Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

CDA-groepen hekelen 'naïef' en 'provinciaal' CDA-immigratiebeleid

  •  
05-07-2011
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
72 keer bekeken
  •  
ANP-LubbersLeers_300.jpg
CDA Vrouwen en CDA kleurrijk waarschuwen: Het immigratiebeleid kan in de praktijk zeer ongewenste gevolgen hebben
Twee CDA-partijorganisaties hekelen in een brief aan minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel), partijvoorzitter Ruth Peetoom en de Kamerfractie, het immigratiebeleid van dit kabinet, zo meldt NRC Handelsblad. CDA Vrouwen en CDA Kleurrijk noemen het beleid ‘naïef’ en ‘provinciaals’. Volgens de groepen kan dit immigratiebeleid ‘in de praktijk zeer ongewenste gevolgen hebben’; Het werkt integratie van nieuwkomers eerder tegen dan dat ze deze bevordert.
Volgens de organisaties ziet de recentelijk gepresenteerde integratienota van minister Piet Hein Donner ‘etnische en culturele diversiteit’ als een ‘bedreiging’ en is dat ‘onjuist’. Ook vicepremier Maxime Verhagen heeft het volgens de groepen aan het verkeerde eind: De multiculturele samenleving zou bij monde van de vicepremier zijn mislukt. CDA Kleurrijk noemt dit kortzichtig en stelt: ‘Die samenleving is in werkelijkheid een onontkenbaar feit.’ Het was ook Verhagen die onlangs zei niet blind te willen zijn voor de voedingsboden van populisme, maar de zorgen die sommige Nederlanders over buitenlandse invloeden hebben ‘terecht’ noemde.
CDA Kleurrijk schrijft:
Een zinsnede als (p.1) “Keer op keer blijkt dat veel Nederlanders ……… de etnische en culturele diversiteit als een bedreiging ervaren”, die kennelijk een uitgangspunt vormt voor deze nota, ademt echter de sfeer van‘provincialisme’ en lijkt haaks te staan op wat in het vorgaande wordt gesteld. […] Nergens gaat de nota uit van concrete maatregelen die erop gericht zouden zijn om vanuit een positief standpunt nieuwkomers zich hier welkom te laten voelen.
In CDA Kleurrijk zijn onder andere Ruud Lubbers en Kathleen Ferrier actief.
CDA Vrouwen maakt zich zorgen over huwelijksmigratie. Deze zou te eenzijdig als probleem zijn voorgesteld, terwijl het een ‘niet meer weg te denken fenomeen’ is. Veel mensen studeren of werken in het buitenland en vinden daar een partner. CDA Vrouwen schrijft:
De druk op allochtonen om zich te assimileren is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen in Nederland. Het CDAV meent dat sommige maatregelen erg zwaar wegen op vrouwelijke migranten en verzoekt u dringend om bovenvermelde argumenten te willen overwegen bij uw besluitvorming rond de Nederlandse inburgeringwetgeving.
Lees de volledige brieven hier en hier

Meer over:

politiek, nieuws
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (23)

Joeri2
Joeri25 jul. 2011 - 16:46

Tja, als werkgevers de pensioen moeten betalen dan zijn er opeens geen mensen die kunnen werken en vergrijzen we. En als er mensen willen komen werken dan zitten we vol en is er te weinig werk.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa5 jul. 2011 - 16:46

Dat wisten minimaal 14 miljoen Nederlanders al, maar kenau Telegraaf denkt daar anders over, over ''ongewenste gevolgen'' gesproken t'jongen jongen.

Tealc2
Tealc25 jul. 2011 - 16:46

Een beetje tegengeluid vanuit de cda,maar zal zeker niet veel helpen. "Damge is already done"

Dehnus
Dehnus5 jul. 2011 - 16:46

Het word misschien een keer tijd dat de Lutheranen en Hervormden er maar weer eens uitstappen. Die Katholieken zijn te dominant in die partij.

meijerlahn
meijerlahn5 jul. 2011 - 16:46

Wim Aantjes (ARP), Bouke Beumer (ARP), Hans de Boer (ARP), Stef Dijkman (KVP), Sytze Faber (ARP), Jan van Houwelingen (ARP) Jan Nico Scholten (ARP) In de jaren 80 de laatste linker vleugel van het CDA in de 2e Kamer (ze werden ook wel de loyalisten genoemd) maar sindsdien is er alles aangedaan om alles wat maar enigszins naar links riekt, te mijden of er op slinkse wijze uit te gooien, dus die CDA-groepen moeten nu niet niet zeuren. Ze waren er zelf bij. Het CDA is gewoon een superrechtse partij geworden met ja-knikkers onder leiding van hogepriester Verhagen.

TheoJ2
TheoJ25 jul. 2011 - 16:46

"Keer op keer blijkt dat veel Nederlanders ......... de etnische en culturele diversiteit als een bedreiging ervaren" Als dit nu keer op keer blijkt, wat is er dan mis aan om het ook in een rapport te zetten?

TheoJ2
TheoJ25 jul. 2011 - 16:46

[CDA Vrouwen maakt zich zorgen over huwelijksmigratie. Deze zou te eenzijdig als probleem zijn voorgesteld, terwijl het een 'niet meer weg te denken fenomeen' is] Er wordt hier een tegenstelling gesuggereerd, terwijl het dat niet is. Het niet meer weg te denken verschijnsel van huwelijksmigratie vormt tevens een probleem.

clara51
clara515 jul. 2011 - 16:46

Mevrouw Peetoom zou er verstandig aan doen per direct binnen het CDA eindelijk het debat over diversiteit, multiculturaliteit, integratie en wat dies meer zij te gaan voeren. Het wreekt zich al te lang dat het CDA geen eenduidige visie heeft - en nu helemaal, nu CDA-ministers proberen PVV-zieltjes te winnen met stoere PVV-taal. Ik las de notitie van Donner. Waar hij het heeft over integratie bedoelt hij emancipatie en noemt hij het assimilatie. Nederlanders zijn bij hem de ene keer alle Nederlandse staatsburgers en de keer daarna zijn Nederlanders autochtonen. Zelden zo'n ondoordachte knoeiboel gezien. Om over de conclusies die hij uit zijn konterfeitsel trekt nog maar te zwijgen. Wat Donner bepleit is een exclusieve samenleving. Mijn inschatting is dat het CDA ten aanzien van 'vreemdelingen' in de samenleving te lang heeft gedacht (of erop vertrouwd) dat de C van christen garant stond voor een bepaalde intern gedeelde visie, een bepaalde wijze van als CDA in de samenleving staan. En dus een bepaalde manier van politiek bedrijven. Maar die C van christen blijkt niet alleen voor zeer uiteenlopende visies te staan, de C blijkt steeds lastiger aan te haken aan de politiek. In de civil society, daar waar burgers hun eigen bonen doppen en los van overheid en markt zichzelf en hun dingen organiseren, komt de C van christen nog best lekker mee. Maar komt het op politieke beleidsvoering aan, dan is de C van christen op zijn best onzichtbaar en op zijn slechtst zo opportunistisch als de neten. Tel daarbij op dat de toon van de huidige politiek (de burger zoekt het maar lekker zelf uit en dat noemen we dan gewoon zelfredzaamheid) het CDA op zich al voor problemen stelt waar het om positioneren van de C van christen gaat, en je ziet één grote identiteitsverwarring. Voor wie dat beeld niet helder voor ogen heeft: bekijk nog eens de beelden van het CDA-congres van vorig jaar, toen het over mogelijke regeringsdeelname ging en het ontbreken van een intern gevoerd debat over integratie etc. zich gruwelijk wreekte. Ik schrijf dit als PvdA'er bepaald niet met leedvermaak. Ik ben ervan overtuigd dat het noodzakelijk is dat een christen-democratische middenpartij als het CDA in het Nederlands politiek bestel bestaat. Ik schrijf dit daarom eerder met ongerustheid en zelfs irritatie. Ik wil zo langzamerhand wel eens weten wat die C in CDA nog voorstelt. Want als het is wat Verhagen en Donner nu lopen te verkondigen, dan zou ik als CDA'er geen dag langer lid van die club kunnen en willen blijven.

Herrbirk
Herrbirk5 jul. 2011 - 16:46

Een rechtse regering draait altijd de werkelijkheid om. Het is juist deze regering die een bedreiging vormt voor de Nederlandse cultuur en samenleving.

JoopSchouten
JoopSchouten5 jul. 2011 - 16:46

'Naïef' en 'provinciaals' ? Ik denk het niet, maar om dan andere redenen. Het is niet toevallig dat het grootste percentage partijgenoten - de meest rechtse neoliberale CDA-ballen - van het provinciaalse platte land komen. Deze conservatieve hardline CDA-ers beschouwen dit hoogstwaarschijnlijk als prietpraat aan de zijlijn; Boeren, aannemers en aandeelhouders hebben geen boodschap aan ethiek (...). Het gaat om geld, land, handel en handjeklap. 'Wormtongues gedoogpolitiek' blijft gewoon gehandhaafd. De kille meerderheid beslist.

2 Reacties
JanJansen17
JanJansen175 jul. 2011 - 16:46

Precies, ik denk oprecht dat het CDA zich moet gaan beraden op afscheiding van de grondbeginselen, met de optie dat de ene helft zich afsplits naar een nieuwe vorm van een politieke partij met een Christelijke achtergrond en de andere helft zich aansluit bij de VVD, maar dan ook daadwerkelijk de Christelijke normen en waarden achter zich laat want dat laat zich niet rijmen met de basis van naastenliefde. Commercie en naastenliefde rijmt niet met elkaar. Maar daar wil vooralsnog niemand het voortouw innemen.

JoopSchouten
JoopSchouten5 jul. 2011 - 16:46

'...maar dan om andere redenen...'

pinkindian
pinkindian5 jul. 2011 - 16:46

Kathleen Ferrier is totaal ongeloofwaardig aan het worden, als je dat werkelijk vind moet je daaraan ook de consequenties verbinden en de stekker uit dit kabinet halen, zij heeft die macht

2 Reacties
Ineses
Ineses5 jul. 2011 - 16:46

Dat zal haar niet in haar eentje lukken, daarvoor moet ze eerst medestanders in de kamer zoeken.

JanJansen17
JanJansen175 jul. 2011 - 16:46

Maar is het dan niet zo dat zij meteen vervangen kan worden?

[verwijderd]
[verwijderd]5 jul. 2011 - 16:46

XDA vrouwen.. CDA kleurrijk.. wauwwww Jammer dat sommige clubjes binnen CDA blijven steken in de jaren 70 en in het eigen emacipatieproces van die tijd. Met oog op leefbaarheid en toekomst Nederland volslagen nutteloos t.a.v. nieuwe CDA-koers.

1 Reactie
Crunchy Frog
Crunchy Frog5 jul. 2011 - 16:46

Ach ja, die jaren 70. Voor de hardcore PVC-aanhang, die is blijven steken in de jaren 50 (toen er nog geen enge EU was en de brave burger niet-westerse allochtonen nog ongegeneerd als zeldzame apen aanstaarde), is dat natuurlijk een angstwekkend toekomstbeeld.

Jantje68
Jantje685 jul. 2011 - 16:46

Het CDA moet een conservatief rechtse partij worden en zo een fatsoenlijk alternatief voor de PVV gaan vormen. Daar is ruimte voor in Nederland. De streng protestants christelijke kunnen naar de CU en dat is toch al water en vuur met de katholieke cultuur. De andere linkse lieden (Doekle Terpstra e.d.) kunnen naar de PvdA. Het nieuwe CDA: - Sterker richten op de provincie, daar zitten veel kiezers die niet voor niks niet in de Randstad wonen (Noord, Oost en Zuid) - Sterk in zetten op bestrijding van soft drugs en gedoogbeleid. Misbruik van alcohol ook bestrijden maar de rest van de bevolking zijn drankje gunnen. Roken ontmoedigen maar geen (links)fundamentalisme. Regeling voor kleine kroegen is dan ook prima. - Het Christelijke moet meer staan voor cultuur en levenshouding en minder letterlijk voor geloof. Misschien ook afscheid van de C in de naam. Uiteraard blijft het CDA pal staan voor vrijheid van geloof dat verder gaat dan tolerantie alleen. Voor de linkse lezer: Christelijke normen gaan primair over de relatie van mens to mens. De overheid kan geen liefde, geluk en aandacht geven. Dus het heeft niets te maken met geld uitdelen van een anonieme belasting betaler aan anoniem individu op basis van regels zonder verantwoording van de ontvangende partij. Ook Jezus was goed, maar niet gek. - Law en order. Regels worden gehandhaafd. - Goed sociaal beleid voor mensen die dat nodig hebben (zieken en ouderen). Uitgangspunt is dat ieder in zijn eigen inkomen moet voorzien. Termen als “passende arbeid” bestaan niet meer. Misbruik wordt continu opgespoord en zwaar gestraft. - Pragmatisch energiebeleid. Open staan voor alternatieven maar geen luchtfietserij. Duurzaam (betrouwbaar en substantieel) onafhankelijk van onbetrouwbare regio’s en lage kosten zijn de steekwoorden. - Infrastructuur in alle vormen(wegen, rail, luchtvaart maar ook digitaal) heeft top prioriteit. Goede Infrastructuur is de basis van de economie. - Gezondheidszorg behoedzaam maar vastberaden leiden naar veel meer markt werking. Dit is de enige weg om betaalbaarheid en kwaliteit voor iedereen te waarborgen. - Pro Europees beleid zonder de gekke henkie van Europa te zijn. Europese samenwerking is essentieel voor de Nederlandse economie en stabiliteit. Dit is niet populair maar is een kwestie van PR. Het moet gewoon beter verkocht worden. De burger is blij met regulering van beltarieven maar beseft niet dat dit dankzij Europa kan. - Sterke defensie en actieve deelneming in internationale vredesmissies blijft belangrijk. Verwaarlozing van defensie heeft in het verleden nooit veel goeds gebracht. - Onderwijs meer competitie gericht. Beta vakken krijgen meer prioriteit. - Vreemdelingen en vluchtelingen zijn niet zielig. Het zijn de sterkste en avontuurlijkste individuen uit hun samenleving. Dat betekend eerste verantwoordelijkheid ligt bij hun zelf. Voor mensen die hard werken is altijd plaats. Voor profiteurs is geen plaats. Zo simpel is het. Dit komt aardig overeen met het huidige kabinetsbeleid. Dit is geen VVD programma. Het CDA onderscheid zich duidelijk in eerste punten die ik bovenstaand noem. Ik weet zeker dat bovenstaande door brede lagen van de PVV kiezer gedragen wordt. Ik geloof er niks van dat al die kiezers radicaal zijn maar meer door frustratie gedreven zijn.

1 Reactie
arieroos
arieroos5 jul. 2011 - 16:46

Dus eigenlijk bedoel je, dat het CDA een soort PVV light moet worden ? Prima, wat mij betreft ... ik denk niet, dat er dan nog veel zetels voor deze partij over zullen blijven.

[verwijderd]
[verwijderd]5 jul. 2011 - 16:46

CDA 2011 zal echt nieuwe keuzes en koers moeten bepalen voor leefbaar en toekomstig Nederland. Deel van CDA neemt opvang vreemdelingen onveranderd letterlijk en is in verleden blijven steken toen Nederland nog niet overbevolkt en -bebouwd was. Dat is veranderd. CDA-alternatief moet nu liggen in vluchtelingenopvang in regio van herkomst. Voortschrijdend inzicht maakt tevens duidelijk dat de leer van 'Toren van Babel' geldt in het huidige Nederland. Geen multiculti, maar nationaal bewustzijn. Alles en iedereen op 1 grote (puin)hoop mieteren heeft verder niets te maken met Christelijke naastenliefde. CDA staat voor deze fundamentele keuzes t.a.v. Nederland.

3 Reacties
maclofty
maclofty5 jul. 2011 - 16:46

CDA-alternatief moet nu liggen in vluchtelingenopvang in regio van herkomst. == Je zult wel gemerkt hebben dat ik niet meer reageer op je opmerkingen want die raken kant nog wal. Maar goed nog even dit.: De opvang van bovengenoemde vluchtelingen gebeurt al heeeeeel lang, maar toen kon je, denk ik, nog niet schrijven. Dus.... leren, leren, leren en daaruit distilleren dat we geen joods-christelijke cultuur hebben, want tot nog niet zo lang geleden werden door de christenen, de joden veracht omdat ze de lieve heer aan het kruis hadden genageld. Dat leerde ik in mijn jeugd nog op de christelijke school en op de zondagsschool. Heeft jaren geduurd, ook voor mij, om me daaraan te ontworstelen. Je weet wat daarvan is geworden. Dat wist je toch ook wel?? of niet??? Laten we hopen dat je ook snel bij zinnen komt.

Babette4
Babette45 jul. 2011 - 16:46

"Geen multiculti, maar nationaal bewustzijn." U zou er bij moeten vermelden dat de wens de vader van de gedachten is...

JoopSchouten
JoopSchouten5 jul. 2011 - 16:46

Ik ben multi-culti nationaal bewust...