Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Biden: kans op kernoorlog in 60 jaar niet zo groot geweest

Ernstigste waarschuwing voor Armageddon tot nu toe
Joop

Coronacrisis maakt schadelijkheid van neoliberaal virus inzichtelijk

  •  
24-03-2020
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
120 keer bekeken
  •  
thatch_300b
De economische koers die het politieke midden de afgelopen 40 jaar heeft uitgezet, leidt tot onhoudbare maatschappelijke-, ecologische- en gezondheidsproblemen.
Onlangs schreef de Volkskrant -columniste en econome Heleen Mees het ongenoegen van zich af over een interview met NRC-journalist en schrijver Bas Heijne in het Vlaamse M*O-magazine. Heijne, geïnterviewd naar aanleiding van zijn nieuwste boek Mens/onmens , vertelde het Vlaamse magazine dat als er ‘een kracht is’ die gemeenschap ondermijnt, dit toch wel het neoliberalisme is. Daarmee voegt Heijne zich in het koor van intellectuelen die weinig gecharmeerd zijn van het dominante idee dat de samenleving het beste gerund kan worden als ware het een bedrijf.
Heleen Mees reageerde vlammend. Ze schreef dat het ‘neoliberalisme’ een rode lap is voor iedereen die zijn gal wil spuwen over van alles en nog wat. Problemen zullen er altijd zijn, merkte ze op. Hadden we dan niet gezien hoe honderden miljoenen uit de armoede zijn gelift in China. Neoliberalisme – dat is pas gemeenschapszin!
Om te kijken in hoeverre Mees’ beweringen terecht zijn – een korte historische uiteenzetting.
Hulpeloze elite De lofzang op de vrije markt en de kleine overheid die, zo gaat het neoliberale verhaal, tezamen voor iedereen welvaart zouden brengen, ontstond in de politiek zo’n 40 jaar geleden. Volgens de Canadese schrijver en historicus John Ralston Saul was het een direct gevolg van een hulpeloze elite die te midden van de oliecrisis; de devaluatie van de Amerikaanse dollar; het mislukken van het wereldhandelsoverleg (GATT); het verlies van de Vietnamoorlog; de dreiging van de atoombom en daarbij een stagnerende economie met hoge inflatie – verlegen zat om antwoorden.
Zo kon het dat men in de 20ste eeuw van wetenschap en rationaliteit ongemerkt terugviel in het Godenrijk van weleer – ditmaal werd het goddelijke antwoord namelijk gevonden in de ‘onzichtbare hand van de markt’ waar men, zonder enig empirisch bewijs, zich aan moest onderwerpen. Wat beleidstechnisch restte was privatiseren, dereguleren en mensen aanzetten elkaar te beconcurreren. Of zoals de voormalig Britse premier, woordtovenaar en groot pleitbezorgster, Margaret Thatcher, het destijds zelf formuleerde: ‘De economie is de methode – het doel is om hart en ziel te veranderen.’
Efficiency en hebzucht Achteraf gezien vertroebelde dit religieuze uitgangspunt de blik van onze leiders danig – en die vertroebeling sijpelde door naar de rest van de samenleving. Men was immers zo niet meer bezig een wereld te scheppen waarin de vraag centraal stond of iets goed dan wel slecht was (zoals vroeger ten tijde van het Bretton Woods akkoord (van 1945 tot 1970) toen de bankensector zwaar was gereguleerd en de economische groei gelijkwaardiger werd verdeeld), maar meer met de vraag hoe individuen ten koste van elkaar zo snel en zo veel mogelijk geld konden verdienen – ‘ efficiency ’ werd daarbij norm en ‘hebzucht’ de bijpassende waarde.
Het betekende in de praktijk dat geprivilegieerde groepen in de samenleving (vooral die beschikten over kapitaal) door de overheid belangrijker werden gevonden dan het lot van de gewone burger. Deze politieke focus op economische deelbelangen ging echter ten koste van het algemene belang.
Op allerlei, soms onverwachte manieren openbaarde zich dat, zoals onder meer te zien is in de fluwelen behandeling van subsidieaanvragen vanuit het internationale bedrijfsleven of de financiële sector afgezet tegen de hardvochtige beleidsaanpak van de publieke sector: het onderwijs, de politie, de rechtspraak, de sociale vangnetten of de volksgezondheid.
Neoliberale bezuinigen Vooral over dat laatste, het gevoerde beleid omtrent de volksgezondheid, worden we nu met de neus op de feiten gedrukt. Want, ook al is de corona-uitbraak in zekere zin een niet te stoppen tragedie, wat de zaken onmiskenbaar verslechterd heeft, zijn de neoliberaal geïnspireerde bezuinigen. Zo is onder het mom van het toverwoord ‘ efficiency ’ het aantal bedden in Nederlandse ziekenhuizen tussen 1972 en 2006 met liefst dertig procent verminderd, terwijl de bevolking tussentijds met meer dan vier miljoen zielen toenam. Bovendien is sinds de crisis van 2008 onder de kabinetten Rutte nog eens extra bezuinigd.
De zorg is daardoor zo ‘efficiënt’ geworden en op de korte termijn gefocust – dat er een coronacrisis voor nodig was om in te zien dat er ook nadelen kleven aan eenzijdig kijken door de economische bril. Dit leidde respectievelijk tot weinig bedden (Europees gezien bevindt ons land zich zelfs in de achterhoede), een uitgeklede sector en grotere verschillen tussen top en werkvloer. En dat nog los van het toenemende aantal zorgmijders door geldgebrek – die het bijeffect zijn van een geprivatiseerd zorgstelsel, maar waar voorafgaand aan de komst van het virus weinig aandacht voor was.
Da’s niet alles.
Toenemende polarisatie Veel sociale wetenschappers, waaronder de inmiddels vermaarde Franse econoom Thomas Piketty, wijzen op andere, zichtbaar grote gevolgen voor de samenleving. Zoals toenemende vermogensongelijkheid; decennia lange stagnatie van lonen; daardoor toenemende verschillen in politieke macht met als bijkomend gevolg een toenemende polarisatie en een hang naar nationalisme; verdere aantasting van het (leef)klimaat en tegelijkertijd ook het ontstaan van een pervers normen- en waardenstelsel waarin vrij weinig ruimte is voor compassie; en dat zo mede bijdraagt aan het voorkomen van geestesziekten als depressie, burn-out en overmatig narcisme.
Stuk voor stuk zaken die het algemene belang aangaan en die jarenlang zijn verwaarloosd.
Neoliberalisme is dus niet louter een inktvlek waarop ongenoegens kunnen worden geprojecteerd. Het is een manier van individualistisch kijken, denken en handelen die blind maakt voor dat wat ons samen bindt. Het fungeert zo onbewust als kracht die de gemeenschap letterlijk uiteendrijft – omwille van een kleine groep vermogenden.
Wereldoorlog Natuurlijk, ooit keert de wal het schip, worden veel mensen wakker en komt er een cultuuromslag; misschien is ditmaal de coronacrisis wel een eerste aanzet voor een Bretton Woods -akkoord 2.0. Maar historisch gezien is dat allemaal zeker niet vrij van gevaren. Zo was er destijds een Wereldoorlog voor nodig om de politieke wil voor Bretton Woods af te dwingen.
Dit artikel is ook verschenen op Frontaal Naakt.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (154)

Libertain
Libertain27 mrt. 2020 - 10:56

@vakman, (“ ...om toch te weten dat je een onderdeel uitmaakt van de tijdsgeest, in dit geval een neoliberale tijdsgeest (ook al is dat een tijdsgeest waar jezelf in je opvattingen niet achter staat”) Gelet op bovenstaande bewering is het onmogelijk om je als vakman te beschouwen. Heb ik mensen gekend die tijdens het WOII linea recta tegen het toenmalige tijdgeest ingingen die bedoeld was om joodse mensen te laten deporteren en vernietigen. Deze mensen gingen zeer actief tegen het toenmalige tijdsgeest ageren en hebben de bewijzen ervoor geleverd. Mede namens hun vind ik je bewering dat er iedereen automatisch deel uitmaken van de tijdgeest zou uitmaken ( met betrekking tot de “huidige neoliberale tijdsgeest”) op zijn allerminst belachelijk non-argument.

5 Reacties
Libertain
Libertain27 mrt. 2020 - 10:58

....dat iedereen automatisch deel van de tijdgeest zou uitmaken..., (is ronduit belachelijk).

vakman2
vakman227 mrt. 2020 - 11:52

@libertain Wat een stroman zeg. Wat jij zegt, schrijf ik niet. Je kunt wel andere opvattingen hebben dan veel mensen om je heen. Maar je kunt niet de culturele invloed op je gedrag uitschakelen. Simpel gezegd: de mensen in Nederland die tegen de nazies deden n opstand kwamen, zullen (onbewust) bv man/vrouw-rolpatronen hebben vertoond die kenmerkend voor de tijdsgeest die toen heerste... Het is juist belachelijk als je gelooft, in weerwil vd feiten, dat je compleet onafhankelijk van je omgeving kunt handelen...

Libertain
Libertain28 mrt. 2020 - 8:46

@vakman, leidende culturen zijn onsterfelijk door de decennia, eeuwen, duizenden jaren heen. Heb zonder ratio te gebruiken, goed aangevoeld dat ik de barbaarse, culturele neoliberale primitivisme niet onderschrijf. Zover over jou eigen tijdgeest.

Libertain
Libertain28 mrt. 2020 - 8:48

...Heb jij zonder ratio te gebruiken, goed aangevoeld dat ik de barbaarse, culturele neoliberale primitivisme niet onderschrijf....

vakman2
vakman228 mrt. 2020 - 11:18

Libertain, niets menselijks is mij vreemd... ;-)

Auslander
Auslander25 mrt. 2020 - 18:28

“Neoliberalisme … is een manier van individualistisch kijken, denken en handelen” Hiervan uitgaande kan ik ook mezelf en mijn buurman als neoliberaal bestempelen, want we kunnen ook niks vinden die ons “bindt”. Wij zijn blind voor wat ons bindt, niks dus! Bij neoliberalisme doet individu er niet toe. Neoliberalisme is “een manier” van realisatie van het bestuur van publieke mandaat en relatie daarvan met de markt, met de kapitalisme dus. De kern daarvan is het vervangen van publieke democratische beleidsvorming en de burgerlijke politiek-bestuurlijke rol met een technocratische elite die boven de politiek (partij programma’s) staat. Zo’n bestuurlijke mentaliteit ziet de overheid als een (nationale) bedrijf en ondergeschikt aan multinationals. Daarom is ook elke vorm van nationale (publieke) mandaat ondergeschikt aan de plannen van multinationals en internationale markt (orde). Er zijn twee fundamentele voorwaarden nodig om een land neoliberaal (of binnen geglobaliseerde wereld democratisch) te besturen: het de-ideologiseren van politiek (partijen) en assimileren van politieke collectieven naar afzonderlijke individuen (individuele meningen). Tot nu toe is overaal neoliberale elite de macht stevig in handen gekregen en de burgers in het bestuur geïsoleerd heeft. Het gevolg is dat de burgers moeten ook de kosten van globalisering betalen en de gunsten zien overwegend naar multinationals stromen. Wat de Corona-virus betreft kan gezegd worden dat Corona-pandemie het gevolg is van globalisering en de doden zijn het gevolg van neoliberalisme. Want men wist al jaren dat Corona-pandemie zal ontstaan en de neoliberale bestuur heeft geen maatregelen getroffen om de burger beter in dienst te zijn (dat dienstbaarheid is in liberalisme juist bedoeld voor de markt).

7 Reacties
vakman2
vakman225 mrt. 2020 - 21:22

Drogredenatie alarm! Je haalt een onderdeel van de conclusie uit het artikel - en pretendeert dat dat dan de definitie zou zijn van neoliberalisme volgens de schrijver. Terwijl eerder in het stuk historische- en beleidsmatige context verhandeld wordt waaruit blijkt wat onder het begrip verstaan wordt. Uiteindelijk, als je kijkt naar de gevolgen van dat beleid, komt de schrijver tot zijn conclusie tot wat neoliberaal daadwerkelijk doet in het gedrag van mensen - en dat is dat het zorgt voor verwijdering (wat niet zo gek is als alles meer en meer om korte termijn winstmaximallisatie draait ten koste van de ander). Snap ie... en voor de rest komt alles wat je zegt ook voor in het stuk.

Libertain
Libertain26 mrt. 2020 - 7:18

@Auslander, ("De kern daarvan is het vervangen van publieke democratische beleidsvorming en de burgerlijke politiek-bestuurlijke rol met een technocratische elite die boven de politiek (partij programma’s) staat. Zo’n bestuurlijke mentaliteit ziet de overheid als een (nationale) bedrijf en ondergeschikt aan multinationals. Daarom is ook elke vorm van nationale (publieke) mandaat ondergeschikt aan de plannen van multinationals en internationale markt (orde). ") U bent scherp zoals wij van u gewend zijn met een mooie omschrijving van de regeringsperiodes van Rutte (VVD).

Auslander
Auslander26 mrt. 2020 - 18:00

@ vakman “Je haalt een onderdeel van de conclusie uit het artikel – en pretendeert dat dat dan de definitie zou zijn van neoliberalisme volgens de schrijver.” Zover de schrijver betreft reageer ik enkel op zijn opvatting over de relatie tussen individu en neoliberalisme. Zo’n relatie is niet evident. Maar door zo’n opvatting wordt de “schuld” geschoven naar willekeurige individuele burgers. Verder probeer ik uitleggen wat eigenlijk neoliberaal is.

vakman2
vakman226 mrt. 2020 - 19:25

@auslander Ok... Ik begrijp je. Maar je hoeft je niet persoonlijk aangevallen te voelen, om toch te weten dat je een onderdeel uitmaakt van de tijdsgeest, in dit geval een neoliberale tijdsgeest (ook al is dat een tijdsgeest waar jezelf in je opvattingen niet achter staat). Hoe je het immers ook went of keert, voor een deel zijn jouw en mijn opvattingen ook gewoon een gevolg van in welke omgeving je leeft. Er is dus altijd een impliciete link tussen individu en de heersende ideologie in de omgeving. Als we bv 2500 jaar geleden in Iran waren geboren, dachten we nu waarschijnlijk dat de ideeen van het Zoroastrisme de ultieme waarheid waren; ofm als we kritische denkers waren, dan zouden we er op z'n minst door beinvloed zijn. Zo ook met de hedendaagse neoliberale religie. Als puntje bij paaltje komt, blijken we namelijk sociale dieren.

Auslander
Auslander27 mrt. 2020 - 0:04

@ vakman “je een onderdeel uitmaakt van de tijdsgeest, in dit geval een neoliberale tijdsgeest” “Er is dus altijd een impliciete link tussen individu en de heersende ideologie in de omgeving.” Als jij je een onderdeel vindt van een soort “neoliberale tijdsgeest” of “de heersende ideologie”, zal ik het laatste zijn die ertegen bezwaar zou maken. Mijn tijdgeest is universeel, niet ideologisch, sociaal individualistisch en zeker tegen neoliberaal troep.

vakman2
vakman227 mrt. 2020 - 14:51

@auslander Zoals ik al zei, je hoeft de opvattingen van een zekere tijdgeest niet te delen - om er toch een onderdeel van uit te maken. We dowloaden onze software immers vanuit de omgeving waarin we leven. Die invloed kan soms heel subtiel zijn - bijvoorbeeld het belang wat je hecht aan 'helden' (wat kenmerkend is voor een individualistische tijd) afgezet tegen het belang wat je hecht aan heiligen (wat past meer bij een meer collectivistische cultuur). De invloed vanuit de omgeving kan zelfs zo subtiel zijn dat je het geeneens doorhebt (denk bv aan de gemiddelde loopsnelheid dat van gebied tot gebied verschilt)... Het is naief te denken dat de omgeving geen invloed op je heeft.

Auslander
Auslander28 mrt. 2020 - 11:20

Men mag eigenlijk nooit van een paranoïde leven genieten, daarom denk ik dat ik meer van mijn keuken beïnvloed wordt dan van mijn omgeving!

Buitenstaander
Buitenstaander25 mrt. 2020 - 14:05

Coronavrirus, een onuitputtelijke bron om het ook nu weer over neoliberalisme als oorzaak te hebben. Maakt niet uit of t klopt. Denk dat elk onderwerp hier onmiddelijk gekoppeld worden aan neoliberalisme, alsof we dat in NL hebben. Ik zou zeggen: blijf psychloog en laat dergelijke constateringen over aan mensen die t echt bestudeerd hebben of gaan doen, en maak er geen redentatie naar t doel van, uw doel.

4 Reacties
LaBou
LaBou 25 mrt. 2020 - 17:46

Nee, je kunt inderdaad beter deze crisis gebruiken om te pleiten voor het volledig sluiten van de grenzen.

Joe Speedboot
Joe Speedboot25 mrt. 2020 - 18:48

'en laat dergelijke constateringen over aan mensen die t echt bestudeerd hebben ' Waarom zou een psycholoog het niet echt bestudeerd kunnen hebben? Economie is echt niet zo moeilijk als je je een beetje inleest en het wat er bijv op de beurs gebeurt is ook psychologie.

Libertain
Libertain26 mrt. 2020 - 7:56

@Norm, ("...en laat dergelijke constateringen over aan mensen die t echt bestudeerd hebben ") Ben je ooit van plan om daad bij het woord te voegen en 's een keertje zelf ophouden met de gebruikelijke onzin uitkramen?

stokkickhuysen
stokkickhuysen26 mrt. 2020 - 21:54

'Coronavrirus, een onuitputtelijke bron om het ook nu weer over neoliberalisme als oorzaak te hebben. Maakt niet uit of t klopt. ' Welke stijlfiguur is dit eigenlijk? een opmerking maken die inhoudelijk onjuist is (de schrijver stelt niet dat neoliberalisme de oorzaak is van het coronavirus, maar dat de gevolgen van het virus door bezuinigingen etc groter zullen zijn dan zonder die bezuinigingen) en dan in de volgende zin de schrijver slordigheid verrwijten.

MountEverest
MountEverest25 mrt. 2020 - 14:02

Het is momenteel bon ton om alle kwalen van deze wereld aan het neo-liberalisme toe te schrijven. Dit systeem heel ons veel welvaart gebracht. Onze gezondheidszorg functioneert helemaal niet slecht. We hebben het drukst bereden spoorwegnet ter wereld na Zwitserland, ons wegennet hoort bij de top vijf van de wereld, we zijn grootmeesters in watermanagement, we hebben de grootste haven van West-Europa. Waarmee ik maar wil zeggen dat er heel veel geld naar de publieke zaak gaat. De coronacrisis heeft wel het skelet van de samenleving blootgelegd, iedereen weet nu wat de vitale beroepen zijn. Laten we deze mensen beter gaan betalen en meer gaan waarderen. Conlussie: Het is ontzettend opportunistisch om het huidige systeem aan te vallen terwijl jezelf geen werkbare oplossing hebt.

7 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot25 mrt. 2020 - 15:07

'Dit systeem heel ons veel welvaart gebracht.' Bij de één een stuk meer dan de ander want de inkomens groeien steeds meer uit elkaar. Dat de welvaart groeit is te danken aan technische vooruitgang en vrij ondernemerschap. Dat bestond voor de uitvinding van het neo-liberalisme ook al. Dankzij het neo-liberalisme lopen we nu met zijn allen leeg en worden natuurlijke bronnen uitgeput om een select groepje rijker en rijker te maken. Dat systeem zorgt er tevens voor dat veel nuttige innovaties worden tegengehouden dankzij de focus op geld en marketing.

LaBou
LaBou 25 mrt. 2020 - 17:48

Joepie, wat zijn we goed. Je kunt zowat geen lijst bedenken of Nederland staat wel boven aan. Helaas blijkt dat in de praktijk regelmatig niet te kloppen.

Auslander
Auslander25 mrt. 2020 - 20:12

@ MountEverest “Dit systeem heel ons veel welvaart gebracht.” Het is de globalisering die de ruggengraat van het systeem vormt. Dus de welvaart komt gedeeltelijk door de globalisering. Neoliberalisme is de kop daarvan, te vervangen met een andere kop. De rol van neoliberalisme is in het verdelen van deze welvaart de kassen van multinationals als eerst en meer dan de burgers aan te vullen. Dus de enige dankbare van neoliberalisme zijn de multinationals!

Evert5
Evert525 mrt. 2020 - 22:32

@ MountEverest; [Conlussie: Het is ontzettend opportunistisch om het huidige systeem aan te vallen terwijl jezelf geen werkbare oplossing hebt.] Het is heel terecht dat het huidige systeem wordt aangevallen. De markt heeft geen antwoord op deze crisis. Het systeem is uiterst zwak omdat de zwakste schakels van het systeem zeer zwak zijn. Het systeem doet niets om die zwakke schakels te verstevigen De sterke schakels zijn alleen bezig om zichzelf te versterken vaak ten kosten van de zwakke schakels. De oplossing voor een sterk systeem is dus het versterken van de zwakke schakels. Het komt er op neer een eerlijke verdeling van de welvaart. Die oplossing wordt vaak genoeg aangedragen. Een eerlijke verdeling van de welvaart zie ik in het dominante kapitalistische systeem niet gebeuren. De welvaart van ieder individu wordt voor een heel groot deel bepaalt door waar je wieg heeft gestaan. Bedrijven moeten er zijn om dienstbaar te zijn aan de samenleving i.p.v. het maken van zoveel mogelijk winst. We moeten samenwerken i.p.v. elkaar beconcurreren. We moeten met 17000000 mensen samenwerken om het coronavirus te verslaan zei Rutte. (hij weet het wel). Er moet gratis onderwijs komen zodat mensen hun talenten kunnen ontplooien, waarmee ze dienstbaar kunnen zijn aan de samenleving waardoor de samenleving wordt versterkt en het de mensen kan geven wat ze nodig hebben.

Libertain
Libertain26 mrt. 2020 - 7:20

@Auslander, weer zeer nauwkeurig geformuleerd.

Auslander
Auslander26 mrt. 2020 - 18:26

@ Libertain Here you are!

stokkickhuysen
stokkickhuysen26 mrt. 2020 - 22:08

Dus de enige dankbare van neoliberalisme zijn de multinationals! En iedereen die onder dit systeem beter af is dan onder een ander, en dat begint ongeveer bij Sr Manager denk ik (de rangen die ik in mijn hoofd heb zijn Analyst Sr analyst manager sr manager director sr director VP SVP EVP CEO Een systeem waaar geen enkel mens beter van wordt gaat het niet redden

Gi Raf
Gi Raf25 mrt. 2020 - 11:50

Je hebt gelijk Bemt, het is natuurlijk niet alleen de PvdA die het heeft laten zitten. Alles wat zich nu ''progressief'' noemt zoals de meelopers/gedogers elite van GL en D66 zijn geen haar beter. Wel heeft de PvdA heeft een relatief grote rol gespeeld omdat deze oorspronkelijk sociaal-democratische partij een heel grote ''natuurlijke'' achterban van arbeiders had. En arbeiders te laat hebben doorzien dat de PvdA voor het graaien door de middenklasse is gegaan. Je zal de oudjes de kost moeten geven die vanwege Joop (die uit Buitenveldert) nog steeds op de PvdA stemmen. https://www.youtube.com/watch?v=FY6mYGwnLck

2 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander25 mrt. 2020 - 13:57

"Graaien door de middenklasse" GiRaf heeft met z'n lange nek onder een steen gelegen de afgelopen 5 jaar. Als er een klasse is uitgekleed ten behoeve van het op peil houden van de onderklasse dan is het wel de middenklasse geweest. GiRafje nooit genoeg!

Gi Raf
Gi Raf25 mrt. 2020 - 15:06

Wellicht toch goed om nog eens even na te gaan wat de middenklasse dan wel is. Volgens de PvdA betreft dat gezinnen met minimaal 1 modaal (tot 3 maal modaal) inkomen en het liefst natuurlijk meerdere inkomens in 1 gezin. Dus grofweg de rijke bovenmodale helft van Nederland. (met uitzondering van superrijken) Die rijke helft van Nederland staat wel stijf van de subsidies. Villasubsidie, tweeverdienersubsidie, kinderopvangsubsidie, teslasubsidie, zonnepanelen/isolatiesubsidie, ZZPsubsidie etc. En dan nog komt Norm klagen dat de middenklasse is uitgekleed. Het is zelfs zo erg met subsidies dat middenklasse dames zich massaal kunnen permitteren om slechts de helft van de week te werken en de rest van de tijd achter het aanrecht te lanterfanten. Parttime werken levert immers het hoogste nettoloon per uur op en het moet wel leuk blijven. Dat daardoor kinderen geen les krijgen op school interesseert de liberale dames geen biet. En al helemaal niet als ze van het soort zijn dat ook nog eens als ZZPer met subsidie parttime in het onderwijs werkt in plaats van in loondienst. Dat soort zit nu met de gesloten scholen 100% van de tijd thuis achter het aanrecht maar wel met een lekkere ZZP bijstand zakcent zonder dat gekeken wordt naar partnerinkomen of vermogen. Over uitkleden gesproken.

Verdulleme
Verdulleme25 mrt. 2020 - 11:33

“Zo is onder het mom van het toverwoord ‘efficiency’ het aantal bedden in Nederlandse ziekenhuizen tussen 1972 en 2006 met liefst dertig procent verminderd, terwijl de bevolking tussentijds met meer dan vier miljoen zielen toenam.” Pater: "sinds 1998 zijn de zorgkosten meerdere malen over de kop gegaan.(...) Het aantal bedden in de ziekenhuizen is enorm gedaald door een enorme verschuiving van de zorg: van dure ziekenhuisbedden naar kortdurende opname en daarna naar huis, met thuiszorg. Niet alleen is dat veel goedkoper, het is ook voor de patiënten een stuk aangenamer. De wachtlijsten zijn vrijwel verdwenen door meer geld in de zorg te pompen. Weinig IC-bedden zijn in die zin niet een teken van falende maar van intelligente gezondheidszorg, hoewel iedere beleidsbepaler achteraf zal erkennen dat we meer IC-materiaal in reserve hadden moeten houden." De vraag is dan natuurlijk wel waarom die zorgkosten toch meerdere malen over de kop zijn gegaan. Misschien door al die CEO's die er bij kwamen en de reclamecampagnes die werden gevoerd? Maar in dit verband is het belangrijker om je te realiseren dat onze dijken zo zijn gebouwd dat ze berekend zijn op een situatie die -dachten we vroeger- eens in de 10.000 jaar voorkomt. En waar gebouwd wordt in aardbevingsgevoelige gebieden, wordt daar bij de bouw rekening mee gehouden Hoe groter het -getalsmatige- risico is, hoe strenger de veiligheidsmaatregelen/marges die je moet treffen/aannemen. Waarom zou de gezondheidszorg daar een uitzondering op vormen? Bovendien zijn epidemieën geen uitzondering, maar de regel. Met andere woorden: de gezondheidszorg hoort berekent te zijn op calamiteiten. Pater: "Eind jaren 70 was de economie er in het westen slecht aan toe. De werkloosheid was groter dan ooit, de tekorten op de nationale begrotingen stegen snel. (...) neoliberalisme beloofde een oplossing van de crisis en dat is ook gebeurd. De wereldwijde vrijhandel bracht enorme efficiencywinsten en grote groei van de welvaart, daar heeft Mees gewoon gelijk in: waren er in 1990 wereldwijd nog 1,9 miljard extreem arme mensen, vandaag de dag zijn dat er minder dan 700 miljoen. Dat betekent dat 1,2 miljard mensen in 27 jaar ontsnapten uit de extreme armoede." Toename vande efficiency is gericht op minder arbeidsplaatsen, niet op meer. Bovendien hebben we het over de tijd dat de digitalisering zijn intrede deed. Het lijkt er eerder op dat door het loslaten van de goudstandaard ongelimiteerde hoeveelheid geld in de economie konden worden gepompt. De staatsschuld van de VS rees onder Reagan dan ook de pan uit. Dat de digitalisering een toename van de efficiency met zich meebracht in ontegenzeggelijk. Dat de welvaart is gegroeid lijkt dan ook eerder het gevolg van de technische vooruitgang dan van het economisch stelsel. Temeer daar we sindsdien ook nog verschillende economische crises voor de kiezen hebben gekregen, waarvan de bekendste in 1985 (Black Monday), 2001 (de dotcom bubble) en 2008 (de kredietcrisis) - https://nl.qwe.wiki/wiki/List_of_economic_crises Samenvattend kun je stellen dat de toename van de welvaart is te danken aan de vooruitgang van de wetenschap/techniek en de efficiency en dat ons economisch stelsel die vooruitgang evenzeer -soms- ondersteunde als -soms- in de weg zat. En dat de hang naar efficiency er in de gezondheidszorg toe heeft geleid dat deze onvoldoende is ingesteld op calamiteiten. Bovendien is de calamiteit waar we nu mee te maken hebben van ongekende omvang en legt deze de zwakheid van het huidige neo-liberale stelsel bloot. Het is te verwachten dat dit zal leiden tot een toename van de lokale productie in kleinere eenheden, met kortere aanvoerwegen en distributiekanalen. In hoeverre dit zal leiden tot een teruggang van de welvaart -of niet- hangt -opnieuw- mede af van de technisch vooruitgang. Als dit hand in hand zou gang met de omzetting naar een (semi-)circulaire economie, dan zou dat mooi meegenomen zijn.

11 Reacties
Verdulleme
Verdulleme25 mrt. 2020 - 11:58

Ik merk dat Sonic zich een beetje van de wijs laat brengen door de neo-liberale trollen, dus dit is een steuntje in de rug voor Sonic - https://www.youtube.com/watch?v=B3MFirEZa-8

Max6
Max625 mrt. 2020 - 12:35

@Verdulleme "De vraag is dan natuurlijk wel waarom die zorgkosten toch meerdere malen over de kop zijn gegaan. Misschien door al die CEO’s die er bij kwamen en de reclamecampagnes die werden gevoerd?" Ik heb een ander idee... ik heb een oom en tante (beide 81) die het gepresteerd hebben vorig jaar samen 80 afspraken/controles/behandelingen in het ziekenhuis te hebben. Ik zeg niet dat er niet te veel managers in het zorgstelsel rondlopen (kan ik niet beoordelen), maar ik zou toch eerst naar vergrijzing kijken. Plus het feit dat we natuurlijk bij allerlei ziektes veel langer kunnen doorbehandelen (we kunnen veel meer levens redden/rekken)... en we ook bepaalde dingen meer behandelen; iedereen met een scheve tand krijgt bijvoorbeeld tegenwoordig een beugel.

Verdulleme
Verdulleme25 mrt. 2020 - 13:44

Max - Daar zullen best meerdere oorzaken voor zijn, maar dat doet niets af aan het betoog.

Pater
Pater25 mrt. 2020 - 16:09

Waarom de uitgaven zorg meermalen over de kop zijn gegaan ? Door o.a. het wegwerken van de wachtlijst. De wereldwijde vrijhandel heeft een enorme welvaartgroei gebracht; dat die ongelijk verdeeld is en een verscherping van de ongelijkheid betekende is zeker waar, daarom ben ik er ook tegen Ik beschrijf iets, ik praat het niet goed. Feit is, dat de neoliberale koers wel degelijk welvaartsgroei bracht, en dat er geen krachtig links antwoord was op de crisis van de jaren '80. Vrijhandel onderschikken aan natuur, milieu en sociale rechten in plaats van boven schikken is de opgave voor de komende jaren. Achteraf zal iedere deskundige oordelen dat we te weinig IC-materiaal in reserve hebben gehouden, zo leer je weer. Maar dat neemt niet weg dat het prima was om het aantal zeer dure IC-plekken te verminderen door elders in het ziekenhuis betere zorg te bieden.

Joe Speedboot
Joe Speedboot25 mrt. 2020 - 19:00

'Door o.a. het wegwerken van de wachtlijst' En omdat het een verdienmodel is geworden.

Verdulleme
Verdulleme25 mrt. 2020 - 22:37

"Feit is, dat de neoliberale koers wel degelijk welvaartsgroei bracht," Nee, dat is geen feit: je creëert geen welvaart door het aantal transacties binnen economische systeem te verhogen. Daar wordt alleen de bank beter van. Welvaart wordt gecreëerd door technische vooruitgang.

Pater
Pater26 mrt. 2020 - 4:48

@Verdulleme Digitalisering leidt niet tot een enorme welvaartsgroei in arme landen, vrije wereldhandel wel. De massaproductie in India en China (onder wanstaltige sociale en milieu-voorwaarden) voor de westerse markt maakte die mogelijk. Misschien wordt mijn redenering zo begrijpelijker.

Verdulleme
Verdulleme26 mrt. 2020 - 8:48

Nee, want "enorme welvaartsgroei" en "wanstaltige sociale en milieu-voorwaarden" zijn twee begrippen die elkaar uitsluiten.

Pater
Pater26 mrt. 2020 - 11:19

@Verdulleme Jij & ik zouden graag willen dat die twee begrippen elkaar uitsluiten, dat is wat anders. Nederland is een zeer welvarend land, gebouwd op uitbuiting van arbeid en milieu. Neoliberalisme heeft alleen maar verergerd, nationaal en internationaal.

Verdulleme
Verdulleme26 mrt. 2020 - 20:14

Dus die "een enorme welvaartsgroei in arme landen" waar je het over had bestaat helemaal niet, want "de massaproductie in India en China gebeurt onder wanstaltige sociale en milieu-voorwaarden."

Pater
Pater26 mrt. 2020 - 23:07

@Verdulleme Met het ontkennen van de werkelijkheid schieten we niks op, de werkelijkheid is nu eenmaal de basis voor verandering en voor effectieve linkse strijd tegen neoliberale politiek. Illusies brengen ons niet verder. De welvaart in China is gegroeid ten koste van de productiefactoren arbeid en natuur, zo moeilijk is dat niet.

stokkickhuysen
stokkickhuysen25 mrt. 2020 - 11:30

Ik moet zeggen: dit is de lichtste column van Mees ooit (hoop ik). Als linkse mensen het terecht gaan vinden dat het wel welletjes is met al die arbeidersrechten (in twee angelsaksische landen, waar de verhoudingen niet te vergelijken zijn met Nederland), en dat precies dat punt nu tot een ongelijkheid heeft geleid die de maatschapij ontwricht (want de ongelijkheid is zo groot dat geen solidariteit meer bestaat omdat de werelden volstrekt langs elkaar heen leven). Waarom Meer Meer Meer niet oorzaak nummer 1 is maakt ze niet duidelijk. Of misschien zegt ze wel: het is wel oorzaak nummer 1, maar er zijn ook nog andere oorzaken. Maar dat zou wel de flauwste column ooit zijn. En neoliberalisme schrijft nu juist voor winstmaximalisatie de boel te laten bepalen, dus klagen dat het mis ging door China en dat ze daar spullen goedkoper konden maken zodat productie daarnaartoe is verplaatst: dat is nu juist les 1 van neoliberalisme (als het geld oplevert is het goed). En de constatering dat alle problemen niet aan 1 oorzaak zijn op te hangen, tja, dat wist ik eigenlijk wel.

JaapBo
JaapBo25 mrt. 2020 - 11:01

Het neoliberalisme en hyperkapitalisme is inderdaad niet de goede weg. Het doet meer kwaad dan goed. Dat wil niet zeggen dat de markt of kapitalisme slecht is. In tegendeel, marktwerking heeft ons juist veel goeds gebracht en is onlosmakelijk verbonden met een belangrijke waarde als 'vrijheid'. Er is echter een gezonde balans nodig met allerlei andere belangen zoals milieu, solidariteit, gelijkheid etc.. Joseph Stiglitz stelt een 'progressief kapitalisme' voor dat de goede punten van kapitalisme (zoals vrijheid en dynamiek) combineert met progressieve doelen. Een erg overtuigend overzicht van de voordelen van meer gelijkheid is te lezen in "The spirit level - why equality is better for everyone" van Wilkinson en Pickett. dit boek moet nodig in het NL vertaald worden!

1 Reactie
vakman2
vakman225 mrt. 2020 - 21:23

Goed boek idd..!

[verwijderd]
[verwijderd]25 mrt. 2020 - 10:26

--- Dit bericht is verwijderd —

4 Reacties
Zandb
Zandb25 mrt. 2020 - 11:02

oma Het neoliberalisme wordt niet afgeschaft. Het werkt even niet zoals 'men' wil terwijl het werkt zoals 'het' wil.

Verdulleme
Verdulleme25 mrt. 2020 - 11:37

Daar mag je wel van uitgaan.

Joe Speedboot
Joe Speedboot25 mrt. 2020 - 11:56

LOL

Verdulleme
Verdulleme25 mrt. 2020 - 13:50

boze witte man - Nee, maar linkse mensen en sociologen zijn zich daarvan bewust en zien de negatieve uitwerkingen daarvan. Dom-rechtse boze witte mannen denken daarentegen dat het zo hoort en vinden dat je daar niets tegen moet doen omdat je er een hoop geld aan kunt verdienen.

Lucas2000
Lucas200025 mrt. 2020 - 8:56

Wat ook pijnlijk duidelijk wordt, is het FEIT dat de beroepen die het hardst nodig zijn voor het algemeen belang, het minst betaald worden. Een maandje zonder bankier of accountant, daar ligt niemand wakker van. (en toch worden dat soort beroepen het meest begeert, omdat geld), maar haal de vuilnisman, zorgmedewerker, politieman of leraar een maand weg en de maatschappij functioneert niet meer. Het is schandalig hoe dat beleid begonnen met Reagan/Thatcher tot zulke treurige omstandigheden heeft geleid. Hopelijk nu een kans om het anders te gaan doen, maar dat zal wel niet, na 2008 is het ook mis gegaan.

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe25 mrt. 2020 - 11:04

Leraren zijn niet de enigen die vanuit huis werken. Het is niet gezegd dat andere lui die nu noodgedwongen vanuit huis werken niet cruciaal zijn voor een goed functionerende maatschappij.

Zandb
Zandb25 mrt. 2020 - 11:04

boze witte man (U hebt de behoefte om u te profileren. Waarom? Geeft dat uw bijdragen de nodige diepgang?) Er is natuurlijk wel een groot verschil tussen minder en te weinig verdienen.

Gi Raf
Gi Raf25 mrt. 2020 - 8:33

Helemaal eens met Heleen Mees. Er is niks mis met neoliberalisme, in ieder geval niet zodanig dat de samenleving gegarandeerd het putje ingaat. Maar wel als we helemaal doorslaan in neoliberalisme, dan worden de nadelen overheersend. En daar zit het probleem. Krachten in de samenleving die voor een goede balans moeten zorgen (liberaal/sociaal) laten het al vele decennia afweten. Typisch vanaf het moment waarop PvdA W. Kok de ideologische veren afschudde nadat al lang daarvoor het proces van verrotting was ingezet. En niet alleen bij de PvdA, alles wat zich tegenwoordig ''progressief'' noemt heeft verzuimd te voorkomen dat het niet gierend uit de klauw zou lopen met neoliberalisme. Hoogtijd dus om nu eindelijk eens te kappen met ''progressief'' profiteren, ook al zal dat tegen het zere been zijn van de middenklasse (PvdA doelgroep van 2 modale inkomens in 1 gezin) in de villa met subsidie, tweeverdienersubsidie, teslasubsidie etc.

5 Reacties
vdbemt
vdbemt25 mrt. 2020 - 8:56

"Krachten in de samenleving die voor een goede balans moeten zorgen (liberaal/sociaal) laten het al vele decennia afweten." We zijn de afgelopen decennia van liberaal naar neo-liberaal gegroeid. En daarin ook doorgeslagen: " Maar wel als we helemaal doorslaan in neoliberalisme, dan worden de nadelen overheersend". Wat knap van jou om daar dan vooral de PvdA de schuld van te geven. Die is immers 'omgedraaid', mee gaan lopen. Dat ga ik niet ontkennen. Maar het BEGINT natuurlijk bij het begin: VVD, CDA. En die zijn er onveranderd mee doorgegaan. Ja. Het wordt hoog tijd dus om nu eindelijk eens te kappen met (neo)liberaal profiteren. (Want dat meelopen is niet "progressief" meer, dat is neo-liberaal geworden). Dat betekent dat je je dus los moet maken van die hele rechtse hoek en iedere 'linkse' partij die daaraan meedoet.

Zandb
Zandb25 mrt. 2020 - 10:51

Gi Raf Een samenvatting van wat u beweert: "De samenleving gaat niet gegarandeerd ten onder, "het putje in". Het loopt slechts "gierend uit de klauw" omdat links hetzelfde doet als rechts. Nou. U etaleert weer een zeldzaam stukje 'inzicht' als gevolg van krom en tegenstrijdig denken.

stokkickhuysen
stokkickhuysen25 mrt. 2020 - 11:08

Je begrijpt het iet 'Maar wel als we helemaal doorslaan in neoliberalisme' Dit is een eerste vereiste van neoliberalisme. Je zegt eigenlijk dat er niks mis is met voetballen zolang ze maar niet de hele tijd tegen de bal aan trappen.

Gi Raf
Gi Raf25 mrt. 2020 - 14:50

''Je zegt eigenlijk dat er niks mis is met voetballen zolang ze maar niet de hele tijd tegen de bal aan trappen.'' Ik zeg dat het fout gaat als bij de ene voetbalclub figuren rondlopen die nog wel lid zijn van hun oude voetbalclub maar feitelijk alleen nog bezig zijn de tegenstander steeds ongehinderd te laten scoren. Of erger nog, de bal in eigen doel te trappen. Stel je voor dat je zo een wedstrijd moet spelen. De Neoliberalen tegen de "Progressieven'' En de doelman van de "Progressieven'' laat de meest simpele Neoliberale schoten op doel door, ook de ballen die de ''Progressieve'' verdediging terug speelt naar de eigen keeper. Uiteraard staan alle ''Progressief'' aanhangers te juichen maar het zal duidelijk zijn dat het hele voetbalspel stuk is.

stokkickhuysen
stokkickhuysen26 mrt. 2020 - 21:44

@Giraf Dus PvdA laat iedereen vallen en dan betekent dat dat alles wat links is iedereen laat vallen want PvdA noemde zichzelf links? Mwah, Vals, nog een keer.

de Boer2
de Boer225 mrt. 2020 - 8:31

Wat de Boer dus wel weet, is dat in angstige tijden er altijd profeteten en andere boetepredikers verschijnen

1 Reactie
Zandb
Zandb25 mrt. 2020 - 10:54

de Boer Waarom bedenkt u dan niet, dat er 'niets nieuws is onder de zon' en we dus voortdurend in "angstige tijden" leven?

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty25 mrt. 2020 - 8:30

Het politiseren van het Coronavirus heeft op Joop.nl de laatste dagen een grote vlucht genomen. Natuurlijk mag je kritiek hebben op het neoliberalisme en de op sommige domeinen doorgeschoten liberalisering en privatisering. Maar als je sec naar de gezondheidszorg kijkt, vind ik de harde kritiek onterecht. Ons land staat in alle lijstjes en onderzoeken in de top als het om de kwaliteit van de zorg gaat. Kijk je bv naar de situatie in het VK waar de gratis gezondheidszorg in overheidshanden is, dan kun je niet stellen dat de NHS er nu veel beter voor staat. Enorme wachtlijsten, verouderde ziekenhuizen en enorme personeelstekorten. We zullen zien wie er het beste met deze crisis weet te dealen, ik denk dat ik het antwoord al weet.

7 Reacties
vdbemt
vdbemt25 mrt. 2020 - 9:02

"Maar als je sec naar de gezondheidszorg kijkt, vind ik de harde kritiek onterecht. Ons land staat in alle lijstjes en onderzoeken in de top als het om de kwaliteit van de zorg gaat. " STOND!. Zoals ook ooit ons onderwijs, ons pensioenstelsel, ons sociale vangnet in de top van de lijstjes STONDEN. Na de doorgeschoten liberalisering en privatisering, zoals beschreven in dit artikel, niet meer. Netzomin als dat wij bovenaan staan met klimaatmaatregelen. NIET.

Libertain
Libertain25 mrt. 2020 - 9:23

@Deplorable, wacht ff, deze epidemie is er nog niet 's door het middenpunt heen.

Marinus C.
Marinus C.25 mrt. 2020 - 10:42

Iedereen politiceert deze crisis, dus zeiken over JOOP lijkt me overbodig. Als het je niet bevalt rot je maar op naar GeenStijl of zo, kun je net doen alsof ze daar niet op hun politieke stokpaardjes rijden. Nu dat uit de weg is. Het feit dat Lachebekje Rutte de laatste 10 jaar 30% of zo van de ziekenhuisbedden heeft wegbezuinigt zou maar zo de reden kunnen zijn dat een hele hoop mensen straks onnodig op een nare manier doodgaan. Die gaan dan dus letterlijk stikken ten gevolge van het neoliberalisme. En wat mij betreft gaan we dat iedere dag hier benoemen. Had ik al gezegt dat je kan oprotten als dat je niet bevalt? Tenslotte: de UK is in een vergevorderd stadium van neo-liberalisme, dus het is niet zo gek dat de NHS er niet zo vier bijstaat.

Zandb
Zandb25 mrt. 2020 - 11:00

Lefty Dat klopt: "Ons land staat in alle lijstjes en onderzoeken in de top als het om de kwaliteit van de zorg gaat." Daar wordt dan ook flink aan verdiend, door de mensen die daarin investeren en moet dan ook betaald worden door een groot deel van de mensen dat er werkt en de staat en de burgers. Verder "kan het zo niet doorgaan", zeggen de verantwoordelijken. En wordt er op allerhande manieren bedacht hoe het goedkoper kan. Waarbij de 'investeerders' natuurlijk ontzien moeten worden, want anders verdwijnt de prikkel. Een eend met watervrees voelt hier nog nattigheid.

Max6
Max625 mrt. 2020 - 11:32

@Marinus C. Er gaat elk jaar meer geld naar de zorg... er worden geen ziekenhuisbedden wegbezuinigd. De medische wetenschap gaat steeds meer vooruit... mensen herstellen sneller na een operatie... er wordt steeds meer poliklinisch gedaan, etc. We hebben 'normaal' gewoon veel minder bedden nodig dan vroeger. Het is onzin voor uitzonderlijke situatie zoals nu altijd 20% te veel bedden + personeel beschikbaar te hebben.

Evert5
Evert525 mrt. 2020 - 14:14

@|Max: [ Het is onzin voor uitzonderlijke situatie zoals nu altijd 20% te veel bedden + personeel beschikbaar te hebben.] Hoezo is dit onzin? Oorlog in Nederland is ook een uitzonderlijke situatie. Toch houden we een leger op de been. Het is niet slim om niet met uitzonderlijke situaties rekening te houden. Overal wordt gedimensioneerd op uitzonderlijke situaties. Waarom in de zorg dan niet?

vdbemt
vdbemt26 mrt. 2020 - 13:17

@Max.. "De medische wetenschap gaat steeds meer vooruit… mensen herstellen sneller na een operatie… er wordt steeds meer poliklinisch gedaan, etc." Zeker. De kennis en mogelijkheden gaan vooruit, met dit als gevolg. "Er gaat elk jaar meer geld naar de zorg" Ook dat is waar. Maar dat is niet omdat er niet bezuinigd is. Dat is ONdanks de bezuinigingen, want de vraag neemt toe. Als er niet bezuinigd was, zoude we nóg meer hebben uitgegeven, Omdat dat NODIG is. Het is al bij herhalong voorgekomen dat ziekenhuizen in septemeber/oktober patiënten weigeren, omdat ze door het budget heen zijn dat ze van verzekeraars krijgen. Daar zijn ze dan doorheen omdat de vraag groter is dan geschat. Maar enkele verzekeraars verdommen dan meer te geven. Waardoor patienten moeten wachten (wachtlijsten). In onze liberale markteconomie houden we meer van geld dan voor iedereen een bereikbare, goede gezondheid. "er worden geen ziekenhuisbedden wegbezuinigd." Ook dat is niet waar. Al was het alleen maar indirect door het failliet laten gaan van meerdere ziekenhuizen in de loop van de afgelopen paar jaar. "We hebben ‘normaal’ gewoon veel minder bedden nodig dan vroeger."" Maar het "normaal" staat niet stil. Dat groeit. Daar groeien de kosten dus logischerwijs aan mee. Als je dat grotendeels afremt, wat gebeurt, dan ben je aan het bezuinigen.

Tom7
Tom725 mrt. 2020 - 8:02

Vind het stuk een beetje anachronistisch. Ik lees hier in de commentaren weinig tot niets over wat de gevolgde economische lijnen, van twee economische grootmachten voor beider hun Volksgezondheid betekend. Van de Amerika is bekend, dat Obesitas zoveel invloed heeft gekregen dat daardoor de gemiddelde leeftijd van overlijden al naar beneden is gegaan. Van China is veel minder bekend (hoe zou dat nu komen) maar ik denk zomaar dat Kanker daar al een immens slagveld aan het aanrichten is. Beide systemen zijn min of meer geïsoleerde systemen, bij de ene is dat systeem geïsoleerd door de staat, en bij de andere door de markt. (De entropie van een geïsoleerd systeem dat niet in evenwicht is, neemt in de loop van de tijd toe, tot het maximum voor dat geïsoleerde systeem is bereikt. Die toestand met de maximale entropie is de evenwichtstoestand.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daarnaast denk ik dat er momenteel al een Dataoorlog gevoerd wordt, tussen de nieuwe Feodale (be)heersers (isoleren) zoals Huawei of Google, hun oogst is momenteel gigantisch, en uiterst bruikbaar voor toekomstige inperking van vrijheden ten dienste van ons aller gezondheid -> lees menselijke zelfvernietiging.???? Misschien zal er een nieuwe liefde "opbloeien", wie weet, maar in dat mogelijk scenario zal de mens een ondergeschikt/danige rol worden toebedeeld. Björk - All is Full of Love https://www.youtube.com/watch?v=d2tBhaVEWGM

Robert Follon
Robert Follon25 mrt. 2020 - 7:59

Oh, die neoliberale wet-markets en vleermuizen toch.....

1 Reactie
Verdulleme
Verdulleme25 mrt. 2020 - 10:07

Zolang we maar geen socialistische bloemenmarkt krijgen komen we er wel.

[verwijderd]
[verwijderd]25 mrt. 2020 - 7:45

--- Dit bericht is verwijderd —

18 Reacties
vdbemt
vdbemt25 mrt. 2020 - 9:08

" Dat het neoliberalisme zijn stempel op de gezondheidszorg heeft gedrukt en dan wel op zeer negatieve wijze lijkt me evident" Jou misschien wel. Maar waar dat voor andere burgers ook geldt, is dat nog niet in de politiek doorgedrongen. Effect van het Corona-virus is nu dat dit enorm veel duidelijker wordt. Een les die door deze crisis geleerd kan worden. Die les moet je dan ook willen leren. Niet zeggen: dat mag je niet koppelen aan het Corona virus. Het is er niet aan gekoppeld. Het wordt erdoor blootgelegd. Léér ervan.

Theodoortje
Theodoortje25 mrt. 2020 - 9:41

” Dat het neoliberalisme zijn stempel op de gezondheidszorg heeft gedrukt en dan wel op zeer negatieve wijze lijkt me evident” Het is nog nooit zo goed geweest in de zorg als nu. Direct een gevolg van de liberalisering van de zorg door destijds Hoogervorst. Mensen zijn het vergeten, of ze zijn te jong. Maar als je vroeger een huisarts belde dan was de eerste vraag: Ziekenfonds of particulier? In ziekenhuizen waren aparte zalen voor ziekenfonds en particulier. Ik herinner me de onsterfelijke woorden van de tandarts tijdens mijn jeugd: "Ziekenfonds wordt niet verdoofd bij het boren" Er was tweedeling in de zorg. Het ergert mij vreselijk dat mensen zo'n slecht geheugen hebben. Maar ja, daar moeten we het mee doen. Af en toe eens benoemen: opa vertelt van vroeger, dat is het enige dat we kunnen doen.

Sonic2
Sonic225 mrt. 2020 - 9:47

Ik ben het eigenlijk wel met je eens. Met de kanttekening erbij dat ik daar zelf waarschijnlijk ook niet helemaal vrij van ben. Ook ik heb het aangegrepen daarvoor. Naar mijn mening op dat punt niet helemaal onterecht, maar het voegt weinig toe. Het neoliberalisme heeft veel schade aangericht. En daar kunnen we het wat mij betreft ook bij laten.

Libertain
Libertain25 mrt. 2020 - 10:27

@Theodoortje, ("Ik herinner me de onsterfelijke woorden van de tandarts tijdens mijn jeugd: “Ziekenfonds wordt niet verdoofd bij het boren”") Voor mij zijn dit volstreekt onbekende tijden, mogelijk ben ik jonger dan U. U geeft hiermee een geschiedenisles over Nederland die zeer weinig tot niets met de huidege werkelijkheid heeft, ook deze voor het intrede van het dictatoriaal neoliberalisme. Net onbekend voor mij als de tijden toen het levensonderhoud door turfwerken moest geregeld worden.

Mark Huysman
Mark Huysman25 mrt. 2020 - 11:06

[Mensen zijn het vergeten, of ze zijn te jong. Maar als je vroeger een huisarts belde dan was de eerste vraag: Ziekenfonds of particulier? In ziekenhuizen waren aparte zalen voor ziekenfonds en particulier. Ik herinner me de onsterfelijke woorden van de tandarts tijdens mijn jeugd: “Ziekenfonds wordt niet verdoofd bij het boren”] Ik vraag me af of dat voor alle tandartsen gold. Daarnaast: ja, het was een nadeel van het oude systeem dat er een verschil was tussen ziekenfonds en particulier. Waar we naar zouden moeten streven is een ziekenfonds voor iedereen betaald uit (progressieve) belastingen. Het Medicare for All van Bernie Sanders. Overigens is de tweedeling in de zorg nu ook nog steeds aanwezig. Armen vermijden zorg vanwege het hoge eigen risico.

Klaas Punt
Klaas Punt25 mrt. 2020 - 11:23

Mark, maar de basis is reeds gelegd, we betalen allen premie volgens hetzelfde systeem. Ik hoop tenminste dat ondernemers/zzpers ook die premie betalen. Dus er is geen reden meer om naar ziekenfonds/particulier te kijken. Wat wel van deze tijd is zijn de particuliere ziekenhuizen, die vallen waarschijnlijk buiten de algemeenheid. Wat mij betreft zou de bovengrens van het inkomen waarover verzekeringspremie geheven wordt wel omhoog mogen. Gewoon premie over het inkomen. Een oude PvdA wens, afgeschoten door de VVD in de tijd van Samsom. Hup, hup minister van Rijn!

Theodoortje
Theodoortje25 mrt. 2020 - 11:30

"Ik vraag me af of dat voor alle tandartsen gold." Dat gold voor mijn tandarts. Ik denk voor de meesten, want het ziekenfonds vergoedde geen verdoving bij het boren, zo simpel was het. Als de tandarts toch geen verdoven moest hij het uit eigen zak betalen, ik neem aan dat de meesten dat niet deden. Dit verhaal speelde zich af in de zeventiger jaren. Ik kan zoveel voorbeelden opnoemen van hoeveel beter het nu is. Nog eentje dan, een vriendin heeft borstkanker. Ze gaat voor een second opinion naar het Anthonie van Leeuwenhoek. Geloof maar niet dat dat in het ziekenfondstijdperk van voor Hoogervorst mogelijk was. Ziekenfondspatienten kregen geen second opinion, alleen het vragen ernaar was een directe motie van wantrouwen tegen de behandelend lokale specialist. Als je dat durfde, dan kon je nog maar moeilijk rekenen op een goede behandeling in dat ziekenhuis, en een ander ziekenhuis was er niet. Vrije keuze was er niet. En dan de reactie van Libertain, die vind dat wij in een "dictatoriaal neoliberalisme" leven, dat is niet eens om te lachen, dat is om te huilen, hoe weinig mensen de verworvenheden van deze tijd waarderen. Ik vind dit erg heel erg triest. Ik zeg niet dat alles perfect is nu, er zijn zeker verbeteringen mogelijk, vooral op het terrein van de GGZ, dat merken we regelmatig in onze omgeving. Maar om nu zo negatief te zijn over ongeveer de beste gezondheidszorg ter wereld. Dat vind ik vreselijk, en speelt eigenlijk extreem rechts in de kaart. Ik weet nog hoe Geert Wilders in 2010 op de bres stond voor betere zorg. Als het maar kritisch was op de VVD, dan was alles toegestaan. De zogenaamd vreselijk slechte zorg, dat is een van de peilers waarop de aanhang van de PVV drijft. Hou dat goed in de gaten, en kijk eens om je heen wat er werkelijk aan de hand is. De bijna beste zorg ter wereld en een mopperend volk dat nooit tevreden is en alles kapot wil praten.

stokkickhuysen
stokkickhuysen25 mrt. 2020 - 11:50

Maar het is veel te makkelijk om een economisch systeem te veroordelen vanwege het uitbreken van een lastig te beheersen virus. De deur was hier inmiddels als helemaal kapot getrapt. Vervolgens de oproep om het een beetje rustig aan te doen met je mening, want zetje gelooft je zo ook wel. Ik denk geen moment dat corona en type ideologie ook maar iets met elkaar te maken hebben Ik denk ook dat de maatrgelen diee nodig zijn en de maatregelen die genomen worden 100% te maken hebben met ideologie, en dat neoliberalisme, als het gaat om menselijk leven, de slechtste is om een coronacrisis het hoofd te bieden. Leeggezogen bedrijven (om maar het salaris van de CEO en aandeelhoudersbeloning op te hoesten) zijn een beetje als topsporters: 1 briesje en je ligt met koorts in bed. En dan gaan we die bedrijven helpen, want dan komt het allemaal goed, want het geld dat we erin stoppen druppelt dan wel naar beneden en de leiding van het bedrijf doet heus wel het goede.

stokkickhuysen
stokkickhuysen25 mrt. 2020 - 12:50

Ik wordt eigenlijk wel een beetje moe van dit soort betogen. Het is net als bij de milieubeweging: het blijft bij roepen en leidt maar al te makkelijk tot overkill en dat als gevolg daarvan steeds meer mensen hun schouders gaan ophalen over een in feite wel relevante boodschap Waarom de milieubeweging nemen als 'Roeper zonder Resultaat. Wat dacht je van PVV, FVD? Die staan dichter bij jou, ga eerst eens in eigen kring kijken of er wat minder geroepen kan worden, bijvoorbeeld over overlastbezorgende NS controleurs, en ga dan andere groepen aanspreken, nadat je zelf het goede voorbeeld hebt gegeven.

Mark Huysman
Mark Huysman25 mrt. 2020 - 12:51

Ik wil niet beweren dat het vóór Hoogervorst allemaal geweldig was. Het ziekenfonds-systeem was een systeem met tekortkomingen. Maar het is vervangen door een systeem, dat op vele punten faalt. De kosten zijn voor veel mensen niet op te brengen. Dat komt niet alleen door het idiote eigen risico maar ook doordat veel medicijnen en behandelingen simpelweg niet vergoed worden. Je kunt wel zeggen dat de tandarts vroeger niet verdoofde maar tegenwoordig is de tandarts voor veel mensen überhaupt geen optie meer. De oplossing voor een ziekenfonds met veel tekortkomingen is een ziekenfonds zonder die tekortkomingen. En niet een systeem dat nog slechter is. Dat betekent dat een groter deel van de algemene middelen ingezet moet worden maar dat is een kwestie van politieke keuzes. De partij van Hoogervorst heeft ingezet op lagere belastingbijdragen van hoge inkomensgroepen, vermogenden en grote bedrijven. Je kunt ook een andere keuze maken.

Libertain
Libertain25 mrt. 2020 - 13:03

@Theodoortje, ("Dit verhaal speelde zich af in de zeventiger jaren") Bent u bewust dat u de "zeventiger jaren" op uw eigen gemak aan het vergelijken bent met het jaar 2020 en hiermee heeft u 50 jaren van onophoudelijke progressieve ontwikkeling in Nederland de prullenbak ingegooid? Voor uw gemak, door uw selectieve brilg heeft u tussendoor de jaren 80, de jaren 90, de millenium jaren, het eerste decennia 2010 over boord gegooid. Waarom? Omdat die jaren uw beweringen gewoonweg tegenspreken. De gezondheidszorg is er in al die jaren enorm er op vooruitgegaan met gevolg dat alles wat u als thema aandraagt is in de "zeventiger jaren" onverbiddelijk achter blijven steken. Net voor de neoliberale manipulatie sedert tien jaren geleden, was de Nederlandse zorg vrij goed bevonden, moeten we nu wachten het eind van deze epidemie om een beoordeling weer te verkrijgen.

Theodoortje
Theodoortje25 mrt. 2020 - 14:16

@Libertain "De gezondheidszorg is er in al die jaren enorm er op vooruitgegaan" Ik ben het helemaal met je eens, Libertain, en een van die grote sprongen voorwaarts zit in de vrije keuze van ziekenhuis en huisarts en tandarts. Nu kun je deze vrije keuze voor 5 Euro per maand verkopen, er zijn mensen die dat doen, maar voor standaard basisverzekering kun je zelf je ziekenhuis en specialist uitzoeken. Dat was in de tijd van het ziekenfonds (voor 2003) niet. @ Z_edje Ik schreef al dat het niet perfect is. Bijvoorbeeld de eigen bijdrage, ik ben daar geen voorstander van, maar dat is geen gevolg van de hervorming/liberalisering van Hoogervorst, dat is een bezuinigende regering die de oplopende zorgkosten probeert te temperen. Nu is daar ook wel weer iets voor te zeggen, want 30% van onze begroting gaat naar de zorg, 100 miljard per jaar. 5 miljard wordt door de verzekeringen opgebracht, 95 miljard vanuit de belasting. Dus eigenlijk is er nog steeds een ziekenfonds, maar we noemen het belasting. "mijn geheugen functioneert nog prima. Ik herken niets van het beeld dat je schetst" Toch is het werkelijk waar. We hadden neen tandarts die nam geen blad voor de mond, en die zei dat zonder omwegen. Maar we hadden het ook uitgezocht, verdoving bij boren was destijds niet in het ziekenfondspakket. Het was niet beslissing van de tandarts. De vriendjes die "particulier" verzekerd waren, die kregen wel een verdoving. "Wat ik me wel herinner uit die tijd is dat de ziekenhuizen brandschoon waren en er verplegend personeel in voldoende mate aanwezig was." In Limburg waren veel verpleegkundigen nonnen en dat waren vaak geen lievertjes, en het ziekenhuis was wel schoon, maar zwaar verouderd. Het ziekenhuis is nadat het was losgeweekt van de nonnen sterk verbeterd, alle kozijnen vervangen, zalen van 20 personen opgedeeld naar zaaltjes van 4 personen, etc. Ik heb als kind nog in een zaal met 20 kinderen gelegen. Je deed geen oog dicht, er was er altijd wel een aan het huilen. En tv bij het bed? Helemaal geen tv, dat vonden de nonnen niet nodig. "de zorg alleen voor diegenen met diepe zakken en de bereidheid tot het betalen van forse premies op peil heeft weten te houden" Mensen denken dat het ziekenfonds 7,50 poer maand kostte, maar ze beseffen/weten niet dat de werkgever de rest betaalde, en dat was een veelvoud. Dat geld dat de werkgever betaalde is verschoven naar de werknemer, en die heeft daardoor ruimte in de loononderhandelingen gekregen. Vestzak/broekzak. En nu is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn keuze van verzekering, de maatschappij, wat erbij moet, in natura verzekering of vrije keuze, en de basis verzekering is wettelijk vastgelegd. en daar zit ook in als je voor miljoenen moet worden versleuteld nadat je eerst je longen hebt vergiftigd met sigarettenrook.

Libertain
Libertain25 mrt. 2020 - 16:16

@Thedoortje, betwijfel ik of jij mogelijk je kindertrauma hier moet aandragen in deze goed beargumenteerde discussie over de grootste epidemie van onze tijden. Afijn, begrijpelijk dat je nood voelt om het aan meer mensen te gaan vertellen. Vrije keuze in jou geval heeft niets met ziekenfondsen te maken, wel met de ontwikkeling van een bepaalde maatschappij uit de post-koloniale tijdperk. Het idee ook dat vrije keuze, volgens jou, enkel aan het neoliberalisme te danken zou zijn, gaat enorme hilariteit in de meest ontwikkelde Europese landen veroorzaken. Die kennen die vrijheden al lang. Groetjes, ga ik niet meet van je kauwgom gebruiken.

Pater
Pater25 mrt. 2020 - 16:42

Neoliberale gezondheidszorg: Feit is dat de tandarts te door is geworden, moet gewoon in het basispakket. Feit is tegelijk dat tandzorg voor kinderen tot 18 jaar al in het basispakket zit. Ik ben voor NL tegen het systeem Sanders, alles uit de algemene middelen, het is juist wenselijk dat er een relatie bestaat tussen doel en bron van de kosten, al was het alleen maar vanwege het kostenbesef. Gezondheidszorg is ontiegelijk duur, zeker in een tijd van vergrijzing. Maar wel toeslag voor zorgkosten (is er ook) en lager eigen risico. De huidige hoogte ervan leidt tot zorgmijding en het is oneerlijk t.o.v ongezonde mensen. Wat vooral fout zit: De overheid heeft haar sturende rol ingeleverd aan de zorgverzekeraars, die eenzijdig naar kosten kijken en elke democratische legitimatie missen.

Joe Speedboot
Joe Speedboot25 mrt. 2020 - 17:47

'Als de tandarts toch geen verdoven moest hij het uit eigen zak betalen' Als je nu bijvoorbeeld wordt aangereden terwijl je verder gezond bent, kan je 385 Euro eigen risico aftikken als er een medisch specialist naar je komt kijken. Voor dat bedrag heb ik bij mijn tandarts 26 verdovingen..

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 mrt. 2020 - 4:14

Mark Huysman Wat te denken van foto's maken? Die werden al helemaal niet gemaakt.

stokkickhuysen
stokkickhuysen26 mrt. 2020 - 14:22

'En nou ben ik een overtuigd tegenstander van het neoliberalisme maar ik ben nog wel weer meer tegen dit soort holle borrelpraat. Zie het maar onder ogen, je hebt de economie net zo hard nodig als ik, anders had je nu je frustraties nog in je berenvel op een stuk leisteen van je af moeten schrijven.' Wat is holle borrelpraat? dat bedrijven tegenwoordig meet met schuld dan met eigen vermogen zin gefinancierd? Ooit van hedgefondsen gehoord, lees eens over wat er met de volkskrant is gebeurd toen het werd overgenomen, dat laat heel duidelijk zien waar al die succesvolle ondernemingen hun winsten vandaan haalden. Geen holle borrelpraat zet, wat wel holle borrelpraat is is het noemen. http://www.openaccessadvocate.nl/tijdschrift/vennootschapenonderneming/2010/7-8/VenO_0925-9643_2010_020_007008_002 Zet, toeten noch blezan,

stokkickhuysen
stokkickhuysen26 mrt. 2020 - 18:25

Tja Coronatijd en mijn huis is spik en spAN '[Ik denk geen moment dat corona en type ideologie ook maar iets met elkaar te maken hebben ] Ik roep de hele tijd niet anders alleen typeer je dat dan als open deur. Raar.' weet je eigenlijk wel wat eeen open deur is? Van het internet: 'Een open deur is een waarheid die zo evident is, dat zij eigenlijk niet hoeft te worden verwoord. "Als je wilt winnen, moet je meer doelpunten maken dan je tegenstander."' Maar blijf roepen,

Theodoortje
Theodoortje25 mrt. 2020 - 7:43

Ik zou liever hebben dat een sociaal psycholoog zich bezig houdt met hoe de mensheid te redden van deze ziekte, in plaats van de ziekte te politiseren.

8 Reacties
Libertain
Libertain25 mrt. 2020 - 9:03

Waar u voor vraagt is niet de taak van een sociaal psycholog, wel van een medisch specialist.

vdbemt
vdbemt25 mrt. 2020 - 9:12

Een psycholoog heeft er niet voor geleerd om ons te redden van lichamelijke ziektes. Wel voor inzicht op de effecten (vooraf, tijdens, achteraf) eromheen. Die beschrijft hij dan ook nu

Theodoortje
Theodoortje25 mrt. 2020 - 9:36

Een psycholoog heeft ervoor geleerd over hoe social distancing in goede banen te leiden, er zijn nog wel meer vlakken waarop een psycholoog iets kan betekenen, bijvoorbeeld, hoe om te gaan met gezondheidszorg die niet meer zo laagdrempelig is, hoe om te gaan met kerkdiensten die niet door mogen gaan, hoe om te gaan met de Ramadan die eraan staat te komen, Hoe om te gaan met thuiswerken, er zijn heel veel dingen die psychologen kunnen doen. Een politieke kleur toekennen aan een virus, is wel het allerlaatste wat ik van een psycholoog verwacht.

Libertain
Libertain25 mrt. 2020 - 10:34

@Theodoortje, inderdaad zijn er veel dingen dat een sociaal psycholoog binnen zijn eigen beroepsveld kan doen voor degene dit dat zouden willen. Met betrekking tot uw vraag - "hoe de mensheid te redden van deze ziekte", neem ik aan dat u de corona-virus epidemie bedoelt, heeft U, hebben wij, onomstotelijk bewezen een medisch specialist voor nodig.

Theodoortje
Theodoortje25 mrt. 2020 - 11:34

Libertain, je hebt heel veel mensen nodig, die samen het virus bestrijden. Medisch specialisten vormen nog niet 1% van de mensen die je nodig hebt.

Libertain
Libertain25 mrt. 2020 - 13:09

@Theodoortje, ("Libertain, je hebt heel veel mensen nodig, die samen het virus bestrijden.") U heeft me nu helemaal zeker van overtuigd dat het medisch wetenschap voor epidemiologie bestrijden meteen in het prullenbak weggegooid moet worden op grond van uw bovenstaande bewering. Mag ik u dan als laatste op het verbod voor samenscholing wijzen.

Theodoortje
Theodoortje25 mrt. 2020 - 14:20

"dat het medisch wetenschap voor epidemiologie bestrijden meteen in het prullenbak weggegooid" Kom nou Libertain, iemand met zo'n mooie nickname moet toch beter kunnen argumenteren. De ander gelijk geven is ook een oplossing.

Libertain
Libertain25 mrt. 2020 - 16:04

("De ander gelijk geven is ook een oplossing.") Het verzoek de ander gelijk te geven zodra hij ongelijk heeft is een typisch neoliberale methode. Daar scoor je onbetwist perfect mee, Theodoortje. Enne, heb je weer ongelijk.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker25 mrt. 2020 - 7:38

Beste meneer De Gruijter, Even een aanvulling/correctie op uw laatste zin: er waren twee wereldoorlogen én een economische crisis voor nodig. En dat niet alleen. Het zal ook enorm hebben geholpen dat de wereld na die twee oorlogen en die ene crisis redelijk overzichtelijk was. Het aantal wereldmachten was namelijk teruggebracht naar twee die elkaar in evenwicht hielden en de wereld onder zich 'verdeelden'. Alle Europese wereldmachten van voorheen, waren niet meer al duurde het voor enkelen nog enige jaren voordat ze zich dat realiseerden. Ze waren voor hun wederopbouw en voortbestaan allemaal afhankelijk van de VS. Die VS had geen economische concurrenten meer en konden zo de wereld vormgeven. En laten we wel wezen, de eerste tijd voeren de VS wel bij die wereldorde. Iedereen moest immers bij hen komen inkopen. Dat laat onverlet dat we kritisch moeten kijken naar de manier waarop we met name de publieke sector hebben georganiseerd (https://ballonnendoorprikker.nl/2020/03/24/keuzes-na-corona-wat-vooraf-moet-gaan/)

2 Reacties
vakman2
vakman225 mrt. 2020 - 21:27

Goed punt - dat maakt de zaak eigenlijk nog dramatischer dan het niet al is!

Pater
Pater26 mrt. 2020 - 4:31

Heb de link gelezen: "Zou een belangrijk uitgangspunt voor de ‘na-coronese periode’ niet moeten zijn dat de markt uit het publieke domein moet?" Yes, eindelijk een verstandig en onderbouwd geluid.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194725 mrt. 2020 - 7:32

Het aantal bedden is verminderd terwijl de bevolking toenam wordt hier opgevoerd als bewijs van dat vermaledijde, efficiënte neoliberalisme. Inderdaad, meestal ben je na een operatie na een paar dagen weer thuis en loop je minder risico die ziekenhuisbacterie op te lopen. Het lijkt me meer voor de hand te liggen de kwaliteit van het systeem te beoordelen aan de hand van het aantal behandelingen en genezingen.

Pater
Pater25 mrt. 2020 - 3:03

Werner de Gruyter levert een abominabel slecht stukje werk af. Het neoliberalisme is een asociaal systeem, absoluut. Maar De Gruyter weet amper waar hij het over heeft. Als dit de basis moet vormen voor verbetering heb ik er weinig vertrouwen in. 1 "Zo is onder het mom van het toverwoord ‘efficiency’ het aantal bedden in Nederlandse ziekenhuizen tussen 1972 en 2006 met liefst dertig procent verminderd, terwijl de bevolking tussentijds met meer dan vier miljoen zielen toenam." Houdt mij ten goede, Rutte II heeft mede via Van Rijn enorm en onverantwoord bezuinigd op de zorg. Maar sinds 1998 zijn de zorgkosten meerdere malen over de kop gegaan. Cijfers CBS: Uitgaven (per hoofd van de bevolking) Zorg en welzijn 1998 2000 2005 2010 2016 2017 2018 euro 2 507 2 848 4 009 5 163 5 569 5 665 5 805 Gezondheidszorg internationale definitie euro 1 957 2 187 3 071 3 907 4 284 4 346 4 462 Het aantal bedden in de ziekenhuizen is enorm gedaald door een enorme verschuiving van de zorg: van dure ziekenhuisbedden naar kortdurende opname en daarna naar huis, met thuiszorg. Nieyt alleen is dat veel goedkoper, het is ook voor de patiënten een stuk aangenamer. De wachtlijsten zijn vrijwel verdwenen door meer geld in de zorg te pompen. Weinig IC-bedden zijn in die zin niet een teken van falende maar van intelligente gezondheidszorg, hoewel iedere beleidsbepaler achteraf zal erkennen dat we meer IC-materiaal in reserve hadden moeten houden. 2 "Volgens de Canadese schrijver en historicus John Ralston Saul was het een direct gevolg van een hulpeloze elite die te midden van de oliecrisis; de devaluatie van de Amerikaanse dollar; het mislukken van het wereldhandelsoverleg (GATT); het verlies van de Vietnamoorlog; de dreiging van de atoombom en daarbij een stagnerende economie met hoge inflatie – verlegen zat om antwoorden." Altijd veilig je te verschuilen achter een ander en diens gedachtengang slechts heel vaag aan de duiden. Paul is een groot denker en filosoof maar geen specialist inzake neoliberalisme. Eind jaren 70 was de economie er in het westen slecht aan toe. De werkloosheid was groter dan ooit, de tekorten op de nationale begrotingen stegen snel. Het was de tijd dat Lubbers het akkoord met de vakbonden sloot en dat de kritiek op de onbetaalbare verzorgingsstaat enorm groeide. En doorsloeg. Het neoliberalisme leek het antwoord, temeer omdat het alternatief, het Oost-Europese communisme, door z'n hoeven zakte. Reagan en Thatcher zetten de toon, de sociaaldemocratie had geen antwoord en ging méé, de heilloze privatiseringen en dereguleringen en bezuinigingen op weg naar een kleinere staatsbemoeienis begonnen. De remedie was minstens net zo erg als de kwaal, maar het is belangrijk om te constateren dat een andere remedie eigenlijk niet voorhanden was. Zelf denk ik, als leek, dat het recept van Keynes, investeren in tijden van crisis (jaren '80) en sparen in tijden van welvaart, niet goed toepasbaar was omdat er niet gespaard was. 3 Bretton Woods koppelde de wisselkoersen aan de dollar en via de dollar aan het goud. De centrale rol van de dollar was mogelijk, en werkte goed, door de naoorlogse dominantie van de VS. Dat was ook de zwakte. De VS konden zonder problemen enorme inflatie en tekorten op de betalingsbalans (en ja, daar komt de Vietnamoorlog wel degelijk om de hoek kijken) hebben omdat er geen alternatief was voor de dollar. De opzegging van Br.W. was daarvan een onvermijdelijk gevolg, de koppeling aan het goud verdween maar die aan de dollar bleef, er was geen alternatief. Het einde van Br.W. (feitelijk in 1973) was op zich geen reden voor de opkomst van het neoliberalisme maar een gevolg van de ontsporende Amerikaanse dominantie. Ik vraag me af of Werner wel weet wat Bretton Woods inhield. Neoliberalisme is geen complot van een kleine superrijke elite, neoliberalisme beloofde een oplossing van de crisis en dat is ook gebeurd. De wereldwijde vrijhandel bracht enorme efficiencywinsten en grote groei van de welvaart, daar heeft Mees gewoon gelijk in: waren er in 1990 wereldwijd nog 1,9 miljard extreem arme mensen, vandaag de dag zijn dat er minder dan 700 miljoen. Dat betekent dat 1,2 miljard mensen in 27 jaar ontsnapten uit de extreme armoede. Minder dan 10 procent van de wereldbevolking is nog extreem arm. Neoliberalisme brengt echter tegelijk een scherpere scheiding tussen de rijken en de rest, inclusief de middenklasse, en het neoliberale economische systeem is door deregulering (banken!) en privatisering niet meer aan te sturen. De lessen uit de jaren '30 werden opzij gezet, o.a. door Clinton en Blair. De wereldwijde crisis van 2008 was groter dan alle crises sinds de jaren '30, en naast een verplichting tot wat extra eigen geld werden de banken nauwelijks weer gereguleerd, de nieuwe grote techbedrijven trokken zich niks aan van nog bestaande reguleringen (verzwakking positie van de arbeid) en veroverden ongehinderd een enorme marktmacht. Een "nieuw Bretton Wood" zou wel eens Chinees gedomineerd kunnen zijn. Ik betwijfel zo maar of dat het doel is van Werner... Het zou de inleiding vormen van een door China gedomineerde wereld, zeker zolang er een gek in Washington zit die niet gericht is op samenwerking van de westerse democratieën. Integendeel, hij kan het beste opschieten met dictators, die begrijpt hij tenminste. Hopelijk zal de wereldwijde rotzooi die het virus nu veroorzaakt de behoefte stimuleren aan meer sturing en regulering. Trump lijkt best bereid om veel doden te aanvaarden om het systeem te redden. Ik denk dat dat voor velen, ook voor veel Amerikanen, een grens overschrijdt.

10 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland25 mrt. 2020 - 8:35

[Nieyt alleen is dat veel goedkoper, het is ook voor de patiënten een stuk aangenamer.] Ik heb 2 maanden met een zwaar psychotische partner gezeten Dat was voor niemand aangenaam! Dat was voor ons hele gezin een complete ramp. Niks prettiger voor de patient - onmenselijk hufterbeleid !

Libertain
Libertain25 mrt. 2020 - 8:59

@Pater, gelet op het feit dat u meerdere malen het Vietnam oorloog betrekt als medeverantwoordelijk voor de huidige situatie, lijkt dit een vrij willekeurige grens in uw interpretatie van de huidige economische verhoudingen. Het ligt dan mijns inziens ook voor de hand om de WOII en WOI te gaan in een goede interpretatie betrekken omdat ze de huidige, ook economische verhoudingen, in Europa definitief hebben meebepaald. De vorige economische crisis was er ook tussen in gebeurd.

Mark Huysman
Mark Huysman25 mrt. 2020 - 9:32

[Nieyt alleen is dat veel goedkoper, het is ook voor de patiënten een stuk aangenamer.] Soms. Maar soms ook niet. Uit eigen ervaring weet ik dat ook mensen met zeer ernstig aandoeningen heel snel het ziekenhuis weer moeten verlaten terwijl het uit gezondheidsoverwegingen verstandiger en veiliger zou zijn geweest wat langer in het ziekenhuis te blijven. [Weinig IC-bedden zijn in die zin niet een teken van falende maar van intelligente gezondheidszorg, hoewel iedere beleidsbepaler achteraf zal erkennen dat we meer IC-materiaal in reserve hadden moeten houden.] Dat lijkt me een tegenstrijdige bewering. Het is dus duidelijk niet intelligent om het IC-materiaal tot een minimum te beperken. Zeker sinds de uitbraak van SARS in 2003 is bekend dat er wereldwijde epidemieën kunnen komen waar we op voorbereid moeten zijn. [De remedie was minstens net zo erg als de kwaal, maar het is belangrijk om te constateren dat een andere remedie eigenlijk niet voorhanden was.] Je bent het dus eigenlijk wel eens met Thatcher? TINA. Valt me tegen. [Neoliberalisme is geen complot van een kleine superrijke elite, neoliberalisme beloofde een oplossing van de crisis en dat is ook gebeurd.] Maar het is een oplossing gebaseerd op drijfzand: krediet en speculatie. Vandaar de klap van 2007/8. De oorzaken van die klap zijn niet weggenomen waardoor er sinds enkele jaren al weer een nieuwe klap aan zit te komen die nu natuurlijk vertienvoudigd wordt door de corona-crisis. [De wereldwijde vrijhandel bracht enorme efficiencywinsten en grote groei van de welvaart, daar heeft Mees gewoon gelijk in: waren er in 1990 wereldwijd nog 1,9 miljard extreem arme mensen, vandaag de dag zijn dat er minder dan 700 miljoen. Dat betekent dat 1,2 miljard mensen in 27 jaar ontsnapten uit de extreme armoede] Dit zijn de cijfers die bij de Wereldbank vandaan komen. Ik begrijp dat een neoliberaal als Mees die graag naar voren brengt. Links zou er toch iets kritischer naar moeten kijken. De Wereldbank heeft immers belang bij deze cijfers: het is haar beleid dat zogenaamd tot minder armoede leidt. Andere organisaties gebruiken andere criteria en andere onderzoeksmethoden en komen tot andere conclusies. In dit artikel wordt scherp kritiek uitgeoefend op de WB-methode: https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jan/29/bill-gates-davos-global-poverty-infographic-neoliberal (Diezelfde Jason Hickel die dit artikel geschreven heeft, heeft elders ook hard gemaakt dat de WB met de inflatiecijfers goochelt om het aantal ‘extreem armen’ naar beneden te brengen. Ik kan dat even niet meer terugvinden.)

Pater
Pater25 mrt. 2020 - 16:27

@Huysman Zo moeilijk is het dus kennelijk te erkennen dat er ook prima ontwikkelingen zijn in de zorg. Minder IC-bedden en tegelijk meer IC-materiaal in reserve houden is niet tegenstrijdig. Ik vond en vind Thatcher en haar neoliberale koers walgelijk. Ik constateer slechts, dat links toen gewoon geen antwoord had op de enorme werkloosheid en de grote overheidstekorten, en rechts wel, hoe oneerlijk en desastreus dat middel ook heeft uitgewerkt. Links kwam niet verder dan protesteren tegen bezuinigingen, bood geen nieuwe perspectieven. Ik ook niet. Neoliberalisme gebaseerd op drijfzand: gloeiend mee eens, directe lijn naar crisis 2008 geheel terecht. Dat beschreef ik ook. Als ik verkeerde cijfers heb gebruikt is dat dom van me, maar het gaat me om de niet te ontkennen wereldwijde grote welvaartsgroei, hoe ongelijk ook verdeeld en hoezeer ook ten koste van natuur en milieu. Niet alleen China maar ook vele andere landen zijn er fors op vooruit gegaan. Denk alleen al aan India en vele Afrikaanse landen. Wat mij betreft is hét perspectief voor links voor de komende jaren dat de hoge kosgen voor de enorme nieuwe overheidsschulden om deze crisis te bestrijden eerlijker worden verdeeld dan tot nu toe. Heb je gezien dat onze Isabel Warren de motor is geweest bij het stellen van eisen aan het pakket crisisbestrijding en aan de bedrijven die steun krijgen ? Een voorbeeld voor Europa ! Geen wonder dat diverse enthousiaste journalisten en politici haar als VP willen, zowel voor Biden als voor Sanders.

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 mrt. 2020 - 4:26

Pater Kom nou, nu is de tandarts helemaal niet meer verzekerd in de basisverzekering, dat is vele malen erger. En in het geval van verzekeren, wat duur is, vallen er alsnog vele zaken niet onder. Het argument (smoesje) dat destijds werd aangedragen om het te veranderen was juist dat mensen die maar iets meer gingen verdienen moesten overstappen naar particuliere verzekering en dat omslagpunt te rigoureus was. Dat was een kapstok waaraan men alles ophing, waarvan toen al gezegd werd dat het een smoes was ( dat had anders gekund) Maar nu werkt het omgekeerd nadelig. Nu hebben juist de mensen met de laagste inkomens het nakijken doordat juist zij voor het minimaal verzekerde, zowat de volledige prijs betalen. Inmiddels is het verhoudingsgewijs dus precies omgekeerd, nl. ten nadele van de lage inkomens.

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 mrt. 2020 - 4:32

Pater Kom nou, nu is de tandarts helemaal niet meer verzekerd in de basisverzekering, dat is vele malen erger. En in het geval van verzekeren, wat duur is, vallen er alsnog vele zaken niet onder. Het argument (smoesje) dat destijds werd aangedragen om het te veranderen was juist dat mensen die maar iets meer gingen verdienen plotseling moesten overstappen naar de particuliere verzekering en dat omslagpunt te rigoureus was. Dat was een kapstok waaraan men alles ophing, waarvan toen al gezegd werd dat het een smoes was. En zoals verwacht; nu werkt het omgekeerd nadelig. Nu hebben juist de mensen met de laagste inkomens het nakijken doordat juist zij voor het minimaal verzekerde, zowat de volledige prijs betalen en heel veel betalen in verhouding met hun inkomen, procentueel. Inmiddels is het verhoudingsgewijs dus precies omgekeerd, nl. ten nadele van juist de lage inkomens.

Pater
Pater26 mrt. 2020 - 4:44

@Libertain De Vietnamoorlog noem ik 1 x als citaat en 1 x als begin van de afbrokkeling van de dollar leidend tot het eind van Bretton Woods. Als je weet dat de Viernamoorlog de VS ca. 500 mld dollar kostte kun je die redenering vast wel begrijpen.

Mark Huysman
Mark Huysman26 mrt. 2020 - 10:49

@Pater Het alternatief voor de neoliberale barbarij was socialisme. Dat is het nog steeds. Een groot deel van links laat zich opsluiten binnen de kapitalistische parameters. En dan is het idd erg moeilijk om tegen neoliberale ideologen en politici op te boksen. Binnen het kapitalisme maakt de neoliberale weg immers sense. Veel pro-kapitalistische ‘progressieven’ zijn dan ook de neoliberale weg opgegaan.

vakman2
vakman226 mrt. 2020 - 22:35

@Pater - Je projecteert van alles en nog wat in je kritiek. Maar volgens mij heb je er niet zo veel van begrepen. Ik vraag me af of dat bewust is... 1) Allerseerst je eerste punt - de bezuinigingen zouden allemaal heel rationeel zijn geweest, beweer ja. Als ik het even samenvat. Laat duidelijk zijn, als er bezuinigd moet worden van wege nutteloze kosten overschreidingen, daar kunnen we allemaal achter staan (mits daarbij rekening gehouden met de lange termijn). Maar daar gaat het niet om in dit stuk. Er wordt juist een link gelegd met achterliggende ideologische keuzen als het gaat om de bezuinigen in de publieke sector versus de private sector. Je kunt hoog of laag springen, maar dat valt niet te ontkennen. Op de een of andere manier vinden we het bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat KLM miljardeninjecties krijgt, vrijwel zonder publiek debat (dit nog voor de coronacrisis trouwens) en zijn we het normaal gaan vinden dat de publieke sector het zonder structureel grote investeringen moet doen. Dat is de werking van ideologie - veel mensen hebben dat niet door, omdat ze het simpel weg de normale gang van zaken vinden. Maar de vraag is - zijn onze bezuinigingen wel allemaal zo rationeel? Misschien is het makkelijker voor te stellen dat als we geleefd hadden in een door en door sociaal democratisch land, zoals we dat van vroeger kennen, dan hadden we de gezondheidszorg hoe dan ook anders georganiseerd dan nu. En iederee zou dan hebben gezegd dat de gekozen organisatie volstrekt logisch is? Net zo goed als in de VS, Cuba of China de gezondheidszorg anders hebben georganiseerd - en elke Amerikaan, Chinees of Cubaan je precies kan vertellen waarom hun landen volstrekt de meest logische keuze hebben gemaakt? Allemaal rationalisatie - maar desondanks doen keuzen ertoe. Weet je waar de gezondheidszorg voor de burger het meeste kost... inderdaad, uitgerekend in het land dat zegt prat te gaan op de werking van de vrije markt - de VS. Kortom, het loont om eens kritischer te denken. Ook voor wat betreft gezondheidszorg - waar de marktwerking en de zogenaamde focus of 'effciency', dikwijls niet brengt, wat wordt beloofd. 2) Je tweede punt dat Ralston Saul geen autoritait zou zijn. Dat neem je iets te makkelijk aan. In 1995 verspelde hij in zijn boek "The unconsious civilization" de opkomst van fascistisch gedachtegoed in het westen als gevolg van neoliberaal gedachtegoed. Het boek leest alsof het afgelopen jaar is geschreven.... De man heeft 21 eredoctoraten, is meermaals onderscheiden; heeft zich ingezet voor de mensenrechten en Time magazine gaf hem het predicat 'profeet'. Anyway, dan zeg jij dat de man niet goed onderlegd is op dit onderwerp waarover hij nota bene meerdere boeken geschreven heeft. Tja...I dont know! Verder dat er sprake was van een moeilijk economische tijd - tja, daarmee herhaal je dus middels een omweg als nog de analyse van Saul. Dat verder er sprake was van economische groei onder het tijdperk van het neoliberalisme. Dat is eigenlijk geen argument, omdat er ook sprake was van groei (veel meer zelf!) onder Bretton Woods toen de markten gereguleerd werden. Het is dus eigenlijk een argument dat tegen je gebruikt kan worden. Overigens is dit een academische discussie die niet hier beslecht kan worden. 3) Dat Bretton Woods een verdrag uit een andere tijd is en dat je de tijd niet kunt terug draaien - dat is niet het punt van het stuk. Het ging erom te laten zien dat in het verdrag getracht is de werking van de economie (denk aan de verdeling van de welvaart) eerlijker te laten verlopen. Het kon dus wel! En dus kan dat nu uit - in theorie dan! Weliswaar, omdat we in een andere wereld zitten, op een andere manier dan toen. Maar nog maals in theorie - want zoals in het stuk al staat, zal het moeilijk worden de politieke wil daartoe te mobiliseren. Zeker ook met de opkomst van China waar neoliberalisme 2.0 heerst. Voor de rest bestaat je kritiek uit drogredenaties - waar oh waar wordt gezinspeeld op een complot van de elite? Er wordt juist duidelijk gemaakt hoe een tijdsgeest inspeelt op gedrag waardoor mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. En daar bij wordt geschetst dat de elite door omstandigheden deze voor het algemene belang, zeer bedenkelijke ideologie heeft omhelst. etc etc. - ik hou er nu mee op. Ik heb het idee dat je reactie meer gestoeld was op emotie dan op rede. Ik zie ook dat je verder zelf redelijk kritisch bent over het functioneren van onze neoliberaal geinspireerde economie. Dat je eigenlijk een stuk genuanceerder ernaar kijkt, dan je hier in deze reactie laat zien...

Pater
Pater27 mrt. 2020 - 3:47

@Huygsman "Het alternatief voor de neoliberale barbarij was socialisme. Dat is het nog steeds." Het alternatief voor kapitalisme is niet: de marktwerking de deur uit. Marktwerking zorgt ook voor goeie dingen, in de 18e eeuw kwam markt langzaam in de plaats van de gildes, en die waren totaal verkalkt en verstard en maakten alle ontwikkeling onmogelijk. Het punt is dat marktwerking een ideologie is geworden die er een maatschappelijk systeem van heeft gemaakt, en neoliberalisme heeft dat na een redelijker sociaaldemocratisch intermezzo weer erger gemaakt. Ik val in dat verband terug op de oude heer Marx: de bloei van het moderne kapitalisme in de afgelopen zeg 40 jaar is ten koste gegaan van de productiefactoren natuur en kapitaal. "Een groot deel van links laat zich opsluiten binnen de kapitalistische parameters." Als je bedoelt dat ik niet tegen alle marktwerking ben: dan laat ik me met genoegen opsluiten. Als je bedoelt dat het kapitalisme de samenleving moet sturen zeg ik luidkeels nee. De vrijhandel heeft mede aan de basis heeft gelegen van de groeiende welvaart van veel voorheen arme landen omdat het kapitaal gekozen heeft voor verplaatsing van de massaproductie, dat valt simpel niet te ontkennen. De manier waarop dat is gebeurd is daarentegen uiterst onwenselijk. "Veel pro-kapitalistische ‘progressieven’ zijn dan ook de neoliberale weg opgegaan." Klopt, dat verwijt valt de sociaaldemocratie terecht te maken en ook GL-leiders als Halsema en Sap, zij het in veel mindere mate. Dat is nu hard aan het veranderen ! En niet voor het eerst: links had begin jaren '80 geen aansprekend antwoord op de bezuinigingspolitiek, dat maakte het ook erg moeilijk. Ik herinner me dat ik toen heb gekeken naar de Scandinavische sociaaldemocratie, maar die ging op het vlak van het inleveren van sociale rechten nog een stuk verder dan Sap of Halsema. De opkomst van de SP bevatte een veel inspirerender verdediging van de sociale rechten dan bij de PvdA, maar m.i. geen nieuwe inspirerende elementen die de basis voor een links offensief kunnen bieden. De koppeling van kapitalismekritiek ('economisme') en de noodzaak van duurzaamheid van GL biedt wat mij betreft de beste kansen.

Verdulleme
Verdulleme25 mrt. 2020 - 1:36

"Coronacrisis maakt schadelijkheid van neoliberaal virus inzichtelijk." Dat zou je denken ja, maar dat blijkt allerminst het geval te zijn. Het maffe is dat velen precies schijnen te weten wat een causale relatie is en wanneer er sprake is van correlatie, maar dat betekent absoluut niet dat ze ook in staat zijn om causale relaties te leggen of op correlaties te wijzen. En iemand die het wel doet krijgt het verwijt dat het motief om de relatie te leggen van politieke aard is. Behalve natuurlijk als de veronderstelde relatie is, dat de grens dicht moet.

Uitgekleed
Uitgekleed24 mrt. 2020 - 21:27

"Heleen Mees reageerde vlammend. Ze schreef dat het ‘neoliberalisme’ een rode lap is voor iedereen die zijn gal wil spuwen over van alles en nog wat. Problemen zullen er altijd zijn, merkte ze op. Hadden we dan niet gezien hoe honderden miljoenen uit de armoede zijn gelift in China. Neoliberalisme – dat is pas gemeenschapszin!" Ja we hebben het gezien hoe China er bovenop is gekomen en hoe de US er vanaf is gevallen. De oorzaak is een financieel geleide economie vanuit de staat in China en een financieel geleide staat door een particulier bankwezen.

I am Legion
I am Legion24 mrt. 2020 - 20:54

Het virus van de politiek ideologische opportunisten slaat hier en daar lokaal in ieder geval hevig toe. Het is een soort Wuhan en dan in dorpsvorm en op meerdere plaatsen maar in dit geval hoeven we niet bang te zijn voor verspreiding of algemene bedreiging. De westerse samenlevingen die stoelen op het vrije marktmechanisme die beslist gekaderd en gereguleerd wordt door de parlementaire democratieën in de vorm van daarop gevormde overheid en regeringen hebben als geen andere politiek systeem een enorme toename van materiële rijkdom opgeleverd, zeker ook voor de onderste sociale lagen, levensverwachting, en geluksgevoel. Elke planeconomie zoals die er in socialistische of communistische vorm zijn uitgeprobeerd leidden tot regimes en nog meer slachtoffers dan de ook al collectivistisch ingerichte bruine regimes van weleer. Dat er, zoals gezien door de zeker niet anti-liberale Piketty, in te kaderen en te reguleren excessen zijn zoals natiestaten overstijgende internationale concerns die zo machtig zijn dat ze tegenspel van gezamenlijke inspanning door regeringen behoeven, net als dat er superrijken zijn die alleen al op grond van hun bezit nog steeds meer afstand nemen in hun rijkdom, doen niets af aan de verreweg overwegende voorspoed en algemeen goed die de vrije samenlevingen met hun gereguleerde en waar nodig gekaderde liberale markteconomieën bieden. Het vermogen dit soort excessen te reguleren, net als die van de uitdaging van de klimaatproblematiek, is ook ongetwijfeld een die alleen door de liberale westerse wereld aangegaan kan worden zoals zij al zovele grote problemen heeft bezworen. De sociaal-democratie heeft zich ook allang bekend tot de liberale samenleving waar het individu ruimte krijgt dromen na te jagen, mag en kan falen net als dat deze ongekend succes mag behalen met dito beloning die niet eens materieel hoeft te zijn. De sociaal-democratie die zoals Kok al verklaarde voorgoed haar ideologische veren heeft afgeschud wil alleen, en niet eens zonder reden, meer reguleren en kaderen dan liberalen als die van VVD bij ons. Maar die vrije markt is het vuur waar wij en ook anderen ons allemaal al heel lang aan warmen. Je moet het vuur alleen leiden.

15 Reacties
Verdulleme
Verdulleme24 mrt. 2020 - 22:45

Er is niets tegen een "gereguleerde vrije markt ", maar alleen als het gaat om de consumptiegoederen. In het geval van de nutsvoorzieningen is die vrije markt niet alleen schijn, want de consument heeft niet de mogelijkheid om geen gebruik te maken van de goederen en diensten die daar onder vallen, maar leidt dat verkapte monopolie alleen maar tot onaanvaardbare resultaten, zoals de schrijver betoogt. Dat die vrije markt een vuur is waar wij en ook anderen ons allemaal al heel lang aan warmen is absolute flauwekul zonder oog voor slachtoffers. In werkelijkheid resulteert het in de luxe van weinigen ten koste van de zweet en armoede van velen.

quatsch
quatsch24 mrt. 2020 - 23:43

#Het virus van de politiek ideologische opportunisten slaat hier en daar lokaal in ieder geval hevig toe. # Een prachtige omschrijving voor uw gewauwel nadien!

Evert5
Evert524 mrt. 2020 - 23:52

@I am Legion: [ Je moet het vuur alleen leiden.] Laat dat nu al meer een probleem worden. De hebzucht, die door het kapitalistische systeem, met hun niet aflatende reclamebagger, wordt aangewakkerd, is bijna niet meer te temmen. Die hebzucht zorgt er voor dat de aarde in korte tijd wordt leeggeroofd. Ach.. misschien zal het uw tijd wel duren.

JanB2
JanB225 mrt. 2020 - 0:25

Elke planeconomie zoals die er in socialistische of communistische vorm zijn uitgeprobeerd leidden tot regimes en nog meer slachtoffers dan de ook al collectivistisch ingerichte bruine regimes van weleer. Ooit van China gehoord? Gewoon een communistisch land, in tegenstelling tot wat veel verwarde geesten menen. Kijk alleen maar eens naar de manier waarop men met de corona-virus epidemie is omgegaan (bijvoorbeeld de "feestelijkheden" vandaag) en je weet genoeg. Toch is dat over enkele maanden mogelijk de leidende economnie in de wereld (de VS gaan namelijk helemaal voor de bijl in deze crisis).

Joe Speedboot
Joe Speedboot25 mrt. 2020 - 6:03

' Je moet het vuur alleen leiden.' Het probleem is nou juist dat dat vrijwel niet gebeurt. Mensen hebben de afgelopen jaren nauwelijks loonsverhoging gehad terwijl de lasten alleen maar stijgen, de inkomensverschillen toenemen en we van crisis naar crisis rollen. Crises die stuk voor stuk zijn veroorzaakt door de ongebreidelde consumptiedrift.

Zandb
Zandb25 mrt. 2020 - 7:14

U gaat weer volkomen langs alles wat in artikel betoogd wordt en vat het samen als een idee dat doden op gaat leveren - want vergelijkbaar met iets als het Russisch of Chinees communisme op - en geschreven is door een politiek ideologisch opportunist. Voor iemand als u,die zegt dat "exessen" niets afdoen aan de juistheid van libelrale markteconomie, is de term "politiek ideologisch opportunist" niet juist want veel te lief.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker25 mrt. 2020 - 7:25

Beste I am Legion, U schrijft: "De westerse samenlevingen die stoelen op het vrije marktmechanisme die beslist gekaderd en gereguleerd wordt door de parlementaire democratieën in de vorm van daarop gevormde overheid en regeringen hebben als geen andere politiek systeem een enorme toename van materiële rijkdom opgeleverd, zeker ook voor de onderste sociale lagen, levensverwachting, en geluksgevoel." Ik zal u één ander politiek systeem noemen dat het is gelukt om miljoenen mensen uit de onderste sociale lagen een toename van materieel rijkdom te leveren: CHINA. Niet dat het mijn systeem is maar je moet het ze nageven dat hen dit wel is gelukt zonder een parlementaire democratie.

I am Legion
I am Legion25 mrt. 2020 - 15:48

Buiten de quatsch- en Quatsch-reacties waar een zinvolle discussie gelijk is met de colporterende Jehovah-getuigen met hun voet tussen de deur (dus niet) geldt dat de China-adepten hier, gelijk de vroegere CPN-, PPR-, PSP-ers, SP-ers tot en met een deel van de PvdA-ers die de rode regimes van de Sovjet-staten, DDR, Roemenië, etc. idealiseerden en tot het laatst ook nog vergoelijkten niet te onderscheiden van degenen die het fascistische Italië, Spanje, of nationaal-socialistische Duitsland idealiseerden, vergoelijkten, en dat soms nog steeds doen. China is een verschrikkelijk kwalijk regime en heeft dat juist óók laten zien bij de Corona-crisis. Lees het het aanbevolen artikel van Joost Smiers hier op Joop eens waarom. Maar de dove en blinde door politieke ideologie bevangen adepten zullen er niet anderr over gaan denken. De westerse liberale democratieën (inclusief de daartoe allang bekende sociaal-democratie) met hun ongekende vooruitgang en voorspoed brengende natuur zullen in tegenstelling tot welke staatsinrichting ook problemen als het Corona-virus maar ook de klimaatproblematiek aan kunnen.

Joe Speedboot
Joe Speedboot25 mrt. 2020 - 19:06

'Buiten de quatsch- en Quatsch-reacties waar een zinvolle discussie gelijk is met de colporterende Jehovah-getuigen' Over Jehovah's gesproken. Probeer zelf eens inhoudelijk op het artikel in te gaan ipv je gebruikelijke grijsgedraaide extreem rechtse plaatje af te draaien.

I am Legion
I am Legion25 mrt. 2020 - 21:06

@Joe Daar waar je de in mijn laatste reactie waar jij nu op reageert met de van aanhalingstekens voorziene tekst van mij gaat toch echt inhoudelijk in op die reacties die China vergoelijken, prijzen, en idealiseren als zoveelste rode heilstaat terwijl deze zeker niet alleen bij de Corona-crisis bewuste en zeer kwalijke handelingen verrichtte geleid door hun ideologische partijbelangen (zie ook Joost Smiers hierover). En als je het oorspronkelijke artikel bedoelde, waar wel degelijk ik ook op reageerde, houd ik vol mer redenen genoeg, dat de westerse vrije samenlevingen met hun democratie i.c.m. een dan inherent (!) vrije marktmechanisme waar individuele ruimte en vrijheid een groot goed is meer voor het collectief oplevert dan ieder collectivistische ideaalstaat.

Pater
Pater26 mrt. 2020 - 4:35

@Ballonnendoorprikker China kon dat alleen bereiken omdat het toegelaten werd inde WTO en toegang kreeg tot de vrijhandel over de hele wereld, zonder aan basisvoorwaarden zoals geen staatssteun en openstelling van de eigen markt te hoeven voldoen. Een blunder, ingegeven door de pure kapitalistische begeerte naar toegang tot de gigantische Chinese markt. Van een ballonnendoorprikker had ik beter verwacht.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker26 mrt. 2020 - 17:17

Beste Pater, Wat doet dat af aan het feit dat China grote delen van haar bevolking uit de armoede heeft getrokken zonder dat het een democratie was.

Pater
Pater27 mrt. 2020 - 0:05

@Ballonnendoorprikker Dat doet er wel iets aan af: China had dit niet bereikt zonder de kortzichtigheid van het kapitalistische en democratische westen. Binnen dat kader hebben ze zeker heel slim geopereerd.

Pater
Pater28 mrt. 2020 - 12:35

@Ledioen Lees nou eens de zin die begint met "Dat er, zoals ..," en eindigt met "... markteconomieën bieden". nog eens door. Als je die in drie stukjes hakt wordt-ie misschien wel begrijpelijk! " Je moet het vuur alleen leiden." Aha. We moeten dus gaan reguleren in plaats van dereguleren. Een stap vooruit.

Pater
Pater28 mrt. 2020 - 12:37

@Legioen Lees nou eens de zin die begint met "Dat er, zoals ..," en eindigt met "... markteconomieën bieden". nog eens door. Als je die in drie stukjes hakt wordt-ie misschien wel begrijpelijk! " Je moet het vuur alleen leiden." Aha. We moeten dus gaan reguleren in plaats van dereguleren. Een stap vooruit.

Peterrr2
Peterrr224 mrt. 2020 - 20:49

Volgens mij zijn er nog steeds IC bedden genoeg. Terwijl de crisis al volop aan de gang is. Mogelijk dat er bij een piek een tekort kan ontstaan. Dan heb je het dus over de grootste gezondheidscrisis in vele jaren tijd. En dan dat je dan als land misschien net niet genoeg IC bedden heb is dat volgens deze schrijver het bewijs dat 'we' met zijn allen niet goed bezig zijn. Waar komen ineens al die schrijvers vandaan die de economie de schuld geven voor de uitbraak en gevolgen van dit virus. Met elk ander systeem was dit ook zo gegaan. Ik ben trouwens benieuwd hoe het volgens de schrijver wel had gemoeten. Vijf keer zoveel IC plekken als nu? En dan normaliter dat 80% ongebruikt is. Dan ben je wel goed bezig? Als je zegt dat het nu fout is, dan moet je ook zeggen hoe het wel had gemoeten. En vooral hoe je dat wil faciliteren.

9 Reacties
Evert5
Evert524 mrt. 2020 - 23:20

We kunnen de krijgsmacht ook wel afschaffen, die wordt voor een groot deel normaliter ook niet gebruikt.

quatsch
quatsch24 mrt. 2020 - 23:21

#Volgens mij zijn er nog steeds IC bedden genoeg.# Volgens mij is de aarde plat. #Mogelijk dat er bij een piek een tekort kan ontstaan. # Mogelijk is dat niet waar. #En dan dat je dan als land misschien net niet genoeg IC bedden heb # Misschien heb je wel genoeg.

quatsch
quatsch24 mrt. 2020 - 23:26

#Waar komen ineens al die schrijvers vandaan die de economie de schuld geven # Naar alle waarschijnlijkheid uit economieland ! #Ik ben trouwens benieuwd hoe het volgens de schrijver wel had gemoeten.# Ik ben benieuwd of u de volgende keer feiten weet aan te dragen.

JanB2
JanB225 mrt. 2020 - 1:29

"Met elk ander systeem was dit ook zo gegaan" Nee natuurlijk niet. Dat u uw wereldbeeld in duigen ziet vallen wil niet zeggen dat u met oneigenlijke onbeargumenteerde standpunten moet komen. De uitbraak in Europa ontstond in Italië. Verantwoordelijk voor dat gegeven zijn waarschijnlijk confectieateliers in Noord-Italië waar zo'n 60000 Chinezen werken die begin dit jaat voor een groot deel naar huis zijn geweest voor het chinese Nieuwjaar en de besmetting mee naar Italië hebben gebracht. Gevolg van een door turbokapitalisme voortgedreven globalisatie. Vanuit Italië begon het virus vervolgens zijn opmars via de wintersportgebieden in Noord-Italie, Oostenrijk en Zwitserland. Met name in Oostenrijk werd zwaar de hand gelicht door de overheid om die schijteconomie van ze te beschermen. Ook elders in europa kregen politieke "leiders" meteen het schuim op de mond bij het idee dat ze maatregelen zouden moeten nemen die de economie wel eens zouden kunnen schade. Tevens had men zich niet voorbereid op wat komen ging (want dat kost geld!) zodat een taiwanese aanpak met intensief testen er niet in zat. Welnu, ze hebben zelf het meeste schade aangericht. De economie is om zeep! In de VS is de situatie op dat punt nog erger (het groeitempo van de epidemie eveneens). Met een president die zelfs ten overstaan van een gigantische uitbraak nog staat te lullen over handel en economie is een ramp voorgeprogrammeerd. Ook economisch trouwens. Korte termijnvisie, bezetenheid van geld en een laissez-faire houding hebben iets dat wellicht nog te voorkomen was geweest danwel beter beheersbaar was geweest uit laten groeien tot een veelkoppig monster waar we het eerste half jaar niet klaar mee zijn. "Volgens mij zijn er nog steeds IC bedden genoeg" Nee. De grens wordt onherroepelijk bereikt. Er is namelijk geen sprake van een piek maar van een vloedgolf die op de zorg in Nederland af komt razen. De epidemie breidt zich namelijk nog steeds uit volgens een exponentieel verband. Het volkomen misplaatste optimisme van gisteren en eergisteren is dan ook, inderdaad, volkomen misplaatst gebleken. Het aantal besmettingen gaat de komende week nog door de 10000 grens (en dan druk ik me nog voorzichtig uit). En net niet genoeg vertalen naar "goed bezig" is nog erger dan een zesjesmentaliteit. Net niet genoeg is namelijk een 5. Overigens ook een 6 is een belabberd cijfer maar dat terzijde. Een 5 is onvoldoende. Men heeft dan gefaald. Zo simpel is dat wanneer je de lat hoog legt. En dat mag hier niet alleen, dat moet. Er staan immers mensenlevens op het spel.

Verdulleme
Verdulleme25 mrt. 2020 - 2:14

Onze dijken zijn ook zo gebouwd dat ze berekend zijn op een situatie die -dachten we vroeger- eens in de 10.000 jaar voorkomt. Waar gebouwd wordt in aardbevingsgevoelige gebieden, wordt daar bij de bouw rekening mee gehouden Hoe groter het -getalsmatige- risico is, hoe strenger de veiligheidsmaatregelen/marges die je moet treffen/aannemen. Waarom zou de gezondheidszorg daar een uitzondering op vormen? Bovendien zijn epidemieën geen uitzondering, maar de regel. Het valt niet te ontkennen dat dit uit economische overwegingen achterwege is gelaten.

Peterrr2
Peterrr225 mrt. 2020 - 9:33

@Jan, hoe had jij het dan willen hebben? 17 miljoen IC bedden? Dan is er altijd genoeg. Vertel ook even hoe je dat wil organiseren en faciliteren. Lekker makkelijk om te zeggen dat deze crisis de schuld van 'het systeem' is, zonder aan te geven hoe het wel zou moeten. En jij denkt dus dat als die Chinezen niet in Italië waren geweest, dat we hier geen probleem hadden gehad. Volgens mij heeft de hele wereld last van het virus. Maar het is dus de schuld van de globalisatie, dus het kapitaal. Wil je me eens uit hoe jouw wereld er dan uit ziet waarin zo'n crisis niet kan ontstaan? Wil je reizen over de wereld tegen gaan? Iedereen houden op de plek waar hij/zij geboren is? @Quatsch, welke feiten zou je willen horen dan? Alleen de feiten die jou welgevallig zijn? @Evert, geen idee. Maar dat heeft niet zoveel met Corona te maken, toch?

JanB2
JanB225 mrt. 2020 - 11:07

"17 miljoen IC bedden?" Overdrijvingen van deze soort maken op mij geen indruk. Je weel best wat er bedoeld wordt! "En jij denkt dus dat als die Chinezen niet in Italië waren geweest, dat we hier geen probleem hadden gehad" Minder. Je had niet meteen een hele dot virussen binnen gehaald buiten het zicht van de italianen om. Zodat je meer tijd had gehad om te reageren. "Wil je me eens uit hoe jouw wereld er dan uit ziet waarin zo’n crisis niet kan ontstaan?" Dat je die niet voor kunt stellen spreekt boekdelen.

Peterrr2
Peterrr225 mrt. 2020 - 12:39

JanB 25 maart 2020 at 12:07 “17 miljoen IC bedden?” Overdrijvingen van deze soort maken op mij geen indruk. Je weel best wat er bedoeld wordt! “En jij denkt dus dat als die Chinezen niet in Italië waren geweest, dat we hier geen probleem hadden gehad” Minder. Je had niet meteen een hele dot virussen binnen gehaald buiten het zicht van de italianen om. Zodat je meer tijd had gehad om te reageren. “Wil je me eens uit hoe jouw wereld er dan uit ziet waarin zo’n crisis niet kan ontstaan?” Dat je die niet voor kunt stellen spreekt boekdelen. Je zeikt mij wel af, maar komt zelf niet met iets hoe het wel kan. Ook kom je niet met aantallen IC bedden die volgens jou wel nodig zijn en hoe je dat wil faciliteren. Lekker makkelijk zo. Bovendien na de uitbraak in Italië hadden wij in NL de tijd om ons voor te bereiden op de uitbraak. Volgens mij gaat het allemaal prima, iedereen kan nog steeds opgevangen worden. En als die Chinezen daar niet waren geweest in Italië, dan nog was het virus deze kant op gekomen. Geen land in de wereld (op Noord Korea na misschien) is gevrijwaard van dit virus.

Pater
Pater26 mrt. 2020 - 4:25

@Jan B "... confectieateliers in Noord-Italië waar zo’n 60000 Chinezen werken..." Kan waar zijn, maar bij mijn weten zit het centrum van de Chinese confectie in Italië niet in Lombardije maar in Toscane.

wegmetons
wegmetons24 mrt. 2020 - 20:38

In sommige punten ben ik het best met de schrijver eens, de inkomensongelijkheid is enorm groot. Inkomensongelijkheid zal er altijd blijven, en is niet per definitie slecht want de kans op positieverbetering jaagt ook vooruitgang aan, maar het verschil tussen de absolute bovenlaag en de gemiddelde burger is wel echt te groot geworden. Wat betreft betreft de zorg echter vind ik dat de schrijver er echt naast zit. Wachtlijsten in de zorg zijn kleiner geworden sinds de jaren 70, mensen worden ouder en blijven ook langer gezond. Het aantal ziekenhuis bedden zegt niet per se iets over kwaliteit en beschikbaarheid van zorg. Sterker nog, door te investeren in kwaliteit van zorg heb je minder bedden nodig. Hoe beter de operatie gaat, hoe sneller de patient weer in staat is zijn leven te vervolgen buiten het ziekenhuis. Het hoog aangeschreven HCP onderzoekt al sinds 2005 de kwaliteit van de zorg in alle EU landen + Zwitserland en Scandinavië. Nederland staat daar sinds 2005 in de top 4, de laatste jaargang waar de cijfers van beschikbaar waren was Nederland 2e. Voor wie interesse heeft: https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2018/EHCI-2018-report.pdf

10 Reacties
Sonic2
Sonic224 mrt. 2020 - 21:37

Ik vind dit wel een redelijk en gematigd betoog eigenlijk. Om het neoliberalisme nu met het virus te vergelijken. Dat inzicht deel ik niet. En die vergelijking vind ik te ver gaan. De inkomensongelijkheid is inderdaad enorm en daar moet iets aan gedaan worden. Ik corrigeer hiermee mezelf van een paar dagen terug. De uitspraak dat neoliberalisme tot tekort aan IC bedden lijdt. Dat ligt wat genuanceerder. Dit wat we nu mee maken is een extreme situatie. Het zijn extreem rare tijden. En die leggen soms dingen bloot die je eerder niet voor mogelijk houdt. Nu kan je je gelijk claimen. Wat een aantal mensen ook doen. Voor hetzelfde geld kwam het virus hier ook niet en was dit allemaal fictief. Je kan het 100 kanten op draaien.

Verdulleme
Verdulleme24 mrt. 2020 - 22:49

We houden wel een leger in stand voor een oorlog die nooit komt, waarmee we gaan trainen in landen zoals Afghanistan tot verdriet van de plaatselijke bewoners en ten koste van een behoorlijk aantal doden.

quatsch
quatsch24 mrt. 2020 - 23:52

#Wachtlijsten in de zorg zijn kleiner geworden # Om hoeveel procent? #door te investeren in kwaliteit van zorg heb je minder bedden nodig. # Hoe is dat dan gedaan door de neoliberalen?

JanB2
JanB225 mrt. 2020 - 1:30

"Om het neoliberalisme nu met het virus te vergelijken. Dat inzicht deel ik niet." Kanker wellicht?

wegmetons
wegmetons25 mrt. 2020 - 7:53

Nou Quatsch, daar er alleen nog in de ggz wachtlijsten zijn is het antwoord op uw 1e vraag simpel:100%. En wat betreft uw 2e vraag: vrij simpel, het antwoord is namelijk geld en opleiding. Doordat onze artsen van hoge kwaliteit zijn en zij met prima apparatuur kunnen werken is het mogelijk om patienten sneller te genezen. Of is dat feitelijk onjuist? Ik heb eerder al verwezen naar het onderzoek van de HCP, nederland krijgt daarin omgerekend ongeveer een 8.8. Wat betreft de referte naar de krijgsmacht, dat is van zo'n zinloosheid als reactie op mijn betoog dat ik er verder geen woorden aan kwijt wil.

vdbemt
vdbemt25 mrt. 2020 - 9:15

Nou..... Je begint toch een beetje de acctualiteit uit het oog te verliezen. "Wachtlijsten in de zorg zijn kleiner geworden sinds de jaren 70". De vele en lange wachtlijsten zijn op dit moment (al vóór deze crisis) 1 van de grote problemen in de zorg. Wat dat betreft zijn we weer TERUG in de jaren 70. Toch niet zo goed, die marktwerking.

wegmetons
wegmetons25 mrt. 2020 - 19:09

vdbemt, er zijn wachtlijsten in de ggz. Iets wat niet komt door bezuinigingen maar door een ge-explodeerde vraag in combinatie met te weinig gekwalificeerd personeel. Personeel waar wel geld voor is maar wat simpelweg niet te vinden is. Maar voor een nieuwe heup, een hart operatie, kankerzorg, etc. zijn er geen wachtlijsten. Ze zijn er simpelweg niet. Maar natuurlijk is het kapitalisme, want dat is waar u en sommige anderen tegen schoppen en niet het neoliberalisme voor zover als dat al bestaat, het grote probleem. Ons economische systeem is niet perfect maar het komt op mij over als minder imperfect als de andere bekende economische systemen. Ik heb ook weinig hoop op het ontstaan van een perfect systeem.

Verdulleme
Verdulleme26 mrt. 2020 - 11:38

wegmetons - Het neo-liberalisme is de meest gestroomlijnde vorm van kapitalisme.

vdbemt
vdbemt26 mrt. 2020 - 14:16

@wegmetons. " er zijn wachtlijsten in de ggz. Iets wat niet komt door bezuinigingen maar door een ge-explodeerde vraag". Als je financieel niet mee wil gaan met een groeiende vraag, ben je indirect aan het bezuinigen.." Maar voor een nieuwe heup, een hart operatie, kankerzorg, etc. zijn er geen wachtlijsten." Die heup, dat betwijfel ik al. Maar er zijn zeker wachtlijsten voor bijv. staaroperaties, hernia-operaties.

wegmetons
wegmetons27 mrt. 2020 - 11:16

@vdbemt, als er genoeg budget is voor opleiding van ggz medewerkers en voor in dienst nemen er van en toch zijn er niet genoeg. Ligt het dan aan de overheid? Er zijn blijkbaar te weinig mensen die psychiater willen worden of teveel mensen met psychische problemen