Joop

Coronacrisis: de overheid spreekt plots weer buitenlandse talen

  •  
18-03-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
67 keer bekeken
  •  
borden

© foto: René Romer

Nu ons land de waarschijnlijk zwaarste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog moet doorstaan, zien we dat een gemeenschappelijk maatschappelijk belang zonder terughoudendheid boven komt drijven
Brengt het coronavirus de door velen zo gewenste ommekeer in onze samenleving teweeg? Zo zijn de eerste effecten van de Green Deal van Frans Timmermans onbedoeld nu al merkbaar. En laten we hopen dat er ook een einde komt aan de heftige polarisatie in ons land.
Want kijk eens naar de mensen die Nederland draaiende houden. Onder hen bevinden zich bovengemiddeld veel biculturele Nederlanders. Zij werken als verpleegkundigen en artsen in onze ziekenhuizen; zitten achter de kassa’s in de supermarkten of zorgen voor het razendsnel opvullen van de lege schappen. Daarnaast besturen ze onze trams en bussen, maar runnen ook zo’n 45 procent van de Rotterdamse apotheken.
Begin deze eeuw: dienstbaarheid werd ondergeschikt aan politieke dogma’s De opkomst van het politiek populisme in Nederland, begin deze eeuw, heeft ook in de marketing- en communicatiesector de nodige impact gehad, zo schreef ik twee jaar geleden op ons toenmalige blog over wat we vroeger etnomarketing noemden.
Twintig jaar geleden publiceerde de gemeente Rotterdam de lokale stadskrant in vier verschillende talen: Nederlands, Turks, Arabisch en Portugees. Ook andere organisaties en commerciële bedrijven probeerden hun relaties zo goed mogelijk te bedienen. Verzekeringsmaatschappij RVS drukte Turkstalige brochures, postorderaar Neckermann en verzekeraar Centraal Beheer ontwikkelden direct mailcampagnes in dezelfde taal. Zorgverzekeraar Agis bracht eveneens meertalige informatie uit, terwijl De Lotto probeerde deelnemers in de Arabische taal te werven. De publieke omroep zond niet alleen het meertalige voorlichtingsprogramma Paspoort uit, ook de kinderserie Circus Kiekeboe werd in het Turks, Tamazight en Papiamento geprogrammeerd.
Maar in de eerste vijf jaar van deze eeuw kwam de omslag. Want wat begon met de Fortuyn-revolutie, groeide stap voor stap uit naar een samenleving waarin dienstbaarheid binnen onze multiculturele samenleving ondergeschikt werd gemaakt aan politieke dogma’s. In de gemeente Gouda werd op straat een lichtkrant geplaatst met de ‘normen en waarden’ waar elke inwoner van de stad zich aan diende te houden, waaronder “Op straat spreken we Nederlands”.
Onder druk van populistische politici werden wetenschappelijke studies soms genegeerd. Zo lagen ook aan het hiervoor genoemde Circus Kiekeboe gedegen onderzoeken ten grondslag: want kinderen die van jongs af aan twee talen onder de knie krijgen (zoals Nederlands en Turks, of Nederlands en Mandarijn), maken volgens verschillende wetenschappers meer kans om op termijn beide talen beter te beheersen dan die ene taal die ééntalig opgevoede kinderen zich eigen hebben gemaakt. De oorzaak ligt waarschijnlijk in de parallellen die meertaligen onbewust tussen verschillende talen leren trekken. Hun bewustzijn over taal is eenvoudigweg groter.
Overheidsvoorlichting in buitenlandse talen werd grotendeels stopgezet De Fortuyn-revolutie leidde tot het grotendeels stopzetten van overheidsvoorlichting in andere talen dan het Nederlands. Daar waar Engelstalige informatie soms nog werd gegeven, werd het gebruik van talen als Turks, Arabisch en Papiamento bijna geheel in de ban gedaan. Let wel: zelfs onder het presidentschap van Donald Trump zijn veel websites van de Amerikaanse overheid nog steeds tweetalig (Engels en Spaans).
Nu pleit ik zeker niet voor een ongebreideld gebruik door de Nederlandse overheid van talloze buitenlandse talen. Maar om er voor te zorgen dat statushouders en andere recente immigranten snel hun plek in de Nederlandse samenleving weten te vinden, kan het ontwikkelen van overheidsinformatie in talen als het Arabisch en Tigrinya zonder meer nuttig zijn.
Bij het al of niet kiezen voor het gebruik van buitenlandse talen, zouden politieke overwegingen eigenlijk geen rol mogen spelen: het maatschappelijk belang hoort altijd centraal te staan.
Nu ons land de waarschijnlijk zwaarste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog moet doorstaan, zien we dat een gemeenschappelijk maatschappelijk belang zonder terughoudendheid boven komt drijven. Want de voorlichting over COVID-19, het corononavirus, wordt door het ministerie van VWS zeer terecht in meerdere buitenlandse talen gegeven. Zo geeft een abri aan de Rotterdamse Westzeedijk overheidsadviezen in het Arabisch, Turks, Spaans, Pools en Engels. En op de website van de rijksoverheid is ook informatie in het Papiamento te downloaden.
Het coronavirus zet ons dus niet alleen qua CO2-uitstoot wat terug in de tijd. In de wijze waarop we voorlichting geven aan recente immigranten, hebben we de klok zelfs twintig jaar terug gezet. En daar is niets mis mee.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (38)

OlavM
OlavM20 mrt. 2020 - 3:08

[.....zelfs onder het presidentschap van Donald Trump zijn veel websites van de Amerikaanse overheid nog steeds tweetalig (Engels en Spaans).] Het Spaans heeft dan ook een stevige positie verkregen als tweede taal in de VS. Zo zijn de teksten in de metro van New York standaard in zowel het Engels als het Spaans. [Want wat begon met de Fortuyn-revolutie, groeide stap voor stap uit naar een samenleving waarin dienstbaarheid binnen onze multiculturele samenleving ondergeschikt werd gemaakt aan politieke dogma’s. In de gemeente Gouda werd op straat een lichtkrant geplaatst met de ‘normen en waarden’ waar elke inwoner van de stad zich aan diende te houden, waaronder “Op straat spreken we Nederlands”.] De opkomst van het rechts-populisme heeft veel ellende gebracht. Waaronder het absurde dogma van "de mislukking van de multiculturele samenleving". Want deze samenleving IS er gewoon, of iemand dat nu een goede ontwikkeling vindt of niet. Daar helpt geen lievemoederen aan. Het uitsluitend Nederlands mogen spreken op straat is ook zo'n dogma. Het is een volstrekte inbreuk op de privacy om dat van wie dan ook te eisen. Bovendien nogal merkwaardig als zo veel Nederlanders zich van Engels bedienen als een soort tweede taal, welke zelfs de standaardtaal in het universitaire onderwijs is geworden. Uiteraard is het een goede zaak als (nakomelingen van) migranten/vluchtelingen het Nederlandse goed leren beheersen. Mijn ervaring is trouwens dat veel jongeren met een buitenlandse herkomst deze taal nog beter beheersen dan heel wat Nederlanders zonder een dergelijke herkomst! Het is een goede zaak dat in de coronacrisis ook buitenlandse talen in de communicatie worden gebruikt om alle ingezetenen te bereiken. Maar ik zou deze toepassing in de toekomst noch zo veel mogelijk willen stimuleren, noch verbieden. Beide keuzes zijn gestoeld op een eenzijdig ideologisch fundament. Het lijkt me beter naar bevind van zaken te handelen: is er sprake b.v. van een belangrijke maatschappelijke situatie of ontwikkeling die vereist dat alle ingezetenen met spoed worden bereikt, of zijn er geen zwaarwegende redenen om meer talen dan het Nederlands te gebruiken (wat ook voor het Engels geldt!)? Het betreft een pragmatische keuze, die veel minder van belang is dan het bevorderen van een duurzame, verdraagzame en solidaire samenleving. Ook dit laatste zou de coronacrisis wel eens wat dichterbij kunnen brengen.

vdbemt
vdbemt19 mrt. 2020 - 9:40

Is het niet wonderlijk dat er de natuur voor nodig was om de mens tot bezinning te laten komen? De wérkelijke waarden van het leven te doen inzien. De mens op de plaats, op zijn nummer gezet, door een virus. Deze crisis kán een langdurige verandering betekenen. Totdat de hebberigheid, het kapitalisme, de honger naar eindeloze economische groei, weer overwint.

VMU
VMU19 mrt. 2020 - 9:21

Dat niet alleen, je mag nu ook met gezichtsbedekkende kleding op openbare plekken en je bent ook niet meer verplicht om iedereen een hand te geven.

FransBrinkman
FransBrinkman19 mrt. 2020 - 8:15

Zo zie je maar weer: elk nadeel heb z'n voordeel!

JoepJos
JoepJos19 mrt. 2020 - 8:07

Uit mijn beroepspraktijk blijkt meer en meer dat ook de informatie in het Nederlands door vele groepen allochtonen, maar ook autochtonen niet meer te begrijpen is. Aanvragen van zaken zoals kwijtscheldingen en voorzieningen zijn door grote groepen niet meer zelfstandig uit te voeren. Loketten van o.a. gemeenten, Belastingdienst en UWV zijn afgeschaft, alles moet immers digitaal. Deze mensen komen bij de maatschappelijke dienstverleners terecht. Je ziet ze soms wekelijks komen want de hoeveelheid post die mensen van allerlei instanties ontvangen is enorm en roept veel angst op. Mensen wonen hier soms al 40 jaar, maar zijn door verschillende redenen de taal nooit machtig geworden. Hun oorspronkelijk taal spreken zij inmiddels ook niet meer correct. Hun (klein)kinderen pakken, omdat ouders/ grootouders zowel het Nederlands als de oorspronkelijke taal niet geheel machtig zijn, daarom ook het Nederlands nooit helemaal goed op en blijven achter in ons talige onderwijs. Wat is nu wijsheid?

12 Reacties
vdbemt
vdbemt19 mrt. 2020 - 9:49

Wijsheid is m.i. nieuwe inwoners ten volle te erkennen . "Twintig jaar geleden publiceerde de gemeente Rotterdam de lokale stadskrant in vier verschillende talen............... ook de kinderserie Circus Kiekeboe werd in het Turks, Tamazight en Papiamento geprogrammeerd." En: "Maar om er voor te zorgen dat statushouders en andere recente immigranten snel hun plek in de Nederlandse samenleving weten te vinden, kan het ontwikkelen van overheidsinformatie in talen als het Arabisch en Tigrinya zonder meer nuttig zijn." En niet dat bekrompen opdringen van de, hooghartige, eigen "normen en waarden" (zie hoe mensen elkaar op de media benaderen) en “Op straat spreken we Nederlands”. Het spleit. Het bindt niet. Hoeveel er de laatste decennia met de op geld, en zichzelf gerichte maatschappij fout is gegaan, wordt nu overduidelijk.

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof19 mrt. 2020 - 10:28

@vdbemt, Nee, allemaal een andere taal spreken omdat ieder lekker in zijn/haar eigen bubbel/cultuur blijft plakken, dat splijt. Allemaal (verplicht) dezelfde taal spreken, dat verbindt.

vdbemt
vdbemt19 mrt. 2020 - 10:57

@Lubbelinkhof. Niet iedereen is het gegeven makkelijk een andere taal te leren. Zeker niet het Nederlands. Ik ken een Rus die al jaren in NL woont en werkt. Zich al die jaren goed met Engels heeft weten te redden. Niemand die daar een probleem mee had. Hij gaat nu (pas) wel Nederlands leren. Er is niets verkeerds aan als de overheid haar informatie in meerdere talen brengt. Sterker nog: nu blijkt hoe nodig dat kan zijn. Want, nogmaals: Niet iedereen is het gegeven makkelijk een andere taal te leren.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart19 mrt. 2020 - 11:08

Dat valt nogal te betwijfelen, @JanL. Goed, we spreken dezelfde taal niet, dus wellicht verklaart dat 't, maar ik heb niet de indruk dat ik met jou, behalve, in de verte, het 'mens zijn', veel gemeen heb; - laat staan dat ik me op enigerlei verbonden voel met jou: elke willekeurige robot heeft m.i. meer empathie meegekregen (vergeef me deze schimpscheut, het is maar een illustratie van het betoogje, het is een 'bij wijze van spreken,' ik ken je immers niet). Nee, 't gat dat gaapt tussen ons beiden is onafzienbaar wijd, en de taal vormt geen brug die die kloof ooit zal overbruggen. We zullen elkaar nooit begrijpen, we zijn als schepen op de oceaan in een maanloze nacht. Gelukkig spreken we op de universiteit tegenwoordig allemaal een soort van Engels en hoeven we ons niet langer van dit koeterwaals te bedienen. Behalve wat mededogen (dat had-ie goed in de smiezen, die man van Nazareth) is er niks dat een band kan smeden.

hans21
hans2119 mrt. 2020 - 11:18

U begrijpt toch wel dat iedereen die in Nederland wil verblijven zo snel mogelijk de Nederlandse taal moet leren en dat dat je eigen verantwoording is?Als je hier 40 jaar woont en je spreekt nog steeds geen Nederlands dan is er iets goed mis met je mentaliteit en vraag ik me echt en terecht af waarom je hier wilt verblijven

JoepJos
JoepJos19 mrt. 2020 - 11:40

@boze witte man: nogmaals lezen: ik heb het over allochtoon EN autochtoon welke niet meer in staat is de post te lezen.

EricDonkaew
EricDonkaew19 mrt. 2020 - 12:10

@JoepJos ------------------------- Het gaat dan voornamelijk om de categorie Turkse en Marokkaanse weduwes, 65 plus, zo'n veertig jaar in Nederland wonend en nauwelijks geïntegreerd. Ik vind dat we deze mensen wel moeten helpen. Gewoon door belangrijke informatie ook in hun moederstaal te vertalen. Zo moeilijk is dat niet. Jonge immigranten moeten natuurlijk gewoon Nederlands leren, maar mijn ervaring is dat ze dat vrijwel zonder uitzondering ook gewoon doen. Maar met die oudjes wordt het maatschappelijk gezien nooit meer wat, dus laten we ze het niet onnodig moeilijk maken. Gewoon beschaving, denk ik.

JoepJos
JoepJos19 mrt. 2020 - 13:13

@Erik: mijn werk bestaat onder andere juist aan het helpen van deze mensen. Betreffende de nieuwkomers en hun kinderen van nu, is het wellicht beter ook andere hulp in te zetten waaronder beter taalonderwijs, taalmaatjes etc zodat deze groep niet ook achter blijft. Taal blijkt essentieel te zijn om op welk niveau dan ook te kunnen meedraaien in de maatschappij.

vdbemt
vdbemt19 mrt. 2020 - 13:29

@Boze witte man. Ik zeg ook niet dat het niet verstandig is. Natuurlijk is het handiger als de volkstaal geleerd wordt. Maar het niet machtig zijn van de taal is geen reden die mensen uit te sluiten en/of ze daarom maar niet te helpen.

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof19 mrt. 2020 - 13:53

@mevr. Vleeshart, Ach, mevrouw, mijn goede vader zei het al: “Een verstandig mens zal mij niet beledigen, een ander mens kan mij niet beledigen. U, mevrouw, u kunt mij niet beledigen.”

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart19 mrt. 2020 - 15:35

We kennen ze: onze stugge eigenheimers en noeste dauwtrappers: hardleers en niet vooruit te branden, zelfs niet met een beweginkje om bestwil.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart19 mrt. 2020 - 15:36

...beledigingetje om bestwil..

[verwijderd]
[verwijderd]19 mrt. 2020 - 7:58

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst19 mrt. 2020 - 9:57

Dat is ook zo want stoorzenders zoals jij dragen bij aan de verbreiding van het virus. Als die niet paspoorthouders bij jou door de wijk zwerven bijvoorbeeld met hun corona onder de leden. Wel eens over nagedacht, Lampie? Of wou je ze afknallen?

vdbemt
vdbemt20 mrt. 2020 - 10:20

@Boze Witte man. "Egoïst zeg maar." Je hebt dan nog wel het verstand om DAT in te zien. Egoïsten gaan 'ons' (waar zelfs Rutte voor pleit) niet redden. En als, zoals in dit geval, door mensen als jij, 'ons' niet te redden is, kun je als egoïst heel goed zelf de klos worden.

Frank van der Laar
Frank van der Laar19 mrt. 2020 - 7:57

Ook de uitdrukking “En daar is niets mis mee.” is al twintig jaar niet meer gehoord.

pinkandfluffy
pinkandfluffy19 mrt. 2020 - 7:41

"Maar om er voor te zorgen dat statushouders en andere recente immigranten snel hun plek in de Nederlandse samenleving weten te vinden, kan het ontwikkelen van overheidsinformatie in talen als het Arabisch en Tigrinya zonder meer nuttig zijn." Dat wordt niet onderbouwd. Als dat echter zo zou zijn, dan lijkt het logisch dat statushouders en andere immigranten sneller hun plek in de Nederlandse samenleving vonden toen de overheid nog wel in meer talen communiceerde. Dat idee heb ik zeker niet. Een gedeelde taal zorgt juist voor betere integratie dan in onze eigen bubble blijven zitten en de hele dag bijvoorbeeld Tigrinya praten. Meertalige communicatie lijkt zo bezien geen meerwaarde te hebben voor integratie. Communicatie over Corona gaat echter om leven en dood en niet om integratie. Het is in het belang van allen in Nederland dat deze informatie bekend is. Ook als men hier nog maar pas is of niet de moeite neemt om de taal te leren van het land waar men woont.

hans21
hans2119 mrt. 2020 - 7:39

Wat een onzin verhaal.Als je in Nederland wil verblijven moet je Nederlands of Engels spreken. En de overheid folders in andere talen laten verspreiden?Dacht het niet.Ik woon in Thailand en spreek hier Thais en Engels.De thaise overheid gaat echt geen folders verspreiden in andere talen.Hoogstens in het Engels.Prima.Wil je de taal niet leren van het land waar je verblijft dan vraag ik me echt af wat je daar te zoeken hebt.

4 Reacties
vdbemt
vdbemt19 mrt. 2020 - 9:51

En toch red je het kennelijk niet zonder Engels.

vdbemt
vdbemt19 mrt. 2020 - 9:52

Dat vinden ze dus in Thailand wel oké. Hier wordt geëist Nederlands te leren, onder dreiging van korting op de tegemoetkoming.

rvb2
rvb219 mrt. 2020 - 10:39

engels? Nederlands en Fries zijn de officiele talen.

5trong5tyle
5trong5tyle19 mrt. 2020 - 15:00

Fries en Nedersaksisch zijn ook erkende landstalen. Het zou de Nederlandse overheid sieren om eerst zaken in de eigen talen te regelen voordat buitenlandse talen als Engels aan de beurt komen.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty19 mrt. 2020 - 6:52

In crisissituaties is het cruciaal dat iedereen in ons land in de moerstaal wordt geïnformeerd. Verder vind ik een meertalige opvoeding geen probleem zolang Nederlands de "first language" is en blijft. Ik zie echter bij kennissen met een migratieachtergrond dat in de thuissituatie de taal van het moederland wordt gesproken met de kinderen. Özcan Akyol constateert dit fenomeen ook bij veel Nederlanders van Turkse komaf. Vind ik een slechte ontwikkeling, dit zeg ik hen ook. Je zet kinderen hiermee al dan niet onbedoeld op een achterstand.

4 Reacties
vdbemt
vdbemt19 mrt. 2020 - 9:57

"Ik zie echter bij kennissen met een migratieachtergrond dat in de thuissituatie de taal van het moederland wordt gesproken met de kinderen. " Bij eerstegeneratie-ouders kan ik me dat voorstellen. "Je zet kinderen hiermee al dan niet onbedoeld op een achterstand." Welnee. Die moeten op school en buiten toch Nederlands spreken? Die worden 2-talig opgevoed. Niets mis mee. En zij zorgen ervoor dat bij hun en volgende generaties ook thuis Nederlands de taal wordt.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty19 mrt. 2020 - 13:58

@ vdbemt Terechte opmerking. Maar ik heb het helaas over 2e en 3e generatie Nederlanders met een migratieachtergrond, dit vind ik best zorgwekkend.

5trong5tyle
5trong5tyle19 mrt. 2020 - 15:01

Waarom zou Nederlands de "first language" in NEderland moeten zijn? Waarom niet Fries of Nedersaksisch?

vdbemt
vdbemt19 mrt. 2020 - 16:09

@Deplorable Lefty. Ik niet. Is een kwestie van tijd. Geduld. Wat is erop tegen dat ze thuis de taal van hun geboorteland spreken?

Rik Achterom
Rik Achterom19 mrt. 2020 - 5:49

Lachwekkend dit, het ene maatschappelijke drama gebruiken om het andere maatschappelijke drama goed te praten.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart19 mrt. 2020 - 0:58

Het zijn bijzondere tijden, de tijden zijn bijzonder. In de VS staan er lange rijen kooplustigen voor de wapenwinkels. Dus laat ik eens - why not? - even een heilig boontje zijn, een positivo. Mochten we deze pandemie overleven - en die kans is er, zij het ten koste van een ontwrichte economie en talloos veel doden - dan moeten we ook op het terrein van de ideologie de bakens zo'n twintig jaar verzetten. En wel naar achteren. Zo dienen de puissant rijken, de meesters van het universum, de nieuwe aristocraten te beseffen dat hun luilekkerland rust op de sterke schouders van vuilnisophalers, onderwijzers, medisch personeel; - en dat (aldus ook Piketty) een toptarief van 72% niks te weinig om deze wereld voor te laten bestaan.

4 Reacties
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart19 mrt. 2020 - 1:08

We kunnen daarentegen ook definitief vervallen tot de barbarij. Ik mijn nachtmerries zie ik de met corona geïnfecteerden als kuddes zombies zwerven door de stad; waar vigilanten iedereen met een kuchje aan een lantaarnpaal ophangen.

vdbemt
vdbemt19 mrt. 2020 - 10:28

De opmerking "jaja, vroeger was zeker alles beter" moet niet zover gaan dat vroeger NIETS beter was. Dit was wél beter. Doe maar, dat progressieve belastingstelsel.

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof19 mrt. 2020 - 10:48

@vdbemt, Graag, dat belastingstelsel van ooit, maar dan wel met de aftrekposten die we toen hadden. Dan zou ik minder belasting betalen dan nu. Mensen die roepen dat we terug moeten naar de 72% van ooit “vergeten” gemakshalve altijd het hele verhaal te vertellen.

vdbemt
vdbemt19 mrt. 2020 - 13:36

@JanLubbelinkhof. Dan blijf je in de gedachtengang dat vooral de rijken geholpen moeten worden. Die bedoeling had ik niet. Geen HRA meer. Hoe rijker je bent, hoe meer je ervan profiteert. Laat ik het zo zeggen: niet alleen een progressief LOONbelastingstelsel. Maar een progressief belastingstelsel. Echt. Ook DAN is het niet erg (niet zo heel leuk misschien, maar niet erg) de meeste belasting te betalen. Je hebt evengoed een veel rijker leven dan Jan Modaal. (En dan ook nog eens daaruitvolgend een grotere 'voetafdruk'; daar mag ook voor betaald worden)