Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Frankrijk krijgt internationale hulp in strijd tegen toenemende bosbranden

'Oorlog tegen het vuur' vereist Europese aanpak
Joop

De bestuurlijke klasse bestaat uit opportunistische baantjesjagers

  •  
05-08-2022
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
3527 keer bekeken
  •  
49939622207_50deda3d72_k

© cc-foto: Frans Berkelaar

Als burger van deze samenleving ben ik opgegroeid met het idee dat Nederland meritocratisch en zorgzaam is; de belofte dat ons talent wordt gezien, onze moeite en inzet beloond wordt en kwetsbare burgers adequaat worden geholpen. Heel subtiel wordt ons duidelijk gemaakt dat in onze maatschappij de rechten van de mens fier overeind staan, vluchtelingen goed worden opgevangen, er een redelijk vangnet is voor de lagere sociaaleconomische klassen en er een goede regelgeving en actieve controle is om milieu en natuur te beschermen. Al deze beloften zijn leugens gebleken.

Wij leven in een destructieve maatschappij, zowel sociaal als ecologisch gezien. De rijken worden ook dankzij belastingparadijs Nederland rijker terwijl onze middenklasse verdwijnt en vervangen wordt door een precariaat. Meer en meer mensen zijn gedwongen om te veel aan huur te betalen en sommigen stellen hun kinderwens uit vanwege hun financiële situatie. Ondertussen komen er langzaam maar zeker rampen op ons af als klimaatverandering, bodemdegradatie, vernietiging van ecosystemen en steeds meer plastic en chemicaliën in ons milieu. Dit zijn zaken waar al decennialang voor wordt gewaarschuwd door wetenschappers en andere deskundigen. De meest bekende waarschuwingen verschenen in het boek ‘De grenzen aan de groei’van de Club van Rome in 1972. De uitgangspunten van dit boek staan na een halve eeuw nog recht overeind. Toekomstige generaties zullen begrijpen dat hun toekomst kapot is gemaakt door de huidige en zullen zich afvragen: hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Ik heb het altijd al vreemd gevonden dat in de politiek vaak vast wordt gehouden aan starre ideologieën of het dienen van doelgroepen. In de praktijk werkt het anders; wie voor zijn kind een goede school zoekt, kijkt naar de sfeer en onderwijzers. Hier is het bestuur voor verantwoordelijk. Of het een openbare, katholieke, protestantse of montessorischool betreft, is doorgaans bijzaak. En zoals een basisschool goed, middelmatig of slecht bestuurd wordt, is hoe een bank of een land functioneert, afhankelijk van diens bestuurders.

In een aflevering van Zembla, De dood van een klokkenluider, over een ambtenaar die werd tegengewerkt door zijn leidinggevenden, kwam een organisatiedeskundige aan het woord: Ben Tiggelaar. Hij vertelde dat er twee categorieën managers zijn: werkgerichte en carrièregerichte. Werkgerichte managers richten zich op de organisatie en de mensen. Carrièregerichte managers zijn bezig met netwerken en kunnen kritiek als een bedreiging zien. Doorgaans zijn het volgens hem de carrièregerichte managers die carrière maken, niet de werkgerichte.

Soms hoor of lees je wel eens: het talent komt vanzelf naar boven drijven. Dit werkt in de praktijk omgekeerd; net als in een meer of de zee komt het afval boven drijven terwijl je de parels moet opduiken. Het talent is in deze analogie als de parels waar je moeite voor moet doen als organisatie. De carrièregerichte netwerkers zijn het afval. Het ziet er naar uit dat de carrièrejagers verantwoordelijk waren voor de kredietcrisis in 2008 en de toeslagenaffaire 2004-2019. Het is zeker dat deze politici, topambtenaren en bankiers hun eigen positie belangrijker vonden dan hun organisatie goed te leiden.

Zelf zat ik op een basisschool waar pesten genegeerd werd door de directrice en leraren. Daarnaast had ik slechte ouders en kwam op mijn veertiende in de jeugdzorg terecht, waar ik en de rest van de jongeren, ook geen goede opvoeding kreeg. Ik kan van zowel mijn basisschool als de jeugdzorg zeggen dat zij een laissez-faire bestuursstijl hadden: een laat-maar-gaan-mentaliteit. Het programma Jojanneke en de jeugdzorgtapes besteedde gelukkig aandacht aan het tekortschieten van de jeugdzorg. Helaas hebben veel mensen nog altijd het idee dat dit soort misstanden incidenteel voorkomen in plaats van structurele fouten zijn binnen onze maatschappij. Volgens hen is “het allemaal zo goed geregeld in Nederland”.

De ironie wil dat bestuurders een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden voorgeschoteld krijgen terwijl wanneer zij hun werk niet goed doen, er geen consequenties aan zitten. Probeer daar maar als gewone medewerker mee weg te komen! Zeker politici, topambtenaren en bestuursleden van semioverheidsorganisaties behoren juist het algemeen belang en de samenleving te dienen, dat is hun impliciete taak. Maar wanneer zij de samenleving schaden, zijn er ook voor hen geen consequenties. De bestuursleden van de grote banken die omvielen na de kredietcrisis behoorden tot de best betaalde mensen op aarde. Maar wat kregen deze banken en hun klanten terug voor die bestuurders met hun miljoeneninkomsten? Een falend banksysteem.

In 1989 werd de Global Climate Coalition door de oliemaatschappijen opgericht. Dit was een lobbygroep die succesvol maatregelen tegen fossiele brandstoffen heeft tegengehouden. Zij hebben het maatschappelijk discours zelfs bepaald, door te stellen dat klimaatverandering door menselijke invloed geen wetenschappelijke zekerheid was. Als dit geen misdaad tegen de menselijkheid is, dan weet ik het ook niet meer. Toch worden de verantwoordelijken niet bestraft. 

Wij moeten af van het idee dat netwerken een inherent goede eigenschap is. Ik en collega’s van mij hebben meegemaakt dat solliciteren een kwestie is van “jezelf verkopen”, ook bij de Politie en Douane. Wanneer je geen mooi praatje hebt, word je ook daar niet aangenomen. Het gaat zelfs zo ver dat het grootste uitzendbureau van Nederland sollicitanten tips geeft “hoe je moet solliciteren” en gemeenten werklozen op een verplichte cursus solliciteren zet.  Alsof je een goede werknemer bent wanneer je jezelf goed weet te verkopen.

Het is eerder andersom; de degelijke werknemers die hun werk goed doen, hebben geen mooi praatje klaar terwijl degenen met de mooie praatjes doorgaans minder goede werknemers en collega’s zijn. Een gepensioneerde inspecteur van de Belastingdienst verklaarde in een interview: ‘Nieuwe bestuurders wordt gevraagd naar hun politieke kleur en netwerk. Dat lijkt soms zelfs belangrijker dan talent en affiniteit. Verschillende keren zijn bestuurders om partijpolitieke redenen aangesteld, terwijl goede managers uit eigen gelederen werden kaltgestellt. Hierdoor werd de chaos bij de Belastingdienst alleen maar groter. Een belangrijk deel van de huidige rampzalige situatie is door deze opportunistische baantjesjagers veroorzaakt.’ 

Veel mensen in mijn omgeving zeggen dat politieke partijen en vakbonden niet doen wat zij beloven. Het vertrouwen van Nederlanders in overheid, politiek en vakbond is in de afgelopen decennia gedaald. Het wrange is dat juist deze instituten zich voor gemeenschap en samenleving behoren in te zetten en dat ook gedaan hebben. Maar vaak genoeg hebben de bestuurders van diezelfde instituten het voor een specifieke doelgroep opgenomen en ondertussen goed gezorgd voor hun eigen carrière. Dit ging ten koste van de samenleving als geheel.

Hun egoïstisch opportunisme heeft geleid tot een koers die de rijken en machtigen steunt. De neoliberale dogma’s als “vrije markt” en “belasting over bezit is diefstal” zijn vaste waarden van de Nederlandse maatschappij geworden. Wat mist, is het leiderschap van integere mensen die hun eigen belangen opzij schuiven en spreiding van macht en welvaart voorstaan. Een goed voorbeeld hiervan is FDR, de president van de Verenigde Staten in de jaren 1930 en ‘40. Roosevelt heeft een subliem belastingsysteem opgezet dat de rijken zwaar belastte en een sterke middenklasse creëerde. In het boek The Triumph of Injustice, van Saez en Zucmann,wordt beschreven hoe dit in het verleden uitpakte en in het heden kan worden bereikt. Het enige dat nodig is, is voldoende politici die het juiste doen.

Mijn voorstel is om mensen in bestuurlijke posities te beoordelen op grond van hun karakter, in het bijzonder hun psychologische volwassenheid. Karakter is alles; vergeet intelligentie, opleiding, werkervaring en persoonlijke leefstijl. Als atheïst heb ik gemerkt dat ik meer overeenkomsten heb met christenen en moslims die psychologisch volwassen zijn dan met minder volwassen atheïsten met wie ik interesses deel.

In een maatschappij als de onze is het onmogelijk de huidige hiërarchie plat te walsen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat wij mensen op de bestuurlijke posities krijgen die over een beter karakter beschikken dan degenen die er momenteel zitten. Wij hebben psychologisch volwassen mensen nodig die het algemeen belang altijd in het oog houden in hun beslissingen en letten op de uitwerking van hun beleid op de gemeenschap.

In feite is dit een vorm van human resource management, ofwel personeelsbeleid. Dit is geen wetenschap in de zin van dat het meetbaar is. Maar zowel karakter als kwaliteit van bestuur is niet meetbaar en dat moet dan ook zeker niet geprobeerd worden. Om te zorgen voor kwaliteit in zowel ons leven als onze samenleving zullen wij moeten beginnen met een heel nieuwe kijk op mensen en hoe wij elkaar en onszelf beoordelen. Dit gaat samen met een nieuwe kijk op wat werkelijk belangrijk is in het leven en wat niet. Zeker het huidige idee van succes moet op de schop. Niet meer het sociaaleconomische plaatje van opleiding, carrière en geld maar burgerschap moet als belangrijk gezien worden; hoe iemand is als onderdeel van de gemeenschap. Een goede huisvrouw of -man is in mijn ogen meer waard dan een slecht politicus of bankier.

Om het concreet te maken, moeten mensen op bestuurlijke posities opnieuw beoordeeld worden en ontslagen indien zij niet voldoen. Het moet bij wet geregeld worden dat zij ontslagen kunnen worden zonder vergoeding. Het is natuurlijke absurd dat mensen in de hoogste sociaaleconomische klasse onbeperkte baanzekerheid hebben in combinatie met een uitmuntend inkomen en pensioenopbouw terwijl mensen in de onderste sociaaleconomische klasse een slecht inkomen hebben en geen of nauwelijks baanzekerheid en pensioenopbouw. Wanneer mensen op belangrijke plekken hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen, horen zij daar niet te zitten. Dan kunnen zij eens werkloos raken met als enig inkomen een uitkering zoals waar alle andere burgers ook op mogen rekenen.

cc-foto: Frans Berkelaar 

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (80)

Ivan61
Ivan616 aug. 2022 - 15:00

Helemaal eens met schrijver. Veel van onze bestuurders zijn slechte managers dat is algemeen bekend. Hoe veel kost Floriade bijvoorbeeld? Foutje bedankt en doorgaan alsof niks gebeurd is. De bestuurders met zeer twijfelachtige reputatie krijgen weer de kans. De heer Zalm mocht bij Abn Amro aan de slag.

9 Reacties
Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa6 aug. 2022 - 17:13

Ik word altijd heel erg misselijk, van die Zalm.

Ivan61
Ivan616 aug. 2022 - 18:53

Dat is gezonde reactie Baloe.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa6 aug. 2022 - 20:16

Is Zalm een psychopaat?

Beisser
Beisser7 aug. 2022 - 14:00

Zalm was ooit een delicatesse voor de elite. Toen hij over zijn uiterste houdbaarheidsdatum was mocht het gewone volk ook van hem proeven. Dat is achteraf erg slecht bevallen. De samenleving heeft er nog maagpijn van.

Beisser
Beisser7 aug. 2022 - 14:03

Sarajlija6 aug. 2022 - 17:00 Over jouw voorbeeld van de Floriade 2022 in Almere is wel wat meer te zeggen dan dat het waarschijnlijk een financiële strop gaat worden. Over de stad zelf ook trouwens, maar dat is een ander chapiter. Ik moet toegeven dat het eerste management slecht was. Maar er speelt meer. In de eerst plaats speelde de PVV, toen de grootste fractie een kwalijke rol door constant en zeer luidruchtig alles wat betrekking had op de Floriade af te kraken en tegen te werken. En de pers ging daarin mee, wat het toch al onterecht slecht imago van de stad nogal versterkte. Daarnaast: door de covid-pandemie laten veel bezoekers uit Oost Azië, een substantieel deel van de bezoekers, het afweten. En de oorlog in Oekraïne helpt ook niet echt.

Beisser
Beisser7 aug. 2022 - 14:12

Vervolg Maar de Floriade is 'veel meer dan een dagje Keukenhof’, zoals een enthousiaste Duitse bezoekster stelde. 'Je kunt er dagenlang rondkijken en telkens weer iets nieuws ontdekken'. Het is een heel innovatieve expositie van wat er nu al allemaal kan en in de naaste toekomst gaat kunnen op het gebied van duurzame, aantrekkelijke en ook betaalbare bouw en milieuvriendelijke landschapsinrichting. En na de Floriade heeft de stad er een prachtige nieuwe, duurzame, autoluwe, voetgangersvriendelijke, groene, centraal in de stad gelegen woonwijk van ruim 600 woningen bij, variërend van vrije kavels voor de beter gesitueerden tot sociale huur. De infrastructuur ligt er al, veel gebouwen staan er al, of zijn in voorbereiding. Als je nieuwsgierig bent: kijk eens op hortus.nl Wie moet je nu de schuld geven? Wat mij betreft in de eerste plaats de PVV, maar die heeft in al die jaren in Almere nog nooit ook maar één positieve bijdrage geleverd. Dus dat was te verwachten, daarnaast de pers die altijd al bevooroordeeld was en is m.b.t. alles wat met Almere te maken heeft. In de derde plaats misschien de afdeling promotie die er veel te weinig bovenop gezeten heeft. Wat mij betreft valt het college van burgemeester en wethouders niet echt veel te verwijten.

Ivan61
Ivan618 aug. 2022 - 8:19

@ Beisser, Ik noemde Floriade als een voorbeeld van mislukte project. Jij wijst al paar schuldige volgens jou. Het probleem is dat zo veel geld wordt weggegooid.

Beisser
Beisser8 aug. 2022 - 14:42

@ Sarajlija Klopt. Jij noemt het een mislukt project zonder schuldigen aan te wijzen, Dat is je niet kwalijk te nemen, want je kent de situatie niet. Ik noem groepen die naar mijn mening medeverantwoodelijk zijn voor de startproblemen. Maar of het project ‘mislukt’ genoemd mag worden weet ik niet zo zeker. Het ging en gaat de stad in de eerste plaats om de bouw van een nieuwe woonwijk die alle karaktertrekken van de stad in zich draagt: groen, blauw, duurzaam, energiezuinig, milieuvriendelijk, innovatief, divers, veilig en aantrekkelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd, plaats op de maatschappelijke ladder, etniciteit, gender, geloof of wat dan ook. Deze hele opzet past in een oude traditie van de stad om een nieuwe woonwijk op te starten met een expositie/architectuurwedstrijd. Een paar voorbeelden: De Fantasie en De Realiteit in de 80er jaren. Twee Bouwrai-expo’s en de Regenboogbuurt in de 90er jaren, “Gewild Wonen”, “Tiny Houses” en “De Eenvoud” in het eerste decennium van deze eeuw. En dan nu de Floriade die na sluiting van de expo als nieuwe woonwijk Hortus (660 woningen + alle randvoorzieningen die daarbij horen) zal voortbestaan. Er is nog veel meer op dit gebied, maar ik laat het hier maar bij. Moeten we de Floriade dan als een mislukt project zien? Ik denk het niet. Dat het een kostbare investering is klopt, maar “mislukt” is volgens mij beslist niet het juiste woord.

Beisser
Beisser8 aug. 2022 - 20:07

… en ook geen weggegooid geld

Miss Piggy
Miss Piggy6 aug. 2022 - 14:13

Prachtig en raak betoog. Ik ben de afgelopen jaren ook zeer cynisch (of realistisch) geworden over het leiderschap in dit land. Of het nu in de politiek of de zakenwereld is. Het is ook geen kwestie van 'Dom Rechts heeft dit veroorzaakt', of de 'Linkse Kerk' is hier de schuld van. Matig tot slecht leiderschap is de rode draad aan beide kanten van politieke spectrum. We staan als samenleving voor een gigantische hoeveelheid uitdagingen: van onderwijs, zorg, justitie, defensie etc dat door haar hoeven zakt, energie crisis, woningcrisis, klimaatcrisis, demografische ontwikkelingen waar we blind voor zijn. Ik ben er van overtuigd dat vele van deze problemen op lange termijn op te lossen zijn. Mits er een leiderschap in dit land is dat dit met een combinatie van een lange termijn visie en pragmatisme én empathie durft aan te pakken. Maar ik zie het niet gebeuren. We hebben al decennia hetzelfde matige soort bestuurders. Ook bij de media merk ik te weinig aandacht. Er wordt veel gepraat over de symptomen van problemen, maar weinig over de daadwerkelijke oorzaken. Ik ben niet iemand die met afkeer praat over 'de MSM', maar wat ik zie is dat veel journalisten buitengewoon slechte inhoudelijke kennis hebben over de onderwerpen die zij aansnijden.

Zandb
Zandb6 aug. 2022 - 14:02

Wie bestuurder wil worden kan maar beter voorsorteren. Net als dat iemand die in een bedrijf naar de top wil of iemand die profvoetballer wil worden, dat maar moeten doen. Ik benoem geen bestuurders, ik benoem niemand aan de top van een bedrijf, ik bied profvoetballers geen contract. Zou ik dat wel doen, dan zou het er echt allemaal heel anders uitzien. En zou het allemaal veel beter zijn!

Pietje Puk139
Pietje Puk1396 aug. 2022 - 13:35

Zo lang 80 % van de bevolking op een liberale partij stemt, kun je kletsen wat je wil. De afgelopen 42 jaar hadden we alleen maar liberale kabinetten. Iedereen boven de 60 jaar heeft met zijn/haar volle verstand meegemaakt hoe de sociale zekerheid werd kapot gemaakt en tegelijkertijd de inkomstenbelasting van hoge inkomens en grote ondernemingen halveerde. Omdat de verkiezingsuitslagen nog steeds hoge cijfers voor de liberale partijen laten zien, vindt de bevolking het blijkbaar een goed plan om van Nederland weer een nachtwakersstaat te maken. Maar waarom klagen ze dan zoveel?

1 Reactie
Michael Hajkowski
Michael Hajkowski7 aug. 2022 - 16:52

Tja, we mogen eens in de zoveel jaar stemmen op degenen die door de politieke partijen naar voren zijn geschoven; niet erg veel keus :p Ik denk dat het vooral een kwestie is van propaganda: een herhaalde boodschap die zich in de breinen wortelt. Ik ken mensen die tegen hun eigen belang op VVD stemmen... :s

C@io1
C@io16 aug. 2022 - 12:13

@Schrijver Krachtig betoog! Ik vond de verwijzing naar Tiggelaar, diens zienswijze prachtig irt de termen: werkgerichte en carrièregerichte (managers/bestuur). Waar naar mijn inziens het volgende uit op te maken valt, qua deze tegenstelling: ook het bestuur is op te splitsen in problem solving vs solution fetching (social gaming 4 profit). En dit cf. game theory: het 'prisoners dilemma'. Daarbij behoren de werkgerichte managers tot de groep welk afspraken trachten te maken welk zij nakomen en de andere belanghebbende partij (zoals werknemers) ook. De carrieregerichte managers trachten bij wijze v social gaming als belanghebbende partij enkel diens eigen belang (veralgemeend) te solidificeren, dus deze komen niet, te laat of gedeeltelijk diens deel na, waarbij de andere partij in het dilemma tijdig en volledig levert cf. overeenkomst (o.a. burger/werkgerichte managers). Daarbij het nadeel dragend v dien, onder meer vanwege dit kenmerk en de positie v carrieregerichte managers binnen het bestuur; op gelijke of ongelijk hogere voet. Waarmee zij last creeeren v anderen.

1 Reactie
Michael Hajkowski
Michael Hajkowski7 aug. 2022 - 16:49

Bedankt! Klinkt interessant, de gaming theory, een goede verdere analyse van dit onderwerp!

Gerygrr
Gerygrr6 aug. 2022 - 11:27

Goed betoog! Het zou ook zeer aan te bevelen zijn om managers pas te bevorderen of aan te stellen nadat zij in de praktijk hebben gewerkt. Dan ervaart men zelf aan den lijve de (on)mogelijkheden van hun bestuursbesluiten.

2 Reacties
Michael Hajkowski
Michael Hajkowski7 aug. 2022 - 16:50

Helemaal mee eens! Eerst de werkvloer op, dan zie je wat zij werkelijk waard zijn!

DaanOuwens
DaanOuwens8 aug. 2022 - 6:54

@ Michael Hajkowski Jij schrijft: Eerst de werkvloer op, dan zie je wat zij werkelijk waard zijn! Wat een flauwekul. De werkvloer is niet de plek waar blijkt wat mensen waard zijn als manager. Dat blijkt pas als ze manager zijn. Een goede uitvoerende medewerker is ook niet per definitie een goede leidinggevende. In zorg bijvoorbeeld ontstaan veel problemen omdat verpleegkundige teamleiders slecht leiding geven aan medewerkers, soms zelfs vroeggere collega's. Het is zelfs in personeelstevredenheid onderzoeken een van de kritiek punten. Net zoals je tekst staan je reacties vol met allerlei aannames en meningen die je opschrijft alsof het feiten zijn. Een manager maar ook een politicus moet zijn inzichten frequent toetsen aan de realiteit. Ik heb niet de indruk dat jij een dergelijke regel toepast.

Panthera
Panthera6 aug. 2022 - 7:57

Het eerlijke verhaal trekt nooit zoveel aandacht, omdat er al teveel mensen bang zijn geworden in deze neoliberale samenleving dat dit hun belangen gaat schaden. Dat zorgt ervoor dat wij nu met horizonprobleem te maken hebben, één die alle huidige problemen waar wij tegen aanlopen alleen maar verder blijft schaden.

Hann63
Hann636 aug. 2022 - 6:56

Heel goed verhaal. En de laatste alinea, Heel snel invoeren ontslag voor bestuurders en ambtenaren als ze er een puinzooi van maken. En, idd., gewoon 70% van het laatst verdiende loon en de uitkering niet langer dan 2 jaar, net als gewone werknemers.....

1 Reactie
Zandb
Zandb6 aug. 2022 - 14:05

Hann63 U lijkt zich niet te realiseren dat het nog niet zo eenvoudig is om iemands falen feitelijk aan te tonen.

Zandb
Zandb6 aug. 2022 - 6:38

Ik citeer: "Als burger van deze samenleving ben ik opgegroeid met het idee dat Nederland meritocratisch en zorgzaam is; de belofte dat ons talent wordt gezien, onze moeite en inzet beloond wordt en kwetsbare burgers adequaat worden geholpen." Ik vind dat een ongelooflijk naïeve opvatting, die doorgaans alleen maar tot teleurstelling leidt. Het is voor mij alsof je enkel en alleen op de verkoper af zou gaan als je een auto koopt.

3 Reacties
Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa6 aug. 2022 - 10:47

Het punt is. Kapitalisme, of we nou pro of anti kapitalisme zijn, is NIET meritocratisch....Per definitie niet. Als ik van mijn ouders een paar pandjes erf in de binnenstad van Amsterdam, ben ik volgens het kapitalisme 'de ondernemer'. Als ik full time werk (dingen onderneem), ben ik 'een arbeider' en geen 'ondernemer' Mijn inzet en talent, is nooit gewaardeerd in deze 'samenleving'. Arbeid loont namelijk niet, slechts bezit.

C@io1
C@io16 aug. 2022 - 12:00

Ik weet niet of het naief is of dat het naief noemen juist gemaakt wordt tot 'self-fullfilling prophecy' door zij die het zo bestempelen, de schrijver meent het laatste en onderbouwt dat goed! Het is in mijn pers. opinie deels een generationeel dingetje als ook domeinengerelateerd punt. Dit is wat opleiders en politici, mensen welk streden deden naar volwassenheid gedurende de jaren '90 voorhielden en bij brachten inzake mens en maatschappij, bij wijze v burgerschap. Dit, overal, in het sociale domein dus waar geleerd werd met mensen te werken. In andere omgevingen niet qua beoogd beroep, of slechts in geringe mate. Het is dan ook niet zo gek dat deze schrijver 'mensenwerk' doet. Als ook zich beroept op zijn kader als sociaal maatschappelijk en kritisch geangereerd individu en onderdeel v. het grotere geheel welk bewust is vd wisselwerking tussen individuele verantwoordelijkheid en collectieve verantwoordelijkheid. Als ook het correct afwegen v beide jegens elkaar, om schade te voorkomen en alg. te kunnen dien. Dit werd eenieder opgeleid tot professional in het sociaal domein, in het onderwijs bijgebracht tot circa 2002.

Michael Hajkowski
Michael Hajkowski7 aug. 2022 - 16:53

Tja, als kind was ik inderdaad naïef. Zeker bij gebrek aan fatsoenlijke ouders... Mooi dat jij het als kind allemaal beter wist ;)

Radio-Head
Radio-Head6 aug. 2022 - 6:01

Mis één belangrijk element in het stuk, en dat is het `grote wegkijken´ van onrecht, en de vertrapten. Vaak hoor je dat dit komt omdat we het nog te goed hebben, dat mensen zich niet in grotere getale roeren, denk dat ook belangrijke andere fenomenen een rol spelen. Vroeger verzet kon vaak allen door demonstraties en stakingen, nu is daar een andere mogelijkheid bijgekomen, die handig ge-misbruikt wordt, dat is sociale media waarin we onze gevoelens van onmacht kunnen projecteren, en de warmte en voldoening van een groepsgevoel in de geïndividualiseerde wereld kunnen hervinden. Sociale Media als een veiligheid Gordijn in de huiskamers, waarvan achter je van alles en nog wat kan roepen, en je lusten en driften botvieren om de dagelijks gevoelde tekorten een plekje te geven. En de bestuurlijke Macht, die lacht in zijn vuistje, zondebok naar zondebok wordt als een stuk rood vlees de arena in gegooid, waar makke schappen zich dan `zomaar´ als leeuwen kunnen gaan gedragen. https://www.filosofie.nl/filosoof-eric-sadin-met-de-komst-van-social-media-werd-de-ik-tiran-geboren/ https://oikos.be/component/k2/item/1327-de-tirannie-van-de-verdienste-michael-sandel-recensie Fijne dag

4 Reacties
Gimli1955
Gimli19556 aug. 2022 - 9:10

Ze worden door de MSM onzichtbaar gemaakt. Kijk naar de slachtoffers van het Toeslagschandaal en de gaswinning schade. Het is de overheid met behulp van de MSM jarenlang gelukt om het uit het nieuws te houden, te bagatelliseren en de schuld bij henzelf neer te leggen. Het is een ziek en verrot stelsel, dat bewust dit beleid uitvoert en perfectioneert. Het feit dat de media blijven wijzen op de reden dat Rutte er nog steeds zit, omdat er geen alternatief is. Is precies het grote probleem, er wordt geen alternatief geaccepteerd en geboden. Het is al 40 jaar een autocratisch systeem om het behoud van macht te continueren. Het is de tirannie van het neoliberalisme en het beleid richting nachtwakerstaat. De kosten worden geminimaliseerd en gesocialiseerd, de baten gemaximaliseerd en geprivatiseerd. Er wordt verbeteringen beloofd, terwijl het resultaat al 40 jaar verslechteringen inhouden. De aanpak geschiedt vooral door anderen de schuld te geven, het komt door extreem rechts met de goed gekozen Godwin, om iedere discussie in de keim te smoren. Het vertrouwen in de politiek en de overheid is ontzettend laag, maar dat is onbelangrijk. Die "Negatievelingen" hebben het opgegeven, en die stemmen niet meer, vandaar de afname van de stem percentages. Fundamentele problemen worden net opgelost, en zo blijft de status quo in stand en is het behoud van macht een doel geworden.

EUpiet
EUpiet6 aug. 2022 - 11:15

@Gimli, vooral dat de schuld bij hen zelf leggen speelt nog heel sterk. 1. Ze leven ongezond. 2. Ze roken. 3. Ze drinken. 4. Ze hebben huisdieren. 5. Ze zijn lui. 6. Werk genoeg. 7. Ze zijn dom. 8. Allemaal samen. Je komt deze rijtjes nog dagelijks tegen wanneer het gaat over mensen aan de onderkant van de samenleving en mensen wie het tegen gezeten heeft in het leven door ziekte of anders. Ook zo een leuke is dat "we" (ze spreken altijd over we op de MSM als er ergens offers gebracht moeten worden) moeten denken aan onze kinderen en aan later. Dat is een hele sterke die ik al 30 jaar hoor. Immers daarmee zet je de opponent of degene die kritiek heeft op je beleid weg als egoïst die alleen maar aan zichzelf denkt. Na 30 jaar gehoord te hebben dat "we" aan onze kinderen moeten denken zitten we toch met een ongelooflijke puinhoop die we onze kinderen nalaten dat ik niet meer zie hoe ze dat nog kunnen oplossen. Ook zo een mooie is dat we de schulden niet mogen doorschuiven naar later. We mogen niet potverteren. We moeten de broekriem aanhalen. Ondertussen kocht de ECB voor ontelbare miljarden aan schulden op van landen en banken en moet ze de rente laag houden omdat anders de zuidelijke EU landen omvallen. Werkelijk, het is een waarlijk gekkenhuis waarin we leven. Maar dat is nooit anders geweest.

Gimli1955
Gimli19556 aug. 2022 - 11:30

@EUPiet Met dien verstande dat de politiek doet alsof het ze allemaal overkomt en dat ze geen andere keuze hebben. Terwijl veel van de gevolgen van hun beleid, politieke keuzes zijn die ook anders kunnen uitvallen. Je hoeft als belastingdienst geen institutioneel racisme en discriminatie, je hoeft geen 270.000 burgers op zwarte lijsten te zetten, je kunt de schade van de gaswinning ook vergoeden zonder die verdrievoudiging van extra kosten door de bureaucratie en het inhuren van top advocaten van de Zuid As. Het wantrouwen van de overheid is een keuze van politici, die geen controle en toezicht toestaan op hun eigen functioneren via achterkamertjes, maar wel de burger laten bloeden door dwangsommen te betalen van gemeenschapsgeld, om uitspraken van de rechter te negeren.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa6 aug. 2022 - 11:37

1. Ze leven ongezond. 2. Ze roken. 3. Ze drinken. 4. Ze hebben huisdieren. 5. Ze zijn lui. 6. Werk genoeg. 7. Ze zijn dom. 8. Allemaal samen. De mensen die full time werken, om 3kwart van hun salaris te geven aan een 'ondernemer' die op de Bahama's ligt, die mensen zijn 'heel lui' inderdaad. De mensen die niets doen en vanzelf geld binnenkrijgen, dat zijn 'de ondernemers'. De jongens die met deliveroo tassen rondfietsen, die zijn 'heel lui'. Een rijenkluiszoontje is dat niet. Zie hier, die complete irrationaliteit en leugenachtigheid van dit inherent verrotte systeem.

DaanOuwens
DaanOuwens6 aug. 2022 - 4:58

Dit soort simplisme helpt niet bij het vinden van oplossingen. Het onderscheid goede en slechte managers bijvoorbeeld draait niet alleen om werk gericht of carrière gericht. Een goede manager moet mens gericht, product gericht, samenleving gericht, klant gericht, financieel gericht en nog wat andere hokjes kunnen aanvinken. Het enige dat de schrijver op dit punt terecht stelt is dat er goede en slechte managers zijn. Net zoals er goede en slechte beveiligers zijn, loodgieters, verpleegkundigen, docenten en bakkers. Het gevaarlijke simplisme in deze tekst is het idee dat er een soort elite verantwoordelijk iets voor de problemen die de schrijver ziet. De werkelijkheid is dat ruim 17 miljoen Nederlanders verantwoordelijk zijn inclusief de schrijver zelf. Er is geen enkele overeenstemming over wat de beste manier is om met elkaar te leven, er is geen enkele overeenstemming over wat het beste onderwijs is. Of zorg of sociale zekerheid. Veel problemen ontstaan vanuit dat gebrek aan overeenstemming. Deze schrijver en veel anderen hier gaan uit van het idee dat hun oplossing het beste is voor alle anderen. Kunnen zich een andere opvatting niet eens voorstellen. Zodra grote groepen mensen dat soort meningen krijgen en dat is bij velen het geval, wordt het gevaarlijk. Het verhaal van de schrijver staat niet op zich, dat laten ook de instemmende reacties zien. De eerste stap naar een dictatuur.

10 Reacties
Panthera
Panthera6 aug. 2022 - 8:48

Je hebt niet eerst de beloftes gelezen waarvan hij dacht dat daar de bestuurlijke elite borg in ons land voor zou moeten staan? Zoals jij bij één van de beroepen die je hier opvoert er vooraf toch vanuit mag gaan dat zij hun vak beheersen door het behaalde diploma.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa6 aug. 2022 - 10:50

dat ruim 17 miljoen Nederlanders verantwoordelijk zijn inclusief de schrijver zelf Mensen hadden veel eerder aan de bel moeten trekken, omtrent de woningcrisis. Mensen stemmen massaal op destructieve partijen. Mensen zijn niet solidair meer met elkaar, op geen enkele manier. Mensen zuipen hun problemen weg, of zitten op social media. Dus ja, je hebt hier een punt. De eerste stap naar een dictatuur. Dit stukje?.....

C@io1
C@io16 aug. 2022 - 12:33

@Daan "Het verhaal van de schrijver staat niet op zich, dat laten ook de instemmende reacties zien. De eerste stap naar een dictatuur." Ik kan mij niet vinden in deze laatste woorden, ik begrijp je onderbouwing als aanval op de onderbouwing zienswijze irt werkgericht en carrieregericht managerschap en bestuur. Maar die laatste woorden gaan voorbij aan het huidige evenwicht inzake dien binnen deze laag. In praktijk zie ik, ten minste, in pragmatische zin: dat deze inbalans waarbij de afgelopen 20 jaar het voordeel werd gegeven aan de zienswijze vd carrieregerichte manageriele laag, leidt tot ondermijning rechten, vrijheden en verworvenheden: armoede, falende beleid, repressie en dwang. Mede omdat marketing, gegoochel met semantiek of statistiek, niet gelijk staat aan integer handelen en eigen belang/algemeen belang evenredig afwegen. Daarvoor hoeft enkel naar het het punt binnen advies v GRECO gekeken te worden, waar men adviseerde de 'afkoelperiode' tussen politiek en bedrijfsleven te verruimen. Na dit advies in ontvangst te hebben genomen, heeft men enkele jaren hierna, thans deze circulaire (het middel) niet verruimt maar teniet gedaan. Dat kan beargumenteerd worden als intentie v deze carrieregerichte 'managers' als ook onevenredig voordeel/(schijn van) belangenverstrengeling.Waarbij dat ruimte creeert om enig nadeel toch echt op de burger af te schuiven welk niet opereert als onderdeel bestuurslaag of bevoordeelde onderneming.

DaanOuwens
DaanOuwens6 aug. 2022 - 12:48

@ Panthera Jij schrijft: Je hebt niet eerst de beloftes gelezen ..... Had ik dan ook nog eens moeten opmerken dat niemand die beloften ooit heeft gedaan? En dat er dus niemand is die aan die beloftes gehouden kan worden? En een diploma is geen garantie voor het afleveren van degelijk werk. Dus waarom deze merkwaardige reactie van jou? Als je jouw vlag weer correct ophangt zie je zaken wellicht ook beter.

DaanOuwens
DaanOuwens6 aug. 2022 - 12:54

@ Baloemparoempaloempa Jij schrijft: Mensen hadden veel eerder aan de bel .... Waarom? Heel veel mensen zijn dik tevreden. De mensen die eerder aan de bel trokken bij de woonproblemen waren bijvoorbeeld de woonbond, individuele huurders van commerciële verhuurders/krottenkoningen, woningbouw coöperaties en sommige politieke partijen. Jij vergeet kennelijk dat een probleem pas een probleem is als een ruime meerderheid van de Nederlanders het een probleem vindt. En je schrijft: Dit stukje?..... Inderdaad dit stukje. De veronderstelling van een individu dat hij met zijn eigen opvatting de mening van de meerderheid verwoordt. Als dat soort mensen niet kritisch wordt benaderd is dat de eerste stap naar een dictatuur.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa6 aug. 2022 - 13:42

Daan Jij vergeet kennelijk dat een probleem pas een probleem is als een ruime meerderheid van de Nederlanders het een probleem vindt. Dus als 20 procent van de bevolking geterroriseerd/vermoord zou worden, zou dat geen probleem zijn, als 45 procent van de bevolking dat erg vind?.....Pas als 60 procent van de bevolking het erg vind, is het ineens officieel 'een probleem'.... Verder... Zowel binnen linkse kringen, als in gematigde kringen (PVDA), als in de FVD/Weltschmerz/libertarische/populistische kringen, zijn de mensen het eens over de woningcrisis en dat dit aangepakt moet worden. Alleen beleggers en wereldvreemde VVD meelopers, snappen/willen niet snappen niet dat het een probleem is. Als dat soort mensen niet kritisch wordt benaderd is dat de eerste stap naar een dictatuur. Je bent wel heel angstig ingesteld dan. Iemand schrijft een opiniestukje en jij bent meteen bang dat daar dan een dictatuur uit voort komt. Wat zegt dat over de spanningen, die in dit land hangen? Het onbehagen

DaanOuwens
DaanOuwens6 aug. 2022 - 14:53

@ C@io1 Jij schrijft: Dat kan beargumenteerd worden als intentie v deze carrieregerichte 'managers' als ook onevenredig voordeel/(schijn van) belangenverstrengeling. Jij kan van alles beargumenteren. Ik vind dat je een totaal onsamenhangende reactie schrijft gebaseerd op een erg ruime fantasie. Met nogal wat tegenzin reageer ik op dit soort teksten. Ik wil graag inhoudelijk reageren, maar dit soort teksten maakt dat ik een soort fantasie serieus moet nemen die niet serieus te nemen valt. De Greco adviezen hadden betrekking op de overstap van politici naar het bedrijfsleven. Die adviezen hebben niets van doen met de normale relatie management/werknemers. Jij doet alsof die er wel is en denkt dat je een zinnig argument levert. Dat is het dus niet. Ik vind dat een vervelende en belachelijke manier van een discussie voeren. Verder is de rol van het management de afgelopen 20 jaar fundamenteel veranderd. Er zijn in alle arbeidsorganisaties veel minder managers/leidinggevenden. De klassieke "baas" is vrijwel verdwenen. Hiërarchisch leidinggeven is achterhaald. Alleen in achtergebleven bedrijven bestaan dat soort opvattingen nog. De autonomie en verantwoordelijkheid van medewerkers is sterk toegenomen. In de Arbo wet heeft dit zelfs een wettelijke basis. Je hebt uiteraard het recht op te schrijven wat je wil. Net zoals ik in beginsel de keus heb er wel of niet serieus op te reageren. Jouw betoog maakt het leveren van een serieuze reactie echter wel erg ingewikkeld.

DaanOuwens
DaanOuwens6 aug. 2022 - 16:55

@ Panthera Jij schrijft: Dus als 20 procent van de bevolking geterroriseerd/vermoord zou worden, zou dat geen probleem zijn, als 45 procent van de bevolking dat erg vind? Als jij die conclusies kan trekken op basis van mijn tekst vind ik dat erg bijzonder. En je schrijft: Iemand schrijft een opiniestukje en jij bent meteen bang dat daar dan een dictatuur uit voort komt. Als je die conclusie trekt vind ik dat ook erg bijzonder. Volgens mij duidt het erop dat je mijn tekst niet goed heb gelezen.

Panthera
Panthera6 aug. 2022 - 20:59

Het is eigenlijk te zielig voor woorden dat je niet eens hebt begrepen dat de schrijver wijst op de handtekening die van Nederland onder zovele verdragen staat, waarbij Nederland zich heeft gebonden aan de internationale rechten van de mens.

DaanOuwens
DaanOuwens7 aug. 2022 - 10:17

@ Panthera Jij schrijft: Het is eigenlijk te zielig voor woorden dat je niet eens hebt begrepen dat de schrijver wijst ..... Daar wijst hij dan ook niet op. Hij verwijst naar het idee waar hij mee is opgevoed. In de zin: Als burger van deze samenleving ben ik opgegroeid met het idee dat Nederland Hij heeft dan ook niet over verdragen. Het is te zielig voor woorden dat jij een dergelijke reactie schrijft. Als de schrijver had gevonden dat Nederland zich aan de verschillende verdragen zou moeten houden had hij een andere tekst moeten schrijven. De vluchtelingen opvang is immers zo waardeloos georganiseerd omdat een groot deel van de Nederlanders wil dat die in de eigen regio blijven. En dan had hij kritiek moeten leveren op opvattingen die in Nederland onder de bevolking leven. En dat doet hij nergens. Dat vermijdt hij.

Gio Servas
Gio Servas6 aug. 2022 - 3:04

Mooi stuk, echter het probleem is, dat de mensen die de kwaliteiten bezitten van wat u benoemd helemaal geen trek hebben om in het management/bestuur te gaan zitten. Meestal krijgen deze mensen uitslag als ze in die richting komen en gaan ze snel weer terug naar de plek waar ze vandaan komen.

1 Reactie
Michael Hajkowski
Michael Hajkowski7 aug. 2022 - 16:57

Klopt helemaal Gio. Mooie aanvulling op mijn stuk! :D

Johannesolie123
Johannesolie1236 aug. 2022 - 0:00

Ik heb respect wat u als beveiliger hier kan ventileren hier op Joop!

1 Reactie
Michael Hajkowski
Michael Hajkowski7 aug. 2022 - 16:58

Bedankt Johannes! Ik had echter de intelligentie en discipline om het gymnasium af te maken, alleen door mijn labiele ouders en jeugdzorg (vanaf mijn 14e) liep dit stuk. Ik ben wel politiek actief en was zelfs verkiesbaar voor de 2e Kamerverkiezingen.

Olav Meijer
Olav Meijer5 aug. 2022 - 23:39

Een pittig, openhartig stuk waarin ik me in grote lijnen kan vinden. Een groot probleem is natuurlijk wel: hoe beoordeel je "psychologische volwassenheid"? Welke maatstaven gelden daarvoor? En hoe voorkom je sterke subjectiviteit of willekeur daarbij? "Burgerschap" lijkt me ook een interessant concept, maar daarbij rijzen soortgelijke vragen. Zeker stof tot nadenken.

2 Reacties
Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa6 aug. 2022 - 10:42

Hoe beoordeel je "psychologische volwassenheid" Mee eens. Het punt is, een corrupte, coke snuivende ambtenaar, is verder echt wel 'psychologisch volwassen'. Hij/zij vult op tijd zijn/haar belasting in en stelt zich aangepast, conventioneel op en weet wat 'de regels' zijn. Een destructieve bankier, is verder ook een 'volwassen man', in een pak, met een stropdas etc. 'Psychologisch volwassen' mensen, zijn vaak levensgevaarlijk.

Michael Hajkowski
Michael Hajkowski7 aug. 2022 - 17:02

Goede vraag. Voor burgerschap zie ik 'een positief onderdeel van de samenleving' als goede definitie. Dus mensen zonder staatsburgerschap maar die onderdeel zijn, ook al praten zij geen Nederlands, zie ik als burger. Met Nederlands burgerschap maar ondertussen de samenleving schaden beschouw ik als niet als burger. Voor psychologische volwassenheid zijn mooie voorbeelden via google te vinden.

RechtdoorZee93
RechtdoorZee935 aug. 2022 - 22:22

Prachtig geschreven kan niet anders zeggen en volledig mee eens.

1 Reactie
Michael Hajkowski
Michael Hajkowski7 aug. 2022 - 17:02

Dank!

Greendutch
Greendutch5 aug. 2022 - 21:10

LUID APPLAUS , verhaal naar mijn hart. kan me gebeurtenissen herinneren die de samenleving grote zorgen en kosten hebben bezorgd waarvoor de verantwoordelijken nooit hebben geboet maar juist beloond werden met keurige banen. zie op dit moment teveel waaruit blijkt dat 'geld=macht >>regeert’ bv boeren die voor industrieën en banken protesteren omdat de laatsten hun status quo willen handhaven en daarvoor de boeren opofferen. bovenstaand verhaal is een ideaalbeeld waarvan ik hoop dat het waargemaakt wordt, met spoed graag.

2 Reacties
Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa6 aug. 2022 - 10:51

'geld=macht >>regeert’ Precies

Michael Hajkowski
Michael Hajkowski7 aug. 2022 - 17:03

Dank! Ik ben politiek actief, dus wil binnenkort wel met dit soort moties komen. Word vervolgd!

Volrin
Volrin5 aug. 2022 - 21:01

"Om het concreet te maken, moeten mensen op bestuurlijke posities opnieuw beoordeeld worden en ontslagen indien zij niet voldoen. " Ook zou er meer onafhankelijk toezicht moeten zijn op besturen, met de macht om in te grijpen.

1 Reactie
Michael Hajkowski
Michael Hajkowski7 aug. 2022 - 17:03

Mooie aanvulling Volrin, ben ik volledig mee eens!

EUpiet
EUpiet5 aug. 2022 - 19:58

/Als burger van deze samenleving ben ik opgegroeid met het idee dat Nederland meritocratisch en zorgzaam is; de belofte dat ons talent wordt gezien, onze moeite en inzet beloond wordt en kwetsbare burgers adequaat worden geholpen. Heel subtiel wordt ons duidelijk gemaakt dat in onze maatschappij de rechten van de mens fier overeind staan, vluchtelingen goed worden opgevangen, er een redelijk vangnet is voor de lagere sociaaleconomische klassen en er een goede regelgeving en actieve controle is om milieu en natuur te beschermen. Al deze beloften zijn leugens gebleken/ Dat was 40 jaar geleden zo. Sindsdien is er nogal wat verandert wat men schaart onder de noemer progressief.

3 Reacties
Volrin
Volrin5 aug. 2022 - 21:21

"Sindsdien is er nogal wat verandert wat men schaart onder de noemer progressief." Liberaal bedoel je.

EUpiet
EUpiet5 aug. 2022 - 21:37

@Volrin, nee progressief. Want al de hervormingen werden op twee manieren verkocht: 1. Het is nodig want de economie enz. 2. Het is nodig want daarmee moderniseren we en zijn we klaar voor de toekomst. Lees arbeidsmarkt, lees gezondheidszorg, lees onderwijs, lees woningmarkt, lees immigratie, lees milieu, lees de golf aan privatiseringen, lees ouderenzorg, lees GGZ. Allemaal terreinen waar het faliekant misgegaan is maar iedereen die ook maar beetje kritiek had op het beleid werd weggezet als conservatief of erger. Ze noemden en noemen het constant moderniseren en progressief beleid.

Zandb
Zandb6 aug. 2022 - 6:45

EUpiet Leuke stelling, ik citeer: "Dat was 40 jaar geleden zo. Sindsdien is er nogal wat verandert wat men schaart onder de noemer progressief." Maar misschien moest u dat toch eens met goede argumenten onderbouwen. Waarbij ook en vooral interessant is, wat u dan onder progressief verstaat.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa5 aug. 2022 - 19:34

Dus mensen betalen tegenwoordig driekwart van hun loon, aan 'de huisbaas'. Mensen betalen huren van 1600...Voor panden die vroeger voor 500 verhuurd werden,aan arbeiders. Het feit dat je 3kwart van de tijd werkt voor een huisbaas, maakt je toch gewoon een horigen. Horigen werkte ook 3 kwart van de tijd voor een landheer. Een huisbaas = een landheer... Wat ook bizar is, is dat al deze thema's taboe zijn. Als je erover begint, lullen mensen eroverheen en beginnen ze over 'een app op de mobiel' of 'een leuke vakantie'. De NL cultuur is ook heel conformistisch. Werk driekwart van de tijd voor een landheer, want 'iedereen doet dat'. Dat conformisme in de cultuur, maakt dit alles ook mogelijk, deze scheve verhoudingen.

5 Reacties
Pindaklaas
Pindaklaas6 aug. 2022 - 6:46

"Wat ook bizar is, is dat al deze thema's taboe zijn. Als je erover begint, lullen mensen eroverheen en beginnen ze over 'een app op de mobiel' of 'een leuke vakantie'. " We leven dan ook in een struisvogelland in een struisvogelcontinent.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa6 aug. 2022 - 10:38

Pindaklaas Ik denk dat dat de kern is, inderdaad. Zaken zijn niet bespreekbaar. Mensen zijn trots, of bang en niemand durft zich uit te spreken. Daarom zijn/waren die woonprotesten zo belangrijk. Dit is niet het probleem van 'iemand die niet goed zijn best doet'. Nee, dit is het probleem van miljoenen Nederlanders, die uitgezogen worden. Dat is het kantelpunt, het moment waarop we erkennen dat dit een universeel probleem is.

Zandb
Zandb6 aug. 2022 - 14:20

Gimli Praat ik nu tegen een dove? Dit namelijk, ik citeer: "Zo lang de machthebbers blijven bepalen wat wel en niet bruikbaar is, gaat er niets veranderen." dit is nu juist de taak van de machthebbers, dat is hun werk, wie wij als samenleving ook in die functie aanstellen. Als u meent dat ik uw plannen niet begrijp, dan moet ik u teleurstellen. Het punt is dat u nooit uitlegt hoe u die plannen dan wilt verwezenlijken zonder 'een (per definitie rot) systeem van machthebbers, die bepalen wat bruikbaar is en wat niet'.

Gimli1955
Gimli19556 aug. 2022 - 15:44

@Zandb Ik kom niet eens voor in dot lijntje, LOL.

Zandb
Zandb7 aug. 2022 - 5:52

Gimli Maar in het lijntje hieronder staat u wel en daar reageer ik op. Mensen maken nog wel een fouten, helaas.

Gimli1955
Gimli19555 aug. 2022 - 19:21

Bedankt Michael Hajkowski, het is een duidelijk en onderbouwd verhaal. Dit vernietigende systeem regeert al ruim 40 jaar, er wordt geen alternatief geboden en je kan je of aanpassen en dan profiteer je, of je wordt klokkenluider en dan ben je pineut. Leidinggevenden omringen zich met gelijkgestemden en zo verspreid het web zich steeds verder in de ondersteunende instanties en raakt de fundering verrot van binnenuit. Het voetvolk moet de klus klaren en de MSM raakt ook geïnfecteerd. De journalisten stromen door naar persvoorlichter en andere functies, die de leidinggevenden onaantastbaar maken. Alles wordt voor gekookt door spindoctors en tekst schrijvers. De onwil om ook maar 1 druppeltje water bij de wijn te doen, en wordt gezien als nederlaag. Wordt er een motie ingenomen, dan wordt hij niet eens uitgevoerd en uitspraken van de rechter worden naast zich neergelegd en worden de dwangsommen uit gemeenschapsgeld betaald. Er is altijd een verborgen agenda en de zondebokken worden met de verdeel en heers tactiek gesensibiliseerd of anders opgeruimd. Er is altijd wel een sloeber die als dader wil fungeren. Ik heb wel een toekomst visie en oplossingen, maar die zijn van generlei belang zo lang deze status quo blijft bestaan. De oppositie is hoofdzakelijk gericht op de gevolgen en zo blijft de oorzaak onzichtbaar doorrotten in de fundamenten van onze "democratie".

5 Reacties
Zandb
Zandb6 aug. 2022 - 7:03

Gimli Als je de problemen die u schetst wilt oplossen, dan zit er volgens mij weinig anders op, dan van dezelfde 'dictatuur' gebruikt te maken. U zult bijna wel dezelfde middelen moeten aanwenden, alleen voor een ander doel. Want hoe zou u dan nog ruimte kunnen en willen geven aan mensen die dit systeem niet zo slecht zouden vinden? Die vinden dat u wel heel gemakkelijk voorbij gaat aan onze door de materie geregeerde samenleving, die drijft op bedrog (neem alleen eens de manier waarop reclame gemaakt wordt) en waarin profiteren van de crisis in de huurwereld, de koophuizenwereld, de schaarste op de markt, de energiecrisis, het klimaat enz gemeengoed is. Wat moeten we met al die mensen die zich wel heel makkelijk laten foppen. Dat zou dan allemaal geringeloord moeten worden door een overheid? Nogmaals: U kunt goede ideeën hebben. presenteer die dan. Maar wel in een realistisch kader. Mensen zijn nou eenmaal stumperds en de meesten hebben leiding nodig. Maar de vrijheid beperkt de mogelijkheden om die leiding te geven wel enorm. Dat is eeng egeven waar ook u niet aan ontkomt: Goede ideeën maar in een land waar de vrijheid (ook om verkeerde keuzes te maken) gewaarborgd blijft.

Gimli1955
Gimli19556 aug. 2022 - 9:19

@Zandb Zo lang de machthebbers blijven bepalen wat wel en niet bruikbaar is, gaat er niets veranderen. Het begint met het accepteren dat er een probleem is, dan volgt onderzoek en de rest. Zo lang de overheid en de politiek geen kritiek accepteert en alles op de lange baan schuift, verbetert er niets. Ik heb al vaak genoeg werkbare andere economische uitgamgspunten en politieke standpunten aangegeven. Het feit dat je er nu weer om vraagt, geeft aan dat het geheugen van de gemiddelde Nederlander niet best is. Vandaar de uitslagen van de verkiezingen, waarbij er altijd voor de verkiezingen beloftes worden gedaan, die na de verkiezingen ook acuut vergeten zijn. Rutte geeft het zelfs aan, dat hij lijdt aan enige vorm van vergeetachtigheid, tegenwoordig heet dat dementia. Wie bepaalt wat realistisch is? JIJ? Mijn standpunt en mening is bekend, mijn oplossingen ook, echter deze autocratische overheid blijft doormodderen op dezelfde manier, met dezelfde mensen.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa6 aug. 2022 - 11:03

Gimli Ik las dus laatst de Volkskrant. Ik kan me herinneren, dat ik 10 jaar geleden deze krant weleens las. De stukken waren toen objectief, lang en helder. Dit is er gebeurt, dat is er gebeurt, die vindt dit, die vindt dat, einde verhaal. En nu laatst las ik het krantje dus en het is nu alsof je een politiek actieblaadje leest. Totaal subjectief, korte stukken, schreeuwerige zinnen etc. De media is dus wel verslechterd, inderdaad. Dit drijft mensen dan in van die kampen. Het 'wappie' kamp, of het 'niet wappie' kamp. Er is niet meer echt een objectieve basis, alles is gekleurd, voorgekauwd. Wat je zegt over alternatieven. Er zijn iets van dertig economische scholen. 'Onze' politici, focussen zich op één model, dat achterhaald is. De andere scholen, worden niet eens onderzocht. Ewald Engelen haalt dit aan, in een recent boek van hem. Het neoliberale keurslijf, maakt debat onmogelijk en onderdrukt vrije geesten, vrije gedachtes, etc.

Gimli1955
Gimli19556 aug. 2022 - 11:50

@Baloemparoempaloempa Bedankt, het klopt over die eenzijdigheid. Als je afwijkt ben je racistisch, fascistisch, populistisch enz enz enz. Er is een autocratische TINA systeem wat de dienst uit maakt en dat al 40 jaar. Er mag coute que coute niet vanaf geweken worden, want dan ontdekt de burger dat het mogelijk is om keuzes te maken. Nu is er maar 1 oplossing : optimaal consumeren. Die tunnelvisie zorgt niet dat de burger gaat nadenken, en zelf keuzes maakt, dat kan natuurlijk niet. Hij moet wel gehoorzamen aan het neoliberale uitgangspunt. Velen zitten in een keurslijf en kijken niet verder dan hun neus lang is, ze slikken blindelings wat de machthebbers ze voorschotelen.

Michael Hajkowski
Michael Hajkowski7 aug. 2022 - 17:05

Inderdaad Gimli, mooie analyse en aanvulling op mijn stuk!

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa5 aug. 2022 - 19:07

https://www.gedichten.nl/nedermap/gedichten/gedicht/217055.html

Gentleman
Gentleman5 aug. 2022 - 18:46

Zo af en toe is er iemand die de vinger met fantastische precisie op de zere plek legt, zoals de schrijver van dit stuk. Geweldig geschreven, kort en bondig uitgelegd waar het in Nederland al vele jaren fout gaat, mijn complimenten!!

1 Reactie
Michael Hajkowski
Michael Hajkowski7 aug. 2022 - 17:06

Dank! :)

Johannesolie123
Johannesolie1235 aug. 2022 - 18:43

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

TheunT
TheunT5 aug. 2022 - 17:57

Mooie praatjes helpt ook bij verkiezingen...

oproerkraaier
oproerkraaier5 aug. 2022 - 17:32

wow! goed verhaal!

1 Reactie
Michael Hajkowski
Michael Hajkowski7 aug. 2022 - 17:06

Dank!

Joop  den Uil
Joop den Uil5 aug. 2022 - 17:28

Ik schaam het te moeten zeggen maar in mijn gedachten zijn D66 en PvdA de partijen met de meeste ''spin-off'' aan bij en na-baantjes. Daar tegenover dat die partijen de minste aanspraak op de wachtgeldregeling maken uiteraard.

2 Reacties
Volrin
Volrin5 aug. 2022 - 21:02

"Ik schaam het te moeten zeggen maar in mijn gedachten zijn D66 en PvdA de partijen met de meeste ''spin-off'' aan bij en na-baantjes." Die lopen ver achter t.o.v. de VVD.

Michael Hajkowski
Michael Hajkowski7 aug. 2022 - 17:08

Ook, maar vooral VVD is hier erg goed in. Baantjesjagers zijn goed af bij VVD en CDA, D66 en PvdA zijn kleine spelers. Ik las in de Groene Amsterdammer een column waarin werd gesteld dat VVD veel eigen mensen in publieke organisaties zet.