Joop

ChristenUnie verloochent eigen verkiezingsprogramma

  •  
08-11-2016
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
42c0800d-8a51-49c9-ac23-81e8e87be6b3

© Kees van der Staaij poseert met geestverwanten in het bezette Hebron

In het programma staat dat de partij de bescherming van mensenrechten als leidraad ziet. Wat zijn deze letters waard, als de politieke praktijk is dat de ChristenUnie voor het nederzettingenbeleid ijvert
Op dit moment zijn alle ogen gericht op de Verenigde Staten, waar vandaag de presidentsverkiezingen plaatsvinden. Het is erg spannend geworden. Over vijf maanden mogen wij ook naar de stembus. Inmiddels hebben diverse partijen hun conceptprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen gepresenteerd. Een aantal besteedt aandacht aan de kwestie Israël-Palestina: PvdA, SP, D66, GroenLinks ChristenUnie en VNL.
We hebben alle standpunten over Israël-Palestina op onze website voor u gebundeld en gaan die actualiseren, als de definitieve programma’s de komende weken worden vastgesteld. Standpunten over de internationale rechtsorde en mensenrechten hebben we ook vermeld.
Verkiezingsprogramma ChristenUnie Eén partij wil ik uitlichten: de ChristenUnie. In haar programma “ Hoopvol realistisch ” zegt de ChristenUnie meer over Israël-Palestina dan alle andere partijen bij elkaar. De kop van het betreffende hoofdstuk wekt verwachtingen: “Israël en de Palestijnen: rechtvaardige vrede”.
Ik citeer: “De ChristenUnie steunt een rechtvaardig vredesproces in het Midden-Oosten waarbij zowel recht wordt gedaan aan de veiligheid van Israël als aan de rechten van Palestijnen”. Ik lees tevens dat Israël “de Palestijnse aspiraties om tot een eigen staat te komen” moet erkennen en zich “met oog voor de belangen van de Palestijnen” moet opstellen in het nederzettingenbeleid.
Dat klinkt alleszins redelijk. Maar hoe valt dat in hemelsnaam te rijmen met de fanatieke lobby voor de nederzettingen, die de ChristenUnie bij monde van buitenlandwoordvoerder Joël Voordewind in de Tweede Kamer voert?
Te vuur en te zwaard bestrijdt de ChristenUnie zelfs de geringste maatregelen tegen het nederzettingenbeleid. In december 2012 steunde ze zelfs een motie van de PVV , die de regering opriep “de legaliteit van Joodse vestigingen in Judea en Samaria te erkennen en nederzettingen niet langer te betitelen als een obstakel voor vrede”.
In het verkiezingsprogramma staat ook dat de ChristenUnie de bescherming van mensenrechten voor het optreden van Nederland als leidraad ziet en de positie van Den Haag als internationale hoofdstad van vrede en recht moet worden versterkt. Wat zijn deze letters waard, als de politieke praktijk is dat de ChristenUnie in de Kamer voor het nederzettingenbeleid ijvert, terwijl dat beleid onder het Statuut van Rome een oorlogsmisdrijf is?
De ChristenUnie lijdt niet alleen aan tegenstrijdigheid tussen programma en politieke praktijk – het verkiezingsprogramma is in zichzelf inconsistent. Daarin staat dat de ChristenUnie voor politiek steun aan Israël staat, “met inachtneming van internationale rechtsbeginselen”. Maar de volgende zin luidt: “De Nederlandse ambassade wordt gevestigd in Jeruzalem, de ongedeelde hoofdstad van de staat Israël.”
Pardon? Jeruzalem is niet “de ongedeelde hoofdstad van de staat Israël”. Het oostelijk deel van Jeruzalem wordt sinds 1967 door Israël bezet. In 1980 heeft Israël Oost-Jeruzalem geannexeerd. Geen enkel Westers land heeft die annexatie erkend. Uit protest tegen de annexatie, hebben alle Europese landen hun ambassades uit Jeruzalem teruggetrokken en naar Tel Aviv verplaatst. En dan rept de ChristenUnie over “internationale rechtsbeginselen”, terwijl ze deze onwettige annexatie steunt en legitimeert?
Commotie over UNESCO-resolutie Jeruzalem Het gevoelige Jeruzalem-dossier liet de gemoederen onlangs weer hoog oplopen. UNESCO, de VN-organisatie voor onderwijs en cultuur, heeft op 12 oktober een resolutie aangenomen waarin Israël werd gekapitteld voor zijn provocaties en onrechtmatig beleid rond de Haram al-Sharif – de heilige plek in de Oude Stad van Jeruzalem, die Israël aanduidt als “Tempelberg”.
Het uitvoerend comité van UNESCO heeft 58 leden, waaronder Nederland. Met vijf andere leden stemde Nederland tegen de resolutie. Een ruime meerderheid liet zich gelukkig niet van de wijs brengen en stemde voor.
Op 26 oktober nam de commissie voor Werelderfgoed een tweede resolutie aan, waarmee UNESCO op Israëls lange tenen ging staan. De Israëlische regering schreeuwde moord en brand en beweerde dat beide resoluties de Joodse binding met de Tempelberg ontkennen.
Dat het veel genuanceerder ligt en Israëls protest politieke bijbedoelingen heeft, legt onze medewerker Jan Keulen in zijn column “ Jeruzalem gekte: it’s the occupation stupid ” uit. Daarin haalt Jan ook Kees van der Staaij aan, die met de Israel Allies Foundation onlangs Israël bezocht en steun betuigde aan de nederzettingen.
Ik heb veel respect voor Van der Staaij, die een bekwaam en waardig politicus is. Maar net als Joël Voordewind van de ChristenUnie behoren hij en zijn SGP tot de internationale lobby die de bezetting van Palestina steunt en de mogelijkheid een levensvatbare Palestijnse staat tot stand te brengen in de grond boort.
B’Tselem in VN-Veiligheidsraad Ik zou willen dat Van der Staaij de magistrale toespraak op zich laat inwerken, die Hagai El-Ad onlangs voor de VN-Veiligheidsraad hield. El-Ad is directeur van de gerespecteerde Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem.
El-Ad had niet treffender kunnen verwoorden, wat de Israëlische bezetting in de praktijk voor miljoenen Palestijnen inhoudt:
“What does it mean, in practical terms, to spend 49 years, a lifetime, under military rule? … What about the many “ordinary” days of a 17,898-day-long occupation, which is still going strong?
Living under military rule mostly means invisible, bureaucratic, daily, violence. It means living under an endless permit regime, which controls Palestinian life from cradle to grave: Israel controls the population registry; Israel controls work permits;
Israel controls who can travel abroad – and who cannot; Israel controls who can visit from abroad – and who cannot; in some villages, Israel maintains lists of who can visit the village, or who is allowed to farm which fields. Permits can sometimes be denied; permits must always be renewed.
Thus with every breath they take, Palestinians breathe in occupation.”
Hij eindigde met een krachtig appel op de internationale gemeenschap om de bezetting te beëindigen:
“Clearly, the occupation is internationally sustainable. It is so, because so far the world refuses to take effective action. … We need your help. Fifty years of “temporary” occupation are too long for even a single person on this planet to accept such a contradiction in terms. The rights of Palestinians must be realized; the occupation must end; the UN Security Council must act; and the time is now.”
Ik ga Kees van der Staaij kopie van El-Ad’s toespraak sturen en zal hem op het hart drukken bij zijn eerstvolgend bezoek aan Israël met B’Tselem te praten.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (54)

brambo2
brambo29 nov. 2016 - 9:47

Beloften Trump: -Ambassade VS verhuist naar Jeruzalem -Israël wordt nooit tot 2statenoplos gedwongen -Jeruzalem ongedeelde hoofdstad Israël

Lopez
Lopez8 nov. 2016 - 17:03

Het is bizar dat Nederland anno 2016 nog altijd politieke partijen kent die de mensenrechten en het recht ondergeschikt maken aan religieuze mythologie, en zelfs met de bijbel in de hand openlijk oproepen tot schending van de mensenrechten en het recht. Het is even bizar dat de overige partijen dat tolereren. Hulde voor Van Agt en anderen die wél de moed hebben het handelen van deze religieuze fanaten aan de kaak te stellen.

3 Reacties
Pa Pinkelman
Pa Pinkelman8 nov. 2016 - 20:56

Het is de enige manier waarop Israël/de Joden hun landjepik kunnen rechtvaardigen. Ze doen net alsof zij eigenlijk de bezitters waren, maar ook destijds al waren ze de bezetters. Lees dit eens: https://www.gotquestions.org/nederlands/basicbijbel/genesis-34.htm Dit gaat over aartsvader Jacob op het moment dat de joden nog niet het hele land hebben bezet. Terwijl de koning van het land letterlijk alles aan de joden geeft en zelfs zijn volk laat besnijden opdat z'n zoon met de dochter van Jacob kan trouwen vermoorden de zoons van Jacob terwijl de mannen nog hartstikke ziek zijn ongeveer de hele stam omdat ze hun zuster niet als hoer behandeld willen zien. Jacob is daar niet pissig over maar omdat z'n volk nog niet sterk genoeg is om de wrekers van de moorden te verslaan. Het komt dus aardig overeen toen in '48 de joden een idioot groot aandeel van Palestina veroverden en 7 andere Arabische landen geprobeerd hebben de Palestijnen te helpen. Alleen tóen in '48 waren de joden wel sterk genoeg om ze te verslaan.

brambo2
brambo28 nov. 2016 - 22:10

De religieuze fanaten wonen pal over de grens van Israel. Rondom, honderden kilometers. Van Agt zou zich beter druk maken om de christenen die massaal afgeslacht worden door die fanaten. Zo zien SGP en CU het ook: Israel al enige lichtpuntje in de hel van het midden oosten.

Pa Pinkelman
Pa Pinkelman9 nov. 2016 - 8:19

@brambo 8 november 2016 at 23:10 ["De religieuze fanaten wonen pal over de grens van Israel. Rondom, honderden kilometers. Van Agt zou zich beter druk maken om de christenen die massaal afgeslacht worden door die fanaten. Zo zien SGP en CU het ook: Israel al enige lichtpuntje in de hel van het midden oosten. "] Ik meen toch heel zeker te weten dat IS voor het allergrootste deel onder moslims slachtoffers maakt en dat christenen én joden miljoenen slachtoffers hebben gemaakt onder moslims. Israël voelt zich ook bedreigd door mensen vlak over de grens die vluchtelingen zijn uit Israël. Totaal zijn het er inmiddels 4 miljoen. Die vluchtelingen komen overeen met de "basis" waarop de Joodse Staat Israël haar ontstaan heeft te danken, namelijk toen 3400 jaar geleden god heeft gezegd dat de joden wél lieve mensen zijn omdat ze wel in Hem geloven en dat ze daarom de plicht hebben om andersgelovigen uit te roeien en te verjagen. Wat IS doet is wel uit de Bijbel te halen, niet uit de Koran. En men moet maar eens er serieus over nadenken hoe het komt dat IS wel aanslagen pleegt tegen Hamas c.s. en niet tegen Israël. Dat is echt héééél vreemd. Probeer de volgende vraag te beantwoorden. Waarom moesten de Palestijnen hun land inleveren? Als een bepaalde groepering meent op grond van religieuze geschriften het recht zou hebben op Nederland zou jij dan Nederland afstaan aan hen? Indien niet, zou je dat dan wel doen als een aantal landen zeggen dat dat wel moet?

Bram Emanuel
Bram Emanuel8 nov. 2016 - 16:09

"waarin Israël werd gekapitteld voor zijn provocaties en onrechtmatig beleid rond de Haram al-Sharif – de heilige plek in de Oude Stad van Jeruzalem, die Israël aanduidt als “Tempelberg”." Pardon? Die Israel aanduidt als "Tempelberg"? Iedereen duidt het aan als de Tempelberg. En waarom die aanhalingstekens? Deze zin laat duidelijk zien dat van Agt niet eerlijk en onbevooroordeeld in de kwestie Israel-Palestina staat.

5 Reacties
clara51
clara518 nov. 2016 - 23:40

@bram emanuel Als ik me niet vergis gaat de door jou aangehaalde zin over Israëlische provocaties en onrechtmatig beleid rond de Haram al-Sharif. Over ernstige zaken, dus. Die met feiten gestaafd worden. Je zou die ernstige zaken kunnen weerleggen. Of verdedigen. Maar je kiest ervoor de aandacht te proberen te verleggen naar een topografisch dingetje. Best doorzichtig, eigenlijk.

Pa Pinkelman
Pa Pinkelman9 nov. 2016 - 8:25

@claralegêne 9 november 2016 at 00:40 ["Maar je kiest ervoor de aandacht te proberen te verleggen naar een topografisch dingetje. "] De Tempelberg is voor de Joden het allerbelangrijkste argument om zich te rechtvaardigen. Ze hebben daar ooit een tempel gebouwd en die is ongeveer als enige als "bewijs" aanwezig gebleven en de moskee die uiteraard later is gebouwd is illegaal, net zoals er mensen zijn die moskeeën in Nederland illegaal vinden.

Bram Emanuel
Bram Emanuel9 nov. 2016 - 12:54

@ clara Ik stipte slechts aan dat beide religies een legitieme claim maken op de tempelberg/al-aqsa moskee. Van Agt ontkent door zijn wezelende schrijfwijze de legitieme claim van de joden. Ik zou hetzelfde zeggen als iemand de claim van de moslims tussen aanhalingstekens zet.

Pa Pinkelman
Pa Pinkelman9 nov. 2016 - 15:39

@Bram Emanuel 9 november 2016 at 13:54 Die claim op de Tempelberg is voor Israël één van de belangrijkste reden van hun landjepik. Voor de Palestijnen is die van secundair belang.

clara51
clara519 nov. 2016 - 23:54

@pa pinkelman (wat een naam) en @bram emanuel Geen van jullie beiden heeft het over de Israëlische provocaties en het onrechtmatig beleid rond de Haram al-Sharif, waarover Van Agt het heeft. En daar ging mijn vraag over.

Pa Pinkelman
Pa Pinkelman8 nov. 2016 - 14:44

Ik denk dat dit: https://www.wikiwand.com/nl/Verdrag_van_Medina#/Vertaling wel eens heel toepasselijk zou zijn om over na te denken. Dit verdrag gaat over de steun die Mohammed i.h.b. aan de joden heeft gegeven. Vergelijk het eens met wat meestal de VS heeft gedaan bij overeenkomsten waarbij Bin Laden en Al Qaida werden gesteund. Irak en Iran konden periodiek op de steun rekenen van VS en Israël. Joden moesten slechts voor hun eigen bewapening zorgen in het verdrag van Medina. De VS heeft Hoessein gesteund met hun bewapening.... Herinner je je maar eens hoe vaak de VS een scheve schaats hebben gereden en van wie ze steun kregen. De VS heeft altijd alle dictatoriale regimes gesteund, waarvan zonder uitzondering het verzet geacht werd "communistisch" te zijn. Ik heb sterk het vermoeden dat als welk land dan ook t.o.v. welk ander land verdragen als die van Medina zou sluiten dat er heel heel veel protesten uit andere landen of groeperingen zou komen.

Patrick Faas
Patrick Faas8 nov. 2016 - 13:52

De naam “ChristenUnie” duidt op een protestants christelijke politiek. Oud-premier Van Agt kent die nog wel uit het CDA, al komt hij zelf uit een rooms nest. Pak die Bijbel er eens bij. Een groot deel van het OT gaat over de veroveringen der Israëlieten. Palestijn en Filistijn zijn hetzelfde woord. Gaza was hun thuis. Het is overduidelijk aan welke kant God stond, want hij was allerminst neutraal. Wilt u het christelijk perspectief op het Heilige Land doorgronden, lees dan de Bijbel.

8 Reacties
geen-mening
geen-mening8 nov. 2016 - 15:24

"Palestijn en Filistijn zijn hetzelfde woord." Euhm..... nee! jij bent af! Is niet hetzelfde woord en zijn ook niet dezelfde mensen.

TheDarkLord
TheDarkLord8 nov. 2016 - 19:15

Ik ga niet eens zoeken naar bronnen omdat ik wel geschiedenis had in mijn vakkenpakket. Maar verifieer wat ik nu neerpen vooral en laat het me weten als ik het mis heb: - Filistijnen zijn afstammelingen van de Grieken, een volk dat ver voor onze jaartelling leefde in wat tegenwoordig onder andere de Gaza-strook heet. Bekend uit de Bijbelverhalen waarin ze de grote vijand van de Israëlieten waren. - Palestijnen zijn een volk dat pas een eigen identiteit ontwikkelde vanaf het moment dat er botsingen plaatsvonden met zionisten die aan het begin van de 20e eeuw het land van hun verre voorouders weer in bezit namen. Zo had je destijds zowel Joodse als Arabische Palestijnen.

Patrick Faas
Patrick Faas8 nov. 2016 - 20:09

Filistijn en Palestijn zijn wel hetzelfde woord. De Romeinen hebben de provincie Palestina opzettelijk naar de Filistijnen vernoemd.

Pa Pinkelman
Pa Pinkelman8 nov. 2016 - 20:40

Nee, "Filistijnen" vermoedt men dat het aanvankelijk de naam was van de Palestijnen. Verder heb je gelijk.

Pa Pinkelman
Pa Pinkelman8 nov. 2016 - 21:02

@TheDarkLord 8 november 2016 at 20:15 Het klopt wel ongeveer wat je zegt. Maar Israël heeft het niet zelfs niet eens over Palestijnen. Alle niet-joden zijn Arabieren. Er wonen dus niet eens Palestijnen in het land.

Sachs
Sachs8 nov. 2016 - 22:00

[Palestijn en Filistijn zijn hetzelfde woord. Gaza was hun thuis.] Kletskoek. Wat is precies de bedoeling van dit soort flauwekul?

Patrick Faas
Patrick Faas10 nov. 2016 - 14:28

@Sachs Wat is het doel hiervan? Het protestants christelijk perspectief proberen te begrijpen. Oud-premier Van Agt kiest de kant van de Palestijnen. Zo ook de paus te Rome en de patriarch van Moskou, voor zover we kunnen opmaken. Veel Palestijnen zijn christelijk immers. Waarom kiezen zoveel protestanten, wereldwijd en in dit geval in de ChristenUnie, dan de kant van Israël? Mijn grootouders waren katholieken dus niet zo Bijbelvast, maar ook zij waren er heilig van overtuigd dat Joden Gods lievelingsvolk vormen. Voor zover ik Amerikaanse protestanten heb gesproken, kwam hun steun voor Israël expliciet voort uit een Bijbels wereldbeeld. Strijd tussen Palestijnen en Israëliërs werd vergeleken met die tussen Filistijnen en Israëlieten, bijvoorbeeld. En in die strijd is hun god allerminst objectief.

Patrick Faas
Patrick Faas16 nov. 2016 - 15:30

Hier kunt u horen hoe Amerikaanse christenen de Filistijnen zien, inclusief de naamovereenkomst tussen Palestijn en Filistijn. https://www.youtube.com/watch?v=T6rem2GUidk

X4
X48 nov. 2016 - 13:17

Vertel maar wat Israël moet doen, zonder meteen zelfmoord te plegen. Dat mis ik vaak in dit soort beschouwingen. Palestijns bestuur is net zo'n drama als bij de omringende landen. Op de Gaza-strook lijdt de bevolking onder de terreur van Hamas. Op de Westoever de corrupte restanten van de PLO. Die Palestijnse staat zie ik nog niet zo gauw een democratie worden waar mensenrechten worden gerespecteerd. Helaas.

12 Reacties
Spelchecker2
Spelchecker28 nov. 2016 - 15:55

1. Wat mensen van hun land willen maken is in de eerste plaats aan henzelf. 2. In 1947 hebben de Palestijnen VN-resolutie 181 afgewezen want het zou een beetje van de gekke zijn geweest dat je instemt met het weggeven van 50% van je land aan mensen die op dat moment slechts dertig procent van de bevolking uitmaken, niet meer dan 5% van het land bezitten en dan ook nog eens voor 95% van buiten Palestina komen. 3. De Palestijnen hebben toen aangeboden in hun land een democratische rechtsstaat te vestigen waarin de rechten van minderheden in een grondwet zouden zijn gegarandeerd. Voor die tijd en plaats hypermodern! 4. De zionisten was dat niet genoeg en zij hebben de VN (nu 196 leden, maar toen nog geen 60 leden, het merendeel van de wereldbevolking zuchtte toen nog onder het westerse koloniale juk) net zolang bewerkt en omgekocht totdat er een meerderheid uitkwam voor resolutie 181. 5. Die resolutie stipuleerde dat implementatie geweldloos diende te geschieden. In 1948 heeft Israël de Palestijnen deels vermoord en de rest met geweld van hun land verdreven. Etnische zuivering avant la lettre. 6. De veiligheidsraad van de VN heeft die resolutie 181 overigens nooit aangenomen. Is het nu zó gek om op grond van deze voorgeschiedenis de legitimiteit van Israël zelf eens ter discussie te stellen? Misschien moeten we met elkaar vaststellen dat de stichting van de staat Israël een historische vergissing was. Misschien wel beter nu ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Palestijnen staan ten volle in hun recht voor wat betreft hun claim op Palestina in zijn geheel. En niet alleen dát, iedereen met een beetje historisch en moreel besef weet gewoon dat dit het enige rechtvaardige vertrekpunt is voor de oplossing van dit conflict. Het is aan de Palestijnen om vast te stellen of de inwoners van Israël die na 1947 Palestina zijn binnen gekomen een toekomst in Palestina hebben of niet. Ik begrijp best dat de westerse wereld zich tot veel verplicht voelt ten aanzien van de slachtoffers van de Holocaust. Maar die verplichting jegens de slachtoffers van die gruwelijkheden kan toch onmogelijk inhouden dat wij ons voor hen medeplichtig (blijven) maken aan het verjagen van een ander volk? Zeker niet als dat volk part noch deel had aan die holocaust en al vele generaties lang in het betwiste gebied woont en werkt!

Albert Einstein
Albert Einstein8 nov. 2016 - 15:58

4. Volgens opiniepeilingen wil een meerderheid van de Arabische inwoners van Oost-Jeruzalem dat hun wijken bij Israël blijven horen. Zij verkiezen de Joodse democratie, met bijvoorbeeld gelijkheid voor man en vrouw en een goed functionerende rechtstaat, boven de Arabische dictatuur. Een referendum kan in deze dus uitkomst bieden. http://www.middenoostenandersbekeken.nl/nieuws/zeven-feiten-over-oost-jeruzalem.html

gilles2
gilles28 nov. 2016 - 16:25

Het vredesaanbod van de Arabische Liga accepteren. De in en sinds 1967 bezette gebieden ontruimen, schadevergoeding betalen wat daarvoor werd bezet en vernield, sinds 1948. Koopje, vergeleken met de militaire kosten nu, en de pariah zijn van de wereld.

Lopez
Lopez8 nov. 2016 - 17:08

@Ewoud [Vertel maar wat Israël moet doen, zonder meteen zelfmoord te plegen.] Het internationaal recht en de rechten van de Palestijnen respecteren - m.a.w. de ‘organized state violence’ staken, zoals Hagai El-Ad het hierboven noemt - en het vredesaanbod van de Arabische Liga accepteren zou een aardig begin zijn. [Die Palestijnse staat zie ik nog niet zo gauw een democratie worden waar mensenrechten worden gerespecteerd. Helaas.] We kunnen constateren dat Israël 68 jaar na de oprichting nog altijd op flagrante wijze de mensenrechten en het internationaal recht schendt. Helaas. Wat is uw recept? Opheffen die staat?

Andreas Cappen
Andreas Cappen8 nov. 2016 - 18:47

@ Spelchecker Is het nu zó gek om op grond van deze voorgeschiedenis de legitimiteit van Israël zelf eens ter discussie te stellen? >> Ja, dat is heel gek omdat deze discussie altijd en alleen voor Israël lijkt te gelden. Maar de discussie is volkomen irrelevant. Israël is namelijk destijds gewoon legitiem gesticht als soevereine staat en ook als zodanig erkend door het overgrote gedeelte van de wereldgemeenschap. Tenzij u een teletijdmachine hebt, valt dat Internationaal Rechtelijk niet meer terug te draaien.

Andreas Cappen
Andreas Cappen8 nov. 2016 - 18:51

Het is aan de Palestijnen om vast te stellen of de inwoners van Israël die na 1947 Palestina zijn binnen gekomen een toekomst in Palestina hebben of niet. >> Ah, en wat denkt dat dan wat de Palestijnen voorstellen? Voor Israël is het maar goed dat u uw enge plannen niet kunt uitvoeren!

Pa Pinkelman
Pa Pinkelman8 nov. 2016 - 20:34

@Albert Einstein ["4. Volgens opiniepeilingen wil een meerderheid van de Arabische inwoners van Oost-Jeruzalem dat hun wijken bij Israël blijven horen. Zij verkiezen de Joodse democratie, met bijvoorbeeld gelijkheid voor man en vrouw en een goed functionerende rechtstaat, boven de Arabische dictatuur. Een referendum kan in deze dus uitkomst bieden. http://www.middenoostenandersbekeken.nl/nieuws/zeven-feiten-over-oost-jeruzalem.html "] Inderdaad. De link die je geeft is van likud, Dus de zionistische organisatie Die hebben geconstateerd dat eigenlijk alle Palestijnen graag onder het Israëlisch bewind leven. Ze kennen zelf weliswaar gelijkheid van man en vrouw, maar ze vinden het dolletjes dat de joden mannen en vrouwen gelijk behandelen als het Palestijnen betreft. Dus als hun huizen en als wordt afgepakt dan letten de joden er niet op of er mannen, vrouwen of kinderen in zitten. Vroeger was dat anders. Toen vermoorden de joden de mannen en namen de vrouwen gewoon mee naar huis. Zie hier: https://www.gotquestions.org/nederlands/basicbijbel/deuteronomium-20.htm "12 Maar als ze geen vrede met jullie willen sluiten, maar tegen jullie willen strijden, moeten jullie de stad omsingelen. 13 Jullie Heer God zal jullie de overwinning geven. Dood dan alle mannen van de stad. 14 De vrouwen, de kinderen, het vee en alle spullen mogen jullie als buit meenemen. Jullie mogen de hele buit voor jezelf houden."

Pa Pinkelman
Pa Pinkelman8 nov. 2016 - 21:24

@Albert Einstein 8 november 2016 at 16:58 ["Zij verkiezen de Joodse democratie.... boven de Arabische dictatuur. "] 1. In '45 was Engeland er de baas. 2. Je nickname is "Einstein". Einstein kon in '48 president worden maar weigerde omdat hij het land zag als een fascistische dictatuur.Zie http://www.newdemocracyworld.org/old/einstein.htm Dit gaat over de afkeer die Einstein heeft jegens de Joodse Staat. Hierin wordt de Freedom Party genoemd waar premier Begin lid van was. De partij wordt beschreven als een politieke partij die nauw verwant is in haar organisatie, methoden, politieke filosofie en sociale beroep op de nazi en fascistische partijen.

Pa Pinkelman
Pa Pinkelman8 nov. 2016 - 22:07

["Die Palestijnse staat zie ik nog niet zo gauw een democratie worden waar mensenrechten worden gerespecteerd. Helaas. "] Er zijn maar weinig landen waar de mensenrechten zo geschonden worden dan in en door Israël. ["Op de Gaza-strook lijdt de bevolking onder de terreur van Hamas "] Hamas pleegt geen terreur, zeker niet onder de eigen bevolking, maar is een verzetsgroep tegen de bezetter. Als je die wil veroordelen dien je ook bijv. alle Nederlandse verzetsgroepen tijdens WOII te veroordelen en dienen dus lintjes teruggeven te worden.

Lopez
Lopez8 nov. 2016 - 22:08

@Einstein [Volgens opiniepeilingen wil een meerderheid van de Arabische inwoners van Oost-Jeruzalem dat hun wijken bij Israël blijven horen.] Heeft u ook een bron van de genoemde opiniepeilingen? Of vindt u de notoire stokebrandjes van Likud Nederland dermate betrouwbaar dat u deze informatie met een gerust hart uit hun sneue pamfletje kopieert? [Zij verkiezen de Joodse democratie] De Palestijnen in Oost-Jeruzalem hebben in uw ‘joodse democratie’ geen stemrecht, Einstein. In uw ‘joodse democratie’ gelden zij niet als burgers, maar als minderwaardige ‘inwoners’ die ook op andere terreinen (onderwijs, infrastructuur, om maar wat te noemen) bikkelhard mogen worden gediscrimineerd. Vindt u het echt nodig om die zwaar gemankeerde democratie als ‘joods’ te betitelen? Is het op grond van hun etniciteit uitsluiten van bevolkingsgroepen van burgerrechten ‘joods’? En denkt u werkelijk dat er opiniepeilingen bestaan waarin de Palestijnen in Oost-Jeruzalem in meerderheid rechteloosheid onder Israëlische bezetting verkiezen boven zelfbeschikking? [boven de Arabische dictatuur.] Ach, is dit de keus die de opiniepeilingen boden, Einstein? Mochten de Palestijnen kiezen tussen de rechteloosheid van de ‘joodse democratie’ en de rechteloosheid van een of ander dictatoriaal Arabisch regime? Vindt u dat een koosjere vraagstelling? [Een referendum kan in deze dus uitkomst bieden.] Los van het feit dat we de uitkomst daarvan wel kunnen voorspellen: een referendum in plaats van het respecteren van het recht? Is dat wat u bepleit? Wilt u dat concept breed uitrollen? Dat zal me wat worden. En mogen in dit geval de vele Palestijnen (want dat zijn het, Einstein, geen ‘Arabieren’) die door Israël uit Oost-Jeruzalem zijn verdreven ook meestemmen? Ter informatie, Einstein: Oost-Jeruzalem is Palestijns gebied. Israël heeft er niets te schaften. Het zal de illegale ‘joodse nederzettingen’ die het er zo naarstig bouwt allemaal weer moeten ontmantelen en de kolonisten allemaal weer naar huis moeten halen. En hoe langer het die illegale kolonisering voortzet, des te groter straks het drama in de Israëlische samenleving.

gilles2
gilles29 nov. 2016 - 7:56

Israel legitiem gesticht, helaas een sprookje. In 1948 waren etnische zuiveringen al misdaden tegen de menselijkheid. Dat, Truman voorop, naar wordt beweerd omgekocht, vele landen Israel erkenden, doet aan de etnische zuivering van 1948 niets af. Heel Palestina is naar mijn mening bezet gebied.

Andreas Cappen
Andreas Cappen9 nov. 2016 - 17:59

Israel legitiem gesticht, helaas een sprookje. >> Oh, is Israël dan niet erkend als soevereine staat? In 1948 waren etnische zuiveringen al misdaden tegen de menselijkheid. >> Ja, maar wat heeft dat te maken met het feit dat Israël legitiem gesticht is? Dat, Truman voorop, naar wordt beweerd omgekocht >> Er wordt ook wel eens beweerd dat er UFO's bestaan en 9/11 in scene is gezet. vele landen Israel erkenden, doet aan de etnische zuivering van 1948 niets af. >> Ik zie niet waar hoe naar toe wilt met uw conclusie. Heel Palestina is naar mijn mening bezet gebied. >> Maar het gaat hier niet om een mening. Het gaat om de feiten die zijn helder: Israël is een soeverein legitiem opgerichte staat.

WillemdeGroot
WillemdeGroot8 nov. 2016 - 12:54

De politieke keus die (ook) de ChristenUnie maakt, is dat religieuze overtuigingen gaan boven (Internationaal) Recht.

1 Reactie
Frank Lenssen2
Frank Lenssen28 nov. 2016 - 15:04

@ WillemdeGroot (13:54u) - ik betwijfel of de CU een bewuste keuze gemaakt heeft. Volgens U heeft ze religieuze overtuigingen laten prevaleren boven het recht. Op zich is dat beslist niet uitzonderlijk, en abnormaal is het ook al niet. Fervente islamofoben hebben op Joop vaak benadrukt dat ze geschokt waren toen ze ergens gelezen hadden dat moslims hun eigen ethiek hoger stellen dan datgene wat op zekere plaats en tijd voor 'recht' doorgaat. Nou, ik denk dat die inzenders scholieren waren, en elk geval niet vertrouwd met de materie. Er zijn veel periodes en landen geweest in de historie, waarin onmenselijk onrecht als wet voorgeschreven werd. Christenen (bijv. de Jehovah-getuigen), Joden, Moslims, en allerlei andere gelovigen wensten daartegen in verzet te komen. Terug naar Uw post. De CU heeft 'iets' laten prevaleren boven dat wat een internationale gemeenschap kenmerkt als: evident onrecht. Wat is dat 'iets'? In mijn optiek waren dat geen religieuze overtuigingen, ten minste geen verplichtingen aan een hoogstaande ethiek zoals die door Jezus Christus uitgedragen werd. Sterker nog: ik geloof dat Christus vol afschuw over de politiek van het huidige Israël gesproken zou hebben; hij zou de frequente massamoorden op Palestijnen ten scherpste veroordeeld hebben, en ook de illegale nederzettingen. Maar wat is dat 'iets' dan wél? Ik doe een gooi: het komt neer op onderbuikgevoelens ten positieve, niet op doordachte visies die geïnspireerd zijn op de Bijbel. Ik bedoel: een hysterie ten aanzien van de staat Israël, die menig verstandig mens kan laten overkomen als een kritiekloze fan, groupie, bewonderaar (vul zelf maar aan). Als zo iemand de stadsnaam 'Jeruzalem' hoort, dan valt meteen alle reserve weg. Wat Israël doet is welgedaan, het is toch het Heilige Land (of zelfs 'Het Beloofde Land') (niet letterlijk bedoeld), en de Joden hebben toch verschrikkelijk geleden onder die tirannen, van wie Hitler de ergste was? Daarin zit het probleem. Ik denk dat de CU zichzelf niet durft toe te staan om scepsis en kritiek jegens Israël te hebben. Misschien geloven schrijvers van het partijprogram zelfs dat ze schuldig zouden zijn aan de beschadiging van 'iets heiligs', dus een soort van blasfemie, als ze het nederzettingenbeleid zouden veroordelen. Wat dan neerkomt op: de eigen diepe angsten laten winnen van een eenvoudig rechtsgevoel.

adriek
adriek8 nov. 2016 - 9:40

(Mensen)rechten gelden niet voor de vijand, dat is toch zo logisch als wat?

Albert Einstein
Albert Einstein8 nov. 2016 - 9:10

"Pardon? Jeruzalem is niet de 'ongedeelde hoofdstad van de staat Israël'. Het oostelijk deel van Jeruzalem wordt sinds 1967 door Israël bezet" Wiki zegt hierover: "Oost en West werden door middel van een hek en prikkeldraad van elkaar gescheiden. Tot 1967 bleef de stad verdeeld en was het voor de inwoners over en weer niet mogelijk om het andere deel van de stad te bezoeken" https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Jeruzalem Het is dus maar net hoe je het formuleert.

9 Reacties
Pa Pinkelman
Pa Pinkelman8 nov. 2016 - 11:57

Toen de Joodse Staat Israël eindelijk kans zag om een einde te maken aan de bezetting door Palestijnen die mer dan 2000 jaar had geduurd en waarbij het door god geschonken land aan de joden slechts 5% van de inwoners bedroeg die zich moesten onderwerpen aan de wetten van de bestaande regimes terwijl die zonder uitzondering inferieur waren, heeft de Staat Israël zich tolerant getoond m.b.t. Jeruzalem. Eigenlijk hoorde die stad ook bij de staat, maar door voornamelijk islamitische druk heeft men de vredesbereidheid getoond door toch de Palestijnen nog een tijdje toe te staan er te wonen. Maar in 2000 was men het zat. Toen heeft men besloten dat de stad wel degelijk geheel bij de Joodse Staat Israël behoorde en heeft dit ook in wetten vastgelegd. De Palestijnen waren als gewoonlijk hier weer niet mee eens. Ze gingen er tegen demonstreren door met stenen te gooien. Daarmee beschadigden ze de tientallen tanks die op dat moment nog niet eens verzekerd waren. Als Israël niet honderden Palestijnen had doodgeschoten en duizenden had verwondt, dan zou misschien er een totale islamitische staat zijn geweest.

Vuurrood
Vuurrood8 nov. 2016 - 13:47

Pa Pinkelman: Ik hoop voor u dat u satire beoefend want anders moet ik tot de conclusie komen dat het ergens in uw leven volkomen verkeerd is gegaan.

Vuurrood
Vuurrood8 nov. 2016 - 13:48

Pa Pinkelman: Bij nader inzien geloof ik toch dat het satire is.

Pa Pinkelman
Pa Pinkelman8 nov. 2016 - 14:20

@Vuurrood ["Ik hoop voor u dat u satire beoefend want anders moet ik tot de conclusie komen dat het ergens in uw leven volkomen verkeerd is gegaan. "] Ik ben zelf jood. Ik had in '67 de gelegenheid gehad om "gratis" naar Israël te gaan. Dan had ik meegewerkt aan het doden van duizenden Palestijnen van wie hun enige fout was dat hun (voor)ouders eeuwen eerder in het land woonden dan de joden. Ik heb het dus niet gedaan. Is daar in m'n leven iets volkomen misgegaan?

Tom Meijer
Tom Meijer8 nov. 2016 - 18:24

'Einstein': de wikipagina over alles wat met de staat Israël en het 'conflict' (wat een eufemisme) te maken heeft zijn al sinds het aanmaken van de bewuste pagina's onderdeel van felle conflicten tussen de wikipedianen die zich ermee bezig houden. De huidige tekst (ik heb het niet bekeken) kan niet anders zijn dan een tussenstand. Gezien de, net als hier en overal elders op internet, aanwezigheid van de lobby ten gunste van Israel zal er altijd onenigheid over de inhoud van dergelijke pagina's blijven. Ga er niet van uit dat op de wiki op dit soort pagina's 'waarheid' hoog in het vaandel staat.

TheDarkLord
TheDarkLord8 nov. 2016 - 19:41

TomMeijer; de pro-Palestijnse lobby draait anders ook goed bemerk ik. Feit is dat dit een complex probleem is en er misschien begonnen moet worden met acceptatie van BEIDE staten. (tenzij de inwoners van de Gaza-strook weer liever bij Egypte willen horen en/of de inwoners van de Westelijke-Jordaanoever prefereren weer een deel van Jordanië te worden of alle Joden die na 1948 naar Israël gemigreerd zijn terug willen keren en hun nakomelingen de Joden die voor 1948 daar al woonden akkoord gaan met een één-staat-oplossing. Ben ik nog een optie vergeten?)

Pa Pinkelman
Pa Pinkelman9 nov. 2016 - 8:45

@TheDarkLord 8 november 2016 at 20:41 ["Feit is dat dit een complex probleem is en er misschien begonnen moet worden met acceptatie van BEIDE staten. "] De Twee-staten oplossing is door Israël afgewezen. Het zou inlevering van land inhouden ["...tenzij de inwoners van de Gaza-strook weer liever bij Egypte willen horen en/of de inwoners van de Westelijke-Jordaanoever prefereren weer een deel van Jordanië te worden "] Ze hoorden niet bij Egypte of Jordanië maar woonden gewoon in Palestina. Tot '48 werd het gezag uitgevoerd door Engeland. ["of alle Joden die na 1948 naar Israël gemigreerd zijn terug willen keren en hun nakomelingen de Joden die voor 1948 daar al woonden "] Die joden zijn niet geëmigreerd naar het land, maar teruggekeerd naar het land waar hun voorouders een paar duizend jaar geleden hebben gewoond. Zie https://www.wikiwand.com/nl/Wet_op_de_Terugkeer De Palestijnen die gevlucht zijn na '48 mogen niet terugkeren, hoewel ze er al veel langer woonden, zelfs al voor de joden er duizenden jaren geleden kwamen en het land bezetten/in bezit namen.

Pa Pinkelman
Pa Pinkelman9 nov. 2016 - 9:43

@TomMeijer 8 november 2016 at 19:24 ["de wikipagina over alles wat met de staat Israël en het ‘conflict’ (wat een eufemisme) te maken heeft zijn al sinds het aanmaken van de bewuste pagina’s onderdeel van felle conflicten tussen de wikipedianen die zich ermee bezig houden. De huidige tekst (ik heb het niet bekeken) kan niet anders zijn dan een tussenstand. .....Ga er niet van uit dat op de wiki op dit soort pagina’s ‘waarheid’ hoog in het vaandel staat. "] Inderdaad: "...dit soort pagina's" Je kunt het soms zien dat bij bepaalde onderwerpen die ongeveer over hetzelfde gaan bijv. joden "gruwelijk werden vermoord" terwijl elders wordt geschreven dat ze "werden gedood". Bij het onderwerp "Ottomaanse Rijk" stond een hele tijd dat het land/rijk als eerste de homorechten heeft erkend, na Nederland, België en Frankrijk, maar ineens is het zinnetje weg. Wel zie je het wel weer vermeld bij "Islam en homoseksualiteit" Zie http://www.wikiwand.com/nl/Islam_en_homoseksualiteit#/Turkstalige.2C_islamitische_landen Je ziet ook dat bij de islam ook tijdens Mohammed zowel acceptatie als afwijzing gold, maar nergens dat homo's gedood moeten worden, terwijl volgens de Bijbel homo's gedood (nee, inderdaad niet "vermoord") moeten worden. Zie http://www.wikiwand.com/nl/Homoseksualiteit#/Middeleeuwen Maar er hoeft maar één imam roepen dat homo's van een 80 verdiepingen hoog gebouwd moeten gegooid worden en jarenlang wordt er bijna jaarlijks een feestdag gehouden onder o.m. Wildersvolgelingen die weer eens het bewijs hebben gevonden hoe slecht moslims zijn, terwijl ze zelf bovengemiddeld vaak homo's aanvallen. Zie http://is.gd/khRA54 "Van de aanhangers van politiek partijen denken PVV-kiezers het vaakst negatief over homoseksualiteit. Zij worden gevolgd door CDA-stemmers."

Albert Einstein
Albert Einstein9 nov. 2016 - 15:56

TomMeijer, "Een tussenstand" Hoe gaat dat dan bij Wiki? Vechten ze elkaar achter het toetsenbord vandaan?

geen-mening
geen-mening8 nov. 2016 - 9:00

Alsof het Israël/Palestina vraagstuk en de standpunten daarover ook maar iemand beïnvloed bij het stemmen?!

gilles2
gilles28 nov. 2016 - 8:13

Deze dingen zijn inmiddels tientallen jaren bekend, maar het haalt niets uit. Hoe dat kan, dan zou je in de bovenkamer van mensen als Van der Staaij of Voordewind moeten kijken. Daar is iets goed mis.

2 Reacties
Vuurrood
Vuurrood8 nov. 2016 - 8:52

Uw suggestie zou ik toch maar niet opvolgen. Kijkend in de bovenkamer van door u genoemde "heren"! Aanschouw de peilloze leegte en huiver!

Tom Meijer
Tom Meijer8 nov. 2016 - 18:25

Vuurrood. +1

Brave Hendrik2
Brave Hendrik28 nov. 2016 - 8:07

Ik mag dat graag zien en horen: krakelende christenen. Maar als heiden moet ik me daarmee maar niet teveel bemoeien. En Van Agt is reuze.

2 Reacties
Pa Pinkelman
Pa Pinkelman8 nov. 2016 - 12:26

Helemaal met je eens. Toen Van Agt MP was, vond ik hem een engerd, maar sinds z'n inzet voor de Palestijnen kan hij bij mij niet meer stuk. M.b.t. christenen en joden t.o. moslims. In feite is er iets heel grappigs aan de hand. Je weet dat er verschillende opvattingen zijn omtrent de figuur god. In de Koran staat en dat wordt ook in moskeeën ook steeds geroepen dat god de mensen zal straffen als ze ondeugend zijn. In de Bijbel staat dat je zelf stoute mensen moet straffen. Daarom moesten de joden dan ook toen ze 3500 jaar geleden in Palestina kwamen de mensen die niet in god geloofden uitroeien. Dat staat gewoon in de Bijbel. Ook mocht je geen vrede sluiten. Als joden en christenen nu eens een beetje slim zijn dan zouden ze de moslims gaan verwijten of misschien wel doden omdat ze god opdracht geven om mensen op hun lazer te geven. Daarmee doen ze dus net alsof god een soort knechtje van hen is. Dat kan natuurlijk niet. Het is ook te gek voor woorden dat er een Nederlandse imam in België heeft gezegd dat Allah leugenaars de tong moet afsnijden. Wat zou er dan bijv. terecht komen van Wilders? Maar ook... heel veel mensen raken dan hun stem kwijt. En dan kunnen ze dus niet meer stemmen. Dat is dus zeer antidemocratisch. :-)

Tom Meijer
Tom Meijer8 nov. 2016 - 18:27

Ha die Pa. Ik had net iets willen schrijven in de trant van je eerste twee zinnen. Helemaal mee eens. Onvoorstelbaar trouwens.