Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Elke twee dagen wordt er een milieuactivist vermoord, al tien jaar lang

Meeste slachtoffers in armere landen en onder inheemse bevolking
Joop

Corona en het kapitalisme

  •  
12-03-2020
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
2428706650_d1fc862fdc_c

© cc-foto: indenture

Als dit kapitalisme al door een virus in het hart wordt getroffen, moeten we iets anders verzinnen
Dat was het dan. De nieuwe economische crisis is een feit. De parallellen met de ineenstorting van 2008 zijn treffend. De grote leidslieden in de economie, de Klazen Knot zeg maar, de grote opiniemakers van de universiteiten en de onderzoeksinstituten hebben opnieuw n i e t s zien aankomen. Nu kun je daar tegenin brengen dat een wereldepidemie zoals nu is veroorzaakt door het coronavirus met geen mogelijkheid te voorspellen valt. Toch komen deze experts daar niet zomaar mee weg. Niemand van de pundits en de wijsneuzen heeft erop gewezen hoe kwetsbaar het westen en het kapitalistische systeem blijken als de angst voor een besmettelijke ziekte toeslaat. Een maand geleden nog probeerden de politieke leidslieden in de politiek het publiek wijs te maken dat de immigratie het centrale onderwerp zou zijn van de verkiezingen. Dat verbleekt bij de economische ineenstorting waarmee we nu worden geconfronteerd. De vraag is trouwens wie de oogst gaat binnenhalen als we allemaal thuis moeten blijven en er straks geen seizoensarbeiders uit Oost-Europa meer naar het Westland komen. We treden terrein binnen dat niet in kaart is gebracht.
De vorige crisis leek overwonnen maar juist de gewone Nederlanders zijn de gevolgen daarvan niet te boven gekomen. De werkgevers maakten van de gelegenheid gebruik om hun positie tegenover de werknemers te versterken. De vakbonden verloren op grote schaal aan macht. Talloze mensen waren gedwongen om zich als ZZP-er te onderwerpen aan de grillen van de markt. Vaste contracten werden een zeldzaamheid. Economische groei vertaalde zich niet tot nauwelijks in de verhoging van de inkomens. Het stelsel van sociale voorzieningen werd zo afgeslankt dat je tegenwoordig zo in de bijstand zit. Dat betekent maar al te vaak verlies van huis en haard. Letterlijk. De afgelopen jaren hebben Nederlanders zich massaal in de schulden gestoken om op een zieke schaarstemarkt tóch aan een dak boven hun hoofd te komen. Dat gaat snel verkeerd als straks de ZZP-ers om te beginnen massaal aan de dijk worden gezet. Als de ontslaggolven in de zwaar getroffen bedrijfstakken op gang komen. Als de Nederlanders thuis het virus op een afstand zitten te houden en alleen bij de supermarkt nog iets uitgeven. Als de banken voorziening na voorziening moeten treffen om de gevolgen van oninbaar gebleken kredieten te overwinnen.
Het antwoord op de vorige crisis was een nieuw kaartenhuis. Dat wordt nu weggeblazen. De komende dagen zullen we van alle kanten te horen krijgen hoe goed we ervoor staan, hoe sterk de economie in essentie is en dat we de afgelopen jaren zo netjes gespaard hebben. Om het bijbels te zeggen: de pakhuizen liggen vol voor de magere jaren. Dat spaarcentje zal snel op zijn. We staan er helemaal niet goed voor. Ons economisch systeem blijkt niet bestand tegen een griepvirus. Het westen is een reus op lemen voeten. Het kapitalisme faalt. De markt is geen garantie maar een gevaar voor de bestaanszekerheid van u en ik. Althans als we door gaan te blijven geloven in de dogma’s die ons dertig jaar geleden door Margaret Thatcher en Ronald Reagan zijn aangereikt, geïnspireerd als zij waren door hun heksenmeester Milton Friedman en zijn Chicago School of Economics.
Nu krijgen juist de gewone mensen de rekening opnieuw gepresenteerd.
Staan we dan machteloos? Hoop is er alleen maar als wij met zijn allen bereid zijn onze dogma’s over het maatschappelijk verkeer ter zijde te stellen oog in oog met de noodsituatie waarin wij ons bevinden. Die lijkt op een invasie. Er doet zich een vijand voor die het maatschappelijk leven volstrekt ontregelt en ons dwingt ons volledig te concentreren op de essentialia voor het overleven: als burgers en als samenleving. Dat gebeurt net zo in een oorlogssituatie als een vijand lijf en goed bedreigt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was bij alle partijen een geleide economie het antwoord. De werking van de markt en de uitgangspunten van het kapitalisme werden als het ware opgeschort. Het beleid van Winston Churchill in Engeland wordt achteraf wel aangeduid als war communism. Dat was nodig om alle krachten te bundelen tegen een alles vernietigende vijand.
Na de overwinning van de geallieerden lag zoals wij weten heel Duitsland in puin. Het land herrees verrassend snel. Dat noemen wij het Wirtschaftswunder. Een wezenlijke pijler daaronder was de zogenaamde Lastenausgleich, het uitsmeren van de schade. Alle Duitsers moesten een extra belasting betalen waaruit een enorm fonds werd gevormd. Met dat geld werd iedereen schadeloos gesteld die tijdens de oorlog have en goed verloren had: draagt elkanders lasten. Tezelfdertijd bepaalde in Nederland de veel betreurde Drees jaarlijks de loonruimte en de overheid was verreweg de belangrijkste projectontwikkelaar. Ze concentreerde zich op het bouwen van betaalbare appartementen voor de gewone man. Hoe werd dat gefinancierd? Uit belastinggeld natuurlijk maar ook door de spaarcentjes van de burger te mobiliseren. Je kon obligatietjes kopen die voor dit goede doel een prachtig rendement gaven. En was dat nu geen prachtig cadeau voor de kleinkinderen, dat ze straks een lekker spaarcentje hadden voor hun studie?
Het zijn willekeurige voorbeelden. Het is de schijnwerper die kort opflitst en een detail laat zien dat wellicht inspireert tot iets groters, een systeem met een getemde markt en een economie, waarin welbegrepen egoïsme en iets als creatieve vernietiging niet de boventoon voerden. Het is wat anders dan de duizend broekriemen die ideologen en koffiedikkijkers gebleken experts ons weldra gaan overhandigen om eens stevig aan te trekken.
We krijgen te horen dat er geen alternatief is. En op de buis zullen ze erbij zitten knikken, de Jeroenen Vullings, de Xanders van der Wulp, de Wouters de Winther, de Jaïrs Ferwerda, ondanks de situatie nog even olijk, en de professoren met hun verwijzingen naar Moody’s en Standard & Poor, die opeens weer in de mode komen, nadat zij bijna een decennium lang waren vergeten.
Dat is dan allemaal tegelijkertijd een sirenenzang en een zwanenzang. De miljarden die overheden hier en daar ter beschikking stellen “om de economie te stimuleren” zonder erbij te vertellen hoe dan, zijn een doekje voor het bloeden. Die 25 miljard van de Europese Commissie voor een gemeenschap van 500 miljoen mensen, stelt weinig voor. En net zo min de deeltijd WW van de Nederlandse regering. Wij houden onze welvaart, onze beschaving en onze cultuur niet overeind met een kapitalisme dat zo weinig bestand blijkt tegen een griepvirus. Er moet iets anders voor in de plaats komen. Een nieuw kaartenhuis krijgen we niet overeind.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (141)

OlavM
OlavM14 mrt. 2020 - 1:00

Een goed verhaal, Han van der Horst, dat de essentie van de huidige toestand in de wereld raakt. [Een maand geleden nog probeerden de politieke leidslieden in de politiek het publiek wijs te maken dat de immigratie het centrale onderwerp zou zijn van de verkiezingen. Dat verbleekt bij de economische ineenstorting waarmee we nu worden geconfronteerd.] De “politieke leidslieden in de politiek” (lijkt me pleonastisch) hebben, om het kapitalistische systeem tegen alle rationale kritiek in te verdedigen, per definitie opportunistische verhalen en wendingen nodig. [De vorige crisis leek overwonnen maar juist de gewone Nederlanders zijn de gevolgen daarvan niet te boven gekomen. De werkgevers maakten van de gelegenheid gebruik om hun positie tegenover de werknemers te versterken.] Klopt helemaal. Het aandeel van het kapitaal in de nationale “koek” is groter geworden. Op veel belangrijke maatschappelijke terreinen is sterk bezuinigd. (Zoals bekend: in de jeugdzorg, in het onderwijs, in sociale woningbouw, in het stelsel van sociale voorzieningen, enz., enz.). [Nu krijgen juist de gewone mensen de rekening opnieuw gepresenteerd.] Dat is een essentieel onderdeel van de kapitalistische logica: Verelendung, die telkens terugkomt. [Tijdens de Tweede Wereldoorlog was bij alle partijen een geleide economie het antwoord. De werking van de markt en de uitgangspunten van het kapitalisme werden als het ware opgeschort.] De tijd is dus aangebroken dat de uitgangspunten van het kapitalisme definitief worden “opgeschort”. [Wij houden onze welvaart, onze beschaving en onze cultuur niet overeind met een kapitalisme dat zo weinig bestand blijkt tegen een griepvirus. Er moet iets anders voor in de plaats komen. Een nieuw kaartenhuis krijgen we niet overeind.] Zo is het maar net. Er zal hard voor geknokt moeten worden, want de belanghebbenden in het voortbestaan die de grote particuliere winsten opstrijken zullen zich blijven verzetten. Maar dat een volledig nieuw soort solidaire en verantwoordelijkheid nemende samenleving nodig is, staat als een paal boven water. Voor de mensheid als geheel, voor de planten- en dierenwereld, voor het ecologische en klimatologische evenwicht, voor de hele planeet.

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 mrt. 2020 - 22:18

En niet te vergeten. Door datzelfde kapitalisme is er geen medicijn ontwikkeld tegen het Corona-virus. Ook dat hebben we gratis en voor niets weggegeven aan het bedrijfsleven. De Farmaceutische industrie zag er geen markt in en stopte het onderzoek en de ontwikkeling! Dus anno 2021; geen vaccins! Han, goed stuk.

Audio
Audio13 mrt. 2020 - 21:25

De huidige crisis is geen monetaire crisis maar lijkt meer op een oorlogssituatie. De ervaring leert dat als de strijd voorbij is, de economie weer aantrekt. Mensen moeten toch eten en allerlei andere nuttige zaken kunnen kopen. Daarom zal de vraag tijdelijk toenemen, bovendien zullen bedrijven en burgers, wijs geworden, meer voorraad aan willen houden. Dat zie je nu eigenlijk al, winkeliers en hun toeleveranciers verdienen goud geld. Het globalisme, dat toch al over zijn hoogtepunt heen is, krijgt vrijwel zeker een geduchte knauw. Vrij verkeer van personen en goederen betekent ook vrij verkeer van virussen. De wereldhandel zal afnemen en de grenzen zullen letterlijk weer getrokken worden. Landen zullen productie terughalen uit LLL (insourcing), en ook goed kijken naar de voedselvoorziening. Deze crisis heeft ook pijnlijk duidelijk gemaakt dat de solidariteit binnen de EU erg tegenvalt, zelfs tot op het niveau van mondkapjes. Italië staat er helemaal alleen voor, de grenzen zijn gesloten...

Rearden7
Rearden713 mrt. 2020 - 8:34

In een waar kapitalistisch systeem waren de meeste banken al in 2008 failliet gegaan. Net als in 2008 zijn winsten weer geprivatiseerd, en worden vervolgens verliezen gesocialiseerd. Van der Horst stelt dat "De miljarden die overheden hier en daar ter beschikking stellen “om de economie te stimuleren” zonder erbij te vertellen hoe dan, zijn een doekje voor het bloeden." Het feit dat overheden bijspringen of banken nationaliseren bij economische tegenwind is juist het tegenovergestelde van kapitalisme.

Tom7
Tom713 mrt. 2020 - 8:15

Het liedje van DRS P over de dodenweg naar Omsk, zoemt als een allegorie door m,n koppie, over de rit van het versterving kapitalisme onderweg naar hun Utopie, waar niemand zal aankomen. Tekst uit het ritje: "We doen heel onbekommerd en we zingen continu Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw "Wie moet er aan geloven," vraag ik, "Toe, bedenk eens gauw" "Moet Igor het maar wezen?", "Nee, want Igor speelt viool" "Wat vind je van Natasja?", "Maar die leert zo goed op school!" "En Sonja dan?", "Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt" Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotr valt Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij Nog vierentachtig werst en o, wat zijn wij heden blij Trojka hier, trojka daar Steeds uit voorraad leverbaar Het laatste couplet: Ik zing nu weer wat lustiger want Omsk komt in zicht Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik "Dat is pech Ja Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg" Vond dit interview met Pikety met ook een alinea over de gevolgen van de invloeden van z.g.n. linkse intellectuelen, die de arbeiders verraden hebben, vanaf de drie naoorlogse decennia toen de economische voorspoed en gelijkheid/zekerheid groter was dan die tijdens het Neo-Lliberale tijdperk wat samenlevingen volledig kapot heeft laten maken door de wolven economie, en begon in de tachtiger jaren. het betreft deze alinea: "En we zouden ons nog steeds in dat relatieve ‘paradijs’ hebben bevonden als de academisch geschoolde professionals (door Piketty spottend ‘linkse brahmanen’ genoemd) de werkende klasse niet hadden verraden door de klassenstrijd tegen de kapitalisten (‘rechtse kooplieden’) te verruilen voor de identiteitsstrijd van minderheden en andere achtergestelden. Die zondeval heeft de weg bereid voor de huidige dominantie van de neoliberale doorsijpel-ideologie die meent dat ongelijkheden legitiem zijn mits ze zijn gebaseerd op meritocratische kansengelijkheid en ook ten goede komen aan de minstbedeelden. Het is een ideologie die vanaf de vroege jaren negentig ook door steeds meer sociaal-democratische partijen wordt onderschreven. De gevolgen zien we elke dag om ons heen, en waren ook al het thema van Pikety’s vorige boek: een mate van ongelijkheid die volgens hem nauwelijks onderdoet voor die van de feodale standenmaatschappij, de Amerikaanse slavensamenleving en de Indiase kastenmaatschappij." De laatste alinea van het inyerview gaat over wat het corona virus zou kunnen betekenen voor een terugkeer naar een maatschappij, waar wel een ieder er toe doet, en het leven en laten leven en samen uit samen thuis, weer de bepalende koers wordt om een samenleving waar het leven samen geleefd wordt, terug te vinden. https://www.groene.nl/artikel/ik-ben-een-historicus

2 Reacties
Audio
Audio13 mrt. 2020 - 20:57

@Tom Ik vind dit wel erg idealistisch. Het ziet er naar uit dat we voorlopig de buikriem moeten aanhalen. Dat is in ieder geval goed voor de CO2-uitstoot, dus daar kan niemand op tegen zijn, toch? Mogelijk worden we ook "gestraft" vanwege voor onze ontevredenheid. Op Prinsjesdag zullen we waarschijnlijk geen Rijksbegroting van 305 miljard hebben, we mogen dan al blij zijn met 250.000.000.000 euro, maar dat is nog heel veel geld.

Audio
Audio13 mrt. 2020 - 21:12

dat is nog heel veel geld. = dat is nog steeds heel veel geld.

DenFlexwerker
DenFlexwerker12 mrt. 2020 - 19:00

Het kapitalisme? Er wordt vergeten dat we een geleide markteconomie zijn. En die leiding, door de overheid, daar is ook veel verkeerd gegaan. Laten we dus Nederland en zeker de EU, niet vergeten. Allereerst is de Nederlandse overheid weer eens flink de bekende foute weg ingeslagen. Afgelopen jaren hadden we begrotingsoverschot en was bezuinigen taboe. Nee, het geld brandde weer eens een gat in de zak. Dus werd er weer flink procyclisch beleid gevoerd. Er zal dus te weinig stroppenpot zijn. Bij crisis wordt het dus weer lekker bezuinigen wat de zaak weer gaat verdiepen. Dan de EU. De vorige keer werd de bankencrisis, de eurocrisis. Natuurlijk had men eens flink de overheidstekorten kunnen aanpakken. Maar Frankrijk en Duitsland hebben al jaren geleden, de ruggengraat van het stabiliteitspact gebroken (Daardoor kwam de Euro-crisis, die koste miljarden die de EU-voorstanders het liefst vergeten). Er zijn zullen dus bij een volgende crisis weer zat nieuwe pigg-landen zijn. De zwakke schakels in de ketting waar de crisis meedogenloos aan gaat trekken. Maar ook de Europese bank. Ondanks jaren hoogconjunctuur is er een ruimgeld beleid gevoerd. Ten eerste is de rente laag gehouden, waardoor sparen niet loonde dus ook geen appel voor de dorst. Ten tweede is het gaspedaal al tot de boden ingedrukt en is de trukendoos om de economie aan te wakkeren dus al leeg. En zo meteen komt echt het moment om de economie aan te wakkeren.

3 Reacties
Pater
Pater13 mrt. 2020 - 4:19

Het kaartenhuis na 2008 is niet zozeer het monetaire beleid, als wel zaken als de teruggedrongen sociale rechten, de te geringe ingreep in de vrijheid van de banken, de onbelemmerde wildwest van de techbedrijven. Stimulansmaatregelen zijn meer dan voldoende voor handen. Denk alleen al aan een enorme operatie isolatie bestaande woningvoorraad, een project verdubbeling sociale woningbouw, een algemeen groen stimuleringsfonds.

Verdulleme
Verdulleme13 mrt. 2020 - 5:25

"De zwakke schakels in de ketting waar de crisis meedogenloos aan gaat trekken." Italië?

Audio
Audio13 mrt. 2020 - 20:49

@V Italië was al een groot risico voor de euro, maar de kans is nu nog veel groter dat het faliekant misgaat. De ECB zal het dan niet redden en we zullen dan een beroep moeten doen op de FED, de Chinese en de Japanse NB.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland12 mrt. 2020 - 18:22

Iemand wees me er op dat wanneer mensen een nul-urencontract hebben en niet doorbetaald krijgen tijdens ziekte wel eens zouden kunnen besluiten met corona verschijnselen toch aan het werk te gaan. Dat zou heel best eens kunnen. Zo heb je dus met eens prachtige systeem wel een verhoogd risico.

1 Reactie
Libertain
Libertain13 mrt. 2020 - 7:56

@Griezel, dit is juist de reden dat President Macron gisteren op de teevee aangekondigt heeft dat de Franse regering minstens voor 2 weken gaat doorbetalen aan degene die beslissen wegens ziekteverschijnselen thuis te blijven zitten.

CharlesdeValois
CharlesdeValois12 mrt. 2020 - 16:46

je vraagt je wel af waarom sommigen het plotseling vanzelfsprekend vinden dat er staatssteun komt terwijl men falikant tegen een basisinkomen was voor de have nots, want die zijn er. Aan de andere kant is het wel goed dat de overheid wel in navolging van het rivm zegt dat men met ziekte het beste huis moet blijven, want er zijn uit het verleden gevallen bekend dat het voorkwam dat zieken moedwillig op een beoordelingsgsprek moesten komen(zie je het voor je) om ze nog eens extra een duwtje het bedrijf uit te geven. ( je doet alsof je ziek bent)

7 Reacties
CharlesdeValois
CharlesdeValois12 mrt. 2020 - 16:53

corr: RIVM

MountEverest
MountEverest12 mrt. 2020 - 18:59

Nood breekt wet.

CharlesdeValois
CharlesdeValois12 mrt. 2020 - 20:46

MountEverets. Vind u nou dat je zieken (door arts geconstateerd) moet kunnen oproepen voor een beoordelingsgesprek, en dat de zieke geen poot (wetboek) heeft om op te staan?

Pater
Pater13 mrt. 2020 - 4:21

"basisinkomen was voor de have nots" Die zijn er, zeker, Maar een basisinkomen is bedoeld voor iedereen, ook de 'have's'. Daarom ben ik er ook tegen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 mrt. 2020 - 11:59

Off topic: Het uitgangspunt dat iedere volwassene in principe in haar resp. zijn eigen onderhoud voorziet lijkt mij zo slecht niet. Een universeel basisinkomen draait uit op iedereen een bedrag waar niemand van kan leven.

Audio
Audio13 mrt. 2020 - 20:52

Charles LOL. Nee ik heb het over staatssteun aan bedrijven en doorbetalen van werknemers via de deeltijd-WW. Normaal doen 200 bedrijven een beroep op de dt-WW, meestal na een brand of een andere ramp. Nu zijn het er al 5000!

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 mrt. 2020 - 6:40

DanielleDefoe Inderdaad, dat heb jij heel goed geformuleerd!

Joe Speedboot
Joe Speedboot12 mrt. 2020 - 16:45

Li Edelkoort heeft het treffend over 'a quarantine of consumption'. https://www.dezeen.com/2020/03/09/li-edelkoort-coronavirus-reset/

5 Reacties
Grietje Genot
Grietje Genot12 mrt. 2020 - 17:16

Oké! Je weet maar nooit: een verfijnde mode-expert met een glazenbol ziet 't vast scherper dan een vastgoedmagnaat annex proleet zonder verstand, ja ik schat haar zelfs hoger in dan een personeelsmanagers met een holle lach.

Joe Speedboot
Joe Speedboot12 mrt. 2020 - 18:32

Veel meer dan alleen 'mode-expert'; wijs mens,. https://www.stitcher.com/podcast/the-slowdown/time-sensitive-podcast/e/65782414

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 mrt. 2020 - 12:18

Hooguit een pauze in de consumptie vrees ik. Li orakelt over simpele jurkjes maar aan globaliseren doet zij natuurlijk zelf ook mee. Over globalisering gesproken, de zilverschat die in Zweden in 2008 werd opgegraven bevatte munten die in Damascus en Baghdad waren geslagen. Er zaten zelfs russische en indiase tussen. De schat is vermoedellijk in de 9de eeuw in de grond terecht gekomen. Vikinggraven bevatten ook voorwerpen en munten uit verrre landen.

Audio
Audio13 mrt. 2020 - 21:04

@Danielle Die Vikingen roofden klaarblijkelijk hun "multiculturaliteit" bij elkaar. Maar ze deden ook wel aan international trade: ze verkochten zoveel slaven op de slavenmarkt van Byzantium, dat bepaalde volkeren de naam Slaaf, Slavisch kregen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe14 mrt. 2020 - 0:19

Audio 13 maart 2020 at 22:04 Of die zweden hun schatten hebben geroofd, gekocht of geruild is niet vast te stellen.

Markzelluf
Markzelluf12 mrt. 2020 - 16:24

Van der Horst verwart globalisering met kapitalisme. Dat laatste is al zo oud als de mensheid en heeft ons per saldo grote welvaart gebracht. Ik zal niet zeggen dat het kapitalisme geen slachtoffers oplevert, maar dat zie je bij andere economische ordes ook. Globalisering is een relatief nieuw fenomeen dat zowel door sommige aanhangers van linkse ideologieën wordt geprezen (einde van de natiestaat, alle Menschen werden usw) als verafschuwt (slow food beweging bijvoorbeeld). Voor rechtse partijen idem dito. Kapitalisme is zeker een impuls voor globalisering : Mexicanen die naar de VS gaan, doen dat niet vanwege de kwaliteiten van de President van laatstgenoemde staat, maar vanwege de poet. Maar of kapitalisme of globalisering daarom ongewenst is?

Libertain
Libertain12 mrt. 2020 - 15:53

Han, wacht effe, straks gaat het bankwezen ons warm omhelzen en verleidelijk in het oor gaan fluisteren dat wij ze weer met onze belastingcentjes moeten gaan redden om later er weer met draconische beperkingen te komen zodra wij hun diensten soms zouden willen gebruiken. Tot aan versleten toe bekend verschijnsel, loverbanks.

Woeki Hypo
Woeki Hypo12 mrt. 2020 - 15:44

Corona en het kapitalisme Neoliberalisme is / lijkt een "Corona" meme Een meme voor bovenklasse en sterkeren, tegen onderklasse en zwakkeren. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

2 Reacties
Markzelluf
Markzelluf12 mrt. 2020 - 16:34

Poe, dat klinkt heel doordacht, maar zou je even kunnen aangeven tot welke klasse een verpleegkundige, monteur, docent of jezelf behoort? Dat maakt de interpretatie voor ons wat makkelijke van hetgeen je stelt.

Pater
Pater13 mrt. 2020 - 4:24

"Woeki Hypo is gematigd liberaal." Ik heb de indruk dat Woeki vooral een warhoofd is. Het ene sluit het andere natuurlijk niet uit.

Leontrotsky
Leontrotsky12 mrt. 2020 - 15:13

De vorige crisis is 12 jaar geleden uitgebroken en volgens de experts komt er rond elke 10 jaar een recessie of inzakking van de groei, we leefden dus al in "geleende tijd". Zolang we doorgaan met dit kapitalistische systeem waarin men de rijken steeds rijker laat worden en de armen steeds armer zal het alleen maar erger worden en zal het nooit wat worden. Deze crisis zijn het gevolg van het financieel kapitalistische systeem, ook na deze crisis zul je zien dat de 0,1% allerrijksten in de wereld weer een heel stuk rijker zijn geworden, je zal ook zien dat de 10% welvarenden in de wereld weer een stukje rijker zijn geworden. De overige 90% van de bewoners van deze aardkloot (Leon T behoort hier uiteraard ook toe) hebben dan weer het nakijken en zijn weer een heel stuk armer geworden. Want een eeuwenoude wijsheid luidt, "Als er één iemand rijker wordt, worden er een trits anderen armer".

2 Reacties
Max6
Max612 mrt. 2020 - 18:52

@Leon Ik kan zo niet de exacte cijfers vinden, maar als je kijkt naar algemeen welvaartsniveau (eten, wonen, zorg, etc) en het gemiddelde inkomen... dan vallen de meeste Nederlanders gewoon in de 10% welvarenden hoor ;-) En dat allemaal ondanks dat vervloekte kapitalisme ;-)

Audio
Audio13 mrt. 2020 - 21:11

"Want een eeuwenoude wijsheid luidt, “Als er één iemand rijker wordt, worden er een trits anderen armer”. " Welvaart is geen zero-sum game. Wij hebben het nu veel beter dan onze grootouders, die waren al blij met een fiets. Er rijden in NL rond de 9 miljoen auto's rond, 56% van de mensen heeft een eigen huis en veel van ons gaan regelmatig met vakantie (nu wordt dat waarschijnlijk de Friese Meren of het hart van de Veluwe). Waarbij aangetekend moet dat welvaart nog geen welzijn is, maar geld geeft wel keuzevrijheid. De welvaart is wel ongelijk over de wereld als geheel verdeeld.

Jorah
Jorah12 mrt. 2020 - 13:26

Ik vind het allemaal wat vergezocht Han. Toch geen koorts? Het Corona virus is inmiddels op vele plekken, eens kijken welk economisch systeem er het beste tegen bestand is. Rekening houdend met de 0 meting natuurlijk. Want waar weinig is kan ook maar weinig omvallen.

MountEverest
MountEverest12 mrt. 2020 - 12:51

@Han De koeien kunnen over een maand de wei in, prima Engels raaigras. Er is nog een behoorlijke voorraad bij de bulkbedrijven. Daarnaast zijn er alternatieven als bierborstel en raapschroot. Bovendien kunnen we door slachten de veestapel tijdelijk verkleinen. Transport van goederen kan gewoon doorgaan, zolang transporteurs en lossers maar geen direct contact met elkaar hebben.

Gi Raf
Gi Raf12 mrt. 2020 - 12:46

Voorlopig zitten we nog in het (oude) kapitalistische systeem. Rutte3 volgt president Trump en gooit nog wat extra poen naar de rijken en hun ondernemingen. https://www.nu.nl/coronavirus/6036949/coronamaatregelen-ondernemers-krijgen-uitstel-voor-betalen-belasting.html Het is weer het oude liedje. Als het allemaal een beetje draait zijn de subsidies/winsten voor de rijken en hun ondernemingen, hun villa's, hun Tesla's etc. En als het even tegenzit mag iedereen weer bijlappen. Eerst was daar al werktijdverkorting subsidie te betalen uit de WW pot voor arbeiders. Daar komen nog goedkope leningen bij, uitstel van betalen belasting en wat er allemaal nog meer in het vat zit voor de rijken. Kom daar eens om als arbeider. Niet dat we per se van het kapitalistische systeem af moeten hoor. Alleen wat beter verdelen tussen de rijken en arbeiders, schulden duurder maken, minder focus op groei (slecht voor milieu) etc.

1 Reactie
Hank Nozemans
Hank Nozemans12 mrt. 2020 - 21:50

Dus als je een onderneming hebt, ben je rijk? Zelden zulke onzin gelezen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst12 mrt. 2020 - 12:19

Audio, let op: vooral veeboeren zijn nogal afhankelijk van geïmporteerde soja. Dat gaat problemen opleveren als die import stokt en niet van die kleintjes ook.

Peter van Veen2
Peter van Veen212 mrt. 2020 - 11:45

Wat wij hier hebben kan je toch nauwelijks nog kapitalisme noemen? De multinationale bedrijven liggen in bed met de overheid, zoals in de beste dagen van Hitler's Duitsland (sorry voor de Godwin). De collectieve lasten bedragen 40% van de economie, en dit wordt grotendeels opgehoest door de middenklasse. Als er iets is wat dit virus aantoont dan is het wel het failliet van het globalisme. Alle grondstoffen en producten komen uit China en India en dus ligt onze economie op zijn kont zodra daar iets gebeurd. Gelukkig hebben we nog wel onze eigen voedselproductie want stel je eens voor dat we in deze situatie afhankelijk zouden zijn van bijvoorbeeld Oekraïne. Hopelijk dringt dit ook door tot onze regering zodat we het volgende virus beter het hoofd kunnen bieden.

4 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman12 mrt. 2020 - 12:46

[De multinationale bedrijven liggen in bed met de overheid, zoals in de beste dagen van Hitler’s Duitsland] Dat lijkt mij juist het ultieme bewijs van kapitalisme. De overheid als steunpilaar van het kapitalisme. [De collectieve lasten bedragen 40% van de economie, en dit wordt grotendeels opgehoest door de middenklasse.] Dat lijkt me ook niet echt tegenstrijdig met het kapitalisme. Als de grote bedrijven en ultrarijken nu een groot deel van de collectieve lasten opbrachten dan kon je nog het idee hebben dat er een soort van balans is, een kapitalisme met een menselijk gezicht of zo. [Als er iets is wat dit virus aantoont dan is het wel het failliet van het globalisme.] Globalisme is geen systeem maar een gevolg van het kapitalisme dat overal op de wereld naar grondstoffen en nieuwe afzetmarkten zoekt en steeds goedkopere arbeidskrachten nodig heeft.

Joe Speedboot
Joe Speedboot12 mrt. 2020 - 16:48

'De collectieve lasten bedragen 40% van de economie' En ca 80% van de bedrijfswinsten wordt niet terug geïnvesteerd maar verdwijnt richting financiële producten. En jij maar werken..

Max6
Max612 mrt. 2020 - 18:56

@Joe... heb je ergens een linkje waar je die 80% vandaan hebt? Heb je het nou over de Google en Apple's van de wereld, of over de bakker op de hoek, de lokale aannemer of de timmerfabriek op het industrieterrein?

Joe Speedboot
Joe Speedboot13 mrt. 2020 - 5:47

@Max https://www.ted.com/talks/mariana_mazzucato_what_is_economic_value_and_who_creates_it

Audio
Audio12 mrt. 2020 - 11:41

De rol van de VS en China wordt nu zeer belangrijk. China kan weer gaan produceren en de Amerikaanse economie is veel minder afhankelijk van de wereldhandel dan die van de EU, en dus veel robuuster. Bovendien hebben ze enorme voorraden grondstoffen en meer dan genoeg voedsel. China en de VS zullen nauw moeten samenwerken, hun centrale banken kunnen de rest in van de wereld uit de problemen helpen. Mogelijk is er ook een rol weggelegd voor Japan. De klimaatcrisis is nu een van iets minder belang. U weet wel 1 meter water in 2100...

2 Reacties
madbako
madbako12 mrt. 2020 - 14:09

@Audio 12 maart 2020 at 12:41 China en de VS zullen nauw moeten samenwerken, hun centrale banken kunnen de rest in van de wereld uit de problemen helpen. Mogelijk is er ook een rol weggelegd voor Japan. China kan ik mij in vinden dat is de grote speler in de wereldeconomie. De VS met haar schuld nu ter waarde van 20.000 miljard dollar is een kleintje geworden. Japan staat al 20 jaar stil.

Audio
Audio12 mrt. 2020 - 16:24

De VS is nog steeds een grote economie. Omdat de VS voornamelijk produceert voor de thuismarkt zijn ze veel minder afhankelijk van de buitenwereld. Amerika beschikt i.t.t. China over veel grondstoffen en produceert ook ruim voldoende voedsel. Als daarentegen de aanvoer naar China stokt, ligt het hele land op zijn gat. De belangrijkste handelspartner van de VS is China, dat de VS nodig heeft om zijn producten af te zetten. Deze twee landen moeten dus wel nauw samenwerken.

Rode druppel
Rode druppel12 mrt. 2020 - 11:38

Henk. Je bent op de goede weg met regionale economie die zichzelf zoveel mogelijk zelfvoorzienend maakt. Maar, ik kan mij geen beter systeem indenken dan het kapitalisme. Echter dient het zeer streng gereguleerd te worden. Terug naar het Rijnlandse model. Iets heel anders is ons financieel systeem. Geld dient een tegenwaarde te hebben ( Goud ? ). Het mag in ieder geval niet zomaar bijgedrukt worden zonder tegenwaarde. Ook dienen schulden in de hand gehouden worden. Iedere 10 jaar oninbare schulden schrappen, dat houdt het systeem redelijk zuiver. Heb wel eens geschreven dat kapitalisme streng gereguleerd door socialisme het beste duurzame systeem is. Verwacht aub. geen tegen reactie want kom alweer voor de tweede keer terug uit ziekenhuis.

Audio
Audio12 mrt. 2020 - 11:33

En laten we de Nederlandse boeren voorlopig maar met rust laten, wij kunnen als het nodig is veel meer dan 17 miljoen mensen voeden. Daar kunnen onze buurlanden ook nog wel eens profijt van hebben. Overigens blijf ik een voorstander van vrijhandel maar dan op een kleinere schaal.

Audio
Audio12 mrt. 2020 - 11:30

@Henk De ondergang van het kapitalisme is al zo vaak voorspeld... Waar we wel van af moeten is het globalistische denken en de zegeningen van de EU. Er is al vaak op geattendeerd dat de schulden van Italië (en Spanje) een grote bedreiging vormen voor de euro. Dus terug naar de EEG en misschien weer een eigen munt zoals UK, DK en S die nog steeds hebben. De Brexit is misschien niet eens zo'n slecht idee. Dan maar wat minder welvaart. Dus productie weer terughalen naar eigen land. Dat zorgt voor veel minder gesleep met goederen en vermindert de kwetsbaarheid van de logistieke ketens. En laten we de Nederlandse boeren voorlopig maar met rust, wij kunnen als het nodig veel meer dan 17 miljoen mensen voeden.

JoostdeV
JoostdeV12 mrt. 2020 - 11:11

Het lijkt erop dat Nederland, onder druk van andere landen in de wereld geen andere keuze heeft dan het uitbannen van het virus binnen onze grenzen. Omdat het virus al door het hele land is verspreidt zit er niks anders op dan het stilleggen van alle sociale activiteiten en het beperken van economische activiteiten tot een minimum. Inderdaad gaat dit inkomensproblemen geven en dat maakt dit moment bij uitstek geschikt voor het invoeren van een noodmaatregel in de vorm van een basisinkomen.

Mark Huysman
Mark Huysman12 mrt. 2020 - 11:03

Mee eens. Ik denk alleen dat een gereguleerd kapitalisme, wat Han lijkt voor te staan, niet meer mogelijk is. De rijken en grote bedrijven zijn zo machtig geworden dat ze zich niet meer laten temmen. Een heel ander systeem is nodig: democratisch socialisme. Productie naar wat nodig en zinnig is, gedemocratiseerde bezitsverhoudingen.

7 Reacties
Grietje Genot
Grietje Genot12 mrt. 2020 - 12:34

Ik twijfel. Dit klinkt als 'de Duivel uitbannen met Beëlzebub'. De godganse dag democratisch vergaderen met bedrijven in China, Japan, Groenland, Spanje etc om tot verantwoorde productie te komen, ... je moet er niet aan denken. Nee, dat democratisch socialisme brengt nog veel ergere problemen met zich mee. Een beetje ongelijkheid, vrijheid, toeval, geluk, bof etc is niet erg, zeker niet als het je armslag geeft om af en toe 's te ontspannen, te genieten van foute muziek, ondoelmatige kolder en luim en improductief geluier. Maar uitwassen moeten worden getemperd. Het gaat erom ' het lijden (geestelijk en materieel) te verminderen', zoals de wijsgeer zei; - en dat kan (tot op zekere hoogte) gepaard gaan met puissante rijkdom, wuft gedrag en homo-erotiek. Ook in het democratisch socialisme - je ziet de grijze eenvormigheid als voor je - zul je uitbuiters, uitvreters en kantjeslopers hebben, daar ontkomen we nu eenmaal niet aan; - ook de meest draconische maatregelen zullen dat niet voorkomen.

Grietje Genot
Grietje Genot12 mrt. 2020 - 15:44

Niemand weet wat dat 'democratisch socialisme' inhoudt, dus dat verklaart wellicht waarom je nooit antwoord krijgt als je daarover vragen stelt. Het klinkt in ieder geval als 'n Procrustesbed waarop vrij- en vrolijkheid en frivoliteit zullen sneuvelen. Een soort permanent referendum, met stagnatie en eenheidsworst als gevolg. Democratie is mooi, maar ook stomvervelend, met socialisme is het driewerf-dubbelop hetzelfde. Zelfs bij de verderlichtste variant - die van de sociaal democratie van de PvdA - weten ze met inwurgingscontracten, het aftoppen van kunstsubsidies, het instellen van gedachtepolitie etc elke levensvreugde om zeep te helpen. (Over die andere melkmuilen op 'links' doe ik er beschaamd helemaal het zwijgen toe. Nee, van de politiek hoeven we niks te verwachten).

Grietje Genot
Grietje Genot12 mrt. 2020 - 15:50

..vederlichtste...

Audio
Audio12 mrt. 2020 - 16:28

@Grietje Een buitengewoon mooie een realistische schildering van het menselijk tekort en wat er niet aan te doen is. Ik ben zo vrij de conclusie te trekken dat deze toestand in het Westen het best gerealiseerd is. Ik hoop niet dat jouw wijsgeer die biograaf van Socrates is. Dat was nogal een enge gast. Karl Popper

Audio
Audio12 mrt. 2020 - 16:30

heeft veel over hem geschreven en ziet hem als de stichter van een dictatoriale stroming die zijn totalitaire vertakkingen tot in deze eeuw heeft.

poeslief
poeslief12 mrt. 2020 - 16:33

@GG Top reactie. Ga zo door.

Verdulleme
Verdulleme13 mrt. 2020 - 5:12

Democratisch socialisme is de tegenhanger van centralistisch autoritair socialisme, waarin we gezellig onder het genot van een biertje en een jointje samen bespreken wat we morgen gaan doen als het werk van vandaag gedaan is. Ik/wij hebben dat jaren zo gedaan en dat ging prima.

Popie Jopie
Popie Jopie12 mrt. 2020 - 10:50

Als mensen, vaak het soort dat zichzelf als betere, slimmere en linksere mensen ziet, systemen gaan verzinnen gaat dat veelal gepaard met miljoenen doden, armoede, angst en stagnatie. Laten we het bij kapitalisme houden, een logisch en progressief systeem dat de menselijke natuur het best benadert en niet door oude mannetjes op een zolderkamer bij elkaar werd gefilosofeerd.

10 Reacties
Grietje Genot
Grietje Genot12 mrt. 2020 - 10:58

Het privébezit zet de hakken alvast in het zand. Wat op zolderkamertjes 'bedacht' is door Adam Smith en een zooitje ongeregeld uit Chicago etc, is heilig.

Hanvander Horst
Hanvander Horst12 mrt. 2020 - 11:02

Waren ze duur, die oogkleppen?

Popie Jopie
Popie Jopie12 mrt. 2020 - 11:46

Sterk, Han. Veel succes met het vervangen van het kapitalisme. Over oogkleppen gesproken. Henk, ik profiteer dagelijks van de zegeningen van het kapitalisme, jou misschien beter bekend als het wereldjodendom.

Mark Huysman
Mark Huysman12 mrt. 2020 - 12:49

Popie Jopie is behalve apologeet van het kapitalisme ook antisemiet.

MountEverest
MountEverest12 mrt. 2020 - 12:59

@Mark Het zou toch wel heel ironisch zijn als het Uitverkoren Volk het vaccin uitvindt waarmee ze hun vijanden en de rest van de wereld kunnen redden. Voor Iran is het dan waarschijnlijk al te laat.

Marinus C.
Marinus C.12 mrt. 2020 - 13:31

Popie Jopie Kapitalisme is progressief en veroorzaakt onbeperkte groei ten koste van alles Het lijkt ook op een kwaardaardige tumor in de zin dat als je het niet behandeld, het de gastheer uiteindelijk zal doden. Ik denk dat kapitalisme bruikbaar is, als je het uitgebreid aanpast naar de menselijke maat en daarna onderwerpt aan strikte regulering.

BigKnor
BigKnor12 mrt. 2020 - 14:23

@Mark Huysman Heeft de bel horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Als je die, in jouw ogen, afschuwelijke, rechtse websites in de gaten had gehouden dan precies geweten dat niet Popie Jopie maar een heel goede bekende, bijna een wapenbroeder, van jou flink in de fout is gegaan met opmerkingen in een column die door de beugel kunnen.

Mark Huysman
Mark Huysman12 mrt. 2020 - 15:08

@BigKnorr Ik weet niet waar je het over hebt.

BigKnor
BigKnor12 mrt. 2020 - 21:49

@Mark Huysman Lees maar de column van Martien Pennings op Veren of Lood over Henk Witte.

H.Witte
H.Witte13 mrt. 2020 - 10:16

Big Knor, Mark Huysman, Die column beschouw ik achteraf als een ernstige miskleun mijnerzijds. Ik heb me onvoldoende gerealiseerd dat sommige passages wel eens als anti-semitisch uitgelegd kunnen worden en dat heeft me behoorlijk gespeten. Op zichzelf moet kritiek op het beleid van Israël uiteraard mogelijk zijn, maar het was ongepast van mij om daar argumenten bij te halen die schade zouden kunnen doen aan de Joodse medemens en dat is wel het allerlaatste wat ik wens. Joop heeft de column ongeveer een uur na plaatsing weer verwijderd en daar ben ik, in het latere besef, dankbaar voor. In het commentaar op Veren en Lood maakt de schrijver gewag van andere inzichten. Inzichten die ik niet altijd deel, maar wel respecteer. Mijn opvatting is immers ook niet meer dan een mening.

Grietje Genot
Grietje Genot12 mrt. 2020 - 10:44

Het kapitalisme had 't - ondanks die olijkerds op tv en in de krant etc - toch al niet gemakkelijk: https://www.vn.nl/red-het-kapitalisme-van-kapitalisten/

4 Reacties
Grietje Genot
Grietje Genot12 mrt. 2020 - 11:03

Even een verlekkerend citaatje: De onweerstaanbare verleiding van het kapitalisme is dat de laagste instincten van de mens zo volkomen verenigbaar zijn met de hoogste doelen van de samenleving.

Grietje Genot
Grietje Genot12 mrt. 2020 - 11:15

Nog eentje: De overheid heeft sinds de jaren tachtig alle recepten van het kapitalistische boekje opgevolgd. Maar de groei van het bbp is in die periode alleen maar gedaald.

Grietje Genot
Grietje Genot12 mrt. 2020 - 11:19

"Het kapitalisme leidt [...] niet langer tot doelmatigheid en groei, maar tot uitvretersgedrag, afwenteling van bedrijfs- en financieel risico, monopolievorming, roofbouw op de natuur, ongelijkheid en welgestelden die steeds minder belasting betalen." Oké. Genoeg. Aan 't werk, Griet.

EmC2
EmC212 mrt. 2020 - 16:52

Is hier wel groei percentage van bbp niet reële groei. Ter voorbeeld; 100 x 5,0% = 105 = +5 105 x 4,8% = 110 = +5 110 x 4.5% = 115 = +5

Rugleuning
Rugleuning12 mrt. 2020 - 10:37

Cuba, Noord Korea en Venezuela gaan ons verlossen van Corona. Alvast bedankt!

5 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman12 mrt. 2020 - 10:59

Cuba heeft er in elk geval zicht op: drie Italianen die het eiland bezoeken hebben het virus meegenomen. Het zal me niks verbazen als Cuba als een van de weinige landen er in slaagt om het virus onder controle te houden en het aantal doden beperkt. Voor een derde wereldland heeft het een ongelooflijk ontwikkelde gezondheidszorg.

Audio
Audio12 mrt. 2020 - 11:35

@Mark Het valt op dat in conservatieve streken veel minder besmettingen voorkomen. Dat zie je in Oost-Europa en op de Balkan en in de VS. Mensen zijn meer op zichzelf en verplaatsen zich veel minder. Als je op een eiland woont is isolatie nog veel gemakkelijker.

Rugleuning
Rugleuning12 mrt. 2020 - 12:45

@mark Wat fijn dat Cuba er zicht op heeft. Je verhaal over de ongelooflijk goede gezondheidszorg is al lang achterhaald. Ben je wel eens op Cuba geweest?

Mark Huysman
Mark Huysman12 mrt. 2020 - 13:01

Wat betreft de VS lijkt het me meer een kwestie van dicht- en dunbevolkt. Plekken als NY en en de steden in Californië worden meer getroffen omdat mensen dichter op elkaar leven. In Cuba leven mensen ook dicht op elkaar en zijn zeer sociaal en bepaald niet conservatief ingesteld. Het helpt natuurlijk wel dat het een eiland is. Maar het feit dat de gezondheidszorg daar goed en centraal aangestuurd wordt en gericht is op preventie, is natuurlijk ook een belangrijke factor.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 mrt. 2020 - 6:53

Na 9/11 zijn de 'zogenaamd zo geprezen' helden later naar Cuba gereisd voor gratis medische behandeling en gratis medicijnen. Die zaten zonder geld voor medische hulp, noodzakelijk na ziekten overgehouden aan hun heldendaden. Zodra 'de verheffing' achter de rug was zijn ze door de Amerikaanse overheid en Amerikanen wederom uitgekotst. Ook voor hen ging het leven door, een leven dat nooit meer hetzelfde zou worden. Dat zie je ook met veteranen met problemen, veteranen die op straat te recht komen na de evenzovele oorlogen waarin ze als helden werden binnengehaald en vervolgens vergeten bij problemen.

Frits Jansen
Frits Jansen12 mrt. 2020 - 10:21

Volgens mij is het niet eens zo moeilijk iets beters te verzinnen maar de uitvoering loopt stuk op een labiel politiek systeem dat geteisterd wordt door op populisten. Een kleine eeuw geleden hadden ze in Duitsland ook talloze kleine partijtjes, en daardoor een ververlamd landsbestuur. De nazi's herstelden de orde, maar hadden foute ideeën - de duivel werd uitgedreven met Beëlzebub. Enfin, ze hebben in Duitsland nu een kiesdrempel van 5%. Misschien moest politici ook maar verboden wordem klinkklare nonsens te beweren. Het gangbare argument is dat politici elkaar in het debat moeten controleren. Maar we moeten nu vaststellen dat argumenten, hoe relevant ook, het moeten afleggen tegen demagogie. Ik wed dat de Ministers alweer bezig zijn met "koopkrachtplaatjes", ook al zeggen economen dat die principieel niet deugen. En dan gaat het al gauw om fracties van procenten, en uiteraard alleen over de korte termijn. Ministers worden intussen geselecteerd op afzeikbestendigheid. Visie is niet van belang, en daadkracht betekent een risico.

1 Reactie
Buitenstaander
Buitenstaander12 mrt. 2020 - 10:47

Ach Frits, dat is wel wat goedkoop: Voor dat we populisten hadden, hebben we in Nl ook niet gekozen voor zo'n mooi socialistich model. We geloven er gewoon niet in. Hooguit Kapitalisme met een beetje bijsturing. That's it. Tel je kopen.

Buitenstaander
Buitenstaander12 mrt. 2020 - 10:17

Toch knap om typisch sec het kapitalisme ook nu weer negatief te verbinden met Corona: "Hoe kwetsbaar het Kapitalisme en het Westen" ; "Het Kapitalisme faalt". Maw: Dus als we een mooi socialistisch systeem hadden gehad dan waren we niet kwetsbaar voor Corona geweest. Wellicht klopt dat in Han's Besloten Economie Boekje: Daarin zijn er nl geen vliegtuigen, alleen paard en wagen; en verbouwen we net als in 1800 gewoon de groente in de achtertuin; En NL is niet verbonden met de rest vd wereld. Heerlijk socialistisch knus. Zo'n opine noemen we ook wel 'leading the witness': Je rederneert naar het beoogde doel toe. Je hebt een hekel aan Kapitalisme, en dan zet je je redenering in die richting op. Het klopt dan altijd…. . Maar goed, idd het Corona virus biedt net als in 2008 een mogelijkheid om het anders te organiseren: en je zou denken de mensheid, in NL, heeft ervan geleerd: de vakbonden worden daar weldenkende arbeiders gesteund en weer machtig; we gaan massaal over naar een socialisering van de samenleving. En waarom is dat dan niet gebeurd? Omdat het wellicht ook een doodlopende weg is? Het oude veel omvattende "maakbare wereld sprookje", waar alleen wat verstokte communistische dino-idealisten in A'dam nog in geloven. Het meest haalbare zal het Rijnlandse model zijn, prima, en daar moeten overtuigde socialisten als Han het maar mee doen.

6 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst12 mrt. 2020 - 10:48

Dat dus van jou, dat is nou het gevolg van je eigen ideologische verblinding. Dat je niks anders ziet. Dat je je geest blokkeert.

Buitenstaander
Buitenstaander12 mrt. 2020 - 10:54

@Han Nee hoor Han, dat is Rijlands realisme. Hollandse nuchterheid, en verbonden met onze anti-autoritaire houding vs beperkende economie modellen, en onze koopmansgeest van een open wereld, waar alles handel is. Tel je knopen.

LaBou
LaBou 12 mrt. 2020 - 13:13

Mooi verhaal van Norm maar hij vergeet dat we al 30 jaar kapitalisme hebben en geen socialisme.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland12 mrt. 2020 - 14:44

[anti-autoritaire houding vs beperkende economie modellen] Bedrijven gaan voor mensen! Dat is geen vrijheid maar onderdrukking.

Verdulleme
Verdulleme13 mrt. 2020 - 4:44

Norm redeneert naar het beoogde doel toe. Je hebt een hekel aan het idee van het socialisme en dan zet je je redenering in die richting op. Het klopt dan altijd…. De oorlog van de stropoppen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 mrt. 2020 - 7:05

Verdullema Dat was wat per direct bij mij opkwam. Overigens waarom zijn er na het sars-virus, ook een corona virus, geen vaccinaties gekomen, is zelfs het onderzoek daarnaar volledig aan de industrie overgedaan en door diezelfde industrie gewoon stopgezet.? Omdat de overheden het verdere onderzoek aan de farmaceutische industrie hadden gegeven in het kader van de marktwerking en de farmaceutische industrie na de uitbraak van Sars er geen brood meer in zag. Sars was nl. na korte tijd voorbij dus konden ze er op dat moment niets meer aan verdienen. Daarom zitten we nu waarschijnlijk met de gebakken peren. Als dat weer hetzelfde gaat zitten we de komende jaren weer zonder vaccinatie tegen corona-achtige uitbraken. Lang leven het kapitalisme. Hetzelfde zie je nu gebeuren met medicijnen en de tekorten daarvan, de afhankelijkheid van andere soms machtige landen en ook nog eens de vervuiling ervan en het gebrek aan controle erop.

Ivan61
Ivan6112 mrt. 2020 - 10:15

Welke alternatief bied jij aan Han? Socialisme zoals in Venezuela of staatskapitalisme zoals in China of Rusland? Ben heel benieuwd. Deze crisis is niet te vergelijken met de vorige beste Han. De oorzaak is totaal anders en de wereld is ook veranderd in laatste paar jaar. EU is groter, dikker en grijzer geworden, VS kleurt zwart-oranje, China, Rusland, Turkije en Egypte hebben levenslange staatshoofden en wij hebben onze prins Bernard en zijn Zandvoort. Vorige crisis heeft nieuwe arme gemaakt en deze zal ze afmaken of komen zij in opstand. En als zij aan de macht komen zijn wij helemaal gelijk of toch niet? Deze virus is kleuren,gender en leeftijd blind. Heel inclusief.

1 Reactie
Verdulleme
Verdulleme13 mrt. 2020 - 4:41

"Welke alternatief bied jij aan Han?" Ik weet wel een leuke stropop om de discussie mee dood te slaan.

Sam V
Sam V12 mrt. 2020 - 10:08

Ach, op dit abstractieniveau kan je alles aan elkaar koppelen en verweven en dan je eigen conclusies aan verbinden. Dus... We zitten nu aan het begin van de “oorlog”. Dan is het raar de huidige situatie en het structurele beleid van de afgelopen decennia te vergelijken met de situatie na de oorlog. Vergelijk het dan met de jaren 30. Genoeg parallellen. Nu zal tijdens en na deze pandemie de overheid bepaalde (tijdelijke) ingrepen in de markt doen. De grootte hiervan is afhankelijk van de daadwerkelijke impact. Dit betekent niet persé het einde van het kapitalisme, wel een (tijdelijke) aanpassing. Waar overigens niets mis mee is.

2 Reacties
ton14024
ton1402412 mrt. 2020 - 15:13

Ik zou nu geen maatregelen nemen om ons systeem aan te passen. Het is echter raadzaam om nu al wel te bezien waar we aanpassingen moeten doen tijdens en na het herstel.

Verdulleme
Verdulleme13 mrt. 2020 - 4:38

"Dit betekent niet persé het einde van het kapitalisme, wel een (tijdelijke) aanpassing." De mensheid is nu eenmaal hardleers: op naar de volgende crisis.

Break on through
Break on through12 mrt. 2020 - 9:42

Heel goed verhaal. Er zijn in het verleden wel betere voorbeelden geweest als alternatief voor het kapitalisme. Laten we eens een begin maken een absoluut einde te maken aan de invloed van bedrijven in onze samenleving. Laat ze maar even hard maken wat hun toegevoegde waarde is voor onze maatschappij en waarom ze denken dat ze het recht hebben bakken met geld aan onze maatschappij te mogen verdien terwijl onze direkte medemens aangewezen is op voedselbanken e.d.... Succes!

4 Reacties
Rugleuning
Rugleuning12 mrt. 2020 - 9:54

"Er zijn in het verleden wel betere voorbeelden geweest als alternatief voor het kapitalisme." Echt ? Kom eens met wat voorbeelden.

Frits Jansen
Frits Jansen12 mrt. 2020 - 10:25

Dat is nou links populisme! Bedrijven leveren goederen en diensten, en bieden werkgelegenheid. En ze stellen zich zakelijk op tegenover de overheid, die zich laat ringeloren doordat politici geen benul hebben van economie, laat staan management.

Buitenstaander
Buitenstaander12 mrt. 2020 - 10:50

..einde maken aan de invloed van bedrijven….wat een oplossing. Dream on Through...….

Max6
Max612 mrt. 2020 - 11:49

@Break Heeft u enig idee hoeveel bedrijven er bij betrokken waren/zijn dat u dit stukje proza op Joop kunt typen? Doe eens een poging... Of hoeveel bedrijven er bij betrokken zijn als u morgen met uw karretje door de supermarkt rijdt en uw boodschappen doet Geef me aub een voorbeeld (zonder bedrijven) waar het beter werkt in deze wereld... qua vrij internet en voedselvoorziening

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland12 mrt. 2020 - 9:42

Ik krijg de indruk dat men na de oorlog collectief een stuk wijzer was. Waarschijnlijk omdat in zware tijden dommigheid niet zoveel kans maakte. Met de huidige idioten die aan de macht zijn betwijfel ik of ze in staat zijn dan anders te doen als altijd: nog meer geld aan de rijken geven ten koste van rest. Uiteindelijk stort dat natuurlijk wel in maar dan hebben we revolutie en dat is ook best vervelend altijd - geeft zo'n troep.

5 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland12 mrt. 2020 - 13:44

Maar het idee was de mensen uit dat zolderkamertje te krijgen . Nu willen ze de mensen weer op dat zolderkamertje.

Audio
Audio12 mrt. 2020 - 16:39

@Griezel In de jaren vijftig had 90% van de mensen minder dan wat nu de bijstand is. 90% had alleen maar lagere school. Je was blij dat je een fiets had. Een auto was een zeldzaamheid. Er was veel woningnood en dan echt. Nu rijden er in NL een kleine 9 miljoen auto's rond. De meeste mensen volgen MO, velen studeren. 56% van de mensen is huisbezitter. De meeste mensen gaan 1 of meer keren op vakantie (dat zal nu wel weer Texel of de Veluwe worden) etc. Het is aan de linkerkant gebruikelijk om de aandacht te vestigen op de 10% die het niet zo goed getroffen hebben en de overige 90% te negeren.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland12 mrt. 2020 - 20:28

Audio Ik heb het niet over wat men toen had. Men was bezig om die problemen op te lossen. Nu creëert men juist die problemen . Gaat om hoe men toen dingen aanpakte en hoe men dat niet doet .

Evert5
Evert512 mrt. 2020 - 21:36

@Audio [Het is aan de linkerkant gebruikelijk om de aandacht te vestigen op de 10% die het niet zo goed getroffen hebben en de overige 90% te negeren. Dat heeft u goed gezien Audio, Het is voor links belangrijk dat ook die 10% het goed krijgt. De sterkte van een ketting wordt bepaald door de zwakste schakel. U vindt dat 90% het nu goed heeft. daar heb ik zo mijn twijfels over. Hoe verklaart u het anders dat er zo veel ongenoegen leeft? Hoe verklaart u het dat mensen steeds maar meer willen hebben. een grotere auto, huis, de duurste merkkleding, nieuwst model telefoon enz. Ze steken zich daarvoor zelfs diep in de schulden. Waarom doen mensen dat? waarom zijn die 90% niet tevreden met wat ze hebben? Waarom werken ze zich kapot om dat allemaal te bekostigen?

Verdulleme
Verdulleme13 mrt. 2020 - 4:34

Als de boel uiteindelijk instort dan worden die 10% al gauw 20%, of 30%, of meer. Dacht je nou werkelijk dat Griezel ervan uitgaat dat die 10% een revolutie zou beginnen?

JanB2
JanB212 mrt. 2020 - 9:40

Dat was het dan. De nieuwe economische crisis is een feit. Ik denk dat Han gelijk heeft. Schadebeperking is het enige dat nog rest. Dat doe je trouwens met stevige maatregelen. Niet met gedraal.

3 Reacties
sjaakie2
sjaakie212 mrt. 2020 - 11:46

Overdrijf eens niet zo. En wat dan nog. Dan komt er maar nog een kredietcrisisje a la 2008. Altijd nog vele en vele malen beter dan straatarm in de stront leven in een socialistische heilstaat.

Verdulleme
Verdulleme13 mrt. 2020 - 4:29

sjaakie is er blijkbaar niet op de hoogte van de miljoenen die straatarm in de stront leven in de kapitalistische landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Als die de keus hadden tussen hun kapitalistische heilstaat en Cuba, dan zouden ze met zijn allen voor Cuba kiezen. Jij bent na de tweede wereldoorlog geboren en in Nederland: die 2 factoren hebben er voor gezorgd dat je blik op de werkelijkheid is vertroebeld; was je vóór de oorlog geboren of in Bangladesh, dan piepte je wel anders.

JanB2
JanB213 mrt. 2020 - 10:24

Altijd nog vele en vele malen beter dan straatarm in de stront leven in een socialistische heilstaat. Je kennis van de geschiedenis is op z'n zachtst gezegd nogal beperkt. In de USSR leefde niemand in luxe (de partijtop uitgezonderd) maar daarnaast leefde er niemand op straat. Moet je in die kapitalistische puinzooi in de VS komen! Je struikeld er over de "bums".

de Boer2
de Boer212 mrt. 2020 - 9:24

Als je je in het open veld bevindt en de donder rommelt en hier en daar de lucht fel oplicht is de beste wat je kunt doen rustig blijven en de kans berekenen hoe groot die is om door de bliksem te worden getroffen.Want die kans bestaat inderdaad. . Het beste dat je dan dus kunt doen is je klein te maken, Laag bij de grond te blijven vooral niet te gaan schuilen onder die hoge knoestige eik. Je zit dan even in de zenuwen, maar elk onweer trekt over. Die raad geldt ook bij dreigend economisch onweer: maak je klein, schreeuw niet tegen de lucht, maar wees kalm en luister vooral niet naar de angst van anderen. Want echt, angst is een stuk besmettelijker nog dan een virus.

frankie48
frankie4812 mrt. 2020 - 9:17

Beste Han, Sommige reaguurders op Joop hebben met betrekking tot het opengrenzenbeleid en het fiscale vestigingsbeleid in ons land daar al eerder op gewezen. De vraag was; wat gebeurd er als wij in een diepe economische crisis terecht gaan komen en alle geworven laaggeschoolde arbeidsmigranten die onze taal niet machtig zijn door Brussels beleid, op onze arbeidsmarkt overbodig gaan worden omdat multinationale ondernemingen hier de deuren gaan sluiten? Krijgen wij dan toestanden die vergelijkbaar zijn met het begin van de jaren tachtig, en uw achtergestelde hebben daar inderdaad al die jaren de rekening voor moeten betalen. Cash is King. Bron: Lewis Hamilton

3 Reacties
Verdulleme
Verdulleme13 mrt. 2020 - 4:10

Laaggeschoolde arbeidsmigranten die onze taal niet machtig zijn migreren met multinationals mee, dat is de kern van hun bestaan: ze gaan daarheen waar ze wat kunnen verdienen.

Verdulleme
Verdulleme13 mrt. 2020 - 4:14

Ik snap dat geklaag trouwens ook niet: dat is toch het logisch gevolg van het kapitalisme waar jullie zo dol op zijn? De Amerikaanse droom waar jullie je mee in slaap laten lullen zou ook wel eens een nachtmerrie kunnen blijken te zijn.

frankie48
frankie4814 mrt. 2020 - 7:09

Beste Een wonderbaarlijk antwoord. Een antwoord dat volgens mij laat zien dat het ze ook is gelukt om de wedergeboorte van het kapitalistische systeem met de neoliberale wensen van werkgevers en hun belangenorganisaties uitgevoerd door hun politieke vazallen, niet in de geschiedenisboeken op te laten nemen en bij maatschappijleer te onderwijzen. Want anders leer je dat over een periode van honderd jaar steeds dezelfde oorzaak de mensen aan de onderkant van onze maatschappij te pakken heeft genomen, en dat is natuurlijk niet de bedoeling als je zigeuner gedrag voor het grootkapitaal bij die groep mensen wel wenselijk acht!

Hank Nozemans
Hank Nozemans12 mrt. 2020 - 9:15

Ik kan me eigenlijk geen systeem voorstellen wat wel functioneert wanneer mensen niet meer met elkaar in contact kunnen komen, behalve een 100% geautomatiseerde economie waarbij geen mensen meer nodig zijn. Als de auteur nu een Corona bestendig, idee zou opperen.... Maar nee.

2 Reacties
sjaakie2
sjaakie212 mrt. 2020 - 11:48

U slaat de spijker op de kop. Natuurlijk reageert Han hier dan weer niet op.

Verdulleme
Verdulleme13 mrt. 2020 - 4:06

Als de winning van olie en gas in handen is van bedrijven die de winning hebben gefinancierd met grote leningen van de bank, dan gaan niet alleen die bedrijven failliet, maar de banken ook. Als de winning van olie en gas in handen is van staatsbedrijven, dan zal er slechts sprake zijn van een verminderde productie en mogelijkerwijze het oplopen van de staatsschuld, maar later zal die economie zich zonder veel moeite herstellen.

Robert de Visser
Robert de Visser12 mrt. 2020 - 9:13

Dat het hele kapitalistische systeem in mag storten! Alleen de rijken profiteren ervan terwijl de gewone man steeds meer van zijn steeds zuurder verdiende geld afgesnoept ziet worden. Wat mij betreft breekt er gewoon weer een "franse revolutie" uit. Ik ben heel bewust dat dat alles dan naar de hell gaat, maar net als een kind dat valt staan we daarna sterker op. Behalve hen die zichzelf boven de 99% achtte. En zo niet, beter voor de planeet. Voor haar zijn wij het Corona.

3 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander12 mrt. 2020 - 11:00

En heeft Professor De Visser ook een werkbaar model voor ogen na zijn nieuwe Franse Revolutie, of is zijn reactie er een in de categorie van 'zij hebben het beter dan ik'?

Max6
Max612 mrt. 2020 - 11:52

Ik hoor niet tot de 1%, maar ik weet toch wel 99% zeker dat ik er een heel stuk slechter van ga worden als uw ideeën door zullen gaan...

Verdulleme
Verdulleme13 mrt. 2020 - 3:52

Dat is juist: degenen die te dom zijn om dan een alternatief model in werking te zetten staan er dan natuurlijk wel gekleurd op. Maar ik heb absoluut geen medelijden met die suckers, want er is vaak genoeg geprobeerd om ze aan het denken te zetten.

Jerry Bidet
Jerry Bidet12 mrt. 2020 - 9:03

Persoonlijk geloof ik niet dat het in zo'n vaart zal lopen. In China begint men langzamerhand de draad weer op te pakken. Dus een maandje, misschien twee, kan Nederland wel aan. Mocht het überhaupt zover komen. En anders heeft Frans Timmermans nog wel een spaarpotje van 1000 miljard om de boel weer op gang te helpen.

Audio
Audio12 mrt. 2020 - 8:57

Er zijn wel enkele kleine lichtpuntjes: De Nederlandse staatsschuld is relatief klein, we kunnen veel lenen als dat nodig is. Nederland heeft enorm veel voedsel op en 2 en 4 poten rondlopen. Dus we zullen ook bij gesloten grenzen niet van honger omkomen. We kunnen daarmee ook nog eens onze buurlanden helpen indien nodig.

1 Reactie
Verdulleme
Verdulleme13 mrt. 2020 - 3:48

Nederland heeft enorm veel voedsel op en 2 en 4 poten rondlopen, maar als niemand meer geld heeft om dat te kopen, bijvoorbeeld omdat iedereen werkloos is geworden, dan is het geen voedsel, maar wil het alleen maar extra voedsel om rond te kunnen blijven lopen. In het buitenland hebben ze hetzelfde probleem en met het verhogen van de staatsschuld schiet je in zo'n gevalt niets op. Het gebruik van het woordje "we" op het verkeerde moment schept slechts illusies.

Rugleuning
Rugleuning12 mrt. 2020 - 8:49

"Er moet iets anders voor in de plaats komen.." Wat dan Han en waarom?

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst12 mrt. 2020 - 10:50

God jongen toch, waarom?

Rugleuning
Rugleuning12 mrt. 2020 - 13:00

Als je het antwoord niet weet kan je beter niet reageren. Wat jouw god er mee te maken heeft is mij geheel onduidelijk.

Verdulleme
Verdulleme13 mrt. 2020 - 3:40

Rugleuning - Misschien moet je het stukje nog eens lezen? Je kunt toch moeilijk van iemand verwachten het antwoord te geven op dat soort vragen als het antwoord al onderdeel uitmaakt van het betoog. Bovendien zijn er nogal wat mensen die antwoord helemaal niet willen horen, omdat ze er van uitgaan dat het kapitalisme per definitie het beste is dat er is en niet voor verbetering vatbaar. Die reageren bovendien ook niet om een bijdrage te leveren aan de discussie, maar juist om die te verstoren. En ik heb een sterk vermoeden dat jij ook tot dat kliekje behoort.

Ryan2
Ryan212 mrt. 2020 - 8:45

Het kan zo gek niet gaan, of de durfkapitalisten slaan er een slaatje uit. Altijd. Zoek maar op.. Venture capitalism. Hedge Funds George Soros

Frank van der Laar
Frank van der Laar12 mrt. 2020 - 8:45

China is het hardst getroffen, en dat land is socialistisch.

9 Reacties
H.Witte
H.Witte12 mrt. 2020 - 9:20

Beste Frank China is als elk land tegenwoordig sterk verweven met het wereldwijde kapitalisme, de marktwerking, het winstbejag. De bestuursvorm van een land doet daar niets aan af, behalve dat misschien in het land zelf wat andere accenten gelegd worden als het gaat om o.a. de verdeling van de rijkdom

JoostdeV
JoostdeV12 mrt. 2020 - 9:29

Verder zegt China dat het virus succesvol is bestreden met een totaal van 56 ziektegevallen per inwoner. Italië heeft nu al 206 ziektegevallen per inwoner.

MountEverest
MountEverest12 mrt. 2020 - 10:08

China en de VS gaan de wereld door lente helpen. China produceert weer, de VS kopen een flink hun producten. De VS is door de grote binnenlandse markt veel minder afhankelijk van in- en export. Zelfs de import uit China bedraagt minder dan 5 procent van de Amerikaanse economie. Ze beschikken bovendien over enorm veel grondstoffen en meer dan genoeg voedsel. Degenen die op de EU en het globalisme vertrouwd hebben, zullen beschaamd uitkomen, zeker als de Italiaanse schulden onhoudbaar worden.

MountEverest
MountEverest12 mrt. 2020 - 10:09

een flink hun producten = een flink deel van hun producten

Buitenstaander
Buitenstaander12 mrt. 2020 - 10:23

@Henk Ja die verdeling van rijkdom in een voormalige Socialistische Heilstaat, dat hebben ze mooi geregeld. Ooit wel eensin China geweest? De rijke kuststeden en het arme binnenland gezien? De rijke communisische partijelite vs de gewone chinees? Je kan helaas hooguit constateren dat na decennia ploeteren om er iets socialistich van te maken, ze tot 'inkeer' gekomen zijn en doorgeslagen kapitalisme omarmd hebben. Niks welvaart verdeling. Ieder voor zich en geen commentaar op t systeem.

Frits Jansen
Frits Jansen12 mrt. 2020 - 10:31

Ouderwets communisme werkte niet. Kijk naar de DDR: het communisme kon daar slechts met grof geweld gehandhaafd worden, door vam het land één grote gevangenis te maken, en uiteindelijk ging de DDR toch failliet. Bij de Duitse hereniging bleek het land volkomen verwaarloosd. Menig communistisch land is nu een combinatie van een markteconomie met een dictatuur, en als je naar China kijkt werkt dat griezelig goed.

Buitenstaander
Buitenstaander12 mrt. 2020 - 11:03

@Frits idd ja, 'griezelig goed'. Te griezelig als je er als gewone Chinees woont. Jouw model?

H.Witte
H.Witte12 mrt. 2020 - 21:07

Norm ik verdedig China niet. Verre van. Ik weet donders goed dat ook in Cina en ook in bijv. Rusland vooral de elite profiteert..........van de kapitalistische structuur. Het ligt in het kapitalisme besloten dat winstbejag leidt tot indivuele rijkdom en dus tot macht van die figuren.

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 mrt. 2020 - 21:33

Die rijke russen zitten overigens overal in Europa!