Joop

Coronacrisis in Palestina bedreigt meer dan alleen de volksgezondheid

  •  
10-04-2020
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
48545803256_32cd7806ec_k

© cc-foto: Be Negin

Gaat Israël coronaviruspatiënten, die in de bezette Palestijnse gebieden niet kunnen worden behandeld, opvangen?
Voor de maand april blijven Bethlehem en de West Bank dicht, in lockdown , wat betekent dat mensen in principe thuis blijven en de politie op centrale knooppunten controleert. Ook het verkeer tussen de steden ligt zo goed als stil, evenals dat tussen Israël en de West Bank.
Overal is er onderlinge solidariteit, binnen en buiten de families. Dat varieert van het tijdelijk niet innen van huur en het geven van maaltijden aan mensen die alleen wonen of geen familie hebben, tot de organisatie van voedseltransporten van de ene stad naar de andere. Er zijn hulpcomités actief in de steden en dorpen.
Je ziet soms verschillende zorg- en bezorgdheidscirkels. De eerste zorg gaat uit naar de familie en de mensen in de directe kring. Maar omdat de familie van zoveel Palestijnen verspreid over de wereld leeft, worden veel lockdown -ervaringen via sociale media uitgewisseld en breidt de emotionele zorg zich ook uit naar familieleden en bekenden elders.
Internet wordt natuurlijk steeds belangrijker. Mijn werkgever, het AEI, maakt zich op om dit jaar een ‘zomerschool’ zowel online als offline te organiseren met mensen in binnen- en buitenland. Scholieren en jonge vrouwen zijn op het moment aktief in het verzamelen van verhalen van wederzijdse hulp.
De toekomst drukt en is onzeker. Economisch hebben de meeste bedrijven in de West Bank nauwelijks reserve en gaan over de kop zonder overheidssteun, zoals die wel in andere landen wordt verleend. Bedrijven betalen op het moment geen of half salaris. Er is geen werkloosheidsuitkering of bijstand. Het werkloosheidspercentage is sowieso al hoog, tenminste 20 procent in de West Bank. De familie is het vangnet, soms de moskee of kerk. Het Palestijns Gezag verwacht in de komende maanden een daling van inkomsten met 50 procent. Het is hoogst onzeker of de EU, Japan of Golfstaten in de komende jaren het Palestijns Gezag op de been zullen houden.
Op het medisch vlak is de situatie in Gaza extreem kwetsbaar, zowel door de snelle verspreidingskans van het virus in de opeengepakte kampen als de bijna-instorting van de publieke gezondheidszorg in de afgelopen decennia als gevolg van de afsluiting, vooral door Israël. Gelukkig is het aantal patiënten vooralsnog klein en getraceerd, althans zo lijkt het.
Ziekenhuizen in de West Bank hebben niet de middelen om een substantieel aantal coronavirus-patiënten op te nemen. De ziekenhuizen in Oost-Jeruzalem staan op instorten bij monde van de Israëlische burgemeester van Jeruzalem – normaal niet de persoon die de noodklok luidt over het gebrek aan voorzieningen in Arabisch Oost-Jeruzalem. Deze ziekenhuizen zijn nauwelijks geequipeerd voor de opvang van coronavirus-patiënten.
Toen begin maart de eerste coronaviruspatiënten onder toeristen in Bethlehem opdoken, reageerde het Palestijns Gezag alert met een snelle lockdown in Bethlehem en later de gehele West Bank, zodat het aantal patiënten nu zo’n 250 is, vergeleken met Israël, waar er rond de 10.000 zijn, een klein aantal.
Maar het Gezag loopt nu tegen een levensgroot dilemma aan. Hoe de steden te openen wanneer er niet voldoende testkits zijn, geen beschermende kledij en medische equipment, geen ziekenhuisbedden met verzorgend personeel en opgeleide artsen, in het waarschijnlijke geval dat er grotere aantallen viruspatiënten komen?
Gaat Israël coronaviruspatiënten, die in de bezette Palestijnse gebieden niet kunnen worden behandeld, opvangen? En hoe zit het met het testen, volgen en isoleren van patienten – een voorwaarde voor een geleidelijke openstelling van de samenleving? Het brede en effectieve gebruik van apps op de Westelijke Jordaanoever is moeilijk voorstelbaar. Op de achtergrond speelt de vraag: hoe kan het Palestijns Gezag leiding geven aan een crisis van zulke omvang wanneer het zelf in zijn economisch voortbestaan wordt bedreigd?
Een mogelijke korte termijn-crisis nadert met de terugkomst van enkele tienduizenden Palestijnse arbeiders die in Israël werken en daar de afgelopen weken moesten blijven. Met het begin van Ramadan aan het eind van deze maand zullen velen terugkeren om bij hun familie te zijn. Arbeiders zijn met elkaar in contact bij de checkpoints en ontmoeten mensen zowel in Israël als de West Bank. Zal hun terugkeer het aantal viruspatiënten snel doen toenemen?
Tussen haakjes: voor hun reisvergunning zullen deze arbeiders in de toekomst, zo wordt in de Israëlische politiek nu besproken, een app op hun mobiel moeten installeren die het voor het militair bestuur mogelijk maakt om meldingen en documenten die men op de mobiel ontvangt, te controleren, evenals de locatie van de mobielhouder. Waar er nu overal ter wereld diskussie is over hoe democratische controle kan worden ondermijnd met het gebruik van traceringsapps, zien we straks in de West Bank en Gaza wellicht een prototype van een totalitair digitaal bewind. Verbetering van de gezondheid zal zeker niet de enige doelstelling zijn die het surveillance-beleid onder bezetting gaat bepalen.
Het valt ook op dat de onderhandelingen tussen Netanyahu en Ganz in Israël over een nieuwe regering de afgelopen weken niet gingen over de bestrijding van de coronavirus, wat je toch zou verwachten, maar vooral over hoe de annexatie van (delen van) de West Bank te regelen. Dat dit zoveel aandacht kreeg zit hem in de aanname van Israëlisch rechts dat de periode van nu tot november, met de Amerikaanse verkiezingen, cruciaal is om voldongen feiten te scheppen, gegeven dat de wereld met andere zaken bezig is. Een enkele commentator in Haaretz zegt dat Israël de West Bank in de praktijk toch al heeft geannexeerd en dat de ‘legalisering’ van de annexatie de zaak tenminste helder stelt.
Nog steeds komen berichten binnen van fruitbomen in de West Bank die afgesneden of ontworteld zijn door kolonisten, en van vandalisme en intimidatie. Ook zijn tientallen Palestijnen de afgelopen weken door het leger gearresteerd, uit hun huizen gehaald, soms in vol anti-virusbeschermingstenue. De Palestijnen in Israëlische gevangenissen zijn extra kwetsbaar voor het virus.
Het beeld als geheel is dat de Palestijnse samenleving in de West Bank – Gaza is een nog ernstiger verhaal – onder driedubbele druk staat, van bezetting, economische meltdown , en medische noodtoestand. Dat alles zonder een buffer van noodzakelijke voorzieningen. Het is de vraag of de samenleving die druk aankan.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (85)

Lopez
Lopez12 apr. 2020 - 13:51

@Legion Zoals ik eerder zei is de situatie helemaal niet ingewikkeld: als bezettende mogendheid is Israël verantwoordelijk voor het welzijn van de onder bezetting levende bevolking. Dat is het uitgangspunt. De Conventies van Genève, die kent u toch? Voldoet Israël aan die verplichting, Legion? Zorgt het ervoor dat het de Palestijnen in Gaza, Oost-Jeruzalem en op de Westoever niet aan elementaire levensbehoeften ontbreekt? Die verplichting zou in dit geval op z’n allerminst betekenen dat het de noodzakelijke middelen ter bestrijding van het coronavirus onbeperkt naar Gaza doorlaat. Doet het dat? Nee. Het stelt het doorlaten van middelen, zoals u zelf schrijft, afhankelijk van het vrijlaten van twee Israëlische militairen die (dead or alive) in handen van Hamas zijn. Niet alleen weigert het ook nu weer aan zijn verplichting om zelf noodzakelijke hulpmiddelen te leveren te voldoen (zoals gewoonlijk zijn het de EU en andere donoren die dat bekostigen en verzorgen), bovendien stelt het politieke eisen aan het doorlaten van door anderen geleverde hulpmiddelen. En u maar jubelen over Israëls inzet. Datzelfde Israël dat zich trouwens as we speak opmaakt om delen van de Westoever te annexeren. Maar tsjonge, wat is het toch begaan met de Palestijnen en wat werkt het goed met de PA samen! Moet je toch eens kijken! U klinkt als het opperhoofd van Israëls ministerie van Propaganda, Gilad Erdan. Nee, dan dat Hamas en Islamitische Jihad. En Hezbollah, en Iran! Dát zijn volgens u de boeven die het slecht voor hebben met de Palestijnen. Dát zijn de vijanden van het Palestijnse volk. Dat het doen en laten van dit viertal Israël op geen enkele wijze van zijn humanitaire verplichtingen ontslaat, en Hezbollah en Iran om te beginnen niets met de kwestie te maken hebben, weerhoudt u er niet van om er voor de honderdste keer obsessief mee aan te komen. Hasbara Handboek, hoofdstuk 2. Ter ‘onderbouwing’ komt u aan met verwijzingen naar artikelen waarin niet staat wat u beweert dat erin staat, eerder het tegenovergestelde. Ik gaf er al een pregnant voorbeeld van. Maar dat telt blijkbaar niet. Nu wilt u dat ik ga toelichten hoe die artikelen dan wél bedoeld zijn. Gekke Henkie. Eén extra voorbeeld volstaat. Volgens Al-Monitor hebben Hamas en Islamitische Jihad met geweld tegen Israël gedreigd omdat het weigert hulpgoederen ter bestrijding van het coronavirus door te laten, waaraan in Gaza schreeuwend behoefte is. Sinds 1 april stelt Israël de vrijlating van de eerdergenoemde twee militairen als voorwaarde voor doorlating, en daar is het dreigement een reactie op, schrijft Al-Monitor. Israël heeft Egypte, de traditionele bemiddelaar, gevraagd zijn invloed bij Hamas en Islamitische Jihad aan te wenden om het dreigement van tafel te krijgen. Het lijkt erop dat het Egypte gelukt is de situatie te bezweren. Israël zou hebben toegezegd de hulpgoederen onvoorwaardelijk door te laten en de bouw van een door externe donoren gefinancierd lab in Gaza toe te staan, waar onder supervisie van een Chinees en een Israëlisch bedrijf coronatests zullen worden uitgevoerd. Hamas en Islamitische Jihad zouden bereid zijn hun dreigementen in te trekken. Dat is de kern van het artikel. Of het in de praktijk ook zo uitpakt is afwachten. Maar volgens u is de boodschap van het artikel een tegenovergestelde, namelijk dat Hamas en Islamitische Jihad ‘eind maart hun agressie hebben opgevoerd’, waardoor Israël ‘pas op de plaats heeft gemaakt’ met het doorlaten van hulp totdat ‘de agressie is gestaakt’. Hamas en Islamitische Jihad (met ‘op de achtergrond’ Hezbollah en Iran, die in het stuk helemaal niet voorkomen) zouden ‘niets van bijstand voor Palestijnen willen weten’. Het interesseert ze geen bal als er Palestijnse slachtoffers vallen. U typeert dit gedrag als kenmerkend voor de heilige viereenheid Hamas, Islamitische Jihad, Hezbollah en Iran, die nog nooit op compassie met het Palestijnse volk te betrappen zou zijn geweest. Het is de gebruikelijke hemeltergende propaganda die u onder verwijzing naar Al-Monitor aan de man probeert te brengen. Hasbara met een hoofdletter H. Fake news. En dan heeft u ook nog het opzienbarende onfatsoen om Toine van Teeffelen te beschuldigen van ‘het opportunistisch politiseren van de coronacrisis’. Kenmerkend is dat u de door Israël gestelde voorwaarde om de twee militairen vrij te laten ‘klein bier’ noemt. Het feit dat Hamas en Islamitische Jihad daar niet aan hebben voldaan tekent hen volgens u eens temeer als organisaties die de Palestijnen opofferen aan een kennelijke sinistere politieke agenda. In werkelijkheid is het Israël dat probeert voldongen politieke feiten te stellen door de coronacrisis te exploiteren. Dát is de betekenis van uw ‘klein bier’. En dat is niet alleen kwalijk vanwege het feit dat over de uitwisseling van gevangenen al werd onderhandeld (onder supervisie van Egypte), maar vooral omdat het gebruiken van noodzakelijke humanitaire hulp als politiek dwangmiddel, als chantagemiddel, in strijd is met alle verdragen op het gebied van mensenrechten en humanitair recht.

2 Reacties
I am Legion
I am Legion12 apr. 2020 - 16:20

@Lopez Feiten uit de onafhankelijke bronnen die ik aanbood: Israël liet hulpgoederen waaronder medische benodigdheden door en bood ook middelen, actieve, bijstand, en samenwerking inzake er de Corona-crisis te voorkomen of temperen. Het waren Hamas en islamitische Jihad die vervolgens op hún eigen initiatief met eigen motieven besloten juist de agressie middels beschietingen op Israël op te voeren waarna Israël de grens 26 maart sloot maar zich bereid verklaarde, zoals o.m. Egypte en de UN bevestigd, om dit alles te hervatten inclusief het mee willen helpen laboratoria voor tests op te zetten. Maar Hamas en Islamitische Jihad willen juist voor eigen achterban een beeld scheppen dat Israël zoiets helemaal niet wil en dat zij juist daarom de beschietingen uitvoeren om Israël zogenaamd te dwingen de grens open te zetten. Voor hen heeft de propaganda voorrang.

Sachs
Sachs13 apr. 2020 - 0:30

@ I Am Legion / Van Duren De kern van deze discussie is dat Israël als bezetter de zorgplicht heeft voor de onder bezetting levende bevolking. Die plicht is niet onderhandelbaar. Uw warrige relaas doet daar niets aan af. Het huidige verzaken van die zorgplicht in de coronacrisis staat niet op zichzelf. Eerder deed Israël dat op vele andere terreinen - niet alleen in Gaza, maar ook op de Westoever, in Oost-Jeruzalem en op de Syrische Golan. De door u aangehaalde VN heeft er een vracht aan rapporten en resoluties aan besteed. Veiligheidsraad-resolutie-2334 is een recent voorbeeld. De Israëlische discriminatie van de Palestijnen is ook niet beperkt tot de bezette gebieden: binnen Israël zélf werd het Palestijnse volksdeel (de zogenoemde 'Arabieren') achtergesteld bij de beschermingsmaatregelen tegen het virus. Dat leidde tot een rel in Israël aangezien een substantieel deel van de Israëlische medici uit Palestijnen bestaat. U hebt het vast gelezen. Ook de gevaarlijke verwaarlozing van de duizenden Palestijnse politieke gevangenen die in Israëlische gevangenissen onder slechte omstandigheden zitten opgepropt is een issue. Uw zijpaden – Hamas, Egypte, zelfs Hizbollah en Iran – zijn irrelevant. Ten eerste doen die organisaties/landen geen van alle iets af aan Israëls plichten als bezetter. Ten tweede bevestigen uw verhalen juist de noodzaak voor Israël om de bezetting op te heffen en de Palestijnen als gelijken te behandelen. Maar dat vloekt met Israëls koloniale aspiraties. There's your problem. Terecht wordt Israël aangesproken op het feit dat het zelfs in de coronacrisis zijn politiek van apartheid en onderdrukking voortzet. Zelfs de Israëlische razzia's worden voortgezet, zoals in Al-Issawiyyah (Oost-Jeruzalem), waarbij meldingen en video's opdoken van Israëlische militairen die bewust Palestijnse eigendommen bespuwden. Tenslotte de opmerking dat Israël ondanks de coronacrisis nog steeds geen regering heeft. Zelfs het overlopen van Ganz, 'om direct de crisis te kunnen bezweren', blijkt tot dusver te gaan om de vorming van een regering die een deel van de Palestijnse gebieden kan annexeren voordat Trump eventueel het veld ruimt. Naar verluidt zal de annexatie 'deze zomer' plaatsvinden. Let wel: in plaats van de Palestijnen adequaat te beschermen, wordt door de Israëlische leiders vergaderd over de eenzijdige annexatie van hun land. Veel scherper wordt het beeld niet.

Liquidfriend
Liquidfriend12 apr. 2020 - 8:35

De toon van het artikel is dat de West Bank- Gaza onder druk van Israël aan de rand van de economische afgrond staat en dat de pandemie het Palestijnse volk meer zal raken dan welke ander volk dan ook. Maar wie een rondje maakt langs de Arabische landen van Tunesië naar Egypte en zuidwaarts naar Perzië weet dan de economie van al deze landen het welvaartspeil van het Ottomaanse rijk nooit meer heeft bereikt. De West-Bank én Gaza hebben relatief een stabiele gesubsidieerde basis-economie die in Gaza niet ontregeld wordt door buurman Israël maar door een cashflow naar Hamas-ambtenaren. De auteur insinueert dat als de pandemie Gaza en de West-Bank bereikt de Israëlieten hier schuldig aan moeten zijn en dat de Palestijnen de nodige medische hulp zullen moeten ontberen. en dat de pandemie door Israël misbruikt zal worden om via de mobiele telefonie de Palestijnse arbeiders in Israël te volgen. Wat de auteur er echter niet bijschrijft is iedere Israëliër ook al gevolgd wordt op zijn mobiele telefoon, voor zijn veiligheid én die van zijn buurman,

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin12 apr. 2020 - 15:08

Wat een non-argument!

Sachs
Sachs13 apr. 2020 - 13:58

@ Liquidfriend [Maar wie een rondje maakt langs de Arabische landen van Tunesië naar Egypte en zuidwaarts naar Perzië weet dan de economie van al deze landen het welvaartspeil van het Ottomaanse rijk nooit meer heeft bereikt.] Kolonialisme is een verduiveld goede business, bedoelt u? Of is dit een onbeholpen poging om de Israëlische bezetting te marginaliseren? [De West-Bank én Gaza hebben relatief een stabiele gesubsidieerde basis-economie die in Gaza niet ontregeld wordt door buurman Israël maar door een cashflow naar Hamas-ambtenaren.] De Wereldbank houdt zich intensief met dit onderwerp bezig en komt tot de conclusie dat de Palestijnse economie geen kans heeft om onder de Israëlische bezetting tot ontwikkeling te komen en door die bezetting jaarlijks miljarden misloopt. Gaza is volgens de VN ‘onleefbaar’. Daarnaast wordt Palestina door Israël op grote schaal van zijn grondstoffen beroofd. Daar komt geen Hamas-ambtenaar aan te pas. [De auteur insinueert dat als de pandemie Gaza en de West-Bank bereikt de Israëlieten hier schuldig aan moeten zijn en dat de Palestijnen de nodige medische hulp zullen moeten ontberen.] De auteur insinueert helemaal niets, en al helemaal niet dat Israël schuldig is aan de komst van het coronavirus. Feit is dat Israël verantwoordelijk is voor de Palestijnse bevolking die onder Israëlische bezetting moet leven, en zwaar tekortschiet in die verplichting. [en dat de pandemie door Israël misbruikt zal worden om via de mobiele telefonie de Palestijnse arbeiders in Israël te volgen. Wat de auteur er echter niet bijschrijft is iedere Israëliër ook al gevolgd wordt op zijn mobiele telefoon, voor zijn veiligheid én die van zijn buurman,] Het feit dat Israël de pandemie zou misbruiken om zijn bewoners te volgen (Palestijnen en Israëli’s) is in Israël en internationaal volop bediscussieerd. ‘Veiligheid’ is inderdaad altijd de trigger bij de invoering van dergelijke maatregelen, en steevast is een ramp de aanleiding. Dat fenomeen noemen we de ‘shock doctrine’. Het boek met die titel (Naomi Klein) kan ik u aanraden.

Lopez
Lopez11 apr. 2020 - 15:37

De EU draagt ruim 70 miljoen euro bij aan de uitvoering van het Palestijnse Covid-19 Response Plan: http://english.pnn.ps/2020/04/10/eu-supports-the-palestinians-with-a-e71-million-in-response-to-the-coronavirus-pandemic/

1 Reactie
Polletje2
Polletje211 apr. 2020 - 22:08

Ssssssst, voordat je het weet worden daar weer Kamervragen over gesteld en dan moeten ze het zelfs zonder die fooi doen. Ik verwacht meer van de BDS-beweging, kun je daar niets aan doen?

Mostafa
Mostafa11 apr. 2020 - 12:23

Beste Joopers, weet u het nog ? Oké, als u het nog weet dan mag u het zeggen. Toen de 12 jarige Palestijn Ahmed Khatib doodgeschoten werd door Israëlische soldaten ( 8 jaar geleden) stelde zijn vader een wel erg opmerkelijk gebaar: de organen van zijn zoon mochten gebruikt worden om de levens van Israëlische kinderen te redden. ‘Want kinderen hebben niets met dit conflict van doen. Ze zijn onschuldig en hebben het recht om te leven’ zei de vader.

7 Reacties
Bert VanDuren
Bert VanDuren11 apr. 2020 - 16:32

Kinderen zijn altijd onschuldig.

LaBou
LaBou 11 apr. 2020 - 21:17

Het IDF ziet dat anders.

Polletje2
Polletje212 apr. 2020 - 2:44

Bert VanDuren - Kun je daar iets nader op ingaan?

Bert VanDuren
Bert VanDuren12 apr. 2020 - 14:35

Een kind heeft niets te maken met politiek of oorlog.

Mostafa
Mostafa12 apr. 2020 - 19:09

Bert Maar veel ouders van de kinderen laten wel zien dat zij vredige mensen zijn anderen niet.. Ik heb veel respect aan ouders die een goede voorbeeld geven, de naderen nog !

Polletje2
Polletje212 apr. 2020 - 20:08

Bert VanDuren - Zeer verhelderend, daar was ik nog niet op gekomen. Raar dat grenzeloze nietszeggendheid bij mij altijd grenzeloos wantrouwen oproept.

Bert VanDuren
Bert VanDuren13 apr. 2020 - 10:12

@Polletje Je kunt lezen? Het staat toch zwart op wit?

Joop den Uil
Joop den Uil11 apr. 2020 - 9:22

beetje ongepast dit soort opportunisme ; ik merk dat ook steeds meer dat de coronacrisis een nieuw winstmodel aan het worden is. Niet mijn keuze maar ze doen maar...

1 Reactie
Polletje2
Polletje212 apr. 2020 - 2:46

We weten dar je daar grote bezwaren tegen hebt, maar zo werkt dat nu eenmaal in het neo-liberalisme.

Bouwman2
Bouwman211 apr. 2020 - 8:21

De demografische tijdbom tikt verder. Wie nadenkt begrijpt best dat het voor kinderen niet zo best is om er te zijn. Ze zijn natuurlijk stuk voor stuk leuk en verrassend, maar dat gaat wel opver als ze groter woden. Niemand denkt van zijn kinderen in de box dat ze later groot zullen zijn en dat ze dan dood gaan. Dus bezonnen Israeli's - en dat zijn er heel veel - krijgen de minste kinderen. Maar wie gelooft, krijgt ze wel. Dat is namelijk de goddelijke opdracht. rechtstreeks van de god Zebaoth de zelfde die .de oervader Abraham opdracht gaf om zijn zoon, de op het nippertje geboren Isaác te offeren, wat pp het laatste moment niet doorging, het was een test, een soort grapje. Nou zou je zeggen dat een heel volk meteen van zijn geloof zou afvallen voor een God van de strijd. Die andere groepen over kling wil jagen zodat ze nooit meer van zich laten horen. Nou, dan vergis je je deerlijk.. Dus dat de staat van Israel steeds geloviger wordt , reken maar. En dat de Arabische minderheid zal groeien tot ze een meerderheid is staat ook wel vast. Wie voortdurend gemarginaliseerd wordt heeft geen andere keus dan te groeien in tal en last. Iemand, ik geloof dat het Leon de Winter was, heeft daar een toekomstroman over geschreven. En die is nog veel enger dan het heden.

Ejoth
Ejoth11 apr. 2020 - 6:44

@ahmed: die bronnen zijn makkelijk te vinden. https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/963937/isral-en-palestijnen-samen-tegen-corona Je reactie is dus nogal overtrokken.

5 Reacties
Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen11 apr. 2020 - 9:34

Uh..ND? Weet u nog, het Nederlands Dagblad dat is een orthodox christelijke krant die al jaren de misstanden, veroorzaakt door Israël, verzwijgt of bagatelliseert? Dat u dat zonder enige nuance napraat is zorgelijk.

Bert VanDuren
Bert VanDuren11 apr. 2020 - 10:03

Alfred heeft gelijk, ND is de SGP van de kranten. Al-Jazeera is een veel betere bron.

Ejoth
Ejoth11 apr. 2020 - 10:55

Tja, en Al Jazeera wordt gefinancierd door de emir van Qatar. Zo heeft iedere nieuwsbron zijn politieke voorkeur vermoed ik. De waarheid vindt je door meerdere bronnen te raadplegen denk ik. Daar heeft U dan weer gelijk in. Zouden meer mensen moeten doen.

I am Legion
I am Legion11 apr. 2020 - 13:20

En bepaalt het medium waar het hier over gaat of het waar is? Zo denken alleen religieus-, links-, en rechts-extremisten. En dan heeft meneer Blokhuis het naar anderen altijd over dat het bij zijn schrijfsels om de inhoud en goed lezen gaat.

Bert VanDuren
Bert VanDuren11 apr. 2020 - 16:33

@Ejoth Het was sarcasme..

Spelchecker2
Spelchecker210 apr. 2020 - 17:38

'[...] traceringsapps, zien we straks in de West Bank en Gaza wellicht een prototype van een totalitair digitaal bewind. ' Erger nog: 'een totalitair digitaal apartheidsbewind.' Iedere keer als je denkt dat het niet meer erger kan, weet Israël toch altijd weer een overtreffende trap te vinden!

2 Reacties
Folkert2
Folkert210 apr. 2020 - 20:21

De software is getest in China en nu vind het zijn weg naar allerlei andere landen onder het mom van Corona virus bestrijding.

Vogel ????
Vogel ????11 apr. 2020 - 8:27

Folkert, heel veel programmeurs kunnen een dergelijke app maken, het is geen rocket science. Dus veel minder geheimzinnig dan jij en Baudet trachten te beweren. Het kan ook in open source, als dat je gerust stelt.

JaapBo
JaapBo10 apr. 2020 - 16:47

De PA heeft het tot nu toe best goed gedaan, binnen haar mogelijkheden. Veel beter dan ze veel andere dingen doet. Maar Israël is als bezetter van Gaza en de West Bank natuurlijk verantwoordelijk. Israël zal de Palestijnen waarschijnlijk nauwelijks helpen. Het dumpte corona-verdachte Palestijnse werkers gewoon bij checkpoints. Het geweld van kolonisten tegen Palestijnen is volgens de VN sinds de coronacrisis met 78% toegenomen (https://mondoweiss.net/2020/04/settler-violence-against-palestinians-spikes-with-covid-19-pandemic-un-says/). En Israël wil kennelijk de coronacrisis gebruiken om zonder al te veel mediaaandacht delen van de West Bank te annexeren. (Netanyahu heeft dit in 2014 ook geflikt: na het neerhalen van MH-17 volgde de grondaanval op Gaza, waarmee hij eens te meer liet zien de leider te zijn van een gewelddadig en racistisch regime).

Polletje2
Polletje210 apr. 2020 - 15:45

De supporters van Israel zien weer eens kans om hun minachting voor mensenlevens de vrije loop te laten.

1 Reactie
BigKnor
BigKnor10 apr. 2020 - 18:35

@Polletje Het probleem is dat de Palestijnen en hun leiders zelf al totaal geen respect hebben voor de mensenlevens van hun eigen bevolking door bijvoorbeeld hun eigen bevolking te gebruiken als menselijk schild om aanslagen te kunnen plegen op Israëli’s. Raketbeschietingen op burgerdoelen in Israël zijn ook oorlogsmisdaden.

Zelfblijvennadenkenaub
Zelfblijvennadenkenaub10 apr. 2020 - 15:22

Willen de Palestijnen dat wel? Als Israël een vaccin heeft, willen de Palestijnen en Iran dat vaccin dan wel?

6 Reacties
LaBou
LaBou 10 apr. 2020 - 16:54

Kun je nou echt niet zelf nadenken?

Vogel ????
Vogel ????10 apr. 2020 - 17:33

Waarom zou Israël over een vaccin gaan beschikken? Reken het eerste jaar niet op een vaccin en een productielijn voor minimaal 1 miljard mensen. Dus zeker niet exclusief voor Israël, dat Is heel onwaarschijnlijk.

Bert VanDuren
Bert VanDuren10 apr. 2020 - 21:42

@Vogel 'Waarom zou Israël over een vaccin gaan beschikken?' Omdat er misschien heel veel slimme mensen in Israël wonen?

Vogel ????
Vogel ????11 apr. 2020 - 8:30

Van Duren, overal wonen slimme mensen, dat is geen exclusieve Israëlische eigenschap. 99% van de farmaceuten zijn niet in Israël en allemaal gezamenlijk of apart in de race voor vaccins, tests, geneesmiddelen. La Roche, zwitsers, bijvoorbeeld.

Bert VanDuren
Bert VanDuren11 apr. 2020 - 11:01

@Vogel Waarom heeft Israel dan een veel hoger aantal tech startup vergeleken met omringende landen?

LaBou
LaBou 11 apr. 2020 - 11:07

Als er zoveel slimme mensen in Israel wonen waarom zijn ze dan toch zo ontzettend stom bezig?

Martinn
Martinn10 apr. 2020 - 14:08

Je zou zeggen dat Israël verantwoordelijk is voor Palestijnen, het speelt zich immers af op hun grondgebied...

6 Reacties
I am Legion
I am Legion10 apr. 2020 - 15:31

Die verantwoordelijkheid nemen ze dan ook door een aanbod samen te werken met de PA, wat inmiddels ook op vele gebieden gebeurt, en niet in het minst door mensen levend in de gebieden die onder controle staan van de PA en de bezette gebieden in Israël te laten testen en eventueel te behandelen. Egypte heeft anders dan Israël de grenzen zonder meer gesloten voor belangrijke benodigdheden. De PA zelf heeft onder haar eigen verantwoordelijkheid de grens met Jordanië gesloten.

Jorah
Jorah10 apr. 2020 - 15:31

Juist. En hebben meerdere malen genoeg geld van andere landen gekregen om behoorlijke gezondheidszorg op te zetten. Dat geld hebben ze keer op keer in wapens en steekpenningen gestoken maar dat is hun eigen schuld.

Hannes  Achterhout
Hannes Achterhout10 apr. 2020 - 15:40

Sterker nog je zou de reacties hier lezende zeggen dat de pandemie een godgegeven geschenk is voor het beloofde land, want de Palestijnen hebben, zo luidt de boodschap van Israël-sympatisanten immers ál hun ellende aan zichzelf te danken?

Vogel ????
Vogel ????10 apr. 2020 - 17:36

Martin, weet jij het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen? De meeste mensen snappen dat het tweede veel interessanter is. Ooit zullen de Palestijnen het ook snappen.

Lopez
Lopez11 apr. 2020 - 13:58

@Legion U onpopt zich hier, niet voor het eerst, als hasbarist eerste klasse, roeptoeter van Israëls ministerie van Propaganda. Israël is één en al goede wil en zorgzaamheid, beweert u, terwijl ‘Egypte, anders dan Israël, de grenzen [met Gaza] zonder meer gesloten heeft voor belangrijke benodigdheden’. Het grappige is dat het artikel van Al-Monitor dat u hieronder aanprijst stelt dat Israël weliswaar op 18 maart op aandringen van de WHO testkits en ander materiaal naar Gaza heeft doorgelaten, maar daarna niet meer, terwijl Egypte op 26 maart een medisch en humanitair konvooi naar Gaza heeft gestuurd. Dergelijke tegenstrijdigheden zijn kenmerkend voor uw bijdragen.

I am Legion
I am Legion12 apr. 2020 - 8:58

@Lopez verder de hieronder staande verschillende door mij elkaar ondersteunende bronnen van de UN, de objectieve nieuwssites, en daarbij ook de Palestijnse journalist vanuit Gaza-city zeggen allemaal dat Israël alle noodzakelijke goederen wilde blijven doorlaten zoals ze ook al deed en daarnaast bijstand en samenwerking aanbiedt voor levering van testkits, het opzetten van laboratoria in Palestijnse gebieden, allerlei medische bijstand daar en door opname in Israël. Dat zij daarna de grenzen 26 maart gesloten heeft toen die bijstand den samenwerking al was opgestart is zoals de bronnen bevestigen te danken aan Hamas en Islamitische Jihad die de agressie juist opvoerden om hen bekende redenen. Zoals het hierop bemiddelende Egypte en andere bronnen bevestigt zetten zij Hamas en Islamitische Jihad nu onder druk die funest opgevoerde agressie te staken en heeft Israël bevestigd dat zij zodra dat gebeurt hun bijstand en samenwerking weer willen vervolgen. Er zijn echter mensen die agressieve acties van Hamas en Islamitische Jihad verklaren uit het feit dat deze partijen een beeld wensen dat zij door hun strijd Israël gedwongen zullen hebben tot het doorlaten van nodige goederen en het dan zo als een overwinning te presenteren, of als Israël dat niet doet eveneens te profiteren dat zij hen dan weer kunnen wegzetten als het grote onrecht. Wat ze zeker niet willen is een positief overkomend Israël wat bijstand en samenwerking biedt zoals het al deed. Maar als je de door mij aangedragen diverse bronnen echt goed las had je ook wel gelezen dat het niet door Israël is dat de al door hen verleende en nog verder aangeboden bijstand en samenwerking gestaakt is.

I am Legion
I am Legion10 apr. 2020 - 14:06

Rare vraagstelling waarbij alle verantwoordelijkheid voor e.e.a. weer volledig eenzijdig bij Israël gelegd wordt wat al veelzeggend is. In werkelijkheid bied Israël zelf medische hulp en nu meer dan normaal al, is het meer dan Egypte behulpzaam bij aanlevering over de grenzen van hulpgoederen, niet alleen medische, en biedt het ook samenwerking aan. Het ondanks dit alles opportunistisch politiseren van de Corona-crisis met Israël als vanouds in de beklaagdenbank komt uitsluitend van hen die helemaal niet begaan zijn met de slachtoffers van de Corona-crisis, en zoals gewoonlijk ook helemaal niet met slachtoffers van het conflict, zeker ook niet de Palestijnse die dat in meerderheid zijn van partijen als Hamas, Hezbollah, Islamitische jihad, en landen als Iran.

19 Reacties
Hannes  Achterhout
Hannes Achterhout10 apr. 2020 - 15:14

`In werkelijkheid bied Israël zelf medische hulp en nu meer dan normaal al, is het meer dan Egypte behulpzaam bij aanlevering over de grenzen van hulpgoederen, niet alleen medische, en biedt het ook samenwerking aan.' Het zou mooi zijn als je dit kon onderbouwen uit betrouwbare bron, zonder propaganda graag dus. Zo niet, is je berichtje niks meer dan je gebruikelijke zio-hasbara zogauw Israël hier in een topic voorkomt.

Lopez
Lopez10 apr. 2020 - 16:16

@Legion Een informatief artikel van Toine van Teeffelen, die al jaren op de Westoever woont. En wat maakt u ervan: het ‘opportunistisch politiseren van de Corona-crisis met Israël als vanouds in de beklaagdenbank’ door iemand ‘die helemaal niet begaan is met de slachtoffers van de Corona-crisis, en zoals gewoonlijk ook helemaal niet met slachtoffers van het conflict’. Over ‘opportunistisch politiseren van de Corona-crisis’ gesproken, Legion. U bent werkelijk iedere schaamte voorbij, hè?

Ahmed2
Ahmed210 apr. 2020 - 16:26

In welke wereld leef jij ??? Er gingen voor de corona crisis zwangere vrouwen en oude mensen dood bij de post omdat ze niet werden toegelaten om in Israël geholpen te worden , welk deel van de wereld krijkg jij je nieuws binnen????? Je lult uit je nek dat Israël palastijnen helpen medisch israel.ziet ze nog liever allemaal sterven dus ga eerst jezelf goed informeren voor je onzin loopt uit kwekken

I am Legion
I am Legion10 apr. 2020 - 17:33

@Hannes Als een altijd vooraal naar Israël kritische UN je genoeg is m.b.t. de door mij genoemde bereidheid tot samenwerking tussen Israël en de PA: https://news.un.org/en/story/2020/03/1060572 Er is wel kritiek dat Israël verdergaande samenwerking en hulp verbindt met vrijlating van een paar gevangen genomen Israëlische militairen is m.i. klein bier waar het gaat om de opbrengst zoiets te accepteren. Dat partijen als Hamas, Hezbollah, en op de achtergrond Iran niets van bijstand voor Palestijnen willen weten is ook een feit. Integendeel speelt Iran een kwalijke rol in verspreiding van het virus: https://www.middleeastmonitor.com/20200410-hamas-rejects-israeli-conditions-to-help-gaza-confront-coronavirus/ https://www.middleeastmonitor.com/20200403-hezbollahs-coronavirus-response-plan-is-a-political-tool-not-a-cover-up/ Zoals gezegd gaat het dergelijke partijen met op de achtergrond ook Iran nu niet en anders ook niet om Palestijnen en slachtoffers onder hen door welke oorzaak ook behalve waar ze deze ten gunste van hun doelen kunnen instrumentaliseren.

Sachs
Sachs10 apr. 2020 - 17:49

Mooi artikel. Dank aan de auteur. @ I Am Legion [Rare vraagstelling waarbij alle verantwoordelijkheid voor e.e.a. weer volledig eenzijdig bij Israël gelegd wordt wat al veelzeggend is.] De bezettende macht is verantwoordelijk voor het welzijn van de onder bezetting levende bevolking, right? Als dat Israël niet zint moet het de bezetting beëindigen – waar de Palestijnen en de rest van de wereld al zo lang om vragen. [In werkelijkheid bied Israël zelf medische hulp en nu meer dan normaal al ...] Lees de Israëlische en Palestijnse media en constateer het tegenovergestelde. [Het ondanks dit alles opportunistisch politiseren van de Corona-crisis ....] Lees de Israëlische media over de politisering van de coronacrisis door Netanyahu; daar kan de rest van de wereld in de verste verte niet tegenop. [... zeker ook niet de Palestijnse die dat in meerderheid zijn van partijen als Hamas, Hezbollah, Islamitische jihad, en landen als Iran.] Uw klassieker – de Palestijnen zijn niet het slachtoffer van hun bezetter, maar van hun verzetsgroepen – zegt meer over u dan over de situatie ter plekke. Bij alle bezettingen worden dit soort stemmen ingezet.

I am Legion
I am Legion10 apr. 2020 - 18:39

En nog ter overtuigende aanvulling ook inmiddels inspanningen van de zijde van Egypte, vooral achter de schermen, om Hamas en Hezbollah m.b.t. Gaza te bewegen om hun agressie te staken die ze momenteel juist alleen maar dreigen op te voeren. Doen ze dat dan is Israël bereid om de grens open te stellen voor nodige medische en andere middelen net als ze eerder al geld beschikbaar stelden en aanboden laboratoria op te zetten om tests te doen. Overtuig jezelf dat ook de PA in deze verklaart dat het Hamas en Hezbollah met op de achtergrond Iran zijn die dit frustreren of zelfs bewust tegenwerken. Zoals gezegd gaat het deze partijen nu, net als eerder, helemaal niet om Palestijnse slachtoffers. Niet door toedoen of nalaten van Israël en al helemaal niet door het grotere aantal slachtoffers door hun toedoen eerder en nu. Lees deze bron goed en en zeg maar dat deze Palestijnse journalist hier heel andere dingen optekent: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/04/gaza-coronavirus-egytp-hamas-israel-violence.html

I am Legion
I am Legion10 apr. 2020 - 20:17

Laat ik me op het m.i. enige terechte punt zelf maar corrigeren bij de inspanningen van Egypte achter de schermen. M.b.t. Gaza gaat het om Hamas en Islamitische Jihad die dreigen hun al niet aflatende agressie op te voeren samenhangend met de Corona-crisis en het daar minder invloedrijke Hezbollah maar alleen om de reden van invloedssfeer. Deze laatste groepering is met op de achtergrond Iran tegelijkertijd binnen haar invloedssfeer net zo min bereid gas terug te nemen (pun intended) waar het erom gaat prioriteit te geven aan ontspanning en dus ook niet waar het nu de Corona-crisis betreft.

Vogel ????
Vogel ????10 apr. 2020 - 21:25

@Lopez, Deze hele thread is een politisering van de Corona-crisis, jouw "shame on you" aanval op Legion ook, en best wel fel van karakter. Hoe zit het dan met jouw schaamte? Hoog vanaf het ethische torentje blazen over de Corona-crisis heen vind ik nogal schaamteloos.

Bert VanDuren
Bert VanDuren10 apr. 2020 - 21:44

@Lopez/Sachs (jullie zijn één en dezelfde persoon) Het valt me wel op dat ik jullie eigenlijk alleen zie reaguren als het over Israël gaat..

LaBou
LaBou 11 apr. 2020 - 6:28

Lego produceert hier oudergewoonte weer de ene na de andere kwakkel.

I am Legion
I am Legion11 apr. 2020 - 11:09

Zoals te verwachten. Geen enkel tegenargument van de feiten die ik stelde na de verzochte toevoeging van betrouwbare bronnen: twee van een objectieve nieuwssite uit de regio en een artikel van een Palestijnse journalist vanuit Gaza City. Niet anders dan een voorbijgaan aan de feiten dat Israël volgens bronnen bij de UN, het bemiddelende Egypte, en ook genoemde onafhankelijke nieuwsbronnen die dit bevestigen dus wel degelijk bereid is om noodzakelijke medische en andere goederen door te laten en bijstand te verlenen middels het opzetten van onderzoeksfaciliteiten in Palestijns gebied, en medische hulp in Israël zelf. Dat er na agressie van de kant van Hamas en islamitische Jihad pas eind maart opgevoerd nu een pas op de plaats is gemaakt met een gestelde voorwaarde dat al die hulp weer in gang wordt gezet als die agressie gestaakt wordt is niet meer dan begrijpelijk. De extra eis van vrijlating van twee (niet meer!) Israëlische soldaten is klein bier. In werkelijkheid hebben Hamas, Islamitische Jihad, en ook Hezbollah elders met op de achtergrond Iran er helemaal geen belang bij dat het conflict enige ontspanning zou hebben. Zij vegeteren op een zo sterk mogelijk houden van het spanningsveld juist ook met Palestijnse slachtoffers als sterk gambiet. Zoals gezegd geven zij helemaal niet om slachtoffers onder gewone Palestijnen. Integendeel. Het zijn nuttige middelen ter bevordering van hun propaganda. Er zijn ook veel meer Palestijnse slachtoffers door hun toedoen. Direct en indirect. een ijdele reactie van een zich uit onvermogen steeds herhalende tweedimensionaal en niet alleen daarom plat en leeg figuur.

Lopez
Lopez11 apr. 2020 - 14:01

@Legion Als het niet zo triest was zou het komisch zijn om te constateren dat zelfs een informatief en feitelijk artikel over Israël en Palestina genoeg is om u uit de voegen te doen barsten. En ons voor de honderdste keer te tracteren op flauwekul als dat ‘Hamas niets van bijstand voor Palestijnen wil weten’. Om naar beproefd recept Hezbollah en Iran het toneel op te slepen, onder verwijzing naar artikelen in MEM waarin niet staat wat u erover beweert. Weet u, het is helemaal niet ingewikkeld: als bezettende mogendheid is Israël verantwoordelijk voor het welzijn van de onder bezetting levende bevolking. Punt. Die verantwoordelijkheid legt het van meet af aan naast zich neer, en ook nu voldoet het er bij lange na niet aan. Uw obsessieve gewijs naar Hezbollah en Iran, die een dergelijke verantwoordelijkheid níet hebben, verandert daar niets aan. [Lees deze bron goed en en zeg maar dat deze Palestijnse journalist hier heel andere dingen optekent.] Zoals u wilt: deze Palestijnse journaliste tekent hier volstrekt andere dingen op dan u beweert. Ze heeft het bijvoorbeeld niet over Hezbollah en Iran, zoals u stelt.

Lopez
Lopez11 apr. 2020 - 14:07

@Bert VanDuren [@Lopez/Sachs (jullie zijn één en dezelfde persoon)] ?? Ik zal het u nog sterker vertellen, ik ben één en dezelfde persoon als alle reageerders hier, behalve u. [Het valt me wel op dat ik jullie eigenlijk alleen zie reaguren als het over Israël gaat..] Kijk even onder recente artikelen over Jemen, Afghanistan, Baudet…

Lopez
Lopez11 apr. 2020 - 14:10

@Vogel Wat jammer dat u het schaamteloos vindt dat ik Legion aansprak op haar/zijn ongehoord groffe persoonlijke aanval op Van Teeffelen.

I am Legion
I am Legion11 apr. 2020 - 14:34

@Lopez Mijn correctie over Islamitische Jihad ipv Hezbollah waar het om Gaza gaat had ik zelf al geplaatst. Hezbollah heeft samen met Iran haar gelijke ondermijnende invloed t.a.v. huidige Israëlische aangeboden bijstand en samenwerking bij de gevolgen van de Corona-crisis in andere regio's zoals uit een van de bijgeplaatste objectieve links blijkt. Het verandert helemaal niets aan wat door UN, het bemiddelende Egypte, de bronnen van de objectieve door door mij bijgeplaatste nieuwssites, én die van de Palestijnse journalist uit Gaza-city beweert wordt en daarmee ik ook. Israël wil, overigens ook uit eigenbelang zoals in deze bronnen te lezen is, haar al eerder aangeboden en ook plaatsgevonden bijstand en samenwerking voortzetten maar heeft die naar Gaza eind maart gestaakt toen Hamas en Islamitische Jihad uit eigen belangen meenden hun agressie te moeten opvoeren. Israël wil, bevestigd door de mij aangevoerde bronnen, zodra ze die agressie staken samenwerking en bijstand voortzetten naast dat ze twee gevangen Israëlische militairen vrijgelaten wensen te zien. Maar dat laatste is klein bier. Als jij wat anders leest in wat deze bronnen zeggen moet je dat maar aangeven. Je doet het niet en dat zegt afdoende.

Bert VanDuren
Bert VanDuren11 apr. 2020 - 16:36

@Lopez ' Ik zal het u nog sterker vertellen, ik ben één en dezelfde persoon als alle reageerders hier, behalve u.' Leuk hoor, maar je hebt jezelf verraden door op beide accounts brackets te gebruiken bij een quote van iemand bij een vorig artikel over Israel (he toevallig). En nu zie ik jullie 'beide' weer reageren. fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me

Lopez
Lopez11 apr. 2020 - 20:18

@Bert VanDuren Shame on you indeed, Watson. Waarom zou ik hier in vredesnaam onder meerdere namen berichten plaatsen, als ik al wist hoe dat moest? Daar heeft u dan ook vast een theorie over, neem ik aan. Gespleten persoonljkheid of zo? Het plaatsen van quotes tussen brackets is hier en op andere fora een tijd in zwang geweest en ik vind het een mooi systeem. Inmiddels zijn er nog een paar mensen die daaraan vasthouden, en dat zouden dan één en dezelfde persoon zijn? Ben ik dan, om over een vorig artikel over Israël te spreken (het stuk over Corbyn/Starmer), ook Mark Huysman?

LaBou
LaBou 11 apr. 2020 - 21:19

[Leuk hoor, maar je hebt jezelf verraden door op beide accounts brackets te gebruiken bij een quote van iemand bij een vorig artikel over Israel (he toevallig).] Kijk, ik gebruik ook brackets. Ben ik nou ook Lopez?

Lopez
Lopez12 apr. 2020 - 23:51

Ik zag onder andere artikelen op Joop nog een paar bracketeers. Zou ik dat ook zijn? Of zij mij? Of zou het Sachs zijn? Of Huysman? Of ben jij het, LaBou? O nee, jij was mij al. En ik was Sachs. Toch? Wacht, effe opnieuw… Je hebt wel wat losgemaakt, Watson.

Linkse Meid
Linkse Meid10 apr. 2020 - 13:51

Het is gewoon evident, dat Nederland, die nu met gratis vakantiegeld strooit naar bankroet vermeende ondernemers, verplicht wordt gesteld deze gebieden te helpen. Kan met medische voorzieningen, medisch personeel en natuurlijk een luchtbrug om onschuldige zieke, oude, hongerige medemens over te vliegen naar Nederland,teneinde deze mensen te helpen op de been te komen.

4 Reacties
Vogel ????
Vogel ????10 apr. 2020 - 14:41

Zeker, en niet alleen de Palestijnen maar ook arme mensen uit de rest van de wereld.

Thuru
Thuru10 apr. 2020 - 16:23

Als jij je bijdrage stort en zo een vluchteling in huis neemt, voor zorgt, zakgeld en eten en drinken geeft, dan praten we verder, zoniet is het antwoord: Nee We kunnen niet voor de hele wereld zorgen. Elk land is verantwoordelijk voor zichzelf. En betreft problemen oplossen gaat dat eerst in eigen land. Als er geld over blijft kunnen we verder kijken. Als dat asociaal is, dan is dat maar zo. Kan er geen nacht minder om slapen. Elk land heeft nu zijn problemen.

johnvangulik
johnvangulik10 apr. 2020 - 17:25

Niets houdt je tegen om jou vakantiegeld over te maken....

Viso
Viso10 apr. 2020 - 19:17

Nederland verplicht wordt gesteld? Hoe dan? We kunnen nog niet eens fatsoenlijk de oudjes in de Nederlandse verzorgingshuizen behoeden.

WalterZwolle
WalterZwolle10 apr. 2020 - 13:44

En nu hebben ze Israël wel nodig? Wellicht is minder raketten afvuren een optie?

4 Reacties
JaapBo
JaapBo10 apr. 2020 - 14:25

Wellicht is minder kolonisatie, minder etnische zuivering, minder onderdrukking, minder racistische wetten etc. door Israël een optie?

Ahmed2
Ahmed210 apr. 2020 - 16:28

Goed gesproken man . Helemaal gelijk

Ahmed2
Ahmed210 apr. 2020 - 16:29

Goed gesproken man

Vogel ????
Vogel ????10 apr. 2020 - 17:40

Jaapbo, Israel zit niet om opties verlegen. Dingen gaan goed voor hun. De Palestijnen wel. Zij moeten hun leven verbeteren. Het beste om na te streven zijn haalbare doelen.

JaapBo
JaapBo10 apr. 2020 - 13:01

Inderdaad een zeer moeilijke situatie voor de Palestijnen. Dat komt vooral door het Israëlische apartheidsregime! Hoog tijd dat er een einde komt aan dit racistische regime! Gelijkwaardigheid voor Joden en Palestijnen is natuurlijk de oplossing. Alleen Israël wil er niet aan. Tijd voor BDS! zie: https://electronicintifada.net/sites/default/files/2017-03/un_apartheid_report_15_march_english_final_.pdf en: https://bdsmovement.net/

9 Reacties
Bert VanDuren
Bert VanDuren10 apr. 2020 - 13:31

'Gelijkwaardigheid voor Joden en Palestijnen is natuurlijk de oplossing.' Joden of Israeliërs? Wat is het nou?

JaapBo
JaapBo10 apr. 2020 - 14:21

@Bert van Duren: Beide natuurlijk! Er zijn nu gradaties van ongelijkheid. Israël kent meer dan 65 racistische wetten (https://www.adalah.org/en/content/view/7771). Palestijnse Israëliërs worden gediscrimineerd t.o.v. Joodse Israëliërs. Palestijnen in de bezette gebieden en Palestijnse vluchtelingen worden nog erger gediscrimineerd. Bijv. Israëls Wet op de Terugkeer is racistisch omdat Joden wel terug mogen keren, maar Palestijnse vluchtelingen niet, alleen maar omdat ze niet Joods zijn.

Bert VanDuren
Bert VanDuren10 apr. 2020 - 15:10

@Jaap Buitengewoon lastige materie, iets met de kip en het ei.

Polletje2
Polletje210 apr. 2020 - 15:39

Bert VanDuren kakelt als een kip zonder kop.

LaBou
LaBou 10 apr. 2020 - 16:56

Elke weer sta ik versteld van de enorme wijsheid die uit de antwoorden van ene VanDuren naar voren komt, net als de grote empathie voor minderheden die onderdrukt worden.

Vogel ????
Vogel ????10 apr. 2020 - 17:48

Jaapbo, heeft het automatische recht om naar Israël te gaan wonen, behalve joden. Dus wat dat betreft zijn Palestijnen gelijk gesteld aan de rest van de wereld. En dan nog iets, je noemt joden een ras. Dat klopt niet. Joden zelf noemen zich een volk met een joodse cultuur, afstamming en/of religie. Je hebt Chinese Joden, Afrikaanse joden, Arabische joden, Europese joden. Ze hebben niets biologisch overeenkomstig. Het was Hitler die joden graag als ras wilde zien. Ik denk niet dat jij met zijn denken op een lijn wilt komen.

Vogel ????
Vogel ????10 apr. 2020 - 17:50

"Ze hebben niets biologisch overeenkomstig." Behalve dan dat het allemaal mensen zijn, natuurlijk.

Bert VanDuren
Bert VanDuren10 apr. 2020 - 21:41

@Labou Zolang het maar de 'juiste' minderheden zijn, of niet?

LaBou
LaBou 13 apr. 2020 - 5:23

Het was puur sarcasme, VanDuren.