Joop

CDA'ers: Pieter Omtzigt is een 'psychopaat, teringhond en labiel'

  •  
10-06-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
9927 keer bekeken
  •  
Beediging kamerleden

© DEN HAAG - Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) staat de pers te woord voorafgaand aan de beediging van de Kamerleden in de Tweede Kamer. ANP BART MAAT

Pieter Omtzigt is een ‘psychopaat’, een ‘teringhond’ en hij is ‘labiel’. In een memo aan de evaluatiecommissie van het CDA – dat zich graag de partij van fatsoen, normen en waarden noemt –  haalt Omtzigt hard uit naar partijgenoten die hem op deze manier hebben geclassificeerd. De CDA’er las hoe over hem gesproken werd in communicatie tussen CDA-fractiemedewerkers en -leden. De 76 pagina’s tellende vertrouwelijke memo over wat volgens Omtzigt de koers van de partij zou moeten zijn, is in handen van De Limburger. Omtzigt schrijft zich binnen de partij niet gewaardeerd te voelen en op sommige momenten ‘ronduit onveilig’. De memo is gericht aan de commissie Spies die de interne lijsttrekkersverkiezing onderzoekt.
De krant publiceert onder meer een appgesprek waarin een CDA’er laat weten wat hij van de persoonlijke verkiezingsposter van Omtzigt vond: Een ‘focking eikel met die nazi-posters’. In andere gesprekken wordt hij een ‘klootzak’ genoemd en ook werden op CDA-locaties Hitlersnorren op het gezicht van Omtzigt getekend. Tijdens de sollicitatieprocedure voor de CDA-kieslijst werd kandidaten expliciet gevraagd of ze achter Omtzigt stonden. Wie ja zei, kwam lager op de lijst terecht.
Ook legt Pieter Omtzigt in de memo een bom onder het lijsttrekkerschap van Wopke Hoekstra. Volgens Omtzigt is een bijdrage van bijna een miljoen euro aan de campagnekas, niet geregistreerd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en afkomstig van slechts drie personen. Het geld zou bedoeld zijn om de agenda van Hoekstra te bevorderen binnen het CDA. Daarnaast zouden de sponsoren het vertrek van Hugo de Jonge als lijsttrekker hebben bepleit. Grote schenkingen moeten wettelijk gemeld worden. De Limburger schrijft dat Omtzigt het schenkingsoverzicht van zijn eigen partij opvroeg, maar vervolgens de sponsoren nergens terugvond.
Pandemieprofiteur Sywert van Lienden krijgt, zonder overigens bij naam genoemd te worden, ook een sneer van Omtzigt. In de memo schrijft hij:
"Door het gebrek aan een inhoudelijk debat en een‘denktank’ van prominenten binnen de partij loopt het CDA ernstig gevaar dat zijn beleid in toenemende mate bepaald gaat worden door buitenstaanders, lobbyisten die uiteindelijk zelfs ‘meeschrijven’ aan het verkiezingsprogramma, zonder dat daarin nog een duidelijke CDA-lijn kan worden ontdekt."
Volgens Omtzigt zorgt de toetreding van de Sywerts van Lienden van deze wereld die niets op lijken te hebben met partijwaarden als inclusiviteit, solidariteit en rentmeesterschap, ervoor dat het bestaan van de partij in gevaar komt. Die verliest haar ‘kompas waardoor men te maken krijgt met een zwalkend beleid’.
Omtzigt blikt ook terug op enkele gebeurtenissen uit de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld de periode net na de kabinetsformatie van 2017. Direct erna werd Omtzigt tot zijn eigen grote verbazing het woordvoerderschap financiën ontnomen door het CDA, ten faveure van Evert-Jan Slootweg. Daarover schrijft Omtzigt:
"Tot mijn verbazing werd Evert Jan woordvoerder financiën en mocht ik, als gepromoveerd econometrist en na meer dan 10 jaar Kamerlidmaatschap eindelijk woordvoerder financiën, het woordvoerderschap na een korte periode weer afstaan. Ik kan me niet herinneren dat iemand ooit zijn woordvoerderschap financiën is ontnomen. Feitelijk hing ik er dus maar bij de partijtop [sic]."
Ook het toeslagenschandaal bij de Belastingdienst komt aan bod, de affaire die leidde tot de uiteindelijke val van het kabinet Rutte III. Het waren Omtzigt en SP-collega Renske Leijten die – geflankeerd door Farid Azarkan (DENK) – het voortouw namen in het ontrafelen van het schandaal. Daarbij kregen zij de nodige tegenwerking te verduren, ook door CDA-bewindslieden. Zo was het met de ‘actieve medewerking van een CDA bewindspersoon (Grapperhaus)’ dat ‘elke truc uit de kast gehaald’ werd om gevraagde informatie niet te geven. Ook waren het CDA’ers in het kabinet die weigerden moties van Omtzigt om informatie te verstrekken, uit te voeren. Omtzigt concludeert snoeihard over de voorlopige afhandeling van het schandaal:
"En ook nu alles op tafel ligt, is er binnen het CDA (kabinet, fractie, WI) nog weinig reflectie over wat dit schandaal nu betekent voor de rechtsstaat en het bestuur. Men brandt er kennelijk zijn vingers liever niet aan. Maar het gaat hierover het fundament waarvoor de politiek en de rechtsstaat dienen: een fatsoenlijke, rechtvaardige behandeling van alle burgers."
Vanuit het CDA is gereageerd door interim partijvoorzitter Marnix van Rij. Hij zegt afstand te nemen van de scheldpartijen aan het adres van Omtzigt en laat ook weten dat de leden van de commissie Spies zeggen niet gelekt te hebben:
"Naar aanleiding van de publicatie van Telegraaf en Limburger kan ik melden dat het genoemde stuk door Pieter Omtzigt op persoonlijke titel is gemaakt. Dit stuk is door Pieter Omtzigt aan de Commissie Spies, die de evaluatie van de verkiezingen uitvoert, verstrekt. De bijdrage van Pieter Omtzigt zal worden betrokken bij de evaluatie net als alle andere bijdragen van CDA-ers. Niemand van de CDA-top heeft dit document eerder ontvangen dan na de publicatie van deze middag. Commissievoorzitter Spies laat weten dat het genoemde stuk nog niet door de commissie is besproken en dat het uitgesloten is dat het stuk vanuit de leden van deze commissie is verspreid. De passages in het document met uitspraken van mogelijk CDA-leden over Pieter Omtzigt zijn CDA onwaardig en daar neem ik als voorzitter met kracht afstand van. De commissie Spies is nog bezig met het het opstellen van haar rapportage en daarna zal dit in het landelijk bestuur van het CDA worden besproken en daarna gepresenteerd. De commissie rond het rapport voor het zomerreces af."
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (277)

Max8
Max814 jun. 2021 - 8:29

En nu hopen dat de formatie volledig mislukt en dan nieuwe verkiezingen.

OlavM
OlavM13 jun. 2021 - 9:39

Ziehier de ChristenDemocratische Apocalyps die zich voltrekt.

Mokker
Mokker12 jun. 2021 - 10:18

Lekkere beerput bij het CDA. Gezien de bijna 50% steun die Omtzigt binnen de partij heeft zou een splitsing voor de hand liggen.

chwiedijk
chwiedijk12 jun. 2021 - 9:04

Ach, christenen onder elkaar...

1 Reactie
Libertain
Libertain12 jun. 2021 - 11:11

Nee joh, nu komt de afrekening voor het onder het openbare licht brengen van de Toeslgenramp jegens minderheden. De daders proberen met alle macht de rijen te sluiten. Klokkenluiders hebben geen plaats meer binnen het establishment.

FromValue
FromValue12 jun. 2021 - 8:38

Conclusie na 76 pagina's is dat Pieter met zo'n beetje het gehele CDA overhoop ligt. Kun je als kiezer veel van vinden, maar is een veeg teken dat "functie elders" daadwerkelijk een feit gaat worden en helemaal niet zo gek was. Er zijn meer mensen die veel voorkeurstemmen hadden en slecht in de partij lagen, bijvoorbeeld Rita Verdonk. Niet veel van terecht gekomen en de VVD is na Rita-gate niet overleden... in tegendeel. Goed je functie invullen is een groot goed, draagkracht in je eigen cluppie houden ook. Het gaat hand in hand, het lijkt erop dat Pieter dit enigszins uit het oog is verloren.

4 Reacties
Mokker
Mokker12 jun. 2021 - 10:21

Gezien de grote hoeveelheid interne stemmen bij de keuze voor het lijsttrekkerschap die Omtzigt ontving is het niet waarschijnlijk dat Pieter met 'zo'n beetje het hele CDA overhoop ligt' , zoals u beweert. Hij heeft wel degelijk steun, maar er is ook een grote groep - in mijn ogen niet heel fatsoenlijke - tegenstanders.

Libertain
Libertain12 jun. 2021 - 10:57

@Value, de wereldberoemde maffia-bestrijder Giovanni Falcone gaf een net ander praktisch uitleg aan deze notie van “eigen cluppie”. Mogelijk is de felle reactie vanuit het CDA cluppie op Omtzigt gericht juist als antwoord op zijn operatie Mani Pulite die in de eerste lijn de Belastingramp betrof en nu de traditionele corruptie binnen het leiderschap van CDA waar beide in samenhang zijn?

Wilma3
Wilma312 jun. 2021 - 10:58

Zeker Pieter ziet langzamerhand in wat voor partij het CDA is. Het CDA is er om via slinkse wegen de boeren te faciliteren de rest is theater.

Max8
Max814 jun. 2021 - 8:26

Eigenlijk wel heel erg wat u doet. U draait de rollen om en gaat er blijkbaar van uit dat partijpolitiek feitelijk belangrijker is dan de rol die een tweede kamerlid heeft. Namelijk het controleren van de regering. Daarbij vind ik het niet belangrijk of je eigen partij tot de coalitiepartijen hoort of tot de oppositiepartijen. Nu legt u de schuld bij Omtzigt neer. Maar is dat niet de omgekeerde wereld. Dus Leijten en Azarkan mogen wel kritiek uiten, maar Omtzigt niet. Het CDA is rot.Erger zelfs,dit demissionair kabinet en ons politiek systeem is ziek en rechtvaardigheid en het volk staat allang niet meer centraal.

Bert de Vries
Bert de Vries12 jun. 2021 - 6:56

Alle CDA-bewindslieden hebben gesproken met de Commissie Spies. Niet omdat ze bewindspersonen zijn, maar omdat ze (nog) zeer prominente CDA-ers zijn. Omtzigt is meer prominent dan de meeste ministers, en hij is door de comissie genegeerd. Nee, zal de commissie zeggen, wij hebben er rekening mee gehouden dat Omtzigt ziek is. Maar gegeven het lijden van Omtzigt had de commissie moeten aangeven dat een reactie van hem welkom is maar dat hij zich nergens toe verplicht moet voelen. In plaats daarvan bezegelde de commissie zijn uitsluiting met een forse hamerklap door hem volledig te negeren. Dat Omtzigt vervolgens schriftelijk reageert, is begrijpelijk. En dat het CDA zijn reactie heeft gelekt is logisch. Men denkt dat Omtzigt met zijn reactie zichzelf een genadeklap heeft gegeven. Maar waarschijnlijk is het tegendeel het geval.

3 Reacties
Libertain
Libertain12 jun. 2021 - 10:46

Wijze woorden van Bert de Vries. Het traditioneel machtclubje ons-kent-ons heeft tevergeefs geprobeerd de rijen hermetisch af te sluiten.

Bert de Vries
Bert de Vries12 jun. 2021 - 13:05

Omtzigt heeft zojuist bewezen dat niet hij zijn reactie heeft gelicht maar dat dat door iemand uit de top van het CDA is gebeurd. Ik vraag me af of Omtzigt zijn kamerzetel behoudt, eventueel kan behouden, of afstaat.

Pater
Pater13 jun. 2021 - 1:12

@Bert Waar haal je vandaan dat de Cie Spies O. niet om een reactie heeft gevraagd? O. heeft gezegd dat hij niet gelekt heeft. Dat is natuurlijk geen bewijs dat het uit de CDA-top komt. Zelf denk ik meer aan het soort onderknuppels dat zo agressief op O. reageerde. O. kan zijn zetel behouden en heeft gezegd dat hij dat ook gaat doen.

WeesGeenKees
WeesGeenKees12 jun. 2021 - 6:41

Geen idee of er mensen hier zijn die weten wat er op je afkomt als je al meer dan 10 jaar eerlijk en volkomen integer je werk doet (zoals Pieter Omtzigt dus) en er dan plotseling twee nieuwe directeuren (Gynaecoloog en een Bioloog) de leiding overnemen die ik niet anders kon betitelen dan pure maffiosi. Die twee nieuwe directeuren bleken er namelijk geen enkel probleem mee te hebben om een half miljoen euro fraude te plegen en glashard tegen patiënten te liegen over zaken die je als een medische calamiteit mag beschouwen. En een medische calamiteit ben je dus als arts verplicht om te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Wat betreft die fraude moesten alle IVF/ICSI-patiënten dus al zeker meer dan 20 jaar een factuur 'Invriezen embryo's' betalen à 60 euro,- per jaar. In 2014 stapte er een slim echtpaar naar de rechter en die gaf de patiënt gelijk dat het echtpaar de factuur 'Invriezen embryo's' niet hoefde te betalen. Erger de rechter noemde het zelfs een 'Economisch delict' oftewel een strafbaar feit! De IVF-kliniek heeft toen dit echtpaar zijn geld terug gegeven maar tegen het personeel werd gezegd: "Mondje dicht tegen alle andere patiënten want als we iedereen terug moeten betalen waar ze recht op hebben dan gaan we failliet." Tja en dan gaat iedereen voor het eigen hachje (doet 99,999% van de mensen!) en zetten we dus alle principes opzij behalve ik want linksom of rechtsom maar ik vond en vind nog steeds dat je al die patiënten dat geld terug moet betalen. Voor sommige mensen was dat 200,- tot wel 800,- euro. Dus tref een regeling was mijn voorstel. Niet lang daarna werd door een ongelofelijk stomme fout van een medisch analist en een verpleegkundige het verkeerde opgewerkte verse zaad geïnsemineerd in de verkeerde vrouw. Tja dat krijg je ervan zei ik als je de hele dag met je smartphone in je handen loopt (ik heb geen smartphone en die wil ik ook nooit!) tijdens werktijd want dan ben je constant afgeleid en dus NIET met je werk bezig. Afijn die vrouw die dat zaad van die verkeerde man geïnsemineerd had gekregen hebben ze een abortuspil gegeven en die man die opnieuw sperma moest produceren voor zijn vrouw omdat het in de verkeerde vrouw was geïnsemineerd vertelden ze dat er iets fout was gegaan tijdens het opwerken van het zaad. Beide echtparen troffen elkaar daarna toevallig bij de koffiecorner op het Alrijne ziekenhuis tegenover de IVF-kliniek en dan is 1+1 uiteraard 2! Ze kwamen er al pratend achter dat er tegen ze gelogen was en belden daarna de chef de clinique op die uiteraard totaal in paniek raakte. Gelukkig voor die IVF-kliniek zijn beide echtparen niet naar de pers gestapt want anders hadden we wel in kunnen pakken natuurlijk. De gynaecoloog-directeur heeft geen melding van deze medische calamiteit gemaakt (en later ook weer niet toen ze een verkeerd 3PN-embryo hebben teruggeplaatst door alweer een ongelofelijk stomme fout) bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg wat hij wettelijk wel verplicht is! Ik heb toen maar de melding gedaan en dan niet laf anoniem maar gewoon onder mijn eigen naam. Toen waren de rapen gaar en ben ik volledig kapot gemaakt. Ik had letterlijk dodelijke stress daardoor en heb toen een Vit. B12-deficiëntie opgelopen die mij bijna mijn leven heeft gekost. als je niet weet dat je een Vit. B12-deficiëntie hebt dan krijg je extreme neurologische klachten (net als die lachgas-gebruikers) en kun je zelfs een dwarslaesie oplopen en in een rolstoel belanden. Net toen ik dacht ik word gek en zelfmoord wilde plegen heb ik al mijn symptomen opgeschreven - een hele lijst maar het verneukeratieve is dat je ze nooit allemaal tegelijk hebt! - en ben naar mijn huisarts gegaan en vroeg of ik mijn bloed kon laten prikken voor een breed spectrum bepaling. Afijn daar rolde dus een veel te laag Vit.B12-gehalte uit in mijn bloed. Ik ben toen meteen begonnen met Vit. B12-injecties want de huisarts wilde nog wachten. Ik had direct mijn leven weer terug en injecteer mij tegenwoordig elke week zelf met 2 ml Vit.B12 uit een ampul. Ik wil ook op vakantie ja toch niet dan? Ik ben medisch analist kan bloed afnemen en dus ben ik voor een prikje totaal niet bang. Wie hadden mijn Vit.B12-deficiëntie allemaal gemist? 1. Een arbo-arts 2. Een andere nieuwe arbo-arts 3. Een huisarts 4. Een nieuwe huisarts want die ander was vertrokken 5. Een specialist op het LUMC De enige die excuses aangeboden heeft is nummer 4, ze zei dat ze na het overnemen van mij bloed had moeten laten prikken en dat was ze helemaal vergeten. Ze was ontzettend geschrokken en zei stel dat je zelfmoord had gepleegd dan had ik dus nooit de oorzaak geweten. Ik heb tegen alle bovenstaande artsen steeds gezegd: "Ik ben blij tussen mijn oren maar mijn lichaam doet raar!" Dat is typisch voor een Vit. B12-deficiëntie want veel van deze patiënten belanden bij een psycholoog of psychiater omdat ze letterlijk knettergek worden van hun eigen lichaam. Maar het is dus helemaal niet psychisch maar lichamelijk en de klachten zijn allemaal neurologisch van aard. Ik kreeg uiteindelijk net als Pieter Omtzigt te horen dat ik hulp nodig had want ík was de weg kwijt. Nou ik was de weg helemaal niet kwijt zij waren de weg kwijt en niet zo'n beetje ook! Wat mij is overkomen is exact hetzelfde wat Pieter Omtzigt nu overkomt. Mensen die Pieter Omtzigt afvallen ook hier in de panelen hebben totaal geen idee hoe eerlijk, integer en ja inderdaad rechtlijnig Pieter Omtzigt is maar hij is dus wel de enige die dicht bij zichzelf blijft. Oké hij is rechtlijnig maar dat ben ik ook want anders kan je beter stoppen met leven, zodra je toe gaat geven aan pure maffiapraktijken (bv. de toeslagen-affiare) be je gen knip voor de neus meer waard als mens. De leugens die nu verspreidt worden over Pieter Omtzigt door de tv/radio/kranten als doorgeefluik van het CDA - net weer op de radio te horen - zijn werkelijk stuitend. Maar geloof me als het CDA Pieter eruit gooit verliezen ze alles. Want ik heb alleen maar niet op Pieter Omtzigt gestemd omdat hij nog bij het CDA zat maar bij nieuwe verkiezingen stemt deze jongen op Pieter Omtzigt en zeer velen met mij. Mark 'Pinokkio' Rutte maak je borst maar nat jongen!!!

4 Reacties
WeesGeenKees
WeesGeenKees12 jun. 2021 - 6:43

ben je geen knip...

Wilma3
Wilma312 jun. 2021 - 10:55

Wat een verhaal! Heeft u geen verdere stappen ondernomen tegen deze kliniek waar u heeft gewerkt? Geld en macht zijn zeer grote drijfveren overal. En terug komend op het CDA daar zijn ook de twee drijfveren geld en macht dat is een grotere drijfveer dan God. God is er alleen voor de bühne. Voor mij geldt hetzelfde ik stem geen CDA want er zit een C in en ik wantrouw het CDA al mijn hele stembare leven maar mogelijk stem ik wel op Omtzigt als hij voor zich zelf zou beginnen.

gimli55
gimli5512 jun. 2021 - 13:16

@WeesGeen Kees Ook ik ben ooit medisch analist geweest, ben er 23 jaar geleden uitgestapt en als TOA mijn verdere carrière vervolgd. Heb mij vaak ingezet in de OR en MR, raadslid geweest en ooit onbezoldigd bestuurslid bij de vakbond. Sinds een maand met pensioen en wat me ontzettend veel plezier doet, is dat er geen baas mij kan vertellen wat ik wel en niet moet doen. Een hoop meegemaakt, incluis 2 burn-outs en een nier gedoneerd aan een collega. Het ligt sterk aan de mentaliteit en een ethisch kompas. Als dat in de leiding ontbreekt, ben je als medewerker aan de wolven overgeleverd. In de afgelopen 40 jaar hebben de HRM functionarissen met een defect ethisch en moreel kompas de overhand gekregen. Soort zoekt soort en het is verder door vele werkplekken verspreid. Het is een TINA systeem geworden, waarbij medewerkers geen alternatief hebben en geen perspectief op verbetering. Dit geldt vooral op politiek vlak, daar waar de wetgeving ontstaat. Nu is weer een voorbeeld waar de lobby van het bedrijfsleven een ingang heeft bij een regeringspartij en hun invloed kunnen laten gelden. De goedpraters staan al klaar om het te ontzenuwen en bagatelliseren. Het zal niet de vraag zijn of, maar hoever hun macht gaat. SvL heeft ook meegeschreven aan het partijprogramma van het CDA. Sterkte, ik weet niet hoe lang je nog moet, maar blijf ageren en twijfel niet. Ik ben ooit als voorzitter van de OR opgestapt voor een andere baan ergens anders. Er was na de laatste vergadering geen afscheid en geen bedankje. Mijn overtuiging was toen, dan heb ik het goed gedaan. Dan heb ik mijn taak als vertegenwoordiger van het personeel goed uitgevoerd.

Pater
Pater13 jun. 2021 - 1:06

De hoeveelheid schade die slechte, vaak ondeskundige leidinggevenden aanrichten is ongehoord. Ik wens de slachtoffers veel sterkte.

Mirzas
Mirzas12 jun. 2021 - 6:16

Omtzigt legt bloot. En dat is de reden dat mensen hem liever mijden. Tegelijkertijd, en dat maakt Omtzigt tragisch, wil hij ook nu nog niets liever dan terug opgenomen worden in de familie. Het document haalt niet snoeihard uit. Gezien alles dat er is gebeurd, ervan uitgaande dat het zo is gebeurd, is het document voornamelijk beschrijvend en weinig rancuneus te noemen. Het is eerder mild van toon. Of op zijn minst zo objectief mogelijk. Het document beschrijft het onbegrip van Omtzigt voor het gedrag van zijn partijgenoten. Maar is nauwelijks veroordelend. Eenzelfde geldt voor de passages waarin hij zijn successen benoemt. Op verschillende plekken op het web lees ik dat hij narcistisch is, grootheidswaanzin heeft. Maar als je goed leest zie je dat zelfs de passages over zijn prestaties bedoeld zijn om de vraag te stellen waarom hij wordt buitengesloten terwijl er geen redenen voor zijn die Omtzigt begrijpt.

1 Reactie
Libertain
Libertain12 jun. 2021 - 11:03

@Mirza, (“ Omtzigt legt bloot.”) Dit is in wezen de crux. Het is een volstrekt onbekend, tevens absoluut verboden fenomeen binnen het Nederlandse politiek en op de macht gericht establishment. Dan word je als melaatse behandeld, door hetzelfde establishment clubje ons-kent-ons, wel te verstaan. De ultrarechtse media doen gewoon volgen.

Ch0k3r
Ch0k3r12 jun. 2021 - 6:09

Dus Omtzigt wordt gevraagd een stuk als dit te schrijven voor een interne CDA commissie, en vervolgens wordt die brief gelekt waardoor Omtzigt het nog zwaarder krijgt binnen het CDA. Met dergelijke verwijten maak je natuurlijk geen vrienden. Je zou bijna vermoeden dat dit een vooropgezet plan was. 'Pieter schrijf jij maar een brief dan lekken we die wel' Omtzigt kan beter direct een andere partij zoeken. Deze is door een door verrot.

Wilma3
Wilma311 jun. 2021 - 20:33

Maarten van Rossem zei het al: 'als god mocht stemmen stemde hij vast niet op het CDA' De partij die 'behandel een ander gelijk uzelfe' alleen in selectieve gevallen toepast.

johannn2
johannn211 jun. 2021 - 19:27

Een miljoen! Dat is geen donatie meer, dat is kópen! Dat de partij dat verborgen houdt - tegen de regels - ondersteunt die interpretatie. Dit zijn Amerikaanse toestanden. Daar is het zó normaal geworden, dat Congresleden er voor hun herverkiezing volledig van afhankelijk zijn geworden. Ook daar worden die grote "donors" niet bekend gtemaakt; daar omdat het niet verplicht is. Ze spreken dan ook 'his masters voice' als diens belangen in het geding zijn, springen ervoor in de bres. .

Jozias2
Jozias211 jun. 2021 - 19:17

‘psychopaat, zieke man, teringhond, eikel, gestoord, labiel’ is uitgemaakt.” Ik las dat inderdaad terug in 1 app gesprek tussen een CDA lid en een CDA fractiemedewerker. Ik kan wat gemist hebben maar daar bleef het volgens mij bij. Waarbij 1 persoon (ik neem aan het CDA lid) inderdaad deze woorden heeft gebruikt en de andere persoon (ik neem aan CDA fractiemedewerker daar tegengas op bied). Dat is niet fraai van dat CDA lid. Maar uitlatingen van 1 lid worden nu wel erg uitvergroot in de berichtgeving alsof dat een algemeen taalgebruik tussen CDA bewindspersonen of partijkader was. In het licht van al het andere in het document lijkt de aandacht voor deze uitlatingen mij wat buiten proporties.

Phil2
Phil211 jun. 2021 - 16:44

Kan de CU niet aanbieden dat Omtzigt z'n zetel naar de CU fractie meeneemt?

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin11 jun. 2021 - 15:47

Deze klucht begint groteske vormen aan te nemen, onze volksheld staat weer vol in de schijnwerpers, deze keer nadrukkelijk in de rol van slachtoffer, met termen als psychopaat, teringhond en labiel wil dat best lukken, klaarblijkelijk roept Omtzigt nogal wat weerstand op, ook bij mij, er is geen koe zo bont of er zit een vlekje aan, het zou me niet verbazen als hij dat lekken zorgvuldig heeft geregisseerd, bang om buiten beeld te raken, om invloed te verliezen, een beetje messias verdwijnt niet zomaar van het toneel, we zullen zien of dat tot een breuk met het cda leidt of dat het cda als decor dient voor z’n éénakter.

5 Reacties
Zapata
Zapata11 jun. 2021 - 18:18

Het is inderdaad het soort van taalgebruik wat jou niet vreemd is. Laat ik niet overdrijven je gebruikt iets mildere termen maar wel weer veel vaker en ook veel meer.

Molly Veenstra
Molly Veenstra11 jun. 2021 - 18:24

'het zou me niet verbazen als hij dat lekken zorgvuldig heeft geregisseerd...' Volgens politiek commentator Kees Boonman heeft Omtzigt geen enkel belang bij dit lek. Het is hierdoor voor hem onmogelijk geworden nog te functioneren binnen het CDA.

WeesGeenKees
WeesGeenKees11 jun. 2021 - 18:40

Ha, ha je weet en leest duidelijk totaal niet wat er gaande is. Pieter had dit stuk geschreven in opdracht van die CDA-evaluatiecommissie onder leiding van voorzitter Liesbeth Spies. Dat hij dit stuk geschreven heeft en iemand anders het vervolgens uit laat lekken kan Pieter Omtzigt toch helemaal niets aan doen of wel soms. Kortom wat je schrijft is helemaal nergens op gebaseerd en geen enkel bewijs voor!

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin12 jun. 2021 - 2:55

“Volgens politiek commentator Kees Boonman heeft Omtzigt geen enkel belang bij dit lek. Het is hierdoor voor hem onmogelijk geworden nog te functioneren binnen het CDA.” Je wordt niet zomaar een teringhond, de verhoudingen waren al verziekt, ik heb veel waardering voor Boonman maar hier zou hij er m.i. naast zitten.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin12 jun. 2021 - 2:56

“ Ha, ha je weet en leest duidelijk totaal niet wat er gaande is.” Begrijpelijk lezen kan dan nooit je sterkste punt zijn als je niet begrijpt wat betekent dat iets me niet zou verbazen, daarmee spreek ik een vermoeden uit, geen feit omdat ik niet uit de losse pols uit m’n nek wil lullen.

Poeh, poeh
Poeh, poeh11 jun. 2021 - 15:25

Gereserveerd graf op politieke kerkhof naast dat van de PvdA, wordt in gebruik genomen.

Peter van Bijsteren
Peter van Bijsteren11 jun. 2021 - 14:25

Dit legt wel het één en ander bij het CDA bloot. Bij de partij van 'normen en waarden' achten ze beschaafdheid en integriteit blijkbaar niet van "enorme waarde." (LOL) Zou het bij andere partijen nou echt zo veel anders zijn? Sorry, maar betwijfel dat, kwam bijvoorbeeld net dit artikel tegen. https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/wetenschap/politiek-trekt-psychopaten-aan/ar-AAKWqpM?li=BBoPEwG

Norsemen
Norsemen11 jun. 2021 - 13:46

Omtzigt heeft iets goeds gedaan, en dan is het bij het grote publiek gelijk dat hij daarna niets meer fout kan doen.

1 Reactie
Joap oet Oskerd
Joap oet Oskerd11 jun. 2021 - 18:13

Maar zijn politici dan ook een “ras”?

Leontrotsky
Leontrotsky11 jun. 2021 - 12:00

My goodness wat zijn de "volksvertegenwoordigers" van het CDA laag gezakt. Een gemiddeld tokkiegezin in de ergste achterstandswijk is beter ontwikkeld (gelet op taalgebruik en intelect) dan de gemiddelde CDA "volksvertegenwoordiger". Men zou zich moeten schamen voor dit soort "volksvertegenwoordigers"

1 Reactie
Jozias2
Jozias211 jun. 2021 - 20:41

Welk taalgebruik? De termen in de kop komen van 1 lid. Niet van een volksvertegenwoordiger

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen11 jun. 2021 - 11:23

Arme Omtzigt, voor zijn gezondheid zou het beter zijn de politiek maar te verlaten.

2 Reacties
Zandb
Zandb12 jun. 2021 - 6:19

Voor de gezondheid van de politiek zou dat niet best zijn!

mboshogg
mboshogg12 jun. 2021 - 8:20

Voor een gezonde politiek zou de waarheid gewoon boven tafel moeten komen en de echte schuldigen gestraft moeten worden zo die er zijn. Pieter Omtzigt zal zelf een keus moeten maken wat het beste is voor zijn gezondheid, en hopelijk is dat er één die zijn politieke gedrevenheid niet in de weg staat.

Libertain
Libertain11 jun. 2021 - 11:11

("CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt haalt in een gelekte memo hard uit naar zijn eigen partij.") Staat u mij toe om met deze boodschap van Nieuwsuur het helemaal niet eens te zijn. Omdat het gewoon manipulatieve taalgebruik betreft - het kar wordt voor het paard aangespannen derhalve oorzaak en gevolg worden populistisch omgewisseld. Zou een normaal persoon als Omtzigt het smaad, laster en drek dat ultrarechtse tokkie-personen binnen de CDA constant over hem gooien en tevens de vuile politiek spelletje met hem spelen over zich heen moeten laten lopen? Dit doet geen normale mens - daardoor ook zijn huidige reactie. Omtzigt haalt zeker niet naar - hij legt gewoon bloot dat wat verborgen is geweest, tot grote angst en ergernis van de CDA prominenten. Precies hetzelfde wat hij bij de Belasting-Gate onlangs gedaan heeft. Ach, L'argent, L'argent - weet u wel. 1 miljoen tenminste.

1 Reactie
ton14024
ton1402411 jun. 2021 - 13:45

Wat een onzin L. Diegene die lekt legt bloot. Volgens jou heeft Omtzigt gelekt maar zijn memo was intern. Het politieke ontgaat je.

Dehnus
Dehnus11 jun. 2021 - 10:54

Die man kan beter naar het CU of SP.. of zijn eigen Sociaal Christelijke Partij oprichten of toch maar weer een Katholieke partij. Het CU wil nog wel eens de super gerefo kant op swingen. Het CDA vind het wel best, die wil van hem af. Dat is een partij voor herenboeren, vastgoedbaasjes, calvinistjes en ander gespuis. Die geven totaal om niks anders dan macht. Dan kan je beter kijken wat er mogelijk is. Hij is mateloos populair dus zijn eigen partij komt echt wel van de grond. Jammer genoeg is hij overwerkt :(.

2 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen11 jun. 2021 - 13:31

'Die man kan beter naar het CU of SP.. of zijn eigen Sociaal Christelijke Partij oprichten of toch maar weer een Katholieke partij.' keuzes maken is niet makkelijk.

Exkraker
Exkraker11 jun. 2021 - 17:53

SP is inderdaad wel een goede partij voor hem. Mits hij zich een beetje kan schikken.

Norsemen
Norsemen11 jun. 2021 - 10:18

Omtzigt heeft onwijs goed werk gedaan, dat voorop. Maar hij begint wel wat aan grootheidswaanzin te lijden, en ik kan me voorstellen dat anderen in het CDA het wel gehad hebben met hem.

6 Reacties
Deugkeizer
Deugkeizer11 jun. 2021 - 10:27

Tja ik denk als je zulke misstanden aan de kaak stelt dat je moet oppassen dat jezelf niet de beklaagde gaat worden. Vooral mensen die denken dat ze het altijd goed deden willen dat vaak niet horen. Heeft wel raakvlakken met messiascomplexen maar kan berusten op puur toeval.

CharlesdeValois
CharlesdeValois11 jun. 2021 - 11:24

Die kan er dan ook nog wel biij - grootheids-waanzin-. Kan dat nergens uit opmaken.

JasDon
JasDon11 jun. 2021 - 12:18

Norsemen, welke grootsheidszwaanzin? Vertel eens hoe de man dat laat zien. De helft van de partij stemde op hem, dus dat hij inspraak verwacht lijkt me geheel normaal.

Norsemen
Norsemen11 jun. 2021 - 13:44

"Kan dat nergens uit opmaken" Bijzonder

Gambardella
Gambardella11 jun. 2021 - 16:16

Hij heeft zijn momentum gehad. Dat strijden voor gerechtigheid heeft hij fantastisch gedaan. Chapeau. Maar nou wordt ie een beetje een zeur.

Satya
Satya11 jun. 2021 - 17:35

Deugkeizer de man heeft eerst alle signalen genegeerd dat er iets goed mis was met hoe er met mensen werd omgegaan door de overheid en hoe de overheid zijn controlerende functie uitvoerde. Na de Bulgaren fraude hadden alle alarmbellen al moeten afgaan. Net als alle kamerleden wachte Omtzigt af. Pas toen duidelijk werd dat er onderzoek door pers werd gedaan deed hij iets. Omtzigt is de slimste populist.

Deugkeizer
Deugkeizer11 jun. 2021 - 10:15

Ach ja in een notendop. Onze kenniseconomie heeft ervoor gezorgd dat vooral consultants en HR veel macht naar zich toe konden trekken. Dat betaald zich nu uit in een cultuur waarbij het effectief iets van je af kunnen schuiven de leidende vaardigheid is die je moet bezitten momenteel. Het nieuwe motto is maak niks af, maar zorg altijd dat je iemand kan aanwijzen die het af gaat krijgen.

Bouwman2
Bouwman211 jun. 2021 - 10:11

In het algemeen geldt dat hoe meer en dieper gegriefd iemand zegt te zijn hoe groter zijn zelfbeeld is. Het is dus geen toeval dat de acht zaligsprekingen beginnen met: gelukkig zijn de bescheidenen van aard. Daar is dus lang over over nagedacht. Als er ook zo over 's lands vergaderzaal was nagedacht had en niet meteen verbouwd hoeve te worden.

2 Reacties
MG1968
MG196811 jun. 2021 - 12:11

"In het algemeen geldt dat hoe meer en dieper gegriefd iemand zegt te zijn hoe groter zijn zelfbeeld is." En ik maar denken dat degene die nooit echt geraakt wordt geen ziel heeft. Hoe zit het nou echt dominee?

Zandb
Zandb11 jun. 2021 - 16:57

Bouwman "In het algemeen geldt dat hoe meer en dieper gegriefd iemand zegt te zijn hoe groter zijn zelfbeeld is." Volgens mij geldt dat dat dan niet zo is, in het algemeen ook.

Greendutch
Greendutch11 jun. 2021 - 10:07

Omtzigt is m.i. een van de weinige echt oprechte CDA politici.ik wantrouw alle gelovigen. dit is de CDA-man die echt goed heeft gedaan, vanuit een rechtvaardigheidsgevoel, die iets gedaan heeft voor nederlanders zoals eigenlijk elke politicus zou moeten doen en waar alle andere CDA'ers een voorbeeld aan moeten nemen. waar gelovigen zijn wordt gelogen en bedrogen, gegraaid en gedraaid, geroddeld en beschuldigd i.p.v. de waarden en normen die het geloof voorstaat eens goed door te nemen en te volgen Pluim voor Omtzigt, duim omlaag voor elke CDA'er die hem niet waardeert.

harmmeijer
harmmeijer11 jun. 2021 - 9:16

Het bedenkelijke niveau van de politiek bij het CDA van Hoekstra en de VVD van Rutte is verontrustend. Louter slippendragers in het kabinet en Kamer. Heel logisch dat ze zich tot elkaar voelen aangetrokken. Het algemeen belang bij deze partijen is volledig uit het oog verloren. Partijbelang eerst. En verontrustend dat deze partijen onder Rutte nog eens vier jaar ons land verder naar de gallemiezen helpen. Ik wens de partijen die het aandurven met Rutte en Hoekstra te gaan regeren veel sterkte toe.

3 Reacties
Libertain
Libertain11 jun. 2021 - 9:55

Welke Hoekstra?

Deugkeizer
Deugkeizer11 jun. 2021 - 10:19

Ik vraag me ook steeds vaker af of we de bodem wel bereikt hebben. Jarenlang hebben ambtenaren gezegd zo gaat het nu eenmaal in deze wereld. Ik ben benieuwd of daar geen echte grote lijken verborgen liggen.

Jozias2
Jozias211 jun. 2021 - 10:21

@Merel, Ik heb nog een leestip voor je: "Schoonheid, macht, liefde. In het leven en de politiek" van Sharon van Gesthuizen. Verder lopen er ook heel wat PvdA' ers rond met her en der wat tafelzilver in hun rug en moet je bij GL ook eens vragen hoe het gaat met leiderschapsverkiezingen na het vertrek van Halsema. Vraag het eens aan Dibi en Sap. Ik heb niet de illusie dat het bij de VVD en CDA heel anders gaat dan bij andere partijen.

Bert de Vries
Bert de Vries11 jun. 2021 - 9:00

Omtzigt legt geen bom. Zijn reactie voor de onderzoekscommissie is een bom geworden. De legger van de bom is degene die de reactie heeft gelekt. Voorkom framing.

MG1968
MG196811 jun. 2021 - 8:21

Bom onder het CDA? Die hebben ze zelf geplaatst. door de eigen teloorgang te weer te gaan met het omarmen van delen van het extremere rechtse gedachtegoed. Dat Omtzigt de bom laat ontploffen door de gevolgen van die shift te tonen staat daar los van. Eenzelfde bom ligt ook onder de VVD.

3 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander11 jun. 2021 - 8:57

MG En wat is dat extremere rechtse gedachtengoed?

MG1968
MG196811 jun. 2021 - 10:24

@Buitenstaander. In dit geval uit die zich in het wantrouwen waarmee burgers niet behorende tot de eigen subgroep tegenmoet getreden wordt. Focus op de controle van regelingen in plaats van focus op het doel van de regeling. Maar je ziet vast zelf ook wel een langzame verschuiving midden- rechts naar extreem rechts. Ik zich met nadruk niet dat het al daar is aanbeland. Maar het mensbeeld van rechts is de afgelopen jaren toch echt wel die richting opgeschoven. De gevolgen daarvan beginnen duidelijker aanwijsbaar binnen te komen.

Bert de Vries
Bert de Vries11 jun. 2021 - 10:39

Omtzigt laat de bom niet ontploffen. Het is veel erger. Degene die dit stuk voor intern gebruik naar buiten heeft gebracht laat de bom ontploffen. Het CDA is dus ook in de top tot op het bot verdeeld. Dat kan alleen als bestuur en leider hun controle over de top kwijt zijn. De volgende zekerheid is chaos in de top en vervolgens in de partij.

MG1968
MG196811 jun. 2021 - 8:13

Overigens... Zijn er steeds meer redenen om aan te nemen dat de toeslagaffaire geen gevolg is van falend beleid maar het falend beleid welbewust in stand is gehouden. En dat dient gewoonweg strafrechtelijk vervolgd te worden. Het is dan immers géén gevolg meer van incompetentie maar crimineel gedrag.

3 Reacties
Libertain
Libertain11 jun. 2021 - 8:46

("... het falend beleid welbewust in stand is gehouden.") Dit feit verklaard zeer helder de houding van Mark Rutte (VVD) die thans met alle kracht aan de macht hangt omdat in het geval van een strafrechtelijk onderzoek is hij simpelweg de eindverantwoordelijke voor deze situatie binnen een mogelijke Democratie.

Duralex
Duralex11 jun. 2021 - 9:48

Tsja, eens hoor. Maar niemand in Den Haag neemt de rechtstaat serieus. Dat gaat niet gebeuren. De meineed van Rutte (geen herinnering) in de toeslagen affaire komt ook nooit voor de rechter. Dat is de plek waar afgewogen moet worden of dat nou voldoende aannemelijk is. Of niet.

MG1968
MG196811 jun. 2021 - 11:36

@Libertain Strafrechtelijke aanspreekbaarheid vloeit niet voort uit bestuurlijke eindverantwoordelijkheid. Maar het gedrag van Rutte wat je benoemd kan wel zeker bedoeld zijn om (ook) de strafrechtelijke verantwoordelijkheid te ontlopen. Een gedrag dat ook bij andere leden van het bestuur, de ambtenaren maar binnen het parlement deze onderliggende reden (ook) kan hebben. @Duralex Het kan best zo zijn dat regering en parlement in hoge mate de rechtstaat niet serieus nemen. Maar daarom hebben we ook een scheiding van machten. Het OM heeft hierin een zelfstandige taak en heeft voor vervolging geen goedkeuring van wie dan ook in Den Haag nodig.

Mark Huysman
Mark Huysman11 jun. 2021 - 7:57

Bijzonder goed dit. Omtzigt maakt duidelijk wat voor partij het CDA werkelijk is. Een partij die naar de pijpen danst van haar (geheim gehouden) geldschieters en die hardwerkende, kritische kamerleden kapot maakt. Ook een partij zonder principes waarvan parlementsleden over collega’s praten in termen als ‘teringhond’ en ‘psychopaat’. Dit zal in elk geval de formatie moeilijker maken en dat is een goede zaak natuurlijk. Hoe langer het duurt voordat er een nieuw Rutte-kabinet gevormd is hoe langer het duurt voordat er weer een nieuwe serie ellendige maatregelen genomen kunnen worden. Hopelijk zal dit het CDA voorgoed of in elk geval voor lange tijd in crisis storten. Ik kan me niet voorstellen dat Omtzigt zich nu zal afsplitsen want een eenmansfractie heeft weinig macht. Ik kan me ook niet voorstellen dat hij geneutraliseerd kan worden door de CDA-top want daarvoor is hij een te sterke en principiële persoonlijkheid die bovendien populair is onder een flink deel van de leden en stemmers. Daarmee blijft het CDA voorlopig een continue instabiele factor binnen de Nederlandse politiek. Als Omtzigt overeind blijft dan sluit ik niet uit dat hij uiteindelijk bij volgende verkiezingen een nieuwe partij begint, een Christelijk Sociaal Appel, of zoiets. En dat zou erg goed zijn natuurlijk omdat dan definitief een van de rechtse machtspartijen van Nederland ten onder gaat.

22 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander11 jun. 2021 - 9:00

@Mark Ach gut.. dus het CDA is zo, maar in andere partijen komt dat niet voor. Niet dat PvdA en GL niet 'geinfiltreerd' worden door clubs als MD en Greenpeace, kom op. Lobbyen en beinbloeden en intern koppensnellen gebeurt helaas in iedere partij. Was daar ook niet de SP onlangs?

Libertain
Libertain11 jun. 2021 - 9:07

@Mark Huysman, ("Ik kan me ook niet voorstellen dat hij geneutraliseerd kan worden door de CDA-top ...") Gelet op wat thans gelekt is, schijnt da de CDA-partij top allang bezig was om Omtzigt te doen "neutraliseren". Hij is o.a. gepasseerd voor de lijsttrekkerschap en tevens behoorlijk politiek lichtgewicht als de Jonge heeft hem met minimaal voorsprong de positie ontnomen. Dit zijn zuiver intern geregeld CDA-zakken. Deze gelekte document is het harde bewijs dat de partij-top van CDA heeft Omtzigt niet kunnen neutraliseren. Ik bewonder ook de vrouw die naast hem staat en hem overal volledig steunt.

Sonic2
Sonic211 jun. 2021 - 9:37

@ Mark Huysman Ik denk dat je altijd neutraal en objectief tegen berichtgeving moet aangaan. In Maart was er bijvoorbeeld een bericht in de Telegraaf dat Omtzigt huilbuien had. Dat is voor mensen die zwaar overspannen en overwerkt zijn een bekende gedraging. De eerste de beste psycholoog kan je dat bevestigen. Omtzigt komt over als een solist. Die eigenzinnig en eigenwijs is. Principieel en ook niet te beroerd om zeer kritisch te zijn. Dat je dan niet lekker ligt bij andere collega's. Ik vind dat niet zo gek. De fout die sommige maken is door alle "anti" Omtzigt berichtgeving af te doen als een hetze. Ik denk dat de berichten over Omtzigt uit het "tegenkamp" overigen overdreven zijn. Omtzigt heeft wel erg weinig vrienden om zich heen in de fractie. En los van de verering die hem hier ten deel valt, mag best de vraag eens opkomen: Waarom eigenlijk? Een mens heeft meerdere kanten. Ik sta overigens in deze discussie aan de kant van Omtzigt, maar niet helemaal 100%. En nooit onvoorwaardelijk.

gimli55
gimli5511 jun. 2021 - 10:01

@Buitenstaander Door naar de mogelijke vergelijkbare toestanden bij andere partijen te wijzen, geef je eigenlijk Mark Huijsman gelijk. En het wijzen maakt het gestelde niet minder waar en belangrijk. Het gemak waarin dat over het hoofd gezien wordt, zegt iets over mentaliteit en ethisch gevoel. Het is bij alle partijen afkeurenswaardig en zeker nu bij het CDA. Als je geschoren wordt, kun je beter stil blijven zitten, anders is het kritische mes vlijmscherp en de schade groter dan nodig. De eerste letter van de naam van de partij hoort een grondwaarde te hebben en dan is het noodzakelijk dat er naar gehandeld wordt. Dat niet doen, betekent dat de eerste naam hypocriet gekozen is en niets inhoudelijks voorstelt in de visie van het CDA.

Pineut2
Pineut211 jun. 2021 - 10:16

Dat je niet helemaal aan de kant van Omtzigt staat zoals je zelf beweert maakt je bijdrage wel duidelijk Sonic. Omtzigt is volgens jou een solist, eigenzinnig, eigenwijs, principieel, zeer kritisch, ligt niet lekker bij collega's, heeft weinig vrienden, heeft huilbuien, is zwaar overwerkt, overspannen. Nog meer? Volgens mij sta je achter Omtzigt. Ik vraag me af waarmee je hem in de rug probeert te prikken. Is dat nu een serieus mes of een gebroken cocktailprikker.

Molly Veenstra
Molly Veenstra11 jun. 2021 - 10:16

@Sonic - "In Maart was er bijvoorbeeld een bericht in de Telegraaf dat Omtzigt huilbuien had." De vraag die je je daarbij moet stellen is niet: 'Zou dit bericht kunnen kloppen?' De vraag die je je zou moeten stellen is: 'Hoe is de Telegraaf dit te weten gekomen, en waarom drukken ze dit af?' Zo'n bericht over huilbuien is strikt persoonlijk. Het gaat niemand iets aan en hoort niet in de krant. Het is een poging tot framing, afkomstig uit zijn eigen partij en de wereld in geslingerd door de slippendragers van de macht. Omtzigt heeft gedaan wat eigenlijk heel gewoon zou moeten zijn voor een parlementariër. Het regeringsbeleid kritisch onder de loep nemen. Op 'verering' zit Omtzigt waarschijnlijk niet te wachten, maar het zou prettig voor hem wezen als hij binnen zijn eigen fractie niet meer werd tegengewerkt.

Sonic2
Sonic211 jun. 2021 - 10:46

@ Pineut Haat reactie. PVV of FvD trol? Dat kan alles verklaren. Ik vind solistisch, eigenzinnig en eigenwijs zijn hele goede eigenschappen. Kritisch zijn vind ik ook prima. Dat zijn dus vier complimenten. Ik omschrijf daarna een gevolg. Dat je niet goed ligt bij je collega's. Dat kan ik me voorstellen. Daarna verwijs ik inderdaad naar een bericht in de Telegraaf. En dat slaat terug op dat men alles gelooft wat Omtzigt zegt. En niets gelooft wat het tegenkamp zegt. Omzigt heeft het de laatste jaren fantastisch gedaan, maar ook met die getuige misgekleund. En Omtzigt en het CDA stonden aan de basis van het toeslagen stelsel. En Omtzigt had met zijn kennis van de belasting dienst, moeten weten dat die Stalinistische dwang maatregelen niet konden werken. Die extremistische fraude bestrijding. Dat hij het nu de afgelopen jaren het schandaal boven water krijgt. Pure klasse. Al die dingen die in dat Telegraaf artikel voorbij komen van huilbuien tot agressie. Van kribbig doen. Zo werkt dat bij iemand die overspannen is. Ik vind dat velen hier 100% de kans van Omtzigt kiezen. En 0 inzicht hebben in de andere kant. De steun voor Omtzigt komt ook nog grotendeels uit kringen en uit partijen waar je helemaal niets slechts mag zeggen over de leider of je ligt er uit. Wilders nu met zijn grote bek. Die moet zich schamen. De PVV is als Noord Korea. En dan ook nog het hypocriete en gore lef hebben om een debat aan te vragen. Ga eerst je eigen Stalin bolwerk eens democratisch maken. Voordat je als Wilders zijnde het gore lef hebt om ook maar iets over andere partijen. Zeer onfatsoenlijke man, maar dat matcht dan weer goed met zijn achterban. Omtzigt beschuldigt trouwens in die memo het CDA nog net niet van een strafbaar feit. Mag er ook wederhoor zijn? Omtzigt is vooral populair ook hier omdat hij tegen de gevestigde orde aan trapt. En voor de rest. Stompzinnige reactie: Enige kritiek op Omtzigt is een mes in zijn rug steken? Ga je diep schamen. @ Molly Veenstra En dat is een nuttige reactie. En een aanvulling. En natuurlijk heeft u gelijk, maar het ging mij meer om een beeld dat Omtzigt een engel is.Die verering moet stoppen vind ik. Want daarvoor heeft Omtzigt ook wel wat foutjes gemaakt. En zeker het CDA heeft genoeg aangericht. Maar tegenwerken( dat ben ik volledig met u eens) kan echt niet meer.

DaanOuwens
DaanOuwens11 jun. 2021 - 12:19

@ Molly Veenstra Jij schrijft: Zo’n bericht over huilbuien is strikt persoonlijk. Het gaat niemand iets aan en hoort niet in de krant. Dat mag best in de krant. Een echte vent hoeft zich niet te schamen voor een huilbui als gevolg van enorme stress. Ik denk wel dat je de intentie van de Telegraaf goed inschat. En de Telegraaf lezer zal een huilende Omtzigt kwalificeren als een jankend watje. Maar de wereld bestaat ook uit mensen die geen hoge dunk van de Telegraaf lezer hebben. Op zich heb ik geen probleem met het feit dat wordt gecommuniceerd dat Omtzigt psychisch zwaar beschadigd is. Lijkt mij dat de man slecht is in het in balans brengen van zijn eigen leven. Dat is treurig voor hem. Anderzijds levert hij een compleet en goed onderbouwd document aan. Als ik hem was zou ik nu eens een biertje met goede vrienden gaan drinken en een weekje chillen ergens in het buitenland zonder telefoon. En er zijn een aantal zeer goede psychiaters die prima in staat zijn juist heel intelligente en actieve mensen in staat te stellen hun problemen op te lossen. Dat soort lui vindt je ook niet in de Telegraaf, er is dus geen enkele reden om kennis te nemen van de inhoud van dat vodje.

Pater
Pater11 jun. 2021 - 12:43

"Hoe langer het duurt...." Uiterst kortzichtig. Hoe sneller er een kabinet is met PvdA en GL des te eerder gaan we een beter klimaatbeleid voeren en meer solidariteit in het beleid stoppen. En nieuwe verkiezingen kun je nu wel vergeten, dat zou het einde van het CDA betekenen. Het laatste wat ook Rutte wil.

Pater
Pater11 jun. 2021 - 12:45

Toen ik ooit overspannen was huilde ik heel wat af. Prima ontlading hoor, eerste stap naar herstel.

Sonic2
Sonic211 jun. 2021 - 12:54

@ Pineut Overigens wil ik er nog iets aan toevoegen. Omtzigt zit dus overspannen en overwerkt thuis. En in plaats van dat hij rust neemt, gaat hij dus een memo van 76 pagina's schrijven(!). 76(!). Ik laat me niet door uw politiek correctheid opdringen. Een burn-out is natuurlijk vreselijk, maar Omtzigt was en is een totale workaholic die totaal geen rem kent. Die voortdurend de neiging heeft zichzelf over de kop te werken. Dat komt misschien krachtig over. En altijd beter als dat "hippie achtige werkschuwe tuig", maar het is natuurlijk ook onverantwoord. Net doen alsof Omtzigt een weerloos slachtoffer is. En alsof hij ook niet zelf verantwoordelijk is voor zijn burn out. Ik vind het onverantwoord dat je in de tijd dat je rust moet nemen een 76 pagina's durende memo gaat schrijven. Als u uw sleutelbeen breekt en u neemt geen rust om dat te laten herstellen zal iedereen dat ook onder uw neus wrijven, maar bij Omtzigt mag je niets zeggen, want die is heilig. Natuurlijk heeft Omtzigt een hand in zijn eigen burn out. Dat ontkennen is de realiteit ontkennen.

Pater
Pater11 jun. 2021 - 12:59

@Huysman Vertraging inde formatie gunstig noemen is wel uiterst kortzichtig. Hoe langer dit kabinet doorregeert hoe slechter. Socialer beleid voeren ze niet uit, wat de Kamer ook zegt, want demissionair, nietwaar. Rechtser beleid is echter 'onvermijdelijk.' Hoe eerder PvdA en GL meeregeren des te beter.

Mark Huysman
Mark Huysman11 jun. 2021 - 13:31

[Hoe eerder PvdA en GL meeregeren des te beter.] Dat hebben we inderdaad bij Rutte2 en het Lente-akkoord gezien. Zolang een kabinet demissionair is kan het geen nieuw beleid maken en dus weinig extra schade aanrichten.

Zapata
Zapata11 jun. 2021 - 13:38

@Pater, dus deelname aan een kabinet door GL en de PvdA is een garantie voor sociaal beleid? Dan mogen we hopen dat resultaten uit het verleden deze keer echt geen garantie voor de toekomst zijn.

Pineut2
Pineut211 jun. 2021 - 14:04

''Haat reactie. PVV of FvD trol? Dat kan alles verklaren.'' Nogal treurig Sonic om een weerwoord op kritiek zo te beginnen. Met die onophoudelijke cancelpraktijk van je haal je het imago als discussieplatform van Joop naar beneden. Maar troost je, je bent niet die enige die zo de ene na de andere discussie doodslaat. Waag het niet Sonic c.s. te bekritiseren of een mening te verkondigen die niet in het straatje van meneer past. Infantiele ongefundeerde aantijgingen/scheldpartijen zoals bovenstaande zullen uw deel zijn.

Molly Veenstra
Molly Veenstra11 jun. 2021 - 15:21

@Daan - 'Dat mag best in de krant. Een echte vent hoeft zich niet te schamen voor een huilbui als gevolg van enorme stress' Ik begrijp je punt, maar dit is privé. Als de betrokkene geen prijs stelt op publicatie, dan heeft een fatsoenlijke krant dat te respecteren. We hebben het echter over de Telegraaf.

ton14024
ton1402411 jun. 2021 - 17:34

´´Natuurlijk heeft Omtzigt een hand in zijn eigen burn out. Dat ontkennen is de realiteit ontkennen.´´ Maar dat het normaal is, ontken jij dan weer.

Mark Huysman
Mark Huysman12 jun. 2021 - 7:54

@Buitenstaander [Ach gut.. dus het CDA is zo, maar in andere partijen komt dat niet voor.] Als je met ‘dat’ doelt op het feit dat rijke financiers bepalen wie de lijsttrekker is en wat de politieke agenda is dan vraag ik me dat af. Het zou kunnen dat dat in andere partijen speelt maar vooralsnog heb ik die beschuldiging nog niet eerder gehoord. Er is wel eens iets gesuggereerd over de PVV maar lang niet op zo’n concrete manier als Omtzigt nu over het CDA doet. [Niet dat PvdA en GL niet ‘geinfiltreerd’ worden door clubs als MD en Greenpeace, kom op.] Je schrijft geïnfiltreerd al tussen aanhalingstekens dus je weet zelf ook wel dat dat een beetje onzin is. Er is affiniteit tussen NGO’s als MD en Greenpeace en politieke partijen als de PvdA en GL dus het is niet vreemd dat mensen die bij de één gewerkt hebben bij de ander weer opduiken. Hetzelfde zul je waarschijnlijk zien als je gaat kijken naar b.v. het CDA en de relatie met landbouw-organisaties. Maar dat is natuurlijk geen ‘infiltratie’. En dat is heel wat anders dan geldschieters die als tegenprestatie invloed eisen op program en lijsttrekker. In het laatste geval wordt een politieke partij gewoon gekocht, vergelijkbaar met hoe het in de VS werkt met de zogenaamde ‘super PACs’.

Sonic2
Sonic212 jun. 2021 - 9:02

@ Pineut U begint heel duidelijk met mij te provoceren en te liegen. Heel duidelijk te liegen. Eigenwijsheid, solistisch zijn en kritisch denken is prima. En uw doet net voor alsof ik Omtzigt daarom afkraak. De reden dat ik Omtzigt wel mag is omdat hij kritisch en onafhankelijk denkt. En zichzelf altijd blijft. Maar anders als een aantal hier heb ik ook oog voor de schaduwkanten. Ik kan uitstekend tegen kritiek, maar wel van mensen die ik politiek gezien hoog acht. En niet van al die PVV/ FvD rode lopers uitrollers zoals u. Niet van mensen die hier de psycholoog uithangen en denken mij te kennen. Als ik zo erg aan de verkeerde kant zou staan als een aantal hier staan, zou ik mijn volume dimmen. En mijn plek weten. Voor de rest is het aan andere om te beoordelen of ik een aanwinst ben voor dit opinie platform. Door u wordt ik bijzonder grof bejegend en als ik dan wat terug zeg dan ben ik lichtgeraakt of kan ik niet tegen kritiek. Biedt u nou nog uw excuus aan voor het feit dat u mij volslagen onterecht beschuldigd van dat ik Omtzigt een mes in zijn rug steek? Want dat is inhoud en dat doe ik dus niet. Ik prijs juist zijn solistische, eigenwijze, onafhankelijke koers. En absoluut zitten binnen het CDA mensen die Omtzigt waardeloos behandeld heb. Ik heb het in dit topic of een andere topic bij Satori gedaan. Mijn excuus aangeboden, omdat ik er naast zat. Zou u sieren. Want als je mensen volslagen onterecht beschuldigd. Mensen volslagen verkeerd neerzet. Mijn mening volslagen verkeerd neerzet dan rest je enkel nog excuses. Die ik als een man zal accepteren en dan ben ik het ook vergeten en vergeven Mensen onterecht beschuldigen en daarna klagen dat mensen geagiteerd terug reageren en daarna nog de persoonlijke aanval kiezen is geen aanvulling voor het opinie platform. Erken gewoon je ongelijk. Want dat valt gewoon niet te ontkennen. Mijn betoog kan hooguit als een nuancering van Omtzigt gezien worden. Hooguit als een mix tussen kritiek en positieve feedback. Maar absoluut niet als een mes in de rug.

Pater
Pater13 jun. 2021 - 1:33

@Huysman Ongelooflijke naïviteit. Zonder regeerakkoord om extreemrechts onder controle te houden kan extreem rechts samen met 'gewoon' rechts extreem veel schade aanrichten. De PvdA deed trouwens niet mee aan het Lente-akkoord. En heb je dat eigenlijk ooit wel gelezen? Ik vond de hoofdtendens verkeerd, maar er stonden ook veel goeie punten in. Zoals: Afschaffen vrijstelling kolenbelasting elektriciteitsopwekking (UFM). Er wordt niet bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. De norm van 0,7% van het nationaal inkomen blijft dus gehandhaafd. (Volgens het regeerakkoord 2012 werd er alsnog 1 miljard per jaar bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking.) De prestatiebeloning in het onderwijs is van tafel. In plaats daarvan wordt er 105 miljoen in het onderwijs gestoken, voor bijvoorbeeld verbetering van de kwaliteit. Verdubbeling bankenbelasting. Wachtgeldregeling politici versoberen (dezelfde duur als volgens van de Werkloosheidswet) De invoering van de huishoudinkomenstoets in de bijstand wordt teruggedraaid (54 mln). Voor podiumkunsten gaat het lage btw-tarief weer gelden (48 mln). Dit is per 1 juli 2012 ingegaan. De bezuinigingen op persoonsgebonden budgetten worden geheel of gedeeltelijk teruggedraaid (150 mln). De eigen bijdrage voor tweedelijns ggz wordt bij een laag inkomen gedeeltelijk vergoed. De bezuiniging op palliatieve zorg wordt teruggedraaid. De bezuinigingen op passend onderwijs worden geheel of gedeeltelijk teruggedraaid (100 mln). Geen verhoging van de griffierechten (240 mln). De wet Werken naar vermogen vindt geen doorgang. Ten aanzien van het studiefinancieringsstelsel is besloten om invoering van een sociaal leenstelsel in de masterfase en verlenging van de aflossingtermijn van studieleningen van 15 naar 20 jaar nog niet door te voeren, maar daarover te besluiten na de komende verkiezingen. Bezuiniging op natuur wordt teruggedraaid (200 mln). 100 miljoen aan bezuinigingen in het openbaar vervoer komen te vervallen.

Mark Huysman
Mark Huysman14 jun. 2021 - 5:46

@Pater [Zonder regeerakkoord om extreemrechts onder controle te houden kan extreem rechts samen met ‘gewoon’ rechts extreem veel schade aanrichten.] Ik begrijp niet wat je bedoelt. Een regeerakkoord om extreemrechts onder controle te houden? Extreemrechts wordt alleen onder controle gebracht als links een duidelijk sociaal en antiracistisch alternatief formuleert. Dat zal niet gebeuren onder leiding van Rutte. [De PvdA deed trouwens niet mee aan het Lente-akkoord.] Maar GL wel. Ik noem het Lente-akkoord en Rutte2 omdat het laat zien dat als links samenwerkt met Rutte dat dan de Rutte-agenda uitgevoerd wordt. [Ik vond de hoofdtendens verkeerd, maar er stonden ook veel goeie punten in.] En zo zal het ook gaan als de PvdA en GL in Rutte4 stappen. Een verkeerde hoofdtendens maar jij en sommige andere aanhangers van die partijen zullen de hele tijd de kruimels naar voren halen die Rutte aan de PvdA en GL geeft. Als dat Lente-akkoord niet gesloten was dan had Rutte met lege handen gestaan want hij had simpelweg geen meerderheid meer. GL heeft hem geholpen om toch z’n rechtse rotmaatregelen door te kunnen voeren: -versnelde verhoging AOW-leeftijd -gigabezuiniging gezondheidszorg -meer eigen bijdragen in de gezondheidszorg -verhoging huren -verhoging BTW -verslechtering ontslagrecht -afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding (wat later weer ingetrokken werd omdat er veel verzet tegen was en de PvdA bereid was om een heel stel andere rotmaatregelen te steunen)

Pater
Pater14 jun. 2021 - 8:11

@Zapata In elk geval wel voor socialer beleid.

Wappie Kappie
Wappie Kappie11 jun. 2021 - 7:32

Omtzigt legt geen bom onder het CDA. Omtzigt heeft intern geprobeerd misstanden aan de kaart te brengen. De persoon die dit document uitgelekt heeft, die probeert een bom onder het CDA te leggen. Maar ook een bom onder Omtzigt. Met zulke acties wil niemand je nog hebben. Je maakt jezelf niet populair. Deels komt het ook wat zeurderig over. Ik heb die fout in mijn werkverleden ook wel eens gemaakt. Een manager die keer op keer dezelfde fout maakte. Op een dag had ik genoeg en stuurde hem een mail met een lange aanklacht en dat het moest stoppen. Ik had ook bewijsmomenten en documenten toegevoegd. Een bevriende collega waarschuwde me nog dat die manager het tegen me ging gebruiken. Het volgende teamoverleg las de manager hardop mijn mail voor in het overleg. Quasi-emotioneel vroeg hij de aanwezigen of dit ook het beeld van de collegae was. Het bleef stil. Niemand durfde iets te zeggen. Later vroeg de manager of ik mijn lesje had geleerd. Hij had dus wel door dat hij fout zat, maar speelde een machtsspelletje om te laten zien dat hij toch echt me de baas was. Ik was daarover zo boos geworden dat ik rechtstreeks naar de manager van deze manager liep en mijn beklag deed. Die zat me glimlachend aan te kijken en zei dat hij al op de hoogte was gebracht door mijn manager en dat ik maar beter terug kon gaan naar mijn werkplek. Dat die manager fouten maakte wat het bedrijf veel geld kostte was ondergeschikt aan zijn positie en zijn zorgvuldig gecultiveerde relatie met zijn manager. Bij Omtzigt is het niet anders. Vergeetachtige bewindslieden stapelen fouten op fouten. Is niet erg. Wat Omtzigt doet, dat is pas erg.

3 Reacties
zeeman aan wal
zeeman aan wal11 jun. 2021 - 8:27

Ik vermoed dat Omzicht inmiddels wel had begrepen dat terugkeren naar het CDA geen optie meer is met de huidige partijtop, en dat dit zijn afscheidscadeau was. Of een poging om de top van de partij te vloeren.

vdbemt
vdbemt11 jun. 2021 - 9:34

"Omtzigt legt geen bom onder het CDA. Omtzigt heeft intern geprobeerd misstanden aan de kaart te brengen. De persoon die dit document uitgelekt heeft, die probeert een bom onder het CDA te leggen. " Maar dit is niet logisch. "Omtzigt legt geen bom onder het CDA. Omtzigt heeft intern geprobeerd misstanden aan de kaart te brengen." Inderdaad. Aangezien dat weinig tot geen effect heeft gehad, moet je hetzelfde zeggen over de persoon die dit naar buiten heeft gebracht: De persoon die dit document uitgelekt heeft, die probeert (opnieuw) interne misstanden aan de kaak te stellen. Bij jou zijn de klokkenluiders de daders. En komen de daders ermee weg.

vdbemt
vdbemt11 jun. 2021 - 9:36

Maar het kan zijn dat ik je afsluitende opmerking juist verkeerd lees.

beetlejuice150
beetlejuice15011 jun. 2021 - 7:09

Dit is natuurlijk wel het einde van Omtzigt bij het CDA.

2 Reacties
MG1968
MG196811 jun. 2021 - 8:24

Tja. Dat is die bom. Want het CDA nu zonder Omtzigt is het einde van het CDA.

vdbemt
vdbemt11 jun. 2021 - 9:37

Ga door, jongens. Maak me blij.

Zapata
Zapata11 jun. 2021 - 7:07

Ook nog een leuk bericht wat betreft de toeslagen affaire. Het gaat er wel heel erg sterk op lijken dat topambtenaren meineed hebben gepleegd. Het is erg droevig gesteld met ons land na 10 jaar Rutte.

1 Reactie
vdbemt
vdbemt11 jun. 2021 - 9:39

En intussen heeft de gladde aal het voor mekaar, dat ze hem toch weer als nieuwe premier slikken.

Buitenstaander
Buitenstaander11 jun. 2021 - 7:01

Sommige mensen hebben een echtgenote die zegt: "Pieter, vergeet t, werk aan jezelf, laat ze, hou de eer aan jezelf, maar ga niet natrappen". Laat anderen, niet smullen van je verhaal.

5 Reacties
MarcoG
MarcoG11 jun. 2021 - 8:20

Gelukkig heeft Omtzigt een vrouw die ook liever wil dat de waarheid verteld wordt.

Ch0k3r
Ch0k3r11 jun. 2021 - 8:25

Die echtgenotes zijn dan uitzonderlijk geschikt om als lobbyist voor het CDA aan het werk te gaan.

Zandb
Zandb11 jun. 2021 - 8:42

Buitenstaander Sommigen hebben dan blijkbaar weer geen echtgenote die zegt: "Ga iemand die ziek thuiszit nu geen schop nageven." Het lijkt of u vindt, dat iemand die gemangeld wordt, zich vooral laten mangelen en wanneer die zich op correcte wijze dan niet laat mangelen, dan benoem ik dat als "natrappen

Buitenstaander
Buitenstaander11 jun. 2021 - 8:56

@Zandb Zeker die zijn er ook. Maar als mijn echtgenoot zo in de vernieling zou zitten.... Maar goed, dit is natuurlijk wel een koren-op-de-molen verhaal voor de gemiddelde lezer..

Zandb
Zandb11 jun. 2021 - 17:05

Buitenstaander Wie denkt u wel niet te zijn, zoiets voor "de gemiddelde lezer" uit te maken? En reageer er eens op, dat u blijkbaar vindt dat je je maar beter niet kan verzetten tegen vermeend onrecht?

Bouwman2
Bouwman211 jun. 2021 - 6:58

Als je je niet kunt vinden in een verband, waarom blijf je dan? Dan begin je toch voor je zelf? Toen meneer Wilders het niet meer trok in de VVD is ie toch ook vertrokken?

5 Reacties
Zandb
Zandb11 jun. 2021 - 8:46

Bouwman Jezus kon het niet vinden met die Farizeeërs. En, begon hij voor zichzelf? Of bestreed hij die Farizeeërs die zich als Farizeeërs gedroegen?

MG1968
MG196811 jun. 2021 - 8:49

Insteek is anders. Omtzigt probeerde zijn cluppie op het rechte pad te houden terwijl Wilders te weinig vrijheid voelde om van het rechte pad af te wijken. In het eerste geval moet je wel van binnen uit blijven werken, in het tweede geval is het logisch dat je de weg naar buiten zoekt.

vdbemt
vdbemt11 jun. 2021 - 9:44

@Zandb. Jezus neem ik met flinke korrels zand. De Farizeeërs is daarentegen wel een echt verschijnsel binnen het CDA.

Zandb
Zandb11 jun. 2021 - 17:03

vdbemt Dat doet er niet toe, wat u en ik van Jezus vinden. Het gaat erom dat Bouwman aan het denken gezet wordt over wat hij in feite zegt. Hoe hij daar dan als dominee meent te moeten omgaan.

vdbemt
vdbemt12 jun. 2021 - 8:16

@Zandb. Ik zou geen moeite steken in (normaal) denken van Bouwman.

zeeman aan wal
zeeman aan wal11 jun. 2021 - 6:56

Moreel failliet heet dat. een soort perverse omdraaing van macht en idealen. Oorspronkelijk is de politiek bedoeld om idealen in de praktijk te brengen en is macht, te verkrijgen via de verkiezingen, het middel daartoe. Nu lijkt het omgedraaid. Doel is gewoon macht krijgen in de regering, en idealen is een middel om die macht te verwerven. Dan krijg je populisme en clientelisme, lobbypolitiek en de grote donateurs die de inhoud van het beleid bepalen. Hopelijk verdwijnt deze partij snel.

3 Reacties
MG1968
MG196811 jun. 2021 - 8:25

Volledig met je eens.

Buitenstaander
Buitenstaander11 jun. 2021 - 9:04

@zeeman En welke lobbyisten bepalen het beleid bij partijen als GL en PvdA denkt u, of gaan we nu ineens naief doen.. waarom stond ineens de ex-Greenpeace mgr op de PvdA kandidatenlijst? Ehh..

gimli55
gimli5511 jun. 2021 - 10:05

@Buitenstaander In essentie geef je zeeman gelijk, door te wijzen waar het ook nog meer gebeurt, al is dat niet meer dan een niet onderbouwde mening.

Bernie2
Bernie211 jun. 2021 - 6:56

Mijn respect voor Pieter Omtzigt groeit met de dag, zeker nu hij met dit pamflet komt. Een club die door verraad en leugens aan elkaar hangt... en je eigen nest bevuil je niet? Dit CDA-nest heeft zichzelf en de prominente Omtzigt zwaar besmeurd. En regeert met een net zo'n leugenachtige VVD die ik beide zeer wel in staat acht een regering op te tuigen met de nazies van FvD en de kopvoddenrukkers van PVV om zich zo aan te sluiten bij de groeiende tendens van repressieve overheden in de EU (Polen, Hongarije etc). Wat hebben wij Nederlanders in duivelsnaam gedaan om dit te verdienen? Omtzigt, maak je werk af bij CDA, steek nog wat andere brisante lonten aan, verdwijn dan uit deze club die hun God allang kotsend heeft verlaten en start een frisse nieuwe partij. Zonder God, maar wel met zelfstandig denkende politieke toppers. Keep up the good work..!

2 Reacties
Bouwman2
Bouwman211 jun. 2021 - 7:02

Omzigt zou zich vast gestoord hebben aan je omschrijving en er afstand van hebben genomen..

ton14024
ton1402411 jun. 2021 - 18:06

B, ik denk dat B het prima verwoord heeft. Ik denk wel dat Omtzigt zich de ware CDA-er voelt. En geef hem eens ongelijk als je naar de naam van de partij kijkt. Ik vind hem in ieder geval de rechtmatige successor.

Klein zonnetje
Klein zonnetje11 jun. 2021 - 6:41

En toen hadden we 19! partijen in de tweede kamer. Het CDA krijgt weer een extra duwtje richting het graf. Qua stemmers waarschijnlijk goed nieuws voor VVD, JA21 en BBB. En nu maar hopen dat JA21 en BBB een beetje stabiele partijen gaan worden, zodat we niet nog meer verloren stemmers hebben.

Bert de Vries
Bert de Vries11 jun. 2021 - 6:18

Wat in deze ook van belang is: heeft de onderzoekscommissie naar de gang van zaken Omtzigt als een van de eersten om informatie gevraagd? Tenslotte was hij een van de hoofdrolspelers. Of heeft de commissie hem niet benaderd en heeft hij besloten om dan maar eigener beweging informatie te verstrekken?

P Haan
P Haan11 jun. 2021 - 6:00

Zo'n man zou toch tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden. Een kleinzielig, haatdragend slecht verliezertje die stampvoetend thuis zit. Triest.

15 Reacties
Zandb
Zandb11 jun. 2021 - 6:30

Haan U zult een van de weinigen zijn, die er zo over denkt. Maar ja, dat neemt u vast voor lief: Het is immers eenzaam aan de top.

Paul Spijkers
Paul Spijkers11 jun. 2021 - 6:41

Hij zou de shoppen tegen zijn hoofd moeten verwelkomen, en omdat hij dat niet doet is hij maar een verliezer. Met een trumpisme er achter. Wat een stuk werk ben jij zeg. Nu hij overspannen is kan je makkelijker haatten, zo te zien.

Paul Spijkers
Paul Spijkers11 jun. 2021 - 6:41

Haters zat.

gimli55
gimli5511 jun. 2021 - 6:52

@P Haan Wat een goed onderbouwde en relevante mening, complimenten met zo'n korte en krachtige onzin reactie. Reageer dan niet, reageren om te reageren is niet inhoudelijk.

Jozias2
Jozias211 jun. 2021 - 6:54

@Zandb Nou het is tweeledig. Omtzigt heeft een punt voor wat betreft de misstanden binnen het CDA. Maar tegelijkertijd lees ik er ook wel heel veel persoonlijke wrevel en zich achtergesteld voelen in. Omtzigt mocht niet aansluiten bij het BPO terwijl bij andere fracties het hele fractiebestuur dat wel mocht. Omtzigt is zijn woordvoerderschap ontnomen. Omtzigt werd niet betrokken. Het gaat, naast de terechte kritiek, ook wel heel erg om de persoon Omtzigt bij Omtzigt.

Buitenstaander
Buitenstaander11 jun. 2021 - 6:57

@Zandb Ik denk dat het idd niet eenzaam is 'aan de onderkant' vooral hier, van mensen die er van smullen. Dat tekent de mens. Maar even: Het tekent ook Omtzigt, die is nog lang niet hersteld zo te lezen. Als je zo rancuneus bent hou je de eer aan jezelf, en stap je er gewoon uit. Sluit je het boek.

Berend22
Berend2211 jun. 2021 - 7:41

Dus als iemand jou schoffeert, onderuit probeert te halen en zich niet aan afspraken houdt zou je dat gewoon over je heen laten komen omdat je anders een verliezer bent??

Markzelluf
Markzelluf11 jun. 2021 - 8:02

Ik vind dat de waarheid in het midden ligt van jullie meningen. Sowieso waren beide laatste zinnen in jullie stukjes niet nodig. Ik kan me niet voorstellen dat jullie (Haan kent Omtzigt niet persoonlijk, Zand kent Haan niet) er trots op zijn zo onder de gordel te trappen. Ik geloof zelf zeker dat Omtzigt een oprecht en integer mens is die streeft naar het ware, het goede en het schone. Maar soms lopen dingen in een organisatie of samenwerking anders - bewust, maar vaker nog onbewust - en dan moet je proberen er samen uit te komen. Mijn ervaring met collega's die dingen niet pragmatisch konden verwerken, andere morele keuzes maakten, er maar één waarheid op nahielden, zij uiteindelijk méér verliezen dan hun lief is. Ze bereiken niet alleen niet het doel dat ze voor ogen hebben, het wordt door hun frustraties ook bijna onmogelijk om samen te werken met anderen en ze kunnen zelfs schade toebrengen aan het imago van de club, waardoor hard ingrijpen nodig is. Het individu delft dan bijna altijd het onderspit. Het kan er bij mij niet in dat vrijwel alle CDA-ers verrotte types zijn en dat beeld wordt nu wel geschetst. Ik geloof zeker dat Omtzigt is tegengewerkt, maar als je het van een afstandje bekijkt, begrijp je wel waarom je hem niet als partijleider wilt gezien het DNA van het CDA. Er is maar een oplossing volgens mij: frisse start met eigen partij. Al sluit ik niet uit als ook dat in tranen eindigt.

MarcoG
MarcoG11 jun. 2021 - 8:23

Haan is of CDA top of Mark Rutte als je Omtzigt een haatdragend mannetje vind omdat iemand anders zijn interne memo lekt die hij gevraagd was te maken door het CDA zelf.

MG1968
MG196811 jun. 2021 - 8:45

@Markzzeluf "Het kan er bij mij niet in dat vrijwel alle CDA-ers verrotte types zijn en dat beeld wordt nu wel geschetst" Nee, vast niet, maar wel kan geconstateerd worden dat ze de gevolgen van de veranderde opstelling van het CDA in de verhouding overheid-burger niet in voldoende mate hebben kunnen inschatten. En erger: geconfronteerd met die gevolgen er bewust voor kozen om het CDA-korte-termijn-belang te prefereren boven het corrigeren van die gevolgen.Het onrecht -wat best wel eens een onbewust en onvoorzien gevolg kon zijn werd bewust in stand gehouden. Dat maakt dat deel weldegelijk tot verrotte types. Die wat mij betreft zich zullen moeten verantwoorden voor de strafrechter. En nee daar is niet iedere CDA'er verrot. Als dat zo was geweest was er géén noodzaak voor het CDA om de gevolgen toe te dekken en werd het gepresenteerd als bewust beleid. Maja. Dan toon je je inderdaad als dat extremere rechts wat je de-facto wel bent en dat kost je die cda'er die wel van het midden is. De kiezers dan. Want de fractieleden moeten hiervan geweten hebben en Omtzigt heeft ze hier duidelijk op gewezen. Er zijn genoeg redenen om aan te nemen dat de fractie -omtzigt uitgezonderd- wel degelijk uit louter 'verrote' leden bestond. Hier is ook op gestuurd blijkt nu. Degene met een vergelijkbaar moreel besef als Omtzigt werden laag op de lijst geplaatst. Het CDA heeft zijn eigen doodsvonnis getekend door te shoppen bij het nog rechtsere gedachtegoed. Dat ontploft nu in het gezicht van die partij. Hetzelfde zal de VVD gebeuren, ook daar is de gemiddelde kiezer uiteindelijk niet gecharmeerd van de gevolgen die leentje buur spelen bij het extreem rechtse gedachtegoed en nou eenmaal heeft.

Zandb
Zandb11 jun. 2021 - 9:00

Buitenstaander Wie er niet over denkt als u, die smult hiervan? Gaat het wel helemaal goed, daar bij u? Wanneer je reden genoeg hebt om je gefrustreerd te voelen, dan moet je juist niet die redenen niet onder stoelen of banken steken. Dat hebben de mensen die verantwoordelijk zijn voor je frustraties natuurlijk wel het liefst - ziek worden, bek houden en opzouten - maar dat lijkt me wel het minst verstandige wat je kunt doen. Als het zo is, dat Omtzigt alleen maar wild om zich heen trapt, dan moet dat aan zijn reactie te zien zijn. Het lijkt me allemaal redelijk goed gedocumenteerd. Jozias En wat is er mis mee, wanneer persoonlijke ervaringen (teleurstellingen) tevens duidelijk maken, hoe een partij functioneert? Natuurlijk is Omtzigt teleurgesteld en dat zal dan meespelen - het is geen heilige - maar niet in eerste instantie omdát een ander 'de strijd' gewonnen had.

Buitenstaander
Buitenstaander11 jun. 2021 - 9:10

@Zandb Laat ik u gerust stellen: Het gaat prima met mij, dank voor uw bezorgdheid. Maar ik ben niet zo deug-naief als u wellicht, dat wanneer ik de commentaren lees, ik niet een heimelijke glimlach ontwaar bij diegenen, die de teloorgang bij t CDA toejuichen.

vdbemt
vdbemt11 jun. 2021 - 9:49

Wat triest is, dat je niet door hebt, na zoveel nieuws over de toeslagenaffaire en alles wat er op volgde, nieuws dat het gelijk van Omtzigt aantoont, hoe de werkelijkheid is.

ton14024
ton1402411 jun. 2021 - 14:31

B, het ontbreekt zelfs aan besef dat een heimelijke glimlach een vorm van fatsoen is.

Zandb
Zandb11 jun. 2021 - 17:14

Buitenstaander Wat u meent te lezen, dat is voor uw rekening. Verder meent u te lezen dat Omtzigt door rancune gedreven wordt. Maar hoe u aan die wijsheid komt, daar lezen we niets over. Hoe weet u eigenlijk dat O. door rancune gedreven wordt en dat dat samenhangt met zijn 'ziek zijn'? is iemand, zoals ik, die een redelijk consistent verhaal leest, goed gedocumenteerd, "deug-naïef" terwijl iemand die dan onbeargumenteerd niets dan rancune leest het helemaal bij het rechte eind zal hebben? Ik ben niet bezorgd om u: ik vraag me slechts hoe iemand zo zwakzinnig kan redeneren.

Break on through
Break on through11 jun. 2021 - 5:11

"Volgens Omtzigt is een bijdrage van bijna een miljoen euro aan de campagnekas, niet geregistreerd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en afkomstig van slechts drie personen. Het geld zou bedoeld zijn om de agenda van Hoekstra te bevorderen binnen het CDA." Belangenverstrengeling of toch gewoon corruptie? Er is weinig meer van het CDA over. CDA is uit elkaar gevallen en wat overblijft zijn belangenclubjes die puur voor persoonlijk gewin acteren. Kijk ook even naar Sywert van Lienden.... CDA valt uit elkaar. Omtzigt begint voor zichzelf. De oude KVP gaat wellicht verder :) en wat overblijft kan bij de Christen Unie terecht en een enkeling vind onderdak bij de SGP...

1 Reactie
Zapata
Zapata11 jun. 2021 - 5:59

In ieder geval nog vier jaar en daarna is Nederland dit allang weer vergeten en is Omtzigt verdwenen in de nevelen van de geschiedenis.

Pater
Pater11 jun. 2021 - 4:28

Opzienbarende punten: De Jonge is niet uit eigen beweging opgestapt als lijsttrekker maar na dringende verzoeken vanuit de top. Want: de grote donateurs weigerden geld te geven. De campagnekas bevatte slechts 500.000. De interne stemming op de lijsttrekker was een zooitje. Mensen in de grensstreek kwamen er niet door. Beleidsstukken in campagnetijd aerden geschreven door niet-leden. Dat Hoekstra bij interviews en debatten een soepzooi maakte van de financiële plannen van het CDA was geen wonder: er heerste volstrekte chaos bij de aanpassingen op het laatste moment n.a.v. de doorrekening van het programma. De 10% verhoging minimumloon haalde Hoekstf

1 Reactie
Pater
Pater11 jun. 2021 - 4:30

VERVOLG haalde Hoekstra persoonlijk uit het programma, en niet omdat het te duur was.

Paul Spijkers
Paul Spijkers11 jun. 2021 - 0:38

"Het geld zou bedoeld zijn om de agenda van Hoekstra te bevorderen binnen het CDA. " Als dat zo al in dat kleine partijtje is, dan kan men voorstellen dat het achter Rutte in de VVD veel erger zal zijn.

Paul!
Paul!11 jun. 2021 - 0:18

En toch...... we moeten wel iets verder durven kijken, er ontstaat nu echt een beeld van het CDA, als het 1 grote achterbakse bende is. Terwijl er vermoedelijk ook echt heel fatsoenlijk mensen tussen zitten, al staan die dan misschien wel wat lager op de lijst. Ook ik hoorde die partijvoorzitter zeggen "Dat werp ik verre van mij", maar misschien was dat gewoon echt gemeend. En juist absoluut niet bedoeld als een soort dogwhistle voor mensen met een zak smeergeld, op zoek naar corrupte politici. Het kan toch simpelweg niet zo zijn dat een partij die zoveel jaren ons land bestuurd heeft grotendeels bestaat uit ratten? Ik weiger te geloven dat er niet een groot aantal fatsoenlijke CDA'ers rondlopen. Dat zou immers een doodsteek zijn voor mijn vertrouwen in, niet alleen het CDA, maar ook de politiek als geheel. Misschien zou het een goed idee zijn als er hier ook enkele van die fatsoenlijke CDA-leden reageren? Gewoon om het ontstane beeld een beetje bij te stellen.

4 Reacties
gimli55
gimli5511 jun. 2021 - 7:14

Dat zal best waar zijn, maar helaas hebben die weinig in te brengenen hebben de "ratten" de macht, net als dat de "ratten" bij de VVD en de PvdA het voor het zeggen hebben. Integere mensen hebben veel minder kans om de top te bereiken. Dat geldt voor vele partijen, bedrijven en andere maatschappelijk relevante instituten. Nu blijkt dat de hoge ambtenaren bij de POK opeens ook aan ernstig geheugenverlies leden, en de memo van Palmen niet is gearchiveerd in 2017 bij de toenmalige bespreking bij de topambtenaren. Naast dat het systeem faalt, wordt het systeem bevolkt door niet integere mensen. Zij nemen niet integere besluiten en vegen alles wat afwijkt van hun besluiten onder een heel groot tapijt. Geheugenverlies is leidend en gebrek aan betrouwbaarheid idem. Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut. En het huidige systeem heeft al 40 jaar de absolute repressieve macht met de kadaverdiscipline van de coalitie partijen. Integriteit en betrouwbaarheid zijn en een door marktwerking gereguleerde wereld niet te koop en dat wordt steeds zichtbaarder met de vele schandalen en affaires als lichtend voorbeeld. Zo lang de slachtoffers geen invloed hebben op de uitslag van de verkiezingen, zal de absolute macht corrupt blijven. Neoliberalisme is corrupt, repressief, niet integer en onbetrouwbaar.

MG1968
MG196811 jun. 2021 - 9:26

@Gimli "Neoliberalisme is corrupt, repressief, niet integer en onbetrouwbaar." Dit alles is een gevolg van het omarmen van delen van het extreem rechtse mensbeeld en heeft helemaal niets meer te maken met Neoliberalisme. Rechtsaf van het midden is verre van NeoLiberaal maar zeker geen verbetering op de punten die jij noemt.

gimli55
gimli5511 jun. 2021 - 10:23

@MG1968 Er is in de regeringspartijen geen extreem rechts mensbeeld, er wordt neoliberaal geregeerd. Al 40 jaar is de markt de oplossing voor alle problemen, en moet alle kwaliteit gekwantificeerd worden in protocollen en regels. Er wordt geregeerd over de gevolgen van de falende oorzaak. Er wordt minder bureaucratie beloofd en dat staat haaks op de werkelijkheid. Dat is geen extreem rechts mensbeeld, dat is ingesleten wantrouwen naar de burger, wat leidt tot een overmaat van regels en repressie. Het idee dat je alles met geld kunt oplossen is natuurlijk een lachertje. De kwaliteit van leven kun je niet regelen met kwantiteit aan protocollen en het schuiven van geld. De kosten van de maatschappij worden geminimaliseerd en gesocialiseerd en de baten geprivatiseerd en gemaximaliseerd. Dat systeem heet neoliberalisme en heeft niets met een extreem rechts mensbeeld te maken. Er wordt ook invulling gegeven aan wetgeving die vergelijkbaar is met extreem rechtse ideeën, maar dat geldt ook voor de andere kant. Er is al 40 jaar geen inhoudelijk verschil tussen de regeringspartijen, ze zijn onderling uitwisselbaar en voor de bühne wordt er in de TK en EK een tragikomedie opgevoerd. Net als vlak voor de verkiezingen. Dat klinkt cynisch en dat is het ook. Ik heb van geen de aanhangers van het huidige systeem ooit een inhoudelijk argument gelezen, waar mijn woorden niet kloppen. Het systeem faalt en blijft falen, de hoofdrolspelers zijn niet in staat om een ander wereld beeld te aanvaarden. Lees het laatste boek van Philipp Blom : Het grote wereldtoneel. Daar kun je lezen dat het out of the box denken onmogelijk is, zo lang een persoon in the box zit.

MG1968
MG196811 jun. 2021 - 12:09

@Gimli "Er is in de regeringspartijen geen extreem rechts mensbeeld" Dat is ook niet wat ik schreef. Ik zeg dat delen van dat mensbeeld worden omarmt. In het geval van de toeslagaffaire uit die zich in het wantrouwen waarmee burgers niet behorende tot de eigen subgroep tegenmoet getreden wordt. Focus op de controle van regelingen in plaats van focus op het doel van de regeling. "...dat is ingesleten wantrouwen naar de burger, wat leidt tot een overmaat van regels en repressie." Dat wantrouwen naar de burger is in mijn ogen toegenomen door de opkomst van het klein populistisch rechts. Na de opkomst van het neoliberalisme. Ik leg het oorzakelijk verband net iets anders dan jou. Waarbij ik overigens geen fan van dat neoliberalisme ben maar de huidige manier van omgang tussen burger en overheid zie ik meer verschuiven aan de de hand van het leentjebuur spelen bij klein rechts dan het verklaringsmodel dat jij gebruikt. Andere punten die je benoemt zoals het privatiseren van baten en collectieveren van lasten zijn inderdaad het gevolg van het jarenlange midden-rechtse beleid dat gevoerd wordt en jij benoemd onder 'NeoLiberaal'. Maar bij dat centraal stellen van controle ten kosten van effectieve uitvoering... daar zie ik dat niet. Dat is meer iets van de flanken.. zowel op links als op rechts maar dan op de andere groep gericht. We zullen ons er best in vinden dat er minder markt moet zijn. En dat macht ook in het redelijke fijne nederland wel beter verdeeld kan worden juist inderdaad om de balans de behouden. Maar voorwaarde is wel dat we moeten stoppen met dat onderling wantrouwen want met dat als uitgangspunt kunnen we nergens stappen in zetten. Want dat is zo verdomde ineffectief. Die verschuiving naar wantrouwen daarin is overigens de politiek volgend en niet de oorzaak geweest. Dat zie je b.v. ook terug in ons stemgedrag dat steeds meer helt naar de flanken. "Out of the Box" Ik heb het boek wat je noemt niet gelezen. Maar mijn ervaring is wel dat het vervangen van de 'box' door een andere 'box' in principe wel 'out of the box' is, maar niets oplost. Uiteindelijk zullen we het toch samen moeten doen (of parallelle samenlevingen moeten laten onstaan waarin iederen zijn eigen box kiest). Of dat voor het werk van Blom ook zo is, weet ik natuurlijk niet.

Tolvandewelvaart
Tolvandewelvaart10 jun. 2021 - 23:45

Het CDA doet er alles voor om aan de macht te blijven. Ze willen zelfs met nazis regeren. Katholieken zijn misleidend.

Greendutch
Greendutch10 jun. 2021 - 23:32

benieuwd als Omtzigt voor zichzelf begint, nieuwe party, hoe lang het CDA nog blijft leven?

2 Reacties
Division Bell
Division Bell11 jun. 2021 - 8:15

Dat dacht menigeen ook toen Rita Verdonk opstapte bij de VVD. Verdonk was in de peilingen veel populairder en bijna niemand gaf Rutte en kans, we weten intussen hoe dat is afgelopen.

MG1968
MG196811 jun. 2021 - 9:19

@Division Bell Er is wel een verschil. Binnen de VVD-fractie was (toen) het gevolg dat het stukje slecht fruit werd weggesneden terwijl binnen het CDA het stukje goed fruit wordt verwijderd. Wat overigens niet wegneemt dat beide soorten fruit uit de grote mand van de politiek sowieso al niet lekker vond en het oranje-blauwe deel nu ondertussen ook bruine randjes krijgt. Het groene deel was al (om in de woorden van Markelunz te blijven) 'verrot'. Ik geloof helemaal niet dat de Nederlandse Kiezer als die -zoals nu met de toeslagaffaire- geconfronteerd wordt met de gevolgen van het omarmen van het extermer rechtse mensbeeld zo happy zal zijn. En dat daarmee zowel de VVD als het CDA zich opblazen. Hoezeer de kiezer dat nu dan ook lijkt te vragen: degene die de consequenties overzien en wensen zitten al bij extreem rechts. Het meer 'midden' rechts zal zich uiteindelijk niet meer thuis voelen bij CDA en VVD als deze de middenpositie verlaten. We gaan het zien.

Joost Spits
Joost Spits10 jun. 2021 - 23:07

- CDA: een appèl op onchristelijkheid. - Het CDA, het Christen Democratisch Appèl, is zoals ik al heel lang beweer, geheel geen Christelijke partij at all! Zie de speerpunten die Pieter  Omtzigt noemt qua waarden in zijn memo. Hij zegt: "partijwaarden als inclusiviteit, solidariteit en rentmeesterschap" daar stopt het dan. Er wordt nog geen seconde gerept over de waarde "exclusief Christelijk denken en handelen". Alhoewel hun naam begint met een grote "C" voor Christen -. Inderdaad, blijkens nu ook hoe men spreekt en elkaar in de partij bejegend. De C van CDA is een farce, een farizeeën move, schone schijn, die niets met Christus van doen heeft. Slechts een etiket erop geplakt, dat misbruikt wordt. Integendeel, ik hoor meer de roep alla Sanhedrin: "kruisig hem..." Maar het is bekend... Ik herinner mij als de dag van vandaag nog hoe Elco Brinkman, rücksichtslos werd gepiepeld in het openbaar door Ruud Lubbers. Dat Lubbers openlijk zei niet te stemmen op lijstrekker Brinkman, maar op Ernst Hirsch Ballin. Als Hirsch Ballin destijds enig moraal in zijn lijf had gehad, had hij openlijk afstand moeten nemen van de actie van Lubbers. Zo ga je namelijk niet met een medemens en partijgenoot ( Elco Brinkman) om. Nee hoor, Hirsch Ballin liet het zich allemaal lekker aanleunen. Ernst Hirsch Ballin zweeg met een oorverdovende stilte...Kenmerkend voor een scheve club die de moraal ridder speelt. Met een aantal vooroplopende fatsoensrakkers die denken iedereen de maat te kunnen nemen. Nu zien we weer zo'n grove en onchristelijke wijze, hoe binnen het CDA mensen worden weggezet en geminacht. Een club die wars is van menselijkheid en iedere vorm van empatisch vermogen mist. Als ze enigzins the guts hadden to be straight, zouden ze eerlijkheidshalve hun naam CDA veranderen. Een partij die pretendeert een appèl te doen, wanneer zij politiek handelt, op basis van democratische waarden, welke onlosmakelijk verbonden aan Christelijke normen. Dáár zou het Christen Democratisch Appèl immers voor moeten staan. Wel, nog niet misschien...

2 Reacties
gimli55
gimli5511 jun. 2021 - 7:19

@Joost Niet om van onderwerp te willen veranderen, zeker niet. Maar geldt dat in essentie ook niet voor de VVD en de PvdA ook. de VVD is niet meer liberaal en de PvdA is ook niet meer sociaal democratisch. Het geldt eigenlijk voor alle partijen die de laatste 40 jaar hebben geregeerd, ze zijn qua inhoud onderling uitwisselbaar en hun beleid neoliberaal.

Sonic2
Sonic211 jun. 2021 - 12:45

Het verhaal Lubbers/ Brinkman heeft duidelijk 2 kanten. Brinkman vond het bezuiniging afbraak beleid van Lubbers nog niet ver genoeg gaan. En wilde de AOW laten bevriezen. Het speelkwartier was volgens Brinkman over. Zelfs als je economisch hier rechts van het midden staat( wat u volgens mij niet staat) was het in die jaren totale gekkigheid. Niet dat het nu veel beter is, maar Brinkman wilde naar een ministelsel. Brinkman wilde vooral meer armoede. En slecht betaalde banen. Brinkman wilde onvervalste neoliberalisme. En bovendien had Brinkman jaren lang volledig in de pas gelopen met Lubbers. Maar meende hij opeens na 10 jaar Lubbers dat het allemaal helemaal niets was en hij het allemaal beter zou gaan doen. Ondankbaar. En bovendien was het CDA economisch volledig los geslagen. Nu heeft Lubbers meer dan genoeg fout gedaan, maar Brinkman was absoluut geen slachtoffer. En die sneer terug van Lubbers was eerder misschien de druppel. Maar meer ook niet.

The Apple
The Apple10 jun. 2021 - 23:02

Het is goed om in het oog te houden dan men Pieter Omtzigt nog nooit op overdrijvingen of onwaarheden heeft kunnen betrappen: zijn kritiek bleek steeds gefundeerd en doeltreffend te zijn, Een van de moedigste politici die ik ooit heb meegemaakt. Hem sterkte wensen is bijna overbodig.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin12 jun. 2021 - 3:52

The Apple "Het is goed om in het oog te houden dan men Pieter Omtzigt nog nooit op overdrijvingen of onwaarheden heeft kunnen betrappen: zijn kritiek bleek steeds gefundeerd en doeltreffend te zijn," Volgens menig journalist is hij dat nog, ook hier, ook nu!

Middenman
Middenman10 jun. 2021 - 22:24

Omtzigt is één van de beste volksvertegenwoordigers van het moment. Maar hij blijkt nu toch te veel een einzelgänger te zijn in plaats van een dissident. Het zou beter zijn voor hem als hij accepteert dat er een verschil is tussen gelijk hebben en gelijk krijgen, en als hij accepteert dat hij niet het CDA is, of het CDA Omtzigt. Als hij in staat zou zijn om een loyale dissident te blijven, dan zou dat zowel voor het CDA als voor hemzelf beter zijn.

1 Reactie
MarcoG
MarcoG11 jun. 2021 - 8:28

Je moet inderdaad gewoon accepteren dat je zo behandeld wordt, daar wordt je sterker van ofzo?

sAt0Ri...
sAt0Ri...10 jun. 2021 - 21:44

En nu hollen ze weer allemaal achter Pieter aan, het is net alsof hij de messias is. En één van de weinige échte fatsoenlijke politici. Ze verdiepen zich verder nergens meer in. Renske Leijten en Farid Arzakan hebben verder ook maar een marginale rol gespeeld bij de affaire van de kindertoeslag...

sAt0Ri...
sAt0Ri...10 jun. 2021 - 21:41

De ene na de andere beerput gaat open. Zulke nette mensen dat rechtsvolk. Normen en waarden, moraalridders, maar ondertussen. En al die dombo's blijven er maar in yrappen. En elek keer ook weer de ene na de andere nieuwe rechtse politieke versplintering, die vroeg of laat uit elkaar klappen. Gelukkig kun je dan terugvallen op die keurige nette mensen van de vvd of het cda - proest ????

Zapata
Zapata10 jun. 2021 - 21:26

Ik denk dat dit voor Omtzigt het einde is wat betreft CDA. De rijen sluiten zich al. Ik voorzie dat ze hem uiteindelijk gaan royeren want anders kan dit CDA niet in een kabinet stappen. Zelf zal hij niet opstappen maar omdat macht voor het CDA belangrijker is dan principes of moraal zullen ze nu alles op alles gaan zetten om van hem af te komen. Nieuwe verkiezingen kan het CDA zich niet veroorloven. Met Omtzigt in een kabinet gaan zitten ook al zit hij in de kamer is onwerkbaar.

Sonic2
Sonic210 jun. 2021 - 20:58

Omtzigt is een emotioneel mens, dus als hij zijn emotie laat spreken kan die breuk eerder komen. Ik heb een flink afwijkende mening over Omtzigt als velen anders. Een hoop misverstanden moeten denk ik uit de wereld. Omtzigt is niet een enorme rebel. Een vechter tegen de gevestigde orde. Hij is een uitstekende volksvertegenwoordiger. Hij is eigenwijs, eigenzinnig en solistisch, maar hij is absoluut geen CDA. Omtzigt is een loyalist. Een breuk met het CDA zal hem niet makkelijk vallen en Omtzigt deed niet voor niets met die lijsttrekker verkiezingen mee. Omtzigt zal alleen bij het CDA terug keren voor het fractievoorzitterschap. Wat hij ziet als een opmaat naar het lijsttrekkerschap in 2025. Of eerder. Wat hij zal zien als een opstapje naar hem als premier. Die ambitieuze kant van Omtzigt wordt veel te weinig belicht. Volgens mij ook de hoofdreden dat hij nog loyaal blijft aan het CDA. Voor een ministerschap zie ik hem niet snel gaan. Het CDA zal in het volgende kabinet een dubbelrol spelen. Hoekstra op financien. En Omtzigt in de oppositie rol. Dat betekent dus dualisme tegen wil en dank. Op dit moment is dit het meest onwaarschijnlijke scenario. Ik denk dat Omtzigt tot September rust neemt en daarna is de kans aanwezig dat hij zich los koppelt van het CDA. Al denk ik dat Omtzigt dat als een risico zal ervaren. Het probleem van Omtzigt is dat veel rechtse kiezers denken dat hij rechts is. En dat veel linkse kiezers in hem een soort links geweten zien. Vooral de rechtse kiezers gaat hij van zich vervreemden als die door krijgen dat hij niet zo dol is op Baudet en Wilders. Dat hij toch een stuk constructiever is al die schreeuwlelijken. En dat hij vooral economisch wat linksig is. Omtzigt is een CDA'er. Volgens zijn eigen perspectief en volgens zijn versie. Als ik Omtzigt was zou ik de boel lijmen en fractie voorzitter van het CDA worden. In de 2e kamer. Het alternatief is volgens mij een sprong in het diepe. En in tegenstelling tot wat velen hier vinden geen enkele garantie op succes. Omtzigt moet zich nog volledig bewijzen als leider. En moet zich nog volledig bewijzen als iemand die heel uiteenlopend kiezers publiek aan zich bindt.

2 Reacties
Sonic2
Sonic210 jun. 2021 - 21:09

Waarbij overigens ook de vermeende strijd tussen Hoekstra en Omtzigt wordt overtrokken. En die tussen de Jonge en Omtzigt ook. Het is voor Omtzigt veel meer een algemeen gevoel binnen het CDA dat hij te weinig waardering krijgt. En dat Hoekstra zo weinig vaart maakt met de formatie lijkt me ook niet door Omtzigt ingegeven. Ik denk dat Hoekstra eerder een ontzettend slecht CDA leider is. Hij heeft geen enkele visie. Geen enkel idee waar hij heen wilt. Hij sluit niets uit, maar zegt ook nergens JA op. Hoekstra is een technocraat. Hij heeft in Juni 2020 de juiste conclusie getrokken dat hij niet geschikt was als CDA leider. https://nos.nl/artikel/2337509-wopke-hoekstra-wil-geen-cda-lijsttrekker-worden In feite heeft Rutte de juiste calculatie gemaakt dat Hoekstra zo verzot was op zijn ministerschap dat hij het CDA tot dat kabinet zou verleiden als hij dat ministerschap Hoekstra zou aanbieden. En dat Omtzigt wel eens dan fractie voorzitter zou worden heeft Rutte ook goed ingeschat denk ik.

Pater
Pater11 jun. 2021 - 1:35

@Sonic Dat O. een ambitieuze kant heeft lijkt me duidelijk, anders stel je jezelf niet kandidaat lijsttrekker. Dat O. , of welke CDA-er ook, premier wil worden lijkt me uitgesloten. O. zal never nooit als fractievoorzitter worden gekozen. Hij heeft wel aanhang onder de leden, maar in Den Haag zien ze hem liever gaan dan komen. Hij paste zich nooit aan, en gezien vanuit mijn opvattingen terecht natuurlijk. Veel journalisten zien hem ook als vreemde eend in de bijt. De crisis in het CDA wordt nu groter en onvoorspelbaarder. Kan werkelijk alle kanten op, net als met O. zelf. Wat ik me niet kan voorstellen: O. als éénpersoonsfractie. De keuze van de partij-elite voor Hoekstra was een hele slechte. Hoekstra is inderdaad een technocraat pur sang. Maar dat heeft hij indertijd zelf ook gezegd, en daarom trok hij zich aanvankelijk ook terug als kandidaat lijsttrekker. De manier waarop Rutte hem naar de mond praat is, helaas, geniaal. We gaan nog vreemde dingen beleven. Het CDA zal niet gauw vooor nieuwe verkiezingen opteren lijkt me, dan zou er wel eens weinig van over kunnen blijven.

Grietje Genot
Grietje Genot10 jun. 2021 - 20:41

Als ik m'n Kierkegaard goed begrepen heb - maar wie begrijpt een christen? - dan verlangt een christen intens naar de dood - om bij zijn schepper te zijn. Weliswaar is ook de aarde door de Heiland in elkaar geknutseld, en dus vanaf de Blauwe vinvis, de knokkelkoorts en de kankercel tot aan het corona-en het hiv-virus perfect en volmaakt en dolletjes, maar ... de Heiland was destijds - een kleine week - minder in vorm dan toen-ie de hemel schiep. Kortom, die lui zijn krankzinnig. Waarmee de christelijke politiek ten voeten uit getekend is.

1 Reactie
Grietje Genot
Grietje Genot10 jun. 2021 - 21:54

God de Here heeft de mens geschapen, niet alleen om koeien tot gehakt te vermalen (hij heeft de koeien geschapen om de mens als gehakt voorgezet te worden) maar vooral om Hem te eren, te roemen en te prijzen. Een ietwat overwerkte, labiele persoon, die Here. Hij heeft verdomd veel weg van Omtzigt.

Tom Lucassen
Tom Lucassen10 jun. 2021 - 20:38

Dat wordt een breuk. CDA op naar nul zetels!

Paul250371
Paul25037110 jun. 2021 - 20:36

Ga maar graven, er komt alleen nog maar meer rot uit. Hoekstra, Rutte, veren en pek. Doe zoals jullie voorgangers, lieg, geef geen uitleg, bedrieg. Maar rot op.

Deugkeizer
Deugkeizer10 jun. 2021 - 20:24

Bij de portefeuilleverdeling was het duidelijk dat ik door een grotere fractie ( we hadden gewonnen) een deel van mijn grote portefeuille (Financiën, Belastingen, Pensioenen, Europa), zou moeten afstaan. Ik gaf aan graag belastingen af te staan en financiën te blijven doen. Tot mijn verbazing werdEvert Jan woordvoerder financiën en mochtik, als gepromoveerd econometrist en na meer dan 10 jaar Kamerlidmaatschapeindelijk woordvoerder financiën, het woordvoerderschap na een korte periode weer afstaan. Ik kan me niet herinneren dat iemand ooit zijn woordvoerderschap financiën is ontnomen. Feitelijk hing ik er dus maar bij de partijtop. Voor BPO’s, voor een aantal andere overleggen zoals het Linschoten beraad werd ik (met een enkele uitzondering) niet uitgenodigd. Dat doet best zeer.Want het betekent dat ik weet dat ik wederom op afstand kom te staan van belangrijke besluitvorming. Een beetje de rode draad in de gang van zaken in het hogere onderwijs wat omzigt hier beschrijft.

Paul250371
Paul25037110 jun. 2021 - 20:21

De hele kliek is door en door rot en hangt van leugens, bedrog en onkunde aan elkaar. Het tragische is dat dit gajes beslist over leven en dood, rijk en arm, deze incompetente rovende rot regeert en bepaalt. Tragisch.

Tolvandewelvaart
Tolvandewelvaart10 jun. 2021 - 20:19

CDA-Kamerlid Omtzigt 342.472 voorkeurstemmen = 5 kamerzetels.

EenMening
EenMening10 jun. 2021 - 19:51

Van de eens zo machtige volkspartijen is alleen de kleinste, de VVD, nog van enige importantie. De PvdA is vrijwel ter ziele en het CDA stevent, als het zo door gaat, ook al op de marginalisering af. De enige echte succesvolle nieuwkomer, D66, is in de praktijk de linker vleugel van de VVD. Links is versplinterd en extreemlinks zelfs marginaal. De laatste categorie is op joop.nl ruim vertegenwoordigd. Als je alleen hier rondhangt, lijkt het heel wat, maar hun invloed is beperkt en hun aanhang klein, minder dan 10%.

13 Reacties
EenMening
EenMening10 jun. 2021 - 19:52

op de marginalisering = op marginalisering

Sonic2
Sonic210 jun. 2021 - 20:20

Niet u bent arrogant. U bent een prima persoon, maar het is vaak een arrogante misvatting dat CDA/ VVD en PvDA dood zijn. Het zijn wellicht uitgebluste ouwe reuzen, maar je ziet overal in Europa her en der opflakkeringen. Nu kan je de VVD daar uit schrappen. De PvDA in 2019 was duidelijk. Het Frans Timmermans effect De PvdA steeg tot Corona in de peilingen. https://www.ewmagazine.nl/nederland/achtergrond/2019/05/tussenpaus-tot-hoekstra-of-de-jonge-deze-cdaers-dingen-mee-naar-opvolging-buma-688736/ En nog niet zo lang geleden gold de Jonge als aanstormend talent. En was Hoekstra de nieuwe Lubbers. Overigens was Groenlinks in 2017 nog nooit zo groot en is 8 zetels voor Groenlinks een normaal zetel aantal. CDA en PvDA zijn niet dood. Dat zijn de riedels van "rechts", Al heeft u wel een punt dat het scenario wat ik omschrijf onwaarschijnlijk is. Ik zie bij het CDA en de PvDA nog geen nieuwe piek, maar best goed mogelijk dat CDA en PvDA onder nieuw leiderschap weer groeien. Het is een mogelijkheid. Overigens scoorde het CDA bij de EP verkiezingen in 2014 ook al redelijk goed. Maar opzich heb je in Nederland genoeg mensen met een stem verleden bij het CDA en de PvdA. Je hebt sowieso al mensen die zich christen democratisch en sociaal democratisch noemen. Pvda of CDA de grootste in 2025? Onwaarschijnlijk, maar het is niet dat het helemaal uit de lucht komt vallen. Dat het helemaal niet kan. Dat het nog nooit eerder is gebeurd en dat ze definitief helemaal dood zijn. Ligt wat complexer als vele mensen denken.

Paul250371
Paul25037110 jun. 2021 - 20:24

Sonic. Wellicht niet dood maar door en door rot. Leugenaars, oplichters. Hebben niets op met mensen, alleen maar liegen en graaien.

Tom Lucassen
Tom Lucassen10 jun. 2021 - 20:42

en rechts is niet versplinterd? Het hele politieke landschap is versplinterd. De VVD is dan nog wel de "grootste", maar al zo vaak de grootste met de minste zetels ooit voor de winnaar van de verkiezingen. Ook de VVD zal verder afbreken na het vertrek van Rutte.

Zapata
Zapata10 jun. 2021 - 21:08

Ik zie hier geen extreem links. Allemaal luitjes die gewoon een parlementaire democratie aanhangen. Heel fatsoenlijk allemaal. Nu ja misschien ik zelf, alhoewel ik zeer fatsoenlijk ben en geheel geweldloos word ik als anarchist vaak in de wat men noemt extreme hoek geduwd. Welnee, ik geloof alleen in andere vormen van democratie, een democratie die nog veel verder gaat dan de parlementaire meritocratische democratie. Wel komen we hier nogal wat extreem rechtse luitjes tegen. Ideologisch en ook economisch. Die zichzelf dan weer niet als extreem zien. Leuke frame hoor dat zwaaien met extreem door extremisten.

sAt0Ri...
sAt0Ri...10 jun. 2021 - 21:37

Hoezo bord voor je kop, dat kun je geen bunker meer noemen - u heeft een complete bunker voor uw taas. Echt héle extreem linkse mensen hier op Joop. Nou, aos dat in uw ogen al extreem links is, hoe zit het dan met extreem rechts? Want zijn die niet een klein beetje extremer, en ruimer ertegenwoordigd tegenwoordig?

Paul Spijkers
Paul Spijkers11 jun. 2021 - 0:42

De meeste mensen hier zijn liberalen de facto die ooit sociaal democraten waren. Dat is ook van de PvdA zo, trouwens.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout11 jun. 2021 - 7:24

Mening debiteert "....extreemlinks zelfs marginaal. De laatste categorie is op joop.nl ruim vertegenwoordigd..." Mij is de aanwezigheid van extreem links hier vreemd. Ik zie slechts een opmars van dubieus tot radicaal rechts in de kolommen hier. Trouwens als het je zo irriteert, waarom kom je je hier dan ergeren en post je zoveel de hele dag? Vind je dat zèlf niet krom? Zelf ben ik schofferenderwijs meermaals door Mening uitgemaakt voor extreem links, maar de laatste keer heb ik netjes op Groen Links gestemd. Te vrezen valt dat deze fatsoenlijke partij, plus de SP, zelfs hier ten prooi moet vallen aan naargeestig en banaal instinctengoed van ranzig rechts.

EenMening
EenMening11 jun. 2021 - 9:05

@Hannes Het is meer "wie kaatst moet de bal verwachten". Jij grossiert in termen als "guur rechts" etc. en gebruikt daarbij vaak bombastisch taalgebruik. Terwijl het vaak gewoon mensen zijn die op een middenpartij stemmen. Maar vanuit jouw toch wel wat extreme positie is iemand al snel "rechts" of "guurrechts", zonder ook maar iets te onderbouwen. Het valt me op dat mensen die de rechterkant vertegenwoordigen, hun reacties vaak goed onderbouwen met de nodige verwijzingen naar serieuze bronnen, ook cijfermatige. Dat is heel wat anders dan zo maar wat roepen en schelden. Een goed voorbeeld is het woningtekort. iemand roept dan: "De wooncrisis is net zo erg als na WOII". Maar dat klopt van geen kant. Na de WOII was een kleine 10% van de woningen verwoest of zwaar beschadigd. Nu hebben we een tekort van ongeveer 285.000 op een woningvoorraad van 8 miljoen, dat is ruim 3,5 %. Toen was de gemiddelde bezetting van een woning 4,4 personen, nu 2,2.

Sonic2
Sonic211 jun. 2021 - 11:07

@ Satori Ik vind het schrikbarend dat mensen zoals u het over extreem links kunnen hebben. Ik lees behoorlijke rechtse media( altijd willen weten wat de andere kant vindt) en die hebben het over het extreemlinkse D66. D66 is een dood saaie midden partij die economisch neoliberaal is. PvdA en Groenlinks zijn ook sociaal liberale tegen het midden aanschurkende partijen. De SP wil van haar jongeren afdeling af. En wil vooral als sociaal democratisch gezien worden. Op deze site dan. Het stikt hier van de rechtse reageerders. Het stikt hier van de mensen die genuanceerd oordelen over rechts en nationalistisch rechts. En dan heb ik het nog over links. De VVD is volgens FvD'ers heel links. Niet het hele politieke spectrum is extreem links. Niet alle partijen zijn links( minus uiterst rechts), maar ultra rechts is in Nederland nog radicaler als Trump. Trump wilde de Koran niet verbieden. Trump wil geen moskee sluiten. Ken geen enkel land waar zo'n enorme complotdenker als Baudet in het parlement zit. @Een Mening Ik ken 2 mensen die hier "rechts zijn" en redelijk goed hun mening kunnen onderbouwen. Dat bent u en dat is Jerry Bidet. Nu mag ik Jerry Bidet op persoonlijk leest. Voor de rest zie ik ze vooral frames van hun leiders na brabbelen. Heeft u enig idee wat er in een Groenlinks/ SP progamma staat? Of in een PvDA programma. Ik geef eerlijk toe dat ik die verkiezingsprogramma's scan. En ook niet achter de komma door lees. Ik zie aan de rechterkant 0,0 intentie tot zelfreflectie. 0,0 ratio. Heel veel van uit de onderbuik. Hele slechte kennis van beleidsplannen van links. Schromelijke zelfoverschatting van eigen leiders. Schromelijke tekort aan mensen kennis. Schromelijk tekort aan politiek inzicht. Bij de nieuwe partijen een enorm tekort aan politieke ervaring. Rutte is een handige sjoemelaar, maar ga je meer naar rechts dan zie je dat ook niet. En het erge is nog. De VVD onder Bolkestein had dat dus veel meer. Ook Fortuyn had dat her en der. Je ziet dat overigens ook een beetje in de cijfers. 2002: LPF en Leefbaar Nederland-28 zetels. 2021: PVV, FvD, JA 21- 28 zetels. Elke leider na Bolkestein en Fortuyn was een hele forse stap achteruit. Baudet ook weer ten opzichte van Wilders. En elke keer wordt het ook minder constructief. Elke keer wordt het grover. Elke keer nog meer polarisatie richting links. Zowel op leiders, qua inhoud, qua gedachtengoed holt het enorm achteruit. Iets wat begon als een correctie in de jaren 90 van politiek correct gedachtengoed. Wat begon als een terechte bescherming van de middenklasse met betrekking tot klimaat maatregelen is verworden tot een hatelijke sekte. Wiegel had enorm veel respect voor Den Uyl. Ik ben zelf niet eens zo links, maar ik heb de achterlijke krachten het zien overnemen op rechts. Zag je eerder al in Amerika. Ik vind het allemaal ontzettend achteruit gegaan.

sAt0Ri...
sAt0Ri...11 jun. 2021 - 11:41

@Sonic Volgens mij reageer ik op een uitspraak van iemand die het over extreem links heeft, en onderstreep ik hetgeen u in uw onderbouwing naar mij toe uiteenzet. Met andere woorden u zegt hetzelfde tegen mij als wat ik zeg in mijn reactie tegen de heer of mevrouw EenMening. Maar fijn dat we elkaar kunnen vinden en het hier samen mee eens zijn.

sAt0Ri...
sAt0Ri...11 jun. 2021 - 11:48

Of eigenlijk is het vice versa...u onderstreept in uw reactie naar mij toe hetgeen ik ter onderbouwing uiteenzet in mijn reacte aan het adres van de heer of mevrouw EenMening

Sonic2
Sonic211 jun. 2021 - 15:36

@ Satori Ja inderdaad. Mijn excuses. Verkeerd gelezen. U zegt inderdaad min of meer hetzelfde als mij. U heeft gelijk en ik heb ongelijk. Is mijn zoveelste reactie in dit topic en dan kruipt er wel eens een slordigheid in.

Deugkeizer
Deugkeizer10 jun. 2021 - 19:40

Ik zie de laatste 25 jaar echter een patroon ontstaan waarbij donaties stelselmatig geheim worden gehouden. Immers waarom komt omzigt er nu pas mee. Grote partijen worden sterk beïnvloed door lobbyisten uit het bedrijfsleven. Het kan zelfs zo zijn dat er bij verkiezingen wordt gesjoemeld. Want als dit soort praktijken binnenhuis blijven dan kan er van alles mogelijk zijn.

Joop den Uil
Joop den Uil10 jun. 2021 - 19:15

Ik heb de hele memo (proberen) te lezen ... mijn hemel .. nooit zo duidelijk kunnen zien dat Kamerleden alleen (alleen) maar met zichzelf bezig zijn met processen, procedures, hierarchie en met een schuin oog naar elkaar aan het loeren zijn. Ontluisterend ... ongeacht de tijd die Pieter in dit mea culpa heeft gestoken.

2 Reacties
Nick the Stripper
Nick the Stripper10 jun. 2021 - 19:29

Misschien even vijf seconden steken in het opzoeken van de betekenis van ' mea culpa', fabeltjesfiguur?

Joe Speedboot
Joe Speedboot11 jun. 2021 - 5:42

Welcome to the world. Dit soort zaken gebeuren overal waar je mensen bij elkaar zet. Het begint al op het schoolplein.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...10 jun. 2021 - 19:05

Brisant rapport, om maar eens een GS krachtterm te gebruiken. Al is hier maar de helft van waar dan nog krijg je een ontluisterend inkijkje in de interne machtsspelletjes in deze verdeelde partij. "House of Cards"-achtig politiek gekonkel in de polder. Het zou een godsgeschenk zijn indien deze nare partij mede hierdoor voor goed uiteen valt. Ik hoop van ganser harte dat Pieter niet gedesillusioneerd de politiek verlaat maar de kracht vindt om voor zichzelf te beginnen.

1 Reactie
Exkraker
Exkraker10 jun. 2021 - 19:14

Het is wel een erg eenzijdig verhaal. Ik zou ook wel eens de andere kant willen horen.

Kuifje3
Kuifje310 jun. 2021 - 19:03

Nog een paar jaar en dan zijn alle nu nog levende CDA-kiezers overleden.

8 Reacties
Zapata
Zapata10 jun. 2021 - 19:06

Samen met de PvdA kiezers.

Exkraker
Exkraker10 jun. 2021 - 19:09

Die kant gaat het natuurlijk wel op. Maar dat geldt waarschijnlijk ook voor de PvdA.

Zapata
Zapata10 jun. 2021 - 19:13

Zou er een plaatsje in de hemel voor ze gereserveerd zijn?

Exkraker
Exkraker10 jun. 2021 - 19:28

@Zapata Ja, en verplicht iedere avond Farce Majeure kijken.

Sonic2
Sonic210 jun. 2021 - 20:09

Dat kan wel eens een behoorlijke invloed hebben op onze politiek stelsel. Geen "rechtse" kabinetten meer en vooral veel meer "paars- groene" kabinetten. Alles wat rechts staat van het CDA kan nog wel eens het CDA gaan missen. Want zonder het CDA lukt er in dit land niets. Geen rechtse variant. Geen coalitie met de linkse wolk. Het tekent het totale strategische onbenul aan de (uiterst) rechtse kant dat ze niet eens door hebben dat de val van het CDA absoluut niet in hun belang en hun voordeel is. Maar dat besef zal ergens in 2030 wel komen.

sAt0Ri...
sAt0Ri...10 jun. 2021 - 21:47

@Sonic Nee, dat is waar. Zonder het cda vergaat de wereld. Net zoals de Engeland gedoemd is na de Brexit. Al die eeuwen voor de EU, en ten tijde van de EEG waren ook al zeer donkere tijden.

Sonic2
Sonic211 jun. 2021 - 7:16

@ Satori Dat zeg ik toch niet. En in Engeland gaat het ook niet zo lekker. Enorme economische krimp in 2020. Dat kwam door Corona en de Brexit, maar toch. Ik bedoelde het natuurlijk feitelijk. De enige coalitie die zonder het CDA te vormen is dat is die VVD, D66, GL,PvDA en VOlT variant. Rutte heeft zich daar tegen verzet. Links zal het bij deze formatie niet erg vinden als het CDA afhaakt. Want zonder het CDA ga je nu eenmaal over links. En zonder het CDA was het in 2010 al een Paars kabinet geworden. Met Groenlinks erbij. En zonder het CDA in 2017 had je bijvoorbeeld VVD-D66-GL-CU en volgens mij al PvDA nodig gehad voor een meerderheid. CDA is vrij essentieel voor formatie vorming in Nederland. Of je dat nu leuk vindt of niet. En niet al die zetels van het CDA gaan naar rechts. Strategische onbenullen op ( uiterst) rechts. Lijkt me nog een milde typering. Sowieso is het wel duidelijk dat grote verliezen van partijen leiden tot intern gekrakeel en problemen. Geen idee waarom mensen die rechts stemmen of anti links zijn zo blij zijn met de val van het CDA. Die willen kennelijk een D66 en GL kabinet. Enige reden die ik kan bedenken dat ze hier blij mee zijn. Of het zal simpele haat zijn. Een veel betere reden. Dat is wat ze goed kunnen. Haten.

vdbemt
vdbemt11 jun. 2021 - 12:51

@Sonic. " Alles wat rechts staat van het CDA kan nog wel eens het CDA gaan missen." Dat denk ik ook, ja . Een rechtse club minder. "Want zonder het CDA lukt er in dit land niets. Geen rechtse variant." Dat zou betekenen dat alleen met rechts iets lukt. Moet ik je de crises noemen, waarin we nu zitten na steeds rechtser beleid, waarvan de laatste 10 jaar Rutte-rechts? De zorg, daarvan nog erger: de jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg; de woningmarkt; onderwijs, juridische bijstand, Belastingdienst, gasschade Groningen, klimaat en milieu

Jozias2
Jozias210 jun. 2021 - 18:57

En daarmee wordt duidelijk dat de positie van Omtzigt binnen het cda en de cda fractie zeer relevant is voor de stabiliteit van het cda in het licht van mogelijke deelname aan een coalitie.

1 Reactie
Sonic2
Sonic210 jun. 2021 - 20:32

Ik denk dat wij nog erg mild voor het CDA zijn als we dit slechts als strijd zien tussen Omtzigt en de rest van de fractie. Was het maar voor het CDA een tweedeling in de partij. Volgens mij zijn er wel vier of vijf kampen. En Omtzigt en ook Mona zijn kampen al op zich. De leden en de partij top ook. De ministers en Bijleveld zijn ook verdeeld. Los daarvan heb je nog de medewerkers en de campagne teams die elkaar naar het leven staan. Los van de kenmerkende oude scheidslijnen. En de links/rechts tegenstellingen. En de donaties van bepaalde sponsoren. Omtzigt treft het minste blaam, maar een geweldige sociale antennen herken ik niet bij hem. Niemand hier hoeft met Omtzigt te werken en niemand heeft dat gedaan. Zal me ook trouwens niet verbazen als hij dit zelf gelekt heeft. Als een soort correctie op alle berichtgeving van de laatste tijd. Die Omtzigt als onzin zal hebben ervaren.

EenMening
EenMening10 jun. 2021 - 18:49

De enige mogelijkheid die overblijft als Omtzigt zich beter meldt is hem politiek leider te maken van het CDA, met De Jonge als tweede man. Hij staat bekend als conservatief en is getrouwd met Ayfer Koç, een vervolgde christen, die op 9-jarige leeftijd naar Nederland vluchtte.

2 Reacties
Bouwman2
Bouwman210 jun. 2021 - 19:09

Ik was niet veel ouder toen ik vluchtte uit het CDA.

itsme3
itsme310 jun. 2021 - 20:20

Ik denk dat u er gerust van uit kunt gaan: "Omtzigt: Functie Elders". Die man heeft zojuist de poten van onder zijn eigen stoel vandaan gezaagd.

Buitenstaander
Buitenstaander10 jun. 2021 - 18:48

Nooit je eigen nest bevuilen...

Hakkepuf
Hakkepuf10 jun. 2021 - 18:41

Het is weer het CDA op zijn best. Alle rattenstreken zijn weer uitgehaald. Alsof Bert de Vries en Rattus Maximus er nog aan de touwtjes trekken. Na Aantjes, Frans Andriessen, Gerrit Braks, Gerrit Brockx, Elco Brinkman en vele anderen is nu de beurt aan Pieter Omtzigt.

7 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander10 jun. 2021 - 18:44

U dacht dat het in andere politieke partijen anders ging?

Zapata
Zapata10 jun. 2021 - 18:48

Maar hier hebben ze zich toch in verslikt. Nieuwe verkiezingen overleeft die partij niet.

EenMening
EenMening10 jun. 2021 - 18:54

Aantjes had het vanwege zijn oorlogsverleden verdiend om aan de kant gezet worden. Ik herinner me nog die cartoon waarop hij een hakenkruis probeert te verorberen.

Bouwman2
Bouwman210 jun. 2021 - 19:23

Wat een malle vergelijking. De door je genoemden zijn stuk voor stuk intens keurige beschaafde heren, Net als Ruud Lubbers. Natuurlijk was er toen ook wel kinnesinne, werden er loeren gedraaid, moest je je vingers natellen als er een hand werd gegeven, was er vaak geen waardering, vaak wél spijt, maar echte opzichtige wraakzucht tonen was er nooit bij. Bert de Vries is bekend van het bami akkoord. Een heel verstandige en beschaafde man. Weet je zeker dat je die Bert de Vries bedoelt?

Hakkepuf
Hakkepuf10 jun. 2021 - 20:08

@Bouwman: Inderdaad. De Bert de Vries van de bekende heilige Bertnorm. Hij was ook bekend van de beste... briefjes die dan naar Trouw gelekt werden.

Zapata
Zapata10 jun. 2021 - 21:29

Je vergeet Donner en Hirsch Ballin. Allemaal geen fraaie figuren binnen die club onze Prodent smile Eurlings mag er ook nog bij.

sAt0Ri...
sAt0Ri...10 jun. 2021 - 22:19

@Bouwman Ja, allemaal zúlke keurige heren. De gebroeder Lubbers waren ook zo keurig. Hebben altijd hele bloemstukken op afbetaling meegenomen uit de bloemenzaak van m'n vader. Toen hij op een gegeven moment een keer vroeg waar dat geld bleef toen er wéér een stuk werd afgehaald hebben m'n ouders ze nooit meer gezien. De rekening is nóóit betaald. Dát zijn nou normen en waarden...

chwiedijk
chwiedijk10 jun. 2021 - 18:41

Omtzigt, een échte Steenbok.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde10 jun. 2021 - 18:37

De hooghartigheid van Hoekstra in de huidige formatie is daarom des te erger. Hoekstra stelt eisen wie wel en niet mag mee doen terwijl zijn partij op het punt staat uit een te vallen. Als er een grote risicofactor in de nieuwe coalitie is dan is dat het CDA.

1 Reactie
Exkraker
Exkraker10 jun. 2021 - 19:04

GroenLinks, PvdA en D66 stellen ook eisen wie er wel en niet mogen meedoen.

Thuiszitter
Thuiszitter10 jun. 2021 - 18:28

Jeetje wat een moddergooierij zeg , da’s toch niet normaal. Hoeveel voorkeurstemmen had de man wel niet?, kan beter een eigen partij beginnen zodra hij weer beter is. In ieder geval weg bij de cda, lijkt mij.

2 Reacties
Thuiszitter
Thuiszitter10 jun. 2021 - 18:30

En wat Bouwman voorstelt, beter maar niet deze ronde in het kabinet.

Zapata
Zapata10 jun. 2021 - 18:44

Als Omzigt uit het CDA stapt heb je overmorgen een nieuwe regering want dan zijn ze van hem af. Het kan zijn dat u het tot stand komen van een regering op deze manier wel goed vindt, dan verschillen we van mening.

WeesGeenKees
WeesGeenKees10 jun. 2021 - 18:26

Ben zelf een keer klokkenluider geweest (net als Pieter Omtzigt met de toeslagen-affaire) wegens zeer ernstige medische calamiteiten op het LUMC. Dat was op de OK's en ik hoorde het op het lab van Jaap van Dissel dat er een tiental Ok-doden waren gevallen door verwijtbare ziekenhuisinfecties. Tijdens een lab-vergadering meldde de ziekenhuishygiëniste dat er weer doden waren gevallen na de heropening van een aantal zeer grondig gereinigde OK's. Toen ik aan de ziekenhuishygiëniste vroeg of ze de chirurgen dan niet gecontroleerd hadden op die Acinetobacter-bacterie antwoordde hele cynisch: "Nee joh dat is stigmatiseren!" Dus er zijn een tiental mensen overleden aan een verwijtbare ziekenhuisinfectie die voor een gewone doodgewone operatie in het ziekenhuis lagen. Dus jou vader, moeder, neef, nicht, oom, tante, broer, zus kan toen overleden zijn zonder dat jou ooit verteld is dat die ziekenhuisinfectie niet nodig was geweest. Toen ik de directeur Onno Buruma hiermee confronteerde werd zij zo wit als een A4-tje en toen wist ik genoeg. DOOFPOT!!!!!!!!!!!!!!!!! Het is overal hetzelfde geloof me, in de politiek, in de ziekenhuizen, op scholen etc. etc. etc. etc.

5 Reacties
Harba Lorifa2
Harba Lorifa210 jun. 2021 - 19:52

Hoi Weesgeenkees, die ziekenhuishygiëniste had gelijk. Het testen van flora van een persoon zegt niet zoveel van de bron van de besmetting. Door kruisbesmetting kan een andere medewerker van het OK ook het microorganisme introduceren. Ik heb dergelijke praktijken in cleanrooms ook altijd afgeraden en gelukkig zijn de huidflora testen ook nooit uitgrvoerd. Het werkt namelijk idd stigmatiserend. En de drager hoeft niet degene te zijn die de besmetting introduceerd.

Nick the Stripper
Nick the Stripper10 jun. 2021 - 21:24

Harba Lorifa 10 juni 2021 at 21:52 [ Hoi Weesgeenkees, die ziekenhuishygiëniste had gelijk. ] Geenkees leeft van / voor zijn persoonlijke hetze tegen Van Dissel. Ik stel je kalme (en zo te lezen op ervaring gebaseerde) commentaar op prijs, en anderen zullen dat vast ook doen. Maar als je hoopt de antikees te overtuigen: gaat niet gebeuren.

WeesGeenKees
WeesGeenKees11 jun. 2021 - 18:30

@Harba Lorifa: ZE ZEI HET ZEER CYNISCH!!! Je snapt het duidelijk niet. Ben jij bacterioloog? Kruisbesmetting heeft hier helemaal niets mee te maken! Weet je dan niet dat er chirurgen zijn die een nieuwe bacterieflora op hun huid geënt krijgen...

WeesGeenKees
WeesGeenKees11 jun. 2021 - 18:35

@Nick the Stripper Ha, ha man, man de professor op dat laboratorium voor Jaap van Dissel was Ralph van Furth. Die man heeft smeergeld aangenomen van farmaceutische bedrijven, hij is daar zelfs voor geschorst geweest vertelde Jaap mij nota bene zelf. Alle artsen hadden toen een Zwitserse bankrekening vertelde een medewerker die daar nog werkte toen ik er voor de tweede keer ging werken (toen Jaap dus professor was geworden van dat laboratorium) aan mij. Jaap is domweg een crimineel zo simpel is het gewoon, verwijtbare OK-doden in de doofpot stoppen doe je gewoon nooit. Altijd eerlijk zijn als je fouten maakt dus nooit liegen tegen patiënten!!!

Harba Lorifa2
Harba Lorifa211 jun. 2021 - 20:44

Hoi Weesgeenkees. Sorry voor het late reageren. Ik heb inderdaad een microbiologische achtergrond. Ik heb in mijn proffesionele loopbaan me zeer intensief bezig gehouden met besmettingen in ruimtes. Ik weet niet of er chirurgen zijn die bacterien geent krijgen op hun huid. Ik zou ook niet weten waarvoor men dat zou doen. Ik geloof er eerlijk gezegd ook helemaal niets van. Het feit dat jij dit denkt doet mij echter wel vermoeden waarom men jouw klokkenluiden heeft genegeerd.

P Haan
P Haan10 jun. 2021 - 18:26

Geen populaire meneer, zo te lezen.

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman10 jun. 2021 - 18:23

Meer info, ook al is het Geenstijl. HET HELE DOCUMENT: Pieter Omtzigt over het CDA https://www.geenstijl.nl/5159582/bomtzigt/

5 Reacties
Exkraker
Exkraker10 jun. 2021 - 18:26

Als het op GeenStijl staat moet je altijd maar afwachten of het echt waar is.

Buitenstaander
Buitenstaander10 jun. 2021 - 18:46

@exkraker Maar gelukkig zijn andere media niet selectief in hun berichtgeving...

Exkraker
Exkraker10 jun. 2021 - 19:12

@ Buitenstaander Nee, iedereen is selectief. Valt me wel op dat reacties van mensen die kritisch zijn op Omtzigt, bij GeenStijl in razend tempo worden verwijderd. Bart Nijman is inmiddels de hogepriester van het cancellen.

Zapata
Zapata10 jun. 2021 - 19:15

@Kraker, andere media hebben het overgenomen. U act het volledige medialandschap van Nederland onbetrouwbaar?

Exkraker
Exkraker10 jun. 2021 - 19:31

@Zapata Die andere media berichten er veel afstandelijker over, valt me op. Journalistieker dus. GS heeft heel duidelijk een belang, namelijk goeie vriendjes blijven met Pieter Omtzigt.

itsme3
itsme310 jun. 2021 - 18:15

"Direct erna werd Omtzigt tot zijn eigen grote verbazing het woordvoerderschap financiën ontnomen door het CDA, ten faveure van Evert-Jan Slootweg" Wat de Heilige Pieter even vergeet te vertellen is dat deze actie samenviel met het moment dat ie de nabestaanden van Mh17 diep de shit in duwde. Ik denk dat deze zijn bloed nog wel kunnen drinken.

9 Reacties
Exkraker
Exkraker10 jun. 2021 - 18:26

Het is een vrij eenzijdig verhaal, valt me op.

WeesGeenKees
WeesGeenKees10 jun. 2021 - 18:27

@itsme: Is compleet gedebunked deze bullshit!!!!!!!!!!!!

Zapata
Zapata10 jun. 2021 - 18:39

Kom kom vriendelijke vriend, de rol van het NRC was niet geheel fris te noemen in die kwestie.

itsme3
itsme310 jun. 2021 - 19:08

@weesgeenkees Deze bullshit is absoluut niet gedebunked. Hij stond putin's samenweringstheorieen te verdedigen. Daarom heeft het CDA hem een tijd op een zijspoor gezet. En heel terecht.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa210 jun. 2021 - 19:47

Hoi Itsme, je zou je beter moeten inlezen in Omtzigt's rol in de MH17 kwestie. Hij heeft idd een fout gemaakt op basis van verkeerde info. Maar daar is hij ook diep en op integere wijze voor door het stof gegaan.

Crunchy Frog
Crunchy Frog11 jun. 2021 - 12:57

@Harba Ik ben wel benieuwd waar hij zo 'diep en op integere wijze door het stof gegaan is.' In de tweet die hij erover verstuurde zie ik vooral iemand die op echte politicus-toon met zuinig mondje 'betreurt' dat hij 'op deze bijeenkomst onzorgvuldig gehandeld' heeft, die wat damage control doet door het neer te zetten als bijverschijnseltje van iets fraais ('In mijn gedrevenheid op dit dossier'), en die met geen woord rept over het leed dat hij veroorzaakt kan hebben door leugenpropaganda een podium te geven. https://twitter.com/pieteromtzigt/status/929290681897668608 Maar als jij meer informatie hebt, hoor ik die uiteraard graag.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa211 jun. 2021 - 20:54

Hoi Crunchy Frog. De verklaring van Omtizigt hieromtrend: Verklaring van Pieter Omtzigt op Facebook: “Afgelopen zaterdag berichtte NRC Handelsblad over de rol die ik gespeeld heb bij het openbare publiekscollege over de juridische aspecten van de MH17 dat in mei aan de VU plaatsvond. Na de berichtgeving heb ik zaterdag aangegeven dat ik op deze bijeenkomst onzorgvuldig heb gehandeld, en dat ik dat betreur. In dit bericht wil ik toelichten wat er gebeurd is. Een begeleider van een asielzoeker uit Oekraïne heeft mij verzocht om voorafgaand aan de bewuste bijeenkomst met hem te spreken. Via een tolk gaf de man in een onduidelijk gesprek aan dat hij en zijn vrouw op de rampplek waren toen de MH17 daar werd neergehaald, althans zo was mijn indruk. Daarbij gaf hij te kennen dat zijn verhaal niet gehoord werd, en dat hij en zijn vrouw relevant materiaal hadden voor het onderzoek. Toen de man daarna de zaal wilde toespreken, heb ik overleg gevoerd met Hella Hueck (die de avond modereerde) en Marieke de Hoon (die het referaat gaf), ook om ervoor te zorgen dat zij niet verrast zouden zijn als de man met zijn tolk zou opstaan bij de vragenronde. De man wilde graag een half uur spreken, maar de maximum spreektijd zou een minuut zijn. Hij vroeg zich daarom af wat hij dan uit zijn lange verhaal zou vertellen. Ik heb toen een SMS gestuurd met wat de hoofdpunten volgens mij waren van zijn eerdere betoog richting mij. Dat had ik niet moeten doen, en het spijt me dat ik er actief aan meegewerkt heb deze man op de bijeenkomst een podium te bieden. Ik heb dit gedaan met de beste intenties, maar ben me bewust van het feit dat mijn handelingen in dit geval alleen maar vervelende gevolgen hebben gehad. Zowel voor als na zijn interventie heb ik duidelijk gemaakt dat het JIT over bewijsmateriaal gaat en hem daarnaar doorverwezen. Veel mensen hebben zich in de afgelopen jaren bij mij als Kamerlid gemeld rondom MH17. Niet iedereen bleek te zijn wie hij was. Maar alleen door het gesprek aan te gaan, weet ik als Kamerlid wat er speelt. Het is de kern van mijn werkwijze als Kamerlid om bereikbaar te zijn voor burgers die zich melden. Ik wil dat er recht gedaan wordt en dat de daders van het neerhalen van de MH17 gestraft zullen worden. Na deze gebeurtenissen heb ik besloten de komende tijd niet het woord te voeren over MH17 in de Kamer. De zoektocht naar de waarheid en de daders is moeilijk en belangrijk en dient in de Kamer niet belast te worden met een debat over mijn handelen. Het is niet mijn bedoeling geweest om de nabestaanden en de mensen die bij het onderzoek betrokken zijn op deze manier met de gevolgen van mijn handelen te confronteren.”

Crunchy Frog
Crunchy Frog13 jun. 2021 - 10:52

@Harba Inderdaad een verklaring die verder gaat dan dat wat meel-in-de-mond-achtige tweetje. Toch blijft er bij mij iets wringen. Deze 'onzorgvuldigheid' was namelijk niet de eerste keer dat Omtzigt uit de bocht vloog op het MH17-dossier, al eerder stond hij een podium te geven aan een sterk door Russische desinformatie gekleurd boekje van Joost Niemöller. Dit geeft mij het gevoel dat het hier niet om een incident ging, maar dat Omtzigts kompas in dit dossier gewoon niet zo goed afgestemd stond, terwijl hij ook in die Facebook-verklaring blijft volhouden van wel. Ik zie in deze verklaring nog steeds te veel heilige overtuiging van zijn eigen gelijk en werkwijze, en te weinig zelfreflectie en bescheidenheid, en ik kan me goed voorstellen dat dat ook bij collega's tot fikse irritatie heeft geleid.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa214 jun. 2021 - 13:49

Hoi Crun hy Frog. Dat is inderdaad best mogelijk

frankie48
frankie4810 jun. 2021 - 18:08

Als het nou weer gaat draaien om het achterhouden van informatie bij partijschenkingen, schenkingen die niet openbaar gemaakt kunnen worden omdat daar gewoon een tegenprestatie -voor wat, hoort wat- bij wordt verwacht, dat je toch wel kan gaan concluderen dat veel politieke partijen die het neoliberale gedachtengoed aanhangen, gewoon door en door verrot zijn!

Bouwman2
Bouwman210 jun. 2021 - 17:59

Het is wellicht beter als het CDA maar even niet tot een kabinet toetreedt?

3 Reacties
MartinvanderLinde
MartinvanderLinde10 jun. 2021 - 18:38

Eens.

ton14024
ton1402410 jun. 2021 - 18:52

Omdat het nu aan de oppervlakte komt?

Bouwman2
Bouwman210 jun. 2021 - 19:05

Wat hier aan de oppervlakte komt is zo emotioneel. Zo ken ik het CDA niet, Als of iemand zijn hand even laat rusten op de bil van een keurige mevrouw die dan later zegt: Me Too. .

vdbemt
vdbemt10 jun. 2021 - 17:53

Die "partijwaarden als inclusiviteit, solidariteit en rentmeesterschap" zijn toch inmiddels ruimschoots bewezen niet aanwezig. Waarom blijft hij nog bij die partij?

4 Reacties
Zapata
Zapata10 jun. 2021 - 18:10

Als hij er uit stapt zijn ze van hem af.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde10 jun. 2021 - 18:45

Bemt, Omtzig heeft een punt maar tegelijk moet je je afvragen wat die woorden in de praktijk betekenen. Het is niet voor het eerst dat ik die woorden hoor. Lubbers gebruikte ze, Balkenende deed het en nu begint Omtzig er over. En altijd leek het over een ander soort beleid te gaan, een soort paradijs dat voor ons lag maar net zo vaak kwam het gewoon op hetzelfde neer. Ik heb Omtzigts boek gelezen en moet je zeggen dat ik zelden zo veel nietszeggende platitudes hebt gezien. Het graaft diep genoeg om gras in te zaaien maar dat is dan ook alles.

vdbemt
vdbemt10 jun. 2021 - 18:54

@Zapata. Ik zou, als ik hem was, toch wat meer in mijn gezondheid denken. Met de helft van de leden achter zich, kan hij een goede slag slaan. Al was het maar de helft van die helft.

Zapata
Zapata10 jun. 2021 - 19:12

VdBemt, Hij kan geen goede slag slaan want heeft maar 1 zetel. Pas over vier jaar zijn er weer verkiezingen. Als ik zo geschoffeerd zou zijn als hem dan zou ik me kapot vechten om het canaille uit die partij te krijgen. En zeker niet weg gaan. No pasaran.

Exkraker
Exkraker10 jun. 2021 - 17:43

Min of meer uitgerangeerd binnen het CDA en dit is dan zijn wraak.

6 Reacties
Zapata
Zapata10 jun. 2021 - 18:41

Nee hij schrijft een intern memo en iemand lekt dat. Me dunkt dat iemand binnen een democratische partij toch wel zijn mening mag geven. Of heeft u niet zoveel met democratie? Het moddersmijten gebeurde naar Omtzigt toe.

Exkraker
Exkraker10 jun. 2021 - 19:03

@ Zapata Hij lekt het zelf, hoogstwaarschijnlijk.

Zapata
Zapata10 jun. 2021 - 19:17

@kraker, U heeft zeker wel een linkje naar waar uw theorie van het zelf lekken van Omtzigt op een plausibele wijze wordt ondersteund?

Exkraker
Exkraker10 jun. 2021 - 19:37

@Zapata Als GS het als eerste heeft, dan weet ik wel wie het heeft gelekt.

Zapata
Zapata10 jun. 2021 - 20:10

@Kraker, Sywert? Dat is een vriendje van GS

Exkraker
Exkraker11 jun. 2021 - 8:52

@ Zapata Jij mag nooit meer raden :-)

Ewout Pool
Ewout Pool10 jun. 2021 - 17:41

Ik snap echt niet waarom Omzigt -voor wie ik veel respect heb- nog lid van het CDA wil zijn. Zij willen hem niet, en hij wil hun niet. Neem je medestanders mee en scheidt je af!

5 Reacties
Zapata
Zapata10 jun. 2021 - 18:37

Nope, dan is hij al zijn invloed kwijt want er zijn pas over vier jaar weer verkiezingen. De gemiddelde kiezer kan zich geeneens vier dagen herinneren.

vdbemt
vdbemt10 jun. 2021 - 18:55

@Zapata. Liever invloed dan een leven?

Zapata
Zapata10 jun. 2021 - 19:19

Zekers vdbemt, ongebroken verder vechten. No pasaran.

ton14024
ton1402411 jun. 2021 - 15:37

Die D in CDA is voor iedereen duidelijk, die C en die A alleen voor Pieter. En voor mij natuurlijk: brulboei in het kwadraat. Daar staat het voor.

vdbemt
vdbemt12 jun. 2021 - 8:27

@Zapata. Het toont wel karakter. Maar verstand? Je zegt: ongebroken verder vechten. Zijn gezondheid breekt hem nu.

Phil2
Phil210 jun. 2021 - 17:40

Nieuwe verkiezingen graag. Laten de andere partijen (dan VVD en CDA) er maar op aansturen. Dan wordt de partij van huichelaar Hoeksta nog verder afgestraft en hopelijk die van jokkebrok Rutte ook. Ik reken er op dat Christelijke kiezers zullen opteren voor CU, en VVD-ers die doordringen zijn van het belang en het potentieel van tegengaan van klimaatverandering voor D66.

Rechtse Bal -
Rechtse Bal -10 jun. 2021 - 16:57

Wat moet dit vreselijk zijn voor Omtzigt dat in korte tijd dit memo publiek is geworden. Is dit opnieuw een ''toevallig fotograaf in de buurt'' opzetje ? wil ik wel eens weten uit welke hoek (en dan niet CDA) dit kwam. Rehabilitatie Pieter moet een prioriteit van 1e en 2e Kamer worden en wel voor de uiteindelijke formatie.

1 Reactie
ton14024
ton1402411 jun. 2021 - 15:17

R. wil het wel weten, maar alleen als het in zijn straatje past.

JaapBo
JaapBo10 jun. 2021 - 16:50

Ontluisterend

west012
west01210 jun. 2021 - 16:40

Van je vrienden moet je het hebben.

1 Reactie
WeesGeenKees
WeesGeenKees10 jun. 2021 - 18:28

In de politiek bestaan geen vrienden!

HappyBuddha
HappyBuddha10 jun. 2021 - 16:31

Ik wacht wel even met commentaar tot er een foto beschikbaar is van één van 76 blaadjes uit dat memo.

1 Reactie
Zapata
Zapata10 jun. 2021 - 18:38

Zijn allang online te vinden. Veel leesplezier.