Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Apenpokken nu ook in Nederland opgedoken

RIVM verwacht snel meer gevallen van mysterieuze ziekte
Joop

Corona-app beschermt samenleving niet tegen ziekte maar maakt haar ongezond

  •  
10-04-2020
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
49731563587_b98c5310cb_k

© cc-foto: Kecko

In plaats van complexiteit biedt de app ons een gevoel van veiligheid en controle, dat onjuist is en ons zelfs tegen kan werken
De Nederlandse regering wil, in navolging van andere landen, met tracking-apps de verspreiding van het coronavirus indammen. Het is een gevaarlijk besluit, dat de samenleving niet zal beschermen tegen ziekte, maar haar juist ongezonder zal maken.
Sociologen beschreven in tientallen boeken de voorwaarden die een samenleving gezond houdt. Terugkerende concepten daarin zijn vertrouwen en sociale cohesie, de mogelijkheid voor burgers om onafhankelijk en kritisch te kunnen denken zonder daarvoor door autoriteiten bestraft te worden, heterogeniteit, solidariteit en gelijkheid.
De corona-app, die momenteel wordt geproduceerd in opdracht van de Nederlandse overheid, dreigt het merendeel van die voorwaarden in ons – nu nog relatief gezonde – land te verwoesten. En eenmaal kapot, kan een samenleving niet makkelijk meer worden geheeld.
Ongezondheidsapp Eerst even over waarom die app ons land niet gezond zal houden: allereerst zal er met bluetooth-technologie worden gewerkt, die weliswaar iets minder privacygevoelig is dan bijvoorbeeld GPS, maar ook relatief onnauwkeurig. Als jij en een buurman aan de andere kant van je woonkamerruit staan, sta je wel in elkaars buurt, maar besmet je een ander natuurlijk niet – je telefoon denkt daar anders over.
De app zal iemand die koorts heeft of hoest, maar geen corona, desondanks aanwijzen als ‘verdacht’. En mensen met milde coronaklachten zullen, hoewel ze evengoed besmettelijk zijn, juist niet worden opgenomen in het databestand. De app creëert daarmee een gevoel van veiligheid, maar geen werkelijke, betrouwbare informatie over besmettingshaarden.
Die onbetrouwbaarheid wordt versterkt omdat niet iedereen de app zal willen of kunnen gebruiken; daarnaast zullen deelnemers een goede afspiegeling van de samenleving moeten vormen wil het resultaat enigszins betrouwbaar zijn. Doen er bijvoorbeeld vooral stedelingen, jongeren of mensen die thuiswerken mee, dan geeft dat een scheef, statistisch beeld voor de gezondheidssituatie van heel Nederland, of voor groepen mensen die veel andere mensen tegenkomen, zoals winkelbedienden. Voor die laatste groep mensen kan de app overigens ook nogal nerveus maken: hoe meer mensen met (lichte) griepverschijnselen je tegenkomt, hoe vaker je meldingen zal krijgen, en hoe onveiliger je je wellicht gaat voelen – maar daarover later meer.
Daar komt nog eens bij dat de app alleen bijhoudt met welke potentieel besmette burger je al in contact bent geweest. Dat is interessante informatie voor de overheid, want die kan daarmee gezondheidstrends en eventuele besmettingshaarden (enigszins) analyseren, maar voor de burger is het leed dan al geleden – je kunt je besmettingskans immers niet met terugkerende kracht verminderen, en hoewel er nu door politici wordt gesuggereerd dat alle potentieel-besmette burgers zich na melding van de app, zullen laten testen, moeten die tests daarvoor wel massaal beschikbaar, betrouwbaar en direct inzetbaar zijn – iets dat nu nog niet het geval is.
Angstcultuur Wat doet de app dan wél inzake onze gezondheid? Op korte termijn maakt hij ons bang, en daarmee in potentie onsolidair met andere burgers – dat betekent dat we geneigd zullen zijn elkaar steeds meer te gaan wantrouwen, waardoor we weer minder goed voor elkaar zullen zorgen. Bij de oude buurman die geen smartphone heeft, durven we niet meer op bezoek, want wie zegt dat hij niet al besmet is? De collega die nieste terwijl hij langswandelde, maar waarover we achteraf geen melding kregen van onze telefoon, wordt argwanend nagekeken: heeft hij de app soms niet geïnstalleerd, en zo nee, waarom eigenlijk niet, heeft hij soms iets te verbergen, wil hij kwaad? Zo’n angstcultuur ondermijnt onze sociale cohesie, en leert ons vertrouwen op algoritmes, in plaats van op de medemens.
Dat doet ons het feit vergeten dat de meeste mensen in dit land aardige mensen zijn, die redelijke adviezen van een overheid zullen volgen in een poging geen andere mensen te besmetten. Ja, er lopen af en toe groepjes burgers te dicht naast elkaar op een strand, en inderdaad, er werden de laatste weken een aantal ‘fuck corona’ feestjes gevierd, maar verreweg de meeste burgers werken braaf thuis, geven hun kinderen thuis les en houden, waar ze kunnen, anderhalve meter afstand.
Een app kan wel meten, maar niet genuanceerd nadenken. Hij plakt labels: ziek, gezond; moet in quarantaine, mag zich vrij bewegen. Die categorieën simplificeren de werkelijkheid en hebben weinig van doen met de risico-afwegingen die inherent zijn aan het mens-zijn: ik moet naar mijn oude oma om boodschappen te brengen, ik heb geen klachten, maar ik ben mogelijk wel een week geleden met een besmet iemand in contact geweest. Wat moet ik doen? Dat soort ingewikkelde, menselijke en – voor het fungeren van een samenleving – belángrijke vragen kan een app niet beantwoorden.
In plaats van complexiteit biedt de app ons een gevoel van veiligheid en controle, dat onjuist is en ons zelfs tegen kan werken. In de realiteit kunnen we ons niet sluitend beschermen tegen het coronavirus, noch tegen latere virussen of ander onheil. We kunnen hoogstens proberen om te gaan met de onzekerheid en tragiek van het leven, en daarnaast investeren in sociale relaties die ons in tijden van crisis het leven kunnen redden, of ons mentaal kunnen ondersteunen.
Monitorsamenleving Op de langere termijn versterkt de app de positie van databoeren en de overheid, bedreigt hij de kwetsbaren in onze samenleving en daarmee uiteindelijk onze democratie. De taal die er gebezigd wordt door politici wanneer ze de app aanprijzen, is verneukeratief. Zouden ze het woord ‘metadata’ bijvoorbeeld inwisselen voor wat het is: registratie van je dagelijks gedrag en zeer persoonlijke, fysieke kenmerken, dan klinkt het allemaal al een stuk minder abstract (en vervelender). Want dat is precies wat deze app doet: ieder mobiel toestel met de app zendt via bluetooth constant een uniek nummer uit dat door nabije toestellen met dezelfde app wordt opgevangen en opgeslagen. Als later blijkt dat een gebruiker corona heeft, krijgen alle toestellen bij wie hij recentelijk in de buurt is geweest een berichtje: pas op, u was in contact met een besmet persoon.
Dat doet de app, terwijl we op dit moment geen enkele helderheid hebben over de manier waarop al die data worden verzameld en gebruikt. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk onder welke voorwaarden de overheid de straks nieuw-ontwikkelde technologieën en bevoegdheden mag gaan inzetten. Het is ook onduidelijk wanneer deze grootschalige surveillance moet stoppen en de data moet worden vernietigd: wanneer deze pandemie is afgelopen (en wanneer is dat eigenlijk? De crisis kent waarschijnlijk geen eenduidig eindmoment), of als er een vaccin is, of pas als de volgende pandemie achter de rug is, of de volgende, en de daaropvolgende?
En wat als dit kabinet belooft dat het een relatief korte noodmaatregel zal zijn, maar na de verkiezingen van volgend jaar een volgend kabinet anders beslist omdat ze meent dat het constant monitoren van onze temperatuur en andere gezondheidsgegevens, weleens preventief kan helpen tegen een nog ongekend virus?
Dit is een waarschijnlijk scenario. Niet alleen omdat de data er nog zullen liggen ten tijde van de volgende verkiezingen, maar ook omdat we uit andere crisissituaties, waarin ook gebruik werd gemaakt van ad-hoc doorgevoerde surveillancetechnologie, weten dat veel wetten en middelen die zogenaamd tijdelijk worden gehandhaafd, blijven bestaan. Overheden zijn geneigd gegevens langer te bewaren dan beloofd. Denk bijvoorbeeld aan de aanslagen van 11 september 2001, waarna de surveillancestaat in allerijl werd opgetuigd, en er allerhande, verregaande ‘noodmaatregelen en wetten’ werden ingevoerd. Die zijn nooit meer afgeschaft.
Misbruik Het meest verontrustwekkende in dit verhaal is dat de technieken voor andere doeleinden kunnen worden ingezet. Stel dat er een moord is gepleegd, wie garandeert dan dat de politie niet even meekijkt in de corona-app om te zien wie in de buurt van het slachtoffer was? En stel dat het een hacker lukt om de data te kopiëren en onze gezondheidsgegevens door te verkopen aan, zeg, een gezondheidsverzekering of een andere instantie die daar baat bij heeft – wie beschermt de zieke (aldus de app) dan tegen nadelig beleid?
Verontrustend daaraan is ook dat de betrokken politici nauwelijks besef lijken te hebben van de gevaren en keerzijden ervan. Woordvoerders benadrukten de afgelopen dagen dat de Nederlandse app, heus onze privacy in acht zou nemen. Die belofte lijkt voort te komen uit een naïef geloof in surveillancetechnologie, maar daarbij wordt niet verteld dat misbruik nu eenmaal altijd kan plaatsvinden omdat technologie en bescherming daarvan niet feilloos zijn. Er wordt ook niet hardop gezegd dat de meeste gebruikers amper zullen begrijpen wat er met hun data gebeurt, laat staan wie die gegevens beheert en wie er eigenlijk verantwoordelijk is voor de bescherming ervan.
Privacyregels mogen niet licht genomen worden in een gezonde samenleving: ze gaan over het recht om informatie niet te hoeven delen en over het recht op autonomie en kritisch denken, zonder daarvoor gestraft te worden. Ze bestaan, in die zin, om de gezondheid van de samenleving te beschermen, en daarnaast ter bescherming van kwetsbare groepen. Zieken, bijvoorbeeld, maar ook minderheden, getuigen, whistleblowers, mensen die gediscrimineerd worden of mensen die zich anders gedragen dan een overheid graag van haar burgers ziet maar daarmee nog niet besmettelijk zijn, of crimineel.
De corona-app biedt ons een gevoel van controle en schijnveiligheid, maar het garandeert geen persoonlijke gezondheid. Wel een wantrouwige, eenzame en daarmee ongezondere samenleving: een die post-corona, niet meer zal herstellen.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (31)

Tafelpoot
Tafelpoot17 apr. 2020 - 18:26

Natuurlijk zal in het begin meer mensen, die in de buurt zijn geweest van iemand met corona, getest worden dan nodig is. De app moet slimmer worden en dat kan alleen maar als we app meer weet over mensen en hun gedrag. Misschien wordt het advies wel. Je kunt gerust 5 minuten iemand praten ook op kortere afstand dan 1,5 meter. Ook al heeft iemand corona(verschijnselen). Of als je aan deze kenmerken voldoet dien je voldoende afstand te houden misschien wel meer dan 1,5 meter. Denken dat we het virus kunnen bestrijden zonder iets van onze privacy op te geven is de grootste illusie die bestaat. Nu worden ook veel mensenrechten geschonden. Het recht om te mogen demonstreren. Grote bijeenkomsten zijn immers verboden. Het recht van vergadering, wordt ook ernstig aan getornd. Kan alleen maar online. Er worden allerlei gegevens over ons verzameld. Waarom zou men niet mogen weten of zijn buurman of buurvrouw corona heeft. Zeker als men in hetzelfde appartementencomplex woont of in hetzelfde flatgebouw of studentenhuis. Van mij mogen de buren best weten of ik thuisisolatie zit of ik corona(verschijnselen) heb. Of RTL Boulevard en daarmee heel Nederland het zou moeten weten is een andere vraag. Door meer allerlei data slim te koppelen is men een beter in staat een steeds adequater beleid te voeren.

Ryan2
Ryan212 apr. 2020 - 13:31

Ik ben het grondig met de schrijfster eens. Zo'n app staat of valt met de bereidheid van mensen om gegevens over hun gezondheid met anderen te delen. En dat voor wat de privacy VER over de schreef. Ziektekosten verzekering maatschappijen, levensverzekeringen. doodgravers en aanverwante bedrijfstakken zullen hun voordeel doen met de statistiek. En geloof maar, dat het de burger allemaal geld gaat kosten.

JoostdeV
JoostdeV11 apr. 2020 - 8:00

Wat een paniek. De voorgestelde systemen die de privacy beschermen, werken anders dan je beweerd. De overheid kan je data niet bewaren, want die blijft op je toestel en word na een week of drie weggegooid. Jij bent de enige die een melding van de app zelf krijgt dat je mogelijk contact hebt gehad met iemand die nu ziek is. Wat je daarmee doet moet je zelf weten. Het doet een beroep op je verantwoordelijkheid, er is geen systeem dat je iets oplegt. Verder heeft de app vooral zin voor het snel dempen van een beginnende uitbraak, als er nog maar enkele gevallen zijn. Dat is ook de reden dat landen in Europa er nu over gaan nadenken. Verder is een app bij uitstek een manier om stille verspreiders zo snel mogelijknte waarschuwen. Ze krijgen namelijk meteen een seintje wanneer iemand waarmee ze contact hebben gehad een paar dagen later wel ziek wordt. Het lijkt allemaal sterk op de antivaccinatie angst. “Laat iedereen om me heen maar lekker ziek worden, ik hoef die enge app van die gevaarlijke overheid niet op mijn telefoon.”

1 Reactie
OlavM
OlavM12 apr. 2020 - 1:22

De argumenten van de schrijfster betreffende de schijnveiligheid, ondermijning van sociale cohesie en mogelijkheden van misbruik onderschrijf ik geheel. [De overheid kan je data niet bewaren, want die blijft op je toestel en word na een week of drie weggegooid.] Welke garantie bestaat daarvoor? [".....ik hoef die enge app van die gevaarlijke overheid niet op mijn telefoon.”] Een wel degelijk gerechtvaardigde bedenking. Het feit dat al veel privacy is opgegeven beteken niet dat we daarmee door moeten gaan totdat een volledig totalitaire maatschappij -althans de bouwstenen daarvan en mogelijkheid daartoe- is bereikt.

madbako
madbako11 apr. 2020 - 7:52

@Feitelijk Nieuws 10 april 2020 at 12:02 Enige winters geleden 65.000 doden door griep in ons land: “Monitoring sterftecijfers Nederland” https://www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland Tot nu toe 2.396 doden door Covid-19: Feitelijk nieuws is dat men het daar heeft over oversterfte. Cijfers zijn dus pas relevant als we de oversterfte cijfers van dit jaar zien. Die 65.000 is niet de oversterfte , maar het aantal doden tijdens die griepepidimie, dus incluis de hartaanvallen, kankers etc

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 apr. 2020 - 6:47

Zo mee eens!

P Haan
P Haan10 apr. 2020 - 18:06

Installeer dan gewoon niet, maak er niet zo'n drama van. En ja, dan ga je het oplopen dat je de kroeg niet in komt, of de sportschool. Op enig moment zal er een samenleving ontstaan die elkaar niet ziek maakt. Daar kan dit soort dingen bij helpen. Wellicht een vrijkaart als je antistoffen hebt, of een ander soort kaart als je nog nooit besmet bent geweest.

JanB2
JanB210 apr. 2020 - 13:10

Wat een overtrokken verhaal. "De corona-app biedt ons een gevoel van controle en schijnveiligheid, maar het garandeert geen persoonlijke gezondheid" Hetzelfde geldt voor mondkapjes. Toch zijn die uitermate zinvol.

8 Reacties
Karingin
Karingin10 apr. 2020 - 17:25

Domme vergelijking. Mondkapjes flikker je weg na gebruik. De data die die app verzamelt gaat echt nooit meer weg en kan gemakkelijk tegen je gebruikt worden. Overheidsinstanties nemen om de haverklap een loopje met de privacyregels, die glijdende schaal is allang ingezet. En met dit soort figuren in de regering is het helemaal niet ondenkbaar dat die data strax ook met bv. verzekeraars en werkgevers worden gedeeld. Want dat zou wel eens kosten kunnen besparen. Ik dank je de koekoek, ik laat die app lekker aan me voorbij gaan.

Pensionada2
Pensionada210 apr. 2020 - 18:55

Elke weldenkende Nederlander zal toch deze app installeren om het Corona virus te bestrijden. Wat maakt mij het nu uit dat de overheid kan zien bij wie ik in de buurt ben geweest. Ik heb niets te verbergen.

Thuiszitter
Thuiszitter10 apr. 2020 - 19:30

@ Karingin , je haalt mij de woorden uit de mond, ik ga er ook niet voor naar de App Store .

JanB2
JanB210 apr. 2020 - 22:57

@ Karingin "Mondkapjes flikker je weg na gebruik" Domme insteek. Je privacy flikker je immers ook weg zodra je het internet op gaat. Doet niemand moeilijk over. Jij ook niet. Je hebt waarschijnlijk niet eens een script-blocker geinstalleerd zoals ondergetekende. Ondergetekende heeft overigens GEEN smartphone. En die komt er ook niet (wat moet je met zo'n ding).

JanB2
JanB210 apr. 2020 - 23:01

PS Verzekeraars kunnen ongetwijfeld nu al tegen betaling terecht bij de Google's en Facebooks van deze wereld. Onwenselijk? Zonder meer. Maar nu liggen mekkeren over een appje om een epidemie te stoppen is niet alleen een vorm van verkeerd gekozen prioriteiten maar heeft bovendien een hoog mosterd na de maaltijd gehalte. Jouw privacy heb je al jaren geleden te grabbel gegooid toen je het www opging. En je gooit hem kennelijk nog steeds dagelijks te grabbel.

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 apr. 2020 - 6:59

Karingin Dan zijn ze niet meer zo solidair toch en niet meer van dat 'wij-gevoel!' Sociale cohesie? Voorheen niets van gemerkt en nadien zal dat niet anders zijn. Morgen scheiden onze wegen zich weer als het in werkelijkheid al niet vandaag is maar onder een laken van solidariteit verborgen wordt. Hoe solidair zijn we morgen nog? Ik heb geen smartphone dus kan helemaal niets installeren en zou het anders ook niet doen. Angst doet vreemde dingen met de mensen. Soms verwart men sociale cohesie en het ontstane wij gevoel met de feitelijke angst vooral zelf niet besmet te worden en/of de feitelijke angst van de overheid, de aandeelhouders hun eigen hachje niet te kunnen redden. We laten ons aardig voor de gek houden. Morgen wonen we weer in verschillende wijken en willen we elkaar niet meer kennen. Dan is dat wij-gevoel en al die dankbaarheid, die zogenaamde zorg voor elkaar en het prijzen van mensen voor wat ze betekenen weer naar de prullenbak verwezen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 apr. 2020 - 7:01

Sorry voor de vergeten komma's alweer.

webmaatje
webmaatje11 apr. 2020 - 7:13

@Pensionado Er zijn zat publicaties en onderzoeken die bewijzen dat straling de kwaliteit van sperma zeer nadelig beïnvloedt. Daarom is het helemaal niet aan te raden i-pads enz in je broekzak te hebben.en lang bij je te dragen. Notebooks kan je daarom ook beter niet op je schoot gebruiken. Als je een samenleving zonder kinderen wilt, moet je verplichten het apparaat dag en nacht aan te laten staan.

Leontrotsky
Leontrotsky10 apr. 2020 - 13:01

Ik ben het niet met schrijver dezes eens. Natuurlijk zijn de apps nu nog bij lange na niet perfect en zullen ze inderdaad bepaalde zaken onjuist of onduidelijk of op ongewilde wijze registeren en daardoor bepaalde negatieve effecten hebben. Maar voor alle nieuwe technologie geldt dat het een tijd duurt voor alle kinderziektes en onvolkomenheden eruit verwijderd zijn, dit betekent dat ze nu juist WEL ingevoerd moeten gaan worden en vervolgens kunnen we dan via trial en error in de real time omgeving en met real time gebruik de apps perfectioneren. Sancties en straffen zullen daardoor in het begin nog niet worden opgelegd maar het zal de eerste fases van het "live gaan' van de apps gebruikt worden voor opsporing en verbetering van fouten en onvolkomenheden. Op termijn zullen we dan een groot aantal apps kunnen inzetten die ons leven niet alleen veel veiliger zullen maken maar ook gebruikt zullen gaan worden om ons leven te vergemakkelijken en de communicatie met de overheid en andere instanties sterk te verbeteren. De overheid kan de apps gebruiken voor informatievergaring op elk gebied waarmee de overheid de bevolking weer van dienst kan zijn en op termijn zullen we de apps overal voor kunnen gebruiken (bank en betalingsverkeer, handel, zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg en nog veel meer zaken). Of we het willen of niet we gaan naar een nieuwe technocratische samenleving waarin de techniek ingezet zal worden binnen alle facetten van ons leven, en of we nu willen of niet dit is onontkoombaar. Het is beter er zo snel mogelijk mee te beginnen (de coronacrisis is een heel goede testcase om ermee te beginnen) op die wijze zijn we straks beter voorbereid op de nieuwe wereld.

1 Reactie
ton14024
ton1402410 apr. 2020 - 15:49

Je hebt gelijk. Het wordt super simpel om belasting te heffen op straatmeubilair- en speeltuingebruik. Ook de aanwezigheid in een bibliotheek of park kan belast worden. Maar de providers hebben vast veel meer lucratieve toepassingen op het oog.

Joop den Uil
Joop den Uil10 apr. 2020 - 12:56

aangezien diverse landen al gezegd hebben ''in oorlog'' te zijn, denk ik dat ik maar eens in het Verzet ga. Mijn nageslacht kan trots op me zijn... lintje zal ik bescheiden weigeren.

Bouwman2
Bouwman210 apr. 2020 - 11:27

Blijkbaar was het geen toeval dat Van Voorst met lof overladen is gepromoveerd. De zin waarin ze suggereert dat de Overheid niet een strenge vader maar als een tante Jo dient te zijn spreekt me bijzonder aan.

Jozias2
Jozias210 apr. 2020 - 11:19

Wat is er qua privacy nu wezenlijk anders dan wat er nu ook gebeurt bij een contactonderzoek?

Middenman
Middenman10 apr. 2020 - 10:44

Wie een smartphone gebruikt heeft zijn privacy al lang opgegeven. Wat mij betreft mogen alleen mensen die geen smartphone hebben waarschuwen voor dit soort dingen. Of degenen die een totaal anonieme smartphone hebben, maar dat zijn er maar heel weinig. Heeft Roanne een smartphone?

2 Reacties
JanB2
JanB210 apr. 2020 - 13:08

Wie een smartphone gebruikt heeft zijn privacy al lang opgegeven. Klopt.

OlavM
OlavM12 apr. 2020 - 1:07

Ik heb geen smartphone, dus zelfs als ze de voorgenomen app verplicht gaan stellen, zal ik er niet aan meedoen. Zo'n phone door m'n strot duwen zal ze niet lukken.

Jan Citroenboom
Jan Citroenboom10 apr. 2020 - 10:41

Baudet zei in een interview dat hij het wel fijn zou vinden als je bijvoorbeeld pas naar de kapper of kroeg mag als zo'n app zegt dat je niet besmet bent. Dat soort voorwaarde is waar ik bang voor ben. Dan ben je al erg dicht in de buurt van een social credit systeem waar je pas mee mag doen met de samenleving als je alle groene vinkjes in een app hebt. Ja het zou wel fijn zijn als je weet of iemand met corona in de kroeg is. Zou ook fijn zijn om te weten of er iemand met ebola binnen is, of een moordenaar, of een FvD stemmer. Maar volgens mij is het echt een fundament van een vrije samenleving dat je privacy hebt en dat je niet je onschuld hoeft te bewijzen. Ik weet nog goed dat we geen ID plicht hadden, werd ook in crisistijd ingevoerd met alle goede bedoelingen en nu moet je dat ding overal bij je hebben. Ik ben bang dat zoiets ook met de app zal gebeuren.

2 Reacties
Leontrotsky
Leontrotsky10 apr. 2020 - 13:04

Het lijkt wel alsof u de overheid niet vertrouwd. Meestal is het zo dat mensen die de overheid niet vertrouwen zelf niet te vertrouwen zijn of zelf iets te verbergen hebben. Als u niks te verbergen heeft en te vertrouwen bent, dan kunt u er zeker van zijn dat u geen problemen zult krijgen met de overheid, ook als de overheid straks (voor uw veiligheid en de veiligheid van anderen om u heen) alle details van uw leven kent.

poeslief
poeslief10 apr. 2020 - 13:30

@Leontrotsky Lekker blijven likken naar de machthebbers. Blijf ik ze heerlijk wantrouwen.

JaapBo
JaapBo10 apr. 2020 - 10:01

De app is tijdelijk, beperkt de aantasting van de privacy zo veel mogelijk, en helpt zeker bij het sneller versoepelen van de beperkingen en het voorkomen van nieuwe uitbraken.

2 Reacties
rupsje2
rupsje210 apr. 2020 - 10:21

Jaja tijdelijk,geloof je het zelf. Dat is wel wat je wijs wordt gemaakt maar als die app er eenmaal is is het een blijvertje let maar op. Nooit zal ik zoon app op mijn telefoon installeren,we zijn hier niet in Noord-Korea.

LaBou
LaBou 10 apr. 2020 - 16:40

Er is in de politiek een gezegde: niets is zo eeuwig als het tijdelijke.

madbako
madbako10 apr. 2020 - 9:37

De app is er nog niet eens en we weten niet hoe die er gaat uitzien. Dat er aan privacyeisen moet worden voldaan lijkt mij evident: https://www.veiligtegencorona.nl/