Joop

CDA-landbouwbeleid laat boeren in de steek

  •  
13-11-2019
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
csm_CDA ballonnen_39459eb77b

© Beeld: CDA.nl

Het CDA-discussiestuk ‘Zij aan zij’ is teleurstellend. Een heldere visie op de landbouw ontbreekt.
Even leek het CDA op weg naar een koerswijziging. Dierenwelzijn in de veehouderij zou belangrijker worden dan export van vlees, melk en eieren, zo meldden de media vorige week. Die conclusie bleek echter al snel voorbarig. De vraag wat het CDA nu eigenlijk wél wil blijft onbeantwoord. Het discussiestuk ‘Zij aan zij’ ontbeert analyse en een heldere toekomstvisie voor landbouw en veehouderij.
De ophef ontstond toen een discussiestuk van het wetenschappelijk bureau van het CDA stelde dat o.a. duurzaamheid en dierenwelzijn belangrijker zijn dan de ambitie dat Nederland tweede voedselexporteur ter wereld blijft. De verontwaardiging was niet van de lucht en op het partijcongres werd de omstreden tekst rap aangepast: Dierenwelzijn en duurzaamheid moeten nu “in balans blijven” met het handhaven van de exportpositie.
Teleurstellend Nu de kruitdampen zijn opgetrokken leek het me de moeite waard om het discussiestuk ‘Zij aan zij’ eens nader te bekijken en te onderzoeken welke visie de CDA wetenschappers tot hun opmerkelijke en toe te juichen zin had aangezet. Het resultaat stelt flink teleur.
Lippendienst Wat in de eerste plaats opvalt in de nog geen 400 woorden tellende landbouwparagraaf is de lippendienst aan een belangrijk deel van de CDA achterban, de boeren. Zij zijn “ondernemer, rentmeester en toptechnoloog” tegelijk, ze leveren een “grote bijdrage aan de mondiale voedselproductie”, maar ze gaan ook gebukt onder een “complex regelgeving-systeem” dat nauwelijks uitvoerbaar en te handhaven is.
Toch zou ik me, als ik boer zou zijn, nauwelijks bemoedigd voelen door deze fraaie woorden. Het is immers een mooie gedachte rentmeester te zijn, maar wat koop je ervoor als de inkomsten achterblijven, de bank op de loer ligt en de samenleving zich steeds meer realiseert dat het intensieve voedselsysteem waar jij deel van uitmaakt een heel zware hypotheek legt op de toekomst van het klimaat, het milieu en de gezondheid van mens en dier?
In zo’n geval mag je van het wetenschappelijk bureau van de partij die het voor je opneemt toch wel een heldere analyse en visie verwachten, maar die ontbreken allebei.
Wat wil het CDA? Wat wil het CDA dan wel? Let op: “Onze landbouwsector produceert in de toekomst kwaliteitsproducten voor de vrije wereldmarkt en voor de lokale markt dichtbij. Een mix dus van internationalisering en regionalisering”.
Vager kan het niet. Hoe wijkt de toekomstige productie voor de vrije wereldmarkt af van de huidige intensieve manier van werken, hoeveel van onze boeren zullen werken voor de wereldmarkt en wat zijn de verdienmodellen? Gaan we door met de goedkope bulkproductie in de vee-industrie of schakelen we over op kringlooplandbouw (een term die in de notitie overigens niet voorkomt)? Deze essentiële vragen blijven allemaal onbeantwoord. Ik vrees dan ook dat het niets anders is dan oude wijn in nieuwe zakken.
Over de lokale markt is het stuk duidelijker: het CDA lanceert een ‘nieuwe’ coöperatievorm gericht op de boer-burger samenwerking, waarin boeren rechtstreeks leveren aan burgers. Dit moet leiden tot een kortere voedselketen, minder verspilling en behoud van biodiversiteit. Het klinkt prachtig en het is mooi dat een groeiend aantal boeren in de praktijk zo werkt. Maar is dit een model voor heel Nederland? Hoeveel boeren gaan dit doen als het aan het CDA ligt? En wat zouden Albert Heijn en Unilever ervan vinden? Ik ben benieuwd naar de antwoorden op deze vragen.
Boeren in de steek gelaten Terwijl deze, toch voor de hand liggende, vragen onbeantwoord blijven verwacht het CDA wel erg veel van deze ‘verbinding tussen burgers en boeren’. Zij zou zorgen voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de urgente vraagstukken van de komende jaren: klimaat, voedsel en landbouw.
Dat is echter wel erg naïef: hoe kunnen we van burger en boer verwachten dat zij het initiatief nemen tot voor hen op het eerste gezicht onaangename maar noodzakelijke stappen als een vermindering van de vleesconsumptie of een verkleining van de veestapel? De huidige crisis wordt juist mede veroorzaakt door een terugtredende overheid en om tot een oplossing te komen is een actieve en daadkrachtige overheid onontbeerlijk, die verantwoordelijkheid neemt en stuurt op basis van analyse en visie.
Verandering onvermijdelijk Ondertussen valt het, ondanks alle vaagheid, natuurlijk wel te prijzen dat de samenstellers van het CDA-stuk het aangedurfd hebben de ongebreidelde productiedrift van de Nederlandse landbouw en veehouderij ter discussie te stellen ten faveure van dierenwelzijn en duurzaamheid.
Ik hoop dan ook dat de verbale gymnastiek waarmee de binnenbrand op het congres gesmoord werd de discussie niet definitief dooft. Die is namelijk hard nodig, vooral over de veehouderij. Scherpe concurrentie op de wereldmarkt, de razendsnelle opkomst van goedkoop en goed plantaardig ‘vlees’ en de schade aan milieu en klimaat maken dat ‘business as usual’ geen optie is. We moeten kiezen voor een heel andere veehouderij. Zodat we in Nederland niet alleen trots kunnen zijn op hardwerkende boeren, maar óók op een écht duurzame veehouderij die de wereld niet leeg eet, maar juist de weg wijst naar een nieuw voedselsysteem dat dieren behandelt met respect, en dat de aarde, het klimaat en de natuur beschermt.
Ik hoop van harte dat het CDA die uitdaging aangaat, en ook verantwoordelijkheid durft te nemen voor oplossingen die op korte termijn misschien pijn doen, maar uiteindelijk onvermijdelijk zullen blijken.

Meer over:

cda, boeren, opinie, landbouw
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (14)

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 nov. 2019 - 9:23

Ik ben bang dat het ijdele hoop is! Boeren zijn ook bereid gebleken overal de hand mee te lichten, denk aan de mestfraude etc.. Het CDA en de boeren zijn twee handen op een buik!

6 Reacties
Jorah
Jorah14 nov. 2019 - 10:18

Omdat een percentage boeren soms bewust soms onbewust fouten heeft gemaakt zijn alle boeren fout? Dit soort generalisatie op andere groepen toepassen wordt op deze site terecht niet geaccepteerd. En ja veel boeren zijn lid van het CDA. Ook jij kan lid worden en dan heb je net zoveel recht op inspraak. Zo werkt dat in een democratische partij.

Katootje2
Katootje214 nov. 2019 - 15:04

"Omdat een percentage boeren soms bewust soms onbewust fouten heeft gemaakt zijn alle boeren fout?" Alleen de boeren die op het CDA stemmen.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194714 nov. 2019 - 20:25

Hebben boeren dan iets te verwachten van linkse partijen?

LaBou
LaBou 14 nov. 2019 - 21:49

"Hebben boeren dan iets te verwachten van linkse partijen?" Probeer het eens uit. Misschien sta je dan verbaasd te kijken.

Minoes&tuin
Minoes&tuin15 nov. 2019 - 7:47

Boeren evenals CDA-ers hebben altijd al een waas voor de ogen! 3 x raden waarom!

FransAkkermans1947
FransAkkermans194715 nov. 2019 - 12:15

@LaBou Vroeger, tot Arend Voortman uit de kamer verdween, functioneerde er nog een werkgroep landbouw in de PvdA. Daarin zaten naast boeren en tuinders ook mensen van de voedingsbond, de driehoek onderwijs, voorlichting en onderzoek die invloed uitoefenden op de politieke standpunten. Ik weet nog dat Voortman klaagde dat het den Uyl allemaal weinig kon boeien. Ik las net in de Groene Amsterdammer dat de veestapel best kan krimpen want maar 1,3 % aandeel in BNP en ca. 2% aandeel werkgelegenheid. Als dit het linkse perspectief voorstelt dan moet je niet raar staan kijken dat er gescholden wordt als er een linkse politicus voor ze staat.

Greendutch
Greendutch13 nov. 2019 - 21:51

waarom zegt een minister van landbouw niet ook:ga biologisch boeren om te beginnen , dan krijgen we even de tijd om nog meer op te lossen en aan te pakken? is zij zo bang van de veevoederindustrie en de landbouwmachinesindustrie en wat dies meer zij als leveranciers aan boer en tuinders? waarom worden boeren niet gewoon tuinders?

Jorah
Jorah13 nov. 2019 - 21:01

Het is een discussiestuk. Het komende half jaar wordt het door de leden bediscussieerd en zullen er aanpassingen en uitwerkingen komen. Er staat wel degelijk een (inmiddels aangepaste) visie in mbt landbouw. Wordt dus vooral lid van het CDA als je het teleurstellend vind, dan kan je erover meepraten en meehelpen aan een tekst die wel je goedkeuring kan dragen. Blijf niet aan de zijlijn staan roepen.

3 Reacties
webmaatje
webmaatje14 nov. 2019 - 8:21

Dat landbouw voor de wereldmarkt moet produceren is flauwekul. In Duitsland is uitgerekend Lidl een leveringscontract aangegaan met de boeren die volgens het Bioland-keurmerk werken. BIoland is een samenwerkingsverband van Duitse ecologische boeren die volgens strengere regels werken dan het ekologische keurmerk van de EU. En van dit soort boeren komen er snel meer, tenminste in Duitsland. Deelstaten willen er naar 30% ecologische landbouwbedrjven. Biolandbedrijven zijn ook nog eens volledige kringloopbedrijven. Duitse boeren zijn ook volop aan het omschakelen naar producten die beter bij het drogere en warmere klimaat passen en stikstof in de bodem binden zoals lupine en soja Appeltelers zijn er nu ook kersen aan het telen omdat deze beter tegen de nachtvorst bestand zijn zoals ze die de laatste jaren gehad hebben.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 nov. 2019 - 9:25

En dat discussiestuk zal het blijven als het aan het CDA ligt en vele boeren! Je kunt toch nu niet meer aankomen met het zoveelste discussiestuk.

Jorah
Jorah14 nov. 2019 - 17:40

De partijvisie voor 2030 wordt er straks in uiteengezet. 2020 zal het stuk gewoon opgeleverd worden. En ja, als partij kom je om de zoveel jaar met een visiestuk wat je op de lange termijn voor ogen hebt. Als democratische partij kom je dus logischerwijs elke 10 of 15 of x aantal jaren met een discussiestuk waarin de visie voor de daaropvolgende periode wordt bepaald. Dat Volkswagen voor de wereldmarkt auto's moet bouwen is flauwekul. Zo werkt het echter wel in een vrijhandelszone. En zo werkt het dus ook voor boeren. Schijnbaar hebben veel mensen moeite met een vrijhandelszone.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194713 nov. 2019 - 20:29

Die sterke exportpositie is een afgeleide van de agrarische productie, geen doel en is grotendeels te danken aan klimaat, bodem en geografische ligging. Gegroeid in enkele eeuwen. Bovendien betekent export alleen maar dat het over de grens gaat, een paar honderd kilometer verder. Binnen de grote EU-landen als Frankrijk en Duitsland worden agrarische producten over grotere afstanden vervoerd. Die landen hebben we ook nodig voor ons dagelijks brood want hun tarwe is daar weer geschikter voor.

1 Reactie
MountEverest
MountEverest13 nov. 2019 - 20:39

Het interessante is dat onder de Gouden Eeuw ook een stevig agrarisch fundament lag. In de veengebieden van Noord- en Zuid-Holland en Friesland was geen landbouw mogelijk. Daarom schakelde men al in de late Middeleeuwen over op veeteelt. Omdat melk niet lang houdbaar is begon men boter en kaas te maken en te exporteren. Omdat men hier niet genoeg graan kon verbouwen werd dit uit het Oost-Zee gebied gehaald (de moedernegotie). Uiteindelijk werden de Nederlanders de vrachtvaarders van Europa. Dus veeteelt in de veengebieden is ontstaan bij gebrek aan beter. Nog steeds geldt dat landbouw daar niet mogelijk. Uiteraard wel in de vele droogleggingen.