Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Citotoets loopt hopeloos achter de feiten aan

  •  
17-04-2016
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
222 keer bekeken
  •  
Cito_Eindtoets_Basisonderwijs
Het gaat iets beter met manier waarop scholen de Citotoets in het basisonderwijs afnemen. Maar we zijn er nog lang niet.
Er zit enigszins vooruitgang in de manier waarop we de eindtoets in het primair onderwijs afnemen. Waar twee jaar geleden de leerlingen van groep acht nog standaard de Cito-eindtoets kregen voorgeschoteld, is er in de twee jaar daarna het een en ander ten goede veranderd. De toetsgekte leek immers een nationaal dieptepunt te hebben bereikt. Zo meldde het CBS al in 2011 dat er in dat jaar maar liefst dertien miljoen euro door particulieren zou zijn uitgegeven aan Cito-bijlessen. Het massaal aanleren van kunstmatige toetstrucjes zorgde er onder andere voor dat kinderen van groep acht de Cito-toets zagen als een metaforische berg waarvan ze hoe dan ook de top moesten bereiken. 
Minder spanning bij de leerlingen Het jaar 2015 werd vervolgens als zogenaamde overgangsfase bestempeld. Een soort didactische bufferzone die zou moeten gaan zorgen voor een vermindering van de toetsgekte. De belangen der commercie en status zouden ondergeschikt moeten gaan worden aan de essentie van de toets. Het afnemen van de Cito-toets werd vorig jaar dan ook voor het eerst verschoven, van februari naar april. Een prima ontwikkeling, die zorgde voor meer invloed van het leerlingvolgsysteem (LVS) en de objectieve visie van de leerkrachten met het oog op de onderwijstoekomst van het kind. Ook kwam dit het spanningsniveau van de leerlingen ten goede. Daarnaast toonde de Rijksoverheid haar goodwill door nog twee andere aanbieders van eindtoetsen te erkennen, namelijk de IEP-toets en de Route 8-toets. Maar daarmee zijn we er nog niet.
We zijn er nog niet Met het aanbieden van het vernieuwde onderwijscurriculum in de vorm van Onderwijs2032, stuiten we nog steeds op een behoorlijke kloof tussen het aanbieden van de eindtoetsen en de toekomstgerichte doelen uit dit eindadvies. Want waar de drie verschillende eindtoetsen ook tegenwoordig alleen nog inzetten op de vaardigheden taal en rekenen, worden domeinen als persoonlijk functioneren en wereldoriëntatie slechts facultatief gemaakt en tellen die niet eens mee in de eindscore. De ontwerpers van onderwijscurriculum 2032 zetten echter in op een toekomst waar leerlingen breed georiënteerd de maatschappij tegemoet zullen treden, uitgerust met kennis van zaken op het gebied van burgerschap, mens en maatschappij, digitale geletterdheid, natuur en technologie, vakoverstijgende vaardigheden en cultuur. Dit uiteraard naast het fundamentele reken- en taalonderwijs. Iets wat minimaal naar voren komt bij het maken van de huidige eindtoetsen en wat tevens een diskwalificatie is voor de opgedane kennis in de eerdere schooljaren. Daarnaast is de digitalisering van deze eindtoetsen nog niet aangepast aan de huidige tijd. De opgaven worden grotendeels nog gemaakt op papier; zowel op antwoordformulieren en in opgavenboekjes.
We hebben met het beleid rondom de huidige eindtoetsen een stap gezet in de richting van een betere onderwijstoekomst, maar er is nog een grote slag te slaan. Zeker met het oog op het afnemen van (eind)toetsen, waarbij we ook meer aandacht zullen moeten krijgen voor de socialiserende inhoud van het onderwijs en de bijbehorende persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Denk hierbij aan creativiteit, samenwerking en empathie. Als dat niet gebeurt, zal de opzet rondom het toekomstgerichte onderwijs helaas een wassen neus blijken te zijn en blijven we met het inzetten van de huidige eindtoetsen hopeloos achter de feiten aan lopen.
Beeld: Wikimedia

Meer over:

opinie, leven, onderwijs
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.