Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Wat ons in een wurggreep houdt

Francisco van Jole over het verband tussen de energiecrisis en de debatcultuur in de Tweede Kamer
Joop

D66 of SP? GroenLinks, ga uit van de eigen kracht!

  •  
10-01-2011
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Vrijzinnigheid en liberalisme passen weliswaar bij GroenLinks, maar niet als de diepste motor. Het is de onderliggende manier van denken en doen – radicaal gericht op een betere wereld – die naar mijn gevoel de identiteit van GroenLinks bepaalt
Kort voordat ze zich terugtrok als partijleider van GroenLinks, deed Femke Halsema een oproep aan de PvdA om te kiezen tussen enerzijds de ‘conservatieve’ SP en anderzijds GroenLinks en D66 als meer hervormings gezinde partijen. Terwijl de PvdA wel oppast om hierin een keuze te maken, suggereerde Halsema vooral dat haar eigen partij aanleunt tegen D66. Achteraf bezien vind ik dit een nogal merkwaardige zwanenzang.
GroenLinks moet juist uitgaan van de eigen kracht, visie en geschiedenis. Laat vervolgens aan de kiezers over hoe zij de partij waarderen. Voor mijzelf staat GroenLinks ergens tussen SP en D66 in – net zoals de PvdA trouwens. Maar wie zo redeneert – op een platte politieke as van A naar B – vergeet dat er meerdere dimensies zijn. Daarmee wordt GroenLinks tekort gedaan omdat deze partij naar mijn idee juist iets uitstraalt van grote dromen en diepere dimensies.
Van oudsher kenmerkt GroenLinks zich door een positief idealisme met een veelkleurig corps van leden en politici. Uitgesproken persoonlijkheden, vaak vrouwen en migranten, zetten de toon in een ruimtescheppende atmosfeer. Radicaliteit van denken gaat gepaard met vrijzinnigheid die deze radicaliteit relativeert en concreet maakt.
Terwijl er altijd mensen binnen de partij zijn die zich bijvoorbeeld afzetten tegen de kerk en religieus paternalisme, zijn er ook altijd religieus, kerkelijk of spiritueel betrokken mensen actief binnen GroenLinks. Veelkleurigheid dus. En daardoor onderling ook veel ontspanning en relativeringsvermogen. Maar er wordt vooral praktisch en ondogmatisch gebouwd aan een betere wereld.  Zoals oud PPR-kopstuk en GroenLinks-senator Bas de Gaay Fortman in tijdschrift De Linker Wang stelde: “Het ging ons om een open en ontspannen samenleving”.
Misschien schuilt daarin ook wel de paradox. Vrijzinnigheid en liberalisme passen weliswaar bij GroenLinks, maar niet als de diepste motor. Het is de onderliggende manier van denken en doen – radicaal gericht op een betere wereld – die naar mijn gevoel de identiteit van GroenLinks bepaalt. ‘Out of the box’ en vooral gepassioneerd durven dromen en denken, los van bepaalde groepsbelangen en machtsoverwegingen, om vervolgens op een open en ontspannen wijze invloed uit te kunnen oefenen.
Deelname aan een kabinet? Ik vind dat wenselijk en zeker niet onmogelijk. GroenLinks zou Nederland opener, eerlijker en meer ontspannen kunnen maken. Maar probeer dat niet te doen vanuit een fixatie die er op gericht is door andere partijen geaccepteerd en serieus genomen te worden. Wat meer zelfvertrouwen kan geen kwaad.
Als GroenLinkser hoop ik dat in lastige discussies over de mogelijke steun van GroenLinks aan de militaire missie in Afghanistan en over de sociaal-economische koers van de partij, de partijleden zich niet gek laten maken door lonkende macht of juist door (vermeend?) tanende principes, maar dat zij vooral trouw blijven aan hun eigen inspiratie en idealen.
Dat vraagt om een evenwicht tussen radicaliteit en vrijzinnigheid en om een evenwicht tussen idealisme en pragmatisme. Balanceren dus en ook de meerdere dimensies van de werkelijkheid voor ogen blijven houden. Dat zijn eigenschappen waar niet alleen GroenLinks wel bij vaart, maar uiteindelijk ons land en onze planeet. Kortom: de macht moet GroenLinks niet veranderen, maar GroenLinks de macht.

Meer over:

politiek, opinie,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (9)

Pjotrs
Pjotrs10 jan. 2011 - 6:42

De vraag is of GL de geschiedenis moet eren of er afscheid van nemen. Wat mij betreft het laatste. En dan hebben we het inderdaad niet alleen over de starre erfenis die wordt vertegenwoordigd door Platvoet maar ook over de religieuze zwevers. GL kan alleen een overtuigend geluid laten horen als iedere vorm van religie uit de politiek wordt gebannen, zoals dat hoort in een seculier land.

JoopSchouten
JoopSchouten10 jan. 2011 - 6:42

Godsgloeiende.... 1 Aanvullend nieuws: Sap voelt zich minder aangesproken tot de uitgangspunten van de SP. Tegenover Nu zegt ze dat samenwerking met de socialisten ‘heel lastig gaat worden’. “In de politiek werken we veel samen, maar als het gaat om de toekomstagenda zijn de verschillen duidelijk. Kijk naar de vergrijzing, de arbeidsmarkt, kansen op werk voor buitenstaanders. Daar moet gemoderniseerd worden. De SP houdt alleen vast aan verworven rechten." Sap maakt hier een kapitale DENKFOUT. Het gaat de SP niet om verworven rechten. Het gaat om bescherming. Hierbij schrap ik GL als tweede mijn favoriete medestander.

Irmaatje
Irmaatje10 jan. 2011 - 6:42

De originele GroenLinksers zullen dit stuk met tranen in hun ogen lezen.De idealen van PSP, CPN, PPR en EVP zijn niet alleen een beetje verkwanseld zijn, maar gewoon totaal verdwenen. Met vrijzinnigheid hadden die partijen veel te maken, met liberalisme helemaal niets. Er is niets liberaal aan het alweer instemmen met een oorlog (PSP=Pacifistisch Socialistische Partij voor hen die het vergeten waren). Er is niets progressief aan het afbreken van sociale en pensioenrechten. Dat GL al jarenlang aan het draaien was van een linkse partij naar een liberale partij, van een vredelievende partij naar een machtwellustige partij is veel kiezers en leden ontgaan. Nu benadrukken ze zelf dat ze liberaal en progressief zijn. Dat er geen totale leegloop van leden is verbaasd mij nog iedere dag. Het afzetten tegen een andere partij zal GroenLinks geen voordeel brengen. GL lijkt op een jaloers en zielig kind dat staat te stampvoeten omdat de andere kindjes op het plein een ander spelletje willen spelen. Geen volwassen houding en dus geen geschikte regeringspartij..... helaas. Want als ze een echt sociale partij waren geweest dan waren ze hard nodig in de tijden die komen gaan. Na 2 maart zal de volle ellende van dit horrorkabinet immers pas over het land worden uitgestort.

3 Reacties
krid58
krid5810 jan. 2011 - 6:42

Beste Irma, De idealen van GL zijn zeker niet verkwanseld! Maar 18 jaar later ziet de wereld er gewoon anders uit dan bij de oprichting van GL. - Over Afghanstan: in het land regeerd wettenloosheid. Zonder goede politie zal dat zou blijven. Daarom zouden we politietrainers moeten sturen om de Afghaanse overheid te helpen een politiemacht op te bouwen. Tegen een missie plein natuurlijk dat veel politie na training nog steeds incapabel & corrupt is of overloopt naar de taliban. Toch vind ik pacifistisch met het vingertje blijven wijzen een zwak excuus als de regering van een land ZELF vraagt om hulp bij het opleiden van politie. - Over liberaal & sociaal: ten eerste is de discussie over SP versus D66 vooral een retorische. Ten tweede geld dat werk in onze globale wereld nu een maal flexibel is. Dat heeft tot gevolg dat veel mensen niet lid zijn van een vakbond, werken via tijdelijke contracten, uitzendbureaus of als gedwongen ZZP-er. Gegeven die situatie sluiten de oude ideeen over solidariteit en ondersteuning niet meer aan. (De vakbonden vertegenwoordigen niet meer DE ARBEIDER, maar slechts een klein deel. De verworvenheden van de vakbonden zijn welleswaar lovenswaardig, maar niet meer leidend. Daarom zoekt GL naar nieuwe manieren om solidair te zijn met mensen aan de onderkant van de samenleving (begeleiding van werk naar werk, hervorming van de wonigmarkt, noem maar op). Noem het een soort sociale welvaartsstaat 2.0 - Wat betreft het schaduw kabinet: we hebben lang genoeg aan de zijlijn gestaan, het is tijd om onze idealen te realiseren. Nu kan je NA elke verkiezingen onderhandelingen gaan voeren en de helft van je punten bij het grofvuil zetten, je kan het ook daarVOOR doen. Dan heeft de kiezer duidelijkheid en je laat zien dat je in staat bent een linkse regering te vormen.

Pjotrs
Pjotrs10 jan. 2011 - 6:42

"De originele GroenLinksers zullen dit stuk met tranen in hun ogen lezen.De idealen van PSP, CPN, PPR en EVP zijn niet alleen een beetje verkwanseld zijn, maar gewoon totaal verdwenen" En dan is de muur ook nog gevallen. Echt om te janken.

Simbro
Simbro10 jan. 2011 - 6:42

Deze bijdrage spreekt me zeer aan. Lange tijd heeft GL mijn voorkeur gehad als politieke partij. Sinds een aantal jaren is het een partij, die geen vraagtekens meer zet bij ons economische systeem, het kapitalisme. Dit was bij PSP en CPN, die mede aan de basis hebben gestaan van GL duidelijk wel het geval. Dit kiezen voor het kapitalisme brengt de partij automatisch tot keuzes voor een kortere WW en versoepeling van de ontslagbescherming. Dit alles met het oog op verbetering van de concurrentiepositie, geheel in overeenstemming met de geldende economische theorie. Wel wordt een poging gedaan maatregelen te nemen om WW-ers dan weer snel aan een baan te helepen net als de oudere ontslagen werknemers, maar vergeten wordt dan, dat het niet gemakkelijk is werkgevers te dwingen tot dergelijke maatregelen. Die vinden altijd iets om daar onderuit te komen. In de praktijk zal daar bitter weinig van terecht komen en dat betekent wel degelijk een verslechtering van de bestaanszekerheid van de mensen. Het opgeven van het zoeken naar alternatieven voor een systeem wat kraakt in zijn voegen en heel veel maatschappelijke nadelen kent, dat is wat ik het meest kwalijk neem aan GL. En dat heeft denk ik toch te maken met teveel grachtengordelwelvaart, waar de nadelen van dit systeem het minst gevoeld worden, of liever, waar eigenlijk het meest geprofiteerd wordt van de zogenaamde 'modernisering' of verder gaan op de neo-liberale weg van onze economie.

BenJoosten
BenJoosten10 jan. 2011 - 6:42

Wat mij aan GroenLinks aantrekt is dat deze partij, in tegenstelling tot traditioneel links, buiten de dogma's probeert te denken. De problemen van 2011 vragen ook om antwoorden van 2011, en niet die van 1980 of zelfs langer geleden. Ik ben het lang niet met alle oplossing eens, maar terugvallen op oude zekerheden, zoals sommigen hier voorstaan, is in elk geval zeker geen oplossing. En wat ook niemand helpt, is het op de man spelen, het smijten met verdachtmakingen en niet terzake doende stereotypen als grachtengordel, het doodslaan van de discussie met termen als neoliberalisme en "GroenRechts". Die dat doen, laten uitsluitend zichzelf kennen. Voor wie de Internationale ooit zongen, daarin stond ook de regel: "Sterft nu, oude vormen en gedachten".

2 Reacties
Wilbert2
Wilbert210 jan. 2011 - 6:42

Nou ja, voor wat betreft stereotypen als 'grachtengordel' of 'GroenRechts' kan ik me iets voorstellen bij wat je zegt, maar spreek je eigen GL dan ook aan op de voortdurende associatie van het stereotype 'conservatief' met de SP. Met betrekking tot de term 'neoliberalisme' vind ik niet dat er sprake is van doodslaan van discussies. De problemen van 2011 komen voort uit iets dat de SP in de jaren 80 al zag aankomen en dat we 'neoliberalisme' noemen. Het beestje moet een naam hebben. Groenlinks erkent - net als de SP - de problemen van 2011, maar de analyse van de SP dat die problemen voortkomen uit het neoliberalisme, dat in de jaren 80 is begonnen, wordt door GroenLinks uitgelegd als conservatisme en terug willen naar vroeger.

Simbro
Simbro10 jan. 2011 - 6:42

De fout van GL is, dat met de keuze voor D'66 en tegen de SP definitief geen alternatief meer wordt gezien voor het kapitalisme. En dit op een moment, dat duidelijker dan ooit, het kapitalisme ten onder dreigt te gaan door de crises, die het zelf heeft opgeroepen. Dan heb ik het nog niet gehad over de tekorten aan grondstoffen (voedsel !), de uitputting van de aarde, de CO2-problematiek, allemaal het gevolge van een ongecontroleerd productieproces, waar eens GL zo tegen in 't geweer is gekomen. Een productieproces, dat niet in de eerste plaats ten doel heeft algemeen menselijke behoeften te bevredigen, maar vooral het maken van winst, die ten goede komt aan een betrekkelijk kleine groep van de mensheid. ik begrijp niet, hoe gemiddeld hoog opgeleide aanhangers van GL dit niet zien.