Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

PvdA-Kamerlid Arib stapt op

Voelt zich niet meer veilig na 'dolkstoot' Vera Bergkamp
Joop

Communistisch Platform roept tedere herinneringen op

  •  
17-11-2020
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
92 keer bekeken
  •  
vierde internationale
Mijn hart smolt een beetje toen ik de website van de dissidenten doornam. Scherp kwamen de jaren zestig mij voor de geest toen op de Lijnbaan in Rotterdam de Rode Tribune werd uitgevent
De SP heeft een zestal leden de partij uitgeflikkerd omdat zij “geradicaliseerde zolderkamercommunisten” zouden zijn. Ze hebben een klassieke door Lenin geformuleerde doodzonde begaan: fractievorming. Dat deden ze door een Communistisch Platform in het leven te roepen. Wie eigen pressiegroepjes vormt binnen de partij die de voorhoede van het proletariaat belichaamt, doorbreekt de eenheid. Interne discussies zijn wel toegestaan maar als zich eenmaal rond een bepaald onderwerp een meerderheid heeft gevormd, dienen de verliezers zich stil te houden en het uiteindelijke besluit naar buiten toe te verdedigen.
De SP heeft weliswaar afstand genomen van het klassieke marxisme-leninisme, maar stalinistische gewoonten sterven langzaam en het partijbestuur heeft nog steeds weinig geduld met dissidenten. Als actief partijlid moet je heel hard werken en het is niet gauw goed genoeg. De zolderkamercommunisten hebben erom gevraagd. Ze wisten wat ze te wachten stond toen ze hun Platform in het leven riepen. Met zulke grappen hoef je bij Lilian Marijnissen niet aan te komen. Dat kun je zien aan haar gezicht en horen aan haar stem.
Rode Tribune Mijn hart smolt een beetje toen ik de website van de dissidenten  doornam. Scherp kwamen de jaren zestig mij voor de geest toen op de Lijnbaan in Rotterdam de Rode Tribune werd uitgevent, het colportageblad van het Marxistisch Leninistich Centrum Nederland (MLCN), dat met strakke hand werd geleid door Nico Schrevel en de legendarische pijpfitter Daan Monjé, die allebei uit de Communistische Partij van Nederland (CPN) waren gezet wegens afwijkingen van de partijlijn. De toenmalige leider Paul de Groot weigerde zich uit te spreken over het conflict tussen de Sovjet-Unie en de Chinese Volksrepubliek.  De Rode Tribune koos ondubbelzinnig voor Mao Zedong en de culturele revolutie van de Rode Garde.
Rode-Tribune
In de Jan Porcellistraat had het Centrum een verdiepinkje van waaruit de activiteiten – vooral missie en zending – werden georganiseerd. Het was de bedoeling om het MLCN uit te bouwen tot een echte communistische partij, die de ideologisch afgedwaalde CPN zou vervangen. Dat moest stap voor stap gebeuren. Men nam er de tijd voor. Schrevel en Monjé wisten dat ze de geschiedenis aan hun kant hadden. De door Marx blootgelegde wetten van de maatschappelijke ontwikkeling leidden onherroepelijk tot de ondergang van het kapitalisme aan zijn eigen tegenstellingen. Het proletariaat kon de strijd alleen maar winnen. Doel van de op te richten communistische partij was om dit proces te versnellen. Uiteindelijk gingen Schrevel en Daan Monjé met grote bonje uit elkaar. De revolutionaire pijpfitter werd daarna de grondlegger van de Socialistische Partij, die na zijn dood werd overgenomen door Jan Marijnissen uit Oss. The rest is history.
Dissidente clubjes Het was heerlijke folklore allemaal, die dissidente clubjes rond de CPN. Ze dreven een beetje mee op de echte culturele revolutie van die dagen, de bevrijding van de jeugd uit de beknelling van het verzuilde Nederland met zijn strakke normen, zijn seksuele benepenheid en zijn afkeer van ongebreideld genot. Zo rond 1970 had je in Amsterdam en Eindhoven de Rode Jeugd. Rotterdam kende naast het MLCN de Coro, de Communistische Organisatie Rotterdam en Omstreken. De geheime dienst vormde een eigen partij De Marxistisch Leninistische Partij Nederland (MLPN) die zogenaamd bewondering had voor het Albanië van de stalinist Enver Hoxha. En dan waren er ook de trotskisten van de Vierde Internationale. Zij beriepen zich op de ideologie van Leon Trotski, de grote tegenvoeter van Stalin die uit de Sovjet-Unie verdreven was en sindsdien voor klassieke communisten geldt als de grote bederver. De machtsstrijd tussen beiden was op ideologische gronden uitgevochten. Stalin meende dat socialisme in één land mogelijk was. Trotski bracht naar voren dat dit pas een reële kans had als eerst de wereldrevolutie had plaats gevonden. Ze maakten elkaar uit voor verraders van de ware leer, zoals geformuleerd door hun beider voorganger en leermeester Lenin.
Ik woonde eens een openbare vergadering bij van de Vierde Internationale waarin de vraag werd behandeld of er in de socialistische maatschappij privileges zouden bestaan. De uitkomst was dat aan de voorhoede van het proletariaat inderdaad zekere voorrechten toekwamen omdat die nodig waren voor de  wereldrevolutie. Waarom precies weet ik niet meer. De spreker leerde ons ook dat die revolutie gemaakt zou worden door de boeren, de arbeiders én de soldaten. Juist de soldaten mochten  wij niet vergeten.
Aan mijn stamtafel in café Brandon aan de Keizersgracht in Amsterdam zat vrijwel dagelijks een gezellige Vlaming die niet alleen student politicologie was maar ook een actief lid van de Rode Jeugd Amsterdam. Ze waren meen ik met zijn achten en op een dag werd hij geroyeerd wegens fractievorming. Decennia later kwam ik zijn kop tegen in Elseviers Magazine. Hij bleek zich ontwikkeld te hebben tot handelaar in exquise wijnen. Ik zou zijn naam met enige moeite wel naar boven kunnen googelen maar waarom zou je zo’n brave man een halve eeuw na dato nog outen?
Wat later – aan het begin van de jaren tachtig – stonden ze trouwens weer met zo’n blaadje te venten in Rotterdam, ditmaal voor de bibliotheek. Dat was de Rode Morgen, een uitgave van de GML, de groep Marxisten Leninisten in Nederland. Al die clubjes bestreden elkaar tot op het bot. Ze hadden maar één ding gemeen. De letters (ML) achter de naam van hun organisatie. Dat betekende Marxisties Leninisties. Dit uiteraard met uitzondering van de trotskisten, want die vielen overal buiten.
Rode-Morgen
En toch weer niet. Ze hadden namelijk een officiële tactiek: ze sloten zich aan bij massa organisaties om die van binnenuit te veranderen zoals dat heette. In de jaren zeventig werden de trotskisten daarom lid van het FNV en de PvdA. Dat van binnenuit veranderen lukte natuurlijk voor geen meter.
Uiteindelijk hebben die revolutionairen slechts eenmaal het begin van een deuk in een pakje boter geslagen: dat was de grote Rotterdamse havenstaking van 1970 , die uitbrak nadat de 21-jarige Wouter ter Braake van de Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland (het MLCN van Nico Schrevel en Daan Monjé in een nieuwe incarnatie) daar in een massavergadering van boze arbeiders toe had opgeroepen. Tienduizend havenarbeiders stroomden onder zijn leiding door de Maastunnel naar het kantoor van de werkgevers. De erkende vakbeweging bewerkte vervolgens een loonsverhoging waarna de staking eindigde. Ter Braake is nu zen coach.
Voorhoede van het proletariaat De uit de SP gesmeten zolderkamercommunisten hebben – zo blijkt uit hun website –  bepaalde trotskistische trekjes: ze wilden tenslotte de partij van binnenuit veranderen. Bovendien vind je op hun site wel het een en ander over de wereldrevolutie.
Hoe dan ook: ze roepen tedere herinneringen op aan mooie tijden. Met zijn zessen de voorhoede van het proletariaat. Lees deze prachtige citaten : “Wij stellen dat er in de huidige situatie absoluut geen plaats is voor revolutionair geweld in Nederland. Wij treffen geen voorbereidingen voor een dergelijke strijd, wij bewapenen noch onszelf noch anderen, en wij roepen zeker niet op tot een burgeroorlog. Wel stellen wij dat het te verwachten valt dat, naarmate links groeit, het vraagstuk van geweld steeds prangender wordt. Wij voorzien dat met de groei van links ook extreem-rechts niet stil zal blijven zitten. Zij zullen alles doen om zichzelf te bewapenen en delen van het politie-apparaat en de krijgsmacht voor zich te winnen. Hier moeten wij ons niet door laten verrassen. Dit moeten wij voor zijn.
Maar zelfs in een situatie waar geweld naar ons idee wel geoorloofd zou zijn, wil dit niet zeggen dat dan alles maar kan en mag. Mocht geweld uit zelfverdediging nodig zijn, dan willen wij dit onder democratische controle hebben. Wij zijn geen voorstanders van groepjes revolutionairen die uit eigenrichting de wapens grijpen. Wij zijn voorstanders van een militiesysteem, met een brede participatie die garandeert dat geen enkel groepje eigengerichte paramilitairen z’n zin kan doordrijven”.
Je kunt zeggen wat je wilt, maar dit staat als een paal boven water:
“Mensen noem elkaar geen mietje. Eenmaal zing je allemaal, allemaal het oude liedje: ‘t is de schuld van het kapitaal”.
Tenslotte: hoe dacht haatopa zelve vijftig jaar terug? Dat valt samen te vatten in de leuze: “De enige goede leiding is de waterleiding”.
Leen Jongewaard zingt De Schuld van het Kapitaal, tekst Michel van der Plas, overigens katholiek en redacteur van Elseviers Weekblad. Nou dan was je verkeerd hoor in 1970. In onze ogen dan natuurlijk, bij Provadya of het jongerencafé.
Naschrift: Wie meer wil weten over de revolutionaire franje van Nederland verwijs ik naar alle boeken van Igor Cornelissen , destijds redacteur van Vrij Nederland en aanhanger van Leon Trotski maar in het bijzonder naar Van Zwolle tot Brest-Litowsk. Onstuimige herinneringen. De lieden die hij beschrijft hebben wél een ander kaliber dan de marxisten-leninisten van een halve eeuw terug.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (78)

The Apple
The Apple19 nov. 2020 - 17:09

HanvanderHorst: "Communisme/marxisme was allereerst een reactie op daadwerkelijke problematiek. Dat moet je ook in je achterhoofd houden." Je kunt het Han toch niet kwalijk nemen dat hij geen aandacht besteedt aan dat soort kleinigheden?

Sikken Berend
Sikken Berend18 nov. 2020 - 17:15

Het stuk van van der Horst getuigt van reactionair gedachtegoed en is een klap in het gezicht van de arbeidersklasse. De revolutie van de massa's betekent voortdurende ideologische strijd, waarin geen ruimte is voor de reactionair-revisionistische grootkapitalistisch-imperialistische nostalgie over tijden van weleer. Het is aan voorhoede van het volk, dus aan de massa's, om de juiste lijn zoals deze door Kameraad Hoxha en Kameraad Pot is geideologiseerd, voortdurend te propageren middels marxistisch-leninistische agitatie. Hierin past geen afwijkende burgerlijke anti-revolutionaire praat. Ik hoop dat kameraad van de Horst dat goed in zijn oren knoopt. Opdat deze echt rood kleuren.

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst19 nov. 2020 - 14:04

Jij bent vast een nazaat van MLPN.

The Apple
The Apple19 nov. 2020 - 17:04

Nee, hij probeert kritiek op jouw stukje belachelijk te maken. Het is kenmerkend dat je dat niet begrijpt of niet wilt begrijpen.

henk-alexander
henk-alexander18 nov. 2020 - 14:27

Han, Elke politieke partij, of beweging, kent zijn zuiveringsrituelen. Verbaast me wel dat de SP zich hier verlaagt tot een poldervariant van 'Red Scare'. Nu je het toch over tedere herinneringen hebt. Ik vond vandaag nog ergens 'Herinneringen uit mijn leven' van Louis de Visser (Amsterdam, 1939). Zoals je weet zijn zijn denkbeelden hem uiteindelijk noodlottig geworden.

Aart van de aap
Aart van de aap18 nov. 2020 - 11:32

Zo zwart/wit is het niet, altijd geslaagt. Ik ben geen communist. Maar het is niet zo van, het communisme is slecht en het kapitalisme is goed. Zo simpel is het niet. Als je de complexe geschiedenis onderzoekt, zie je hoe het in elkaar zit. Communisme/marxisme was allereerst een reactie op daadwerkelijke problematiek. Dat moet je ook in je achterhoofd houden In die context moet je het altijd bekijken

Sonic2
Sonic218 nov. 2020 - 11:04

Altijd Geslaagt heeft inderdaad geen idee waar het stukje over gaat. Links knuffelt het communisme. We zijn allemaal hier( iedereen die hier links van het midden) staat voorstander van de daden die Stalin en Lenin hebben uitgehaald. Links is dol op Pol Pot. Zodat je niet hoeft in te gaan op alle puinhopen die economisch rechts en nationalistisch rechts maakt. En hoe veel zooi het sociaal liberalisme, nationalisme, economisch liberalisme aan richt. De gebrekkige collectieve sector. Je hoeft niet te kijken naar de enorme ongelijkheid. De armoede in bepaalde kringen. De uitbuiting. De nare excessen van de vrije markt. Overigens was en ben ik wel een voorstander van de vrije markt. Het komt altijd van figuren die er luidkeels over mopperen dat ze als racist of extreem rechts worden neergezet. Als ze immigratie ter berde brengen. Laatst het CPN programma uit 1986 gelezen. Er stonden dingen in over discriminatie. Over verhoging van het minimumloon. Over meer aandacht voor klimaat maatregelen. Een kritische beschouwing over de voorloper van de EU. Allemaal dingen die nu regelmatig worden uitgesproken. Maar types zoals Altijd Geslaagt komen nooit verder als de goelag van Stalin. Pure demonisering. Zou overigens nooit communistisch stemmen of communist worden. Of het overwegen. Maar dat demoniseren. Die heksenjacht. Inhoudsloos.

gimli55
gimli5518 nov. 2020 - 9:55

Bedankt Frans, Dat is mijn instelling ook, mijn keuze op de SP is ingegeven door het goede wat de partij voorstaat en het stemgedrag in de Tweede en Eerste Kamer. De partij is sociaal en stemt sociaal, ook na iedere verkiezingen. Ze zijn principieel volksvertegenwoordigers, precies wat de lidmaatschap van de TK en getrapt de EK inhoudt. Mijn sympathie gaat ook uit naar de PvdD, maar dan vanuit hun principiele instelling richting duurzaamheid. Denk, FVD en PVV liggen qua standpunten te ver buiten mijn principes. De rest regeren al 40 jaar in uitwisselbare samenstelling, met de huidige situatie als falend systeem. Er is altijd kritiek mogelijk en ik ben geen actief lid meer, maar mogelijke lidmaatschap met het neoliberale systeem is voor mij een dealbreaker. Regeren met het huidige systeem is voor mij, SP af. Dan zal ik wel naar het alternatief uitwijken. De schorsing is een teken aan de wand, ik sympathiseer ook met de "slachtoffers", kritiek is goed en dient verandering van inzicht. Dat elimineren, is ondemocratisch en het gesprek ontwijken is laf en contra productief.

michellekepen
michellekepen18 nov. 2020 - 9:15

"Waar de mogelijkheid zich voordoet moet de arbeidersklasse zichzelf bewapenen met alle wapens om een revolutie mogelijk te maken. Om dit te ondersteunen eisen wij:" en dan volgen er enkele punten, zoals: "Schaf anti-terreurwetgeving af" (alles letterlijk overgenomen uit het 'voorstel-programma' ) Ja, ik begrijp wel waarom een beweging met dergelijk standpunten, zich tegen anti-terreur keert... ----- Regressief linkse uitgangs- en stand-punten ontbreken 'gelukkig' ook niet. Zie bijvoorbeeld: - Het recht om in de eigen taal te spreken en onderwezen te worden. Het recht van correspondentie met de overheid in de eigen taal - Tegen “Fort Europa”. Voor de vrije migratie van iedereen in en uit de EU. Het recht op volledig burgerschap met volledige sociale en politieke rechten voor alle migrantenarbeiders die langer in het land verblijven dan zes maanden - Elke vorm van immigratiecontrole is direct in het belang van onze uitbuiters.

Fredje3
Fredje318 nov. 2020 - 4:42

Over meten met 2 maten gesproken. Communisme heeft wereldwijd meer slachtoffers teweeg gebracht dan nationaal socialisme, maar omdat deze slachtoffers niet echt hier in het westen vielen vinden we het niet eng. We verromantiseren het zelfs en spreken bewondering uit voor landen waar b.v. gewoon standbeelden staan van deze massamoordenaars, maar als er ergens in een uithoek van Azie een swastika gevonden wordt, dan is de wereld te klein.

5 Reacties
LaBou
LaBou 18 nov. 2020 - 8:03

"Communisme heeft wereldwijd meer slachtoffers teweeg gebracht dan nationaal socialisme, maar omdat deze slachtoffers niet echt hier in het westen vielen vinden we het niet eng." Wie zijn we? Voor zover ik kan nagaan wordt er, ook op deze site, regelmatig verwezen naar de misdaden van "communistische" regimes. En wordt er van de neofascistische kant nogal wat vergoelijkt.

The Apple
The Apple18 nov. 2020 - 13:04

LaBou: "Voor zover ik kan nagaan wordt er, ook op deze site, regelmatig verwezen naar de misdaden van “communistische” regimes." Tussen aanhalingstekens, want het gaat om leiders die zich schuldig maakten aan een fascistische vorm van machtsuitoefening.

MaxMax2
MaxMax218 nov. 2020 - 13:46

@Apple 'Tussen aanhalingstekens, want het gaat om leiders die zich schuldig maakten aan een fascistische vorm van machtsuitoefening.' Aahhhh, krijg je die onzin weer : "Real communism has never been tried"

The Apple
The Apple18 nov. 2020 - 14:28

Groei is een voorwaarde voor de kapitalistische vorm van economie, dus als dat niet meer kan, dan komen de voorstanders daarvan voor een onoplosbaar probleem te staan. Voor dat geval weet ik en aantal wijze lessen - https://www.youtube.com/watch?v=B3MFirEZa-8

Fredje3
Fredje318 nov. 2020 - 15:23

1x per eeuw is ook een regelmaat. Verder is men, zoals ook in dit stuk aardig bezig met het verheerlijken van een gruwelijk idealisme.

The Apple
The Apple17 nov. 2020 - 23:35

Ja, hoe komt hij daar zomaar op hè?

Hanvander Horst
Hanvander Horst17 nov. 2020 - 22:29

Je hebt geen idee waar dat stuk van mij over gaat. Zoveel is wel duidelijk.

OlavM
OlavM17 nov. 2020 - 22:03

Een hele geschiedenis, inderdaad. [.....stalinistische gewoonten sterven langzaam en het partijbestuur heeft nog steeds weinig geduld met dissidenten.] Klopt. Zo zijn al jaren geleden de internationale Socialisten uit de partij verwijderd. Er was nog een fase tussen KEN en SP: de opsplitsing in KENml (het meer theoretisch gerichte deel, zeg maar) en de KPNml (het meer activistisch gerichte deel, zeg maar). Zelf ben ik eind 2001 lid van de SP geworden, naar aanleiding van de opkomst van Fortuyn, maar enkele jaren geleden eruit gestapt. Ik heb er geen vertrouwen meer in dat het nog goed komt. Het is toch te zot voor woorden dat de SP landelijke samenwerking met de VVD -hoofdmotor van het neoliberalisme- niet meer uitsluit? (En nu zwijg ik nog maar over de rare communicatieve uitglijers die Lilian Marijnissen heeft gemaakt).

1 Reactie
The Apple
The Apple18 nov. 2020 - 12:59

OlavM: "Ik heb er geen vertrouwen meer in dat het nog goed komt. Het is toch te zot voor woorden dat de SP landelijke samenwerking met de VVD -hoofdmotor van het neoliberalisme- niet meer uitsluit?" Dat ben ik helemaal met je eens en wij zijn niet de enigen die kritiek hebben op de stap van de SP om deze "dissidenten" uit te sluiten. Maar is dat ook de achtergrond van dit stukje van Han van der Horst? Waarom laat je je verleiden om mee te huilen met de wolven in het bos?

The Apple
The Apple17 nov. 2020 - 21:49

Als je je afvraagt hoe je de stukjes van Han van der Horst moet duiden, dan hoef je maar te kijken vanuit welke hoek hem instemming en lof wordt toegezwaaid.

The Apple
The Apple17 nov. 2020 - 21:39

Zwarte bladzijden: ga op onderzoek, niet op heksenjacht – Je kunt van de geschiedenis veel leren, vooropgesteld dat je de moed hebt je hedendaagse morele verontwaardiging met zorg en voorzichtigheid te hanteren. Wat is het probleem van de SP nu? “Hoewel factievorming niet expliciet verboden is volgens de statuten, misbruikt het partijbestuur de bepaling die een verbod op lidmaatschap van een andere politieke partij behelst. Facties en pressiegroepen die het partijbestuur niet aanstaan worden gebombardeerd tot ‘politieke partij’. Doordat het partijbestuur nooit definieert wat een politieke partij is , heeft het altijd controle over de discussie.” Hoe staan de “zolderkamercommunisten” tegenover geweld? “Wij streven naar het omvormen van het leger van een agressieve interventiemacht naar een middel voor daadwerkelijke verdediging. Een vorm van dit model kan gevonden worden in Zwitserland, nochtans geen communistische heilstaat, waar een groot deel van de bevolking onderdeel is van het leger door het militiesysteem en er maar een kleine laag beroepsmilitairen is.” HanvanderHorst probeert bewust een gedachtewisseling kapot te maken en te saboteren. Dat zie je wel vaker ......

Aart van de aap
Aart van de aap17 nov. 2020 - 20:52

https://linksehobbys.nl/ Als je hier kijkt, leggen de heren het verhaal uit, op deze podcast. Enige verduidelijking

Bouwman2
Bouwman217 nov. 2020 - 18:23

Michel van der Plas, heel leuk dat je hem noemt. Hij kwam uit een roomse familie van manufacturiers die Brinkel heette, Beide bestaan nauwelijks meer. De zijn uitgewist, net als de boeren nu voor velen afgedaan hebben. Michel van der Plas was naar mijn smaak meer een uitzonderlijk goed tekstschrijver. (voor Sonneveld o.a.) dan een dichter. Hoewel hij goeie maatjes was met Anton van Duinkerken, bekend van de balade met : daarom meneer noem ik mij katholiek als stockregel. Het debut van Van der Plas "Dance for you"1947 was geen hoogtepunt, in de poezie vind ik. Wist je dat hij op het seminarium moest kiezen tussen het priester- of het schrijversschap en voor het laatste koos? Hij was een hartelijk en heel beschaafd mens, zoals je ze zelden meer ziet en waar nog steeds nood aan is. . . Nogmaals dat je, @hanvanderhorst, hem nog even terloops noemt. is me een waar genoegen.

Stheno
Stheno17 nov. 2020 - 18:11

Beste HvdH, Ondanks dat vele reageerders hier ongetwijfeld ontzettend doorgeleerd zijn in de verschillen in de diverse linkse stromingen ontbeert het nog een grote groep aan de verschillen en nuances binnen deze stromingen. Wellicht is het een idee om in een nieuwsluwe periode de verschillende stromingen te duiden; en vooral de verschillen hierin?

1 Reactie
Zapata
Zapata17 nov. 2020 - 21:04

Daar is een heleboel over terug te vinden en is voor historici misschien wel interessant. Maar de meeste zijn marginaal gebleven en die stromingen die wel dominant zijn geworden hebben op de sociaal democraten na een bloedbad en ontzaglijk leed nagelaten. Een stroming waar ik mee sympathiseer vanuit utopisch denken zijn de anarchisten. En dan doel ik niet op idioten in zwarte pakjes die rellend dingen vernielen maar het anarchisme als een vorm van samenleving. Utopisch, maar misschien over een jaar of 5000, als we volwassen zijn geworden.

Zapata
Zapata17 nov. 2020 - 18:00

De Spaanse burgeroorlog. Daar werd heel duidelijk voor de wereld wat communisme inhield en hoe die communisten hun eigen mede links strijders vermoordden. Wie sindsdien nog achter de Sovjetunie aanliep was stekeblind. In de jaren 60 en daarna kwamen er steeds meer zaken aan het licht door toedoen van dissidente schrijvers. Onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen zijn die de afschuwelijke ideologie van het communisme nog steeds een warm hart toedragen. Samen met het nazisme behoort het communisme tot de meest bloedige en verwoestende ideologieën die er ooit hebben bestaan. En ja ik ben ook links.

8 Reacties
The Apple
The Apple17 nov. 2020 - 21:45

Onze sympathie gaat dan ook niet uit naar de Sovjet-communisten, maar naar de linkse strijders die vermoord werden door Generaal Franco. He, wat raar, dat valt me nu pas op: Franco komt in jouw verhaal helemaal niet voor. Probeer je misschien de fascisten uit de wind te houden? Nee, jij bent niet links.

OlavM
OlavM17 nov. 2020 - 23:30

@ Zapata: ["En ja ik ben ook links."] Valt moeilijk te rijmen met dit verhaal, Je maakt niet eens melding van de opstand in juli 1936 van (extreem) rechtse militairen, monarchisten en ultra-Rooms Katholieken tegen de legitieme regering van het linkse Volksfront, dat in februari 1936 de verkiezingen had gewonnen! Nadat de (extreem) rechtse krachten de linkse uiteindelijk militair hadden verslagen (in 1939) werd generaal Francisco Franco dictator, gesteund door de Falange, de fascistische beweging in Spanje (onder leiding van José Antonio Primo de Rivera). En jij bekritiseert hier alleen communisten. Tja.....

Zapata
Zapata18 nov. 2020 - 8:59

@Apple en OlavM Het lijkt me evident dat als sympathisant van het anarcho syndycalisme ik Franco en andere fascisten verafschuw maar bovenstaand stukje gaat over communisten en die hebben ook geen frisse rol gespeeld in de Spaanse burgeroorlog. Die hebben namelijk een coup gepleegd en anarchisten vermoord en uitgeleverd aan Franco. Het is een walgelijk zwaktebod van jullie beide dat u tegenstanders van het communisme van fascisme beschuldigt.

gimli55
gimli5518 nov. 2020 - 9:17

@Zapata Dat doen ze niet, ze brengen wat nuance in het debat, wat wel erg veel communisme haat bevat. Waardoor het fascisme in jouw bijdrage achterwege blijft, daar wijzen ze je op.

Zapata
Zapata18 nov. 2020 - 11:35

@Gimli, Dit stuk gaat over communisme niet over fascisme. Ik hoef daarin niet te nuanceren. Wel geef ik aan hoelang mensen al hadden kunnen weten dat het communisme een afschuwelijke ideologie is. George Orwell heeft er een paar prachtige boeken over geschreven. Mocht de heer van der Horst een stuk aan fascisme wijden zal ik me zeker niet onbetuigd laten. Ik koester sympathie voor de SP omdat ze opkomen voor mensen die het minder hebben en voor de zwakkeren in deze samenleving. Maar ik heb een afkeer van communisme gezien de geschiedenis van die ideologie en vind het daarom verstandig dat de SP daar afstand van neemt.

The Apple
The Apple18 nov. 2020 - 13:27

Zapata: "George Orwell heeft er een paar prachtige boeken over geschreven." 1984 speelt zich af in Engeland en gaat over een ontspoorde vorm van het kapitalisme. "His (Orwell's) resignation from the Imperial Police service in India as a young man, and from the BBC in 1943, alongside his writings for left-wing periodicals and his friendship circle of Islington-based intellectuals, led to personal details of his mannerisms being put on file. Clandestine reports describe Orwell as dressing in a ‘bohemian fashion’ though one paper concluded that, although he has ‘strong left-wing views’, he was ‘a long way from orthodox communism’.

Zapata
Zapata18 nov. 2020 - 13:44

En Animal farm ook beste Apple? En kwam Ingsoc niet van English socialism? Je bent nu bezig Orwell te herschrijven en ik ga een vermoeden krijgen dat jij nog 1 van de weinige communisten bent. https://en.wikipedia.org/wiki/Ingsoc#:~:text=Ingsoc%20(short%20for%20English%20Socialism,1949)%2C%20by%20George%20Orwell.

The Apple
The Apple19 nov. 2020 - 16:59

Zapata: "En Animal farm ook beste Apple? En kwam Ingsoc niet van English socialism?" Dat is juist en het bestuur onder het "English socialism" is in handen van het Ministry of Love, the Ministry of Peace, the Ministry of Plenty, and the Ministry of Truth. "These contradictions are not accidental, nor do they result from ordinary hypocrisy: they are deliberate exercises in doublethink." Zapata noemt zichzelf "sympathisant van het anarcho syndycalisme", maar hij begrijpt niet dat Animal Farm niet alleen een kritiek is op de USSR. "Een stroming waar ik mee sympathiseer vanuit utopisch denken zijn de anarchisten. (...). Utopisch, maar misschien over een jaar of 5000, als we volwassen zijn geworden." Is dat voor of na de wederkomst van Christus?

GoudenBergen
GoudenBergen17 nov. 2020 - 16:56

Het is goed dat de SP actie heeft ondernomen. Ook in Nederland bevindt zich een aantal mensen die in de radicale fase zitten. Om die harde kern heen cirkelt een veel grotere groep mensen die met deze hardliners sympathiseren. De Russen noemden deze meelopers "nuttige idioten". De Oktoberrevolutie, de Machtsübernahme en de Islamitische Revolutie van 1979 laten zien dat er maar een kleine, vastberaden groep nodig is om de macht over te nemen; gesteund door hun sympathisanten.

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst17 nov. 2020 - 17:45

Wat je over nuttige idioten schrijft klopt niet.

Zapata
Zapata17 nov. 2020 - 18:02

Denk niet dat er nog veel mensen sympathiseren met die ridicule ideologie.

The Apple
The Apple17 nov. 2020 - 16:19

"Wij stellen dat er in de huidige situatie absoluut geen plaats is voor revolutionair geweld in Nederland. Wij treffen geen voorbereidingen voor een dergelijke strijd, wij bewapenen noch onszelf noch anderen, en wij roepen zeker niet op tot een burgeroorlog. Wel stellen wij dat het te verwachten valt dat, naarmate links groeit, het vraagstuk van geweld steeds prangender wordt. Wij voorzien dat met de groei van links ook extreem-rechts niet stil zal blijven zitten. Zij zullen alles doen om zichzelf te bewapenen en delen van het politie-apparaat en de krijgsmacht voor zich te winnen. Hier moeten wij ons niet door laten verrassen. Dit moeten wij voor zijn." Dat lijkt me niet onverstandig, nu het blijkt dat er voorbereidingen gaande zijn om het leger in te zetten tegen de burgerbevolking: "Defensie houdt burgers in de gaten om sociale onrust over coronacrisis te voorspellen - https://joop.bnnvara.nl/nieuws/defensie-houdt-burgers-in-de-gaten-om-sociale-onrust-over-coronacrisis-te-voorspellen Dat klinkt allemaal misschien vrij theoretisch, maar dat is het niet, als je kijkt naar de volgende reportage van Geert Mak over de ontwikkelingen in Frankrijk: De gesmoorde revolutie - https://www.npostart.nl/in-europa-de-geschiedenis-op-heterdaad-betrapt/15-11-2020/VPWON_1285538 Wat vertelt ons dat over Han van der Horst?

5 Reacties
LaBou
LaBou 17 nov. 2020 - 17:28

In ieder geval een gevoel dat hier in sterke mate sprake is leedvermaak.

The Apple
The Apple17 nov. 2020 - 19:46

Kun je je deze tekst herinneren? Zwarte bladzijden: ga op onderzoek, niet op heksenjacht – Je kunt van de geschiedenis veel leren, vooropgesteld dat je de moed hebt je hedendaagse morele verontwaardiging met zorg en voorzichtigheid te hanteren.

GoudenBergen
GoudenBergen17 nov. 2020 - 21:30

@Z_edje Maak je niet zo druk. Het moet voor de gestaalde kaders een inktzwarte dag geweest zijn toen de totaal vermolmde Sovjet-Unie definitief in elkaar zeeg. Ze hadden hun ziel en zaligheid erin gestoken. Ze hadden De Grote Roerganger en soms zelfs Pol Pot verheerlijkt. Ze hadden zich laten gebruiken door de Stasi en andere communistische instanties. Om zo te ontwaken, moet een enorme kater geweest zijn, zonder Morgenrood. De laatste kans op een communistische heilstaat was toen verkeken. "Ons" systeem had definitief gewonnen. Sinds die tijd is er veel veranderd. Vrijwel de hele wereld heeft het kapitalisme in een of andere vorm omarmd. Zelfs Cuba lijkt nu om te zijn. Venezuela en Noord-Korea zijn de laatst nog over gebleven bastions, de laatste bakens in de (kapitalistische) oceaan.

The Apple
The Apple17 nov. 2020 - 21:37

Ik zal je pakken, ik zal je pakken, zei de toverheks - https://www.youtube.com/watch?v=tfHcjFJ3bAk

The Apple
The Apple18 nov. 2020 - 13:30

GoudenBergen - Vergeet China niet.

michellekepen
michellekepen17 nov. 2020 - 16:16

Mooi zo'n historisch overzicht van de Nederlandse marxisten, communisten en trotskisten (wellicht bezondig ik me nu aan pleonasme?) van 40-50 jaar geleden. Van iemand die er ook nog dicht op gezeten heeft. Ik weet echter niet wat ik met alle 'vergoelijkingen aanmoet'. Het zijn er m.i. namelijk net iets teveel. En te ruimhartig! - Communistisch Platform roept tedere herinneringen op - Mijn hart smolt een beetje toen ik de website van de dissidenten doornam (2x!). - Dissidente clubjes. Het was heerlijke folklore allemaal, die dissidente clubjes rond de CPN. - Hoe dan ook: ze roepen tedere herinneringen op aan mooie tijden - De Marxistisch Leninistische Partij Nederland (MLPN) die zogenaamd bewondering had voor het Albanië van de stalinist Enver Hoxha - De Rode Tribune koos ondubbelzinnig voor Mao Zedong en de culturele revolutie van de Rode Garde. Ik kan me uiteraard wel iets voorstellen bij deze nostalgie. Zo kan ik me ook iets indenken bij mensen die zeer uitgebreid verhalen over kameraadschap. Toch kreeg ik in Oost-Duitsland eens een heel naar gevoel, toen ze daar maar door bleven gaan over 'Kameradschaft'. Zonder ook maar op enig moment afstand te nemen van de achterliggende ideologie.

5 Reacties
The Apple
The Apple17 nov. 2020 - 16:50

Allemaal heel leuk en aardig, maar wat heeft het te maken met de SP of de dissidenten nu? De bedoeling is uitsluitend kwaadsprekerij.

GoudenBergen
GoudenBergen17 nov. 2020 - 19:57

@michel "Toch kreeg ik in Oost-Duitsland eens een heel naar gevoel, toen ze daar maar door bleven gaan over ‘Kameradschaft’. Zonder ook maar op enig moment afstand te nemen van de achterliggende ideologie. " Nergens ter wereld bestond een perfectere politiestaat dan de Deutsche Demokratische Republik. Zelfs nazi-Duitsland en de Sovjets verbleekten hierbij. Men schat dat ten tijde van de ineenstorting van de DDR in 1989, de Stasi 91.000 voltijdse medewerkers telde en daarnaast nog 200.000 informanten. Dit betekent dat ongeveer 1 op de 50 inwoners van de DDR met de Stasi samenwerkte. Dit is vermoedelijk de hoogste penetratie door een veiligheidsapparaat ooit *). Zij hielden zich beroepshalve onledig met het Leben der Anderen. Toch was dit land, met zijn reëel bestaand socialisme het grote voorbeeld voor veel rode landgenoten. Men was zeer gecharmeerd van het grote dystopische experiment dat in deze buitenmodel openluchtgevangenis plaatsvond. Een aantal landgenoten ging zelfs zover dat ze inoffiziele Mitarbeiter der Stasi werden. Hun gedrag neigde soms naar landverraad; justitie heeft verzuimd om deze mensen na de val van de Muur aan te pakken. Je zou verwachten dat deze lieden hun lesje wel geleerd hadden maar dat blijkt niet het geval te zijn. Hier en daar duiken zij of hun geestelijke Nachwuchs toch weer op. Nu ook weer bij de SP. *) Ter vergelijking: bij de Gestapo werkten 40.000 medewerkers op een bevolking van 80 miljoen (1 op 2000) en bij de KGB 480.000 op een bevolking van 280 miljoen (1 op 583).

OlavM
OlavM17 nov. 2020 - 23:13

@ michel: [(wellicht bezondig ik me nu aan pleonasme?)] Nee, het gaat van meer algemeen naar meer specifiek.

michellekepen
michellekepen18 nov. 2020 - 2:06

@OlavM, Geen pleonasme dus. Meer geluk dan wijsheid, van mijn kant :) @The Apple, Ik poogde duidelijk te maken dat afschuw over of veroordeling van het besproken gedachtengoed, totaal ontbreekt. Maar ik daarentegen wel heel veel kameraadschappelijke 'vergoelijkingen' tegenkom. Een observatie. Wat jij uitlegt als kwaadsprekerij.... @GoudenBergen, Heb je info met veel aandacht gelezen. Toch doelde ik op iets anders. Maar teruglezend zie ik dat ik het niet goed verwoord heb. Ik was in Duitsland, het voormalige DDR-gedeelte. Sprak een café-eigenaar, die nogal hoog opgaf over de nostalgie van kameraadschap, bij de WO2-Wehrmacht. Meerdere keren gesproken, over meerdere jaren. Gaandeweg bleek dat achter deze verheerlijking van nostalgie (zie de link met het artikel) en kameraadschap, een nogal duistere kant zat. Bijna eind van het verhaal was dat ik de fotoboeken van zijn vader en oom zat te bekijken: beiden die-hard SS-ers! Zijn oom bleek een hoge (gevechts)functie te heben bekleed. Het echte eind was toen deze kerel grote tattoos op borst en armen bleek te hebben, o.a. van zijn ooms legereenheid! Nostalgie. Zonder enige afkeur van nazisme. Bleek het uiteindelijk een regelrechte nazi te zijn! Nu wil ik op geen enkele wijze een verband leggen tussen HvdH en nzai's. Maar wél met extreem-links gedachtengoed. Dat verband legt HvdH in het artikel namelijk zelf! Wat ik echter mis, is enige afkeur (of afstand nemen) van het beschreven gedachtengoed. Terwijl ik wel een opsomming van oude-jongens-krentenbrood 'vergoelijkingen' tegenkom.

LaBou
LaBou 18 nov. 2020 - 8:12

"Nergens ter wereld bestond een perfectere politiestaat dan de Deutsche Demokratische Republik." De gemiddelde stasi-beambte zou zijn vingers aflikken bij de mogelijkheden die onze huidige overheid ten dienste staan ter controle van de bevolking. En aan veel van die maatregelen heb jij van harte meegewerkt.

Bouwman2
Bouwman217 nov. 2020 - 16:03

Jolande Withuis, de socialoge met geschiedenis en feminisme als bijvak schreef een boek dat Raadselvader heet. 2018 En die vader is danBerry een journalist bij de Waarheid, eertijds een krant met een enorme oplage. En een schaakgrootheid. Ik meen me niet te herinneren dat ze vol liefde en tederheid over het communisme schreef. Maar scherp en analytisch. Ook Karel en Gerard van 't Reve, waren niet goed te spreken over hun communistische opvoeding. maar hebben het desondanks heel mooi gedaan in hun leven. Het waren alle bedorven jeugdjaren, die zijn altijd goed voor een prachtboek. Maar goed, als zelfs maarschalk Stalin nog bezongen wordt en er nog geheel ongeschonden standbeelden van em staan ( bijvoorbeeld in Georgië) dan mag iemand anders dat uiteraard niet worden ontzegd..

1 Reactie
LaBou
LaBou 17 nov. 2020 - 17:30

Maar goed dat je nog even Stalin vermeld, anders sloeg dit verhaal helemaal nergens op.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194717 nov. 2020 - 15:50

Ook Nostalgie. Een film over de VU-bezetting . Ik herinner me dat de zaak pas kon beginnen als er voldoende koffie was. Er werd wat af geouwehoerd. https://www.geheugenvandevu.nl/beeld-en-geluid/films/1972-bezet-een-film-over-de-bezetting-van-de-vu

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen17 nov. 2020 - 15:46

Ik heb het zelf niet meegemaakt, maar ik kocht ooit in een antiquariaat een boekje van Boudewijn Büch (Links!) waarin hij verhaalt over zijn tijd in de linkse studentenbewegingen eind jaren '60. Er is een passage waarin hij beschrijft hoe hij met een aantal maoïstische medestudenten een vergadering van de cpn verstoorde: 'Waarvoor hebben we onze Rode boekjes bij ons?' Bruno liet trots een patent uitziend, dus ongelezen exemplaar zien. Sirius begreep het. Ik begon. 'Mao, Mao, Mao,' dreunden we met zijn achten of zo op de maat terwijl we het boekje in de linkervuist omhoogbewogen. Als een CPN-lid of -bestuurslid iets wilde zeggen, begonnen we onmiddellijk met 'Mao, Mao, Mao!' Een halfuur ging het goed. Toen raakte het geduld achter de bestuurstafel op. 'De leden Büch, Laatopstok, Duif en al die andere hitsers kunnen de zaal nú verlaten. Zo niet, dan...' 'Zo niet, dan wat?' sarde Sirius. Binnen een minuut veranderde de zaal van een opgewonden vergaderclub in een inferno van verwijten, vliegende stoelen, afgeritste plakkaten en bloedneuzen. Het is natuurlijk fictie, en Büch is waarschijnlijk niet de beste bron als je je een beeld wil vormen van die tijd. Hij was tenslotte een notoir fantast, zeker als het zijn eigen leven betrof. Maar als ik dan lees hoe die Monjé en anderen de cpn zijn uitgegooid en hun eigen dissidente clubjes oprichtten dan had hij misschien toch aardig de tijdsgeest te pakken.

Frans Kwakman
Frans Kwakman17 nov. 2020 - 15:46

Ik stem SP omdat ik mij kan vinden in het programma. Persoonlijke conflicten zijn er natuurlijk altijd, dat is inherent aan de politiek. Maar mijn keuze bij de SP heb ik inmiddels persoonlijk ontmoet en dat was goed voor mij. De zorg, nu uiterst belangrijk, was altijd al een belangrijk punt bij de SP. Nu buitelen alle partijen over elkaar om daar ook goed in te zijn. Maar als je de afgestemde moties van de afgelopen jaren onder elkaar zet krijg je een schrikbarend beeld, om maar te zwijgen over de Rutte-Samsom ellende.

Ryan2
Ryan217 nov. 2020 - 15:45

Beste Han.. Hier zeg je het al duidelijk... "De geheime dienst vormde een eigen partij De Marxistisch Leninistische Partij Nederland (MLPN)" De SP is ook mede door een paar "stillen" opgericht. Politiemannen, die hand en spandiensten voor de inlichtingendienst verrichtten. Ik heb die tijd ook meegemaakt, en als zoon van een vader in dienst van de overheid kreeg ik de waarschuwingen met de paplepel ingegoten. Mijn vader had zo zijn bronnen :) Ik moest vooral uitkijken naar atypische figuren. Dan ging er een wereld voor je open. Zo stond er eentje met een spijkerpak en erg kort haar de Tribune te verkopen. KEN (ML) stond er ook nog extra groot op. Dat was een stille.. :) Welaan, het zou me niet verbazen, als dit nu weer het geval was. Inlichtingendiensten infiltreren bij Links, omdat ze maar moeilijk kunnen geloven dat echt links vreedzaam is. En dan heb je nog de kans op ultra rechtse figuren. Daar moet je ook rekening mee houden. Infiltreren om te spioneren, en te provoceren. Het is net zoals in het oerwoud. Je weet nooit of de tijger in je buurt in je nek springt. Wat betreft de Rooie Jeugd in Eindhoven kan ik kort zijn. Dat was pure folklore. Het was maar wat leuk om op school te horen dat er een rotje afgegaan was bij het Evoluon. Dat was natuurlijk tegen het establishment gericht :) Toen het met de RAF in Duitsland de verkeerde kant op ging, was de lol in Eindhoven al gauw over. Eigenlijk wel jammer.. Nostalgie.. Dan is het met KOZP en Pegida in Eindhoven toch huilen. In en in triest. Maar wat moet je ook met zo'n LPF in Eindhoven? En een burgemeester zonder gevoel voor humor.

harmmeijer
harmmeijer17 nov. 2020 - 15:06

M’n pa, pacifist, stemde destijds PSP, later samen met de PPR, EVP en CPN gefuseerd onder de naam GroenLinks. Hij heeft het niet meer meegemaakt. Ik denk niet dat hij het ermee eens zou zijn geweest.

2 Reacties
GoudenBergen
GoudenBergen17 nov. 2020 - 19:34

@Merel Een van de punten in het verkiezingsprogramma van de PSP zou nu tot strafvervolging leiden. Zij hadden dat punt waarschijnlijk overgenomen van de hippiebeweging,

OlavM
OlavM17 nov. 2020 - 23:02

@ GoudenBergen: Noem dan eens man en paard? Welk punt?

harmmeijer
harmmeijer17 nov. 2020 - 14:38

Pure nostalgie, een van de vele protestliederen zoals er zo veel gemaakt zijn in de jaren ‘60 en ‘70.

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst17 nov. 2020 - 17:50

Nee Mark, als het Ernest Mandel was, had ik hem zeker niet vergeten. Maar dat was een Belg, die opereerde vanuit Brussel.

Hanvander Horst
Hanvander Horst17 nov. 2020 - 17:54

Hakkepuf, de Samenwerking is in 1909 opgericht. De eerste complexen werden gefinancierd met obligaties van de leden. In de jaren twintig en dertig heeft de gemeente Amsterdam wel financiële steun geleverd. Het bestuur werd toen gedwongen tegen zijn wil de huren te verlagen. Dus wat jij beweert, slaat in dit verband nergens op. Je kunt veel woningbouwverenigingen verwijten dat ze zich gingen gedragen als ordinaire projectontwikkelaars maar deze niet.

Hakkepuf
Hakkepuf17 nov. 2020 - 14:12

Ik vraag me af of deze clubjes allemaal echt wel zo gezellig waren. Het was allemaal er leuk en aardig, maar op andere meningen en levenshoudingen waren ze allemaal niet zo heel erg gesteld. Kijk maar naar de veldtochten van MAO, de zuiveringen door de Vietcong, Pol Pot, Lenin, Stalin, Breznjev. Toch de helden van revelutionairen die in het artikel van Han beschreven staan. Kijk naar wat er nu in Hong Kong gebeurt, hetzelfde laken en pak. Andere meningen en levenswijzen worden nog steeds niet gewaardeerd. "Ik woonde eens een openbare vergadering bij van de Vierde Internationale waarin de vraag werd behandeld of er in de socialistische maatschappij privileges zouden bestaan. De uitkomst was dat aan de voorhoede van het proletariaat inderdaad zekere voorrechten toekwamen omdat die nodig waren voor de wereldrevolutie". Inderdaad. De Nederlandse voorhoede van het Proletariaat hebben goed van hun voorrechten gebruik gemaakt. Velen van het wonen nog steeds voor een scheet en drie knikkers in een prachtig pand van Woningbouwvereniging de Samenwerking. (Schitterend beschreven door Elma Verhey). Anderen eigenden zich via een kraakactie een Grachtenpand toe op de beste lokatie van de stad. Ze zorgen ervoor dat deze met vele subsidies gerenoveerd werden en wonen er tot op de dag van vandaag.

8 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst17 nov. 2020 - 15:14

Dit zijn niet de voorrechten waarop tijdens die vergadering van de vierde internationale wordt gedoeld. Hoe heette de grote baas in die tijd ook al weer? Ik kan het mij niet herinneren. Misschien een van de lezers. Dit zijn dus niet die voorrechten. Maar dat besef je niet omdat je te weinig weet over het wereldbeeld van deze lieden en over de manier waarop zij met marxistische noties omgingen. Zoals ik in mijn stuk laat zien, was het niet erg gezellig om tot zo'n club te behoren, maar ik heb als buitenstaander wel tedere herinneringen aan hun blaadjes en hun interventies bij vergaderingen enzovoorts.

Hanvander Horst
Hanvander Horst17 nov. 2020 - 15:29

Wat woningbouwvereniging de Samenwerking in Amsterdam betreft, die stelde zich vanaf het begin ten doel om huurwoningen te bouwen tegen een wat hogere prijs. Ik begrijp dat 3750 leden op een wachtlijst staan voor zo'n woning, die ook nog een aandeel hebben moeten kopen en dat de wachtlijst wegens de grote omvang is gesloten. De vereniging kwam in opspraak toen de bewoners tegen het bestuur in opstand kwamen omdat ze er tegen waren dat 3 apartementen voor asielzoekers werden gereserveerd. Dat is inderdaad heel lelijk van die huurders, die zich daarmee intellectueel en mentaal op één lijn stelden met de lui die beweren dat hun kind niet aan een woning komt omdat de buitenlanders alles krijgen. Voor het overige begrijp ik niet wat er tegen de Samernwerking is. Natuurlijk, als ze marktconforme huren zou heffen, dan kon die wachtlijst wel worden opgeheven want dan kunnen alleen de rijken zo'n appartement betalen. Maar dat willen het bestuur en de leden niet he. Zij zijn eigenaren en zij willen het niet. Ik begrijp uit de kritiek van Hakkepuf dat hij vindt dat het woningbezit in Nederland moet worden gesocialiseerd. Dan staat hij wat dat betreft in hetzelfde kamp als het Communistisch Platform.

Ryan2
Ryan217 nov. 2020 - 15:56

@Hakkepuf Achteraf kijk je een koe in de kont. Er waren er maar heel weinig die wisten wat er in China werkelijk aan de hand was. Je vergeet voor het gemak ook maar even de ongelofelijk bijtende Amerikaanse propaganda. Die zagen overal, achter elke boom communisten. En dan had je nog de toen al rechtse fatsoensrakkers. Achteraf lullen is gemakkelijk. Je kan een boom opzetten over de Russische revolutie. Maar kijk dan ook eens naar de feiten. De Sovjet Unie was een veel volkerenstaat. Een man als Stalin kwam uit Georgië. Hij had weinig op met Russen. Hij had ook geen moeite met het creperen van de Oekraïne. Kijk, dat element wordt in het westen altijd verzwegen. En bepaalde dingen mag je al helemaal niet zeggen. Want dan krijg je het met het CIDI aan de stok.

Hakkepuf
Hakkepuf17 nov. 2020 - 16:24

@Han: Een woningbouwvereniging is een woningbouwvereniging. Deze vereniging is gewoon net als alle andere met gemeenschapsgeld opgericht. Deze dient dus net als alle andere voor iedereen open te staan. De samenwerking dient dus ook voorrang te verlenen aan statushouders, maar het bestuur houdt de boot om oneigenlijke redenen af. Op het gemeentehuis willen ze niet ingrijpen. Er klopt dus iets niet.... Hier is de link van het schitterende artikel van Elma Verhey https://politiek.tpo.nl/2016/03/27/zo-woont-asielzoekers-weigerende-amsterdamse-stadsadel-uiteraard-bijna-niks/

Mark Huysman
Mark Huysman17 nov. 2020 - 17:22

@Han [Hoe heette de grote baas in die tijd ook al weer? Ik kan het mij niet herinneren. Misschien een van de lezers.] Ernest Mandel?

MaxMax2
MaxMax217 nov. 2020 - 21:48

@Ryan 'Een man als Stalin kwam uit Georgië. Hij had weinig op met Russen. Hij had ook geen moeite met het creperen van de Oekraïne. Kijk, dat element wordt in het westen altijd verzwegen. En bepaalde dingen mag je al helemaal niet zeggen. Want dan krijg je het met het CIDI aan de stok.' Waarom krijg je het dan met het CIDI aan de stok?

OlavM
OlavM17 nov. 2020 - 22:18

@ Han van der Horst: Groot inspirator van de Vierde internationale is de Belg Ernest Mandel geweest. Die kwam ook nogal eens in Nederland spreken, wat hij zeer eloquent en bevlogen deed, weet ik uit eigen ervaring.

OlavM
OlavM17 nov. 2020 - 22:59

@ HanvanderHorst: [Nee Mark, als het Ernest Mandel was, had ik hem zeker niet vergeten. Maar dat was een Belg, die opereerde vanuit Brussel.] (Zie hierboven). Vóór de Tweede Wereldoorlog bestond de Revolutionair Socialistische (Arbeiders)Partij onder leiding van Henk Sneevliet. Maar die bedoel je natuurlijk niet. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Revolutionair Communistische Partij opgericht, maar begin jaren vijftig opgeheven. Pas in 1972 ontstond weer een zelfstandige partij: Internationale KommunistenBond, resp. Socialistische ArbeidersPartij. Wie je met “de grote baas” bedoelt, is mij onduidelijk. (Bekende namen zijn o.a. vakbondsactivist Rein van der Horst (maar die zou je wel onthouden hebben!), historicus Theo van Tijn (idem) en schrijver Sal Santen (idem)).

Mokker
Mokker17 nov. 2020 - 14:07

Leuk Leen Jongewaard te horen, dat zongen we vroeger met het volleybalteam meerstemmig onder de douche, maar ik had het origineel nog nooit gehoord.

Aart van de aap
Aart van de aap17 nov. 2020 - 13:22

Ik ben geen marxist/leninist. Maar, ik vond wat op hun website stond, van dit marxistisch forum, of hoe het ook heet, niet per se heel 'schokkend' of 'extreem'. Ik was het er vaak niet mee eens, maar ik vond het niet 'extremistisch' Maar, dat kan ook aan mij liggen. Men zal mij ook zien als 'geradicaliseerd'

1 Reactie
The Apple
The Apple17 nov. 2020 - 23:30

O, ben jij ook al ‘geradicaliseerd’? Wat erg joh, -erger dan corona, want ook al ga je er nooit dood aan, je komt daar je hele verdere leven niet meer van af.

Aart van de aap
Aart van de aap17 nov. 2020 - 13:12

Ik ben geen marxist/leninist, zeker niet. Maar, ik lees hun site wel af en toe. Het is wel mooi vorm gegeven, het ziet er wel professioneel uit

Buitenstaander
Buitenstaander17 nov. 2020 - 12:44

Mooie tijden Han van idealisten tot het eeuwig morgenrood. Wel interessant dat ze tegen bewapening en geweld zijn, maar waarschuwen heel slim voor de 'bewapening (?)' van extreem rechts, en dus stellen dat ze dat voor willen zijn... en dan komen met milities. Wat is dit voor Bananenrepubliek groepje? Hoort niet in de SP. terecht.

3 Reacties
Sam V
Sam V17 nov. 2020 - 13:15

@ Norm Lijkt mij logisch dat dan het politieke midden meer politie en leger moet willen om die extremen in bedwang te houden. Een nationale wapenwedloop. Lekker bezig dit groepje.

Ryan2
Ryan217 nov. 2020 - 17:47

Bewapening? Allemaal fantasie. Iedereen die in dienst gezeten heeft weet dat. Waar haal je de militaire training vandaan, de discipline. De onderlinge verstandhouding? De Kameraadschap? Als je een beeld wil krijgen hoe het gaat als burgers bewapend zijn, moet je echt de film Southern Comfort maar eens kijken. Hilarisch!! Het gaat over een Amerikaanse Nationale Garde oefening in Cajun moerasland :) Het loop volledig uit de hand.

The Apple
The Apple17 nov. 2020 - 23:25

Citaat uit hun webpagina: "Een vorm van dit model kan gevonden worden in Zwitserland, (...), waar een groot deel van de bevolking onderdeel is van het leger door het militiesysteem en er maar een kleine laag beroepsmilitairen is.”