Joop

CO2-dump is excuus voor vervuilende kolencentrales

  •  
10-01-2011
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
CO2-dumping om kolencentrales goed te praten, is een van de laatste stuiptrekkingen van de energie-industrie om ouderwetse kolencentrales in bedrijf te houden
Het onder de grond stoppen van CO2 is een prima oplossing voor ons klimaatprobleem, stelt Sander van Egmond, zelf direct betrokken bij een groot onderzoeksprogramma over de afvang en opslag van dit broeikasgas. Om de schadelijke uitstoot van nieuw te bouwen kolencentrales te beperken, zou CO-dumping onmisbaar zijn.
De eerste en grootste denkfout die Van Egmond maakt in zijn PR-verhaal voor deze onbewezen techniek is dat de vijf geplande kolencentrales van onder meer Essent en Nuon nodig zijn om Nederland van stroom te voorzien. Niets is minder waar.
Verschillende onderzoeksrapporten, zoals dat van de European Climate Foundation, laten zien dat Nederland extra kolen- en kerncentrales helemaal niet nodig heeft. Als we voldoende inzetten op energiebesparing en schone energie, met gas als transitiebrandstof, kunnen we een streep zetten door alle geplande centrales. Dan hoeven we geen CO2 te dumpen onder de huizen van Nederlanders, met alle veiligheidsrisico’s van dien.
Toch plannen vijf energiebedrijven, waaronder Nuon en Essent, momenteel een kolencentrale in Nederland. Ze schermen met de belofte van CO2-opslag in de toekomst, om hun kolencentrale een groen randje te geven. Concrete garanties blijven echter uit, zoals ook Van Egmond erkent. Wat overblijft zijn vier à vijf vervuilende centrales die ongehinderd veertig jaar lang CO2 de lucht in kunnen blazen, goed voor een stijging van de Nederlandse CO2-uitstoot met maar liefst 13 procent. En dat terwijl de uitstoot in 2020 juist 20 procent láger moet zijn.
De belofte van CO2-dumping leidt tot meer vervuilende kolencentrales, blijkt ook uit de laatste ontwikkelingen in de energiewereld. Drie van de vijf kolencentrales kwamen er nadat de energiebedrijven beloofden hun centrale “CCS-ready” te maken: Ze laten ruimte vrij om in de toekomst CO2 af te kunnen vangen. Ze reserveren er echter geen geld voor en doen ook geen toezegging om deze onbewezen techniek daadwerkelijk toe te passen. Nuon zal mogelijk nog afzien van het kolengedeelte van zijn nieuwe energiecentrale in de Eemshaven, als het de CO2 niet onder Groningen of Drenthe kan dumpen. Het energiebedrijf C.GEN schrapte onlangs een geplande kolencentrale in Zuid-Holland, omdat onzeker was of het de daaruit afkomstige CO2 wel onder de Noordzee zou mogen stoppen. Het afblazen van deze centrale heeft al meer milieu- en klimaatwinst opgeleverd dan bij welk project voor CO2-opslag in Nederland de komende jaren het geval zal zijn. Tel uit je milieuwinst!
Energiebedrijven investeren hooguit in de onzekere techniek van CO2-opslag als de overheid flink in de buidel tast. Voor elke kolencentrale moet zo door de belastingbetaler enkele honderden miljoenen euro’s worden bijgelegd om de dumping voor energiebedrijven interessant te maken. Ook het onderzoeksinstituut CATO, waar Van Egmond bij betrokken is, krijgt 47 miljoen euro subsidie van de overheid. Het is geld dat de overheid en de bedrijven beter direct kunnen steken in bewezen technieken als windenergie op zee.
Greenpeace is groot voorstander van een wettelijk maximum aan de CO2-uitstoot van energiecentrales, zoals Van Egmond in zijn bijdrage bepleit. De investeringen die een energiebedrijf moet doen om zo’n uitstootplafond te halen, mogen echter nooit op het bordje komen van de belastingbetaler. Bij CO2-opslag wringt daar nu juist de schoen. Als oude kolencentrales uit eigen middelen de opslag van CO2 betalen om de uitstoot naar beneden te brengen, zal Greenpeace daar niet voor gaan liggen. De praktijk is echter dat juist onnodige nieuwe kolencentrales beweren CO2-opslag te willen toepassen, en dan ook nog uitsluitend als ze daar per centrale honderden miljoenen aan belastinggeld voor mogen opstrijken.
Een schone energievoorziening is daadwerkelijk binnen handbereik. Maar dan moeten we wel per direct stoppen met investeren in ouderwetse en vervuilende kolen- en kerncentrales. CO2-dumping om kolencentrales goed te praten, is een van de laatste stuiptrekkingen van de energie-industrie om ouderwetse kolencentrales in bedrijf te houden. Laten we die fabels niet geloven, maar bouwen aan een écht schone en duurzame energievoorziening.

Meer over:

opinie, groen,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (7)

Milieunet
Milieunet10 jan. 2011 - 22:23

UIteraard is CO2 afvangen en opslaan een excuus om toch maar vooral vervuilende energiecentrales te bouwen die we helemaal niet nodig hebben. Kan mij het besluit van toenmalig minister Jacqueline Cramer nog zeer goed herinneren. Nederland Wordt Vuilste Land van Europa http://bit.ly/gnkGu1

HenkJohanFaber
HenkJohanFaber10 jan. 2011 - 22:23

Zo had ik het nog helemaal niet bekeken. Ben tegenstander van de kolencentrales. Zonder die kolencentrales hoeven we dus helemaal niets op te slaan. Wel ben ik voorstander om de techniek te blijven ontwikkelen en deze te beproeven. Zou toch wel een waardevolle toevoeging zijn in het buitenland als zij onze CO2 opslag techniek kunnen gebruiken voor al gebouwde centrales.

brynnar
brynnar10 jan. 2011 - 22:23

Klimaatverandering of niet, en ook afgezien het feit dat de winning van kolen zeer milieu-onvriendelijk is, het is sowieso stupide om halsstarrig vast te blijven houden aan fossiele energie. De prijzen van olie gaan weer lekker over de $ 100 per vat, de hieraan gekoppelde gasprijzen stijgen direct mee en ook de prijs van (gesubsidiëerde, jawel) kolen stijgen ook. Puur vanuit economisch lange-termijn belang is het onverstandig om in te zetten op weer nieuwe kolencentrales. Dankzij de schaarste van de fossiele brandstoffen en de te verwachten prijsontwikkeling is het uiteindelijk economisch gezien verstandiger om volledig in te gaan zetten op duurzamere bronnen: wind, water, lucht, willen we voorkomen dat straks noodgedwongen het licht uit gaat omdat we het niet meer kunnen betalen. Laat de fossiele brandstoffen lekker daar waar Moeder Natuur ze heeft opgeborgen: diep onder de grond. http://bit.ly/i27LCw

Archie2
Archie210 jan. 2011 - 22:23

Waar ging het ook al weer over? CO2 is maar in beperkte mate van invloed (ca 20%) op de dikte van de broeikasdeken. ca. 4% van de CO2 uitstoot is "te wijten" aan menselijk handelen. De verhouding tussen C02-uitstoot en effecten op de broeikasdeken is niet rechtevenredig, maar logaritmisch (toename in uitstoot, draagt steeds minder bij). Inzetten op alternatieven voor fossiele brandstoffen ok, maar laat CO2 er buiten.

bertvanbaar
bertvanbaar10 jan. 2011 - 22:23

Jongens! Wat zeuren we toch: Die CO2 komt helemaal niet in Nederland terecht!!! Daarom zetten ze die centrales ook in Noord Groningen: De wind waait in Nederland voor meer dan 75% uit het zuidwesten naar het noordoosten! Die CO2 komt dus gewoon boven (de internationale wateren van) de Noordzee terecht! Niks aan het handje! Die 20% (boven Nederland) halen we dus best wel. Slim toch??? ;-)

roelandz
roelandz10 jan. 2011 - 22:23

"Greenpeace is groot voorstander van een wettelijk maximum aan de CO2-uitstoot van energiecentrales" Dat gebeurt al, gebruik kolen met voldoende biomassa (= CO2 vrij) en de CO2 blijft beperkt. Wij hebben genoeg gas, jammer voor de buren die afhankelijk zijn van kolen en bruinkool. "Als we voldoende inzetten op energiebesparing en schone energie kunnen we een streep zetten door alle geplande centrales" Hoeveel schone energie is beschikbaar tegen een redelijke prijs? Nu is de omvang van schone energie kleiner dan de toename van het energiegebruik! Anders gezegd ook het gebruik van fossiele energie blijft toenemen. Wind op land heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt, maar dat wippelen af. Energiebesparing? Wie doet dat en hoe? Gaan we minder ver, minder vaak, minder snel vliegen? Daar zie je weinig van. Het is al mooi als het energieverbruik niet verder groeit. In het plan www.green4sure.nl met Greenpeace als een van de opdrachtgevers, is energiebesparing gering. De CO2 uitstoot werd vooral beperkt door biomassa en ... CO2 opslag! Als het klimaatprobleem niet echt telt, waarom dan die dure, energiekostende CO2 opslag? Is er meer dan een dreigend energieprobleem, minder bij ons met ons gas?

brynnar
brynnar10 jan. 2011 - 22:23

In Canada begint er al CO2 uit de bodem te lekken. ----- Energy giant Cenovus injects 8,000 tonnes of the gas every day in an attempt to enhance oil recovery and fight climate change. Cameron Kerr says ponds on his land have developed algae blooms, clots of foam and scum, while small animals have been found dead a few metres away. A consultant found high concentrations of carbon dioxide in the soil that matches the carbon dioxide Cenovus has been injecting, he says. Read more: http://www.cbc.ca/canada/saskatchewan/story/2011/01/11/sk-carbon-complaint-1101.html?ref=rss#ixzz1AubOSQzN