Joop

CPB: Kabinetsplan voor arbeidsgehandicapten levert '0' banen op

  •    •  
17-04-2018
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
Getting around

© How do you get around: car, train, bicycle, plane, feet? Make a photo that represents your mode of transportation today.

De plannen van het kabinet om werkgevers arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te laten betalen, maakt dat kwetsbare burgers hun recht op pensioen en aanspraak op sociale verzekeringen verliezen, maar extra banen levert het niet op. Dat is de conclusie van het Centraal Planbureau dat de plannen doorrekende. CPB-onderzoeker Patrick Koot windt er geen doekjes om: ‘Het effect is afgerond nul.’
Volgens het CPB wordt slechts ‘een heel selecte groep’ bereikt door het voorstel van VVD-staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken). Arbeidsgehandicapten die in deeltijd werken krijgen vanaf het eerste uur dat zij werken een hoger loon, maar fulltimers met loondispensatie kunnen nog maximaal het minimumloon verdienen, terwijl ze nu vaak betaald worden volgens het hogere cao-loon dat in veel sectoren geldt. Bovendien worden volwassen gehandicapten die samenwonen met een verdienende partner of ouder uitgesloten van de aanvullende uitkering, omdat zij niet voldoen aan de bijstandsregels. Werken loont dus voor hen niet langer.
Cc-foto: Roger H. Goun
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (22)

webmaatje
webmaatje19 apr. 2018 - 9:30

Mensen die al gestraft zijn voor het leven met een handicap, gun je toch veel meer dan dit mensonwaardige voorstel waarin de handicap nog eens extra pijnlijk benadrukt wordt?

1 Reactie
Cliff Clavin
Cliff Clavin19 apr. 2018 - 13:08

@ Webmaatje - je hebt volkomen gelijk. Her en der gaan er stemmen op, om op grond van internationale juridische conventies en justitiële richtlijnen, de VVD met zo spoedig mogelijke ingang aan te merken als een terroristische organisatie. Dat zij misdaden tegen de menselijkheid pleegt, dat is zonneklaar. Laten we hopen dat de voorlieden van deze bende op enig moment gedagvaard worden te Den Haag. Daarna zal er een langdurig en zeer gedegen onderzoek komen, waarbij helemaal niemand gespaard zal worden. Het menselijk lijden dat deze criminelen op hun geweten hebben, dat rechtvaardigt zulke procedures ten volle.

Hiltermann
Hiltermann19 apr. 2018 - 5:36

Tamara van Ark pakt het probleem niet aan bij de wortels maar verschuift het van de werkgevers naar de werknemers. De overheid is er in geslaagd de regelingen voor loonkostensubsidie zo gecompliceerd te maken dat werkgevers niet meer in staat zijn die te volgen. Er gaat te veel werk in zitten om een deel van het loon dat aan mensen met een beperking wordt uitbetaald terug te vragen van de gemeenten. Werkgevers moeten per gemeente waar hun werknemers wonen aanvragen indienen voor loonkostensubsidie. Dit is een van de gevolgen die decentralisatie met zich mee brengt. De regelingen zijn te gecompliceerd en nodeloos tijdrovend. In plaats van de regelingen te vereenvoudigen verschuift van Ark de aanvraag van de subsidie van de werkgever naar de werknemer. De gevolgen zijn duidelijk. De zwakste partij, de werknemer met beperkingen, moet nu maar zien hoe zijn of haar inkomen wordt aangevuld. De werkgevers zijn positief over het plan, werknemers en de bonden zijn tegen het voorstel. Waarom pakt van Ark het probleem niet aan bij de wortels? Maak de subsidieregelingen eenvoudiger. Dat is een van de oorzaken die werkgevers weerhoudt mensen met een beperking in dienst te nemen.

1 Reactie
vdbemt
vdbemt19 apr. 2018 - 7:58

Van Ark ziet een ander probleem dan wij zien. Van Ark wil alleen maar meer geld overhouden. Wat het aanricht, is collateral damage. Daar zit ze niet mee.

quatsch
quatsch18 apr. 2018 - 22:56

De CEO verdient in Nederland 171 maal modaal. De gehandicapten moeten onder het minimumloon gaan verdienen van de VVD. Zelfs indien vvd'ers geen gehandicapten kennen in hun nabije omgeving, dan nog zou je van hen empathie mogen verwachten voor deze groep hardwerkende Nederlanders. Wat hebben vvd'ers toch tegen gehandicapten! Waarom misgunnen ze hen een eerlijk loon!

Rayeed Nasibdar
Rayeed Nasibdar18 apr. 2018 - 17:02

Vandaag was ik aanwezig bij de hoorzitting / RTG loondispensatie. Het was een interessante hoorzitting waarbij vele organisaties, werkgevers, wetenschappers en ervaringsdeskundigen aanwezig waren waarbij ze hun visie hebben gegeven over het aankomende wetsvoorstel loondispensatie. Er zijn goede punten geleverd aan de Tweede Kamerleden van Commissie SZW die gebruikt kunnen worden, waarschijnlijk volgende week, in het debat met staatssecretaris van Ark. Conclusie is dat gekeken moet worden hoe de huidige regels beter en simpeler kunnen zodat het voor werknemers en werkgevers interessanter word om te gaan werken, en de mensen aan te nemen. Ook is het belangrijk om te kijken wat voor alternatieven er zijn voor loondispensatie. Hierin is de WSW ook vaker genoemd wat mooi is voor de petitie van Carlos Monteiro en ondersteund door mijzelf. https://petities.nl/…/sociale-werkvoorziening-heropenen-voo… Ik heb ook kennis gemaakt met verschillende mensen wat nog meer zorgt voor een grotere netwerk voor onze acties. Hiervoor had ik een afspraak met D66 Kamerlid Rens Raemakers over dezelfde onderwerpen. Dat ging ook goed, en mijn aandachtspunten zijn genoteerd. Nu nog zien hoe het debat volgende week gaat! https://www.tweedekamer.nl/…/commissievergaderingen/details…

Zapata
Zapata18 apr. 2018 - 14:44

Ghe, na alles weggegeven te hebben wordt de PvdA plotseling weer wakker. https://www.volkskrant.nl/politiek/pvda-breekt-met-strenge-pensioenlijn-verhoging-aow-leeftijd-vertragen~a4594294/

Cliff Clavin
Cliff Clavin18 apr. 2018 - 14:13

De VVD zal zich vandaag in dat debat heel inschikkelijk betonen - 'wij van de VVD staan altijd klaar om kennis van nieuwe wetenschappelijke inzichten te nemen, en dat is vandaag niet anders. Inmiddels heeft ook de Prof. mr. B.M. Teldersstichting alle nu beschikbaar gekomen data gebruikt om de resultaten van onze plannen voor een socialer Nederland nog een keer door te rekenen. Dat heeft geleid tot de volgende, geactualiseerde kabinetsvoorstellen: (1) de bezuinigingen ten aanzien van de mensen met beperkingen inzake arbeid zullen tot onze spijt nog een ietsje scherper ingezet dienen te worden. Wij hebben hen te bieden: een maandelijkse uitkering van € 200,00 beneden bijstandsniveau (dit is conform hun te verwachten lagere produktiviteit); en deze moedige mensen kunnen ook rekenen op nieuwe vormen van zeer sociaal wonen: namelijk in barakken en tentenkampen te velde, alwaar gerenommeerde cateringbedrijven hen van een dagelijkse maaltijd zullen voorzien. Vervoer naar werkplaatsen en terug geschiedt per bus, de reiskosten worden voor 25% vergoed. (2) Hiertegenover staat een prachtig vooruitzicht: de Teldersstichting komt tot de conclusie dat er door deze strategische hervormingsoperatie in het jaar 2150 met zekerheid 357 nieuwe arbeidsplaatsen voor mensen met beperkingen tot stand gekomen zullen zijn.' (Instemmend gemompel bij alle betrokkenen; er verheft zich ruisend een waarderend applaus in de zaal. Niemand let op Amber Bindels en Patrick Koot.)

Lummel2
Lummel218 apr. 2018 - 12:14

Laat die mensen met rust! Evenals ouderen vanaf 60 jaar die vergeefs zich te pletter moeten solliciteren. Waarom doorwerken steeds langer terwijl er zoveel mensen staan te springen om werk zoals ook migranten??

CharlesdeValois
CharlesdeValois18 apr. 2018 - 11:25

Dan denk je fijn, de klachten die je hebt worden ten minste gezien als een barrière om voor 100 procent in te zetten Maar de groep die geen diagnose krijgt om als barrière op te kunnen werpen, hoe groot is die? Want er zijn mensen met klachten als gevolg van verkeersongelukken, gevolgen van coma ed, en daarbovenop allerlei klachten van kanker (optelsom?) lopen rond zonder enig inkomen als je een werkende partner hebt en zelf geen werk hebt.

1 Reactie
DaanOuwens
DaanOuwens18 apr. 2018 - 16:12

@ CharlesdeValois Jij schrijft; Want er zijn mensen met klachten als gevolg van verkeersongelukken, gevolgen van coma ed, en daarbovenop allerlei klachten van kanker (optelsom?) lopen rond zonder enig inkomen Ik denk dan: het is mooi dat rechtse Nederlanders uiteindelijk toch de voordelen van een algemeen basisinkomen gaan benoemen.

jantje
jantje18 apr. 2018 - 11:20

Deze regels kunnen alleen maar bedacht worden door mensen die het zelf nog nooit ondervonden hebben wat het is om van bijna niks rond te moeten komen. En dan bedoel ik niet die tijdelijke studententijd maar de permanente situatie in gezinnen..

Bernie2
Bernie218 apr. 2018 - 8:38

Rutte en handlangers hebben wel lef zeg, om juist deze groep opnieuw aan te pakken door ze nieuwe wetten in te liegen. De groep die zich slecht tot niet kan verdedigen. Ik vind het zonder omhaal misdadig.

1 Reactie
Klaas Punt
Klaas Punt19 apr. 2018 - 12:31

Bernie, ik sta achter je. Wat zou mevr. Klijnsma hiervan zeggen vraag ik mij af. Is die nog PvdA?

Martin108
Martin10818 apr. 2018 - 6:00

Da's nou toch vervelend: heb je net een mooi kulverhaal verzonnen rond je bezuiniging gaat het CPB het een beetje zitten narekenen. Hoog tijd om die lui maar eens weg te bezuinigen!

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker18 apr. 2018 - 4:51

In de prullenbak met deze wet als het geen nieuwe arbeidsplaatsen oplevert.

1 Reactie
LaBou
LaBou 18 apr. 2018 - 10:29

Kijk, het heeft even geduurd maar het kwartje is dan toch gevallen. Maar eerlijk is eerlijk, je geeft tenminste toe dat het een kulwet is.

Hiltermann
Hiltermann17 apr. 2018 - 23:22

Zijn zij nou zo dom of....... Tamar van Ark heeft een heel departement met deskundige ambtenaren die het effect van haar plannen vooraf heel aardig kunnen inschatten. Toch komt van Ark met haar plan waarvan nu blijkt uit onderzoek van het CBP dat het 0,0 arbeidsplaatsen oplevert voor mensen met een beperking. Van bewindslieden mag verwacht worden dat zij met voorstellen komen die minimaal het beoogde doel halen. Dit is het zoveelste ondermaatse voorstel van een staatssecretaris dat met wat gezond verstand nooit was gedaan. Dat laat onverlet dat de gevolgen voor werknemers met een beperking catastrofaal zijn. Samen moet dat toch voldoende zijn voor een motie van wantrouwen. Wie dient hem in?

1 Reactie
Martin108
Martin10818 apr. 2018 - 9:14

Dat krijg je als je partijideologie belangrijker vindt dan het uiteindelijke resultaat.

Zapata
Zapata17 apr. 2018 - 21:28

Geen hoge pet op van het CPB maar dit zien ze wel juist. Immers het gaat helemaal niet om extra banen voor arbeidsgehandicapten maar om de zoveelste bezuiniging die wat luizige miljoentjes oplevert. En het past helemaal in de ideologie van D66/VVD. In hun perfecte utopische staat zorgt de gehandicapte helemaal voor zichzelf. Dan bemoeit de staat zich niet meer met die mensen. Of met zieken, of met werklozen, of met verwarde mensen. De staat dient alleen nog voor leger en in beperkte mate voor politie. De staat dient om zoveel mogelijk geld te genereren uit belastingen maar daar niets voor te doen. De markt zorgt wel voor ons aldus D66/VVD. Bij het CDA en de CU zorgt de markt en god voor ons.

LaBou
LaBou 17 apr. 2018 - 21:01

"Bovendien worden volwassen gehandicapten die samenwonen met een verdienende partner of ouder uitgesloten van de aanvullende uitkering, omdat zij niet voldoen aan de bijstandsregels." Kijk, dat hebben wij dus al gezegd bij het artikel "VVD wil arbeidsgehandicapten pensioen afpakken". En daar stelde een reageerder dat al het bespaarde geld in nieuwe arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten werd gestoken. Dat wist hij heel zeker gezien zij reactie van 29 maart 2018 at 15:39 "Al het bespaarde geld wordt ingezet om nieuwe werkplekken te creëren". Helaas, hij is met dit resultaat behoorlijk te kijk gezet.

1 Reactie
Hiltermann
Hiltermann18 apr. 2018 - 21:17

De onbeantwoorde vraag aan van Ark blijft wat ze beoogt met dit wrakkige voorstel. Uit de begeleidende tekst mag je opmaken dat het haar vooral te doen is om een besparing te kunnen doorvoeren. Dat is af te leiden uit de door haar geschetste besparing in 2050. Je moet maar durven om deze hypothetische besparing op papier te zetten. Voor die besparing over 32 jaar is geen enkel steekhoudens argument aangevoerd. Wel is inmiddels bekend dat haar voorstel 0,0 extra banen oplevert. Dat is in tegenstelling tot haar fictieve besparing wel een op feiten gebaseerde conclusie. Van Ark zal de rit wel uitzitten vooropgesteld dat Rutte III de termijn volmaakt. Zij is het toonbeeld van een incompetente staatssecretaris die zich nergens voor schaamt. Niet voor de onzin waar ze mee komt, niet voor de harteloze manier waarop ze kwetsbare mensen benadeelt. Ze overtreft mevrouw Klijnsma die na haar moestuintjes stunt nog het fatsoen had toe te geven dat die suggestie nergens op sloeg.