Joop

Dat boerkaverbod is eigenlijk een vorm van wegkijken

  •  
06-08-2019
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
333 keer bekeken
  •  
niqaab

© Foto: Pixabay

Het is gewoonweg niet wáár dat 'progressief Nederland' bang is om zijn vingers te branden aan de islam.
Er zijn van die momenten, dan komt ineens een dieper inzicht naar voren. Dan gaat je een licht op dat nog nooit heeft geschenen. Dit voorrecht viel Matthieu Peulen te beurt, docent aan een der gymnasia in ons koninkrijk. Hij schreef er meteen een brief over aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant, die zijn woorden getrouwelijk afdrukte.
Wat deelt dan deze Mathieu Peulen met het beschaafde publiek? Progressief Nederland, ontdekte hij, valt wel het christendom aan maar brandt de vingers liever niet aan de islam. Het verraadt de verworvenheden van de jaren zestig en verdedigt de nikab, een symbool van patriarchale onderdrukking en een gevangenis voor de vrouw. ¨Hebben we daar in de jaren zestig voor op de barricades gestaan?¨, vraagt Peulen, hoewel uit zijn konterfeitsel blijkt dat hij toen nog niet eens in de luiers lag. En de kop boven zijn artikel is een klaroenstoot: ¨Progressief Nederland moet het boerkaverbod steunen¨.
Nee, deze kritiek op progressief Nederland hebben wij in de hele eenentwintigste eeuw nog nooit gehoord. Dit is volstrekt nieuw. Daar op dat gymnasium doceert een originele geest die in een beter land dan het onze al lang bestsellerauteur was en hoogleraar op een universiteit.
Wij leggen het nog één keer uit.
Persoonlijke vrijheid Het is gewoonweg niet wáár dat ¨progressief Nederland¨  bang is om zijn vingers te branden aan de islam. Om te beginnen is ¨progressief Nederland¨ een containerbegrip waarin je kunt stoppen wat je wilt. Progressief Nederland is geen organisatie met leden. Het heeft geen adres of website. Je kunt progressief Nederland dan ook prijzen om wat je wilt en even zo goed aanvallen op wat je wilt. Dit is tussen haakjes interessante lesstof voor de bovenbouw van het gymnasium, waar men hoort te leren zelfstandig te denken en op intellectueel gebied het kaf van het koren te scheiden.
Wel is het zo dat mensen die zichzelf progressief voelen, de persoonlijke vrijheid meestal  hoog in het vaandel voeren. Zij menen dat het niet aan de overheid is om kledingvoorschriften te geven. Zij zijn ervan overtuigd dat alle Nederlanders persoonlijk mogen uitmaken hoe zij er bij lopen zolang zij er anderen maar niet mee in gevaar brengen. En zo lang die kleding maar niet oproept tot een gedrag dat met artikel 1 van de grondwet in strijd komt. Om die reden hebben zij moeite met het boerkaverbod. Het is de aantasting van een recht.
Progressieve mensen koesteren daarnaast ook al vaak de opvatting dat de kwaliteit van een democratie zichtbaar wordt aan de ruimte die ze  minderheden geeft. Ook als kleding in brede kring afkeer of wantrouwen oproept, hoeft dat geen reden te zijn voor een wettelijk verbod.
Zo lang mensen uit vrije wil boerka of nikab willen dragen, hebben wetgever noch politie een taak. Anders is het als deze – of welke andere vorm van kledij dan ook – wordt opgedrongen. In dat geval dient de overheid altijd de vrije keuze van de burger te garanderen. Dat kan er theoretisch toe leiden  dat de politie de ene vader bekeurt omdat hij zijn dochter dwingt om tegen haar wil een boerka te dragen terwijl de ander een prent krijgt omdat hij zijn dochter verhindert er een aan te trekken.
Patriarchale samenlevingsvorm Dit alles staat los van de vrijheid van godsdienst. Daar heeft het allemaal niets mee te maken. Het gaat om burgerlijke vrijheden die voor iedereen gelden, welke levensovertuiging men ook aanhangt.
Het staat net zo goed en net zo nadrukkelijk lós van de persoonlijke opvatting die progressieve mensen hebben over nikab en boerka. In die kringen kom ik althans geen voorstanders tegen van gelaatsbedekking. Ook veel progressieve mensen hebben er moeite mee zomaar aan te nemen  dat het dragen van boerka en nikab een vorm van aanbidding betekent en de vrouw in geen enkel opzicht beperkt. Er zijn genoeg goede argumenten te bedenken voor de stelling dat gezicht bedekkende vrouwenkledij altijd  duidt op een patriarchale samenlevingsvorm waarin de man de dienst uitmaakt en alle vrijheden geniet die vrouwen en meisjes worden ontzegd. Nikab en boerka zijn een slecht idee. Je kunt ze wellicht in de sfeer van zelfonderdrukking plaatsen.
Romeinse keizers Vers twee is of een wettelijk verbod dan een effectieve manier is om de strijd met deze kledingstukken aan te binden. Wettelijke verboden zijn zelden erg behulpzaam als het gaat om een levensbeschouwelijke strijd. Je schept er martelaren mee, die door hun voorbeeld en standvastigheid anderen tot bekering brengen. Daar hebben destijds de Romeinse keizers als een zware pijp mee gerookt, ook al had tabak in hun tijd Europa nog niet bereikt. De kans is reëel dat het verbod méér moslimvrouwen ertoe brengt om naar de nikab te grijpen juist omdat het niet meer mag. Dan kom je als samenleving van de regen in de drup.
Het gaat niet aan om bovenstaande manier van denken gelijk te stellen met het omhelzen of het ontzien van de radicale islam. Dat heeft er niets mee te maken. Het gaat over de principes waarop wij onze samenleving stoelen. En hoe wij een religie tegemoet moeten  treden die – door seks en erotiek geobsedeerd, alsmede door  het bewaken van de maagdelijkheid – mensen sterk in hun ontplooiing kan beperken.
Veel progressieve mensen vinden dat je er met een Jantje van Leiden van afmaakt als je met een verbod komt, dat in de praktijk alleen maar een doekje is voor het bloeden en stroop om de mond van de moslimhaters, die electoraal immers zo´n interessante doelgroep vormen. Dat boerkaverbod is eigenlijk een vorm van wegkijken.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (274)

[verwijderd]
[verwijderd]15 aug. 2019 - 9:41

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe15 aug. 2019 - 12:12

Met een bivakmuts loop je het risico voor bankrover te worden aangezien. Ik verwacht dan ook dat binnenkort mannen de burqa/niqab gaan overnemen. Voorlopig de beste manier om incognito de straat op te gaan.

Eric Minnens
Eric Minnens15 aug. 2019 - 19:30

@oma-oeverloos Is deze discussie al einde- en oeverloos, komt oma er ook nog eens bij... 't Zal wel aan haar naam liggen, maar toch leuk oma, weer eens wat van je te horen. Hoe is het met de gezondheid?

Hanvander Horst
Hanvander Horst11 aug. 2019 - 1:37

Waar staat dat ik het kiesgeheim wil opheffen? Nergens. Je hebt nergens gelezen wat ik precies op het gebied van kleding wil verbieden en toestaan. Je hebt het een en ander kunnen vinden over vrijheid van kledingkeuze. Mijn stemgedrag is wisselend en gaat je niets aan. Je verlangt van anderen dat ze hun gezicht laten zien maar op het internet weiger je dat permanent. Daar heb je geen enkele goede reden voor, zeker niet in het kader van je eigen manier van denken. Je draagt de boerka van de anonimiteit. Daarachter verschuil je je. Daar ga je mee door. Ik doe dat niet. Alles wat ik schrijf onderteken ik met mijn naam en vaak staat mijn portret erbij. Jij daarentegen blijft voor de boerka kiezen en als iemand je erop aanspreekt, probeer je van onderwerp te veranderen.

7 Reacties
4Vier!
4Vier!11 aug. 2019 - 10:25

HanvanderHorst 11 augustus 2019 at 03:37 “Waar staat dat ik het kiesgeheim wil opheffen? Nergens” “Stem je echt op D66? Ik ben zoveel reacties tegengekomen van mensen die na een pleidooi voor Wilders eraan toevoegen dat ze op D66 stemmen. Nou ja, ik weet niet wat er achter zit, want dat houd je zorgvuldig verborgen” Ik houd het helemaal niet verborgen, want ik heb net aangegeven dat ik de laatste verkiezing D’66 heb gestemd. Dat heb ik namelijk gestemd. Ongeacht of ik wel of niet met mijn NAW-gegevens & foto op een site sta, zal je nooit “echt” weten wat ik gestemd heb. De enige manier om er “echt” achter te komen op wie ik gestemd heb is door het kiesgeheim op te heffen. Ik nam aan dat je dat graag wilt, aangezien je me op m’n woord niet gelooft, maar het kennelijk wel bewezen wilt zien. Een nick is geen Boerka. Je geeft aan dat als ik onder een nick reageer dat dat equivalent is aan een boerka; dat is absolute bullshit. Dat gaat pas op als ik in het dagelijks leven ook met een duidelijk -voor iedereen- leesbare naambord loop en dat doe ik niet. Dus stop met kletsmajoren; het zijn totaal verschillende dingen. Als jij er geen verschil tussen ziet dat betekent dus dat je het prima vind de rest van je leven geen gezicht meer te zien: niet op straat, niet op TV, niet op een shampoo-fles. Of, als andere mogelijkheid: dat je vindt dat niemand over straat mag zonder naambord, met permanent camera-toezicht. Dat kan natuurlijk je overtuiging zijn; je zal de enige niet zijn. Verder leid ik niet af van het onderwerp, ik heb het over het hoofdonderwerp. Je staat geen gelijke vrijheid aan iedereen toe. Jij vind het meer acceptabel om vrouwen uit het straatbeeld te wissen op grond van een zeer seksistische interpretatie van een religie, dan dat je het acceptabel vindt mannen en vrouwen in hun blote kont over straat te zien lopen. Dat heb ik volgens mij prima uit je stukjes gehaald. Echter, als je ergens een keer een artikel hebt geschreven waarin je morele bezwaren uit tegen de niqaab en het gebrek aan vrouwenrechten dan ben ik uiteraard zeer geïnteresseerd. Zeker als dat artikel toont dat je meer morele bezwaren hebt tegen de seksistische praktijken dan tegen de vrouwen die die seksistische praktijken proberen te stoppen (hetzij met borden, hetzij door praten, hetzij door protesteren). Kan je een link sturen?

4Vier!
4Vier!11 aug. 2019 - 10:33

FYI wat helpt is mensen de ruimte te geven om in discussie te gaan en in te gaan op oprechte argumenten, zoals de beperkingen die we al hebben op kledinggebied. Dan wordt het interessant en je stelling geloofwaardig. Al dit afleiden, mensen belachelijk maken omdat ze aangeven dat er vrijheidsbeperkingen zijn op kledinggebied maakt dat je ongeloofwaardig overkomt als het gaat om je eigen stelling. Sneren naar mensen dat ze PVVer zijn als ze moeite hebben met een seksistisch kledingstuk suggereert op z’n minst dat jij geen moeite hebt met het kledingstuk.

Benaa
Benaa11 aug. 2019 - 19:52

@ Robbels, ik denk dat u reageert op een discussie die u niet helemaal gevolgd heeft. De discussie waarin Hans van der Horst de reaguurder 4Vier verwijt dat zijn/ haar reacties onder een nickname worden ingestuurd en dat inconsequent vindt. Leest u zich eerst even in voordat u reageert.

Hanvander Horst
Hanvander Horst11 aug. 2019 - 21:25

Je hebt blijkbaar niet in de gaten dat ik ten opzichte van jou heel consequent hetzelfde wantrouwen ten toon spreid als veel tegenstanders van de boerka ten opzichte van draagsters van de boerka. Dat valt slecht, zoals blijkt uit je reactie. De virtuele wereld en de echte wereld tonen grote overeenkomsten. Wie zich schuilhoudt achter een nick en zijn of haar gezicht niet laat zien, gedraagt zich als een boerkadraagster. Die draagt de virtuele versie van de boerka. Dan kun je wel beweren dat dit onzin is, maar dat is het niet integendeel. Het is niet consequent dat dragers van virtuele boerka´s het dragen van echte boerka´s wettelijk willen verbieden. Dat is mijn stelling. Wat ik verder over boerka´s vind, staat in mijn artikelen daarover van de laatste weken, bijvoorbeeld dat hierboven.

Robbels
Robbels13 aug. 2019 - 5:22

@ Benaa U poogt om het nickname-gebruik van 4Vier! te rechtvaardigen met een verwijzing naar Theo van Gogh en Pim Fortuyn, alsof zij puur en alleen omdat zijn kritiek leverden te vrezen hadden voor hun levens. Ik denk dat dat volstrekte onzin is. Beide heren waren in ieder geval enorm bedreven in het scheppen van vijanden door hun botte schreeuwerigheid, dat niets te maken heeft met het leveren van degelijk onderbouwde kritiek. Volgens mij heb ik hiermee prima door wat de discussie is en wat de insteek is van uw bijdrage.

Benaa
Benaa13 aug. 2019 - 7:42

@ Robbels. Dat u Van Gogh botte schreeuwerigheid verwijt zou ik me kunnen voorstellen maar wat Fortuyn betreft, slaat dit nergens op. Die heeft zijn opinie altijd onderbouwd met argumenten waar mensen het wel of niet mee eens kunnen zijn. Maar u zult zijn boek natuurlijk niet gelezen hebben. Ook u bent vermoedelijk behept met de onsympathieke eigenschap die men bij veel linkse, zich progressief noemende mensen waarneemt, om iemand met een andere mening direct als racistisch, fascistisch of schreeuwer weg te zetten. Hoewel u deze woorden niet letterlijk gebruikt, is de ondertoon wel duidelijk te proeven. Ik heb dat altijd beschouwd als een bewijs van onmacht om een anders mening met argumenten te weerleggen. En natuurlijk vindt u Baudet en Ayaan Hirsi Ali ook botte schreeuwers die alleen maar schelden.  En als we het toch over botte schreeuwers hebben, ik herinner mij nog een TV discussie uit 1997 tussen Marcel van Dam en Pim Fortuyn. Ik raad u aan om die nog eens terug te kijken op youtube. I rest my case.

Robbels
Robbels13 aug. 2019 - 17:48

@ Benaa Dat u Van Gogh botte schreeuwerigheid verwijt zou ik me kunnen voorstellen maar wat Fortuyn betreft, slaat dit nergens op. - De meningen daarover verschillen. 'Die heeft zijn opinie altijd onderbouwd met argumenten waar mensen het wel of niet mee eens kunnen zijn.' - Maar of die argumenten deugdelijk zijn en stand houden is vers 2 en 3. Dat is ongeacht of mensen het er mee eens zijn of niet. De populariteit van een opinie bepaalt niet of hij op juiste gronden gebaseerd is. Dat is mijns inziens de grote makke van de populistische politieke stroming die inherente waarde toekent aan meningen op basis van populariteit en niet ideeën op basis van hun merites beoordeelt. 'Maar u zult zijn boek natuurlijk niet gelezen hebben.' - Dat broddelwerkje met de titel 'de puinhopen van acht jaar paars'? 'Ook u bent vermoedelijk behept met de onsympathieke eigenschap die men bij veel linkse, zich progressief noemende mensen waarneemt, om iemand met een andere mening direct als racistisch, fascistisch of schreeuwer weg te zetten.' - Ik vind dit nogal een grove beschuldiging. Het is ook volstrekt bezijden de waarheid. 'Hoewel u deze woorden niet letterlijk gebruikt' - Dus zou ik voorzichtig zijn in uw oordeel. 'is de ondertoon wel duidelijk te proeven.' - Slechts een andere mening is helemaal niet een reden om iemand racist, fascist of schreeuwer of iets dergelijks weg te zetten. Racistische, fascistische en schreeuwerige meningen zijn dat wel. Laat dat verschil heel erg duidelijk zijn. Het komt echter storend vaak voor dat al dat soort rotzooi onder het tapijt geveegd wordt onder het motto: slechts een andere mening. Maar waarom toch die angst voor het oordeel? Waarom kunnen mensen niet gewoon open en eerlijk zeggen: ik prefereer het niet te leven naast een buitenlandse buurman. Dan kunnen anderen ook open en eerlijk zeggen: ik prefereer het niet te leven naast een racistische buurman. Of mag de buitenlander wel buitengesloten worden en de racist niet? 'Ik heb dat altijd beschouwd als een bewijs van onmacht om een anders mening met argumenten te weerleggen.' - Ik erken mijn verlies. Iemand die vol overtuigd flat-earther is kan ik onmogelijk overtuigen van de rond aarde. Wat ik ook doe, het lukt niet. Omdat dat soort mensen immuun zijn voor feiten en wetenschappelijk bewijs. Ik heb daar ook geen zin in. Ik vertik het. Vervolgens weiger ik pertinent om dat soort mensen te respecteren. Dat vind u vast heel erg. Anti-vaxxers vind ik ook zo'n club. Of mensen die geloven dat er van bovenaf een plan bestaat ter omvolking. Dat is niet 'slechts een andere mening'. Dat is rare onzin en zo moet het ook behandeld worden. 'En natuurlijk vindt u Baudet en Ayaan Hirsi Ali ook botte schreeuwers die alleen maar schelden.' - Baudet is een niet meer dan een eloquente blaaskaak die opponenten overbluft met handige retorische trucs terwijl zijn hele stelling staat op drijfzand. Op politiek intellectueel vlak een totaal lichtgewicht. Hij weet het uitmuntend te verpakken en te verbergen en zijn kiezers slikken het. - Ayaan Hirsi Ali ben ik milder over. Maar ook zij creëert mijns inziens veel meer vijanden en vijandbeelden dan noodzakelijk met als gevolg dat ze politiek polariseert en veel minder effectief is in het bereiken van de doelen die zij voor ogen heeft. 'En als we het toch over botte schreeuwers hebben, ik herinner mij nog een TV discussie uit 1997 tussen Marcel van Dam en Pim Fortuyn. Ik raad u aan om die nog eens terug te kijken op youtube.' - Waar meent u vandaan te halen dat ik bipolair ben en Marcel van Dam een held vind? Dat vind ik volstrekt niet! Ter afsluiting: de centrale these dat mensen die gebalanceerde en uitgedachte kritiek leveren en daarover op een open manier de dialoog aan willen gaan, bovenmatig te vrezen hebben voor geweld tegen hun persoon is volstrekt overdreven. 4Vier! lijkt mij niet de persoon die redeloos schopt tegen al dat hij/zij blieft, dus de noodzaak voor een geheimgehouden identiteit is een non-issue. Dat hij/zij daar om hem/haar moverende redenen toch voor kiest is zijn/haar goed recht en daar hoeft in principiële zin niet eens verantwoording voor te worden afgelegd. Uw poging om daarbij van Gogh en Fortuyn op een voetstuk te plaatsen in volstrekt overbodig en onterecht.

Hanvander Horst
Hanvander Horst10 aug. 2019 - 19:13

Als je wilt weten wat ik over boerka´s en kleding op straat denk, dan zou ik mijn artikelen over dat onderwerp eens lezen. Dan kom je er achter dat je veronderstellingen nergens op gebaseerd zijn. Dan ontdek je ook dat er een verschil bestaat tussen vinden hoe iets zou moeten zijn en vinden dat er wet en sancties zouden moeten zijn om dat iets uit te bannen. Verder blijf je je virtuele boerka dragen. Dat blijft vreemd voor iemand die gezichten wil zien. Heel vreemd. En er is wat dat betreft geen verschil tussen de virtuele en de echte wereld. Een nick is een boerka. Je weet niet wie zich er achter verschuilt. Waarom zou een mens zich verschuilen als je op een parterre woont en nota bene op D66 stemt. Stem je echt op D66? Ik ben zoveel reacties tegengekomen van mensen die na een pleidooi voor Wilders eraan toevoegen dat ze op D66 stemmen. Nou ja, ik weet niet wat er achter zit, want dat houd je zorgvuldig verborgen. .

1 Reactie
4Vier!
4Vier!10 aug. 2019 - 19:54

Ik lees ze, en daar lees ik steeds rare dingen; zoals ook nu: begrijp ik nu dat je het kiesgeheim wilt opheffen? Nog steeds ben jij van ons 2en de enige die het ene uiterste verboden wil houden, en het andere uiterste wil toestaan. Het uiterste dat je verboden wilt houden heeft een gelijkheidsaspect in zich; het uiterste dat je wilt toestaan ongelijkheid en seksisme. Ik zie je gezicht op foto, ik ken je naam, maar ik heb geen idee wat jij in een stemhokje doet.

BramJ
BramJ9 aug. 2019 - 11:01

De auteur stelt dat het "gewoonweg" (goed argument) niet waar is dat progressief Nederland bang is om zijn vingers te branden aan de islam. Kunt u deze stelling staven door een voorbeeld te noemen waar progressief Nederland wel zijn vingers durft te branden aan de islam, danwel de islam durft aan te spreken of te bekritiseren?

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst10 aug. 2019 - 5:12

Advies: lees van een artikel meer dan de eerste alinea voor je reageert.

BramJ
BramJ12 aug. 2019 - 9:57

@HanvanderHorst 10 augustus 2019 at 07:12 Mijn aangehaalde passage staat in de 4e alinea... Daarnaast beantwoordt u mijn vraag niet. Zou u dit alsnog kunnen doen?

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 aug. 2019 - 16:00

Ik zie hier overigens nooit mensen in Boerka! Ik denk dat het aantal in Nederland gering is.

8 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst8 aug. 2019 - 19:12

4vier! Ik moet wel lachen. Het spijt me. Niet alleen toon je je een drama queen in optima forma, waar je je door voor anonimiteit te kiezen tegen wil beschermen, zijn exact de gevaren die volgens de salafisten vrouwen zonder boerka bedreigen. De parallel is treffend.

4Vier!
4Vier!8 aug. 2019 - 21:10

Natuurlijk Han. Online anonimiteit is exact hetzelfde als compleet in een niqaab door het leven gaan. Altijd ongezien voor alle mannen op de wereld op de enkele directe familieleden na. Ja Han, exact hetzelfde. Als we dan toch bullshit-paralellen trekken: begrijp ik dan dat jij omdat je onder eigen naam reageert, je in het dagelijks leven naakt door NL loopt?

4Vier!
4Vier!8 aug. 2019 - 21:13

Han, wegkijken is wegkijken, een kunst die je uitstekend beheerst.

Anoniempje5
Anoniempje59 aug. 2019 - 7:26

@Minoes; Naar schatting 150. Op 17 miljoen is dat wel een beetje hetzelfde als een speld in een hooiberg wat de kans dat je er 1 tegenkomt, zeker als je er niet naar zoekt, heel klein maakt. Tenzij je er naast woont wellicht maar ik gok dat ze niet in blanke wijken veel voorkomen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2019 - 9:25

4Vier!. Ik ga niet naakt door het leven, maar ik deel mijn ware gezicht en mijn echte naam met degenen aan wie ik wat te melden heb. Jij daarentegen niet. Je verbergt je achter de niqab van een nick. Je draagt op het internet een boerka. Daar ga je heel consequent mee door. Wat voor anderen geldt, geldt voor jou niet. Je gebruikt daarvoor dezelfde argumenten als salafisten doen als ze vrouwen in een boerka willen hullen. Zorg wel dat je op tijd bent voor de demonstratie in Den Haag. Op laatkomers wordt volgens mij niet gewacht. Ben je eigenlijk wel een vrouw? Ben je geen boze Wilderiaan op een zolderkamer die probeert vrouwelijk over te komen?

4Vier!
4Vier!10 aug. 2019 - 0:47

HanvanderHorst 9 augustus 2019 at 11:25 Ja Han, ik heb aangegeven dat ik vind dat: Óf iedereen de vrijheid moet hebben te kiezen wat ie aanheeft, en dus ook aan beide uitersten van het spectrum: dus niqaab acceptabel, naakt acceptabel. Óf beperkte vrijheid, waarbij beide extremen niet acceptabel zijn omdat veel mensen er ongemakkelijk van worden. Dat lijkt mij vrij consequent. Jij hebt een andere mening. Wellicht dat je door je Nederlands-Abrahamistische opvoeding het prima vindt om mensen (m/v) te verbieden (gedeeltelijk) te bloot over straat te gaan, en gelijktijdig aan het andere uiterste vrouwen goed te keuren in kleding waarin ze niet meer deelnemen aan de maatschappij, niet gezien mogen worden. Een “zedelijkheid” die je prima vindt. Het is ook leuk afleiden door te doen of er geen verschil is tussen de digitale wereld en een wereld met fysiek contact. Dat is er wel. Daarbij zie je in je argumentatie over het hoofd dat er bij het gebruik van nicks geen op geslacht-gebaseerd verschillen zijn. De conclusie is eenvoudig dat van ons 2en jij degene bent die van de uitersten de ene groep wel en de andere groep geen vrijheid van kledingkeuze gunt. Daarbij gaat je voorkeur uit naar seksisme en salafisme. En nee, ik geen boze Wilderiaan op zolder. Ik ben een vrouw, de laatste verkiezing D’66-stemmend en woon op een parterre.

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 aug. 2019 - 7:45

Han van der Horst En wat zijn volgens salafisten de gevaren die een vrouw in een Burka beschermen., de open Nederlandse samenleving misschien? Het recht van de vrouw om gezien te worden? De democratie? De Nederlandse waarden? De vrijheid? De verlichtingsmoraal? De plicht als staatsburger? Het recht om te zijn wie je bent? De verderfelijke moraal? Gelijkwaardigheid?

DanielleDefoe
DanielleDefoe14 aug. 2019 - 8:38

Minoes&tuin 11 augustus 2019 at 09:45 Uitstekende vragen allemaal.

Steve4
Steve48 aug. 2019 - 13:21

Geloof en de daarbij horende gebruiken lekker binnen de deuren van je huis, kerk of moskee houden. Doe ik ook en het werkt prima

Hanvander Horst
Hanvander Horst7 aug. 2019 - 22:19

Het is komisch om te zien dat de grote voorstanders van het boerkaverbod, 4vier om maar een voorbeeld te noemen, zich zelf consequent achter het kleed van een nick verbergen. En dan van anderen eisen dat ze hun gezicht laten zien. Je zou toch zeggen dat zij onder eigen naam fel campagne zouden moeten voeren voor een verbod op het gebruik van schuilnamen. Maar nee.....

28 Reacties
Stheno
Stheno8 aug. 2019 - 6:03

Han Om het bij slechts 3 punten te houden: - Een nick is een schermnaam, geen schuilnaam. - Waarom wil je graag NAW gegevens hebben? Wil je personen via een column met de beproefde ad hominem tactiek en guilty by assiciation insinuaties aan de schandpaal nagelen? De 'weet je wie ook vegetarier was' argumenten vliegen nu al te vaak om de oren. - Op een gemodereerde site met bepaalde insteek kun je je vaak niet goed verweren. Ondertussen de beledigende oneliners zoveel mogelijk te moeten negeren van zowel de columnist als de opgejutte vaste kliek jaknikkers. Misschien eerst een level playing field zoeken? Overigens is een verband tussen een schermnaam en gedeeltelijk gezichtsbedekkende kleding bijzonder ver gezocht (lees: non-existent). Maar dat snap je zelf ook wel.

4Vier!
4Vier!8 aug. 2019 - 6:26

Komisch. Ik vraag nergens boerkadraagsters met een naamplaatje op de borst rond te lopen. Jij kennelijk wel.

Ivan61
Ivan618 aug. 2019 - 7:21

Han, Als elke reactie wordt geplaatst zonder tussenkomst van redactie ben ik bereid om mijn gezicht en naam te laten zien en alle andere gebruikers moeten zelfde doen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst8 aug. 2019 - 7:47

Helden op sokken! Je durft gewoon niet uit te komen voor je mening. En dan wil je anderen de maat nemen omdat ze niet herkenbaar zijn. Dat was toch het probleem? Dat ze niet herkenbaar waren. En een schermnaam is een schuilnaam. Zeker als je er je foto niet bij doet van je echte gezicht. Neppers.

Vrij zinnig
Vrij zinnig8 aug. 2019 - 7:49

Han, jij hebt niets te vrezen van "antifa"-achtige figuren die wel even verhaal komen halen bij andersdenkenden.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 aug. 2019 - 7:57

Han vind je het erg als ik dit een non-argument vind! Waarom denk je dat journalisten journalistieke bescherming genieten? Ik vind dit een jij-bak van jewelste en Han- onwaardig, het spijt me. Nooit gehoord van non-verbale communicatie en een mate van intuïtie in je beoordeling van mensen waar je 'persoonlijk' mee te maken krijgt. Ik weet ook niet door wie en waarom een bijdrage van mij hier niet geplaatst wordt, zelfs niet op welke gronden, want die zijn er ' in mijn ogen' meestal niet. Het zijn zeer nette en beleefde bijdragen. Maar de redactie behoeft zich niet te verantwoorden, eveneens de persoon niet die het verwijderd heeft, dus leer je ermee leven. Het staat nu eenmaal in 'het reglement' . Dus breek me de bek niet open.

4Vier!
4Vier!8 aug. 2019 - 8:43

HanvanderHorst 8 augustus 2019 at 09:47 "Helden op sokken! Je durft gewoon niet uit te komen voor je mening." De petitie door femmes for freedom heb ik met eigen naam ondertekend, die vind ik relevant. Hier heb ik er inderdaad geen behoefte aan. "En dan wil je anderen de maat nemen omdat ze niet herkenbaar zijn. Dat was toch het probleem? Dat ze niet herkenbaar waren." Je laat zien geen van mijn reacties gelezen te hebben. Mijn belangrijkste bezwaar is dat de niqaab uitdraagt dat vrouwen visueel geëlimineerd moeten worden uit de maatschappij. Vrouwen niet gezien mogen worden. Ik -vrouw- vind dat een vrouwhatende boodschap en daarmee de kleding vrouwenhaat ten toon spreiden. Daar waar de kleding is bedacht, religieus gemaakt om vrouwen te onderwerpen en dominant gedragen wordt, zijn de mensenrechten gering, de vrouwenrechten nog beroerder. Wat niet aangeleerd wordt, hoeft niet afgeleerd te worden. Daarnaast vind ik het inderdaad een akelig gezicht. Hoewel, geen gezicht. Een naargeestig beeld.

Ivan61
Ivan618 aug. 2019 - 9:17

Naam en kopie van ID iedereen plaatsen hier en alle reacties toelaten. Gelijke monniken gelijke kappen toch Han? Als ik moet incasseren dan wil ik weten van wie?

Hanvander Horst
Hanvander Horst8 aug. 2019 - 10:16

Wat je ook als motivatie opsomt 4vier, dat 4vier is je persoonlijke boerka waarachter je schuilgaat omdat je niet voor je mening durft uit te komen. Hetzelfde geldt voor Vrij Zinnig met zijn imaginaire stoottroepen.

Benaa
Benaa8 aug. 2019 - 10:56

Zou dat misschien iets te maken kunnen hebben met aggressief gedrag van sommige aanhangers van het salafisme?

Hanvander Horst
Hanvander Horst8 aug. 2019 - 13:11

Banas, jij bent ook al een vaste luisteraar naar Rado Paranoia.

Benaa
Benaa8 aug. 2019 - 13:46

Weet u wie ook met open vizier zijn kritiek uitte? Theo van Gogh.

Robbels
Robbels8 aug. 2019 - 15:36

@ Benaa Dat was gewoon een lompe schelder. Heeft niets met gegronde kritiek te maken.

Jonathan2
Jonathan28 aug. 2019 - 15:49

Groot gelijk, Han. Stelletje bange broekpoepers die rotsmoesjes verzinnen waarom ze geen helden op sokken zijn. En ik dan, ja, ik ben dat helaas ook. Zelfinzicht, geliefde rechtse medelanders, daar ontbreekt het soms een 'beetje' aan.

Stheno
Stheno8 aug. 2019 - 16:34

Jonathan, Je hebt ongetwijfeld gelijk. Meerdere teksten alleen al mijnerzijds zijn -ter bescherming van de lezers- uit voorzorg blijkbaar niet zichtbaar waardoor ik nogmaals naar mijn 3e punt verwijs, expliciet naar de 1e zin ervan.

Benaa
Benaa8 aug. 2019 - 16:50

@ Robbels, "Van Gogh was alleen maar een lompe schelder. Had niets met kritiek te maken". Tuurlijk joh! En Fortuyn ook. Had hij maar niet....... toch?

4Vier!
4Vier!8 aug. 2019 - 17:27

HanvanderHorst 8 augustus 2019 at 12:16 Ik heb weinig behoefte om hier met naam en toenaam te reageren, klopt. Ik heb inderdaad geen zin in de hassle die er ongetwijfeld op volgt als ik wel m’n NAW-gegevens achterlaat. Ik heb geen behoefte aan haatmail, poep door de brievenbus, telefoontjes naar leidinggevenden en dat soort onprettige zaken. Ik zie daar de toegevoegde waarde niet van. Wat wel wonderlijk is, is dat jij kennelijk van mening bent dat als je tegen de niqaab bent, je totale openheid van zaken over alles moet geven. Waarom is dat? Waarom vind je het belangrijker mijn naam te weten dan mijn mening? Waarom vind je die naam relevanter dan de wetenschap dat ik een vrouw ben en tegen het uitwissen van vrouwen op straat ben?

Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks8 aug. 2019 - 20:56

@4Vier! en @Iedereen Inderdaad! Jouw argumenten tellen blijkbaar niet meer omdat je weigert je te voegen, omdat je het lef hebt om voor jezelf op te komen. Het diskwalificeren van jouw reacties enkel en alleen omdat iemand je reageert onder een nickname vind ik op zijn zachtst gezegd niet zuiver. Het zou in een faire discussie moeten gaan om de kracht van de argumenten en niet om of degene die ze hanteert je wel of niet aanstaat. Wij zijn het niet altijd eens maar ik vind het absurd en onwaardig dat je op deze manier weggezet wordt. Niet om wat je zegt maar omdat je weigert te buigen, omdat je het lef hebt om je uit te spreken, om zichtbaar te zijn en om voor jezelf op te komen. Als de lieden die hier het hardste roepen hoe belangrijk ze de vrijheid van meningsuiting vinden zinchzelf maar voor het minste serieus zouden nemen dan zouden ze pal voor je staan. Bullying is nooit de oplossing van een discussie. Jij bent voor het verbod, ik heb er zo mijn twijfels bij maar als dat soort verschillen leiden tot dit soort kinderachtig schoolpleingedrag dan kom ik toch weet terug bij de reactie van Merel van een paar dagen terug..... hoe komt het toch dat de vrouwen over dit onderwep er voor kiezen om de discussie te mijden. En serieus ik hoop dat mijn reactie geplaatst wordt. Niet om de boel op te stoken maar omdat ik er werkelijk niet bij kan hoe het kan dat we elkaar op dit soort wezenlijke thema's uit elkaar laten spelen. Hoe verdwaasd moet je zijn om de discussie op een kindrachtige manier af te kappen en een soort macabere absurde dans te spelen die emancipie, rechten van vrouwen en minderheden probeert in conflict te brengen met de vrijheid van godsdienst, meningsuiting en de vrijheid om jezelf te zijn. Laten we elkaar in ieder geval alsjeblieft vinden in de strijd om de trollen, de stokers en de extremisten in ieder geval niet te laten winnen. Han, ik waardeer enorm hoe bij jouw artikelen ook kritische reacties geplaats worden en de heldere manier waarop je kleur durft te bekennen in je reacties daarop. Ik denk dat je je vergist door de manier waarop je nu dit punt over nicknames hanteert. Ik snap je argument maar in de dynamiek van het forum werkt het echt heel anders en heel kinderachtig uit. Of dat is wat je beoogt weet ik niet, wat ik wel weet is dat je er volgens mij eigen verhaal niet echt sterker door maakt. Verdomme, dit grijpt me aan en ik geen fucking idee wat ik daar mee moet. Laten we nou alsjeblieft de discussie en de verschillen koesteren, laten we elkaar serieus nemen en het lef hebben om onze gedachten en overtuigingen te ontwikkelen en te veranderen of te versterken. Waarom moet het altijd een dom wedstrijdje zijn wat geen donder heeft te maken met waar we ons zorgen over maken?

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 aug. 2019 - 9:34

non-argument.

7anpau1
7anpau19 aug. 2019 - 9:57

Van der Horst is nooit bevattelijk voor kritiek, hoe goed ook onderbouwd. Waste of time and server space.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 aug. 2019 - 10:28

Brenda T. Glooriks 8 augustus 2019 at 22:56 Onder de ondertekenaars van de petitie van Femmes for Freedom tegen vrouwenfobie zijn zo te zien wel veel vrouwen. 4Vier! verdedigt consequent een standpunt dat al veel eerder ook door feministen als de socioloog Mernissie naar voren werd gebracht. Zij is minsten even gekant tegen de onzichtbaarmaking van vrouwen in de publieke ruimte maar naar ik veronderstel geen aanhanger van naturisme. Voor de liefhebbers: https://www.academia.edu/30969452/Veil_and_the_Male_Elite_-_A_Feminist_Interpretation_of_Womens_Rights_in_Islam_-_By_Fatima_Mernissi_.pdf

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2019 - 11:17

Als je tegen boerka´s bent, dan moet je er niet zelf een aantrekken. Ook niet op het internet. Dat doe ik ook niet. Ik treed op met mijn eigen naam en mijn eigen gezicht. Altijd. Overal. Als ik vervolgens allemaal dingen doe die tegenstanders ten opzichte van boerkadraagsters doen - wantrouwen uiten, me afvragen of er wel een vrouw onder zit, naar een gezicht vragen - dan is het huis ineens te klein.

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2019 - 11:45

Brenda als iemand op het internet weigert haar gezicht te openbaren zoals 4vier! (als het al een vrouw is in werkelijkheid) dan getuigt dat volgens jou van lef maar als een vrouw in de echte wereld dat doet door in de bibliotheek een boerka te dragen, dan is dat geen daad van lef. Erg consequent is dat niet.

Robbels
Robbels9 aug. 2019 - 15:44

@ Benaa Het klopt dat ik Fortuyn politiek inhoudelijk niet bijzonder hoog heb staan. Net zoals Wilders, Baudet, Trump, Farage, le Pen, Jonhson etcetera.

Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks9 aug. 2019 - 17:21

@Hanvanderhorst "maar als een vrouw in de echte wereld dat doet door in de bibliotheek een boerka te dragen, dan is dat geen daad van lef" Leg eens uit Han, waar heb ik dat gezegd? Sterke manier van debatteren, anderen woorden in de mond leggen. Goed bezig!

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2019 - 17:58

Brenda, je hebt gelijk. Ik heb te snel gereageerd. Je vindt het wél van lef getuigen als een vrouw in boerka de bibliotheek betreedt, zoals je het ook van lef vindt getuigen dat 4vier! zichzelf blijft. Mijn excuses. Het merkwaardige is echter dat 4Vier! juist niet zichzelf is. Zij verbergt zich. Zij brengt haar opinie naar voren vanachter een virtuele sluier. Wij mogen haar gezicht niet kennen terwijl zij dat wel van vrouwen in nikab en boerka eist. Zij is niet zichzelf. We kunnen haar niet kennen. We kunnen zelfs niet vaststellen of zij wel echt een vrouw is. Ik vind het altijd merkwaardig als iemand voor zichzelf andere maatstaven hanteert dan voor anderen.

Benaa
Benaa9 aug. 2019 - 22:05

@ Robbels, wat heeft uw opinie over die politici met deze discussie te maken? Bedoelt u dat het u worst zal zijn of zij bedreigd worden?

Robbels
Robbels10 aug. 2019 - 14:18

@ Benaa Simpel: u noemde van Gogh en Fortuyn als mensen die zogenaamd met een open vizier kritiek leveren. Ik maak het lijstje compleet met politici die zogenaamd de stem van het volk vertegenwoordigen. Stuk voor stuk in mijn optiek politieke bedriegers. Waarschijnlijk helden voor u. Het enige wat ik betoog is dat ‘rechts’ ongenuanceerd schreeuwen nogal vaak ten onrechte aanziet voor ‘scherpe’ kritiek en vervolgens lompe schreeuwers aanziet voor wijze denkers.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart7 aug. 2019 - 20:36

Vroeger was de krant een meneer, en werd-ie gediend door inktkoelies en zetduiveltjes. Tegenwoordig is 't een vergaarbak van blaaskaken, jandoedel en janhagel. Dat gymnasiale volkje- met die ziekelijke belangstelling voor dat Griekse en Roomse rapaille en die klassieke hansworsten - bestaat uit louter kneuzen..

JanKlaasen
JanKlaasen7 aug. 2019 - 18:41

Verbieden van de boerka hoeft niet van mij. Draagsters beseffen heel goed wat het doet met de kansen in het leven en dat staat ze vrij.

Salama.
Salama.7 aug. 2019 - 17:35

Verbieden van deze wonderlijke kleding hoeft van mij ook niet. Ik laat in het midden of de draagsters het echt vrijwillig doen, ik betwijfel dat tenzij het om bekeerlingen gaat. Die zijn het fanatiekst en zoeken de grenzen op. En met een verbod worden ze alleen maar fanatieker.

henk-alexander
henk-alexander7 aug. 2019 - 14:02

Iedereen is vrij om zich naar believen te kleden en daar ook nog ostentatief mee om te gaan. Maar wanneer iemand met integraalhelm, bivakmuts, boerka, niqaab, shemagh, mondkapje - of met wat het gezicht ook kan bedekken - te dicht in andermans comfort zone komt, mag diegene genegeerd worden. Dat zou als een vorm van discriminatie opgevat kunnen worden. Of zou het ook blijk kunnen geven van een angststoornis (geïnternaliseerd wantrouwen)? Discriminatie is strafbaar (vgl. artikel 90quater WvS) en v.w.b. de stoornis, kan een therapie eventueel uitkomst bieden.

9 Reacties
Anoniempje5
Anoniempje57 aug. 2019 - 15:31

Is het al niet je recht om iedereen die je wilt te negeren hoe dicht bij en wat die ook draagt? Op wat houders van gezag na dan, agenten mag je bv. vast niet negeren.

Arne Koning2
Arne Koning27 aug. 2019 - 16:03

Men wordt met masker, integraalhelm, bivakmuts, niqab, of boerka daarom nu juist níét genegeerd maar juist opgemerkt en op grond daarvan in slechts een beperkt aantal omgevingen nu ook wettelijk gelijk behandeld zoals dat op grond van huisregels in de meeste van dezelfde omgevingen al gold en dat in winkels en horeca als natuurlijk naar vrijheid eigen bepaalde regels sowieso al gold. We zijn in onze gedeelde vrijheden immers allen gelijk berechtigd.

henk-alexander
henk-alexander7 aug. 2019 - 20:41

@Anoniempje Natuurlijk kan men elkaar negeren, maar of dat ook zonder juridische gevolgen blijft is de vraag. Want wat staat bv. een winkelier te wachten als die een klant met boerka of met wat anders aan niet van dienst wil zijn? Hij hoeft er niet bang voor te zijn. Die paar moslima's in Nederland die zich zo willen kleden zijn goed geïntegreerd en hebben zich de poldercultuur van 'gewoon-jezelf-kunnen-zijn' al eigen gemaakt. Het Standaardnederlands beheersen ze goed - eigenlijk zijn ze querulanten, waarvan er in Nederland tallozen zijn. Moeten we ons daar druk om maken? @Arne Koning2 Het ligt voor de hand dat iemand die met een masker, bivakmuts of integraalhelm op een winkel binnen loopt wordt opgemerkt. Het zou verstandig zijn deze persoon te negeren en niet direct een confrontatie te zoeken - laat dat maar aan het bevoegd gezag over. Ik verwacht niet dat in Nederland niqaab- of boerkadraagsters een AK47 of bomgordel onder hun kleding hebben. Schenk geen aandacht aan religieuze exhibitionisten en drijf ze niet in een martelaarsrol.

Anoniempje5
Anoniempje58 aug. 2019 - 6:27

@H-A; Als winkelier zou ik het vooral vrij dom vinden om mensen in je winkel te gaan negeren. Ook weigeren te verkopen vanwege iemands kleding of geloofsovertuiging lijkt me vrij dom of het nu mag of niet van de wet. Wat volgt? Geen service bij de onjuiste geaardheid, petje op, te lang haar als man of vrouwen met ontblote schouders en/of enkels. Winkeliers moeten vooral verkopen en zich niet bemoeien met wat ik denk of draag. Ze mogen blij zijn dat ik overweeg mij zuur verdiende centen bij hun uit te geven. Ik kom nooit meer in de winkel die mensen negeert met wie hij het (politiek) niet eens is of onjuiste kleding vindt dragen. Dus ook de winkel die weigert te verkopen aan mensen in een Boerka hoewel ik die zelf niet draag.

Anoniempje5
Anoniempje58 aug. 2019 - 6:39

@H-A; en het is ook het meest on-Nederlandse wat je kan doen. Nederland is rijk geworden door te handelen met wie dan ook. Boeien of je veren op je hoofd draagt of een koker op je geslacht als ik geld aan je kan verdienen ben je m'n beste vriend is oer Hollands, en een traditie.

henk-alexander
henk-alexander8 aug. 2019 - 11:51

@Anoniempje Het is waar, als er geld te verdienen valt staan Nederlanders vooraan en doen als het wat kan opbrengen zaken met de duvel en z'n ouwe moer - eufemistisch gesteld de Hollandse handelsgeest. Echter de praktijk laat zien dat een winkelier, i.h.b. de horecaondernemer, die merken dat hun vaste klandizie aanstoot neemt aan de kleding van een potentiële klant/gast, voor een dilemma komt te staan. Zo kan bv. een gast niet toegelaten worden tot een horecagelegenheid (disco) als die zich niet wil houden aan de geldende kledingvoorschriften. https://hsn-horeca.nl/horecatips/huisregels-en-deurbeleid-mag-je-gasten-weigeren/

Anoniempje5
Anoniempje58 aug. 2019 - 16:33

@H-A; Ook voor de Horeca (Disco) was er dus niet echt een probleem. En door de wet veranderd er voor hun ook helemaal niks. Maar je hebt nu wel kans dat ze uit protest ergens naar toe gaan waar ze volgens de wet niet geweigerd mogen worden vanwege hun boerka. Ik zou me er ook niet echt aan storen als er 1 in hetzelfde restaurant zit en me er aanstoot aan gaan zitten nemen. Zegt mij meer over de klanten die er aanstoot aan nemen als degene onder het lapje stof. Overal verboden voor boerka bordjes zegt dan weer voldoende over de uitbaters. Het was altijd wel lastig voor de horeca als een motorclub jouw kroeg had uitgezocht als stamkroeg terwijl je niet echt daarop zat te wachten. Ben wel benieuwd of je ze dezelfde behandeling zou geven als je nu voorstelt. Bivakmutsen en helmen heb ik het niet over want die weigeren uit je tent was al geen probleem. Ze komen ten eerste al niet tenzij ze een wapen hebben. Maar dan komen ze de boel beroven en die trekken zich echt niks van de wet aan. Ze dan gaan staan negeren is wellicht niet beste keus dan, maar kan wel leuke filmpjes opleveren als iemand het eens wil uitproberen. "snel, je geld of ik schiet" en dan gewoon keihard doen alsof die er helemaal niet is, "volgende klant graag, nee niemand?" ik zou z'n reactie wel eens willen zien.

henk-alexander
henk-alexander8 aug. 2019 - 22:31

@Anoniempje Ik heb de indruk dat we inhoudelijk niet ver van elkaar af liggen. Wat mij betreft heb ik totaal geen moeite met boerka- en niqaabdraagsters. Als zo'n dame me aanspreekt, om bv. de weg te vragen, zal ik haar niet negeren en fatsoenlijk te woord staan - en verder leven en laten leven.

Anoniempje5
Anoniempje59 aug. 2019 - 9:20

@H-A; Denk het ook niet maar ben echt verbaast dat er opeens zoveel moraal ridders lijken te zijn die inderdaad aangeven wel de vrouw te negeren of eerst eens een 'lesje' te geven over hoe beledigd/bang/verdrietig en boos zij wel niet zijn bij het zien van een boerka en hoe je dan wel in Nederland volgens hun dient te kleden en gedragen en het alleen doet voor hun bestwil uiteraard. En als ze aangeven het vrijwillig te dragen toch uren kunnen praten om ze duidelijk te maken dat ze dat echt niet vrijwillig doen. Ik zou waarschijnlijk radicaliseren als ik constant word aangesproken op wat ik volgens de joods/christelijke traditie niet goed zou doen en of ik wel weet hoe erg zij daar wel niet onder lijden hebben als ze me zien, als ik de weg vraag of een winkel binnenloop.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde7 aug. 2019 - 12:44

Han, dit is inderdaad de bottomline, dit is waar het feitelijk op neer komt. Ik denk dat de meesten hier maar weinig begrepen hebben wat de vrijheid inhoudt die in deze discussie steeds maar weer wordt opgerakeld. Onze vrijheid houdt op waar die van een ander begint. We kunnen mensen niet verplichten vrij te zijn of dat af te dwingen met regels en wetten. Het is niet de eenheidsworst of het groepsdenken dat de meeste mensen er van willen maken. Vrijheid is doen wat je wilt doen en denken wat je wilt denken. Ik zie mezelf als progressief, ik was het toen en ben het nog steeds. En ben er steeds meer van overtuigd geraakt dat dit de enig goede weg is. Vrijheid is het enige dat telt, om te kunnen denken en geloven wat je wilt geloven en denken. Daarom is godsdienstvrijheid en vrijheid van godsdienstbeleving zo belangrijk. Ik ben niet gelovig maar vind wel dat geloven - of dat nu in een god of in een meer filosofische zin is - het meest persoonlijke en individualistische is dat mensen hebben. Het is de bron van waaruit je de wereld bekijkt en tegemoet treedt, de bron waaruit je de moed put om iedere dag weer aan de slag te gaan. Dat maakt niet dat je nooit twijfelt of keuzes maakt die moeilijk liggen. Soms moet je dingen doen omdat je het principe van vrijheid dat je zo hoog hebt graag wil blijven volgen. Ik ben geen voorstander van een boerka of van strenge religieuze opvattingen. Ik ben blij met de vrijheid die de progressieven in Nederland en andere landen de afgelopen decennia hebben weten te realiseren. Dat ons niets wordt opgedrongen waar we geen behoefte aan hebben. Laten wij anderen dan ook niets opdringen. Hen onze mening opdringen heeft dan ook niets met vrijheid te maken maar met sociale dwang. Groepsdwang omdat we zo graag willen weten waar die ander staat als het er op aan komt. Het is kudde- of Neanderthalergedrag. Angst verpakt in goedbekkende maar onzinnige clichés. Dorpsroddel. Vrijheid houdt in dat iedereen zijn eigen vrijheid bepaalt. En dat we mensen die die vrijheid maar niks vinden de vrijheid moeten geven om dat te vinden en te leven volgens hun eigen regels.

7 Reacties
hermanbroodtoo
hermanbroodtoo7 aug. 2019 - 14:11

"We kunnen mensen niet verplichten vrij te zijn of dat af te dwingen met regels en wetten." Jazeker wel. Bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst. Staat nogal dwingend in de wet.

Gi Raf
Gi Raf7 aug. 2019 - 14:26

Ja vrij wapens kopen bijvoorbeeld! Lekker onnozel ''progressief'' doen weer met zijn allen. O wat voel ik me goed.

Katootje2
Katootje27 aug. 2019 - 14:58

Gi Raf - In ieder geval voel ik me beter dan jij, want het kan geen lolletje zijn om zo angstig en verbeten door de wereld te lopen. Dat iemand zich ongemakkelijk voelt door wapens kan ik me goed voorstellen, maar om bang te zijn van een stukje textiel moet je heel wat negatieve fantasieën in huis hebben. hermanbroodtoo - De vrijheid van godsdienst verplicht je niet om religieus te zijn.

Gi Raf
Gi Raf7 aug. 2019 - 16:10

Populisten leggen de focus nu wel heel zwaar op boerka's Katootje. Maar de wet gedeeltelijke gezichtsbedekking is natuurlijk veel breder. De wet is in de eerste plaats gericht op het kunnen handhaven van de veiligheid. Dat het dragen van een boerka e.d. daarmee ook een heel klein beetje wordt ingeperkt is duidelijk heel naar voor populisten. Anderzijds zullen burgers die weinig op hebben met reli waanzin en de daarmee gepaard gaande dreiging het wel mooi meegenomen vinden. Kortom, laat je oren niet naar populisten/slechte verliezers maar durf ook eens te kijken naar de noodzaak dat deze wet helaas op democratische wijze ingevoerd moet worden.

7anpau1
7anpau17 aug. 2019 - 16:26

Gi Raf, Je reactie is net zo infantiel als je plaatje. Het erge is dat je waarschijnlijk gelooft dat het zinnig is, dat de vrijheid om een boerka te dragen, hetzelfde is als de vrijheid om een vuurwapen te kopen.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde7 aug. 2019 - 16:49

Dank je Kato, jij begrijpt wat ik bedoel. Ik denk dat het voor die andere twee iets te hoog gegrepen is.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 aug. 2019 - 8:02

Je mag ook niet naaktlopen, ultiem non-conformisme is verboden.

Kwant2
Kwant27 aug. 2019 - 12:37

Vrije wil bestaat niet, consequenties wel. Voor wie heeft het verbod consequenties, zijn die consequenties gemiddeld positief of negatief? Zijn we als samenleving niet beter af als we mensen tegen zichzelf en anderen die ze iets opleggen wat hunzelf ten nadele is op de lange termijn beschermen? Het Islam-Taboe is er ondertussen wel een beetje vanaf, dus niet geremd door heilige huisjes en los van ideologie; hoe zouden we religie beter kunnen maken? Welke updates in geloof zouden geloven ten bate zijn in 21ste eeuw Nederland? Een Boerka is echt heftig, ik mis echt de ratio in dit debat. Het is geen gevoelskwestie of ideologische oefening. Heeft zo een verbod zin? Volgens mij is het doel dat vrouwen beter integreren in de Nederlandse samenleving, ik zou een groot voorstander zijn van een nudge. Een simpel duwtje naar een klederdracht waar zoveel mogelijk mensen zich prettig bij voelen. Bedekking van top tot teen maar het gezicht vrij lijkt me een goede stap in de juiste richting. Ik denk dat een belangrijke vraag die men zichzelf zou moeten stellen is, zouden we dit ook toe hebben gestaan als die god niet ZOU bestaan. let wel, het gaat niet om het bestaan, het gaat om hoever we mensen zouden moeten laten sudderen in hun waanbeelden. Daar moeten we een balans in kunnen vinden, andere ideeen genoeg ruimte geven, misschien hebben ze wel waarde; mensen ook beschermen, misschien zijn die ideeen wel uitbuitend.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19477 aug. 2019 - 12:00

Peulen heeft wel een punt. Van der Horst stelt hieronder dat modernisme afdwingen met wetten averechts werkt. Daar is veel zo niet alles voor te zeggen. Toch heeft progressief en links Nederland dat wel gedaan met de SGP. Die partij heeft haar beginsel dat vrouwen geen politieke ambtsdragers horen te zijn moeten inslikken. De PvdA was verheugd dat daarmee met die 'middeleeuwse discriminatie' afgerekend werd en de feministische stichting Clara Wichmann vond dat de SGP nu vrouwen op de kieslijst moest plaatsen. Voor zover ik weet was ook Van der Horst content met deze afgedwongen modernisering.

10 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst7 aug. 2019 - 12:31

Ik heb mij daar destijds niet over uitgelaten. Nu het volgende: de SGP was destijds een partij die vrouwen discrimineerde. Ze waren van bepaalde rollen uitgesloten. Dit geldt niet voor vrouwen die een boerka aantrekken. Er is geen officiële instantie met rechtspersoonlijkheid in het land die hen van wat dan ook uitsluit. Ze hebben formeel en juridisch alleen maar een probleem met de staat nu die hen verbiedt de boerka te dragen op allerlei plekken in het land. Dus de vergelijking gaat niet helemaal op. Ik denk wel dat het mogelijk is om moskeebesturen aan te pakken als zij vrouwen formeel de toegang tot het bestuur ontzeggen.

frankie48
frankie487 aug. 2019 - 12:52

Beste Han, Dus een vrouw met een boerka aan kan ook een hypotheek gaan afsluiten, als zij een baan heeft gevonden waarbij een boerka wordt toegestaan?

Gefaald
Gefaald7 aug. 2019 - 13:26

@HanvanderHorst Vrouwen mogen helemaal niet in een moskeebestuur ! En waar zie jij een homoseksuele leraar in een islamitische school ? Zoals ik al eerder schreef : bij links worden voor christenen andere normen aangelegd dan voor moslims.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19477 aug. 2019 - 13:47

Dankzij het onvolprezen archief van dit forum kan ik u nu citeren: " "De SGP mag best actie voeren voor de intrekking van het vrouwenkiesrecht maar om dat doel te bereiken mag zij geen vrouwen als lid weigeren of verbieden dat zij zich opgeven als kandidaat voor de SGP-lijst. " (https://joop.bnnvara.nl/opinies/religie-staat-niet-boven-de-wet-ook-niet-het-bevindelijke-christendom-van-de-sgp). De SGP is sinds haar oprichting een honderd jaar geleden tegen het vrouwenkiesrecht. Enkele jaren terug vond de stichting Clara Wichmann, en die stond daarin niet alleen, dat de het tijd werd dat de SGP nu maar eens met haar tijd mee moest gaan. Ik noem dat ook een afgedwongen modernisering. Ik was daar niet voor want ook de SGP verandert ook zonder rechterlijke tussenkomst. Overigens: het Programma van Beginselen waarnaar de statuten verwijzen sluit nog steeds de toegang naar de kandidatenlijst af.

7anpau1
7anpau17 aug. 2019 - 16:38

Het is appels met peren vergelijken. In de SGP kwestie ging het erom dat de partij geen subsidie zou worden toegekend omdat vrouwen geen passief kiesrecht hadden. Er zijn diverse procedures geweest. De lijn was daarbij dat men de SGP geen subsidie waarop zij als politieke partij net als andere partijen recht had mocht weigeren, maar dat de Staat er wel naar moest 'streven' dat de SGP zich aan de mensenrechtenverdragen zou gaan houden. Hoe liet men in het midden. Dat is van een totaal andere orde dan het onderhavige verbod. Dat zou te vergelijken zijn als ze vrouwen in zwarte kousenkerken zouden beboeten omdat ze hun hoedje ophouden tijdens de kerkdienst, daar waar mannen gewoon met ontbloot hoofd in de kerk mogen zitten. Voor zo'n verbod, of een verbod op lange rokken en zwarte kousen, heb ik Van de Horst noch enige andere progressieve politicus of opiniemaker ooit horen pleiten.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19477 aug. 2019 - 18:11

@7anpau1 Feit is dat men (de activistische feministen van SCW) de SGP gedwongen heeft om haar vrouwenstandpunt op te geven. Het Europees Hof besliste dat het gelijkheidsbeginsel boven het grondrecht van godsdienstvrijheid ging en het recht op vereniging. (https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/religierechtenbeleid/2012/3/TvRRB_1879-7784_2012_003_003_006/fullscreen). Een vorm van staatsemancipatie. Nu is de boerka in Frankrijk in het openbaar verboden (en niet vanwege identificeerbaarheid op bepaalde locaties zoals hier) en kijk eens aan, het Europees Hof acht dit niet strijdig met enig grondrecht van moslimvrouwen die dit willen dragen. Hoezo appels en peren?

7anpau1
7anpau17 aug. 2019 - 19:57

Ik heb uitgelegd waarom het appels met peren is. Van der Horst pleit tegen een verbod van het dragen van een burqa/niqaab door individuele burgers en u begint over het feit dat de rechter geoordeeld heeft dat de statuten van een politieke partij ongrondwettelijk zouden zijn, zonder daaraan overigens verder enige consequentie te verbinden, en verwijt op grond daarvan dat Van der Horst cs met twee maten zou meten. Dat laatste is gewoon flauwekul. De SGP Is nimmer verboden, laat staan dat de individuele leden/sympatisanten van de SGP ooit 1 strobreed jn de weg is gelegd hun geloof te belijden. Je kunt tegen het dragen van boerka’s zijn en tegen het verbod. Dit nog los van het feit dat die ten onrechte geuitte valse beschuldiging aan het adres van Van der Horst cs, geen enkel argument is voor een verbod. En als we het dan toch over hypocrisie hebben, welke voorstander van het boerkaverbod heeft ooit gepleit voor een verbod van de SGP of van het dragen van de voor vrouwen door de SGP cs voorgeschreven bijbelbeltputfit van lange rokken, zwarte kousen en een hoofddeksel. Nooit heeft 1 rechtse partij zich daar ooit druk om gemaakt. Hetzelfde geldt voor de bijzonder nare vrouw- en homo/ onvriendelijke uitwassen van andere religies en culturen. Dan tot slot. Er is veel te zeggen voor de Franse argumentatie destijds bij de procedure bij het EHRM. Destijds was er wel een verbod maar werden mensen alleen aangesproken op het feit dat het verboden was om op openbare plekken gezichtsbedekkende kleding te dragen. Er waren geen boetes of in ieder geval werden die niet opgelegd. Dat heeft voor het EHRM een rol gespeeld bij de weging van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. De rechtspraak van het EHRM kenschetst zich doordat uitspraken zeer casuîstisch zijn. Daaruit een algemene doctrine herleiden is zelfs voor specialisten heel lastig. Het is dus maar zeer de vraag of een procedure bij het EHRM over de huidige Nedrlandse regelgeving de toets van het hof ook gaat halen. Los daarvan, zowel voor het tegen het verbod zijn goede, plausibele argumenten te bedenken. Ik heb eer op zich weinig problemen mee dat iemand voor het verbod is. Waar ik problemen mee heb is de schier eindeloze oliekoekendomme drogredeneringen die repressief rechts te berde brengt om de tegenstanders van het verbod aan te vallen. Uw betoog is daar een mooi voorbeeld van.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19478 aug. 2019 - 8:55

@7anpau1 Dank voor uw uitgebreide reactie. Ik reageerde op Van der Horst stelling dat moderniteit afdwingen met wetten eerder averechts werkt. Dat zie je nu ook met deze boerkawet die ook om andere redenen heel onverstandig is. De SGP werd gedwongen haar vrouwenstandpunt op te geven, dat bent u toch met me eens. Als ze dat niet gedaan had zou wel eens een verbod hebben kunnen volgen, daar had niemand zin in. Dat is in mijn ogen een voorbeeld van afgedwongen moderniteit, staatsemancipatie zou je het ook kunnen noemen. Ik spreek mijn verbazing uit dat het Europees Hof destijds heeft geoordeeld dat het onaanvaardbaar is dat staatkundig gereformeerde vrouwen geen passief kiesrecht hadden (wat overigens niet zo is) en het recht van moslimvrouwen in Frankrijk zich in het openbaar te kleden naar eigen voorkeur ontkent. Hoe het Hof zich over de Nederlandse wet gaat uitspreken moeten we afwachten. Ik denk wel dat die uitspraak er zal komen.

7anpau1
7anpau18 aug. 2019 - 12:11

FransAkkermans1947 U moet Van der Horst natuurlijk wel goed citeren. "Wettelijke verboden zijn zelden erg behulpzaam als het gaat om een levensbeschouwelijke strijd." Wettelijke verboden zij al weer een wat enger begrip dan 'wetten'. Verder is er een verschil tussen individuele geloofsverandering willen doorvoeren en in de samenleving een statistische gedragsverandering. Gedragsverandering proberen door te voeren doormiddel van fiscale bon/malus regelingen zijn vaak zeer effectief als je naar de grote getallen kijkt. Als je hybride rijden fiscaal voordelig maakt rijdt opeens half Nederland in een Prius of Outlander, spuuglelijke Japanse auto's waar de meeste leasebakrijders voordien nog niet dood in gevonden hadden willen worden. Desalniettemin zal zo'n maatregel de echter petrol head niet overtuigen van het nut van hybride of elektrisch rijden. De afbouw van de algehele heffingskorting is dus waarschijnlijk effectief als het gaat om een statistische verbetering van de arbeidsparticipatie van vrouwen, maar zal de conservatieve gelovige niet van gedachten doen veranderen ten aanzien van een traditionele rolverdeling. Ze kunnen die geloofsovertuiging ook vasthouden, het kost alleen geld. Dat is bij een strafrechtelijk verbod toch anders.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 aug. 2019 - 12:17

De aankleding met een sigaret wordt ook verboden op vele plekken in het land, dat gaat nog heel veel verder. Die mensen worden iedere dag als paria's behandeld, als melaatsen, zijn ook een minderheid die fors gediscrimineerd wordt en geweerd wordt uit de openbare ruimte, zelfs in de openlucht. Ik heb die weerstand hiertegen bij Joop niet gezien, integendeel.

Gi Raf
Gi Raf7 aug. 2019 - 11:23

¨progressief Nederland¨ een containerbegrip waarin je kunt stoppen wat je wilt'' Lariekoek natuurlijk maar omdat het blijkbaar kan in ''progressieve'' kringen stop ik Wilders en Baudet er in. En natuurlijk het soort dat zichzelf graag het etiket ''progressief'' opplakt. De eindbazen van GL, PvdA, CU en D66.

Sonic2
Sonic27 aug. 2019 - 11:15

Ik denk dat je heel veel moet nuanceren. Ik heb in steden en dorpen gewoond. In een stad racen Marokkaanse jongens je om de oren. In een dorp doen opgeschoten Nederlandse jongens dat. Marokkanen sissen vrouwen na. In een dorp "moet ergens een piemel in". In een stad heb je last van een moskee. In een dorp hoor je kerkklokken luiden. Ik weet dat de islam zeker geen perfecte religie is, maar de extreme kramp is ook overdreven. En als je extreem nationalisme in Nederland mag bedrijven. Dan mag je ook hetgene doen wat Bij1 en DENK doen. En deze discussie is ook typisch Nederlands. Een hele grote discussie op de vierkante centimeter. En volgens mij doet rechts ook zijn best om links niet te begrijpen. Ik ben tegen vrouwen onderdrukking. En niet alleen als het door een moslim gebeurt. Ik ben tegen slecht behandelen van een homoseksuelen. En niet alleen als het door een moslim gebeurt. In het algemeen. Ik ben tegen geweld. Dus ook tegen extreem links of wat dan ook. En nu ik dit gezegd heb, zou je dat ook niet 130 keer moeten herhalen. Of afstand doen. En dat is het kinderachtige. Je kunt een discussie voeren over dat je misschien een ruimhartig asiel beleid kunt voeren of niet. Dat is allemaal prima. Als links het over allochtonen heeft dan zijn ze ook tegen straat terrorisme. Tegen vrouwen onderdrukking. Tegen homoseksuelen onderdrukking. Dat staat in hun programma. En als rechts nu eens stopt met liegen en framen. En elke keer dingen uit hun verband rukken. Dat zou al veel helpen. En je kijkt kennelijk al weg als je niet elke moskee wilt sluiten. Als je niet een Koran wilt verbieden. En je bent kennelijk als een NSB'er en heel links als je niet met die halve fascisten retoriek van de PVV en FvD mee gaat. Of als je zoals JaapBo gewoon je oprecht afvraagt wat een boerkaverbod oplost. Je mag dat nauwelijks benoemen. Rechts en zeker haar radicale variant verkiest het shamen van links boven naar een oplossing zoeken.

1 Reactie
BM04
BM047 aug. 2019 - 13:13

Hear, hear Sonic.

Jacob2
Jacob27 aug. 2019 - 10:59

Het is me wat. Af en toe je gezicht tonen aan de medemens.

JaapBo
JaapBo7 aug. 2019 - 10:27

Wat ik mis in de discussie zijn de feiten: hoeveel vrouwen dragen in NL een boerka uit vrije keuze, en hoeveel worden gedwongen. Ik heb wel eens gehoord van concrete gevallen van NL-se vrouwen die ze uit vrije keuze dragen, maar nooit concreet van iemand die gedwongen werd. En wat lost zo'n boerkaverbod op? Volgens mij nauwelijks iets. Er is geen concrete roep uit het beroepsveld in OV en overheidsgebouwen dat boerka's verboden moeten worden, dus er daar is geen concreet probleem. Maar als je het wilt handhaven moet je er wel politie-capaciteit voor vrijmaken. Dat is weggegooid geld! Als het boerkaverbod iemand die gedwongen wordt daarvan bevrijdt heb je een goed argument voor, maar voor hetzelfde geld mijdt die persoon nu het OV en overheidsgebouwen. En die Peulen in de NRC had ook allerlei schijn- en onzinargumenten: - in het OV moet je de foto op je vervoerbewijs laten zien; maar heel veel vervoerbewijzen hebben helemaal geen foto - als je tegen het boerkaverbod bent vind je de boerka een teken van emancipatie - als je tegen het boerkaverbod bent ben je voor het dragen ervan

3 Reacties
JoostV2
JoostV27 aug. 2019 - 11:04

Het mag wat kosten zo'n rechtse hobby :-)

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen7 aug. 2019 - 15:26

Beste Jaap, ze hebben zelf een special OV chip kaart...de anonieme.....

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 aug. 2019 - 8:09

Alfred Blokhuizen. Je bent ten alle tijden verplicht een ID bewijs bij je te hebben, dat is niet anoniem. Ik weet niet waar je naartoe wil?

Gefaald
Gefaald7 aug. 2019 - 10:19

SGP-vrouwen staan ook geheel op eigen initiatief in de keuken en onthouden zich geheel op eigen initiatief van beroepsmatige activiteit. Links zou deze "vrije vrouwen" met hand en tand moeten verdedigen. Althans, als burka-draagsters met hand en tand verdedigd moeten worden. Maar ja, christenen zijn al sinds mensenheugenis doelwit van linkse aanvallen en spot. Dus dat zou een al te grote draai zijn. Dan maar liever meten met twee maten !

11 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman7 aug. 2019 - 11:14

[SGP-vrouwen staan ook geheel op eigen initiatief in de keuken en onthouden zich geheel op eigen initiatief van beroepsmatige activiteit. Links zou deze “vrije vrouwen” met hand en tand moeten verdedigen.] Wel als ze gedwongen zouden worden om te werken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 aug. 2019 - 16:35

Deze “vrije vrouwen” wordt geen stroobreed in de weg gelegd toch?

7anpau1
7anpau17 aug. 2019 - 16:41

Enig bewijs dat linkse politici een wettelijk keuken- of aanrechtverbod hebben willen invoeren? Hoe dom moet je zijn om zulke kul flauwekul op te hangen?

kweenie2
kweenie27 aug. 2019 - 19:34

@7anpau1 Ik ben geen fan van de SGP, maar je zou de discussie rond de aanrechtsubsidie toch denk ik wel kunnen zien in dat licht. De wetgever laat eenverdieners veel meer belasting betalen dan tweeverdieners, waardoor vrouwen min of meer gedwongen worden om te gaan werken in een maatschappij waar je met 1 modaal salaris nauwelijks terecht kunt op de woningmarkt. Het is dan wel geen verbod, maar een flinke fiscale 'boete'. (begrijp me niet verkeerd, ik heb niks met het conservatief christelijke gezinsmodel met een vrouw die niet werkt, maar ik speel hier wel even advocaat van de duivel :-) )

7anpau1
7anpau17 aug. 2019 - 21:02

Het is geen fiscale boete op eenverdieners, de algemene heffingskorting wordt afgebouwd. Het was een korting op belastingen en premies. Mensen die die niet betaalden kregen die toch en in feite was het dan een subsidie of uitkering. In de toekomst (2023) moet je om voor de korting in aanmerking te komen daadwerkelijk premies en belasting betalen en dus inkomen hebben. Niet zo vreemd. Achtergrond voor de wijziging os inderdaad het verhogen van de arbeidsparticipatie van met name vrouwen. Er was veel weerstand vanuit SGP (en ook vanuit de confessionele partijen) omdat een groot deel van hun profiteerden van de regeling waarbij de algehele heffingskorting kom worden overgeheveld naar de minst/niet verdienende partner. Dat neemt niet weg dat het afschaffen van de regeling niet discriminatoir is. Ook andere gezinnen waarin 1 van de 2 partners aanzienlijk minder verdient dan de ander, worden door de maatregel geraakt, ongeacht hun religie. Verder is een financiele fiscale maatregel van een andere orde dan een verbod en een strafrechtelijke sanctie. De afbouw van de algehele heffingskorting was dus geen maatregel om Christenen te pesten. Ool was het geen exclusieve linkse maarregel. Ook VVD en D66 waren voor. Wat u ook vindt van de maatregel ten aanzien van de algehele heffingskorting, een bewijs dat links met twee maten meet vormt die matregel op generlei wijze. En dat is wat hier wordt beweerd.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 aug. 2019 - 8:06

Mark Huysman Waarom maakt de wet dan het verschil in belastingafdracht om het te bemoeilijken, betalen eenverdieners derhalve extra belasting?. Bovendien heb ik die stelling hier door hetzelfde links verguisd zien worden, en niet zo zuinig. Dus neem me niet kwalijk.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 aug. 2019 - 9:32

Ten overvloede: De Hoge Raad heeft in 2018 geoordeeld dat de geleidelijke afbouw van de aanrechtsubsidie niet in strijd is met internationale verdragen.

7anpau1
7anpau19 aug. 2019 - 9:55

1 verdieners betalen helemaal niet meer belasting dan 2 verdieners. Het systeem van een negatieve premiebetaling, waardoor de niet verdienende partner geld toe kreeg wordt afgebouwd. Bovendien is het geen maatregel tegen 1 specifiek geloof. Het hele huilverhaal van repressief rechts als zou links wel christenen aanpakken en moslims niet' is onzin. Bovendien is het geen argument vóór het boerkaverbod.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 aug. 2019 - 12:02

Het is nog steeds mogelijk om wat financiele voordelen binnen te halen via een fiscaal partnerschap, maar dat houdt geen verband met sekse of religie, en het is ook niet verplicht.

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 aug. 2019 - 7:29

Het was in de eerste plaats geen aanrechtsubsidie het was een algemene heffingskorting op inkomen. Het heette niet voor niets 'algemene' etc..Aanrechtsubsidie is het genoemd gaan worden door GL. het was geen arbeidskorting. Het was een algemene inkomensmaatregel. Maar het gaat me hier niet enkel om wat later 'de aanrechtsubsidie' is gaan heten, het gaat me om het algemene belastingbeleid. Het gaat me om het ontmoedigingsbeleid. Bovendien maken die mensen ook geen gebruik van kinderopvang-subsidie als ze zelf voor hun kinderen zorgen wat dan weer geen 'loon' mag heten. Het gaat me om het verschil in benadering en de filosofie, de denkwereld daarachter van datzelfde links en de overheids-dwang' maatregelen dientengevolge. Het gaat me om de discrepantie in benadering van beide problemen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 aug. 2019 - 7:49

Het gaat me dus om het feit dat dat nu als vrijheid wordt aangemerkt terwijl ze het altijd als 'plicht' verdedigd hebben, afgewezen hebben. Het gaat me om de discrepantie. Nu iets aanhalen als argument terwijl je het eerder juist verwierp en er wel degelijk eenzelfde moreel oordeel over had.

frankie48
frankie487 aug. 2019 - 9:43

Het gaat om een normstellende maatregel die jouw vrijheid om het te mogen dragen, maar ook van hen die er op bepaalde plaatsen in de samenleving niet mee geconfronteerd wensen te worden, niet beknot. Ik zie dit meer als een APV die ook orde scheppend moet werken.

Geesteman
Geesteman7 aug. 2019 - 9:10

Door bedenkelijke organisaties is de Islam bij de discussie betrokken. Maar eigenlijk gaat het of we willen dat gemaskerde mensen in openbare gebouwen rondlopen. Dat kan ja of nee zijn. Een referendum zou daar duidelijk over zijn geweest.

1 Reactie
ton14024
ton140247 aug. 2019 - 11:21

Ik was er uit,maar en kom jij met maskers aankakken?

2C
2C7 aug. 2019 - 9:01

Het artikel van Matthieu Poelen in de NRC is zeer interessant en ik ben het met de reactie daarop van Han van der Horst helemaal niet eens. Het NRC heeft overigens ook een ander interessant artikel gepubliceerd over links en het boerka-vraagstuk, 'Links is in de war over de boerka': https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/06/links-is-in-de-war-over-de-boerka-a3969329 Keklik Yücel heeft het in dit artikel erover dat links eigenlijk zou moeten terugkeren naar de vrijzinnige, seculiere wortels. Dit grondbeginsel van progressief links lijkt in de loop van de tijd te zijn ingehaald, zoals Ahmad Mansour beschreef in de linkse Duitse krant Tageszeitung (TAZ), door een nieuw beginsel om altijd en pertinent te moeten opkomen voor en een soort bescherming te bieden van gepercipieerde 'bijzondere en bedreigde mensensoorten', of het nou LHBT-ers, vluchtelingen of moslims zijn, die bedreigd zouden zijn door assimilatie en rechtse krachten. De spagaat van links is dat deze 'bedreigde' groepen, die men als progressieven wil beschermen soms daadwerkelijk bedreigend kunnen zijn en dat de ene groep ideologisch totaal overhoop ligt met de andere, zoals bijvoorbeeld moslims en LHBT-ers.

3 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman7 aug. 2019 - 11:22

[De spagaat van links is dat deze ‘bedreigde’ groepen, die men als progressieven wil beschermen soms daadwerkelijk bedreigend kunnen zijn en dat de ene groep ideologisch totaal overhoop ligt met de andere, zoals bijvoorbeeld moslims en LHBT-ers.] Er is geen spagaat. Je komt op voor alle groepen die met discriminatie en onderdrukking te maken hebben. Als sommige mensen uit een onderdrukte groep anderen uit een andere onderdrukte groep discrimineren, dan neem je daar stelling tegen. Maar je gebruikt dat niet om vervolgens weer de hele groep te gaan bashen. Niet zo moeilijk.

2C
2C7 aug. 2019 - 11:41

@Mark Huysman "Niet zo moeilijk". Nou, de praktijk wijst vaak anders uit: het blijkt voor progressief links zeer moeilijk om afwegingen te maken tussen deze 'onderdrukte' groepen, door de een te 'pleasen' stoot men de ander weer voor het hoofd. De afsplitsingen van de PvdA, zoals DENK, laten bijvoorbeeld zien hoe moeilijk het blijkt om zulke minderheden, met vaak totaal tegengestelde opvattingen, te kunnen verenigen in een partij. 'Diversiteit en inclusiviteit' is altijd veel makkelijker gezegd dan gedaan. correctie in mijn oorspronkelijke reactie: Matthieu Poelen moet Matthieu Peulen zijn.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 aug. 2019 - 11:58

Mark Huysman Wie basht er de hele groep? Ik begrijp de reactie niet in samenhang met een verbod op 'bepaalde' plaatsen van 'bepaalde' kledingstukken. waaronder 'ook' andere dan de boerka. Het is geen wet op de boerka maar op totale gezichtsbedekking op bepaalde plaatsen waar men dat niet gewenst acht met bepaalde redenen omschreven.

de Boer2
de Boer27 aug. 2019 - 8:54

Je maakt weer veel woorden vuil, meneer Van der Horst, je lijkt Vestdijk wel. Maar in het ochtendblad stond een cartoon, van een stripfiguur een hele platte zo als dat hoort, met pronte blote billen die je wel eens ziet als ze in het echt gaan spelevaren. Die leest een verschrikte boerka ferm de les., Kijk, zo'n cartoon maak alle woorden overbodig. Je hoeft zelf niet eens te kunnen tekenen om die toch voluit te kunnen genieten wil ik niet zeggen, waarderen dus.Doen hoor, naar cartoons kijken.Werkt heel goed tegen de stress, de irritatie, de frustratie gevoelens van revanche en verbittering.

JasDon
JasDon7 aug. 2019 - 8:35

Wat ik bijzonder vindt zijn de proportionaliteit van deze in mijn ogen 'zogenaamd progressieven'. Het boerkaverbod beperkt in zeer kleine mate de keuze van zo een driehonderd mensen. Maar waarom hoor ik van progressieven zo weinig over: - De uitspraak van de RvS over het pastafarisme. - De homostellen die het afgelopen weekend in elkaar waren geslagen, 1 artikel vs hoeveel over het boerkaverbod? - Meisjes die steeds jonger een hoofddoekje moeten dragen van pappa en mamma - Etc. In een ander topic gaf ik al aan dat wat mij betreft de boerka een haat-symbool is, die staat voor onderdrukking, homohaat, haat voor anders gelovigen en niet gelovigen en patriarchalisme. Ook daar hoor ik progressieven nauwelijks over.

6 Reacties
EricU
EricU7 aug. 2019 - 9:01

Klopt, 'de progressieven' zoals u ze noemt, JasDon, lijken vooral te reageren op de agenda van anderen, zoals Wilders. Wilders krijgt ze precies waar hij ze hebben wil: de opinie gaat ze zien als verdedigers van de fundamentele islam. Terwijl er zo veel belangrijks is om over te schrijven om tot een betere maatschappij te komen. JasDon, bedankt dat je al wat ideeën voor goede topics geeft.

Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks7 aug. 2019 - 9:14

@JasDon "De homostellen die het afgelopen weekend in elkaar waren geslagen" Ze hadden er natuurlijk voor kunnen kiezen om vrijwillig een burka te dragen en hun onzedelijk gedrag niet zo respectloos aan de door god boven hen gestelde jongens/mannen op te dringen.......sorry, kon het even niet laten. Zolang er nog dagelijks mensen met een andere geaardheid in elkaar geslagen worden om wie ze zijn, omdat ze zichtbaar durven zijn, kan ik het massale gehuil om dat artikel in het AD (wat overigens inderdaad een ongelukkige en onnozele tendentieuze strekkinghad) niet anders dan hypocriet en hysterisch beoordelen.

Norsemen
Norsemen7 aug. 2019 - 9:28

"In een ander topic gaf ik al aan dat wat mij betreft de boerka een haat-symbool is, die staat voor onderdrukking, homohaat, haat voor anders gelovigen en niet gelovigen en patriarchalisme" Het is prima dat je deze mening hebt. Het wordt voor mij wat anders als jij deze mening wil opdringen aan anderen door bijvoorbeeld een boerkaverbod.

JoostV2
JoostV27 aug. 2019 - 9:42

Beste Jason, - Ik heb geen uitspraak gehoord van RvS, wie is dat? En wat zei die? - Dat mag niet, is daar discussie over dan? Oppakken en voor de rechter, met die daders. - Dacht dat Han het standpunt van links hier over verwoord, heb je ook een bron voor deze bewering? Ik denk inderdaad dat de Boerka symbool staat voor sommige mensen voor de door jouw genoemde dingen, daarmee is het vrijwillig dragen van Boerka dat nog niet. Helder? Hou jij op met eten, want dit staat voor sommige mensen gelijk aan specifisme, uitbuiting van dieren, millieuvernietiging. Fijne dag nog

JaapBo
JaapBo7 aug. 2019 - 10:20

@JasDon: waarom haal je er allemaal niet relevante zaken bij? - zijn er homo's in elkaar geslagen door vrouwen in een boerka? - hoofddoekjes zijn echt wat anders dan boerka's; ik ben er ook niet voor, maar ik ben wel voor de vrijheid ze te dragen - pastafarisme, wat heeft dat er mee te maken? - boerka "wat jou betreft" een haatsymbool; maar dat is geheel jouw (intolerante) interpretatie; voor de vrouwen die vrijwillig een boerka dragen staat de boerka in ieder geval niet voor haat

Anoniempje5
Anoniempje57 aug. 2019 - 11:33

"In een ander topic gaf ik al aan dat wat mij betreft de boerka een haat-symbool is, die staat voor onderdrukking, homohaat, haat voor anders gelovigen en niet gelovigen en patriarchalisme. Ook daar hoor ik progressieven nauwelijks over." Dat is niet waar, ze zijn nagenoeg allemaal tegen bezuinigen op de geestelijke gezondheidszorg.

Minoes&tuin
Minoes&tuin7 aug. 2019 - 8:20

Geen boerkaverbod is dat m.i. ook! Een medaille heeft altijd twee kanten.

9 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe7 aug. 2019 - 8:53

Met het verdedigen van de boerka als een "vrouwenrecht" wordt inderdaad ook een signaal afgegeven .

Hanvander Horst
Hanvander Horst7 aug. 2019 - 8:58

Niemand verdedigt de boerka als vrouwenrecht in progressieve kringen. Vrijheid van kledingkeuze is iets anders.

EricU
EricU7 aug. 2019 - 9:16

@HanvanderHorst: "Niemand verdedigt de boerka als vrouwenrecht in progressieve kringen." Er werden toch regelmatig boerka/niqab-draagsters opgevoerd op tv, kranten en bladen die daar zelf voor kiezen, en dat in de context van het verdedigen van de boerka als vrouwenrecht. Ook lees ik vaak expliciet de mening dat de boerka om vrijheden en rechten van de vrouw gaat, ook hier op Joop. De vraag is dan of dit in progressieve kringen gebeurt. Zoals u in uw stuk terecht schrijft is dat een containerbegrip. Maar zonder in een academische discussie te treden moet u toch toegeven dat de boerka welzeker wordt verdedigt als vrouwenrecht in progressieve kringen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst7 aug. 2019 - 11:05

Vrouwen in boerka horen niet bij progressieve kringen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 aug. 2019 - 11:19

HanvanderHorst 7 augustus 2019 at 13:05 Boerkarecht is geen onderdeel van de vrijheid van kledingkeuze? Waarvan dan wel?

Norsemen
Norsemen7 aug. 2019 - 13:01

@EricU "Maar zonder in een academische discussie te treden moet u toch toegeven dat de boerka welzeker wordt verdedigt als vrouwenrecht in progressieve kringen" De boerka wordt niet verdedigt, de vrijheid om er een te willen dragen wordt verdedigt.

4Vier!
4Vier!7 aug. 2019 - 20:35

HanvanderHorst 7 augustus 2019 at 10:58 “Niemand verdedigt de boerka als vrouwenrecht in progressieve kringen. Vrijheid van kledingkeuze is iets anders.” We hadden al vastgesteld dat die vrijheid van kledingkeuze niet bestaat.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 aug. 2019 - 8:15

Han van der Horst. Er bestaat geen ultieme vrijheid, vrijheid wordt altijd door wetten ingedamd. Hoe staat het dan bijvoorbeeld met de plicht tot werken als je werkeloos bent, stel je hebt geen partner? Het UWV bepaalt zelfs of en hoe jij gekleed moet zijn zodat je aan een baan kunt komen, er bestonden zelfs cursussen voor voor werkelozen. Ze bepalen nog wel of jij voldoende doet om aan werk te komen. Dus nee je hebt wat mij betreft ongelijk.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 aug. 2019 - 9:05

Wij kennen ook de vrijheid van partnerkeuze. Maar toch is het zo dat in het geval van het OM er bepaalde zaken conflicteren en dit dus binnen dat OM het verboden was en is.

Norsemen
Norsemen7 aug. 2019 - 8:07

v/d Horst legt uitstekend uit waarom men tegen het boerkaverbod zou moeten zijn en je hoeft echt geen Einstein te zijn om zijn uitleg te begrijpen of zelf te kunnen bedenken. Iemand die voor het boerkaverbod is snapt of de uitleg van v/d Horst niet wat zou inhouden die je niet zo slim bent of is het er niet mee eens wat zou betekenen dat je niet zoveel met vrijheid op hebt. Welke van de twee het ook is het past niet bij een gymnasiumleraar op een Nederlandse school.

6 Reacties
Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks7 aug. 2019 - 8:34

"....of is het er niet mee eens wat zou betekenen dat je niet zoveel met vrijheid op hebt" Ach gut, Norseman gaat weer eens te kort door de bocht. Iedereen die serieus iets met vrijheid heeft begrijpt dat vrijheid iets fundamenteel anders is dan grenzeloosheid. Volgens Norseman opvatting over vrijheid heb je namelijk niets met vrijheid op als accepteert dat een samenleving regels opstelt over wat wel en niet acceptabel is. Uiteraard kun je er over discussieren of deze wet effectief, proportioneel of gewenst is maar daar voelt Norseman niets voor. Norseman zet mensen liever tegen elkaar op met valse tegenstellingen.

Norsemen
Norsemen7 aug. 2019 - 9:22

"Volgens Norseman opvatting over vrijheid heb je namelijk niets met vrijheid op als accepteert dat een samenleving regels opstelt over wat wel en niet acceptabel is " Grappig dat je dit zegt aangezien diegene die voor het boerkaverbod zijn het nodig vonden om de bestaande regels over wat wel en niet acceptabel is aan te passen. "Norseman zet mensen liever tegen elkaar op met valse tegenstellingen" Ook met niet valse tegenstellingen.

Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks7 aug. 2019 - 11:12

@Norseman "Grappig dat je dit zegt aangezien diegene die voor het boerkaverbod zijn het nodig vonden om de bestaande regels over wat wel en niet acceptabel is aan te passen. Tja, je kunt of wilt mijn conclusie blijkbaar niet weerspreken. Maar leg nou eens uit waarom een samenleving geen regels op mag stellen over wat wel en niet acceptabel is? "Ook met niet valse tegenstellingen" Norseman bevestigt hiermee twee dingen; ten eerste dat Norseman hier de boel op basis van een valse tegenstelling aan het opstoken was en ten tweede dat het Norseman helemaal niet zo veel uitmaakt of Norsemans geconstrueerde tegenstelling deugt, als er maar mensen tegen elkaar opgezet kunnen worden.

Norsemen
Norsemen7 aug. 2019 - 14:47

Brenda, je hebt blijkbaar niet door dat ik je niet serieus neem.

Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks7 aug. 2019 - 16:01

@Norseman "Brenda, je hebt blijkbaar niet door dat ik je niet serieus neem" Goed bezig Norseman, wel grote uitspraken doen maar niet thuis geven als je er op aangesproken wordt.

4Vier!
4Vier!7 aug. 2019 - 20:39

Brenda T. Glooriks 7 augustus 2019 at 10:34 Inderdaad.

RealistischLinks
RealistischLinks7 aug. 2019 - 8:05

Grofweg zijn er twee groepen boerka-draagsters: -Zij die hier niet vrijwillig voor kiezen, maar dat onder culturele en sociale druk doen. -Zij die dit bewust doen. Deze groep bestaat veelal uit radicale moslims met een intolerante gedachtegang naar andersdenkenden. Veelal zelfs met gevaarlijke sympathieën. Plat gezegd: de nazi's binnen de islam. Daarom ook het boerkaverbod. Al had ik liever een totaalverbod gezien. Je steunt tenslotte ook geen mensen die met een swastika of witte puntmuts rond willen lopen.

4 Reacties
7anpau1
7anpau17 aug. 2019 - 8:32

Tjonge, hoezo ‘steun je iets’ als je tegen een verbod bent? Ik ben tegen een verbod op chronische domheid, maar daarmee steun ik toch niet al die simpele zielen die iedere keer maar weer aankomen kakken met de redenering dat je voor de radicale islam bent, als je tegen het boerkaverbod bent. Ga eens 1 lesje logica volgen alvorens aan een volwassen debat te willen deelnemen.

Mark Huysman
Mark Huysman7 aug. 2019 - 8:43

@Realistisch Links Grofweg zijn er twee groepen verbodsliefhebbers -Zij die een hekel hebben aan moslims, Marokkanen en mensen met een kleurtje. -Zij die zich nergens in verdiepen en maar wat roepen. Uiteraard is er een grote overlap tussen deze twee groepen. Tip aan Realistisch Links: lees het onderzoek van Annelies Moors. Voor zover ik weet het enige serieuze onderzoek naar beweegredenen en opvattingen van vrouwen in Nederland die voor de niqab kiezen: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2009D52810&did=2009D52810 Kijk of je tot een mening kunt komen die op feiten gebaseerd is in plaats van vooroordelen. Succes!

Norsemen
Norsemen7 aug. 2019 - 9:25

Grofweg zijn er twee groepen FvD/PVV stemmers: -Zij die hier niet vrijwillig voor kiezen, maar dat onder culturele en sociale druk doen. -Zij die dit bewust doen. Deze groep bestaat veelal uit rechts extremisten met een intolerante gedachtegang naar andersdenkenden. Veelal zelfs met gevaarlijke sympathieën. Plat gezegd: de nazi’s.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 aug. 2019 - 11:11

Behoudens Moors' rapport uit 2009 zijn er nog wat scripties die voor lui die dit onderwerp nader willen bestuderen eventueel interessant kunnen zijn.

Hanvander Horst
Hanvander Horst7 aug. 2019 - 7:43

Nu je toch bezig bent 4vier, geef even aan waar ik in mijn opiniebijdrage een lans breek voor de radicale islam, de islam op een gunstige manier interpreteer of mij een voorstander toon van het dragen van de boerka. Laat eens even zien dan.

Marianne11
Marianne117 aug. 2019 - 7:29

Kleding zegt iets over welke rol je speelt in de maatschappij. En ook dat de ander die rol niet heeft. Maar ik verlang naar de tijd dat links zich weer druk gaat maken over andere zaken zoals de woningnood, zorg, vrede etc.. Dit begint mij echt de keel uit te hangen.

2 Reacties
Zapata
Zapata7 aug. 2019 - 10:09

Vergeet het maar, die mensen zijn binnen "links"een uitstervende soort geworden en zijn allang weggezet als hopeloos ouderwets. Als er opinies of artikelen over verschijnen zal je hooguit een paar reacties zien. Overigens is er wel een stroming binnen links waar ik me redelijk bij kan vinden en dat is Vrij Links. (niet met alles overigens maar dat vind je binnen geen enkele stroming) De aankomende tijd zie ik daar nog geen politieke beweging uit voortkomen maar wie weet in de toekomst. Op dit moment zit "links" in Nederland op een doodlopende weg.

Ryder
Ryder9 aug. 2019 - 12:06

"Maar ik verlang naar de tijd dat links zich weer druk gaat maken over andere zaken zoals de woningnood, zorg, vrede etc." Je moet behoorlijk blind zijn als je dat niet aantreft bij linkse partijen. Het Vrij Links kan ik niet zien als serieuze optie en is naar mijn smaak zelfs geen stroming binnen links. Overigens, wie maakt zich druk over niqaabs en aanverwante, de PVV toch zeker en een aantal meelopers. Links niet.

Ivan61
Ivan617 aug. 2019 - 7:09

Goed artikel Han. Afgelopen donderdag heb ik weer Life of Brian gekeken. Tijdloos en vol met (zelf)spot. Over profeet en volgelingen gesproken.

7 Reacties
EricU
EricU7 aug. 2019 - 9:05

Prachtige film inderdaad, Life of Brian. Dat vind ik een echt progressief linkse film, voor die tijd dan. Hoe zou progressief links van toen, tegen progressief links van nu aankijken?

o u wisbaar
o u wisbaar7 aug. 2019 - 9:09

Ja, mooi dat dit kan in deze tijd, wanneer gaan ze eigenlijk zo'n film over Mohammed maken?

Ivan61
Ivan617 aug. 2019 - 14:37

EricU, Jij bedoelt radicaal links want deze schreeuwers zijn alles behalve progressief. Persoonlijk krijg ik rillingen over mijn lijf als iemand woord radicaal uitspreekt. O U Wisbaar, De film over Mohammed zal ooit gemaakt worden. Democratisering in islamitische landen is al begonnen en dat kost de tijd. Wij horen en zien alleen wat slecht is maar er is een proces gaande.

dirkdirk
dirkdirk7 aug. 2019 - 15:45

Sarajlija 7 augustus 2019 at 16:37 De film over Mohammed zal ooit gemaakt worden. Democratisering in islamitische landen is al begonnen en dat kost de tijd. Wij horen en zien alleen wat slecht is maar er is een proces gaande. U kent de feiten niet, of negeert ze bewust. De radicale islam is aan een wereldwijde opmars bezig. Het beste voorbeeld daarvan is Indonesië.Op steeds meer plekken en eilanden is de sharia van kracht, en worden christenen vermoord en onderdrukt. Daar wordt op veel plekken de democratie, zoals die er was opzij geschoven. Mensen die kritiek hebben op de islam, of zich per ongeluk verkeerd uitlaten worden door volkswoede van hun positie verdreven. S.A en Qatar oa geven miljarden uit om de radicale islam te verspreiden, ook hier in het westen. We moeten waakzaam blijven.

Ivan61
Ivan617 aug. 2019 - 18:33

@ Dirkdirk, Ik ken de feiten en verzwijg die helemaal niet. De voorbeelden die u genoemd heb zijn bekend. Dat zijn gevaarlijke ontwikkelingen maar er is veel meer aan de hand. Landen zoals Turkije en Egypte die heel belangrijke spelers zijn in de wereldse politiek en daar is weinig aan de hand. Zij laten geloofsfanatisme niet toe. Zelfde geldt voor Maghreb landen. In Libie hebben zij IS zelf verwijderd. Iran staat voor enorme uitdaging wat de toekomst betreft. Zelfde harde koers volgen of eigen volk enige vrijheid gunnen? De grootste probleem is op dit moment Pakistan vanwege conflict met India. Huidige stand van Islam is best te vergelijken met tijden van inquisitie. Na deze donkere periode van Christendom kwam de Verlichting toch.

4Vier!
4Vier!7 aug. 2019 - 20:46

Sarajlija 7 augustus 2019 at 20:33 “Na deze donkere periode van Christendom kwam de Verlichting toch.” Je hebt gelijk; er is een kans dat we over een paar honderd jaar “The life of Ahmed” kunnen zien. Maken we het nog mee?

Ivan61
Ivan618 aug. 2019 - 7:17

4VierT, Tijd zal leren.

EricU
EricU7 aug. 2019 - 6:55

Heel wat 'linkse opiniemakers' zijn in de val getrapt. Zo zie ik dat toch. Door tegen deze wet te zijn, lijken ze voor 'de burka' te zijn. Zoals Han hier terecht uiteenzet hoeft dat helemaal niet, je kunt perfect voor deze wet zijn, en de burka als onderdrukkingsmiddel niet willen. Maar dat is een onderscheid dat blijkbaar makkelijk verdwijnt in deze discussie. Heel wat 'linkse opiniemakers' vereenvoudigen hun stelling wat al te snel. En lijken zo dus voor 'de burka', en voor onderdrukking. Er zijn voorbeelden te over, ik ga dat hier niet nog eens nakauwen. En die vereenvoudiging in communicatie is een reëel probleem. Kijk maar naar de reacties, ook hier op Joop. Die reacties gaan nogal eens over het onderdrukken van vrouwen, homo's en andere kwetsbaren. Terwijl de wet eigenlijk gaat over vrijheid van kledingkeuze (wat volgens mij geen absoluut mensenrecht is, maar dat terzijde). Door populistisch, vereenvoudigend links is die verbinding blijkbaar wel gelegd! Dus knap gedaan, Wilders en co! Progressief links heeft nu blijkbaar voor velen aangetoond dat ze voor onderdrukking zijn. Heel spijtig dat teveel opiniemakers hier zijn ingetrapt. En ik voorspel dat dit in de nabije toekomst door zal spelen. Die linkse opiniemakers die hun boodschap nu al te sterk vereenvoudigd hebben, en voor 'de burka' lijken te zijn, zullen hierop nog worden aangesproken. Als er nieuws komt over bijvoorbeeld vrouwen- of homomishandeling zal er met referenties en quotes naar deze 'linkse opiniemakers' worden verwezen als 'zie je wel, zij zijn voor'. Dus van der Horst heeft gelijk in zijn artikel. Maar in de praktijk heeft 'progressief Nederland' welzeker, in de opinie, de indruk nog eens erg versterkt dat ze 'de Islam' door dik en dun steunen. Ik vind dat ziek maar ik zie het voor mijn ogen gebeuren. Meer Han van der Horst, minder vereenvoudigend populistisch links!

6 Reacties
Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks7 aug. 2019 - 7:42

"Heel wat ‘linkse opiniemakers’ zijn in de val getrapt. Zo zie ik dat toch." Inderdaad en dan kan je twee dingen doen. Leiderschap tonen en verantwoordelijkheid nemen of je vastbijten in je ingenomen positie en die kost wat kost verdedigen. Helaas zie ik te veel van het laatste en daarmee komen ze alleen maar dieper verstrikt in "de val". Wild om zich heen slaan is dan nog het enige wat ze kunnen doen.

7anpau1
7anpau17 aug. 2019 - 8:56

In mijn ogen ligt het probleem dat er (vrijwel) geen progressief, liberaal rechts meer is. Tot pak m beet, Rutte1 liep de scheidslijn tussen progressief/liberaal en conservatief niet persé langs de scheiding links/rechts van het midden. Nu is dat anders. Iedereen die een progressief, liberaal geluid laat horen wordt door populistisch rechts direct geframed als ‘links’. Vooroordelen en domheid bij de aanhangers van populistusch rechts doen de rest. Ze lezen die ‘linkse’ opiniemakers helemaal niet zelf. Ze nemen klakkeloos over wat ze op de media uit hun eigen bubbel - inclusief de ontelbare trollen die daar actief zijn - krijgen voorgeschoteld. De discussie gaat of een verbod zoals ingevoerd in een democratische rechtsstaat noodzakelijk is. Daar zijn van beide zijden goede en slechte argumenten voor te bedenken. Vanuit Nederlands ‘repressief rechts’ heb ik nauwelijks goede argumenten gehoord. Daar kwam men meestal niet verder dan te stellen dat als je tegen het verbod was, je voor de onderdrukking van vrouwen was. Zoals door Van den Horst uitgelegd, een pure drogredenering (valse tegenstelling). Dat de aanhangers van repressief, populistisch rechts daar desondanks intrappen kun je de door jou als links gekenschetste opiniemakers niet verwijten. Dat is net zoiets als Engeland de schuld geven van de ‘hand-van-God-goal’ van Maradonna.

EricU
EricU7 aug. 2019 - 17:55

@7anpau1: dus het is de schuld van rechts? Tja, misschien. 'Links' lijkt inderdaad in een val getrapt, zoals ik schreef. Maar het is wel 'links' zelf die hier iets aan moet doen. En daar ben ik het helemaal eens met de reactie van Brenda T. Glooriks hier juist boven ('...Leiderschap tonen...').

Ivan61
Ivan617 aug. 2019 - 20:22

@ EricU en Brenda T, Glooriks, Ik heb vanmiddag kleine onderzoek gedaan. Eerst ging ik koffie drinken bij een Somalische alleenstaande moeder van 4 dochters. Zij is onlangs advocaat geworden. Zij is gelovig en draagt hoofddoek. Op mijn vraag over boerka viel zij bijna van de stoel af van lachen. Zij zei letterlijk: Als iemand zich afschermt van de rest kan ook zelfde van de rest verwachten, Vervolgens ging ik biertje drinken met 2 mensen die in 1985 meegedaan aan Paus rellen. Zij zijn nog steeds strijdbaar als dat om mensenrechten gaat. Op mijn vraag wat is er met links hier in Nederland gebeurd zeiden zij : Er is weinig gezond links. Zij strijden nergens voor. Waarom pikken zij dat voedselbanken bestaan? Vroeg de dame. Opiniemakers zijn bezig om tegenstanders belachelijk te maken en eigen gekozen doelen te promoten. Han van der Horst is grote uitzondering daar in.

Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks8 aug. 2019 - 7:18

@Sarajlija Dank voor je bericht, zoals je kunt lezen in mijn eerdere reacties heb ik mijn vraagtekens bij de wet zoals hij is ingevoerd. De opmerking of suggestie zoals ik hem in jouw reactie lees (maar corrigeer me als ik het verkeerd begrepen heb) is dat als je naar de staat van de samenleving kijkt er grotere problemen zijn. Dat ben ik helemaal met je eens, en daarom schreef ik ook al eerder dat wat mij betreft deze energie beter in andere zaken gestoken kan worden die meer over het wegnemen van echte problemen gaat dan over het bestrijden van symptomen. Waar ik mij aan heb gestoord is het verloop van de discussie die hard, wegzettend en polariserend was. Juist als je vrijheid koestert en wilt verdedigen moet je als samenleving een discussie kunnen voeren over wat wel en niet acceptabel is. Vrijheid is iets anders dan grenzeloosheid. Uiteraard kun je er over discussieren of deze wet effectief, proportioneel of gewenst is maar daar was geen ruimte voor. Elkaar de mond snoeren en op de persoon spelen is een gevaarlijke route. En in dat spel werd te gemakkelijk door zichzelf links noemende lieden emancipatie en de rechten van de vrouw (en dus ook van alle andere minderheden) geofferd in het wedstrijdje gelijk krijgen. Je zegt: "Opiniemakers zijn bezig om tegenstanders belachelijk te maken en eigen gekozen doelen te promoten." Ja daar leek het in ieder geval sterk op wat mij betreft. Helaas ook op deze site. Het diskwalificeren van reacties enkel en alleen omdat iemand hier reageert onder een nickname vind ik op zijn zachtst gezegd niet zuiver. Het zou in een faire discussie moeten gaan om de kracht van de argumenten en niet om of degene die ze hanteert je wel of niet aanstaat.

Ivan61
Ivan618 aug. 2019 - 10:39

Beste Brenda, Jij ook bedankt. Deze wet is echte symboolpolitiek en bijna onmogelijk te handhaven. Persoonlijk ben ik tegen verbod uit liberale gedachte en egoisme. Draag wat jou blij maakt en tegelijk als ik iemand in zo een gewaad tegenkom hoef ik geen moeite doen om contact te maken. Ik ben altijd selectief geweest en iemand die zich op deze manier afsluit respecteer ik en laat ook hierbij. Leef en laat leven. Het schoolpleinniveau van vele reacties en eenzijdigheid van opinies lijkt besmettelijk aan beide kanten van politieke spectrum. Maar dat wist jij al.

Handige harry
Handige harry7 aug. 2019 - 6:51

Hoe kun je dit nu blijven verdedigen. Het dragen van die boerka komt omdat die vrouwen geïndoctrineerd zijn door de salafistische islam. Noord Koreanen houden ook oprecht van hun leider omdat ze geïndoctrineerd zijn. Het heeft niks met vrijheid te maken. Die vrouwen zullen altijd een uitkering moeten krijgen omdat ze niet werken. Ze kunnen zich nooit ontplooien. Dit past totaal niet in de westerse maatschappij. Vervelend om misschien te horen, maar je hoort je aan te passen in het land waar je woont, dit doen zij niet, zij sluiten zichzelf buiten de maatschappij. Waarom doen ze het dan hier en gaan ze niet in een salafistisch land wonen? Misschien iets te maken met onze verzorgingsstaat? Onze ouderen krijgen steeds minder en dit soort mensen blijven maar geld kosten. Ik zal hierdoor wel heel Joop over me heen krijgen, of ze plaatsen het niet, maar ik hou er gewoon van als een vrouw gelijk is aan de man, zelf een mooi en vrij leven heeft, een boerka valt niet te verdedigen.

2 Reacties
Norsemen
Norsemen7 aug. 2019 - 8:20

"Noord Koreanen houden ook oprecht van hun leider omdat ze geïndoctrineerd zijn" Die Noord Koreanen kun je het moeilijk kwalijk nemen. Jou kunnen we het wel kwalijk nemen dat je geïndoctrineerd bent door jouw leider aangezien je alle vrijheid en middelen hebt om beter te kunnen weten.

Karingin
Karingin7 aug. 2019 - 17:19

Het staat eenieder vrij om zich te laten indoctrineren. Sterker nog, we worden allemaal van kinds af aan geïndoctrineerd.

Frits Jansen
Frits Jansen7 aug. 2019 - 4:38

Van der Horst heeft het keurig over "progressief Nederland", maar op scheld-sites als DDS worden die mensen voor *links* uitgescholden. Maar als je tegen linkse politiek bent moet je niet klagen dat we inmiddels een sterk werkgever-gericht arbeidsrecht hebben. Wat de burqa/niqab aangaat frappeert het mij dat er van alles wordt aangenomen zonder enige onderbouwing. Bij voorbeeld dat die kledingstukken vrouwen onderdrukken. Het bedrieglijke is dat groepsdrang om bepaalde kleding te dragen altijd ietwat onderdrukkend is, althans vrijheid beperkt. Maar dat vinden we heel gewoon, Toen ik nog bij een computerbedrijf werkte moest ik in pak met das rondlopen, en kort mouwen waren taboe. Vrouwen staan we niet toe om topless over straat te gaan, wat in Afrika toch heel normaal is. Niqab-draagsters voelen zich verbonden met andere Arabische vrouwen. De schaarse draagsters die ik zag maakten op mij eerder een elitaire dan een zielige indruk. Verder moest de relatie tussen islam en de gewraakte kledingstukken nog maar eens uitgediept worden. Ik begreep al dat burqa en niqab reeds in die streken gedragen werden toen er nog helemaal heen islam was. Verder is het typisch een kledingstuk van het Midden-Oosten. Autochtone moslims (op de Balkan en in Rusland) dragen het niet. Moslima's uit Noord-Afrika, bijv. Marokko? Ik betwijfel het. Al vermoed ik dat zelfbewuste moslima's juist nu burqa of niqab gaan dragen als een statement tegen de vreselijke politici die islamhaat hebben ontdekt als electorale goudmijn. Haat wordt beloond! Maar waar heb ik het over. Het gaat toch alleen om "gedeeltelijke gezichtsbedekking", voor ons aller veiligheid? Ik zie overigens de advocaat al aankomen die uitlegt dat een burqa-draagtster haar gezicht niet gedeeltelijk bedekt, zoals in de wet staat, maar volledig. In een rechtsstaat moeten strafbepalingen heel precies worden gelezen, dus gaan burqa-draagsters vrijuit.

3 Reacties
Toon262
Toon2627 aug. 2019 - 6:57

Ja wat te zeggen van de vrouwen uit de bijbelbelt met hun eeuwig lange rokken met panties en grijze knotten. Want de Here wil dat. Dat zijn er iets meer dan 300. Gaan we die mensonterende dwang ook vebieden? Dus lul toch niet zo met zijn allen.

Vrij zinnig
Vrij zinnig7 aug. 2019 - 7:19

Indien gezichtsbedekkende kleding niet in de "heilige geschriften" wordt gepropageerd, wat veel islamologen beweren, is het toch vooral een cultureel dingetje. Zonder die religieuze context zou het toch helemaal niet problematisch moeten zijn om deze gewaden in het vervolg in de kast te laten hangen? Dan is het louter folklore.

gimli55
gimli557 aug. 2019 - 8:02

@Toon26 Helemaal mee eens, we voeren een ethische en morele discussie over een non onderwerp. Het betreft 100 tot 150 personen op 17 miljoen burgers. Symbool politiek ten top, zie ons moreel en ethisch superieur zijn. De echte problemen worden daardoor buiten beschouwing gehouden. Zo lang de discussie over de allochtonen en hun mogelijke onvolkomendheden de boventoon voeren, blijft het neoliberalisme doorwoekeren. Ook nu weer flink wat onderwerpen op Joop zonder nieuwe inzichten en twee partijen die lijnrecht tegenover mekaar staan. Wie profiteert van deze inhoudloze discussie? Precies de regerende partijen en hun gedogers. Als een statenlid uit een partij denk te gaan stappen omdat diezelfde partij VVD lite is, weet je eigenlijk genoeg. Verdeel en heers en het gaat altijd om macht. Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut.

Eric Minnens
Eric Minnens7 aug. 2019 - 2:30

Goed stuk zeg! Uitstekend! Van Matthieu Peulen dan. Niet van Han van der Horst. "Progressief Nederland moet het boerkaverbod steunen." Inderdaad ja. "hoewel uit zijn konterfeitsel blijkt"... Tja, het bashen van opponenten behoort tot de strijdmiddelen van Han (zelf ook sterk in konterfeitsels). Ander bash-voorbeeld, een reactie van Han op 4Vier, hier ergens onder: "Je bent haast net zo´n genie als Matthieu Peulen." (sarcastisch bedoeld, want alleen Han is immers een genie.) Iedereen die zijn kop boven Han's maaiveld uitsteekt, moet worden weggemaaid. Zeker een directe geschiedenis-concurrent als Matthieu Peulen, "die in een beter land dan het onze al lang bestsellerauteur was en hoogleraar op een universiteit." Niet dus, bedoelt onze Han, want Peulen hoort duidelijk niet thuis in "de bovenbouw van het gymnasium, waar men hoort te leren zelfstandig te denken en op intellectueel gebied het kaf van het koren te scheiden." Daar, in die bovenbouw van zo'n gymnasium, horen uiteraard alleen docenten a la Van der Horst thuis. Met hun zeis in de aanslag. Hun leerlingen zullen geboeid toehoren, braaf ja en amen knikken, bang om iets terug te zeggen, wat moet je ook tegen zoveel geweld. En dan ga ik nog niet eens in op de argumenten, en vooral de drogredenen, die de voor- en tegenstanders van het boerka-verbod elkaar voor de voeten werpen. Maar van het dedain waarmee Han de column van deze Matthieu onder de grond meent te moeten schoffelen, zakt spontaan mijn broek af. (Maak u zich niet ongerust, ik ga zo niet de straat op.)

4 Reacties
Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks7 aug. 2019 - 6:02

@Eric Minnens Complimenten Eric!

Vrij zinnig
Vrij zinnig7 aug. 2019 - 7:05

Sterke bijdrage, helemaal mee eens.

Stheno
Stheno7 aug. 2019 - 7:39

Ach Eric, Gun Han zijn pleziertje. En zijn Wilders/Baudet fetisj (hij linkte die Texaanse schutter ook aan hen).Hij moet het verder ook wel van ad hominems hebben wegens gebrek aan inhoud en argumenten. Ik bezie zijn schrijven als stukjes fictie met kenmerkende lage pH waarde die vastzit in zijn DNA. En vind het vooral grappig hoe zijn trouwe schare in onnadenkende oneliners schuimbekkend meehuilt tegen al het onrecht in de wereld; dat is, alles niet zeer uitgesproken links is.

Hanvander Horst
Hanvander Horst7 aug. 2019 - 8:57

Weer een die gaat voor de nobelprijs vals en onvolledig citeren.

Karingin
Karingin7 aug. 2019 - 0:53

Ik kreeg net zo opeens een horrorscenario voor de geest. Stel je voor dat een onderdrukte vrouw het na de zoveelste klappen echt niet meer trekt en 't huis uit vlucht. Waar kan ze heen? Ze kan niet naar 't ziekenhuis, het politiebureau is off limits, hell ze kan de bus niet eens in! Natuurlijk kan ze die boerka afrukken. Ja joh, makkelijk zat. Iets wat je jarenlang beschermd heeft, wat je ingeprent is, ruk je gewoon even af en je rent naar de vrijheid. Met je blauwe plekken open en bloot. Tuurlijk. Want alle mishandelde vrouwen lopen daar mee te koop.

4 Reacties
Mr Ed
Mr Ed7 aug. 2019 - 9:06

"Natuurlijk kan ze die boerka afrukken. Ja joh, makkelijk zat. Iets wat je jarenlang beschermd heeft, wat je ingeprent is, ruk je gewoon even af en je rent naar de vrijheid. Met je blauwe plekken open en bloot. Tuurlijk. Want alle mishandelde vrouwen lopen daar mee te koop." Dit is toch wel de meest stuitende bijdrage in de discussie. We moeten de boerka dus koesteren omdat vrouwen er hun blauwe plekken mee kunnen bedekken? Emancipatie in Nederland anno 2019.

Karingin
Karingin7 aug. 2019 - 16:44

Nee dumb ass. Nog een x lezen. Ik schets een noodsituatie, waarbij iemand met deze wet belemmerd wordt om hulp te zoeken.

Karingin
Karingin7 aug. 2019 - 16:50

Jij hebt als man hoogstwaarschijnlijk geen benul van de angst en schaamte waar sowieso elke vrouw wel een x mee te maken krijgt. Een mishandelde boerkadrager zal dat nog veel erger hebben. Wat stel jij voor, hoe moet zo’n vrouw hulp zoeken?

Mr Ed
Mr Ed7 aug. 2019 - 17:41

Hoezo nog eens lezen? Ik citeer je letterlijk! Dus deze vrouw wordt onderdrukt en mishandeld thuis, maar de burka kan niet af omdat deze haar jarenlang "beschermd " heeft? Beschermd waartegen? Mensen die haar niet mishandelen? Die burka is in deze situatie deel van het probleem, geen bescherming. Jij bent duidelijk van de nieuw-feministische school: "de burka is een zegen, anders mochten deze vrouwen het huis helemaal niet meer uit."

Paul!
Paul!7 aug. 2019 - 0:13

Trouwens..... Progressief Nederland is ook enigszins verdeeld, kijk bijvoorbeeld naar een relatief linkse club "Femmes for Freedom". Of ik zelf progressief ben weet ik niet, ik denk eigenlijk van wel. Maar als ik bijvoorbeeld een bank binnen loop en ik zie mannen met Dali-maskers, dan probeer ik voor de zekerheid zo snel mogelijk ongezien naar buiten te komen. Idem bij Integraalhelmen. En dus ook bij burka's. Bij de niquaab zou ik misschien nog even twijfelen, net als bij een sinterklaas met zwarte pieten. Maar bij onbekenden die zich vermommen voel ik me simpelweg onveilig en vraag ik me af wat ze te verbergen hebben en waarom. Ook al is bij de burka of de niquaab de vraag "waarom?" wel enigszins beantwoord. Als het gaat om de vrijheid van religie, denk ik de religiebeleving altijd aan bepaalde grenzen gebonden is, bijvoorbeeld vanwege de veiligheid. En als het gaat om de vrijheid van kleding...... Met nudisme heb ik veel minder moeite, maar ook dat mag niet overal.

Gandalf2
Gandalf26 aug. 2019 - 23:10

We hebben een overheid die het land volhangt met camera’s en een wet maakt dat je niet onherkenbaar mag zijn in bepaalde ruimtes. Dit alles om iedereen te beschermen. Ben ik niet blij mee. Ik vind het inleveren van privacy en rechten inruil voor schijnveiligheid geen goede ontwikkeling.

1 Reactie
4Vier!
4Vier!7 aug. 2019 - 21:02

Gandalf 7 augustus 2019 at 01:10 De burqa lijkt mij een gevalletje “schijnveiligheid” als het gaat om de toename van camera-toezicht. Nuttiger lijkt het me onze politici (en buren) op te roepen minder camera’s te plaatsen e/o bijv camera’s tbv crowd-control / file-onderzoek verplicht een onscherp-filter te gebruiken zodat mensen /nummerborden niet herkenbaar zijn.

Imperialist
Imperialist6 aug. 2019 - 23:01

Han bekritiseert Peulen omdat hij jets zegt over de jaren zestig terwijl hij tien nog niet was geboren. En dan begint hij zelf over de Romeinse keizers... De vrije keuze van kleding in het publieke domein staat helemaal niet ter discussie. Iedereen mag op straat in een boerka lopen. Het gaat om een goed gemotiveerd en afgebakend/beperkt verbod op gezichtsbedekkende kleding in overheidsgebouwen en het ov, dat volgens het EHRM niet strijdig is met de rechten van de mens. Verder ben ik wel een beetje klaar met de obsessie hier van sommigen met de boerka.

1 Reactie
7anpau1
7anpau17 aug. 2019 - 21:11

Peulen heeft het over ‘wij’ implicerend dat hijzelf op de barricaden heeft gestaan als langharige hippie. Van der Horst pretendeert toch niet in de arena met leeuwen te hebben gevochten?

Gaanweweer2
Gaanweweer26 aug. 2019 - 22:57

Het is vooral de gretigheid waarmee "progressief" Nederland de meest conservatieve stromingen binnen de islam verdedigt die pijn doet Han. Je kan een wet die individuele vrijheid inperkt ook bekritiseren zonder zelf meteen een boerka aan te trekken. Je kan ook terechte kanttekeningen plaatsen zonder, de werkelijk walgelijke, vergelijkingen te maken met de strijd die feministen voeren in Iran. En het klopt, deze wet werkt averechts. Nu kan de conservatieve islam zichzelf in een slachtofferrol plaatsen, waardoor "progressief" links zonder morele bezwaren of enige overpeinzingen in de pavlov houding kan schieten. Het werkelijke probleem is dan ook niet de boerka om het lijf, maar de boerka in het brein. De diep religieuze aartsconservatieve ideologieën die wortel beginnen te schieten in het westen. Hoeveel moslima's zouden er in Nederland wonen die tegen hun zin een hoofddoek dragen? 1 op 5? 1 op 20? In beide gevallen een gigantische groep waar "progressief" Nederland schijt aan heeft. Het leed van die meisjes past niet in het plaatje. Dan speel je Wilders in de kaart. Bovendien Staphorst. Liever dansen we in een talibankloffie naast wat bonkige leernichten om te laten zien hoe compassievol we zijn met minderheden in de meest abstracte zin van het woord. Dat is het werkelijk wegkijken. Want het reële probleem meneer, dat blijft.

5 Reacties
Vrij zinnig
Vrij zinnig7 aug. 2019 - 7:12

"Het werkelijke probleem is dan ook niet de boerka om het lijf, maar de boerka in het brein." Scherp, die kan zo op een tegeltje.

Norsemen
Norsemen7 aug. 2019 - 8:40

"Het is vooral de gretigheid waarmee “progressief” Nederland de meest conservatieve stromingen binnen de islam verdedigt die pijn doet Han. Je kan een wet die individuele vrijheid inperkt ook bekritiseren zonder zelf meteen een boerka aan te trekken" “Progressief” Nederland verdedigt het recht om zelf te mogen bepalen welke kleding je draagt, dat is totaal iets anders dan de conservatieve islam verdedigen. Het verdedigen van vrijheid houdt ook in dat je anderen iets toestaat waar je het zelf totaal niet mee kunt vinden. De mensen die voor een boerkaverbod zijn verdedigen de conservatieve islam juist. Ze vinden beide immers vinden dat ze voor een ander mogen bepalen wat ze wel en niet mogen dragen.

Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks7 aug. 2019 - 9:20

@Norseman "De mensen die voor een boerkaverbod zijn verdedigen de conservatieve islam juist" Lekker bezig weer met je valse tegenstellingen. "Ze vinden beide immers vinden dat ze voor een ander mogen bepalen wat ze wel en niet mogen dragen" Tja, volgens Norseman is iedereen die het Nederlandse rechtssysteem steunt ook een verdediger van de sharia want in beide geven normen voor menselijk handelen.

Norsemen
Norsemen7 aug. 2019 - 12:44

Brenda, jouw logica is fantastisch.

Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks7 aug. 2019 - 15:05

@Norseman "Brenda, jouw logica is fantastisch" Jouw woorden, niet de mijne. In ieder geval heb je er blijkbaar geen enkel argument tegen in te brengen.

Vrij zinnig
Vrij zinnig6 aug. 2019 - 22:56

Het wordt een beetje een herhaling van zetten Han, zoals Peterrr hieronder zeer terecht opmerkt. Het gaat hier natuurlijk niet sec om de vrijheid van kledingkeuze of lekker “jezelf kunnen zijn” maar om reactionaire culturele/religieuze gekkigheid waarbij je een verwoede poging doet om er een progressief sausje overheen te gooien. Gezichtsbedekkende kleding, ongeacht of dit al dan niet uit vrije wil gebeurt, symboliseert een fundamentalistisch gedachtegoed dat haaks staat op alles waar progressief ooit voor stond. Namelijk: de moderniteit, de gelijkwaardigheid van man en vrouw , bevorderen van de emancipatie en volwaardige participatie van vrouwen in het maatschappelijke leven. Met name ultralinks lijkt een oogje toe te knijpen bij het marginaliseren en ontmenselijken van vrouwen indien dit door minderheden gebeurt, althans zo kijk ik ernaar.

4 Reacties
Vrij zinnig
Vrij zinnig6 aug. 2019 - 23:05

"waarbij je een verwoede poging doet om er een progressief sausje overheen te gooien." Deze zinsnede neem ik terug, niet goed geformuleerd en kom ik nog op terug

Hanvander Horst
Hanvander Horst7 aug. 2019 - 7:17

De moderniteit afdwingen met wetten werkt altijd averechts. Dat heeft Atatürk meer dan twintig jaar op een breed front gedaan en het was niet meer dan een laag vernis zoals nu blijkt.

Vrij zinnig
Vrij zinnig7 aug. 2019 - 7:23

@ HanvanderHorst Seculariteit en de islam blijft een lastige combinatie. Al lijken seculiere krachten in Turkije bezig aan een "comeback".

hermanbroodtoo
hermanbroodtoo7 aug. 2019 - 13:06

"De moderniteit afdwingen met wetten werkt altijd averechts. Dat heeft Atatürk meer dan twintig jaar op een breed front gedaan en het was niet meer dan een laag vernis zoals nu blijkt." Dat kinderwetje van van Houten was inderdaad een behoorlijk mispeer. Goed bezig, Han...

Sam V
Sam V6 aug. 2019 - 21:55

De kern van het betoog is dat progressief links ook als de persoonlijke opvatting is dat deze gelaatsbedekking ongewenst is en zelfs de vrouw zeer beperkt, het toch toegestaan moet worden vanwege het principe van vrije keuze. Op zich een logisch standpunt op twee addertjes na. 1. Hoe weet je zo zeker dat het echt een vrije keuze is? Mensen doen zichzelf de raarste en gruwelijkste dingen aan. Is ook een eigen keuze. Moeten we dat dan maar accepteren? De vrije keuze heeft grenzen en mensen moeten soms beschermd worden. Voor zover het echt een vrije keuze is, kan je ook beredeneren dat deze mensen tegen zichzelf beschermd moeten worden en nog belangrijker hun kinderen. 2. Dit kledingstuk is meer dan een lapje stof. Het vertegenwoordigt een denkbeeld dat haaks staat op de Nederlandse principes. Juist net ook het principe van de eigen keuze. Immers Gods wil, niet van jezelf. De ultieme consequentie van dit principe is dat de links progressieve zich schikt in elke verandering van de maatschappij. Immers als de meerderheid uit vrije keuze besluit dat de denkbeelden van de radicale Islam wenselijk zijn, zal elke vrouw een boerka moeten dragen. Ook de links progressieven. Opgelegd door een meerderheid die niet zoveel op heeft met dat mooie maar gevaarlijke principe. Zo eenvoudig als het opleggen van een maximumsnelheid. Alleen nu niet vanwege veiligheid maar vanwege Gods wil. In het kort de gedachte van “weg met ons”. Ik zou de links progressieven dan ook willen aanraden grenzen te gaan trekken ten aanzien van dit principe en deze af te wegen tegen andere principes.

1 Reactie
Toon262
Toon2627 aug. 2019 - 6:53

Kletskoek. Meer heb ik hier niet over te zeggen!!!!

Toon262
Toon2626 aug. 2019 - 21:36

De nep bevrijding van moslima's door moslimhaters. Hoe ironisch. Er is maar een echte reden nl. tegemoetkomen aan de moslimhaat met een niet werkend voorschrift. Hopelijk stemmen die idioten dan niet meer op de PVV of het FvD. Wat een illusie. Juist nog meer reden daar wel op te stemmen toch om de islam nog meer te gaan aanpakken. De krokodillentranen voor dit hele kleine groepje vrouwen is pas mensonterend. Het echte doel is een akelige vorm van fascisme en dat faciliteert nu deze regering. Tragisch en doet mij denken aan duistere tijden. Het begint altijd met kleine dingetjes en dan wil men meer. Wilders heeft het al geroepen.

5 Reacties
Toon262
Toon2626 aug. 2019 - 22:00

Wilders hing al k.o. in de touwen, maar de sukkels in Den Haag hebben hem weer in het zadel geholpen. Dit zal nog weleens een dure misrekening kunnen zijn voor deze regering.

Stheno
Stheno7 aug. 2019 - 8:02

Ah, de Toon van de deugende haatmoralisten in optima forma. Ik begrijp dat je geen enkel probleem hebt om in onze seculiere maatschappij een status aparte (of kan ik beter zeggen: apartheid) te creeren. Je hebt ook geen enkel probleem om een (moslim)vrouwen basale rechten te ontnemen, te objectificeren en uit de maatschappij te wissen door ze (letterlijk) een zwarte zak over hun hoofd te gunnen om die Wilders (en vast ook Baudet en verder in dit geval een meerderheid in de TK) maar niet in de kaart te spelen. Ongetwijfeld ben je ook een fan van sharia-wetgeving, immers daar -ahem- 'kiezen' die vrouwen en kinderen zelf voor. Ik verwacht dan ook dat jij bij het stelen van een snoepje vooraan zal staan om die hand conform wetgeving 'vrijwillig' te verwijderen. Maar in eerste instantie zul je meer meer meer juichen bij het onderstaande onderwerp: https://www.npo3.nl/brandpuntplus/redder-in-nood-voor-honderden-vrouwen-raffia-allouch Overigens is het voor anders dan islam-gelovigen best lastig in NL, want waar een hoofddoek door t GVB verstrekt werd, moest een ander zijn kettinkje juist verbergen: https://www.judex.nl/rechtsgebied/werk-ontslag/columns/werknemer-moet-religieuze-ketting-afdoen/

Toon262
Toon2627 aug. 2019 - 21:28

Meneer Sstheno die vrouwen interesseren u geen zak. Dat is het probleem hier. U lost niets op met het verbod u bevredigt alleen uw onderbuik. Dat is dus het probleem met rechtsch schuim. Ja en dat uw moraal te wensen over laat dat is niet mijn probleem. U ziet u heeft nogal veel problemen. Ik zou zeggen doe er wat aan. Een goedenavond.

Stheno
Stheno8 aug. 2019 - 6:04

Toon 2328u, Dank voor inzicht in je psyche. Ik bemerk bij jou een zodanige linksrechtspavlovreactie dat enige discussie onmogelijk is. Liever je doelgroep middels racism of low expectations ook nog dwars zitten dan zelf proberen na te denken. Sterkte!

Toon262
Toon2628 aug. 2019 - 21:01

Welke discussie wilde u dan voeren. Uw eerste reactie op mijn bijdrage waren geen stellingen maar onvervalst extreemrechts gescheld. Dus hou toch op over een discussie. U bent gewoon een door de PVV of FvD ingehuurde internettrol. Uit de school van Goebbels ofzo. Nou succes op alle fora waar u rondwaart.

TwoTone
TwoTone6 aug. 2019 - 21:26

Hmm, is allemaal niet zo moeilijk. De gezichtsbedekkende boerka is een uiting van de meer fundementalistische islam. Die verbieden we blijkbaar.

2C
2C6 aug. 2019 - 21:18

Han van der Horst: "Progressieve mensen koesteren daarnaast ook al vaak de opvatting dat de kwaliteit van een democratie zichtbaar wordt aan de ruimte die ze minderheden geeft. Ook als kleding in brede kring afkeer of wantrouwen oproept, hoeft dat geen reden te zijn voor een wettelijk verbod." Dat stukje over persoonlijke vrijheid kan ik niet echt serieus nemen, want je zou 'progressief Nederland' eens moeten horen als mensen regelmatig in een neo-Nazi uniform zouden willen rondlopen over straat. 'Kan niet !' en 'Verbieden !' is dan wat je zeer waarschijnlijk zult horen uit de hoek van 'progressief Nederland'. In de VS kan zoiets wel, omdat Artikel 1 van de Constitutie daar absolutistisch wordt geinterpreteerd. Wat dat betreft zal de 'persoonlijke vrijheid' beter zijn gewaarborgd in de VS dan door mensen die zich scharen onder 'progressief Nederland'.

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst7 aug. 2019 - 7:20

Heb je die zinsnede gelezen over artikel 1 van de grondwet?

2C
2C7 aug. 2019 - 8:00

@HanvanderHorst Ik had het over het eerste amendement van de Amerikaanse Constitutie, niet over de grondwet in Nederland.

kassakijker73
kassakijker737 aug. 2019 - 8:12

ja Han. En een nazi uniform roept niet op tot een gedrag dat met artikel 1 van de grondwet in strijd komt. Net als een witte puntmuts. Het is per slot van rekening gewooon 'kleding'.

Mr Ed
Mr Ed6 aug. 2019 - 21:14

"Wel is het zo dat mensen die zichzelf progressief voelen, de persoonlijke vrijheid meestal hoog in het vaandel voeren. Zij menen dat het niet aan de overheid is om kledingvoorschriften te geven. Zij zijn ervan overtuigd dat alle Nederlanders persoonlijk mogen uitmaken hoe zij er bij lopen zolang zij er anderen maar niet mee in gevaar brengen." Behalve als ze zich zwart schminken en een pagepak aantrekken dan.

JD2
JD26 aug. 2019 - 21:02

verlicht = verplicht

JD2
JD26 aug. 2019 - 21:00

Bij alle columns over de wet bedekkende kleding verbaas ik me over de heftigheid van de verdedigers van de vrijheid van kledingkeuze. De generieke toon is dat er vrijheid van godsdienst is, het dragen vrijwillig is en de overheid er niet over gaat. Ook Han van der Horst haalt dat vermaledijde artikel 1 er maar weer bij, een uitermate slecht artikel, maar dat leg ik een andere keer wel uit. Er bestaat geen absolute vrijheid, de verplichting een veiligheidsgordel te dragen werd door velen als onnodig gezien, dat bepaal ik zelf wel, onlangs werd, ondanks vrijheid van vereniging, de Hell’s Angels verboden. De overheid treedt inderdaad patriarchaal op, ter bescherming van anderen en jezelf. Er is alle reden om op te treden tegen een kledingstuk dat de drager reduceert tot een vormeloze, lichaamsloze, gezichtsloze, seksloze, gevoelloze, kleurloze, identiteitsloze broedmachine. Iedereen die dit emancipatie noemt zou zich moeten schamen. De overheid staat volledig in haar recht om de drager en de maatschappij tegen dit mensonterend kledingstuk te beschermen, hoe “vrijwillig” ze het ook draagt. En ja, dan zijn wettelijke verboden het enige middel wat je hebt. Als de veiligheidsgordel niet verlicht was gesteld, waren er nu heel wat meer verkeersdoden te betreuren geweest.

Karingin
Karingin6 aug. 2019 - 20:50

Het enige dat ik nog mis is de belemmering van eventuele emancipatie van de vrouwen die wél echt onder het juk van het fundamentalistisch denken. Zie die nog maar eens te bereiken. Van de regen in de drup dus, fijn, zo´n kortzichtige wetgever.

Benaa
Benaa6 aug. 2019 - 20:47

Beste meneer Van der Horst, Sinds mijn jonge jaren ben ik een enthousiast naturist. Of eigenlijk meer nudist want ik eet niet vaak macrobiotisch en soms drink ik ook wel eens alcohol. Maar als het weer het toelaat, vind ik het prettig om ongekleed te zijn. Gelukkig heeft onze overheid hiervoor plekken aangewezen waar dat in het openbaar ook mogelijk is. Toch zou ik het niet prettig vinden om in de tram naast iemand te zitten die geheel of bijna geheel naakt is, net zomin als ik het heel onprettig zou vinden om naast iemand te zitten die haar gezicht verbergt. Het doet er niet zo toe dat een deel van onze samenleving met het laatste voorbeeld geen enkel probleem heeft maar er is nou eenmaal ook een substantieel deel van onze samenleving dat zich er wel aan ergert. Ik denk dat ditzelfde geldt voor het zich ongekleed in het openbaar begeven op plekken waar het door heel veel mensen niet op prijs wordt gesteld. Daar komt nog bij dat de orthodoxe islam in ons land sluipenderwijs aan aanhang en invloed wint, gestuurd en financieel gesteund door buitenlandse regimes waar religieuze misdadigers aan de macht zijn en waar vrouwen op straffe van detentie gedwongen worden tot dergelijke klederdracht. Regimes die onze open democratie en onze vrijheden verwerpen en hun religie boven onze grondwet stellen. U faciliteert met uw pleidooi deze gruwelijke regimes waar vrouwen als decennia lang strijden om onder dit juk uit te komen. En om nog even terug te komen op mijn eerste punt, zou u het prettig vinden om naast een naakt persoon in de tram te zitten. Vrijheid toch?

5 Reacties
Benaa
Benaa6 aug. 2019 - 21:37

"net zomin als ik het heel onprettig zou vinden" moet natuurlijk prettig zijn.

Hanvander Horst
Hanvander Horst6 aug. 2019 - 22:04

U bedoelt regimes waarvan de leider zich met Maxima laat fotograferen?

Benaa
Benaa6 aug. 2019 - 22:43

Ach ja, dat fotomoment zal ook wel koren op de molen zijn geweest voor dit soort lieden, evenals uw pleidooi.

dirkdirk
dirkdirk6 aug. 2019 - 23:30

HanvanderHorst 7 augustus 2019 at 00:04 U bedoelt regimes waarvan de leider zich met Maxima laat fotograferen? Ja, die bedoelt hij vast. (whatever Maxima er mee te maken heeft, maar goed. ) Net zoals de situatie in Atjeh, en de rest van Indonesië, dat langzaam veranderd in een soort Afghanistan, dit allemaal gesteund door het moderne linkse westen. Progressief Nederland, en andere westerse landen, steunen de salafistiche islam, om maar tegen rechts te zijn, en de vrouwen zijn daar oa de klos van.

4Vier!
4Vier!7 aug. 2019 - 5:31

Han, het heeft blijkbaar nut gehad, zo op allerlei wijzen druk uitoefenen, waaronder een Maxima die ongesluierd, zelfstandig reizend, wees op het economisch belang vrouwen deel te laten nemen aan de maatschappij. Vrouwen mogen nu, een kleine maand nadat Maxima met MBS heeft gesproken, eindelijk zelfstandig, zonder toestemming van een mannelijk familielid, een paspoort aanvragen en houden (= reizen zonder toestemming). Gelukkig kunnen de leiders van de regimes waarvan de leider zich met Maxima heeft laten laten fotograferen op mensen als jij rekenen hun geëxporteerd islamistische (politieke islam)-agenda ruim baan te geven. De niqaab is er onderdeel van.

Robbels
Robbels6 aug. 2019 - 20:31

Wat mij betreft de volledige waarheid. Al zal het stuk bij links-bashend Nederland weer aan dovemansoren gericht zijn. Die verzinnen toch hun eigen realiteit alsof we Islamlovers zijn. Dat nooit. Maar ik krijg bij iedere uiting wel een steeds groter wordende afkeer van dit soort types.

BerendW
BerendW6 aug. 2019 - 20:29

Het naaktstrand lijkt de laatste oase van rust te worden, waar je uit vrije wil geen kleding hoeft te dragen en waar je je vingers niet hoeft te branden aan religie en culturele overtuiging.

JohnVKR
JohnVKR6 aug. 2019 - 20:09

Uitstekend artikel !!

Auslander
Auslander6 aug. 2019 - 19:50

Een progressieve liberale uitleg van Hvd Horst over individuele (keuze) vrijheden, over de rechten van minderheid en tegelijk over de ongewenste (reactionaire) kledingvoorschriften voor vrouwen. Al deze thema’s zijn geen linkse issues, toch de hedendaagse links is ermee even gebaat als elke individu, elke migrant en elke vrouw met (nog) religieuze behoeftes.

2 Reacties
Vrij zinnig
Vrij zinnig6 aug. 2019 - 20:25

"ongewenste (reactionaire) kledingvoorschriften voor vrouwen." U doelt op de culturele/religieuze kledingvoorschriften?

Auslander
Auslander7 aug. 2019 - 12:59

@ Vrij zinnig Klopt.

Vrij zinnig
Vrij zinnig6 aug. 2019 - 19:49

“Het gaat om burgerlijke vrijheden die voor iedereen gelden, welke levensovertuiging men ook aanhangt." Precies, maar laat de vrijheid van kledingkeuze" nu geen fundamenteel burger- of mensenrecht zijn. Daar gaat je betoog.

1 Reactie
Vrij zinnig
Vrij zinnig7 aug. 2019 - 7:10

@ Ikzelf Dat artikel gaat over godsdienstvrijheid. Is geen vrijbrief dat alles is toegestaan, het recht op godsdienstvrijheid is niet absoluut, dit is een misvatting

O3
O36 aug. 2019 - 19:47

IJzersterk verwoord.

dirkdirk
dirkdirk6 aug. 2019 - 19:30

Het gaat niet om progressief Nederland, al denken ze dar vaak van wel. Dit gaat oim vrijheid. Vrijheid van vrouwen, die zich niet door groepsdruk, of druk uit familie, of gemeenschap, zich laten wegdrukken in een soort van vuilniszak met oog gaten. Die vrouwen moeten wereldwijd steun krijgen. De vrouwen in bijv. mijn vroeger geliefde Atjeh, die tot voor kort nog vrijheid hadden,en zonder doeken en burka,s rond liepen op dat mooie tropische eiland. Nu wacht ze stokslagen als ze het niet doen, en hier maar zeggen dat er geen dwang is. Schaam je Han! Dit is een progressieve strijd, en de vrouwen op Atjeh, en in Iran, en al die andere landen waar de islam vrouwen onderdrukt, verdienen de steun van de progressieve mensen uit het vrije westen. Nu krijgen die vrouwen een trap na, van dezelfde mensen, en daar schaam ik me voor.

12 Reacties
Karingin
Karingin6 aug. 2019 - 20:58

Je woont in Nederland, de situatie is hier nou eenmaal een beetje anders. Die vrouwen krijgen helemaal geen trap na, ze zijn wat mij betreft van harte welkom hier, in minirokje als ze dat willen. Zij zullen vast geen ruk begrijpen van de vrouw die er in dit land voor kiest om in een tent te lopen, maar ik vermoed dat ze het wel toejuichen dat ze die keus zelf mogen maken. Iets wat hun niet gegund is.

O3
O36 aug. 2019 - 21:11

Vrouwen die eronder lijden verdienen weldegelijk onze steun. Op alle mogelijke manieren zonder onszelf verboden en geboden op te laten leggen door de staat. Maar hoe wil je de vrouwen in Atjeh en Iran helpen door een verbod in Nederland?

Satya
Satya6 aug. 2019 - 21:17

En doe jij exact hetzelfde. Ik vind het belangrijkst nog het isolement waar deze vrouwen waarschijnlijk in gaan komen. Hoe komen ze nog bij een arts als dit niet op loopafstand is? Pak de man aan. Lekker makkelijk om de onderdrukte aan te pakken. Ik ben geen liefhebber van de boerka maar dit is waarschijnlijk nog erger.

O3
O36 aug. 2019 - 21:57

Wat doen we aan de mannen?

dirkdirk
dirkdirk6 aug. 2019 - 23:19

Karingin 6 augustus 2019 at 22:58 Je woont in Nederland, de situatie is hier nou eenmaal een beetje anders. Nee, het is een principe kwestie. Ook die vrouwen in atjeh en Iran en tal van andere landen verdienen steun in hun strijd. Satya 6 augustus 2019 at 23:17 En doe jij exact hetzelfde. Hoe dan? Ik sta achter de strijd van alle vrouwen om te worden gezien als gelijke van de man, en ik zie ook geen mannen in tenten lopen. Ik kom niet meer op Atjeh omdat mijn vrouw er nu ineens helemaal bedekt moet lopen. (mijn vrouw is getint), maar ik heb er nog steeds contacten. Wat daar aan de hand is, zie je nu verspreiden over heel Indonesië, en ik ban bang dat het een tweede Afghanistan gaat worden. Vergis je niet, nog niet zo lang geleden was het daar heel modern. We moeten dit soort uitwassen blijven bestrijden.

4Vier!
4Vier!7 aug. 2019 - 5:45

Karingin 6 augustus 2019 at 22:58 “Je woont in Nederland, de situatie is hier nou eenmaal een beetje anders” Nu nog wel. De situatie was nou eenmaal ook een beetje anders in Ajeh, Indonesië in het geheel, Maleisië en Brunei. Dat was grotendeels islamitisch, maar altijd met de eigen interpretatie, eigen kledingstijl. Met elke niqaab, elke wetswijziging onder invloed van de MO-islamisten een beetje minder.

4Vier!
4Vier!7 aug. 2019 - 5:57

Satya 6 augustus 2019 at 23:17 “Ik ben geen liefhebber van de boerka maar dit is waarschijnlijk nog erger” Ik denk het niet. Ik denk dat dit de boodschap zendt dat de niqaab/burqa niet acceptabel is in NL, dat het hier niet gewoon wordt geacht dat vrouwen uit de maatschappij worden weggewist, geëlimineerd. Het leert kinderen dat vrouwen er zichtbaar mogen zijn.

Anoniempje5
Anoniempje57 aug. 2019 - 7:22

Ik ben tegen een verbod hier en ook tegen een verplichting elders zoals op Indonesië. Zelfs tegen stokslagen hier en Indonesië om dat ding op te moeten.

Minoes&tuin
Minoes&tuin7 aug. 2019 - 7:55

Satya Mag die arts hen wel onderzoeken dan?

kassakijker73
kassakijker737 aug. 2019 - 9:15

@Satya Jij schrijft: "Pak de man aan. Lekker makkelijk om de onderdrukte aan te pakken." Waarom de man aanpakken? Het argument van de tegenstanders van het verbod is juist dat de boerka vrijwillig gedragen wordt.

Karingin
Karingin7 aug. 2019 - 16:31

NS: dat is 1 argument. Het andere, veel belangrijkere nog, is de belemmering van vrouwen die niet vrijwillig in een tent rondlopen. Want die zullen er ongetwijfeld ook zijn.

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 aug. 2019 - 8:27

Karingin En wat voor boodschap geef je die dan mee? Dat het wel oké is? Dat is nl. de vraag die gesteld moet worden. Ook zij schermen met vrijheid als uitgangspunt. Kleding- en godsdienstvrijheid, en alles wat daarbij hoort kun je hier niet uit elkaar halen, die hebben alles met elkaar te maken. Hoe ver mag dat gaan. Mag je als IS aanhanger je geheel vrij bewegen in een Boerka? Daarnaast hebben we het over de vrouwen die het verdedigen met weer een ander argument, de vrijheid te dragen wat je wil. Geloof echter dwingt je ook uit angst voor represailles! Religie is niet zelden gebaseerd op angst, angst voor God en de represailles als je niet doet wat het geloof voorschrijft. De vrijheid is daardoor alleen al begrensd, Maar hoe ver mag en kun je gaan zonder dat je andere waarden aantast? Dat is de vraag die steeds weer beantwoord moet worden. Hoeveel streng gelovige mensen in idem dito omgeving met een andere seksuele geaardheid hebben hiermee niet geworsteld? Hoe hebben we daarop gereageerd? Dus hoe vrijwillig is vrijwillig? Zo zijn er legio vragen te stellen. Facilliteren wij hiermee iets dat tegen vrijheid ingaat? We hebben dat in het verleden meegemaakt? Het lijkt soms of we teruggaan in de tijd. Mag je in de TK zitten met volledige gezichtsbedekking? Dat lijkt me een interessante vraag gezien de kledingvoorschriften die daar gelden. Dat is het hart van de democratie, of zou het moeten zijn. ben benieuwd.

Arne Koning2
Arne Koning26 aug. 2019 - 19:22

Zolang je in plaats van een containerbegrip het eigenlijk populistisch te noemen "boerkaverbod" gebruikt voor een wet die íédere vorm van volledige gelaatsbedekking verbiedt in slechts een beperkt aantal omgevingen zeurt dit en men door. Huisregels waren er in de meeste van dat beperkte aantal omgevingen allang die voor mensen met maskers, integraalhelmen, en bivakmutsen voldoende waren zich desgevraagd van hun vriwillig gedragen gelaatsbedekking te ontdoen. De grond is in alle gevallen die van een unheimich gevoel van mensen die er zich mee geconfronteerd zien en een opvatting dat elkaars gelaat bij communicatie een kwestie van fatsoen is. De daarnaast voorkomende plicht tot identificatie geldt alleen op momenten dat een dartoe bevoegd iemand daarom vraagt. Pas vrij recent is er een klein maar fanatiek groepje nikab- en bierkadraagsters die confronterend weigerend op deze op huisregels gebaseerde verzoeken reageren. Vooral dat heeft ervoor gezorgd dat die eerder in een beperkt aantal omgevingen geldende huisregels nu met een wet worden bekrachtigd,

Peterrr2
Peterrr26 aug. 2019 - 19:15

Het blijft je wel bezighouden Han. Zullen we dit onderwerp maar laten rusten. Alles is er ondertussen wel over gezegd en geschreven. Begint nu een beetje uitgekauwd te worden.

Ayomide
Ayomide6 aug. 2019 - 19:13

Die gedachtesprong van vrijwillig naar dwang kan ik niet volgen: als een vrouw vrijwillig voor de burqa of niqaab kiest, mag een man als orthodoxe moslim van zijn vrouw die ook moslim toch eisen dat zij ook een burqa of niqaab draagt? Anders is zij niet geschikt als echtgenote en zal hij haar moeten verstoten. Daarom vind ik kritiek op de burqa en niqaab altijd een een vorm van vreemdelingenhaat en racisme.

1 Reactie
Vrij zinnig
Vrij zinnig6 aug. 2019 - 20:00

Misschien heb ik iets gemist, maar bij mijn weten is de sharia hier niet van kracht.

MountEverest
MountEverest6 aug. 2019 - 19:08

Met het boerkaverbod wordt een grens getrokken t.a.v. de islamisering van de openbare ruimte. Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking staat achter het verbod. Hieronder zijn ook veel linkse mensen en zelfs gematigde moslims. Een veel belangrijker is vraag is in hoeverre we de radicale islam überhaupt ruimte willen geven in Nederland.

2 Reacties
AntonvG2
AntonvG26 aug. 2019 - 19:41

Hoeveel boerkadraagsters bent de afgelopen tijd tegengekomen?

4Vier!
4Vier!7 aug. 2019 - 6:36

AntonvG 6 augustus 2019 at 21:41 “Hoeveel boerkadraagsters bent de afgelopen tijd tegengekomen?“ Gelukkig zie ik ze nu zelden; de laatste keer was een maand of twee geleden. Een paar jaar terug zag ik een aantal van hen geregeld. Degenen in mijn buurt hebben of het ding afgeworpen, of ze zijn verhuist, bv naar IS. Immers, een niet onaanzienlijk deel van “onze” niqaabdraagsters loopt daar rond - of beter gezegd: zit in Irak en Syrië vast, nog steeds even extremistisch, nog steeds in niqaab, één-vinger-wapperend roepend om overheersing op de infidels.

4Vier!
4Vier!6 aug. 2019 - 19:02

“Veel progressieve mensen vinden dat je er met een Jantje van Leiden van afmaakt als je met een verbod komt, dat in de praktijk alleen maar een doekje is voor het bloeden en stroop om de mond van de moslimhaters, die electoraal immers zo´n interessante doelgroep vormen.” Er zijn best argumenten te verzinnen waarom je tegen een boerka-verbod zou moeten zijn. Alleen juist zinsnedes als “stroop om de mond van moslimhaters” (keer op keer) als excessen van fundamentalisten e/o extremisten worden bekritiseert; zoals de niqab, gedwongen (kind)huwelijken, FGM, ed zorgen ervoor dat in ieder geval IK niet reken op jou als het gaat om het beschermen van vrouwenrechten. Je maakt mensen die er tegen ageren al verdacht.

12 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst6 aug. 2019 - 19:27

Nog eens lezen: ik zeg dat het boerkaverbod bedoeld is als doekje voor het bloeden en als stroom\ om te worden gesmeerd om de mond van moslimhaters. Dat je niet op mij moet rekenen bij het beschermen van verdrukte vrouwen, begrijp ik niet zo goed.Of moet ik dan eerst een afspraak maken met prins Salman?

Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks6 aug. 2019 - 19:31

"zorgen ervoor dat in ieder geval IK niet reken op jou als het gaat om het beschermen van vrouwenrechten" Je bent niet de enige. Op het stuk van Jasper van Dijk na heb ik de afgelopen dagen met stijgende verbazing en weerzin de opiniestukken en de "discussies" in de reacties gevolgd. Blijkbaar zijn de mooie praatjes over vrouwenrechten en emancipatie snel vergeten als er weer eens een onnozel wedstrijdje polariseren gepiest kan worden.

Vrij zinnig
Vrij zinnig6 aug. 2019 - 20:12

Eens met 4Vier! Han, wat is jouw duiding van een boerkaverbod in islamitische landen als Marokko en Tunesie? Ingevoerd om moslimhaters te behagen?

Karingin
Karingin6 aug. 2019 - 20:55

VZ: Nee dat is daar omdat ze iets vaker te maken hebben met terrorisme dan wij. In Marokko is er volgens mij trouwens een verbod op de productie en wordt het niet gehandhaafd. Maar in elk geval is dát wel een serieus argument voor een verbod. Gelukkig hebben wij niet met dat soort ellende te maken.

Karingin
Karingin6 aug. 2019 - 21:06

En ik kijk iedere keer weer meewarig naar vrouwen die blijkbaar geen benul hebben van de strijd die emancipatie kost en de achterliggende mechanismes. De vrouwen die het betreft zijn hier echt niet mee geholpen, integendeel.

4Vier!
4Vier!7 aug. 2019 - 6:02

Karingin 6 augustus 2019 at 23:06 “En ik kijk iedere keer weer meewarig naar vrouwen die blijkbaar geen benul hebben van de strijd die emancipatie kost en de achterliggende mechanismes. De vrouwen die het betreft zijn hier echt niet mee geholpen, integendeel.” En zelfs feministen die prima op de hoogte zijn wat de strijd van emancipatie kost kunnen een andere mening dan jij zijn toegedaan.

4Vier!
4Vier!7 aug. 2019 - 6:11

HanvanderHorst 6 augustus 2019 at 21:27 “Dat je niet op mij moet rekenen bij het beschermen van verdrukte vrouwen, begrijp ik niet zo goed.Of moet ik dan eerst een afspraak maken met prins Salman?” Liever niet. Ik vrees dat je daar dezelfde onzin verkoopt als hier en gaat beweren dat kritiek op gedwongen huwelijken “moslimhaat” is, dat het “burqa-verbod” tegen de vrijheid van vrouwen in gaat. Hij zal zich de ballen uit z’n broek lachen en zal je uitvoerig bedanken. Met een beetje pech draait hij dan dat stukje vrijheid -recht zelf paspoort aan te vragen & reizen zonder toestemming mannelijk familielid- dat werd verworven nadat Maxima met hem sprak over onder meer het verbeteren van de economische positie van de vrouw, weer terug.

Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks7 aug. 2019 - 6:43

@Karingin "En ik kijk iedere keer weer meewarig naar vrouwen die blijkbaar geen benul hebben van de strijd die emancipatie kost en de achterliggende mechanismes." Tja, dat is dus het diep trietse van wat er nu gebeurt. De discussie gaat niet meer over emancipatie en de echte problemen maar ontwikkeld zich tot een absurde discussie die zelfs niet eens echt over het verbod gaat maar vooral over het rechtpraten van te snel ingenomen absolute posities en het verdachtmaken van andersdenkenden. Emancipatie wint daar helemaal niets bij, integendeel zelfs. Progressief Nederland geeft op deze manier de regie over de maatschappelijke en morele discussie de facto uit handen aan reactionairen en conservatieven die helemaal niets op hebben met de vrijheid en de rechten van de vrouw (en iedereen die anders is of doet dan hun eigen grote gelijk). De discussie over het (overigens vrij zinloze) verbod zou een detail in de discussie over de emancipatie moeten zijn in plaats van een soort moreel examen om elkaar de maat te nemen of je wel of niet progressief bent of niet. De enigen die daar bij winnen zijn zijn degenen die niets op hebben met emancipatie of (gelijke)rechten voor vrouwen of andere minderheden. Waarom niet met elkaar strijden voor emancipatie? Waarom niet zoeken naar wat ons verbindt, waar we elkaar kunnen versterken om iets aan het echte probleem te doen? Waarom niet het gehypte burgerarrest negeren en focussen op de echte problemen? Blijkbaar willen, kunnen of durven velen het aas van het populisme niet te negeren of te weerstaan. Prima, zal best lekker voelen maar heb dan niet de notie dat je bijdraagt aan de emancipatie.

Norsemen
Norsemen7 aug. 2019 - 8:12

"Han, wat is jouw duiding van een boerkaverbod in islamitische landen als Marokko en Tunesie?" Onderdrukking, zoals vele andere wetten in islamitische landen.

Karingin
Karingin7 aug. 2019 - 17:15

Brenda: Dit is een heel moeilijk te bereiken groep en 't is nog moeilijker daar verbinding mee te krijgen. Die emancipatie - of überhaupt de wil daartoe - moet van binnen uit de groep komen. Maar er is veel angst en schaamte, en natuurlijk diepgewortelde culturele overtuigingen. Een mannelijke hulpverlener hoeft niet te proberen bij zo'n vrouw aan te kloppen. Dat kun je lastig vinden, maar je zult ermee moeten dealen. Eigenlijk zijn de enige geschikte hulpverleners, vrouwen met een soortgelijke achtergrond die wel al geëmancipeerd zijn. En dan nog is het schipperen, omdat de man des huizes er ook wel wat over te zeggen heeft. Ze zijn er wel, vrouwen in dat veld, gelukkig. Maar die zetten soms twee stappen vooruit en weer eentje terug. Zo gaat dat nou eenmaal. Ik vind het dan ook verbazend dat Femmes for Freedom zo achter dit verbod staat. Het is gewoon kortzichtig. Hulpverlening wordt nóg minder toegankelijk.

Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks7 aug. 2019 - 17:50

@Karingin Beste Karin ik deel je analyse over hoe moeilijk het is om deze doelgroep te bereiken helemaal en ook je zorg over het risico van een averechts effect van de wet snap ik ook. Daarom heb ik zelf ook eerder aangegeven dat alles afwegende de wet van mij niet had gehoeven en dat ik liever had gezien dat al die energie en moeite zou zijn gestoken in het echte probleem want uiteindelijk is deze wet symptoombestrijding en waarschijnlijk ook niet meer dan symboolwetgeving. Waar ik mij druk om maakte (oké ik geef het toe, af en toe wat heftig maar de problematiek raakt mij) is vooral de dynamiek en de polarisatie die in de discussies onstond die - naar mijn mening - juist geen recht deed aan de problematiek die jij schetst. Over de vraag wat je met deze wet wil en kan bereiken en of dat opweegt tegen inperking van het de fundamentele recht op vrijheid zou je normaal moeten kunnen discussieren zonder direct weggezet te worden als extreem rechts of reactionair. Daar zijn de belangen te groot voor en ik denk dat ik niet de enige was die deze beklemming voelde. Wat dat betreft heb ik de indruk dat er in de loop van vandaag meer evenwicht in veel reacties is gekomen en meer bereidheid om naar elkaar te luisteren. In de afweging tussen grondrechten kun je de discussie niet beperkten tot goed of fout. Dank voor je uitgebreide en beargumenteerde reacties, je hebt me hier en daar toch weer aan het denken gezet.

4Vier!
4Vier!7 aug. 2019 - 23:05

Karingin 7 augustus 2019 at 19:15 “Dit is een heel moeilijk te bereiken groep en ’t is nog moeilijker daar verbinding mee te krijgen.” Ik vind de “boerkawet” een lastig onderwerp, want ik zit er zelf nogal “conflicted” in: een moeilijke afweging tussen zelfbeschikking versus zelfbescherming. Startpunt: We hebben reeds wetgeving rond kleding; we zijn niet vrij te dragen wat we willen. De staat bepaalt reeds wat we aan moeten, gebaseerd/geformuleerd in nogal vage wetgeving; gebaseerd op onze Abrahamistische cultuur. Dus de afweging is: Mag de staat aan de andere zijde van het spectrum (“onzedelijk” versus “zedelijk”) óók eisen stellen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom? Bij “zo nee” kom je snel bij “zelfbeschikking”. Echter, het argument “zelfbeschikking” vervalt als men nalaat op te komen voor de zelfbeschikking van IEDEREEN mbt kledingwensen. Kortom, het argument “zelfbeschikking, de vrijheid aan te doen wat je zelf wilt” is alleen valide als men ook daadwerkelijk die vrijheid nastreeft voor iedereen, dus niet alleen voor de niqaab-draagster, maar ook voor de naaktloper. Als dat argument komt te vervallen, dan rest slechts de Abrahamistische overtuiging dat een vrouw uitermate “zedelijk” is als je haar niet ziet. Helemaal niet ziet. Het toont een voorkeur voor het fundamentalistisch religieus uitgangspunt. Bij “zo ja” gaat het om meerdere aspecten, oa of we ongemakkelijk worden van iets, zoals bv de blote billen van Han; of omdat naakt niet binnen onze “cultuur” past. Dat houdt in dat vergelijkbare argumenten aan de andere kant van het spectrum net zo valide zijn. Ik zie liever de ouwe mannen billen van Han dan een vrouw in niqaab. Ik vind een vrouw in niqaab er zo vreugdeloos uit zien. Daarbij past het ook niet in onze cultuur. Tot slot: de boodschap die de niqaab uitdraagt is dat vrouwen niet zichtbaar mogen zijn in het publieke domein. Dát vind ik héél slecht te verteren. En als het dan gaat om een afweging tot (totaal) verbod, dan neig ik daar toch naar. De reden: wat je niet aanleert, hoef je niet af te leren. Want de crux is toch echt dat niémand in NL zomaar, zonder enige invloed van buiten met een niqaab gaat lopen. Daarom deed tot voor kort ook niemand dat. Uiteraard kan een niqaab of burqa ook incidenteel een praktische functie hebben: ik kan me voorstellen dat deze kledingstukken prettig zijn als je op je kameel in een zandstorm zit. Echter, als permanente kleding is het totaal niet praktisch; maar religieus middel om vrouwen onder het mom van “zedelijkheid” uit de maatschappij te bannen. Het is de kleding uit de meest fundamentalistische landen ter wereld, met compleet gebrek aan vrouwenrechten/gelijke rechten. Het staat symbool voor vrouwenhaat. Om mensen eerst de ruimte te geven zich in deze vrouwenhaat-kledij te hijsen en daarna pogen ze te bereiken lijkt me een minder handige oplossing. Laat ze er niet aan beginnen. Laat duidelijk zijn dat we het niet accepteren in de openbare ruimte. Laat het niet “gewoon” worden. “Met de kennis van nu”: Hadden we hier, voordat er veel gerookt werd, het roken in de openbare ruimte moeten verbieden of niet? Zelfbeschikking met achteraf pogen de schade in te dammen? Of zelfbescherming door het niet in de openbare ruimte te promoten, anderen er aan bloot te stellen? Niets af te leren? Ik vrees de “kracht” van symbolische kleding. De dreigende werving, de “verlokking” van een uniform, het bruinhemd, de niqaab. De wet -hoewel zelden toegepast- herkent dit principe: Artikel 435a “Hij die in het openbaar kledingstukken of opzichtige onderscheidingstekens draagt of voert, welke uitdrukking zijn van een bepaald staatkundig streven, wordt gestraft met (...)” Na lang afwegen ben ik tot de conclusie gekomen dat ik voor een “boerka-verbod” ben, strikter dan nu aanwezig is, vanwege bovengenoemde argumenten. Als dat niet realiseerbaar is, dan ben ik voor het opheffen van “zedelijkheidswetgeving”, zodat bij een afweging op grond van de wet geheel naakt en geheel verhuld op dezelfde wijze worden gewaardeerd en de staat niet de boodschap afgeeft dat een vrouw beter niet zichtbaar is dan wel.

Anoniempje5
Anoniempje56 aug. 2019 - 19:00

Eens, niks op aan te merken.

Ben  Liberaal
Ben Liberaal6 aug. 2019 - 18:59

- diverse (2x) keren mijn wetenschappelijk onderbouwde mening vanuit psychologisch feministische oogpunt trachten te geven over het onderwerp, maar helaas niet geplaatst. Dus dan maar in kort : ben het voor 95% eens met het artikel door gewaardeerde Han vdH (te S). ps: hoewel ik het modieuze woord ''wegkijken'' gans niet vind passen in het idioom van Han.

1 Reactie
Ayatollah Fred Gleufhoed
Ayatollah Fred Gleufhoed7 aug. 2019 - 7:10

Dan ben ik wel benieuwd naar die 5%.

4Vier!
4Vier!6 aug. 2019 - 18:50

“Zij menen dat het niet aan de overheid is om kledingvoorschriften te geven” Dat doet de overheid al jaren en jaren, of even vergeten dat je niet in je blote kont het gemeentehuis in mag?

8 Reacties
Anoniempje5
Anoniempje56 aug. 2019 - 19:05

Niet echt een kledingvoorschrift. Meer verbod tegen je geslacht tonen en iets met minderjarigen meen ik. En alleen al uit hygiënisch oogpunt niet wenselijk. Maar ga je gang als je echt zo graag wilt. Ik ga je niet tegen de grond werken.

Hanvander Horst
Hanvander Horst6 aug. 2019 - 19:07

Wou. Die komt aan. Als een bliksemschicht. Je bent haast net zo´n genie als Mathieu Peulen. ´

Karingin
Karingin6 aug. 2019 - 20:51

Origineel zeg.

4Vier!
4Vier!7 aug. 2019 - 5:06

Maar heb je er ook een antwoord op?

4Vier!
4Vier!7 aug. 2019 - 5:12

Anoniempje 6 augustus 2019 at 21:05 “Niet echt een kledingvoorschrift” Beslist wel.

4Vier!
4Vier!7 aug. 2019 - 5:19

Karingin 6 augustus 2019 at 22:51 “Origineel zeg” Inderdaad, weinig origineel. De opmerking heb ik in ongeveer elk stuk waar mensen wauwelen over het opeens verschijnen van kledingvoorschriften gegeven; dus nee, niet origineel. De reactie erop is trouwens net zo flauw voorspelbaar. De een geeft helemaal geen inhoudelijke reactie erop; de ander komt niet verder dan nudisten / naturisten verdacht te maken; en weer de ander begint te prevelen over “goede zeden”. Ik heb liever een tekort aan “goede zeden” waarbij de vrouw er mag zijn; dan een overschot aan “goede zeden” waar de vrouw in z’n geheel onzedelijk, taboe wordt verklaard.

Hanvander Horst
Hanvander Horst7 aug. 2019 - 7:28

De opmerking is pas relevant als er in dat stuk van mij iets had gestaan over de opvattingen van veel progressieve mensen over het naakt wandelen in de stad om daarna een bezoek te brengen aan het gemeentehuis. En of dit wettelijk geregeld zou moeten worden. Het gaat niet over de feitelijke situatie die jij schetst, namelijk dat dit verboden is. Ik probeer uit te leggen dat Mathieu Peulen niet zo goed weet waarom progressieve mensen vaak moeite hebben met het boerkaverbod en dat is niet wat hij schetst. Dat is op zijn gunstigst gebaseerd op slordig waarnemen.

4Vier!
4Vier!7 aug. 2019 - 19:08

HanvanderHorst 7 augustus 2019 at 09:28 Het is relevant omdat je doet alsof mensen de vrijheid hebben te beslissen wat ze aantrekken. Welnu, die vrijheid hebben ze niet. De vraag is dus niet óf de wetgever wat gaat verbieden op het gebied van kleding (dat gebeurd immers al), maar wát deze wel, of niet, wilt verbieden. Dan valt nog te beargumenteren dat progressieve mensen niet nog meer willen verbieden dan al verboden is. Echter, als ze dat doet zonder mee te nemen wat al verboden is, zonder af te wegen wat wenselijker is, wat gevaarlijker is, en dus zonder zich te bekommeren welke boodschap ze afgeven door het ene verboden te (willen) laten en het andere toe te staan, dan zijn ze nogal onnadenkend en gevaarlijk bezig.