Joop

Crisis maakt SP tot populairste partij

  •    •  
22-01-2012
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
85 keer bekeken
  •  
roemerb_300.jpg
Maurice de Hond analyseert de sterke stijging van SP en daling van PVV in de afgelopen maand
De peiling van deze week is een voortzetting van het patroon dat zich aandient sinds half december. De SP stijgt en de PVV daalt verder. In ruim een maand is de SP 7 zetels omhoog gegaan en de PVV met een gelijk aantal omlaag. Daardoor staat niet alleen de SP nu 12 zetels voor op de PVV, maar is de SP ook – voor het eerst – de grootste partij van Nederland.
Maar hoe kan het dat in een periode waar er op politiek terrein weinig in Nederland gebeurde (de Kamer was 3 weken met reces) toch zo een ongewoon grote verschuiving plaats vindt? Een nadere analyse levert een interessante verklaring en ook aanwijzingen voor de ontwikkelingen naar de toekomst toe.
RTEmagicC_m1.jpg
Door de percentuele verdeling te vergelijken tussen nu en 1 jaar geleden van de uitslag naar de inkomenspositie van het huishouden kunnen we goed zien wat er aan de hand is. 
RTEmagicC_m2.jpg
Uit deze tabel is goed op te maken dat de grootste verschuivingen te zien zijn onder de mensen met de laagste inkomens. Een jaar geleden scoorde de SP bij die groep kiezers 17% , nu is het 32%. Maar ook bij de middeninkomens zien we een stijging van de SP van 9%. Bij alle andere partijen, met uitzondering van de VVD, zien we een daling van de score bij de lage inkomens. Bij de PVV is die daling het grootst. Een jaar geleden stond de PVV nog bij de laagste inkomens op 18%, en nu is dat 12%. Bij de middeninkomen zien we ook een forse daling van de score van de PVV. Alleen bij de hoge inkomens zien we over de hele linie geen of kleine verschuivingen.
Terwijl een jaar geleden de PVV en de SP onder de Nederlanders in huishoudens met een laag inkomen nog vrijwel gelijk scoorden (evenals de PvdA trouwens) is de SP nu onder die kiezers duidelijk groter dan PVV en PvdA bij elkaar. Terwijl de SP bij de middeninkomen begin 2011 nog ongeveer de helft scoorde van de PVV en ook fors kleiner was dan de VVD, is de SP in die groep nu ook ruimschoots de grootste. Alleen onder de kiezers met hoge inkomens staat de SP op de 6e plaats en scoort de VVD even hoog als de SP scoort bij de lage inkomens (32%).
Ook op een andere manier is goed te zien wat voor een belang de factor “inkomen”  heeft, en met name de zorg over de eigen financiële positie. Aan de respondenten is de vraag gesteld in welke mate men verwacht dat de eigen financiële positie wordt aangetast door een mogelijke forse recessie met een sterk stijgende werkeloosheid. Onder degenen die dan antwoorden “in grote mate” scoort de SP meer dan 40%, terwijl dat onder de groep die antwoordt “niet”  scoort de SP 10%.  Bij de VVD zijn die cijfers resp. 6% en 34%.
Terwijl dus bij de SP en de VVD er sprake is van een heel groot (en tegengesteld) verschil zien we bij de andere partijen vrijwel geen verschil in score op basis van het verwachte effect van de crisis. Dus of men zich nu zorgen maakt over de eigen financiële positie of niet, er is geen relatie met de politieke voorkeur bij PvdA, PVV, D66, Groen Links. Alleen bij het CDA zien we nog wel een verschil, waarbij de mensen die zich het meest zorgen maken vrijwel niet het CDA kiezen. 
Concluderend: de sterke positie van de SP is naast het feit dat Emile Roemer het als politiek leider goed doet, vooral te danken aan de zorgen die steeds meer mensen hebben over hun eigen financiële positie onder invloed van de recessie en de bezuinigingsplannen van de regering. En omdat de PVV op het punt van die bezuinigingen wordt gezien als onderdeel van de regering heeft de PVV het ook electoraal moeilijk, met name onder de kiezers met de wat lagere inkomens.
Om de sterke electorale positie van de SP nog wat verder te onderzoeken hebben we een serie stellingen aan de kiezers voorgelegd over de positie van de SP en Roemer.
RTEmagicC_m3.jpg
Deze tabel geeft een interessant beeld van de opvattingen van de kiezers van de verschillende partijen over de SP en Emile Roemer. Hoewel de kiezers aan de linkerkant over het algemeen positief tot heel positief oordelen over SP en Roemer, zien we bij de kiezers van CDA, VVD en PVV op verschillende stellingen ook vrij positieve scores. Misschien is de meest opvallende score wel het antwoord op de stelling “Ik heb Emile Roemer liever als premier dan Job Cohen”. 59% van de kiezers antwoorden dan bevestigend. Onder de PvdA kiezers uit 2010 is dat nog zelfs 35%.
Deze tabellen laten zien wat er nu onder de kiezers aan de hand is. Verwacht mag worden dat de recessie en verdere bezuinigingen sterke effecten zullen blijven hebben op de politieke voorkeur. Daarbij lijken PvdA en CDA min of meer in hetzelfde schuitje te zitten. De PvdA zal het probleem hebben om onder de lage inkomens (traditioneel  een groep die in grote mate PvdA koos) “in te breken” bij de SP. Ten aanzien van “Steun aan Europa” staan de lagere inkomens meer aan de kant van het standpunt van de SP dan aan de kant van het standpunt van de PvdA. En Roemer doet het bij die groep ook duidelijk beter dan Cohen.
Het CDA, dat het in het verleden ook beter deed onder de lagere dan de hogere inkomens, doet het nu onder die lagere inkomens zelfs slechter dan de VVD. Vanuit een positie in een regering, die veel moet bezuinigen, is het niet te verwachten dat het CDA vanuit die rol haar electorale positie sterk kan verbeteren.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (220)

neutralist
neutralist22 jan. 2012 - 10:00

Leuk voor de SP, verdienen ze wel maar ik denk wel dat ze te vroeg pieken.

SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch22 jan. 2012 - 10:00

Soms duurt het even, maar op enig moment kijkt het electoraat dwars door de Macleans Smile van Kwik, door de Tweety's van Kwek, en de Wormtonque van Kwakkie heen. De dalende lijn van rechts, en extreem-rechts moet nog aanhouden. Bruin1, tot hier en niet verder. Alleen wel jammer dat het 'maar' peilingen zijn..:(

Radius
Radius22 jan. 2012 - 10:00

Prachtige score voor de SP en vooral voor en door Roemer, die vertrouwen, fatsoen en hoop uitstraalt. Het is natuurlijk mede te danken aan het huidige a-sociale beleid van het neoliberale Kabiner Rutte-Verhagen-Wilders, dat de rekening van de crisis neerlegt bij de laagste- en midden inkomensgroepen en de zakkenvullers, bonusjagers, specual;nten, bankiers en andere rijken nog verder hun gang laat gaan. Het karakterloze, hypocriete CDA is verworden naar een splinterpartij en onze haatzaaier Wilders is ook op de terugtocht nu Henk en Ingrid in de gaten krijgen dat ze verneukt worden door de PVV. Dat de PvdA het ook zeer moeilijk heeft ondanks een fatsoenlijke bestuurder als Cohen is begrijpelijk. De PvdA regenten hebben dezelfde fout gemaakt als het CDA, zij hebben sociale gerechtigheid en eerlijke verdeling van lasten en welvaart ingeruild voor een kleurloze middenpositie. Alleen een falikant nee tegen dit Kabinet kan hun nog enigzins doen terugkomen, maar ook de PvdA zal het de koemnde jaren niet meer winnen van Roemer zijn club. Er gloort hoop voor al die mensen die nu door dit kabinet in de steek zijn gelaten als bij de volgende verkiezingen de SP het grootst wordt. Roemer for President! Ik hoop dat die droom uitkomt!

CliffClavin1993
CliffClavin199322 jan. 2012 - 10:00

Het zijn bijzondere ontwikkelingen, in interessante tijden (denk aan de Chinese 'goede wens': 'Moge U In Interessante Tijden Leven'...). Ik vind het prachtig, wat er gebeurt, en hoop dat deze gang van zaken zich mettertijd ook in reële verkiezingen vertaalt. De SP heeft één ding voor op de andere grote partijen: zij kan geheel zichzelf blijven, en kalmte en rust bewaren. Ze hoeft niet paniekerig op de gebeurtenissen per dag te reageren, en interne branden te blussen; noch plotsklaps de steven te wenden. Consistentie, en, jawel, échte compassie betalen zich op de lange duur uit. Veel mensen zijn (helaas, voeg ik daaraan toe) niet goed op de hoogte van politieke programma's en plannen. Men stemt derhalve toch vaak op een beeld, een image, op charisma, zo je wil. En dan, pas veel later, als die plannen een concrete gedaante aannemen, wordt men wakker, met schrik. Daarom kon Mark 'Teflon' Rutte lang de gul lachende, zeer zwak geïnformeerde frisse 'jeune premier' uithangen - maar mensen prikken daar uiteindelijk doorheen. Mark heeft geen substantie. Wilders kon daarom ook zo lang een soortement 'verzetsheld' vertolken, met een hoog 'punk-gehalte'. Punks plachten in de jaren '70 en '80 te jammeren over 'No Future', wat eigenlijk inhield: zelfmedelijden en passiviteit. Dat is in feite ook het karakter van Geert Wilders: elk serieus debat, en elk écht conflict (zie de kwestie-Bosman) mijden als de pest. Beetje verontwaardigd twitteren, da's alles, en met verve de slachtofferrol spelen (zie de lijfwachten). En ondertussen anderen (bijv. Cohen) de politieke kastanjes uit het vuur laten halen. Die tijden zijn voorbij, en dat is maar goed ook. Goed voor de politiek, en goed voor de burgers.

TheBigLebowski
TheBigLebowski22 jan. 2012 - 10:00

En de PVV daalt verder en verder. Heerlijk. Emile, op naar de 40 zetels. Zou zomaar kunnen. Het mag en moet veel socialer in Nederland.

frankie50
frankie5022 jan. 2012 - 10:00

En de rek is er voor de SP bepaald nog niet uit, want 68% van de lage inkomens en 79% van de middeninkomens hebben nog niet door dat zij de rekening gepresenteerd krijgen als slachtoffer, maar daar zullen de bezuinigingen/hervormingen die in het vat zitten wel voor gaan zorgen.

MrOoijer
MrOoijer22 jan. 2012 - 10:00

We moeten niet vergeten dat dit maar één peiling is. In de gecombineerde drie peilingen van afgelopen week is het verschil tussen VVD en SP nog zes zetels. Zoals ik vorige week ook al schreef: om de een of andere reden komt bij Maurice de Hond de SP veel beter uit de bus (en de PvdA slechter) dan bij het NIPO of Synogate. Zie Sargasso voor de gecombineerde peilingen van vorige week (http://sargasso.nl/archief/2012/01/16/peilingsanalyse-coalitie-in-de-min/ ). Het is dus verstandiger nog niet naar de absolute verschillen te kijken, maar naar de trends. Het CDA-congres en het PvdA congres van dit weekend en de "ferme" uitspraak van Cohen van zaterdagochtend zijn nog niet in dit beeld verwerkt. Als dat het gedrag van kiezers zal beïnvloeden, waar vinden dan verschuivingen plaats? CDA-ers stappen niet (meer) over naar de PVV, en zullen daar evenmin veel kiezers weghalen. Protestanten lopen misschien naar de CU of SGP, maar waar moeten katholieken nog naar toe die genoeg hebben van Verhagen cum suis? Juist, naar de SP. De PvdA is al veel kiezers kwijt aan de SP en die komen niet snel terug. Spekman mikt niettemin juist op die groep op de langere termijn maar voorlopig straalt de partij toch nog te veel een grachtengordel sfeer uit (al is dat meer schijn dan werkelijkheid). De PVV kan alleen nog maar verliezen. Hun vreemdelingen- en moslimhaat-thema begint zijn ban te verliezen (gelukkig) en voorlopig heeft de PVV geen nieuw thema. Hun botte anti-EU-standpunt vinden weinigen realistisch, die zien meer in de nuance van de SP. Het gebrek aan intellectuele diepgang gaat deze partij binnenkort echt opbreken. PVV-kiezers zijn helemaal niet zo honkvast als men denkt. Ze kwamen een paar jaar geleden "uit het niet" en zijn ook zo weer vertrokken. Een paar weken geleden kon je uit een peiling van De Hond opmaken dat al 33% van de PVV-stemmers overweegt de volgende keer anders te stemmen. Conclusies: (1) de SP is nog niet de grootste partij in alle peilingen, maar zit nog lang niet aan zijn top in de huidige verhoudingen; (2) de PVV kan nu even het kabinet niet laten vallen, want ze lopen een groot risico bij nieuwe verkiezingen de verliezer te worden. Maar schoorvoetend nog 7 miljard bezuinigen accepteren is ook onacceptabel. Ze zitten dus helemaal klem.

Jan Jansen2
Jan Jansen222 jan. 2012 - 10:00

Enig!

BasVV
BasVV22 jan. 2012 - 10:00

Gezien de aangekondigde bezuinigingen lijkt deze uitslag heel logisch. Maar ik denk dat uiteindelijk bepalend is wat die bezuinigingen dan gaan inhouden. En dat is gewoon nog even afwachten.

ColorHugo949
ColorHugo94922 jan. 2012 - 10:00

Nog meer goed nieuws: Nederland terug als toplocatie. Philips gaat weer produceren in NL want China wordt te duur! http://www.bloomberg.com/news/2012-01-19/china-no-match-for-dutch-plants-as-philips-shavers-come-home-1-.html

trujac
trujac22 jan. 2012 - 10:00

"Nog meer goed nieuws: Nederland terug als toplocatie. Philips gaat weer produceren in NL want China wordt te duur!" Dit is slechts een kleine oprisping. Om de werkgelegenheid van producten echt over de wereld eerlijk te verdelen is het noodzakelijk om mondiaal goede afspraken te maken. Het principe moet daarbij zijn dat geproduceerde goederen gemaakt worden in samenlevingen waar die gebruikt worden. Dit zou een hoop vervuilend transport besparen en werkgelegenheid voor arme landen bevorderen.

jannie11
jannie1122 jan. 2012 - 10:00

Een coalitie van VVD,D66, GL en PVDA komt op 72 zetels bij deze peilingen. Bij echte verkiezingen halen ze wel een meerderheid denk ik. Het is het enige serieuze alternatief voor een volgende regering. De PVV zakt gelukkig steeds verder weg. Dat een flink deel van de kiezers van deze partij overstapt naar de SP is een teken aan de wand. Met een flink deel van het onderbuik-electoraat aangevuld met links radicale fanatici, en let wel die zijn zeer goed georganiseerd in tegenstelling tot de PVV, is de SP inmiddels tot een reëel gevaar uitgegroeid. Je hoeft alleen maar de reacties van de hardcore SP-ers hier te lezen om te weten welke onverdraagzame en intolerante kant het dan opgaat. Het zijn gelukkig maat peilingen.

Sagino
Sagino22 jan. 2012 - 10:00

Mijn stem krijgen ze ook voortaan.

JanJansen17
JanJansen1722 jan. 2012 - 10:00

Vergeleken bij 11 nov. 2011, dat is twee maanden geleden, heeft de PVV zeven zetels verloren. Dat is nog eens een glijdende schaal in politiek Nederland. Het licht gaat snel uit voor de PVV, maar ja, zulke verlichtende geesten zitten er ook niet bij de PVV In diezelfde periode heeft de SP er zeven bij gekregen...

Michiel Online
Michiel Online22 jan. 2012 - 10:00

Het is Henk en Ingrid dus inmiddels duidelijk geworden dat ze zijn voorgelogen. Nu moeten zij worden geinformeerd over achterlijke hoge salarissen :)

JanB2
JanB222 jan. 2012 - 10:00

Het zijn maar peilingen. Desondanks een opsteker op een regenachtige zondag.

bEngel2
bEngel222 jan. 2012 - 10:00

Het CDA kan nog veel winnen bij PVV en VVD....

Bakoe
Bakoe22 jan. 2012 - 10:00

Ook de SP zal niet buiten het dwingende raamwerk van de EU om kunnen regeren. Brussel dicteert. Ze kunnen wel samen met andere partijen zorgen dat de klappen van de crisis over de gehele breedte van de samenleving verdeeld worden. De berichten over de plannen van dit kabinet inzake bijstand, en uitkeringen jagen mensen vanzelf naar de SP toe, dus ik denk dat de peilingen voorlopig wel zo gunstig blijven. Tevns het verraad van de PVV, en hun totale onkunde draagt hier aan bij. Natuurlijk zal er weer een storm van framen losbarsten, op de publieke omroepen, en op de rechtse sites (Powned is al begonnen) maar ik denk dat dat wapen een beetje bot begint te worden.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa22 jan. 2012 - 10:00

Ja, nu weet ik het zeker: de volgende verkiezingen ga ik richting Roemers-Pomodorie.Maar de hand geven blijf ik altijd doen aan de PVDA, behalve aan Aboutaleb, Marchouch, Samira Abbos, Khadija Arib, De Tilbugse Nederlandse Turk collega van Bosman PVV en natuurlijk Rob Oudkerk. Geachte SP-ers, u krijgt een rollende kop erbij, M. Mouktafi.

bEngel2
bEngel222 jan. 2012 - 10:00

Wie heeft wie nodig? http://www.tradingeconomics.com/

ockham
ockham22 jan. 2012 - 10:00

Misschien heeft de crisis velen eens doen nadenken, over de VS, en over de EU.

BakkerGerard
BakkerGerard22 jan. 2012 - 10:00

´t Is natuurlijk niet de crisis die de SP de populairste partij maakt, maar het beleid en handelen van de partij.

SjoukeBoonstra
SjoukeBoonstra22 jan. 2012 - 10:00

== Nederland ga alvast maar sparen == Dat doet Nederland al een hele tijd, ondanks alle pogingen van eerst Balkenende en later Rutte om ook onze spaarcentjes naar het grootkapitaal te helpen, weet je nog? En dat zullen ze lekker blijven doen zolang CDA en VVD ons land naar de verdommenis helpen. Zo, nou jij weer over Mao en zo.

slumpke
slumpke22 jan. 2012 - 10:00

Het vervelende voor degenen die de SP willen wegzetten als een stelletje dromers en potverteerders is dat steeds duidelijker wordt dat de SP gelijk heeft en dat de SP precies de spijker op z'n kop slaat: http://planet.sp.nl/2010/2011verkiezingsprogrammaSP.pdf

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa22 jan. 2012 - 10:00

De SP is nu een complete mooie beeld geworden, de kunstenaars moeten nu tevreden zijn, door jaren hakken, hakken en nog eens hakken. Marijnissen pakt een zware vierkant stuk steen van marmer en als goed opositie leider in de moeilijke tijden dacht dat hij van dat steen een mooie beeld van te maken.Marijnissen ging hakken en lukt hem met zijn hak-hamertje de racisten en radicale partijnen te storen om niet hun onmenselijke en ondemocratische wetten en regels door te voeren, hij was zeer goed in de opositie en vechte hij tegen het onrecht en voor de gewone burger, waar juist de PVDA de weg helemaal kwijt raakte. Marijnissen werd uiteindelijk moe en kon niet meer hakken, de hammer werd hem te zwaar...Marijnissen gaf de hammer aan een stevige dame, die na een paar goed knallen met de hak-hamer bijna een gat in dat beeld veroorzaakt. En toen kwam roemer, een ex-beeldhouder, met zijn eigen hamer, meegenomen uit zijn eigen huis. Een paar maanden stond zijn mooie afgemaakt beeld in de mooiste gangen van de Tweede Kamer, ook de rechtse en extreemrechtse collega's vinden zijn dat beeld mooi. En zó is dat Mostafa! O!

degreune
degreune22 jan. 2012 - 10:00

Kijk de toestand waarin ons land nu verkeerd heeft rechts veroorzaakt. Dus veeg eerst voor je eigen deur zou ik zeggen tegen de CDA,VVD en PVV aanhangers. Jullie hebben de SP groot gemaakt. Dus daarvoor mijn hartelijke dank. Emile go for it ! Leve de SP !

Tikkifly
Tikkifly22 jan. 2012 - 10:00

Mensen het zijn net kippen, de haan die het hardst kraait, en die zijn veren laat zien! De kippen volgen en tokkelen mee! Vooral de Brabander en de Limburger wil eens gehoord worden, en ergens graag bij horen! Ze volgen graag, maakt niet uit, wie op de stoel zit!

Bagus
Bagus22 jan. 2012 - 10:00

Is de stijging in de PEILINGEN van de SP in een tijd waarin de omvang van de economische EN financiele crises met de dag duidelijker wordt dan alleen een zog. ooievaarscorrelatie ?? Neen toch: de echte reden van de wijzigingen in de gepeilde kiezersvoorkeuren is wel degelijk de toegenomen zorg voor de economische toekomst bij veel burgers. "We praten haast nergens anders meer over" hoor ik van familie en vrienden in Nederland. En dat zou geen invloed hebben op kiezersvoorkeuren ?? En gij gelooft dat ? Ter vergelijking: hier in Indonesie verwachten we een jaarlijkse groei van zo'n 7% (met de vastgoedsector, het bankwezen en de binnenlandse consumptie als aanjagers) en de rijken hier worden steeds rijker (zoals uit de hausse in malls en zog. luxe "gated communities" blijkt. Grondspeculaties zijn op grote schaal aan de orde van de dag. De (eerste) aanleiding van de actuele economische perikelen in de VSA en Europa was de bankencrisis (met haar onbegrijpelijke nepproducten alias "windeieren"), later gevolgd door de begrotingsperikelen in een aantal landen (waarvan de kredietstatus steeds op grotere schaal en steeds verder naar beneden wordt bijgesteld door zog. autonome "financiele seinpalen"). En deze instellingen seinen op hun beurt daarmede steeds verder op rood ! (neen, niet politiek bedoeld, maar wel als effect ??) De bankencrisis is op haar beurt het begin geweest van een reeks direct en/of indirect samenhangende processen die in belangrijke mate marktconform verlopen. Het belangrijkste signaal was de waardedaling van activa in het bank- en verzekeringswezen en bij pensioenfondsen. De politiek -reagerend op wisselende EN sombere kiezersstemmingen- verergert slechts de crises door inadequate of te late technische oplossingen. Zie het EURO-drama. Willen "we" uit de crises komen dan moeten allereerst sterke spelers (te sterke zou ik zeggn) in de markt, t.w. de financiele actoren die zich gaandeweg hebben losgezongen van de reele economie (= voortbrenging van goederen en diensten) worden aangepakt. Maar in een vrije marktomgeving kunnen die juist aanjagers van groei zijn (zie Indonesie). Dus klinkt het van die kant: "gooi hhet kind niet met het badwater weg". En vanuit sociale optiek gezien mogen de meest kwetsbare burgers van EU-landen al dan niet met actuele met begrotingsperikelen niet eenzijdig de dupe worden van de crisesmaatregelen. Dus klinkt het van die kant: "niet bezuinigen om het bezuinigen, maar op sociaal rechtvaardige wijze". De SP heeft daaraan m.i. haar gestadige groei te danken. Maar vlg. de marktconforme politiek van "rechts" moet alles wat al onrendabel is (en dus al een zwakke marktuitgangspositie heeft) nog verder worden afgestraft. Niet economisch efficient meer, dus slechts "groeibelemmerend" Sociaal rechtvaardig ? Vlg. mij niet ! Helaas vind ik bij geen enkele partij een dusdanige beleidsmix terug van efficiency (m.i.v. institutionele hervormingen) EN sociale rechtvaardigheid waarin ik op de lange termijn vertrouwen heb en die dus niet eenzijdig ten koste gaat van wat al weerloos is. Denk eraan: "Alles van waarde is weerloos" (vrij naar Lucebert). Om het nog gecompiceerder te maken: als samenleving als geheel is echter niet te ontkomen aan een vermindering van de welvaartsgroei willen "we" de aarde niet "opeten". Andere grote mondiale spelers eisen gestadig een groter deel van de beperkte koek op. "We" (de rijke wereld) hebben te lang "op de pof" geleefd en ook tamelijk roekeloos. Ook de landen in opkomst vertonen geen ander gedrag. Maar die onblijde boodschap vindt (nog ?) niet ruim genoeg weerklank bij de kiezer. En die onhoudbare "economische obesitas" op haar beurt verergert in elk geval het onderliggende gevoel van economische malaise. Maar als natie behoort Nederland -ondanks alles- nog tot de rijksten op aarde. Het is een potentieel dodelijke omklemming. Maar terug naar een tijdperk van kleine, gesloten, autarkische gebieden ?? Wat ik daarover hier op Joop gelezen heb heeft daarvoor voor mij vooralsnog (??) een veel te "bruin" luchtje. Ik heb er persoonlijke geen andere oplossing voor dan de wil om in te leveren ten voordele van een sociaal rechtvaardige en "groene" groei en dat mondiaal gezien. Misschien toch dat GL onder mw. Sap voor mij persoonlijk weer een politiek wenkend perspectief wordt !!! Voorlopig ga ik nog voor Job !

nachtwacht2
nachtwacht222 jan. 2012 - 10:00

Wilders heeft van natuur geen benul,bij stemvee heeft men ook denkende stieren! jk

ErnsTT2
ErnsTT222 jan. 2012 - 10:00

[Wat sowieso opvallend is, is dat iemand voor socialist of communist uitmaken, wat in wezen net zulke verderfelijke en sterk vergelijkbare ideologieën zijn als het fascisme, met minstens zoveel bloed en ellende op hun geweten] Als je al niet eens weet dat er een hemelsbreed verschil is tussen socialistische en communistische staten, kun je maar beter niet zo hoog van de toren blazen. Communisme heeft geen slachtoffers gemaakt, want de staten die zoveel slachtoffers hebben gemaakt waren (en zijn) fascistisch, dat kun je nog steeds overduidelijk zien bij de enige Fascistische staat die er nog is,Noord-Korea. Dat noemt zichzelf Communistaisch,maar het volk heeft er helemaalniets te vertellen,het is dus in feiten gewoon een Nazistaat wara Thierry Baudet zo graag naar toe wil :-( hier even de definitie voor je: Communism is a social, political and economic ideology that aims at the establishment of a classless, moneyless, stateless and revolutionary socialist society structured upon common ownership of the means of production. De staten waar jij het over hebt zoals onder de fascisten Stalin en Mao, die inderdaad miljoenen slachtoffers hebben gemaakt, hebben allen een alles en iedereen terroriserende bovenklasse, net als hier de PVVD zeg maar, dat kan dus *nooit* communisme zijn,want de basisvoorwaarden om van communisme te spreken zijn: 1:Classless 2 Moneyless 3: Stateless Alleen al het aanwezig zijn van een heersende klasse die het volk onder de knoet houd, disqualificeerd China Rusland Cuba Korea en noem ze maar op allemaal als Communistisch. Ze hebben immers allemaal een Heersende klasse die al het Geld naar zichzelf toesluist middels een alles in de gaten houdende Politiestaat a la de Volks Polizei van Opstelten... Dat zie je wel vaker dat Fascisten zichzelf vermommen, dat zagen we ookbij Wilders,die net deed of hij socialistische idealen had,maar nu blijkt het hele kader net als de moederpartij VVD ordinaire grootgraaiers, die 2, 3, of zelfs 4 betaalde functies binnen de overheid bezetten, er zitten er zelfs tussen die ook nog eens uit de Europese subsidiekas graaien, zoals de miljonairs dochter Stassen, die hier geprobeerd heeft het welig tierende racisme binnen haar partij in de doofpot te stoppen... Ik hoop dat u zelf in staat bent om uit te zoeken wat Socialisme inhoud, zo niet, vraag het dan gewoon inplaats van de aantoonbare leugens van die racistische PVV onderafdeling van de VVD te geloven, dieblind napraten wat Bolkenstijn partij ideoloog vande VVD ze op de mouw heeft gespeld...

ErnsTT2
ErnsTT222 jan. 2012 - 10:00

[Wat sowieso opvallend is, is dat iemand voor socialist of communist uitmaken, wat in wezen net zulke verderfelijke en sterk vergelijkbare ideologieën zijn als het fascisme, met minstens zoveel bloed en ellende op hun geweten] Als je al niet eens weet dat er een hemelsbreed verschil is tussen socialistische en communistische staten, kun je maar beter niet zo hoog van de toren blazen. Communisme heeft geen slachtoffers gemaakt, want de staten die zoveel slachtoffers hebben gemaakt waren (en zijn) fascistisch, dat kun je nog steeds overduidelijk zien bij de enige Fascistische staat die er nog is,Noord-Korea. Dat noemt zichzelf Communistaisch,maar het volk heeft er helemaalniets te vertellen,het is dus in feiten gewoon een Nazistaat wara Thierry Baudet zo graag naar toe wil :-( hier even de definitie voor je: Communism is a social, political and economic ideology that aims at the establishment of a classless, moneyless, stateless and revolutionary socialist society structured upon common ownership of the means of production. De staten waar jij het over hebt zoals onder de fascisten Stalin en Mao, die inderdaad miljoenen slachtoffers hebben gemaakt, hebben allen een alles en iedereen terroriserende bovenklasse, net als hier de PVVD zeg maar, dat kan dus *nooit* communisme zijn,want de basisvoorwaarden om van communisme te spreken zijn: 1:Classless 2 Moneyless 3: Stateless Alleen al het aanwezig zijn van een heersende klasse die het volk onder de knoet houd, disqualificeerd China Rusland Cuba Korea en noem ze maar op allemaal als Communistisch. Ze hebben immers allemaal een Heersende klasse die al het Geld naar zichzelf toesluist middels een alles in de gaten houdende Politiestaat a la de Volks Polizei van Opstelten... Dat zie je wel vaker dat Fascisten zichzelf vermommen, dat zagen we ookbij Wilders,die net deed of hij socialistische idealen had,maar nu blijkt het hele kader net als de moederpartij VVD ordinaire grootgraaiers, die 2, 3, of zelfs 4 betaalde functies binnen de overheid bezetten, er zitten er zelfs tussen die ook nog eens uit de Europese subsidiekas graaien, zoals de miljonairs dochter Stassen, die hier geprobeerd heeft het welig tierende racisme binnen haar partij in de doofpot te stoppen... Ik hoop dat u zelf in staat bent om uit te zoeken wat Socialisme inhoud, zo niet, vraag het dan gewoon inplaats van de aantoonbare leugens van die racistische PVV onderafdeling van de VVD te geloven, dieblind napraten wat Bolkenstijn partij ideoloog vande VVD ze op de mouw heeft gespeld...

JoopSchouten
JoopSchouten22 jan. 2012 - 10:00

Als de SP de grootste wordt... "De eerste taak van de SP is te zorgen dat dit kabinet stopt", vindt Beckerman uit Groningen. "Als we vervolgens de grootste worden, is regeren sowieso geen probleem." Beckerman vindt ook dat de SP daar echt aan toe is. "In Groningen zit de SP alweer zes jaar in het college, daar hebben we bewezen dat het kan. We besturen in twee provincies, regeren lijkt me de logische volgende stap. We hebben een goed programma, we hebben goede mensen. Wij kunnen ondanks de extreem moeilijke tijden het beleid toch sociaal houden." http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3139281/2012/01/26/Als-de-SP-de-grootste-wordt.dhtml

JoopSchouten
JoopSchouten22 jan. 2012 - 10:00

De opmars van de SP zet ook in de politieke barometer van onderzoeksbureau Ipsos Synovate door. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3139603/2012/01/26/Opnieuw-duidelijke-opmars-voor-SP.dhtml

DeEnigeEchte
DeEnigeEchte22 jan. 2012 - 10:00

Het is maar een momentopname. Als er over > 3 jaren verkiezingen zijn dan waait er weer een andere wind in NL.

Winston2
Winston222 jan. 2012 - 10:00

"Cohen is klaar met Rutte" ...En 35% van de PvdA'ers is dus klaar met Cohen, want ziet liever Emile dan Job als premier...?? Doet Emile het nu zo goed, of Job zo slecht? Of allebei? Goed dat de SP groeit. Jammer dat het zo lang heeft moeten duren (en dat het nog steeds duurt; het zijn immers slechts peilingen).

1 Reactie
mees.
mees.22 jan. 2012 - 10:00

Dat standpunt van Cohen si niet in de peilingen meegewogen want dat kwam pas gisteren in het nieuws. Sowieso zal links profiteren van het achterlijke domme beleid van dit kabinet. Ik voorspel grote terugval verder van VVD,CDA,PVV Ook bij PvdA staat van alles op de kaart nu....men gaat grote veranderingen inzetten,was bij het congres en daar zit men niet stil maar houdt men het nog wel even stil. Bij volgende verkiezingen komen naast Cohen ook Asscher en Bos weer op de lijst. Mooie ontwikkelingen

BATikker
BATikker22 jan. 2012 - 10:00

Het lijkt wellicht voor Wilders-tegenstanders goed nieuws maar dat is het niet - Wilders zal met deze stand in de peilingen het kabinet nooit laten vallen.

4 Reacties
SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch22 jan. 2012 - 10:00

Blijft ondanks dat, toch gewoon goed nieuws.

marnixDeWitt
marnixDeWitt22 jan. 2012 - 10:00

Hij was het sowieso nooit van plan. Gewoon dreigementen. De nige oplossing om van deze regering af te komen is als het CDA de stekker eruit trekt, maar als rechtgeaarde plucheplakkers zie ik dat niet zo 123 gebeuren.

Ineses
Ineses22 jan. 2012 - 10:00

Maar ze zulllen wel moeten laten zien waar ze vor staan, nu de PvdA heeft aangekondigd de komende bezuinigingen niet te zullen steunen. Wat is nu belangrijker, opkomen voor zijn kiezers of dit kabinet tot iedere prijs in het zadel houden en daarmee zijn kiezers in de steek te laten.

TheBigLebowski
TheBigLebowski22 jan. 2012 - 10:00

Het CDA doet ook nog mee he. Daar rommelt het ook goed aardig. Zou zomaar kunnen dat juist door het CDA de boel klapt komend jaar.

tm2000
tm200022 jan. 2012 - 10:00

Dit laat maar weer eens zien dat de stemmers van SP en PVV niet zo heel veel verschillen. Ondanks dat ik zelf liberaal ben, verwelkom ik deze verschuiving wel. Liever een grote SP dan PVV, beide niet geremd door kennis van zaken, maar de eerste is tenminste fatsoenlijk.

6 Reacties
Simbro
Simbro22 jan. 2012 - 10:00

'Dit laat maar weer eens zien dat de stemmers van SP en PVV niet zo heel veel verschillen' Deze conclusie is me niet duidelijk. Uit de tabel blijkt, dat de lagere inkomens hun heil meer zoeken bij de SP en dat kiezers tot de zelfde groep behorend de PVV nu in de steek laat. Dit kan alleen maar betekenen, dat de ware aard van de PVV (een partij die rechtser is dan de VVD, dus vooral voor de welgestelden opkomt) nu te voorschijn komt. 'Liever een grote SP dan PVV, beide niet geremd door kennis van zaken' Slechts 25% van alle kiezers vindt, dat er naast Emile Roemer geen goede kamerleden voor de SP in het parlement zitten. Ook deze conclusie is dus onjuist. Mijn eigen conclusie: waar het om het lezen van tabellen gaat ontbreekt het u aan kennis van zaken.

Joeri2
Joeri222 jan. 2012 - 10:00

"niet geremt door kennis van zaken" ? Kul. Was het niet rutte die niet wist heveel er naar europa moest, en dan maar glashard blijven ontkennen dat je je vergst hebt. Was het nuet rutte die vrolijk ging dansen toen er een crisis aankwam. "we zien wel" was z'n antwoord, nou inderdaad, we zien het zeker, er kan nu nog meer bezuinigt. " we hebben die extra lasten verzwaring niet zien aankomen " Euh... We? De vvd-ers snappen blijkbaar niet dat als je arme mensen minder te besteden geeft dat ze dan minder gaan uitgeven en dat de middenstand daar dus onder gaat lijden. De vvd-ers snappen blijkbaar ook niet dat als je de onkosten voor kleine ziektes onbetaalbaar maakt mensen gaan wachten totdat ze goed ziek zijn. En dus daarmee de kosten dramatisch opdrijven, niet alleen voor verzekeringen, maar ook voor werkgevers. Een maandje in het ziekenhuis is nu eenmaal duurder dan een middag naar de dokter. enz.enz.enz. Gelukkig hebben vvders "kennis van zaken" . Uhu... Droom maar lekker verder sukkel.

Simbro
Simbro22 jan. 2012 - 10:00

Het lijkt erop, dat de mensen eindelijk verstandig worden, zelfs de PVV-kiezers krijgen door, dat Wilders hun een oor heeft aangenaaid (om het maar netjes te houden). Er wordt behoorlijk negatief gepraat over de Occupy-beweging, die zou zijn mislukt. Die beweging heeft er wel voor gezorgd, dat er in ieder geval weer eens vraagtekens gezet zijn bij ons economisch systeem. En dat welzijn belangrijker is dan tegen elke prijs economische groei nastreven. De SP heeft zich altijd op dat standpunt gesteld; de mens hoort voorop te staan, niet de dwangmatige groei, waarvoor bestaanszekerheid en sociale voorzieningen moeten worden opgeofferd volgens de meeste andere politieke partijen. SP: gefeliciteerd ! Emile: ga zo door en hou de afdrachtregeling in stand, daardoor weten kiezers zeker, dat ze niet op baantjesjagers stemmen, maar op mensen, die zich inzetten vanuit idealistische motieven. Misschien kan er wel wat soepeler omgegaan worden met schrijnende gevallen, want in de media lijkt het alsof de regeling wel erg rigoreus wordt toegepast.

neutralist
neutralist22 jan. 2012 - 10:00

Henk en Ingrid waren van oorsprong ook SPérs. Daarom begreep ik nooit de afkeer tegen dit setje op links. Nu ze weer onder de SP vleugels komen zijn het opeens weer brave burgers, na twee jaar te zijn uitgemaakt voor rotte vis. Maar toch wel leuk voor de SP en Job mag zich ernstig zorgen maken.

JanB2
JanB222 jan. 2012 - 10:00

Alsof u als liberaal wel enige kennis van zaken heeft. In het liberale circuit schijn je tewenwoordig als megagenie te worden gefeteerd als je destijds de credietcrisis al zag aankomen. In socialistische kringen gold je destijds al als naieveling als je die crisis niet zag aankomen. En het einde is nog niet in zicht. De grote klap komt nog.

Gerald2
Gerald222 jan. 2012 - 10:00

Die PVV is niet meer dan een satelliet van de VVD en de gelijkenis met de SP is fake. http://bit.ly/cUseOr http://bit.ly/c0y6ji

FransLenaen
FransLenaen22 jan. 2012 - 10:00

Interessante ontwikkelingen. De ideeen van de SP staan mijlenver van mij vandaan, maar ik heb wél waardering voor deze partij. Vorige week kwam ik ze op een markt tegen; geen verkiezingstijd en toch op zoek naar wat de problemen van mensen zijn. Ik raakte in gesprek met een SP'er ondanks het feit dat we elkaar niet konden overtuigen van ons eigen gelijk, was het toch een aardige discussie. Overigens zal de SP toch flink wat water bij de wijn moeten doen, willen ze regeren en moeten ze flink wat concessies doen.

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten22 jan. 2012 - 10:00

'Overigens zal de SP toch flink wat water bij de wijn moeten doen, willen ze regeren ..' Welke Frans?

Bouwman2
Bouwman222 jan. 2012 - 10:00

De SP is tegen Europa en tegen modernisering en dat heeft de SP gemeen met de PVV. PVV en SP mikken op dezelfde kiezers. Ze wisselen alleen stuivertje. Ze kunnen nooit regeren, hooguit gedogen, maar dat levert de PVV in dit geval alleen verlies op. Kortom: de beste regering, pro Europa en bereid tot hervormingen is nog steeds paars plus plus. Lastig voor de VVD die duidelijk verkeerd heeft gegokt.

1 Reactie
ColorHugo949
ColorHugo94922 jan. 2012 - 10:00

Correctie: de SP is kritisch op de EU als onvolmaakte democratische organisatie, de SP is niet tegen Europa, wat dat ook zou mogen betekenen. De SP en PVV op een hoop gooien is hetzelfde als het CDA en de VVD op een hoop gooien.

geejeehaa
geejeehaa22 jan. 2012 - 10:00

Ik snap wel dat de SP bij rechts populairder is dan links. De SP is b.v. veel behoudender op het gebied van nationale souvereiniteit en de anti-EU houding. De SP heeft verder minder last van het imago van hypocrisie dan de PvdA (de ene religie opvallend milder behandelen de andere, of links lullen en rechts vullen). Met Roemer heeft de SP een voorman waar je het weliswaar faliekant mee oneens kunt zijn, maar die wel joviaal en gemoedelijk overkomt. En tenslotte, de SP heeft het voordeel dat ze (op nationaal niveau) nog nooit de handen vuil hebben hoeven maken in coalitievorming met politieke tegenstanders. Water bij de wijn doen op gevoelige zaken is niet best voor je populariteit en geloofwaardigheid.

1 Reactie
ElChe
ElChe22 jan. 2012 - 10:00

Wanneer je geen reële argumenten meer kunt bedenken, ga je maar over op de rechtse suggestieve onderbuikgevoelens. Zo langzamerhand trapt niemand daar nog in en begint het lachwekkend te worden.

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2012 - 10:00

Liever principe dan eenheidsworst. Liever Nederland dan Europa. Liever respect voor verschillen dan valse gelijkheid. Het zou mooi zijn als t.z.t. het' radicale midden in de poliiteke wachtkamer dient plaats te nemen en PVV en SP in 's lands bestuur gaan plaatsnemen.

2 Reacties
boeie
boeie22 jan. 2012 - 10:00

populisten aan de macht?

Candide2
Candide222 jan. 2012 - 10:00

'Liever respect voor verschillen dan valse gelijkheid.' Laat ik nu nooit gemerkt hebben dat u respect heeft voor mensen die van u verschillen. Integendeel, u schopt constant aan tegen onze samenleving die sinds mensenheugenis multi-cultureel is.

ErnsTT2
ErnsTT222 jan. 2012 - 10:00

Wederomprobeert Mauritius, de werkelijkheideen onfrisse draai te geven, ikheb al heelvaak aan de hand van zijn *eigen*grafieken laten zien dat de SP kiezersniet uit het bakje van de PVV komen. En ook niet arm zijn, danwel slecht opgeleid... Vooral het tabelletjemet stellingen laat de vooringenomenheid van meneer de hond in alleopenheid zien,wat een leidende vraagstelling, en zelfs dan blijken de zorgvuldig geselecteerde respondenten, niet het kennelijk gewensteantwoord dat de Speen dogmatischepartij zou zijn te willen geven :-) De SP wint puur op het feit van betrouwbaarheid, en Stabiliteit Ze staan als enige partij nog steeds voor hun uitgangspunten, waarmee ze in de jaren 80 ook al menig compassioneel hart wisten te winnen. Ze leveren hun idealen niet gelijk in als het even wat minder gaat in de peilingen zoals VVD CDA en PvdA, die inmiddels alle kroonjuwelen beleend hebben bij de diverse Banken van Lening... http://tinyurl.com/11-11-03-Politieke-trend Duidelijk zichtbaar, dat SP samen met de onderbuik fatalistenpartij *groeit*, wat dus niets te maken ken hebben met inkomens onzekerheid, en oversprong gedrag van PVVers Ze groeien immers *beiden*, waarbij de PVV overduidelijk de VVD leegzuigt, de grafiek is nagenoeg invers-congruent. Wanneer gaat de Hond nu eens *Objectief* pollen,en vraagt hij inplaats van Cohen of Roemer,nu eens Rutte of Roemer ? Want dat iseen veel realistischer scenario gezien zijn eigen "opinie" peiling, Cohen doet immers elemaalniet meer mee in de Race volgens de Hond,want volgens zijn peiling komen de kiezers van de SP voornamelijk uit de groep die al jaren niet meer stemde wegens de onbetrouwbaarheid van hun respectievelijke moederpartijen... Verder blijkt dat het vooral teleurgestelde Groen-Links en PvdA, maar hier in Limburg ook en vooral gedesillusioneerde CDA kiezers te zijn, diezich niet kunnen vinden in een Partij die de Armen en Weerlozen inplaats van te eten en een onderdak te geven,op laat sluiten in Kampen :-(

1 Reactie
Charta46
Charta4622 jan. 2012 - 10:00

[Ze staan als enige partij nog steeds voor hun uitgangspunten, waarmee ze in de jaren 80 ook al menig compassioneel hart wisten te winnen.] De AOW staat bij de SP nog steeds op 65jaar?

mees.
mees.22 jan. 2012 - 10:00

zozo.....doe PVV zakt als een tierelier....dat komt niet meer goed. Eindelijk gaan mensen hun ogen open.....die Wilders is alleen maar bezig met eigenbelang,macht,rijken bevoordelen,schofterig gedrag etc.... Laar Rutte maar dom blijven lachen.....men heeft hem goed bij zijn ballen. Weglachen wordt steeds moeilijker en belachelijker.....voorspel vanaf nu ook verdere daling VVD

1 Reactie
boeie
boeie22 jan. 2012 - 10:00

de mensen stappen van de PVV over naar de sp, hetgeen ik altijd al beweer, PVV en SP stemmers zijn vooral onvrede stemmers: ze zijn tegen. Nu de PVV in de regering en blijkt dat die er eigenlijk ook niets aan kan doen dat ze een onbenullig leven leiden, straks de SP in de regering en dan weet echt iedereen dat de overheid niet verantwoordelijk is voor jouw geluk.

Joeri2
Joeri222 jan. 2012 - 10:00

Eigenlijk zou er een wet moeten komen dat als een minderheidskabinet in de peilingen 10 zetels daalt er nieuwe verkiezingen moeten komen. Het is ronduit schandalig dat als we naar opkomst kijken, en dan naar zetelverdeling en dan nog eens de peilingen daar vanaf trekt de mening van slechts ong. 20% van de bevolking ons land naar de klote aan het helpen is.

4 Reacties
CliffClavin1993
CliffClavin199322 jan. 2012 - 10:00

Gewaagd, maar waar. Het is op zich al verwerpelijk dat het huidige kabinet, ondanks een miniem overwicht (1 zeteltje), sch**t heeft aan de oppositie, en de mensen die zij vertegenwoordigt. Dat is compleet in strijd met het wezen van democratie, alleen: de huidige leiders zijn verblind door cliëntelisme (de Rijkman Groeninks van deze wereld, de totaal corrupte bouwwereld, ga zo maar door), en ze hebben een enorm dédain voor iedereen die geeft om de natuur, om verstandig energiebeleid, en in het algemeen: zorg, onderwijs, woonbehoeftes, en diegenen die buiten hun schuld in moeilijkheden zitten. Ik vind het huidige kabinet: verachtelijk. Waar Duitsland, ondanks de problemen die daar zeker ook spelen, behoorlijk vooruitstrevend is (zie: stilleggen kerncentrales, duurzame energie, bijvoorbeeld), heeft Nederland onder kindman Rutte de struisvogel-koers gekozen. Lekker hard rijden, kost wel wat (130 miljoen, maar dan heb je ook wat), ten koste van de directe hulp voor ernstig misbruikte en getraumatiseerde kinderen, en huppakee: een kerncentrale erbij, wat maakt het uit? Bij ons is het toch: de rijken willen feesten, en voor de armen geldt: 'let them eat cake', ja toch, niet dan? Ik schreef: 'verachtelijk', en ik meen het.

TheBigLebowski
TheBigLebowski22 jan. 2012 - 10:00

Er zou sowieso een verbod moeten komen op infantiele minderheidsconstructies. Totaal niet democratisch.

boeie
boeie22 jan. 2012 - 10:00

wat gaat er precies naar de klote? Ik maak me vooral zorgen om het nog steeds te hoge begrotings tekort.. Daarvan zie ik bij ander partijen niet veel plannen om dat op te lossen.

Ineses
Ineses22 jan. 2012 - 10:00

Dit kabinet met gedoger heeft ook maar net die kleine meerderheid door de restzetel die de PVV heeft gekregen ten koste van de PvdD. En het verschil in stemmen voor de VVD en de PvdA was niet eens één zetel.

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2012 - 10:00

Net als in de crisisjaren van de vorige eeuw doen de populistische partijen het weer goed.

1 Reactie
kleine2de
kleine2de22 jan. 2012 - 10:00

Ja, Joh? Volgens mij dendert de P.V.V. in een sneltreinvaartje achteruit.

boswachter2
boswachter222 jan. 2012 - 10:00

Werkend Nederland bereidt je voor om de helft van je salaris in de kas van de SP te storten.

4 Reacties
Crunchy Frog
Crunchy Frog22 jan. 2012 - 10:00

Ik ben geen SP-er, maar dit is echt populistisch geleuter.

Waterbeer
Waterbeer22 jan. 2012 - 10:00

Ipv te storten in het gat van Rutte ?

Candide2
Candide222 jan. 2012 - 10:00

Angola schijnt een aardig klimaat te hebben.

sociaaltje
sociaaltje22 jan. 2012 - 10:00

En de leugen regeert...........

ColorHugo949
ColorHugo94922 jan. 2012 - 10:00

Emile Roemer heeft een positieve uitstraling en de SP sluit geen andere enkele partij uit. Dat doen maar weinig partijen hen na.

1 Reactie
Charta46
Charta4622 jan. 2012 - 10:00

[en de SP sluit geen andere enkele partij uit] Dus ze gaan met de pvv samenwerken denk je?

python
python22 jan. 2012 - 10:00

Dus Job roept wat en de SP-ers gaan verhuizen naar de PVDA ? HUMOR.

1 Reactie
SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch22 jan. 2012 - 10:00

Zo te zien verhuizen de pvv-ers naar de SP. Ik adviseer Job om nog harder te roepen.

yggy
yggy22 jan. 2012 - 10:00

Ik ben SP'er dit maar om even mee te beginnen. Moet ik nou in een hiep hoi stemming komen ? Ik dacht het niet want peilingen zeggen me echt geen ene moer. Ik vind het dus ook flauwekul om aan de hand van peilingen te gaan beweren dat de SP de populairste partij is, het is allemaal humbug. Ieder bureau of iedere instantie die wel eens "peilt" begint al met de verkeerde opening "op welke partij zou u stemmen als er nu verkiezingen waren", een volstrekt irrelevante vraag want er zijn "nu" geen verkiezingen en het lijkt er ook geenszins op dat die er binnenkort gaan komen, het is niet feitelijk maar pure speculatie. Het enige positieve wat ik uit deze peiling kan halen is dat er nog wel degelijk ruimte is voor een links aandeel in de huidige politiek en je zou voorzichtig kunnen concluderen dat het met de verrechtsing van Nederland nog wel mee valt. Een ander voordeel is er voor de PvdA aanhang want die zien hun zetels even "geparkeerd" bij de SP. Op het moment dat de verkiezingen daar zijn dan kan de PvdA weer gaan cashen en zullen een aantal zetels van de SP gewoon weer bij de PvdA terecht komen, no harm done verder. Peilingen zijn de waan van de dag zoals ook de PVV een waan van de dag is, het zijn tijdelijke fenomenen en daarvoor gaan we een klein stukje terug in de tijd. Ten tijde van de opkomst van de LPF stond deze op een goed moment op een gepeilde 45 zetels. U kunt zich vast nog wel het moment herinneren dat de geachte heer Fortuyn wegreed in zijn dikke Bentley, het raam omlaag draaide en zijn eigenwijze vingertje naar buiten stak en riep "ik word Minister president van dit land" wat op dat moment blijkbaar zijn hoogste doel was. Echter hoe harder de verkiezingen naderde hoe minder het aantal gepeilde stemmen voor de LPF werd, men zakte van de gepeilde 45 zetels naar een gepeilde 14 zetels en dankzij de onverlaat die Fortuyn doodschoot eindigde de LPF tenslotte op 26 zetels, een dieptepunt trouwens in de parlementaire democratie maar dit terzijde. Moet ik als SP'er nu, zoals de PVV-volgers op deze site doen, dan maar gaan klappen en juichen ? Nee dat doe ik niet en dat hoef ik ook niet. Ik denk dat het hoogst haalbare voor de SP een 20 tot 25 zetels is, meer zit er denk ik echt niet in. De SP kan wel degelijk een betrouwbare coalitiepartner zijn maar is daarvoor afhankelijk van de keuzes die de PvdA maakt want er is een duidelijke overlap tussen beide partijen. Maar om nu te stellen dat de SP de grootste partij van Nederland zou kunnen worden, nee dat denk ik niet.

3 Reacties
FransLenaen
FransLenaen22 jan. 2012 - 10:00

Links en rechts houden elkaar al jaren redelijk in evenwicht; met de aantekening dat rechts gemiddeld iets groter is. De winst van de SP gaat dan ook voornamelijk ten koste van de andere linkse partijen.

SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch22 jan. 2012 - 10:00

Als SP'er zou je ook gewoon kunnen denken: nah, we doen het wel goed zo met Roemer. Aan de andere kant, je hebt gelijk: het is een peiling. Maar peilingen geven over het algemeen een tendens weer. Dat die tendens vandaag blijkt te zijn dat er duidelijk wordt dat Bruin 1 ook niet alles is, is volgens mij iets wat je ook blij zou moeten maken.

Simbro
Simbro22 jan. 2012 - 10:00

'Op het moment dat de verkiezingen daar zijn dan kan de PvdA weer gaan cashen en zullen een aantal zetels van de SP gewoon weer bij de PvdA terecht komen, no harm done verder.' Dit was het geval bij de laatste verkiezingen, klopt, ik was ook zo'n tactische stemmer en heb PvdA gestemd om die partij de grootste te maken. Wanneer er nu verkiezingen zouden komen zullen uit dit soort overwegingen juist veel stemmen van linkerzijde naar de SP gaan om te voorkomen dat de VVD weer de grootste partij wordt. Kortom, de grootste partijen aan linker- en rechterzijde (in de peilingen) trekken stemmen ten koste van de kleinere partijen aan beide kanten van het politieke spectrum.

CeesRotteveel
CeesRotteveel22 jan. 2012 - 10:00

Een vriendelijk gezicht, leuke babbel, licht accent, daar ga je lekker voor zitten... Nederland draagt het cabaret een warm hart toe... nou ja, in het weekend dan... maandagmorgen als de wekker gaat, wordt het een ander verhaal. Af en toe denk ik aan de leefwijze van de wilde stammen diep verborgen in het oerwoud. Onwillekeurig rijst bij mij telkens de vraag: Wat is daar mis mee en is zoiets niet te combineren met onze cultuur? Als iedereen nou es te eten heeft? Als voor iedereen aan de levensbehoefte is voldaan, waarom dan die drukte? Waarom die tijdsnood, die jaarlijkse groei, die waanzin. Bouw een auto (een onweerlegbaar leuk ding) die nooit meer stuk gaat. En bij het voortschrijden van de techniek pas je hem aan. Dat is pas duurzaam. Laat machines het werk doen. Voor de overheid ben je alleen maar een genummerd stuk inkomstenbelasting, voor het bedrijfsleven onkosten en bij multi's werkvlees. Donder toch op met je economie! We gaan nergens heen en zijn alleen maar bezig het elkaar zo moeilijk mogelijk te maken, hoewel... Dit is een schitterend tijdperk, ongekend in de geschiedenis. Alles komt aan het daglicht en dat is veel, verwarrend af en toe, maar het dwingt ons allemaal tot bezinning. En ja, een vriendelijk gezicht, leuke babbel, licht accent, daar ga je lekker voor zitten... Nederland draagt het cabaret een warm hart toe.

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten22 jan. 2012 - 10:00

Cabaret is creatief-ondernemend; het zoekt naar nieuwe (of vergeten oude) uitingsvormen en technieken.

kalmpjes
kalmpjes22 jan. 2012 - 10:00

Rechtsom of linksom je kop in het zand steken.

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten22 jan. 2012 - 10:00

'...je kop in het zand steken...' Waarvoor?

JoopSchouten
JoopSchouten22 jan. 2012 - 10:00

Het is vanzelfsprekend dat meer mensen zich zorgen beginnen te maken over de crisis. Het feit dat ze de SP nu meer vertrouwen krijgt heeft met meer factoren te maken dan zorgen over inkomensverlies. Maar, zoals ik eerder schreef, is de SP voornamelijk zo groot geworden omdat ze 'van onderop' zijn opgebouwd en niet van bovenaf zoals de éénmanspartij van Kwantumkop'. Dit zie ik grootste reden van het succes. Uiteraard zijn Roemers' uitstekende communicatieve vaardigheden ook belangrijk. Naar nu achteraf blijkt heeft de SP heeft jarenlang de juiste analyses gemaakt, geven ze heldere oplossingen, ondersteunen acties om verworven rechtmatige rechten te verdedigen en staan met de poten in de klei. (http://www.sp.nl/overzicht/successen/) Ik denk dat daarom deze virtuele peiling stand houdt.

5 Reacties
FransLenaen
FransLenaen22 jan. 2012 - 10:00

'Ik denk dat daarom deze virtuele peiling stand houdt.' --- Dat denk ik niet. Ik denk dat de SP te vroeg heeft gepiekt. Ze kunnen nu namelijk gemakkelijk scoren (en dat doen ze goed!) door tegen Europa en de regering aan te schoppen, maar als er verkiezingen komen, zullen ze toch moeten samenwerken en aangeven op welke punten ze willen en kunnen onderhandelen.

JoopSchouten
JoopSchouten22 jan. 2012 - 10:00

Corr.: 'Naar nu achteraf blijkt heeft de SP jarenlang de juiste analyses gemaakt.'

python
python22 jan. 2012 - 10:00

Joop maak je niet zo druk over de PVV en Geert. Dat is net als de boerenpartij in het verleden, één periode actueel, dan bloed het vanzelf dood en komt er weer eenn KwantumKop of een andere kop, die ook weer dood bloed. Zo simpel is politiek in de tijd gemeten. De PVV is strategisch al afgeschreven in het politieke spectrum. Belangrijke wordt het hoe gaat de volgende regering er uit zien. De realiteit zal zijn dat de SP - PVDA - GL (= links) nooit aan 76 zetels komt, zelfs niet met hulp van de CU. Dus zal er nooit een links kabinet komen. CDA en D66 zullen nooit een gdoogpartij worden voor links. Het maximaal haalbare = VVD - CDA - D66 - PVDA. Dus CDA - D66 beleid. CDA - D66 - PVDA - SP. Daar stapt het CDA en D66 niet in. En de VVD never. Dan is er nog een optie. Geen regering, net als de Belgen. Die valt ook binnen een jaar. Wordt geregeld via de geldmarkten. Vroeger is geweest. Het gaat om NU en MORGEN. Vroeger is een DROOM.

neutralist
neutralist22 jan. 2012 - 10:00

Het is ook eerlijk om hieruit te constateren dat iedereen dus eerst aan zijn eigen portemonnee denkt. Bankier of plaatwerker.

Charta46
Charta4622 jan. 2012 - 10:00

[Naar nu achteraf blijkt heeft de SP heeft jarenlang de juiste analyses gemaakt, geven ze heldere oplossingen,] Ik heb twee vragen over SP standpunten; Wat is de huidige status van het Euro standpunt en het AOW 65 jaar standpunt. Ik stel deze vragen omdat ik er de laatste tijd weinig over hoor.

ANRandy
ANRandy22 jan. 2012 - 10:00

Populististische partijen zijn per definitie populair in tijden van crises. Ze leidden omdat, en anders waar, ze niet bedwongen werden tot de beide wereldoorlogen en de evenzeer vreselijke nationale en internationale socialistische revoluties.

4 Reacties
yggy
yggy22 jan. 2012 - 10:00

Populististische partijen zijn per definitie populair in tijden van crises. ============== Dat is dan waarschijnlijk ook de reden dat de VVD redelijk stabiel blijft. Want om in deze tijden vast te houden aan het in stand houden van de HRA is op zijn zachtst gezegd nogal populistisch.

Crunchy Frog
Crunchy Frog22 jan. 2012 - 10:00

@"Ze leidden omdat, en anders waar, ze niet bedwongen werden tot de beide wereldoorlogen en de evenzeer vreselijke nationale en internationale socialistische revoluties." Simpele zwart-wit verklaringen geven voor complexe situaties, zoals jij hier doet, is een van de kenmerken van populisme.

ColorHugo949
ColorHugo94922 jan. 2012 - 10:00

Populistische partijen: PVV, VVD en CDA dus.

ElChe
ElChe22 jan. 2012 - 10:00

Welke populistische beweging gaf aanleiding tot de eerste wereldoorlog?

mees.
mees.22 jan. 2012 - 10:00

Dit is waar de zogenaamde mastodonten van het CDA de rechtse cdaers voor waarschuwden....ga niet met die PVV in zee,het besmet het CDA. Nu PVV zwaar daalt in de peilingen merk je dat het CDA ook gewoon verder wegzakt en de klap niet te boven komt...onder het beleid van Verhagen is die hele partij om zeep geholpen. En dan nu denken dat nog 3 jaar een verachtelijk beleid voeren en daarna een andere koers varen dat de kiezer dat gaat pikken. No way Daaag CDA,Daaag PVV en voor straks...daaag VVD

3 Reacties
boeie
boeie22 jan. 2012 - 10:00

U wilt alle ondernemers en daarme VVD stemmers graag kwijt.. dat is precies wat ik tegen de SP heb..

FransLenaen
FransLenaen22 jan. 2012 - 10:00

Ik zou maar niet te vroeg juichen. De pvv is meerdere malen afgeschreven, maar kwam toch altijd terug. Het CDA staat er nu beroerd voor, maar stel dat ze de volgende verkiezingen een aansprekende lijsttrekker hebben (Camiel Eurlings), dan kun het CDA zo maar weer naar 30 zetels stijgen en de VVD zal bij de verkiezingen profiteren van de premierbonus.

boswachter2
boswachter222 jan. 2012 - 10:00

en daaaaaaag PvdA

CeesRotteveel
CeesRotteveel22 jan. 2012 - 10:00

Roep me als er een echte discussie begint over de waarde van de SP en de politiek in het algemeen.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer22 jan. 2012 - 10:00

"Roep me als er een echte discussie begint over de waarde van de SP en de politiek in het algemeen." Ik begrijp dat U van mening bent een nuttige bijdrage te kunnen leveren.

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2012 - 10:00

Mooi dat de SP piekt zo lang voor de verkiezingen.

5 Reacties
eeweew
eeweew22 jan. 2012 - 10:00

Het zal alleen maar erger worden. Geen idee of dat positief is, de SP is in ieder geval beter dan de PVV.

kleine2de
kleine2de22 jan. 2012 - 10:00

Vergeet de kat in het nauw sprongen van Wilders niet. Die gaat actief in de aanval, gezien het feit dat hij danig verliest in de peilingen............Ik kan me nu al verlustigen in zijn tweets. Met de dag belachelijker.

kleine2de
kleine2de22 jan. 2012 - 10:00

U weet zeker dat dit ver voor de verkiezingen is? U weet ook wel zeker dat dit de piek is? U zou zich wel eens heel deftig kunnen vergissen.

Tom Meijer
Tom Meijer22 jan. 2012 - 10:00

"piekt" En U denkt dat de piek al bereikt is terwijl de grafieken met ups en downs alleen maar omhoog gaan? Beetje voorbarig he.

Simbro
Simbro22 jan. 2012 - 10:00

'Mooi dat de SP piekt zo lang voor de verkiezingen' Niet erg realistisch, Peet. Nu pas beginnen mensen iets te merken van de bezuinigingen waar ook de PVV heeft getekend. Maar de gevolgen daarvan moeten grotendeels nog komen en dan moet er ook nog eens 7 miljard extra bezuinigd worden. Nou, je begrijpt wel dat Henk en Ingrid dat Wilders niet in dank zullen afnemen !

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2012 - 10:00

Mensen zijn kort van memorie. Het bootje helt naar rechts, de portemonnee doet nu pijn, hetgeen los staat van de huidige coalitie, en dan denken ze dat de SP voor wat verlichting kan zorgen. Grappig.

1 Reactie
dezwarteamsterdammer
dezwarteamsterdammer22 jan. 2012 - 10:00

'hetgeen los staat van de huidige coalitie' Grappig

sjaakie2
sjaakie222 jan. 2012 - 10:00

Fijn een extreme partij wordt weer gereduceerd, krijgen we er een andere extreme voor terug.

2 Reacties
Jan Jansen2
Jan Jansen222 jan. 2012 - 10:00

"Verder probeer ik hier op joop.nl nuance in de discussies te intervenieren, als deze weer eens zijn verblind door de soms fundamentele en obstinate meningen van mijn mede-reaguurders." Misschien moet je je eigen profiel eens wat vaker lezen.

Tom Meijer
Tom Meijer22 jan. 2012 - 10:00

"andere extreme" Welke andere extreme? Toch niet de VVD hoop ik.

peterh2
peterh222 jan. 2012 - 10:00

Allereerst: alle SP vrienden hier gefeliciteerd. Weinigen hadden dit voorzien toen Kant opstapte en het is nog lang niet de top vermoed ik. Het zou idd zomaar op een Roemer/Rutte gevecht kunnen uitdraaien waarbij beide meer dan 40 zetels gaan binnenhalen... Het meest verrassende vind ik echter de losse vragen: zelfs VVD kiezers hebben liever Roemer dan Cohen als premier, hoevvel meer bewijs is er nodig dat men bij de PvdA nu gelijk Ascher als nieuwe leider moet benoemen? Met Cohen komen die verloren kiezers echt nooit meer terug. Snapt men dat echt niet daar?

3 Reacties
sociaaltje
sociaaltje22 jan. 2012 - 10:00

Ook al ben ik SP'er. Felicitaties zijn wat mij betreft een beetje voorbarig. Het zijn en blijven peilingen en dagkoersen. Natuurlijk verdiend Emile een zeer groot compliment, hij heeft de SP een duidelijk gezicht gegeven. Dit is na het voor velen abrupte aftreden van Agnes een grote uitdaging geweest, en Emile heeft dat heel goed aangepakt. Niettemin loop ik nog niet juichend door het huis. Eerst zien dan geloven ;-)

Charta46
Charta4622 jan. 2012 - 10:00

[, hoevvel meer bewijs is er nodig dat men bij de PvdA nu gelijk Ascher als nieuwe leider moet benoemen?] Bij de PvdA wordt de nieuwe leider niet benoemd maar gekozen door de leden en niet leden.

Simbro
Simbro22 jan. 2012 - 10:00

Met Ascher gaat de PvdA weer omhoog in de peilingen ten koste van de SP. Dat geeft nu niets, maar wel als er het bij de verkiezingen om gaat de VVD als grootste partij te verslaan ! Dus laat Cohen maar aanblijven.

Uilenspiegel
Uilenspiegel22 jan. 2012 - 10:00

Crisis maakt VVD tot de partij voor de hoge inkomens. Ook een mooie kop boven dit artikel. De tweedelig onder dit kabinet neemt alleen maar toe.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer22 jan. 2012 - 10:00

"Crisis maakt VVD tot de partij voor de hoge inkomens." Dat is natuurlijk nooit anders geweest.

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2012 - 10:00

De financiele wereld knijpt de handen dicht van vreugde. Socialisten aan de macht staat garant voor torenhoge staatsschulden om een onhoudbare verzorgingsstaat te financieren. De Rothschid's hebben ruim 80% van hun vermogen verkregen dankzij socialisten. Zelfs Marx werd door hen gefinancierd...

9 Reacties
CliffClavin1993
CliffClavin199322 jan. 2012 - 10:00

Het is niet geheel uitgesloten dat U iets bedoelt. Kunt U Uw opinie in voor elkeen begrijpelijke woorden nog eens uiteenzetten?

Uilenspiegel
Uilenspiegel22 jan. 2012 - 10:00

De feiten zijn anders. Zoek maar op hoe de socialistische ministers van financiën in Nederland in de achterliggende jaren wel op de kleintjes hebben gelet. Zo maar iets brullen is dom.

mees.
mees.22 jan. 2012 - 10:00

De financiele wereld slaat de schrik om het hart zul je bedoelen... Het neoliberalisme,de snelle heren van het snelle geld hebben jarenlang onder rechts bewind zich geld toegeeigend,je hebt tegenwoordig mensen die privé miljarden bezitten VVD/PVV....want Wilders was toen onderdeel van VVD hebben al dat beleid aangestuurd en goedgekeurd....het wanstaltige beleid van Bush die de wereld de crisis in heeft gestort....Wilders had grote bewondering voor Bush...er is nog een programma van Buitenhof toen Bush nog president was en hoe Wilders daar Bush de hemel in prees met zijn wanbeleid. Bush heeft de rijken zwaar bevoordeeld door allerlei belastingverlagingen,er zijn heel wat miljardairs bijgekomen onder zijn beleid....de Amerikaanse schatkist is totaal geplunderd door hem...

yggy
yggy22 jan. 2012 - 10:00

Gezien uw frequentie van wat hier en daar boodschappen concludeer ik dat die peilingen u nogal dwars zitten. Gisteren sloeg uw PVV-collega bij het topic van Cohen nogal wild om zich heen maar die houdt zich nu rustig. Kwam de klap zo hard aan ?

Crunchy Frog
Crunchy Frog22 jan. 2012 - 10:00

@'De Rothschid's hebben ruim 80% van hun vermogen verkregen dankzij socialisten.' Dit begint toch erg hierop te lijken: http://cambridgeforecast.files.wordpress.com/2011/08/guardian.jpg Zeg me dat het niet waar is, Des

johnnysisko
johnnysisko22 jan. 2012 - 10:00

Sinds wanneer staan socialisten garant voor torenhoge staatschulden... Neem me niet kwalijk maar volgens mij zijn tijdens periodes waarin CDA-VVD-D66 en heel af en toe PVDA de grondslagen gelegd voor het beleid waar we nu in zijn beland. De socialisten zoals jij ze zo noemt hebben hiervoor altijd gewaarschuwd en met goeie argumenten. In plaats van dat het kabinet degenen treft die de crisis hebben veroorzaakt en hun eigen fouten inzien van het verleden gaat men het geld halen bij degenen die er niks aan kunnen doen Beter kan je de crisis oplossen door te investeren in de economie. Als je zorgt dat de economie en de maatschappij in het geheel weer gaat groeien dan kan je weer uit de crisis komen. En je moet investeren in zorg en onderwijs en werk om een modernere samenleving van te maken die in deze 21e eeuw verder kan Wie beweert dat de SP met investeren geld smijten bedoeld moet mij dit eens aanwijzen waar het staat. Kom met argumenten en wijs mij waar het dan staat. Ook dat SP tegen Europa zou zijn-Ook helemaal niet waar. We zijn heel erg voor europa maar dan op een hele andere manier georganiseerd dan dat nu het geval is. Dat is heel wat anders.

Ineses
Ineses22 jan. 2012 - 10:00

De grootste schulden zijn altijd onder de rechtse kabinetten gekomen. Je kunt het vast wel op internet opzoeken om dat te controleren.

Candide2
Candide222 jan. 2012 - 10:00

'Socialisten aan de macht staat garant voor torenhoge staatsschulden om een onhoudbare verzorgingsstaat te financieren.' Ik zeg het nog maar een keer en ik herhaal vele anderen voor me. Als u werkelijk wilt weten welke kabinetten ons op enorme staatsschulden gejaagd hebben, dan zijn dat centrum-rechtse of rechtse kabinetten. Om nog een misverstand uit de wereld te helpen: Nederland heeft NOOIT een linkse regering gehad. Maar ach, dat zijn maar feiten.

Candide2
Candide222 jan. 2012 - 10:00

Philips was ook familie van Marx, maar dat vermeldt u niet. Marx en de Rothschildts zijn Duits-Joods? Snappez-vous dat u zich op glad ijs begeeft?

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2012 - 10:00

Je zal zien dat ondanks deze cijfers, het CDA tóch weer terugkeerd in welk kabinet dan ook, en dat de SP wéér angstvallig door iedereen buiten de boot wordt gehouden. Oeehhh, enge communisten .

2 Reacties
Bakoe
Bakoe22 jan. 2012 - 10:00

Het handhaven van de status quo en de lucratieve baaantjes machine is dan ook de eerste zorg van onze regenten bij het CDA en de PvdA.

lancelot2
lancelot222 jan. 2012 - 10:00

Weet je wat? Ze hebben nog gelijk ook! Punt.

shoarmabakker
shoarmabakker22 jan. 2012 - 10:00

Waar blijft de analyse over Cohen? :-)

3 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten22 jan. 2012 - 10:00

Verzin er zelf een.

MrOoijer
MrOoijer22 jan. 2012 - 10:00

ga je gang

msj_meijerink
msj_meijerink22 jan. 2012 - 10:00

Wat heeft Job Cohen met de SP te maken? Ik zal er te som voor zijn dat te begrijpen!

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2012 - 10:00

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Bakoe
Bakoe22 jan. 2012 - 10:00

Onzin, de SP heeft er op gewezen dat eerst de banken inzake Griekenland hun verantwoording moesten nemen, en een haircut moetsen accepteren. De andere partijen moesten daar niets van hebben, en kijk eens wat er nu gebeurd. Als de andere partijen wat meer gevoel voor economie zouden hebben, en wat minder dogmatisch alles kapot zouden willen bezuinigen zou de EU er heel wat florisanter voorstaan.

BataafsRepublikein
BataafsRepublikein22 jan. 2012 - 10:00

De PvdA wil veel te veel in het midden zitten, maar daar is niks! Je bent óf links, óf rechts. Daartussen is grijs, vaag en nietszeggend. Als de PvdA wil overleven moet ze nu echt kleur gaan bekennen en net zo links als de SP worden. Ik hoop echt op verkiezingen in Maart. Ben dat rechts echt spuugzat. SP-D66-Dieren. Dát is wat NL nodig heeft. Ik heb in m'n hoofd de posten al verdeeld en een regeerakkoord. Als ze maar met elkaar samen willen werken en hier en daar de ander tegemoet willen komen, maar ik zie duidelijk de potentie voor een gezamenlijk programma: volledig en ondubbelzinnig einde monarchie zonder 'restjes', herstel Bataafse Republiek, aanpakken financiële wereld, duurzaamheid!!!, versoepeling ontslagrecht, HRA en alle lasten op de auto eruit, onderwijs en zorg redden, defensie op orde laten brengen door een neutrale subject matter expert, uit de NATO, EU terugbrengen naar het EGKS/EEG model. Kom op Emile, Alexander en Marianne! Koppen bij mekaar, we can do this!

2 Reacties
peterh2
peterh222 jan. 2012 - 10:00

SP en D66 lijkt me sowieso erg lastig combineren... Kijk maar naar de getallen hierboven.

Bakoe
Bakoe22 jan. 2012 - 10:00

Huh D66 en uit de EU? SP en versoepeling ontslagrecht? Laat Piet en Fatima dit maar niet lezen.

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2012 - 10:00

Zo zul je je kiezers maar moeten trekken: door puur egoïsme en naakte angst.

1 Reactie
Waterbeer
Waterbeer22 jan. 2012 - 10:00

PvdA/D66/GL/PVV/VVD/SGP/PvdD/CDA ja zo trekt men kiezers tegenwoordig

7731BK11
7731BK1122 jan. 2012 - 10:00

In ieder geval liever Roemer dan Wilders. Maar ook hém liever niet, al weet ik dat het volk momenteel voor lachebekjes valt. Waarin verzeilen we met SP? Buitenhof van vandaag stemde me niet vrolijk. Guy Verhofstadt in gesprek met 2 Eu-sceptici, waarvan 1 jonge SPer (en de 2e ws. ook). De onbezonnenheid van deze 2 angsthazen en twijfelzaaiers, die populistische taal uitslaan, i.p.v. goede voorlichting te geven aan de ondeskundige (maar hopelijk niet domme) kiezers over ALLE onderdelen van Europese samenwerking. Als het aan hen ligt dan bestaat er binnen de kortste keren geen EU meer. En al helemaal geen Euro. Tel uit je winst (en niet alleen in geld!!!!) Guy Verhofstadt liet daartegenover gelukkig een heel wat positiever geluid horen, al zijn er heel veel problemen te overwinnen. Maar OVERWIN die dan ook met elkaar, i.p.v. jammeren op het eigen nest.

2 Reacties
7731BK11
7731BK1122 jan. 2012 - 10:00

Zo typerend voor SP, dat (in Buitenhof) jonge betweterige mannen oerconservatief en angstig aan het verleden vasthouden, terwijl de ervaren, oudere Verhofstadt met een open blik naar de toekomst kijkt t.a.v. Europa, bereid tot veranderingen ten goede.

Opinius
Opinius22 jan. 2012 - 10:00

citaat: "Waarin verzeilen we met SP? " ik zou het zo gauw nu niet weten . wat "we"wel weten is waar ieder nu in verzeld zijn geraakt,moge dat helder zij. dat had allesbehalve ooit met een SP te maken,.en dat weten "we" alvast in elk geval wel in nu. bezuinigen moet,.maar op wat, en hoe. economische conjuctuur moet eveeens in leven blijven maar inspireer en stimuleer naar lokaal ,het zal terug in de basis moeten in bekenning naar elkaar en haar economie ,of ga je weerterug voor de multis waar de bovenste lagen slechts bloeiden,en daardoor de onderste lagen nu verder dood gebloedt moeten worden . dat gaat het in elk geval verder niet worden. dat is reeds allang duidelijk.Of wel? hoe ziet dat uit? Dat is de stringente vraag,en rekensom eentje die allesbehalve uit luxe gesteld moet gaan worden. de SP heeft niemand in deze actuele politieke alswel economische patstellling en crisis gebracht ,kijk,.en dat weet ieder.

Bouwman2
Bouwman222 jan. 2012 - 10:00

Nergens zijn de mensen zo gelukkig als in de verzorgingsstaat. Dat heeft de SP dus goed gezien. Maar het is wel jammer dat de SP vergeet dat om een verzorgingsstaat erop na te houden wel eerst geld verdiend moet worden. En waar verdienen de burgers hun geld? Juist SP, in Europa. Dus zijn jullie tegen Europa. Logisch zat!

2 Reacties
python
python22 jan. 2012 - 10:00

Over een verzorgingstaat gesproken. Wie waren die PvdA'ers die de bonussen bij de banken er ná een kapitaalinjectie van zeer veel miljarden er doorheen drukten: toch de PvdA'ers Bos, Elverding en De Waal. Wie zorgde goed voor de ING-top ? PVDA-er Wim Kok. Dan heb ik het nog niet gehad over ex-burgemeester Floppie van Amsterdam.

ErnsTT2
ErnsTT222 jan. 2012 - 10:00

De SP is helemaal niet tegen Europa, je bent ana het framen, laat die stroman nu maar in de voortuin staan aub.

python
python22 jan. 2012 - 10:00

Emiel is een sluwe politicus met humor, die weet wanneer hij moet zwijgen. Als Geert en Cohen, onzinnig gaan staan bleren dan kan Emiel rustig slapen. Als Geert en Cohen, hun eigen glazen gaan ingooien, samen met bejaarde provo Spekman, dan hoeft Emiel alleen te denken, bedankt jongens. Als het CDA het volkslied gaat zingen, dan denkt Emiel, dat is dan ook geregeld. De enige fout die Emiel kan maken is, zich uit de tent laten lokken. De stemmers fietsen nu gratis de SP binnen. Zo simpel werkt de soap. Emiel hoeft alleen te zeggen, ik wil graag mee regeren, MAAAAAAR dan moeten ze wel met ons rekening houden. Ik praat namens 2 miljoen kiezers.

2 Reacties
Candide2
Candide222 jan. 2012 - 10:00

'Ik praat namens 2 miljoen kiezers.' Dat zeggen ze allemaal. graag een schriftelijke verklaring van alle 2.000.000. Joop vindt het vast okee. Blaaskaak.

ErnsTT2
ErnsTT222 jan. 2012 - 10:00

Je gaat veel te veel van je eigen karakter uit, Roemer is niet Sluw, maar gewoon eerlijk, en Spekman is geen Provo, daar is ie pakweg 30 jaar te jong voor. kortom al die ad-hominems zeggen alleen iets over *jou*. Ik snap wel dat je nu erg gefrustreerd bent, dacht je eindelijk mee te lopen met de nieuwe leider,eneindlijk bij de winnaars te horen,blijkt die leider een lijer...

bob b.
bob b.22 jan. 2012 - 10:00

Parallel aan populisme ligt dilettantisme. Dat straalt de SP uit en vooral de mensen die er op stemmen. Niet de professionals aan het roer, maar de beste stuurlui. Ook al staan ze al sinds mensenheugenis aan de wal. Dat is ook iets dat Sp stemmers en PVV stemmers gemeen hebben. Hun beider dilettantisme, ze stemmen liever op die vriendelijke keuterboer uit Brabant die nog nooit iets heeft gepresteerd en daarom ook nooit iets fout heeft gedaan, dan op iemand die al jaren in het vak zit. Want daar wordt je op gepakt. Op alles wat je verkeerd hebt gedaan. Logisch dat Roemer zo populair is.

3 Reacties
BataafsRepublikein
BataafsRepublikein22 jan. 2012 - 10:00

Totaal NIET met u eens. De SP is allesbehalve dilettant en heeft zeer capabele mensen die qua opleidingsachtergrond en feeling enorm goed in hun dossier zitten. Irrgang, Van Raak, Ulenbelt, Karabulut, Van Dijk, De Wit, Leijten, Jansen, Van Gerven noem ze allemaal maar op. Stuk voor stuk absoluut integere en uitstekende lieden waar ik zondermeer vertrouwen in heb. Met o.a. deze mensen heb je de garantie dat het land in goede handen is. Defensie moet echter door een neutrale, niet-politieke inhoudsdeskundige van buiten geleid worden, want is een te belangrijk en dusdanig gespecialiseerd departement om over te laten aan vooringenomen betweters van sterke partijsignatuur. Defensie heeft helemaal geen tijd voor 'politici' en holländische Parteigeschäfte want is actueler dan ooit, daar moet een technocraat aan het hoofd staan en geen amateur die er geen kaas van gegeten heeft. Roemer moet geen premier worden, de fractie/partijleiders moeten in de kamer blijven. Een slimme partij stuurt nooit diens number one naar een kabinet. Het leeuwendeel van je eerste elftal gaat de regering in, maar de aanvoerder niet. Die heb je nodig in de kamer. En wat betreft je tweede punt: wat hebben al die bestuursgerontocraten die zoals u beargumenteert al eeuwen in het vak zitten ons opgeleverd dan????? Juist ja, de huidige rotzooi!

Waterbeer
Waterbeer22 jan. 2012 - 10:00

Nou dat moest ik even opzoeken in het woordenboek dat bleek kunstliefhebberij te zijn dat u kennelijk vertaald als amateurisme. Een vreemde constatering (en waarom noemde u het niet gewoon amateurisme?) Als je kijkt naar het economisch programma van de VVD en de rest van de regenteske professionals dan zul je vanuit allerlei hoeken of die nu neoliberaal rechts zijn als progressief links tot conservatief christen hypocraten dat de VVD etc de economie aan het slopen is . De SP is niet revolutionair - in tegendeel - het is een solide oplossing voor economische tegenslag volgens beproeft recept; creëer werk subsidieer werk ; zorg dat mensen kunnen blijven betalen aan de staat. Dat was de oplossing van elke crisis in de geschiedenis. Punt is dat die oude beproefde methodes geen bankiers verrijken . Het amateurisme waar u net een duur woord voor heeft verzonnen vindt men derhalve juist bij PVVD'66/PvdCDA . Klunzen met een bord voor de kop. En de SP kunstliefhebbers? Nee dat heeft u zeker niet bedoeld die stemden met de PVV voor een meer hoempa op Radio 2

Bakoe
Bakoe22 jan. 2012 - 10:00

Sure, dat is waar, de anderen weten helemaal hoe het niet moet, dat hebben ze wel aangetoond de afgelopen 10 jaar. En wat ze ook weten is dat ze op precies dezelfde manier verder willen.

JoVaWe
JoVaWe22 jan. 2012 - 10:00

Ach ja, NL is wel helemaal de weg kwijt als je Roemer zo gaat steunen.

2 Reacties
Waterbeer
Waterbeer22 jan. 2012 - 10:00

Nee dat is logisch alle andere partijen bleken niet democratisch dan blijft de SP over

Uilenspiegel
Uilenspiegel22 jan. 2012 - 10:00

Leuke foto bij uw post. Kijkt u zo de wereld in?

ANRandy
ANRandy22 jan. 2012 - 10:00

Ha ha ha, die foto.... Het was me al vaker opgevallen: Roemer lijkt sprekend op Alfred E. Neuman van MAD. http://s4.thisnext.com/media/largest_dimension/72AE806E.jpg

4 Reacties
Gerald2
Gerald222 jan. 2012 - 10:00

Stuur beide foto's maar naar de Volkskrant, misschien wordt je nog met een sterretje beloond

yggy
yggy22 jan. 2012 - 10:00

Ha ha ha, die foto.... ========== Tsja, als de argumenten op zijn kun je altijd nog op de man spelen. Niet sterk maar het kan wel. http://www.thcfarmer.com/forums/attachments/131011d1297983098-spotprent-rutte-001.png.att

BataafsRepublikein
BataafsRepublikein22 jan. 2012 - 10:00

Haha, inderdaad zeg!

ElChe
ElChe22 jan. 2012 - 10:00

http://www.youtube.com/watch?v=rtGs4MnlTII&feature=youtu.be

Gerald2
Gerald222 jan. 2012 - 10:00

Maurice, het valt me trouwens wel op dat op de statestiek van Peil.nl de lijn van de SP scherpe knikken in zitten en dat van de andere partijen gebogen is. Heeft dat een bedoeling?

1 Reactie
python
python22 jan. 2012 - 10:00

Ik heb gekeken. Bij de PVDA zit ook zo'n knik omlaag. Is kiezers-gedrag.

Plupie
Plupie22 jan. 2012 - 10:00

Nederland ga alvast maar sparen om de ongebreidelde spilzucht van links te kunnen financieren. Vooral modaal en iets daarboven zal het zwaar te verduren krijgen. Grappig hoe elke week de mening van 4000 Maurice de Hond fans als landelijke uitkomst wordt gezien.. Een dag voor de verkiezingen in 2010 zou Wilders 15 stemmen krijgen volgens "de peilingen van de Hond" maar het werden er 24? Als Mao Roemer aan de macht komt dan is het tijd om het land (schip) snel te verlaten. Instoom (Immigratie) in 2010 was 160.000 overwegend kansarme en Emigreren dus uitstroom in dat zelfde jaar 120.000 de meeste oudere met muntjes officiële cijfers CPB 2012 is de grootste groep babyboomers 350.000 worden die 65 jaar, daarvan gaan ongeveer 1/3 denk ik naar het buitenland om te genieten van hun oude dag. SP staat al 30 jaar langs de kant te schreeuwen en dat zal ook zo blijven.

5 Reacties
ElChe
ElChe22 jan. 2012 - 10:00

Wat een kwats. Ik kom uit Nijmegen en heb 8 jaar wethouders van de SP meegemaakt. Een ding is mij duidelijk: de SP droeg mede zorg voor een solide financieel programma. Daarvoor was Nijmegen nog een artikel 12 gemeente. Mede door de SP veranderde dat. Dus al die kwats over verspilling berust op rechtse onderbuikgevoelens en domme rechtse kwaadsprekerij en heeft niets, maar dan ook niets met de realiteit te maken.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos22 jan. 2012 - 10:00

Blablablablabablabla...

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos22 jan. 2012 - 10:00

Is Rinze Pluut een synoniem voor Cor Bosman?

Jan Jansen2
Jan Jansen222 jan. 2012 - 10:00

Wat volledig inhoudsloos. Dat is dan weer wel een prestatie. Goed naar het kabinet Rutte gekeken...

Bakoe
Bakoe22 jan. 2012 - 10:00

Dat is nu juist het verschil. Onder deze regering, worden onze spaarcentjes direct weggeven aan banken en grootverdieners. Onder sociaal democraten kunnen mensen er eerst nog wat voor kopen voordat het in de zakken van bovengenoemd canaille verdwijnt.

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2012 - 10:00

Als PVV 'incidentenpolitiek' weer inruilt voor eigen politieke ideologie en 'unique selling point' -strijd tegen islamisering Nederland-, dan voorspel ik dat ook de rechtervleugel het poitieke middenveld steeds meer leegzuigt. Dan krijgen we tenminste principiele linkse en rechtse politiek. Wat zou het dan mooi zijn als SP en PVV elkaar vinden in politieke samenwerking en bestuur Nederland. Links Rechts Nederland Vooruit !

4 Reacties
yggy
yggy22 jan. 2012 - 10:00

Wat zou het dan mooi zijn als SP en PVV elkaar vinden in politieke samenwerking en bestuur Nederland. ============= Het is nu al zo vaak verteld maar u wilt maar niet luisteren dus nog maar een keer. Socialisten doen geen zaken met fascisten.

MichelReiziger
MichelReiziger22 jan. 2012 - 10:00

***Als PVV 'incidentenpolitiek' weer inruilt voor eigen politieke ideologie en 'unique selling point' -strijd tegen islamisering Nederland-, *** Unique selling point....? LOL, u bedoelt haat creeren, dat is niet uniek, dat bestaat al heel lang (eeuwen) en er was al veel eerder een politieke partij in Nederland die zorgde voor een georganiseerde opleving hiervan, vanaf de jaren 30 tot zo begin 1945. ***dan voorspel ik dat ook de rechtervleugel het poitieke middenveld steeds meer leegzuigt.*** Welke partij dan, de PVV kan je niet zien als een echte partij met een partij poltiek, of bepaalde rechtse idealen. Vreemdelingen haat en haat zaaien vind je namelijk niet alleen bij rechtse partijen. ***Dan krijgen we tenminste principiele linkse en rechtse politiek. Wat zou het dan mooi zijn als SP en PVV elkaar vinden in politieke samenwerking en bestuur Nederland.*** Als je maar enige vorm van principes hebt ontwikkeld, dan zou je nooit voor de PVV gaan, het is een one issue non principal party. Een protest partij, vandaar ook de grote leegloop die er aan gaat komen..gedeeltelijk naar de SP ***Links Rechts Nederland Vooruit ! **** Links bepaald rechts mag misschien meedoen, met dank aan het huidige kabinet! Oh, en dat islamofobe aanhangsel...de PVV ....daaag!

JoopSchouten
JoopSchouten22 jan. 2012 - 10:00

Droom een slaapkamer verder wil je?

ErnsTT2
ErnsTT222 jan. 2012 - 10:00

Begin *jij* nou opeens te lonken naar de SP, wat een aarts populist moet je dan niet zijn, gezien je eerder uitspraken, dat je nu opeens de SP wel ziet zitten, is je houtvlot zo snel uit elkaar aan het rafelen ? Wat een totaal gebrek aan ruggegraat zeg.

JoopSchouten
JoopSchouten22 jan. 2012 - 10:00

Hartelijk dank voor de link Des ! ! Ik heb het gelezen. 'De huidige situatie is dat banken geld mogen scheppen uit het niets en ingelegde gelden de facto 10 keer multipliceren: het zogenaamde ¨fractionalizen¨. De adder zit bij een dergelijke werkwijze erin dat er een schuld én rente tegenover het uit het niets geschapen geld komt te staan.' 'Op deze kapitaal-markt vindt zodoende een handel in staatsobligaties en schatkist-papier plaats, met een dagelijkse omzet van honderden miljarden dollars, waardoor dit als het ware in hart van het stelsel staat41. Dit betekent in concreto dat dit geld-systeem er vanuit gaat dat de belastingbetalers opdraaien voor de uitgaven van regeringen, alsook de door hen aangegane leningen. Deze staatsleningen zijn zo de beloften van de belastingbetalers om te betalen, verzekerd door een eerste retentie-recht op al de onroerende en roerende goederen van een land en het nationale inkomen. Beloften van regeringen worden zo omgezet in betalingsverplichtingen door privé personen.' 'Dit én de soevereiniteitsoverdracht betekent formeel een complete uitsluiting voor een land om à la Lincoln schuld- én renteloos zijn eigen economie met zijn eigen geld te voorzien en zelf de geld-hoeveelheid en waarde te regelen. Feitelijk is de ECB zo een kopie geworden van de Federal Reseve bank.' 'Een zeer treffend voorbeeld van hoe er een geheel andere bedrijvigheid op gang komt waarbij mensen hun eigen creativiteit aan wenden heeft het "Wära-project" laten zien. Dit hele initiatief is gebaseerd op het door Silvio Gesell (1862-1930) uitgewerkte gedachten goed53. Dit project werd in oktober 1929 in Duitsland gestart en betrof een ruil-vereniging met het ruilmiddel "Wära", opgericht ter bestrijding van afzet-stagnatie en werkeloosheid. Na 2 jaar waren er meer dan 1000 bedrijven bij aangesloten, een zeer brede kring.' !!!! 'Onderdeel van dit systeem was de maandelijkse waardeafname van 1% . Dit was ingebouwd als waarborg voor een rappe omloopsnelheid en het indammen van oppot-neigingen.' !!! 'Indien dit nl. niet wordt ondervangen kan dat crises veroorzaken.' Ja, dit weet 'men' al eeuwen en n iemand past de banken aan. 'Wat dat betreft zit de logica van Silvio Gesell hem hierin dat geld in wezen de reflectie is van de productiemogelijkheden op een gegeven moment. Deze zijn eindig of beperkt, en dit betekent dat het geld van dat gegeven moment eindig is in waarde. Dit houdt ook in dat geld steeds opnieuw geschapen moet worden op basis van de productiemogelijk-heden van een gegeven moment. Het is wenselijk dat dit tot uitdrukking komt in het geldsysteem. Het huidige geldsysteem brengt deze verfijning niet tot uitdrukking en beschouwt geld als een factor op zichzelf, is dan i.c. een product, met een oneindige houdbaarheid, en wordt het zelfs een productiemiddel i.p.v. een weergave van de productie-mogelijkheden (bedenk dat geld in wezen de boekhouder van de economie is). De dorpen Schwanenkirchen, Hengersberg en Schöllnach waren in herfst 1930 (de wereld zat toen midden in de deflatie-crisis) zelfs compleet overgestapt op de Wära, zodat de werkeloosheid was verdwenen en de afzet op een structureel gezond peil bleef. Doordat de Duitse Minister van Financiën het als verboden verklaarde ging de Wära ter ziele, keerde de crisis terug en steeg de werkeloosheid weer onophoudelijk56, terwijl het wel overwaaide naar andere landen. Zo werd in 1932 in Wörgl (Oostenrijk) door de Burgemeester een dergelijk initiatief gestart met het aldaar genaamde "Freigeld", vanwege de behoefte om er bepaalde projecten te realiseren, wat echter onmogelijk werd gemaakt door de hoge schuld van de gemeente vanwege de er heersende werkeloosheid57. Met dit Freigeld konden mensen ook hun lokale belastingen betalen en werden er lonen mee uitbetaald. Zo ging naast de Oostenrijkse Schilling dit Freigeld lopen en begonnen andere omliggende dorpen het te accepteren en zelf ook toe te passen. Een jaar later wilden 170 andere plaatsen het ook gaan implementeren, maar al snel daarna werd het verboden verklaard doordat volgens de wet het recht van gelduitgifte exclusief aan de Centrale Bank toebehoorde. Gevolg was dat ook daar de crisis weer terugkeerde.' Silvio Gesell heeft dus gewoon gelijk. Nogmaals bedankt Des. : ))) (PS, ik plaatstte deze reactie maar bovenop wegen importantie.)

2 Reacties
.2
.222 jan. 2012 - 10:00

Ik ben verrast op de stelling: Roemer heeft een visie. Kan iemand bij vertellen wat die visie van de SP is? Hoe ziet Nederland er over 10, 20 of 50 jaar uit volgens de SP. Ik heb geen idee, ja we werken nog steeds tot ons 65ste!

ockham
ockham22 jan. 2012 - 10:00

Vroeger werd goud gegraven uit de aarde, dat was geld, je kon er niets mee. Spanje ging ten onder aan de goud- en zilverroverij in Midden en Z Amerika, ze meenden op hun lauweren te kunnen rusten, en lieten de Spaanse economie naar de Filistijnen gaan. Inflatie was het onvermijdelijke resultaat. In Nieuw Guinea ging het net zo toen domme Nederlands bestuursambtenaren kauri schelpen, het geld daar toen, in grote hoeveelheden uit de Malediven lieten komen. Eén bestuursambtenaar liet het leven in de opstand wegens inflatie. Midas kwam er achter dat je goud niet kunt eten. Er is dus niets mis met fiduciair geld, in tegendeel, je hoeft niet te graven om het te maken.

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2012 - 10:00

Links verwijt Wilders/PVV polarisatie en uitsluiting.. Wie onderstaande reacties leest weet beter. De pot verwijt de ketel.. Zolang de socialisten het begrip 'nationaal' besmet verklaren met als gevolg een ziekelijk 'vlychtgedrag', zal het NOOIT deel uitmaken van de Nederlandse regering. Ik val niet over valse woordassociaties en blijf opteren voor PVV en SP in Nederlandse regering.

1 Reactie
Candide2
Candide222 jan. 2012 - 10:00

Je haalt 'nationaal' en 'nationaal-socialistisch/volksnationalistisch' altijd door elkaar. Let nou toch een beetje op.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin22 jan. 2012 - 10:00

De sp heeft voor mij afgedaan en wel om reden dat ze weigerden een helpende hand uit te steken naar mensen in doodsnood, n.l. het volk van Kosovo tijdens de oorlog van de serviërs, de sp weigerde in te stemmen met ingrijpen, wat de reden was is me nooit duidelijk geworden, ik hoop dat nog eens uit de uitgestreken smoel van van Bommel te mogen vernemen. Wat betreft de huidige politieke verhoudingen moet ik zeggen dat ik niet geloof in een solide economische basis van deze partij, ik zou wel eens een gedegen rapport van de rekenkamer willen zien t.a.v. hun lokkertjes. Ik heb Roemer van dichtbij mogen aanschouwen en kreeg de indruk dat hij grossierde in sympathie, toverde van het ene op het andere moment een warmte waar mijn wimpers bij verschroeiden. Daarbij is het natuurlijk makkelijk beloften te maken als je nooit gehinderd bent door een regeerakkoord, dat het nooit zover heeft mogen komen is mede te danken aan de slappe knieën van Marijnissen, die zich met 26 zetels liet afwimpelen door Balkenende om vervolgens na 45 minuten met een brede smile te vertellen dat de onderhandelingen waren mislukt, 26 zetels in no time aan de wilgen gehangen. Enfin nu de grootste partij tot ze regeringverantwoordelijkheid mogen dragen en worden geconfronteerd met compromissen, het wordt een bittere pil voor de sp en niet in de laatste plaats voor allen die hun het vertrouwen schonken.

4 Reacties
Gelijkhebber
Gelijkhebber22 jan. 2012 - 10:00

Het CDA liet bij de verkiezingen in 2006 duidelijk blijken dat ze bij voorkeur met de VVD wilden regeren. Het CDA-verkiezingsprogramma stond ver af van wat de SP wilde. Om dan alleen vanwege de zetelwinst te gaan praten over een coalitie CDA en SP is pure kiezersbedrog. Kiezen wil zeggen dat er wat te kiezen valt. Verkiezingen die er voor zorgen dat per definitie de twee grootste partijen gaan regeren hebben niet zoveel nut. Ook de discussie over een samenwerking tussen VVD en SP zijn zinloos. Mensen stemmen SP omdat ze linkse politiek willen. Geen Paars-kwadraat met wat plussen en minnen van de VVD.

pedens@numeo.fr
pedens@numeo.fr22 jan. 2012 - 10:00

bij formatiegesprekken was het onze koningin die steeds aangegeven heeft geen regering te willen vormen met de SP.

ockham
ockham22 jan. 2012 - 10:00

Kennelijk nog steeds niet begrepen hoe het westen het uitéénvallen van Joegoslavië veroorzaakte. Verdeel en heers, is nog steeds een goede strategie voor macht. Zie Irak.

Barmaley
Barmaley22 jan. 2012 - 10:00

"It's all in the eye of the beholder". Uw voorstelling van het een en ander komt volstrekt niet overeen met de mijne. Ik heb Marijnissen uitermate duidelijk aan horen geven dat de wijze waarop andere partijen de winst van de SP, de partij en de wens van de kiezers negeerden buiten elke proportie was. Waar hij gelijk in had. Voor mij heeft daardoor juist een aantal andere partij(bonz)en afgedaan omdat ze hun oogkleppen niet af kunnen of willen doen. Wat er in Kosovo en Servië gebeurde lust geen enkele hond nu helemaal geen meer brood van, het heeft nu achteraf weinig zin de een of de ander een zwarte (virtuele) piet uit te delen. Hier hebben heel wat meer mensen en instanties gefaald. Voor zover daar overigens iets te winnen was...

hasp52
hasp5222 jan. 2012 - 10:00

Het valt mij op dat met het dalen van de rechtse aanhang in de peilingen, de reacties uit het rechtse kamp ingetogener worden. De intentsiteit aan reacties van rechtse reageerders neemt af en de toon lijkt haast milder te worden. Ik zie zelfs rechtse oproepen voor een samenwerking tussen de PVV en de SP !? Geen ongebreideld triomfalisme maar een haast pragmatische gelatenheid. Ik ben benieuwd hoe dit afloopt.

1 Reactie
neoliberaal
neoliberaal22 jan. 2012 - 10:00

Ik ben rechts (zie mijn nickname) en vind dat e.e.a. wel meevalt. Links stijgt namelijk niet erg in de peilingen. De winst van de SP gaat ten koste van de andere linkse partijen (PvdA met name) en niet zozeer van de rechtse partijen. Al is het wél opvallend dat er een uitruil bestaat tussen de SP en de PVV. Hoewel óók dat ook weer niet zo vreemd is. Zowel de SP als de PVV trekken ontevreden stemmers en beide fungeren in die zin als een protestpartij. De SP zal niet snel gaan regeren; ze moeten dan namelijk grote concessies doen en ik zie ze hier niet toe bereid.

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2012 - 10:00

SP moet bij regeringsverantwoordelijkheid te veel consessie doen en daar me geloofwaardigheid verliezen. SP is slecht voor ondernemend Nederland en daarmee de werkgelegenheid.

2 Reacties
ErnsTT2
ErnsTT222 jan. 2012 - 10:00

De SP regeert op lokaal niveau al jaaaaren, je zwetst dus uit je nek. kijk alleen al eens naar het grote aantal ondernemers dat actief lid is van de SP, zouden die zich actief inzetten voor een Club die slecht voor hun nering zou zijn, denk je dat nou echt ? Voor je iets roept kun je maar beter eerst even kijken waarover je wilt meepraten, want nu is je typefout eigenlijk precies goed, want het enige ware in je bericht, is inderdaad dat het slecht is voor je geloofwaardigheid...

ErnsTT2
ErnsTT222 jan. 2012 - 10:00

[Al is het wél opvallend dat er een uitruil bestaat tussen de SP en de PVV. ] Tsja je kunt wel weer onder een andere Nick gaan posten,maar daarmee blijft het complete onzin wat je post... Kijk zelf maar, het bruine lijntje is de groei van de PVV, het rode lijntje is de SP, zoals je ziet groeien ze *beiden* als een tierelier, nou ja de PVV begint steeds meer terug te vloeien in de moederpartij VVD. Om dat speciaal voor mensen zoals jij helemaal duidelijk te illustreren heb ik de VVD lijn (Blauw) geinverteerd en als Oranje lijntje ingeplakt, en zie de winst en verlies posities zijn opvallend congruent (gelijkvormig) de Oranje lijn loopt zelfs een aardig eind *volledig overlappend* met de bruine lijn. Wat wil dat nu zeggen? Als de Oranje lijn volledig met de bruine lijn overlapt, betekent dat niets anders dan dat de kiezers 1:1 van de ene naarde andere partij overstappen, als de VVD zetels wint, verliest de PVV nagenoeg exact hetzelfde aantal. Als de Bruinhemden zetels winne zie je datzelfde aantal verlies bij de VVD... Onderwijl blijft de SP geheel *onafhankelijk* van de grillige uitwisseling van populistische PVV/VVD stemmers gestaag groeien... Als jouw bewering dat de stemmers van de SP van de PVV zouden komen, zou je op zijn minst een *daling* van de SP zetels moeten zien bij de sterke stijging van het PVV tussen April en Juni. We zien echter dat de SP daar ook 5 zetels groeien, ergo je stelling is absoluut non-valide, wat overtuigend aangetoond word door de hond eigen peilingen... Kortomnet als de Hond, kun je maar beter een cursusje "hoe lees ik een grafiek" gaan volgen...

CeesRotteveel
CeesRotteveel22 jan. 2012 - 10:00

Neo liberaal.....? Des Duivels.....? Slumpke Slumpke.....? Gandalf the grey.....? eh..... Ik weet 't! ...REPELSTEELTJE! Ook niet...? Potverdomme... Ik geef 't op!... zeg 't dan! NN...?!? Had ik misschien toch die inburgeringscursus moeten doen.

1 Reactie
Waterbeer
Waterbeer22 jan. 2012 - 10:00

Neo liberaal.....? Nova Freeman Des Duivels.....? Desmond Diabolo Slumpke Slumpke.....? Sleduward van Slijberghen Gandalf the grey.....? Gijs Grijsman

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2012 - 10:00

Mensen stemmen dus met hun portemonnee. dat geldt voor zowel links als rechts....

1 Reactie
yggy
yggy22 jan. 2012 - 10:00

Mensen stemmen dus met hun portemonnee. =========== Dat klopt wel zo'n beetje want als ik ga stemmen moet ik me kunnen identificeren en mijn id-kaart zit in mijn portemonnee. Maar verder houdt de vergelijking dan ook op.

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2012 - 10:00

Grappig dat het volk dat van de PVV nu naar de SP overloopt ineens van fascisten en bruimhemden verandert in toppertjes. Goed stuk vandaag van Bert Brussen op GS: "Hijs de rode banier: het einde aan alles is hier Onmiddellijk einde HRA ("VILLASUBSIDIE!!1!!"). Belasting naar 65 procent (vanaftarief). Wraakboete voor iedereen die meer dan 150.000 euro verdient. Jaarinkomen boven de één miljoen: 99% belasting. Zielige, zwakke, luie, nietsdoende mensen eerst. Alles gesubsidieerd. Haat aan winst en succes. "Eerlijk delen": mensen die wel werken voor hun geld betalen alles voor een groep die principieel niet werkt voor hun geld. Iedereen een sociale woning. Verbod op villabouw. Verbod op auto's duurder dan 30.000 euro. Verbod op sterrenrestaurants ("je kunt ook best tevreden zijn met een eenvoudige maaltijd"). Verplichte zwarte scholen. Oorlog met Israel. Palestina krijgt 80 procent van het ontwkkelingshulpbudget. Invoering verplichte positieve discriminatie. Einde alle asielwetten. Minimumquotum opname asielzoekers van ten minste 150.000 asielzoekers per jaar. Opheffen defensie. Extra haatbelasting voor PC-Hooft winkeliers en VVD-stemmers. Anja Meulenbelt censor NOS-STAATS Journaal. Verbod op commerciele zenders. Vewijdering, verdwijning en marteling rechtse Volkskrant-journalisten. Internetfilter tegen "rechtse haatzaaierij". Onderdrukking christenen en joden. Verheerlijking atheisten en moslims. 3000 extra moraalpolitie-agenten. Actieve anti-winst en anti-luxe propaganda. Ivo Niehe verbannen. Zieligheidsindustrie grootste aanjager "economie". Invoering staatscontrole op bijna alles. Lange rijen voor alle diensten, services en ziekenzorg, want "het moet eerlijker". Nieuwe hierarchie in Nederland: Armen -> zwakken -> allochtonen -> kleinverdieners -> burgers -> grootverdieners. Joop.nl officieel regeringsorgaan. Veroordeling Telegraaf, Geenstijl, RTL, Elsevier en vleesindustrie voor "misdaden tegen de menselijkheid". Oproep om alle mussen uit te roeien. Grote Sprong Voorwaarts. Einde. No exit. Noteert u deze historische dag in de agenda. Zondag 22 januari 2012. Nederland = De Sjaak."

2 Reacties
SjoukeBoonstra
SjoukeBoonstra22 jan. 2012 - 10:00

== Goed stuk vandaag van Bert Brussen op GS: == Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.

Jan Jansen2
Jan Jansen222 jan. 2012 - 10:00

Ik verdenk Bert Brussen er al langer van aan een borderline persoonlijkheidsstoornis te lijden. Pakt die nieuwe hiërarchie toch goed voor hem uit.

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2012 - 10:00

De PVV levert langzaam maar zeker in, was ook wel te verwachten want die partij heeft inhoudelijk niets te bieden...net als de SP trouwens. wel opvallend dat de VVD maar 1 zetel inlevert , ondanks hun harde bezuinigingsbeleid , knap van Rutte. Hopelijk krijgt de SP snel de kans om regeringsverantwoordelijkheid te nemen zodat we kunnen zien hoe ze de "heilstaat"vorm gaan geven....Op zich zou het knap zijn dat wat de DDR, USSR, etc niet lukt , Roemer wel zou lukken.

1 Reactie
johnnysisko
johnnysisko22 jan. 2012 - 10:00

Jij hebt waarschijnlijk ook niks inhoudelijks te bieden. Ik kan me voorstellen dat je het niet eens kan zijn met de standpunten maar ze hebben zeker inhoudt. Niet iets roepen waar je niks van afweet! Heb je de standpunten gelezen?

pedens@numeo.fr
pedens@numeo.fr22 jan. 2012 - 10:00

Ik zie hieronder dat nog heel veel mensen denken dat een Socialistische politiek iedereen arm maakt en het slecht voor ondernemers is, terug naar de DDR enz. De SP heeft niets te bieden en wordt op één hoop gegooid met de PVV. Deze mensen zijn blijkbaar blij met een politiek die we al kennen sinds 3 decennia , en wat ons mondiaal in de muur heeft gedreven, met crises en schandalen, zakkenvullerij, vervuiling, uitknijperij, eigenverrijkingenzokaniknogheellangdoor… Misschien kunnen deze mensen eens aangeven wat deze oude politiek nog te bieden heeft voor de burger….. want dit systeem werkt niet. (meer)

3 Reacties
Sonia2
Sonia222 jan. 2012 - 10:00

Peter, de SP is geen socialistische partij meer. Dat hebben ze nu ook al zelf gemeld.

Waterbeer
Waterbeer22 jan. 2012 - 10:00

De waarschuwing van rechts: pas op voor sociale ideeen want voor je het weet is de wereld een groot cambodja *giebel giebel - steelt portemonee van oma in rolstoel* het is wel goed met jullie jongens - dichtste bij geschiedenis dan jullie ooit gekomen zijn is de VVV-folder van kinderdijk en die alcoholist aan de costa del sol die steeds keihard FRANCO schreeuwde

Cinema2
Cinema222 jan. 2012 - 10:00

Beste Peter, ik ben tevreden over ons politieke systeem!. Ik noem een Nederland een geweldig land, in veel opzichten!. U heeft hier blijkbaar een andere mening over, geeft niet maar ga dan gewoon weg uit dit land. (Cuba lijkt mij echt iets voor u) Ik wens u veel succes met uw zoektocht!

Klapschaats2
Klapschaats222 jan. 2012 - 10:00

Het zal je toch gebeuren dat de crisis ophoudt. Wat gaat dat voor de stemmen op de SP betekenen?

1 Reactie
pedens@numeo.fr
pedens@numeo.fr22 jan. 2012 - 10:00

crises worden veroorzaakt door de financiele wereld en de politiek . De politiek moet dus drastisch anders en daarmee de financiele wereld . Terug naar een politiek die de burger dient - niet de aandeelhouders. terug naar een samenleving dus. in NL is alléén de SP die hier aan werkt, en in europees verband , met 16 andere partijen in het GUE/NGL-verband. NL wordt geregeerd door Europa, die al 30 jr de USA-politiek heeft omarmd. de resultaten spreken.

toshiba
toshiba22 jan. 2012 - 10:00

Vandaag is het onderzoek "de kieskeurige kiezer" uitgekomen. Groot onderzoek naar stemgedrag van kiezers: * Kiezers zijn trouw aan hun opvattingen. Het zijn de partijen die zwalken, waardoor kiezer switcht * kiezer heeft groot vertrouwen in democratie en politiek systeem. Het is de politieke partij die te negatief denkt over de kiezer * kiezers switchen niet tussen links - rechts. Ze switchen binnen t blok * Alle verhalen van Maurice de Hond over de kloof tussen kiezer en politiek is ongefundeerd. Het uiteenvallen de politiek is ongefundeerd Dat de SP veel kiezers trekt van de PVV is onjuist. PVV kiezers zijn vooral ex cda en vvd. De peilingen van MDH kloppen op basis van het onderzoek totaal niet. Noch de altijd sterke verhalen van MdH over de kiezer en de politiek. MdH doet er goed aan om weer fatsoenlijk te peilen en niet met vertekende kiezersdatabse te werken en die handmatig aan te passen.

3 Reacties
Waterbeer
Waterbeer22 jan. 2012 - 10:00

Het is veel simpeler - ik sprak gister met een van mijn vrienden die ondanks alles maar niet zijn lidmaatschap van groenlinks wil opgeven. Ik pest m daar altijd mee vanwege kunduz is dat gewoon geen nette partij meer. Gister zei hij ; ja verdomme het is ook mooi geweest ! Ik denk dat dat de meeste kiezers overvalt. Het is gewoon mooi geweest. Afgelopen. En Maurice moet je natuurlijk niet geloven maar die kloof is mijlendiep. Ga voor de verandering eens naar een leuk cafe waar je mag roken . Daar zitten je kiezers . Niet in de opiniepagina's en zeker niet bij meneer de Hond De kiezer ziet geen partijen meer - alleen gekken en zal uiteindelijk een stem uitbrengen voor de persoon waarvan ze vermoeden dat ie het minst van de pot gerukt is. Zelfs de meest fanatieke aanhangers van een partij op dit forum zullen dat beamen als je ze nu eens echt eerlijk vraagt waarom ze op deze partij stemmen (wat VVD-ers daargelaten trouwens - die likken hun vingers af) . Al deze mensen zouden liever zelf een partij oprichten als ze de tijd en het geld etc etc hadden. En dat is logisch . Mensen zijn teveel en te lang bedrogen . De echte reden voor het succes van de SP is ook heel simpel; de enige partij die de kluit nog niet belazerd heeft. En daar stemmen mensen op .

Gelijkhebber
Gelijkhebber22 jan. 2012 - 10:00

Helemaal mee eens. De Hond is geen opinie-peiler maar een opinieleider. Raar toch dat de media zijn peil-resultaten als feiten presenteren. Niemand die maar een kritische vraag stelt. Trends zijn de enige betrouwbare uikomsten van dit soort peilingen. De SP en D'66 stijgen; PvdA en CDA dalen. VVD, GL en PVV zijn gelijk. Een afwijking van 4 zetels valt echt binnen de fouttolerantie van de peilingen. Zie: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5066/Statenverkiezingen/article/detail/1855023/2011/03/03/En-alle-peilingen-zaten-er-weer-naast.dhtml

JoopSchouten
JoopSchouten22 jan. 2012 - 10:00

'kiezer heeft groot vertrouwen in democratie en politiek systeem.' Is dat zo? Over welk prcentage heb je het en waar zijn de cijfers te vinden?

FransAkkermans1947
FransAkkermans194722 jan. 2012 - 10:00

Het valt mij op dat de PVV-stemmers nu niet meer zo uitgemaakt worden voor fascist of racist als ze overlopen naar de SP of een andere linkse partij. Dat kan betekenen dat ze natuurlijk geen echte fascist waren, alleen tijdelijk, tussen twee of drie verkiezingen door, en dan zijn ze gewoon weer welkom. Of dat ze het echt wel waren en dan telt de SP dus ook fascisten onder haar aanhang. Of dat de echte fascisten achterblijven in de PVV. Dat lijkt me het meest waarschijnlijke commentaar dat je de komende tijd kunt verwachten. In ieder geval is aangetoond dat die hele fascismediscussie niets heeft voorgesteld en als een nachtkaars uit gaat.

3 Reacties
ANRandy
ANRandy22 jan. 2012 - 10:00

Wat sowieso opvallend is, is dat iemand voor socialist of communist uitmaken, wat in wezen net zulke verderfelijke en sterk vergelijkbare ideologieën zijn als het fascisme, met minstens zoveel bloed en ellende op hun geweten, hier zelfs door velen serieus als compliment wordt beschouwd.

Candide2
Candide222 jan. 2012 - 10:00

'Het valt mij op dat de PVV-stemmers nu niet meer zo uitgemaakt worden voor fascist of racist als ze overlopen naar de SP of een andere linkse partij.' Volgens mij zijn PVV-stemmers mondjesmaat uitgemaakt voor fascist of racist. Ik zou daar niet teveel onder gebukt gaan als ik u was. Wel schort er behoorlijk iets aan het gedachtengoed van Geert Wilders (= PVV) en dat wordt op dit forum niet onder stoelen of banken gestoken. Dat er een relatie zou zijn met de NSB is natuurlijk ook niet verbazingwekkend, wat je er ook van denkt. U valt blijkbaar iets op wat er helemaal niet was, maar overdrijven is dan ook een kunst.

Gaaltje
Gaaltje22 jan. 2012 - 10:00

Hoi Geweten en Frans, En de rekening van dit kabinet gaat helemaal verbleken bij die twee. Met de botte bijl, zonder de effecten door te rekenen hakken ze overal waar ze kunnen. Dat wordt straks overal pleisters plakken. Gaat nog duurder uitpakken. Visieloze bezuinigingen met zalven pratende politici. Als Roemer bezuinigingen moet gaan doorvoeren komt het in ieder geval menselijker en geloofwaardiger en ook socialer op me over dan de praatjes van een minderheidskabinet die allemaal gek op pluche zijn. Hij mag zich nog bewijzen, vind ik. En dat zo'n minderheidsconstructie in Nederland mogelijk is, dat is eigenlijk al bananenrepubliek-achtig te noemen. Dat alleen al is ongeloofwaardig. Ik hoop dat dit kabinet heel snel wordt gestopt in 2012 anders zijn de puinhopen in 2013 en 2014 in de maatschappij niet te overzien.

lancelot2
lancelot222 jan. 2012 - 10:00

Dat de SP in de virtuele wereld waar velen onder ons in leven, omhoog geschoten is kwa zetels, is te danken aan de persoon Roemeren niet te vergeten Maurice de Hondt. ;-) En niet, ik herhaal niet aan het partijprogramma van de SP. Roemer is zo`n gezellige goedlachse Brabander, daar zou de gemiddelde Nederlander wel een biertje mee willen drinken. Maar dat gezellige heeft een keerzijde, Roemer is een wolf in schaapskleren en wanneer er een kabinet komt met Roemer ( GOD verhoede het!) dan verbleken de staatsuitgaven van Joop den Uyl. Dan gaan we allen naar en over de afgrond, worden we allen zo arm als een kerkrat. Punt.

1 Reactie
nikita72
nikita7222 jan. 2012 - 10:00

aan het geweten: De staatsuitgaven van Joop den Uyl zijn al verbleekt onder de kabinetten-Van Agt.

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2012 - 10:00

Niet de crisis, maar het slechte antwoord van de coalitie op de Crisis drijft mensen naar de SP.

2 Reacties
ErnsTT2
ErnsTT222 jan. 2012 - 10:00

Precies ! Want de kamer verzaakt zijn controlerende taak volledig op dit moment, op de doorvragende SPers na... Want PvdA D66 en Groen-Links blijven het Slopen van de Samenleving nog steeds steunen, uit angst dat hun kaderleden hun bonus kwijtraken, als er verkiezingen komen,en de SP daar als eerste het mes in zet...

Simbro
Simbro22 jan. 2012 - 10:00

Een rake observatie !