Joop

CDA-historicus waarschuwt tegen samenwerking met Forum voor Democratie

  •  
07-02-2020
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
114 keer bekeken
  •  
sixtijnsekapel
CDA-partijhistoricus Pieter Gerrit Kroeger waarschuwt de christendemocraten in Noord-Brabant niet te gaan besturen met Forum voor Democratie. Dit zegt hij in de podcast Betrouwbare Bronnen.
FVD is in de Provinciale Staten van Brabant de tweede partij na de VVD. Met beide partijen overweegt het CDA nu een coalitie te vormen. In december stapte het CDA uit het provinciebestuur vanwege het stikstofbeleid.
Volgens Kroeger zijn populistische partijen als Forum labiel, anti-democratisch en lopen ze weg zodra er harde keuzes gemaakt moeten worden. Hij verwijst naar ervaringen met de PVV van Geert Wilders. Die partij gaf gedoogsteun aan het kabinet Rutte I van VVD en CDA, maar brak met het kabinet toen die partijen door de economische crisis nieuwe bezuinigingen noodzakelijk vonden.
Kroeger wijst erop dat PVV en FVD steeds verder radicaliseren. “Ze zijn anti-polder, anti-fatsoen en anti-harmoniemodel – waarden waar het CDA juist voor staat.” Volgens de partijhistoricus heeft een verbond met zulke partijen fatale gevolgen: het CDA verspeelt dan zijn kern-identiteit: “Constructief regeren en daarmee het fatsoen bewaren. Gemeenschapszin en dus niet polariseren. En respect voor geloof en geweten in een divers land.”
In de kabinetsformatie van 2017 schetste toenmalig CDA-leider Sybrand Buma een onoverbrugbare kloof tussen CDA en PVV. Hij noemde de vertrouwensbreuk die leidde tot de val van Rutte I ‘onoverkomelijk’. In een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink schreef Buma dat de PVV sindsdien alleen maar radicaler is geworden en Wilders ‘in zijn optredens en uitingen alleen maar grover’.
De brief van Buma moet leidend zijn bij beslissingen over samenwerking, zegt Kroeger. “Waar beginnen ze aan in Brabant”, verzucht hij.
CDA-vicepremier Hugo de Jonge sloot eerder in Betrouwbare Bronnen regeren met de PVV uit: “Dat moeten we niet nog een keer doen.” Over Forum zei hij: “De Rusland-flirt en de flirt met fout rechts maken het wel erg moeilijk om in een kabinet samen te werken. Ik zie dat gewoon niet gebeuren.’’
Kroeger publiceerde een boek over de geschiedenis van het CDA en werkt nu aan een vervolg daarop.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (98)

hjager
hjager22 feb. 2020 - 15:55

Kroeger vergeet 1 ding, als CDA-Hisoricus, in Limburg is er gewoon een coalitie met CDA, VVD, GL. Lokaal Limburg en... PVV en FvD.

webmaatje
webmaatje9 feb. 2020 - 8:16

Je waarschuwt iemand niet tegen iets, maar voor iets. Ik weet niet wat er tegen een Rusland-flirt is. Duitsland heeft uitgebreide contacten met Rusland, ook al omdat voor de autoindustrie wat de Rusland-sancies betreft, een uitzondering is gemaakt. Volgens onze oosterburen maakt dat het handelen in bv. internationale crisissituaties een stuk makkelijker. Met het Forum voor democratie moet je wel in gesprek blijven, Over omgang met dergelijke partijen als PVV, FvD en AfD heeft de voormalige president van Duitsland. Joachim Gauck een boek geschreven: Toleranz: einfach schwer.

1 Reactie
Katootje2
Katootje29 feb. 2020 - 14:24

Veelzeggende titel: tolerantie is nu eenmaal niet gemakkelijk voor aanhangers van PVV, FvD en AfD. Hopelijk zullen ze het boek van Joachim Gauck lezen.

Vlaggenroof
Vlaggenroof8 feb. 2020 - 18:40

FvD is niet zo ernstig, ik maak me meer zorgen om de PVV.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 feb. 2020 - 3:48

Het zou een schande zijn.

Tafelpoot
Tafelpoot7 feb. 2020 - 21:41

Het CDA is gewoon doodsbang om de boerenstem te verliezen. Natuurlijk wil het CDA niet samenwerken met de FVD. Ze weten amper hoe vrij de FVD statenleden zijn. Vrij in de zin, dat ze niet aan de leiband lopen van Baudet en (andere) bestuursleden van de landelijke FVD. Van de andere partijen weet het CDA waar het aan toe is. Bij de statenfractie van de FVD in Brabant zijn de standpunten minder uitgekristalliseerd, dat is uitermate lastig onderhandelen.

5 Reacties
Tafelpoot
Tafelpoot8 feb. 2020 - 9:27

Ter aanvulling: Een coalitie met de FVD in Brabant betekent in feite, dat CDA en VVD defacto het kabinet opblazen. Zo simpel is dat. Het betekent ook, dat procederen tegen de overheid lastiger wordt. Zeker als het gaat om milieu. Dit zal er toe leiden, dat de druk groter zal worden om te dereguleren, waarbij mensen het lastiger wordt gemaakt om in het verweer te komen tegen de overlast van (boeren)bedrijven. Je zou je haast afvragen, waar is het moreel kompas van het CDA...

Tafelpoot
Tafelpoot8 feb. 2020 - 19:25

Ter aanvulling (2): Het gaat de FVD helemaal niet om Brabant. Het gaat de FVD om Brabant. Hoogstwaarschijnlijk zullen de FVD-leden zich op de vlakte houden. Het besturen, zal per definitie gebeuren door CDA en VVD. Want te veel heisa in het Brabants bestuur, zal afstralen op de landelijke FVD. En dat wil Baudet absoluut niet. Tegen het tijd, dat er verkiezingen zijn in 2021 of eerder, zijn de kiezers al die tweets van Baudet al weer vergeten. Het CDA neemt wel een risico om met FVD in de provinciale staten te zitten. Zeker met oog op de Tweede Kamer verkiezingen. Hoe geloofwaardig is het om met een partij in zee te gaan, die voor een Nexit is? Klimaatbeleid onzin vindt? Waar is het gevoel voor urgentie? Hoe lang wil men doorgaan met pappen en nat houden. Dat is wat men zich af dient te vragen. De transitie van de landbouw, die broodnodig zou zijn, had al veel eerder in gezet moeten worden. Dan had men alles in een veel rustiger tempo kunnen doen. Nu wordt men geconfronteerd met torenhoge kosten, waar begrijpelijk zeer veel weerstand tegen is. Nog langer dralen, maakt het alleen nog maar erger in de (nabije) toekomst...

Freek3
Freek38 feb. 2020 - 21:28

Tja, jammer alleen dat de FvD tijdens de verkiezingen niet eerlijk vertelde tijdens de campagen, "Als er over een voor U belangrijk punt gestemd gaat worden, dan wordt het kop of munt, we hebben namelijk geen bekende standpunten".

Tafelpoot
Tafelpoot11 feb. 2020 - 9:36

@Freek. Dat was juist ook de bedoeling dat men niet de kaarten open op tafel legde tijdens de verkiezingscampagne. Dan kan men flexibel meebewegen. De FVD in Brabant zal zich in Brabant echt wel koest houden. Met andere woorden ze zullen geen gekke bokkesprongen maken. Alles is gericht op de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Er is grote kans dat die er eerder komen. En wel om het simpele feit, dat het niet houdbaar is dat in Brabant landelijk stikstofbeleid afgeremd wordt door partijen, die in de landelijke coalitie zitten. Het zet ook de geloofwaardigheid van het klimaaatbeleid op het spel. Hoe geloofwaardig is het om te roepen, dat het er allerlei verstrekkende maatregelen genomen moeten worden vanwege het beleid. Terwijl men elders het tegenoverstelde roept of maatregelen neemt die er haaks op staan.

DeKleineSalamander
DeKleineSalamander16 feb. 2020 - 13:58

@Tafelpoot Ja, goede analyse.'Tegen het tijd, dat er verkiezingen zijn in 2021 of eerder, zijn de kiezers al die tweets van Baudet al weer vergeten.'. Er zijn altijd mensen die dat niet vergeten en mensen blijven herinneren aan wat niet weer mag gebeuren. te beginnen op 21 maart Amsterdam op de Dam. "Iedereen is anders, iedereen is gelijk."

Gi Raf
Gi Raf7 feb. 2020 - 21:34

Goed dat historicus CDA Kroeger het Lente akkoord ( VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) nog eens oprakelt. https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_begrotingsakkoord_van_26_april_2012 Zo rampzalig voor de Nederlandse economie dat kapot bezuinigen en nodeloos afbreken van sociale voorzieningen in laagconjunctuur. Mooi dat de PVV achteraf gelijk heeft gekregen dat het versneld verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd a-sociale apekool was.

2 Reacties
Freek3
Freek38 feb. 2020 - 21:30

Onzin. Het lenteakkoord vertraagde het economisch herstel, en tegelijkertijd minimaliseerde het de totale netto-schade van de crisis. Door dat akkoord is NL er beter, en met minder schade, vanaf gekomen dan de op de pof levende landen.

Gi Raf
Gi Raf9 feb. 2020 - 10:31

Nederland heeft door het Lente bezuinigingsakkoord jarenlang een veel lagere economische groei gekend dan buurlanden. Het inkomen dat in die periode is gemist is dus voor altijd verloren. Er mag dan nu wel een inhaalgroei zijn, daarmee haal je de verloren jaren niet zomaar terug. https://basjacobs.wordpress.com/2016/09/19/de-rekening-van-rutte/ Gewoon heel slecht beleid van nitwits. Als je 50% verliest moet je daarna 100% winnen, en dan nog zit je nog maar op je oude peil terwijl. Wie kent ze niet, het soort (pvda) landbouwingenieur dat niks doet aan stikstof en wel alles denkt te weten van economie. En dan hebben we het er nog maar niet over wat in die 10 jaar allemaal afgebroken is. Natuurlijk, de rijken en hun ondernemingen krijgen nu belastingverlaging, miljarden subsidie voor hun biomassa-steenkolencentrale's, hun windmolens hun Tesla's etc.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart7 feb. 2020 - 21:04

Tachtig jaar geleden deed het leeuwendeel van de brave, goede luyden precies: niets. Met de bekende gevolgen: deportatie van tienduizenden landgenoten en medemensen. Deze CDA' er geeft 't goede voorbeeld: verhef je stem -o, media-verslaafde, gedrogeerde sufferdjes - tegen deze bruine horden; - het kan in een poep en een zucht zo weer gebeuren.

Audio
Audio7 feb. 2020 - 19:53

Als je het land een dienst wil bewijzen, stem dan in 2021 op een middenpartij, maak het midden groot! Middenpartijen: CDA, VVD, PvdA, D66 en CU. De rest is te extreem of one-issue.

5 Reacties
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart7 feb. 2020 - 21:23

Het is droevig met een land gesteld als 'n (extreem)rechtse kliek als de bovenstaande partijtjes als 't politieke midden moet worden geafficheerd. Het probleem zijn niet de eeuwige racisten en fascisten - die zijn er sedert antediluviaanse tijden en komen in elke cultuur voor: dat genetische defect - een op de twintig borelingen krijgt dat, schijnbaar - blijft nog wel even bestaan - het probleem is de brave burger die meeloopt, zijn mond houdt, zich laat intimideren. VVD, CDA, PvdA, D66 hebben deze pestilente bruine horden laten ontstaan, laten gisten en woekeren, groeien, en zullen hen niet ontwapenen; zelfs als ze dat zouden willen, zou 't niet gaan, ze lijken er teveel op. Tijd voor nieuwe bezems, veel slechter kan 't niet worden.

Katootje2
Katootje28 feb. 2020 - 0:03

De Middenpartijen: CDA, VVD, PvdA, D66 en CU. Ik zat dat rijtje te bekijken en dacht: "Shit, dat zijn toch precies de lui die de puinhoop hebben veroorzaakt waar we nu elke dag mee worden geconfronteerd, zouden dát dan misschien die beruchte "baby-boomers" zijn?"

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 feb. 2020 - 3:50

Groetje Vleeshart " Ze lijken er teveel op"

doron
doron8 feb. 2020 - 18:20

Audio, Ach het nieuwe links is net zo bruin als het extreme rechts.

Freek3
Freek38 feb. 2020 - 21:35

[Shit, dat zijn toch precies de lui die de puinhoop hebben veroorzaakt waar we nu elke dag mee worden geconfronteerd,..] De puinhoop van het feit dat iedereen die daar zin in heeft kan werken en daarmee zijn eigen leven kan financieren, het is toch wat...

Katootje2
Katootje27 feb. 2020 - 19:18

The Slime I am gross and perverted, I'm obsessed 'n deranged I have existed for years, but very little had changed I am the tool of the Government and industry too For I am destined to rule and regulate you. I may be vile and pernicious, but you can't look away I make you think I'm delicious with the stuff that I say I am the best you can get, have you guessed me yet? I am Thierry Baudet oozin' out from your TV set (vrij naar Zappa) - https://www.youtube.com/watch?v=nwR9pZ74j8Q

2 Reacties
Eric Minnens
Eric Minnens8 feb. 2020 - 12:38

Geen fan van Zappa's losgeslagen muziek, maar mooie tekst! ????

Katootje2
Katootje28 feb. 2020 - 14:38

Dat kan ik me voorstellen, maar de muziek bij deze tekst is natuurlijk ook wezenloos goed. Dit is echt een klassieker van de bovenste plank.

Uitgekleed
Uitgekleed7 feb. 2020 - 18:09

CDA-partijhistoricus Pieter Gerrit Kroeger waarschuwt de christendemocraten in Noord-Brabant niet te gaan besturen met Forum voor Democratie. "Volgens Kroeger zijn populistische partijen als Forum labiel, anti-democratisch en lopen ze weg zodra er harde keuzes gemaakt moeten worden. Hij verwijst naar ervaringen met de PVV van Geert Wilders. Die partij gaf gedoogsteun aan het kabinet Rutte I van VVD en CDA, maar brak met het kabinet toen die partijen door de economische crisis nieuwe bezuinigingen noodzakelijk vonden." Laten we het eens hebben over de toenmalige bezuinigingen welke de de ouderen zouden treffen wat Wilders afwees. Trouwens alle toenmalige bezuinigingen werden door economen niet begrepen. Over het weglopen van wilders het volgende: De symbiose PvdA – VVD is nog altijd niet te verklaren. In de formatie van Rutte 2 van half september tot begin november. 2012 kwam de aap uit de mouw, een Kabinet wat geen kiezer wenste. Dat had al een voorgeschiedenis . Tijdens de val van Rutte 1, in april 2012 waarbij op vakkundige wijze Wilders werd geloosd. lag al vanuit Brussel de opdracht dat in Nederland als belangrijk rijk noordeuropees land het ESM te ratificeren. Daartoe was een meerderheid in de kamers een vereiste.. Het gedoogkabinet was niet bepaald daarvoor geschikt. Pasgeleden mochten wij vernemen dat het CDA eigenlijk de oorzaak is geweest van het afhaken van Wilders. De onbegrijpelijke symbiose VVD-PvdA heerste al in de kamer met beleidsbepalende PvdA mensen als Dijselbloem en Timmermans. Samson zag als vriend van Dijselbloem ook geen problemen met de VVD. Samen konden zij van grote steun zijn voor het inlossen van toegezegde medewerking aan de EU door het fel bekritiseerde ESM in Duitsland, alhier te ratificeren. Met gezwinde spoed gingen zij te werk tijdens het interregnum Rutte 1 en Rute 2 en het kamer zomerreces 2012, met ratificering van dat onzalige ESM . Bij Merkel kon Rutte niet meer stuk. De Duitse en Franse banken waren gered met hun waardeloos geworden obligaties. Het logische gevolg hiervan, de door Kamp ingezette formatie van een VVD- PvdA kabinet. Zo’n belangrijk besluit in een interregnum is bij wet verboden maar niemand zou hen iets verwijten. Tenslotte waren er mooie posten te verdelen in de EU.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19477 feb. 2020 - 18:07

“Ze zijn anti-polder, anti-fatsoen en anti-harmoniemodel" Als ik zo de reacties hier lees geldt is dat niet alleen een kenmerk van het FvD.

Martinel
Martinel7 feb. 2020 - 17:33

Rutte sluit dus ook niets uit. Deze waanzinnig gave MP voor iedereen sluit dat racistische partijtje niet uit, Leest u het goed???? Betekent straks de ondergang van "BV Nederland". Deze Rutte is zelfs nog enger dan al die Baudets bij elkaar. Gaarne graag ajb. de vinger aan de pols.

1 Reactie
Freek3
Freek38 feb. 2020 - 21:37

Het is een beproefd recept, geef de idioten als ze te populair zijn een stuk macht, en je bent daarna voorgoed van ze af.

GHS
GHS7 feb. 2020 - 16:28

Betreft het niet doorgaan van het kabinet VVD, CDA en PVV. De Volkskrant heeft het uitgezocht: Het was Ben Knapen ( Staatssecr. van Buitenl. Zaken) van het CDA die eerst gezegd had, dat ontwikkelingshulp wel met 2 miljard verminderd kon worden,dreigde met aftreden als dit zou doorgaan. Verhagen dorst dit niet aan. Gevolg ……..

Pensionada2
Pensionada27 feb. 2020 - 16:13

En dit roept een partij die zelf uit de coalitie in Noord Brabant is gestapt. De pot verwijt hier de ketel dat hij zwart ziet.

Martinel
Martinel7 feb. 2020 - 15:39

Vertrouw dat CDA nooit. We kennen de tranen van Verhagen en Eurlings nog toch? Zodra het machtsgevoel boven komt borrelen, nu weer die schoenenHugo en die geldWopke, gaan ze zo overstag. Niet te vertrouwen die lui.

Frits Jansen
Frits Jansen7 feb. 2020 - 14:11

Kernvraag is of een politieke partij met toch een behoorlijk grote aanhang geweigerd kan worden in een coalitie. En ik beantwoord die vraag bevestigend voor wat betreft het Forum voor Demagogie. Voor demagogen is geen plaats in het openbaar bestuur. Elke politicus overdrijf wel eens een beetje, maar het hele systeem van populisten is gebaseerd op bangmakerij. Daarbij zoeken ze hun onderwerpen heel slim uit, opdat niet onmiddellijk duidelijk is dat ze liegen dat ze barsten. Wel geloof ik dat Baudet minder erg is dan Wilders. Zoals die van de week tekeer ging tegen de vertegenwoordigers van het OM die hem aanklagen tart alle fatsoen. Dan is nog extra erg omdat Wilders heel slim leugens verspreidt over de rol van het OM, en je moet jurist zijn om te begrijpen dat dit inderdaad leugens zijn.

3 Reacties
Pater
Pater7 feb. 2020 - 15:16

Wilders is grover, een racist en nationalist, maar heeft ideologisch gezien geen fascistische kenmerken. Baudet is gevaarlijker. Diens extreemrechtse nationalisme heeft wel degelijk fascistische trekjes.

Woeki Hypo
Woeki Hypo7 feb. 2020 - 15:22

Misschien is er populisme, omdat de midden partijen corrupt blijken te zijn? Deze midden partijen (van hoogopgeleiden) vertegenwoordigen elites. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Giga
Giga7 feb. 2020 - 15:25

Woeki Hypo kan deze mening wel hebben, maar Woeki Hypo moet ook beseffen dat regeringen nagenoeg altijd gesteund worden door een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een minderheidsregering is in ons land heel zeldzaam.

DeKleineSalamander
DeKleineSalamander7 feb. 2020 - 13:58

Goedkope profilering. Dit lijkt mij van het CDA en P.G. Kroeger ook wat een foute en goedkope profilering. Buma zijn HJ Schoo lezing - hetzelfde geldt voor die van Wopke- sluit zeker op het punt van immigratie en 'cultuurbeleving' aardig aan bij dat van het FvD. En eindelijk niet meer polderen zou mits beschaafd niet een ramp zijn. Juist al dat neoliberaal polderen en juist ook van het CDA heeft tot de huidige situatie geleid. Namelijk verrechtsing van het 'midden' met twee maten meten en heel duurzaam en boers: een ecologische crisis. Als je je echt wil profileren zeg dan sorry voor je eigen verrechtsing en zeg dan gewoon dat je niet met een racistische en fascistische partij wil praten,samenwerken en regeren. En dat je eigen immigratiestandpunt beschamend is. Of moeten we weer heel lang wachten voor excuses. Het extreemrechtse monster voelt zich steeds vrijer als hem in de polder weinig in de weg wordt gelegd. Althans dat is mijn ook persoonlijke ervaring.

1 Reactie
Wilco4
Wilco47 feb. 2020 - 14:44

@ Sjoerd Wat is er beschamend aan het immigratiestandpunt van t CDA?

Andy JPL
Andy JPL7 feb. 2020 - 13:30

“Ze zijn anti-polder, anti-fatsoen en anti-harmoniemodel – waarden waar het CDA juist voor staat.” Polderen, een ander woord voor water bij de wijn echter is er nu aan alle kanten zoveel water bij de wijn, dat je de wijn niet meer proeft. Maw..... niemand krijgt z'n zin. Anti fatsoen.. HAHAHAHA fatsoenlijke politici? Dat zijn toch die mensen die met vriendelijke woorden je weten te naaien? Dat noemden ze in mijn tijd gewoon gluiperig en achterbaks. Anti harmonie.... ja jongens... de wereld staat in brand, maar gewoon met z'n allen blijven dansen en zingen hoor...

2 Reacties
Giga
Giga7 feb. 2020 - 15:17

Polderen betekent een compromis zoeken waardoor de politici achteraf nog steeds door een deur kunnen en het land verder besturen. Verder heb ik niet zoveel boodschap aan jouw gegeneraliseerde negatieve beeld van politici. Mensen die generaliseren hebben het vaak over zichzelf.

Pater
Pater7 feb. 2020 - 15:54

jij bent niet anti-fatsoen ? tegen overleg ?

Bert de Vries
Bert de Vries7 feb. 2020 - 12:19

Ook in vroeger tijden hadden VVD en CDA geen moeite met samenwerking met extreem rechtse partijen. Tenslotte geldt ook voor hen, dat een goeie buur beter is dan een verre vriend, en een goeie buur is elke buur waar je beter van wordt. Zeker als het gedachtengoed van die buur verwant is met het jouwe.

5 Reacties
Jorah
Jorah7 feb. 2020 - 14:37

Middenpartijen hebben minder moeite met samenwerken over links of rechts dan extremistische partijen. Dat klopt zeker. Dat is wat dit land bestuurbaar houdt in deze tijden van polarisatie. (extreem-) rechts (PVV, FvD) wil niet samenwerken met (extreem-) links (PvdD, SP, GL, DENK, Bij1 enz). En andersom wil men dat ook niet. Toch zal er een coalitie gevormd moeten worden. En dat is vaak midden-rechts of midden-links. Stemden mensen maar wat vaker op middenpartijen als het CDA en VVD, dan waren er minder moeilijke combinaties mogelijk. Helaas kiest de Nederlander meer en meer voor de extremen links of rechts.

Giga
Giga7 feb. 2020 - 15:18

Dat is precies waaraan gerefereerd wordt, en dat men daaruit heeft geleerd.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19477 feb. 2020 - 18:10

"Ook in vroeger tijden hadden VVD en CDA geen moeite met samenwerking met extreem rechtse partijen" Help me even aub: Naar welke samenwerking verwijst u concreet?

Bert de Vries
Bert de Vries8 feb. 2020 - 12:02

Akkermans1947, ooit gehoord van PVV? Kijk, van mij mogen VVD en CDA samenwerken met extreem rechts. Gewoon omdat dat, zoals het verleden heeft aangetoond, dat hen uiteindelijk de kop kost. Het CDA wat eerder dan de VVD, omdat velen bij het CDA nog altijd denken dat fatsoen méér is dan een doekje voor het bloeden.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19478 feb. 2020 - 18:37

@Bert de Vries U heeft het over die gedoogconstructie uit arren moede in 2010. Met de PVV die toen een klinkende overwinning boekte.Ik zou dat geen samenwerking willen noemen als ik het hier nog eens nalees: https://npofocus.nl/artikel/7493/waarom-mislukte-regeren-met-pvv-steun

Sonic2
Sonic27 feb. 2020 - 12:16

Ik sta wel aan de kant van Hugo de Jonge in deze. En vind vooral dat FvD zichzelf uitsluit. Die domme tweets van Baudet maken het allemaal alleen maar moeilijker. Een samenwerking met FvD zal het CDA gaan verdelen en verscheuren, maar iedereen mag fouten maken. Al is deze wel een domme. Er is wat voor te zeggen om ze in een coalitie te halen. Misschien ook wel de manier om ze te slopen. Ik ben niet eens tegen een coalitie met FvD. Al moet wel duidelijk gemaakt worden dat het een enge nationalistische partij is. Bij elk wangedrag met gestrekt been er in. En vol tegengas aan al die onzin die ze uitkramen. Maar ze helemaal uitsluiten geeft ze weer de mogelijkheid om in de slachtoffer rol te duiken. En te gaan janken. Liever niet dus.

5 Reacties
Anoniempje5
Anoniempje57 feb. 2020 - 13:25

Leuke onderhandelingen, als jullie wiet willen verbieden mag ik de koran verbieden. En de VVD mag dan de dividend belasting verbieden. "we hebben compromissen moeten sluiten...."

Wilco4
Wilco47 feb. 2020 - 14:48

@ Sonic Ik ben erg blij dat er nog mensen zijn die in deze gevallen genuanceerd reageren! Top!

ton14024
ton140247 feb. 2020 - 15:15

´´Ik ben niet eens tegen een coalitie met FvD. Al moet wel duidelijk gemaakt worden dat het een enge nationalistische partij is.´´ Dat is moeilijk, een coalitie is achterkamertjes, en is dus onduidelijkheid.

Giga
Giga7 feb. 2020 - 15:21

"mag ik de koran verbieden" Er is nog nooit een wetsvoorstel geweest om de Koran te verbieden, zelfs Wilders heeft dat nooit ingediend. Hij schiet daarin te kort, net zoals in al zijn uitspraken die buiten de democratische rechtsorde vallen. Een windbuil noemen wij dat. Een tas die je in de wind houdt lijkt gevuld maar is in feite leeg.

Anoniempje5
Anoniempje57 feb. 2020 - 18:04

@Giga; Hij is zeker niet dom en ziet ook wel in dat het kansloos zou zijn. Hij laat zich ook niet in de kaarten kijken. De extremere wetsvoorstellen komen wel als ze wel in het kabinet terecht komen.

Thuru
Thuru7 feb. 2020 - 11:19

Gewoon proberen, tenslotte hebben veel mensen op FvD gestemd en zien graag een coalitie met de andere partijen. Een cordon sanitaire is al helemaal uit den boze. Geef FvD gewoon een kans.

3 Reacties
Sonic2
Sonic27 feb. 2020 - 15:20

Als het regent en je steekt geen paraplu op dan wordt je nat. Als je met je fiets op auto op een druk kruispunt niet afremt kan je overhoop worden gereden. Drink je te veel dan heb je de dag er na een kater. Als je heel veel gokt met geld kan je ook veel geld verliezen. Als je op een ongeleid projectiel stemt die vooral dwars, eigenzinnig en recalcitrant wilt zijn dan kan je wel eens buiten de boot vallen. En dan kan wel eens een partij profiteren waar je als FvD of PVV stemmer niets mee hebt. En als je tegen een klimaatakkoord stemt waarvoor een coalitie van 6 of 7 partijen heeft gestemd. Verwacht geen makkelijke formaties. En verwacht dat er iets klapt. Dan kan je wel mopperen over democratie. De FvD kiezer kan ook eens zelfreflectie tonen. En haar erg domme keuze( mijn inziens) overwegen. En dat blijft overeind staan. En weet u wat erg is. Al dat FvD volk kruipt meteen in de slachtoffer rol . Gewoon een domme keuze waar je nu de logische gevolgen van ziet. En niet de zaak eenzijdig belichten dat veel mensen op de FvD gestemd hebben. Nog veel meer mensen hebben er NIET op gestemd. Maar kennelijk komt u vooral op voor een minderheid. En Cordon sanitaire, halve, kwart en hele blokkades is in de politiek niet zo heel vreemd. In het bedrijfsleven kunnen mensen ook soms slecht samenwerken. Met een aantal hier zou ik in een bedrijf kunnen samenwerken en een aantal niet. Waren sommige mensen hier geen reageerders, maar partijen geweest had ik met sommige wel en met sommige niet moeten samenwerken. Lukt het met de ene persoon of partij niet. Dan ga je verder door met de andere. Zo gaat dat met sollicitaties. Zo gaat dat met vrienden. Zo is het leven nu eenmaal. Dus had je in 2017 een linkse coalitie kunnen krijgen met Buma als premier. Omdat optie 1, optie 2 niet lukte. En als eerdere opties niet lukken dan schakel je over naar een alternatief. Volstrekt normaal. In het leven ook heel normaal. Alleen is de tijdsgeest hier en overal zo dat al die FvD en PVV aanhangers super lieve labrador puppy's zijn. Die je de hele tijd moet aaien. Zijn ze niet. Ze moeten de gevolgen accepteren van stom stem gedrag. Ook voor hun zelf beter.

Giga
Giga7 feb. 2020 - 15:24

Thuru, je gaat niet met een partij samen regeren omdat veel mensen erop hebben gestemd, je gaat dat doen omdat er programma-technisch zoveel overeenkomsten zijn dat een coalitie zinvol is. Iedere coalitie die op een meerderheid kan rekenen is rechtsgeldig, ook al doet de grootste partij niet mee. Nagenoeg de gehele jaren tachtig heeft de PvdA niet meegeregeerd, terwijl het wel nagenoeg de grootste partij was, niemand binnen de PvdA noemde dat ondemocratisch, en dat is het ook niet.

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof8 feb. 2020 - 11:52

@Thuru, Heel veel mensen hebben ooit ook op ene Adolf H gestemd. Toch was het best een slecht idee om hem te laten regeren. Niet 1 op 1 vergelijkbaar maar het rijmt wel...

Norsemen
Norsemen7 feb. 2020 - 11:14

Racisten na 80 jaar weer terug in het bestuur. Een zeer droevig moment voor Nederland.

2 Reacties
Wilco4
Wilco47 feb. 2020 - 14:49

@ norsemen Juist niet! Laat ze maar een keer het tegendeel bewijzen. En als dat niet lukt zullen bij veel mensen de schellen afvallen

Norsemen
Norsemen9 feb. 2020 - 13:32

Wat moeten ze bewijzen? Dat racisten over andere standpunten een acceptabele mening kunnen hebben en zolang het niet over buitenlanders gaat prima in het bestuur kunnen?

Zelfblijvennadenkenaub
Zelfblijvennadenkenaub7 feb. 2020 - 11:12

Het uitsluiten van partijen die volgens het democratische proces veel stemmen hebben gekregen is ondemocratisch.

4 Reacties
Norsemen
Norsemen7 feb. 2020 - 12:31

@Zelfblijvennadenkenaub Hoe kom je daar toch bij? Het niet uitsluiten zou pas ondemocratisch zijn.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart7 feb. 2020 - 13:11

Zelf nadenken blijkt toch niet mee te vallen, althans is zie niks dan kuddegedrag;- dat knipmessen zien we over het hoofd.

Giga
Giga7 feb. 2020 - 15:31

Onzin, ik heb het al meermalen betoogd, democratie in Nederland is dat een regering op een meerderheid van de uitgebrachte stemmen kan rekenen, die dan vertegenwoordigd zijn in het parlement. Het gebeurt heel vaak dat een partij die veel stemmen krijgt niet meeregeert, het is de VVD overkomen, het CDA en ook de PvdA, alle drie partijen die in dergelijk geval twee maal zoveel stemmen hadden gekregen als de FvD nu krijgt. Zo werkt onze coalitie. In de USA is het nog sterker, daar mag een partij die de helft van de stemmen krijgt niet meeregeren. Betekent dit dat Trump om die reden geen democraat is, en met hem geen enkele president ooit een democraat was? Een lesje democratie naar de bevolking toe zou wel nuttig zijn, desnoods in de vorm van een spannende tv-serie.

Marinus C.
Marinus C.7 feb. 2020 - 16:57

Ze worden via het democratische proces uitgesloten, omdat de meerderheid van NL op partijen heeft gestemd die blijkbaar onder geen beding willen samenwerken met de FvD. Dat is trouwens wederzijds, want Baudet en Co zetten de rest van de politieke partijen ook weg als "Het Partijkartel". En als je even tussen de regels lest, dan impliceren ze bij het FvD zelfs dat dat de rest de facto landverraders zijn. Wellicht eerst even de hand in de eigen boezem steken, want alleen daarom is het al begrijpelijk dat bijna niemand samenwerking met de FvD ziet zitten.

frankie48
frankie487 feb. 2020 - 11:10

Hoe kunnen zij dit in godsnaam toch blijven beweren, als vooral jouw eigen partij ook aan de basis heeft gestaan van neoliberaal politiek bedrijven die de tegenstellingen in de land alleen maar hebben versterkt. Of zien zij niet om hun heen dat het (anti-) ondemocratisch is geweest om zonder mandaat van de kiezers voor een opengrenzenbeleid te gaan kiezen, en daarnaast ook meteen de woningmarkt zo te gaan hervormen dat deze nieuwkomers wederom heel moeilijk hun nieuwe buren konden gaan worden. Die harde beleidskeuzes van onder andere uw politieke partij worden door de gewone man/vrouw juist als zonder enige fatsoen gezien en als zeer ondemocratisch ervaren.

mariamaria2
mariamaria27 feb. 2020 - 10:51

Dan stelt die "D" in het CDA ook niet veel voor als je bij voorbaat een partij uitsluit! De vergelijking met de PVV dat Forum wel weg zal lopen als het spannend wordt is ook maar een aanname. Forum is voor referenda en een gekozen burgemeester; daar kun je als democraat toch weinig tegen inbrengen. Maar doorgaans wordt de gezettelde macht wat angstig als er teveel naar de man op straat geluisterd wordt.

4 Reacties
H.Witte
H.Witte7 feb. 2020 - 12:50

Beste MariaMaria, Alom blijkt dat referenda vrij gemakkelijk gekaapt kunnen worden via de waan van het moment. Populistische uitlatingen, naar de mond praterij, vermengd met desinformatie en zelfs leugens zetten te gemakkelijk de, gemiddeld genomen toch bepaald onwetende kiezer op het verkeerde been. Zelfs in Zwitserland, al decennia lang het land van de referenda is men daar de laatste tijd anders na gaan kijken. Behalve de impasses die er voortdurend door ontstaan blijkt ook daar het populisme er te gemakkelijk greep op te krijgen. Dit alles nog afgezien van het feit dat men doorgaans niet verder komt dan gemiddeld zo'n 35% opkomst. Niet echt een garantie voor democratische besluiten die het algemeen belang moeten dienen. Die opkomst is mede een gevolg van de kiesvermoeidheid, met zo'n vier referenda per jaar. Bij ons zitten veertien partijen in de kamer en elke partij kan een referendum eisen en daarnaast kan zulks ook vanuit een burgerinitiatief. Ik zie de bui van een groot aantal referenda al hangen, waarschijnlijk vooral vaak bedoeld ter eigen profilering. Op zichzelf ben ik niet tegen referenda, mits er een duidelijke meerderheid geldt, bijvoorbeeld 70%.

ton14024
ton140247 feb. 2020 - 15:02

Bij voorbaat uitsluiten? Alsof er iemand is die nu nog niet weet wat hij of zij dan binnenhaalt. Nou zullen ze niet allemaal over boreaal etc. zwetsen, maar ingefluisterd krijgen ze het zeker. Want als er iets is waar TB niet tegen kan, is het anderen aan het woord laten.

Giga
Giga7 feb. 2020 - 15:34

Het is onzin, Maria, wat je zegt. Een partij mag gerust op voorhand een andere partij uitsluiten als mogelijke coalitie-partner, en als dat tot gevolg heeft dat daardoor de partij zichzelf uitsluit, dan is dat ook democratisch en volgens de regels.

Woeki Hypo
Woeki Hypo7 feb. 2020 - 15:45

De huidige representatieve democratie met hoogopgeleiden als vertegenwoordigers blijkt gewoon corrupt te zijn. Dat laat o.a. de huidige dominantie van het neoliberalisme met globalisme zien. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Joep1991
Joep19917 feb. 2020 - 10:46

Democratie bestaat dat nog of is dat iets uit het verleden?

1 Reactie
Giga
Giga7 feb. 2020 - 15:37

Het kan wel tot het verleden gaan behoren, bijvoorbeeld als je de politiek in staat wilt stellen om rechters te ontslaan als ze niet naar de zin van de politiek willen oordelen. Ik herinner me dat dat in het Derde Rijk heel gebruikelijk was. Er is een partij die dit hardop nastreeft, en dat is de partij die zegt een forum te zijn, maar dat allerminst is, verdiep je eens in de statuten en zie hoe deze partij inspraak tot een schijn-recht verklaart.

chwiedijk
chwiedijk7 feb. 2020 - 10:40

1923 München, lees het boek van David King!

Proletarier
Proletarier7 feb. 2020 - 10:38

Dat ze daar bij het CDA nog over na moeten denken zegt al genoeg…. Lijkt me dat er nu een cordon sanitair moet worden opgetrokken en dat alle fatsoenlijke partijen FvD moeten uitsluiten… Dat Baudet daarom gaat huilen en er een linkse samenzwering in ziet is iets waar ik alleen maar van zal genieten… Niks beter dan de tranen van fout rechts

3 Reacties
Wilco4
Wilco47 feb. 2020 - 14:47

@ proletariër Maar in feite is zo'n cordon sanitaire dan toch een linkse samenzwering?

Woeki Hypo
Woeki Hypo7 feb. 2020 - 15:04

@Proletarier, 7 februari 2020 at 11:38, "Lijkt me dat er nu een cordon sanitair moet worden opgetrokken en dat alle fatsoenlijke partijen FvD moeten uitsluiten…" Waarom geen cordon sanitair om de VVD? Dat is de moederpartij van het neoliberalisme in Nederland. Dat is de partij die alles naar (extreem) rechts trekt. Zijn "midden" partijen graag (extreem) rechts? Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Giga
Giga7 feb. 2020 - 15:39

"Waarom geen cordon sanitair om de VVD?" Het staat Woeki Hypo volkomen vrij om dat na te streven, ik herinner me dat de SP dit meermalen heeft voorgesteld, en bij gebrek aan steun, het in elk geval voor zichzelf heeft ingericht.

pietjansen
pietjansen7 feb. 2020 - 10:34

Pleiten voor het uitsluiten van een bepaalde bevolkingsgroep? Met alle respect, weet deze historicus niet waar dit in het verleden allemaal toe heeft geleidt?

3 Reacties
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart7 feb. 2020 - 13:07

Bevolkingsgroep? Bij het CDA denken ze hooguit in bloedgroepen, het denk in bevolkingsgroepen dat 's meer voor... Maar wacht's even,..., u bedoelt de übermenschen!

Robotnik1
Robotnik17 feb. 2020 - 14:26

Nee en als men uiteindelijk weer een alleen heerser wil moet men vooral blijven uitsluiten. Dan kun je later terugkijken en zien dat het geen verstandig iets was.

Giga
Giga7 feb. 2020 - 15:42

"Met alle respect, weet deze historicus niet waar dit in het verleden allemaal toe heeft geleidt" Het ging in het door jou bedoelde bruine verleden om uitsluiten (of eigenlijk insluiten in een gaskamer) van mensen van een bepaalde etniciteit. Zoiets als de FvD en PVV nu ook nastreven. Tevens was het in dat bruine verleden heel normaal om rechters te ontslaan die niet oordeelden naar de zin van de enige politieke partij die aan de macht was, iets wat de FvD voorman ook wenst.

Ryan2
Ryan27 feb. 2020 - 10:32

@Witte Het CDA doet dat niet, en het staat er ook duidelijk. Het CDA is inderdaad van het corporatisme, het poldermodel. Op zich al meer dan rechts genoeg voor de Nederlandse burger. Dat er in Brabant een paar "import" figuren rondlopen, die het kwalijke fascistoïde populisme blijkbaar willen gedogen, gaat er bij de echte Brabanders dan ook niet in. Het zal de Hollandse invloed wel zijn. De negatieve uitstraling van Onleefbaar Rotterdam en trawanten.

vdbemt
vdbemt7 feb. 2020 - 10:28

Zo? Een CDAer met normbesef? Zelfs als het ten koste gaat van de macht?

4 Reacties
Ryan2
Ryan27 feb. 2020 - 10:34

@ vdbemt.. Doe normaal man! Nu ben je op dezelfde manier bezig als Ezel. (Baudet) Echt links heeft gekat op het CDA niet nodig.

x.x
x.x7 feb. 2020 - 10:53

---Zo? Een CDAer met normbesef? En uw normbesef? Artikel 1 nog maar eens nalezen, gaat over discriminatie. Ook politieke gezindheid staat daarin.

ton14024
ton140247 feb. 2020 - 14:40

Ryan, XX, wat is jullie probleem? CDA schurkt geregeld tegen extreem rechts aan.

vdbemt
vdbemt8 feb. 2020 - 11:00

@Ryan, x.x. Oké. Ik generaliseer. Dat mag ik niet doen. Laat ik me beperken tot de zichtbare CDA politici. En de mensen die desondanks toch op hun stemmen.

H.Witte
H.Witte7 feb. 2020 - 10:22

Schandalig dat het CDA er maar een seconde over nadenkt om een politieke beweging die niet terugschrikt voor ondermijning van de rechtsstaat via samenwerking te legitimeren en daarmee het ponum van een vleugje (schijnbare) redelijkheid te geven.

4 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland7 feb. 2020 - 10:31

Ach ze vonden met Wildes in zee gaan ook geen probleem en dat zal nu niet anders zijn.

hans21
hans217 feb. 2020 - 10:45

Inderdaad stel je voor dat het CDA met een partij als Groen Links zou gaan samenwerken.Een partij die leden als meneer duiventak en rosenmuller heeft

Giga
Giga7 feb. 2020 - 15:43

"Ach ze vonden met Wildes in zee gaan ook geen probleem" Ik begrijp dat je het artikel waarop je reageert niet hebt gelezen. Misschien een goede tip voor de volgende keer, eerst lezen, daarna reageren.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland7 feb. 2020 - 18:49

@giga gelezen hoor u moet beter lezen er staat dat werken met de PVV niet verstandig was geweest neemt niet weg dat het het CDA is die gewoon met elke nazi in zee gaan als ze denken dat ze daardoor voordeel hebben

Jorah
Jorah7 feb. 2020 - 10:22

Er zijn wel veel meer CDA'ers die samenwerking met FvD niet zien zitten. Burgemeesters, statenleden, raadsleden, wethouders, bestuursleden en gewone leden. Dat hebben we bij de nasleep van de provinciale verkiezingen gemerkt. Maar evengoed zijn er CDA leden die niet willen samenwerken met D66 of GroenLinks. En ook dat begrijp ik. Afwegingen moeten niet met de onderbuik worden gemaakt maar rationeel. En als links (oa SP en GL) stelselmatig niet wil samenwerken en weglopen voor verantwoordelijkheid moeten er andere partners gevonden worden.

4 Reacties
Sonic2
Sonic27 feb. 2020 - 12:23

Als je met Baudet in een coalitie zit( of met vertegenwoordigers van zijn partij) ben je medeverantwoordelijk voor zijn debiele fratsen. Waarom zou links FvD aan een meerderheid moeten helpen? Waarom moet ik me zorgen maken over de FvD en haar kiezers? Denk je dat zij zich bezig houden met de zorgen van SP of Groenlinks kiezers. Volgens mij maakt FvD het vooral zichzelf moeilijk en dus ook eenzijdig( wat een aantal mensen hier doen) om de schuld altijd bij de gevestigde orde te leggen. Het is volgens mij juis rationeel om eerst 10 tot 20 keer na te denken voordat je je aan Baudet en zijn beweging uit levert. Het lijkt me vooral van CDA een paniek reactie. Overigens betekent samenwerken ook dat er een keer van de andere kant een beweging moet komen. Laat FvD maar een keer een stap richting andere partijen maken. Zij hebben namelijk in haar eentje geen meerderheid.

Jorah
Jorah7 feb. 2020 - 13:26

Als je met iemand in een fractie zit ben je in mindere mate verantwoordelijk voor de fratsen van de ander. Iedereen draagt zijn primair eigen verantwoordelijkheid. Als de ander zulke fratsen uithaalt dat je samenwerking niet meer ziet zitten dan kan je die samenwerking opzeggen. Je hoeft je nergens zorgen om te maken. Alles waar je geen invloed op kan uitoefenen kan je beter laten gaan. Dat FvD het zichzelf moeilijk maakt hebben we bijvoorbeeld met de coalitievorming in Overijssel kunnen zien. Onderhandelingen waren gaande, FvD Overijssel stelde zich welwillend en redelijk op en waren zeker bereid om veel water bij de wijn te doen. Baudet deed vervolgens een domme uitspraak en de formatie klapt.

ton14024
ton140247 feb. 2020 - 14:22

´´En als links (oa SP en GL) stelselmatig niet wil samenwerken en weglopen voor verantwoordelijkheid moeten er andere partners gevonden worden.´´ Zo is dat!. Laat maar eens aan de kiezer zien wie waar voor wegduikt. Weg met de achterkamertjes.

Giga
Giga7 feb. 2020 - 15:45

"Als de ander zulke fratsen uithaalt dat je samenwerking niet meer ziet zitten dan kan je die samenwerking opzeggen." Beter dan een samenwerking opzeggen is een samenwerking waarvan de kans groot is dat die mislukt niet eens beginnen.

F.M.A. thoe Schimmelpenninck van de Oye
F.M.A. thoe Schimmelpenninck van de Oye7 feb. 2020 - 10:20

Maar dan is het slechte nieuws voor het CDA wel dat Forum bij de volgende verkiezingen zeker 5 zetels in de TK méér zullen krijgen dan de gristengekkies. Want God en Allah zijn gewoon hersenspinsels, toch ome Han?