Joop

CETA: een gevaar voor onze democratie dat wij kunnen afwenden

  •    •  
11-11-2019
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
canada

© cc-foto: ElasticComputeFarm

Onze democratie loopt het gevaar een serieuze deuk op te lopen, maar gelukkig heeft de Tweede Kamer nog de kans om dit akkoord af te wijzen.
Stel je voor dat een toekomstig kabinet zou besluiten om niet meer weg te kijken als buitenlandse beleggers op grote schaal woningen in Nederland opkopen… Mensen die geen betaalbare huurwoning meer kunnen vinden in veel steden zoals mijn geboortestad Amsterdam zouden een gat in de lucht springen. Maar hoe snel zou het gejuich omslaan in ongeloof wanneer de staat voor miljarden aangeklaagd zou worden door die beleggers, omdat zij winst mislopen?
Het risico op dit soort sabotage van legitieme en democratisch genomen besluiten wordt groter met het nieuwe vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA). Onze democratie loopt het gevaar een serieuze deuk op te lopen, maar gelukkig heeft de Tweede Kamer nog de kans om dit akkoord af te wijzen en het gevaar af te wenden.
De voorstanders van CETA zijn door jarenlang ophef en verzet gekrompen tot slechts een enkeling, waaronder VVD, D66 en vertegenwoordigers van multinationals zoals VNO-NCW. Geconfronteerd met alle kritiek halen zij hun schouders op, zeggen dat het akkoord goed is voor de handel en dat het al sinds 2017 gedeeltelijk in werking is getreden.
Maar het gedeelte dat nog níet in werking is getreden en nog wacht op parlementaire goedkeuring is nou net het breekpunt: namelijk het hoofdstuk over investeringsbescherming. Het gaat om het instrument dat wij leerden kennen als ISDS, maar inmiddels is omgedoopt tot ICS (Investment Court System), en jarenlang bij het Europese hof van Justitie lag omdat niet duidelijk was of het überhaupt wel een legaal instrument is. Dit instrument heeft de bedoeling investeerders te ‘beschermen’ tegen democratische besluiten, buiten de nationale rechtssystemen om. De wereld op zijn kop dus.
Via een speciaal tribunaal moeten investeerders schadevergoeding kunnen eisen van de staat als die besluiten neemt die hun (toekomstige) winsten aantasten. Door dit soort instrumenten werd Egypte aangeklaagd toen dat land het minimumloon verhoogde en Duitsland had een claim aan z’n broek hangen na hun besluit om te stoppen met kernenergie.
Dit instrument dreigt binnenkort dus ook toegankelijk te worden voor Canadese beleggers in Nederland, en die zijn niet anders dan andere multinationals. Zij komen ook in eerste instantie op voor de belangen van hun aandeelhouders, en niet die van werknemers, het milieu of de samenleving. Bijvoorbeeld: Het Franse voornemen om olie- en gaswinning op hun grondgebied stop te zetten ging niet door, vanwege de dreiging met een claim door het Canadese oliebedrijf Vermilion. Bovendien heeft ruim 80% van alle Amerikaanse bedrijven die actief zijn in Europa een dochteronderneming in Canada. Zij zullen dezelfde mogelijkheden krijgen en Amerikaanse bedrijven zijn kampioen in het aanklagen van staten. Dus dat belooft wat.
Onze regering vindt CETA wél een goed plan, maar de steun in het parlement is onzeker. De gehele oppositie is waarschijnlijk tegen, dus een relatief kleine partij als de ChristenUnie bevindt zich opeens in de positie om CETA af te keuren en de EU-onderhandelaars terug te sturen naar de onderhandelingstafel. In hun verkiezingsprogramma is te lezen: “Bij geschillen doorlopen multinationale investeerders de reguliere rechtsgang, net zoals burgers en mkb-ondernemers”. CETA doet precies het tegenovergestelde, dus is het niet gek als de achterban van de ChristenUnie nu rekent op een tegenstem. Lokale fracties van de ChristenUnie spreken zich al uit tegen CETA, omdat ook de lokale democratie bedreigd wordt.
Er hoeft maar één parlement in Europa CETA af te wijzen om de strop om de nek van onze democratie te blokkeren. Dat kan dus Nederland zelf zijn.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (42)

Tafelpoot
Tafelpoot16 nov. 2019 - 0:01

Niet CETA is een gevaar voor de democratie, maar de SP als ze nog langer dergelijke onzin verkopen. Het zijn gewoon spookverhalen. Er wordt even voor het gemak vergeten, dat Canada geen deel uitmaakt van Europese Unie en dus zich niet kan beroepen op zogeheten Unierecht. Hetzelfde geldt ook voor een Canadees investeerder. Daarbij komt dat arbitrage veel ouder is dan nationale wetgeving. Lees de Canterbury Tales er maar eens op na. Voor verwachte winsten biedt geen enkel verdrag garantie voor. Zou we me wat moois zijn. Zeker als de kosten en/of opbrengsten onzeker zijn. CETA zorgt juist voor meer democratie. Volksvertegenwoordigers moeten zich juist beter verantwoorden. Wat dankzij ISDS wordt een politieke misstap veel harder afgestraft. Dus politici die echte lef hebben ondertekenen dat CETA verdrag. En zijn niet bang om zichzelf te verantwoorden. Persoonlijk denk ik dat CETA een enorm effect zal hebben op (overheids)aanbestedingen. Daar zullen wel de nodige (recht)zaken over gevoerd worden. Lokale overheden die hier niet goed op voorbereid zijn, hebben een kans een forse schadeclaim te krijgen. Ten slotte vind ik in het wilde weg maar roepen door politici en allerlei beweringen te doen over CETA als een tang op een varken slaan. En dat geldt zeker als men niet de moeite neemt om bepaalde passages van het CETA-verdrag aan te halen, om hun beweringen kracht bij te zetten.

O3
O314 nov. 2019 - 5:45

Wie heeft er baat bij, als de democratie naar believen opzij geschoven kan worden? Dat moet niemand willen.

Gandalf2
Gandalf212 nov. 2019 - 20:01

Ik wil CETA niet. Dus het zal er wel komen.

3 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin13 nov. 2019 - 8:27

Juist!

Klaas Punt
Klaas Punt13 nov. 2019 - 9:34

Ik ook niet. Maar wie wil dit wel?

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 nov. 2019 - 3:52

Ik wilde het Oekraïne- verdrag ook niet!

FransAkkermans1947
FransAkkermans194712 nov. 2019 - 12:37

Ik was op zoek naar informatie hoe het zat met dat minimumloon in Egypte en kwam een Vkr-artikel uit 2015 van Ruben Zandvliet, een deskundige internationaal arbeidsrecht. Daarin verwijst hij naar die kwestie in Egypte. "In de praktijk blijkt dit echter alleen voor te komen wanneer overheden afspraken met buitenlandse investeerders schenden. Zo loopt er momenteel een zaak tegen Egypte dat een contract had gesloten met de Franse multinational Veolia, waarin stond dat Veolia zich niet hoefde te houden aan verhogingen van het minimumloon. In Europa komen dit soort afspraken nauwelijks voor, en kunnen overheden zich beroepen op hun 'right to regulate'." Tja, een contract niet nakomen levert een gang naar de rechter op. Wel vreemd dat een overheid een dergelijke afspraak maakt. Alkaya probeert met uitspraken als …"Dit instrument heeft de bedoeling investeerders te ‘beschermen’ tegen democratische besluiten, buiten de nationale rechtssystemen om. De wereld op zijn kop dus. Via een speciaal tribunaal moeten investeerders schadevergoeding kunnen eisen van de staat als die besluiten neemt die hun (toekomstige) winsten aantasten."…ons bang te maken voor vrijhandelsovereenkomsten. Nu is dat voor een partij die voorstander is van economische protectie niet vreemd maar Alkaya's frame is wel erg opzichtig.

Klaas Punt
Klaas Punt12 nov. 2019 - 12:26

Mahir - ik ben voor de primaat van de Nederlandse staat. Dat zijn uiteindelijk de regeerders die wij gekozen hebben. Ja ik weet dat er een belangrijk stuk autoriteit is afgestaan aan die EU maar ik hoop dat wij nog tijdens mijn leven dat weer ongedaan maken. Wellicht een belangrijk punt bij komende verkiezingen?

Phil2
Phil212 nov. 2019 - 11:42

Er zou een clausule moeten komen over respecteren van de elementaire regelgeving van een land t.a.v. arbeidsrecht, milieu en klimaat bijv. Dat investeerders zich niet kunnen beroepen op "Ich Hab es nicht gewusst". Het is een grijze zone geef ik toe, bewijst ook het conflict met de boeren; die zien ook investeringen in het water vallen vanwege nieuwe regelgeving en criteria.

de Boer2
de Boer212 nov. 2019 - 8:14

Tom Poes is al een tijd geleden op wereldreis gegaan. Hij wel.

2 Reacties
LaBou
LaBou 12 nov. 2019 - 10:46

Tom Poes heeft misschien een hoog denkraam, het is ook een heel smal denkraam. En dat is hier niet wat we nodig hebben. Kweetal was daar al van op de hoogte, veel beter dan de boer dat is.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 nov. 2019 - 18:38

Desnoods ook wat meer luisteren naar P. Pastinakel.

Krek
Krek12 nov. 2019 - 7:42

Het lijkt mij niet onredelijk dat wanneer wij buitenlandse beleggers verwelkomen, dat die beleggers enige zekerheden krijgen dat hun investering niet met een grote grijns door de overheid binnengeharkt wordt na een wetswijziging. Ik denk hierbij aan de verzekering van Jesse Klaver dat de afschaffing van de dividendbelasting direct teruggedraaid zou worden zodra zij in de regering zouden komen. Een bedrijf dat zich dan heeft gevestigd in Nederland mede op basis van die afschaffing en de vereenvoudiging van de regels voor haar aandeelhouders zou dan te maken krijgen met woedende investeerders. Dat risico wil geen enkele investeerder lopen. Het lijkt me dan ook goed dat er waarborgen zijn die wetswijzigingen waardoor een bedrijf met lege handen komt te staan onmogelijk - of in elk geval zeer prijzig - maakt. Als men dat soort bedrage niet wenst te betalen, dan had men ten tijde van de investeringen de wenselijkheid daarvan maar moeten bekijken, en eventueel daar paal en perk aan stellen.

5 Reacties
O3
O312 nov. 2019 - 10:24

Het lijkt mij redelijk, om burgers te beschermen tegen investeerders die zich willen onttrekken aan de democratie, wanneer dat hen goed uitkomt.

LaBou
LaBou 12 nov. 2019 - 10:52

"Het lijkt mij niet onredelijk dat wanneer wij buitenlandse beleggers verwelkomen, dat die beleggers enige zekerheden krijgen dat hun investering niet met een grote grijns door de overheid binnengeharkt wordt na een wetswijziging. " De overheid moet zich inderdaad betrouwbaar tonen. Maar dat wil niet zeggen dat ze een garantie moet afgeven voor toekomstige (met een natte vinger berekende) winsten. De kans op veranderende regelgeving door voortschrijdend inzicht is een gegeven waar het bedrijfsleven mee moet leven. Zo niet, dan is de ontwikkeling van de techniek, waar verschillende reageerders hier hun hoop op vestigen, van nu en generlei waarde omdat het huidige technische niveau dan zowel nu als in de toekomst voldoende winst oplevert.

Krek
Krek12 nov. 2019 - 12:42

Geachte Labou, Ik ben het ten dele met u eens dat de overheid niet volledig klemgezet mag worden, en dat een deel van het risico door het bedrijfsleven/de investeerders gedragen zou moeten worden. Echter, er zit een groot gat tussen een aanvaardbaar risico en garantie van winsten. Van dat laatste is geen sprake; wel wordt gegarandeerd dat het enkele feit van een wetswijziging niet de oorzaak ervan is dat elke mogelijkheid tot het maken van winst onmogelijk wordt gemaakt. Wél denk ik dat er een begrenzing mag plaatsvinden ten aanzien van de te verwachten claims; het mag niet zo zijn dat de overheid plotseling gedroomde winsten op tafel zou moeten leggen. In dat opzicht zijn wij het eens.

Jansen7
Jansen712 nov. 2019 - 15:34

Dit is dezelfde discussie als bij onteigeningen. Dan is het de gewoonste zaak van de wereld dat het algemene belang voorgaat op particuliere belangen. Er is schadevergoeding maar die schadevergoedingen zijn nooit zodanig dat zaken van algemeen belang daardoor financieel onmogelijk worden gemaakt.

LaBou
LaBou 12 nov. 2019 - 16:10

Beste Krek, het geval wil nu juist dat met het systeem van ICS het volledige risico bij de overheid i.c. de maatschappij gelegd kan worden. En bij de nog op stapel staande verdragen over diensten en services gaat dat nog verder. Die begrenzing is helaas geen onderdeel van dit verdrag.

mjansen2
mjansen212 nov. 2019 - 7:33

Dat zal Nederland dus wel weer niet zijn...t braafste, schijnheiligste jongetje van de EU klas...Wij nemen liever geen beslissingen die potentiele handelspartners tegen de haren in kunnen strijken ook al wordt de democratie buiten spel gezet. Bovendien worden we al grotendeels door multinationals geregeerd die een speciale status lijken te hebben en zijn (voormalige overheids) diensten al grotendeels geprivatiseerd. Maar daar zijn wij als bevolking toch helemaal niet blij mee. Ik hoopte juist dat dit werd teruggedraaid in plaats van nog verder in handen gegeven van de "markt".Nergens goed voor dit soort ultra-kapitalistische handelsverdragen ten gunste van de macht van de multinationals die weinig andere belangen dienen dan die van de heilige winst voor zchzelf. Verschillen tussen arm en rijk zullen nog verder groeien , verdere verslechtering van natuur en milieu, nog verdere uitholling van de democratie,locale rechtspraak wordt buiten spel gezet.....ongelooflijk dat er voor zo'n verdrag nog voorstanders zijn...

eric-jan h te a
eric-jan h te a11 nov. 2019 - 21:17

" ... Zij komen ook in eerste instantie op voor de belangen van hun aandeelhouders, en niet die van werknemers, het milieu of de samenleving. ..." Dat is nou net het fundamentele probleem. Wij hebben - of moet ik al zeggen hadden - hier het Rijnlandse model, waarbij het bestuur van een structuurvennootschap de belangen van eigenaar/aandeelhouders, werknemers, maatschappij en milieu tegen elkaar dient af te wegen. Dit botst gigantisch met het Angelsaksische model van Noord Amerika en Groot Brittannië, waar het meer ieder voor zich is. Zoals iedereen wel kan zien zijn wij onder de diverse VVD-regeringen , ondanks alle mooie praatjes over ons joods christelijke cultuur, aan het afglijden naar het Angelsaksische model. May god bless you, because I ain't gonna do it.

Thuru
Thuru11 nov. 2019 - 20:27

Dat hele ICS moet uit het verdrag gesloopt worden. Is alleen slecht voor het land en is niet op geen enkele punt positief. CETA is misschien mogelijk maar zonder dat punt. En anders maar niet.

chwiedijk
chwiedijk11 nov. 2019 - 19:45

Eerst maar eens beginnen met die Bernhard van Vollenhoven te beletten meer dan één huis te exploiteren.

Pater
Pater11 nov. 2019 - 19:18

Mooi stukje, wel wat simplificerend. Ik wil dat graag toelichten. Neoliberale handelsverdragen zoals CETA zijn fout omdat ze zich eenzijdig richten op bedrijfsbelangen, boven de sociale belangen en die van natuur en milieu, en omdat ze ten koste gaan van het recht taken t.b.v. het algemeen belang (mede) door de (semi-)overheid uit te laten voeren of te reguleren. De verdragen werden grotendeels geschreven door specialisten van de grote bedrijven (echt waar!) en bevatten bijv. ook een vergaande bescherming van patenten die mede de schandalige beprijzing van geneesmiddelen mogelijk maakt. Het arbeidsrecht en bijv. de regulering van de bio-industrie zijn in Canada minder ontwikkeld, terwijl de EU-regulering al veel te wensen overlaat. Strikt gereguleerde vrijhandel, binnen voorwaarden, heeft echter grote voordelen, want het voorkomt bijv. enorme bureaucratische rompslomp, resulteert in lagere prijzen door geen of lagere invoertarieven, faciliteert verspreiding van innovatie, spreidt economische groei, vergemakkelijkt de internationale contacten. Juist de massale bescherming van de nationale economieën in de crisis van de jaren 30 vorige eeuw (Colijn!) heeft die crisis verdiept en verlengd. We moeten kortom oppassen niet door te slaan, vrijhandel heeft ook voordelen. Nutsfuncties Alkaya's voorbeeld van de speculatie met woningen door internationale bedrijven (banken bijv.) vind ik treffend. Woningen zijn schaars en wonen beschouwen we in NL als een recht. Dat betekent dat de woningmarkt geen vrije markt mag zijn en dat de overheid mag reguleren en zelf (of via daartoe opgerichte corporaties) daarin mag opereren en investeren. Grootschalige verkoop van woningen aan buitenlandse bedrijven is misbruik maken van de woningschaarste, en daar moet de overheid tegen op kunnen treden. CETA moet dat regelen ! Maar dat is niet het geval. CETA legt vast dat alle diensten geliberaliseerd moeten worden tenzij ze specifiek zijn uitgezonderd. Dit beperkt de ruimte voor overheden om diensten in de toekomst terug te brengen publieke handen als ze dat zouden willen. En wonen zit helemaal niet in het rijtje. Dit vind ik een heel belangrijk bezwaar. Juridische constructies in de verdragen. ISDS is in de jaren 50 op bredere schaal ingevoerd door de Wereldbank met als motief dat bedrijven dan makkelijker investeren in arme landen met een gebrekkige zekerheid van de rechtsgang, en daar kan ik me best iets bij voorstellen. Je zit er niet op te wachten dat bijvoorbeeld je investering in landbouwbedrijven in Zimbabwe door een dictator onteigend wordt. Maar CETA gaat niet over Zimbabwe, CETA bindt landen met een volwassen rechtssysteem, ISDS is dan niet alleen ongewenst maar ook overbodig. ICS is trouwens wel degelijk een verbetering van ISDS, mede door het verzet van sociaaldemocratische ministers tegen ISDS als Gabriel en Ploumen stelde de Europese Commissie een permanent Hof voor investeringsgeschillen voor: Investment Court System. het Hof wordt openbaar en permanent gelegenheid tot het instellen van beroep vastbenoemde rechters nauwkeuriger omschrijving van ontvankelijke zaken het recht van de overheden om te reguleren wordt bevestigd. Dat neemt allemaal niet weg dat deze arbitrage een eenzijdige vorm van geschillenbeslechting blijft, in het belang van buitenlandse investeerders, zonder garanties dat een evenwichtige belangenafweging plaatsvindt ten opzichte van andere belangen (publieke belangen, mens en milieu, arbeidsnormen). De voorbeelden die Alkaya over de gevolgen van rechtsbescherming via handelsverdragen aanvoert zijn echter op z'n minst twijfelachtig. Als Frankrijk de winning van gas en olie eenzijdig verbiedt, zonder rekening te houden met verstrekte vergunningen en gepleegde investeringen, zal elke Franse rechtbank de gedupeerde bedrijven een schadevergoeding toekennen. Als NL kolencentrales laat sluiten zal elke Nederlandse rechtbank de investeringen in de vergunde kolencentrales vergoed willen zien. Dan hadden we die vergunningen maar niet moeten geven, ook bedrijven mogen aanspraak doen op democratisch geregelde rechtszekerheid. Met of zonder CETA.

2 Reacties
Jansen7
Jansen712 nov. 2019 - 12:32

Dan neem ik aan aangezien je de kant van de staat en burger kiest dat we dan geen ISDS moeten invoeren aangezien, volgens jou, dit deelbelang van bedrijven al lang wordt voorzien. Dat heeft wel de implicatie dat een vergunning bijvoorbeeld door een gemeente verstrekt milieu- en klimaatbeleid voor op nationaal niveau decennia (financieel) onmogelijk kan maken als jouw redeneringen correct zijn.

Pater
Pater13 nov. 2019 - 0:50

De vergunningen op gemeentelijk niveau hebben een beperkte reikwijdte. De provincies hebben de vergunningen voor kolencentrales gegeven. Vroeger, toen we voor de E-centrales en de afvalverbrandingsinstallaties een landelijke planning hadden, beperkte het landelijke beleid de provinciale bevoegdheid, dat is nu niet meer het geval. Dus voor wat betreft de provinciale vergunningen heb je volgens mij gelijk. Het rijk kan zo'n provinciale vergunning niet naast zich neer leggen.

itsme3
itsme311 nov. 2019 - 18:55

Eerlijk gezegd, ik zou banger zijn wanneer de SP aan de macht zou komen dan de macht die multinationals krijgen door het CETA verdrag.

1 Reactie
LaBou
LaBou 12 nov. 2019 - 16:32

Ik niet. De kans dat de SP aan de macht komt is vele malen kleiner dan de kans op het aan de macht komen van die multinationals door verdragen als CETA. En dan nog lijkt me dat ver te prefereren boven een maatschappij waar multinationals het voor het zeggen hebben.

O3
O311 nov. 2019 - 17:49

"Dit instrument heeft de bedoeling investeerders te ‘beschermen’ tegen democratische besluiten, buiten de nationale rechtssystemen om." Investeerders krijgen dus een buiten-democratische verheven status boven Henk, Ingrid en de rest van ons. Wat kan daar nou mee misgaan?

Gi Raf
Gi Raf11 nov. 2019 - 16:59

SP Alkaya heeft natuurlijk gelijk dat het ongewenst is dat rijke buitenlanders en/of hun ondernemingen huurwoningen voor arbeiders opkopen in Nederland. Met als doelstelling maximale winst behalen. Graaiers winsten voor rijken die verdwijnen naar het buitenland en die arme huurders uit de mond moeten sparen. Opdat huurders minder te besteden hebben in Nederland. Maar helaas, het gaat hier niet om de rijke helft van Nederland met villasubsidie. Huren is voor paupers die geen villa gefinancierd kunnen krijgen en derhalve moeten huren met absurd hoge woonlasten als gevolg. En welke partijen in de 2e kamer komen nog op voor die ene helft van Nederland? De 2e kamer maakt zich wel sterk voor huisvesting van (buitenlandse) studenten (met rijke ouders) met huursubsidie en startende villasubsidieslupers. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4914851/kwart-miljard-voor-betaalbaar-huis-starters-en-studenten

5 Reacties
badgast
badgast11 nov. 2019 - 19:09

Ik zou haast denken dat je commentaar uit een ander draadje komt. Waar het om gaat is dat via CETA en ICS bedrijven vergoeding kunnen eisen als we hier dingen bij wet aanpassen. Bijvoorbeeld als we hier een wet zouden invoeren die verbiedt dat er nog gas wordt opgepompt in Groningen, kunnen Esso en Shell onder ICS de staat aanklagen voor vergoeding voor de door het gaspompverbod gederfde inkomsten. En die klacht zou niet worden behandeld door een Nederlandse rechter of door het Europese hof, maar door een tribunaal gevuld door bedrijven. En hoe het werkt als bedrijven zelf maatregelen mogen kiezen, hebben we gezien rond, bijvoorbeeld, de zogenaamde sjoemelsigaretten (https://www.youtube.com/watch?v=VKxT14S5MxU). Dus als we het doorzetten van CETA kunnen stilleggen, heel graag.

Pater
Pater11 nov. 2019 - 19:12

Vreemde opvatting. Subsidie van huisvesting voor starters en studenten, juist voor degenen zonder rijke ouders achter zich, lijkt me de allerhoogste prioriteit te hebben !

Gi Raf
Gi Raf11 nov. 2019 - 21:09

Je hebt helemaal gelijk Pater. Als er al subsidie uitgedeeld wordt zou je denken dat zulks ten goede komt aan jongeren die je tot de arme helft van Nederland kan rekenen. Maar helaas. Arme jongeren bedenken zich wel 10 keer voordat ze gaan studeren. Omdat hun ouders hun studie niet kunnen betalen en ze dus de studielening niet op de spaarbank kunnen laten staan zoals de rijke helft van Nederland wel doet. Voor de aanschaf van een villa na de studie. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/01/ruim-helft-studenten-spaart-van-studielening-a1571911 En als ze al gaan studeren dan blijven ze dus noodgedwongen bij hun arme ouders thuis wonen want de huur is niet te betalen. Als er al een huurwoning is te krijgen want die gaan met voorrang naar buitenlanders. Huursubsidie is er helaas alleen voor rijke studenten die zich een zelfstandige (sociale) huurwoning kunnen permitteren. De rijke helft van Nederland, de villabewoners staan stijf van de subsidie. Is het niet met renteaftrek dan wel met vrijstelling van vermogensbelasting etc. Waarom een startende villabewoner daar bovenop nog meer villasubsidie zou moeten krijgen is volstrekt onduidelijk. Laat ze eerst maar een woning huren en sparen voor een villa. Als ze geen rijke ouders hebben die €100.000 euro vrij van belasting kunnen schenken e.d. En dan kun je wel zeggen dat is niet eerlijk, inderdaad het is allemaal niet eerlijk al die subsidie voor de rijken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 nov. 2019 - 23:12

Studenten zijn een buitencategorie. Die kun je ook niet op een wachtlijst zetten. Die moeten nl gewoon in september aantreden en voor velen is zolang bij pa en ma blijven geen optie. Er zijn ook vooral veel kleine(re) woningen nodig voor 1- en 2-persoonshuishoudingen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 nov. 2019 - 4:21

DanielleDefoe En daarom is het volgens jou gelegitimeerd die ook nog eens van het woningbestand van de laagste categorie sociale huurders af te halen en hele woonwijken te verzieken door het voor anderen bijna onleefbaar te maken. Het gaat veelal ook nog eens om buitenlandse studenten. Het lijkt wel of die mensen geen democratische rechten meer hebben daar waar je ze anderszins ongelimiteerd toekent. Hun woonbehoeften en kansen mogen volkomen ondergeschikt gemaakt worden aan die van ieder ander? Als ze spreken over starterswoningen hebben ze het ook immer over de middeninkomens en koophuizen, ook daar gaan die huizen al aan verloren en.aan de vrije markt. Het zijn m.n. die laatste huizen die onderverhuurt worden en gesplitst worden t.b.v. studenten. Dan gaat er ook nog eens een groot segment naar de hogere middenklasse daar de grenzen voor sociale huur onlangs verlegd zijn t.b.v. die inkomens. Wil jij mensen op straat hebben, het kan, de overheid doet haar best. Waarom toch altijd die arrogantie t.a.v. bepaalde mensen. Waarom vangen buitenlandse studenten geen studie aan in eigen land? Ook dat komt niet zelden door de verschillen in studiekosten toch? Moeten wij dan steeds het water naar de zee dragen en is daar een groep die ervoor moet boeten met name een waar we zelf niet toe behoren? Waarom is voor velen bij pa en ma blijven geen optie? Dat moeten die huurders die op wachtlijsten staan toch ook of niet, die wordt niets gevraagd? Het is zeker wel een optie voor Nederlandse studenten, maar een die ze niet ambiëren. Het is ook een optie voor Buitenlandse studenten. Blijkbaar is er bij die Nederlandse studenten geen enkele solidariteit met hun buitenlandse studenten te vinden. Blijkbaar mogen die andere mensen van jou, die niet studenten en vele anderen, zoals boven genoemd, wel op straat komen te staan. Maar ach die mensen hebben toch geen stem meer dus wat doet het ertoe. Ik kan me hier echt aan ergeren.

adriek
adriek11 nov. 2019 - 16:43

De macht ligt bij het geld, zij met geld maken de regels, dus maken ze de regels ook zodanig dat ze nauwelijks risico meer lopen, nauwelijks belasting betalen en maximale vrijheid hebben om snel veel te halen uit hun zogenaamde investeringen. Er is geen investeerder die het een bal interesseert dat ze de woningmarkt om zeep helpen zolang de huizenprijzen met minimaal tien procent per jaar stijgen. Leve de PFAS en stikstofproblemen: de bouw ligt stil! Kassa!

4 Reacties
MountEverest
MountEverest11 nov. 2019 - 17:19

Het maakt niet uit wie de eigenaar van deze huizen is. Ze zijn immers bewoond? Het is goed dat er een marktconforme huur betaald wordt, indien nodig met huursubsidie.

Katootje2
Katootje211 nov. 2019 - 17:47

Met huursubsidie? Gaan we dus ook nog buitenlandse ondernemers spekken van ons belastinggeld? Heb jij ze wel allemaal op een rijtje?

Karingin
Karingin11 nov. 2019 - 20:24

Kato: Nee. Of hij is een betaalde trol. Dat kan ook.

badgast
badgast11 nov. 2019 - 21:09

Hoog tijd dat de gemeenten weer een afdeling volkshuisvesting krijgen. Die verantwoordelijk is voor realisatie van betaalbare huurwoningen. Want waarom van de huizenprijzen zo bizar omhoog? Omdat er te weinig huizen zijn. Heeft dat tot gevolg dat er lekker bijgebouwd wordt? Neen, want de bouwer bouwt liever vier huizen met een marge van 50% dan 40 huizen met een marge van 5%. En nu niet zeggen dat het knijp loopt op stikstof, want de afgelopen 20 jaar hebben we al woningnood, en het stikstof-verhaal is pas een jaar aan het knijpen.

MountEverest
MountEverest11 nov. 2019 - 16:17

Er zijn wel echte bedreigingen van de democratie en de rechtstaat maar CETA hoort daar niet bij.

2 Reacties
johannn2
johannn211 nov. 2019 - 17:28

Mount, Nog echtere? Deze lijkt me toch echt genoeg, helaas. Een verdragsregel die bedrijven boven de wet stelt en ons de wet laat voorschrijven. .

Katootje2
Katootje211 nov. 2019 - 17:43

Als jij het zegt zal het wel niet waar zijn. -