Joop

CDA wil drastische aanpak stikstofcrisis terugschroeven

  •    •  
14-06-2022
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
4970 keer bekeken
  •  
ANP-447387733

Het CDA wil dat het de aanpak van de stikstofcrisis wordt afgezwakt. De partij vindt dat er wel "iets moet gebeuren" maar dat er "aanpassingen" komen van de huidige aanpak. Het kabinet heeft vorige week erkend dat het onvermijdelijk is dat er sanering plaatsvindt in de vee-industrie, waardoor sommige boerenbedrijven zullen verdwijnen of drastisch moeten veranderen. Dat stuit op verzet van boeren die werkzaam zijn in de vee-industrie.

Volgens CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma is er onder leden van zijn coalitiepartij kritiek op het "gebrek aan perspectief" voor boeren. Het AD meldt:

,,We hebben echt nog fundamentele vragen, er zijn aanpassingen nodig ten opzichte van wat er nu ligt", zegt Heerma. ,,Twee belangrijke punten: een kaalslag in het landelijke gebied mag niet, het moet leefbaar blijven. Provincies hebben zelf alternatieven, die moeten ruimte krijgen. En twee: een verdienmodel voor boeren is belangrijk, dat perspectief ontbreekt nu. Dat is een gemiste kans.”

Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (81)

Rode druppel
Rode druppel16 jun. 2022 - 11:58

Ik kan hier maar geen duidelijk standpunt innemen, heb grote twijfels. En als er nu eens een totaal verkeerd plaatje wordt gepresenteerd ? Stikstof probleem stopt bij de grens ? Je kunt boeren nu kapot gaan maken, middenin een voedselcrisis. Waar ik wel voorstander van ben is boeren helpen in de overschakeling van veeteelt naar landbouw. Vlees moet veel duurder worden, met de voorwaarde dat iedere Nederlander eens per week vlees kan eten, dat moet financieel haalbaar blijven. Gooi die globale economie omver en ga regionaal zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden. Scheelt enorm veel transport.

weereenmening
weereenmening16 jun. 2022 - 9:01

Wat ik lastig vind te begrijpen aan de stikstof crisis is dat 30 jaar geleden de stikstof uitstoot in Nederland 3x hoger lag dan nu (ook van de boeren). Waarom was er toen geen probleem, en nu wel?

EenMening3
EenMening315 jun. 2022 - 15:50

Uiteindelijk gaat het hier om het afwegen van verschillende belangen: die van de boeren tegenover de natuur. Nu gaat de stikstofreductie vooral ten koste van de boeren, die zijn vrij eenvoudig aan te pakken. Het is natuurlijk ook mogelijk een gedeelte van de voorgestelde reductie ten laste te laten komen van niet-agrarische stikstofproducenten zoals verkeer, industrie en energiecentrales, maar dat zal lastiger zijn.

1 Reactie
Martin van der Linde
Martin van der Linde16 jun. 2022 - 21:35

Mening, Maar de stikstofoxide die industrie en verkeer uitstoten (NOx) is de boosdoener niet. NOx heeft nauwelijks invloed heeft op de natuurgebieden. In tegenstelling tot de stikstof die neerslaat vanuit ammoniak wolken die vanuit stallen komt overwaaien. Bovendien gaat het om een handje vol agrarische bedrijven die verantwoordelijk zijn voor mega uitstoot. Een kalkoenboer in Ermelo bijvoorbeeld die in zijn eentje de stikstof reductie, die het gevolg was van de verlaging van 130 naar 100 km, ongedaan maakt. De echte boosdoeners zijn de mega stallen van miljonairs die vaak onder bedreiging kleinere bedrijven in de omgeving voor een prikkie opkochten. Die het geld hebben om samen met de diervoederproducenten het verzet te financieren. De kleine boer staat erbij en kijkt ernaar. Hij durft zijn mening niet te geven uit angst voor de veiligheid van zijn gezin. De mannen die we op tv zien met hun belachelijke tractortjes en hun grote mond zijn geronseld door de Agro maffia. Hun doel is de publieke opinie te misleiden.

Phantom3
Phantom315 jun. 2022 - 12:00

Politiek gezien logische draai. Als ze dit steunen zijn ze het meerendeel van hun kiezers kwijt (aan BBB).

2 Reacties
Sonic2
Sonic215 jun. 2022 - 13:23

Een totaal verkeerde voorstelling van zaken. Ik kan het tegen talloze andere reageerders ook zeggen, want die maken dezelfde fout. Het CDA is nooit maar dan ook nooit een partij geweest voor louter boeren. Hooguit dat die in de coalitie van kiezers zaten. Maar net als dat het niet zo is dat elke arbeider PvdA stemde. In de peiling van de Hond was er vooral een verschuiving van VVD naar BBB. Het CDA is al gehalveerd. Een deel van die kiezers die nu bij BBB zitten zijn al een tijdje over naar die partij. Het CDA is nooit specifiek een boerenpartij geweest. En ongeveer 50 jaar geleden stemde bouwvakkers of loodgieters nog PvdA, maar dat is al decennia lang een partij meer van leraren, welzijnswerker. Ook een soort van arbeiders, maar uiteraard niet de arbeiders die veel mensen bedoelen.

dirk den boer
dirk den boer15 jun. 2022 - 19:24

In mijn dorp (geen enkele boer, alleen fabrieksarbeiders en de directeursfamilie plus wat ingeneurs en klerken, allemaal katholiek) stemde iedereen KVP, de partij die later zou opgaan (toen de verzuiling weggesmolten was) in dat CDA.

J.janssen2
J.janssen215 jun. 2022 - 11:58

Stikstofcrisis of niet...hier in de randstad lijkt ie niet te bestaan. Volop wordt er gebouwd en wegenaanleg gaat hier ook gewoon door. Zal wel weer om oude contracten en vergunningen gaan maar erg serieus lijkt het kabinet het toch niet te nemen...behalve als het gaat om nieuwe bouwgrond om boeren te onteigenen

omaoeverloos
omaoeverloos15 jun. 2022 - 10:38

Langzamerhand lijkt de bouwlobby het te gaan verliezen van de boerenlobby.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe17 jun. 2022 - 10:48

De natuur en het milieu zijn onder beide scenarios de grote verliezers

Martin van der Linde
Martin van der Linde15 jun. 2022 - 9:46

Het is opvallend hoeveel overeenkomsten je ziet als je de verspreidingsgebieden van hoge ammoniakuitstoot, het aantal varkenshouderijen, Q koorts, MRSA en Covid (kaartje rechtsonder) naast elkaar legt. Dat kan geen toeval meer zijn. https://imgur.com/mjvGNNZ https://imgur.com/GB8fvtV

Minoes&tuin
Minoes&tuin15 jun. 2022 - 8:58

Provincies moeten de ruimte hebben? Het zijn die provincies die juist verantwoordelijk zijn voor een steeds groter wordend probleem. Daar zitten voornamelijk VVD-ers en CDA-ers. Ik begrijp die aanbeveling van het CDA dus wel t.g.v. de boeren. Nog iets; We roepen altijd dat de vervuiler betaalt, maar nu schijnt het zo te zijn dat de vervuiler flink wat geld in het vooruitzicht wordt gesteld vanwege de vervuiling en het dientengevolge moeten stoppen. Hoe zit het hier met de eigen verantwoordelijkheid? Hoe anders is het de toeslagenouders vergaan en de gedupeerden van de Groninger gaswinning.

1 Reactie
dirk den boer
dirk den boer15 jun. 2022 - 19:37

Niet de vervuiler betaalt, maar wordt uitbetaald.... precies wat ik gisteren, Dinsdag, las in de column van Tom Jan Meeus in de NRC

TwoTone
TwoTone15 jun. 2022 - 8:57

Er zij reaguurders die willen dan we ons aan de feiten houden: Voorbeelden: - er zijn ca. 162 natura 2000 gebieden die nog niet de helft van de natuur locaties betreft in NL - een deel van de natuur betref zee en water waar boeren geen/beperktninvloed hebben - totaal worden slechts op 84 locaties van alle locaties man-metingen gedaan waarvan slechts een beperkt deel bodem- en grondwateronderzoek betreft - zowel stikstof en ammoniak uitstoot is de laatste decenia 64% gedaald - de natuurgebieden die gemonitord zijn tonen lichte verbeteringen, onduidelijk is wat de exacte reden is dat het verbetert is daar Dld en Be ook invloed hebben Er is dus onvoldoende data voor de rekenmodellen. Zouden de huidige Haagse besluiten een spreekbeurt betreffen op de lagere school, dan zou dat voor de leraar overtuigend een ruime onvoldoende opleveren. Tip voor Den Haag: we hebben ondertussen een goed opgeleide bevolking in Nl, agrariërs incluis. Die laten zich niet meer met een kluitje het riet insturen. U hebt als politici uw huiswerk te doen.

7 Reacties
Martin van der Linde
Martin van der Linde15 jun. 2022 - 9:51

TwoTone, je info klopt niet. Het RIVM meet op driehonderd plekken in natuurgebieden maandelijks de concentratie van stikstofoxiden en ammoniak in de lucht. Op acht plaatsen (met een landelijke dekking) vinden die ammoniakmetingen elk uur plaats. Er zijn daarnaast twintig meetpunten die de stikstofneerslag op de grond registreren. Er zijn satellietmetingen waarbij Nederland als een heldere vlek oplicht op de kaart van Europa: keihard bewijs dat de stikstofconcentratie (zowel ammoniak als stikstofoxiden) in de lucht boven Nederland een van de hoogste in Europa is.

Martin van der Linde
Martin van der Linde15 jun. 2022 - 9:51

Het pleidooi voor meer metingen is waarschijnlijk gericht op het verkrijgen van uitstel, want meer meten pakt niet per se gunstig uit voor de veehouderij. Metingen hebben bijvoorbeeld aan het licht gebracht dat het verduurzamen van veestallen in de praktijk minder stikstofwinst oplevert dan de berekeningen aangeven. Metingen hebben ook aangetoond dat de lucht meer ammoniak bevat dan je op grond van de geregistreerde landbouwactiviteiten zou mogen verwachten. Qua stikstofemissies blijft er mogelijk het een en ander onder de radar, zoals het illegaal uitrijden van mest, oppert de expertcommissie CDM. De werkelijke stikstofemissies van de landbouw zijn dus eerder hoger, dan lager dan de rekenmodellen en het kabinet veronderstellen.

vdbemt
vdbemt15 jun. 2022 - 12:10

Aahhh. De rekenmodellenstrategie. Zonder daar überhaupt ene snars verstand van te hebben. Maar het lult wel makkelijk mee. En voor de simpele geest is het volstrekt logisch. De wetenschap, die volstrekt helder is, die negeren we gewoon. Want die zint ons niet.

TwoTone
TwoTone15 jun. 2022 - 16:33

@ mvl - - mijn bron is juist het Rivm zelf inzake de Man- metingen; - verder bevestigd uw info mijn standpunt: de wet gaat namelijk niet over stikstof/ammoniak in de lucht, het gaat over de stoffen in de bodem, en juist dat is niet of onvoldoende bekend. Graag voortaan nauwkeuriger lezen voor u reageert.

TwoTone
TwoTone15 jun. 2022 - 16:36

@MvdL U hebt het over LML en ik over de Man metingen: https://man.rivm.nl/

TheBigLebowski
TheBigLebowski15 jun. 2022 - 16:42

lekker met de onderbuik de feiten en wetenschap negeren. Bekt wel lekker he? ga toch weg met je onzin verkoperij.

TheBigLebowski
TheBigLebowski15 jun. 2022 - 16:42

De vervuiler krijgt nog een zak geld mee ook. Dat zou ik ook wel willen. En de toeslagenouders en Groningers maar wachten.

Minoes&tuin
Minoes&tuin15 jun. 2022 - 8:40

Houd BBB in de gaten!

1 Reactie
Sonic2
Sonic215 jun. 2022 - 13:26

Jazeker. Ik verwacht een piek in maart 2023. De implosie van de partij rond in d winter van 2023/2024 en het is allemaal de schuld van de media, links en Sonic. En uiteraard is er natuurlijk geen patroon. En kan je bovenstaande niet zien aankomen

Poeh, poeh
Poeh, poeh15 jun. 2022 - 8:27

Zo lang je open blijft staan om een realistische doelstelling te behalen, is er niks mis mee om heel nauwkeurig te kijken hoe je dat vorm gaat geven in de gordiaanse knoop die uiteindelijk is veroorzaakt door het aanwijzen van die immense berg van Natura2000 gebiedjes op onze vaderlandse postzegel. Dat laatste is niet de schuld van de boeren en dat houdt in dat je met hen fatsoenlijk omgaat. Durf ook eens te vertrouwen op de de intentie van de jonge generatie boeren die echt wel oog hebben voor duurzaamheid. Het beeld dat de minister nu uit moet dragen van haar groen ministerie doet dat echt geweld aan en neigt naar een vorm van tunnelvisie aldaar.

FreddyvD
FreddyvD15 jun. 2022 - 7:59

Wat we niet moeten vergeten is dat we die boeren eruit willen hebben om woningen te kunnen bouwen. Want bebouwing en meer mensen zorgen voor biodiversiteit en voor een beter klimaat natuurlijk.

Radio-Head
Radio-Head15 jun. 2022 - 3:29

Ben benieuwd hoe de boeren op Vlieland invulling gaan geven aan het dictaat van 70% tot 95% stikstof reductie op de Waddeneilanden. Wat zegt U er zijn geen boeren op Vlieland, nou dan maar alle auto,s weg op Vlieland, wat zegt U er zijn geen........ Man o man kunnen we de dienaren(D66) van het nieuwe Feodalisme en Anti Verlichtingsdenkers, waar Wetenschap is vervangen door dictaten van Technocratie en Bureaucratie, niet aan een bagage afhandeling band van Schiphol zetten ofzo. Containerwoningen onder een aanvliegroute zijn zo geplaatst, en geen probleem volgens de Burgemeester van Amstelveen, de lucht is er verfrissend schoon en als je heel goed luistert, hoor je heus wel de vogeltjes fluiten.😎

4 Reacties
Volrin
Volrin15 jun. 2022 - 7:30

Wat een slal sprookje dit verhaal.

Gimli1955
Gimli195515 jun. 2022 - 7:40

Ja, dat is een goeie over Vlieland, had ik ook al ergens gelezen.

vdbemt
vdbemt15 jun. 2022 - 8:42

Allereerst: als ik een medewerker was van de bagage-afhandeling op Schiphol, zou ik jouw bagage in het verkeerde vliegtuig stoppen. Ten 2e: het kabinet bestaat niet alleen uit D66. Het is een VVD kabinet, met D66, CDA en CU. En het is een VVD-minister, een wonderlijk feit, die EINDELIJK komt met iets om de ellende, die onder 12 jaar VVD-regering tot stand is gekomen, op te lossen. Ten derde: dit plan geeft alleen nog maar de doelen weer. De uitwerking is aan de provincies. En jij denkt dat de provincie boeren op het boerenvrije Vlieland gaat uitkopen. Wie is er nu dom?

Martin van der Linde
Martin van der Linde15 jun. 2022 - 9:39

Radiohead, er zijn geen boeren en geen auto's op Vlieland. De aanwezige ammoniak (geen stikstof) komt van de andere eilanden en van het vaste land. Bovendien zijn de waarden erg laag. Door het probleem te bagateliseren en de smart ass uit te hangen maak je alleen jezelf tot clown.

RaymondenJoop
RaymondenJoop14 jun. 2022 - 20:47

Blijkbaar kan de boerende duiser die buurman is van de nederlandse boer niet boeten met de nederlandse regels. Bekijk dan ook dat kaartje met hierop ingetekend alle natura 2000 gebiedjes en je ziet wat een totale faal nederlandse politici hebben aangericht met het onderteken van een voor NL onhaalbaar iets. Erger nog, draagvlak verdwijnt totaal, Daarbij opgetekend dat het verdwijnen van veehouderij in NL de afhankelijk vh buitenland vergroot. Ukraine leert dat je dat helemaal niet moet willen. Zeker niet met een sterke immigratie. Waar de mogelijk wel liggen? Zaken als een sterk verbeterd OV, geen vervuilende industrie en verplichte aanpak van betere productieprocessen in het boerenbedrijf, gesubsidieerd. En Rutte en consorten op de knieën om dat idiote verdrag te kielhalen. Hebben we ook CETA nog, zo andere totaalfaal waar nagenoeg niemand vd gevestigde partijen goed over nagedacht heeft in Den Haag.

3 Reacties
Jan Man
Jan Man15 jun. 2022 - 6:38

“Daarbij opgetekend dat het verdwijnen van veehouderij in NL de afhankelijk vh buitenland vergroot” Je reinste flauwekul. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5314852/lege-schappen-door-inkrimpen-veestapel-onzin

Volrin
Volrin15 jun. 2022 - 7:32

Het zou een stuk beter gaan als je je bewust maakt van de feiten, ipv allerlei fantastische doemscenarios. Om een voorbeeld te geven: er is helemaal niet voorgesteld om de hele NLse veehouderij op te doeken.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout15 jun. 2022 - 7:45

De stikstofemissie per hectare land in Nederland is nog altijd het hoogst van alle EU-landen. Daardoor is de overschrijding van de kritische depositiewaarde in buurlanden veelal ook stukken minder en de urgentie van emissiereductie lager. Dat verklaart waarom in buurlanden veel ruimhartiger wordt omgegaan met vergunningverlening. In gebieden dicht bij de grens, bijvoorbeeld in Duitsland, geldt echter wel degelijk dat de depositie er vergelijkbaar is met Nederland en dat Natura 2000-gebieden er net zo onder druk staan. Buurlanden gaan anders om met stikstofprobleem https://www.biomaatschappij.nl/artikel/buurlanden-gaan-anders-om-met-stikstofprobleem/

Iemand-anders
Iemand-anders14 jun. 2022 - 20:37

Sneu. kaalslag? Stel je voor wat meer natuir en veel meer werk in de touristen industrie. En hoe werkt zo iets? Het cda bespreekt de plannen in het kabinet en trekt dan zijn keutel weer in. Zouden ze zo weinig feeling hebben dat ze dit verzet niet hebben zien aankomen?

Frans Akkermans
Frans Akkermans14 jun. 2022 - 20:02

Johan Vollebroek beweert dat het stikstofprobleem over twintig jaar is opgelost. Op de vraag of dan de natuur is hersteld durft hij geen antwoord te geven. Logisch, want er spelen veel meer factoren een rol dan de omvang van de veestapel.

EenMening3
EenMening314 jun. 2022 - 19:35

De milieuorganisaties en een aantal (linkse) partijen willen heel ver gaan om de stikstofproblematiek aan te pakken. In bepaalde gebieden, waaronder de Gelderse Vallei en rondom de Veluwe moeten de meeste boeren verdwijnen. dat betekent een kaalslag van het platteland. De agrarische bedrijven vormen de basis van het platteland maar daarom heen is een complete infrastructuur opgetuigd, die bestaat uit ondersteunde bedrijven en organisaties. Denk hierbij aan landbouwmechanisatiebedrijven, silo- en stalbouwers, loonwerkers, melkrijders, veevoederbedrijven, transporteurs, leveranciers van diergeneesmiddelen en voedselverwerkende bedrijven maar ook veeartsen en monsternemers. Als de boeren verdwijnen, verdwijnt ook deze infrastructuur. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de sociale structuur van het platteland. De coalitie is meegegaan in dit beleid, maar nu het menens wordt, beginnen sommige VVD'ers en CDA'ers zich te realiseren wat de dramatische en ingrijpende gevolgen ervan zullen zijn. En ook hier geldt: "Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedraaid". Waarschijnlijk zal er gezocht worden naar compromissen waarbij de belangen van de boeren en natuurbelangen tegen elkaar worden afgewogen. Zoals bekend heeft Nederland 162 Natura-2000 gebieden aangewezen, waarvan een flink aantal het formaat van een postzegel heeft. Je zou kunnen overwegen om alleen gebieden met een bepaalde minimum oppervlakte als uitgangspunt te nemen en de rest te negeren.

4 Reacties
Hann63
Hann6315 jun. 2022 - 3:20

Idd. waarom moet je postzegels redden? Dat snap ik echt niet. Rutte 4 maakt er nu al een puinhoop van. Laat het platte land met rust.

Volrin
Volrin15 jun. 2022 - 7:34

Of je kunt eens luisteren naar de wetenschappers ipv je irrationele intuitie.

vdbemt
vdbemt15 jun. 2022 - 8:56

Kaalslag van het platteland? Die is een jaar of 60 terug begonnen. De verandering van het rijke, gevarieerde boerenland, met veel meer boeren dan nu met kleinere boerderijen in een veel diverser landschap. Met de bio-industrie zijn het grote tot supergrote grasvelden geworden en werd de natuur veel armzaliger. Dat gras werd overigens heel lekker gevonden door ganzen. OOK al zo'n probleem dat de boeren zelf gecreëerd hebben. Het aanwijzen tot Natura2000-gebied is gebeurd omdat er in Nederland steeds minder natuur overbleef. In die steeds meer verdwijnende natuur zijn gebieden aangewezen, dus niet alles wat we hebben, maar een deel ervan, waarvan men zei: die zijn zo waardevol, daar moet je echt van afblijven. Dat wil jij negeren ten bate van hen die al zo lang en zoveel natuur verknald hebben??

TheBigLebowski
TheBigLebowski15 jun. 2022 - 16:45

guttegut weer een mening, ga eens af op de wetenschap die is helder.

Joop  den Uil
Joop den Uil14 jun. 2022 - 19:09

Minister van derWal lijkt me niet zo ter zake kundig; houdt zich vast aan diktaat van Rutkaag

Mokker
Mokker14 jun. 2022 - 17:04

Logische zet, de BBB trekt het CDA momenteel helemaal leeg in de peilingen.

Break on through
Break on through14 jun. 2022 - 16:56

Boer zoekt politieke partij..... Linksom of rechtsom hebben we te veel vee. Geef de boeren een grote zak geld zonder dat ze hun rechten doorverkopen en laat ze dan verder ophouden in west Europa veeboer te zijn. "...een kaalslag in het landelijke gebied mag niet, het moet leefbaar blijven" nog nooit zo'n onzin gelezen zeg. Onder de huidige omstandigheden ontmantel je het boerenerf gewoon en moeder natuur begint direct met vergroenen en overwoekeren. Je bent dus in no time terug naar een heel natuurlijke situatie. Zet er vooraf wat boompjes tussen en je bent helemaal spekkoper.

9 Reacties
A little bit of sunshine
A little bit of sunshine14 jun. 2022 - 17:12

@break, kaalslag zal wel meevallen. Maar er werken natuurlijk meer mensen op en rond de boerderij dan alleen de boer. Dus voor sommige dorpen zal er wel wat werkgelegenheid (en economische activiteiten) wegvallen. Ook zijn boeren over het algemeen best betrokken bij de (organisatie van) culturele activiteiten in dorpskernen. Er zal al met al best wat gaan veranderen in dorpen waar flink gesaneerd moet worden.

Halas
Halas14 jun. 2022 - 17:40

Zal vooral bij u linksom zijn: Maar vertel eens hoeveel is te veel en wat is dan wel akkoord, of bent u ook weer zo'n Bromet-meeloper?

RaymondenJoop
RaymondenJoop14 jun. 2022 - 20:49

Of je zet net zo fanatiek in op verbetering vh boerenbedrijf als dat we momenteel windmolens en zonnepalen installeren.

Break on through
Break on through15 jun. 2022 - 6:04

Werkgelegenheid kan in de betreffende dorpen makkelijk een omwenteling maken richting totaal andere beroepen gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Reductie van 50% of meer? Als we kunnen voorzien in onze eigen behoefte en een kleine export lijkt me veel realistischer dan de huidige situatie. De klimaat en natuurcrisis is te groot om kieskeurig te zijn. Realiseer je goed dat de mensheid ook gewoon deel uit maakt van de natuur.

wittecisnoot
wittecisnoot15 jun. 2022 - 6:13

@break: welkom aan het begin van de einde van de hoogconjunctuur. In Den Haag denken ze dat het geld tegen de plinten blijft klotsen en de arbeidsmarkt krap. Vandaar dit dure plan om een succesvolle, exportsector te ontmantelen. Maar spoedig krijgen we een recessie met lage belastingsinkomsten en hogere uitgraven. Daarbij hoort ook, jawel, werkloosheid.

Volrin
Volrin15 jun. 2022 - 7:35

@Raymond De boeren hebben al ruim 7 jaar de tijd gehad om te innoveren ket als resultaat dat de uitstoot alleen maar is toegenomen. We kunnen het probleem niet eindeloos vooruitschuiven in de hoop dat er plotseling een wonder oplossing wordt bedacht

Mokker
Mokker15 jun. 2022 - 9:18

@Thomas Ik neem aan dat je onderbuik de bron is die zegt dat het is toegenomen? Stikstofuitstoot van de landbouw is sinds 1990 gehalveerd, mede dankzij flinke investeringen door de boeren. https://www.rivm.nl/stikstof

vdbemt
vdbemt15 jun. 2022 - 12:16

@Mokker. Het is maar goed dat de boeren al de stikstofuitstoot verminderd hebben. Anders zou het probleem nog groter zijn. Maar het is nog steeds een probleem dat verdergaande actie vereist. Of ze nou wel of niet al veel gedaan hebben. Dat verandert niets aan wat er nog moet gebeuren.

Break on through
Break on through16 jun. 2022 - 5:35

Er zal ongetwijfeld ergens een recessie opduiken. Hoe diep of hoe ernstig is nog maar de vraag. Tot die tijd is er krapte op de arbeidsmarkt en heeft het klimaat en de natuur enorm onder onze activiteiten te lijden.

Volrin
Volrin14 jun. 2022 - 16:54

M.a.w. CDA tippelt weer voor de boeren. In ander nieuws: water is nat.

Juppé🎗
Juppé🎗14 jun. 2022 - 16:48

Ik had niet anders verwacht. Wel zag ik net Sophie Hermans en die houdt (nog) stand met heldere argumenten. Behalve het stikstofprobleem moet het ook duidelijker worden dat we de veeindustrie om veel andere redenen niet moeten willen. Logisch dat dit de eerste stikstofvervuiler is die wordt aangepakt.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout14 jun. 2022 - 16:23

Het gristen `democratisch' Appèl rekent erop dat God den Heere in de Hemelen de stikstof zal doen elimineren met wat hulp van de renteliberalen.

2 Reacties
Andre6
Andre615 jun. 2022 - 5:23

God, maar dat bent u toch?

Volrin
Volrin15 jun. 2022 - 7:37

Ironisch want onder JPB hadden ze het rentmeesterschap nog expliciet in het programma staan.

Martin van der Linde
Martin van der Linde14 jun. 2022 - 16:15

Uitstel van executie voor de boeren en het CDA. VVD en CDA die een echte oplossing altijd in de weg hebben gestaan zijn bang dat ze ontmaskerd gaan worden. Nu proberen ze tijd te rekken. Toch is dit precies wat we nodig hebben, oud rechts wordt versplinterd door nieuw rechts. Goed dat links gaat fuseren, het moment kon niet beter zijn gekozen.

dirk den boer
dirk den boer14 jun. 2022 - 14:41

Braks natuurlijk...... hehehe, ik word oud!

dirk den boer
dirk den boer14 jun. 2022 - 14:38

Het CDA, dat is die oude Brabander en minister van Landbouw,hoe heet hij ook al weer, zat bij mij aan tafel, de mensa, op de KSV in Wageningen!? Altijd op de bres voor de boeren en vissers, en toen ineens was het afgelopen, ja zo gaat het, kaart, kaart, kaart, zei mijn vader dan..... kapot......

2 Reacties
Frans Akkermans
Frans Akkermans14 jun. 2022 - 19:49

Hij viel door een motie van Jan van Zijl (PvdA) over het visserijbeleid. Onverdiend overigens. Hij was een topbestuurder.

dirk den boer
dirk den boer16 jun. 2022 - 11:24

Ja, wat was dat ook alweer met die interinwetjes van hem,Frans. Onder zijn bewind (80er jren), herinner ik mij nog goed, drong het besef al door dat de veeboeren en bioindustrie niet straffeloos kon blijven doorgroeien, ga eens na, we zijn nu ruim 40 jr verder, en nu dit.....innovaties genoeg in al die jaren, maar geen spijkers met koppen dus.....

Zandb
Zandb14 jun. 2022 - 14:06

Zo kennen we het CDA weer.

2 Reacties
Halas
Halas14 jun. 2022 - 17:46

"Nederland speelde zichzelf schaakmat met stikstof" Zo kennen we progressief NL weer. Zelf verzonnen debiele stikstofnorm ingefluisterd door de anti-vee lobby, en dan ook nog elke grasberm als natura 2000 aanmerken. Maar goed plan: Boeren weg, heb je in de Randstad toch niets aan, en dan volop huizen bouwen met infrastructuur. Goed anti stikstofplan. Top.

Volrin
Volrin15 jun. 2022 - 7:38

@Halas Je kunt dezelfde onfeitelijke onzin eindeloos blijven herhalen, het enige dat je bewijst is dat je houding dogmatisch is en je niet geintresseerd bent in de feiten.

Erik20
Erik2014 jun. 2022 - 13:48

Er gaat waarschijnlijk ook niets veranderen. CDA en VVD zijn bang hoor hun achterban die stikstof "linkse onzin" vinden en het probleem totaal ontkennen. Ik dacht die houding alleen in Amerika voorkwam, maar blijkbaar gaan we nu ook hier die kant op.

6 Reacties
A little bit of sunshine
A little bit of sunshine14 jun. 2022 - 15:57

@Erik, ik denk dat er net zoals bij het klimaat niet zo veel ontkenners zijn in Nederland. Mensen zijn het niet eens over de ernst en de mogelijke oplossing. Van mij persoonlijk mag er best een compromis komen. Minder boeren, maar ook minder Natura 2000 gebieden. Laat delen heide maar volgroeien met bossen, beter qua CO2 opname en minder stikstof problemen. Echte natuur is er niet/weinig in Nederland, heide is cultuurlandschap (we moeten begrazen en snoeien om het heide te houden, ook zonder stikstof). En zo heb ik wel meer voorbeelden zoals de Leemkuilen in Brabant, ontstaan onder een stikstof wolk, niet nodig stikstof te beperken rond dit natuur/cultuur gebied. Ook al die beekdalen die Natura 2000 zijn, waarom toch? Maar alleen dit zo vinden/stellen maakt mij voor veel mensen een ontkenner. Da's polarisatie. Je moet natuurlijk wel 100% tegen stikstof en boeren zijn, anders ben je tegenwoordig af.

Volrin
Volrin14 jun. 2022 - 16:56

@A little bit of sunshine "Van mij persoonlijk mag er best een compromis komen. Minder boeren, maar ook minder Natura 2000 gebieden. Laat delen heide maar volgroeien met bossen, beter qua CO2 opname en minder stikstof problemen." Jij denkt dat er magisch bomen gaan groeien als we Natura 2000 gebieden gaan afschaffen?

vdbemt
vdbemt14 jun. 2022 - 17:38

@a little bit " Ook al die beekdalen die Natura 2000 zijn, waarom toch?" Zou het kunnen zijn omdat anders deze laatste stukjes natuur ook naar de kloten worden geholpen? Dat is namelijk wat we op deze wereld , en zeker in Nederland, aan het doen zijn. Om te voorkomen dat alles weggeveegd wordt, zijn de mooiste delen ervan ( dus nog niet eens alles) tot beschermd gebied verklaard. Dat is al een noodgreep om de lest best natuur te beschermen tegen de zielige lust naar alsmaar meer en luxer in de liberale kapitalistische maatschappij.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine15 jun. 2022 - 6:26

@thomas, ja, als we de heide niet meer actief begrazen en snoeien dan zullen daar magisch bomen gaan groeien. Bomen groeien sowieso wel, of ze wel of niet in een Natura2000 gebied staan @vdbemt, jij denkt serieus dat zodra een beekdal geen natura2000 is, maar wel bijvoorbeeld gewoon bezit van Natuurmonumenten, dat er huizen langs die beek gebouwd kan worden? we hebben het over stroken van 50 meter of zo langs de oever

Volrin
Volrin15 jun. 2022 - 7:39

@a little bit "ja, als we de heide niet meer actief begrazen en snoeien dan zullen daar magisch bomen gaan groeien. " Zo werkt dat dus niet.

vdbemt
vdbemt15 jun. 2022 - 9:05

@A little bit. Ja. Dat denk ik. Kijk eens naar wat er de laatste 10 tot 15 jaar aan de Nederlandse kust in de duinen aan huizen en vakantieparken gebouwd is. Waarom? Geld. En het zijn geen Natura-2000 gebieden. Daarbij is nou net Natuurmonumenten een natuur-organisatie die regelmatig eerder dan andere natuurorganisaties mee gaat in het liberale (vernietigende) regeringsbeleid.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout14 jun. 2022 - 13:26

Toch nog een kansje voor het CDA. Stikstofaandelen in de electorale portefeuille.

noorloosn2
noorloosn214 jun. 2022 - 13:23

Tja, de boerenlobby en de dreiging dat wegen geblokkeerd worden is genoeg om de knieen van het CDA slap te maken.

1 Reactie
Mokker
Mokker14 jun. 2022 - 17:05

Ik denk eerder de hele beroerde peilingen.

DaanOuwens
DaanOuwens14 jun. 2022 - 13:20

Het probleem is zo groot geworden dankzij de CDA-visie op de agrarische bedrijfstak. Dus die zal het probleem ook niet kleiner maken.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin14 jun. 2022 - 12:58

Wie had dat ooit kunnen denken, het cda ziet de maatregelen niet zitten, kijken wat Maxime Verhagen van bouwend Nederland zegt.

vdbemt
vdbemt14 jun. 2022 - 12:58

Dat is natuurlijk totaal geen verrassing. WAT een verrassing was, zijn de plannen minister Christianne vd Wal, nota bene een VVD-minister in een VVD/CDA-kabinet. VVD heeft best wel enkele goede mensen, Remkes, Nijpels. Maar, evenals in het CDA, blijkt het verstand niet te overheersen. Met dat probleem zitten we al decennialang, leidend tot de huidige situatie. Deze clubs willen kennelijk niet uit de ellende, maar het, nog steeds, voortzetten.

Halas
Halas14 jun. 2022 - 12:53

Eindelijk... t verstand zegenviert..De Randstadbubble vs Normaal.NL.

1 Reactie
Volrin
Volrin14 jun. 2022 - 16:57

Ik geef toch liever de voorkeur aan wetenschap en feiten, dan het intuïtieve 'verstand'.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 jun. 2022 - 12:40

Ik heb het toch gezegd. In de provincies waar het CDA en de VVD de scepter zwaaien, ( en dat zijn er velen) werken ze graag mee aan het vergroten en het vermeerderen van de boerenbedrijven en het sjoemelen van boeren, het de hand lichten met al bestaande wet en regelgeving. Nooit handelen naar de geest van de wet, altijd in opstand komen, altijd de boeren pamperen. Dat is nooit anders geweest. Zoals de CU dat veelvuldig doet in bijvoorbeeld Gelderland.

Paul250371
Paul25037114 jun. 2022 - 12:33

Kijk uit, daar heb je er weer 1. De roversregenten van het CDA.

1 Reactie
wittecisnoot
wittecisnoot14 jun. 2022 - 14:22

'Regenten'? Integendeel, de partij begint naar de achterban te luisteren.