Joop

Cultuur van polarisatie komt voort uit individualisering en bijbehorende frustraties

03-06-2023
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
2823 keer bekeken
  •  
11569465916_a91de62e8b_k

© cc-foto: The Freelens

Velen zullen het zich nog wel herinneren: er was in ons land in redelijke mate sprake van een volksziel rond groepen als familie, dorpen, stadsdelen, ja soms ook bij een bepaalde straat, waarbij dan vaak gezegd werd: zie je wel dat is typisch die groep, of dat gedrag hoort echt bij die straat of dat dorp. 

Het had veel voordelen, zeker als er ook kon worden samengewerkt. Een nadeel was echter dat het individu hierin wel eens te weinig tot zijn recht kwam. Ik herinner mij de ontmoeting met een vrouw uit Maastricht, die me zei dat haar vader alles bepaalde en dat zij in die tijd nooit ‘ik’ had gezegd. De individuele ziel verdronk maar al te vaak in die tijd.

Het was dan ook een verademing dat enige decennia terug het sociologische proces van individualisering opkwam, waardoor meer aandacht kwam voor de individuele ziel. In wezen bevinden we ons nog steeds in dat proces van individualisering. Niet iedereen is daar overigens blij mee, vooral ook omdat het nogal doorgeschoten of beter gezegd wat uit de hand gelopen is. Eerst vooral op internet, maar nu ook in de gewone samenleving.

Het individu heeft moeite met gezag of meer nog met de bekleders van de macht, ja met allen die daar in de buurt zitten zoals rechters en journalisten. Naast geweld is wantrouwen tegen deze groepen dan ook kenmerkend voor deze tijd. Verre van leuk, omdat bij veel wantrouwen jegens journalisten en de gezagsdragers de democratie gevaar loopt.

Er zijn zelfs al groepen, die onder dit proces van individualisme te lijden hebben. In het oog springend zijn daarbij de traditionele kerken en kloosters. Dat het ledental van kerken nogal terugloopt weten we al en ook dat strakke regels van bovenaf en te veel dogmatiek daarbij een rol spelen.

Ik kwam in mijn studententijd en daarna nogal eens met plezier in kloosters en schrok dan ook toen ik las dat zij momenteel leeglopen. Mediacijfers geven aan dat de aantallen kloosters bijna zijn gehalveerd en dat de kloosterlingen voor 87 procent boven de 70 jaar oud zijn. Daarbij komt dat kloosters nauwelijks nog jongeren aantrekken . Ik heb de sfeer er meestal warm en spiritueel gevonden en begrijp nu dat jongeren zich vooral storen aan het gezag van de abt of de abdis, hoe mild die ook wordt uitgeoefend.

Voor kerken geldt dat wellicht nog sterker. Hoe daar op te reageren, is dan de vraag. Ik denk dat veel kerken daarmee worstelen, te meer omdat alom is gewerkt aan de ontwikkeling van het denken alleen, met een sterke nadruk op de ratio . Sommige spirituele groepen proberen het met mystiek vanuit de geestelijke wereld, waarbij het individu niet langer te maken krijgt met mensen die boven je staan en zeggen wat te doen, maar rechtstreeks in verbinding zijn met Christus en engelen, die ons vaak wel continu adviseren via de geest. Misschien zou dit accent ook iets zijn voor de kerken om weer tot leven te komen.  

En wat de politiek betreft is het raadzaam steeds met elkaar in gesprek te gaan om het wantrouwen te overwinnen en natuurlijk ook het gewelddenken. De wijsheid van Mahatma Gandhi kan daarbij helpen. Vlak voor zijn dood zei hij nog: ‘De Britten heb ik behoorlijk bestreden toen ze over ons land heersten, maar opvallend is dat zij uit ons land vertrokken zijn als vrienden en wij als beide landen nog samenwerken en verbonden zijn.. Het geeft aan dat mijn actieve geweldloosheid een model is dat niet gebaseerd is op haat maar op liefde’.

cc-foto: The Freelens 

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (34)

Contramine
Contramine4 jun. 2023 - 15:11

Dit gaat wel erg met de losse pols. Met deze vorm van de redeneren kun je ook gemakkelijk aantonen dat de polarisatie juist het gevolg is van een gebrek aan individualisering. Bij dat laatste is voor mij niet alleen zelfstandig oordelen en eigen keuzes maken, maar ook verantwoordelijkheid en solidariteit. Waren de ruzies tussen al die godsdiensten geen vorm van polarisatie? En die kloosterorden die flink hielpen bij het vervolgen van ketters? Van de auteur mogen we dat kennelijk niet als polarisatie zien. Maar de verwijzing naar geweldloosheid aan het eind staat dan weer wel als een huis.

guy yacobi
guy yacobi4 jun. 2023 - 14:41

èh........................... wil er nog iemand een lijntje coke? een poppertje misschien?

guy yacobi
guy yacobi4 jun. 2023 - 14:39

volgens mij ligt het toch vooral bij die altijd sarcastisch lachende minister van financiën gerrit zalm en die heeft ongenadig hard geert wilders aangestoken, en toen die eenmaal aan de gang was is de verwildering verder uitgegroeid en natuurlijk een tweede kamer die geert verwilderings niet wilden aanspreken over zijn zgn "'kopvod"'-tax""

WRM
WRM4 jun. 2023 - 13:41

polarisatie ontstaat alleen maar door armoede Een d66 die binnen 2 jaar door oorlogvoering in de Oekraïne en klimaatbeleid in staat was 1 miljoen mensen in armoede te laten ontstaan en hun rijke achterban allerlei financiële voordelen wist te laten genieten Polarisatie is ook niet zo moeilijk als je als d66 leidt en of lijdt aan een klimaat fata morgana en volstrekt onhaalbare ideeën hebt dat iedereen maar een electrische auto moet hebben van 65000 en voor wie dat niet kan maar moet lopen of met de bus Het zelfde geldt voor de warmtepomp Wie het kan betalen geniet subsidies en de rest mag in de koude zitten

Markzelluf
Markzelluf4 jun. 2023 - 11:33

Ik vind het artikel tekort door de bocht. Grote groepen zijn nu veel gelukkiger dan vroeger, volgens mij. Denk aan homo’s die in veel gevallen nu wel het leven kunnen leiden dat ze willen zonder dat zij zich hoeven te schamen of voor uitsluiting hoeven te vrezen. Dat is nog niet binnen alle subculturen inderdaad zo, maar dat is eerder door een gebrek aan individualisering. Een substantiële groep is inderdaad ook ontevreden. Ze hebben geen relatie of regelmatig een nieuwe, ze hebben geen vast inkomen of ze hebben veel minder financiële middelen dan het bedrag waarvan ze vinden dat ze er recht op hebben. Ik weet niet of dat het gevolg is van de individualisering van onze westerse maatschappij. Eerder dan ik dat verwachtingen soms te hoog gespannen zijn (uit experimenten blijkt dat in een willekeurige zaal meer dan 60% zichzelf intelligenter vindt dan de gemiddelde aanwezige) en grotere inkomensverschillen tussen Peers. Juichverhalen van influencers over allerlei vermeende zakelijke successen (van crypto’s, tot wietplantages) helpen daar niet bij. En de teleurstellingen worden breed gedeeld via internet. En door ‘slimme ‘ software krijgen we alleen nog nieuws te zien dat ons bevestigt in onze overtuigingen, als je niet oplet. Volgens mij zit daar de oorzaak van onze problemen.

Gerygrr
Gerygrr4 jun. 2023 - 10:45

Goed artikel. Er komt iets bij: economische krimp, bezuinigingen en het slechte onderwijs. Waar er eerst evenwicht kon ontstaan door het bereiken van een zeker evenwicht is nu iedereen verontwaardigd over zelf ondervonden onrecht. Niemand is nog tevreden.

Gimli1955
Gimli19554 jun. 2023 - 10:16

Het is de individualisering, incluis het gebrek aan een positief alternatief, waardoor het toekomst perspectief negatief beïnvloed wordt. Daarnaast is wat de overheid zaait, wordt in de samenleving geoogst. De overheid is wantrouwig, voert institutioneel racisme en discriminatie in, is er niet voor de kwetsbaren. Waarbij iedereen richting individualisering gejaagd wordt en de problemen zelf moet oplossen. Fundamentele problemen worden genegeerd, doorgeschoven naar de toekomst, ineffectief aangepakt door de incompetente politiek. Daar heeft de sociale media geen positief effect op, maar alles wat ik beschrijf zijn gevolgen van een falend systeem. Dat is de oorzaak en de opstanding van (extreem)rechtse partijen en zenders en groeperingen zijn een gevolg van die oorzaak. De gevolgen wordt door de overheid diep begraven in de catacomben van de ministeries, waardoor de democratische controle achterwege blijft en de coalities van zeker sinds Rutte 1 tot nu de democratie geweld aandoet door veel in achterkamertjes te regelen. Het is noodzakelijk voor het voortbestaan van de coalitie om bepaalde zaken niet bekend te maken, wordt op grote schaal in de TK en EK uitgevoerd. De kadaverdiscipline van de coalitie incluis gedoogpartners van de grote 6 zorgt voor het in stand houden van het behoud van macht. Dat is ook weer gebeurt bij de samenstelling van de komende EK. De aanhangers zullen roepen dat het mag en dat hun democratie zo werkt. Echter het morele en ethische gezag verdwijnt.

21 Reacties
MG1968-2
MG1968-24 jun. 2023 - 11:23

@Gimli Schets eens het alternatief Gimli. Als je iets gaat proberen zonder of zelfs maar deels wat jij die grote 6 noemt kom je automatisch uit op formeren over klein (en extreem) rechts al dan niet in combinatie met de SP. Ik zie in al jou bijdragen terug dat je het nationaal-conservatieve perspectief vormgegeven volgens de politieke-wetmatigheden en realiteit van 40/50 terug aantrekt, maar de stemmers op wat jij die grote 6 noemt trekt juist dat niet. En die 6 zijn het grotendeels met elkaar oneens behalve op één punt en dat is ze van dat perspectief dat jij overlaat (ondanks alle mooie woorden) moeten walgen. Ja. Je krijgt het conservatiefste deel van de VVD en het CDA in jou idee mee.... maar beste Gimli... wat heb jij daarvan te verwachten juist wat betreft wat jij zegt belangrijk te vinden? Maar genoeg gepraat hoor. Jij en geenprobleem en de gelijkhebber en vegan en die paus gaan het niet met mij eens zijn. En ik en vele andere met niet met hen. Een impasse is het gevolg. Jou analyse Gimli is het gevolg van die impasse. Laten we het vlot trekken en de boedel scheiden. Kan iedereen door op de manier waarop die dat ziet zitten. Samen gaat hem niet meer worden hoor. Of denk je dat jij en de genoemde personen dat wel zien zitten. Met mij en mijn gedachtegoed. En ja. Ik ken compromis. Maar er is een ondergrens. En die zit bij klein rechts. Jij vind ik de mijne de boel gijzelen. Ik en vele anderen vinden het andersom. De conclusie is een logische.

Gimli1955
Gimli19554 jun. 2023 - 19:07

@MG1968-2 Het alternatief is een wel betrouwbare overheid, het blijvend verwijderen van de baantjes jagers die de ondersteunende instanties en instituten leiden. Transparantie met daden belijden in plaats van met woorden, wat al tijden niets voorstelt. Het afschaffen van de Rutte doctrine en de overheid weer de bevolking helpen. Nu zijn het hoger opgeleiden, die problemen van hoger opgeleiden oplossen. Terwijl die het vaak zelf uitstekend kunnen regelen. Maak de slachtoffers van het huidige systeem zichtbaar en probeer niet weg te duiken. We hebben geen geleuter nodig en mooie beloftes, die na jaren nog steeds niet worden uitgevoerd. In mij stad schrijven heel wat mensen zich uit bij de grote banken en schrijven zich in bij de Regiobank. Waarom? Omdat daar mensen achter een balie zitten, die je kent en die je helpen als er en probleem is. Ze kunnen niet alles oplossen, maar net als de zelf betaalkassa's bij sommige winkels, zie ik steeds vaker klanten bij de gewone kassa staan met een prettig praatje. Dat breekt de individualisering, het menselijke contact wordt weer normaal. De norm hoort te zijn, dat het contact tussen mensen verbeterd moet worden, dan krijg je begrip voor mekaar en ontstaat een samenleving en niet een reeks van individuen. Samenwerkingsverbanden, buurtapps, kleinschalige coöperatieve winkels bij de boer of slager. Waarom moet de natuur 70 jaar terug om die te beschermen, en is het een ramp om dat ook met de samenleving te doen.

Gimli1955
Gimli19554 jun. 2023 - 19:22

2 De verzuiling van toen is ingewisseld door de verzuiling met betrekking tot natuurbehoud en kritiek op de immigratie. Het is het ingraven in schuttersputjes en de vijand bestoken met het eeuwige gelijk. Vergelijkbaar met de religie oorlogen en veldslagen van weleer. In dat opzicht is er weinig veranderd, de onderwerpen zijn gewijzigd en de groepen zijn diverser en veel individualistischer. Er wordt steeds moeilijker een consensus bereikt en dat komt door het gebrek aan keuzes. Het is een strijd van het eeuwige gelijk, en van moeten winnen. Het aantal likes bepaalt de uitkomst van het debat, en niemand wil een loser zijn. Om succesvol te zijn, moet je winnen. Zoals ik al zei, het morele en ethische gezag is verdwenen, het gaat om de poen en het consumeren. De eeuwige groei houdt het systeem in stand. Middelen zijn tot doel verheven en als er maar gewonnen wordt, dan mag je de politiek manipuleren in je voordeel en dat democratie noemen. Met het huidige kabinet is alles toegestaan om de macht te behouden. Kuipers geeft de informatie niet, want dat heeft een negatief effect op de staat. Als dat zo is, kun je verwachten, dat er een hoop is misgegaan, anders is bij de bekendmaking niet de staat in gevaar. Het is een defect ethisch en moreel kompas van de overheid en dat werkt door in de maatschappij. Waarom zou de burger wel rechtschapen zijn, als de overheid dat niet is? Wat gezaaid is door de overheid gedurende vele jaren, wordt nu geoogst in de samenleving.

Gimli1955
Gimli19554 jun. 2023 - 19:31

3 De overheid zal iets anders moeten zaaien dan wat ze nu al sinds vele jaren hebben gedaan. Het is een wederzijds wantrouwen en vooral controle zucht van de overheid jegens de burger. Wat een verstikkende bureaucratie oplevert, en ineffectieve wetgeving want op de instanties die de controle en toezicht moeten uitvoeren, is ontzettend bezuinigd of gereorganiseerd. Het mag niets kosten, wat het tegelijkertijd veel duurder maakt, Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan en kan er naar links en rechts gewezen worden, maar het systeem faalt en we zitten met incompetente politici en achterkamertjes, wat steeds minder voor mekaar krijgt. Ik heb het al vaker gevraagd : Noem 1 groot project van de laatste 20 jaar wat op budget en een positieve uitkomst had van welke overheid dan ook. Noem 1 infra structurele aanpak, die binnen budget en tijdsduur gelukt is.

MG1968-2
MG1968-25 jun. 2023 - 7:18

@Gimli 1/? Bedankt voor je uitgebreide antwoord. In zijn algemeen beschouwd spreekt uit je antwoord een verlangen naar een terugkeer van de solidariteit van decennia terug. Een solidariteit die niet meer bestaat. Met de individualisering is het wederkerige ervan ingeruild voor een afweging die begint met de vraag 'wat heb ik er direct aan, hoe wordt ik er beter van'. Ook -en eigenlijk vooral, want op rechts was dat altijd al- op wat zich links noemt. Het heeft de solidariteit op samenlevingsniveau afgebroken en waarschijnlijk was dat juist door die individualisering ook wel onvermijdelijk maar het heeft wel het gevolg dat je de solidariteit in kleinere verbanden moet zoeken én dat een zekere mate van wederkerigheid moet bestaan. Mensen die zelf niet in beweging komen als ze er niet beter van worden krijgen mensen niet meer mee als de ander er niet beter van wordt. Mensen die zelf solidariteit verwachten (en nodig hebben) maar het zelf mensen aanwijzen die géén solidariteit zouden moeten krijgen hebben moeite om een moreel appel op anderen te doen en de noden ingevuld te krijgen. En gek is dat allemaal niet, what goes around comes around. Als ik verwijs naar de verrechtsing van de samenleving doel ik met name daar op. Het links dat met de handen omhoog staan en zegt 'ik hulp, die niet'.

MG1968-2
MG1968-25 jun. 2023 - 7:34

@Gimli 2/? De solidariteit waar jij naar verwijst @Gimli komt dus nooit meer terug. Bij rechts was die er al eigenlijk niet maar met pragmatische argumenten was deze groep nog over te halen tot verdeling van de welvaart en bij links is die er nu ook niet meer met als gevolg dat er een breed gedragen (je noemt het links en rechts bestaat niet meer maar gebruikt dat juist om het tegengestelde te duiden) invulling van de verzorgingsstaat dat 'de ander alleen in leven gehouden hoeft te worden maar je zelf een zinvol leven verdient'. Op links zijn er maar een paar partijen die zich daartegen verzetten en juist streven naar een betere verdeling van de welvaart waar iedere ingezetene (in tegenstelling tot 'zelf') een zinvol leven meegefinancierd wordt. Deze partijen gaan nooit samenwerken met die partijen die groepen aanwijzen waar de eigen welvaart rechtstreeks van ten koste mag gaan: het klein rechts of dat deel van links dat meedoet aan dat 'spelletje'. Het zijn die partijen die wel met dat (voorheen?) pragmatische deel van rechts samen werken om enerzijds de scherpe kantjes er af te halen en anderzijds alles proberen te voorkomen dat coalities met klein rechts ontstaan. Dat degene op links en rechts die het zelf centraal stellen daar tegen ageren is voorspelbaar maar waarschijnlijk voor velen een vorm van eigen glazen ingooien (behalve uiteindelijk voor extreem rechts). Jou 'zelf' gimli is niet de zelf van geenprobleem ook niet de zelf van ihag of vegan.

MG1968-2
MG1968-25 jun. 2023 - 7:46

@Gimli 3/? Je hebt het in je verhaal of moraliteit. Wat denk je dat je te verwachten hebt met een 'coalitie' over klein rechts. Denk je nou echt dat jou 'zelf' daar beter van wordt. Denk je dat het Nederland leefbaarder of minder leefbaar maakt als de GeenProbleems van deze wereld zorgen dat de wereld naar hen toekomt. Ik vermoed dat je het antwoord zelf ook wel weet. "De norm hoort te zijn, dat het contact tussen mensen verbeterd moet worden, dan krijg je begrip voor mekaar en ontstaat een samenleving en niet een reeks van individuen. Samenwerkingsverbanden, buurtapps, kleinschalige coöperatieve winkels bij de boer of slager." Denk dat die insteek inderdaad zal werken. Op kleine schaal. Op basis van wederkerigheid. Als ik graag wil dat men mij bijstaat als ik dat nodig heb zal ik nu ook moeten bijstaan als een ander dat nodig heeft. Herkenbaar. Met een gezicht. Solidariteit zonder gezicht is immers grotendeels afgebroken. "Zoals ik al zei, het morele en ethische gezag is verdwenen, het gaat om de poen en het consumeren. De eeuwige groei houdt het systeem in stand. Middelen zijn tot doel verheven en als er maar gewonnen wordt, dan mag je de politiek manipuleren in je voordeel en dat democratie noemen." En op het moment dat een deel van links de solidariteitsbeleving van rechts overnam heeft het het morele appel om geholpen te worden verloren. Dat deel heeft geen poot om op te staan om te ageren tegen degene die willen oppoten in plaats van delen.

MG1968-2
MG1968-25 jun. 2023 - 7:54

@Gimli 4/4 Ik denk ook niet dat dat goed komt @Gimli. Het wereldbeeld van een deel van Nederland is compleet uit elkaar gegroeid en onoverbrugbaar geworden. Van gezamenlijkheid is geen sprake meer. Het overeenkomstig belang waardoor de grenzen van Nederland functioneel waren bestaat niet meer. Dat komt niet terug door met weemoed terug te verlangen naar een 40/50 jaar geleden. Dat komt niet terug door mensen die diametraal tegenover elkaar staan weer op één lijn te proberen te krijgen. Dat heeft uiteindelijk fysiek geweld tot gevolg. Je constateert heel veel knelpunten. Knelpunten die niet opgelost worden zolang we elkaar gijzelen. Laten we om te beginnen daar dus mee stoppen en ieder onze eigen weg gaan. Ik ga nooit de weg van GeenProbleem op en komt nooit uit op die van mij. Jou wens ik veel wijsheid toe.

DaanOuwens
DaanOuwens5 jun. 2023 - 13:12

@Gimli Jij schrijft: De overheid zal iets anders moeten zaaien dan wat ze nu al sinds vele jaren hebben gedaan. Het is een wederzijds wantrouwen en vooral controle zucht van de overheid jegens de burger. Het handelen van de overheid wordt gestuurd door de meest dominante politieke stroming en de omvang van die stroming wordt bepaald door het aantal burgers wat daarvoor kiest. Kortom de meeste Nederlandse burgers kiezen voor een controlerende overheid. Je maakt dus maar een halve analyse. Je hebt een probleem gevonden en hebt niet gekeken naar de oorzaak van het probleem. En als je dat niet doet kan je het nooit oplossen. Vandaar dat jouw oplossing nooit uitgevoerd zal worden.

EenMening3
EenMening35 jun. 2023 - 14:00

@Daan @MG-1968 @Gimli De voorgestelde boedelscheiding is geen slecht idee. Er ontstaan dan 3 of meer groepen die in federaal of zelf confederaal verband gaan leven. Laten we voor de overzichtelijkheid uitgaan van drie groepen: gematigden, conservatief-nationalisten en extreem-links. In een verhouding van 65 - 20 - 15. Ik zal ze voor het gemak maar Grote-6, Gimlieten en MG-Ouwianen noemen. Na de boedelscheiding proberen de verschillende groepen vreedzaam naast elkaar te leben. Over de Grote-6 kunnen we kort zijn, de gaan gewoon door onder de bezielende leiding van een VVD'er of D66'er De Gimlieten bestaan voor een groot deel uit praktische ingestelde mensen, die werk doen dat nodig is om de maatschappij in stand te houden: boeren, loonwerkers, bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs, productiemedewerkers, kleine ondernemers, logistiekmedewerkers etc. Er is waarschijnlijk genoeg kader, dus dat gaat wel lukken, mogelijk op een wat eenvoudiger level. Het zijn immers earners. De MG-Ouwianen zijn, als ze al werken, meestal mensen met een BS-baan, die nutteloos werk doen. As ze niet op komen dagen, merkt niemand dat en loopt het geheel waarschijnlijk beter. Het zijn burners. Het zijn ook meestal theoretische luchtfietsers, die niet in staat zijn om met praktische oplossingen te komen, laat staan hun "land" draaiend te houden. De MG-Ouwianen moeten ook leven, maar met hun skills en mentaliteit hebben ze de harde buitenwereld weinig te bieden. Dat wordt dus op een houtje bijten.

Gimli1955
Gimli19555 jun. 2023 - 15:22

Ik geloof niet dat dat vermogen weg is, Het is een politieke keuze geweest sinds 40 jaar. Je ziet bij rampen dat de burger wel klaar staat om bij te springen. De werkelozen zijn sinds de jaren '80 beschuldigd van lui zijn, en profiteurs. Er bestaat geen linkse en rechtse standpunten. Het zijn asociale en sociale stanspunten, waarbij rechts de schuld krijgt van het asociaal zijn, fascistisch, racistisch en alle -ismen op een rijtje. Het is echter de overheid die afbreekt, institutioneel racisme en discriminatie heeft ingevoerd en de VVD die al jaren de kwetsbaren wegzet als profiteurs en dat de kosten niet meer op te brengen zijn. De marktwerking is ingevoerd door de VVD, CDA, D'66, PvdA, GL en sinds kort ook de CU. Rechts en extreem rechts regeert niet en heeft ook nog nooit geregeerd. Het is het wijzen naar de verkeerde kant. Vroeger was de SP de pineut, staatsgevaarlijk en Pol Pot, Noord Korea en MAO. Het is de verdeel en heers tactiek die nog steeds werkt. De afschaffing studiebeurs, participatie wet, zorgwet incluis ziektekosten verzekering, woonwetten, marktwerking. Alles is ingevoerd door hetzelfde systeem : Het neoliberalisme. Marktwerking heeft geen ethisch en moreel gezag, en de weg naar de nachtwakerstaat ook niet. We zullen als samenleving de andere kant op moeten, anders bestaat er geen samenleving meer, maar een hele grote groep individuen zonder richting, visie en toekomst perspectief.

Gimli1955
Gimli19555 jun. 2023 - 18:38

@MG1968-2 Gezien de WW2 is het wel zeer mogelijk een groepsband op te bouwen. Zoek een gemeenschappelijke vijand en projecteer daar alles op. Dat heeft in de koude oorlog en de opbouw van Nederland ook gewerkt. Dat eerste heeft geleid tot het nazisme en heel veel slachtoffers, kies de sterke man, waar een steeds groeiende groep om vraagt als probleem oplosser. In Hongarije, Belarus, Rusland en Turkije zijn er totalitaire regimes. Mijn vraag waarom de natuur wel terug moet naar 70 jaar geleden, en de opzet van de maatschappij niet, wordt voorspelbaar niet beantwoord. De overmatige aandacht naar oude zaken als ons slavernij verleden en nu sinds afgelopen weekend de heksen vervolging is geen probleem. Maar de wens naar een wat simpelere manier van leven, meer solidariteit en wat minder individualisme is onmogelijk? Het is de keuze die de burger voorgelegd wordt, waar de aandacht van de media naar uitgaat. Er is sturing mogelijk en vaak is het een politieke keuze om het wel te doen of niet.

Gimli1955
Gimli19555 jun. 2023 - 18:54

@Daan Het is het kip en het ei verhaal. De media staan gevuld met berichten over de luiheid en het gebrek aan inzet van de minder bedeelden. De politiek is gevuld met hoger opgeleiden, die geen interesse hebben in de problemen van het "plebs". Kijk naar de reacties van de leden van de VVD over hoe het met Nederland gaat. Dat geldt eveneens bij de leden van de meeste coalitie partijen. @MG1968-2 Het probleem is dat in een land als Nederland, we mekaar niet kunnen ontwijken, het land is te klein en de problemen te groot. Het feit dat we zo ver uit mekaar staan, zal voor of het uiteen vallen van dit al kleine landje zorgen, of het wordt chaos en een mogelijke revolutie. De tweespalt wordt al gedurende 40 jaar verder uitgewerkt en geïntensiveerd. Met de tweespalt blijven de grote 6 aan de macht, en hoe langer ze aan de macht blijven, hoe groter de schade naderhand. Alles staat in dienst om aan de macht te blijven, als doel en niet meer als middel. Kijk om je heen. Na een concert gaat het OV plat en de mensen worden in hallen opgevangen, de fabrieken moeten afspraken maken om hun energie verbruik te stroomlijnen, door een verbouwing van CS rijdt volgend jaar de trein naar London een jaar niet en dat komt door manipulatie van Prorail en daardoor vliegen er 30 jets richting London. De ellende met de Eemshaven met het veerpont richting Kristiansand. Achterstallig onderhoud aan bruggen en viaducten, woningbouw ligt op zijn gat. Noem maar op.

Gimli1955
Gimli19555 jun. 2023 - 21:25

@Eenmening3 Juist van de grote6 ben ik benieuwd of die een kans van overleven hebben, Mijn mening is van niet, daar hun ontwikkeling stil staat. Ze produceren niets, ze missen visie, ze lossen niets op. Gezien hun vermogen om de boel in een puin te laten gaan, ben ik benieuwd of ze wel doorgaan met de VVD of D'66? Ik denk dat mijn groep de meeste kans heeft. Het zijn doeners en tijdens Covid bleek al dat die onmisbaar waren. Dat zijn de vaklui, de mensen met inzet, met oplossend vermogen en gericht op de toekomst. Al doende leert men en de managers krijgen steeds minder voor het zeggen. Natuurlijk zullen ze fouten maken, dat is menselijk. Praktisch, concreet en sociaal lijkt me een goed uitgangspunt, het moet echter wel verdiend worden.

MG1968-2
MG1968-25 jun. 2023 - 23:19

@EenMening Proest. Extreem links? Ach ja. Als je op verschillende punten bij verschillende partijen kunt vinden en die partijen zijn (afhankelijk dus van het punt) pvda, gl en d66 dan zal ben ik voor de één rechts en voor de ander extreem links. Voor jou ben ik extreem links omdat ik heb aangegeven nimmer extreem rechts in de besluitvorming te willen betrekken? En jij wilt toch ook geen zaken doen met mij dus laten we het inderdaad maar formaliseren. "De MG-Ouwianen zijn, als ze al werken, meestal mensen met een BS-baan, die nutteloos werk doen. As ze niet op komen dagen, merkt niemand dat en loopt het geheel waarschijnlijk beter. Het zijn burners. Het zijn ook meestal theoretische luchtfietsers, die niet in staat zijn om met praktische oplossingen te komen, laat staan hun "land" draaiend te houden. De MG-Ouwianen moeten ook leven, maar met hun skills en mentaliteit hebben ze de harde buitenwereld weinig te bieden. Dat wordt dus op een houtje bijten." Heb je nou niet zelf het idee dat je je enorm te kijk zet? Je hebt geen enkel idee op welke manier ik een bijdrage aan onze maatschappij lever maar moet toch een beetje glimlachen dat jou vaardigheden blijkbaar ons land draaiende houden.

MG1968-2
MG1968-25 jun. 2023 - 23:27

@Gimli "Rechts en extreem rechts regeert niet en heeft ook nog nooit geregeerd. Het is het wijzen naar de verkeerde kant. " Taghi regeert ook niet. Zie ik ook niet zo zitten. Extreem rechts is niet zomaar een mening. Extreem rechts is wat mij betreft crimineel en zet zich buiten de maatschappij. Met gewoon -fatsoenlijk- rechts is compromis te sluiten en zaken te doen. Dat zal ik ook altijd blijven doen als het enige andere alternatief het loslaten van basisnormen betreft. Niet omdat ik dan de maatschappij krijg die ik graag zie maar omdat het de enige optie is. Zoals jij zegt, misschien al 40 jaar. Jou weg ga ik nooit of te nimmer op. Een betere wereld begint niet met het promoten van extreem rechts.

MG1968-2
MG1968-26 jun. 2023 - 7:50

*omdat het de enige optie is zonder extreem rechts en dus de enige optie. Als je jezelf niet telkenmale buitenspel zet is er wel een alternatief.

Gimli1955
Gimli19556 jun. 2023 - 8:32

@MG1968-2 Een betere wereld begint evenmin met te pretenderen links te zijn door (extreem)rechts te bestrijden en verder alles te doen om de neoliberale partijen aan het bewind te laten. De betere wereld begint met visie en een perspectief en die begint niet als (extreem)rechts van de aardbodem is verdwenen. Dat begint met het socialisme opnieuw te omarmen, sociale oplossingen voor de burger te promoten in woord en daad. Daar schort het aan bij links. Verbaal links en qua daden zijn ze neoliberaal en anti(extreem)rechts. Dat mag, maar vertel mij niet dat het links en socialistisch is, dat gaat over de verlichting. Oplossingen om het beter te maken voor de kwetsbare en minder bedeelden. Dat is net als vroeger premie A en B woningen bouwen, voor de bevolking die anders niet kan kopen. Nu moet alles een verdienmodel zijn, consumeren en de eeuwige groei is het doel. De principes zijn zo verwaterd dat de grote 6 zonder probleem met mekaar kunnen regeren. Dan zijn er geen principes meer en ook geen ideologie. Hooguit de klimaat, woke en identiteit religie in meer of mindere mate in een falende coalitie incluis gedogers. Het huidige systeem lost niets op, heeft geen ideologie meer, geen principes en gaat alleen over geld. Kosten worden geminimaliseerd en gesocialiseerd, de baten echter worden geprivatiseerd en de maximaliseerd. Zoals ik al zei : Er is geen moreel en ethisch gezag meer, dat is ingeruild voor het globalisme incluis neoliberalisme.

Gimli1955
Gimli19556 jun. 2023 - 8:36

2 Zoals je al zei, er is geen ontkomen aan en het alternatief komt ook niet meer terug. Daar wijs ik naar, de zeer eenzijdige toekomst van het globalisme en neoliberalisme, waar bij geen alternatief mogelijk is en er geen perspectief is op fundamentele oplossingen. De maatschappij staat op sociaal gebied, en qua ontwikkeling al tientallen jaren stil. Kom ik weer met mijn vraag : Wat wordt er in vredesnaam opgelost in Nederland?

MG1968-2
MG1968-26 jun. 2023 - 10:08

@Gimli Mijn visie op de samenleving start met het uitgangspunt dat we een zinvol leven voor iedere ingezetene mee financieren en niet zoals nu mensen nog net in leven houden. Je mag dat van mij neplinks noemen. Dat moet jij weten. Het is in elk geval een doel wat over klein rechts niet mogelijk is. Die wijzen groepen aan die wat hen betreft overgeslagen kan worden en dat gaat hem natuurlijk niet worden. Ook lastig is dat vorm te geven bij die delen van de samenleving die als standaard standje wantrouwen is. Niet alleen de controle drang die daar uit voortkomt is verschrikkelijk ineffectief maar legt daarnaast ook nog eens de basis van een systeem waarin zaken als toeslagenaffaire ingebakken en onoverkoombaar zijn. Over (nog meer) rechts worden deze uitdagingen en over extreem rechts onmogelijk omdat het uitsluiten in het DNA van die partijen zit. In het verleden is gebleken dat fatsoenlijk rechts best te verleiden is om in het belang van de maatschappij keuzes te maken die in eerste instantie geld lijken te kosten maar uiteindelijk uitbetalen. Niet alleen wat betreft in getotaliseerd levensgeluk maar ook domweg in economische voorspoed. Er zijn partijen die wat betreft denken helemaal niet zo ver afzitten van wat ik hierboven als doel formuleer. Ze kunnen nu (al 40 jaar?) geen vuist maken tegenover het rechts en zijn te klein om het fatsoenlijk rechts tot een trendbreuk aan te kunnen zetten. Maar je mag je zelf als links zien als je extreem rechts promoot hoor.

MG1968-2
MG1968-26 jun. 2023 - 10:12

@Gimli "Wat wordt er in vredesnaam opgelost in Nederland?" Niets. Nogmaals. We gijzelen elkaar. Ik heb het al aangegeven. Laten we het vlot trekken door de boedel te scheiden. Je hebt eigenlijk nog niet aangegeven wat je van dat idee vind?

TanteJuut
TanteJuut4 jun. 2023 - 9:21

De cultuur van polarisatie komt niet enkel door individualisering. Het komt ook door het internet. Iedereen kan overal meningen geven (op meerdere platformen) en ook nog eens relatief anoniem. Dat heeft de 'verborgen' hufter in onze persoonlijkheden teveel ruimte gegeven. In het echte leven gedraag je je nu eenmaal netter. De ontremming van het internetleven zie je nu doorsijpelen in het dagelijks leven. En de media en de algoritmes zwengelen polarisatie aan. Er zijn zelfs troll farms tegenwoordig om de boel op te naaien. Opwinding verkoopt. Hopelijk gaat de ontremming van extreem (bedreigingen) straks weer een beetje terug naar 'schelden' of hopelijk zelfs inhoudelijk discussiëren.

MG1968-2
MG1968-24 jun. 2023 - 8:42

"En wat de politiek betreft is het raadzaam steeds met elkaar in gesprek te gaan om het wantrouwen te overwinnen" Ik denk dat we dat stadium allang gepasseerd zijn. Door deze individualisering werkt de inrichting van staat en sociale omgeving die nog steeds ingericht is op basis van de situatie van voor deze individualisering niet meer mee maar tegen. De gezamenlijkheid die die impliceert is er niet meer en komt ook met het in gesprek gaan zoals jij voorstelt niet meer terug. En maar goed ook. Je zegt zelf al dat het een verademing was toen die maatschappijvisie doorbroken werd. Wat ons rest is de inrichting en visie weer in overeenstemming te brengen. Zoals het nu is gaat het ontploffen. Ik geloof niet (en wil dat ook niet) in een terugkeer naar het verleden maar juist een stap voorwaarts: laten we consequenties trekken uit de constatering dat de gezamenlijkheid niet meer bestaat en de verschillen onoverbrugbaar zijn en de boedel scheiden voordat we elkaar de koppen daadwerkelijk fysiek gaan inslaan. Als er nog iets bestaat van gezamenlijkheid zou dat in een federaal model kunnen waarin regionaal veel meer dan nu regionale accenten gelegd kunnen worden en er een Nederland van 1,2,3 snelheden ontstaat (en een deel terug kan naar die 40 jaar terug). Als dat niet kan lijkt mij een volledige splitsing de logische optie waarbij een deel aangesloten blijft bij de EU en andere delen andere keuzes maken.

pahan
pahan4 jun. 2023 - 6:48

Er is nog steeds sprake van een volksziel, alleen die is niet meer geografisch beperkt. En dat heeft gevolgen, zoals je terecht beschrijft. Je kan het namelijk inkaderen, en er bij weg stappen als het op dat moment even niet past. Dat kon niet toen je in de dorpsmangel zat, dat kan nu wel. Je kan je tijd verdelen tussen werk, familie, een zitje op de A12, een vrijwillig klusje bij de plaatselijke school en een all inclusive vliegvakantie in een warm oord. Mensen zijn altijd meer geweest dan wat je aan het oppervlak denkt te zien, en dat is wat in deze tijd steeds meer zichtbaar wordt. En dat is wat mij betreft een mooie ontwikkeling.

ZoekEenVrijeNick
ZoekEenVrijeNick3 jun. 2023 - 21:06

Voor individualisatie hadden we juist de ultieme vorm van polarisatie: verzuiling.

Peace ....
Peace ....3 jun. 2023 - 19:12

Het is geen recessie, geen dieptrieste zorgcrisis, geen abonimabel ouderenzorg, geen excessieve uitgaves aan uitgestelde lapmiddelen, neeen ... het is een asielbeleid dat de Nederlandse gemeenschap splijt in haves en havenots. Schandalige politiek en schandalige politici die alleen denken aan ego en eigegeld.

1 Reactie
WillemdeGroot
WillemdeGroot4 jun. 2023 - 7:29

Goh, mooi dat je de wijsheid in pacht hebt. En een gedegen onderbouwing van je bewering, Peace. En natuurlijk ligt het aan die 'schandalige politiek en schandalige politici'. En, ja hoor, de asielzoeker. Duidelijk. Vul een alternatief woord/begrip in en daar is de zondebok weer waarover je al je frustraties heen kunt storten.

Cor van de Zaak
Cor van de Zaak3 jun. 2023 - 18:52

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

3 Reacties
JoostdeF
JoostdeF4 jun. 2023 - 6:06

Hoe zijn ontzuiling en identiteitsdenken niet het gevolg van individualisering?

DaanOuwens
DaanOuwens4 jun. 2023 - 6:45

@ Cor van de Zaak Het identiteitsdenken, wat geen Nederlands woord is vermoedelijk, is een uitvloeisel van individualisering. Als ik goed begrijp wat je bedoeld heb je het met identiteitsdenken over groepen allochtonen, boeren, PVV-ers, Grachtengordelbewoners, Duindorpers, Molukkers, echte Hollanders en Friezen. Om maar een klein deel van de lijst te noemen. En dat die zich als groep sterker manifesteren is omdat er geen algemeen bindend beeld meer is van wat Nederlanders zijn. Wat de ene Nederlander verstaat onder de Nederlander zijn is iets heel anders als de andere. En dat zijn toch echt resultaten van individualisering. Mensen maken eigen keuzes wie en wat ze willen zijn en die keuzes zijn heel verschillend. De schrijver van het artikel heeft een heel interessant probleem te pakken. Maar mij spreekt zijn oplossingsrichting niet zo aan. Hij wil op zoek naar gemeenschappelijkheid, ik ga liever uit van de verschillen en zou dat de basis willen laten zijn van de keuzes die we gezamenlijk maken. Uitgaan van de verschillen in plaats van de gezamenlijke overeenkomsten. Want die zijn er bijna niet meer.

Zandb
Zandb4 jun. 2023 - 7:33

Cor Een heel (veel te, naar mijn smaak) abstract verhaal. Dus wat krijgen we te lezen, als u dit nu eens concreet maakt?