Joop

CDA’er Derk Boswijk wil geen stevige reductie veestapel, maar tijd winnen

  •  
24-10-2021
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
derkboswijk

© Foto: ANP / Hollandse hoogte / Peter Hilz

Is Derk Boswijk nu werkelijk de hoop van centrumlinks die de uitstoot door de boeren van stikstof, fosfaat en giffen eindelijk grondig wil aanpakken?
Een recent onderzoek door I&O research laat zien hoe gepolariseerd, onredelijk en wereldvreemd Nederlandse boeren zijn geworden. Nog meer dan uit de zorgelijke cijfers blijkt dat uit hun uiterst negatieve attitude jegens de overheid en het CDA in het bijzonder. Onzin, Rutte III was een kabinet waarbij de boeren hun vingers konden aflikken.
En de veelgeplaagde CDA’er Derk Boswijk had nu wel naar eigen zeggen zo zijn best gedaan en de boeren een tactische vlucht naar voren aangeboden. Als de veestapel een beetje krimpt, kunnen de broodnodige, ingrijpende hervormingen nog enige tijd worden tegengehouden.
Merkwaardig daarom dat Boswijk van alle kanten – Sheila Sitalsing voorop – wordt geprezen omdat hij – inderdaad, maar nog altijd in vage termen – enige kritiek op de boeren heeft. Daarbij wordt hij positief afgezet tegen zijn partijgenoot Annie Pierik die nog steeds in de dagen van Ruud Lubbers leeft en de klassieke CDA-tactiek jegens de boeren – alles bij het oude – blijft hanteren.
Maar is Derk Boswijk nu werkelijk de hoop van centrumlinks die de uitstoot door de boeren van stikstof, fosfaat en giffen eindelijk grondig wil aanpakken?
Het Kamerlid, ondernemer en voormalig projectontwikkelaar bij vastgoedbeheerder Heyen Beheer, vindt in een interview met de Volkskrant dat de overheid met een kanon op een mug schiet, ziet een dreigend voedseltekort (terwijl tachtig procent van de agrarische productie wordt geëxporteerd!) en juicht het toe dat een boerenperceel naast een natuurgebied niet als gepland naar Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer gaat, maar naar een buurboer. Hoera, hoera. Want zonder boeren ‘houd je een leeg buitengebied over’.
Hier getuigt Boswijk van dezelfde atavistische natuurhaat die we ook bij Farmers Defence Force en zijn politieke arm BoerBurgerBeweging zien. Bouw een stad in de Oostvaardersplassen! Kill the wolf! Ongeloofwaardig in het interview is dat het Kamerlid ondanks de vele en ingrijpende bedreigingen van boeren, moeiteloos blijft samenwerken met een stoottroep als Farmers Defence Force. Of hij overdrijft die bedreigingen, dan wel is iets met zijn oordeelsvermogen aan de hand. Mensen als u en ik zouden aangifte doen en verontschuldigingen eisen.
Veelzeggend ook dat Boswijk nooit verwijst naar de ideeën zijn partijgenoot Cees Veerman, die in een brede coalitie pleit voor een echte omslag, met ingrijpende gevolgen voor de agro-industrie heeft. Waarin de belangen van natuur, biodiversiteit en landbouw evenwichtig tegen elkaar worden afgewogen.
Too little, too late, voor ongeduldige mensen als ik, maar met christendemocraten als Veerman zou centrumlinks wel vruchtbaar kunnen samenwerken. Niet met een Kamerlid dat de vertragingstactiek als vastgoedondernemer onder de knie heeft gekregen.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (5)

Effie2
Effie225 okt. 2021 - 7:39

'Bij VVD en CDA wegen economische belangen nou eenmaal zwaarder dan de volksgezondheid en de erbarmelijke staat van de natuur'. 'Winstbejag verdringt een lange termijnvisie'. Al sinds de Club van Rome worden we in niet mis te verstane termen gewaarschuwd voor de gevolgen van deze tot rampen leidende keuze. De overheidsinstanties, waarin deze partijen blijkbaar oververtegenwoordigd zijn, en die bedoeld waren om de natuur en de bevolking te beschermen, weigeren niet of onvoldoende te doen waar ze voor bedoeld waren. Er wordt keer op keer met cijfers gegoocheld, en zelfs gelogen en bedrogen om maar niet te hoeven handhaven. Ook de laatste jaren zijn er weer onterecht vergunningen tot uitbreiding verstrekt die het probleem nog eens extra verergerden. Ik houd mijn hart vast voor gevolgen die niet meer omkeerbaar zijn.

welstijl2
welstijl225 okt. 2021 - 6:11

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Petra Privacy
Petra Privacy25 okt. 2021 - 5:27

Zaterdag 6 november is iedereen weer welkom bij de grote Klimaatmars in Amsterdam. Omdat een leefbare aarde een verantwoordelijkheid is van ons allemaal en om 'onze' jeugd een toekomst te geven. In 2019 waren er circa 40.000 mensen, maar dat kan veel beter. Dus kom naar Amsterdam en loop mee! Boeren horen bij het landschap, dat vraagt om beleid om het boeren te combineren met 'duurzaam' wonen, zodat er andere inkomsten komen. En ecologische groepen helpen vaak mee met het onderhoud van het landschap. We willen dus beleid voor ecologische groepen, een duurzame manier van wonen en leven, maar ook de boeren steunen voor een duurzame vorm van landbouw. De bestaande landbouw kan wel duurzamer produceren, maar het is aan ons om jezelf te voorzien van voedsel met smaak en kwaliteit. En voor wie het kan betalen, maak dan de keuze voor biologisch voedsel. Mensen kopen veel 'onzin' eten, dus als je dat wat minder koopt of laat liggen, dan kan je dat geld investeren in echt en gezond voedsel.

Pater
Pater25 okt. 2021 - 3:36

Natuurlijk is Boswijk niet de hoop van centrumlinks. Hij is van het CDA, dat is tegenwoordig een rechtse partij. Natuurlijk is hij wel een stuk verstandiger dan Pierik, die wil alleen maar houden wat er is, en als zodanig een verbetering voor het CDA.

Marius Velema
Marius Velema24 okt. 2021 - 21:55

Je kunt de boeren in de discussie hieromtrent natuurlijk als enige partij als onredelijk, onverzettelijk, en daarnaast met nog hardere woorden aanduiden, maar dan laat je dat na m.b.t. hier even verantwoordelijk en net zo goed schuldige andere minstens zo belangrijke partijen. Namelijk de consumenten, dus wijzelf, de supermarkten, en de banken. “En de boeren dan? Drie weken geleden schreef journalist Geert Mak in deze krant bedachtzaam en scherp over de moderne boer. Met een paar pennenstreken laat hij je verlangen naar vroeger. Ook veel boeren vonden het vroeger beter. Maar banken, supermarkten en consumenten dicteren kleine marges en schaalvergroting. Waarop de natuur en het milieu niet anders beschermd kunnen worden dan door verstikkende regelgeving. De boer zit gevangen tussen wereldmarkt en overheid, tussen consument en natuur. Niemand heeft zo’n hechte band met het weer en het landschap als de boer. We hebben ze dan ook hard nodig. Voor kleinschalige, eerlijke, duurzame veeteelt. Voor hoogtechnologische akkerbouw, zonder excessieve uitstoot van fosfaat en stikstof. We hebben boeren ook nodig om ons landschap opnieuw vorm te geven. Breng de houtwallen terug, de bosjes, het struweel. Kraamkamers voor vogels en kleine zoogdieren. Daarmee keren ook insecten terug en half verdwenen vogelsoorten. De natuur is veerkrachtig. Laten we werken aan een landschap dat diverser is dan ons land ooit gekend heeft. Vijf sterren voor iedere langeafstandswandeling. Natuurgebieden waarbij de Serengeti verbleekt. En dat bedoel ik zonder ironie. Het kan.” Bron: Peter Kuipers Munneke glacioloog bij de Universiteit Utrecht en weerman bij de NOS in de NRC. https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/15/vijf-sterren-voor-ons-landschap-dat-kan-als-we-minder-vlees-eten-a4061962

Erik Geven2
Erik Geven224 okt. 2021 - 21:24

'Maar is Derk Boswijk nu werkelijk de hoop van centrumlinks die de uitstoot door de boeren van stikstof, fosfaat en giffen eindelijk grondig wil aanpakken?' Heb ik iets gemist? Wat heeft 'centrumlinks' in de afgelopen verkiezingen gedaan om die 'hoop' te mogen hebben?