mij ook geopperd door HvdH) had kunnen helpen. De hoogte van de boete geeft het gevoel dat de controle op toepassing van de maatregelen eerder een verdienmodel dan een appèl op maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er zal waarschijnlijk ook wel een groep mensen zijn die vinden dat hen al zoveel is afgepakt en dat ze al zoveel opoffering hebben gedaan, dat ze het kleine (onbewuste?) foutje dat ze maken en voor beboet worden, ervaren als de spreekwoordelijke druppel. Dat en het feit dat er ook een groep asociale - schijt-aan-alles - narcisten op de straat rondbanjeren, zijn volgens mij bijhorende reden die het geweld op BOA's kan verklaren.

[verwijderd]
[verwijderd]24 mei 2020 - 18:47

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
Polletje2
Polletje225 mei 2020 - 5:23

Mark - Triest dat die BOA's nodig zijn, laten we dat even voorop stellen Je zou eens kunnen kijken wat het bewapenen van de "bobby's" als resultaat heeft opgeleverd.

Frits Jansen
Frits Jansen25 mei 2020 - 6:29

Handboeien kunnen makkelijk worden gebruikt als foltermiddel: door die te strak aan te draaien schreeuwt het slachtoffer van de pijn, en loopt deze waarschijnlijk blijvend letsel op. Toch heeft Nederland het Verdrag tegen Foltering getekend.

adriek
adriek25 mei 2020 - 11:13

@Frits daarom krijgen die BOA's ook een gedegen opleiding, zodat ze nooit en te nimmer hun handboeien verkeerd zullen gebruiken. Denk ik.

DaanOuwens
DaanOuwens24 mei 2020 - 18:28

Deze schrijver weet waar hij het over heeft. Qua kennis en vaardigheden is de BOA niet vergelijkbaar met een agent met een MBO. De BOA krijgt nu een opdracht waarvoor hij de vaardigheden niet heeft. Dat is wat wringt. Dus moet de opdracht aangepast worden en niet de bewapening.

Willem Heerema
Willem Heerema24 mei 2020 - 18:10

Mocht men de BOA's niet willen afschaffen, dan zou men er voor kunnen kiezen door ze niet meer geüniformeerd maar in burger te laten opereren. Bij geconstateerd vermeend onraad kunnen ze als ogen en oren voor de Politie optreden en hen via C2000 oproepen.

1 Reactie
Polletje2
Polletje225 mei 2020 - 5:19

Yep, met een stuk of 200.000 BOA's in burger moet je "das Leben der Andern" best wel goed in de gaten kunnen houden. -